Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä"

Transkriptio

1 Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna LIIKETALOUDEN 1

2 Pääkysymys: Tutkimuskysymykset Millainen rooli yritysvastuulla on Finanssialan Keskusliiton jäsenjärjestöissä? Alakysymykset: Minkälaisia käytänteitä yritysvastuun viestimisessä toteutetaan? (vastuuraportin varmennus, muoto, vastuuviestinnän kanavat, sidosryhmävuoropuhelu) Onko vastuullisuuspolitiikkoja tai ohjeistuksia? Mikä on erilaisten vastuullisuusaloitteiden rooli vastuuperiaatteiden määrittelyssä? Mitä lain vaatimukset ylittäviä käytänteitä toteutetaan? (liiketoiminta, oma henkilöstö ja ympäristö) Mitä yritysvastuu merkitsee finanssialan toimijoille? 2 LIIKETALOUDEN

3 Teoreettinen viitekehys Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu Vastuullisuus ja maine Vastuullisen toiminnan politiikat Vastuullisen toiminnan standardit, ohjeistukset ja aloitteet Yritysvastuun viestintä Yritysvastuuraportti ja muut viestinnän kanavat Raportoinnin muoto ja sisältö Raportoinnin arviointi Sidosryhmävuoropuhelu ja viestinnän avoimuus 3 LIIKETALOUDEN

4 Webropol-kysely Miten tutkimus tehtiin? 42 FK:n jäsenyhteisöä (finanssikonserneja edustaa yksi vastaaja) Yhtiöiden koko ja edustavuus: suuret ja pienet toimijat erikseen Vastausaikaa n. viikko, sitten muistutus, ja taas viikko 15 vastausta (Lähivakuutus x 2), vastausprosentti 35,7 % Vastauksista 12 kpl suuria ja 3 kpl pienempiä ; vastanneet suuret toimijat edustavat kuitenkin lähes 90 % Suomen finanssimarkkinan volyymista. 4 LIIKETALOUDEN

5 Vastaajien taustatiedot Muu, mikä? Henkilöstön kehityspäällikkö, kehitysjohtaja, yhteiskuntavastuujohtaja, yhteiskuntasuhteet ja edunvalvonta -johtaja 5

6 Yritysvastuun viestimisen käytänteet Miten julkaisette yritysvastuuraportin? 6

7 Yritysvastuun viestimisen käytänteet Ohjeistukset raportoinnissa Raportin varmennus 7

8 Yritysvastuun viestimisen käytänteet Tärkeimmät sidosryhmäkohtaiset kanavat Yritysasiakkaat Kuluttaja-asiakkaat Uudet työntekijät Henkilöstö Mainonta ja markkinointiviestintä Sosiaalinen media Asiakasviestintä Tilaisuudet ja tapahtumat Julkaisut Kasvokkain viestintä ja myyntityö Ekstranet Intranet Internet

9 Yritysvastuun viestimisen käytänteet Tärkeimmät sidosryhmäkohtaiset kanavat Kansalaisjärjestöt Elinkeinoelämän etujärjestöt Media Sijoittajat, omistajat, rahoittajat Mainonta ja markkinointiviestintä Sosiaalinen media Asiakasviestintä Tilaisuudet ja tapahtumat Julkaisut Kasvokkain viestintä ja myyntityö Ekstranet Intranet Internet

10 Yritysvastuun viestimisen käytänteet Tärkeimmät sidosryhmäkohtaiset kanavat Poliitikot Oppilaitokset Yhteistyö- ja liikekumppanit Viranomaiset Mainonta ja markkinointiviestintä Sosiaalinen media Asiakasviestintä Tilaisuudet ja tapahtumat Julkaisut Kasvokkain viestintä ja myyntityö Ekstranet Intranet Internet

11 Yritysvastuun viestimisen käytänteet Kerrotaanko avoimesti myös ongelma-alueista, esim. sidos- ja painostusryhmien esille ottamista asioista Sidosryhmien arvojen selvittäminen 11

12 Vastuullisuuspolitiikat, standardit ja aloitteet Mitä kirjattuja yritysvastuupolitiikkoja tai ohjeistuksia? Muu, mikä, mm.: Green Office, omistajapolitiikka, riskienhallinta, asiakasvalitusten käsittelyn periaatteet, Financial Crime ohjeet, Corporate Governance, sosiaalisen vastuun ohjeistus, paljon erillisiä palasia, joita parhaillaan yhdistetään 12

13 Vastuullisuuspolitiikat, standardit ja aloitteet 13

14 Mainittuja ohjeistuksia/standardeja: Carbon disclosure project ClimateWise European road safety charter ECPAT EFQM:n laatukriteeristö Vastuullisuuspolitiikat, standardit ja aloitteet 14

15 Yritysvastuun merkitys Miten tärkeitä yrityksen näkökulmasta? Sidosryhmäyhteistyö Hyväntekeväisyyshankkeet Vahingontorjuntatyö ja turvallisuuden edistäminen Finanssilukutaidon edistäminen Erittäin tärkeä Melko tärkeä Neutraali Melko vähäpätöinen Erittäin vähäpätöinen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Esimerkkejä hyvistä käytänteistä: työkyvyn ylläpitoa edistävien hankkeiden tukeminen, yhteiskuntavastuuasioiden sisäinen uutiskanava, finanssiosaamisen lisäämiseen liittyvät verkko-oppimisympäristöt lapsille ja nuorille 15

16 Yritysvastuun merkitys Yleishyödyllisten investointien tukeminen, kuten sponsorointi ja lahjoitukset Tuotteiden ja palveluiden laatu Toiminnan pitkäjänteisyys Toiminnan läpinäkyvyys Hyvän liiketoimintatavan noudattaminen (business behaviour, hyvän pankkitavan säännöt, hyvä vakuutustapa) Henkilöstön hyvinvointi Erittäin tärkeä Melko tärkeä Neutraali Melko vähäpätöinen Erittäin vähäpätöinen Osakkeenomistajien/omistaja-asiakkaiden huomioiminen Hyvän hallintokoodin noudattaminen Riskienhallinta 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

17 Yritysvastuun merkitys Osa-alueiden huomioimisen vaikutus maineeseen Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Erittäin suuri Melko suuri Neutraali Melko vähäinen Erittäin vähäinen Taloudellinen vastuu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

18 Lain vaatimukset ylittävät käytänteet Kuka yrityksessä hoitaa yritysvastuuasioita? Erillinen yritysvastuuyksikkö Laki-, suunnittelu- ja viestintäyksikkö 18

19 Henkilöstöedut Lain vaatimukset ylittävät käytänteet 19

20 Mainittuja henkilöstöetuja: Lain vaatimukset ylittävät käytänteet Vapaa-ajan toiminta, liikunta ja kulttuuri Kurssit, koulutus, uravalmennus Laajennettu työterveyshuolto Joustot työajassa, etätyöskentely, sapattivapaat, erityis- ja tukiohjelmia ikääntyville Henkilökuntaedut ja -alennukset: sijoitus rahastoihin ilman merkintäpalkkiota, henkilöstölaina, hinnoitteluetuja sijoitus- ja rahoitustuotteiden osalta 20

21 Lain vaatimukset ylittävät käytänteet Ympäristöasioiden huomiointi päivittäisessä toiminnassa 21

22 Vastuullisuuden huomiointi Lain vaatimukset ylittävät käytänteet Vastuullisen sijoittamisen periaatteet: UNPRI (myös GES Investment Services arviointi sijoituskohteen yhteiskuntavastuusta ja SRI-politiikka x 1) 22

23 Kehittämisehdotukset Näettekö yhteistyön finanssialalla yritysvastuuasioiden edistämiseksi hyödyllisenä? Pieni yritys elää yritysvastuullisesti eikä voi käyttää aikaa ja rahaa sen kaunistelemiseen raportoinnilla yms. Suurten yritysten esikunnat tuottavat yritysvastuuraportteja ym. paremmin, mutta raportoinnin hyvyys ei välttämättä korreloi yritysvastuullisuuden kanssa 23

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto 1 FIBS Yritysvastuuverkosto! Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Roolimme

Lisätiedot

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Päivi Mikkola IY07 Opinnäytetyö 22.11.2009 Tiivistelmä 22.11.2009 Liiketalouden

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012. Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012. Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012 1 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Yhteenveto 3

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullinen yritystoiminta = yritysten tapa toteuttaa kestävää

Lisätiedot

Martela vastuullisuus raportti 2011

Martela vastuullisuus raportti 2011 Martela vastuullisuus raportti 211 2 Sisältö Esittely 3 Raportin sisältö ja kattavuus 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Martela auttaa asiakkaitaan vastuullisuudessa 5 Martela lyhyesti 6 Martela on työympäristömuutosten

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Markkinoinnin osasto International marketing Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Työn tarkastajat: Professori Sami Saarenketo Professori Olli Kuivalainen Helsinki 16.8.2007

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA Yrityksen hallinto Pro gradu tutkielma Heinäkuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu GRI-ohjeiston mukaisen yhteiskuntavastuuraportoinnin kattavuus sekä yhteiskuntavastuuraportointiin vaikuttavia tekijöitä suomalaisella pankkisektorilla Yrityksen

Lisätiedot

mitä, miksi ja miten?

mitä, miksi ja miten? Piia Nurmi 14.10.2010 Vastuullinen yritys mitä, miksi ja miten? esityksen tavoite Tähän kenttään voi sijoittaa kuvan tai kaavion Luoda yhdessä teidän kanssanne kartta siitä, mitä yritysvastuu on, missä

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2012 24.4.2013 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2012 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2012

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu on yrityksille nykyisin muutakin kuin ympäristövastuuta

Yhteiskuntavastuu on yrityksille nykyisin muutakin kuin ympäristövastuuta FIBSin yritysvastuututkimus 2015 LUKIJALLE Yhteiskuntavastuu on yrityksille nykyisin muutakin kuin ympäristövastuuta FIBSin kolmas yritysvastuututkimus kertoo, että ympäristö on suomalaisyrityksille enää

Lisätiedot

YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JULKAISU 8/2008 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 3.12.2008

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

Yritysvastuun raportoinnin ensi askeleet. Tietopaketti pk-yrityksille

Yritysvastuun raportoinnin ensi askeleet. Tietopaketti pk-yrityksille Yritysvastuun raportoinnin ensi askeleet Tietopaketti pk-yrityksille Raportoinnista ja sen tarpeellisuudesta Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus voivat parhaimmillaan parantaa pk-yritysten

Lisätiedot