Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa"

Transkriptio

1 Kuukausikatsaus tammikuu Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana, keskuspankilta odotetaan uusia tukitoimia alkuvuodesta Kehittyvillä markkinoilla tilanne epäselvempi, osa hyötyy madaltuvat inflaatiosta, osa kärsii mm. öljytulojen laskusta ja epävarmuuksista, milloin Yhdysvaltain keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan Öljy ja inflaation painuminen isossa roolissa Valtionlainoista hyvää tuottoa, yrityslainojen tuotto jäi vaatimattomaksi Kehittyvien markkinoiden lainat heikoin korko-omaisuusluokka Osakkeissa nähtiin jälleen korjausliike SEB Rahastotutkimus: Vahva absoluuttinen tuottokehitys ei tehnyt salkunhoitajille vuodesta helppoa

2 Allokaatio Osakemarkkinat ylipainossa Valtionlainoissa alipaino, absoluuttinen korkotaso ei houkuttele Yrityslainoissa lievä alipaino, lyhyellä aikavälillä negatiiviset sijoittajavirrat painavat high yield sijoituksia Kehittyvien markkinoiden lainat neutraalipainossa, korkeaa korkotuottoa heikentävät epävarmuudet valuutoissa Osakemarkkinat ylipainossa, talouden lievä piristyminen, korkea likviditeetti ja hyvä tulostuotto (earnings yield) tukee osakesijoituksia Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinat ylipainossa. Suomen ja kehittyvien markkinoiden osalta epävarmuus kehittyvien markkinoiden kasvun piristymistä painaa neutraalipaino

3 Yhdysvallat kasvun veturina Joulukuussa saatiin jälleen vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, mikä ei sinänsä ollut yllätys, mutta lukujen vahvuus oli. Kuun aikana raportoitiin työmarkkinalukuja, jotka olivat selvästi odotuksia vahvempia, vaikka työttömyysaste pysytteli ennallaan 5,8 prosenttiyksikössä. Myös teollisuuden suhdannekysely (ISM 58,7) ja pienyritysten kysely (NFIB 98,1) olivat erittäin positiivisia ja kuun lopulla raportoitiin maan talouden kasvaneen kolmannella neljänneksellä 5 prosentin vuotuista tahtia, kun samaan aikaan inflaatio painui öljyn ja vahvan dollarin (tuontihintainflaatio) johdosta vain 1,4 prosenttiin. Yhdysvalloissa talous kasvaa hyvää tahtia, ja samaan aikaan inflaation madaltuminen ainakin lyhyellä tähtäimellä tukee hyvää sentimenttiä. Vaikka inflaatio on Euroopassa ja Yhdysvalloissa toivottua matalampaa, niin Euroopan (EKP) ja Yhdysvaltain (FED) keskuspankit ovat mitä ilmeisimmin liikkumassa eri suuntiin seuraavan 6 kuukauden horisontilla johtuen aivan eritasoisesta talouden aktiviteetista ja inflaatiotasosta. Yhdysvalloissa odotellaan jo ensimmäistä koronnostoa kesän aikana kun Euroopan keskuspankin odotetaan ilmoittavan uusista elvytystoimista vielä tammi- helmikuun aikana. Euroopassa taloustilastoinnissa ei nähty isoja positiivisia yllätyksiä, vaan aktiviteetin taso oli odotetun kaltaista ja laimeaa. Saksassa talous on jarruttanut loppuvuoden aikana, ja vaikka heikentyminen on tauonnut, kuten noin 50 pisteessä olevat ostopäällikkötiedustelut kertovat, niin kiihdytystä ei ole odotuksissa. Samaan aikaan Italia ja Ranska ovat yhä lähellä nollakasvua, kun Espanjan talous jatkaa piristymistään. Kehittyvillä markkinoilla talouden uutisointi oli laimeaa vuoden lopulla ja vain Intiasta saatiin hyviä tilastoja. Maan talous onkin voimistuvalla uralla ja samalla inflaatio on madaltunut öljyn hinnan mukana nopeasti reilusta 10 prosentista vain noin 4,4 prosenttiin. Suurista maista Venäjä on toisessa ääripäässä, jossa oikeastaan kaikki on mennyt huonompaan suuntaan. Öljyn hinnan painuminen on johtanut siihen, että maan valuutta on romahtanut, inflaatio kohoaa ja talous painuu taantumaan. Mielenkiintoisimmat uutiset raportoitiin Euroalueen tasolla, kun talouskasvua kertyi kolmannella neljänneksellä 0,8 prosenttia vuositasolla tarkasteltuna ja pohjahintainflaatio pysyi matalana, vain 0,7 prosentissa. 3

4 Joulukuun puolessa välissä Venäjän keskuspankki nosti hätäkokouksessaan ohjauskoron 17 prosenttiin kun aiemmat valuutan tukiostot osoittautuivat tehottomiksi. Jos ohjauskorko pidetään nykytasolla, se painaa taloutta yhä syvempään taantumaan, mutta jos ohjauskorkoa lasketaan, valuutalla on yhä paineita heikentyä. Venäjän talous on erittäin öljyriippuvainen, ja koska sen hinnassa ei odoteta nopeaa nousua, niin maa joutunee turvautumaan valuutta- ja reservivarantoihin, joiden avulla maa selvinnee kohtuullisen pitkään ja joita on jo käytettykin valuuttakurssin vakauttamiseen. Mutta öljyn hinnan nousu on erittäin tärkeää, jotta Venäjän talous palautuisi kasvu-uralle. Kiinan talouden tilastot olivat joulukuussakin hyvin linjassa odotusten kanssa, mutta ehkä hieman alavireisiä ja talouskasvu näyttäisi yhä hidastuvan. Keskeisimmät uutiset Kiinasta liittyivät rahapolitiikkaan: maa etenee vaiheittain rahamarkkinoiden uudistamisessa, mutta nyt vaikuttaa siltä, että talouden hidastumisen rajoittaminen vaatii keveämpää rahapolitiikkaa. Brasiliassa valuutan heikentyminen ja kireä työmarkkinatilanne pitää inflaation yhä koholla ja joulukuussa keskuspankki nosti ohjauskorkoa jälleen. Samaan aikaan talouskasvu on laimeaa ja eikä uudelleenvalittu presidentti Dilma Roussef ole vielä ehtinyt ilmoittaa konkreettisista tukitoimista talouskasvun vauhdittamiseksi. Globaali inflaatio ja keskuspankkipolitiikka Öljyn ja raaka-aineiden hintojen painuminen on laskenut inflaatiopaineita globaalisti tarkasteltuna ja se tulee heijastumaan myös keskuspankkipolitiikkaan. Keskuspankkien (mm. EKP, BOJ, BOE) yhtenä keskeisenä tavoitteena on riittävän korkea inflaatio, mikä tukee talouskasvua. Tällä hetkellä inflaatio on liian matala varsinkin Euroopassa ja Japanissa, mutta myös Yhdysvalloissa hinnat kohoavat liian hitaasti. Näin ollen keskuspankeilla on tarve ylläpitää löyhää rahapolitiikkaa ja jopa lisätä tukitoimia, mikä tukee talouskasvuodotuksia. Lyhyellä tähtäimellä öljyn hinnan jyrkkä pudotus on ollut markkinoille negatiivinen epävarmuustekijä, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa öljysektorin vaikeuksien pelätään vähentävän työpaikkoja ja investointeja. Tämä voisi heijastua laajemmin öljyntuotantoalueiden talouteen ja jopa koko maan talouteen. Pitää kuitenkin muistaa, että samaan aikaan öljyn hinnan madaltuminen lisää ostovoimaa, kun reaaliansiot nousevat ja rahaa jää myös absoluuttisesti aiempaa enemmän kulutukseen. On selvää, että vaikka öljy- ja energiasektorin näkymä on nyt heikentynyt, niin laajemmin tarkasteltuna öljyn hinta-alella pitäisi olla talous- ja tuloskasvua vauhdittava vaikutus. Kehittyvillä markkinoilla kuva on hieman hajautuneempi, ja öljyn hinnan painumisella on myös varsin negatiivisia vaikutuksia. Suurilla öljyntuottajamailla kuten Venäjä, Iran, Venezuela öljy on merkittävä valtion tulonlähde hintojen painuminen ajaa maiden taloudet taantumaan ja budjetit alijäämäiseksi. Toisaalta useissa kehittyvissä talouksissa öljyn merkitys inflatorisena tekijänä on hyvin suuri ja siten sen hinnan lasku madaltaa inflaatiota ja mahdollistaa keskuspankkien tukitoimia. Öljyn hintapaineiden odotetaan vielä jatkuvan kun öljyntuottajamailla ei ole aikeita lyhyellä tähtäimellä leikata tuotantoaan. Vaikuttaa siltä, että käynnissä on hintasota, jolla pyritään ajamaan uusia, tuotantokustannuksiltaan kalliimpia, öljyntuotantomuotoja (mm. liuskeöljy) epäkaupallisiksi. Öljyn hinnan pudotuksen pysähtyminen ja ehkä jonkinasteinen palautuminen tulkittaneen positiivisesti markkinoilla laajemminkin, kunhan se tapahtuu. Sijoitusluokat Joulukuussa korkomarkkinoilla liikkeitä dominoivat madaltunut inflaatio sekä arvailut keskuspankkitoimista, ja valtionlainojen korot painuvat yhä alemmaksi. Saksan valtionlainojen korko on jo neljään vuoteen asti negatiivinen ja 5 vuoden obligaatiokorkokin on painunut lähelle nollaa. Siten korkosijoittajan pitäisi mennä varsin pitkälle korkokäyrällä saadakseen reaalista korkotuottoa, mikä lisäisi merkittävästi korkoriskiä. Samaan aikaan maariskilisät ja investment grade yrityslainojen riskilisät ovat kaventuneet, joten korkomarkkinoiden matalariskisimpien joukkolainojen tuottopotentiaali on rajallinen. Joulukuussa valtionlainat tuottivat noin 0,8 % nostaen koko vuoden tuoton jo noin 12 prosenttiin. Investment grade -lainojen tuottokertymä jäi viime kuussa 0,3 prosenttiin riskilisien leventyessä hieman ja vuoden alusta tuottoa on saatu noin 7 prosenttia. 4

5 High yield yrityslainoissa vuosi on ollut haasteellinen. Vaikka talouskasvu on ollut positiivista sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, likviditeetti on runsasta ja maksuhäiriöennusteet ovat pysyneet maltillisina, niin silti tuotot ovat olleet vaatimattomia. Tosin Yhdysvalloissa energiasektorin heikentyneet näkymät ovat leventäneet riskilisiä syystäkin Kokonaisuutena kuitenkin vaikuttaa siltä, että viime aikoina high yield yrityslainojen heikon kehityksen taustalla on negatiiviset sijoittajavirrat, ei heikentyneet fundamentit. Joulukuussa high yield lainoista kertyi noin prosentti miinusta ja vuoden alustakin tuottoa on kirjattu vain 2-3 prosenttia, kun heikkoa tuottoa selittävät leventyneet riskilisät. Osakemarkkinoilla joulukuu tarjosi sijoittajille jännitystä, kun kurssit laskivat öljyperäisten epävarmuuksien painamana reilussa viikossa noin 5-10 prosenttia. Liike palautui kuitenkin varsin nopeasti ja koko kuulta Yhdysvalloissa kurssimuutos jäi nollan tuntumaan. Euroopassa (-1 %) ja Suomessa (-2 %) ja kehittyvillä markkinoilla (-3 %) tuotot jäivät pakkaselle. Osakemarkkinoiden hinnoittelu on säilynyt haastavana kaikilla markkina-alueilla, joskin kehittyvien markkinoiden osakehinnoittelu on omaan historiaansa nähden kohtuullista. Tuleva vuosi näyttää siten hinnoittelumielessä haastavalta, mutta jos hinnoittelua verrataan valtionlainoihin, niin osakemarkkinoiden hinnoittelu ei ole läheskään yhtä haastavaa kuin esimerkiksi Saksan valtion joukkolainoissa. Kehittyvien markkinoiden lainat olivat joulukuussakin heikko korkoomaisuusluokka, kun valuutat heikkenivät dollariin nähden nelisen prosenttia ja korot nousivat hieman. Näin ollen joulukuun tuotto jäi lähes 6 prosenttia miinukselle. Vuoden alusta paikallisvaluutoissa noteerattujen joukkolainojen korkotuotto on ollut 8 prosenttia, mutta valuuttakomponentti (dollarin vahvistuminen) on jäänyt noin 14 prosenttia pakkaselle, joten kokonaisuutena miinusta on kertynyt indeksitasolla noin 6 prosenttia vuoden alusta. Vaikka omaisuusluokan tuottopotentiaali onkin muita korkoomaisuusluokkia korkeampi, niin lyhyellä tähtäimellä epävarmuus Yhdysvaltain keskuspankin toimista näkyy sekä korkotasossa että valuutoissa. Siksi näkymä on lyhyellä tähtäimellä heikko. 5

6 Rahastot Vahva absoluuttinen tuottokehitys ei tehnyt salkunhoitajille vuodesta helppoa Lähes kaikissa omaisuusluokissa päästiin hyvään absoluuttiseen tuottoon vuonna 2014 Viime vuonna ylivoimaisesti parhaan absoluuttisen tuoton sai Yhdysvaltain osakemarkkinoilta. Eurooppalainen sijoittaja sai pohjoisamerikkalaisista osakerahastoista reilusti yli 20 prosentin tuoton, mistä noin puolet tuli dollarin vahvistumisen kautta. Myös muilta osakemarkkinoilta sai muhkeita tuottoja: aasialaiset osakerahastot tuottivat lähes saman verran ja kehittyvien markkinoiden rahastot yleisesti yli 10 prosenttia. Eurooppalaisilla sekä suomalaisilla osakkeilla päästiin niin ikään yleisesti lähes samoille tuottoluvuille. Korkomarkkinoilla parhaimpaan tuottoon pääsi varsin poikkeuksellisesti valtionlainarahastoilla, mitkä tuottivat yleisesti yli 10 prosenttia. Korkosijoittajat välttelivät korkeampiriskisiä sijoituskohteita, sillä yrityslainarahastojen ja kehittyvien markkinoiden lainarahastojen tuotot jäivät yleisesti useita prosentteja valtionlainojen tuotoista. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin syytä odottaa, että tilanne normalisoituu ja allokoimalla osa korkeariskisempiin korkosijoituksiin saadaan lisätuoton lähteitä sijoitussalkkuun. Fundamenttianalyysiin nojautuvilla salkunhoitajilla vaikea vuosi Huolimatta vahvasta absoluuttisesta tuottokehityksestä kulunut vuosi oli varsin haastava kokeneillekin aktiivisalkunhoitajille ja erityisesti niille, jotka painottavat talouden sekä yritysten perustekijöitä sijoitusprosessissaan. Aktiivimanagereiden sijoitusfilosofioista valtaosa perustuu juuri tällaisiin menetelmiin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että salkunhoitajalla on selkeät ja loogiset perusteet sijoituskohteiden valintaan. Useimmiten tämä toimii, ja rahastosalkussa kannattaa pitää näin työnsä hoitavia rahastonhoitajia, mutta ajoittain voimakkaimmin nouseville sijoituskohteille ei löydy loogisia perusteita, joita voisi ennakoida talousfundamentteihin perustuen. Näitä tilanteita kutsutaan tyylirotaatioiksi, joista kerroimme kesäkuun rahastoartikkelissa. Kevään ja keskikesän aikaan tällaisia tilanteita koettiin erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla, missä talouden ja yritysten perustekijöihin perustuvien rahastojen tuotto jäi keskimääräistä markkinatuottoa alhaisemmaksi. Kuitenkin syksyn aikana näiden fundamenttirahastojenkin tuotto on seurannut markkinoiden yleistä kehitystä, mutta koko vuoden tuotto jää useimmilla vertailuindeksiä heikommaksi. Kvanttirahastot pärjäsivät parhaiten Vuosi olikin monella tapaa poikkeuksellinen, sillä vain harva salkunhoitaja pystyi päihittämään vertailuindeksinsä. Kuitenkin ns. kvanttirahastoista suurin osa tuotti päättyneenä vuonna vertailuindeksiä paremmin. Kvanttirahastoiksi kutsutaan yleisesti sijoitusrahastoja, joissa sijoituskohteiden valinnassa systemaattisesti hyödynnetään erilaisia numeerisia tekniikoita, joiden avulla sopivia sijoituskohteita seulotaan tietokannoista. Tällaisista rahastoista esimerkiksi SEB European Equity rahasto tuotti 7.4 prosenttia vertailuindeksiä paremmin ja kuuluu parhaaseen yhteen prosenttiin 685:n Eurooppaan sijoittavan osakerahaston joukossa*. Lisäksi Eurooppaan suosittelemamme rahastoyhdistelmän** vuosituotto oli viime vuonna yksi parhaista, missä SEB European Equity rahaston ohella merkittävä ylituoton lähde oli pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava SEB European Equity Small Caps -rahasto. Vaikka pienten yritysten osakkeiden tuotto ei ollut viime vuonna Euroopassa yleensä muita osakkeita parempi, rahasto tuotti 8.0 prosenttia vertailuindeksiä enemmän ja kuului parhaaseen kahteen prosenttiin 114:n eurooppalaisiin pienyrityksiin sijoittavien rahastojen joukossa. Kuitenkin SEB European Equity Small Caps on poikkeava esimerkki hyvin menestyneestä fundamenttirahastosta, joiden tuotto jäi yleensä heikoksi viime vuonna. Kvanttirahastojen parempi menestyminen näkyy vastaavasti Pohjois-Amerikkaan sijoittavissa rahastoissa. Syksyn aikana suosittelemaamme rahastoyhdistelmään lisättiin Goldman Sachsin hoitama kvanttirahasto, jonka tuotto oli vuoden aikana 2.2 % MSCI North America indeksiä parempi. Tällä tuloksella rahasto sijoittuu viime vuoden tuotolla parhaaseen kymmenykseen. Tulos vahvistaa sen, että ylituottoon pääsi vain harva ja viime vuonna hajauttaminen erilaisten sijoitusfilosofioiden kesken tuotti tulosta. Mennyt vuosi oli hyvä muistutus hajautuksen merkityksestä Vaikka vuosi oli globaalisti salkunhoidolle vaiheikas ja vertailuindeksin päihittäminen haastavaa, löytyy alueita, kuten suosittelemamme eurooppalaiset osakerahastot, joille se oli yksi parhaista. Myös kehittyvien markkinoiden rahastoyhdistelmällä päästiin markkinoita selvästi parempaan tuottoon. 6

7 Rahastot Sen sijaan edellä kuvatut fundamenttimanagereiden haasteet vetivät tuottoja alas eniten Yhdysvalloissa, missä syksyllä tehty hajautus kvanttirahastoon ei ehtinyt pelastamaan koko vuoden tuottoa. Tavoitteenamme on kuitenkin valita rahastoja ja rakentaa pitkän aikavälin rahastoyhdistelmiä, joilla pääsee keskimääräistä parempaan ja vakaampaan tuottoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseen rahastoratkaisumme ovat nyt entistä paremmin hajautettuja, minkä merkitystä kulunut vuosi todistaa. Korkosijoittajalle kuluneena vuonna valtionlainarahastojen ylivoimaisesti muita korkorahastoja parempi tuotto ei anna oikeaa kuvaa pitkällä aikavälillä muiden korko-omaisuusluokkien, kuten yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden lainojen tuottopotentiaalista. Tehokkaasti hajautettuun salkkuun kuuluu valtionlainarahastojen ohella myös muita korkorahastoja, joilla tuotto-odotusta voidaan parantaa. Korko-omaisuusluokkaan kehitetäänkin jatkuvasti uusia vaihtoehtoja ja rahastoja, joita seuraamme aktiivisesti ja joista kerromme jatkossa lisää. Suosituslistalle valitut rahastot ovat yhä kilpailijavertailussa markkinoiden parhaimpia Rahastotutkimuksen onnistumista mitataan vertailemalla rahastojen kehitystä vertailuindeksiin ja kilpaileviin rahastoihin, mikä kertoo kyvystä valita rahastoja tarjolla olevien rahastojen joukosta. Suurin osa suosittelemistamme rahastoista on menestynyt hyvin, sillä lähes 70 % suosittelemistamme rahastoista on ollut kilpailuvertailussa keskimääräistä parempia viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi arvostamme suuresti saamaamme palautetta viimeisestä asiakastutkimuksesta, jonka mukaan rahastopalvelujen laatu, valikoiman kattavuus ja suositellut rahastot arvioitiin Suomessa parhaimmiksi***. Tämä velvoittaa meitä ponnistelemaan yhä enemmän, jotta tämä taso saavutetaan myös tänä vuonna. Hyvää sijoitusvuotta 2015 SEB Rahastotutkimuksesta! SEB Rahastotutkimuksen tehtävä on valita salkunhoidolle käyttöön laadukas valikoima rahastoja, joilla sijoituspäätökset voidaan toteuttaa tehokkaasti kaikkiin tärkeimpiin omaisuusluokkiin. Päivittyvällä suosituslistallamme on yli 200 rahastoa, joita käytetään asiakassalkkujen hoidossa Suomessa ja ulkomailla. Rahastosuositukset valitaan kurinalaisen tutkimusprosessin tuloksena, ja niiden onnistumista sekä salkunhoitoa seurataan ja arvioidaan aktiivisesti. *Lähde Morningstar ja SEB rahastotutkimus. ** Rahastoyhdistelmään kuuluu kolme rahastoa: SEB European Equity, SEB European Equity Small CAP ja Blackrock European Fund. *** Instituutiolle vuosittain tehtävä asiakaspalautetutkimus, jonka suorittaa Scandinavian Financial Research. 7

8 Kurssilista Valuutta: EUR Lähteet: Bloomberg, Morningstar 1kk (%) 6kk (%) 12kk (%) 3v (%) 5v (%) OMX Helsinki CAP -1,6% 2,0% 10,6% 68,1% 63,7% SEB Finlandia -0,8% 1,0% 9,6% 64,6% 47,5% SEB Finland Small Firm 2,0% -4,4% 0,9% 38,7% 13,8% SEB Finland Momentum 1,0% -0,5% 5,4% 55,8% 40,2% MSCI Europe -1,4% 0,6% 6,8% 50,2% 53,3% BGF European Fund A2-1,1% 1,1% 2,6% 50,5% 52,3% SEB European Equity Small Caps 1,8% 3,3% 14,5% 86,9% 95,6% SEB European Equity -0,3% 1,8% 14,3% 56,8% 41,2% S&P 500 2,5% 19,0% 28,4% 82,5% 135,8% CRM US Equity Opportunities 3,9% 13,3% 17,9% 67,5% - William Blair US All Cap Growth Fund 2,6% 15,8% 20,1% 74,0% - MSCI Emerging Markets -1,9% 3,7% 11,1% 20,0% 29,6% William Blair Emerging Leaders Growth -1,5% 9,3% 15,9% 29,1% - Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -3,3% 0,9% 8,1% 21,2% 30,3% JPM Latin America -6,2% -5,8% 0,8% -3,1% 1,4% Goldman Sachs India 0,7% 23,9% 63,8% 105,5% 82,7% Eastspring China 3,5% 19,8% 16,3% - - SEB Russia -18,6% -35,7% -41,3% -37,5% -37,3% Silk African Lions -2,1% 5,0% 8,4% - - Macquarie Asia New Stars 1,0% 19,3% 27,9% - - Pinebridge Latam Small and Mid Cap -4,7% -9,5% -5,0% -18,4% -16,2% SEB Eastern European Small Cap -8,9% -13,4% -16,6% -4,1% -11,8% 3kk Euribor Index 0,0% 0,1% 0,3% 1,4% 3,5% JPMorgan Emu Govt. bond Index 1,1% 5,9% 13,5% 29,5% 33,3% SEB Euro Bond 0,8% 5,3% 11,8% 19,4% 29,3% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 2,1% 4,8% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,3% 2,1% 5,9% 20,2% 26,7% BlueBay Investment Grade Bond 0,4% 1,7% 6,2% 26,2% 30,8% BlueBay High Yield Bond Fund -0,1% -2,5% 2,3% 28,8% 39,9% SEB Global High Yield -1,3% -2,9% 1,4% 22,5% 43,6% Pioneer Funds Euro High Yield -0,6% -2,5% 2,4% 36,9% 58,1% Muzinich ShortDuration HighYield -0,9% -1,6% -0,5% 9,3% - BlueBay EMD Local Currency -4,4% -8,9% -5,1% -4,9% 2,2% BlueBay Emerging Market Select Bond -3,1% -6,2% -0,9% 3,8% 18,9% Muut Oil: price ,5% -49,4% -45,9% -46,1% -32,9% Gold: price ,5% -10,7% -1,7% -24,2% 8,0% EUR/USD: price ,7% -11,1% -12,0% -6,2% -15,7% Muun muassa yllä mainittuja rahastoja käytetään SEB:n varainhoitotoiminnassa. Yllä oleva esittely ei ole sijoitusneuvo, markkinointia eikä esittelytekstin perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittaja saa pyydettäessä rahastojen avaintietoesitteet ja muun aineiston SEB:ltä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahasto-osuuksien arvo voi aina nousta tai laskea. Tämän katsauksen informaatio perustuu SEB:n luotettavina pitämiin tietoihin. SEB ei kuitenkaan vastaa tietojen täydellisyydestä tai täsmällisyydestä, eikä mahdollisesta tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta johtuvasta vahingosta. Informaatiota ei tule ymmärtää kaupankäyntisuositukseksi. 8

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Kuukausikatsaus helmikuu 2015 6.2.2015 Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Tammikuussa odotusten mukaisia tilastoja Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, Eurooppa laahaa perässä, suhdannenäkymä ennallaan

Lisätiedot

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Marraskuu 2016 Yhdysvaltain talouskasvu piristymässä, presidentinvaalit sotkevat kuvaa Euroopassa ostopäällikköindeksit nousivat, Brexitin vaikutukset jäämässä pelättyä laimeammiksi Yhdysvaltain

Lisätiedot

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Kuukausikatsaus kesäkuu 2014 6.6.2014 Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Hyviä tilastoja Yhdysvalloista, osin myös Euroopasta Kiinasta hyviä uutisia, talous näyttää stabiloituneen, aktiviteetti nousussa

Lisätiedot

Erinomaisia tuottoja helmikuussa

Erinomaisia tuottoja helmikuussa Kuukausikatsaus maaliskuu 2014 6.3.2014 Erinomaisia tuottoja helmikuussa Taloustilastoinnin taso ennallaan Saksasta ja Englannista hyvät talouskasvuluvut Osakemarkkinoilla ja korkomarkkinoilla hyviä tuottoja

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014 Kuukausikatsaus syyskuu 2014 5.9.2014 Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella Yhdysvalloista hyviä, Euroopasta laimeita tilastoja Kauppapakotekiista varjostaa Euroopan talouksia Yhdysvaltain ja Kiinan

Lisätiedot

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Kuukausikatsaus marraskuu 2013 6.11.2013 Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Taloustilastoinnin yllätykset vähentyneet Yhdysvalloissa korkea talouskasvuodotus Euroalueella odotukset nousussa FED:n

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Huhtikuussa yllättäviä markkinaliikkeitä. Toukokuu 2015. Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta

Kuukausikatsaus. Huhtikuussa yllättäviä markkinaliikkeitä. Toukokuu 2015. Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta Kuukausikatsaus Toukokuu 2015 Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta Euroopan kasvuodotukset nousussa EKP etenee osto-ohjelmissa, FEDin koronnosto-odotus siirtynyt eteenpäin Kreikka neuvotteluissa

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014 Kuukausikatsaus toukokuu 2014 7.5.2014 Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa Euroopasta ja Yhdysvalloista odotusten mukaisia taloustilastoja, Kiina raportoi yhä pehmeitä lukuja Kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

Alkuvuosi tarjosi lopulta mukavat tuotot

Alkuvuosi tarjosi lopulta mukavat tuotot Kuukausikatsaus heinäkuu 2014 4.7.2014 Alkuvuosi tarjosi lopulta mukavat tuotot Yhdysvalloista ja Kiinasta hyviä taloustilastoja, Euroopasta vaatimattomia lukuja IMF leikkasi Yhdysvaltain ja Euroopan kasvuennusteitaan

Lisätiedot

Kesäkuun taloustilastointi oli laajasti tarkasteltuna

Kesäkuun taloustilastointi oli laajasti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Heinäkuu 2015 Odotusten mukaisia taloustilastoja Kreikka painoi markkinoita kesäkuussa Yhdysvaltain tilastointi petrasi selvästi, ohjauskoron nostoa odotellaan loppuvuodesta Euroopasta

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Odotusten mukaisia taloustilastoja, keskuspankkiodotuksia. Joulukuu 2015

Kuukausikatsaus. Odotusten mukaisia taloustilastoja, keskuspankkiodotuksia. Joulukuu 2015 Kuukausikatsaus Joulukuu 2015 Yhdysvalloissa keskuspankin koronnosto lähellä, talous hyvällä uralla Euroopassa keskuspankilta tulossa lisätoimia, laimea inflaatio painaa Kehittyvillä markkinoilla kasvu

Lisätiedot

Suhdanne voimistuu, sijoitusmarkkinoilla epävarmuuksia

Suhdanne voimistuu, sijoitusmarkkinoilla epävarmuuksia Kuukausikatsaus helmikuu 2014 6.2.2014 Suhdanne voimistuu, sijoitusmarkkinoilla epävarmuuksia Yhdysvalloissa ja Euroopassa talous jatkaa piristyvällä uralla Yhdysvalloissa keskuspankki vähentää tukiostoja

Lisätiedot

Keskuspankkiodotukset keskiössä. Yhdysvaltain keskuspankki ei kiirehdi ohjauskoron nostoa, taloustilastointi ennallaan

Keskuspankkiodotukset keskiössä. Yhdysvaltain keskuspankki ei kiirehdi ohjauskoron nostoa, taloustilastointi ennallaan Kuukausikatsaus joulukuu 2014 5.12.2014 Keskuspankkiodotukset keskiössä Yhdysvaltain keskuspankki ei kiirehdi ohjauskoron nostoa, taloustilastointi ennallaan Euroopan haasteena liian matala inflaatio ja

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinat vastatuulessa

Sijoitusmarkkinat vastatuulessa Kuukausikatsaus lokakuu 2014 6.10.2014 Sijoitusmarkkinat vastatuulessa Yhdysvalloista hyviä tilastoja, Euroopasta ei uutta Kiinan kasvu jäämässä odotettua heikommaksi kolmannella neljänneksellä Keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Loppukiri osakemarkkinoilla. tammikuu 2014

Kuukausikatsaus. Loppukiri osakemarkkinoilla. tammikuu 2014 Kuukausikatsaus tammikuu 2014 8.1.2014 Loppukiri osakemarkkinoilla Yhdysvalloissa hyviä tilastoja, FED ilmoitti tukitoimien laimentamisesta Saksa ja Englanti hyvässä vireessä, Ranskassa haasteita Kehittyvillä

Lisätiedot

Syyskuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Syyskuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Lokakuu 2015 Yhdysvalloissa keskuspankki jätti korot ennalleen, epäselvää kommunikaatiota Euroopassa odotuksia parempia tilastoja, taso ennallaan Kiinan ja kehittyvien markkinoiden kasvuepävarmuudet

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014 Kuukausikatsaus huhtikuu 2014 3.4.2014 Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita Yhdysvaltain tilastointi parani maaliskuussa Kiinasta heikkoa makrodataa, uusi vuosi osaselittäjänä

Lisätiedot

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Kuukausikatsaus huhtikuu 2015 Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Yllätyksellisiä taloustilastoja, mutta maltillisia tasomuutoksia Yhdysvalloissa keskuspankki viivästää koronnostoa EKP aloitti QE ohjelman,

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Odotusten mukaisia taloustilastoja heinäkuussa. elokuu 2014

Kuukausikatsaus. Odotusten mukaisia taloustilastoja heinäkuussa. elokuu 2014 Kuukausikatsaus elokuu 2014 6.8.2014 Odotusten mukaisia taloustilastoja heinäkuussa Yhdysvalloissa hyviä tilastoja, keskuspankkiodotukset laimentuneet Euroopan tilastointi ennallaan, Etelä-Euroopassakin

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiinan huolet painoivat markkinoita. Syyskuu 2015. Laimeita taloustilastoja. Globaali talouskasvu hieman hieman hitaampaa

Kuukausikatsaus. Kiinan huolet painoivat markkinoita. Syyskuu 2015. Laimeita taloustilastoja. Globaali talouskasvu hieman hieman hitaampaa Kuukausikatsaus Syyskuu 2015 Laimeita taloustilastoja Globaali talouskasvu hieman hieman hitaampaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa kasvu piristyy, kehittyvien markkinoiden kasvu takkuilee Korko- ja osakemarkkinoilta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Keskuspankkiodotukset fokuksessa. Syyskuu Yhdysvalloissa hyviä taloustilastoja, keskuspankin koronnosto-odotukset lähemmäksi

Kuukausikatsaus. Keskuspankkiodotukset fokuksessa. Syyskuu Yhdysvalloissa hyviä taloustilastoja, keskuspankin koronnosto-odotukset lähemmäksi Kuukausikatsaus Syyskuu 2016 Yhdysvalloissa hyviä taloustilastoja, keskuspankin koronnosto-odotukset lähemmäksi Euroopassa ostopäällikköindekseissä suuria liikkeitä, kasvuodotukset ennallaan Kehittyvillä

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui.

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui. Kuukausikatsaus Kesäkuu 2015 Yhdysvaltain tilastot palautumassa, Euroopassa hyvä vire Kiinassa heikkoja tilastoja, keskuspankki lisäsi tukitoimia EKP kiihdyttää ostoja, FED aikoo nostaa ohjauskorkoa tänä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Pörssit huipputasolla Euroopassa ja USAssa

Pörssit huipputasolla Euroopassa ja USAssa Kuukausikatsaus joulukuu 2013 9.12.2013 Pörssit huipputasolla Euroopassa ja USAssa Taloustilastoinnissa ei suuria yllätyksiä Kehittyneiden markkinoiden osakkeissa miinusta, vain Kiina plussalle Pörssit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Keskuspankit ja Yhdysvaltain presidentin- vaalit otsikoissa

Kuukausikatsaus Keskuspankit ja Yhdysvaltain presidentin- vaalit otsikoissa Kuukausikatsaus Lokakuu 2016 Yhdysvalloissa laimeita taloustilastoja, keskuspankin koronnostoodotukset ajoittuvat vuodenvaihteeseen Euroopassa vahvoja ostopäällikköindeksejä, ei muutosta rahapolitiikkaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Keskuspankit ja Brexit otsikoissa. Kesäkuu Taloustilastot edelleen laimeita, talouskasvussa ei merkkejä kiihtymisestä

Kuukausikatsaus. Keskuspankit ja Brexit otsikoissa. Kesäkuu Taloustilastot edelleen laimeita, talouskasvussa ei merkkejä kiihtymisestä Kuukausikatsaus Kesäkuu 2016 Taloustilastot edelleen laimeita, talouskasvussa ei merkkejä kiihtymisestä Yhdysvalloissa talouden aktiviteetti ennallaan, Euroopassa joitakin positiivisia yllätyksiä Kiinan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Suhdannekehitys vahvistuu yhä

Suhdannekehitys vahvistuu yhä Kuukausikatsaus helmikuu 2011 SEB GYLLENBERG 7.2.2011 Suhdannekehitys vahvistuu yhä Ennusteiden valossa globaali talouskasvu jatkuu ripeänä Valtioiden velkaongelmat ovat säilyneet otsikoissa Osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa >JXRRQUJRJZYJ[Y ZV[RVR[[ *()) 1 Markkinanäkemys Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa Inflaation nousu on johtanut rahapolitiikan kiristämiseen

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Valtion Eläkerahasto sijoittajana

Valtion Eläkerahasto sijoittajana Valtion Eläkerahasto sijoittajana Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahasto (VER) 13.11.2007 Valtion omistajapolitiikka -seminaari Valtion Eläkerahasto (VER) Väestön ikääntyminen Suomen osittain

Lisätiedot

Talouden näkymät Syyskuu 2015

Talouden näkymät Syyskuu 2015 Talouden näkymät Syyskuu 2015 Maailmantalous kasvaa verkkaisesti indeksi 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Maailmankauppa* ja globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi muutos ed. vuodesta, % 20 15 10 5 0-5 -10-15

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007?

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Raoul Konnos rahastonhoitaja Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Maaliskuu 2007 1 FIM kehittyvillä markkinoilla Mihin kehittyviin

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Tervetuloa Aamuseminaarin!

Tervetuloa Aamuseminaarin! Tervetuloa Aamuseminaarin! Klo 8.15 Tervetuliaissanat Seppo Määttänen ja Jari Kivihuhta 8.20 Yhdistä aktiivinen sijoittaminen ja pääomaturva Miia Hukari 8.50 Unohda vertailuindeksi katse absoluuttiseen

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008 Syksyn 2008 markkinanäkymät Kaj Forsström 10.9.2008 Nordea Investment Management Kansainvälinen Pohjoismainen Suomalainen 157 / 26 Mrd Eur 550 / 70 henkilöä Erikoistuneet sijoitustiimit Useita sijoitusprosesseja

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun?

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Arvoasuntopäivä 12.5.29 Anssi Rantala Pääekonomisti OP-Pohjola 29 Ensimmäinen globaali taantuma 6 vuoteen 15 1 %, v/v Maailmankauppa 5 Maailman

Lisätiedot

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainoilla vakautta salkkuun johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainat Joukkolainamuotoisia sijoituskohteita, jotka koostuvat suurelta osin korkosijoituksesta jolla taataan pääomaturva,

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Makrotalous ja sijoitusnäkemys 4 Korot 5 Osakkeet 6 Sijoitusnäkemys on Danske

Lisätiedot

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 UB Korkosalkku Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 Markkinat Euroopan korkomarkkina on jo pitkään ollut pääosin kahden muuttujan armoilla: euroalueen velkaongelman ja sitä seuranneen pankkikriisin sekä

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot