TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Ympäristömelu Raportti PR Y Sivu 1 (13) Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu & ympäristövirasto PL Pori Turku TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 000 HELSINKI puh TURKU Rautakatu 5 A 200 TURKU puh

2 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori Sisällysluettelo Tiivistelmä Yleistä Alueen sijainti ja ympäristö Melutasojen ohjearvot Ulkoalueet Sisätilat Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastomalli Melulähteet Piha alueiden melutaso Laskentatulokset Melulle altistuvat asukkaat Meluntorjunta Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset Tulosten tarkastelu Lisätietoa Kirjallisuus Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 1B) nykytilanteessa (v. 2012). Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 2B) ennustevuoden 2040 maankäytöllä ja liikenteellä. Ei meluntorjuntaa. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 3A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 3B) ennustevuoden 2040 maankäytöllä ja liikenteellä. Suunniteltu meluntorjunta on toteutettu. Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 4A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 4B) ennustevuoden 2040 maankäytöllä ja liikenteellä Heikkilänmäen alueella. Meluntorjunta on toteutettu meluvallein. Julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso Heikkilänmäen suunnitellun asemakaavaalueen rakennusten julkisivuilla sekä julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset. Ennustetilanne v ilman meluntorjuntaa. 2

3 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on tarkasteltu tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa valtatien 2 ympäristössä Porissa välillä Uusiniitty Kaanaa. Lisäksi alueelle on tehty alustava meluntorjuntasuunnitelma tieympäristön melutasojen pienentämiseksi. Meluntorjuntasuunnitelmassa suojattavien alueiden meluesteryhmät on jaettu luokkiin sen mukaan, mikä esteen kustannus on suhteessa saavutettavaan meluntorjuntahyötyyn. Selvityksessä tarkasteltavat tilanteet ovat nykytilanne (v. 2012), ennustetilanne (v. 2040) ilman meluntorjuntaa ja meluntorjunnan kanssa. Heikkilänmäen alueelle laskettiin myös vaihtoehtoinen meluntorjuntatilanne käyttäen meluaitojen sijaan maavalleja. Lisäksi Heikkilänmäen suunnitteilla olevalle asemakaavaalueelle määritettiin asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset. Suoritettujen laskentojen mukaan piha alueiden melutaso on nykyisin ja ennustetilanteessa vuonna 2040 osalla tarkastelualueen pihoista yli valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvojen. Meluntorjunnalla voidaan kuitenkin pienentää ohjearvot ylittävälle melulle altistuvien asukkaiden määrää yli 90 %. Meluntorjunnan kokonaiskustannukset nousevat kuitenkin varsin suuriksi (4,3 M ), mikäli esteet tehdään kaiteina ja aitoina. Tästä johtuen meluntorjuntatoimenpiteet kannattaa priorisoida niiden kustannustehokkuuden mukaan. Kustannustehokkain meluntorjunta voidaan toteuttaa meluesteryhmille 1, 7, 11, 16 ja 17 kustannusarvion ollessa yhteensä Mikäli aidat voidaan korvata meluvalleilla ilman maa alueiden lunastuksia, ovat kaikki meluesteryhmät lukuun ottamatta ryhmiä kustannustehokkaita. Meluvalleilla ja kaiteilla toteutettuna meluntorjunnan kokonaiskustannus kaikkien meluesteiden osalta on arviolta 1,6 M. Heikkilänmäen meluntorjunnan toteuttaminen maavalleilla maksaa arviolta , mikä on vähemmän kuin meluntorjunnan toteuttaminen meluaidoin. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan Heikkilänmäen asemakaava alueen uudisrakennuksilla db. Tämän suuruinen vaatimus luokitellaan normaaliksi, joka toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella, ellei ikkunoiden ja parvekeovien pinta alasuhde lattiapinta alaan ole suuri. Kaavaalueen nykyisillä rakennuksilla ääneneristävyysvaatimus on suurimmillaan 32 db, joka luokitellaan myös normaaliksi. 3

4 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä on tarkasteltu tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa valtatien 2 ympäristössä Porissa välillä Uusiniitty Kaanaa. Lisäksi alueelle on tehty alustava meluntorjuntasuunnitelma. Meluntorjunta suunnitelmassa suojattavien alueiden meluesteryhmät on jaettu luokkiin sen mukaan, mikä niiden kus tannus on suhteessa saavutettavaan meluntorjuntahyötyyn. Meluntorjunta on tehty huomioiden vain tieliikennemelu. Selvityksessä tarkasteltavat tilanteet ovat nykytilanne (v. 2012), ennustetilanne (v. 2040) ilman meluntor juntaa ja meluntorjunnan kanssa. Lisäksi Heikkilänmäen suunnitteilla olevalle asemakaava alueelle on laskettu julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot julkisivujen ääneneristävyysvaatimusten määrittämiseksi. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik Cadna 4.3 käyttäen yhteis pohjoismaista melumallia [1]. Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [2] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin. Selvityksen ovat tehneet Tero Virjonen ja Jani Kankare. Porin kaupungin yhteyshenkilöinä ovat olleet Mikko Nurminen (kaupunkisuunnittelu) ja Jari Lampinen (ympäristövirasto). 2 ALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tarkastelualue sijoittuu valtatien 2 ympäristössä välille Uusiniitty Kaanaa Porin keskustan luoteispuolella. Tarkastelualueen pohjoispuolella on Kaanaan teollisuusalue ja alueen koillisreunassa kulkee teollisuus alueelle vievä junarata. Kuvassa 1 on esitetty tarkastelualue ja Heikkilänmäen suunniteltu asemakaava alue. Kuvassa 2 asemakaava alue on esitetty tarkemmin. Kuva 1. Tarkastelualueen sijainti on rajattu sinisellä viivalla. Heikkilänmäen tarkastelualue on merkitty punaisella ympyrällä. 4

5 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori Kuva 2. Heikkilänmäen asemakaavaehdotus. 5

6 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori 3 MELUTASOJEN OHJEARVOT 3.1 Ulkoalueet Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta käytettävät ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona havaittavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivalentti eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Päätöstä ei sovelleta katu ja liikennealueilla eikä melusuoja alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukko 1. Ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq ulkona Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 db(a) 1 db(a) 1,2 Hoito tai oppilaitoksia palvelevat alueet db(a) db(a) 3 Loma asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 45 db(a) 40 db(a) 4 1 Loma asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db(a) ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tieliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti impulssimaista tai kapeakaistaista. Näin ollen viiden desibelin lisäystä ei ole tarpeen tehdä. 3.2 Sisätilat Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvasta melusta (taulukko 2). Ohjearvot on annettu ekvivalentti eli keskiäänitasoina ja tarkastelujakso on jaettu kahteen osaan eli päiväaikaan klo 7 22 ja yöaikaan klo Taulukko 2. Ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa Huoneen käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 db(a) 30 db(a) Opetus ja kokoontumistilat 35 db(a) Liike ja toimistohuoneet 45 db(a) 6

7 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.3 käyttäen yhteispohjoismaista liikennemelumallia [1]. Laskentaohjelmassa kolmiulotteinen maastomalli muodostetaan tuomalla ohjelmaan maaston korkeustiedot tiedostoina. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa käytetään lähtötietoina teiden liikennemäärätietoja, joiden perusteella määritetään ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, este ja maavaimennus sekä heijastukset erilaisista pinnoista. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana melulähteestä tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 3 on esitetty laskennassa käytetyt laskenta asetukset. Taulukko 3. Laskenta asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 10 x 10 m 2 2 m (piha alueet) ja kerroksittain (julkisivut) Melutason laskentaetäisyys (maks) 1000 m Tien pinta 0 (kova) Maanpinnan akustinen kovuus Veden pinta 0 (kova) Rakennusala 0 (kova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) Heijastusten lukumäärä Maastomalli Tarkastelualueen maastomalli saatiin Porin kaupungilta. Lisäksi tilaajalta saatiin asemakaava alueen uusien rakennusten sijainnit, mutta ei kuitenkaan tarkkoja massoitteluja. Valtatien 2 alueen osalta käytettiin lisäksi Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta muodostettua maastomallia. Melukartoissa rakennukset on merkitty eri värein: asutut rakennukset mustalla suunnitellut asuinrakennukset sinisellä muut rakennukset harmaalla. Merkinnät perustuvat tilaajan toimittamaan aineistoon, erityisesti rakennus ja huoneistorekisteridataan (RHR data). Koska merkinnät perustuvat RHR dataan, on mahdollista, että joitakin asuinrakennuksia ei huomioitu meluntorjunnan suunnittelussa, koska ne eivät ole tällä hetkellä asuttuja. Heikkilänmäen uudisrakennusten muoto ja koko tehtiin meluselvityksen laatijan toimesta. Kaanaan liittymän suunnitellut liittymäjärjestelyt [4] (liittymän siirto) on huomioitu ennustetilanteen mallinnuksessa. Yksi Heikkilänmäen nykyisistä asuinrakennuksista (valtatietä lähin) on poistettu ennustetilanteessa. 7

8 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori 4.3 Melulähteet Taulukossa 4 esitetyt laskennassa käytetyt teiden liikennetiedot on saatu Porin kaupungilta. Päiväliikenteen osuus on arvioitu olevan 90 % kokonaisliikenteestä. Osa nykytilanteen tiedoista oli vuodelta 2010 ja osa vuodelta Taulukko 4. Tieliikennetiedot Tie KVL nykytila [kpl] KVL ennuste [kpl] Raskaan liikenteen osuus [%] Nopeusrajoitus [km/h] Valtatie 2 (etelästä Paarmoorintielle) ,2 80 Valtatie 2 (Paarmoorintie Harry Gullichsenintie) ,9 80 Valtatie 2 (Harry Gullichsenintie pohjoiseen) , A Harry Gullichsenintie (Vt2 Rieskalantie) ,4 Harry Gullichsenintie (Rieskalantie koilliseen) ,9 Yyterinsantojentie ,0 Vanha Tie ,0 A Nopeusrajoitus pienenee km/h noin 300 m ennen Teboilin huoltoasemaa pohjoiseen päin ajettaessa. 5 PIHA ALUEIDEN MELUTASO 5.1 Laskentatulokset Laskentatulokset esitetään tässä tiivistetysti. Melukartoista on nähtävissä yksityiskohtaisemmin alueelle leviävän melun suuruus. Päiväajan keskiäänitaso on noin 7 db(a) yöajan keskiäänitasoa suurempi liikenteen jakautumasta johtuen. Nykytilanteessa ohjearvot ylittävälle melulle altistuu 70 asuttua kiinteistöä. Ennustetilanteessa ilman meluntorjuntaa ohjearvot ylittävälle melulle altistuu 78 asuttua kiinteistöä. Näistä 77:ään kohdistuva melutaso pienenee meluntorjunnan ansiosta, mutta silti kuudella kiinteistöllä ohjearvot edelleen hieman ylittyvät. Edellä mainituissa luvuissa ei ole huomioitu Heikkilänmäen kaava alueen uusia rakentamattomia rakennuksia. Valtatietä lähimpien uudisrakennusten piha alueilla melutaso on meluntorjunnan jälkeen uusien alueiden yöohjearvon 45 db(a) tuntumassa. Koska massoittelu ei ole uudisrakennusten alueelle vielä varmistunut, tuleekin alueen jatkosuunnittelussa rakennusten massoittelu suunnitella siten, että rakennukset suojaavat piha alueita melulta mahdollisimman hyvin. Lisäksi kiinteistöjen rajoille voidaan tarvittaessa suunnitella mm. autokatoksia ja varastoja melusuojaksi tai tonttikohtaisia meluaitoja. Melun ohjearvojen ylitykset Heikkilänmäen alueella valtatien 2 meluntorjunnan jälkeen ovat niin pieniä, että tonttikohtainen meluntorjuntatarve tulee olemaan melko pientä. Heikkilänmäen meluntorjunta voidaan toteuttaa myös meluvallein. Liitteissä 4A ja 4B onkin esitetty melukartat Heikkilänmäen alueelta, kun meluntorjunta on toteutettu meluvallein. Meluvallein laskettu tilanne vastaa lähes täysin tilannetta, jossa meluesteet on toteutettu meluaidoin (liitteet 3A ja 3B). Kaanaan risteyksen siirrosta ei aiheudu melutasomuutoksia tarkastelualueen pohjoisimmille asunnoille. Erot nyky ja ennustetilanteiden melutilanteissa selittyvät liikennemäärien eroilla. 8

9 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori 5.2 Melulle altistuvat asukkaat Eri meluvyöhykkeillä olevien asukkaiden lukumäärät laskettiin käyttäen tilaajan toimittamaa RHR dataa. Heikkilänmäen uudisrakennusten asukasmääränä käytettiin vuoden 2002 keskimääräistä perhekokoa (2,9) eli kolmea henkilöä. Huomioitavaa on, että asukasmäärät muuttuvat asunnoissa jatkuvasti. Kiinteistön ja niiden asukkaiden katsottiin altistuvan meluvyöhykkeelle, mikäli ilmakuvan perusteella (Google Maps) meluvyöhyke oli oleskelupiha alueen kohdalla tai vähintään puolet koko tontista oli meluvyöhykkeellä. Taulukossa 5 on esitetty eri meluvyöhykkeillä olevien asukkaiden lukumäärät. Meluntorjuntatilanteen asukasmäärät on laskettu tilanteeseen, jossa kaikki esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet on tehty. Taulukko 5. Meluvyöhykkeillä olevien asukkaiden lukumäärät Meluvyöhyke Päivä 65 db(a) db(a) 60 db(a) Yht. [kpl] Nykytilanne (v. 2012) Ennustetilanne (v. 2040) Ennustetilanne meluntorjunnalla (v. 2040) Yö 60 db(a) 60 db(a) db(a) Yht. [kpl] Nykytilanne (v. 2012) Ennustetilanne (v. 2040) A 128 Ennustetilanne meluntorjunnalla (v. 2040) B 12 A Mukaan on laskettu kahdeksan uudisrakennuksen asukkaat meluvyöhykkeeltä 45 db(a) (uusien alueiden yöajan ohjearvo on 45 db(a)). B Mukaan on laskettu neljän uudisrakennuksen asukkaat meluvyöhykkeeltä 45 db(a) (uusien alueiden yöajan ohjearvo on 45 db(a)). Taulukon 5 perusteella toteuttamalla koko esitetty meluntorjunta, voidaan ohjearvot ylittävälle melulle altistuvien asukkaiden määrää vähentää tarkastelualueella yli 90 %. 6 MELUNTORJUNTA Meluntorjunnan lähtökohtana oli suojata asutut rakennukset sekä Heikkilänmäen kaavan uudisrakennukset riittävissä määrin alle valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvojen. Heikkilänmäen uudisrakennusten meluntorjuntaa tulee tarkentaa, kun rakennusten tarkka massoittelu on selvillä. Luonnonsuojelualueita tai virkistysalueita ei suojattu melulta. Meluntorjunnassa huomioitiin Ulasoorin eritasoliittymän yleissuunnitelmassa [5] suunnitellut meluesteet tarkastelualueen eteläpäässä. Meluntorjunta suunniteltiin pääsääntöisesti siten, että meluntorjunta sijoittuu olemassa olevalle tiealueelle. Näin vältytään mm. mahdollisista maa alueiden lunastuksista ja neuvotteluista koskien yksityiselle tontille rakennettavan meluesteen huoltovastuusta. Koska tiealue on melko kapea, ei tien viereen mahtunut meluvallia, vaan meluntorjunta on pääasiassa suunniteltu melukaiteina ja aitoina. Meluvallia on käytetty vain alueen eteläosassa, jossa aiemmassa suunnitelmassa on esitetty meluvallia tai jossa jo on olemassa oleva matala meluvalli. Maavalli on usein meluesteistä halvin tehdä. Heikkilänmäen kohdalle suunniteltiin lisäksi vaihtoehtoinen meluntorjuntatilanne, jossa esteet tehtiin meluvallein (tsv+3,5 m). Melukartoissa on esitetty meluesteet ja tyypit. Kartoissa esteellä tarkoitetaan lähtökohtaisesti meluaitaa, mutta mikäli aita voidaan korvata meluvallilla tilan ja ojituksen puolesta, voidaan se myös melun puolesta 9

10 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori tehdä. Taulukossa 6 on esitetty eri meluesteryhmien yhteispituudet ja kokonaiskustannukset. Meluesteiden yksikköhinnat on arvioitu seuraavasti: melukaide tsv+1,0 m = 360 /m melukaide tsv+1,4 m = 6 /m meluaita tsv+2,5 m = 10 /m meluaita tsv+3,0 m = 11 /m meluaita tsv+3,5 m = 1200 /m meluaita tsv+4,0 m = 12 /m meluaita tsv+5,0 m = 1400 /m meluvalli = 2 /m. Lisäksi taulukossa 6 on esitetty meluesteryhmästä merkittävästi hyötyvien asukkaiden ja asuttujen rakennusten lukumäärät. Melulta suojattujen asuntojen lukumäärän perusteella meluesteryhmät on jaettu kolmeen luokkaan sen mukaan kuinka kustannustehokas esteryhmä on huomioiden meluntorjunnan hinta ja sen suojausvaikutus. Tarkastelua on tehty nimenomaan asuttujen rakennusten suojauksen perusteella eikä asukasmäärien perusteella, sillä rakennusmäärät eivät vaihtele niin suuresti kuin asukasmäärät vuosien mittaan. Lisäksi meluntorjunnan kustannuksia on helpompi verrata kiinteistön arvoon (keskimäärin luokkaa ) kuin vaihtelevaan määrään asukkaita. Meluesteryhmien kannattavuusluokat ovat seuraavat: Luokka A: kannattava meluntorjuntatoimenpide o kustannus 0 k /kiinteistö Luokka B: mahdollinen meluntorjuntatoimenpide o kustannus 1 k /kiinteistö Luokka C: ei kustannustehokas meluntorjuntatoimenpide o kustannus yli 1 k /kiinteistö. Taulukko 6. Esteryhmän numero 1 Meluesteryhmät ja kustannustehokkuus Este A Aidat tsv+2,5 Kaiteet tsv+1,0 Yhteispituus [m] Yksikköhinta /m Yhteishinta [ ] Meluntorjunnasta hyötyvät asukkaat [kpl] Meluntorjunnasta hyötyvät kiinteistöt [kpl] Meluntorjunnan kustannus kiinteistöä kohden [ / kiinteistö] Kannattavuusluokka A Aidat tsv+2, B 3 Aidat tsv+2, B 10

11 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori 4 Aidat tsv+3, B 5 5 (erityistarkastelu) Aidat tsv+3,0 Aidat tsv+4,0 Vallit tsv+3, A A 6 Aidat tsv+3, C 7 Kaiteet tsv+1, A 8 Aidat tsv+4,0 Aidat tsv+3, B Aidat tsv+4,0 Kaide tsv+1, B Aidat tsv+3, B 11 Kaiteet tsv+1, A 12 Aidat tsv+5, B 13 Kaiteet tsv+1, B 14 Kaiteet tsv+1, B 15 Kaiteet tsv+1, B 16 Vallin korotus A 17 Valli tsv+2,5 Valli tsv+2, A

12 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori Kokonaiskustannus kaikista meluntorjuntatoimenpiteistä on noin 4,3 M. Jos Heikkilänmäen meluesteet toteutetaan meluvallein, on kokonaiskustannus noin 3,8 M. Huomioitavaa on, että jos meluaidat voidaan korvata meluvalleilla, nousee kaikkien aitaryhmien kannattavuus luokkaan A (ei koske kaideryhmiä nro 13 15). Kokonaiskustannukset kaikista meluntorjuntatoimenpiteistä on tällöin noin 1,6 M. 7 JULKISIVUJEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET Julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot laskettiin Heikkilänmäen suunnitteilla olevan asemakaava alueen asuttujen ja suunniteltujen asuinrakennusten julkisivuille julkisivujen ääneneristävyysvaatimusten mitoittamiseksi. Liitteessä 5 on esitetty julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso. Vain päiväajan keskiäänitasolla on merkitystä ääneneristävyysvaatimusten kannalta, sillä päiväajan keskiäänitaso on noin 7 db(a) yöajan keskiäänitasoa suurempi ja sisätilan vaatimus on yöllä vain 5 db(a) päiväaikaa pienempi. Julkisivuun kohdistuvat melutasot on laskettu ennustetilanteelle, jossa meluntorjuntaa ei ole toteutettu. Näin on tehty, koska meluntorjunnan toteuttaminen ei ole varmaa. Melukarttaliitteen 5 perusteella julkisivulle kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on: suurimmillaan valtatien viereisellä nykyisellä rakennuksella 66 db(a) uudisrakennuksien julkisivuilla enintään 61 db(a). Ääneneristävyysvaatimus lasketaan julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena. Sisällä sallittuna keskiäänitasona on käytetty taulukon 2 ohjearvoja. Määritetyt ääneneristävyysvaatimukset on esitetty liitteessä 5. Alle 26 db vaatimuksia ei ole esitetty. Esitettävät vaatimukset sisältävät varmuusvaran 1 3 db. Ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan nykyisillä rakennuksilla 32 db. Tämän suuruinen vaatimus luokitellaan normaaliksi. Suunnitteilla olevilla rakennuksilla ääneneristävyysvaatimukset ovat korkeintaan db eli normaaleja. Taulukossa 7 on esitetty ääneneristävyysvaatimuksien vaikutuksia asuinrakentamiseen [3]. Taulukko 7. Ääneneristävyysvaatimuksien vaikutus asuinrakentamiseen Ääneneristävyysvaatimus Vaatimuksen taso Ääneneristävyysvaatimus 25 db Normaali/ alhainen Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. 30 db Normaali 35 db Keskikorkea 40 db Korkea Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parvekeovien pinta alasuhde lattiapinta alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole väliä. Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa melulähteen puolelle. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja. Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikkunoiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy) mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta alojen keskinäinen suhde. 12

13 Meluselvitys ja alustava meluntorjuntasuunnitelma Valtatie 2, Uusiniitty Kaanaa, Pori Julkisivun ääneneristävyysvaatimus asemakaavamääräyksissä voidaan esittää esimerkiksi seuraavasti: Asuinrakennuksien ulkoseinärakenteiden, ikkunoiden, parvekeovien ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteen aiheuttaman melutason erotus ulko ja sisätilan välillä on vähintään x db. 8 TULOSTEN TARKASTELU Piha alueiden melu ja meluesteet Suoritettujen laskentojen mukaan piha alueiden melutaso on nykyisin ja ennustetilanteessa vuonna 2040 osalla tarkastelualueen pihoista yli valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvojen. Meluntorjunnalla voidaan kuitenkin pienentää ohjearvot ylittävälle melulle altistuvien asukkaiden määrää yli 90 %. Meluntorjunnan kokonaiskustannukset nousevat kuitenkin varsin suuriksi (4,3 M ), mikäli esteet tehdään kaiteina ja aitoina. Tästä johtuen meluntorjuntatoimenpiteet kannattaa priorisoida niiden kustannustehokkuuden mukaan. Kustannustehokkaimmin meluntorjunta voidaan toteuttaa meluesteryhmille 1, 7, 11, 16 ja 17 kustannusarvion ollessa yhteensä Mikäli aidat voidaan korvata meluvalleilla ilman maa alueiden lunastuksia, kaikki meluesteryhmät lukuun ottamatta ryhmiä ovat kustannustehokkaita. Meluvalleilla ja kaiteilla toteutettuna meluntorjunnan kokonaiskustannus on arviolta 1,6 M. Heikkilänmäen meluntorjunnan toteuttaminen maavalleilla maksaa arviolta , mikä on vähemmin kuin meluntorjunnan toteuttaminen meluaidoin. Julkisivujen ääneneristävyys Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan suunnitellun asemakaava alueen nykyisillä rakennuksilla 32 db ja uudisrakennuksilla db ( 5). Tämän suuruinen vaatimus luokitellaan normaaliksi, joka toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella, ellei ikkunoiden ja parvekeovien pintaalasuhde lattiapinta alaan ole suuri. 9 LISÄTIETOA Jani Kankare Tero Virjonen Promethor Oy Promethor Oy puh puh sp. sp. 10 KIRJALLISUUS 1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:5. Århus s. + liitt. 36 s. 2. Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Rakennusteollisuus RT ja Betonikeskus ry. Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje Tiehallinto, Valtatie2, Kaanaan liittymä, Pori, Toimenpideselvitys Tiehallinto, Valtatien 2 parantaminen rakentamalla Ulasoorin eritasoliittymä, Pori, Yleissuunnitelma

14 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Nykyinen tilanne v A

15 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Nykyinen tilanne v B

16 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Nykyinen tilanne v A 68200

17 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Nykyinen tilanne v B 68200

18 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Nykyinen tilanne v A

19 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Nykyinen tilanne v B

20 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Ennustetilanne v ilman meluntorjuntaa A

21 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Ennustetilanne v ilman meluntorjuntaa B

22 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Ennustetilanne v ilman meluntorjuntaa A 68200

23 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Ennustetilanne v ilman meluntorjuntaa B 68200

24 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Ennustetilanne v ilman meluntorjuntaa A

25 db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Ennustetilanne v ilman meluntorjuntaa B

26 Este tsv+2,5 m Este tsv+3,0 m 5. Este tsv m 1. Este tsv+2,5 m Kaide tsv+1,0 m db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Ennustetilanne v suunnitellulla meluntorjunnalla A Este tsv+3,0 m Este tsv+2,5 m

27 Este tsv+2,5 m Este tsv+3,0 m 5. Este tsv m 1. Este tsv+2,5 m Kaide tsv+1,0 m db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Ennustetilanne v suunnitellulla meluntorjunnalla B Este tsv+3,0 m Este tsv+2,5 m

28 Kaide tsv+1,0 m 11. Kaide tsv+1,4 m 12. Este tsv+5 m Este tsv+4 m Kaide tsv+1,0 m Este tsv m Este tsv+3,0 m 8. Este tsv+4 m Este tsv+3,5 m 10. Este tsv+3 m 13. Kaide tsv+1,4 m db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Ennustetilanne v suunnitellulla meluntorjunnalla A 68200

29 Kaide tsv+1,0 m 11. Kaide tsv+1,4 m 12. Este tsv+5 m Este tsv+4 m Kaide tsv+1,0 m Este tsv m Este tsv+3,0 m 8. Este tsv+4 m Este tsv+3,5 m 10. Este tsv+3 m 13. Kaide tsv+1,4 m db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Ennustetilanne v suunnitellulla meluntorjunnalla B 68200

30 Este tsv+5 m Kaide tsv+1,4 m 16. Vallin korotus 2 m 17. Esteet tsv+2,5 Itäinen este on Yleissuunnitelman (v. 2008) mukainen Kaide tsv+1,4 m Kaide tsv+1,4 m db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Ennustetilanne v suunnitellulla meluntorjunnalla A

31 Este tsv+5 m Kaide tsv+1,4 m 16. Vallin korotus 2 m 17. Esteet tsv+2,5 Itäinen este on Yleissuunnitelman (v. 2008) mukainen Kaide tsv+1,4 m Kaide tsv+1,4 m db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Ennustetilanne v suunnitellulla meluntorjunnalla B

32 Valli tsv+3,5 m db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) :3000 (A3) Tieliikennemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 Ennustetilanne v Heikkilänmäen kohdalla Heikkilänmäen meluntorjunta toteutettu meluvallein A

33 Valli tsv+3,5 m db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) :3000 (A3) Tieliikennemelun aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 Ennustetilanne v Heikkilänmäen kohdalla Heikkilänmäen meluntorjunta toteutettu meluvallein B

34 db 28 db 26 db db 26 db db 28 db 28 db db db db db db db db db 29 db 31 db db(a) db(a) db(a) 60 db(a) 65 db(a) 70 db(a) 1:20 (A3) Julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 ja julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset Ennustetilanne v ilman meluntorjuntaa

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Hoivatilat Oyj Elina Suikki LIIKENNEMELUSELVITYS Kurttilantie 19, Espoo HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1 PR Y.. Finnmap Infra Oy Mikko Erjo PL Helsinki TIELIIKENNEMELUSELVITYS T E Turun kehätien parantaminen välillä Kausela Kirismäki, tiesuunnitelma HELSINKI Viikinportti B Helsinki puh. TURKU Rautakatu A

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 113 Ympäristömelu Raportti PR-Y1954-1 Sivu 1/13 Insinööritoimisto Solutra Oy Turku.11.2012 Tuomo Ojakoski Lippitie 6 90440 Kempele TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Pyhtilänkankaan asemakaava, Raahe Raportin

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3900 Y01 Sivu 1 (9) Westpro Oy Osmo Rajala Turku 15.6.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS semakaavan muutos Haukilahti (alue 2309), Kiinteistöosakeyhtiö hvenniska, Espoo Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Liite 5 Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Salon kaupunki Virpi Elovaara TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki Nosto Consulting Oy LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 7 65 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y tunnus: 09965

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 741700 PPPILAKKI MELUSELVITYS 23.4.2018 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 741700 Piippilakki Liikennemeluselvitys Laatijat: Johanna Toivonen ja Jani Kankare Promethor

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR32 Y01 Sivu 1 () Senaatti Kiinteistöt Asko Taskila asko.taskila@senaatti.fi Turku.10.1 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Kasarmit, Hämeenlinna Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS PR4558 Y01 22.5.2018 Nuorisosäätiö Mika Selin LIIKENNEMELUSELVITYS Ylämyllyntie 7, Espoo HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti Sipoon kunta Turku Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 2 Bastukärr II logistiikka-alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Riihimäen kaupunki LIIKENNEMELUSELITYS TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 0 0 36 HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 0 377 65 TAMPERE Hatanpään valtatie 34 D 33900 Tampere puh. 040 866 8615

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3845 Y01 Sivu 1 (10) NCC Asuminen Oy Päivi Kellokoski PL 13 00281 Helsinki Turku 14.4.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos (nro 002281), Bertta Pähkinärinne, 4, Vantaa

Lisätiedot

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys 16T-1 Raportti parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Projektinumero: 306914 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto / Toimeksianto... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskentamallin

Lisätiedot

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys Siru Parviainen 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola 2 (3) 1 Taustatiedot ja nykytilanne

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 PR45 Y01 Ylivieskan kaupunki TELKENNEMELUSELVTYS HELSNK Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 36 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3806 Y01 Sivu 1 (10) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 26.4.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Meluselvitys 1 (2) Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere Tiesuunnitelman liite 16T 1

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere Tiesuunnitelman liite 16T 1 Finnmap Infra Oy TIELIIKENNEMELUSELVITYS Tiesuunnitelman liite 16T 1 HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3131 Y01 Sivu 1 (9) Naantalin kaupunki Kirsti Junttila Turku 24.6.2014 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 00510

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 5 Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Lempäälän kunta Jussi Kurikka-Oja 16.4.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Lempäälän kunnan Pajalantien ja Hulikankulman asemakaava-alueiden

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 741700 PPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS 27.8.2018 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 741700 Piippilakki Liikennemeluselvityksen täydennys Laatijat: Johanna Toivonen

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Kontiolahden kunta LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS Raportti 433-P11702 10.1.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 10.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa...

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Tampereen Tilakeskus Asiakirjatyyppi Meluselvitys ID 1 196 308 Päivämäärä 25.8.2014 RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA EURAN KUNTA Keskustan osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (10) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3334 Y01 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Asuminen Juha Seppälä PL 13 00281 Helsinki Turku 27.11.2014 TIELIIKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta Suunnittelija, DI HELSINKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002402 LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS Asemakaavan muutos nro 002402 Länsimäen päiväkoti Liikennemeluselvitys LUONNOS Laatijat: Johanna Toivonen ja Jani Kankare Promethor Oy TURKU

Lisätiedot

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti Päiväys 08.01.2019 Projekti Asemakaavan Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti 1/6 Sisällys 1 Lähtökohdat... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot...

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322 TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS 1.3.2016 Projektinumero Sisältö Sisältö... 2 1. Ympäristömelun ohjearvot... 3 2. Tulokset... 4 Liitteet: 1. VE 0 LAeq 7-22 2. VE 0 LAeq 22-7 3. VE A LAeq 7-22 4. VE

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Lahden kaupunki TIELIIKENNEMELUSELTYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y-tunnus: 0996539-4

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3840 Y01 Sivu 1 (10) L Arkkitehdit Oy Niina Ruohola Turku 12.4.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Ajurinkuja 1, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Ympäristömelu Raportti PR3392 Y02 Sivu 1 (11) Salo kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4101 Y01 Sivu 1 (13) Rovaniemen kaupunki Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 2/7 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 4 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 4 2.1 Meluohjearvot 4 2.2 Laskentaohjelma 4 2.3 Lähtötiedot 5 3 TULOKSET 5 3.1 Tulosten tarkastelu

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys Raportti Espoon Heiniemen korttelin 62045 ja puistoalueen 62P17 meluselvitys 15.2.2018 SISÄLTÖ 1. Työn sisältö... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät...4 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät...

Lisätiedot

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä 143-413-7-2 IKAALISTEN MYLLY OY Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.2.2018 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutasojen

Lisätiedot

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie, Sastamala Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Kannen kuva: Maanmittauslaitos 2018 / Destia Oy 2018 Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Villilän yritysalueen asemakaavan muutos, Nakkila

MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Villilän yritysalueen asemakaavan muutos, Nakkila Tilaaja: Nosto Consulting Oy Pasi Lappalainen Brahenkatu 7 20100 Turku Raportin numero: Päiväys: MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kirjoittanut: Johanna Toivonen Nuorempi suunnittelija Ympäristösuunnittelija AMK

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Espoo Nihtiportti, Atriumalue, Meluselvitys

Espoo Nihtiportti, Atriumalue, Meluselvitys Raportti Espoo Nihtiportti, 1601 Atriumalue, 11.1.2017 Projektinumero: 308300 Sisältö Sisältö... 1 1. Johdanto... 2 2. Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1. Laskentamalli... 2 2.1.1. Lähtötiedot... 3 2.1.2.

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Plaana Oy LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y tunnus: 09939 4 Kotipaikka:

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi TIELIIKENNEMELUSELVITYS Piha alueiden meluntorjunnan lisäselvitys HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh.

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Espoon kaupunki TIELIIKENNEMELUSELITYS HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 77 6565 TURKU Rautakatu 5 A 050 Turku puh. 050 570 476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y-tunnus: 099659-4

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 115 Ympäristömelu Raportti Rovaniemen kaupunki Turku Maankäyttö Nicholas Coull Sivu 1(15) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos, kortteli 37, Koskenranta 1 Rovaniemi Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot