Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa"

Transkriptio

1 Kuukausikatsaus tammikuu Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana, keskuspankilta odotetaan uusia tukitoimia alkuvuodesta Kehittyvillä markkinoilla tilanne epäselvempi, osa hyötyy madaltuvat inflaatiosta, osa kärsii mm. öljytulojen laskusta ja epävarmuuksista, milloin Yhdysvaltain keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan Öljy ja inflaation painuminen isossa roolissa Valtionlainoista hyvää tuottoa, yrityslainojen tuotto jäi vaatimattomaksi Kehittyvien markkinoiden lainat heikoin korko-omaisuusluokka Osakkeissa nähtiin jälleen korjausliike SEB Rahastotutkimus: Vahva absoluuttinen tuottokehitys ei tehnyt salkunhoitajille vuodesta helppoa

2 Allokaatio Osakemarkkinat ylipainossa Valtionlainoissa alipaino, absoluuttinen korkotaso ei houkuttele Yrityslainoissa lievä alipaino, lyhyellä aikavälillä negatiiviset sijoittajavirrat painavat high yield sijoituksia Kehittyvien markkinoiden lainat neutraalipainossa, korkeaa korkotuottoa heikentävät epävarmuudet valuutoissa Osakemarkkinat ylipainossa, talouden lievä piristyminen, korkea likviditeetti ja hyvä tulostuotto (earnings yield) tukee osakesijoituksia Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinat ylipainossa. Suomen ja kehittyvien markkinoiden osalta epävarmuus kehittyvien markkinoiden kasvun piristymistä painaa neutraalipaino

3 Yhdysvallat kasvun veturina Joulukuussa saatiin jälleen vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, mikä ei sinänsä ollut yllätys, mutta lukujen vahvuus oli. Kuun aikana raportoitiin työmarkkinalukuja, jotka olivat selvästi odotuksia vahvempia, vaikka työttömyysaste pysytteli ennallaan 5,8 prosenttiyksikössä. Myös teollisuuden suhdannekysely (ISM 58,7) ja pienyritysten kysely (NFIB 98,1) olivat erittäin positiivisia ja kuun lopulla raportoitiin maan talouden kasvaneen kolmannella neljänneksellä 5 prosentin vuotuista tahtia, kun samaan aikaan inflaatio painui öljyn ja vahvan dollarin (tuontihintainflaatio) johdosta vain 1,4 prosenttiin. Yhdysvalloissa talous kasvaa hyvää tahtia, ja samaan aikaan inflaation madaltuminen ainakin lyhyellä tähtäimellä tukee hyvää sentimenttiä. Vaikka inflaatio on Euroopassa ja Yhdysvalloissa toivottua matalampaa, niin Euroopan (EKP) ja Yhdysvaltain (FED) keskuspankit ovat mitä ilmeisimmin liikkumassa eri suuntiin seuraavan 6 kuukauden horisontilla johtuen aivan eritasoisesta talouden aktiviteetista ja inflaatiotasosta. Yhdysvalloissa odotellaan jo ensimmäistä koronnostoa kesän aikana kun Euroopan keskuspankin odotetaan ilmoittavan uusista elvytystoimista vielä tammi- helmikuun aikana. Euroopassa taloustilastoinnissa ei nähty isoja positiivisia yllätyksiä, vaan aktiviteetin taso oli odotetun kaltaista ja laimeaa. Saksassa talous on jarruttanut loppuvuoden aikana, ja vaikka heikentyminen on tauonnut, kuten noin 50 pisteessä olevat ostopäällikkötiedustelut kertovat, niin kiihdytystä ei ole odotuksissa. Samaan aikaan Italia ja Ranska ovat yhä lähellä nollakasvua, kun Espanjan talous jatkaa piristymistään. Kehittyvillä markkinoilla talouden uutisointi oli laimeaa vuoden lopulla ja vain Intiasta saatiin hyviä tilastoja. Maan talous onkin voimistuvalla uralla ja samalla inflaatio on madaltunut öljyn hinnan mukana nopeasti reilusta 10 prosentista vain noin 4,4 prosenttiin. Suurista maista Venäjä on toisessa ääripäässä, jossa oikeastaan kaikki on mennyt huonompaan suuntaan. Öljyn hinnan painuminen on johtanut siihen, että maan valuutta on romahtanut, inflaatio kohoaa ja talous painuu taantumaan. Mielenkiintoisimmat uutiset raportoitiin Euroalueen tasolla, kun talouskasvua kertyi kolmannella neljänneksellä 0,8 prosenttia vuositasolla tarkasteltuna ja pohjahintainflaatio pysyi matalana, vain 0,7 prosentissa. 3

4 Joulukuun puolessa välissä Venäjän keskuspankki nosti hätäkokouksessaan ohjauskoron 17 prosenttiin kun aiemmat valuutan tukiostot osoittautuivat tehottomiksi. Jos ohjauskorko pidetään nykytasolla, se painaa taloutta yhä syvempään taantumaan, mutta jos ohjauskorkoa lasketaan, valuutalla on yhä paineita heikentyä. Venäjän talous on erittäin öljyriippuvainen, ja koska sen hinnassa ei odoteta nopeaa nousua, niin maa joutunee turvautumaan valuutta- ja reservivarantoihin, joiden avulla maa selvinnee kohtuullisen pitkään ja joita on jo käytettykin valuuttakurssin vakauttamiseen. Mutta öljyn hinnan nousu on erittäin tärkeää, jotta Venäjän talous palautuisi kasvu-uralle. Kiinan talouden tilastot olivat joulukuussakin hyvin linjassa odotusten kanssa, mutta ehkä hieman alavireisiä ja talouskasvu näyttäisi yhä hidastuvan. Keskeisimmät uutiset Kiinasta liittyivät rahapolitiikkaan: maa etenee vaiheittain rahamarkkinoiden uudistamisessa, mutta nyt vaikuttaa siltä, että talouden hidastumisen rajoittaminen vaatii keveämpää rahapolitiikkaa. Brasiliassa valuutan heikentyminen ja kireä työmarkkinatilanne pitää inflaation yhä koholla ja joulukuussa keskuspankki nosti ohjauskorkoa jälleen. Samaan aikaan talouskasvu on laimeaa ja eikä uudelleenvalittu presidentti Dilma Roussef ole vielä ehtinyt ilmoittaa konkreettisista tukitoimista talouskasvun vauhdittamiseksi. Globaali inflaatio ja keskuspankkipolitiikka Öljyn ja raaka-aineiden hintojen painuminen on laskenut inflaatiopaineita globaalisti tarkasteltuna ja se tulee heijastumaan myös keskuspankkipolitiikkaan. Keskuspankkien (mm. EKP, BOJ, BOE) yhtenä keskeisenä tavoitteena on riittävän korkea inflaatio, mikä tukee talouskasvua. Tällä hetkellä inflaatio on liian matala varsinkin Euroopassa ja Japanissa, mutta myös Yhdysvalloissa hinnat kohoavat liian hitaasti. Näin ollen keskuspankeilla on tarve ylläpitää löyhää rahapolitiikkaa ja jopa lisätä tukitoimia, mikä tukee talouskasvuodotuksia. Lyhyellä tähtäimellä öljyn hinnan jyrkkä pudotus on ollut markkinoille negatiivinen epävarmuustekijä, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa öljysektorin vaikeuksien pelätään vähentävän työpaikkoja ja investointeja. Tämä voisi heijastua laajemmin öljyntuotantoalueiden talouteen ja jopa koko maan talouteen. Pitää kuitenkin muistaa, että samaan aikaan öljyn hinnan madaltuminen lisää ostovoimaa, kun reaaliansiot nousevat ja rahaa jää myös absoluuttisesti aiempaa enemmän kulutukseen. On selvää, että vaikka öljy- ja energiasektorin näkymä on nyt heikentynyt, niin laajemmin tarkasteltuna öljyn hinta-alella pitäisi olla talous- ja tuloskasvua vauhdittava vaikutus. Kehittyvillä markkinoilla kuva on hieman hajautuneempi, ja öljyn hinnan painumisella on myös varsin negatiivisia vaikutuksia. Suurilla öljyntuottajamailla kuten Venäjä, Iran, Venezuela öljy on merkittävä valtion tulonlähde hintojen painuminen ajaa maiden taloudet taantumaan ja budjetit alijäämäiseksi. Toisaalta useissa kehittyvissä talouksissa öljyn merkitys inflatorisena tekijänä on hyvin suuri ja siten sen hinnan lasku madaltaa inflaatiota ja mahdollistaa keskuspankkien tukitoimia. Öljyn hintapaineiden odotetaan vielä jatkuvan kun öljyntuottajamailla ei ole aikeita lyhyellä tähtäimellä leikata tuotantoaan. Vaikuttaa siltä, että käynnissä on hintasota, jolla pyritään ajamaan uusia, tuotantokustannuksiltaan kalliimpia, öljyntuotantomuotoja (mm. liuskeöljy) epäkaupallisiksi. Öljyn hinnan pudotuksen pysähtyminen ja ehkä jonkinasteinen palautuminen tulkittaneen positiivisesti markkinoilla laajemminkin, kunhan se tapahtuu. Sijoitusluokat Joulukuussa korkomarkkinoilla liikkeitä dominoivat madaltunut inflaatio sekä arvailut keskuspankkitoimista, ja valtionlainojen korot painuvat yhä alemmaksi. Saksan valtionlainojen korko on jo neljään vuoteen asti negatiivinen ja 5 vuoden obligaatiokorkokin on painunut lähelle nollaa. Siten korkosijoittajan pitäisi mennä varsin pitkälle korkokäyrällä saadakseen reaalista korkotuottoa, mikä lisäisi merkittävästi korkoriskiä. Samaan aikaan maariskilisät ja investment grade yrityslainojen riskilisät ovat kaventuneet, joten korkomarkkinoiden matalariskisimpien joukkolainojen tuottopotentiaali on rajallinen. Joulukuussa valtionlainat tuottivat noin 0,8 % nostaen koko vuoden tuoton jo noin 12 prosenttiin. Investment grade -lainojen tuottokertymä jäi viime kuussa 0,3 prosenttiin riskilisien leventyessä hieman ja vuoden alusta tuottoa on saatu noin 7 prosenttia. 4

5 High yield yrityslainoissa vuosi on ollut haasteellinen. Vaikka talouskasvu on ollut positiivista sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, likviditeetti on runsasta ja maksuhäiriöennusteet ovat pysyneet maltillisina, niin silti tuotot ovat olleet vaatimattomia. Tosin Yhdysvalloissa energiasektorin heikentyneet näkymät ovat leventäneet riskilisiä syystäkin Kokonaisuutena kuitenkin vaikuttaa siltä, että viime aikoina high yield yrityslainojen heikon kehityksen taustalla on negatiiviset sijoittajavirrat, ei heikentyneet fundamentit. Joulukuussa high yield lainoista kertyi noin prosentti miinusta ja vuoden alustakin tuottoa on kirjattu vain 2-3 prosenttia, kun heikkoa tuottoa selittävät leventyneet riskilisät. Osakemarkkinoilla joulukuu tarjosi sijoittajille jännitystä, kun kurssit laskivat öljyperäisten epävarmuuksien painamana reilussa viikossa noin 5-10 prosenttia. Liike palautui kuitenkin varsin nopeasti ja koko kuulta Yhdysvalloissa kurssimuutos jäi nollan tuntumaan. Euroopassa (-1 %) ja Suomessa (-2 %) ja kehittyvillä markkinoilla (-3 %) tuotot jäivät pakkaselle. Osakemarkkinoiden hinnoittelu on säilynyt haastavana kaikilla markkina-alueilla, joskin kehittyvien markkinoiden osakehinnoittelu on omaan historiaansa nähden kohtuullista. Tuleva vuosi näyttää siten hinnoittelumielessä haastavalta, mutta jos hinnoittelua verrataan valtionlainoihin, niin osakemarkkinoiden hinnoittelu ei ole läheskään yhtä haastavaa kuin esimerkiksi Saksan valtion joukkolainoissa. Kehittyvien markkinoiden lainat olivat joulukuussakin heikko korkoomaisuusluokka, kun valuutat heikkenivät dollariin nähden nelisen prosenttia ja korot nousivat hieman. Näin ollen joulukuun tuotto jäi lähes 6 prosenttia miinukselle. Vuoden alusta paikallisvaluutoissa noteerattujen joukkolainojen korkotuotto on ollut 8 prosenttia, mutta valuuttakomponentti (dollarin vahvistuminen) on jäänyt noin 14 prosenttia pakkaselle, joten kokonaisuutena miinusta on kertynyt indeksitasolla noin 6 prosenttia vuoden alusta. Vaikka omaisuusluokan tuottopotentiaali onkin muita korkoomaisuusluokkia korkeampi, niin lyhyellä tähtäimellä epävarmuus Yhdysvaltain keskuspankin toimista näkyy sekä korkotasossa että valuutoissa. Siksi näkymä on lyhyellä tähtäimellä heikko. 5

6 Rahastot Vahva absoluuttinen tuottokehitys ei tehnyt salkunhoitajille vuodesta helppoa Lähes kaikissa omaisuusluokissa päästiin hyvään absoluuttiseen tuottoon vuonna 2014 Viime vuonna ylivoimaisesti parhaan absoluuttisen tuoton sai Yhdysvaltain osakemarkkinoilta. Eurooppalainen sijoittaja sai pohjoisamerikkalaisista osakerahastoista reilusti yli 20 prosentin tuoton, mistä noin puolet tuli dollarin vahvistumisen kautta. Myös muilta osakemarkkinoilta sai muhkeita tuottoja: aasialaiset osakerahastot tuottivat lähes saman verran ja kehittyvien markkinoiden rahastot yleisesti yli 10 prosenttia. Eurooppalaisilla sekä suomalaisilla osakkeilla päästiin niin ikään yleisesti lähes samoille tuottoluvuille. Korkomarkkinoilla parhaimpaan tuottoon pääsi varsin poikkeuksellisesti valtionlainarahastoilla, mitkä tuottivat yleisesti yli 10 prosenttia. Korkosijoittajat välttelivät korkeampiriskisiä sijoituskohteita, sillä yrityslainarahastojen ja kehittyvien markkinoiden lainarahastojen tuotot jäivät yleisesti useita prosentteja valtionlainojen tuotoista. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin syytä odottaa, että tilanne normalisoituu ja allokoimalla osa korkeariskisempiin korkosijoituksiin saadaan lisätuoton lähteitä sijoitussalkkuun. Fundamenttianalyysiin nojautuvilla salkunhoitajilla vaikea vuosi Huolimatta vahvasta absoluuttisesta tuottokehityksestä kulunut vuosi oli varsin haastava kokeneillekin aktiivisalkunhoitajille ja erityisesti niille, jotka painottavat talouden sekä yritysten perustekijöitä sijoitusprosessissaan. Aktiivimanagereiden sijoitusfilosofioista valtaosa perustuu juuri tällaisiin menetelmiin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että salkunhoitajalla on selkeät ja loogiset perusteet sijoituskohteiden valintaan. Useimmiten tämä toimii, ja rahastosalkussa kannattaa pitää näin työnsä hoitavia rahastonhoitajia, mutta ajoittain voimakkaimmin nouseville sijoituskohteille ei löydy loogisia perusteita, joita voisi ennakoida talousfundamentteihin perustuen. Näitä tilanteita kutsutaan tyylirotaatioiksi, joista kerroimme kesäkuun rahastoartikkelissa. Kevään ja keskikesän aikaan tällaisia tilanteita koettiin erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla, missä talouden ja yritysten perustekijöihin perustuvien rahastojen tuotto jäi keskimääräistä markkinatuottoa alhaisemmaksi. Kuitenkin syksyn aikana näiden fundamenttirahastojenkin tuotto on seurannut markkinoiden yleistä kehitystä, mutta koko vuoden tuotto jää useimmilla vertailuindeksiä heikommaksi. Kvanttirahastot pärjäsivät parhaiten Vuosi olikin monella tapaa poikkeuksellinen, sillä vain harva salkunhoitaja pystyi päihittämään vertailuindeksinsä. Kuitenkin ns. kvanttirahastoista suurin osa tuotti päättyneenä vuonna vertailuindeksiä paremmin. Kvanttirahastoiksi kutsutaan yleisesti sijoitusrahastoja, joissa sijoituskohteiden valinnassa systemaattisesti hyödynnetään erilaisia numeerisia tekniikoita, joiden avulla sopivia sijoituskohteita seulotaan tietokannoista. Tällaisista rahastoista esimerkiksi SEB European Equity rahasto tuotti 7.4 prosenttia vertailuindeksiä paremmin ja kuuluu parhaaseen yhteen prosenttiin 685:n Eurooppaan sijoittavan osakerahaston joukossa*. Lisäksi Eurooppaan suosittelemamme rahastoyhdistelmän** vuosituotto oli viime vuonna yksi parhaista, missä SEB European Equity rahaston ohella merkittävä ylituoton lähde oli pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava SEB European Equity Small Caps -rahasto. Vaikka pienten yritysten osakkeiden tuotto ei ollut viime vuonna Euroopassa yleensä muita osakkeita parempi, rahasto tuotti 8.0 prosenttia vertailuindeksiä enemmän ja kuului parhaaseen kahteen prosenttiin 114:n eurooppalaisiin pienyrityksiin sijoittavien rahastojen joukossa. Kuitenkin SEB European Equity Small Caps on poikkeava esimerkki hyvin menestyneestä fundamenttirahastosta, joiden tuotto jäi yleensä heikoksi viime vuonna. Kvanttirahastojen parempi menestyminen näkyy vastaavasti Pohjois-Amerikkaan sijoittavissa rahastoissa. Syksyn aikana suosittelemaamme rahastoyhdistelmään lisättiin Goldman Sachsin hoitama kvanttirahasto, jonka tuotto oli vuoden aikana 2.2 % MSCI North America indeksiä parempi. Tällä tuloksella rahasto sijoittuu viime vuoden tuotolla parhaaseen kymmenykseen. Tulos vahvistaa sen, että ylituottoon pääsi vain harva ja viime vuonna hajauttaminen erilaisten sijoitusfilosofioiden kesken tuotti tulosta. Mennyt vuosi oli hyvä muistutus hajautuksen merkityksestä Vaikka vuosi oli globaalisti salkunhoidolle vaiheikas ja vertailuindeksin päihittäminen haastavaa, löytyy alueita, kuten suosittelemamme eurooppalaiset osakerahastot, joille se oli yksi parhaista. Myös kehittyvien markkinoiden rahastoyhdistelmällä päästiin markkinoita selvästi parempaan tuottoon. 6

7 Rahastot Sen sijaan edellä kuvatut fundamenttimanagereiden haasteet vetivät tuottoja alas eniten Yhdysvalloissa, missä syksyllä tehty hajautus kvanttirahastoon ei ehtinyt pelastamaan koko vuoden tuottoa. Tavoitteenamme on kuitenkin valita rahastoja ja rakentaa pitkän aikavälin rahastoyhdistelmiä, joilla pääsee keskimääräistä parempaan ja vakaampaan tuottoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseen rahastoratkaisumme ovat nyt entistä paremmin hajautettuja, minkä merkitystä kulunut vuosi todistaa. Korkosijoittajalle kuluneena vuonna valtionlainarahastojen ylivoimaisesti muita korkorahastoja parempi tuotto ei anna oikeaa kuvaa pitkällä aikavälillä muiden korko-omaisuusluokkien, kuten yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden lainojen tuottopotentiaalista. Tehokkaasti hajautettuun salkkuun kuuluu valtionlainarahastojen ohella myös muita korkorahastoja, joilla tuotto-odotusta voidaan parantaa. Korko-omaisuusluokkaan kehitetäänkin jatkuvasti uusia vaihtoehtoja ja rahastoja, joita seuraamme aktiivisesti ja joista kerromme jatkossa lisää. Suosituslistalle valitut rahastot ovat yhä kilpailijavertailussa markkinoiden parhaimpia Rahastotutkimuksen onnistumista mitataan vertailemalla rahastojen kehitystä vertailuindeksiin ja kilpaileviin rahastoihin, mikä kertoo kyvystä valita rahastoja tarjolla olevien rahastojen joukosta. Suurin osa suosittelemistamme rahastoista on menestynyt hyvin, sillä lähes 70 % suosittelemistamme rahastoista on ollut kilpailuvertailussa keskimääräistä parempia viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi arvostamme suuresti saamaamme palautetta viimeisestä asiakastutkimuksesta, jonka mukaan rahastopalvelujen laatu, valikoiman kattavuus ja suositellut rahastot arvioitiin Suomessa parhaimmiksi***. Tämä velvoittaa meitä ponnistelemaan yhä enemmän, jotta tämä taso saavutetaan myös tänä vuonna. Hyvää sijoitusvuotta 2015 SEB Rahastotutkimuksesta! SEB Rahastotutkimuksen tehtävä on valita salkunhoidolle käyttöön laadukas valikoima rahastoja, joilla sijoituspäätökset voidaan toteuttaa tehokkaasti kaikkiin tärkeimpiin omaisuusluokkiin. Päivittyvällä suosituslistallamme on yli 200 rahastoa, joita käytetään asiakassalkkujen hoidossa Suomessa ja ulkomailla. Rahastosuositukset valitaan kurinalaisen tutkimusprosessin tuloksena, ja niiden onnistumista sekä salkunhoitoa seurataan ja arvioidaan aktiivisesti. *Lähde Morningstar ja SEB rahastotutkimus. ** Rahastoyhdistelmään kuuluu kolme rahastoa: SEB European Equity, SEB European Equity Small CAP ja Blackrock European Fund. *** Instituutiolle vuosittain tehtävä asiakaspalautetutkimus, jonka suorittaa Scandinavian Financial Research. 7

8 Kurssilista Valuutta: EUR Lähteet: Bloomberg, Morningstar 1kk (%) 6kk (%) 12kk (%) 3v (%) 5v (%) OMX Helsinki CAP -1,6% 2,0% 10,6% 68,1% 63,7% SEB Finlandia -0,8% 1,0% 9,6% 64,6% 47,5% SEB Finland Small Firm 2,0% -4,4% 0,9% 38,7% 13,8% SEB Finland Momentum 1,0% -0,5% 5,4% 55,8% 40,2% MSCI Europe -1,4% 0,6% 6,8% 50,2% 53,3% BGF European Fund A2-1,1% 1,1% 2,6% 50,5% 52,3% SEB European Equity Small Caps 1,8% 3,3% 14,5% 86,9% 95,6% SEB European Equity -0,3% 1,8% 14,3% 56,8% 41,2% S&P 500 2,5% 19,0% 28,4% 82,5% 135,8% CRM US Equity Opportunities 3,9% 13,3% 17,9% 67,5% - William Blair US All Cap Growth Fund 2,6% 15,8% 20,1% 74,0% - MSCI Emerging Markets -1,9% 3,7% 11,1% 20,0% 29,6% William Blair Emerging Leaders Growth -1,5% 9,3% 15,9% 29,1% - Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -3,3% 0,9% 8,1% 21,2% 30,3% JPM Latin America -6,2% -5,8% 0,8% -3,1% 1,4% Goldman Sachs India 0,7% 23,9% 63,8% 105,5% 82,7% Eastspring China 3,5% 19,8% 16,3% - - SEB Russia -18,6% -35,7% -41,3% -37,5% -37,3% Silk African Lions -2,1% 5,0% 8,4% - - Macquarie Asia New Stars 1,0% 19,3% 27,9% - - Pinebridge Latam Small and Mid Cap -4,7% -9,5% -5,0% -18,4% -16,2% SEB Eastern European Small Cap -8,9% -13,4% -16,6% -4,1% -11,8% 3kk Euribor Index 0,0% 0,1% 0,3% 1,4% 3,5% JPMorgan Emu Govt. bond Index 1,1% 5,9% 13,5% 29,5% 33,3% SEB Euro Bond 0,8% 5,3% 11,8% 19,4% 29,3% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 2,1% 4,8% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,3% 2,1% 5,9% 20,2% 26,7% BlueBay Investment Grade Bond 0,4% 1,7% 6,2% 26,2% 30,8% BlueBay High Yield Bond Fund -0,1% -2,5% 2,3% 28,8% 39,9% SEB Global High Yield -1,3% -2,9% 1,4% 22,5% 43,6% Pioneer Funds Euro High Yield -0,6% -2,5% 2,4% 36,9% 58,1% Muzinich ShortDuration HighYield -0,9% -1,6% -0,5% 9,3% - BlueBay EMD Local Currency -4,4% -8,9% -5,1% -4,9% 2,2% BlueBay Emerging Market Select Bond -3,1% -6,2% -0,9% 3,8% 18,9% Muut Oil: price ,5% -49,4% -45,9% -46,1% -32,9% Gold: price ,5% -10,7% -1,7% -24,2% 8,0% EUR/USD: price ,7% -11,1% -12,0% -6,2% -15,7% Muun muassa yllä mainittuja rahastoja käytetään SEB:n varainhoitotoiminnassa. Yllä oleva esittely ei ole sijoitusneuvo, markkinointia eikä esittelytekstin perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittaja saa pyydettäessä rahastojen avaintietoesitteet ja muun aineiston SEB:ltä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahasto-osuuksien arvo voi aina nousta tai laskea. Tämän katsauksen informaatio perustuu SEB:n luotettavina pitämiin tietoihin. SEB ei kuitenkaan vastaa tietojen täydellisyydestä tai täsmällisyydestä, eikä mahdollisesta tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta johtuvasta vahingosta. Informaatiota ei tule ymmärtää kaupankäyntisuositukseksi. 8

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Marraskuu 2016 Yhdysvaltain talouskasvu piristymässä, presidentinvaalit sotkevat kuvaa Euroopassa ostopäällikköindeksit nousivat, Brexitin vaikutukset jäämässä pelättyä laimeammiksi Yhdysvaltain

Lisätiedot

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Kuukausikatsaus marraskuu 2013 6.11.2013 Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Taloustilastoinnin yllätykset vähentyneet Yhdysvalloissa korkea talouskasvuodotus Euroalueella odotukset nousussa FED:n

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinat vastatuulessa

Sijoitusmarkkinat vastatuulessa Kuukausikatsaus lokakuu 2014 6.10.2014 Sijoitusmarkkinat vastatuulessa Yhdysvalloista hyviä tilastoja, Euroopasta ei uutta Kiinan kasvu jäämässä odotettua heikommaksi kolmannella neljänneksellä Keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Odotusten mukaisia taloustilastoja heinäkuussa. elokuu 2014

Kuukausikatsaus. Odotusten mukaisia taloustilastoja heinäkuussa. elokuu 2014 Kuukausikatsaus elokuu 2014 6.8.2014 Odotusten mukaisia taloustilastoja heinäkuussa Yhdysvalloissa hyviä tilastoja, keskuspankkiodotukset laimentuneet Euroopan tilastointi ennallaan, Etelä-Euroopassakin

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Trump hämmentää markkinoita. Helmikuu Yhdysvalloista hyviä taloustilastoja. Euroopan talouskasvu ei näytä kiihtymisen merkkejä

Kuukausikatsaus. Trump hämmentää markkinoita. Helmikuu Yhdysvalloista hyviä taloustilastoja. Euroopan talouskasvu ei näytä kiihtymisen merkkejä Kuukausikatsaus Helmikuu 2017 Yhdysvalloista hyviä taloustilastoja Trump hämmentää markkinoita Euroopan talouskasvu ei näytä kiihtymisen merkkejä Kehittyvissä talouksissa talouden aktiviteetti ennallaan

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Keskuspankkiodotukset fokuksessa. Syyskuu Yhdysvalloissa hyviä taloustilastoja, keskuspankin koronnosto-odotukset lähemmäksi

Kuukausikatsaus. Keskuspankkiodotukset fokuksessa. Syyskuu Yhdysvalloissa hyviä taloustilastoja, keskuspankin koronnosto-odotukset lähemmäksi Kuukausikatsaus Syyskuu 2016 Yhdysvalloissa hyviä taloustilastoja, keskuspankin koronnosto-odotukset lähemmäksi Euroopassa ostopäällikköindekseissä suuria liikkeitä, kasvuodotukset ennallaan Kehittyvillä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Joulukuulta kirjattiin mukavat kurssinousut. Tammikuu Yhdysvalloissa talous vahvalla pohjalla

Kuukausikatsaus. Joulukuulta kirjattiin mukavat kurssinousut. Tammikuu Yhdysvalloissa talous vahvalla pohjalla Kuukausikatsaus Tammikuu 2017 Yhdysvalloissa talous vahvalla pohjalla FED nosti ohjauskorkoa, EKP pidensi ostoohjelmaa Öljyn hinnan nousu jatkui joulukuussa Joulukuulta kirjattiin mukavat kurssinousut

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Keskuspankit ja Yhdysvaltain presidentin- vaalit otsikoissa

Kuukausikatsaus Keskuspankit ja Yhdysvaltain presidentin- vaalit otsikoissa Kuukausikatsaus Lokakuu 2016 Yhdysvalloissa laimeita taloustilastoja, keskuspankin koronnostoodotukset ajoittuvat vuodenvaihteeseen Euroopassa vahvoja ostopäällikköindeksejä, ei muutosta rahapolitiikkaan

Lisätiedot

Brexit yllätti markkinat

Brexit yllätti markkinat Kuukausikatsaus Heinäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti EU:sta eroamisen puolesta suuri poliittinen kysymysmerkki, vaikutukset kasvuympäristöön jäänevät maltillisiksi Britannia ajautunut sisäpoliittiseen kriisiin,

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Keskuspankit ja Brexit otsikoissa. Kesäkuu Taloustilastot edelleen laimeita, talouskasvussa ei merkkejä kiihtymisestä

Kuukausikatsaus. Keskuspankit ja Brexit otsikoissa. Kesäkuu Taloustilastot edelleen laimeita, talouskasvussa ei merkkejä kiihtymisestä Kuukausikatsaus Kesäkuu 2016 Taloustilastot edelleen laimeita, talouskasvussa ei merkkejä kiihtymisestä Yhdysvalloissa talouden aktiviteetti ennallaan, Euroopassa joitakin positiivisia yllätyksiä Kiinan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Aasiassa kurssikehitys oli elokuussa hyvin epäyhtenäistä, kun Kaakkois-Aasian maiden pörssit jatkoivat kiihtyvällä vauhdilla laskujaan, eikä kyseisten maiden heikkenevät valuutat auttaneet tilannetta.

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä TU-91.1001 KERTAUSTA Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä 1 Yrityksen tasapainohinnan ja määrän määräytyminen Yritys maksimoi/minimoi

Lisätiedot

Suhdannekatsaus 2/2015:

Suhdannekatsaus 2/2015: Suhdannekatsaus 2/2015: Joulukuu 2015 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Jari Järvinen & Timo Vesala LähiTapiola Varainhoito 1 Sisältö: Maailmantalouden näkymät Suomen

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2014

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2014 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa ODIN Europa SMB Toukokuu 2013 ja tulevaisuudennäkymät Vahvaa nousua toukokuussa Kalanrehumarkkinat murroksessa Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä Hyvä tuotto toukokuussa Euroopan

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

2014 1 Kuukausikatsaus

2014 1 Kuukausikatsaus 2014 1 Kuukausikatsaus Epävarmuustekijöitä väistyi Joulukuun alussa alkanut osakekurssien lasku jäi tilapäiseksi ja kuun jälkipuoliskolla kurssit toipuivat. Markkinoita tuki mm. se, että kahteen epävarmuustekijään

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Tuomas Virtala, salkunhoitaja Mandatum Omaisuudenhoito Oy Sampo Pankin liiketoiminta-alueet Sampo

Lisätiedot

2012 6 Kuukausikatsaus

2012 6 Kuukausikatsaus 2012 6 Kuukausikatsaus Epävarmuus palasi rahoitusmarkkinoille Epävarmuus palasi rahoitusmarkkinoille toukokuussa ja markkinatunnelma alkoi synkkyydessään muistuttaa jo viime syksyn tilannetta. Erityisesti

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/ 1 TALOUSKATSAUS 12/2015 KH 25.1.2016 LIITE 1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/2015 19.1.2016 110 YLEISHALLINTO HUOM. Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot-15 2014 +muutokset 12 kk % MYYNTITUOTOT

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjä-kaupan tukena Mitä ruplalle kuuluu? Kilpailuetua oikealla valuutan valinnalla Tunne ja hallitse valuuttariskisi 2

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys on kesän aikana osoittanut talouskasvun hiipumista,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015 Nordea Markets Raaka-ainemarkkinakatsaus Rami Palin Nordea Markets 22.5.2015 Öljy Öljyn hinta on monen tekijän tulos Lyhyen aikavälin kysyntä/tarjonta Varastotasot Kysyntä OPECin tavoitteet ja tuotantokuri

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot