St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s, 8.4. 0 5"

Transkriptio

1 St u Li e Yr t St i In a Ny y L J Tu e Ai u s El i En e N u Je u Yr t St n Va t Ul i Uu m Ll i f Ti a s U A Ro h F s,

2 s ÄL s FIBS Vastuullinen yritystoiminta Yritysvastuu Suomessa: FIBSin yrityvastuututkimus Tulevaisuus

3 FIBS!! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto!!! Autamme yrityksiä tekemään parempaa bisnestä nyt ja tulevaisuudessa!! Tarjoamme Suomen parasta ja kattavinta yritysvastuupalvelua 1. Ajankohtaista tietoa ja käytännön työkaluja uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa Suomesta ja muualta maailmasta 2. Ainutlaatuisia benchmarking- ja verkostoitumismahdollisuuksia 3

4 FIBSin jäsenet!

5 17+ jäsenetua! Tilaisuudet ja tapahtumat Kehittämishankkeet ja työkalut Viestintä, näkyvyys ja maineenrakennus Vaikuttamismahdollisuudet 5

6 St u Li e Yr t St i i T?

7 Vastuullinen yritys..!..varmistaa itselleen parhaat toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa eli tekee enemmän kuin laki edellyttää huomioi sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset kantaa vastuuta myös alihankkijoidensa vastuullisuudesta viestii avoimesti ja läpinäkyvästi minimoi toimintansa negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset on sitoutunut kehittämään toimintaansa kehittää taloudellisesti kannattavia ratkaisuja ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. VASTUULLINEN YRITYSTOIMINTA ON KESTÄVÄÄ JA KANNATTAVAA 7

8 Keskeisiä teemoja! Ilmastonmuutos ja hiilijalanjälki Vedenkäyttö Työhyvinvointi Ihmisoikeudet Kemikaalien käyttö Työterveys ja -turvallisuus Veronmaksu Harmaa talous, korruptio Energiatehokkuus Toimitusketjut Materiaalitehokkuus, kierrätys Lapsi- ja pakkotyö

9 Yritysvastuun liikkellepanevia voimia! Globaalit ympäristöja sosiaaliset haasteet Sijoittajat Henkilöstö Kuluttajat & B2Basiakkaat Muut sidosryhmät (media, NGOt) 9

10 Yritysvastuun tasot! Vaatimustaso" Vapaaehtoiset sitoumukset Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen Edelläkävijyys: innovaatiot ja vaikuttaminen Lakien noudattaminen Riskien hallinta" Nykyinen taso? Tavoitetaso?" Uudet mahdollisuudet" Kilpailukyky" 10

11 F si y i Ys a Tu t Tk m S 0 5 #Yr T Sv S u S

12 Miksi yritykset panostavat vastuullisuuteen Mahdollisuus valita 3 keskeisintä syytä Yritysmaineen rakentaminen Vastuullisuus on liiketoimintamme lähtökohta Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen Asiakastyytyväisyyden lisääminen Ympäristövaikutusten vähentäminen Lakien, säädösten ja suositusten noudattaminen Sosiaalisen vastuun edistäminen ja varmistaminen Riskien hallinta Työtyytyväisyyden lisääminen Myynnin kasvattaminen Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Kustannussäästöt Uusien innovaatioiden luominen Muut syyt :" Yritysmaineen / brändin rakentaminen 95 %" Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen 92 %" Työnantajaimagon parantaminen 91 %" " Vuonna 2013 vastaajilla oli mahdollisuus valita myös kaikki vaihtoehdot" 2015, n = , n = % 12

13 Miten olennainen tekijä vastuullisuus on yritysten kannalta juuri nyt Erittäin olennainen Jokseenkin olennainen Ei lainkaan olennainen 2015, n = , n = , n = % 13

14 Mitkä yhteiskuntavastuuteemat ovat yritysten kannalta olennaisimpia Mahdollisuus valita 3 olennaisinta Oikeudenmukaiset toimintatavat Työelämän käytännöt Ympäristökysymykset Kuluttaja-asiat Ihmisoikeudet Paikallisyhteisön toimintaan osallistuminen ja paikallisyhteisöjen kehittäminen Yhteiskuntavastuuteemat eivät ole yrityksellemme ajankohtaisia :" Ympäristökysymykset 86 %" Oikeudenmukaiset toimintatavat 85 %" Työelämän käytännöt 77 %" 2015, n = 200 Muu , n = 201 En osaa sanoa % 14

15 Mitä yritykset tekevät käytännössä olennaisten yhteiskuntavastuuteemojen edistämiseksi Työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäminen Jätteiden käsittely ja kierrättäminen sekä kierrätysmateriaalien hyödyntämien Veden, energian ja luonnonvarojen säästäminen ja tehokas käyttö Henkilöstön yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden tukeminen Ympäristönäkökulmien huomioiminen tuotesuunnittelussa Investoinnit puhtaampiin tuotantoteknologioihin Korruptioriskien tunnistaminen sekä korruption vastaisten periaatteiden ja järjestelmien luominen Asiakastietojen ja asiakkaiden yksityisyyden turvaaminen Lähi- ja paikallisyhteisöjen tukeminen Yhteiskuntavastuukriteerien ottaminen osana hankinta- ja ostopäätöksiä Henkilöstön vapaaehtoistoiminnan tukeminen Veronmaksun ja verojalanjäljen avaaminen Kestävän kulutuksen tukeminen ja kuluttajavalistus Lapsi- ja pakkotyövoiman torjunta Ihmisoikeuksia koskeva riskianalyysi ja due diligence-prosessi Esteettömyyden ja design for all -periaatteiden ulottaminen tuote- ja palvelusuunnitteluun Ei mitään näistä Vastaajat = % 15

16 Mitä hyötyä vastuullisuudesta on yrityksille Mahdollisuus valita 3 tärkeintä syytä Auttaa rakentamaan mainetta vastuullisena toimijana Auttaa säästämään kustannuksia Auttaa lisäämään myyntiä Auttaa innovoimaan uusia tuotteita ja/tai palveluita Auttaa tehostamaan toimintaa (mm. uudet tuotantomenetelmät) :" Kasvattaa yritysbrändin arvoa 96 %" Parantaa mainetta 96 %" Parantaa työnantajaimagoa 95 %" Auttaa kasvattamaan osakkeen arvoa , n = 200 Muulla tavoin , n = % 16

17 Suurimmat vastuullisuuden johtamisen haasteet yrityksissä Mahdollisuus valita 3 keskeisintä Vastuullisuustoiminnan vaikutusten mittaaminen / seuranta Vastuullisuuden strateginen integrointi koko liiketoimintaan Vastuullisuudesta viestiminen Henkilöstö- ja muut resurssit Vastuullisuustoiminnan asiantuntemus / osaaminen Henkilöstön sitoutuminen Vastuullisuustoiminnan kustannukset :" Vaikutusten mittaaminen / seuranta 66 %" Strateginen integrointi koko liiketoimintaan 62 %" Asiantuntemus / osaaminen 43 %" Ylimmän johdon sitoutuminen , n = 200 Muu En osaa sanoa , n = % 17

18 Yritysten haastavimmat vastuullisuusteemat Vastuullisuusviestintä / maineen hallinta Toimitusketjujen hallinta Työtyytyväisyys / työhyvinvointi Sidosryhmävuorovaikutus Ympäristövaikutusten hallinta Ihmisoikeudet Korruption ja lahjonnan vastainen toiminta Muu En osaa sanoa , n = , n = , n = % 18

19 Tu e Ai u S

20 Miten arvioitte vastuullisuuden merkityksen muuttuvan yrityksenne liiketoiminnan kannalta seuraavan 5 vuoden sisällä Merkitys kasvaa Merkitys vähenee Merkitys pysyy samana En osaa sanoa 2015, n = , n = , n = % 20

21 Miten arvioitte yrityksenne vastuullisuuteen käytettävien resurssien määrän kehittyvän seuraavan 5 vuoden aikana Resurssit lisääntyvät Resurssit pysyvät samana Resurssit vähenevät En osaa sanoa 2015, n = , n = , n = % 21

22 FIBSin suositukset yrityksille! 1. Johtaminen: Miettikää miksi oikeastaan yrityksessänne panostetaan vastuullisuuteen, asettakaa tavoitteet sen mukaisesti ja ottakaa käyttöön konkreettiset tavoitteiden mittaus- ja seurantakeinot.! 2. Vastuullisuusosaamisen kehittäminen: Vastuullisuuden liiketoimintahyödyt alkavat näkyvät vasta kun vastuullisuus on integroitu yrityksen kaikkeen toimintaan, strategisesta suunnittelusta myyntiin. Tämä onnistuu harvoin ilman yritysvastuun asiantuntijoita. Valitkaa yritysvastuuosaajia johtoryhmän lisäksi myös hallitukseenne. 3. Sosiaalinen vastuu: Ympäristövastuuseen on panostettu yrityksissä vuosia, nyt on aika ymmärtää toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia ja nostaa sosiaalinen vastuu laajamittaisesti ympäristön rinnalle keskeiseksi vastuullisuusteemaksi. 4. Alihankintaketjut: Integroikaa vastuullisuus osaksi toimitusketjun hallintaa. Aloittakaa määrittämällä riskitoimittajat, kouluttamalla omaa ostohenkilöstöänne ja asettamalla alihankkijoillenne sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevia vaatimuksia. Kansalaisjärjestöt voivat olla tässä työssä korvaamaton apu. 5. Viestintä ja myynti: Ilman aktiivista viestintää kukaan ei tiedä mitä vastuullisia tuotteita, palveluita ja käytäntöjä yrityksissä on luotu, ja myyntiyksikkö on jokaisessa yrityksessä avainasemassa, jotta vastuullisuudesta voi tulla kilpailuetu. Viestikää vastuullisuudesta niissä kanavissa, joissa asiakkaannekin ovat ja ennen kaikkea auttakaa myyntihenkilöstöänne nostamaan vastuullisuus myynnin kärkeen. Sosiaalinen media on jo monilla toimialoilla tärkeä markkinointikanava, mutta myös merkittävä mahdollisuus käydä aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja rakentaa mainetta. 22

23 Tiistai klo Wanha Satama, Helsinki

24 i O! W.Fi s y.f u L.Ro h u L.Ro s y.f 24

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto

Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto Ajatuksia Mistä puhumme yritysvastuun perusasiat Miksi kaikkien yritysten kannattaa miettiä vastuullisuuttaan? Miten

Lisätiedot

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto 1 FIBS Yritysvastuuverkosto! Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Roolimme

Lisätiedot

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullinen yritystoiminta = yritysten tapa toteuttaa kestävää

Lisätiedot

Yritysvastuun sanasto

Yritysvastuun sanasto Yritysvastuun sanasto A Arvot Yrityksen arvoissa määritellään, millä tavalla yritys harjoittaa liiketoimintaa. Kaikkien yrityksen työntekijöiden edellytetään toimivan yrityksen arvojen mukaisesti. Auditointi

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS

Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS Monimuotoisuutta verkostoihin! TTL 11.9.2014 Aulikki Sippola Monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto FIBS Edistämme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2014

Vastuullisuusraportti 2014 Vastuullisuusraportti 2014 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 8 Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ Mika Kuisma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PTR:n raportti 59 (pdf) ISBN 978-951-8988-46-3 2011 ISSN 1235-4546 Association of Packaging

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi

Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi SportElite on sponsorointiyhteistyön kehittämiseen erikoistunut yritys. Yhtiö kehittää elinkeinoelämän ja urheilun välistä yhteistyötä Suomessa. Yhteistyötä kehitetään uusin innovaatioin, erityisesti yritysvastuun

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot