VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

2 SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus 4 9 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 20 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Toimintakertomus Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 34 Hallintoelimet ja asiantuntijat Henkilökunta 39 Avainlukuja 40 Tilinpäätöskäsitteitä KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA VUOSIKOKOUKSET Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous sekä Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16. huhtikuuta 2008 klo 9.30 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Karamzininkatu 4:ssä. Viralliset tilinpäätökset ovat nähtävissä kassan ja vakuutusyhtiön toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

3 VALION ELÄKEKASSA JA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Valion Eläkekassa ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä, jotka hoitavat Valio Oy:n ja sen yhteistyömeijereiden, Pellervo-Seuran ja eräiden muiden osakasyritystensä vakuutuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti ja pienin kustannuksin osakkaidensa erikoispiirteet huomioon ottaen. Eläkekassa ja vakuutusyhtiö eivät muodosta konsernia eikä niillä ole tytär- tai sisaryhtiösuhteita. Valion Eläkekassa (VEK, perustettu 1920) Nykyinen Valion Eläkekassa on muodostunut , jolloin vuonna 1962 perustetun Osuusmeijerien Eläkekassan ja vuonna 1920 perustetun Meijeriväen Eläkekassan toiminnat yhdistettiin sulauttamalla ne yhdeksi eläkekassaksi. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Eläkekassaksi. Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osastoa ei ole suljettu. Jäseneksi pääsevät edelleen työnantajan ilmoittamat kassan säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Eläkekassan B-osasto myöntää työntekijäin eläkelaissa (TyEL) säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavia vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvat henkilöt. Lisäksi eläkekassassa voidaan TyEL-vakuuttaa osakkaiden luottamushenkilöt. Eläkekassan sijoitusomaisuuteen kuuluu kuusi kokonaan omistettua keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ja neljä asunto-osakeyhtiötä. Ne eivät muodosta eläkekassan kanssa konsernia. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV, perustettu 1920) Toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1 17 kuuluvat vakuutukset lukuun ottamatta liikennevakuutusta. Vuonna 2006 hoidettuja vakuutuslajeja olivat omaisuus-, luotto-, vastuu-, matkatapaturma- ja salmonellavakuutukset. Lisäksi yhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja jälleenvakuutusta. Nimi muutettiin vuonna 2000 Meijerien Keskinäisestä Vakuutusyhtiöstä Valion Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi. 1

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön 87. toimintavuosi oli hyvä. Sen seurauksena kassan ja yhtiön perimät maksut olivat selkeästi pienemmät kuin alalla yleensä. Myös kassan vakavaraisuus on erinomainen. A-osaston jäsenmäärä jatkoi selvää laskua. B-osaston jäsenmäärä sen sijaan kasvoi pitkästä aikaa. Eläkkeitä maksettiin A-osastolla 12,9 (12,3) milj. euroa ja B-osastolla 72,5 (71,0) milj. euroa. B-osastolla eläkepäätösten määrä nousi ja arviolaskelmien määrä väheni selvästi edellisvuodesta. Työttömyyseläkkeiden määrä nousi paljon, mutta on edelleen merkittävästi pienempi kuin vuosikymmenen alkupuolella. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli edellisen vuoden tasolla. Merkittävimmät työkyvyttömyyssyyt olivat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyshäiriöt. Eläkekassan sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpitoarvoin oli 61,0 milj. euroa eli 13,6 milj. euroa suurempi kuin v B-osaston nettotuotto oli kirjanpitoarvoin 9,9 (8,9) % ja käyvin arvoin 6,6 (12,5) %. Tulos mahdollisti TyEL- maksulle annettavan 4,0 (4,1) prosenttiyksikön suuruisen asiakashyvityksen ennakkomaksuun, minkä lisäksi lisävakuutusvastuuta kasvatettiin 19 (13) miljoonalla eurolla. Eläkekassan B-osaston riskinkantokykyä ja vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma oli 3,1 (3,7) kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna ja 47,6 (50,4) prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Eläkekassan sääntöjä muutettiin tavoitteena niiden nykyaikaistaminen, selkeyttäminen sekä luettavuuden parantaminen. Merkittävin muutos oli hallituksen keskeisten tehtävien määrittely. Vakuutusyhtiölle ilmoitettiin kertomusvuonna saman verran tapaturmia ja ammattitauteja kuin edellisvuonna. Myös korvattujen työkyvyttömyyspäivien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Vakuutusyhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpitoarvoin oli 1,6 milj. euroa eli 0,6 milj. euroa suurempi kuin v Nettotuotto kirjanpitoarvoin oli 9,3 (5,8) % ja käyvin arvoin 2,8 (4,6) %. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksuprosentti oli palkoista 0,35 (0,82). Eläkekassan toiminnan tavoitteena on toimia niin, että vuoden tulos mahdollistaa työnantajamaksun alentamisen vuosittain sen verran kuin työehtosopimukset nostavat palkkoja. Tavoite on haasteellinen v VALION ELÄKEKASSA KASSAN 87. TOIMINTAVUOSI 2007 Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä osaavaa, sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaamme. Menestys syntyy hyvällä yhteistyöllä. Sen me aiomme osata tänäkin vuonna. Heikki Halkilahti 2 VALION ELÄKEKASSA 3

5 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Eläkekassassa oli vuoden 2007 lopussa 22 osakasta. Osuuskunta Maito-Auran ja Osuuskunta Maito- Pirkan osakkuudet päättyivät niiden sulauduttua uuteen Osuuskunta Länsi-Maitoon, jonka osakkuus eläkekassassa alkoi Osuuskunta Maitojalosteen ja Keski-Suomen Maitokunnan osakkuudet päättyivät niiden sulauduttua Osuuskunta Maitosuomeen, jonka osakkuus alkoi Keski-Pohjan Juustokunnan osakkuus päättyi sen sulauduttua lukien Osuuskunta Pohjolan Maitoon. Osuuskunta Lapin Maito sulautui myös Osuuskunta Pohjolan Maitoon ja sen osakkuus päättyi A-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Jäseniä Jäseniä A-osaston jäsenmäärään lasketaan ne työntekijät, joille osakkaat ovat järjestäneet lisäedun sekä henkilöt, jotka ovat säilyttäneet lisäedun sääntöjen mukaisen jatkojäsenyyden perusteella. A-osastoa ei ole suljettu. Työnantajat voivat edelleen ilmoittaa säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvia toimihenkilöitä uusiksi jäseniksi. B-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Lukumäärä Lukumäärä B-osaston jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat TyEL-vakuutettavat työntekijät sekä osakkaiden TyEL-vakuutetut hallintohenkilöt. Uudet eläke- ja avustuspäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä Lisäksi vanhuuseläkkeeksi on vuoden 2007 aikana muutettu 10 eläkettä. Sairausavustuksia maksettiin yhteensä 703 (1 888) päivältä, joista jäsenelle 478 päivältä ja työnantajalle 225 päivältä. Hautausavustuksia maksettiin eläkkeellä olleiden entisten jäsenten jälkeen. A-osaston uudet eläkkeet kpl Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkkeiden lukumäärä vuoden lopussa Työttömyyseläke Perhe-eläke VAKUUTUSTOIMINTA Toimintavuoden aikana tehtiin sääntömuutos, jonka keskeinen tarkoitus oli nykyaikaistaa ja selkeyttää sääntöjen sisältöä. Esim. toimintapiirin uudella määrittelyllä pyrittiin parantamaan ymmärrettävyyttä. Säännöistä poistettiin tarpeettomina kohdat, jotka ovat olleet siirtymäajan säännöksiä tai jos sama asia on todettu kahdessa paikassa. Sairausrahoja ei enää makseta työnantajille. Suurimmat muutokset koskivat hallintoa. Uudessa pykälässä määritellään hallituksen keskeiset tehtävät. Samoin hallintoneuvoston osalta lisättiin pykälä, jossa määritellään kokousten koolle kutsumiseen ja päätöksentekoon liittyviä asioita. A-osasto A-osastossa annettiin toimintavuoden aikana yhteensä 65 eläkepäätöstä. Luvussa ovat mukana myös muutos-, hylkäys- ja määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Osavanhuuseläkeoikeutta käytti 4 miestä ja 1 nainen. Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Maksetut eläkkeet ja avustukset euroa Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 5

6 B-osasto Uusia TyEL-eläkkeitä myönnettiin kaikkiaan 28 eläkettä enemmän kuin edellisenä vuotena. Lisäys johtui työttömyyseläkkeiden määrän kasvusta. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pysynyt ennallaan. Sen sijaan perhe-eläkkeitä myönnettiin viisi vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työeläkekuntoutuksen piiriin hyväksyttiin kymmenen henkilöä. Työkokeilun kautta saatiin työhön palaamaan neljä henkilöä. Muut kuntoutettavat ovat uudelleen koulutuksessa tai työkokeilussa. Yhden kuntoutettavan koulu keskeytyi. Työeläkekuntoutuksen tarjoamat mahdollisuudet työssä jaksamisen ja jatkamisen edistämiseksi on huomioitu sekä työntekijöiden että työnantajien taholta. Kuntouttaminen on yksi keino hillitä eläkekustannusten kasvua. Toimintavuoden aikana annettiin yhteensä 370 eläkepäätöstä. Luvussa on mukana uusien eläkkeiden lisäksi muutos-, hylkäys- ja määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Eläkkeiden arviolaskelmia tehtiin 180. Työntekijän eläkelaki TyEL tuli voimaan Yksityisten alojen palkansaajia koskevat eläkelait TEL, TaEL ja LEL yhdistettiin yhdeksi työntekijän eläkelaiksi. Työeläketurvan järjestäminen selkeytyi, kun kaikki yksityisten alojen työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan, toimialasta tai työsuhteen pituudesta riippumatta. TyEL:n mukaan vakuutetaan kaikki työntekijät, joiden kuukausiansio ylittää 46,08 (vuonna 2007). TyEL:n myötä jokainen yksityisalan työntekijä ja yrittäjä saa työeläkeotteen vuosittain 2008 alkaen. Ote sisältää tiedot kaikista yksityisalan eläkettä kerryttävistä työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta. Lisäksi eläkeotteella on tieto otteen lähettämisvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneen eläkkeen määrästä. Eläkeotteen toimittaa työntekijälle se eläkelaitos, jossa työntekijän työsuhde on vakuutettu otteen lähettämistä edeltävän kalenterivuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen. TyEL:n voimaantullessa otettiin käyttöön Ansaintajärjestelmä mikä korvaa eläkevakuuttajien omat työsuhderekisterit ja Eläketurvakeskuksen entisen työsuhteiden keskusrekisterin. Täten vältytään kaksinkertaiselta rekisteröinniltä. Ansaintajärjestelmään kuulumattomat eläkelaitokset toimittavat tietonsa Eläketurvakeskukselle mikä vie tiedot Ansaintajärjestelmään. Ansaintajärjestelmän on toteuttanut Arek Oy. Valion Eläkekassa kuuluu Silta Oy:n kautta Ansaintajärjestelmään. Indeksikorotuksilla pyritään säilyttämään sosiaaliturvaetuuksien arvo. Työeläkejärjestelmässä on kaksi eri indeksiä. Palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeen perusteena olevia ansioita ja työeläkkeiden rahamääriä. Palkkakertoimessa palkkojen muutos vaikuttaa 80 ja hintojen muutos 20 prosenttia. Palkkakerroin vuonna 2007 on 1,100 ja korotus vuodesta 2006 on 3,48 prosenttia. Työeläkeindeksillä tarkistetaan kaikkia maksussa olevia eläkkeitä eläkkeensaajan iästä riippumatta. Indeksissä palkkojen muutos vaikuttaa 20 ja hintojen muutos 80 prosenttia. Työeläkeindeksin pisteluku vuonna 2007 oli 2127 ja korotus edellisestä vuodesta 2,21 prosenttia. Puoliväli-indeksin pisteluku oli 2311 vuonna 2007, korotus vuodesta 2006 on 2,89 prosenttia. Sillä tarkistetaan niitä työaikaisia ansioita, joista eläke lasketaan vuonna 2004 voimassa olleiden säännösten mukaan. Uudet eläkepäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä Lisäksi vanhuuseläkkeeksi vuoden 2007 aikana muutettiin 158 eläkettä. Uudet TyEL-eläkkeet % Vanhuus-/ varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyys-/ yksilöllinen varhaiseläke Tuki ja liikuntaelinsairauksien perusteella myönnettiin eläke 14 hakijalle. Näiden sairauksien osuus on laskenut vuodesta Toiseksi eniten työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin mielenterveyshäiriöiden vuoksi. Näiden sairauksien perusteella myönnettiin eläke 11 hakijalle. Hermoston ja aistimien sairauksien osuus lisääntyi hieman. Verenkiertoelinten sairaudet pysyivät lähes samalla tasolla. Työkyvyttömyyseläkkeiden syyt Perheeläke Työttömyyseläke Kuntoutusraha Osaaikaeläke % Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyshäiriöt Verenkiertoelinten sairaudet Hermoston ja aistimien sairaudet Muut 2007 Muiden sairauksien ryhmään kuuluvat mm. kasvaimet, umpieritys-, aineenvaihdunta- ja ravitsemus sekä vammat, myrkytykset ja ulkoisten syiden aiheuttamat seuraukset. 6 VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 7

7 Eläkkeiden lukumäärä vuoden lopussa Sijoitusomaisuus Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä Maksetut eläkkeet % Korkosijoitukset Kiinteistöt Osakesijoitukset Lainat euroa Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä SIJOITUSTOIMINTA Eläkekassan sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa 721,6 (681,3) milj. euroa, josta A-osaston osuus oli 224,7 (224,6) milj. euroa ja B-osaston 496,9 (456,7) milj. euroa. Sijoitusomaisuuden tuottoprosentti kirjanpitoarvoin ennen liikekulujen ja poistojen vähentämistä oli 9,1 prosenttia. Kiinteistösijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 134,8 (136,5) milj. euroa, mikä on 19 (20) prosenttia sijoitusomaisuudesta. A-osaston osuus oli 56,3 (56,7) milj. euroa ja B-osaston 78,5 (79,8) milj. euroa. Tilikauden aikana ei ole tehty merkittäviä kiinteistökauppoja. Kiinteistösijoitusten nettotuottoja vähensivät 3,3 (3,7) milj. euron poistot rakennuksista ja lisäsi 1,0 milj. euron suuruinen palautunut arvonalentuminen. Kiinteistösijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli 9,1 prosenttia. Lainojen yhteismäärä oli tilikauden lopussa 79,4 (72,2) milj. euroa, mikä on 11 (11) prosenttia sijoitusomaisuudesta. A-osaston lainat olivat 1,1 (1,9) milj. euroa ja B-osaston 78,3 (70,3) milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa 50,2 (50,1) milj. euroa ja ne olivat kaikki B-osastolla. Tilikauden aikana pitkäaikaisten lainojen korkotaso on pidetty ennallaan. Lyhytaikaiset lainasaami- set olivat tilinpäätöksessä 29,3 (22,1) milj. euroa. Lainat tuottivat kirjanpitoarvoin 5,2 prosenttia. Arvopaperisijoitusten kirjanpitoarvo oli joulukuun lopussa 507,3 (472,5) milj. euroa ja se on 70 (69) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Arvopaperisijoituksia on hajautettu ulkomaille edelleen pääasiassa sijoittamalla euromääräisiin sijoitusrahastoihin. Ulkomaansijoitusten osuus vuoden 2007 lopussa oli 413,4 (286,3) milj. euroa, mikä on 57 (42) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Rahoitusmarkkinavälineiden ja korkorahastojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 288,7 (292,3) milj. euroa ja osuus sijoitusomaisuudesta 40 (43) prosenttia. Pörssiosakkeiden ja osakerahasto-osuuksien yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 214,4 (177,0) milj. euroa ja 30 (26) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Arvonalennusten ja palautuneiden arvonalennusten nettovaikutus pienensi nettotuottoja -9,9 (-0,4) milj. euroa ja arvostuserot pienenivät arvopapereiden osalta 18,7 milj. euroa. Arvopaperisijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli 9,7 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa kasvoi selvästi edellisvuodesta ja oli 61,0 (47,4) milj. euroa. Sijoitusomaisuus (M ) Korkosijoitukset 220,4 222,6 256,1 292,3 284,9 Kiinteistöt 177,7 174,8 162,7 136,5 134,9 Osakesijoitukset 115,1 122,9 163,4 180,3 222,4 Lainat 57,2 67,6 75,3 72,2 79,4 Yhteensä 570,4 587,9 657,5 681,3 721,6 VAKUUTUSMAKSUT A-osaston jäsenmaksu oli puoli prosenttia jäsenten palkasta. Työnantajien maksu oli kolme prosenttia. B-osaston työntekijöiden eläkevakuutusmaksu oli alle 53-vuotiaiden osalta 4,3 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden osalta 5,4 prosenttia työntekijöiden palkasta. Työnantajien maksu oli 12,7 prosenttia. SISÄINEN SIIRTO A-osastolta on siirretty B-osastolle tilinpäätöksessä ,00 euroa. JÄSENYYDET Eläkekassa on jäsenenä Eläkesäätiöyhdistys ESY ry:ssä, Suomen vuokranantajat ry:ssä, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ssä ja Sisä-Savon metsänhoitoyhdistys ry:ssä. KOKOUKSET Varsinainen kassankokous pidettiin ja siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallintoneuvosto kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Hallitus piti kahdeksan kokousta. HENKILÖKUNTA Eläkekassan henkilökunta on osittain yhteinen Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön kanssa. Eläkevakuutusasioita hoiti kassassa neljä henkilöä. Toimitusjohtaja ja osastopäälliköt sekä kassa-, laina-, kirjanpito- ja kiinteistöasioita hoitavat henkilöt ovat yhteisiä. Eläkekassan palveluksessa on ollut keskimäärin kuusitoista henkilöä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Eläkekassan toimintapiirin ja jäsenkunnan luonteesta johtuu, että kassan toiminta on vakiintunutta ja sen jäsenmäärä ja eläkekustannukset ovat hyvin ennustettavissa. A-osaston laskuperustekorko on 2,5 prosenttia. Osastolla on täysimääräinen 15,2 miljoonan euron suuruinen indeksikorotusvastuu tulevia indeksikorotuksia varten. Osaston vastuuvelka on täysin katettu. B-osaston sijoitustuloista osa, eli 19,0 miljoonaa euroa, käytettiin lisävakuutusvastuun kartuttamiseen, minkä jälkeen osaston vakavaraisuusasema on hyvää 3,1 tasoa ja toimintapääoman tase-erät ovat 48 prosenttia koko toimintapääomasta. Edellä mainitut seikat vaikuttavat myönteisesti kassan sijoitustuottoihin ja kestävyyteen arvopaperimarkkinoiden kurssiheilahteluja vastaan. Se mahdollistaa myös vakaammat vakuutusmaksut osakkaille tulevaisuudessa. YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ JA OMA PÄÄOMA Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 104,78 euroa siirretään vakuutuskassalain 75 :n mukaisesti vararahastoon. 8 VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 9

8 TULOSLASKELMA (1 000 ) TASE (1 000 ) Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos Vastuunsiirrot Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Hoitokulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Sisäinen siirto Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Tilikauden ylijäämä 0 0 VASTAAVAA Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Saamiset Muut saamiset Muu omaisuus Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Takuupääoma Vararahasto Muut rahastot 8 8 Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset Vakuutustekninen vastuuvelka Lakisääteiset eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Lisävakuutusvastuu Muut eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Indeksikorotusvastuu Velat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 11

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 ) B-OSASTO Vakuutusmaksutulo TyEL:n mukainen Työnantajan osuus Työntekijän osuus Yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet: TyEL Vakuutusmaksuvastuu Lisävakuutusvastuu Yhteensä A- JA B-OSASTOT YHTEENSÄ Korvauskulut Maksetut korvaukset Lakisääteiset eläkkeet: Maksetut eläkkeet: TyEL Vastuunjakokorvaukset TyEL YEL Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta Muut korvaukset Muut eläkkeet: Maksetut eläkkeet Muut korvaukset Takaisinostot Vastuunsiirrot: Luovutetut 0 1 Yhteensä Hoitokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Lakisääteiset maksut Muut hoitokulut Sijoitustoiminnan nettotuoton ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot: Tuotot sijoituksista osakkaana olevaan työnantajayritykseen Korkotuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot 14 9 Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Rakennusten poistot Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Sijoitustoiminnan kuluihin sisältyvä hoitokulujen yhteismäärä Sijoitustoimen hoitokulut VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 13

10 SIJOITUKSET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitusten Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo hankintameno arvo hankintameno arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Yhteensä Arvostuserot yhteensä Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta (+/-) Katteena olevan omaisuuden arvostus Katteena oleva omaisuus on arvostettu noudattaen vakuutuskassalakia sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston antamia ohjeita ja määräyksiä. Kiinteistösijoitukset on arvostettu vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella käypään arvoon. Pörssiosakkeet, LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ rahasto-osuudet ja rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu tilinpäätöshetken viimeisen jatkuvan kaupankäynnin mukaisen ostokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet on arvostettu hankintamenon suuruisina. Muut saamiset on arvostettu pääsääntöisesti nimellisarvoon. Eläkekassan henkilöstön lukumäärä oli tilikauden aikana keskimäärin kuusitoista henkilöä, jotka kaikki olivat toimihenkilöitä. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot Hallituksen palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston palkat ja palkkiot Henkilökunta on vakuutettu TyEL-eläkkeiden osalta Valion Eläkekassan B-osastossa ja lisäeläkkeiden osalta A-osastossa. Eläkemaksut on jaksotettu maksettujen palkkojen mukaisesti. Kirjanpitoarvo sisältää arvonkorotuksia Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset Käyttöomaisuuden arvonkorotukset VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Vastuuvelan kattaminen Vastuuvelka Vastuuvelan kate VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 15

11 TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT B-OSASTO Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 6,59 12,51 10,97 3,94 7,10 Liikevaihto, Kokonaishoitokulut, % liikevaihdosta 1,57 % 1,75 % 2,35 % 1,56 % 1,77 % Hoitokulut ilman työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja ja lakisääteisiä maksuja % TyEL-palkkasummasta 0,79 % 0,81 % 0,75 % 0,41 % 0,40 % Kokonaistulos, Vastuuvelka, Toimintapääoma, % vastuuvelasta 2) 47,64 % 50,38 % 42,73 % 35,23 % 31,30 % suhteessa vakavaraisuusrajaan 3,09 3,66 3,21 2,90 2,50 Tasoitusvastuu, Eläkevarat, ) Tuloksen käyttö kannatusmaksujen alentamiseen (%) TyEL-palkkasummasta 4,90 % 4,11 % 5,85 % 0,00 % 6,50 % TyEL-palkkasumma, TyEL-vakuutuksia TyEL-vakuutettuja Eläkkeensaajia ) Vastaa tuloslaskelman erää maksetut korvaukset 2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 3) Vastuuvelka + arvostuserot Vakavaraisuus Toimintapääoma Oma pääoma Lisävakuutusvastuu Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Toimintapääoma ja sen rajat (%:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) % % % % % Toimintapääoma 47,64 50,38 42,73 35,23 31,30 Vakavaraisuusraja 15,42 13,76 13,31 12,20 12,50 Toimintapääoman enimmäismäärä 61,67 55,04 53,25 48,78 50,20 Toimintapääoma ja sen rajat, % vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta % vakavaraisuusrajan laskentasääntö ja rajat muuttuneet. Vuosina : Vv-raja, vv-raja x 2 = tavoitevyöhykkeen alaraja ja vv-raja x 4 = tavoitevyöhykkeen yläraja Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Toimintapääoma % Vakavaraisuusraja x 4 % Vakavaraisuusraja x 1,5 % Vakavaraisuusraja % Sijoitusten Sitoutunut Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% nettotuotot pääoma 2) sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle käyvin arvoin 1) pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle Lainasaamiset ,60 % 5,05 % 4,73 % 4,44 % 3,40 % Joukkovelkakirjalainat 3) ,65 % 0,45 % 4,30 % 7,03 % 4,40 % * josta korkorahastoja ,06 % 1,35 % 0,52 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) ,51 % 3,13 % 4,12 % 4,09 % 4,30 % * josta korkorahastoja ,34 % 3,91 % Osakkeet ja osuudet ,37 % 30,97 % 29,79 % 12,96 % 15,80 % Kiinteistösijoitukset 4) ,68 % 11,02 % 3,07 % -7,98 % 2,90 % * josta sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä ,29 % 29,15 % 13,93 % Sijoitukset yhteensä ,54 % 12,59 % 11,07 % 4,03 % 7,20 % Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,59 % 12,51 % 10,97 % 3,94 % 7,10 % 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen/kulujen ja myyntien/tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot. 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot. 16 VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 17

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot