Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto"

Transkriptio

1 Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto

2 Ajatuksia Mistä puhumme yritysvastuun perusasiat Miksi kaikkien yritysten kannattaa miettiä vastuullisuuttaan? Miten eteenpäin? Strategia ja johtaminen Miten käytäntöön? Politiikka ja johdon tuki Yhdistäminen nykyiseen Välineet Osaaminen Miten hyöty irti viestinnässä ja markkinoinnissa

3 FIBS FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto Autamme yrityksiä tekemään parempaa bisnestä nyt ja tulevaisuudessa! Tarjoamme Suomen parasta ja kattavinta yritysvastuupalvelua! Ajankohtaista tietoa ja käytännön työkaluja uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa Suomesta ja muualta maailmasta! Ainutlaatuisia benchmarking- ja verkostoitumismahdollisuuksia! 3!

4 FIBSin jäsenpalvelut Monimuotoisuusverkosto Kehittyvät markkinat ja ihmisoikeudet Viestintä ja markkinointi Yritykset ja biodiversiteetti 4!

5 Jäsenpalveluja FIBS Yritysvastuututkimus RATKAISUN PAIKKA Järjestötori GRIn raporttitietokanta ja vastuullisuusraportointikilpailu Sustainable Finland julkaisu 5!

6 FIBSin jäsenistöä

7 Yritysjohto: yritysvastuu on tärkeää FIBSin yritysvastuututkimuksessa 2015 yli 200:lta yritysjohtoa edustavalta kysytty henkilökohtaisesti kantaa yhteiskuntavastuun kaikki ydinalueet kattavalla kyselyllä. Satunnaisotos Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä Panostaako yrityksenne jossain muodossa vastuullisuuteen? Miten olennainen tekijä vastuullisuus on yrityksenne kannalta juuri nyt? Kyllä Erittäin olennainen ,5 Ei En osaa sanoa Jokseenkin olennainen Ei lainkaan olennainen En osaa sanoa N = 203 N = %:lle vastaajista yrityksen vastuullisuus on henkilökohtaisesti erittäin tärkeää ja 21 %:lle jokseenkin tärkeää.

8 Vastuullinen yritystoiminta?

9 !!! Keskeisiä teemoja Ilmastonmuutos! ja hiilijalanjälki! Vedenkäyttö! Työhyvinvointi! Ihmisoikeudet! Kemikaalien käyttö! Työterveys ja -turvallisuus! Veronmaksu! Harmaa talous,! korruptio! Energiatehokkuus! Toimitusketjut! Materiaalitehokkuus,! kierrätys! Lapsi- ja pakkotyö!

10 Yritysvastuun liikkellepanevia voimia ympäristö- ja sosiaaliset haasteet! Sijoittajat! Henkilöstö! Kuluttajat & B2Basiakkaat! Muut sidosryhmät (media, NGOt)! 10!

11 Miksi miettiä vastuullisuutta I Kustannussäästöt Tehokkuuden lisääntyminen Maine ja brändi Lisämyynti - Asiakkaat - Työntekijät - Kuluttajat Uudet tuotteet ja palvelut Riskien hallinta 11

12 Miksi yritysten miettiä vastuullisuutta II Kansallisen nuorisotutkimuksen mukaan 61 prosenttia vuotiaista uskoi voivansa vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillaan maailman tulevaisuuteen, kertoo Reilun kaupan edistämisyhdistys. Viime vuonna vastaava luku oli 54 prosenttia. Aktiivisesti kulutusvalinnoillaan vaikuttamaan pyrkivien nuorten määrä nousi 34 prosenttiin viime vuoden 30 prosentista. Lähes kolme neljäsosaa tutkimukseen osallistuneista nuorista oli myös sitä mieltä, että yrityksillä tulisi olla taloudellisten tavoitteiden ohella muitakin pyrkimyksiä. Suomen cleantechin kokonaisarvo lähes 18 miljardia euroa - Kiina tärkein vientimaa Cleantech-markkinoiden suurimmat kasvuodotukset kohdistuvat uusiutuviin energiamuotoihin.

13 ! Vastuullinen yritys....varmistaa itselleen parhaat toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa eli! tekee enemmän kuin laki edellyttää! huomioi sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset! kantaa vastuuta myös alihankkijoidensa vastuullisuudesta! viestii avoimesti ja läpinäkyvästi! minimoi toimintansa negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset! on sitoutunut kehittämään toimintaansa! kehittää taloudellisesti kannattavia ratkaisuja ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.! VASTUULLINEN YRITYSTOIMINTA ON KESTÄVÄÄ JA KANNATTAVAA 13!

14 1 4 Miksi yritykset panostavat vastuullisuuteen! Mahdollisuus valita 3 keskeisintä syytä! Yritysmaineen rakentaminen! Vastuullisuus on liiketoimintamme lähtökohta! Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen! Asiakastyytyväisyyden lisääminen! Ympäristövaikutusten vähentäminen! Lakien, säädösten ja suositusten noudattaminen! Sosiaalisen vastuun edistäminen ja varmistaminen! Riskien hallinta! Työtyytyväisyyden lisääminen! Myynnin kasvattaminen! Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen! Kustannussäästöt! Uusien innovaatioiden luominen! Muut syyt! 6! 5! 6! 5! 3! 3! 22! 23! 20! 16! 18! 13! 17! 15! 15! 15! 14! 12! 12! 10! 28! 35! 49! 47! 43! 46! 42! 48! 2013: Yritysmaineen / brändin rakentaminen 95 % Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen 92 % Työnantajaimagon parantaminen 91 % Vuonna 2013 vastaajilla oli mahdollisuus valita myös kaikki vaihtoehdot 2015, n = 200! 2014, n = 201! 0! 10! 20! 30! 40! 50! 60! 70! 80! 90! 100! %!

15 1 5 Mitkä yhteiskuntavastuuteemat ovat yritysten kannalta olennaisimpia!! Oikeudenmukaiset toimintatavat! 66! 77! Työelämän käytännöt! 49! 70! Ympäristökysymykset! 65! 78! Kuluttaja-asiat! 23! 30! Ihmisoikeudet! Paikallisyhteisön toimintaan osallistuminen ja paikallisyhteisöjen kehittäminen! Yhteiskuntavastuuteemat eivät ole yrityksellemme ajankohtaisia! 10! 14! 15! 31! 2013: Ympäristökysymykset 86 % Oikeudenmukaiset toimintatavat 85 % Työelämän käytännöt 77 % 2015, n = 200! Muu! 7! 4! 2014, n = 201! En osaa sanoa! 1! 0! 10! 20! 30! 40! 50! 60! 70! 80! 90! 100! %!

16 Ketkä ovat vastuullisuustoiminnan liikkeellepanevia voimia! Mahdollisuus valita 3 keskeisintä vaikuttajaa! Ylin johto! 80! 90! Omistajat ja sijoittajat! 52! 55! Asiakkaat! 51! 51! Henkilöstö! 26! 33! Keskijohto! 18! 19! Lainsäädäntöelimet! Elinkeinoelämän toimialajärjestöt! Kansalaisjärjestöt! 4! 3! 2! 4! 12! 25! 2013: Ylin johto 86 % Omistajat ja sijoittajat 45 % Asiakkaat 45 % 2015, n = 200! Ammattijärjestöt! 1! 0! 2014, n = 201! Muut! 6! 4! 0! 10! 20! 30! 40! 50! 60! 70! 80! 90! 100! %! 16!

17 Miten keskisuuret yritykset hyötyvät vastuullisuudesta SITRA, Demos ja FIBS selvi6vät keväällä 2013, miten suomalaiset pk- yritykset ovat onnistuneet luomaan haasteista kilpailuetua yhdistämällä kestävyyden kannafavaan liiketoimintaan. Työn lopputuloksena syntyi 20 esimerkkikuvausta kaikkien yritysten hyödynnefäväksi. Strategiat vaihtelevat riskienhallinnasta kustannustehokkuuteen ja ero/autumiseen. maailman megatrendit haastavat keskisuuret yritykset strategiseen keferyyteen, jossa kestävyys on oleellinen osa liiketoiminnan mojiveja, tekemistä ja tuofoja.

18 Kestävän kehityksen strategiat 20 tarinaa Pakko ajaa Biolanin ja kaikki muut luonnonmukaisille markkinoille Lappset saa tulevaisuuden eläkeläiset liikkumaan Diacorin vastuullisuus on kilpailuetu terveysmarkkinoilla Nanso Halpoja rättejä ja huonoja työoloja vastaan Zenrobotics käy tekoälyllä maailman jättiongelmien kimppuun Pauligin kahvipapujen jäljittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä Munakunnan arvoketju-uudistus toi kestäviä säästöjä Hakmet käyttää enemmän järkeä ja vähemmän metallia Fiblon pitää ovet avoinna Oilonin yritysvastuuraportointi on osa hyvää kumppanuutta HOAS teki taloista laboratorioita Meriaura-konserni tekee tulosta hidastaakseen ilmastonmuutosta Rukan rakennettu brändi vaatii suojelua Kiantama huolehtii itsekkäästi marjanpoimijoista Rovio paitsi viihdyttäjä, myös opettaja Hesburgerin sosiaalinen yritys kouluttaa motivoituneita työntekijöitä Sertifikaatit voittavat Erwekolle asiakkaita Pihlajalinna kokeilee yksityisen ja julkisen välissä Futuricessa talousluvut kerrotaan kaikille Novosan myy huusseja kaupunkeihin hfp://www.fibsry.fi/fi/teemat/kestavan- kehityksen- strategiat

19 Case Futurice Happy people Happy customers >> Happy end-users Mitä yritys tekee kestävästi? Futurice on jakanut vastuun yrityksen menestyksestä laajasti työntekijöille. Kontrollointi- ja seurantajärjestelmiä on vähennetty ja työhyvinvointi on firman strategiassa kärjessä. Miksi yritys tekee niin? Futuricessa uskotaan, että onnelliset, mielekästä työtä tekevät työntekijät tuottavat parhaat tulokset. Miten kestävyys kanavoituu voitoiksi? Tulos paranee, kun työntekijät ovat tehokkaampia.

20 Case Biolan 2000-luvun alussa kirjasimme strategiaamme, että kaikki toimintamme lähtee ihmisten ympäristökuormituksen vähentämisestä. Arvojen tuominen osaksi strategiaa on viitoittanut työtämme eteenpäin. Biolanin hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemi Mitä yritys tekee kestävästi? Kestävyys läpileikkaa Biolanin toiminnan tuotannosta tuotteisiin ja viestintään. Miksi yritys tekee niin? Biolanille kestävyyttä tehdään arvolähtöisesti Miten kestävyys kanavoituu voitoiksi? Tunnistamalla tulevaisuuden kestävyyshaasteita Biolan tekee tuotteita, jotka ratkovat globaaleja ongelmia.

21 Mitä yritykset tekevät käytännössä olennaisten yhteiskuntavastuuteemojen edistämiseksi! Työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäminen! Jätteiden käsittely ja kierrättäminen sekä kierrätysmateriaalien hyödyntämien! Veden, energian ja luonnonvarojen säästäminen ja tehokas käyttö! Henkilöstön yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden tukeminen! Ympäristönäkökulmien huomioiminen tuotesuunnittelussa! 46! 56! 68! 74! 89! Investoinnit puhtaampiin tuotantoteknologioihin! Korruptioriskien tunnistaminen sekä korruption vastaisten periaatteiden ja järjestelmien luominen! Asiakastietojen ja asiakkaiden yksityisyyden turvaaminen! 40! 45! 45! Lähi- ja paikallisyhteisöjen tukeminen! Yhteiskuntavastuukriteerien ottaminen osana hankinta- ja ostopäätöksiä! 35! 35! Henkilöstön vapaaehtoistoiminnan tukeminen! Veronmaksun ja verojalanjäljen avaaminen! Kestävän kulutuksen tukeminen ja kuluttajavalistus! Lapsi- ja pakkotyövoiman torjunta! 27! 25! 22! 20! Ihmisoikeuksia koskeva riskianalyysi ja due diligence-prosessi! Esteettömyyden ja design for all -periaatteiden ulottaminen tuote- ja palvelusuunnitteluun! Ei mitään näistä! 1! 10! 13! Vastaajat =! 200! 0! 10! 20! 30! 40! 50! 60! 70! 80! 90! 100! %! 21!

22 Mitä toimintaperiaatteita yrityksissä noudatetaan! ISO ympäristöstandardi! GRI-raportointiohjeet (Global Reporting Initiative)! OHSAS 18001! Tuote- ja materiaalikohtaiset sertifikaatit (esim. Reilu kauppa, PEFC, FSC, UTZ, MSC)! YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)! UN Global Compact -periaatteet! Carbon Disclosure Project (CDP)! WWF Green Office! Business Social Compliance Initiative (BSCI)! PRI (Principle of Responsible Investment) -periaatteet! ISO yhteiskuntavastuuohjeisto! AA1000 standardi! SA sertifikaatti! Muita! Emme noudata mitään näistä! En osaa sanoa! 5! 4! 6! 7! 3! 7! 4! 3! 5! 7! 10! 3! 7! 9! 6! 4! 20! 24! 19! 23! 18! 15! 21! 22! 14! 14! 12! 12! 18! 18! 17! 20! 26! 31! 30! 29! 44! 56! 55! 64! 66! Muita mainittuja mm. ISO-laatujärjestelmät (9000/ 9001/8001/1400), Responsible Care, Leed, OECD Guidelines 2015, n = 200! 2014, N = 201! 2013, N = 203! % 22!

23 PK-yrityksen kokoista yhteiskuntavastuuta Projektin tavoite selvittää, kuinka hyvin ISO soveltuu työkaluksi PK-organisaatioille niiden kehittäessä yhteiskuntavastuutoimintaansa Kuusi PK-yritystä ympäri Suomea kokeili standardin käyttöä konsultin ohjauksessa oman vastuullisuustoiminnan kehittämistyössä. (Kiantama, Kiilto, Northland Resources, Taskut, Vexve, Vivago) Tulokset: ISO sopii hyvin PK-yrityksille: - kysymyksessä on prosessi jossa edetään vaiheittain, asia kerralla - standardia voidaan soveltaa kevyen mallin mukaisesti (standardi ei sisällä vaatimuksia) - standardi kertoo mitä tulisi tehdä ja myös jonkin verran miten. Hyvä tarkistuslista - asioille standardoidut otsikot esim. nettiin, raporttiin jne. - toimitaan yhteisen ajatusmallin mukaisesti, luo raamit - standardiin helppo viitata kun asiakkaat kysyvät, eikä tarvitse kertoa kaikkia yksityiskohtia. Hyvä että kansainvälinen. - ISO prosessi vaatii aikansa (jopa 3 vuotta) FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

24 Johtamisen välineitä SEFE on tuonut markkinoille menetelmän, jolla yritys tai organisaa8o voi kehi/ää kestävää johtajuu/a. Kestävän johtajuuden mi/aristo - verkkotyökalu au/aa ymmärtämään, mitkä kestävän kehityksen osa- alueet on hoide/u organisaa8on arjessa hyvin ja vastaavas8 missä on paranne/avaa tai mitä ei ole lainkaan huomioitu tai kehite/y. Työkalu soveltuu kaikentyyppisille ja - kokoisille organisaa8oille, ja se o/aa huomioon toimialakohtaisia eroja. Mi/ariston avulla voit analysoida kestävän johtajuuden nyky8lanteen yrityksessäsi tai organisaa8ossasi. näet millä tavalla ja miten sitoutunees8 kestävää johtajuu/a toteutetaan organisaa8on arkipäivän sisäisissä rakenteissa ja prosesseissa, ja tukeeko se liiketoiminnan kehitystä.

25 Case Hakmet Ymmärre6in, efä jos halutaan pitää toimintaa Suomessa meidän pitää kilpailla eri keinoin kuin muiden. Resurssien hinnat nousevat tulevaisuudessa. Meidän kilpailuetumme vain kasvaa, kun käytämme enemmän järkeä ja vähemmän metallia. HakmeJn toimitusjohtaja Tero Niemelä Mitä yritys tekee kestävästi? Hakmet räätälöi metallituotteensa asiakkaidensa tarpeisiin käyttäen mahdollisimman vähän materiaaleja. Miksi yritys tekee niin? Kevyemmät ja paremmin suunnitellut tuotteet erottuvat markkinoilla. Miten kestävyys kanavoituu voitoiksi? Hakmetin tuotteet asiakkaalle halvemmaksi, sillä kevyempien tuotteiden kuljetus tulee halvemmaksi ja laadukkaammat tuotteet vaativat vähemmän huoltoa.

26 Case Ruka Kohteessa käytetään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja lämpöä. Kohteessa on toimiva kierrätysjärjestelmä. Kohteen rakenteet ja laitteet huolletaan säännöllisesti tehokkaan toiminnan ja mahdollisimman vähäisen kulutuksen edistämiseksi. Kohteen hankinnoissa pyritään ekotehokkuuteen. Kohte pyrkii ympärivuotiseen toimintaan. Kohteen henkilökunta on koulutettua ja sitoutunutta ekotehokkuuteen. Mitä yritys tekee kestäväs8? Rukakeskus kerää alueen elinkeinoelämää yhteen vastustaakseen kaivosten saapumista Kuusamoon kaivostoiminnasta luonnolle aiheutuvien negajivisten vaikutusten vuoksi. Miksi yritys tekee niin? Rukalle kysymys on luonnon ja oman brändin suojelusta. Ruka on rakentunut luonnonläheiselle imagolle perustuvaa brändiä pitkään. Miten kestävyys kanavoituu voitoksi? Tekemällä selvityksiä kaivostoiminnan vaikutuksista Kuusamon tulevaisuuteen ja toimimalla perinteisten elinkeinojen äänenä.

27 Case Erweko Vuosituhannen alussa ympäristösertifikaateista tuli perusvaatimus painoalan kilpailutuksissa. Erwekossa päätettiin, että pakosta tehdään kilpailuvaltti, mutta työ vaatii sekä muutoksia painoprosesseihin että byrokratiaa. Erweko on sertifikaattien suhteen painotuotealan edelläkävijä. Alun perin yrityksen johto päätti lähteä niiden hankkimiseen, koska asiakkaiden laatuvaatimukset kovenivat. "2000-luvun alkupuolella isot yritykset alkoivat keskittää hankkeitaan ja samaa tapahtui myös julkishallinnon kilpailutuksissa. Tässä yhteydessä laatujärjestelmät ja viime vuosina ympäristösertifikaatit nousivat yhdeksi laatukriteeriksi", Erwekon toimitusjohtaja Mikko Ilomäki kertoo. Nykyään yritys menestyy kilpailutuksissa osin sertifikaattiensa ansiosta. Mitä yritys tekee kestävästi? Erweko on alansa edelläkävijä sertifikaattien hyödyntämisessä. Miksi yritys niin tekee? Alunperin työhön lähdettiin asiakkaiden vaatimuksesta. Miten kestävyys kanavoituu voitoiksi? Erweko on onnistunut vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja se on tunnettu kestävyyteen panostamisesta. PEFC, FSC, Joutsenmerkki

28 Miten hyöty irti markkinoinnissa?

29 Miten hyöty irti myynnissä ja markkinoinnissa Osa yritysviestintää Osa sisäistä viestintää Osa markkinointia Osa tuotemarkkinointia Viherpesu? Yritysmaineen / brändin rakentaminen Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen Työnantajaimagon parantaminen Asiakastyytyväisyyden lisääminen Lakien, säädösten ja suositusten noudattaminen Ympäristövaikutusten vähentäminen Työtyytyväisyyden lisääminen Yrityksen omistaja edellyttää vastuullisuutta Vastuullisuus on liiketoimintamme lähtökohta Riskien hallinta Kilpailukyvyn parantaminen Myynnin kasvattaminen Tuloksen parantaminen Tuotekehitys ja uudet innovaatiot Kustannussäästöt Muut syyt %, N = 199

30 Miten välttää viherpesua? Edellytyksenä todelliset teot Jatkuva kommunikointi Perusasiat yritysviestinnässä Kouluta mainostoimisto Vastuullisuusraportointi? Vastuullista markkinointia Viidakkorumpu Kannattaa ladata ja lukea tämä Finnish Business & Societyn (FIBS) jakelema ilmainen opas vastuullisen markkinoinnin saloihin. Se jos joku on

31 Yrittäminen - suuria tekoja pienilläkin resursseilla

32

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto 1 FIBS Yritysvastuuverkosto! Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Roolimme

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

ISO 26000 standardiforum 2013 Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS

ISO 26000 standardiforum 2013 Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS ISO 26000 standardiforum 2013 Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS Sisällys Näkökulma Yhteiskuntavastuun tavoitteet ISO 26000 rakenne, sisältö ja esimerkkejä Yhteensovitus muiden viitekehysten kanssa Käytön

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Yritysvastuun sanasto

Yritysvastuun sanasto Yritysvastuun sanasto A Arvot Yrityksen arvoissa määritellään, millä tavalla yritys harjoittaa liiketoimintaa. Kaikkien yrityksen työntekijöiden edellytetään toimivan yrityksen arvojen mukaisesti. Auditointi

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullinen yritystoiminta = yritysten tapa toteuttaa kestävää

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu Monimuotoisempaa työllistämistä Monimuotoisuuden hyödyntäminen on yrityksiltä

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot