Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä , ,67. Tuotot Jäsenmaksut , ,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00"

Transkriptio

1 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Testamentit , ,49 Srk:n talousarviomäärärahat , ,02 Vapaaehtoinen kannatus , ,04 Muut tuotot , ,43 yhteensä , ,98 Henkilöstökulut , ,03 Poistot , ,68 Muut kulut , ,94 yhteensä , ,65 Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä , ,67 Varainhankinta Jäsenmaksut , ,00 Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä , ,00 Tuotto/kulujäämä varainhankinnan jälkeen , ,67 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,35 Henkilöstökulut -292,58-12,34 Poistot , ,31 Muut kulut , ,78 yhteensä , ,75 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto- / kulujäämä , ,40 Tilikauden yli/alijäämä , ,07 =================== =================

2 Tuloslaskelman liite SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Ulkomainen työ Virallinen kolehti , ,46 Muut kolehdit , ,25 Srk:n talousarviomäärärahat , ,02 Muut lahjoitukset ja keräystulot , ,73 Testamentit , ,17 Muut tuotot , ,23 Yleisavustukset 7 509, , , ,85 Palkat ja palkkiot , ,93 Muut henkilöstökulut , ,61 Avustukset , ,49 Muut kulut , ,18 Korot 33,05 0,00 Poistot 7 166, ,82 Vyörytykset , , , ,31 Ulkomaisen työn kulujäämä , ,54 Kotimainen työ Kolehdit ja lahjoitukset , ,15 Testamentit , ,32 Muut tuotot , ,09 Yleisavustukset , , , ,47 Palkat ja palkkiot , ,18 Muut henkilöstökulut , ,77 Muut kulut , ,10 Korot 63,83 123,54 Poistot , ,52 Vyörytykset , , , ,20 Kotimaisen työn kulujäämä , ,73 Kansanopisto Lahjoitustuotot 8 183, ,45 Koulutustoiminta , ,43 Muut tuotot , ,12 Yleisavustukset , , , ,48 Palkat ja palkkiot , ,59 Muut henkilöstökulut , ,07 Muut kulut , ,87 Korot 0,05 29,69 Poistot , ,06 Vyörytykset , , , ,28 Kansanopiston kulujäämä , ,80 Muu varsinainen toiminta Muun varsinaisen toiminnan tuotot 622, ,18 Palkat ja palkkiot , ,87 Muut henkilöstökulut , ,01 Muut kulut , ,22 Korot , ,85 Poistot , ,28 Vyörytykset , , , ,86 Muun varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,68 Varainhankinta Jäsenmaksut , ,00 Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 Varainhankinnan kulujäämä , ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Vuokrat , ,41 Realisointivoitot , ,40 Myyntivoitot Icecapital , ,33 Korot ja osingot , ,21 Muut tuotot 8 381, ,36 774, ,35 Palkat ja palkkiot -297,00-128,36 Muut henkilöstökulut 4,42 116,02 Muut kulut , ,40 Luottotappiot 0, ,49 Realisointitappiot , ,89 Myyntitappiot Icecapital , ,87 Realisoitumattomat arvonalenemat , ,34 Verot ja metsänhoitomaksut 5 235,18 829,79 Poistot , , , ,75 Sijoitustoiminnan kulujäämä , ,40 Tilikauden yli/alijäämä , ,07 ================== ===============

3 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,30 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,91 Rakennukset ja rakennelmat , ,53 Koneet ja kalusto , ,19 Osakkeet ja osuud. konserniy , ,78 Osakkeet ja osuud. omistusy , ,53 Osakkeet ja osuud. muilta , , , ,97 Sijoitukset Maa- ja vesialueet 8 261, ,56 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Arvopaperisijoitukset , ,47 Osakkeet ja osuud. konserniy , ,87 Osakkeet ja osuud. omistusy , ,42 Osakkeet ja osuud. muilta , , , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,61 Muut pitkäaikaiset saamiset ,00 0,00 Obligaatiot , , , ,61 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,79 Vuokrasaamiset , ,27 Lainasaamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,87 Ennakkomaksut 2 455, ,55 Muut saamiset , , , ,31 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,19 ================= ================ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Pääoma , ,51 Muu oma pääoma , ,19 Edellisten tilikausien tulos , ,23 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,91 VARAUKSET Pakolliset varaukset , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,67 Ostovelat , ,87 Siirtovelat , ,32 Keskeneräiset testamentit , ,45 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,28 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,19 ================= ================

4 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Pysyvät vastaavat ja poistot Sijoitusomaisuuden arvopaperisijoitukset on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen markkina-arvoon. Muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä kirjatuilla poistoilla ja arvonalennuksilla. Avustukset Tuloslaskelman varsinaisen toiminnan muihin tuottoihin sisältyvät seuraavat merkittävät avustukset: Opetusministeriön valtionavustus euroa kansanopistotoimintaan Karkussa. Testamentit ja lahjoitukset Testamentit ja lahjoitukset kirjataan varovaisuuden periaatteella sen tilikauden tuotoksi, jolloin niiden saamista yhdistyksen hyväksi voidaan pitää varmana. Kulujen kohdistusperiaatteet Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta. Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut: Tilikauden rahapalkat , ,21 Tilikauden eläkekulut , ,34 Tilikauden muut henkilöstökulut , , , ,69 Sleyn henkilöstömäärä: Lähetystyöntekijät ulkomailla Toimisto-, piiri ja yhteisten työmuotojen työntekijät kotimaassa Varsinaisen toiminnan tuotoissa ja kuluissa Karkun evankelisen opiston tuottoja ja kuluja seuraavasti: , , , ,28 Sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin on kirjattu realisointivoittoja ja -tappioita sekä realisoitumattomia arvonalenemia. Voitot , ,73 Tappiot , ,25 Realisoitumattomat arvonalenemat , , , ,86 Varsinaisen toiminnan poistot Rakennukset , ,31 Kalustot , ,65 Pitkävaik. menot , , , ,68 Sijoitustoiminnan poistot Rakennukset , ,31

5 Taseen liitetiedot Muut pitkävaikutteiset menot Tilikauden alussa , ,02 Poisto , , , ,30 Maa- ja vesialueet Tilikauden alussa , ,75 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset , , , ,47 Rakennukset ja rakennelmat Tilikauden alussa , ,28 Lisäykset , ,71 Vähennykset 0, ,84 Poistot , , , ,53 Koneet ja kalusto Tilikauden alussa , ,36 Lisäykset , ,48 Vähennykset -100,00 0,00 Poistot , , , ,19 Käyttöomaisuus Osakkeet ja osuudet konserniyrityksistä yht , ,78 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrit. yht , ,53 Sijoitusomaisuus Osakkeet ja osuudet konserniyrityksistä yht , ,87 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrit. yht , ,42 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset Muut saamiset , ,61 Arvopaperisijoitukset Markkina-arvo , ,30 Kirjanpitoarvo , ,47 Erotus , ,83 Velat ja muut vastuut Omat velat Rahoituslainat , ,67 joitten vakuutena Kiinnitykset , ,74 Sijoitusomaisuusosakkeita , ,60 Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,96 Myöhemmin maksettavat , ,89 Yhteensä , ,85

6 Olennaiset erät siirtosaamisissa ja -veloissa Siirtosaamiset koostuvat menoennakoista ja tulojäämistä. Siirtoveloissa on henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia ,00 euroa, korkojaksotuksia 7.695,33 euroa, vuokrataikuita ,10 euroa sekä muita jaksotuksia ,49 euroa. Muun oman pääoman muutokset Tilikauden alussa , ,70 Korkotuotot , ,23 Siirrot rahastoihin , ,70 Siirrot määrätarkoitukseen , , , ,19 Määrätarkoituksiin sidotut rahastot Tilikauden alussa , ,02 Siirrot määrätarkoitusrahastoihin Hallituksen päätöksen ( )mukaisesti perustettu kummirahastot Kenian ja Sambian kummilapsitoiminnan tukemiseksi Siirto Kenian kummirahastoon , ,09 Siirto Sambian kummirahastoon , ,61 Korkotuotto , ,48 Käyttö määrätarkoituksiin , ,44 Omat rahastot , ,76 Omat rahastot Tilikauden alussa , ,68 Korkotuotto , , , , Tilikauden yli/alijäämä tuloslaskelma , ,07 Siirrot rahastoihin/muu oma pääoma , ,49 Tilikauden yli/alijäämä tase , ,56

7 Varsinaisen toiminnan tulojen jakautuma 2009 Muut tuotot 23 % Kolehdit ja lahjoitukset 32 % Valtionavustukset 26 % Testamentit 2 % Tal.arvioavustukset 17 % Varsinaisen toiminnan menojen jakautuma 2009 Hallinto 8 % Ulkolähetystyö 33 % Kansanopisto 28 % Sisälähetystyö 31 %

8 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY KONSERNITULOSLASKELMA Varsinainen toiminta , , , ,00 Tuotto- / kulujäämä , ,02 Kustannus Oy Arkki , , , ,12 Tuotto- / kulujäämä , ,43 Sley Media Oy , ,41 Tuotto- / kulujäämä ,00 Varainhankinta , ,00-516,19 0,00 Tuotto-/kulujäämä , ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , , , ,71 Tuotto- / kulujäämä , ,36 Tilikauden tulos , ,81 Tilikauden yli/alijäämä , ,81 ================= ================

9 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,30 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,91 Rakennukset ja rakennelmat , ,53 Koneet ja kalusto , ,96 Osakkeet ja osuud. konserniy , ,78 Osakkeet ja osuud. omistusy , ,53 Osakkeet ja osuud. muilta , , , ,74 Sijoitukset Maa- ja vesialueet 8 261, ,56 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Arvopaperisijoitukset , ,47 Osakkeet ja osuud. konsern , ,87 Osakkeet ja osuud. omistusy , ,42 Osakkeet ja osuud. muilta , , , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Kirja- ja äänitevarasto 0, ,84 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset omistysyhteysyrityksiltä , ,61 Muut pitkäaikaiset saamiset ,00 0,00 Obligaatiot , , , ,61 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,73 Lainasaamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,13 Muut saamiset , , , ,11 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,26 ==================== ==================== VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VARAUKSET Pääoma , ,51 Muu oma pääoma , ,19 Edellisten tilikausien tulos , ,59 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,81 Pakolliset varaukset , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,19 Ostovelat , ,27 Siirtovelat , ,57 Keskeneräiset testamentit , ,45 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,45 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,26 ==================== ===================

10 2009 KONSERNIN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu yhdistämällä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n tilinpäätökseen tytäryhtiö Sley-Media Oy:n tilinpäätös. Entinen tytäryhtiö Kustannus Oy Arkki on yhdistetty konsernituloslaskelmaan sen myyntipäivään saakka. Sley ry:n tytär- ja osakkuusyrityksiä, jotka ovat asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, ei ole yhdistetty konsernitilinpäätökseen. Kaikkien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden tasearvo sekä edellisen tilinpäätöksen mukainen tulos ja oma pääoma on esitetty erillisessä liitetiedossa. Pysyvät vastaavat ja poistot Sijoitusomaisuuden arvopaperisijoitukset on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen markkina-arvoon. Muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä kirjatuilla poistoilla ja arvonalennuksilla. Avustukset Tuloslaskelman varsinaisen toiminnan muihin tuottoihin sisältyvät seuraavat merkittävät avustukset: Opetusministeriön valtionavustus euroa kansanopistotoimintaan Karkussa. Testamentit ja lahjoitukset Testamentit ja lahjoitukset kirjataan varovaisuuden periaatteella sen tilikauden tuotoksi, jolloin niiden saamista yhdistyksen hyväksi voidaan pitää varmana. Kulujen kohdistusperiaatteet Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta. Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Tilikauden rahapalkat , ,29 Tilikauden eläkekulut , ,91 Tilikauden muut henkilöstösivukulut , , , ,20 Henkilöstömäärä Lähetystyöntekijät ulkomailla Toimisto-, piiri ja yht. työmuotojen työntekijät kotimaassa Sley-Media Oy:n henkilöstö 7 12 Sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin on kirjattu realisointivoittoja ja -tappioita sekä realisoitumattomia arvonalenemia Voitot , ,73 Tappiot , ,25 Realisoitumattomat arvonalenemat , , , ,82 Tilikauden poistot: Sley Pitkävaikutteiset menot , ,72 Rakennukset , ,62 Kalustot , , , ,99 Sley-Media Oy Pitkävaikutteiset menot 3 013,33 0,00 Liikearvo ,00 0,00 Kalustot 477,24 0, ,57 0,00

11 Taseen liitetiedot Käyttö- ja sijoitusomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen jäännösarvojen muutokset Muut pitkävaikutteiset menot Tilikauden alussa , ,02 lisäykset 0,00 0,00 poistot , , , ,30 Maa- ja vesialueet Tilikauden alussa , ,75 lisäykset ,00 0,00 vähennykset , , , , Rakennukset ja rakennelmat Tilikauden alussa , ,28 lisäykset , ,71 vähennykset 0, ,84 poistot , , , ,53 Koneet ja kalusto Tilikauden alussa , ,46 lisäykset , ,74 vähennykset -750,00 0,00 poistot , , , ,96 Arvopaperisijoitukset Markkina-arvo , ,30 Kirjanpitoarvo , ,47 Erotus , ,83 Velat ja muut vastuut Omat velat , ,67 joitten vakuutena Kiinnitykset , ,74 Sijoitusomaisuusosakkeita , ,60 Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,96 Myöhemmin maksettavat , , , ,85 Siirrot rahastoihin: Korkojen lisäys määrätarkoitusrahastoihin , ,23 Siirrot määrätarkoitusrahastoihin , , , ,93 Siirrot rahastoista: Siirrot määrätarkoitusrahastoista , ,44 Määrätarkoituksiin sidotut rahastot Tilikauden alussa , ,02 Korkotuotto , ,48 Lisäykset , ,70 Käyttö määrätarkoituksiin , , , ,76 Omat rahastot Tilikauden alussa , ,68 Korkotuotto , , , ,43 Tilikauden yli/alijäämä tuloslaskelma , ,81 Siirrot rahastoihin/muu oma pääoma , ,49 Tilikauden yli/alijäämä tase , ,30

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot