Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7"

Transkriptio

1 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8 6,2 *Maksetut korot -0,1 0,0 *Maksetut verot 0,0 174,2 0,0 189,9 Investointien rahavirta *Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -44,1-146,8 *Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 11,4-32,7 0,0-146,8 Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 Rahavirtojen muutos / lisäys -263,5 73,8 Rahavarat tilikauden alussa 369,6 295,8 Rahavarat tilikauden lopussa 106,1-263,5 369,6 73,8 Sivu 1

2 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,71 Liiketoiminnan muut tuotot , ,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,61 Ulkopuoliset palvelut , ,15 Henkilöstökulut , ,48 Suunnitelman mukaiset poistot , ,59 Liiketoiminnan muut kulut , ,62 Liikevoitto , ,47 Rahoitustuotot ja -kulut 3 613, ,31 Tuloverot 0,00-23,04 Tilikauden voitto / tappio , ,74 Sivu 2

3 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,50 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,41 Kentät , ,41 Rakennukset , ,59 Koneet/kalusto , ,81 Muut aineell.hyödykkeet , , , ,23 Sijoitukset Osakkeet 100,00 100,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 3 600, ,00 Saamiset Myyntisaamiset 6 669, ,69 Siirtosaamiset , , , ,98 Rahat ja pankkisaamiset , ,26 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 Sivu 3

4 TASE V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Muu oma pääoma , , , ,00 Vapaa oma pääoma Edell.tilik.voitto/tappio , ,99 Tilikauden voitto/tappio , , , ,73 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,73 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut pitkäaik.velat ,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslait. 0, ,37 Ostovelat 9 129, ,17 Siirtovelat , ,31 Muut lyhytaik.velat , , , ,24 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,24 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 Sivu 4

5 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myydyt palvelut 24 %, Agk ry , ,58 Vakuutuskorvaukset 4 092,62 0,00 Muut liiketoiminnan tuotot 2 536, , , ,21 HENKILÖSTÖKULUT Palkat , ,32 Eläkekulut , ,69 Muut sos.kulut , , , ,48 Ulkopuolisilta laskutetut , , , ,90 Yhtiössä oli tilikauden aikana työsuhteessa keskimäärin 12,5 henkilöä TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Evl:n maksimipoistojen mukaan Rakennukset, 7 ja 4 ja 20 % , ,74 Koneet ja kalusto, 25 % , ,60 Aineettomat oikeudet, tasapoisto 3 v ,80 0,00 Golfkenttä,pintatyöt, tasapoisto 40 v , ,58 Piha- ja paikoitusalueet, tasapoisto 20 v , ,37 Tiet ja sillat, tasapoisto 20 v , ,52 Kuivatus- ja sadetusjärj.,tasapoisto 20 v , , , ,59 Poistot tehty käyttöönotetusta omaisuudesta Sivu 5

6 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN MUUTOKSET *Maa-alueet Hankintameno , ,41 Vähennys 0,00 0,00 Hankinameno , ,41 *Kentät Hankintameno , ,05 Lisäys 0,00 0,00 Siirretty muihin tase-eriin 0,00 0,00 Kertyneet suunn.poistot , ,63 Hankintameno , ,42 *Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,60 Lisäys 0, ,76 Kertyneet suunn.poistot , ,77 Hankintameno , ,59 *Koneet ja kalusto Hankintameno , ,78 Lisäys , ,22 Vähennys ,00 0,00 Kertyneet suunn.poistot , ,19 Hankintameno , ,81 *Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,30 Lisäys 0, ,82 Vähennys 0,00 0,00 Kertyneet suunn.poistot , ,11 Hankintameno , ,01 AINEETTOMAT OIKEUDET Sähköliittymä , ,50 Vesi ja jätevesi liittymä 5 502, ,00 Atk-ohjelmat , ,56 Kertyneet suunn.poistot , , , ,50 Sivu 6

7 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET LAINOJEN VAKUUDEKSI ANNETUT PANTIT JA KIINNITYKSET Kiinteistökiinnitys Luhtiala, Pelto-Katajisto, R:no 1: , ,00 Pankin hallussa 2 kpl *Hsop:n sh-tilin limiitin vakuutena , ,00 Vapaana 4 kpl , ,00 LEASING-VASTUUT Tilikaudella maksettavat ,00 Tulevilla tilikausilla maksettavat ,00 INVESTOINTIEN VASTUUT Yhtiö on velvollinen tarkastamaan vuosina käyttöönotetuista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos niiden verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi vuodelta 2008 vuosi 2017, vuodelta 2009 vuosi 2018, vuodelta 2011 vuosi 2020 sekä vuodelta 2013 vuosi Vastuun enimmäismäärä on ,14 Erittely: Investointi netto 2 600, ,68 Alv 572, ,85 Vähennetty alv 572, ,85 Vuotuinen osuus vähenn. alv:sta 57,20 588,18 Jäljellä tark.kauteen sisältyviä vuosia 3,0 4,00 Palautuksen alainen määrä vähennyksestä per , , Investointi netto , ,76 Alv , ,02 Vähennetty alv , ,02 Vuotuinen osuus vähenn. alv:sta 1 892, ,00 Jäljellä tark.kauteen sisältyviä vuosia 6,00 9,00 Palautuksen alainen määrä vähennyksestä per , ,02 Tarkistusvastuu ,14 Tarkistusvastuu ,82 Muutos ,68 Sivu 7

8 TASEEN LIITETIEDOT OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,00 Ylikurssirahasto , , , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,99 Omien osakkeiden hankinta ,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio , , , ,73 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,73 OSAKEPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN OSAKELAJEITTAIN S-sarja (vastikkeettomat, 1 ääni/osake) 193 kpl 193 kpl *voidaan muuttaa Golf-osakkeeksi , ,00 Golf-sarja (1 ääni / osake) 707 kpl 707 kpl *ei voida muuttaa S-osakkeeksi , ,00 yhteensä 900 kpl 900 kpl , ,00 TIEDOT OMISTA OSAKKEISTA Yhtiön hallussa olevat yhtiön omat osakkeet Yhtiö omistaa 180 kappaletta S-sarjan osakkeita. Mitätöimättömien osakkeiden suhteellinen osuus ,00 euron suuruisesta rekisteröidystä osakepääomasta on 20/100 Yhtiölle tilikaudella tulleet osakkeet Osakkeet, joita on yhteensä 180 kpl S-osaketta, on hankittu suunnatulla hankinnalla ja niiden suhteellinen osuus kaikista osakkeista ja äänimäärästä on 20/100. Osakkeiden vastike on /kpl, josta vuoden 2014 aikana maksettiin /kpl 90 osakkeen osalta osakasoikeudet on pidätetty. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että tilikauden tappio 9.404,57 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille Sivu 8

9 TASEEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Hämeenlinnassa helmikuun 9. pvnä 2015 Hallitus Kai Kauppinen, pj Tuula-Kaarina Isosuo Risto Korpela Rauno Lehtimäki Kari Viitamäki Kari Kuivasaari toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Hämeenlinnassa helmikuun 10.pvnä 2015 Jorma Anttila KHT Helge Saarinen KHT Sivu 9

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot