TIELIIKENNEMELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIELIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Ympäristömelu Raportti PR4101 Y01 Sivu 1 (13) Rovaniemen kaupunki Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B HELSINKI puh TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh

2 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Sisällysluettelo 1 Yleistä Kohteen sijainti ja ympäristö Melutason ohjearvot Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastomalli ja rakennukset Liikennetiedot Laskentatulokset Nykyinen maankäyttö Kukanniemen alueen suunniteltu maankäyttö Katajarannan alueen suunniteltu maankäyttö Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset Tulosten tarkastelu Lisätietoa Kirjallisuus Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 1.1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 1.1B) tarkastelualueen eteläosassa nykytilanteessa. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 1.2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 1.2B) tarkastelualueen pohjoisosassa nykytilanteessa. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 2.1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 2.1B) tarkastelualueen eteläosassa nykyisellä maankäytöllä ja v ennusteliikenteellä. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 2.2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 2.2B) tarkastelualueen pohjoisosassa nykyisellä maankäytöllä ja v ennusteliikenteellä. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 3.1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 3.1B) tarkastelualueen eteläosassa suunnitellulla maankäytöllä ja v ennusteliikenteellä. Laskennassa on huomioitu Kukanniemen alueen suunnitellut rakennukset. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 3.2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 3.2B) tarkastelualueen pohjoisosassa suunnitellulla maankäytöllä ja v ennusteliikenteellä. Laskennassa on huomioitu Katajarannan alueen suunnitellut rakennukset. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 4.1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 4.1B) tarkastelualueen eteläosassa suunnitellulla maankäytöllä ja v ennusteliikenteellä. Laskennassa on huomioitu Kukanniemen alueen suunnitellut rakennukset. Liikennemelua suunniteltujen mökkien ympäristössä on torjuttu meluaidalla. 2

3 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 4.2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 4.2B) tarkastelualueen pohjoisosassa suunnitellulla maankäytöllä ja v ennusteliikenteellä. Laskennassa on huomioitu Katajarannan alueen suunnitellut rakennukset. Tien puoleiselle leikkipaikalle leviävää melua on torjuttu meluaidalla. Kukanniemen suunniteltujen majoitusrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset sisämelun ohjearvojen täyttymiseksi. Katajarannan suunniteltujen asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset sisämelun ohjearvojen täyttymiseksi. Katajarannan suunniteltujen asuinrakennusten parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset päiväajan ohjearvon 55 db(a) täyttymiseksi. 3

4 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä määritetään tieliikenteen aiheuttama melutaso ja sen vaikutus kahden asemakaavan muutoskohteen alueella Rovaniemellä. Ulkoalueiden melutaso määritettiin laskennallisesti mallintaen nyky ja ennustetilanteissa. Tulosten perusteella esitetään tarpeelliset meluntorjuntatoimenpiteet melutason ohjearvojen saavuttamiseksi ulkoalueilla. Lisäksi selvityksessä esitetään julkisivujen ja parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset. Melutasojen määritys tehtiin laskennallisesti mallintaen ohjelmalla DataKustik Cadna 2017 käyttäen yhteispohjoismaista tieliikennemelumallia [1]. Laskentatulosten tarkastelussa on käytetty valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [2] esitettyjä ympäristömelun ohjearvoja. Selvityksen ovat tehneet Toni Hägerth ja Jani Kankare. 2 KOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tarkasteltavat asemakaavan muutoskohteet ovat Katajarannan asemakaavamuutos (4. kaupunginosan korttelin 412 tontti 6 sekä katu ja virkistysalue) sekä Kukanniemen asemakaavamuutos (11. kaupunginosan pysäköinti ja virkistysalue). Kohteet sijaitsevat Kajaanintien (Kt 78) läheisyydessä tarkasteluvälillä Metsämuseontie Porokatu. Tarkastelualueen ja kaavakohteiden sijainti kartalla on esitetty kuvassa 1. Katajarannan alueella tontilla 6 sijaitsee nykyisin päiväkoti (asemakaavassa YL). Muu osa kaavamuutosalueesta on rakentamatonta virkistysaluetta ja liikennealuetta. Kaavamuutoksella tontille 6 on tarkoitus mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen. Lisäksi ajoyhteys kaava alueen pohjoisosassa Kajaanintieltä Poropolulle katkaistaan ja alue muutetaan virkistysalueeksi. Kukanniemen alue on nykyisessä kaavassa virkistysaluetta (VU) ja alueella sijaitsee mm. laavu ja avantouintipaikka. Kaavamuutoksella osa virkistysalueesta on tarkoitus muuttaa matkailua palvelevien rakennusten alueeksi (RM), jolle on tarkoitus sijoittaa mm. vuokramökkejä. 4

5 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Kuva 1. Meluselvityksen alue on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla. Katajarannan alue sijaitsee tarkastelualueen pohjoisosassa ja Kukanniemen alue tarkastelualueen etelä ja keskiosassa. 3 MELUTASON OHJEARVOT Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovelleta katu ja liikennealueilla eikä melusuoja alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivalentti eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. 5

6 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä 5 db:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tieliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista. Ulkoalueiden ohjearvot Taulukossa 1 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoalueiden melutasolle. Taulukko 1. Ulkoalueiden keskiäänitason L Aeq ohjearvot Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä A painotettu keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo db(a) 1 50 db(a) 1,2 Hoito tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db(a) 50 db(a) 2,3 Loma asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 45 db(a) 40 db(a) 4 1 Loma asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Sisätilojen ohjearvot Taulukossa 2 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvan melun melutasolle. Taulukko 2. Sisätilojen keskiäänitason L Aeq ohjearvot Huoneen käyttötarkoitus A painotettu keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuinhuone, potilas ja majoitushuone 35 db(a) 30 db(a) Opetus ja kokoontumistila 35 db(a) Liike ja toimistohuone 45 db(a) 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik Cadna 2017 käyttäen yhteispohjoismaista tieliikennemelumallia. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan kartta ja paikkatietotiedostoja käyttäen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa käytetään lähtötietoina teiden liikennetietoja (keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä, raskaan liikenteen osuus, vuorokausijakauma ja ajonopeus), joiden perusteella määritetään ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteis 6

7 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi sä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus, maavaimennus ja heijastukset erilaisista pinnoista. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana lähteestä tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 3 on esitetty laskennassa käytetyt laskenta asetukset. Taulukko 3. Laskenta asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 3 x 3 m 2 Melutason laskentaetäisyys (maks) Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus Heijastusten lukumäärä 1 Ulkoalueet 2 m maan pinnasta Julkisivut kerroksittain, kerroskorkeus 3 m 1200 m Alue rakennusten alapuolella 0 (kova) Tien pinta 0 (kova) Vesistön pinta 0 (kova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) 4.2 Maastomalli ja rakennukset Maastomallina laskennoissa käytettiin Rovaniemen kaupungin kantakarttaa (koordinaattijärjestelmä ETRS GK26, korkeusjärjestelmä N2000). Melukartoissa rakennukset on merkitty käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: olemassa olevat asuinrakennukset mustalla olemassa oleva päiväkotirakennus violetilla suunnitellut asuinrakennukset ruskealla suunnitellut matkailua palvelevat rakennukset turkoosilla muut olemassa olevat ja suunnitellut rakennukset harmaalla. Merkinnät perustuvat nykyisten rakennusten osalta pääosin Maanmittauslaitoksen aineistoon. Ennustetilanteessa kaava alueiden maanpintana on käytetty maaston nykyistä korkeutta. Uudisrakennuksen korkeus on arvioitu. Kukanniemeen rakennetaan yksikerroksisia majoitusmökkejä sekä kaksikerroksinen rakennus, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi kahvila ja majoitustiloja. Yksikerroksisten mökkien korkeutena on käytetty 5 m ja kaksikerroksisen rakennuksen korkeutena 8 m maan pinnasta. Katajarannan asuinkerrostalojen korkeutena on käytetty 12 m maan pinnasta ja niiden autokatosten korkeutena 3 m. Ennustetilanteen melukarttoihin on merkitty suunniteltujen asemakaavojen aluejako sekä Katajarannan alueen tontin 6 suunniteltujen leikkipaikkojen sijainti. 4.3 Liikennetiedot Taulukossa 4 on esitetty laskennassa käytetyt liikennetiedot. Liikennetietoja saatiin Rovaniemen kaupungin liikennesuunnittelusta sekä Lapin ELY keskukselta. Laskennoissa on oletettu, että 90 % liikenteestä tapahtuu päiväaikaan. Taulukossa esitetty KA tieto kuvaa kyseisen tien keskimääräistä arkivuorokausiliikennemäärää. Raskaan liikenteen osuutena on käytetty kaikilla teillä arviota 5 %. 7

8 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Taulukko 4. Liikennetiedot nyky ja ennustetilanteissa Tie / katu Kajaanintie (Metsämuseontien eteläpuolella) Kajaanintie (Metsämuseontie Kolpeneentie) Kajaanintie (Kolpeneentie Myllärintie) Kajaanintie (Myllärintie Porokatu) Kajaanintie (Porokadun pohjoispuoli) KA nykytilanteessa [ajon.] KA ennustetilanteessa vuonna 2035 [ajon.] Raskaan liikenteen osuus [%] Nopeusrajoitus [km/h] Metsämuseontie Kolpeneentie Myllärintie Ranuantie Porokatu Nykytilanteen liikennemäärätietoa ei ollut saatavilla osaväleittäin ja koko Metsämuseontien ja Ounasvaarantien väliselle osuudelle on käytetty samaa liikennemäärätietoa. 2 Tieosuuden nykyliikennemääränä on käytetty ennusteliikennemäärää, koska nykyisestä liikennemäärästä ei ole tietoa. 5 LASKENTATULOKSET Seuraavassa on esitetty melulaskennan tulokset tiivistetysti. Tarkempi melun leviäminen on esitetty melukarttaliitteissä. Melutasojen tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoja, jotka ovat täydennysrakentamiskohteissa asuinalueille päiväaikaan L Aeq, db(a) ja yöaikaan L Aeq, db(a). Taajaman läheisyydessä sijaitseville virkistysalueille voidaan soveltaa edellä esitettyjä asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. Virkistysalueelle ei tavanomaisesti sovelleta yöajan ohjearvoa, ellei sillä ole yöaikaista virkistyskäyttöä. Katajarannan alueita ei ole suunniteltu melulle herkiksi virkistysalueiksi. Melutaso on esitetty melukartoissa kuvassa 1 esitetyllä tarkastelualueella. Melulaskennan tulosten tarkastelussa on seuraavassa käsitelty ainoastaan asemakaavamuutosten aluetta. 5.1 Nykyinen maankäyttö Melutaso tarkastelualueen eteläosassa nykytilanteessa on esitetty liitteissä 1.1A ja 1.1B. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) pääosalla Kukanniemen kaavamuutosaluetta yöajan keskiäänitaso on yli 50 db(a) Kukanniemen kaavamuutosalueen eteläosassa ja alle 50 db(a) kaavamuutosalueen pohjoisosassa. 8

9 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Melutaso tarkastelualueen pohjoisosassa nykytilanteessa on esitetty liitteissä 1.2A ja 1.2B. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) osalla nykyisen päiväkodin piha aluetta yöajan keskiäänitaso on alle 50 db(a) nykyisen päiväkodin piha alueella. Kummallekin kaava alueelle melun merkittävin aiheuttaja on Kajaanintie, koska kohteet sijaitsevat tien läheisyydessä eikä tiealueen ja kaava alueiden välissä ole melun leviämistä rajoittavia rakenteita tai maastonmuotoja. Muiden teiden ja katujen vaikutus meluun on pienistä liikennemääristä johtuen merkityksetön. Melutaso tarkastelualueen eteläosassa nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2035 ennusteliikenteellä on esitetty liitteissä 2.1A ja 2.1B. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) pääosalla Kukanniemen kaavamuutosaluetta yöajan keskiäänitaso on yli 50 db(a) Kukanniemen kaavamuutosalueen eteläosassa ja alle 50 db(a) kaavamuutosalueen pohjoisosassa. Liikennemäärätietojen perusteella Kajaanintien liikennemäärä Kukanniemen kohdalla pienenee ennustevuoteen mennessä, mistä johtuen melutaso vuonna 2035 on noin 1 db nykyistä pienempi. Melutaso tarkastelualueen pohjoisosassa nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2035 ennusteliikenteellä on esitetty liitteissä 2.2A ja 2.2B. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) osalla nykyisen päiväkodin piha aluetta yöajan keskiäänitaso on alle 50 db(a) nykyisen päiväkodin piha alueella. Liikennemäärätietojen perusteella Kajaanintien liikennemäärä Katajarannan kaavamuutosalueen kohdalla kasvaa ennustevuoteen mennessä vähäisesti. Vastaavasti Ranuantien liikennemäärän on arvioitu pienenevän. Yhteisvaikutuksesta seuraa, että melutaso vuonna 2035 vastaa käytännössä nykyistä tasoa. 5.2 Kukanniemen alueen suunniteltu maankäyttö Melutaso tarkastelualueen eteläosassa Kukanniemen asemakaava alueen suunnitellulla maankäytöllä ja vuoden 2035 ennusteliikenteellä on esitetty liitteissä 3.1A ja 3.1B. Laskennassa on huomioitu alueen havainnemassoittelu. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) suunnitellun rakennuksen ja mökkien länsipuoleisilla ranta alueilla ja yli 55 db(a) rakennusten tien puoleisilla alueilla yöajan keskiäänitaso on alle 50 db(a) suunnitellun rakennuksen ja mökkien länsipuoleisilla ranta alueilla ja yli 50 db(a) rakennusten tien puoleisilla alueilla päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) suurella osalla alueita. Laskennan perusteella mökkien ja kaksikerroksisen rakennuksen rannan puoleisilla alueilla ohjearvot täyttyvät. Mökkien aikaansaama melusuojavaikutus on pieni, koska mökit ovat kooltaan pieniä. Tarvittaessa mökkien alueella melutasoa voidaan pienentää rakentamalla mökkien läheisyyteen tien puoleisella alueelle meluaita. Melukarttaliitteissä 4.1A ja 4.1B on esitetty melutaso, kun mökkien aluetta on suojattu 2 m korkealla aidalla. Aita on sijoitettu mökkien tien puolelle rakennusalan suuntaisesti. Laskennan perusteella aita vaimentaa melutasoa mökkien terassien ympäristössä ja rannan puoleisella alueella. Melutaso alittaa päivä ja yöajan ohjearvot käytännössä koko aidan takaisella alueella. 9

10 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi 5.3 Katajarannan alueen suunniteltu maankäyttö Melutaso tarkastelualueen pohjoisosassa asemakaava alueen suunnitellulla maankäytöllä ja vuoden 2035 ennusteliikenteessä on esitetty liitteissä 3.2A ja 3.2B. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) ja yöajan keskiäänitaso alle 50 db(a) tontille 6 suunniteltujen asuinrakennusten länsipuoleisilla alueilla päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) ja yöajan keskiäänitaso osittain yli 50 db(a) tontin 6 pohjoisreunassa tien läheisyyteen merkityllä leikkialueella. Laskennan perusteella havainnemassoittelu on hyvin piha alueita suojaava, koska asuinrakennukset ja autokatokset toimivat meluesteen tavoin. Näin ollen melutaso alittaa ohjearvot rakennusten suojassa sijaitsevilla alueilla. Alueen pohjoisosaan merkitylle LE alueelle melu pääsee kuitenkin kulkeutumaan niin, että päiväajan ohjearvo ylittyy koko alueella. Liitteinä 4.2A ja 4.2B olevissa melukartoissa on esitetty melutaso, kun leikkipaikkaa on suojattu Kajaanintien melulta 2 m korkealla meluaidalla. Laskennan perusteella esitetyllä melusuojauksella melutaso alittaa päivä ja yöajan ohjearvot koko leikkipaikan alueella. Tulosten tarkastelussa tulee huomioida, että laskenta on tässä suoritettu käyttäen maastomallina nykyistä maastoa. Saadun tiedon mukaan tienpuoleisen leikkipaikan aluetta todennäköisesti madalletaan, jotta kulku kerrostaloista pihalle voidaan toteuttaa paremmin. Tällöin leikkipaikan tienpuoleiseen reunaan jää korkeampi maastonmuoto, joka estää melun leviämistä tieltä leikkipaikalle. Tällöin melutaso saattaa leikkipaikalla alittaa ohjearvot ilman melusuojausta tai sen suojaamiseksi riittää esim. liitteissä 4.2A ja 4.2B esitettyä matalampi valli tai aita. Näin ollen kohteen meluntorjunnan todellinen tarve tulee arvioida tarkemmin rakennussuunnitteluvaiheessa, kun kohteen tarkemmat suunnitelmat ovat selvillä. 6 JULKISUJEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET Julkisivun ääneneristävyysvaatimus eli äänitasoerovaatimus lasketaan (valitaan suurin arvo) julkisivuun kohdistuvan tieliikenteen keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena. Laskennassa on käytetty asuinrakennuksille ja majoitusrakennuksille (mökit ja II kerroksinen rakennus) sallittuna sisämelun keskiäänitasona valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoja, jotka ovat päiväaikaan 35 db(a) ja yöaikaan 30 db(a). Tarkastelu on tehty käyttäen ennusteliikennettä. Laskennassa on huomioitu varmuusvarana 2 db. Alle 26 db vaatimuksia ei ole esitetty. Kukanniemen alueelle suunniteltujen rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset on esitetty liitteessä 5.1. Laskennan perusteella julkisivujen ääneneristävyysvaatimus on mökkien tienpuoleisilla julkisivuilla db(a). Katajarannan alueelle suunniteltujen rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset on esitetty liitteessä 5.2. Laskennan perusteella julkisivujen ääneneristävyysvaatimus on rakennusten tienpuoleisilla julkisivuilla 28 db(a). Tämän suuruiset vaatimukset luokitellaan normaaleiksi. Yleisen asuinviihtyvyyden varmistamiseksi suosittelemme 28 db(a) vaatimuksia rakennusten kaikille julkisivuille. Tämän suuruinen ääneneristävyys saavutetaan kerrostalorakentamisessa käytännössä aina normaalilla julkisivurakentamisella. Taulukossa 5 on esitetty ääneneristävyysvaatimuksien vaikutuksia tavanomaisten asuinrakennusten rakentamiseen [3]. 10

11 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Taulukko 5. Ääneneristävyysvaatimusten vaikutus rakentamiseen Ääneneristävyysvaatimus Vaatimuksen taso Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa 25 db Normaali/ alhainen 30 db Normaali 35 db Keskikorkea 40 db Korkea Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parvekeovien pinta alasuhde lattiapinta alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole väliä. Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa melulähteen puolelle. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja. Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikkunoiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy) mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta alojen keskinäinen suhde. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus voidaan määräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason ja sen sisätiloihin aiheuttaman äänitason erotus on vähintään x db(a). 7 PARVEKELASITUSTEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET Asuinrakennusten parvekkeiden käyttökelpoisuuden ja hyvän ääniolosuhteen saavuttamiseksi parvekelasituksen tarve ja ääneneristävyysvaatimuksen mitoittaminen on laadittu niin, että parvekkeella saavutetaan valtioneuvoston päätöksen ulkoalueiden päiväajan ohjearvo 55 db(a). Tällöin myös yöajan keskiäänitaso alittaa normaalisti ohjearvon 50 db(a). Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset Katajarannan alueella on esitetty liitteessä 6. Esitetty eristävyysluku kuvaa parvekkeeseen kohdistuvan päiväajan keskiäänitason ja päiväajan ohjearvon välistä äänitasoeroa. Laskennassa on huomioitu parvekkeen seinäheijastuksen vaikutus. Seinäheijastus nostaa parvekkeen äänitasoa keskimäärin kolme desibeliä ja näin ollen parveke on esitetty lasitettavaksi, kun julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ylittää 52 db(a). Laskennan perusteella parvekkeet tulee lasittaa yhtä lukuun ottamatta kaikilla julkisivuilla, jotta ohjearvo niillä varmuudella täyttyy. Lasituksen aikaansaaman vaimennuksen tarve on kaikilla lasitettavilla parvekkeilla alle 7 db ja pääosalla parvekkeista alle 5 db. Alle 7 db vaimennus saavutetaan yleensä tavanomaisella raollisella lasituksella. 11

12 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi 8 TULOSTEN TARKASTELU Piha alueet Asuinrakennusten ja virkistysalueiden ulko oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston päätöksen ohjearvoja L Aeq, db(a) ja L Aeq, db(a). Suunniteltu asuinrakentaminen voidaan tulkita täydennysrakentamiseksi, sillä kyseessä on yksittäinen asuintontti olemassa olevalla asuinalueella. Kukanniemen virkistysalueet sijaitsevat taajaman läheisyydessä. Laskennan perusteella Kukanniemen alueella melutaso ylittää päivä ja yöajan ohjearvot suurella osalla asemakaavan virkistysalueita. Melutaso alittaa ohjearvot suunniteltujen rakennusten rannan puoleisilla alueilla. Tarvittaessa majoitusmökkien alueen melutasoa voidaan vaimentaa rakennusten tienpuoleiselle alueelle sijoitettavalla meluaidalla. Aidan korkeuden tulee olla vähintään 2 m maan pinnasta. Laskennan perusteella Katajarannan alueella melutaso alittaa ennustetilanteessa ohjearvot pääosalla suunniteltujen rakennusten oleskelualueita ilman meluntorjuntaa, koska rakennukset suojaavat pihaalueita. Asuintontin tien puoleisella leikkipaikalla ohjearvot ylittyvät, mikä tulee huomioida kohteen jatkosuunnittelussa. Laskenta on tehty käyttäen nykyistä maastoa. Saadun tiedon mukaan leikkipaikan alueen korkeusasemaa todennäköisesti madalletaan nykyisestä, jolloin tien reunaan jää korkeampi maastonmuoto estämään melun leviämistä leikkipaikalle. Leikkipaikan lopullinen meluntorjunnan tarve tulee arvioida kohteen rakentamissuunnitteluvaiheessa. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimus Laskennan perusteella julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset sisämelun ohjearvojen täyttymiseksi ovat Kukanniemen majoitusmökkien tien puoleisilla julkisivuilla db(a). Katajarannan kerrostalojen julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksiksi suositellaan 28 db(a) kaikilla julkisivuilla. Tämän suuruinen eristävyys saavutetaan kerrostalorakentamisen tapauksessa tavanomaisella julkisivurakentamisella. Vaatimusten määrittämisessä on huomioitu varmuusvarana 2 db. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimus Laskennan perusteella Katajarannan kerrostalojen parvekkeet suositellaan lasitettaviksi lähes kaikilla julkisivuilla, jotta niillä varmuudella saavutetaan päiväajan ohjearvo 55 db(a). Laskennan perusteella riittävä vaimennus saavutetaan kaikilla parvekkeilla tavanomaisella raollisella lasituksella. Huoneistojen sijoittelu Asuinalueiden suunnitteluun annetun ohjeistuksen mukaisesti mikäli asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 db(a), asuntojen tulisi aueta myös suuntaan, jossa keskiäänitaso alittaa ohjearvot. (Uudenmaan ELY keskus, opas 02/2013, Melun ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa). Julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso alittaa laskennan perusteella 65 db(a) kaikilla Katajarannan kerrostalojen julkisivuilla. Näin ollen huoneistot voidaan melun näkökulmasta katsottuna sijoittaa rakennuksissa vapaasti. 12

13 Tieliikennemeluselvitys Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi 9 LISÄTIETOA Jani Kankare Toni Hägerth Promethor Oy Promethor Oy puh puh sp. sp. 10 KIRJALLISUUS 1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Århus s. + liitt. 36 s. 2. Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Rakennusteollisuus RT ja Betonikeskus ry. Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje

14 Kukanniemen alue A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) 1:3000 (A3) Tarkastelualueen eteläosa: Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

15 Kukanniemen alue B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) 1:3000 (A3) Tarkastelualueen eteläosa: Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

16 Katajarannan alue A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) :3000 (A3) Tarkastelualueen pohjoisosa: Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

17 Katajarannan alue B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) :3000 (A3) Tarkastelualueen pohjoisosa: Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

18 Kukanniemen alue A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) 1:3000 (A3) Tarkastelualueen eteläosa: Nykyinen maankäyttö ja v liikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

19 Kukanniemen alue B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) 1:3000 (A3) Tarkastelualueen eteläosa: Nykyinen maankäyttö ja v liikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

20 Katajarannan alue A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) :3000 (A3) Tarkastelualueen pohjoisosa: Nykyinen maankäyttö ja v liikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

21 Katajarannan alue B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) :3000 (A3) Tarkastelualueen pohjoisosa: Nykyinen maankäyttö ja v liikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

22 Kukanniemen alue LP I I I I I RM II I RM I A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) 1:3000 (A3) Tarkastelualueen eteläosa: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

23 Kukanniemen alue LP I I I I I RM II I RM I B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) 1:3000 (A3) Tarkastelualueen eteläosa: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

24 Katajarannan alue LT AK LE LE A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) :3000 (A3) Tarkastelualueen pohjoisosa: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

25 Katajarannan alue LT AK LE LE B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) :3000 (A3) Tarkastelualueen pohjoisosa: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

26 Meluaita, h = 2 m maan pinnasta Kukanniemen alue LP I I I I I RM II I RM I A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) 1:3000 (A3) Tarkastelualueen eteläosa: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Meluntorjunta. Päiväajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

27 Meluaita, h = 2 m maan pinnasta Kukanniemen alue LP I I I I I RM II I RM I B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) 1:3000 (A3) Tarkastelualueen eteläosa: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Meluntorjunta. Yöajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

28 Katajarannan alue LT AK LE LE Meluaita, h = 2 m maan pinnasta A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) :3000 (A3) Tarkastelualueen pohjoisosa: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Meluntorjunta. Päiväajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

29 Katajarannan alue LT AK LE LE Meluaita, h = 2 m maan pinnasta B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) :3000 (A3) Tarkastelualueen pohjoisosa: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Meluntorjunta. Yöajan keskiäänitaso LAeq m maan pinnasta

30 Kukanniemen alue I I I I I II I = 26 db(a) = 28 db(a) = 30 db(a) = 32 db(a) = 34 db(a) 1:1000 (A3) Kukanniemen alue: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset sisämelun ohjearvojen täyttymiseksi. Laskenta kerroksittain

31 Katajarannan alue Yleisen asuinviihtyvyyden varmistamiseksi kaikille julkisivuille suositellaan esitettyävän ääneneristävyysvaatimukseksi 28 db(a) = 26 db(a) = 28 db(a) = 30 db(a) = 32 db(a) = 34 db(a) 1:1000 (A3) Katajarannan alue: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset sisämelun ohjearvojen täyttymiseksi. Laskenta kerroksittain

32 Katajarannan alue = 1-4 db(a) = 5-7 db(a) = 8-9 db(a) = db(a) 1:1000 (A3) Laskenta kerroksittain Katajarannan alue: Suunniteltu maankäyttö ja v liikenne. Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset päiväajan ohjearvojen 55 db(a) täyttymiseksi

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3900 Y01 Sivu 1 (9) Westpro Oy Osmo Rajala Turku 15.6.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS semakaavan muutos Haukilahti (alue 2309), Kiinteistöosakeyhtiö hvenniska, Espoo Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR32 Y01 Sivu 1 () Senaatti Kiinteistöt Asko Taskila asko.taskila@senaatti.fi Turku.10.1 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Kasarmit, Hämeenlinna Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3845 Y01 Sivu 1 (10) NCC Asuminen Oy Päivi Kellokoski PL 13 00281 Helsinki Turku 14.4.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos (nro 002281), Bertta Pähkinärinne, 4, Vantaa

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Ympäristömelu Raportti PR3392 Y02 Sivu 1 (11) Salo kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3334 Y01 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Asuminen Juha Seppälä PL 13 00281 Helsinki Turku 27.11.2014 TIELIIKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta Suunnittelija, DI HELSINKI

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3131 Y01 Sivu 1 (9) Naantalin kaupunki Kirsti Junttila Turku 24.6.2014 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 00510

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y01 Sivu 1 (14) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3946-Y01 Sivu 1 (12) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 13.10.2016 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo 564-2214, Oulu Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3370 Y01 Sivu 1 (11) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki esijärvenkatu 31c 140 Lahti Turku 19.12.2014 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3728 Y01 Sivu 1 (11) Westpro CC Oy Ari Lehto Turku 11.12.2015 TELKENNEMELUSELVTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja, FM HELSNK Viikinportti 4 B 18 00790 HELSNK puh.

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3891-Y02 Sivu 1 (11) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 020 Espoo Turku 17.2.2017 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos: 9 (tontti 3, Helosvuori) ja

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4023 Y01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Jenni Saarelainen Turku 7.2.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR31 Y01 Sivu 1 (12) Hämeenlinnan kaupunki Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Turku 11.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Ympäristömelu Raportti PR Y1999 1 Sivu 1 (13) Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu & ympäristövirasto PL 95 28101 Pori Turku 14.2.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Valtatie

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3965 Y01 Sivu 1 (10) Espoon kaupunki Jenni Saarelainen Turku 26.9.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3641 Y01 Sivu 1 (13) Oulun Sivakka Oy Kari Puotiniemi Turku TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Kissankulma, Kissankellotie 1 3 ja 5 7, Oulu. Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y02 Sivu 1 (11) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Rakentamisen vaiheistuksen melutarkastelu Raportin

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR33 Y02 Sivu 1 (12) Hartela Etelä Suomi Oy Olli Pekka Teerijoki Turku 17.1.2017 TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Tornator, Hennala, Lahti Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku 24.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) 14200 Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 115 Ympäristömelu Raportti Rovaniemen kaupunki Turku Maankäyttö Nicholas Coull Sivu 1(15) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos, kortteli 37, Koskenranta 1 Rovaniemi Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4046 Y01 Sivu 1 (13) Rakennusliike Lehto Oy Jani Mahlakaarto Voimatie 6B 90440 Kempele Turku 20.12.2016 LKENNEMELUSELVTYS Kiinteistö 49 10 1, Otaniemi, Espoo. Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3389 Y01 Sivu 1 (13) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Korson torni, Vantaa Asemakaavan muutos nro 002144, Korso

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3379 Y01 Sivu 1 (13) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 23.1.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy.

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy. 110 Raportti PR-Y1300 FCG Planeko Oy Tilaaja: Perttu Hyöty Turku 30.5.2008 FCG Planeko Oy Pyhäjärvenkatu 1 Sivut 1(10) + liitteet 10 kpl 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3322 Y01 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö rmi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 5.12.2014 TIE J RIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot