Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014"

Transkriptio

1 Kuukausikatsaus toukokuu Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa Euroopasta ja Yhdysvalloista odotusten mukaisia taloustilastoja, Kiina raportoi yhä pehmeitä lukuja Kehittyvillä markkinoilla talouden epävarmuudet ovat laimentuneet, mutta tilastoinnissa ei vielä muutosta parempaan Pitkistä koroista saatiin hyviä tuottoja, myös kehittyvien markkinoiden lainat jatkoivat hyvää kehitystä Osakemarkkinoilla suhdanneherkät sektorit jäivät arvo- ja isojen yhtiöiden tuotoista, kokonaisuutena osakemarkkinoiden tuotot jäivät nollan tuntumaan huhtikuussa SEB Rahastotutkimus: Matalariskisillä osakkeilla on tärkeä rooli eurooppalaisessa osakesalkussa

2 Allokaatio Kehittyvien markkinoiden painoa lisätty salkuissa Voimistuva suhdanne, vaihtoehtojen vähyys ja likviditeetti osakeylipainon perusteena Kehittyvien markkinoiden painoa lisätty taustalla epävarmuuksien laimentuminen, positiiviset sijoittajavirrat ja edullinen hinnoittelu. Salkuissa on lisätty sekä kehittyvien markkinoiden osakkeita että joukkolainoja Osakemarkkinat Ylipaino Teema Tuotto 12kk Tuotto 3kk Suomi ylipaino sykliset 25,6% 8,7% Eurooppa ylipaino pienyhtiöt 16,3% 5,9% Yhdysvallat ylipaino all cap 12,3% 3,6% Japani alipaino -8,8% -6,5% Kehittyvät markkinat neutraali frontier -7,4% 4,3% Korkosijoitukset Alipaino Valtionlainat alipaino 4,4% 2,7% Investment grade alipaino 3,7% 1,9% High yield ylipaino short dur. 5,8% 3,1% Kehittyvien markkinoiden lainat alipaino local curr. -8,4% 6,8% Rahamarkkinat/vaihtoehtoiset alipaino struktuurit 2

3 Kiinan taloustilastointi jatkuu pehmeänä Taloustilastointi oli huhtikuussa kohtuullisen hyvin linjassa markkinoiden odotusten kanssa, eikä isoja pettymyksiä nähty. Yhdysvaltain tilastoissa ei enää näkynyt heikkoutta, kun sääolosuhteiden vaikutus oli poistunut ja maan talous palautui piristyvälle kasvu-uralle. Huhtikuun aikana tilastoitiin ISM-indeksi, työllisyysja asuntomarkkinadataa ja vähittäismyyntilukemia näiden perusteella ei ole syytä olla huolissaan maan talouden kasvutahdista. Inflaatio on yhä varsin matala Yhdysvalloissa (1,5 %). Euroopassa inflaation matala taso (0,7 %) alkaa olla jo haaste, johon myös Euroopan keskuspankki (EKP) on kiinnittänyt huomiota. Euroalueen hidas talouskasvu, korkea työttömyys ja vahva euro (madaltaa tuonti-inflaatiota) jarruttavat hintojen nousua. Markkinoilla odotetaankin EKP:n ryhtyvän likviditeettiä lisääviin toimiin, jotta inflaatio saataisiin kohoamaan. Mahdollisia toimia olisivat ensisijaisesti koron leikkaus ja pankkien rahoitusoperaatiot (LTRO), sen sijaan suorat tukiostot joukkolainamarkkinoilla Yhdysvaltain keskuspankin tapaan (QE-ohjelmat) eivät ole todennäköisiä toimia. EKP ei tehnyt muutoksia rahapolitiikkaan huhtikuussa. Huhtikuu tarjosi Euroopassa pääsääntöisesti hyviä tilastoja, joista voidaan nostaa esille ostopäällikkötiedustelut (Italia, Espanja, Saksa, Englanti, EU), jotka kaikki olivat yli 50 pisteen. Kiinan tilastointi jatkui pehmeänä huhtikuussakin, kun HSBC China ostopäällikköindeksi jäi 49,3 pisteeseen, vienti- tuontitilastot olivat heikkoja ja teollisuustuotannon vuotuinen kasvutahti (8,8 %) oli hitaita neljään vuoteen. Kiinassa aktiviteetti vaikuttaa aidosti hidastuneen alkuvuoden aikana, mikä lisää odotuksia hallituksen/keskuspankin tukitoimista. Kun maan pääministeri on todennut ettei Kiina tule lisäämään tukitoimia vaikka talouden aktiviteetti hidastuukin tilapäisesti, niin silti, mikäli talouskasvu näyttäisi hidastuvan liikaa, voimme odottaa Kiinalta lisää tukitoimia. Näitä olisivat mm. luotonannon helpottaminen sekä investointien kiihdyttäminen. Muissa kehittyvissä maissa tilastointi oli odotusten mukaisia ilman merkittäviä pettymyksiä. Huhtikuun aikana IMF:n julkaisemien talouskasvuodotusten mukaan kasvu piristyy lähes kaikissa kehittyvissä maissa, ainoastaan Kiinassa, Brasiliassa ja Venäjällä kasvun ei odoteta olevan kuluvana vuonna ripeämpää kuin vuoden 2013 aikana. Venäjän kasvunäkymä on heikko ja IMF alensi maan kasvuodotusta 1,2 prosenttiin (ed. 2 %), mitä voidaan perustella mm. meneillään olevalla Ukrainan kriisillä. Muissa kehittyvissä maissa tilastot eivät ole enää juurikaan heikentyneet huhtikuussa, vaikkei piristymistäkään vielä nähty. 3

4 Kehittyvien markkinoiden talouskasvussa voidaan nähdä loppuvuotta kohden mentäessä kiihtymistä, sillä niitä varjostaneet epävarmuustekijät ovat laimentuneet viime kuukausina. Epävarmuudet Kiinan kasvutahdista, Euroopan sekä Yhdysvaltain vientimahdollisuudet, muutokset Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikassa sekä koholla oleva inflaatio näiden tekijöiden negatiivinen, jarruttava vaikutus on selvästi laimentumassa. Sijoitusluokat Korkomarkkinoilla huhtikuu oli varsin rauhallista aikaa. Keskuspankkitoiminnassa ei tullut muutoksia, vaikka huhtikuun aikana markkinoilla olikin odotuksia, että EKP muuttaisi rahapolitiikkaa entistä elvyttävämmäksi. Kuun loppua kohden nämä odotukset laimenivat merkittävästi. Rahamarkkinakoroissa on nähty nousua likviditeetin vähentyessä, mutta muutokset ovat vaatimattomia. Valtionlainoissa Ukrainan kriisi, hidas talouskasvu ja poikkeuksellisen matala inflaatio painoivat Euroopassa korkotasoa alas. kun markkinoita vaivanneet epävarmuudet (mm. korkea inflaatio, USA:n keskuspankin toimet, valuuttaepävarmuudet) ovat laimentuneet ja sijoittajavirrat olivatkin positiivisia huhtikuussa. Kehittyvien markkinoiden valuuttojen hienoinen vahvistuminen, riskilisien kaventuminen (hard currency) ja korkotason lasku (local currency) selittävät huhtikuun noin prosentin arvonnousua. Vuoden alusta mitattuna kehittyvien markkinoiden lainat ovat antaneet kolmesta viiteen prosenttia tuottoa. Osakemarkkinoilla huhtikuu oli volatiili, mutta tuotot jäivät kaikilla alueilla vaatimattomiksi, nollan tuntumaan. Osakemarkkinoiden sisällä, eri sijoitusluokissa, nähtiin merkittäviä liikkeitä kun epävarmuuksien ollessa kuun alkupuolella korkealla mm. kasvuosakkeet ja pienyhtiöiden kurssit tuottivat selvästi arvoyhtiöitä tai isoja yhtiöitä heikommin. Vaikka kursseissa nähtiinkin loppukuusta palautumista, niin suhdanneherkemmät kasvu- ja pienyhtiöt tuottivat huhtikuussa arvo- ja isoja yhtiöitä heikommin. Yhdysvalloissa korkotason nousupaineet ovat laimentuneet, eikä keskuspankin (FED) tukitoimien vähentämisen enää odoteta nostavan korkoja merkittävästi, vaan loivalla kulmakertoimella sitä mukaa kun talouskasvu vauhdittuu. Varsinkin Euroopassa valtionlainasijoittajat ovat saaneet alkaneena vuonna erinomaista, yli 4 prosentin tuottoa ja huhtikuussakin tuottoa kertyi lähes prosentin verran. Yrityslainoissakin tuottoa kertyi mukavasti huhtikuussa, noin puoli prosenttia, mutta tuoton taustalla oli lähinnä korkoliike, riskilisien kaventuminen jäi vaatimattomaksi. Korkomarkkinoilla jatkuu yhä "hunt for yield" -teema, mistä johtuen yrityslainojen houkuttelevuus on yhä korkealla. Kehittyvien markkinoiden lainojen kysyntä on noussut, Osakemarkkinoiden arvostus ei juurikaan muuttunut huhtikuussa, hinnoittelu on vaativaa muulla paitsi kehittyvillä markkinoilla. Huhtikuun aikana käynnistynyt tuloskausi ei ole tuonut merkittäviä uutisia: tulospettymyksiä ei ole isosti nähty ja mm. Yhdysvalloissa tulokset ovat ylittäneet odotukset normaaliin tapaan. Osakemarkkinoilla kurssitasoja tukee vaihtoehtojen vähyys, odotus vahvistuvasta suhdanteesta ja merkittävä likviditeetti. Vuoden alusta tarkasteltuna osakemarkkinoiden tuotto on jäänyt selvästi korkomarkkinoiden tuotoista, kun tuottoa on kertynyt päämarkkinoilla noin prosentin verran, kehittyviltä markkinoilta saatu noin 4 prosentin tuotto on samaa tasoa kuin mm. valtionlainojen ja kehittyvien markkinoiden lainojen tuotot ovat. 4

5 Rahastot Matalariskisillä osakkeilla on tärkeä rooli eurooppalaisessa osakesalkussa Haastattelussa Christian Darenhill SEB European Equity rahaston salkunhoitotiimistä Eurooppalaiset osakkeet ovat olleet pääosin nousussa sen jälkeen, kun Euroopan Keskuspankki kesällä 2012 lupasi tehdä kaiken voitavansa euron säilyttämiseksi. Vaikka osakekurssien nousu oli voimakkainta heti ilmoituksen jälkeen, niin vuoden 2013 tuototkin nousivat reilusti yli 20 prosentin. Kuluvan vuoden alusta kurssinousu on ollut selvästi maltillisempaa, 4-5 prosentin luokkaa. Väliin mahtuu kuitenkin kuukausia, jolloin osaketuotot ovat vaihdelleet suuresti ja ajoittain on nähty voimakkaitakin pudotuksia. Tämän vuoksi hajauttaminen erityylisiin sijoituksiin on erityisen tärkeää tasaisesti tuottavan sijoitussalkun rakentamisessa. Salkkustrategiassamme suosittelemme eurooppalaisten osakesijoitusten jakamista kolmeen rahastoon: perinteiseen osakevalintaan perustuvaan rahastoon, pienyrityksiin erikoistuneeseen rahastoon ja matalariskisiä sijoituskohteita painottavaan, systemaattiseen rahastoon. Näissä rahastoissa tärkeimmät tuotonlähteet perustuvat salkunhoitajan kykyyn poimia oikeat sijoituskohteet, pienyritysten tuomaan ylituottoon ja koko salkkua tasapainottavaan defensiiviseen sekä matalariskiseen sijoitusstrategiaan. Näillä kolmella eri strategialla toteutettu sijoitussalkku on toiminut erinomaisesti viime vuoden tuoton ollessa yli 4 prosenttia vertailuindeksiä parempi. Kuluvana vuonnakin on jo päästy reilun prosentin ylituottoon. Viime aikoina erityisen hyvin on menestynyt matalariskisiä osakkeita painottava SEB European Equity -rahasto. Matalariskisten osakkeiden painottamisen ohella rahastossa tehdään paljon muutakin. Sijoituskohteet analysoidaan erittäin kattavasti ja strategian painotusta muutetaan markkinatilanteen mukaan. Kysyimme salkunhoitotiimiin kuuluvalta Christian Darenhilliltä, millaisena he näkevät eurooppalaiset osakemarkkinat ja miten näkemys juuri nyt heijastuu rahaston strategiaan. Mitä mieltä olette eurooppalaisista osakkeista tällä hetkellä ja millaisia osakkeita rahastossa nyt painotetaan? Vaikka Etelä-Euroopan maissa näkyy selviä merkkejä tilanteen paranemisesta, niin suurissa Euroopan maissa, kuten Saksassa ja Ranskassa, paras vaihe on jo takana. Mielestämme sijoittamisen houkuttelevin ajankohta laajasti koko Eurooppaa koskien on mennyt jo ohi verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Kiinnostavia sijoituskohteita kuitenkin yhä löytyy. Tällä hetkellä painotamme yritysten laatua ja suurempia arvoyhtiöitä, jotka hinnoitellaan nyt edullisesti. Tällaisina yhtiöinä näemme tällä hetkellä esimerkiksi BMW:n, Skanskan ja Swiss Re Groupin. Sijoittaminen matalariskisiin osakkeisiin on kantava teema rahastossa ja on ollut erityisen menestyksekäs strategia tähän asti. Teillä on kuitenkin muitakin teemoja, joita hyödynnätte. Kerrotteko hieman niistä? Matalariskisiin osakkeisiin sijoittaminen on osoittautunut erittäin hyvin tuottavaksi teemaksi, mikä on mielestämme rationaalinen pitkän aikavälin strategia. On pidettävä kuitenkin mielessä, että markkinoita ohjaa aina sijoittajien käyttäytyminen, mikä on huomioitava lyhyemmillä ajanjaksoilla. Usein vahvan markkinanousun aikaan matalariskiset osakkeet saavat vähemmän huomiota, jolloin täytyy huolehtia siitä, että sijoittajien suosiossa olevia, enemmän riskiä sisältäviä osakkeita on riittävästi salkussa. Lyhyellä aikavälillä sijoittaminen passiivisesti pelkästään matalariskisiin osakkeisiin voi olla vaarallista. Sen vuoksi hyödynnämme markkinatilanteen mukaan myös muitakin osaketyylejä kuten arvo-, kasvu- ja laatu- osakkeita. Olemme pitäneet koko salkun riskitason kuitenkin selvästi markkinoita matalampana ja on huomionarvoista, että olemme tällä lähestymistavalla pystyneet tarjoamaan sijoittajillemme markkinoita korkeampaa tuottoa myös vahvan markkinanousun aikana. Esimerkiksi kuluvan vuoden alusta rahaston ylituotto on nyt lähes 5 %. Mikä mielestänne tekee teidän hoitamanne rahaston strategiasta kilpailijoita paremman? Uniikkeja ja kiinnostavia strategioita löytyy toki paljon, mutta arvioitaessa rahastoja tuottokehitys lopulta aina ratkaisee ja on erottautumistekijöistä tärkein. Systemaattisella ja useamman vuoden kehitystyöllä olemme rakentaneet sijoitusprosessin ja salkunhoitotiimin, millä uskomme pääsevämme kilpailijoita parempaan tuottoon. 5

6 Rahastot Harvalla kilpailijalla on yhtä monipuolista ja vahvasti resursoitua tiimiä Eurooppaan sijoittavan osakerahaston takana. Tällä hetkellä rahaston salkunhoitoon osallistuu 8 henkilöä, joilla on vahvaa osaamista mm. riskienhallinnasta, fundamenttianalyysistä ja kvantitatiivisesta tutkimustyöstä. Tasaisesti ja hyvin tuottavaan rahastoratkaisuun tarvitaan kunnianhimoisia salkunhoitajia ja korkealaatuisia rahastoja sekä riittävää hajautusta eri sijoitusfilosofioiden välillä. Yhtenä kolmesta Eurooppaan sijoittavista rahastoista SEB European Equity on hyvä esimerkki selkeästä sijoitusfilosofiasta, jonka avulla voidaan tasapainottaa pienyrityksiin ja osakevalintaan keskittyvien rahastojen tuottoheilahduksia aikoina, jolloin näiden kehitys on heikompaa. SEB European Equity- rahaston salkunhoitotiimi on tuonut kokonaisuuteen hajautuksen ohella lisäarvoa myös silloin, kun matalariskisten osakkeiden tuotto on ollut matalampi. Tässä mielessä rahastonhoito on jopa ylittänyt odotuksemme. TOP 4 rahastot - mielenkiintoisia poimintoja rahastosuosituslistaltamme * ACADIAN EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Acadian Emerging Markets Local Debt on suosittelemamme rahasto sijoitettaessa paikallisessa valuutassa noteerattuihin kehittyvien markkinoiden lainoihin. Acadian edustaa korkean tuottoprofiilin rahastoa ja se sopii niin perusrahastoksi kuin hajauttamaan perinteisimpiä rahastoja tässä omaisuusluokassa. Rahaston merkittävimpiä eroja tyypilliseen EMD rahastoon on huomattavasti laajempi hajautus - tyypillisesti rahaston sijoitukset jakaantuvat kaksinkertaiseen määrään maita, kuin mitä on vertailuindeksissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mukana on myös kehittyvien markkinoiden reunavaltioita (ns. frontier-markkinoita) muun muassa Afrikan ja Karibian alueilta. Rahaston kautta pääsee hyötymään EMD omaisuusluokasta löytyvistä sijoituskohteista ja niiden tarjoamasta tuotto potentiaalista. Sijoituskohteiden valinnassa rahastonhoitajan näytöt ovat olleet vahvat. Tuottokehitys on ollut yli ajan luokkansa parhaimmistoa. MACQUARIE ASIAN NEW STARS Macquarie Asian New Stars -rahasto on erinomainen aasialaisiin pienyrityksiin sijoittava rahasto, jota hoitaa yksi suurimmista tähän omaisuusluokkaan erikoistuneista tiimeistä. Osakevalinta pohjautuu erittäin syvälliseen ja yksityiskohtaiseen yritysanalyysiin, jonka tärkeänä osana toimivat yritysvierailut. Rahastoa hoidetaan erittäin aktiivisesti ja indeksiä vastaan otetaan voimakasta näkemystä. Sijoitussalkku muodostuu kulloinkin noin osakkeesta. Aasialaiset pienyritykset ovat tyypillisesti enemmän kytköksissä paikalliseen kulutuskysyntään ja siksi rahasto onkin erittäin hyvä työvälinen hyötyä Aasian talouskasvusta. Rahasto tuottokehitys on ollut todella vahvaa omaan indeksiin ja vertailuryhmään verrattuna ja ylituottoa on onnistuttu tekemään niin nousevilla kuin laskevilla markkinoilla. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD Maltillista riskitasoa tavoitteleva strategia, joka sijoittaa Yhdysvaltojen lyhyen duraation high yield -yrityslainamarkkinoihin. SKY Harbor on pioneeri lyhyen duraation high yield -omaisuusluokassa ja keskittyy yksinomaan Yhdysvaltain high yield -markkinoihin. Vahvat analyyttiset resurssit omaava tiimi on työskennellyt yhdessä yli 20 vuotta. Rahaston tuottoprofiili on houkutteleva erityisesti matalan koron ympäristössä ja on hyvä vaihtoehto perinteisille matalan riskin korkosijoituksille. Täydentää ja tehostaa korkosalkkua perinteisten high yield -rahastojen rinnalla. SEB EUROPEAN EQUITY SEB European Equity on eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava aktiivinen rahasto, missä tavoitteena on rakentaa markkinoiden yleistä kehitystä paremmin tuottava sijoitussalkku, mutta pitää salkun riskitaso yleistä markkinariskiä alempana. Rahastonhoidossa keskeinen sijoitusfilosofia perustuu tutkimustuloksiin ja havaittuun anomaliaan rahoituksen alan tutkimustuloksissa, missä ylimääräistä riskinottoa ei aina palkita osakemarkkinoilla, vaan matalan riskin osakkeet voivat tarjota odotuksia parempaa tuottoa. Muuttamalla rahaston allokaatiota ja säätelemällä matalariskisten osakkeiden määrää rahastossa hyödynnetään myös muita sijoitustyylejä, kuten arvo, kasvu- ja laatu-osakkeisiin sijoittamista. Hyödyntämällä näitä sijoitustyylejä voidaan rahaston odottaa menestyvän yleistä kehitystä paremmin myös aikoina, jolloin matalariskiset osakkeet eivät menesty. Rahasto hajauttaa sijoituksensa kattavasti Euroopan osakemarkkinoille ja eri toimialoille. Valtaosa sijoituksista on suurimmissa yhtiöissä. Rahastoa hoitaa yksi vahvimmin resursoiduista osakesijoitustiimeistä Euroopassa, jossa tällä hetkellä on 8 henkilöä. * Rahastosuosituslistallamme on tällä hetkellä yli 100 rahastoa eri omaisuusluokkiin ja sijoitusalueille. TOP 4 -listalle on poimittu mielenkiintoisia vaihtoehtoja valikoiduille alueille. 6

7 Kurssilista Valuutta: EUR Lähteet: Bloomberg, Morningstar 1kk (%) 6kk (%) 12kk (%) 3v (%) 5v (%) OMX Helsinki CAP 2,6% 8,0% 25,1% 15,6% 97,3% SEB Finlandia 2,8% 9,9% 23,0% 5,9% 80,3% SEB Finland Small Firm 1,5% 8,8% 14,9% -11,7% 60,5% SEB Finland Momentum 2,2% 9,8% 19,1% 3,3% 72,4% MSCI Europe 1,9% 6,6% 16,1% 29,2% 92,3% BGF European Fund A2-0,8% 4,8% 14,8% 29,4% 98,0% SEB European Equity Small Caps -1,2% 12,8% 29,4% 44,9% 142,1% SEB European Equity 1,5% 10,9% 15,7% 22,9% 67,5% S&P 500 0,3% 6,9% 13,6% 55,2% 122,8% CRM US Equity Opportunities -1,1% 4,1% 11,2% 30,9% - William Blair US All Cap Growth Fund -2,7% 1,5% 13,7% 45,1% - MSCI Emerging Markets -0,1% -4,4% -5,9% -4,3% 62,1% William Blair Emerging Leaders Growth -0,4% -4,0% -7,8% 2,1% - Eaton Vance Emerald PPA EM Equity 0,4% -2,2% -3,5% -0,6% 69,4% JPM Latin America 2,2% -5,3% -14,3% -10,2% 64,3% Goldman Sachs India -2,3% 11,7% 2,2% 9,5% 108,0% Eastspring China -2,6% -12,1% -11,5% - - SEB Russia -6,0% -24,2% -19,9% -39,3% 37,6% Silk African Lions 0,8% 0,2% -0,2% - - Macquarie Asia New Stars 1,4% 3,1% 2,7% - - Pinebridge Latam Small and Mid Cap 0,4% -11,8% -31,2% -36,7% 52,5% SEB Eastern European Small Cap -0,4% -13,1% -3,7% -32,8% 56,6% 3kk Euribor Index 0,0% 0,1% 0,2% 2,2% 4,1% JPMorgan Emu Govt. bond Index 1,0% 5,1% 4,6% 23,5% 26,9% SEB Euro Bond 0,8% 2,7% 0,8% 17,6% 23,4% SEB Money Manager 0,0% 0,0% 0,1% 2,7% 7,9% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,6% 1,9% 1,9% 16,5% 42,3% BlueBay Investment Grade Bond 0,8% 3,7% 4,3% 20,7% 44,4% BlueBay High Yield Bond Fund 0,4% 4,9% 8,5% 20,9% 89,4% SEB Global High Yield 0,6% 3,8% 5,2% 24,0% 72,7% Pioneer Funds Euro High Yield 0,9% 4,8% 7,6% 25,4% 180,4% Muzinich ShortDuration HighYield 0,1% 1,1% 2,2% 11,8% - BlueBay EMD Local Currency 0,5% -2,4% -13,7% -8,8% 35,9% BlueBay Emerging Market Select Bond 1,1% 0,0% -8,9% 3,8% 52,8% Muut Oil: price ,8% 3,1% 5,5% -12,5% 95,1% Gold: price ,6% -3,9% -12,5% -17,4% 45,4% EUR/USD: price ,4% 0,7% 5,6% -6,8% 4,3% Muun muassa yllä mainittuja rahastoja käytetään SEB:n varainhoitotoiminnassa. Yllä oleva esittely ei ole sijoitusneuvo, markkinointia eikä esittelytekstin perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittaja saa pyydettäessä rahastojen avaintietoesitteet ja muun aineiston SEB:ltä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahasto-osuuksien arvo voi aina nousta tai laskea. Tämän katsauksen informaatio perustuu SEB:n luotettavina pitämiin tietoihin. SEB ei kuitenkaan vastaa tietojen täydellisyydestä tai täsmällisyydestä, eikä mahdollisesta tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta johtuvasta vahingosta. Informaatiota ei tule ymmärtää kaupankäyntisuositukseksi. 7

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014 Kuukausikatsaus syyskuu 2014 5.9.2014 Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella Yhdysvalloista hyviä, Euroopasta laimeita tilastoja Kauppapakotekiista varjostaa Euroopan talouksia Yhdysvaltain ja Kiinan

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014 Kuukausikatsaus huhtikuu 2014 3.4.2014 Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita Yhdysvaltain tilastointi parani maaliskuussa Kiinasta heikkoa makrodataa, uusi vuosi osaselittäjänä

Lisätiedot

Erinomaisia tuottoja helmikuussa

Erinomaisia tuottoja helmikuussa Kuukausikatsaus maaliskuu 2014 6.3.2014 Erinomaisia tuottoja helmikuussa Taloustilastoinnin taso ennallaan Saksasta ja Englannista hyvät talouskasvuluvut Osakemarkkinoilla ja korkomarkkinoilla hyviä tuottoja

Lisätiedot

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Kuukausikatsaus huhtikuu 2015 Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Yllätyksellisiä taloustilastoja, mutta maltillisia tasomuutoksia Yhdysvalloissa keskuspankki viivästää koronnostoa EKP aloitti QE ohjelman,

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui.

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui. Kuukausikatsaus Kesäkuu 2015 Yhdysvaltain tilastot palautumassa, Euroopassa hyvä vire Kiinassa heikkoja tilastoja, keskuspankki lisäsi tukitoimia EKP kiihdyttää ostoja, FED aikoo nostaa ohjauskorkoa tänä

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Kuukausikatsaus kesäkuu 2014 6.6.2014 Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Hyviä tilastoja Yhdysvalloista, osin myös Euroopasta Kiinasta hyviä uutisia, talous näyttää stabiloituneen, aktiviteetti nousussa

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Kuukausikatsaus helmikuu 2015 6.2.2015 Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Tammikuussa odotusten mukaisia tilastoja Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, Eurooppa laahaa perässä, suhdannenäkymä ennallaan

Lisätiedot

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014 jen kuukausikatsaukset Maaliskuu 2014 Osakerahastot Osakerahastot on pitkän aikavälin tuotto-odotukseltaan korkeinta tuottoa tarjoava rahastotyyppi, mutta samalla niiden riskitaso on korkein. eq:n osakerahastoissa

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

2012 5 Kuukausikatsaus

2012 5 Kuukausikatsaus 2012 5 Kuukausikatsaus Huhtikuussa korjausliike osakemarkkinoilla Huhtikuussa sijoitusmarkkinoille palasi epävarmuus vahvan alkuvuoden jälkeen. Varsinkin huhtikuun alkupuolella korkean riskin omaisuusluokkien,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

KESÄKISA 2014. Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25)

KESÄKISA 2014. Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25) KESÄKISA 2014 Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25) SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) UUSIA VAIHTOEHTOJA 3 KORKOTYÖKALUT KESÄTERÄSSÄ? 4 KEHITTYVÄT MARKKINAT MUUTTUU 22 MIKÄ VAIKUTTAA RAHASTOVALINTOIHIN?

Lisätiedot

2015 5 Kuukausikatsaus

2015 5 Kuukausikatsaus 2015 5 Kuukausikatsaus - 1 - Vahvan alkuvuoden jälkeen hermoilua osake- ja korkomarkkinoilla Huhtikuussa mielialat muuttuivat sekä osake- että korkomarkkinoilla. Kuun alkupuolella kurssit vielä nousivat

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Makrotalous ja sijoitusnäkemys 4 Korot 5 Osakkeet 6 Sijoitusnäkemys on Danske

Lisätiedot

2013 8 Kuukausikatsaus

2013 8 Kuukausikatsaus 2013 8 Kuukausikatsaus Korkomarkkinat rauhoittuivat Toukokuussa alkaneet spekulaatiot siitä, miten ja milloin tärkeimmät keskuspankit muuttavat rahapolitiikkaansa vaimenivat selvästi kesällä. Erityisesti

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 ELOPILLE KANSANELÄKE? (s. 9-11) ONNEN OSUUS? (s. 15) SVERIGE ÄR FANTASTISKT! (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 AITOA TUOTTOA HYVILLÄ TYÖKALUILLA? (s. 4-5) SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOISSAKIN ON EROJA...

Lisätiedot

- JÄRKEVÄSTI! (s. 4)

- JÄRKEVÄSTI! (s. 4) SÄÄ vai ILMASTO? (s.8) HAJAUTA ja HALLITSE - JÄRKEVÄSTI! (s. 4) Yhteistyökumppanimme -s. 7 Sääntömuutoksia -s. 17 Tipaton tammikuu -s. 31 USA- INDEKSI- RAHASTO KÄYNNISTYI - alennus tammikuun loppuun asti

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014 NAURETAAN ITSELLEMME (s. 7) SALKKU RANTAKUNTOON (s. 23) GRATISGODIS MED EN NYPA SALT (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014 Yritätsä ennustaa kesän säätä? Eikun mä tarvitsen tulevan markkinatuoton varainhoidon

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot