TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 115 Ympäristömelu Raportti Rovaniemen kaupunki Turku Maankäyttö Nicholas Coull Sivu 1(15) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos, kortteli 37, Koskenranta 1 Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh (09) fax (09) TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh (02) fax (02)

2 2/15 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ ALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT MELUTASOJEN LASKENTA Laskentamenetelmät Lähtötiedot Maasto Tieliikenne VR:ltä saadut raideliikennetiedot Malmijunat Suoritetut laskennat LASKENTATULOKSET SISÄMELUTASON OHJEARVOT JULKISIVUJEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LISÄTIETOA KIRJALLISUUS Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 1B) nykytilanteen maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 2B) ennustetilanteessa vuonna Tontti rakentamaton. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 3A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 3B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 1, AP II. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 4A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 4B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 2, AK IV-V. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 5A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 5B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 3, AK IV-V. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 6A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 6B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 4, AK IV-V. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 7A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 7B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 2, AK IV-V. Meluntorjunta A toteutettu.

3 3/ Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 8A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 8B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 2, AK IV-V. Meluntorjunta B toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 9.1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 9.1B) nykytilanteen maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä. Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (4 junaa / vrk). Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 9.2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 9.2B) nykytilanteen maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä. Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (8 junaa / vrk). Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 10.1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 10.1B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 2, AK IV-V. Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (4 junaa / vrk). Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 10.2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 10.2B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 2, AK IV-V. Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (8 junaa / vrk). Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 11.1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 11.1B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 3, AK IV-V. Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (4 junaa / vrk). Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 11.2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 11.2B) ennustetilanteessa vuonna Rakennemalli VE 3, AK IV-V. Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (8 junaa / vrk).

4 4/15 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä on määritetty tie- ja raideliikenteen aiheuttama melutaso Rovaniemen keskusta-alueella korttelissa 37, Koskenranta 1. Selvityksessä on tarkasteltu erilaisia rakennemallivaihtoehtoja ja oleskelupiha-alueen sijoittamista. Lisäksi on määritetty tarpeellinen meluntorjunta oleskelualueen suojaamiseksi sekä julkisivuihin kohdistuva melutaso julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksen määrittämiseksi. VR Track Oy:ltä saatujen raideliikennetietojen lisäksi selvityksessä on huomioitu Sokliin suunnitellun kaivoksen aiheuttamat malmikuljetukset rautateitse Rovaniemen ja Kemijärven välillä. Malmijunien vaikutus on huomioitu kolmessa eri rakennevaihtoehdossa: nykytilanteen maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä sekä rakennemalleissa VE2 ja VE3. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik Cadna 4.1 käyttäen yhteispohjoismaisia tie- ja raideliikennemelumalleja [1 ja 2]. Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [3] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin. Selvityksen ovat tehneet Johanna Toivonen ja Jani Kankare Promethor Oy:stä. 2 ALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tarkastelualue sijaitsee Rovaniemen keskustassa Ounaskosken sillan kupeessa. Kuvassa 1 on esitetty tarkastelualueen sijainti punaisella rajattuna. /Ounaskosken silta ja raideliikenne sijaitsevat tarkastelualuetta korkeammalla (kuva 2). Kuva 1. Tarkastelualueen sijainti.

5 5/15 Kuva 2. Kuva laskentaohjelmasta (tarkastelualue katkoviivalla). 3 YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta käytettävät ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona mitattavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivalentti- eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Päätöstä ei sovelleta katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukko 1. Ohjearvot melun keskiäänitasolle L Aeq ulkona Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo db(a) 1 50 db(a) 1,2 Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db(a) 50 db(a) 3 Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 45 db(a) 40 db(a) 4 1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

6 6/15 Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä 5 db:n lisäys johtuu siitä, että iskumainen ja/tai kapeakaistainen melu on tasaista melua häiritsevämpää. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti impulssimaista tai kapeakaistaista. 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.1 käyttäen yhteispohjoismaisia tieja raideliikennemelumalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan CADtiedostona, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa käytetään teiden/rautatien liikennemäärätietoja, joiden perusteella määritetään ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, este- ja maavaimennus sekä heijastukset erilaisista pinnoista. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee Taulukossa 2 on esitetty laskennassa käytetyt laskentaparametrit. Taulukko 2. Laskentaparametrit Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 2 x 2 m 2 Melutason laskentaetäisyys (maks) Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus Heijastusten lukumäärä 1 Piha-alueet 2 m Julkisivuihin kohdistuva melutaso on laskettu kaikkiin kerroksiin ja valittu suurin arvo 1000 m Tien pinta 0 (kova) Alue rakennusten alapuolella 0 (kova) Alue rautatien alapuolella 1 (pehmeä) Vesistö 0 (kova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova)

7 7/ Lähtötiedot Maasto Tarkasteltavan ja sitä ympäröivän alueen maasto saatiin Rovaniemen kaupungilta CAD-muodossa. Rakennemallivaihtoehtojen uusien rakennusten sijainnit perustuvat osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ( ) sekä meluselvityksen laatijan näkemykseen. Melukartoissa rakennukset on esitetty eri väreillä; uudet asuinrakennukset tummanruskealla, olemassa olevat asuinrakennukset mustalla ja muut rakennukset harmaalla Tieliikenne Laskennassa käytetyt Rovaniemen kaupungilta saadut liikennetiedot on esitetty taulukossa 3. Päiväliikenteen osuudeksi on arvioitu 90 % koko vuorokauden liikennemäärästä. Taulukko 3. Liikennetiedot Katu Arkivuorokausiliikennemäärä v [kpl] Raskaan liikenteen osuus [%] Nopeusrajoitus [km/h] /Ounaskosken silta Valtakatu ( Hallituskatu) Valtakatu (Hallituskatu Ukkoherrantie) Yliopistonkatu VR:ltä saadut raideliikennetiedot VR Track Oy:ltä saadut junamäärät, ajonopeudet ja pituudet on esitetty taulukossa 4. Junamäärät ovat nykyisiä junamääriä. Ennustevuoden raideliikenteen määriä ei ole tiedossa, joten laskennoissa käytetyt ennustevuoden liikennemäärät perustuvat oletukseen, että raideliikenteen kasvu on 25 % nykyisestä. Tämä tarkoittaa noin 1 db:n lisäystä nykyiseen melutasoon. Taulukko 4. Nykyiset junamäärät, pituudet ja ajonopeudet Nykytilanne Tyyppi Sr F-TaJu Selitys Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset IC-vaunut) Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Ennustetilanteen (25 %:n kasvu nykyisiin määriin) junamääristä laskettiin metrin pituista rataosaa vastaava äänitehotaso L W0 [db] oktaaveittain. Laskettu äänitehotaso on esitetty taulukossa 5. Taulukossa 6 on esitetty suurimman äänitehotason aiheuttaneen junan (F- TaJu) metrin pituista osaa vastaava äänitehotaso L Wt [db].

8 8/15 Taulukko 5. Junaradan äänitehotaso Taajuus [Hz] // Äänitehotaso L W0 [db] Klo A ,6 71,7 74,3 77,3 73,8 70,4 66,1 78, ,5 73,7 76,3 79,2 75,2 71,1 67,3 80,1 Taulukko 6. Suurimman äänitehotason aiheuttaneen junan (F-TaJu) metrin pituista osaa vastaava äänitehotaso Taajuus [Hz] // Äänitehotaso L Wt [db] A 99,2 100,4 103,0 105,9 102,0 97,8 94,1 106, Malmijunat Taulukossa 7 on esitetty laskennassa käytetyt malmijunien tiedot. Laskennassa on malmijunien lisäksi huomioitu muut junat sekä tieliikenne. Malmijunien tiedot on otettu Soklin rautatien ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Mallinnuksessa junien määrät on jaettu tasaisesti koko vuorokaudelle. Taulukko 7. Malmijunien määrä, pituus ja ajonopeus Tyyppi F-TaJu F-TaJu Selitys Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Taulukon 7 junatiedoista laskettiin metrin pituista rataosaa vastaava äänitehotaso L W0 [db] oktaaveittain kummallekin junamäärälle erikseen. Äänitehotasot on esitetty taulukoissa 8 ja 9. Taulukko 8. Junaradan äänitehotaso, kun malmijunia on muun raideliikenteen lisäksi yhteensä 4 kpl/vrk Taajuus [Hz] // Äänitehotaso L W0 [db] Klo A ,4 79,9 81,9 83,5 81,0 78,8 73,8 85, ,5 78,5 80,6 82,5 79,5 76,9 72,1 84,4

9 9/15 Taulukko 9. Junaradan äänitehotaso, kun malmijunia on muun raideliikenteen lisäksi yhteensä 8 kpl/vrk Taajuus [Hz] // Äänitehotaso L W0 [db] Klo A ,1 81,9 83,8 85,3 82,9 80,8 75,7 87, ,5 82,1 84,1 85,7 83,1 80,9 75,8 87,9 4.3 Suoritetut laskennat Raportissa on mallinnettu 11 tilannetta: liitteessä 1 on esitetty alueen melutasot nykyisellä maankäytöllä ja ennustevuoden liikenteellä. Lisäksi liitteissä 9.1 ja 9.2 on esitetty malmijunien vaikutus yhdessä muun ennusteliikenteen kanssa nykyiseen maankäyttöön. liitteessä 2 on esitetty alueen melutasot ennustetilanteessa kun tontti on rakentamaton liitteissä 3, 4, 5 ja 6 on esitetty erilaisia rakennemallivaihtoehtoja ennustevuoden liikennemäärillä Liitteissä 4, 5 ja 6 on esitetty samankorkuisen kerrostalon kolme eri oleskelupihan ja rakennuksen sijaintivaihtoehtoa. Sillä onko kerrostalo 4- vai 5- kerroksinen ei ole oleellista merkitystä tarkastelualueen melutasoihin. liitteissä 7 ja 8 on esitetty meluntorjuntaa n, rautatien sekä Ounaskoskensillan varrelle. Liitteessä 7 meluntorjuntana on 1,2 metriä korkea kaide. Liitteessä 8 meluntorjuntaa on asetettu samoihin kohtiin, mutta se on korotettu 2 metriä korkeaksi aidaksi. Molemmissa meluntorjuntavaihtoehdoissa rautatiesiltaa on levennetty, jotta meluntorjunta saadaan mahtumaan sillalle. Lisäksi siltaa on vahvistettu/tiivistetty pohjasta, jotta melu ei pääse kulkemaan alakautta, kuten nykyisellään. liitteissä 10.1, 10.2, 11.1 ja 11.2 on esitetty rakennemallivaihtoehtojen VE2 (liite 4) ja VE3 (liite 5) tilanne, kun Soklin kaivoksen malmijunat on huomioitu muun ennusteliikenteen kanssa. Soklin kaivoksen malmijunien vaikutusta on tarkasteltu kahdella eri junamäärällä kussakin vaihtoehdossa, koska tarkkaa junamäärää ei ole tiedossa.

10 10/15 5 LASKENTATULOKSET Laskentatulokset esitetään tässä tiivistetysti. Melukartoista on nähtävissä yksityiskohtaisemmin alueelle leviävän melun suuruus. Liitteissä 1A ja 1B on esitetty melutasot nykytilanteen maankäytöllä ja ennustevuoden liikennemäärällä. Keskiäänitaso ylittää sekä päivä- että yöajan ohjearvot lähes koko tarkastelualueella. Liitteissä 2A ja 2B tilannetta on tarkasteltu ennustevuoden liikenteellä niin että tontti on rakentamaton. Tällöin ohjearvot ylittyvät päivä- ja yöaikaan koko tarkastelualueella, koska rakennusten tuomaa suojaa ei ole. Liitteissä 3A ja 3B on tarkasteltu ennustetilannetta 2-kerroksisella pientaloratkaisulla. Rakennus on sijoitettu melukarttoihin mallintajan näkemyksen mukaisesti niin, että se suojaisi mahdollisimman paljon rakennuksen suojan puolella olevaa leikki- ja oleskelualuetta. Keskiäänitaso alittaa ohjearvot rakennuksen takana leikki- ja oleskelualueella kokonaan päiväaikaan sekä osittain yöaikaan. Liitteissä 4A, 4B, 5A, 5B, 6A ja 6B on tarkasteltu ennustetilannetta 4 5-kerroksisen kerrostalon osalta. Liitteissä 4A ja 4B leikki- ja oleskelualue on sijoitettu kerrostalon n puolelle. Tällöin keskiäänitaso ylittää ohjearvot leikki- ja oleskelualueella sekä päivä- että yöaikaan. Liitteissä 5A ja 5B leikki- ja oleskelualue on sijoitettu kerrostalon suojan puolelle, jolloin keskiäänitaso alittaa ohjearvot kokonaan päiväaikaan sekä osittain yöaikaan. Liitteissä 6A ja 6B kerrostalon ja autokatoksen paikkaa on vaihdettu keskenään. Tällöin leikki- ja oleskelualueella ylittyy ohjearvot sekä päivä- että yöaikaan. Liitteissä 7A, 7B, 8A ja 8B on asetettu meluntorjuntaa liitteen 5 mukaisen kerrostalovaihtoehdon leikki- ja oleskelualueen suojaamiseksi. Meluntorjuntaa on molemmissa liitteissä asetettu sekä tien että rautatien varteen. Molempien melulähteiden aiheuttama melutaso tarkastelualueelle on yhtä suuri, jolloin vain toisen suojaaminen olisi hyödytöntä. Liitteissä 7A ja 7B meluntorjunnaksi on asetettu 1,2 metriä korkeaa kaidetta. Tämän avulla suurin osa tarkastelualueesta saadaan alle päiväajan ohjearvojen, mutta leikkija oleskelualueella keskiäänitaso ylittää ohjearvon vielä osittain. Lisäksi yöajan ohjearvo ylittyy vielä lähes koko alueella. Liitteissä 8A ja 8B meluntorjunnaksi on asetettu 2 metriä korkeaa aitaa. Tämän avulla keskiäänitaso alittaa päiväajan ohjearvon jo merkittäviltä osin koko tarkastelualueella. Yöajan ohjearvo ylittyy vielä noin puolella tarkastelualueesta ja kokonaan leikki- ja oleskelualueella. Liitteissä on huomioitu Soklin kaivoksen malmijunien vaikutus kolmessa eri rakennevaihtoehdossa: nykytilanteen maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä sekä rakennemalleissa VE2 ja VE3. Malmijunat lisäävät merkittävästi tarkastelualueen keskiäänitasoa. Kaikissa tarkasteluvaihtoehdoissa ylittyvät lähes koko tarkastelualueella sekä päiväajan että yöajan keskiäänitaso.

11 11/15 6 SISÄMELUTASON OHJEARVOT Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvasta melusta (taulukko 10). Ohjearvot on annettu ekvivalentti- eli keskiäänitasoina ja tarkastelujakso on jaettu kahteen osaan eli päiväaikaan klo 7 22 ja yöaikaan klo Myös Asumisterveysohjeessa [4] on esitetty asuinhuoneistojen sisätilojen päivä- ja yöajan keskiäänitason ohjearvot (taulukko 11). Taulukko 10. Ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa [3] Huoneen käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa 35 db(a) 30 db(a) Opetus- ja kokoontumistilat 35 db(a) - Liike- ja toimistohuone 45 db(a) - Taulukko 11. Ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa [4] Käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuinhuoneisto Asuinhuone, paitsi keittiöt 35 db(a) 30 db(a) Asunnon muut tilat 1 ja keittiö 40 db(a) 35 db(a) 1) Asunnon muita tiloja ovat mm. kylpyhuone, sauna, vaatehuone ja apukeittiö. Jos tällainen tila tai keittiö muodostaa yhteistilan asuinhuoneen kanssa, ohjearvona on asuinhuoneen arvo. Asumisterveysohjeessa on esitetty lisäohjeita yöaikaiselle melulle: Melu voi vähentää unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäirinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä, kun unen tai levon aikainen L Aeq -taso ylittää db(a) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enimmäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, db(a). Alaraja pätee usein toistuville, pitkään kerrallaan kestäville tai oudoille meluille, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuville lyhytaikaisille tutuille meluille, joihin nukkuja on tottunut olemaan reagoimatta. (sivu 35 36). Hetkelliset maksimiäänitasot tulee huomioida yleisen käytännön mukaisesti junaliikenteen aiheuttamalle melulle.

12 12/15 7 JULKISIVUJEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET Julkisivun ääneneristävyysvaatimus lasketaan (valitaan suurin arvo) julkisivuun kohdistuvan tie- ja raideliikenteen keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena ja julkisivuun kohdistuvan raideliikenteen maksimiäänitason ja sisällä sallitun maksimiäänitason erotuksena. Laskennassa on käytetty taulukon 10 ohjearvoja ja Asumisterveysohjeen ohjetta noudattaen 45 db(a):n maksimimelutasoa yöaikaiselle junamelulle. Lasketut julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset eri massoitteluvaihtoehdoille on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 3. Alle 25 db ääneneristävyysvaatimuksia ei normaalisti esitetä. Esitetyt ääneneristävyysvaatimukset sisältävät 1 3 db:n varmuusvaran. Soklin malmijunilla ei ole vaikutusta julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksiin, koska ne aiheutuvat yksinomaan raideliikenteen hetkittäisestä maksimimelutasosta. Julkisivujen lasketut ääneneristävyysvaatimukset ovat melko suuria. Normaalilla rakentamisella sisätilojen äänitasoja ei välttämättä saada tien ja rautatien puoleisilla julkisivuilla ohjearvojen tasalle. Taulukossa 12 on esitetty ääneneristävyysvaatimuksien vaikutuksia asuinrakentamiseen [5]. Taulukko 12. Ääneneristävyysvaatimuksien vaikutus asuinrakentamiseen Ääneneristävyysvaatimus 25 db Vaatimuksen taso Normaali/ alhainen Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. 30 db Normaali 35 db Keskikorkea 40 db Korkea Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parvekeovien pinta-alasuhde lattiapinta-alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole väliä. Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa melulähteen puolelle. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja. Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikkunoiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy) mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta-alojen keskinäinen suhde. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus voidaan määräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Asuinrakennuksen kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että tie- ja raideliikenteen aiheuttaman melutason erotus ulko- ja sisätilojen välillä on vähintään x db.

13 13/15 3 VE1, AP II 4 VE2, AK IV tai V 5 VE3, AK IV tai V 6 VE4, AK IV tai V 7 VE2, AK IV tai V, meluntorjunta A 8 VE2, AK IV tai V, meluntorjunta B Kuva 3. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset eli tasoero liikennemelua vastaan eri rakennemallivaihtoehdoissa.

14 14/15 8 TULOSTEN TARKASTELU Suoritettujen laskentojen mukaan oleskelu- ja leikkialueen keskiäänitaso ylittää (ei täytä) päiväajan ohjearvon 55 db(a) ja yöajan ohjearvon 50 db(a) nykyisellä massoittelulla ilman meluntorjuntaa liitteen 4 mukaisella kerrostalovaihtoehdolla (VE2) ilman meluntorjuntaa liitteen 6 mukaisella kerrostalovaihtoehdolla (VE4) ilman meluntorjuntaa oleskelu- ja leikkialueen keskiäänitaso alittaa (täyttää) päiväajan ohjearvon 55 db(a), mutta ylittää osittain yöajan ohjearvon 50 db(a) liitteen 3 mukaisella massoittelulla (VE1) ilman meluntorjuntaa liitteen 5 mukaisella massoittelulla (VE3) ilman meluntorjuntaa oleskelu- ja leikkialueen keskiäänitaso ylittää (ei täytä) osittain päiväajan ohjearvon 55 db(a) ja ylittää kokonaan yöajan ohjearvon 50 db(a) liitteen 7 mukaisella massoittelulla (VE2) ja meluntorjunnalla oleskelu- ja leikkialueen keskiäänitaso alittaa (täyttää) merkittäviltä osin päiväajan ohjearvon 55 db(a), mutta ylittää kokonaan yöajan ohjearvon 50 db(a) liitteen 8 mukaisella massoittelulla (VE2) ja meluntorjunnalla meluntorjunnan avulla koko tarkastelualueen melutasoja saadaan merkittävästi nykyisiä alhaisemmaksi. Meluntorjunnan tulee kuitenkin olla melko mittavaa, jonka lisäksi rautatiesillan pohja tulee tiivistää ja leventää maaston korkeuserojen vuoksi rakennusmassoilla saadaan tehokkaimmin suojattua leikki- ja oleskelualueet. Rakennusmassojen tulisi suojatakseen olla vähintään kaksikerroksisia (mikäli malmijunia ei huomioida). Tehokkaimmin leikki- ja oleskelualue saataisiin suojattua L- tai U-mallisella rakennuksella ja sijoittamalla oleskelu- ja leikkialue suojan puolelle Soklin kaivoksen malmijunien vaikutus tarkastelualueen melutasoihin on merkittävä. Tehokkaimmin leikki- ja oleskelualue saadaan tällöin suojattua korkeilla rakennusmassoilla (esimerkiksi U-mallinen 4-5 kerroksinen kerrostalo) julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan erittäin korkeat, joten uuden asuinrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota julkisivujen ääneneristävyyksiin. Soklin malmijunilla ei ole vaikutusta julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksiin, koska ne aiheutuvat yksinomaan raideliikenteen hetkittäisestä maksimimelutasosta. Uuden asuinrakennuksen kerroskorkeuden, massoittelun ja sijainnin varmennuttua on syytä tarkastella oleskelupiha-alueen melutasoa uudella melulaskennalla. Samalla voidaan määrittää tarvittava meluntorjunta ja tarkistaa julkisivuihin kohdistuvat melutasot. Oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on käytetty tyypillisesti kaupunkialueilla sovellettavia ohjearvoja L Aeq,7-22 = 55 db ja L Aeq,22-7 = 50 db (ns. vanhojen alueiden ohjearvoja).

15 15/15 9 LISÄTIETOA Jani Kankare Promethor Oy puh sp. 10 KIRJALLISUUS 1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Århus s. + liitt. 36 s. 2. Nielsen H. L et al., Railway Traffic Noise. The Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524. Århus s. + liitt. 8 s. 3. Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2003, 93 s. 5. Rakennusteollisuus RT ja Betonikeskus ry. Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje

16 1A Nykytilanteen maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

17 1B Nykytilanteen maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

18 2A Ennustetilanne vuonna 2030, tontti rakentamaton Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

19 2B Ennustetilanne vuonna 2030, tontti rakentamaton Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

20 Leikki- ja oleskelualue AP II 3A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE1, AP II Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

21 Leikki- ja oleskelualue AP II 3B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE1, AP II Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

22 Autokatos AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue 4A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

23 Autokatos AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue 4B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

24 Leikki- ja oleskelualue Autokatos AK IV tai V 5A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE3, AK IV tai V Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

25 Leikki- ja oleskelualue Autokatos AK IV tai V 5B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE3, AK IV tai V Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

26 AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue Autokatos 6A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE4, AK IV tai V Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

27 AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue Autokatos 6B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE4, AK IV tai V Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

28 Autokatos Kaide 1, AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue Sillalla autotien ja jalankulkukäytävän välissä kaide 1,2 m Kaide radan varressa KV+ 1,2 m Rautatiesillan leventäminen ja vahvistaminen 7A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V, meluntorjunta A toteutettu Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

29 Autokatos Kaide 1, AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue Sillalla autotien ja jalankulkukäytävän välissä kaide 1,2 m Kaide radan varressa KV+ 1,2 m Rautatiesillan leventäminen ja vahvistaminen 7B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V, meluntorjunta A toteutettu Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

30 Autokatos Aita AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue Sillalla autotien ja jalankulkukäytävän välissä aita 2 m Aita radan varressa KV+ 2 m Rautatiesillan leventäminen ja vahvistaminen 8A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V, meluntorjunta B toteutettu Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

31 Autokatos Aita AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue Sillalla autotien ja jalankulkukäytävän välissä aita 2 m Aita radan varressa KV+ 2 m Rautatiesillan leventäminen ja vahvistaminen 8B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V, meluntorjunta B toteutettu Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

32 9.1A Nykytilanteen maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (4 junaa / vrk) Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

33 9.1B Nykytilanteen maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (4 junaa / vrk) Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

34 9.2A Nykytilanteen maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (8 junaa / vrk) Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

35 9.2B Nykytilanteen maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (8 junaa / vrk) Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

36 Autokatos AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue 10.1A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (4 junaa / vrk) Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

37 Autokatos AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue 10.1B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (4 junaa / vrk) Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

38 Autokatos AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue 10.2A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (8 junaa / vrk) Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

39 Autokatos AK IV tai V Leikki- ja oleskelualue 10.2B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE2, AK IV tai V, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (8 junaa / vrk) Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

40 Leikki- ja oleskelualue Autokatos AK IV tai V 11.1A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE3, AK IV tai V, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (4 junaa / vrk) Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

41 Leikki- ja oleskelualue Autokatos AK IV tai V 11.1B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE3, AK IV tai V, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (4 junaa / vrk) Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

42 Leikki- ja oleskelualue Autokatos AK IV tai V 11.2A Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE3, AK IV tai V, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (8 junaa / vrk) Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22

43 Leikki- ja oleskelualue Autokatos AK IV tai V 11.2B Ennustetilanne vuonna 2030, rakennemalli VE3, AK IV tai V, Soklin kaivoksen malmijunat huomioitu (8 junaa / vrk) Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3900 Y01 Sivu 1 (9) Westpro Oy Osmo Rajala Turku 15.6.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS semakaavan muutos Haukilahti (alue 2309), Kiinteistöosakeyhtiö hvenniska, Espoo Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku 24.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) 14200 Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Ympäristömelu Raportti PR3392 Y02 Sivu 1 (11) Salo kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3370 Y01 Sivu 1 (11) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki esijärvenkatu 31c 140 Lahti Turku 19.12.2014 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3641 Y01 Sivu 1 (13) Oulun Sivakka Oy Kari Puotiniemi Turku TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Kissankulma, Kissankellotie 1 3 ja 5 7, Oulu. Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3946-Y01 Sivu 1 (12) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 13.10.2016 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo 564-2214, Oulu Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR32 Y01 Sivu 1 () Senaatti Kiinteistöt Asko Taskila asko.taskila@senaatti.fi Turku.10.1 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Kasarmit, Hämeenlinna Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y01 Sivu 1 (14) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3379 Y01 Sivu 1 (13) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 23.1.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3845 Y01 Sivu 1 (10) NCC Asuminen Oy Päivi Kellokoski PL 13 00281 Helsinki Turku 14.4.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos (nro 002281), Bertta Pähkinärinne, 4, Vantaa

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3891-Y02 Sivu 1 (11) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 020 Espoo Turku 17.2.2017 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos: 9 (tontti 3, Helosvuori) ja

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3322 Y01 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö rmi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 5.12.2014 TIE J RIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 117 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1238 Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Tilaaja: Olavi Mäkelä Turku 19.1.2008 Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Sivu 1(17) + liitteet 11 kpl. Valtakatu 4 28100 PORI YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Ympäristömelu Raportti PR Y1999 1 Sivu 1 (13) Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu & ympäristövirasto PL 95 28101 Pori Turku 14.2.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Valtatie

Lisätiedot

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.8.2016 Viite 1510023354 TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y02 Sivu 1 (11) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Rakentamisen vaiheistuksen melutarkastelu Raportin

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4101 Y01 Sivu 1 (13) Rovaniemen kaupunki Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy.

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy. 110 Raportti PR-Y1300 FCG Planeko Oy Tilaaja: Perttu Hyöty Turku 30.5.2008 FCG Planeko Oy Pyhäjärvenkatu 1 Sivut 1(10) + liitteet 10 kpl 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR31 Y01 Sivu 1 (12) Hämeenlinnan kaupunki Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Turku 11.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3334 Y01 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Asuminen Juha Seppälä PL 13 00281 Helsinki Turku 27.11.2014 TIELIIKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta Suunnittelija, DI HELSINKI

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3965 Y01 Sivu 1 (10) Espoon kaupunki Jenni Saarelainen Turku 26.9.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR33 Y02 Sivu 1 (12) Hartela Etelä Suomi Oy Olli Pekka Teerijoki Turku 17.1.2017 TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Tornator, Hennala, Lahti Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot