TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y."

Transkriptio

1 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: Tämä tasekirja on säilytettävä asti

2 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma... 5 SIL-SHOP Tuloslaskelma... 7 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 9 Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati: Nurmi Susanna Osoite: Malmin lentoasema, Helsinki Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki

3 3 / 15 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 9 450, ,78 Rakennukset ja rakennelmat , ,63 Koneet ja kalusto , ,11 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,52 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,27 Sijoitukset yhteensä , ,27 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,79 Vaihtuvat Vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,10 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,10 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3 922, ,33 Lainasaamiset ,00 0,00 Siirtosaamiset ,64 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,33 Saamiset yhteensä , ,33 Rahat ja pankkisaamiset , ,85 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,28 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,07

4 4 / 15 VASTATTAVAA Oma pääoma Muut rahastot Muut rahastot , ,01 Muut rahastot yhteensä , ,01 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,90 Tilikauden tulos , ,21 Oma pääoma yhteensä , ,12 Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset , ,41 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,41 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,96 Muut velat , ,20 Siirtovelat , ,38 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,54 Vieras pääoma yhteensä , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,07

5 5 / 15 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot , ,27 Liiketoiminnan muut tuotot 6 496,92 0,00 Kulut Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,22 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,90 Ulkopuoliset palvelut 0,00-803,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,88 Luontoisetujen vastatili 1 540, ,00 Henkilösivukulut , ,78 Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , ,71 Henkilöstökulut yhteensä , ,66 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,36 Muut kulut , ,24 Tuotto/Kulujäämä , ,31 Varainhankinta Tuotot Varainhankinnan tuotot , ,15 Kulut Tuotto/Kulujäämä , ,15 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 6 486, ,09 Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -82,63-202,04 Tuotto/Kulujäämä 6 404, ,05 Tulos ennen satunnaiseriä , ,11

6 6 / 15 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,98 0,00 Satunnaiset kulut ,70 0,00 Yleisavustukset , ,00 Satunnaiset erät yhteensä , ,00 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,89 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 0, ,41 Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä 0, ,41 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,48

7 7 / 15 LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA / SIL SHOP Tuotot , ,92 Kulut Materiaalit ja palvelut Ostot , ,43 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,90 Ulkopuoliset palvelut 0,00-330,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,53 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,52 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,05 Muut henkilösivukulut , ,84 Henkilöstökulut yhteensä , ,41 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0, ,22 Muut kulut Toimitilakulut , ,50 Ajoneuvokulut 0,00-345,70 Atk-laite ja -ohjelmakulut , ,58 Kone- ja kalustokulut ,91 0,00 Matkakulut , ,29 Markkinointikulut -864, ,42 Hallintopalvelut ,26-433,26 Muut hallintokulut , ,49 Muut liikekulut ,73-59,54 Täsmäytyserot -2,03-2,38 Muut kulut yhteensä , ,16 Tuotto/Kulujäämä , ,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -69,00 0,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,06 0,00 Satunnaiset erät yhteensä ,06 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,40

8 8 / 15 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Yrityksen rakenne Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y., kotipaikka Helsinki. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.:n tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa yrityksen konttorista Malmin lentoasema, Helsinki. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Myynnit ovat kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan, joko muuttuvaan hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintamenoon tai todennäköiseen myyntihintaan. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: Rakennukset Koneet ja kalusto 4% menojäännöspoisto 25% menojäännöspoisto Tasetta koskevat liitetiedot Aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineelliset hyödykkeet , ,42 Lisäykset tilikauden aikana 9 932, ,00 Vähennykset tilikauden aikana ,64 0,00 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , ,90 Aineelliset hyödykkeet , ,52

9 9 / 15 Noteeratut arvopaperit Jälleenhankintahinta , ,11 Kirjanpito , ,68 Erotus , ,43 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 922, ,33 Lainasaamiset ,00 0,00 Siirtosaamiset ,64 0,00 Yhteensä , ,33 Oma pääoma Oman pääoman muutokset Rakennusrahasto , ,01 Rakennusrahasto , ,01 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,90 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,90 Tilikauden voitto (-tappio) Oma pääoma yhteensä , , , ,12 Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset , ,41 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,96 Siirtovelat , ,38 Muut velat , ,20 Yhteensä , ,54

10 10 / 15 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot SIL SHOP tuloslaskelma sisältyy varsinaisen tuloslaskelman lukuihin. Henkilöstökulut Palkat , ,88 Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut , , , ,71 Yhteensä , ,66 Muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut 5 424, ,89 Toimitilakulut Ajoneuvokulut Atk-laite ja ohjelmakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Edustuskulut Myyntikulut Markkinointikulut Tutkimus- ja kehityskulut Hallintopalvelut Muut hallintokulut Muut liikekulut Täsmäytyserot ,06 0, , , ,88 88, , ,31 722, , , ,48 2, ,30 345, , , , , , ,57 369, , ,43 808, ,97 Yhteensä , ,24 Varainhankinnan tuotot Jäsenmaksutuotot , ,43 Julkaisutoiminnan tuotot Muut tuotot, lisenssit , , , ,00 Yhteensä , ,15

11 11 / 15 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,98 0,00 Satunnaiset kulut ,70 0,00 Yhteensä ,72 0,00 Osinkotuotot, korkotuotot ja korkokulut Osinkotuotot 3 676, ,30 Korkotuotot 2 810, ,79 Korkokulut Yhteensä -82, ,30-202, ,05 Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus , ,00 Valtion erityisavustukset Muut avustukset , , ,00 0,00 Yhteensä , ,00 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Nuorisotoiminta Aikuisten liikunta Huippu-urheilu Järjestötoiminta Yhteensä

12 12 / 15 Omistukset muissa yrityksissä Yhtiön nimi ja kotipaikka Omistusosuus (%) Tase ,28 e Tytäryhtiö Suomen Urheiluilmailuopisto Räyskälä 82% Tulos 3 059,88 e

13 13 / 15 Kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelajit ja säilyttämistapa Myyntilaskut Ostolaskut Verkkolaskut (ostolaskut) Matka- ja kululaskut, muistiot Palkat Tiliotteet, maksutositteet ALV-laskelmat Kausiveroilmoitukset tositteiden kirjaamisesta Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

14 14 / 15 Tilinpäätöksen allekirjoitus Paikkakunta, päiväys Timo Latikka Toiminnanjohtaja Tapio Pitkänen Hallituksen puheenjohtaja

15 15 / 15 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikkakunta, päiväys PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Jukka Mynttinen KHT

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015 Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2015 26.4.2015 Espoo Ringside Golf klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Tilinpäätös

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 8 Tuloslaskelman liitetiedot 14 Taseen liitetiedot 16 Muut tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot