VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ Sivut VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16 Toimintakertomus 4 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 16 VALION ELÄKEKASSA Toimintakertomus Tuloslaskelma 24 Tase 25 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 35 Hallintoelimet ja asiantuntijat Henkilökunta 38 Avainlukuja 39 Tilinpäätöskäsitteitä KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA VUOSIKOKOUKSET Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous sekä Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään tiistaina 12. huhtikuuta 2005 klo alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Karamzininkatu 4:ssä.

2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ JA VALION ELÄKEKASSA Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Valion Eläkekassa ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä, jotka hoitavat Valio Oy:n ja sen yhteistyömeijereiden, Pellervo-Seuran ja eräiden muiden osakasyritystensä vakuutuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti ja pienin kustannuksin osakkaidensa erikoispiirteet huomioon ottaen. Vakuutusyhtiö ja eläkekassa eivät muodosta konsernia eikä niillä ole tytär- tai sisaryhtiösuhteita. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV, perustettu 1920) Toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1 17 kuuluvat vakuutukset lukuun ottamatta liikennevakuutusta. Vuonna 2004 hoidettuja vakuutuslajeja olivat omaisuus-, luotto-, vastuu-, matkatapaturma- ja salmonellavakuutukset. Lisäksi yhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja jälleenvakuutusta. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi. Valion Eläkekassa (VEK, perustettu 1920) Nykyinen Valion Eläkekassa on muodostunut , jolloin vuonna 1962 perustetun Osuusmeijerien Eläkekassan ja vuonna 1920 perustetun Meijeriväen Eläkekassan toiminnat yhdistettiin sulauttamalla ne yhdeksi eläkekassaksi. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Eläkekassaksi. Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osastoa ei ole suljettu. Jäseneksi pääsevät edelleen työnantajan ilmoittamat kassan säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Eläkekassan B-osasto myöntää työntekijäin eläkelaissa (TEL) säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavia vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvat henkilöt. Lisäksi eläkekassassa voidaan TEL-vakuuttaa osakkaiden luottamushenkilöt. Eläkekassan sijoitusomaisuuteen kuuluu kolmetoista kokonaan tai miltei kokonaan omistettua kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiötä. Ne eivät muodosta eläkekassan kanssa konsernia. Voinvientiosuusliike Valio perustettiin vuonna Juhlavuoden johdosta vuosikertomuksemme kuva-aiheella muistelemme mennyttä. Kuvat on otettu Nummi-Pusulassa sijaitsevassa meijerimuseossa, joka kertoo maidon jalostuksen tarinaa aidossa ympäristössä. Yli sata vuotta vanha meijeri-kulttuuri on tärkeä osa Suomen historiaa. 1

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2004 aikana Suomessa saatiin valmiiksi työeläkelakien uudistus. Lait astuivat voimaan heti vuoden 2005 alussa. Myös Valion Eläkekassan säännöt on muutettu vastaamaan lainuudistusta. Sääntömuutoksen lähtökohta oli, että A- osaston jäsenten edut turvataan entisen suuruisina. Alkaneen kevään aikana lähetämme kaikille vuonna 1955 tai sitä ennen syntyneille ja työsuhteessa olleille B-osaston jäsenillemme tiedotteen, jossa kerromme arvion heidän TELeläkkeensä määrästä 63 ja 65 vuoden iässä. Toteutuuko suuren eläkeuudistuksen tavoite eli saadaanko ihmiset pysymään töissä nykyistä vanhemmiksi? Nythän jäädään eläkkeelle keskimäärin n. 59,5 vuoden ikäisinä myös meidän eläkekassastamme. Ainakin me valiolaisessa työyhteisössä toimivat tiedämme, että elinkeinon rakennemuutos vaikuttaa vahvasti henkilöstöpolitiikan käytännön arkeen. Ero eläkkeelle halun ja toisaalta eläkkeelle työnnön välillä voi olla häilyvä. Tasapainon löytäminen henkilöstön uusiutumistarpeen ja kokemuspääoman säilyttämistarpeen välillä on varmasti työpaikoilla haasteellinen tehtävä. Joka tapauksessa henkilöstöpäätöksiä tekevien on syytä muistaa, että ennen 63 vuoden vanhuuseläkeikää eläkkeelle lähtevien varhaiseläkkeen maksaa kertamaksuna valiolainen työnantaja. Rahaa ei tule valiolaisen yhteisön ulkopuolelta esimerkiksi valtiolta tai Kelalta. Tunnetusti varhaiseläkkeiden kustannukset ovat suuret. Eläkekassa peri mm. viime vuoden maksuissa työnantajilta sellaisia eläkekustannuksia 3,4 miljoonan euron edestä. Määrä oli 0,4 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Sijoitustoimen kannalta vuosi oli kohtuullinen ja toiminnallinen sijoitustulo oli edellisvuoden tasoa. Osakkaidemme ja hallintomme vastuuntuntoa eläkesitoumuksista ja sitoutumista omaan eläkekassaamme kuvaa erittäin hyvin se, että sijoitustoimen ylijäämää ei käytetty vakuutusmaksujen alentamiseen vaan sillä ja sen lisäksi maksetuilla lisämaksuilla vahvistettiin kassan puskureita pahan päivän varalle. A-osastoon perustettiin indeksikorotusvastuu, joka voitiin kartuttaa täyteen määräänsä heti ja B-osaston lisävakuutusvastuuseen siirrettiin sijoitusylijäämän lisäksi vakuutusmaksuista määrä, jolla myös se saatiin kartutettua lain sallimaan enimmäismääräänsä. Sen lisäksi yhtiöverojen hyödyntämiseksi kassa näytti 11,5 miljoonan euron voiton, josta yli yhdeksän miljoonaa voidaan jättää voittovarojen tilille myöhempinä vuosina käytettäväksi. Eläkekassan kyky vastata vaikeampien aikojen haasteisiin on nyt merkittävästi parempi kuin kertaakaan tähän mennessä. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitän yhteistyökumppaneitamme molemmille osapuolille menestyksekkäästä vuodesta. Kiitos myös osakkaillemme ja hallinnollemme sekä tehtävänsä mallikkaasti hoitaneelle henkilökunnallemme työntäyteisestä vuodesta. 2

4 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ YHTIÖN 84. TOIMINTAVUOSI 2004 Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön virallinen tilinpäätös on nähtävissä yhtiön toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

5 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Vuoden päättyessä vakuutusyhtiössä oli 29 (30) osakasta. Yksi osakkuus päättyi sulautumisen kautta. Osakkaiden palveluksessa oli keskimäärin 4269 tapaturmavakuutettua työntekijää ja toimihenkilöä. Vähennystä edellisestä vuodesta 93 (-14) henkilöä. VAKUUTUSTOIMINTA Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot nousivat 17 prosenttia. Maksetut korvaukset nousivat myös hieman eli noin 12 prosenttia. Kertomusvuoden aikana vältyttiin suurilta vahingoilta. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksetut korvaukset kasvoivat 10 prosenttia. Tapaturmia ja ammattitauteja ilmoitettiin yhteensä 465 mikä on 75 tapausta enemmän kuin vuonna Työturvallisuuskoulutukseen on Valiolla edelleen panostettu mm. jatkamalla Työturvallisuuskorttikoulutusta. Työhygieenisiä mittauksia on tehty tutkittaessa työntekijöiden altistumista kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden vaaroille. Vuonna 2004 vältyttiin vakavilta työtapaturmilta. Valtaosa korvatuista tapauksista oli työssä, työpaikalla sattuneita tapaturmia, joihin voidaan myös parhaiten vaikuttaa työsuojelullisin toimenpitein. Työmatkalla sattuneita tapaturmia oli hivenen enemmän kuin vuonna Tapaturmien lisääntymisen myötä kasvoivat myös korvatut työkyvyttömyyspäivät. Korvattuja päiviä oli 4500 eli tuhat enemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilön kaatuminen, liukastuminen sekä putoaminen muodostaa neljäsosan tapaturmista ja näiden osuus on kasvanut noin 40 prosenttia edellisestä vuodesta. Toinen merkittävä ryhmä on henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen mikä tarkoittaa useimmiten nostamisten yhteydessä sattuvia selkä- ja käsitapaturmia. Muiden luettelemattomien tapaturmien osuuden pieneneminen johtuu varmaan siitä, että työpaikoilla on totuttu luokittelemaan tapaturmia uuden tilastointiohjeen mukaisesti. Korvatut tapaukset Työssä, työpaikalla 83 % Työmatkat 14 % Ammattitaudit 3 % 4 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

6 Tapaturmatyypit 2004 Aineen valuminen 4 % Muut luettelemattomat 9 % Aiheuttajan rikkoutuminen 13 % Laitteen, työkalun hallinnan menettäminen 14 % Henkilön putoaminen, kaatuminen 25 % Henkilön äkillinen fyys. kuormittuminen 20 % Terävään esineeseen loukkaantuminen 15 % Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausvastuun laskemisessa siirryttiin käyttämään uutta kohorttikuolevuutta eli ikäluokkakohtaista kuolevuutta sekä miesten että naisten osalta. Malli ottaa huomioon tilinpäätöshetkellä henkilön iän lisäksi myös syntymävuoden. Uuden mallin käyttöönotto nostaa vastuuvelkaa. Laskuperustekorkoa alennetaan Sosiaali- ja terveysministeriön määräysten mukaisesti 4 prosentista 3,5 prosenttiin lähtien 0,1 prosenttiyksikköä vuodessa. Omaisuusvakuutukseen kuuluvan palovakuutuksen perusteella korvasimme kaksi (4) uutta vahinkoa. Vahingot olivat pieniä vuotovahinkoja ja ne korvattiin laajan palovakuutuksen perusteella. Palovakuutuskorvausten huima nousu edellisvuodesta johtui siitä, että vuonna 2004 maksettiin korvaus Alueosuuskunta Promilkin Nilsiässä sijainneen varastorakennuksen tuhopoltosta. Loppukorvauksen osuus oli noin euroa. Salmonellavakuutuksen perusteella maksoimme korvauksia kaksinkertaisen määrän edelliseen vuoteen verrattuna eli noin euroa. Summa koostui kolmesta (3) eri vahingosta. Korvaussumma koostui eläinmenetyksistä ja saneerauskustannuksista. Luottovakuutuksessa ei tilivuonna sattunut vahinkoja. Osakkaiden luottovakuutustarve on edelleen pienentynyt. Vastuuvakuutuksen perusteella korvattiin vain yksi (2) pieni vahinko, mikä aiheutui lumen putoamisesta auton konepellille. Työsuojelu- ja tyky-toiminnan edistämiseksi ja kannustamiseksi Valio Oy:n ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön perustamat työsuojelupalkinto ja tyky-palkinto jaettiin Työhyvinvointipäivillä Valamossa Työsuojelupalkinto jaettiin 13. kerran ja sen sai työsuojeluvaltuutettu Kari Pinola Toholammilta. Tyky-palkinto jaettiin 8. kerran ja se annettiin henkilöstöassistentti Hannele Kahelinille. Tykystandaarin on suunnitellut Tuula Hepo-oja ja se on huomionosoitus tyky-toiminnassa ansioituneille. Standaareja myönnettiin 6 henkilölle. SIJOITUSTOIMINTA Vakuutusyhtiön sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa 16,0 (15,5) milj. euroa. Kiinteistösijoitukset olivat 2,9 (2,9) milj. euroa. Kiinteistösijoitusten tuotto nousi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, koska edellisenä vuonna lukuja huononsivat huoneistojen saneerauskulut. Lainasaamiset osakkailta olivat vuoden lopussa 0,7 (1,1) milj. euroa. Arvopaperisijoituksia suunnattiin ulkomaille pääsääntöisesti euromääräisten sijoitusrahastojen kautta. Ulkomaansijoitusten osuus oli 40 (40) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Tilinpäätöksessä rahoitusmarkkinavälineiden ja korkorahastojen yhteenlaskettu osuus sijoitusomaisuudesta oli 57 (55) prosenttia ja niiden kirjanpitoarvo oli 9,2 (8,5) milj. euroa. Pörssiosakkeiden ja osakerahastojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 3,1 (2,9) milj. euroa ja niiden osuus sijoitusomaisuudesta oli 19 (19) prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1,2 (0,9) milj. euroa. JÄSENYYDET Vakuutusyhtiö on Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton, Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton, Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahin- VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 5

7 kopoolin, Ympäristövakuutuskeskuksen, Ympäristövahinkovakuutuspoolin, Vakuutusalan Työnantajayhdistyksen, Suomen Riskienhallintayhdistyksen ja Veronmaksajain Keskusliiton jäsen. Lisäksi vakuutusyhtiö on osakkaana Autovahinkokeskus Oy:ssä ja asti Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolissa. KOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Hallitus piti toimintavuonna kahdeksan kokousta. HENKILÖKUNTA Yhtiön henkilökunta on osittain yhteinen Valion Eläkekassan kanssa. Korvaus- ja vakuutusasioita hoiti yhtiössä kolme henkilöä. Toimitusjohtaja ja osastopäälliköt sekä kassa-, laina-, kirjanpito- ja kiinteistöasioita hoitavat henkilöt ovat yhteisiä. Yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin viisi henkilöä. RISKIENHALLINTA Vakuutusyhtiön riskienhallinta perustuu yhtiön hallituksen vuosittain vahvistamaan suunnitelmaan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Yhtiön koko ja hallituksen vahvistamat pysyväisohjeet huomioon ottaen yhtiöön ei ole ollut tarvetta järjestää erillistä sisäistä valvontaja tarkastustointa. Yhtiön sisäinen valvonta muodostuu siitä, että hallituksen vahvistamia pysyväisohjeita sekä sijoitus- ja valmiussuunnitelmia noudatetaan. Yhtiön sijoitustoiminta perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan sijoitussuunnitelmaan. Yhtiön vakuutusmatemaatikko seuraa vastuuvelan riittävyyttä, vakuutusmaksuperusteiden soveltamista ja jälleenvakuutuksen järjestämistä sekä antaa hallitukselle lausunnon siitä, täyttääkö yhtiön sijoitustoiminta vastuuvelan luonteen asettamat vaatimukset. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen yhdessä toimivien tietojärjestelmien kanssa on tärkeätä, koska siten taataan asiantuntemus ja korkeatasoinen osaaminen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Osakaskunnan vakaa toiminta merkitsee vakuutusyhtiölle vakaata toimintaympäristöä hoitaa osakkaiden tarpeet hyvin kattava vahinkovakuutustoiminta kustannustehokkaasti. Vakuutusmaksutason hallitsemiseksi ja sijoitustulojen vakauttamiseksi sijoitusomaisuus on hajautettu monipuolisesti eri omaisuuslajeihin ja kohteisiin. 6 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

8 EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA (1 000 ) Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1-3 Maksetut välittömät verot -1-1 Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut takuupääoman korot - - Rahoituksen rahavirta - - Rahavarojen muutos 57 4 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,88 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,01 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 7

9 TULOSLASKELMA (1 000 ) VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Yhteistakuuerän muutos -6-6 Liikekulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Muut tuotot 3 4 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Tilikauden verot Tilikauden voitto VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

10 TASE (1 000 ) VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 1 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Rahat ja pankkisaamiset Muu omaisuus Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Pohjarahasto Takuupääoma Muut rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset 12 - Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Tasoitusmäärä Yhteistakuuerä Velat Ensivakuutustoiminnasta - 92 Jälleenvakuutustoiminnasta 2 - Muut velat Siirtovelat VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 9

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 ) Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta Jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Vakuutusmaksuvero Palosuojelumaksu 10 8 Työturvallisuusmaksu Valtiolle perittävä sairaanhoitomaksu Yhteensä Tuloslaskelman erä "liikekulut" Vakuutusten hankintamenot Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet Muut vakuutusten hankintamenot Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet ( ) Yhteensä Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut 48 5 Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkat Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

12 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitusten arvonkorotus - - Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Osinkotuottoihin sisältyvä yhtiöveron hyvitys VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 11

13 SIJOITUSTEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo hankintameno arvo hankintameno arvo Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut kiinteistöosakkeet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta (+/-) Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

14 OMA PÄÄOMA Oman pääoman muutokset Pohjarahasto Takuupääoma Yhteensä Muut rahastot Varmuusrahasto Edellisten tilikausien tappio Tilikauden voitto Yhteensä Oma pääoma yhteensä Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voiton kirjaamisen jälkeen Pohjarahasto ja takuupääoma Muu oma pääoma Vakuutuksenottajien osuus ehdotetun voiton kirjauksen jälkeen Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Tilikauden voitto Muu vapaa oma pääoma Varmuusrahasto 19 Edellisten tilikausien tappio -591 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 13

15 VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero 12 - Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Kuluksi merkitsemättömät vakuutusten hankintamenot ja aineettomat hyödykkeet (-) Vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 :n mukainen toimintapääomavaatimus Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä (%) 100,00 % 100,00 % Vastuunkantokyky prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin 12 edeltävältä kuukaudelta (%) 539,41 % - vuodelta ,78 % - vuodelta ,66 % - vuodelta ,78 % - vuodelta ,99 % Vakavaraisuuspääoma prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) 154,51 % - vuodelta ,08 % - vuodelta ,11 % - vuodelta ,20 % - vuodelta ,61 % VASTUUT Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 8 19 Yhteensä ATK-laitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden pituisia. 14 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

16 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakia sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä. SIJOITUSTEN ARVOSTUS JA KIRJAUSPERIAATTEET Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on vähennetty tehdyt arvonalennukset vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella. Päättyneeltä tilikaudelta ei ole tehty arvonkorotuksia, palautettu arvonalennuksia eikä tehty arvonalennuksia. Pörssiosakkeet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöshetken viimeisen jatkuvan kaupankäynnin mukaisen ostokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenon suuruisina, joista arvonalennuksia tai arvonkorotuksia ei ole tehty. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu hankintahintaan. Hankintahinnan ja nimellisarvon erotus on jaksotettu hankintahinnan lisäykseksi tai vähennykseksi. Lainasaamiset on kirjattu taseeseen nimellisarvoon. VAKUUTUSMAKSUSAAMISTEN ARVOSTAMINEN Vakuutusmaksusaamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Suunnitelman mukaisiin poistoihin siirryttiin alkaen menojäännöksestä Aineettomien hyödykkeiden poistot on tehty viiden vuoden taloudellisen käyttöajan mukaisin tasapoistoin. Koneiden ja kaluston poistot on tehty EVL:n säännösten mukaisesti. HENKILÖKUNNAN ELÄKETURVA Henkilökunta on vakuutettu TEL-eläkkeiden osalta Valion Eläkekassan B-osastossa ja lisäeläkkeiden osalta A-osastossa. Eläkemaksut on jaksotettu maksettujen palkkojen mukaisesti. Helsingissä 8. päivänä maaliskuuta 2005 Keijo Rautio Heikki Halkilahti Pasi Heikkilä Katariina Pouta Tauno Uitto VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 15

17 TILINTARKASTUSKERTOMUS VALION KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tarkastaneet Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilikauden aikaisesta valvontatilintarkastuksesta on vastannut KHT Pentti Savolainen, joka on antanut siitä erillisen kertomuksen. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta vakuutusyhtiötä koskevien säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot vakuutusyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys taseen mukaisen vapaan oman pääoman käytöstä on vakuutusyhtiölain mukainen. Helsingissä 17. maaliskuuta 2005 KPMG OY AB PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Pentti Savolainen KHT Markku Marjomaa KHT HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tarkastanut vuoden 2004 tilinpäätöksen ja ilmoittaa lausuntonaan, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja vakuutusyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten sekä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Hallintoneuvosto toteaa samalla, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautuksia tilinpäätöksen, kirjanpidon eikä yhtiön hallinnon johdosta ja yhtyy hallituksen ylijäämän käyttöä koskevaan ehdotukseen. Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa: 1. vakuutettujen valitsemista meijeriteknikko Tarja Loppi ja vahtimestari Esa Sonkeri. 2. osakkaiden valitsemista maanviljelijä Kalle Eskola ja maanviljelijä Hannu Kainu. Helsingissä 21. maaliskuuta 2005 Hallintoneuvoston puolesta Tapio Malmiharju puheenjohtaja 16 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

18 VALION ELÄKEKASSA KASSAN 84. TOIMINTAVUOSI 2004 Valion Eläkekassan virallinen VALION tilinpäätös KESKINÄINEN on nähtävissä VAKUUTUSYHTIÖ kassan toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

19 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Eläkekassassa oli vuoden 2004 lopussa 28 (29) osakasta. Yksi osakkuus päättyi sulautumisen myötä. A-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Jäseniä Jäseniä A-osaston jäsenmäärään lasketaan ne työntekijät, joille osakkaat ovat järjestäneet lisäedun sekä henkilöt, jotka ovat säilyttäneet lisäedun sääntöjen mukaisen jatkojäsenyyden perusteella. A-osastoa ei ole suljettu. Työnantajat voivat edelleen ilmoittaa säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvia toimihenkilöitä uusiksi jäseniksi. B-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä 1. Työsuhteessa olevat Lukumäärä Lukumäärä Luottamustoimen haltijat Lukumäärä Lukumäärä B-osaston jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat TEL-vakuutettavat työntekijät sekä osakkaiden hallintohenkilöt, jotka on haluttu TEL-vakuuttaa. VAKUUTUSTOIMINTA Uusien myönnettyjen TEL-eläkkeiden yhteismäärä väheni edellisestä vuodesta 20 prosenttia. Vähennys johtui lähinnä uusien työttömyyseläkkeiden lukumäärän alenemisesta. Muiden eläkelajien lukumäärissä muutokset olivat vähäisempiä. Toimintavuoden aikana annettiin yhteensä 427 eläkepäätöstä. Luvussa on uusien eläkkeiden lisäksi muutos-, maksu-, hylkäys- ja määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Lisäksi tehtiin 380 eläkkeiden arviolaskelmaa. Vuoden 2005 alussa voimaan astuvaan eläkeuudistukseen valmistauduttiin lukuisilla Eläketurvakeskuksen kursseilla ja uuteen lakiin perehtymällä. Eläkekassa on käyttänyt Silta Oy:n rekisteri-, laskenta-, aktuaari- ja vakuutusmatemaattisia palveluja. Työeläkekuntoutusta koskeva lainsäädäntö muuttui 2004 vuoden alusta. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on se, että työntekijä pystyisi sairaudestaan huolimatta jatkamaan työelämässä tai palaamaan sinne takaisin. Koska työyhteisö ja työterveyshuolto ovat avainasemassa työkykyongelmien havaitsemisessa, pyrittiin toimintavuoden aikana Valio Oy:n kanssa löytämään yhteinen toimintatapa, jonka avulla löydetään ja tunnistetaan ne työntekijät, joilla on sekä tarvetta että oikeus työeläkekuntoutukseen. Lainsäädännön muutos selkeytti myös eri kuntouttajatahojen välistä työnjakoa. Työeläkejärjestelmällä on päävastuu työelämään kiinnittyneiden ammatillisesta kuntoutuksesta eli henkilöistä, joilla on jo ammatti ja he ovat siinä työskennelleet useita vuosia. Ammatillisesta kuntoutuksesta hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä. Työntekijä voi esimerkiksi työpaikkakuntoutuksen jälkeen jatkaa työelämässä sairaudesta huolimatta. Työnantajalle kuntoutus on edullisempi vaihtoehto kuin työkyvyttömyyseläke. Työnantaja säästää myös sairauspoissaoloissa ja vaihtuvuuskustannuksissa lisäksi työnantajan kannattaa pitää kiinni osaavista ammattilaisistaan, myös ikääntyvistä työntekijöistä. Varsinkin kun lähivuosina työmarkkinoita uhkaa työvoimapula, kun suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. 18 VALION ELÄKEKASSA

20 TEL-indeksin nousua vastaavasti eläkkeitä korotettiin toimintavuoden alussa alle 65-vuotiaiden osalta noin 2,3 prosentilla ja 65 vuotta täyttäneiden osalta noin 1,3 prosentilla. Indeksitarkistukset muuttuvat vuonna Kaikki maksussa olevat eläkkeet tarkistetaan samalla indeksillä eli työeläkeindeksillä, jossa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen kehitys 80 prosenttia. Tällä indeksillä tarkistetaan myös ennen vuotta 2005 alkaneet eläkkeet. Työeläkeindeksi nousi vuoden 2005 alussa 0,93 prosenttia. Eläkettä laskettaessa vuosiansiot tarkistetaan niiden arvon säilyttämiseksi palkkakertoimella, jossa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 20 prosenttia. Palkkakerroin nousi 2005 vuoden alussa 2,80 prosenttia. A-osastossa hoidetun lisäeläketurvan osalta tehtiin vuoden 2005 alusta voimaan tulleen työeläkelainsäädännön muutosten vuoksi sääntömuutos. A-osaston tarjoamat etuudet säilytettiin ennallaan. Sääntömuutos oli lähinnä tekninen yhteensovittaminen TEL:n säännösten kanssa. Vakuutusvalvontavirasto hyväksyi sääntömuutoshakemuksen Muutettuja sääntöjä sovelletaan lukien. Toimintavuoden aikana A-osastossa annettiin yhteensä 87 eläkepäätöstä mukaan lukien muutos- ja hylkäyspäätökset. A-OSASTON TILASTOJA Uudet eläke- ja avustuspäätökset Vanhuuseläke, uudet Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä (kpl) Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä (kpl) Kaikki yhteensä (kpl) Lisäksi vanhuuseläkkeeksi on vuoden 2004 aikana muutettu 19 eläkettä. Sairausavustuksia maksettiin yhteensä (1 610) päivältä. Hautausavustuksia maksettiin eläkkeellä olleiden entisten jäsenten jälkeen. A-osaston uudet eläkkeet kpl Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke VALION ELÄKEKASSA 19

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 27 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 SISÄLTÖ Yhteystiedot 3 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri 6 Hallinto 7 Hallinto ja riskienhallinta 8 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus 09 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2 KESKON ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 09 Sisältö 4 Toimintakertomus 2009 6 Keskon Eläkekassan toimintakertomus 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma osastoittain

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2009 TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 20.2.2007 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Talouden kehitys Sekä maailmantalouden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998 TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998 S ISÄLTÖ Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 1 Vahinko-Tapiola... 7 Toimintakertomus... 10 Tuloslaskelma... 19 Tase... 26 2 Eläke-Tapiola... 43 Toimintakertomus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot