ISO standardiforum 2013 Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 26000 standardiforum 2013 Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS"

Transkriptio

1 ISO standardiforum 2013 Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS

2 Sisällys Näkökulma Yhteiskuntavastuun tavoitteet ISO rakenne, sisältö ja esimerkkejä Yhteensovitus muiden viitekehysten kanssa Käytön laajuus: tilastoja Käyttökohteita 2

3 FIBS yritysvastuuverkosto FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto Autamme yrityksiä tekemään kestävää tulosta vastuullisesti Jo 220 edelläkävijäorganisaatiota mukana FIBS kertoo taustat ja trendit ja auttaa yrityksiä löytämään oman toimintansa kannalta parhaat kestävän kehityksen innovointikohteet tarjoaa yrityksille tietoa yritysvastuun työkaluista sekä asiantuntijaverkoston strategisen suunnittelun tueksi auttaa yrityksiä viestimään vastuullisuudesta

4 FIBSin palvelutoiminta Tietoa Tuki Asiakas- ja yhteistyökontaktit Näkyvyys FIBSin aamiaistilaisuudet (10-12 kpl) FIBS-jäsenkirjeet Yritysvastuun tietopankki FIBSin yritysvastuututkimus Ratkaisun Paikkatapahtuma FIBSin työpajat (5-6 kpl) FIBSin kehitys- ja tutkimushankkeet: Monimuotoisuusverkosto Vastuullinen liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla Business & Biodiversity FIBSin Järjestötori Verkostojen luominen Kontaktit sidosryhmiin Kannanotot GRI Sustainability Disclosure Database Vastuullisuusuutiste n levittäminen Yhteistilaisuudet 4

5 FIBSin jäsenistöä

6 Tavoitteena kestävä kehitys 9 billion people living well, within the resource limits of the planet by

7 Yhteiskuntavastuun määritelmästä EU määrittelee yhteiskuntavastuun yritysten vastuuksi omasta vaikutuksestaan ympäröivään yhteiskuntaan (EU yhteiskuntavastuustrategia). Yhteiskuntavastuu jaetaan usein kolmeen osa-alueeseen (TEM): 1. Taloudellinen vastuullisuus on sekä toiminnan taloudellisesta kestävyydestä huolehtimista että yrityksen sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten huomioon ottamista. 2. Sosiaalinen vastuullisuus liittyy hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Se ulottuu yrityksen sisältä sen ulkopuolelle. Ulottuvuuksia ovat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, ihmisoikeudet, tuotevastuu ja kuluttajansuoja 3. Ympäristövastuullisuus on vastuuta ekologisesta ympäristöstä, ympäristövaikutusten hallintaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. 7

8 Yhteiskuntavastuu osaksi toimintaa Organisaation ominaisuuksien ja yhteiskuntavastuun välinen suhde: mihin vaikutusta ja mitä sidosryhmät odottavat Yhteiskuntavastuun ymmärtäminen: sitoutuminen & oleelliset kysymykset Hankkeet ja työkalut Käytännöt, jotka sisällyttävät yhteiskuntavastuun koko organisaation toimintaan Viestintä Toimintojen katselmointi ja parantaminen 8

9 ISO yhteiskuntavastuun kartalla YK:n ja ILO:n dokumentit SA8000 ISO 26000! OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, AA1000 sarja SFS-EN ISO OHSAS ICC Elinkeinoelämän peruskirja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi, 9 Copyright Eltekon Ltd.

10 Eri välineiden suhde - esimerkki Takeda, Annual Report Copyright Eltekon Ltd.

11 ISO sisältö Termit ja määritelmät Yhteiskuntavastuun periaatteet Vastuunalaisuus, avoimuus, eettinen toiminta, sidosryhmien intressien kunnioittaminen, oikeusjärjestyksen kunnioittaminen, kansainvälisten toimintasääntöjen kunnioittaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen Yhteiskuntavastuun tunnistaminen ja sidosryhmien osallistaminen Yhteiskuntavastuun ydinaiheet Organisaation hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat, yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen -> kalvosarja kaikkien käyttöön Sisältö purettu tarkemmin

12 Yhteiskuntavastuun ydinaiheet (ISO 26000)

13 Esimerkki: oikeudenmukaiset toimintatavat Korruption ehkäisy Vastuullinen poliittinen osallistuminen Oikeudenmukainen kilpailu Yhteiskuntavastuun edistäminen arvoketjussa: eettiset, yhteiskunnalliset, ympäristöön ja sukupuolten tasa-arvoon sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kriteerit osaksi osto-, jakelu- ja alihankintaperiaatteita ja käytäntöjä asianmukaisen huolellisuusvelvoiteteen noudattaminen ja niiden organisaatioiden seuraaminen, joihin sillä on suhde pk-organisaatioden tukeminen( esimerkiksi tekemällä tunnetuksi yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä sekä tarjoamalla lisäapua) yhteiskuntavastuullisten käytäntöjen toteutuksesta syntyvien kustannusten ja etujen oikeudenmukainen jakaminen asianmukaisten ostokäytäntöjen, kuten oikeudenmukainen hinnoittelun, kohtuullisten toimitusaikojen ja pysyien sopimusten varmistaminen Omistusoikeuksien kunnioittaminen 13

14 Toimenpiteet ja odotukset (6) poimintoja Organisaation tulisi mm. Luoda strategioita, päämääriä, tavoitteita, järjestelmällisesti tunnistaa, mitata, kirjata, raportoida, pyrkiä ehkäisemään, vähentää haittavaikutuksia, toteuttaa toimenpiteitä, ottaa käyttöön keinoja joiden avulla, seurata, arvioida, katselmoida, kannustaa muita organisaatioita 14 Copyright Eltekon Ltd.

15 Käyttö johtamisessa: Kesko Kesko on huomioinut ISO standardin lähdedokumenttina, joka tarjoaa opastusta yhteiskuntavastuuseen. Keskon yhteiskuntavastuun yleisiä periaatteita täydentävät yksityiskohtaisemmat politiikat, periaatteet ja linjaukset. Ne on lueteltu Vastuulliset toimintatapamme -oppaassa ja osoitteessa 15 Copyright Eltekon Ltd.

16 Markkinoiden vaatimuksena Men redan i höstas, när en ny upphandlingen av telefonitjänster drog i gång, ställdes nya krav i upphandlingen. För första gången användes ISO i en upphandling. Stockholms stad ställde krav i enlighet med ISO för socialt ansvarstagande, att anbudsgivarna skulle svara på om de uppfyllde kraven med ja eller nej, berättar Anette Holm, IT-direktör och ansvarig för upphandlingen av telefonitjänster. I slutet av mars blev telefoniupphandlingen klar och som segrare stod återigen Teliasonera, som var det enda företag som hade lämnat anbud. Enligt Anette Holm anlitade Teliasonera en extern part, Tofuture, som fick till uppgift att kontrollera om Teliasonera levde upp till ISO 26000, vilket Tofuture kom fram till att de gjorde. Stockholm Fria

17 ISO standardiin viittaaminen [Organisaatio] ottaa huomioon toiminnassaan standardin ISO ohjeet yhteiskuntavastuusta. [Organisaatio] noudattaa toiminnassaan yhteiskuntavastuullisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka pohjautuvat standardin ISO ohjeisiin

18 Raportointi GRI-yhteensovitus ISO and GRI s G3 and G3.1 Guidelines cover a very similar scope of topics. This G3-based table will help organizations interested in using ISO guidance to produce a sustainability report based on the GRI Guidelines more easily. The left column of this table lists GRI disclosure items, and the right columns list the topics and clauses in ISO where the content of those GRI disclosure items is mentioned. 18

19 Yritysvastuuraportointi Suomessa 140 Finnish Reports in GRI database: Non-GRI GRI-Referenced GRI-G4 GRI-G3.1 GRI-G

20 Käyttö viestinnässä +? Outokumpu's Annual Report also meets other requirements within sustainability reporting. Outokumpu decided to adopt the ISO "Guidance on social responsibility" standard. This is the first report in which we have the ISO core subjects and issues comparison table together with GRI reporting index 20

21 Organizations using / referring to ISO Copyright Eltekon Ltd.

22 FIBSin yritysvastuututkimus 2013

23 Tutkimuksen viitekehys ISO pohjainen Mitä yhteiskuntavastuuteemoja pidätte yrityksenne kannalta olennaisimpina? Ympäristökysymykset Oikeudenmukaiset toimintatavat Työelämän käytännöt Hallintotapaan liittyvät kysymykset Kuluttaja-asiat Ihmisoikeudet Paikallisyhteisön toimintaan osallistuminen ja paikallisyhteisöjen kehittäminen Yhteiskuntavastuuteemat eivät ole yrityksellemme ajankohtaisia Muu 0 10 %, N = 203

24 Kuinka paljon ISO käytössä Suomessa? Noudatetaanko yrityksessänne joitakin seuraavista kansainvälisistä toimintaperiaatteista? ISO laatustandardi ISO ympäristöstandardi GRI-raportointiohjeet (Global Reporting Initiative) Carbon Disclosure Project UN Global Compact -periaatteet ISO yhteiskuntavastuuohjeisto PRI (Principle of Responsible Investment) -periaatteet Business Social Compliance Initiative (BSCI) SA sertifikaatti AA1000 -standardi Muita Emme noudata mitään kansainvälistä yritysvastuuseen liittyvää toimintaperiaatetta En osaa sanoa Muita mainintoja mm: OHSAS Green Office OECD ohjeistus monikansallisille yrityksille %, N = 203

25 Vastuullisuustyökalut tai toimintaperiaatteet toimitusketjuissa syksy -13 YK:n Global Compact 39% Business Social Compliance Initiative (BSCI) OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ISO yhteiskuntavastuuohjeisto YK:n ihmisoikeusohjeisto yrityksille (UN Guiding Principles on Muita En osaa sanoa Emme noudata mitään kansainvälistä yritysvastuuseen Sedex Supplier Ethical Data Exchange Sedex Supplier Ethical Data Exchange 23% 23% 19% 19% 16% 16% 13% 13% 13% Vastuullinen liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla FIBS projekti Fair Labor Association (FLA) - jäsenyys 3% 0% 5% 10%15%20%25%30%35%40% 25

26 EU Komissio hyväksyy ISO 26000:n For Enterprises European Commission: "an evolving and increasingly coherent global framework for CSR": 1. OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2. The 10 principles of the United Nations Global Compact 3. ISO Guidance Standard on Social Responsibility 4. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 5. International Labour Organisation Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises on Social Policy For Commission itself The Commission intends to: and take account of the ISO Guidance Standard on Social Responsibility in its own operations. 26

27 PK-yrityksen kokoista yhteiskuntavastuuta SFS järjesti 6 kuukautta kestäneen ISO PK-yritysten käytössä-pilottiprojektin; mukana myös FIBS ja Kemianteollisuuden liitto. Tavoite selvittää, kuinka hyvin ISO soveltuu työkaluksi PK-organisaatioille niiden kehittäessä yhteiskuntavastuutoimintaansa, ja saada kokemusta standardin käyttöönotosta. Kuusi PK-yritystä ympäri Suomea kokeili standardin käyttöä konsultin ohjauksessa oman vastuullisuustoiminnan kehittämistyössä. (Kiantama, Kiilto, Northland Resources, Taskut, Vexve, Vivago) Tulokset: ISO sopii hyvin PK-yrityksille: - kysymyksessä on prosessi jossa edetään vaiheittain, asia kerralla - standardia voidaan soveltaa kevyen mallin mukaisesti (standardi ei sisällä vaatimuksia) - standardi kertoo mitä tulisi tehdä ja myös jonkin verran miten. Hyvä tarkistuslista - asioille standardoidut otsikot esim. nettiin, raporttiin jne. - toimitaan yhteisen ajatusmallin mukaisesti, luo raamit - standardiin helppo viitata kun asiakkaat kysyvät, eikä tarvitse kertoa kaikkia yksityiskohtia. Hyvä että kansainvälinen. - ISO prosessi vaatii aikansa (jopa 3 vuotta)

28 Mistä lisätietoa (SFS) 1. Ohjeita yhteiskuntavastuuoppaan periaatteiden noudattamiseen Yhteiskuntavastuuoppaassa ISO kuvataan yhteiskuntavastuuseen liittyvät kysymykset, ydinaiheet, periaatteet ja käytännöt. 2. Ohjeita standardin mukaisen omaehtoisen vakuutuksen laatimiseen, joka perustuu itsearviointiin ja sen tulosten vertaamiseen standardiin ISO Ohjeiden avulla organisaatio voi arvioida ja helpottaa standardin periaatteiden noudattamista sekä edesauttaa standardin hyödyntämistä toiminnassaan. 28

29 Loppupäätelmiä Hyvä väline, monia käyttökohteita Kokonaisvaltaisuus, systemaattisyyys Looginen osa johtamisen, laadun ja ympäristön standardiperhettä Julkinen ja 3:s sektori voi hyödyntää Itsearvioitavuus, julkistus, kehittäminen Auditoitavuus? Markkinat ratkaisevat Kehitysmaissa kasvu vahvaa Yhteensovitus muiden johtamisen välineiden ja raportointityökalujen kanssa 29

30 Kiitos 30

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 OPPILAITOSPORTAALI Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas ISO (International Organization for Standardization) ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka jäseninä on 164 kansallista standardisoimisjärjestöä.

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA Kansainvälinen ISO 14000 -standardisarja 2014 www.sfs.fi Osallistu ja vaikuta standardisointiin Standardisoinnin palveluorganisaationa maassamme toimii Suomen Standardisoimisliitto

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE Lotta Heinämäki Leena Huuskonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous LOTTA HEINÄMÄKI

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa LTA 4/10 p. 352 368 Tiina Onkila ja Marjo Siltaoja Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa Tiivistelmä Yritysvastuuraportoinnista

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI Annina Takala Tekniikan yhteistyöryhmä ekniikan Akateemisten Liitto TEK atavartijankatu 2, 00520 Helsinki uhani Mykkänen / Punkmedia Oy lina Minn

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

INFORMAATIO- JA KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIAN (ICT) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KRIISINHALLINNASSA Aapo Immonen ja Hannu Rantanen

INFORMAATIO- JA KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIAN (ICT) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KRIISINHALLINNASSA Aapo Immonen ja Hannu Rantanen INFORMAATIO- JA KOMMUN NIKAATIOTEKNOLOGIANN (ICT) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KRIISINHALLINNASSA Aapo Immonen ja Hannu Rantanen Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 4/2011 ISBN 978-952-5905-11-3

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot