Osaava-hanke Mirja Antila Kankaanpään opisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto"

Transkriptio

1 Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke Mirja Antila Kankaanpään opisto

2 Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli (kysymyssarjamalli) CAF 2006 (Common Assesment Framework) ISO 9001:2008 standardi (ks. myös ISO-14001, OHSAS 18001) BSC (Balanced Scorecard) Tasapainotettu mittaristo Itsearviointimallit: mm. CAF, EFQM, ISO, ITE itsearvioinnin malli (Kuntaliitto) Laatusuositukset => Opastavat ja ohjaavat keskeisten asioiden tunnistamiseen

3 EFQM

4 EFQM EXCELLENCE malli 2013 TOIMINTA TULOKSET HENKILÖSTÖ Henkilöstö tulokset JOHTAJUUS STRATEGIA PROSESSIT, TUOTTEET ja PALVELUT Asiakastulokset Toiminnan tulokset KUMPPA- NUUDET ja RESURSSIT Yhteiskuntatulokset OPPIMINEN,LUOVUUS ja INNOVOINTI Kattava kokonaiskuva organisaatiosta Erinomaisuuden tunnuspiirteet käytäntöön

5 EFQM Excellence malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Kestävän menestyksen perusta Kestävän tulevaisuuden luominen Organisaation kyvykkyyden kehittäminen Luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen Visionäärinen, innostava ja vastuullinen johtajuus Ketteryys johtamisessa Osaava henkilöstö menestyksen tekijänä Huipputulosten tekeminen Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle

6 EFQM Excellence malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Kestävän menestyksen perusta Kestävän tulevaisuuden luominen Organisaation kyvykkyyden kehittäminen Luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen Visionäärinen, innostava ja vastuullinen johtajuus Ketteryys johtamisessa Osaava henkilöstö menestyksen tekijänä Huipputulosten tekeminen Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle

7 CAF 2013

8 CAF 2013 (The Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla TOIMINTA TULOKSET 3.HENKILÖSTÖ 7. Henkilöstötulokset 1. JOHTAJUUS 2. STRATEGIA 5. PROSESSIT 6. Asiakastulokset 9. Toiminnan tulokset 4.KUMPPA- NUUDET ja RESURSSIT 8. Yhteiskuntatulokset OPPIMINEN,LUOVUUS ja INNOVOINTI Kattava kokonaiskuva organisaatiosta Erinomaisuuden tunnuspiirteet käytäntöön

9 Yhteinen arviointimalli CAF 2013 The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Tärkeää on kuitenkin noudattaa yhdeksää arviointialuetta ja niiden 28 arviointikohtaa. Toimintatapojen arviointi Arviointialue 1: Johtajuus Arviointialue 2: Strategia ja toiminnan suunnittelu Arviointialue 3: Henkilöstö Arviointialue 4: Kumppanuudet ja resurssit Arviointialue 5: Prosessit Tulosten arviointi Arviointialue 6: Asiakas- ja kansalaistulokset Arviointialue 7: Henkilöstötulokset Arviointialue 8: Yhteiskuntavastuutulokset Arviointialue 9: Keskeiset suorituskykytulokset

10 CAF-mallin tarkoitus ja tavoite CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden suorituskyvyn arviointiin ja kehittämiseen Itsearviointityökalu kuten EFQM-malli CAF:lla on neljä päätavoitetta: 1. Helpottaa laatujohtamisen menetelmien käyttöönottoa soveltaen PDCA - kehittämissykliä [PDCA = suunnittele (plan), toteuta (do),arvioi (check), kehitä (act)]. 2. Auttaa paikantamaan organisaatioiden vahvuuksia ja parantamisalueita. 3. Yhdistää erilaisia käytössä olevia laadunhallintamenetelmiä. 4. Edesauttaa organisaatioidenvälistä vertailukehittämistä.

11 CAF-mallin käytöstä CAF on yleisen tason työkalu, jota voidaan muokata vastaamaan paremmin oman organisaation tarpeita. Tärkeää on kuitenkin noudattaa yhdeksää arviointialuetta ja niiden 28 arviointikohtaa. Pisteytystaulukoita ei suositella muutettavaksi Arvioinnin tulee perustua näyttöön Suorituskykyä verrataan kriteeristöön, joka on hyväksytty eurooppal. tasolla Saadaan yhteinen näkemys siitä, mitä tarvitaan toiminnan kehittämiseksi Auttaa hahmottamaan toimenpiteiden ja tulosten välisen riippuvuuden Henkilöstöllä aktiivinen ja osallistuva rooli Mahdollistaa Hyvien käytäntöjen jakamisen oman ja muiden organisaatioiden kanssa Säännöllisesti toteutettuna mahdollistaa erilaisten kehittämishankkeiden nivomisen osaksi normaalia johtamista ja kehittymisen seurantaa

12 CAF-mallin käytöstä Arviointi kohdissa 1-5 osoittaa riippuvuuden organisaation tavoitteiden ja toiminnan välillä eli johtamisjärjestelmä henkilöstöresurssit taloudellisten voimavarojen käyttö ovat arvioinnissa suhteessa strategiaan ja ydinprosesseihin Samoin arvioinnissa tarkastellaan ovatko tulokset (arviointialueet 6-9) seurausta kuvatuista toimintatavoista (arviointialueet 1-5)

13 Toiminnan kuvaus ja arviointi (alueet 1-5) Kuvauksen tulee kertoa tavasta toimia = miten organisaatiossa toimitaan arviointikohdan esittämän asian suhteen ja miksi näin? Arviointivaiheessa pohditaan, miten ko. toimintatapa täyttää erinomaisesti toimivan organisaatio piirteet eli onko toimintatapa JÄRKEVÄ = toimintatavalle on selkeät perusteet, prosessit on määritelty ja toiminta kohdistuu sidosryhmän tarpeisiin YHTENÄINEN = toimintatapa tukee toimintaperiaatteita (arvoja) ja strategiaa ja sillä on tarkoituksenmukainen yhteys muihin toimintatapoihin

14 Tuloksien arviointi, arviointialueet 6-9 Kuvauksessa tuodaan esille näkyvät tulokset eli se, mitä organisaatiossa saadaan aikaiseksi (taulukot, tunnusluvut yms.) Arviointivaiheessa pohditaan täyttääkö tulokset erinomaisesti toimivan organisaation tunnuspiirteitä eli osoittavatko tulokset positiivista kehitystä? onko tavoitteet asetettu järkevästi? miten organisaatio sijoittuu suhteessa muihin tai vastaaviin toimijoihin? ovatko tulokset seurausta organisaation omista toimintatavoista? ovatko tulokset kattavia eli kuvaavatko ne kokonaisuutta hyvin?

15 Erinomaisen suorituskyvyn tunnusmerkit 1. Tuloskeskeisyys ; saavutetut tulokset vastaavat sidosryhmien odotuksia ja täyttävät asetetut tavoitteet. 2. Asiakas- ja kansalaislähtöisyys 3. Johtajuus ja johdonmukaisuus 4. Tosiasioihin perustuva prosessijohtaminen 5. Henkilöstön kehittäminen ja osallistaminen 6. Jatkuva oppiminen, uudistuminen ja kehittyminen 7. Kumppanuuksien kehittäminen 8. Yhteiskuntavastuu

16 CAF-laatusertifikaatti CAFia käyttäneen organisaation on itsearviointinsa jälkeen mahdollista hakea kehittämistyönsä tueksi ulkopuolista palautetta PEF (= Procedure of External Feedback) kriteeristö on työkalu, jonka avulla ulkoinen arvioija voi todentaa itsearviointiprosessin toteuttamista, arvioinnista johdettujen kehittämistoimien tarkoituksenmukaisuutta ja organisaation laatujohtamisen kypsyystasoa suorituskyvyn tunnusmerkkien pohjalta (ks. edellä 8 tunnusmerkkiä) Tällaisen arvioinnin läpikäyneellä on mahdollisuus hakea ECU sertifikaattia (ECU Effective CAF User), joka on voimassa kaksi vuotta

17 Me emme ole toimineet aktiivisesti ja järjestelmällisesti tässä asiassa. Meillä ei ole tietoja arviointialueelta tai tiedot ovat hyvin hataria. Pisteet 0-10 Suunnittele Toimintatapa on suunniteltu Sovellus 0 Kokeile Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu Tarkista Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, tarkistamme teemmekö oikeita asioita Korjaa PDCA Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu j arviointien pohjalta toimintaa on järjestelmällisesti parannettu Toimintatapamme ovat suunniteltuja, käyttöönotettuja ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Vertailukehittämistä tehdään järjestelmällisesti ja toimintatapamme ovat jatkuvan kehittämisen kohteina

18 ISO standardit

19 ISO 9004:2009 (ohjaava) ISO 9001:2008 I standardi Laadunhallintajärjestelmän jatkuva parantaminen Johdon vastuu Asiakkaat Asiakkaat Resurssien hallinta Mittaus, analysointi, parantaminen Tyytyväisyys Vaatimukset Palvelun toteuttaminen Palvelu Tuote Luottamus

20 ISO (Organization for Standardization) standardisarja ISO 9001 = vaatimusstandardi Antaa standardivaatimuksia organisaatiolle asiakkaan tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi ja tyytyväisyyden aikaansaamiseksi tuotetarjonnassa. Voidaan ulkoisesti auditoiden sertifioida (=antaa tunnustus) toimintajärjestelmän mukaisesta toiminnasta Edellyttää jatkuvaa ylläpitoa ja valmiutta osoittaa toimintajärjestelmän mukainen toiminta. Ulkoinen auditointi vuosittain ja joka 3. vuosi uudelleen arviointi.

21 IIP standardi

22 IIP Investors in People Investors in People (IIP) on toiminnan arviointi ja kehittämismalli, joka auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään. Menestymisen keino on henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin jatkuva kehittäminen. Investors In People (IIP) on myös henkilöjohtamisen standardi. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen yritys on oikeutettu IIP sertifikaattiin todistuksena hyvästä henkilöjohtamisesta.

23 IIP- mallin sovellus Mittaa Arvioi Toteuta Analysoi Tulkitse Suunnittele

24 IIP standardin kymmenen teemaa

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

HOVIOIKEUDEN laadunarviointijärjestelmä

HOVIOIKEUDEN laadunarviointijärjestelmä ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN laadunarviointijärjestelmä 2013 ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN LAADUNARVIOINTIJÄRJESTELMÄ 2013 Rovaniemen hovioikeuden laadunarviointijärjestelmä Toimituskunta: Esko Oikarinen, Erkki Nenonen,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kirjallinen aineisto

Kirjallinen aineisto Excellence Finland arviointi ja -kilpailu Kirjallinen aineisto Ohjeet osallistujalle ja pääarvioijalle 24.02.2014 H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Mikko Niiniketo MIELENTERVEYS ASUMISPALVELUIDEN LAATU: Laatujärjestelmien käyttäminen mielenterveys asumispalveluissa Tuotantotalouden kandidaatti

Lisätiedot

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Sami Pikkarainen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Syyskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT. Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen

LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT. Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen Laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa ja toteutuksessa on usein runsaasti ongelmia! Johto ei ole sitoutunut ja

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN 2 Tiedustelut: Helena Korhonen Puh. (09) 160 3223 Sähköposti: helena.korhonen@vm.vn.fi Taitto: Helena Korhonen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi 2015 Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi Riittamaija Pulli Kanneljärven Opisto 13/05/2015 13 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...2 2. KANNELJÄRVEN OPISTON LAADUNHALLINJÄRJESTELMÄN KUVAUS...2

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusprosessin kuvaus ja kustannuserittelyn laatiminen tutkimusrahoituksen hakua varten Esimerkkinä Kelan tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitusprosessin kuvaus ja kustannuserittelyn laatiminen tutkimusrahoituksen hakua varten Esimerkkinä Kelan tutkimusrahoitus Nettityöpapereita 21/2011 Barbro Marin Tutkimusrahoitusprosessin kuvaus ja kustannuserittelyn laatiminen tutkimusrahoituksen hakua varten Esimerkkinä Kelan tutkimusrahoitus Kelan tutkimusosasto Kirjoittaja

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi CAF mallin rakenne ja sisältö 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi Toimintatapojen ja tulosten arviointi TOIMINTA TULOKSET Henkilöstö Henkilöstötulokset Johtajuus Strategiat ja

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Finell, Joni Finne, Mikko 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen

Lisätiedot

Yhteispelillä tulokseen. Opiskelijan laatukäsikirja 2010. Uuden edellä

Yhteispelillä tulokseen. Opiskelijan laatukäsikirja 2010. Uuden edellä Yhteispelillä tulokseen Opiskelijan laatukäsikirja 2010 Uuden edellä Yhteispelillä tulokseen Opiskelijan laatukäsikirja 2010 Opiskelijan laatukäsikirjan on tuottanut opiskelija Minttu Heikkilä osana opinnäytetyötään

Lisätiedot

Toiminnan laadun parantaminen organisaation itsearvioinnilla

Toiminnan laadun parantaminen organisaation itsearvioinnilla Toiminnan laadun parantaminen organisaation itsearvioinnilla - tutkimus Suomen puolustusvoimien tulosyksiköissä Juhani Ojala Maasotakoulu Johtamisen julkaisusarja 1/2007 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot