ISO aamukahvitilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 26000 -aamukahvitilaisuus"

Transkriptio

1 TERVETULOA

2 Yhteiskuntavastuustandardin ISO maailmanlaajuinen käyttö ISO aamukahvitilaisuus Susanna Vahtila SFS SFS:n kokouskeskus, Helsinki

3 Ohjelma Aamukahvit Teemat ISO standardin levinneisyys maailmalla (SV) ISO yhteiskuntavastuuoppaan käyttö kehittyvissä maissa (SV) kokemuksia ISO standardin käytöstä (LT) ISO opetuskäytössä (LT) onko ISO hyvä vai huono standardi eri sidosryhmien käsityksiä (LT) Sertifiointi vai ei? (SV) ISO ja yhteiskuntavastuu tulevaisuudessa tarvitaanko lisää ohjeistusta ja minkälaista? (SV)

4 Suomen Standardisoimisliitto SFS Standardisoinnin keskusjärjestö on ISOn ja CENin jäsen koordinoi kansallista standardisointia laatii SFS-standardeja vahvistaa SFS-standardit myy kansallisia ja kansainvälisiä standardeja hoitaa tietopalvelua julkaisee SFS-tiedotus lehteä

5 Aikajana 1972 Tukholman ympäristökonferenssi - Kasvun rajat (Rooman klubin tilaustyö MIT:stä) Maapallon kantokyvyn rajat 1987 Our common future Bruntlandin komission raportti Kestävän kehityksen käsite 1992 Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi Kestävän kehityksen peruskirja Standardisoinnin avulla työkaluja kestävän kehityksen edistämiseksi: 1991 ISO Strategic Advisory Group on the Environment 1993 ISO/TC 207 -> ISO sarja

6 Etapit ISO ja SFS Keskusteltu ISOssa vuodesta 2001 Kv. seminaari Tukholmassa ja standardisointialoite v Standardin laadinta alkoi v Yhteensä 8 ISO-kokousta (+ lukuisa määrä editorien kokouksia joka välissä) ISO julkaistiin Suomalaisia mukana alusta asti, 4-5 henkilöä/ison kokous Taustaryhmänä on toiminut SFS TK 117 SFS järjestänyt 6 seminaaria Standardi on käännetty suomeksi ja vahvistettu kansalliseksi standardiksi SFS-ISO (joulukuu 2010) SFS:n ISO projekti Aamukahvitilaisuus klo 9-11 SFS:ssä terveiset ISO International Workshop sta Genevestä marraskuulta (Global use of ISO 26000)

7 Valmistelun erityispiirteitä ISOssa uusi aihe, uudet sidosryhmät mukaan 660 asiantuntijaa 99 eri maasta työn eri vaiheissa mukana kehittyvät maat mukana kansalliset delegaatiot, joissa max 6 henkilöä, sidosryhmäpohjalta (teollisuus, julkinen hallinto, kuluttajat, kansalaisjärjestöt, työntekijäjärjestöt sekä palvelut, tukitoiminnot ja tutkimus) Keskeiset yhteiskuntavastuuorganisaatiot ILO, GRI, YK:n Global Compact sekä 40 muuta kansainvälistä organisaatiota

8 Yhteyksiä An Introduction to Linkages between UN Global Compact Principles and ISO Core Subjects GRI and ISO 26000: How to use the GRI Guidelines in conjunction with ISO EU-KOMISSIO: Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi Komissio kehottaa kaikkia eurooppalaisia suuryrityksiä sitoutumaan vuoteen 2014 mennessä siihen, että ne ottavat huomioon ainakin yhden seuraavista periaate- tai ohjekokonaisuuksista kehittäessään lähestymistapaansa yritysten yhteiskuntavastuuseen: YK:n Global Compact -periaatteet, OECD:n monikansallisille yhtiöille osoitetut toimintaohjeet tai ISO yhteiskuntavastuustandardin. SUOMI: Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskuntavastuusta (2012) Nordic Council of Ministers: Nordic Strategy for Corporate Social Responsibility (viitattu OECD, YK, ISO 26000)

9 ISO standardin levinneisyys maailmalla Tosiasia: Hyvä kattavuus kansallisissa adoptioissa Käyttö? Ei luotettavia yhteenvetotietoja Tunnetaanko Painottunee suuriin yrityksiin Ei juuri raportoitua käyttöä yritysmaailman ulkopuolelta ISOn tutkimus 2012

10 ISO käyttöönoton laajuus? Countries that have adopted or is planning to adopt ISO 26000, November 2012, rev ( )

11 ISO eri kielillä 24: arabia, bulgaria, kiina, tsekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, japani, kazakki, korea, mongolia, norja, puola, portugali, romania, venäjä, serbi, slovakki, espanja, ruotsi, thai Ehkä: italia, eesti, unkari

12 ISOn tutkimuksesta muuta 70 vastanneen arvio kiinnostuksesta omassa maassa: lisääntyy 59%, vakio 38%, vähenee 3% Yleisimmät kysymykset: sertifiointi 51%, koulutus 25%, implementointi 12%, muuta 12% Taustaryhmä on 84%:lla vastanneista (62 maata) Tarvitaanko sertifiointistandardia tulevaisuudessa asteikolla 1 5: 68 maata vastasi, keskiarvo 2.8

13 ISO käyttö kehittyvissä maissa Käytön esteitä: Tiedon puute Mustia aukkoja, jos jonkin maan standardisointiorganisaatio ei toimi kunnolla Resurssien puute Asenteet: Miten hyväntekeväisyydestä yhteiskuntavastuuseen Erot yv-periaatteiden ja vallitseviin käytäntöihin, bisnesetiikkaan, kulttuuriin

14 ISO käyttö kehittyvissä maissa Positiivista: Tietoisuuden lisääntyminen Meneillään paljon koulutusta, tiedottamista, workshopeja, webbisivustoja Vaikutukset poliittiseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön Eri sidosryhmien saaminen samaan pöytään Toiminnan verkostoituminen paitsi kansallisesti, myös alueellisesti (etenkin Afrikka ja Latinalainen Amerikka) Yhteinen ymmärrys yhteiskuntavastuusta kansallisesti Standardin soveltamisen kautta kohti kestävää liiketoimintaa

15 Mikä on ISO Guidelines = Ohjeita (laajuus n. 100 s.) Hyvä opas niille, jotka perehtymässä asiaan Keskeiset asiat Konsensus-dokumentti Yhteinen käsitys, mitä yhteiskuntavastuu on Niidenkin, jotka kulkevat kehityksen kärjessä, on hyvä tietää mikä ja mitä on ISO Tuleeko ISO standardista kansainvälisesti ja eri maissa käytetty, tunnettu ja tunnustettu referenssi? ISO on brändi, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti

16 Mihin ISO käytetään, mikä ero muihin yhteiskuntavastuualoitteisiin Kansainväliset sopimukset = yleiset raamit ISO = mitkä asiat huomioitava; suosituksia Esim. GRI = mittarit, indikaattorit, laskentaohjeet, raportointi ISO on ohjestandardi: Kansainvälinen, yhteinen käsitys yhteiskuntavastuusta ( sopimus ) laaja, käsittää koko yhteiskuntavastuun kompromissien tulos; mukana n. 100 maata, keskeiset SRorganisaatiot (ILO, Global Compact, GRI) ja laaja kirjo asiantuntijoita hyvin erilaisista organisaatioista ohje; mitä asioita tulisi ottaa huomioon, käydä läpi ja parantaa omanssa organisaatiossa yleinen, kaikille organisaatioille, ei vain yrityksille

17 Havaintoja Yhteiskunnan odotukset ja vaatimukset kasvavat -> muutoksia nopealla aikataululla Latinalainen Amerikka erityisen aktiivinen Kansainvälinen kauppa ja ISO tuleeko standardista referenssidokumentti Monissa maissa myös julkisen hallinnon yhteistyöhankkeita standardin implementoimiseksi Vaikutukset lainsäädäntöön? Koulutusta järjestetään paljon, myös yliopistoja mukaan Tieto leviää -> myös välillisiä vaikutuksia organisaatioiden toimintaan Tiedotuksen monet kanavat -> globaali tietoisuus

18 Laila kokemuksia ISO standardin käytöstä ISO opetuskäytössä onko ISO hyvä vai huono standardi eri sidosryhmien käsityksiä

19 Mitä ISO ei ole ISO ei ole ns. sertifiointistandardi, ei sisällä vaatimuksia Miksei? Työryhmän mandaatissa sovittiin näin -> aloite ei olisi muuten mennyt läpi Aika ei ollut kypsä, vaikea aihe, liian suuria eroja maailmalla (tasot, tavat, kulttuurit, lainsäädäntö) Opas oli mahdollista kirjoittaa paljon kattavammaksi kuin vaatimusstandardi Sertifiointi lisää kustannuksia. Mikäli pakollinen organisaation tulisi tehdä olisi hyvä, että = tsekkauslista ja opas Organisaatio ei voi väittää noudattavansa ISO 26000:n vaatimuksia

20 ISO standardiin viittaaminen [Organisaatio] ottaa huomioon toiminnassaan standardin ISO ohjeet yhteiskuntavastuusta. [Organisaatio] noudattaa toiminnassaan yhteiskuntavastuullisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka pohjautuvat standardin ISO ohjeisiin EI NÄIN: organisaatio noudattaa ISO standardin vaatimuksia

21 Mitä halutaan ISO-konferenssi, Geneve, marraskuu 2012

22 Plussaa: Näyttö Jos sertifioitava vaatimusstandardi Selkeät vaatimukset Jos ISO-standardi julkaistaisiin -> eroon toisistaan poikkeavista kansallisista standardeista/vaatimuksista Miinusta: Vaatimuksia on vaikea kirjata globaalisti Jos hallintajärjestelmä = prosessin sertifiointi Standardit vs. viranomaismääräykset Sertifioinnin hinta Kaupan este (?), jos pakollinen tai pakollinen Yhteismitallisuus? Toimialariippuvuus?

23 Kansallisia standardeja DS Ledelsesystem for samfundsmässig ansvar Kravbeskrivelse Ranska, Iso-Britannia, Portugali, Brasilia, Ukraina, Itsearviointioppaita: NPR 9026: Guidance on self declaration ISO (Hollanti) Tulossa: SIS Specifikation xxxx:2012, Socialt ansvarstagande Systematisk egendeklaration (Ruotsi)

24 ISO 26000:n tulevaisuudesta ISO uusimistarvekysely vuoden kuluttua -> standardin uusinta (tai sitten ei) -> ISO vaatimusstandardin laadinta (?) -> tai jotain muuta. Uusi aloite ISOssa (2012 marraskuu): Sustainable purchasing Self-declaration guidelines? (IWA XX Social responsibility Guidance on self-declaring the application of ISO 26000) (kerran kaatunut TMB:ssä) Sertifiointistandardi?

25 Lisätietoja ISOn Internetsivut: -> Yleistä tietoa, Esitteitä, Videoita, Uutisia, FAQs Standardisoinnin oppilaitossivusto SFSedu: -> kalvosarja kaikkien käyttöön SFS: esite Verkkokauppa sales.sfs.fi ISO verkosto, joka välittää ISOn kautta tulevaa tietoa (SFS:n komitean TK 117 pohjalta) Tulossa suomenkielinen itsearviointiopas NPR 9026: Guidance on self declaration ISO (Hollanti) Tulossa ruotsalainen itsearviointiopas: SIS Specifikation xxxx:2012, Socialt ansvarstagande Systematisk egendeklaration

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 OPPILAITOSPORTAALI Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas ISO (International Organization for Standardization) ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka jäseninä on 164 kansallista standardisoimisjärjestöä.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA Kansainvälinen ISO 14000 -standardisarja 2014 www.sfs.fi Osallistu ja vaikuta standardisointiin Standardisoinnin palveluorganisaationa maassamme toimii Suomen Standardisoimisliitto

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

Kati Halonen. Muoviset vuodet

Kati Halonen. Muoviset vuodet Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviteollisuus ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu Julkaisija: Muoviteollisuus ry 2011 Teksti:

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä

Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 3/2014 Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa Duodecimin toimintaa Kansainvälistä yhteistyötä laatimisessa Duodecim-seuran ansiosta Suomi on edelläkävijämaa. Käypä hoito -suositukset ja Lääkärin käsikirja ovat arkikäytössä lähes jokaisessa terveydenhuollon

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot