VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sivut VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus 4 9 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 20 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Toimintakertomus Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 34 Hallintoelimet ja asiantuntijat Henkilökunta 39 Avainlukuja 40 Tilinpäätöskäsitteitä KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA VUOSIKOKOUKSET Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous sekä Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12. huhtikuuta 2007 klo 9.30 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Karamzininkatu 4:ssä.

2 VALION ELÄKEKASSA JA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Valion Eläkekassa ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä, jotka hoitavat Valio Oy:n ja sen yhteistyömeijereiden, Pellervo-Seuran ja eräiden muiden osakasyritystensä vakuutuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti ja pienin kustannuksin osakkaidensa erikoispiirteet huomioon ottaen. Eläkekassa ja vakuutusyhtiö eivät muodosta konsernia eikä niillä ole tytär- tai sisaryhtiösuhteita. Valion Eläkekassa (VEK, perustettu 1920) Nykyinen Valion Eläkekassa on muodostunut , jolloin vuonna 1962 perustetun Osuusmeijerien Eläkekassan ja vuonna 1920 perustetun Meijeriväen Eläkekassan toiminnat yhdistettiin sulauttamalla ne yhdeksi eläkekassaksi. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Eläkekassaksi. Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osastoa ei ole suljettu. Jäseneksi pääsevät edelleen työnantajan ilmoittamat kassan säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Eläkekassan B-osasto myöntää työntekijäin eläkelaissa (TEL) säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavia vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvat henkilöt. Lisäksi eläkekassassa voidaan TEL-vakuuttaa osakkaiden luottamushenkilöt. Eläkekassan sijoitusomaisuuteen kuuluu kuusi kokonaan omistettua keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ja kolme asunto-osakeyhtiötä. Ne eivät muodosta eläkekassan kanssa konsernia. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV, perustettu 1920) Toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1 17 kuuluvat vakuutukset lukuun ottamatta liikennevakuutusta. Vuonna 2006 hoidettuja vakuutuslajeja olivat omaisuus-, luotto-, vastuu-, matkatapaturma- ja salmonellavakuutukset. Lisäksi yhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja jälleenvakuutusta. Nimi muutettiin vuonna 2000 Meijerien Keskinäisestä Vakuutusyhtiöstä Valion Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi.

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön 86. toimintavuosi oli työnantajan näkökulmasta tuloksekas. Sekä kassan että yhtiön perimät maksut olivat selkeästi kilpailijoidemme vastaavia maksuja pienemmät. A-osaston jäsenmäärä jatkoi selvää laskua. Jäseniä oli kertomusvuoden päättyessä 522 ja eläkeläisiä Myös B-osaston jäsenmäärä oli laskeva. Jäseniä oli vuoden lopussa ja eläkeläisiä eli 93 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kassamme eläkeläisten määrä suhteessa jäseniin lähes kaksinkertainen verrattuna jäseniin on täysin poikkeuksellinen verrattuna muihin eläkekassoihin, säätiöihin ja yhtiöihin, joissa vastaava suhde on selkeästi alle sadan. B-osastolla sekä eläkkeitä koskevien päätösten että arviolaskelmien määrä väheni selvästi edellisvuoteen. Työttömyyseläkkeiden määrä nousi, mutta on edelleen merkittävästi pienempi kuin vuosikymmenen alkupuolella. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli edellisen vuoden tasolla. Näistä lähes puolella työkyvyttömyyden syy oli tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Tämä osuus kasvoi edelleen. Eläkekassan sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpitoarvoin oli 47,4 miljoonaa euroa eli 6,8 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna B-osaston nettotuotto käyvin arvoin oli 12,5 prosenttia. Tulos mahdollisti Tel-maksulle annettavan 4,1 prosenttiyksikön suuruisen asiakashyvityksen, minkä lisäksi lisävakuutusvastuuta kasvatettiin 13 miljoonalla eurolla. A-osaston sääntöjä muutettiin sekä voimaan tulleiden työeläkelainsäädännön muutosten että voimaan tulleen uuden lisäeläkerahastodirektiivin johdosta. Työntekijän eläkelaki tuli voimaan Tähän perustuvat muutokset tehtiin B-osaston sääntöihin. Vakuutusyhtiölle ilmoitettiin kertomusvuonna selvästi edellisvuotista vähemmän tapaturmia ja ammattitauteja. Työssä tai työpaikalla tapahtuvien tapaturmien osuus kasvoi ja oli lähes 90 prosenttia. Näiden ennalta ehkäisemiseen ja torjuntaan voimme itse kukin vaikuttaa. Vakuutusyhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpitoarvoin oli 1,0 miljoonaa euroa eli 0,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna Nettotuotto käyvin arvoin oli 4,6 prosenttia. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksuprosentti oli palkoista 0,82. Eläkekassan toiminnan tavoitteena on työnantajanäkökulmasta toimia niin, että vuoden tulos mahdollistaa työnantajamaksun alentamisen vuosittain sen verran kuin työehtosopimukset nostavat palkkoja. Tähän meillä on hyvät mahdollisuudet myös alkavana vuonna. Kertomusvuoden keväällä hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 1999 toiminut Tapio Malmiharju ja yhtiön toimitusjohtajana ja hallitusten puheenjohtajana vuodesta 1982 toiminut Keijo Rautio jäivät pois yhtiön hallinnosta ja toiminnasta. Heidän johdollaan on eläkekassan ja yhtiön toiminnalle luotu vankka, kestävä taloudellinen perusta, jolta on hyvä jatkaa. Kiitän heitä arvokkaasta työstä. Kiitän myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä osaavaa, sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaamme. Menestys syntyy hyvällä yhteistyöllä. Sen me osaamme tänäkin vuonna. Heikki Halkilahti 2

4 VALION ELÄKEKASSA KASSAN 86. TOIMINTAVUOSI 2006 Valion Eläkekassan virallinen tilinpäätös on nähtävissä kassan toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

5 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Eläkekassassa oli vuoden 2006 lopussa 26 osakasta. Yksi osakkuus päättyi, kun Kyrönmaan Osuusmeijeri sulautui Osuuskunta Maitojalosteeseen. A-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Jäseniä Jäseniä A-osaston jäsenmäärään lasketaan ne työntekijät, joille osakkaat ovat järjestäneet lisäedun sekä henkilöt, jotka ovat säilyttäneet lisäedun sääntöjen mukaisen jatkojäsenyyden perusteella. A-osastoa ei ole suljettu. Työnantajat voivat edelleen ilmoittaa säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvia toimihenkilöitä uusiksi jäseniksi. B-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä 1. Työsuhteessa olevat Lukumäärä Lukumäärä Luottamustoimen haltijat Lukumäärä Lukumäärä B-osaston jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat TEL-vakuutettavat työntekijät sekä osakkaiden hallintohenkilöt, jotka on haluttu TEL-vakuuttaa. VAKUUTUSTOIMINTA A-OSASTO A-osastossa annettiin toimintavuoden aikana yhteensä 74 eläkepäätöstä. Luvussa ovat mukana myös muutos-, hylkäys- ja määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Osavanhuuseläkeoikeutta käytti 8 miestä ja 2 naista. Toimintavuoden aikana tehtiin kaksi sääntömuutosta. Työeläkelainsäädännön voimaan tulleiden muutosten johdosta tehtiin täsmennyksiä A-osaston sääntöihin. Täsmennettiin jäsen- ja kannatusmaksujen perintää, A-osaston vakuutusmaksujen perusteena olevaa työansiota jatkojäsenyystapauksessa, eläkkeen perusteena olevaa palkkaa käytettävien tarkistuspistelukujen osalta ja eläkkeiden yhteensovitusta. Uusi lisäeläkerahastodirektiivi tuli voimaan ja sen johdosta tehtiin sääntöihin muutoksia. Täsmennettiin lisäedun säilymistä liikkeenluovutuksessa eli työttömyyseläkeoikeus on myös liikkeenluovutuksen johdosta jatkojäseneksi tulleella. Sääntöihin kirjoitettiin lisäksi muutoksenhakua koskeva ohjeistus sekä oma pykälä tiedottamisesta. 4 VALION ELÄKEKASSA

6 Uudet eläke- ja avustuspäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä Lisäksi vanhuuseläkkeeksi on vuoden 2006 aikana muutettu 8 eläkettä. Sairausavustuksia maksettiin yhteensä (1 924) päivältä, joista jäsenelle päivältä ja työnantajalle 609 päivältä. Hautausavustuksia maksettiin eläkkeellä olleiden entisten jäsenten jälkeen. A-osaston uudet eläkkeet kpl Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Eläkkeiden lukumäärä vuoden lopussa Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Maksetut eläkkeet ja avustukset euroa Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä VALION ELÄKEKASSA 5

7 B-OSASTO Uusia TEL-eläkkeitä myönnettiin hieman enemmän kuin edellisenä vuotena. Työttömyyseläkkeitä myönnettiin 25 prosenttia enemmän kuin vuonna Vähäistä kasvua oli myös työkyvyttömyyseläkkeiden ja perhe-eläkkeiden osalta. Sen sijaan osa-aikaeläkkeitä myönnettiin viisi vähemmän ja vanhuuseläkkeitä 11 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Työeläkekuntoutettavaksi hyväksyttiin kuusi uutta henkilöä. Kuntoutuksista osa oli työkokeiluja ja osa uudelleen koulutettavia. Lisäksi muutama aiemmin alkanut kuntoutus oli vielä kesken. Kuntoutusasia tuntuu kiinnostavan henkilöitä, joiden työkyky on heikentynyt. Laki velvoittaa ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä tutkimaan kuntoutusmahdollisuudet. Toimintavuoden aikana annettiin yhteensä 324 eläkepäätöstä. Luvussa on mukana uusien eläkkeiden lisäksi muutos-, hylkäys- ja määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Eläkkeiden arviolaskelmia tehtiin 215. Vuoden 2005 alusta voimaan tullutta eläkeuudistusta alettiin pääosin soveltamaan käytäntöön vasta vuonna Eläkkeiden laskentasäännöt muuttuivat 2004 vuoden loppuun tehtävän vapaakirjauttamisen ja sen jälkeen tehtävän vuosiansioperusteisen laskennan vuoksi. Myös eläkkeiden karttumisprosentit muuttuivat. Työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvää tulevan ajan oikeutta laajennettiin siten, että oikeus määräytyy vakuutettujen työansioiden perusteella. Ainoastaan hyvin pienet ansiot estävät saamasta eläkkeeseen tulevan ajan osuuden. Tuleva aika on aika työkyvyttömäksi tulosta 63 vuoden ikään. Oikeus työttömyyseläkkeeseen on vuonna 1949 tai sitä aikaisemmin syntyneillä. Myös työttömyyseläkkeisiin lasketaan tulevan ajan osuus mikä maksetaan vasta 63 vuoden iässä. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneellä työntekijällä ei ole oikeutta työttömyyseläkkeeseen. Hän voi saada tietyin edellytyksin työttömyyspäivärahaa 500 päivärahapäivän lisäksi aina 65 vuoden ikään saakka. Lisäpäivärahaa saava työntekijä voi halutessaan siirtyä 62 vuotta täytettyään vanhuuseläkkeelle, johon ei tule varhennusvähennystä. Eläkelaitosten vastuu työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden osalta muuttui vuonna Eläkkeet rahastoidaan eläkkeen alkaessa 100 % eläkeikään eli 63 vuoden ikään. Aikaisemmin rahastointi oli 80 %. Sosiaalietuuksista esim. työttömyyspäivärahasta ja sairauspäivärahasta karttuneita eläkkeitä myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna Vuoden aikana osallistuttiin paljon 2005 lainsäädännön syventävään koulutukseen sekä 2007 vuoden alusta voimaan tulevan Työntekijän eläkelain (TyEL) soveltamiskoulutukseen. TEL-indeksikorotuksilla pyritään säilyttämään sosiaaliturvaetuuksien arvo. Työeläkejärjestemässä on kaksi eri indeksiä. Palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeen perusteena olevia ansioita ja työeläkkeiden rahamääriä. Palkkakertoimessa palkkojen muutos vaikuttaa 80 ja hintojen muutos 20 prosenttia. Palkkakerroin vuonna 2006 on 1,063 ja korotus vuodesta 2005 on 3,4 prosenttia. Työeläkeindeksillä tarkistetaan kaikkia maksussa olevia eläkkeitä eläkkeensaajan iästä riippumatta. Indeksissä palkkojen muutos vaikuttaa 20 ja hintojen muutos 80 prosenttia. Työeläkeindeksin pisteluku vuonna 2006 on 2081 ja korotus edellisestä vuodesta 1,66 prosenttia. Puoliväli-indeksin pisteluku on 2246 vuonna 2006, korotus vuodesta 2005 on 2,51 prosenttia. Sillä tarkistetaan niitä työaikaisia ansioita, joista eläke lasketaan vuonna 2004 voimassa olleiden säännösten mukaan. Työntekijän eläkelaki TyEL hyväksyttiin toukokuussa 2006 ja laki tuli voimaan Se korvaa työntekijäin eläkelain (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työtekijäin eläkelain (LEL) ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelain (TaEL). Tästä johtuen tehtiin kassan B-osaston sääntöihin tarvittavat muutokset. 6 VALION ELÄKEKASSA

8 Uudet eläkepäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä Lisäksi vanhuuseläkkeeksi on vuoden 2006 aikana muutettu 261 eläkettä. Uudet TEL-eläkkeet % Vanhuus- /varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyys- /yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Perheeläke Osa-aikaeläke 2006 Myönnetyistä uusista TEL-eläkkeistä perhe-eläkkeiden osuus on suurin. Osa-aikaeläkkeiden määrä on pysynyt pienenä. Kaikkien muiden osuus oli noin viidennes. Myönnettyjen työttömyyseläkkeiden määrä on laskenut merkittävästi. Eläkkeiden työkyvyttömyyssyyt % Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyshäiriöt Verenkiertoelinten sairaudet Hermoston ja aistimien sairaudet Muut 2006 Lähes puolella työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä on pääasiallisena sairautena tuki- ja liikuntaelinsairaus. Tämän ryhmän osuus on kasvanut merkittävästi edellisestä vuodesta ja on nyt korkeimmillaan, kun tarkastellaan viiden vuoden jaksoa. Mielenterveyshäiriöt edustavat noin viidennestä ja sairauksien osuus on laskenut huomattavasti vuodesta Vaikka masennus on ollut koko maassa tärkein työkyvyttömyyden syy näyttää siltä, että sen kasvu on viime aikoina taittunut. Verenkiertoelinten sairaudet ovat laskeneet varsin alas ja hermoston ja aistimien sairaudet ovat pysyneet samalla tasolla. Muiden sairauksien ryhmään kuuluvat mm. kasvaimet, umpieritys-, aineenvaihdunta- ja ravitsemus sekä vammat, myrkytykset ja ulkoisten syiden aiheuttamat seuraukset. VALION ELÄKEKASSA 7

9 Eläkkeiden lukumäärä vuoden lopussa Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä Maksetut eläkkeet euroa Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä SIJOITUSTOIMINTA Eläkekassan sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa 681,3 (657,5) milj. euroa, josta A-osaston osuus oli 224,6 (236,0) milj. euroa ja B-osaston 456,7 (421,5) milj. euroa. Sijoitusomaisuuden tuottoprosentti kirjanpitoarvoin ennen liikekulujen ja poistojen vähentämistä oli 7,6 prosenttia. Kiinteistösijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 136,5 (162,7) milj. euroa, mikä on 20 (25) % sijoitusomaisuudesta. A-osaston osuus oli 56,7 (65,4) milj. euroa ja B-osaston 79,8 (97,3) milj. euroa. Tilikauden aikana on myyty neljä kiinteistöosakeyhtiötä, joissa oli pääasiassa liikeja toimistotiloja ja lisäksi varastokiinteistö sekä toimistohuoneisto ja asuinhuoneisto. Kiinteistösijoitusten tuottoja pienensivät 3,7 (4,2) milj. euron poistot rakennuksista ja 6,4 (6,8) milj. euron suuruiset arvonalennukset. Kiinteistösijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli 5,9 prosenttia. Lainojen yhteismäärä oli tilikauden lopussa 72,2 (75,3) milj. euroa, mikä on 11 (12) % sijoitusomaisuudesta. A-osaston lainat olivat 1,9 (13,3) milj. euroa ja B-osaston 70,3 (61,9) milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa 50,1 (50,2) milj. euroa ja ne olivat kaikki B-osastolla A-osaston siirrettyä kaikki pitkäaikaiset lainansa B-osastolle. Pitkäaikaisten lainojen korkoja ei ole muutettu tilikauden aikana. Lyhytaikaiset lainasaamiset olivat tilinpäätöksessä 22,1 (25,1) milj. euroa. Lainat tuottivat kirjanpitoarvoin 4,7 prosenttia. Arvopaperisijoitusten kirjanpitoarvo oli joulukuun lopussa 472,5 (419,5) milj. euroa ja se on 69 (64) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Arvopaperisijoituksia on hajautettu ulkomaille pääasiassa sijoittamalla euromääräisiin sijoitusrahastoihin. Ulkomaansijoitusten osuus vuoden 2006 lopussa oli 286,3 (203,9) milj. euroa, mikä on 42 (31) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Rahoitusmarkkinavälineiden ja korkorahastojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 292,3 (256,1) milj. euroa ja osuus sijoitusomaisuudesta 43 (39) prosenttia. Pörssiosakkeiden ja osakerahasto-osuuksien yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 177,0 (160,0) milj. euroa ja 26 (24) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Arvopapereiden arvonalennusten ja palautuneiden arvonalennusten nettovaikutus nettotuottoihin oli ainoastaan -0,4 milj. euroa, mutta arvopapereiden osalta arvostuserot kasvoivat 23,8 milj. euroa. Arvopaperisijoitusten tuottoprosentti kirjanpitoarvoin oli 8,8 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa nousi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 47,4 (40,6) milj. euroa 8 VALION ELÄKEKASSA

10 Sijoitusomaisuus % Kiinteistöt Korkosijoitukset Osakesijoitukset Lainat 2006 Sijoitusomaisuus (M ) Korkosijoitukset 207,3 220,4 222,6 256,1 292,3 Kiinteistöt 180,4 177,7 174,8 162,7 136,5 Osakesijoitukset 100,0 115,1 122,9 163,4 180,3 Lainat 43,1 57,2 67,6 75,3 72,2 Yhteensä 530,8 570,4 587,9 657,5 681,3 VAKUUTUSMAKSUT A-osaston jäsenmaksu oli puoli prosenttia jäsenten palkasta. Työnantajien maksu puolestaan oli yksi prosentti. B-osaston työntekijöiden eläkevakuutusmaksu oli alle 53-vuotiaiden osalta 4,3 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden osalta 5,4 prosenttia työntekijöiden palkasta. Työnantajien maksu oli 12,7 prosenttia. SISÄINEN SIIRTO A-osastolta on siirretty B-osastolle tilinpäätöksessä euroa. JÄSENYYDET Eläkekassa on jäsenenä Työeläkevakuuttajat TELA ry:ssä, Eläkesäätiöyhdistys ESY ry:ssä, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ssä ja Niiniveden Metsänhoitoyhdistys ry:ssä. KOKOUKSET Varsinainen kassankokous pidettiin ja siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi pidettiin ylimääräinen kassankokous , jossa käsiteltiin sääntömuutos. Hallintoneuvosto kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Hallitus piti kymmenen kokousta. HENKILÖKUNTA Eläkekassan henkilökunta on osittain yhteinen Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön kanssa. Eläkevakuutusasioita hoiti kassassa neljä henkilöä. Toimitusjohtaja ja osastopäälliköt sekä kassa-, laina-, kirjanpito- ja kiinteistöasioita hoitavat henkilöt ovat yhteisiä. Eläkekassan palveluksessa on ollut keskimäärin kuusitoista henkilöä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Eläkekassan toimintapiirin ja jäsenkunnan luonteesta johtuu, että kassan toiminta on vakiintunutta ja sen jäsenmäärä ja eläkekustannukset ovat hyvin ennustettavissa. A-osaston laskuperustekorko on 2,5 prosenttia. Osastolla on täysimääräinen 15,2 miljoonan euron suuruinen indeksikorotusvastuu tulevia indeksikorotuksia varten. Osaston vastuuvelka on täysin katettu. B-osaston sijoitustuloista osa eli 13,0 miljoonaa euroa käytettiin lisävakuutusvastuun kartuttamiseen, minkä jälkeen osaston vakavaraisuusasema on hyvää 3,7 tasoa ja toimintapääoman tase-erät ovat 40 prosenttia koko toimintapääomasta. Edellä mainitut seikat vaikuttavat myönteisesti kassan sijoitustuottoihin ja kestävyyteen arvopaperimarkkinoiden kurssiheilahteluja vastaan. Se mahdollistaa myös vakaammat vakuutusmaksut osakkaille tulevaisuudessa. YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ JA OMA PÄÄOMA Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 353,26 euroa siirretään vakuutuskassalain 75 :n mukaisesti vararahastoon. VALION ELÄKEKASSA 9

11 TULOSLASKELMA (1 000 ) VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos Vastuunsiirrot Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Lakisääteiset maksut Hoitokulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Sisäinen siirto Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Tilikauden ylijäämä VALION ELÄKEKASSA

12 TASE (1 000 ) VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet 0 22 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Saamiset Muut saamiset Muu omaisuus Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Takuupääoma Vararahasto Muut rahastot 8 8 Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset Vakuutustekninen vastuuvelka Lakisääteiset eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Lisävakuutusvastuu Muut eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Indeksikorotusvastuu Velat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä VALION ELÄKEKASSA 11

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 ) LAKISÄÄTEISTEN ELÄKKEIDEN VAKUUTUSMAKSUTULO TEL:n mukainen Työnantajan osuus Työntekijän osuus Yhteensä VAKUUTUSMAKSUVASTUUN MUUTOS Lakisääteiset eläkkeet: TEL Yhteensä KORVAUSKULUT Maksetut korvaukset Lakisääteiset eläkkeet: Maksetut eläkkeet: TEL Vastuunjakokorvaukset TEL YEL Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta Muut korvaukset 7 6 Muut eläkkeet: Maksetut eläkkeet Muut korvaukset Takaisinostot Vastuunsiirrot: Luovutetut 1 - Yhteensä HOITOKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut hoitokulut VALION ELÄKEKASSA

14 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot: Tuotot sijoituksista osakkaana olevaan työnantajayritykseen Korkotuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot 9 9 Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Rakennusten poistot Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Sijoitustoiminnan kuluihin sisältyvä hoitokulujen yhteismäärä Sijoitustoimen hoitokulut VALION ELÄKEKASSA 13

15 SIJOITUKSET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitusten Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo hankintameno arvo hankintameno arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Yhteensä Arvostuserot yhteensä Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta (+/-) Kirjanpitoarvo sisältää arvonkorotuksia Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset Käyttöomaisuuden arvonkorotukset OMA PÄÄOMA Oma pääoman muutokset Takuupääoma Korotus - - Takuupääoma Vararahasto Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Vararahasto Edellisien tilikausien ylijäämä Siirto vararahastoon Edellisien tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä 0 0 Oma pääoma yhteensä VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Vastuuvelan kattaminen Vastuuvelka Vastuuvelan kate VALION ELÄKEKASSA

16 Katteena olevan omaisuuden arvostus Katteena oleva omaisuus on arvostettu noudattaen vakuutuskassalakia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja vakuutusvalvontaviraston antamia ohjeita ja määräyksiä. Kiinteistösijoitukset on arvostettu vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella käypään arvoon. Pörssiosakkeet ja rahasto-osuudet on arvostettu tilinpäätöshetken viimeisen jatkuvan kaupankäynnin mukaisen ostokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet on arvostettu hankintamenon suuruisina. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu hankintahintaan. Hankintahinnan ja nimellisarvon erotus on jaksotettu arvopaperin juoksuajan mukaan laskien hankintahinnan lisäykseksi tai vähennykseksi. Muut saamiset on arvostettu pääsääntöisesti nimellisarvoon. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Eläkekassan henkilöstön lukumäärä oli tilikauden aikana keskimäärin kuusitoista henkilöä, jotka kaikki olivat toimihenkilöitä. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot Hallituksen palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston palkat ja palkkiot 13 9 Henkilökunta on vakuutettu TEL-eläkkeiden osalta Valion Eläkekassan B-osastossa ja lisäeläkkeiden osalta A-osastossa. Eläkemaksut on jaksotettu maksettujen palkkojen mukaisesti. VALION ELÄKEKASSA 15

17 TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT, B-OSASTO Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 12,51 10,97 3,94 7,10 - Liikevaihto, Kokonaishoitokulut, % liikevaihdosta 1,75 % 2,35 % 1,56 % 1,77 % 2,69 % Kokonaishoitokulut ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja % TEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta 0,81 % 0,75 % 0,41 % 0,40 % 0,50 % Kokonaistulos, Vastuuvelka, Toimintapääoma, % vastuuvelasta 2) 50,38 % 42,73 % 35,23 % 31,30 % 30,10 % suhteessa vakavaraisuusrajaan 3,66 3,21 2,90 2,50 2,30 Tasoitusvastuu, Eläkevarat, ) Tuloksen käyttö kannatusmaksujen alentamiseen (%) TEL-palkkasummasta 4,11 % 5,85 % 0,00 % 6,50 % -0,95 % TEL-palkkasumma, TEL-vakuutuksia TEL-vakuutettuja Eläkkeensaajia ) Vastaa tuloslaskelman erää maksetut korvaukset 2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 3) Vastuuvelka + arvostuserot VAKAVARAISUUS Toimintapääoma Oma pääoma Lisävakuutusvastuu Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Toimintapääoma ja sen rajat (%:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) % % % % % Vakavaraisuusraja 13,76 13,31 12,20 12,50 12,90 Tavoitevyöhykkeen alaraja 27,51 26,62 24,39 25,10 25,80 Tavoitevyöhykkeen yläraja 55,04 53,25 48,78 50,20 51,61 Toimintapääoma 50,38 42,73 35,23 31,30 30,07 16 VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ Sivut VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2006 2005 Vakuutusmaksutulo, 1 000 45 530 45 066 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1 000 1) 41 101 39

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 27 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 SISÄLTÖ Yhteystiedot 3 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri 6 Hallinto 7 Hallinto ja riskienhallinta 8 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus 09 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2 KESKON ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 09 Sisältö 4 Toimintakertomus 2009 6 Keskon Eläkekassan toimintakertomus 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma osastoittain

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2009 TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 20.2.2007 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Talouden kehitys Sekä maailmantalouden

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Sisältö 3 11 12 14 17 27 29 33 34 35 36 39 41 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Liitetiedot Riskienhallinta

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2007 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Talouden kehitys Maailmantalouden ja Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase 12 Emoyhtiön

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot