VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

2 SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus 4 9 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 20 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Toimintakertomus Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 34 Hallintoelimet ja asiantuntijat Henkilökunta 39 Avainlukuja 40 Tilinpäätöskäsitteitä KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA VUOSIKOKOUKSET Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous sekä Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16. huhtikuuta 2008 klo 9.30 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Karamzininkatu 4:ssä. Viralliset tilinpäätökset ovat nähtävissä kassan ja vakuutusyhtiön toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

3 VALION ELÄKEKASSA JA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Valion Eläkekassa ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä, jotka hoitavat Valio Oy:n ja sen yhteistyömeijereiden, Pellervo-Seuran ja eräiden muiden osakasyritystensä vakuutuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti ja pienin kustannuksin osakkaidensa erikoispiirteet huomioon ottaen. Eläkekassa ja vakuutusyhtiö eivät muodosta konsernia eikä niillä ole tytär- tai sisaryhtiösuhteita. Valion Eläkekassa (VEK, perustettu 1920) Nykyinen Valion Eläkekassa on muodostunut , jolloin vuonna 1962 perustetun Osuusmeijerien Eläkekassan ja vuonna 1920 perustetun Meijeriväen Eläkekassan toiminnat yhdistettiin sulauttamalla ne yhdeksi eläkekassaksi. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Eläkekassaksi. Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osastoa ei ole suljettu. Jäseneksi pääsevät edelleen työnantajan ilmoittamat kassan säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Eläkekassan B-osasto myöntää työntekijäin eläkelaissa (TyEL) säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavia vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvat henkilöt. Lisäksi eläkekassassa voidaan TyEL-vakuuttaa osakkaiden luottamushenkilöt. Eläkekassan sijoitusomaisuuteen kuuluu kuusi kokonaan omistettua keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ja neljä asunto-osakeyhtiötä. Ne eivät muodosta eläkekassan kanssa konsernia. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV, perustettu 1920) Toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1 17 kuuluvat vakuutukset lukuun ottamatta liikennevakuutusta. Vuonna 2006 hoidettuja vakuutuslajeja olivat omaisuus-, luotto-, vastuu-, matkatapaturma- ja salmonellavakuutukset. Lisäksi yhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja jälleenvakuutusta. Nimi muutettiin vuonna 2000 Meijerien Keskinäisestä Vakuutusyhtiöstä Valion Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi. 1

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön 87. toimintavuosi oli hyvä. Sen seurauksena kassan ja yhtiön perimät maksut olivat selkeästi pienemmät kuin alalla yleensä. Myös kassan vakavaraisuus on erinomainen. A-osaston jäsenmäärä jatkoi selvää laskua. B-osaston jäsenmäärä sen sijaan kasvoi pitkästä aikaa. Eläkkeitä maksettiin A-osastolla 12,9 (12,3) milj. euroa ja B-osastolla 72,5 (71,0) milj. euroa. B-osastolla eläkepäätösten määrä nousi ja arviolaskelmien määrä väheni selvästi edellisvuodesta. Työttömyyseläkkeiden määrä nousi paljon, mutta on edelleen merkittävästi pienempi kuin vuosikymmenen alkupuolella. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli edellisen vuoden tasolla. Merkittävimmät työkyvyttömyyssyyt olivat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyshäiriöt. Eläkekassan sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpitoarvoin oli 61,0 milj. euroa eli 13,6 milj. euroa suurempi kuin v B-osaston nettotuotto oli kirjanpitoarvoin 9,9 (8,9) % ja käyvin arvoin 6,6 (12,5) %. Tulos mahdollisti TyEL- maksulle annettavan 4,0 (4,1) prosenttiyksikön suuruisen asiakashyvityksen ennakkomaksuun, minkä lisäksi lisävakuutusvastuuta kasvatettiin 19 (13) miljoonalla eurolla. Eläkekassan B-osaston riskinkantokykyä ja vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma oli 3,1 (3,7) kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna ja 47,6 (50,4) prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Eläkekassan sääntöjä muutettiin tavoitteena niiden nykyaikaistaminen, selkeyttäminen sekä luettavuuden parantaminen. Merkittävin muutos oli hallituksen keskeisten tehtävien määrittely. Vakuutusyhtiölle ilmoitettiin kertomusvuonna saman verran tapaturmia ja ammattitauteja kuin edellisvuonna. Myös korvattujen työkyvyttömyyspäivien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Vakuutusyhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpitoarvoin oli 1,6 milj. euroa eli 0,6 milj. euroa suurempi kuin v Nettotuotto kirjanpitoarvoin oli 9,3 (5,8) % ja käyvin arvoin 2,8 (4,6) %. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksuprosentti oli palkoista 0,35 (0,82). Eläkekassan toiminnan tavoitteena on toimia niin, että vuoden tulos mahdollistaa työnantajamaksun alentamisen vuosittain sen verran kuin työehtosopimukset nostavat palkkoja. Tavoite on haasteellinen v VALION ELÄKEKASSA KASSAN 87. TOIMINTAVUOSI 2007 Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä osaavaa, sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaamme. Menestys syntyy hyvällä yhteistyöllä. Sen me aiomme osata tänäkin vuonna. Heikki Halkilahti 2 VALION ELÄKEKASSA 3

5 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Eläkekassassa oli vuoden 2007 lopussa 22 osakasta. Osuuskunta Maito-Auran ja Osuuskunta Maito- Pirkan osakkuudet päättyivät niiden sulauduttua uuteen Osuuskunta Länsi-Maitoon, jonka osakkuus eläkekassassa alkoi Osuuskunta Maitojalosteen ja Keski-Suomen Maitokunnan osakkuudet päättyivät niiden sulauduttua Osuuskunta Maitosuomeen, jonka osakkuus alkoi Keski-Pohjan Juustokunnan osakkuus päättyi sen sulauduttua lukien Osuuskunta Pohjolan Maitoon. Osuuskunta Lapin Maito sulautui myös Osuuskunta Pohjolan Maitoon ja sen osakkuus päättyi A-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Jäseniä Jäseniä A-osaston jäsenmäärään lasketaan ne työntekijät, joille osakkaat ovat järjestäneet lisäedun sekä henkilöt, jotka ovat säilyttäneet lisäedun sääntöjen mukaisen jatkojäsenyyden perusteella. A-osastoa ei ole suljettu. Työnantajat voivat edelleen ilmoittaa säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvia toimihenkilöitä uusiksi jäseniksi. B-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Lukumäärä Lukumäärä B-osaston jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat TyEL-vakuutettavat työntekijät sekä osakkaiden TyEL-vakuutetut hallintohenkilöt. Uudet eläke- ja avustuspäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä Lisäksi vanhuuseläkkeeksi on vuoden 2007 aikana muutettu 10 eläkettä. Sairausavustuksia maksettiin yhteensä 703 (1 888) päivältä, joista jäsenelle 478 päivältä ja työnantajalle 225 päivältä. Hautausavustuksia maksettiin eläkkeellä olleiden entisten jäsenten jälkeen. A-osaston uudet eläkkeet kpl Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkkeiden lukumäärä vuoden lopussa Työttömyyseläke Perhe-eläke VAKUUTUSTOIMINTA Toimintavuoden aikana tehtiin sääntömuutos, jonka keskeinen tarkoitus oli nykyaikaistaa ja selkeyttää sääntöjen sisältöä. Esim. toimintapiirin uudella määrittelyllä pyrittiin parantamaan ymmärrettävyyttä. Säännöistä poistettiin tarpeettomina kohdat, jotka ovat olleet siirtymäajan säännöksiä tai jos sama asia on todettu kahdessa paikassa. Sairausrahoja ei enää makseta työnantajille. Suurimmat muutokset koskivat hallintoa. Uudessa pykälässä määritellään hallituksen keskeiset tehtävät. Samoin hallintoneuvoston osalta lisättiin pykälä, jossa määritellään kokousten koolle kutsumiseen ja päätöksentekoon liittyviä asioita. A-osasto A-osastossa annettiin toimintavuoden aikana yhteensä 65 eläkepäätöstä. Luvussa ovat mukana myös muutos-, hylkäys- ja määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Osavanhuuseläkeoikeutta käytti 4 miestä ja 1 nainen. Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Maksetut eläkkeet ja avustukset euroa Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 5

6 B-osasto Uusia TyEL-eläkkeitä myönnettiin kaikkiaan 28 eläkettä enemmän kuin edellisenä vuotena. Lisäys johtui työttömyyseläkkeiden määrän kasvusta. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pysynyt ennallaan. Sen sijaan perhe-eläkkeitä myönnettiin viisi vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työeläkekuntoutuksen piiriin hyväksyttiin kymmenen henkilöä. Työkokeilun kautta saatiin työhön palaamaan neljä henkilöä. Muut kuntoutettavat ovat uudelleen koulutuksessa tai työkokeilussa. Yhden kuntoutettavan koulu keskeytyi. Työeläkekuntoutuksen tarjoamat mahdollisuudet työssä jaksamisen ja jatkamisen edistämiseksi on huomioitu sekä työntekijöiden että työnantajien taholta. Kuntouttaminen on yksi keino hillitä eläkekustannusten kasvua. Toimintavuoden aikana annettiin yhteensä 370 eläkepäätöstä. Luvussa on mukana uusien eläkkeiden lisäksi muutos-, hylkäys- ja määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Eläkkeiden arviolaskelmia tehtiin 180. Työntekijän eläkelaki TyEL tuli voimaan Yksityisten alojen palkansaajia koskevat eläkelait TEL, TaEL ja LEL yhdistettiin yhdeksi työntekijän eläkelaiksi. Työeläketurvan järjestäminen selkeytyi, kun kaikki yksityisten alojen työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan, toimialasta tai työsuhteen pituudesta riippumatta. TyEL:n mukaan vakuutetaan kaikki työntekijät, joiden kuukausiansio ylittää 46,08 (vuonna 2007). TyEL:n myötä jokainen yksityisalan työntekijä ja yrittäjä saa työeläkeotteen vuosittain 2008 alkaen. Ote sisältää tiedot kaikista yksityisalan eläkettä kerryttävistä työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta. Lisäksi eläkeotteella on tieto otteen lähettämisvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneen eläkkeen määrästä. Eläkeotteen toimittaa työntekijälle se eläkelaitos, jossa työntekijän työsuhde on vakuutettu otteen lähettämistä edeltävän kalenterivuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen. TyEL:n voimaantullessa otettiin käyttöön Ansaintajärjestelmä mikä korvaa eläkevakuuttajien omat työsuhderekisterit ja Eläketurvakeskuksen entisen työsuhteiden keskusrekisterin. Täten vältytään kaksinkertaiselta rekisteröinniltä. Ansaintajärjestelmään kuulumattomat eläkelaitokset toimittavat tietonsa Eläketurvakeskukselle mikä vie tiedot Ansaintajärjestelmään. Ansaintajärjestelmän on toteuttanut Arek Oy. Valion Eläkekassa kuuluu Silta Oy:n kautta Ansaintajärjestelmään. Indeksikorotuksilla pyritään säilyttämään sosiaaliturvaetuuksien arvo. Työeläkejärjestelmässä on kaksi eri indeksiä. Palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeen perusteena olevia ansioita ja työeläkkeiden rahamääriä. Palkkakertoimessa palkkojen muutos vaikuttaa 80 ja hintojen muutos 20 prosenttia. Palkkakerroin vuonna 2007 on 1,100 ja korotus vuodesta 2006 on 3,48 prosenttia. Työeläkeindeksillä tarkistetaan kaikkia maksussa olevia eläkkeitä eläkkeensaajan iästä riippumatta. Indeksissä palkkojen muutos vaikuttaa 20 ja hintojen muutos 80 prosenttia. Työeläkeindeksin pisteluku vuonna 2007 oli 2127 ja korotus edellisestä vuodesta 2,21 prosenttia. Puoliväli-indeksin pisteluku oli 2311 vuonna 2007, korotus vuodesta 2006 on 2,89 prosenttia. Sillä tarkistetaan niitä työaikaisia ansioita, joista eläke lasketaan vuonna 2004 voimassa olleiden säännösten mukaan. Uudet eläkepäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä Lisäksi vanhuuseläkkeeksi vuoden 2007 aikana muutettiin 158 eläkettä. Uudet TyEL-eläkkeet % Vanhuus-/ varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyys-/ yksilöllinen varhaiseläke Tuki ja liikuntaelinsairauksien perusteella myönnettiin eläke 14 hakijalle. Näiden sairauksien osuus on laskenut vuodesta Toiseksi eniten työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin mielenterveyshäiriöiden vuoksi. Näiden sairauksien perusteella myönnettiin eläke 11 hakijalle. Hermoston ja aistimien sairauksien osuus lisääntyi hieman. Verenkiertoelinten sairaudet pysyivät lähes samalla tasolla. Työkyvyttömyyseläkkeiden syyt Perheeläke Työttömyyseläke Kuntoutusraha Osaaikaeläke % Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyshäiriöt Verenkiertoelinten sairaudet Hermoston ja aistimien sairaudet Muut 2007 Muiden sairauksien ryhmään kuuluvat mm. kasvaimet, umpieritys-, aineenvaihdunta- ja ravitsemus sekä vammat, myrkytykset ja ulkoisten syiden aiheuttamat seuraukset. 6 VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 7

7 Eläkkeiden lukumäärä vuoden lopussa Sijoitusomaisuus Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä Maksetut eläkkeet % Korkosijoitukset Kiinteistöt Osakesijoitukset Lainat euroa Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä SIJOITUSTOIMINTA Eläkekassan sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa 721,6 (681,3) milj. euroa, josta A-osaston osuus oli 224,7 (224,6) milj. euroa ja B-osaston 496,9 (456,7) milj. euroa. Sijoitusomaisuuden tuottoprosentti kirjanpitoarvoin ennen liikekulujen ja poistojen vähentämistä oli 9,1 prosenttia. Kiinteistösijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 134,8 (136,5) milj. euroa, mikä on 19 (20) prosenttia sijoitusomaisuudesta. A-osaston osuus oli 56,3 (56,7) milj. euroa ja B-osaston 78,5 (79,8) milj. euroa. Tilikauden aikana ei ole tehty merkittäviä kiinteistökauppoja. Kiinteistösijoitusten nettotuottoja vähensivät 3,3 (3,7) milj. euron poistot rakennuksista ja lisäsi 1,0 milj. euron suuruinen palautunut arvonalentuminen. Kiinteistösijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli 9,1 prosenttia. Lainojen yhteismäärä oli tilikauden lopussa 79,4 (72,2) milj. euroa, mikä on 11 (11) prosenttia sijoitusomaisuudesta. A-osaston lainat olivat 1,1 (1,9) milj. euroa ja B-osaston 78,3 (70,3) milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa 50,2 (50,1) milj. euroa ja ne olivat kaikki B-osastolla. Tilikauden aikana pitkäaikaisten lainojen korkotaso on pidetty ennallaan. Lyhytaikaiset lainasaami- set olivat tilinpäätöksessä 29,3 (22,1) milj. euroa. Lainat tuottivat kirjanpitoarvoin 5,2 prosenttia. Arvopaperisijoitusten kirjanpitoarvo oli joulukuun lopussa 507,3 (472,5) milj. euroa ja se on 70 (69) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Arvopaperisijoituksia on hajautettu ulkomaille edelleen pääasiassa sijoittamalla euromääräisiin sijoitusrahastoihin. Ulkomaansijoitusten osuus vuoden 2007 lopussa oli 413,4 (286,3) milj. euroa, mikä on 57 (42) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Rahoitusmarkkinavälineiden ja korkorahastojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 288,7 (292,3) milj. euroa ja osuus sijoitusomaisuudesta 40 (43) prosenttia. Pörssiosakkeiden ja osakerahasto-osuuksien yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 214,4 (177,0) milj. euroa ja 30 (26) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Arvonalennusten ja palautuneiden arvonalennusten nettovaikutus pienensi nettotuottoja -9,9 (-0,4) milj. euroa ja arvostuserot pienenivät arvopapereiden osalta 18,7 milj. euroa. Arvopaperisijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli 9,7 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa kasvoi selvästi edellisvuodesta ja oli 61,0 (47,4) milj. euroa. Sijoitusomaisuus (M ) Korkosijoitukset 220,4 222,6 256,1 292,3 284,9 Kiinteistöt 177,7 174,8 162,7 136,5 134,9 Osakesijoitukset 115,1 122,9 163,4 180,3 222,4 Lainat 57,2 67,6 75,3 72,2 79,4 Yhteensä 570,4 587,9 657,5 681,3 721,6 VAKUUTUSMAKSUT A-osaston jäsenmaksu oli puoli prosenttia jäsenten palkasta. Työnantajien maksu oli kolme prosenttia. B-osaston työntekijöiden eläkevakuutusmaksu oli alle 53-vuotiaiden osalta 4,3 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden osalta 5,4 prosenttia työntekijöiden palkasta. Työnantajien maksu oli 12,7 prosenttia. SISÄINEN SIIRTO A-osastolta on siirretty B-osastolle tilinpäätöksessä ,00 euroa. JÄSENYYDET Eläkekassa on jäsenenä Eläkesäätiöyhdistys ESY ry:ssä, Suomen vuokranantajat ry:ssä, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ssä ja Sisä-Savon metsänhoitoyhdistys ry:ssä. KOKOUKSET Varsinainen kassankokous pidettiin ja siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallintoneuvosto kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Hallitus piti kahdeksan kokousta. HENKILÖKUNTA Eläkekassan henkilökunta on osittain yhteinen Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön kanssa. Eläkevakuutusasioita hoiti kassassa neljä henkilöä. Toimitusjohtaja ja osastopäälliköt sekä kassa-, laina-, kirjanpito- ja kiinteistöasioita hoitavat henkilöt ovat yhteisiä. Eläkekassan palveluksessa on ollut keskimäärin kuusitoista henkilöä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Eläkekassan toimintapiirin ja jäsenkunnan luonteesta johtuu, että kassan toiminta on vakiintunutta ja sen jäsenmäärä ja eläkekustannukset ovat hyvin ennustettavissa. A-osaston laskuperustekorko on 2,5 prosenttia. Osastolla on täysimääräinen 15,2 miljoonan euron suuruinen indeksikorotusvastuu tulevia indeksikorotuksia varten. Osaston vastuuvelka on täysin katettu. B-osaston sijoitustuloista osa, eli 19,0 miljoonaa euroa, käytettiin lisävakuutusvastuun kartuttamiseen, minkä jälkeen osaston vakavaraisuusasema on hyvää 3,1 tasoa ja toimintapääoman tase-erät ovat 48 prosenttia koko toimintapääomasta. Edellä mainitut seikat vaikuttavat myönteisesti kassan sijoitustuottoihin ja kestävyyteen arvopaperimarkkinoiden kurssiheilahteluja vastaan. Se mahdollistaa myös vakaammat vakuutusmaksut osakkaille tulevaisuudessa. YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ JA OMA PÄÄOMA Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 104,78 euroa siirretään vakuutuskassalain 75 :n mukaisesti vararahastoon. 8 VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 9

8 TULOSLASKELMA (1 000 ) TASE (1 000 ) Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos Vastuunsiirrot Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Hoitokulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Sisäinen siirto Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Tilikauden ylijäämä 0 0 VASTAAVAA Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Saamiset Muut saamiset Muu omaisuus Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Takuupääoma Vararahasto Muut rahastot 8 8 Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset Vakuutustekninen vastuuvelka Lakisääteiset eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Lisävakuutusvastuu Muut eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Indeksikorotusvastuu Velat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 11

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 ) B-OSASTO Vakuutusmaksutulo TyEL:n mukainen Työnantajan osuus Työntekijän osuus Yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet: TyEL Vakuutusmaksuvastuu Lisävakuutusvastuu Yhteensä A- JA B-OSASTOT YHTEENSÄ Korvauskulut Maksetut korvaukset Lakisääteiset eläkkeet: Maksetut eläkkeet: TyEL Vastuunjakokorvaukset TyEL YEL Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta Muut korvaukset Muut eläkkeet: Maksetut eläkkeet Muut korvaukset Takaisinostot Vastuunsiirrot: Luovutetut 0 1 Yhteensä Hoitokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Lakisääteiset maksut Muut hoitokulut Sijoitustoiminnan nettotuoton ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot: Tuotot sijoituksista osakkaana olevaan työnantajayritykseen Korkotuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot 14 9 Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Rakennusten poistot Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Sijoitustoiminnan kuluihin sisältyvä hoitokulujen yhteismäärä Sijoitustoimen hoitokulut VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 13

10 SIJOITUKSET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitusten Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo hankintameno arvo hankintameno arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Yhteensä Arvostuserot yhteensä Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta (+/-) Katteena olevan omaisuuden arvostus Katteena oleva omaisuus on arvostettu noudattaen vakuutuskassalakia sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston antamia ohjeita ja määräyksiä. Kiinteistösijoitukset on arvostettu vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella käypään arvoon. Pörssiosakkeet, LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ rahasto-osuudet ja rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu tilinpäätöshetken viimeisen jatkuvan kaupankäynnin mukaisen ostokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet on arvostettu hankintamenon suuruisina. Muut saamiset on arvostettu pääsääntöisesti nimellisarvoon. Eläkekassan henkilöstön lukumäärä oli tilikauden aikana keskimäärin kuusitoista henkilöä, jotka kaikki olivat toimihenkilöitä. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot Hallituksen palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston palkat ja palkkiot Henkilökunta on vakuutettu TyEL-eläkkeiden osalta Valion Eläkekassan B-osastossa ja lisäeläkkeiden osalta A-osastossa. Eläkemaksut on jaksotettu maksettujen palkkojen mukaisesti. Kirjanpitoarvo sisältää arvonkorotuksia Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset Käyttöomaisuuden arvonkorotukset VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Vastuuvelan kattaminen Vastuuvelka Vastuuvelan kate VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 15

11 TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT B-OSASTO Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 6,59 12,51 10,97 3,94 7,10 Liikevaihto, Kokonaishoitokulut, % liikevaihdosta 1,57 % 1,75 % 2,35 % 1,56 % 1,77 % Hoitokulut ilman työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja ja lakisääteisiä maksuja % TyEL-palkkasummasta 0,79 % 0,81 % 0,75 % 0,41 % 0,40 % Kokonaistulos, Vastuuvelka, Toimintapääoma, % vastuuvelasta 2) 47,64 % 50,38 % 42,73 % 35,23 % 31,30 % suhteessa vakavaraisuusrajaan 3,09 3,66 3,21 2,90 2,50 Tasoitusvastuu, Eläkevarat, ) Tuloksen käyttö kannatusmaksujen alentamiseen (%) TyEL-palkkasummasta 4,90 % 4,11 % 5,85 % 0,00 % 6,50 % TyEL-palkkasumma, TyEL-vakuutuksia TyEL-vakuutettuja Eläkkeensaajia ) Vastaa tuloslaskelman erää maksetut korvaukset 2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 3) Vastuuvelka + arvostuserot Vakavaraisuus Toimintapääoma Oma pääoma Lisävakuutusvastuu Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Toimintapääoma ja sen rajat (%:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) % % % % % Toimintapääoma 47,64 50,38 42,73 35,23 31,30 Vakavaraisuusraja 15,42 13,76 13,31 12,20 12,50 Toimintapääoman enimmäismäärä 61,67 55,04 53,25 48,78 50,20 Toimintapääoma ja sen rajat, % vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta % vakavaraisuusrajan laskentasääntö ja rajat muuttuneet. Vuosina : Vv-raja, vv-raja x 2 = tavoitevyöhykkeen alaraja ja vv-raja x 4 = tavoitevyöhykkeen yläraja Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Toimintapääoma % Vakavaraisuusraja x 4 % Vakavaraisuusraja x 1,5 % Vakavaraisuusraja % Sijoitusten Sitoutunut Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% nettotuotot pääoma 2) sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle käyvin arvoin 1) pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle Lainasaamiset ,60 % 5,05 % 4,73 % 4,44 % 3,40 % Joukkovelkakirjalainat 3) ,65 % 0,45 % 4,30 % 7,03 % 4,40 % * josta korkorahastoja ,06 % 1,35 % 0,52 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) ,51 % 3,13 % 4,12 % 4,09 % 4,30 % * josta korkorahastoja ,34 % 3,91 % Osakkeet ja osuudet ,37 % 30,97 % 29,79 % 12,96 % 15,80 % Kiinteistösijoitukset 4) ,68 % 11,02 % 3,07 % -7,98 % 2,90 % * josta sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä ,29 % 29,15 % 13,93 % Sijoitukset yhteensä ,54 % 12,59 % 11,07 % 4,03 % 7,20 % Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,59 % 12,51 % 10,97 % 3,94 % 7,10 % 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen/kulujen ja myyntien/tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot. 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot. 16 VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 17

12 Tunnuslukujen laskentakaavoja Maksetut eläkkeet = Tuloslaskelman mukaiset eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset (brutto) Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin = Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin + muut korkoerät vastuuvelan tuottovaatimus. Muut korkoerät sisältävät sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin. Liikevaihto = + vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa + muut tuotot Kokonaishoitokulut = + tuloslaskelman erä hoitokulut + sijoitustoiminnan hoitokulut Vakuutusmaksusaamisten arvostaminen Vakuutusmaksusaamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. Muiden saamisten ja velkojen arvostaminen Muut saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2008 Poistot Sijoitusomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi ilman etukäteen laadittua suunnitelmaa. A-osaston vapaaehtoisen lisäedun laskuperustekorkokanta Vapaaehtoisen lisäedun laskuperustekorkokanta on 2,5 %. Kokonaistulos = Vakavaraisuuden kartuttaminen vakuutusmaksuilla + sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin + varojen sisäinen siirto osastolta A osastolle B Vastuuvelka = Taseen vastuuvelka Tauno Uitto Heikki Halkilahti toimitusjohtaja Reijo Aalto Pentti Eklund Katariina Pouta Eläkevarat = + taseen vastuuvelka + varojen arvostuserot TyEL-palkkasumma = Tilinpäätöksen palkkasumma-arvio koko vuodelta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpitolakia ja -asetusta, vakuutuskassalakia sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston kirjanpitoa koskevia asetuksia, päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä. Sijoitusten arvostus- ja kirjausperiaatteet Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on vähennetty tehdyt arvonalennukset tai johon on lisätty arvonkorotukset vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella. Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden käyvät arvot on määritelty kohteittain vakuutusvalvontaviraston edellyttämällä tavalla. Määrittelyn ovat tehneet pääsääntöisesti eläkekassan omat toimihenkilöt. Päättyneeltä tilikaudelta ei ole tehty arvonkorotuksia. Yhden kiinteistöyhtiön osalta on kirjattu palautettu arvonalentuminen. Pörssiosakkeet ja rahasto-osuudet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöshetken viimeisen jatkuvan kaupankäynnin mukaisen ostokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenon suuruisina, joista arvonalennuksia tai arvonkorotuksia ei ole tehty. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu hankintahintaan. Hankintahinnan ja nimellisarvon erotus on jaksotettu hankintahinnan lisäykseksi tai vähennykseksi. Lainasaamiset on kirjattu taseeseen nimellisarvoon. Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus. Vasemmalta Heikki Halkilahti, hallituksen puheenjohtaja Tauno Uitto, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Rouhiainen, hallituksen varapuheenjohtaja Reijo Aalto, Katariina 18 VALION ELÄKEKASSA Pouta ja Pentti Eklund. Kuvasta puuttuu hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Saarela. 19

13 TILINTARKASTUSKERTOMUS Valion Eläkekassan kassankokoukselle Olemme tarkastaneet Valion Eläkekassan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta eläkekassaa koskevien säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain, vakuutuskassalain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot eläkekassan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä on vakuutuskassalain mukainen. Helsinki 26. maaliskuuta 2008 KPMG OY AB Jaakko Nyman KHT PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Markku Marjomaa KHT HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Olemme tutustuneet toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen ajalta sekä tilintarkastuskertomukseen. Puollamme tuloslaskelman ja taseen vahvistamista ja yhdymme hallituksen ehdotukseen ylijäämän käyttämisestä. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ YHTIÖN 87. TOIMINTAVUOSI 2007 Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa: 1. jäsenten valitsemista Sirpa Korhonen ja Tarja Loppi 2. osakkaiden valitsemista Kalle Eskola ja Hannu Kainu 3. lisäksi hallintoneuvostoon on valittava uusi jäsen hallituksen jäseneksi valitun Pentti Eklundin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Helsingissä 28. maaliskuuta 2008 Hallintoneuvoston puolesta Jaakko Rouhiainen puheenjohtaja 20 VALION ELÄKEKASSA VALION ELÄKEKASSA 21

14 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Vuoden päättyessä vakuutusyhtiössä oli 22 osakasta. Osuuskunta Maito-Auran ja Osuuskunta Maito-Pirkan osakkuudet päättyivät niiden sulauduttua perustettuun Osuuskunta Länsi-Maitoon, jonka osakkuus vakuutusyhtiössä alkoi Osuuskunta Maitojalosteen ja Keski-Suomen Maitokunnan osakkuudet päättyivät niiden sulauduttua Osuuskunta Maitosuomeen, jonka osakkuus alkoi Keski-Pohjan Juustokunnan osakkuus päättyi sen sulauduttua lukien Osuuskunta Pohjolan Maitoon. Osuuskunta Lapin Maito sulautui myös Osuuskunta Pohjolan Maitoon ja sen osakkuus päättyi Osakkaiden palveluksessa oli keskimäärin tapaturmavakuutettua työntekijää ja toimihenkilöä. Vähennystä edellisestä vuodesta on 21 henkilöä. VAKUUTUSTOIMINTA Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot laskivat 47 prosenttia. Korvauksia maksettiin 32 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Suuria vahinkoja ei yhtiölle ilmoitettu vuonna Korvatut tapaukset 2007 Työmatkat 11 % Ammattitaudit 5 % Työssä, työpaikalla 84 % Tapaturmatyypit 2007 Aineen valuminen 6 % Muut luettelemattomat 4 % Sähköhäiriö 1 % Henkilön äkillinen fyys. kuormittuminen 21 % Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta maksettiin korvauksia noin 24 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006, vaikka uusia tapaturmia ja ammattitauteja ilmoitettiin vain yksi vähemmän. Vakavilta työtapaturmilta vältyttiin. Uusia tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituksia saapui yhtiöömme kaikkiaan 398. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkopoolille maksettiin korvauksia kahdesta vahingosta euroa mikä on yli 70 prosenttia vähemmän kuin vuonna Valio Oy:n turvallisuuden tavoite vuonna 2007 oli nolla tapaturmaa. Turvallisuuden painopistealueita ovat olleet turvallisuusasenteen parantaminen ja kaatumis- ja liukastumistapaturmien vähentäminen. Turvallisuusasennetta on pyritty parantamaan järjestämällä koulutusta esimiehille kaikilla toimipaikoilla ja ottamalla työsuojeluasiat esille päivittäisessä johtamisessa. Kaatumis- ja liukastumistapaturmien vähentämiseen pyrittiin tunnistamalla ja korjaamalla riskikohdat. Valio osallistui myös Työturvallisuuskeskuksen Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa -tutkimusprojektiin. Yli 80 prosenttia korvatuista työtapaturmista sattui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa työpaikalla. Turvallisuusasennetta parantamalla jokainen työntekijä voi omalta osaltaan ennaltaehkäistä työtapaturmia. Työmatkalla sattuneiden tapaturmien Henkilön putoaminen, kaatuminen 19 % Terävään esineeseen loukkaantuminen 19 % Laitteen, työkalun hallinnan menettäminen 17 % Aiheuttajan rikkoutuminen 13 % Vahingoittuneet ruumiinosat kpl Käsi, sormet Alaraajat Yläraajat Selkä, niska Jalkaterät, varpaat osuus on ollut samalla tasolla usean vuoden ajan. Ammattitauteja korvattiin 18. Melun aiheuttamat kuulovammat olivat lukumääräisesti suurin ryhmä. Muita korvattuja ammattitauteja olivat ihottumat ja keuhkosairaudet. Ammattitaudeista maksettiin useimmiten vain tutkimuskuluja ja sairaanhoitokuluja. Tapaturmista ja ammattitaudeista korvattuja työkyvyttömyyspäiviä oli kaikkiaan noin Suurimmassa osassa tapaturmista työkyvyttömyysaika on alle kuukauden. Kaatumis- ja liukastumistapaturmista aiheutui eniten työkyvyttömyyspäiviä. Niiden osuus työkyvyttömyyspäivistä oli lähes 40 prosenttia. Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen eli nostojen yhteydessä saadut selkä- ja olkapäävammat ovat edelleen suurin tapaturmien aiheuttaja. Kaatumis- ja liukastumistapaturmien osuus on noin 20 prosenttia. Terävään esineeseen loukkaantuminen oli lisääntynyt vuodesta Nämä aiheuttavat useimmiten käsi- ja sormivammoja. Vähäistä lisäystä oli myös ryhmässä työkalun, laitteen hallinnan menettäminen. Sähkövirran ja tulipalon aiheuttamia tapaturmia oli muutama. Useimmiten työtapaturmassa vahingoittuvat kädet ja sormet. Näiden osuus kasvoi selvästi edellisestä vuodesta. Alaraajojen osuus laski hieman, mutta se oli selkeästi toiseksi suurin ryhmä. Huomattavaa nousua oli selän ja niskan vammojen osalta. Sen sijaan pään vammoja oli selkeästi vähemmän kuin vuonna Joulukuussa 2007 vahvistettiin tapaturmavakuutuslain muutos ammattitautilain osalta. Muutos koskee eräitä pitkän altistusajan vaativia ammattitauteja sekä vakuuttamattomista työtapaturmista Vartalo Pää Silmät aiheutuvia korvauskustannuksia. Nämä siirretään rahoitettavaksi jakojärjestelmällä. Vakuutusyhtiöt vastaavat näistä korvauskustannuksista vuosittain vakuutusmaksutulojensa mukaisessa suhteessa. Laki tulee voimaan Omaisuusvakuutukseen kuuluvan laajan palovakuutuksen perusteella korvasimme kaksi vahinkoa yhteensä euroa. Vahingoista toinen oli kiinteistön vesivuotovahinko ja toinen sähkömoottorin sähköilmiövahinko, josta seurasi moottorin palaminen. Salmonellavakuutuksen perusteella maksoimme korvauksia kahdesta uudesta vahingosta sekä lisäkorvauksen yhdestä aiemmin korvatusta vahingosta. Korvaussumma oli euroa eli salmonellavakuutuksen osalta vuosi oli varsin suotuisa. Korvaukset jakaantuivat tasan saneerauskustannuksiin ja eläinmenetyksiin. Vahinkotilat sijaitsivat Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Savossa. Vastuuvakuutuksen perusteella korvattavia uusia vahinkoja ei yhtiöllemme ilmoitettu ollenkaan. Luottovakuutuksessa ei tilivuonna sattunut vahinkoja. Osakkaiden luottovakuutustarve on edelleen pienentynyt. Työsuojelu- ja tyky-palkinto luovutettiin Työhyvinvointipäivillä Jyväskylässä. Työsuojelupalkinto luovutettiin 16. kerran ja sen sai työsuojelupäällikkö Kari Vertanen Riihimäeltä. Tykypalkinto jaettiin 11. kerran ja se annettiin työterveyshoitaja Kaija Pesoselle Joensuusta. Valion ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön perustama työsuojelupalkinto on jaettu vuodesta 22 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 23

15 1992 lähtien ja tykypalkinto vuodesta 1997 lähtien. Palkintoja jaettaessa on kiinnitetty huomiota seuraaviin tekijöihin: 1. Pitkäjänteinen ja edelleen jatkuva toiminta työsuojelun, hyvinvoinnin tai työterveydenalalla. 2. Toiminta vaikuttaa merkittävästi valiolaisten hyvinvoinnin ja/tai turvallisuuden edistämiseen. 3. Palkittava on osoittanut toimissaan korkeaa ammattitaitoa ja hyvää yhteistyökykyä. SIJOITUSTOIMINTA Vuoden lopussa vakuutusyhtiön sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli 17,7 (16,1) milj. euroa. Sijoitusomaisuuden tuottoprosentti kirjanpitoarvoin ennen liikekulujen ja poistojen vähentämistä oli 9,7 prosenttia. JÄSENYYDET Vakuutusyhtiö on Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton, Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkopoolin, Ympäristövakuutuskeskuksen, Ympäristövahinkovakuutuspoolin, Suomen Riskienhallintayhdistyksen, Finanssialan Keskusliitto ry:n ja Veronmaksajain Keskusliiton jäsen. Lisäksi vakuutusyhtiö on osakkaana Autovahinkokeskus Oy:ssä. KOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa. Hallitus piti toimintavuonna kahdeksan kokousta. HENKILÖKUNTA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön osakaskunnan toiminta on vakaata ja se mahdollistaa myös vakuutusyhtiön vakaan toiminnan. Osakkaiden oma panostus riskien hallintaan ja vahinkojen torjuntaan auttaa pitämään vakuutusyhtiön korvausmenon alhaisena. Yhtiö on omavastuiden ylittävien vahinkojen varalta Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkopoolin ja Ympäristövahinkopoolin jäsen. Muiden vahinkovakuutuslajien osalta omavastuut ylittävät vahingot on jälleenvakuutettu. Vastuuvelan katteena olevat varat sijoitetaan hallituksen sijoitussuunnitelman mukaisesti hajauttaen ne niin omaisuuslajeittain ja kohteittain kuin myös maantieteellisesti. Tulevaisuudessa sijoitustuloilla pystytään aikaisempaa paremmin pitämään yhtiön vakuutusmaksutasoa vakaana. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,04 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,73 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. Kiinteistösijoitukset pysyivät ennallaan tilikauden aikana ja olivat tilikauden lopussa 1,2 milj. euroa, mikä on 7 (8) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Kiinteistösijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli 7,4 prosenttia. Lainasaamiset osakkailta olivat tilikauden lopussa 1,0 (0,7) milj. euroa. Lainat tuottivat kirjanpitoarvoin 4,0 prosenttia. Yhtiön henkilökunta on osittain yhteinen Valion Eläkekassan kanssa. Korvaus- ja vakuutusasioita hoiti yhtiössä kolme henkilöä. Toimitusjohtaja ja osastopäälliköt sekä kassa-, laina-, kirjanpito- ja kiinteistöasioita hoitavat henkilöt ovat yhteisiä. Yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin viisi henkilöä. RISKIENHALLINTA Arvopaperisijoituksia oli vuoden lopussa 15,5 (14,2) milj. euroa, mikä on 87 (88) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Sijoitukset ulkomaille suunnattiin edelleen pääsääntöisesti euromääräisten sijoitusrahastojen kautta. Arvopaperisijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli 10,4 prosenttia. Tilinpäätöksessä korkosijoitusten osuus sijoitusomaisuudesta rahasto-osuuksina ja vertailuvuonna myös suorina sijoituksina joukkovelkakirjalainoihin oli 77 (72) prosenttia ja niiden kirjanpitoarvo oli 11,8 (11,5) milj. euroa. Pörssiosakkeiden ja osakerahastojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 3,5 (2,5) milj. euroa ja niiden osuus sijoitusomaisuudesta oli 23 (16) prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto, 1,6 (1,0) milj. euroa, parani merkittävästi verrattuna edellisen vuoden nettotuottoon, nettotuottoa kasvattivat osakerahastoista ja pörssiosakkeista saadut myyntivoitot. Vakuutusyhtiön riskienhallinta perustuu yhtiön hallituksen vuosittain vahvistamaan suunnitelmaan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Yhtiön koko ja hallituksen vahvistamat pysyväisohjeet huomioon ottaen yhtiöön ei ole ollut tarvetta järjestää erillistä sisäistä valvonta- ja tarkastustointa. Yhtiön sisäinen valvonta toteutetaan siten, että hallituksen vahvistamia pysyväisohjeita sekä sijoitus- ja valmiussuunnitelmia noudatetaan. Yhtiön sijoitustoiminta perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan sijoitussuunnitelmaan. Yhtiön vakuutusmatemaatikko seuraa vastuuvelan riittävyyttä, vakuutusmaksuperusteiden soveltamista ja jälleenvakuutuksen järjestämistä sekä antaa hallitukselle lausunnon siitä, täyttääkö yhtiön sijoitustoiminta vastuuvelan luonteen asettamat vaatimukset. Henkilöstön ammattitaidon kehittämisellä ja ylläpitämisellä turvataan asiantunteva ja korkeatasoinen osaaminen. Sitä täydentävät toimivat tietojärjestelmät. 24 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 25

16 TULOSLASKELMA (1 000 ) TASE (1 000 ) Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Yhteistakuuerän muutos -7-7 Liikekulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate Muu kuin vakuutustekninen laskelma Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos - 4 Tuloverot Tilikauden verot Tilikauden voitto VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 7 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 1 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta 27 6 Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Rahat ja pankkisaamiset Muu omaisuus Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Pohjarahasto Takuupääoma Muut rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset Vakuutustekninen vastuuvelka Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Tasoitusmäärä Yhteistakuuerä Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta 4 4 Muut velat Siirtovelat VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 27

17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 ) Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta Jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Jakojärjestelmämaksut 72 - Vakuutusmaksuvero Palosuojelumaksu Työsuojelumaksu 9 20 Yhteensä Tuloslaskelman erä liikekulut Vakuutusten hankintamenot Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet Muut vakuutusten hankintamenot Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet ( ) Yhteensä Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkat Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 5 5 Sijoitustoiminnan nettotuoton ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset 2 5 Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut 1 0 Yhteensä Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Myyntitappiot 31 5 Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Kuluksi merkitsemättömät vakuutusten hankintamenot ja aineettomat hyödykkeet (-) Vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 :n mukainen toimintapääomavaatimus Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä (%) 76,23 % 77,29 % 28 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 29

18 TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta), Vahinkosuhde (prosentteina) 189,2 142,1 181,0 Korvauskulut ilman perustekorkokulua (+/-), Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 165,8 129,8 161,2 Liikekulusuhde (prosentteina) 52,3 30,0 44,3 Yhdistetty kulusuhde (prosentteina) 241,5 172,1 225,3 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 218,1 159,8 205,5 Liikevoitto (+) tai tappio (-), Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos (+/-), Kokonaistulos (+/-), Korkokulut ja muut rahoituskulut (+), Perustekorkokulu (+), Kokonaispääoman tuotto ilman sij.sid.vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin) -1,4 0,3 3,2 Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle (+/-) 2,8 4,6 5,4 Toimintapääoma, Tasoitusmäärä, Vakavaraisuuspääoma, Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 129,1 141,6 147,5 Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta (jv-osuuden jälkeen), Vastuunkantokyky prosentteina 1 325,0 752, ,3 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Sijoitusten Sitoutunut Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% nettotuotot pääoma 2) sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle käyvin arvoin 1) pääomalle pääomalle pääomalle Lainasaamiset ,0 2,8 2,0 Joukkovelkakirjalainat 3) ,5-0,1 2,2 * josta korkorahastoja ,5-0,6 0,7 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) ,9 2,1 0,0 * josta korkorahastoja ,9 2,1 0,0 Osakkeet ja osuudet ,2 23,9 34,4 Kiinteistösijoitukset 4) ,9-3,0-12,5 Sijoitukset yhteensä ,0 4,9 5,5 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut ,5-625,4-231,3 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,8 4,6 5,4 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen/kulujen ja myyntien/tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot. 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot. 30 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 31

19 Tunnuslukujen laskentakaavoja Liikevaihto = + vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa + muut tuotot Liikevoitto tai -tappio = ± voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, satunnaisia eriä, tilinpäätöseriä ja veroja Kokonaistulos = Liikevoitto/-tappio +/- taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Tuotto lasketaan suoriteperusteisesti. Kauden tuotto lasketaan ns. mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta. Kassavirta (suoritevirta) = ostot myynnit tuotot + kulut Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely Sijoitustoiminnan suorat nettotuotot kirjanpidossa + arvonmuutokset kirjanpidossa + arvostuserojen muutos. Kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina käyvin arvoin = ± liikevoitto tai tappio + korkokulut ja muut rahoituskulut + perustekorkokulu ± arvonkorotusrahastoon/käyvän arvon rahastoon kirjattu arvonkorotus/peruutus ± sijoitusten arvostuserojen muutos x taseen loppusumma - sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka ± sijoitusten arvostuserot Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona. Vahinkovakuutuksessa perustekorkokuluilla tarkoitetaan diskontatun korvausvastuun ja vakuutusmaksuvastuun purkautumisen vaikutusta yhtiön korvauskuluun ja vakuutusmaksutuottoon sen diskontatessa pääomamuotoiset eläkkeet ja/tai mahdolliset muut vakuutustekniset vastuuerät. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mahdollinen osa-aikaisuus. Henkilökuntaan kuuluvaksi lasketaan ne henkilöt, joille maksetaan tilikauden aikana palkkaa. Vakuutusmaksutulo = Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vahinkosuhde prosentteina = Korvauskulut x 100 Vakuutusmaksutuotot Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = Korvauskulut (ilman perustekorkokulua) x 100 Vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. Liikekulusuhde prosentteina = Liikekulut x 100 Vakuutusmaksutuotot Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. Bruttoliikekulusuhde prosentteina = Liikekulut ennen menevän jälleenvakuutuksen palkkioita x 100 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Yhdistetty kulusuhde prosentteina = Vahinkosuhde + liikekulusuhde Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) = Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + liikekulusuhde Toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa = + oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen + tilinpäätössiirtojen kertymä ± sijoitusten arvostuserot ± laskennalliset verovelat - aineettomat hyödykkeet ± muut laissa säädetyt erät Vakavaraisuuspääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa = Toimintapääoma + tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta = Vakavaraisuuspääoma x 100 Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä Vastuunkantokyky prosentteina = Vakavaraisuuspääoma x 100 Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakia sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä. Sijoitusten arvostus ja kirjausperiaatteet Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on vähennetty tehdyt arvonalennukset vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella. Pörssiosakkeet ja rahasto-osuudet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöshetken viimeisen jatkuvan kaupankäynnin mukaisen Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2008 Tauno Uitto ostokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenon suuruisina, joista arvonalennuksia tai arvonkorotuksia ei ole tehty. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu hankintahintaan. Hankintahinnan ja nimellisarvon erotus on jaksotettu hankintahinnan lisäykseksi tai vähennykseksi. Lainasaamiset on kirjattu taseeseen nimellisarvoon. Vakuutusmaksusaamisten arvostaminen Vakuutusmaksusaamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaisiin poistoihin siirryttiin alkaen menojäännöksestä Aineettomien hyödykkeiden poistot on tehty viiden vuoden taloudellisen käyttöajan mukaisin tasapoistoin. Koneiden ja kaluston poistot on tehty EVL:n säännösten mukaisesti. Henkilökunnan eläketurva Henkilökunta on vakuutettu TyEL-eläkkeiden osalta Valion Eläkekassan B-osastossa ja lisäeläkkeiden osalta A-osastossa. Eläkemaksut on jaksotettu maksettujen palkkojen mukaisesti. Heikki Halkilahti toimitusjohtaja Reijo Aalto Pentti Eklund Katariina Pouta 32 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 33

20 TILINTARKASTUSKERTOMUS Valion keskinäisen vakuutusyhtiön yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Tilikauden aikaisesta valvontatarkastuksesta on vastannut KHT Jaakko Nyman, joka on antanut siitä erillisen kertomuksen. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta vakuutusyhtiötä koskevien säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain, vakuutusyhtiölain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot vakuutusyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on vakuutus- ja osakeyhtiölain mukainen. Helsinki 26. maaliskuuta 2008 KPMG OY AB PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Jaakko Nyman KHT Markku Marjomaa KHT HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Olemme tutustuneet toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen ajalta sekä tilintarkastuskertomukseen. Puollamme tuloslaskelman ja taseen vahvistamista ja yhdymme hallituksen ehdotukseen voiton käyttämisestä. Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa: 1. vakuutettujen valitsemista Sirpa Korhonen ja Tarja Loppi 2 osakkaiden valitsemista Kalle Eskola ja Hannu Kainu 3. lisäksi hallintoneuvostoon on valittava uusi jäsen hallituksen jäseneksi valitun Pentti Eklundin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Helsingissä 28. maaliskuuta 2008 Hallintoneuvoston puolesta Jaakko Rouhiainen puheenjohtaja 34 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 35

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sivut VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

90 vakuuttavaa vuotta

90 vakuuttavaa vuotta 90 vakuuttavaa vuotta Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus Sisältö Vuosikokoukset 3 Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 4 Avainlukuja 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Valion Eläkekassa 7-22 Toimintakertomus 8-13

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Vuosikertomus 2011

Vuosikertomus 2011 Vuosikertomus 2011 Vuosikertomus 2011 Vuosikertomus 2011 Vuosikertomus Sisältö Vuosikokoukset 3 Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 4 Avainlukuja 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Valion Eläkekassa 7 22 Toimintakertomus 8 13

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA 95. toimintavuosi TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA VUODELTA 215 2 AVAINLUKUJA Vuosi 215 214 213 212 211 VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia 11 12 11 12 12 Jäseniä 257 294 325 348 378 Jäsenten palkat

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Sisältö. Vuosikokoukset. Vuosikokoukset 2 Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Vuosikertomus 2012. Sisältö. Vuosikokoukset. Vuosikokoukset 2 Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Sisältö Vuosikokoukset 2 Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6 21 Toimintakertomus 7 13 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ Sivut VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26 Vuosikertomus 2014 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6 21 Toimintakertomus 7 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2005 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

96. toimintavuosi VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016

96. toimintavuosi VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 96. toimintavuosi VUOSIKERTOMUS VUODELTA 216 2 AVAINLUKUJA Vuosi 216 215 214 213 212 VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia 11 12 12 11 12 Jäseniä 229 257 294 325 348 Jäsenten palkat (Milj. ) 19

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 203. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. N:o 203

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 203. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. N:o 203 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 203 SISÄLLYS N:o Sivu 203 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan tilinpäätöksestä... 617 N:o 203 Sosiaali-

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot