MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR"

Transkriptio

1 Hinta/EUR EFORE Industrials - Finland Käänneyhtiö 2014? Nostamme Eforen suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehintaa 0,75 euroon (aik. 0,66 EUR). Pidämme Eforea potentiaalisena käänneyhtiönä vuonna 2014 ja näemme osakkeessa nousupotentiaalia, mikäli kannattavuuskäänne onnistuu. Osakkeen riskitaso säilyy kuitenkin korkeana. Katso yhtiön johdon videohaastattelu viime viikolta tästä. Telekommunikaatiossa elpymisen merkkejä Mielestämme telekommunikaatiosektorilla (50 % liikevaihdosta) on nähty riittävän rohkaisevia merkkejä, jotta niiden voidaan olettaa antavan tukea Eforelle kaksi vuotta kestäneen vaikean jakson jälkeen. Verkkolaitemarkkinan näkymä kuluvalle vuodelle on viime vuotta parempi johtuen muun muassa China Mobilen ja Vodafonen laajoista investointiohjelmista, jotka tulevat hyödyttämään myös Eforea. Lisäksi Eforen tuoteportfolion uudistuminen H1 14 tällä sektorilla luo edellytyksiä Eforen teholähteiden kysynnän elpymiselle. Teollisuussektori vakaampi Teollisuussektorin teholähteissä (puolet liikevaihdosta) liiketoiminta on huomattavasti vakaampaa ja riippuvuus yksittäisistä asiakkaista tai asiakassektoreista pientä. Näkyvyys kesällä ostetun ROALin liiketoimintaan on kuitenkin vielä hyvin rajallinen ja pidämme ennusteemme varovaisina, mutta odotamme yrityskaupan tuomia kustannussynergioita realisoituvan tänä vuonna. Arvostustaso matala, jos käänne onnistuu Efore ohjeisti 2014 liikevaihdon olevan MEUR ja liikevoiton 1,5-3,5 MEUR. Olemme nostaneet 2014 EBIT-ennusteemme tasolle 2 MEUR (aik. 0,5 MEUR), mutta laskeneet liikevaihtoennustetta tasolle 94 MEUR (aik. 104 MEUR). Yhtiön tulosparannus nojaa odottamaamme enemmän kustannussäästöihin. Arviomme mukaan nykyinen arvostustaso hinnoittelee yhtiölle noin 3-4 % liikevoittomarginaalia pitkällä aikavälillä. Vuoden 2014 ennusteellamme (EBIT 2 %) osakkeen P/E (oikaistu) on 20x ja 2015 ennusteella (EBIT 4 %) P/E on 12x. SUOSITUS LISÄÄ /09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/14 Efore OMXH 25 Osakekurssi, EUR (ed. päätös) 0.69 Tavoitehinta, EUR 0.75 Edellinen suositusmuutos 17-Feb-14 Osakemäärä, 000 s Laimennettu osakemäärä, 000 s Markkina-arvo, MEUR 38 Vapaasti vaihdettavat osakkeet, % Reuters koodi EFO1V.HE Bloomberg koodi EFO1V FH Seuraava tulosjulkistus 23-Apr-14 Kotisivut Analyytikko Mikael Rautanen Sähköposti Puhelin OSTA LISÄÄ VÄHENNÄ MYY AVAINLUVUT Liikevoitto Liikevoitto- Tulos ennen Liikevaihto (EBIT) marginaali veroja Tulos/osake P/E EV/LV P/Kassavirta EV/EBIT Osinko/osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR % % e % e % e % Markkina-arvo, MEUR 38 Oma pääoma / osake 2014E, EUR 0.4 CAGR EPS , % 0.0 Nettovelka 2014E, MEUR 3 Price/book 2014E 1.6 CAGR Liikevaihto , % 8.3 Yritysarvo, MEUR 41 Osinkotuotto 2014E, % 0.0 ROE 2014E, % 6.3 Taseen loppusumma 2014E, MEUR 61 Veroaste 2014E, % 7.8 ROCE 2014E, % 5.5 Liikearvo 2014E, MEUR 1 Omavaraisuusaste 2014E, % 40.2 PEG, P/E 14/CAGR 0.5 Inderes Oy Sivu 1

2 Nostamme suositusta ja tavoitehintaa Nostamme Eforen suositusta lisää-tasolle (aik. vähennä) ja osakkeen 12 kuukauden tavoitehintaa 0,75 euroon (aik. 0,66 EUR). Mielenkiintoamme osaketta kohtaan lisää Eforen tänä vuonna tapahtuva kannattavuuskäänne sekä telekommunikaatiosektorin potentiaalinen elpyminen, joka parhaassa tapauksessa voi olla hyvin ripeää. Mielestämme telekommunikaatiosetkorilla on nähty nyt riittävän rohkaisevia merkkejä, jotta niiden voidaan olettaa antavan myös Eforelle tukea. Efore raportoi viime viikolla pidennetyn 14 kuukauden tilikautensa viimeiset 2 kuukautta. Yhtiön loppuvuosi sujui hieman odotuksiamme paremmin ja ohjeistus antoi jo merkkejä kannattavuuskäänteestä. Marras-joulukuun liikevaihto oli 15,9 MEUR ja liikevoitto 0,6 MEUR, kun ennusteemme olivat 14,6 MEUR ja -0,5 MEUR. Liikevaihtoa tukivat kertaluonteiset erät noin miljoonalla eurolla, mikä huomioiden tulos oli odotustemme mukainen. Telekommunikaatiosektorilla (puolet liikevaihdosta) Efore ylsi 2 kuukauden aikana 8,1 MEUR liikevaihtoon, mikä vastaa 12 MEUR liikevaihtoa neljännestasolla. Telekommunikaation liikevaihto oli edelliset neljännekset jumiutunut 9-10 MEUR tasolle per neljännes, mihin nähden loppuvuosi tarjosi merkin piristymisestä. Hyvässä verkkolaitemarkkinan suhdanteessa Eforen telekommunikaatio on yltänyt parhaillaan lähes 20 MEUR liikevaihtoon neljänneksessä. Myös teollisuussektorilla (puolet liikevaihdosta) poikkeuksellisen heikon elolokakuun 10,8 MEUR liikevaihtoon nähden vuoden kahden viimeisen kuukauden 7,8 MEUR liikevaihto oli positiivinen yllätys. Teollisuussektorista merkittävän osan muodostaa Eforen kesällä ostama italialainen ROAL. Arvioimme teollisuussektorin tuovan tänä vuonna liikevaihtoa hieman yli 10 miljoonaa euroa neljänneksessä. Efore ohjeisti alkaneelle vuodelle hieman parempaa liikevoittoa kuin olimme aiemmin odottaneet, mutta liikevaihto-ohjeistus jäi ennusteestamme. Tulosparannus nojaa siis aiempia odotuksiamme enemmän kulusäästöihin kuin kysynnän elpymiseen. Yhtiö ilmoitti viime viikolla aiemman 1,5 miljoonan euron kustannussäästöohjelman lisäksi tavoittelevansa 1,6 miljoonan lisäsäästöjä uudella ohjelmalla. Kustannussäästöt tuovat Eforelle tarvittavaa puskuria, mikäli heikko kysyntätilanne jatkuu. Tehostamisohjelmien jälkeen Eforen kulurakenteen pitäisi olla hyvin matala ja samaan aikaan yhtiön tuotantokoneistolla (Kiina ja Tunisia) on kapasiteettia huomattavasti nykyistä suurempiin liikevaihtotasoihin. Mikäli kysyntä lähtee elpymään, antaa tämä hyvää vipua Eforen kannattavuudelle. Ennusteissamme Efore tulee tänä vuonna nousemaan välttävälle kannattavuustasolle (EBIT 2 %) ja käänne jatkuu edelleen vuonna 2015 (EBIT 4 %). Ennusteemme ovat varovaisia, mutta jo tämän kehityksen valossa osakkeen arvostustasoa voidaan pitää kiinnostavana. Mikäli yhtiö onnistuu pääsemään edes tyydyttävälle kannattavuustasolle (EBIT 4-5 %), painuvat lähivuosien P/E-luvut jo alle 10:n, mikä indikoisi osakkeelle nousupotentiaalia. Kiinnostustamme Eforen osakkeeseen lisää telekommunikaation mahdollinen elpyminen sekä yhtiön kannattavuuskäänne Yhtiön marras-joulukuun luvut ja 2014 ohjeistus antoivat pieniä merkkejä käänteestä Telekommunikaation loppuvuosi oli odotuksiamme parempi Myös teollisuussektori piristyi hieman loppuvuonna Yhtiön tulosparannus nojaa odotuksiamme enemmän kustannussäästöihin Osakkeen arvostustaso on kiinnostava, mikäli Efore pääsee edes tyydyttävään kannattavuuteen Inderes Oy Sivu 2

3 Telekommunikaatiossa elpyminen näköpiirissä viimein? Telekommunikaatiosektori oli Eforelle erittäin haastava vuosina 2012 ja 2013, kun liikevaihto supistui kahden vuoden aikana lähes 40 %. Laskun taustalla oli verkkolaitemarkkinan heikko suhdanne, kun operaattorit lykkäsivät investointejaan taloustilanteen epävarmuudessa. Eforelle matalasuhdanteesta kahta pahemman teki se, että Eforen tuotespesifikaatiot pääasiakkuuksien sisällä (Ericsson ja NSN) eivät menestyneet hyvin. Efore tekee telekommunikaatiosektorilla asiakasräätälöityjä teholähteitä, jolloin Eforen teholähteiden kysyntä riippuu täysin asiakkaan lopputuotteen kysynnästä. Jos asiakkaan lopputuotteelle ei olekaan kysyntää, ei asiakas tilaa sille räätälöityjä teholähteitä. Valitettavasti Eforella ei ole näkyvyyttä ennustaa sen asiakkaiden lopputuotteiden kysyntää, vaan hyvin menestyviin tuotteisiin mukaan pääseminen vaatii aina myös pientä tuuria. Alla olevasta graafista havaitaan, kuinka Eforen liikevaihto on viime vuosina kehittynyt huomattavasti pääasiakkuuksien liikevaihtoa heikommin. Käsityksemme mukaan Efore ei ole hävinnyt kauppoja tai menettänyt markkinaosuuksia NSN:n ja Ericssonin asiakkuuksissa. Asiakkaiden liikevaihtoa heikompaa kehitystä selittää heikko menestys niillä asiakkaiden lopputuotteilla, joihin Efore on valmistanut räätälöityjä teholähteitä. Telekommunikaatio on ollut haastava Eforelle Heikkoa kehitystä selittää osaltaan heikko menestys niillä asiakkaiden lopputuotteilla, joihin Efore on tehnyt asiakasräätälöityjä teholähteitä 75 % Liikevaihdon muutos, Efore vs. pääasiakkaat YoY-% 50 % 25 % 0 % -25 % -50 % Ericsson Global Networks Alcatel-Lucent Wireless NSN Keskiarvo Eforen tuoteportfolio telekommunikaatiossa tulee uudistumaan merkittävästi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, missä piilee yksi toivon kipinä elpymiseen. Mikäli nämä uudet tuotteet lähtevät vetämään hyvin asiakkuuksien sisällä, voi kysyntä Eforen telekommunikaatiossa elpyä hyvinkin nopeasti. Lisätukea kysynnälle voisi antaa verkkolaitemarkkinan elpyminen, sillä etenkin Vodafonen sekä China Mobilen laajat investointiohjelmat tulevat antamaan odotetun piristysruiskeen markkinalle tänä vuonna. Kun telekommunikaatiosektori lähti edellisen kerran vetämään hyvin , kasvoi Eforen liikevaihto parhaillaan jopa yli 50 % vauhtia. Parhaillaan telekommunikaation liikevaihto nousi lähes 20 MEUR:oon neljänneksessä, kun viime vuonna liikuttiin 9-10 MEUR tasoilla. Eforen Kiinan tehtaan tuotantokapasiteetti pystyisi todennäköisesti vastaamaan melko nopeasti telekommunikaation kysynnän elpymiseen, sillä käyttöasteet ovat epäilemättä epätyydyttävällä tasolla tällä hetkellä. Vuosien kehitys osoittaa telekommunikaatiosektorin tuoman volatiliteetin Eforen omistajille niin hyvässä kuin pahassa. Eforen tuoteportfolio uudistuu H1 14, mikä luo lisäedellytyksiä kysynnän piristymiselle Telekommunikaatiossa kysynnän vaihtelut ovat nopeita niin hyvässä kuin pahassa Inderes Oy Sivu 3

4 Teollisuussektorin kehitys vakaampaa Siinä missä telekommunikaatiosektori heiluu rajusti, tuo teollisuussektorin vakautta Eforen liiketoimintaan. Tällä sektorilla Eforen asiakaskunta on hyvin hajautunut ja toimii useilla eri teollisuudenaloilla. Lisäksi tällä sektorilla Efore valmistaa asiakasräätälöityjen teholähteiden lisäksi standardituotteita, joissa liiketoiminta on skaalautuvampaa, mutta tuotekehitysriski suurempi. Teollisuussektorilla Efore teki viime vuonna merkittävän yritysoston ostamalla italialaisen teholähdevalmistaja ROALin. Elo-lokakuun raportissa ROALin osalta liikevaihto oli selkeä pettymys (10,4 MEUR), mikä johtui käsittääksemme yksittäisten riskisten projektien sivuuttamisesta. Marrasjoulukuussa luvut palasivat jo paremmille tasoille (2kk liikevaihto 8 MEUR). Loppuvuoden aikana teollisuussektori toi jo puolet Eforen liikevaihdosta. Arvioimme teollisuussektorin liikevaihdon olevan tänä vuonna 42 MEUR, mikä on hyvin varovainen arvio siihen nähden, että ROALin 2012 liikevaihto oli 39,5 MEUR ja Eforen oman teollisuussektorin liikevaihto 18 MEUR. Pidämme ennusteen varovaisena, sillä näkyvyys ROALin liiketoimintaan ja yritysoston onnistumiseen on vielä hyvin rajallinen. Vaikka ennusteemme on mielestämme varovainen, osuu koko Eforen liikevaihtoennusteemme (teollisuussektori 42 MEUR + telekommunikaatio 52 MEUR = 94 MEUR) yhtiön liikevaihto-ohjeistuksen (85-95 MEUR) ylälaitaan. Teollisuussektorin liiketoiminta on selvästi telekommunikaatiota vakaampaa Teollisuussektori vastasi loppuvuonna puolta Eforen liikevaihdosta Ennusteemme teollisuussektorin liikevaihdolle ovat varovaisia Telekommunikaatio -Teollisuus Inderes Oy Sivu 4

5 Nostimme hieman 2014 tulosennusteita Efore ohjeisti 2014 liikevaihdon olevan MEUR ja liikevoiton 1,5-3,5 MEUR. Ohjeistus voitollisesta tuloksesta antoi sijoittajille selkeää selkänojaa ja paransi näkyvyyttä, mikä mielestämme alentaa osakkeen riskiprofiilia. Olemme nostaneet 2014 EBIT-ennusteemme tasolle 2,0 MEUR (aik. 0,5 MEUR), mutta laskeneet liikevaihtoennustetta tasolle 94 MEUR (aik. 104 MEUR). Yhtiön tulosparannus nojaa odottamaamme enemmän kustannussäästöihin. Odotamme kuitenkin Eforen telekommunikaation kääntyvän kasvuun H2 14, vaikka yhtiön liikevaihto-ohjeistus ei tätä mielestämme heijastele. Nyt käynnissä olevien tehostamisohjelmien jälkeen Eforen kulurakenteen pitäisi olla hyvin matala ja samaan aikaan yhtiön tuotantokoneistolla (Kiina ja Tunisia) on kapasiteettia huomattavasti nykyistä suurempiin liikevaihtotasoihin. Yhtiö arvioi tulosjulkistustilaisuudessa, että sen henkilöstömäärä laskee tehostamistoimenpiteiden jälkeen karkeasti lähes samalle tasolle, kuin millä se oli vuoden 2013 alussa ennen ROALyrityskauppaa. Tämä heijastelee meneillään olevien kustannussäästöohjelmien tuomaa puskuria, mikäli heikko kysyntätilanne jatkuu. Mikäli kysyntä lähtee elpymään, pystyisi yhtiö parantamaan nopeasti kannattavuuttaan trimmatun kustannusrakenteen ansiosta. Ennusteemme vuodesta 2015 eteenpäin ovat karkeasti ennallaan: arvioimme yhtiön jatkavan asteittaista kannattavuusparannusta ja nousevan pitkällä aikavälillä 5-6 % liikevoittotasolle. Yhtiön oma tavoitetaso on 10 %, mutta edellytämme Eforelta lisää näyttöjä kannattavuuskäänteestä, ennen kuin ennusteemme nousevat tälle tasolle ohjeistus: liikevaihto MEUR ja EBIT 1,5-3,5 MEUR Ennusteemme: liikevaihto 94 MEUR ja EBIT 2,0 MEUR Yhtiö jatkaa kustannussäästötoimenpiteitä Arvioimme yhtiön jatkavan asteittaista kannattavuusparannusta ennustemuutokset Ennustemuutos FY'14e FY'14e Muutos FY'15e FY'15e Muutos MEUR / EUR vanha uusi % vanha uusi % Liikevaihto % % EBIT % % PTP % % EPS (excl. NRIs) % % DPS Lähde: Inderes estimates Arvostustaso Eforen osaketta hinnoitellaan korkeilla riskipreemioilla johtuen yhtiön käänteen epävarmuudesta. Arviomme mukaan nykyinen arvostustaso hinnoittelee yhtiölle noin 3-4 % liikevoittomarginaalia pitkällä aikavälillä, kun yhtiön oma tavoitetaso on 10 %. Siten osakkeen nousupotentiaali olisi huomattava, mikäli tavoitetasoille päästäisiin. Omat ennusteemme lähtevät kuitenkin konservatiivisimmista oletuksista. Vuoden 2014 ennusteellamme (EBIT 2 %) osakkeen P/E on 20x ja 2015 ennusteella (EBIT 4 %) P/E on 12x. Kuluva vuosi menee todennäköisesti vielä kannattavuuden tervehdyttämiseen ja osingonmaksuun riittävään tuloskuntoon yhtiö nousee arviomme mukaan Ennusteillamme 2014 P/E on 20x ja 2015 P/E 12x Inderes Oy Sivu 5

6 MEUR EFORE Eforen taseen osalta omavaraisuusaste (40 %) ja nettovelkaantumisaste (14 %) ovat viime vuoden lopulla parantuneet hyvälle tasolle, joten yhtiön rahoitusasema ei mielestämme nosta enää osakkeen riskiprofiilia * 2014e 2015e 2016e 2017e Liikevaihto Telekommunikaatio Teollisuus EBITDA EBIT Oikaistu EBIT Tulos ennen veroja Nettotulos EPS Oikaistu EPS EBIT-% -3 % -7 % 2 % 4 % 6 % 6 % Oikaistu EBIT-% -1 % -5 % 3 % 4 % 6 % 6 % *2014e2015e2016e2017e 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% * 2014e 2015e 2016e 2017e Osakekurssi EV Markkina-arvo Oma pääoma / osake Telekommunikaatio -Teollisuus Oikaistu EBIT-% EV/Sales P/Sales EV/EBITDA neg EV/EBIT 5.9 neg P/E neg. neg P/B Osinko per osake Osinkotuotto-% 0.0 % 0.0 % 0.0 % 4.3 % 7.2 % 7.0 % Inderes Oy Sivu 6

7 FY10 FY11 FY12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13* FY13 Q1/14e Q2/14e Q3/14e Q4/14e FY14e FY15e FY16e Liikevaihto Telekommunikaatio Teollisuus Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Bruttokate Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut EBITDA Poistot EBIT Rahoituserät Tulos ennen veroja Verot Nettotulos EPS Liikevoiton oikaisut FY10 FY11 FY12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13* FY13 Q1/14e Q2/14e Q3/14e Q4/14e FY14e FY15e FY16e Kertaluonteiset erät Oikaistu EBIT Tunnusluvut FY10 FY11 FY12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13* FY13 Q1/14e Q2/14e Q3/14e Q4/14e FY14e FY15e FY16e Liikevaihdon kasvu-% 9 % 26 % -11 % -7 % -23 % -22 % 64 % 6 % 64 % 53 % 44 % -33 % 14 % 6 % 5 % -Telekommunikaatio 26 % 34 % -15 % -13 % -31 % -46 % 18 % -19 % 28 % 17 % 43 % -26 % 7 % 6 % 4 % -Teollisuus -23 % 4 % 2 % 8 % 11 % 83 % 175 % 86 % 143 % 149 % 45 % -40 % 24 % 6 % 6 % EBITDA-% 4 % 8 % 0 % -7 % -9 % -7 % 2 % -3 % 2 % 5 % 7 % 8 % 6 % 8 % 9 % EBIT-% 0 % 5 % -3 % -12 % -12 % -10 % -2 % -7 % -1 % 1 % 4 % 5 % 2 % 4 % 6 % Oikaistu EBIT-% 0 % 5 % -1 % -11 % -10 % -4 % -2 % -5 % -1 % 2 % 4 % 5 % 2 % 4 % 6 % Tulos ennen veroja-% 0 % 5 % -4 % -11 % -13 % -10 % -2 % -7 % -2 % 1 % 3 % 4 % 2 % 4 % 5 % Nettotulos-% 0 % 4 % -3 % -9 % -14 % -10 % -3 % -8 % -1 % 1 % 3 % 4 % 2 % 3 % 5 % *Q4'13 = 5kk, FY13 = 14kk Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13* Q1/14e Q2/14e Q3/14e Q4/14e 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % -12 % -Telekommunikaatio -Teollisuus Oikaistu EBIT-% Inderes Oy Sivu 7

8 TULOSLASKELMA, MEUR e 2015e 2016e Liikevaihto Liikevaihdon kasvu (%) Kulut Raportoitu käyttökate Kertaluontoiset erät käyttökatteessa Käyttökate (%) Poistot EBITA Liikearvon alaskirjaukset / arvonalennukset Raportoitu liikevoitto Liikevoitto (%) Nettorahoituskulut Voitto ennen veroja Kertaluontoiset erät Verot Vähemmistöosuus Nettotulos TASE, MEUR Vastaavaa Kiinteä omaisuus Liikearvo Varastot Saatavat Likvidit varat / käteinen Taseen loppusumma Vastattavaa Oma pääoma Siirretyt verovelat Korollinen velka Lyhytaikaiset korottomat velat Muut korottomat velat Yhteensä vastattavaa KASSAVIRTA, MEUR + EBITDA Nettorahoituserät Verot Käyttöpääoman muutos /- Muut = Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Yritysostot Yritysmyynnit = Vapaa kassavirta /- Korollisten velkojen muutos /- Annit / omien osakkeiden ostot Maksetut osingot /- Lainasaatavien muutos Kassavarojen muutos Inderes Oy Sivu 8

9 AVAINLUVUT e 2015e 2016e Markkina-arvo Nettovelka (korollinen) Yritysarvo Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto Voitto ennen veroja Nettotulos Substanssiarvo ARVOSTUSKERTOIMET Yritysarvo (EV) / Liikevaihto EV / Käyttökate EV / EBITA EV / Liikevoitto EV / Operatiivinen kassavirta EV / Vapaa kassavirta P/E P/E (oikaistu kertaeristä) P/B P/S P/Kassavirta Tavoitehinnalla EV/EBIT Tavoitehinnalla P/E Tavoitehinnalla P/B OSAKEKOHTAISET LUVUT Osakkeiden lukumäärä Osakemäärä (dilutoitu) Osakekohtainen tulos (EPS) EPS (oikaistu) Kassavirtapohjainen EPS Operatiivinen kassavirta / osake Sijoitettu pääoma / osake Substanssiarvo / osake Substanssi ilman liikearvoa Osinko / osake Osinko / tulos, % Osinkotuotto, % PÄÄOMATEHOKKUUS Oman pääoman tuotto (ROE), % Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Investoinnit / Liikevaihto, % Investoinnit / Poistot ilman liikearvoa,% Nettovelka / Käyttökate Velka / Oma pääoma Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste (Gearing-%) Työntekijöiden lukumäärä (keskiarvo) Liikevaihto / työntekijä, EUR Liikevoitto / työntekijä, EUR Inderes Oy Sivu 9

10 VALUAATIO NORMAALI SKENAARIO TAUSTAOLETUKSET WACC Nykyinen osakekurssi 0.69 Kassavirran nykyarvo 28 Pitkän ajan kasvu, % 2.0 Riskitön korko, % 4.00 DCF-arvo 0.84 Terminaaliarvo 22 WACC, % 9.4 Riskipreemio, % 4.8 Nousupotentiaali, % 21.1 Vähemmistöosuudet 0 Spread, % 0.5 Velan riskipreemio, % 3.0 Maksimiarvo 0.9 Mark.eht. sijoitukset 10 Minimi WACC, % 8.9 Equity beta 1.10 Minimiarvo 0.8 Velka - Osingot -13 Maksimi WACC, % 9.9 Tavoiteltu velka-aste, % 25 Terminaaliarvo, % 43.7 Osakkeen arvo 47 Osakemäärä (milj.) 55.8 Efekt. veroaste, % 20 DCF-VALUAATIO, MEUR e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e Terminaali Liikevaihto Liikevaihdon kasvu, % Liikevoitto (EBIT) Liikevoitto-% Poistot + arvonalennukset Tuloverot Käyttöpääoman muutos NWC / Liikevaihto, % Muutos muissa vastaavissa Investoinnit Investoinnit / Liikevaihto, % Muut erät = Vapaa kassavirta (FCF) = Diskontattu FCF (DFCF) = DFCF min WACC = DFCF max WACC Inderes Oy Sivu 10

11 YRITYSKUVAUS: Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna Yhtiön pääkonttori on Espoossa ja sen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Lokakuussa 2012 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 888 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Heinäkuussa 2013 Efore hankki omistukseensa italialaisen Roal Electronics S.p.A:n koko osakekannan. OMISTUSRAKENNE ( ) SHARES MEUR % Sievi Capital Oyj % Evli Pankki Oyj % Efore Management Oy % Frapi Spa % Fintrack Spa % Tammivuori Leena Maija % Tammivuori Matti Reino % Efore Oyj % Maijos Oy % Rausanne Oy % 10 suurinta % Jäljelle jäävät % Yhteensä % RAPORTOINTIAJANKOHDAT April 23, 2014 August 12, 2014 October 24, 2014 Q1 report Q2 report Q3 report MUUT TAPAHTUMAT April 10, 2014 AGM YRITYKSEN JOHTO / KONTAKTIT CEO: Vesa Vähämöttönen Efore Plc P.O. Box 260 (Linnoitustie 4) ESPOO FINLAND CFO: Olli Nermes Tel: IR: Sari Jaulas SUOSITUSHISTORIA, VIIMEISET 12 KUUKAUTTA Päivämäärä Suositus Tavoitehinta Osakekurssi Vähennä Vähennä Lisää Inderes Oy Sivu 11

12 Disclaimer Inderes Oy (henceforth Inderes) has produced this report for customer s private use. The information used in report is gathered from publicly available information from various sources deemed reliable. Inderes s goal is to use reliable and comprehensive information, but Inderes cannot guarantee that the information represented is flawless. Possible contentions, estimates or forecasts are based on the presenter s point of view. Inderes does not guarantee the content or the reliability of the data. The primary information source of the report is information published by the target company unless otherwise mentioned. Inderes uses its own database for the financial figures tables presented in the report unless otherwise mentioned. Historical figures are based on numbers published by the company and all future forecasts are Inderes analysts assessment. Inderes or their employees shall not be held responsible for investment decisions made by based on this report or other damages (both direct and indirect damages) what usage of this report might have caused. The information presented in this report might change rapidly. Inderes does not commit to inform for the possible changes in the information / contention of the report. This report has been produced for information purposes and the report should not be taken as an investment advice, offer or request to buy or sell a particular asset. The client should also understand that the historical development is not a guarantee of the future. When making investment decisions, client must base their decisions on their own research and their own estimates on the factors affecting the value of the investment object and also to consider their own financial goals, financial status and when necessary they shall use advisor. Customer is always responsible for their own investment decisions and the possible causes of them. The recommendations and target prices of Inderes are examined at least four times a year after company s quarterly reports. However, it is possible to change recommendation and / or target price at any time it is necessary. The amount of changes in recommendations or target prices is not limited. Recommendations of Inderes are divided in the following categories and given based on the estimated upside potential of the share in the next 12 months. Note that possible dividends are also included in the potential. Recommendation Upside potential* Buy > 15 % Accumulate 5-15 % Reduce -5-5 % Sell < -5 % * Potential regarding to 12 month target price No one is allowed to modify this report, copy it or to distribute it with third parties without written agreement from Inderes. Any parts of this report shall not be distributed or delivered in USA, Canada or Japan or to residents of any these countries mentioned above. There also might be restrictions in legislations in other countries about distributing this information and person who might be under these restrictions shall consider the possible restrictions. More information about research disclaimers can be found at /research-disclaimer Inderes Oy Sivu 12

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR REVENIO GROUP Icare kiihdyttää Toistamme Revenion lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintaa 15,0 euroon (aik. 13,0 EUR) Icaren vahvan kasvunäkymän myötä kohonneiden ennusteidemme johdosta.

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR EFORE Pysymme odottavalla kannalla Eforen Q4 14 oli jälleen osoitus yhtiön lyhyen tähtäimen vaikeasta ennustettavuudesta. Erinomaisen ja sijoittajissa innostusta herättäneen Q3-tuloksen jälkeen

Lisätiedot

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR LEMMINKÄINEN Tuloskäänne vahvistui Q2-raportti oli kokonaisuutena positiivinen ja vahvisti uskoa tuloskäänteeseen sekä rahoitusaseman tervehtymiseen. Yhtiö julkisti myös tarkennetun strategian

Lisätiedot

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR LEMMINKÄINEN Pitkä tie tavoitteisiin Laskemme Lemminkäisen tavoitehinnan 14,0 euroon (14,50) ja toistamme vähennä-suosituksen. Pitkittyneen talven, uusien tehostusohjelmien ja kartellikorvausten

Lisätiedot

NIXU 20.4.2015 Information Technology - Finland

NIXU 20.4.2015 Information Technology - Finland Maltillinen arvostus suhteessa kasvuun Tarkistamme Nixun tavoitehintaa 5,1 euroon (aik. 4,9 euroa), mutta laskemme osakkeen suosituksen lisää-tasolle (aik. osta) kaventuneen nousuvaran myötä. Yhtiön Q1-liikevaihtoluvut

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR LEMMINKÄINEN Arvostus linjassa näkymiin Toistamme vähennä-suosituksen ja tavoitehinnan 11,5 euroa. Vaikka yhtiön viime viikolla julkistama Q3-raportti oli infrarakentamisen kannattavuuden kannalta

Lisätiedot

REVENIO GROUP N/A - Finland

REVENIO GROUP N/A - Finland Price/EUR REVENIO GROUP Päivitämme arviotamme Icaresta Julkaisemme tänään päivitetyn erikoisraportin Revenio Groupin kokonaan omistamasta Icare Finland Oy:stä ja annamme uuden arvion Icaren arvosta. Raportti

Lisätiedot

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR SOPRANO Odotamme näkyvyyden paranemista Tarkistamme Sopranon tavoitehintaa 1,25 euroon (1,50) ja annamme osakkeelle vähennä-suosituksen (osta). Tavoitehintamme lasku heijastelee varovaisempia

Lisätiedot

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR SOPRANO Loistava kauppa Nostamme Sopranon suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja tavoitehintamme 1,35 euroon (aik. 1,05 euroa) yhtiön ilmoitettua eilen Management Institute of Finlandin (MIF)

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR QPR SOFTWARE Positiivinen kehitys jatkuu Q3-raportti oli kokonaisuutena vahva ja operatiivisesti linjassa odotuksiimme nähden. Yhtiön liikevaihdon kasvu jatkui ohjelmistotuotteiden vetämänä hyvällä

Lisätiedot

NOKIA Information Technology - Finland

NOKIA Information Technology - Finland Price/EUR NOKIA Osien summa tarjoaa nousuvaraa Tarkistamme Nokian tavoitehintaa 7,5 euroon (aik. 7,0 EUR), mutta laskemme suosituksen lisää-tasolle (aik. osta) kaventuneen nousuvaran myötä. Nokian eilistä

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR QPR SOFTWARE Kasvu kiihtyy Nostamme QPR Softwaren tavoitehinnan 1,55 euroon (aik. 1,12 euroa) ja suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) yhtiön perjantaina julkistaman erittäin vahvan Q4-raportin

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR HOMEn FDA-lupa lähestyy Nostamme Revenion tavoitehintaa 23,0 euroon ja suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä). Emme näe yhtiön arvostustasossa oleellista nousuvaraa, mutta yhtiön liiketoiminnan

Lisätiedot

(oikaistu) MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

(oikaistu) MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Vahva avaus pörssitaipaleelle Nostamme kyberturvayhtiö Nixun tavoitehintaa 4,9 euroon (aik. 4,5 EUR) ja suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Vahva H2-raportti vahvisti näkemyksemme, jonka mukaan Nixun

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR REVENIO GROUP Icare jälleen hyvässä vedossa Tarkistamme Revenio Groupin tavoitehintaa 16,2 euroon (aik. 16,5 EUR) ja toistamme osakkeen lisääsuosituksen. Mielestämme osakkeella ei ole vielä riittäviä

Lisätiedot

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR LEMMINKÄINEN Rakentaminen Yhtiö etenee oikeaan suuntaan Nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 15,0 euroon (aik. 14,0). Yhtiön tehostus- ja rakennemuutostoimet etenevät

Lisätiedot

Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa

Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa Laskemme Martelan tavoitehintamme 13, euroon (aik. 14, euroa) yhtiön tulosvaroituksen jälkeen. Tulovaroitus lisäsi osaltaan yhtiön kuluvan vuoden tuloskehitykseen liittyvää

Lisätiedot

Sales EBIT EBIT Ptx profit EPS P/E EV/Sales P/CF EV/EBIT DPS meur meur % meur EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Sales EBIT EBIT Ptx profit EPS P/E EV/Sales P/CF EV/EBIT DPS meur meur % meur EUR (x) (x) (x) (x) EUR Finland Kohtalainen alkuvuosi Revenion perjantaina julkaisema tulos oli Icaren osalta täysin odotustemme mukainen, mutta Teknologia ja - palvelut segmentissä kannattavuus jäi hieman odotuksista. Kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Sales EBIT EBIT Ptx profit EPS P/E EV/Sales P/CF EV/EBIT DPS MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Sales EBIT EBIT Ptx profit EPS P/E EV/Sales P/CF EV/EBIT DPS MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR REVENIO GROUP Yhtiö etenee odotustemme mukaisesti Nostamme Revenion tavoitehintaa 13,0 euroon (aik. 11,5 EUR) ja pidämme lisää-suosituksen ennallaan. Mielestämme kasvutarinassa kannattaa edelleen

Lisätiedot

Sales EBIT EBIT Ptx profit EPS P/E EV/Sales P/CF EV/EBIT DPS meur meur % meur EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Sales EBIT EBIT Ptx profit EPS P/E EV/Sales P/CF EV/EBIT DPS meur meur % meur EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR RAUTE Tuloskunto ennallaan, mutta uudet tilaukset huolestuttavalla tasolla Rauten Q1 tulos jäi hieman odotuksistamme, mutta emme ole huolestuneita yhtiön tuloskunnosta. Sen sijaan alhaiset uudet

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR Toistamme tavoitehinnan, nousuvara kuitenkin supistunut SUOSITUS CARGOTEC LISÄÄ Toistamme Cargotecille tavoitehinnan 30,0 euroa, mutta laskemme suosituksemme tasolle lisää (aik. osta). Osakekurssi

Lisätiedot

E- mail Telephone. Sales EBIT EBIT Ptx profit EPS P/E EV/Sales P/CF EV/EBIT DPS MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

E- mail Telephone. Sales EBIT EBIT Ptx profit EPS P/E EV/Sales P/CF EV/EBIT DPS MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Pöytä puhdas uudelle alulle Yhtiö on kartellikorvausten ja tehostamisohjelmien myötä uuden alun kynnyksellä. Haasteellinen taloustilanne ja uusien painopistealueiden kasvattaminen viivyttää selkeää kannattavuuden

Lisätiedot

Tase ja kassavirta etusijalla

Tase ja kassavirta etusijalla Yhtiöpäivitys Tase ja kassavirta etusijalla Toistamme vähennä-suosituksen ja tavoitehinnan 11, euroa. Yhtiön Q1-tuloskehitys oli pettymys, mutta odotamme yhtiön yltävän kustannussäästöjen ja Venäjän asuntomyynnin

Lisätiedot

Vahva tuloskasvu jatkuu

Vahva tuloskasvu jatkuu 24.4.215 Yhtiöpäivitys Vahva tuloskasvu jatkuu Nostamme QPR:n tavoitehintaa tulosylityksen ja positiivisten ennustemuutosten myötä 1,9 euroon (aik. 1,65 euroa), mutta toistamme vähennä-suosituksen osakkeelle.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR REVENIO GROUP Icaren heikko neljännes yksittäinen Toistamme Revenio Groupin 16,50 EUR tavoitehinnan ja lisääsuosituksen, vaikka yhtiön keskeisimmän liiketoiminnan Icaren kehitys oli Q2:n aikana

Lisätiedot

Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen

Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen liittyen Nostamme tavoitehinnan, euroon (aik.,0) ja toistamme myy-suosituksemme. Eilinen lisätieto NBT-tutkimuksen etenemiseen liittyen antoi

Lisätiedot

Markkinatilanne on suotuisa

Markkinatilanne on suotuisa Markkinatilanne on suotuisa Kaapeliyhtiö Neo Industrial julkaisee Q1-liiketoimintakatsauksensa ensi viikon keskiviikkona. Odotamme yhtiöltä ensimmäiseltä kvartaalilta hyvää suoritusta markkinatilanteen,

Lisätiedot

Pihlajalinna Q4. Toimitusjohtaja Aarne Aktan

Pihlajalinna Q4. Toimitusjohtaja Aarne Aktan Pihlajalinna Q4 Toimitusjohtaja Aarne Aktan 17.2.2017 Liikevaihto kehittyi odotetusti 399,1 M 2004 2016 CAGR +46 % 213,3 148,9 104,4 0,2 1,4 4,1 5,8 8,3 11,9 16,9 20,1 31,0 42,1 47,3 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

Odotettua vaisumpi alku vuodelle

Odotettua vaisumpi alku vuodelle 7.4. Yhtiöpäivitys Odotettua vaisumpi alku vuodelle Toistamme Solteqille tavoitehinnan,7 euroa, mutta laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Yhtiön Q-raportti oli tuloksen ja volyymikehityksen

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR REVENIO GROUP HOME-tuotteella lupaava startti Laskemme Revenion suosituksen lisää-tasolle (aik. osta), mutta nostamme tavoitehintaamme 20,0 euroon (aik. 18,2 EUR) nousseiden lähivuosien ennusteidemme

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä

Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä 9/12 3/13 9/13 3/14 9/14 3/15 9/15 3/16 9/16 3/17 9/17 Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä Nostamme Sanoman tavoitehintamme 9, euroon (aik. 8,4 euroa) ja toistamme osakkeen

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta

Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta Toistamme Zeeland Familyn lisää-suosituksen ja nostamme osakkeen tavoitehinnan 5,60 euroon (aik. 3,80 euroa). Yhtiön Q1-tuloskatsaus oli lähes kauttaaltaan

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua

Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua 6.1.17 7:7 Yhtiöpäivitys Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua Toistamme Talenomin 13,5 euron tavoitehinnan, mutta laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta) näkemämme nousuvaran supistuttua

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Yhtiön tervehtyminen jatkuu

Yhtiön tervehtyminen jatkuu Yhtiöpäivitys Yhtiön tervehtyminen jatkuu Toistamme Lemminkäisen vähennä-suosituksen, mutta nostamme taseen ja liiketoimintarakenteen tervehtymisen myötä tavoitehinnan 12, euroon (aik. 11,). Viime vuosina

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa

Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa Tarkistamme eilen melko odotetun positiivisen tulosvaroituksen antaneen Exelin tavoitehintamme 7, euroon (aik. 6,7 euroa) marginaalisten positiivisten ennustemuutosten

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle

Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle Yhtiöpäivitys Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle Päivitämme terveysteknologiayhtiö Nexstimin tavoitehinnan 8, euroon (aik. 7,) ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää).

Lisätiedot

Q Osavuosikatsaus Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Q Osavuosikatsaus Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Q3 2003 Osavuosikatsaus 20.10.2003 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 JUKKA RINNEVAARA CEO Disclaimer This presentation is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration of Teleste Corporation

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Markkinat ja arvostus kuumenevat

Markkinat ja arvostus kuumenevat Markkinat ja arvostus kuumenevat Tarkistamme Siili Solutionsin tavoitehintaa 8,40 euroon (aik. 8,20 EUR), mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) osakkeen vahvan kurssinousun jälkeen.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TIKKURILA :03 Yhtiöpäivitys

TIKKURILA :03 Yhtiöpäivitys Kannattavuusongelmat ja korkea arvostus eivät houkuttele Toistamme Tikkurilan vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehintamme 15,5 euroon (aik. 17, euroa). Emme näe tällä hetkellä osakkeessa merkittävää

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

jäävät syklin pohjavuosiksi

jäävät syklin pohjavuosiksi 216-217 jäävät syklin pohjavuosiksi Nostamme Nokian tavoitehintaa 4,8 euroon (aik. 4,3 EUR) ja toistamme osakkeen lisääsuosituksen. Arviomme mukaan Nokian markkinaosuuden ja verkkomarkkinoiden pohjat nähdään

Lisätiedot

Vahva alku vuodelle 2017

Vahva alku vuodelle 2017 Vahva alku vuodelle 217 Q1-raportti jäi liikevaihdon osalta ennusteistamme, mutta tulos oli positiivinen yllätys. Nostamme tavoitehintaa ennakoitua paremman raportin ansiosta 19, euroon (aik. 18,5), mutta

Lisätiedot

Tuloskasvu vahvistuu odotetusti

Tuloskasvu vahvistuu odotetusti Tuloskasvu vahvistuu odotetusti Toistamme YIT:n 8,1 euron tavoitehinnan, mutta laskemme kaventuneen nousuvaran myötä suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). YIT nosti eilen aiempien odotuksiemme mukaisesti

Lisätiedot

Kasvu jatkuu vahvana. SUOMEN HOIVATILAT klo Yhtiöpäivitys. Analyytikko. Suositus Lisää

Kasvu jatkuu vahvana. SUOMEN HOIVATILAT klo Yhtiöpäivitys. Analyytikko. Suositus Lisää Kasvu jatkuu vahvana Toistamme Suomen Hoivatilojen aikaisemman lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 8,5 euroon (aik. 8,1 euroa) yhtiön Q1-liiketoimintakatsauksen jälkeen. Hoivatilojen kasvu

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa

Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa Tarkistamme Rapalan tavoitehintamme 4,2 euroon (4,7 euroon) johtuen todennäköisen hybridilainan liikkeellelaskun myötä laskeneista tulosennusteistamme. Laskemme

Lisätiedot

Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä

Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä Laskemme Orava Asuntorahaston tavoitehintamme 5, euroon (aikaisemmin 6, euroa) ja toistamme aikaisemman vähennä-suosituksemme perjantain tulosvaroituksen jälkeen.

Lisätiedot

Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti

Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti Nexstimin H2-raportti oli odotustemme mukainen. Yhtiö arvioi nykyisten kassavarojen sekä Bracknorin ja Sitran kanssa solmitun

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Pihlajalinna H1. Toimitusjohtaja Aarne Aktan

Pihlajalinna H1. Toimitusjohtaja Aarne Aktan Pihlajalinna H1 Toimitusjohtaja Aarne Aktan 26.8.2016 Q2 Liikevaihto kasvoi, kannattavuus parani 101,4 7,0 3,5 Liikevaihto, milj. e. Kasvua 95 %, 49,4 milj. e. Käyttökate, milj. e. Kasvua 236 %, 4,9 milj.

Lisätiedot

Siirrymme tarkkailuasemiin

Siirrymme tarkkailuasemiin 14 16 18 20 22 Osakkeen arvo (SEK) Siirrymme tarkkailuasemiin Tarkastamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 5,00 Ruotsin kruunuun (aik. 5,20 kruunua) ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää),

Lisätiedot

Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta

Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta Nostamme Alma Median suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 6,7 euroon. Yhtiö nosti tulosohjeistustaan

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen

Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen Odotamme Nokian Q2-tuloksen ylittävän markkinaodotukset johtuen Applesopimuksen kertatuotosta. Patenttituloista saatava tulosylitys ei kuitenkaan riitä ilahduttamaan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision yhtiökokous 29.3.2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Konsernin liiketulos 2007-2011 M 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rullaava 12 kk EBIT 3 Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi

Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi Laskemme Outokummun tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 9,5 euroa) ja laskemme suosituksemme lisää-tasolle

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina

Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina Tuloskommentti Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina Terveysteknologiayhtiö Nexstimin H1-tulos oli hyvin pitkälti odotustemme mukainen, emmekä ole tehneet sen jälkeen ennusteisiimme

Lisätiedot

Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä

Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä Kaivosteollisuuden kehitysyhtiö Sotkamo Silver julkaisi yllätyksettömän Q4-raporttinsa eilen. Nostamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme projektin etenemisen, hieman odotuksiamme

Lisätiedot

Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi

Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi Sotkamo Silver julkaisi Q1-raporttinsa eilen. Yhtiön tappio oli hieman odotuksiamme pienempi, mutta kvartaalituloksella ei ole Sotkamo Silverille kuitenkaan

Lisätiedot

Selkein aliarvostus on purkautunut

Selkein aliarvostus on purkautunut Selkein aliarvostus on purkautunut Tapasimme eilen analyytikkotilaisuudessa Outokummun johtoa, joka keskittyi valottamaan etenkin yhtiön onnistumista tehokkuusparannuksissa. Teimme tapaamisen jälkeen positiivisia

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Lisärahoitukselle on akuutti tarve

Lisärahoitukselle on akuutti tarve Lisärahoitukselle on akuutti tarve Nexstimin sijoittajatarina ja pörssilistautuminen perustuivat vahvasti yhtiön kehittämän aivohalvauksen kuntoutukseen tarkoitetun NBT-laitteiston FDA-luvan saamisen ympärille.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Vahva tuloskasvu houkuttelee

Vahva tuloskasvu houkuttelee Vahva tuloskasvu houkuttelee Toistamme YIT:n lisää-suosituksen ja nostamme osakkeen tavoitehinnan 8,1 euroon (aik. 7,6 euroa) lievästi nousseiden ennusteiden ja parantuvan näkyvyyden myötä. Odotamme YIT:ltä

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Arvostus on jo varovaisen houkutteleva

Arvostus on jo varovaisen houkutteleva Arvostus on jo varovaisen houkutteleva Toistamme Huhtamäen tavoitehintamme 37,5 euroa, mutta nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Viime viikkojen lievän kurssilaskun jälkeen osakkeen tuotto-odotus

Lisätiedot