VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

2 SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus 4 9 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 20 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Toimintakertomus Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 34 Hallintoelimet ja asiantuntijat Henkilökunta 39 Avainlukuja 40 Tilinpäätöskäsitteitä KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA VUOSIKOKOUKSET Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous sekä Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 17. huhtikuuta 2009 klo 9.30 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Karamzininkatu 4:ssä. Viralliset tilinpäätökset ovat nähtävissä kassan ja vakuutusyhtiön toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

3 VALION ELÄKEKASSA JA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Valion Eläkekassa ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä, jotka hoitavat Valio Oy:n ja sen yhteistyömeijereiden, Pellervo-Seuran ja eräiden muiden osakasyritystensä vakuutuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti ja pienin kustannuksin osakkaidensa erikoispiirteet huomioon ottaen. Eläkekassa ja vakuutusyhtiö eivät muodosta konsernia eikä niillä ole tytär- tai sisaryhtiösuhteita. Valion Eläkekassa (VEK, perustettu 1920) Nykyinen Valion Eläkekassa on muodostunut , jolloin vuonna 1962 perustetun Osuusmeijerien Eläkekassan ja vuonna 1920 perustetun Meijeriväen Eläkekassan toiminnat yhdistettiin sulauttamalla ne yhdeksi eläkekassaksi. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Eläkekassaksi. Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osastoa ei ole suljettu. Jäseneksi pääsevät edelleen työnantajan ilmoittamat kassan säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Eläkekassan B-osasto myöntää työntekijäin eläkelaissa (TyEL) säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavia vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijän eläkelain piiriin kuuluvat henkilöt. Lisäksi eläkekassassa voidaan TyEL-vakuuttaa osakkaiden luottamushenkilöt. Eläkekassan sijoitusomaisuuteen kuuluu neljä kokonaan omistettua keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ja kahdeksan asunto-osakeyhtiötä. Ne eivät muodosta eläkekassan kanssa konsernia. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV, perustettu 1920) Toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1 19 kuuluvat vakuutukset lukuun ottamatta liikennevakuutusta. Yhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja jälleenvakuutusta. Vuonna 2008 hoidettuja vakuutuslajeja ovat olleet lisäksi omaisuus-, luotto-, vastuu-, matkatapaturma- ja salmonellavakuutukset. Vuoden 2009 alusta alkaen ei enää hoideta vastuuvakuutuksia. Nimi muutettiin vuonna 2000 Meijerien Keskinäisestä Vakuutusyhtiöstä Valion Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi. 1

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön 88. toimintavuosi oli maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena muiden alalla toimivien tavoin perin alavireinen. Myönteistä harmaudessa oli, että kassan ei tarvinnut periä lisämaksuja työnantajilta. Myönteistä oli myös se, että osakkeiden huomattavasta arvonalenemisesta huolimatta kassan vakavaraisuus on edelleen hyvä ja yhtiöiden vastaavaa merkittävästi parempi. Kassassa oli osakkaita vuoden lopussa 22 (22). Jäsenmäärä kasvoi jo toisena vuonna peräkkäin ja oli vuoden päättyessä (4 301) jäsentä. Eläkkeitä maksettiin yhteensä 87 milj. euroa, mikä on 2 milj. euroa edellisvuotista enemmän. Eläkepäätösten määrä nousi ja arviolaskelmien määrä oli edellisen vuoden tasolla. Uusien vanhuuseläkkeiden määrä kaksinkertaistui. Työttömyyseläkkeiden määrä laski selvästi. Myös työkyvyttömyyseläkkeiden määrä väheni. Merkittävimmät työkyvyttömyyssyyt ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyshäiriöt. Eläkekassan sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpitoarvoin oli - 39,5 (+ 61,0) milj. euroa. B-osaston nettotuottoprosentti oli kirjanpitoarvoin - 9,3 (+ 9,5) ja käyvin arvoin - 12,6 (+ 6,6) %. Kassa pidättäytyi viranomaisten toiveiden mukaisesti asiakashyvityksen myöntämisestä (4,0 prosenttiyksikköä v. 2007), vaikka vakavaraisuus olisi sen mahdollistanut. Lisävakuutusvastuuta purettiin 36 milj. eurolla, kun sitä lisättiin vuotta aiemmin 19 milj. eurolla. Toimintavuoden lopussa eduskunta hyväksyi lain vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta. Sen mukaan laskettu eläkekassan B-osaston riskinkantokykyä ja vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma oli 4,4-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna ja 36,6 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Vakavaraisuusaste olisi ollut aiemman lainsäädännön mukaan 31,1 (47,6). Tämä tarkoittaa, että olisimme täyttäneet toimintapääomaa ja vakavaraisuutta koskevat määräykset ilman poikkeuslainsäädäntöäkin. Vakuutusyhtiölle ilmoitettiin kertomusvuonna saman verran tapaturmia ja ammattitauteja kuin edellisvuonna. Myös korvattujen työkyvyttömyyspäivien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Yhtiön suurimman asiakkaan Valion päätettyä siirtää vastuuvakuutuksensa toisiin yhtiöihin, yhtiön hallitus päätti lopettaa niiden myöntämisen v alusta alkaen. Vakuutusyhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpitoarvoin oli - 0,8 (+1,6) milj. euroa. Nettotuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli - 5,2 (+ 9,2) ja käyvin arvoin + 9,3 (+ 2,8). Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksuprosentti palkoista oli poikkeuksellisen korkea eli 2,05 (0,35). Sijoitustoiminnan suuret haasteet jatkuvat v Tärkein tavoitteemme on, että vakavaraisuusasteemme on edelleen selkeästi yhtiöiden keskimääräistä parempi. Toissijaisena tavoitteena on työnantajamaksun alentaminen enimmillään sen verran kuin työehtosopimukset nostavat palkkoja. Tavoitteiden saavuttamisessa riittää tekemistä. Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä osaavaa, sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaamme hyvästä yhteistyöstä. Heikki Halkilahti 2

5 VALION ELÄKEKASSA KASSAN 88. TOIMINTAVUOSI 2008 Malja kauneudelle! VALION ELÄKEKASSA 3

6 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Eläkekassassa oli vuoden 2008 lopussa 22 osakasta. Osakaskunnassa ei tapahtunut muutoksia vuonna A-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Jäseniä Jäseniä A-osaston jäsenmäärään lasketaan ne työntekijät, joille osakkaat ovat järjestäneet lisäedun sekä henkilöt, jotka ovat säilyttäneet lisäedun sääntöjen mukaisen jatkojäsenyyden perusteella. A-osastoa ei ole suljettu. Työnantajat voivat edelleen ilmoittaa säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvia toimihenkilöitä uusiksi jäseniksi. B-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Lukumäärä Lukumäärä B-osaston jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat TyEL-vakuutettavat työntekijät sekä osakkaiden TyEL-vakuutetut hallintohenkilöt. VAKUUTUSTOIMINTA Toimintavuoden aikana tehtiin sääntömuutos, jossa täsmennettiin B-osaston vakuutusmaksuja koskevaa määritelmää. Sääntömuutoksella parannettiin myös pitkään jäsenenä olleiden entisten jäsenten oikeutta A-osaston vanhuuseläkkeeseen. Muutos koskee niitä, jotka saavat työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden perusteella 62 vuoden iässä oikeuden TyEL:n mukaiseen vanhuuseläkkeeseen. A-osasto A-osastossa annettiin toimintavuoden aikana yhteensä 90 eläkepäätöstä. Luku sisältää myös muutos-, hylkäys- ja määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Osavanhuuseläkeoikeutta käytti yksi henkilö. Kesäkuussa 2008 hyväksyimme Porasto Oy:n tarjouksen eläkelaitospalveluista. Palvelutoimisto vaihtui VALION ELÄKEKASSA

7 Uudet eläke- ja avustuspäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä Lisäksi vanhuuseläkkeeksi on vuoden 2008 aikana muutettu 11 eläkettä. Sairausavustuksia maksettiin jäsenille yhteensä 389 (703) päivältä. Hautausavustuksia maksettiin eläkkeellä olleiden entisten jäsenten jälkeen. A-osaston uudet eläkkeet kpl Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkkeiden lukumäärä vuoden lopussa Työttömyyseläke Perhe-eläke Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä VALION ELÄKEKASSA 5

8 Maksetut eläkkeet ja avustukset euroa Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä B-osasto Uusia TyEL-eläkkeitä myönnettiin kaikkiaan 242. Vanhuuseläkkeelle jäi 85 henkilöä. Näistä jäi suoraan työsuhteesta eläkkeelle viidesosa ja loput olivat vapaakirjaeläkkeitä ja niitä, jotka olivat jääneet jo aiemmin A-osastosta vanhuuseläkkeelle. Työttömyyseläkkeiden määrä kääntyi selvään laskuun, niitä myönnettiin 15 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Hienoista laskua oli myös työkyvyttömyyseläkkeiden osalta. Toimintavuoden aikana annettiin yhteensä 394 eläkepäätöstä. Luvussa on mukana uusien eläkkeiden lisäksi ennakko-, muutos-, hylkäys- ja määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Eläkkeiden arviolaskelmia tehtiin 176. Vuonna 2008 ei tullut voimaan merkittäviä lainmuutoksia. Muutokset olivat pääosin teknisiä ja sanamuototäsmennyksiä. Kertomusvuoden aikana lähetettiin ensimmäisen kerran vuotiaille palkansaajille työeläkeote. Työeläkeotteeseen on koottu yksityisellä alalla työskentelystä kertyneet ansiot, joista työeläke aikanaan lasketaan. Työeläkeote auttaa varmistamaan, että kaikki yksityisaloilla tehty työ on vakuutettu ja kerryttää eläkettä. Työeläkeotteen mukana lähetettiin eläkearvio 50 vuotta täyttäneille. Tätä nuorempien työeläkeote kertoo edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneen eläkkeen. Valion Eläkekassasta lähetettiin TyEL-otetta. Lisäksi A-osaston jäsenille lähetettiin erikseen ote ja arviolaskelma vanhuuseläkkeen määrästä. Indeksikorotuksilla pyritään säilyttämään sosiaaliturvaetuuksien arvo. Työeläkejärjestelmässä on kolme eri indeksiä. Palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeen perusteena olevia ansioita ja työeläkkeiden rahamääriä. Palkkakertoimessa palkkojen muutos vaikuttaa 80 ja hintojen muutos 20 prosenttia. Palkkakerroin vuonna 2008 on 1,124 ja korotus vuodesta 2007 on 2,18 prosenttia. Työeläkeindeksillä tarkistetaan kaikkia maksussa olevia eläkkeitä eläkkeensaajan iästä riippumatta. Indeksissä palkkojen muutos vaikuttaa 20 ja hintojen muutos 80 prosenttia. Työeläkeindeksin pisteluku vuonna 2008 oli 2178 ja korotus edellisestä vuodesta 2,39 prosenttia. Puoliväli-indeksin pisteluku oli 2363 vuonna 2008, korotus vuodesta 2007 on 2,25 prosenttia. Sillä tarkistetaan niitä työaikaisia ansioita, joista eläke lasketaan vuonna 2004 voimassa olleiden säännösten mukaan. 6 VALION ELÄKEKASSA

9 Uudet eläkepäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä Lisäksi vanhuuseläkkeeksi vuoden 2008 aikana muutettiin 155 eläkettä. Uudet TyEL-eläkkeet % Vanhuus-/ varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyys-/ yksilöllinen varhaiseläke Perheeläke Työttömyyseläke Kuntoutusraha Osaaikaeläke 2008 Työkyvyttömyyseläkkeiden syyt % Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyshäiriöt Verenkiertoelinten sairaudet Hermoston ja aistimien sairaudet Muut 2008 Tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella myönnettiin lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeistä. Näiden sairauksien osuus on noussut viidenneksen edellisestä vuodesta. Eläkkeistä myönnettiin 25 prosenttia mielenterveyssairauksien perusteella. Osuus on hieman laskenut. Muiden sairauksien ryhmään kuuluvat mm. kasvaimet, umpieritys-, aineenvaihdunta- ja ravitsemussairaudet sekä vammat, myrkytykset ja ulkoisten syiden aiheuttamat seuraukset. VALION ELÄKEKASSA 7

10 Eläkkeiden lukumäärä vuoden lopussa Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä Maksetut eläkkeet euroa Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä SIJOITUSTOIMINTA Eläkekassan sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa 663,2 (721,6) milj. euroa, josta A-osaston osuus oli 212,9 (224,7) milj. euroa ja B-osaston 450,3 (496,9) milj. euroa. Sijoitusomaisuuden tuottoprosentti kirjanpitoarvoin ennen liikekulujen ja poistojen vähentämistä oli -4,8 prosenttia. Kiinteistösijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 115,90 (134,8) milj. euroa, mikä on 17 (19) % sijoitusomaisuudesta. A-osaston osuus oli 33,1 (56,3) milj. euroa ja B-osaston 82,8 (78,5) milj. euroa. Tilikauden aikana myytiin kaksi kiinteistöosakeyhtiötä, ostettiin kaksi asuntoosakeyhtiötä sekä ostettiin osakkeita useista asuntoosakeyhtiöistä. Kiinteistösijoitusten nettotuottoja vähensivät 2,9 (3,3) milj. euron poistot rakennuksista. Kiinteistösijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli 13,8 prosenttia. Lainojen yhteismäärä oli tilikauden lopussa 122,2 (79,4) milj. euroa, mikä on 18 (11) % sijoitusomaisuudesta. A-osaston lainat olivat 42,5 (1,1) milj. euroa ja B-osaston 79,7 (78,3) milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa 115,5 (50,2) milj. euroa. Tilikauden aikana pitkäaikaisten lainojen korkotaso on pidetty ennallaan. Lyhytaikaiset lainasaamiset olivat tilinpäätöksessä 6,7 (29,3) milj. euroa. Lainat tuottivat kirjanpitoarvoin 5,4 prosenttia. Arvopaperisijoitusten kirjanpitoarvo oli joulukuun lopussa 406,5 (503,1) milj. euroa, mikä on 62 (70) % sijoitusomaisuudesta. Arvopaperisijoituksia on hajautettu ulkomaille edelleen pääasiassa sijoittamalla euromääräisiin sijoitusrahastoihin. Ulkomaansijoitusten osuus vuoden 2008 lopussa oli 347,5 (413,4) milj. euroa, mikä on 52 (57) % sijoitusomaisuudesta. Rahoitusmarkkinavälineiden ja korkorahastojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 243,6 (288,7) milj. euroa ja osuus sijoitusomaisuudesta 37 (40) %. Pörssiosakkeiden ja osakerahasto-osuuksien yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 162,8 (214,4) milj. euroa ja 25 (30) % sijoitusomaisuudesta. Arvonalennusten ja palautuneiden arvonalennusten nettovaikutus pienensi nettotuottoja -70,4 (- 9,9) milj. euroa ja arvostuserot pienenivät arvopapereiden osalta 43,4 milj. euroa. Arvopaperisijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli -10,5 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa aleni selvästi edellisvuodesta ja oli -39,5 (61,0) milj. euroa. 8 VALION ELÄKEKASSA

11 Sijoitusomaisuus % Korkosijoitukset Kiinteistösijoitukset Osakesijoitukset Lainat Sijoitusomaisuus (M ) Korkosijoitukset 222,6 256,1 292,3 284,9 243,6 Kiinteistösijoitukset 174,8 162,7 136,5 134,9 134,5 Osakesijoitukset 122,9 163,4 180,3 222,4 162,8 Lainat 67,6 75,3 72,2 79,4 122,3 Yhteensä 587,9 657,5 681,3 721,6 663,2 VAKUUTUSMAKSUT A-osaston jäsenmaksu oli 0,5 (0,5) prosenttia jäsenten palkasta. Työnantajien maksu oli 5 (3) prosenttia. B-osaston työntekijöiden eläkevakuutusmaksu oli alle 53-vuotiaiden osalta 4,1 (4,3) prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden osalta 5,2 (5,4) prosenttia työntekijöiden palkasta. Työnantajien maksu oli 16,2 (12,7) prosenttia. JÄSENYYDET Eläkekassa on jäsenenä Eläkesäätiöyhdistys ESY ry:ssä, Suomen vuokranantajat ry:ssä, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ssä ja Sisä-savon metsänhoitoyhdistys ry:ssä. KOKOUKSET Varsinainen kassankokous pidettiin ja siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja päätettiin sääntömuutoksesta. Hallintoneuvosto kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Hallitus piti kahdeksan kokousta. HENKILÖKUNTA Eläkekassan henkilökunta on osittain yhteinen Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön kanssa. Eläkevakuutusasioita hoiti kassassa neljä henkilöä. Toimitusjohtaja ja osastopäälliköt sekä kassa-, laina-, kirjanpito- ja kiinteistöasioita hoitavat henkilöt ovat yhteisiä. Eläkekassan palveluksessa on ollut keskimäärin kuusitoista henkilöä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Eläkekassan toimintapiiristä ja jäsenkunnasta seuraa, että kassan toiminta on vakiintunutta ja sen jäsenmäärä sekä eläkekustannukset ovat hyvin ennustettavissa. A-osaston laskuperustekorko on 2,75 prosenttia ja indeksikorotusvastuu tulevia indeksikorotuksia varten on 10,7 milj. euroa. Vastuuvelka on täysin katettu. B-osaston toimintapääoma on lain 853/2008 (Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaista muuttamista) mukaan 4,4 kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna ja 36,6 prosenttia vastuuvelasta laskettuna. Aiemman lainsäädännön mukaan laskettuna vakavaraisuusaste olisi ollut 31,1 (47,6 v. 2007) prosenttia. Sijoitustoiminta pysyy haastavana myös alkaneen vuoden aikana. Kassan hyvä vakavaraisuusasema mahdollistaa sekä maltillisen osakesijoitusten lisäämisen että vakaat vakuutusmaksut osakkaille. VALION ELÄKEKASSA 9

12 TULOSLASKELMA (1 000 ) Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Hoitokulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos - 20 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Sisäinen siirto Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Tilikauden ylijäämä VALION ELÄKEKASSA

13 TASE (1 000 ) VASTAAVAA Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Saamiset Muut saamiset Muu omaisuus Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Takuupääoma Vararahasto Muut rahastot 8 8 Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset Vakuutustekninen vastuuvelka Lakisääteiset eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Lisävakuutusvastuu Muut eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Indeksikorotusvastuu Velat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä VALION ELÄKEKASSA 11

14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 ) B-OSASTO Vakuutusmaksutulo Työnantajan osuus Työntekijän osuus Yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet: TyEL Vakuutusmaksuvastuu Lisävakuutusvastuu Yhteensä A- ja B-osastot yhteensä Korvauskulut Maksetut korvaukset Lakisääteiset eläkkeet: Maksetut eläkkeet: TyEL Vastuunjakokorvaukset TyEL YEL Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta Muut korvaukset Muut eläkkeet: Maksetut eläkkeet Muut korvaukset 6 11 Takaisinostot Yhteensä Hoitokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Lakisääteiset maksut Muut hoitokulut Lakisääteiset maksut ETK:n kustannusosuus Oikeushallintomaksu 8 10 VVV:n valvontamaksu Muut erät VALION ELÄKEKASSA

15 Sijoitustoiminnan nettotuoton ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot: Tuotot sijoituksista osakkaana olevaan työnantajayritykseen Korkotuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Rakennusten poistot Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Sijoitustoiminnan kuluihin sisältyvä hoitokulujen yhteismäärä Sijoitustoimen hoitokulut VALION ELÄKEKASSA 13

16 SIJOITUKSET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitusten Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo hankintameno arvo hankintameno arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Yhteensä Arvostuserot yhteensä Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta (+/-) Kirjanpitoarvo sisältää arvonkorotuksia Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset Käyttöomaisuuden arvonkorotukset VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Vastuuvelan kattaminen Vastuuvelka Vastuuvelan kate VALION ELÄKEKASSA

17 Katteena olevan omaisuuden arvostus Katteena oleva omaisuus on arvostettu noudattaen vakuutuskassalakia sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston antamia ohjeita ja määräyksiä. Kiinteistösijoitukset on arvostettu vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella käypään arvoon. Pörssiosakkeet, rahasto-osuudet ja rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu tilinpäätöshetken viimeisen jatkuvan kaupankäynnin mukaisen ostokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet on arvostettu hankintamenon suuruisina. Muut saamiset on arvostettu pääsääntöisesti nimellisarvoon. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Eläkekassan henkilöstön lukumäärä oli tilikauden aikana keskimäärin kuusitoista henkilöä, jotka kaikki olivat toimihenkilöitä. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot Hallituksen palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston palkat ja palkkiot Henkilökunta on vakuutettu TyEL-eläkkeiden osalta Valion Eläkekassan B-osastossa ja lisäeläkkeiden osalta A-osastossa. Eläkemaksut on jaksotettu maksettujen palkkojen mukaisesti. VALION ELÄKEKASSA 15

18 TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT B-OSASTO Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, tuotto sitoutuneelle pääomalle, % -12,60 6,59 12,51 10,97 3,94 Liikevaihto, Kokonaishoitokulut, % liikevaihdosta -16,03 % 1,57 % 1,75 % 2,35 % 1,56 % Hoitokulut ilman työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja ja lakisääteisiä maksuja % TyEL-palkkasummasta 0,85 % 0,79 % 0,81 % 0,75 % 0,41 % Kokonaistulos, Vastuuvelka, Toimintapääoma, % vastuuvelasta 2) 36,57 % 47,64 % 50,38 % 42,73 % 35,23 % suhteessa vakavaraisuusrajaan 4,43 3,09 3,66 3,21 2,90 Tasoitusvastuu, Eläkevarat, ) Tuloksen käyttö kannatusmaksujen alentamiseen (%) TyEL-palkkasummasta -0,90 % 4,90 % 4,11 % 5,85 % 0,00 % TyEL-palkkasumma, TyEL-vakuutuksia TyEL-vakuutettuja Eläkkeensaajia ) Vastaa tuloslaskelman erää maksetut korvaukset 2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 3) Vastuuvelka + arvostuserot Toimintapääoma ja sen rajat (%:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) % % % % % Vakavaraisuusraja 8,25 15,42 13,76 13,31 12,20 Toimintapääoman enimmäismäärä 33,01 61,67 55,04 53,25 48,78 Toimintapääoma 1) 36,57 47,68 50,38 42,73 35,23 1) Vuosina sisältää tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän 16 VALION ELÄKEKASSA

19 Toimintapääoma ja sen rajat, % vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta % Toimintapääoma % Vakavaraisuusraja x 4 % Vakavaraisuusraja x 1,5 % Vakavaraisuusraja % Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Sijoitusten Sitoutunut Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% Tuotto-% nettotuotot pääoma 2) sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle käyvin arvoin 1) pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle Lainasaamiset ,96 % 5,60 % 5,05 % 4,73 % 4,44 % Joukkovelkakirjalainat 3) ,47 % 0,65 % 0,45 % 4,30 % 7,03 % * josta korkorahastoja ,84 % 0,06 % 1,35 % 0,52 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) ,47 % 3,51 % 3,13 % 4,12 % 4,09 % * josta korkorahastoja ,49 % 3,34 % 3,91 % Osakkeet ja osuudet ,16 % 10,37 % 30,97 % 29,79 % 12,96 % Kiinteistösijoitukset 4) ,84 % 8,68 % 11,02 % 3,07 % -7,98 % * josta sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä ,85 % 11,29 % 29,15 % 13,93 % Sijoitukset yhteensä ,65 % 6,54 % 12,59 % 11,07 % 4,03 % Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,60 % 6,59 % 12,51 % 10,97 % 3,94 % 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen/kulujen ja myyntien/tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot. 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot. VALION ELÄKEKASSA 17

20 Tunnuslukujen laskentakaavoja Maksetut eläkkeet = Tuloslaskelman mukaiset eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset (brutto) Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin = Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin + muut korkoerät vastuuvelan tuottovaatimus. Muut korkoerät sisältävät sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin. Liikevaihto = + vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa + muut tuotot Kokonaishoitokulut = + tuloslaskelman erä hoitokulut + sijoitustoiminnan hoitokulut Kokonaistulos = Vakavaraisuuden kartuttaminen vakuutusmaksuilla + sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin + varojen sisäinen siirto osastolta A osastolle B Vastuuvelka = Taseen vastuuvelka Eläkevarat = + taseen vastuuvelka + varojen arvostuserot TyEL-palkkasumma = Tilinpäätöksen palkkasumma-arvio koko vuodelta Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpitolakia ja -asetusta, vakuutuskassalakia sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston kirjanpitoa koskevia asetuksia, päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä. Sijoitusten arvostus- ja kirjausperiaatteet Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on vähennetty tehdyt arvonalennukset tai johon on lisätty arvonkorotukset vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella. Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden käyvät arvot on määritelty kohteittain vakuutusvalvontaviraston edellyttämällä tavalla. Määrittelyn ovat tehneet pääsääntöisesti eläkekassan omat toimihenkilöt. Päättyneeltä tilikaudelta ei ole tehty arvonkorotuksia. Pörssiosakkeet ja rahasto-osuudet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöshetken viimeisen jatkuvan kaupankäynnin mukaisen ostokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenon suuruisina, joista arvonalennuksia tai arvonkorotuksia ei ole tehty. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu hankintahintaan. Hankintahinnan ja nimellisarvon erotus on jaksotettu hankintahinnan lisäykseksi tai vähennykseksi. Lainasaamiset on kirjattu taseeseen nimellisarvoon. 18 VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot