Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa"

Transkriptio

1 Kuukausikatsaus tammikuu Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana, keskuspankilta odotetaan uusia tukitoimia alkuvuodesta Kehittyvillä markkinoilla tilanne epäselvempi, osa hyötyy madaltuvat inflaatiosta, osa kärsii mm. öljytulojen laskusta ja epävarmuuksista, milloin Yhdysvaltain keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan Öljy ja inflaation painuminen isossa roolissa Valtionlainoista hyvää tuottoa, yrityslainojen tuotto jäi vaatimattomaksi Kehittyvien markkinoiden lainat heikoin korko-omaisuusluokka Osakkeissa nähtiin jälleen korjausliike SEB Rahastotutkimus: Vahva absoluuttinen tuottokehitys ei tehnyt salkunhoitajille vuodesta helppoa

2 Allokaatio Osakemarkkinat ylipainossa Valtionlainoissa alipaino, absoluuttinen korkotaso ei houkuttele Yrityslainoissa lievä alipaino, lyhyellä aikavälillä negatiiviset sijoittajavirrat painavat high yield sijoituksia Kehittyvien markkinoiden lainat neutraalipainossa, korkeaa korkotuottoa heikentävät epävarmuudet valuutoissa Osakemarkkinat ylipainossa, talouden lievä piristyminen, korkea likviditeetti ja hyvä tulostuotto (earnings yield) tukee osakesijoituksia Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinat ylipainossa. Suomen ja kehittyvien markkinoiden osalta epävarmuus kehittyvien markkinoiden kasvun piristymistä painaa neutraalipaino

3 Yhdysvallat kasvun veturina Joulukuussa saatiin jälleen vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, mikä ei sinänsä ollut yllätys, mutta lukujen vahvuus oli. Kuun aikana raportoitiin työmarkkinalukuja, jotka olivat selvästi odotuksia vahvempia, vaikka työttömyysaste pysytteli ennallaan 5,8 prosenttiyksikössä. Myös teollisuuden suhdannekysely (ISM 58,7) ja pienyritysten kysely (NFIB 98,1) olivat erittäin positiivisia ja kuun lopulla raportoitiin maan talouden kasvaneen kolmannella neljänneksellä 5 prosentin vuotuista tahtia, kun samaan aikaan inflaatio painui öljyn ja vahvan dollarin (tuontihintainflaatio) johdosta vain 1,4 prosenttiin. Yhdysvalloissa talous kasvaa hyvää tahtia, ja samaan aikaan inflaation madaltuminen ainakin lyhyellä tähtäimellä tukee hyvää sentimenttiä. Vaikka inflaatio on Euroopassa ja Yhdysvalloissa toivottua matalampaa, niin Euroopan (EKP) ja Yhdysvaltain (FED) keskuspankit ovat mitä ilmeisimmin liikkumassa eri suuntiin seuraavan 6 kuukauden horisontilla johtuen aivan eritasoisesta talouden aktiviteetista ja inflaatiotasosta. Yhdysvalloissa odotellaan jo ensimmäistä koronnostoa kesän aikana kun Euroopan keskuspankin odotetaan ilmoittavan uusista elvytystoimista vielä tammi- helmikuun aikana. Euroopassa taloustilastoinnissa ei nähty isoja positiivisia yllätyksiä, vaan aktiviteetin taso oli odotetun kaltaista ja laimeaa. Saksassa talous on jarruttanut loppuvuoden aikana, ja vaikka heikentyminen on tauonnut, kuten noin 50 pisteessä olevat ostopäällikkötiedustelut kertovat, niin kiihdytystä ei ole odotuksissa. Samaan aikaan Italia ja Ranska ovat yhä lähellä nollakasvua, kun Espanjan talous jatkaa piristymistään. Kehittyvillä markkinoilla talouden uutisointi oli laimeaa vuoden lopulla ja vain Intiasta saatiin hyviä tilastoja. Maan talous onkin voimistuvalla uralla ja samalla inflaatio on madaltunut öljyn hinnan mukana nopeasti reilusta 10 prosentista vain noin 4,4 prosenttiin. Suurista maista Venäjä on toisessa ääripäässä, jossa oikeastaan kaikki on mennyt huonompaan suuntaan. Öljyn hinnan painuminen on johtanut siihen, että maan valuutta on romahtanut, inflaatio kohoaa ja talous painuu taantumaan. Mielenkiintoisimmat uutiset raportoitiin Euroalueen tasolla, kun talouskasvua kertyi kolmannella neljänneksellä 0,8 prosenttia vuositasolla tarkasteltuna ja pohjahintainflaatio pysyi matalana, vain 0,7 prosentissa. 3

4 Joulukuun puolessa välissä Venäjän keskuspankki nosti hätäkokouksessaan ohjauskoron 17 prosenttiin kun aiemmat valuutan tukiostot osoittautuivat tehottomiksi. Jos ohjauskorko pidetään nykytasolla, se painaa taloutta yhä syvempään taantumaan, mutta jos ohjauskorkoa lasketaan, valuutalla on yhä paineita heikentyä. Venäjän talous on erittäin öljyriippuvainen, ja koska sen hinnassa ei odoteta nopeaa nousua, niin maa joutunee turvautumaan valuutta- ja reservivarantoihin, joiden avulla maa selvinnee kohtuullisen pitkään ja joita on jo käytettykin valuuttakurssin vakauttamiseen. Mutta öljyn hinnan nousu on erittäin tärkeää, jotta Venäjän talous palautuisi kasvu-uralle. Kiinan talouden tilastot olivat joulukuussakin hyvin linjassa odotusten kanssa, mutta ehkä hieman alavireisiä ja talouskasvu näyttäisi yhä hidastuvan. Keskeisimmät uutiset Kiinasta liittyivät rahapolitiikkaan: maa etenee vaiheittain rahamarkkinoiden uudistamisessa, mutta nyt vaikuttaa siltä, että talouden hidastumisen rajoittaminen vaatii keveämpää rahapolitiikkaa. Brasiliassa valuutan heikentyminen ja kireä työmarkkinatilanne pitää inflaation yhä koholla ja joulukuussa keskuspankki nosti ohjauskorkoa jälleen. Samaan aikaan talouskasvu on laimeaa ja eikä uudelleenvalittu presidentti Dilma Roussef ole vielä ehtinyt ilmoittaa konkreettisista tukitoimista talouskasvun vauhdittamiseksi. Globaali inflaatio ja keskuspankkipolitiikka Öljyn ja raaka-aineiden hintojen painuminen on laskenut inflaatiopaineita globaalisti tarkasteltuna ja se tulee heijastumaan myös keskuspankkipolitiikkaan. Keskuspankkien (mm. EKP, BOJ, BOE) yhtenä keskeisenä tavoitteena on riittävän korkea inflaatio, mikä tukee talouskasvua. Tällä hetkellä inflaatio on liian matala varsinkin Euroopassa ja Japanissa, mutta myös Yhdysvalloissa hinnat kohoavat liian hitaasti. Näin ollen keskuspankeilla on tarve ylläpitää löyhää rahapolitiikkaa ja jopa lisätä tukitoimia, mikä tukee talouskasvuodotuksia. Lyhyellä tähtäimellä öljyn hinnan jyrkkä pudotus on ollut markkinoille negatiivinen epävarmuustekijä, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa öljysektorin vaikeuksien pelätään vähentävän työpaikkoja ja investointeja. Tämä voisi heijastua laajemmin öljyntuotantoalueiden talouteen ja jopa koko maan talouteen. Pitää kuitenkin muistaa, että samaan aikaan öljyn hinnan madaltuminen lisää ostovoimaa, kun reaaliansiot nousevat ja rahaa jää myös absoluuttisesti aiempaa enemmän kulutukseen. On selvää, että vaikka öljy- ja energiasektorin näkymä on nyt heikentynyt, niin laajemmin tarkasteltuna öljyn hinta-alella pitäisi olla talous- ja tuloskasvua vauhdittava vaikutus. Kehittyvillä markkinoilla kuva on hieman hajautuneempi, ja öljyn hinnan painumisella on myös varsin negatiivisia vaikutuksia. Suurilla öljyntuottajamailla kuten Venäjä, Iran, Venezuela öljy on merkittävä valtion tulonlähde hintojen painuminen ajaa maiden taloudet taantumaan ja budjetit alijäämäiseksi. Toisaalta useissa kehittyvissä talouksissa öljyn merkitys inflatorisena tekijänä on hyvin suuri ja siten sen hinnan lasku madaltaa inflaatiota ja mahdollistaa keskuspankkien tukitoimia. Öljyn hintapaineiden odotetaan vielä jatkuvan kun öljyntuottajamailla ei ole aikeita lyhyellä tähtäimellä leikata tuotantoaan. Vaikuttaa siltä, että käynnissä on hintasota, jolla pyritään ajamaan uusia, tuotantokustannuksiltaan kalliimpia, öljyntuotantomuotoja (mm. liuskeöljy) epäkaupallisiksi. Öljyn hinnan pudotuksen pysähtyminen ja ehkä jonkinasteinen palautuminen tulkittaneen positiivisesti markkinoilla laajemminkin, kunhan se tapahtuu. Sijoitusluokat Joulukuussa korkomarkkinoilla liikkeitä dominoivat madaltunut inflaatio sekä arvailut keskuspankkitoimista, ja valtionlainojen korot painuvat yhä alemmaksi. Saksan valtionlainojen korko on jo neljään vuoteen asti negatiivinen ja 5 vuoden obligaatiokorkokin on painunut lähelle nollaa. Siten korkosijoittajan pitäisi mennä varsin pitkälle korkokäyrällä saadakseen reaalista korkotuottoa, mikä lisäisi merkittävästi korkoriskiä. Samaan aikaan maariskilisät ja investment grade yrityslainojen riskilisät ovat kaventuneet, joten korkomarkkinoiden matalariskisimpien joukkolainojen tuottopotentiaali on rajallinen. Joulukuussa valtionlainat tuottivat noin 0,8 % nostaen koko vuoden tuoton jo noin 12 prosenttiin. Investment grade -lainojen tuottokertymä jäi viime kuussa 0,3 prosenttiin riskilisien leventyessä hieman ja vuoden alusta tuottoa on saatu noin 7 prosenttia. 4

5 High yield yrityslainoissa vuosi on ollut haasteellinen. Vaikka talouskasvu on ollut positiivista sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, likviditeetti on runsasta ja maksuhäiriöennusteet ovat pysyneet maltillisina, niin silti tuotot ovat olleet vaatimattomia. Tosin Yhdysvalloissa energiasektorin heikentyneet näkymät ovat leventäneet riskilisiä syystäkin Kokonaisuutena kuitenkin vaikuttaa siltä, että viime aikoina high yield yrityslainojen heikon kehityksen taustalla on negatiiviset sijoittajavirrat, ei heikentyneet fundamentit. Joulukuussa high yield lainoista kertyi noin prosentti miinusta ja vuoden alustakin tuottoa on kirjattu vain 2-3 prosenttia, kun heikkoa tuottoa selittävät leventyneet riskilisät. Osakemarkkinoilla joulukuu tarjosi sijoittajille jännitystä, kun kurssit laskivat öljyperäisten epävarmuuksien painamana reilussa viikossa noin 5-10 prosenttia. Liike palautui kuitenkin varsin nopeasti ja koko kuulta Yhdysvalloissa kurssimuutos jäi nollan tuntumaan. Euroopassa (-1 %) ja Suomessa (-2 %) ja kehittyvillä markkinoilla (-3 %) tuotot jäivät pakkaselle. Osakemarkkinoiden hinnoittelu on säilynyt haastavana kaikilla markkina-alueilla, joskin kehittyvien markkinoiden osakehinnoittelu on omaan historiaansa nähden kohtuullista. Tuleva vuosi näyttää siten hinnoittelumielessä haastavalta, mutta jos hinnoittelua verrataan valtionlainoihin, niin osakemarkkinoiden hinnoittelu ei ole läheskään yhtä haastavaa kuin esimerkiksi Saksan valtion joukkolainoissa. Kehittyvien markkinoiden lainat olivat joulukuussakin heikko korkoomaisuusluokka, kun valuutat heikkenivät dollariin nähden nelisen prosenttia ja korot nousivat hieman. Näin ollen joulukuun tuotto jäi lähes 6 prosenttia miinukselle. Vuoden alusta paikallisvaluutoissa noteerattujen joukkolainojen korkotuotto on ollut 8 prosenttia, mutta valuuttakomponentti (dollarin vahvistuminen) on jäänyt noin 14 prosenttia pakkaselle, joten kokonaisuutena miinusta on kertynyt indeksitasolla noin 6 prosenttia vuoden alusta. Vaikka omaisuusluokan tuottopotentiaali onkin muita korkoomaisuusluokkia korkeampi, niin lyhyellä tähtäimellä epävarmuus Yhdysvaltain keskuspankin toimista näkyy sekä korkotasossa että valuutoissa. Siksi näkymä on lyhyellä tähtäimellä heikko. 5

6 Rahastot Vahva absoluuttinen tuottokehitys ei tehnyt salkunhoitajille vuodesta helppoa Lähes kaikissa omaisuusluokissa päästiin hyvään absoluuttiseen tuottoon vuonna 2014 Viime vuonna ylivoimaisesti parhaan absoluuttisen tuoton sai Yhdysvaltain osakemarkkinoilta. Eurooppalainen sijoittaja sai pohjoisamerikkalaisista osakerahastoista reilusti yli 20 prosentin tuoton, mistä noin puolet tuli dollarin vahvistumisen kautta. Myös muilta osakemarkkinoilta sai muhkeita tuottoja: aasialaiset osakerahastot tuottivat lähes saman verran ja kehittyvien markkinoiden rahastot yleisesti yli 10 prosenttia. Eurooppalaisilla sekä suomalaisilla osakkeilla päästiin niin ikään yleisesti lähes samoille tuottoluvuille. Korkomarkkinoilla parhaimpaan tuottoon pääsi varsin poikkeuksellisesti valtionlainarahastoilla, mitkä tuottivat yleisesti yli 10 prosenttia. Korkosijoittajat välttelivät korkeampiriskisiä sijoituskohteita, sillä yrityslainarahastojen ja kehittyvien markkinoiden lainarahastojen tuotot jäivät yleisesti useita prosentteja valtionlainojen tuotoista. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin syytä odottaa, että tilanne normalisoituu ja allokoimalla osa korkeariskisempiin korkosijoituksiin saadaan lisätuoton lähteitä sijoitussalkkuun. Fundamenttianalyysiin nojautuvilla salkunhoitajilla vaikea vuosi Huolimatta vahvasta absoluuttisesta tuottokehityksestä kulunut vuosi oli varsin haastava kokeneillekin aktiivisalkunhoitajille ja erityisesti niille, jotka painottavat talouden sekä yritysten perustekijöitä sijoitusprosessissaan. Aktiivimanagereiden sijoitusfilosofioista valtaosa perustuu juuri tällaisiin menetelmiin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että salkunhoitajalla on selkeät ja loogiset perusteet sijoituskohteiden valintaan. Useimmiten tämä toimii, ja rahastosalkussa kannattaa pitää näin työnsä hoitavia rahastonhoitajia, mutta ajoittain voimakkaimmin nouseville sijoituskohteille ei löydy loogisia perusteita, joita voisi ennakoida talousfundamentteihin perustuen. Näitä tilanteita kutsutaan tyylirotaatioiksi, joista kerroimme kesäkuun rahastoartikkelissa. Kevään ja keskikesän aikaan tällaisia tilanteita koettiin erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla, missä talouden ja yritysten perustekijöihin perustuvien rahastojen tuotto jäi keskimääräistä markkinatuottoa alhaisemmaksi. Kuitenkin syksyn aikana näiden fundamenttirahastojenkin tuotto on seurannut markkinoiden yleistä kehitystä, mutta koko vuoden tuotto jää useimmilla vertailuindeksiä heikommaksi. Kvanttirahastot pärjäsivät parhaiten Vuosi olikin monella tapaa poikkeuksellinen, sillä vain harva salkunhoitaja pystyi päihittämään vertailuindeksinsä. Kuitenkin ns. kvanttirahastoista suurin osa tuotti päättyneenä vuonna vertailuindeksiä paremmin. Kvanttirahastoiksi kutsutaan yleisesti sijoitusrahastoja, joissa sijoituskohteiden valinnassa systemaattisesti hyödynnetään erilaisia numeerisia tekniikoita, joiden avulla sopivia sijoituskohteita seulotaan tietokannoista. Tällaisista rahastoista esimerkiksi SEB European Equity rahasto tuotti 7.4 prosenttia vertailuindeksiä paremmin ja kuuluu parhaaseen yhteen prosenttiin 685:n Eurooppaan sijoittavan osakerahaston joukossa*. Lisäksi Eurooppaan suosittelemamme rahastoyhdistelmän** vuosituotto oli viime vuonna yksi parhaista, missä SEB European Equity rahaston ohella merkittävä ylituoton lähde oli pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava SEB European Equity Small Caps -rahasto. Vaikka pienten yritysten osakkeiden tuotto ei ollut viime vuonna Euroopassa yleensä muita osakkeita parempi, rahasto tuotti 8.0 prosenttia vertailuindeksiä enemmän ja kuului parhaaseen kahteen prosenttiin 114:n eurooppalaisiin pienyrityksiin sijoittavien rahastojen joukossa. Kuitenkin SEB European Equity Small Caps on poikkeava esimerkki hyvin menestyneestä fundamenttirahastosta, joiden tuotto jäi yleensä heikoksi viime vuonna. Kvanttirahastojen parempi menestyminen näkyy vastaavasti Pohjois-Amerikkaan sijoittavissa rahastoissa. Syksyn aikana suosittelemaamme rahastoyhdistelmään lisättiin Goldman Sachsin hoitama kvanttirahasto, jonka tuotto oli vuoden aikana 2.2 % MSCI North America indeksiä parempi. Tällä tuloksella rahasto sijoittuu viime vuoden tuotolla parhaaseen kymmenykseen. Tulos vahvistaa sen, että ylituottoon pääsi vain harva ja viime vuonna hajauttaminen erilaisten sijoitusfilosofioiden kesken tuotti tulosta. Mennyt vuosi oli hyvä muistutus hajautuksen merkityksestä Vaikka vuosi oli globaalisti salkunhoidolle vaiheikas ja vertailuindeksin päihittäminen haastavaa, löytyy alueita, kuten suosittelemamme eurooppalaiset osakerahastot, joille se oli yksi parhaista. Myös kehittyvien markkinoiden rahastoyhdistelmällä päästiin markkinoita selvästi parempaan tuottoon. 6

7 Rahastot Sen sijaan edellä kuvatut fundamenttimanagereiden haasteet vetivät tuottoja alas eniten Yhdysvalloissa, missä syksyllä tehty hajautus kvanttirahastoon ei ehtinyt pelastamaan koko vuoden tuottoa. Tavoitteenamme on kuitenkin valita rahastoja ja rakentaa pitkän aikavälin rahastoyhdistelmiä, joilla pääsee keskimääräistä parempaan ja vakaampaan tuottoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseen rahastoratkaisumme ovat nyt entistä paremmin hajautettuja, minkä merkitystä kulunut vuosi todistaa. Korkosijoittajalle kuluneena vuonna valtionlainarahastojen ylivoimaisesti muita korkorahastoja parempi tuotto ei anna oikeaa kuvaa pitkällä aikavälillä muiden korko-omaisuusluokkien, kuten yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden lainojen tuottopotentiaalista. Tehokkaasti hajautettuun salkkuun kuuluu valtionlainarahastojen ohella myös muita korkorahastoja, joilla tuotto-odotusta voidaan parantaa. Korko-omaisuusluokkaan kehitetäänkin jatkuvasti uusia vaihtoehtoja ja rahastoja, joita seuraamme aktiivisesti ja joista kerromme jatkossa lisää. Suosituslistalle valitut rahastot ovat yhä kilpailijavertailussa markkinoiden parhaimpia Rahastotutkimuksen onnistumista mitataan vertailemalla rahastojen kehitystä vertailuindeksiin ja kilpaileviin rahastoihin, mikä kertoo kyvystä valita rahastoja tarjolla olevien rahastojen joukosta. Suurin osa suosittelemistamme rahastoista on menestynyt hyvin, sillä lähes 70 % suosittelemistamme rahastoista on ollut kilpailuvertailussa keskimääräistä parempia viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi arvostamme suuresti saamaamme palautetta viimeisestä asiakastutkimuksesta, jonka mukaan rahastopalvelujen laatu, valikoiman kattavuus ja suositellut rahastot arvioitiin Suomessa parhaimmiksi***. Tämä velvoittaa meitä ponnistelemaan yhä enemmän, jotta tämä taso saavutetaan myös tänä vuonna. Hyvää sijoitusvuotta 2015 SEB Rahastotutkimuksesta! SEB Rahastotutkimuksen tehtävä on valita salkunhoidolle käyttöön laadukas valikoima rahastoja, joilla sijoituspäätökset voidaan toteuttaa tehokkaasti kaikkiin tärkeimpiin omaisuusluokkiin. Päivittyvällä suosituslistallamme on yli 200 rahastoa, joita käytetään asiakassalkkujen hoidossa Suomessa ja ulkomailla. Rahastosuositukset valitaan kurinalaisen tutkimusprosessin tuloksena, ja niiden onnistumista sekä salkunhoitoa seurataan ja arvioidaan aktiivisesti. *Lähde Morningstar ja SEB rahastotutkimus. ** Rahastoyhdistelmään kuuluu kolme rahastoa: SEB European Equity, SEB European Equity Small CAP ja Blackrock European Fund. *** Instituutiolle vuosittain tehtävä asiakaspalautetutkimus, jonka suorittaa Scandinavian Financial Research. 7

8 Kurssilista Valuutta: EUR Lähteet: Bloomberg, Morningstar 1kk (%) 6kk (%) 12kk (%) 3v (%) 5v (%) OMX Helsinki CAP -1,6% 2,0% 10,6% 68,1% 63,7% SEB Finlandia -0,8% 1,0% 9,6% 64,6% 47,5% SEB Finland Small Firm 2,0% -4,4% 0,9% 38,7% 13,8% SEB Finland Momentum 1,0% -0,5% 5,4% 55,8% 40,2% MSCI Europe -1,4% 0,6% 6,8% 50,2% 53,3% BGF European Fund A2-1,1% 1,1% 2,6% 50,5% 52,3% SEB European Equity Small Caps 1,8% 3,3% 14,5% 86,9% 95,6% SEB European Equity -0,3% 1,8% 14,3% 56,8% 41,2% S&P 500 2,5% 19,0% 28,4% 82,5% 135,8% CRM US Equity Opportunities 3,9% 13,3% 17,9% 67,5% - William Blair US All Cap Growth Fund 2,6% 15,8% 20,1% 74,0% - MSCI Emerging Markets -1,9% 3,7% 11,1% 20,0% 29,6% William Blair Emerging Leaders Growth -1,5% 9,3% 15,9% 29,1% - Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -3,3% 0,9% 8,1% 21,2% 30,3% JPM Latin America -6,2% -5,8% 0,8% -3,1% 1,4% Goldman Sachs India 0,7% 23,9% 63,8% 105,5% 82,7% Eastspring China 3,5% 19,8% 16,3% - - SEB Russia -18,6% -35,7% -41,3% -37,5% -37,3% Silk African Lions -2,1% 5,0% 8,4% - - Macquarie Asia New Stars 1,0% 19,3% 27,9% - - Pinebridge Latam Small and Mid Cap -4,7% -9,5% -5,0% -18,4% -16,2% SEB Eastern European Small Cap -8,9% -13,4% -16,6% -4,1% -11,8% 3kk Euribor Index 0,0% 0,1% 0,3% 1,4% 3,5% JPMorgan Emu Govt. bond Index 1,1% 5,9% 13,5% 29,5% 33,3% SEB Euro Bond 0,8% 5,3% 11,8% 19,4% 29,3% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 2,1% 4,8% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,3% 2,1% 5,9% 20,2% 26,7% BlueBay Investment Grade Bond 0,4% 1,7% 6,2% 26,2% 30,8% BlueBay High Yield Bond Fund -0,1% -2,5% 2,3% 28,8% 39,9% SEB Global High Yield -1,3% -2,9% 1,4% 22,5% 43,6% Pioneer Funds Euro High Yield -0,6% -2,5% 2,4% 36,9% 58,1% Muzinich ShortDuration HighYield -0,9% -1,6% -0,5% 9,3% - BlueBay EMD Local Currency -4,4% -8,9% -5,1% -4,9% 2,2% BlueBay Emerging Market Select Bond -3,1% -6,2% -0,9% 3,8% 18,9% Muut Oil: price ,5% -49,4% -45,9% -46,1% -32,9% Gold: price ,5% -10,7% -1,7% -24,2% 8,0% EUR/USD: price ,7% -11,1% -12,0% -6,2% -15,7% Muun muassa yllä mainittuja rahastoja käytetään SEB:n varainhoitotoiminnassa. Yllä oleva esittely ei ole sijoitusneuvo, markkinointia eikä esittelytekstin perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittaja saa pyydettäessä rahastojen avaintietoesitteet ja muun aineiston SEB:ltä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahasto-osuuksien arvo voi aina nousta tai laskea. Tämän katsauksen informaatio perustuu SEB:n luotettavina pitämiin tietoihin. SEB ei kuitenkaan vastaa tietojen täydellisyydestä tai täsmällisyydestä, eikä mahdollisesta tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta johtuvasta vahingosta. Informaatiota ei tule ymmärtää kaupankäyntisuositukseksi. 8

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91. vsk. - 2/1995 Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys SEIJA LAINELA Baltian maat irtautuivat Venäjän ruplasta vuonna 1992,

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland.

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Sarja B 128 Series Ville Kaitila EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Julkaisija: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys

Finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys haastattelu Heikki Taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys - professori Vesa

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot