Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia"

Transkriptio

1 Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä Kreikan neuvottelut jälleen käynnissä Osakkeissa hyvää tuottoa päämarkkina-alueilla, kehittyvillä markkinoilla miinusta Valtionlainakorot laskivat, tuotto plussalle. Yrityslainoissa heikko kuukausi ja kehittyvien markkinoiden lainoissa miinusta SEB Rahastotutkimus: Macquarie on menestynyt erinomaisesti Aasian markkinoilla Heinäkuussa raportoitiin pitkälti odotusten mukaisia taloustilastoja. Yhdysvalloissa talouden aktiviteetti on elpynyt mainiosti toisella vuosineljänneksellä verrattuna alkuvuoden tilanteeseen, jolloin talviolosuhteet ja satamalakot hidastivat selvästi taloutta. Euroopassa tilastointi oli hieman odotuksia parempaa, mutta suuria positiivisia yllätyksiä ei nähty. Kehittyviltä markkinoilta saatiin sekä hyviä että odotuksia heikompia lukuja. Heikkoa tilastointi oli varsinkin Brasiliassa ja Venäjällä, Aasiassa tilanne on kehittynyt suotuisammin Kiinan ja Intian tukemana. Citigroup economic surprise indeksi kuvaa toteutuneiden tilastojen ja markkinaodotusten suhdetta ja siten on tärkeää erikseen arvioida tilastojen absoluuttista tasoa ja kehityssuuntaa. Vaikka Citygroup economic surprise indeksin mukaan taloustilastointi on ollut odotuksiin nähden neutraalia, niin alueellisesti taloustilastoissa on suuria eroja. Kun Yhdysvalloissa talous on vakaalla uralla kohti 2,5-3 prosentin vuositahtia ja Euroopassa kasvu voimistuu, niin kehittyvien markkinoiden kuva on heikompi. Kiinassa voidaan nähdä kasvuepävarmuuksia ja kasvu vaikuttaisi olevan hidastumassa, Intia kiihdyttää ja Brasilian sekä Venäjän talouskasvu on heikentynyt selvästi. Yhdysvalloissa taloustilastointi jatkui hyvällä tasolla heinäkuussa, vaikka tilastojen taso laimeni hieman. Teollisuuden luottamus oli vahvaa (ISM 52,7), kuluttajien luottamus oli kohtuullisen hyvä (consumer conf. 90,9) ja myös pienyritysten kysely osoitti hyvää uskoa talouteen (NFIB 94,1). Työmarkkinoiden osalta tilanne on yhä hieman sumea: uusia työttömyyskorvaushakemuksia tulee poikkeuksellisen vähän ( ), eli vähemmän kuin kertaakaan viimeiseen 15 vuoteen ja työttömyysaste laski 5,3 prosenttiin. Mutta keskimääräiset työntunnit/viikko (34,5) ja tuntiansiot (+2 %) polkevat paikallaan ja työmarkkinoilla vaikuttaisi olevan yhä löysää.

2 Makrotalous Kehittyvillä markkinoilla kokonaiskuva on laimea ja vain Intian talous näyttää olevan kiihtyvällä uralla. Kiinan taloustilastointi ja uutisointi on aiheuttanut epävarmuuksia Aasian ja koko globaalin talouden odotuksiin. Vaikka heinäkuussa saatiinkin tilasto, jonka mukaan maan talous olisi kasvanut toisella neljänneksellä odotuksia enemmän (7 %), niin ostopäällikkökyselyt ja teollisuustuotannon kasvutilastot eivät olleet linjassa kasvuluvun kanssa. Manner-Kiinan (Shenzen) pörssilasku jatkui myös heinäkuussa, ja kun reilun 3 viikon kuluessa laskua kertyi noin 30 prosenttia, niin se oli omiaan lisäämään huolia Kiinan talouskehityksestä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että pörssiliike on irrallaan reaalitaloudesta, eikä edelleenkään ole syytä olettaa Kiinan talouden jarruttavan merkittävästi alle 7 prosentin vuosikasvuun. Kiinan odotetaan ilmoittavan raha- ja finanssipoliittisista tukitoimista loppuvuoden aikana. Asuntomarkkinoilta saatiin erittäin vahvaa dataa kun rakennusten aloitukset ja rakennuslupahakemukset ylittivät odotukset. Kun vielä kuun lopulla raportoitiin toisen vuosineljänneksen talouskasvun olleen 2 prosenttia (odotus 1,5 %), niin Yhdysvaltain talouden vahvuudesta ei ole epäselvyyttä. Hyvin tilastojen myötä markkinoilla odotetaan maan keskuspankin (FED) aloittavan ohjauskoronnostot vielä kuluvana vuonna. Euroopan taloustilastointi oli niin ikään valoisaa heinäkuussa, eikä Kreikan haasteet juurikaan heijastuneet muun Euroopan talouksiin. Euroalueen parantuvaa tilannetta kuvaa hyvin se, että vähittäismyynti ja autokauppa ovat piristyneet selvästi, eli kuluttajien usko talouteen on parantunut. Heinäkuussa saatiin myös teollisuudesta hyviä uutisia, kun Italian, Ranskan ja Espanjan teollisuustuotannon raportoitiin kasvaneen odotuksia enemmän ja jo keväällä alkanut piristyminen jatkuu. Kun lisäksi Saksassa teollisuustuotanto kasvaa edelleen, niin Euroalueen talouskasvu vaikuttaa todellakin olevan 1,5 prosentin kasvuennusteen tahdissa. Euroopassa keskuspankin (EKP) ei odoteta muuttavan rahapolitiikkaa, vaikka talouden aktiviteetti onkin nousussa, sillä työmarkkinoiden tila on yhä heikko ja inflaatio-odotukset ovat laimentuneet selvästi raaka-aineiden ja öljyn hintojen laskettua. Brasilian ja Venäjän taloustilastointi oli heinäkuussa vaatimatonta. Brasilian osalta heikoin uutinen oli se, että maan valtionvarainministeriö ilmoitti alentavansa budjetin ylijäämän tavoitetta vain 0,15 prosenttiin, mikä heikensi välittömästi maan valuuttaa. Valuutan heikentyminen sekä kohtuullisen kireä työmarkkinatilanne ovat jo pidempään nostaneet inflaatiota, mistä johtuen maan keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan 7 prosentista nykyiseen 14,25 prosenttiin. Kun samaan aikaan talous kasvaa vain joitakin prosentin kymmenyksiä ja hallitus joutuu säästämään, niin Brasilian tilanteen voidaan todeta olevan vaikea. Venäjä kärsii edelleen talouspakotteista, mutta sitäkin negatiivisempi tekijä on ollut yhä laskeneet öljyn ja raaka-aineiden hinnat. Venäjän valtion tulovirta on heikentynyt merkittävästi, mistä johtuen valtion budjetti on painunut miinukselle ja valuutta on jälleen heikentynyt selvästi. Valuutan heikentyminen on johtanut koronnostoihin inflaatiopaineiden takia. Koronnostoilla sekä keskuspankin toteuttamilla tukiostoilla on pyritty myös puolustamaan valuttaa, mutta tulokset ovat olleet vaatimattomia. Kokonaisuutena myös Venäjän tilanne on erittäin hankala. Laajemmin tarkasteltuna kehittyvillä markkinoilla talouden aktiviteetti on yhä laimeaa ja useita haasteita on yhä kasvun kiihtymisen tiellä. Raaka-aine- ja öljyntuottajamaiden tulovirrat ovat heikentyneet hintojen laskusta johtuen, mikä taas on horjuttanut valtioiden budjettitasapainoa, mikä on näkynyt valuuttojen heikentymisenä. Valuuttoja on heikentämässä myös odotukset Yhdysvaltain keskuspankin koronnostoista, mikä nostaisi kehittyvien talouksien rahoituskustannuksia ja jossain määrin saattaisi heikentää rahoituksen saatavuutta. Kehittyvien talouksien voidaan kuitenkin odottaa globaalin suhdanteen piristyessä saavan ulkoista apua, kun heikentynyt valuutta sekä Yhdysvaltain, Euroopan ja Kiinan vientikysyntä antaa tukea kehittyvien talouksien kasvuun. Kreikan kriisissä jälleen uusi neuvotteluvaihe Kun kesäkuussa Kreikassa pidettiin kansanäänestys siitä, suostuuko Kreikka velkojien vaatimiin talouden säästötoimiin, niin kansa äänesti säästötoimia vastaan. Heinäkuussa Kreikan parlamentti suostui alustavasti kuitenkin aiempaa tiukempiin säästötoimiin, mikä oli uusien lainaneuvottelujen edellytyksenä. Nyt Kreikalla on käytössään tilapäinen siltarahoitus, jonka avulla Kreikka pystyi maksamaan heinä- elokuussa erääntyviä velkoja. 2

3 Makrotalous Tilapäisen rahoituksen kantokyky päättyy kuitenkin pian ja elokuun lopulla erääntyy maksettavaksi noin 3,5 miljardin euron erä EKP:lle, johon siltarahoitus ei ilmeisesti riitä. Näin ollen Kreikan neuvotteluilla on kiire, jälleen. Tilannetta hankaloittaa se, että Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ei sääntöjensä puitteissa saa myöntää rahoitusta maalle, jolla on kestämätön velkataakka. Kreikan talous on jälleen painumassa taantumaan, maan budjetti on (ilmeisesti) yhä alijäämäinen ja velkojen suhde kokonaistuotantoon on nousemassa 2016 jo 200 prosenttiin eli velkataakka on kestämätön. Näin ollen IMF:n mukana olo vaatisi velkojen leikkausta. Tiukimmat rahoittajamaat, mm. Saksa ja Suomi, ovat vastustaneet velkojen leikkausta, mutta samalla lainaohjelmien edellytyksenä maat pitävät myös IMF:n mukanaoloa. Vaikea yhtälö. Vaikuttaa selvältä, että ennemmin tai myöhemmin toteutetaan uusi Kreikan velkajärjestely, joka saattaa olla 2010 toteutettua järjestelyä suurempi. Tuolloinhan leikattiin yksityisen sektorin hallussa olevia velkapääomia noin 100 miljardia. Kreikan merkitys Euroopan taloudelle on mitätön, eikä Kreikan tilanne siksi uhkaa Euroopan elpyvää talouskehitystä. Lisäksi vuoden 2010 jälkeen rakennetut palomuurit toimivat ja pankit ovat vahvistaneet taseitaan siten, että Kreikka ei nykyisellään uhkaa Euroopan finanssisektoria. Näin ollen Kreikka ei ole sijoitusmarkkinoille välitön uhka, mutta mikäli velka-neuvottelut kariutuisivat totaalisesti ja Kreikka ajautuisi konkurssiin, niin ainakin lyhytaikaisesti sekä talouden että sijoitusmarkkinoiden epävarmuudet nousisivat merkittävästi. Sijoitusluokat Sijoitusmarkkinoilla heinäkuussa nähtiin melko voimakkaita liikkeitä. Raaka-aineiden ja öljyn hintojen voimakas lasku (Kiina epävarmuudet sekä sopimus Iranin kauppapakotteiden purkamisesta) madalsivat markkinoiden inflaatio-odotuksia, mikä painoi valtionlainakorkoja. Samaan aikaan Kreikalle myönnetty välirahoitus ja hyvät taloustilastot kavensivat maariskilisiä Euroopan valtionlainoissa. Näin ollen valtionlainasijoittajille kirjattiin noin 2,5 prosentin tuotto. Yrityslainoissa kuukausi oli lähinnä raaka-aineiden ja öljyn hintojen laskusta negatiivinen, kun Yhdysvalloissa em. toimialojen yhtiöiden riskilisät levenivät merkittävästi. Yhdysvalloissa keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoaan lähikuukausina, joten valtionlainakorot pysyttelivät lähes paikoillaan huolimatta eurooppalaisten korkojen laskusta. Näin ollen Yhdysvaltain yrityslainasijoitukset tuottivat miinusta joitakin prosentin kymmenyksiä kun Euroopassa high yield sijoitukset jäivät saman verran plussalle. Kehittyvien markkinoiden lainoissa kuukausi oli jälleen heikko kun valuutat heikentyivät raaka-aineiden ja öljyn hintojen laskiessa ja siksi, että markkinoiden odotukset Yhdysvaltain keskuspankin koronnostosta voimistuivat. Valuuttojen heikentyminen lisäsi myös inflaatio- ja jälleenrahoitushaasteita kehittyvillä markkinoilla. Paikallisvaluutoissa noteeratuista lainoista kirjattiin noin 3 prosentin miinus kun dollarimääräiset lainat jäivät nollan tuntumaan. Kreikan epävarmuuksien hellittäminen ja Euroopasta sekä Yhdysvalloista raportoidut hyvät taloustilastot tukivat osakemarkkinoita. Myös käynnistynyt tuloskausi on sujunut normaalisti Euroopassa ja Yhdysvalloissa, vaikkakin kotimaassa on raportoitu odotuksia heikommista tuloksista. Kun kesäkuussa kurssit painuivat selvästi pakkaselle, niin heinäkuussa tuo kuoppa on lähes korjattu. Kuun aikana kurssinousua kertyi Yhdysvalloissa 2,5 prosenttia (euroissa mitattuna), kun Suomessa ja Euroopassa tuottoa kirjattiin 5 prosenttia. Kehittyvillä markkinoilla miinusta kertyi reippaasti kun raaka-aineiden ja öljyn hinnat laskivat, Kiinan pörssi jatkoi jo kesäkuussa nähtyä pudotusta ja Venäjän sekä Brasilian haasteet voimistuivat. Laaja kehtyvien markkinoiden indeksi painui miinukselle noin 5,5 prosenttia. Kiinassa laskua kertyi 10 prosenttia ja myös Brasilian (-5 %) ja Venäjän (-8 %) pörssit painuivat selvästi. Intiassa kurssit nousivat 2,5 prosenttia maa on kehittyvistä talouksista yksi harvoista, joka hyötyy varsinkin öljyn hinnan laskusta kun Intia on suuri öljyntuoja. 3

4 Allokaatio Osake- ja yrityslainaylipaino ennallaan Valtionlainoissa alipaino, korkotason mataluus ei houkuttele Yrityslainoissa lievä ylipaino, riskilisien tarjotessa hyvää tuottopotentiaalia Suomen, Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinat ylipainossa. Kehittyvien markkinoiden osakkeet neutraalipainossa Aasia houkuttelee, Venäjän ja Brasilian tilanne sen sijaan on heikko Osakemarkkinat Ylipaino Teema Tuotto 12kk YTD Suomi ylipaino 19,5% 16,8% Eurooppa ylipaino pienyhtiöt 19,9% 17,3% Yhdysvallat ylipaino all cap 32,3% 13,5% Japani alipaino 32,4% 27,0% Kehittyvät markkinat neutraali frontier 5,7% 6,1% Korkosijoitukset Alipaino Valtionlainat alipaino 5,9% 1,0% Investment grade alipaino 2,6% -0,4% High yield ylipaino short dur. 1,5% 3,2% Kehittyvien markkinoiden lainat alipaino local curr. -13,2% -6,1% Rahamarkkinat/vaihtoehtoiset Neutraali Struktuurit

5 Rahastot Macquarie on menestynyt erinomaisesti Aasian markkinoilla Noudattaen kurinalaisesti valittua strategiaa, rahasto on onnistunut hyvin turbulenteilla Kiinan osakemarkkinoilla Aktiivisena rahastona hyödyntää kaikkia Aasian kasvu markkinoita Kaksi rahastovaihtoehtoa: Asia New Stars ja Asian All Stars SEB on ollut mukana Macquarie Asia New Stars -rahaston kasvussa lähes alusta alkaen. New Star rahaston saavutettua strategiansa maksimikoon*, nostimme Asian All Star -rahaston Asian New Star -rahaston rinnalle. Macquarie Asian All Stars -rahasto on perustettu noin vuosi sitten ja kokenut salkunhoitotiimi on näyttänyt vahvaa tuottoa vertailuindeksiä vastaan alusta asti. Asia New Stars rahasto sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin ja Asian All Starin sijoitusstrategia eroaa tästä sijoittamalla huomattavasti vähemmän pieniin yhtiöihin. Rahaston sijoitusstrategiaa toteuttaa hyvin resursoitu tiimi, joka on erikoistunut tähän omaisuusluokkaan. Sijoituskohteiksi valitut osakkeet valitaan erittäin syvälliseen ja yksityiskohtaiseen analyysiin perustuen, jonka tärkeänä osana toimivat yritysvierailut. Rahastoa hoidetaan aktiivisesti, eli rahaston vertailuindeksistä voidaan poiketa merkittävästi. Rahastonhoidosta vastaa Macquarien kokenut tiimi Hong Kongissa. Tiimissä on edustettuna useita kansalaisuuksia ja kielitaidot kattavat kaikki alueen keskeiset kielet, mukaan lukien muutamat Kiinan eri murteet ja hindin. Salkunhoidon kannalta näiden osaaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska juuri Kiinan ja Intian markkinat tarjoavat laajimmat sijoitusvaihtoehdot. Kuten Asia New Star -rahastossa, tiimi pyrkii löytämään vahvan kassavirran ja korkean pääoman tuottoasteen omaavia yrityksiä, jotka ovat aliarvostettuja. Lisäksi yhtiöiden on toimittava houkuttavilla toimialoilla vahvalla kilpailuedulla ja yritysten johdon on osoitettava asiantuntevuutta ja luotettavuutta. rahastojen kärjessä. Rahasto ylipainotti pitkään Kiinan osakemarkkinoita, mutta arvostustasojen noustessa painoa vähennettiin merkittävästi. Siten Macquarie oli mukana voimakkaassa nousussa ja onnistui keventämään ylipainoaan ennen rajua kurssilaskua. Rahasto on pysynyt uskollisena omalle sijoitusstrategialleen, jossa arvostustasoilla on merkittävä rooli. Viime aikoina Macquarie on lisännyt Kiinassa yhtiöitä, joiden kehitys nojautuu pitkälti paikalliseen kulutukseen. Asian All Star -rahasto on pääosin keskisuurin yrityksiin sijoittavan strategiansa vuoksi ketterä toimimaan Aasian markkinoilla. Salkunhoitajilla on selkeä ja realistinen käsitys siitä, kuinka suureksi rahasto voi kasvaa ilman, että tuottopotentiaalista joudutaan tinkimään. Macquarie Asian All Star -rahasto on erinomainen rahasto luokassaan ja hyvä lisä tehostamaan niin erillistä Aasian osakesalkkua kuin myös laajempaa kehittyvien markkinoiden osakesalkkua. Rahaston tuottokehitys on ollut erittäin vahvaa verrattuna markkinaindeksiin ja kilpaileviin rahastoihin. Uskomme, että tällä rahastolla on edellytykset jatkaa hyvää kehitystä myös tulevaisuudessa. Lähde: Morningstar ja SEB -rahastotutkimus. *Macquarie Asia New Stars rahasto on suljettu lisäsijoituksilta Macquarie on onnistunut hyvin Kiinan turbulenteilla osakemarkinnoilla ja pitänyt hyvin pintansa kehittyvien markkinoiden 5

6 Rahastot TOP 4 rahastot - mielenkiintoisia poimintoja rahastosuosituslistaltamme * MACQUARIE ASIA ALL STARS Macquarie Asia All Stars on erinomainen kaikenkokoisiin aasialaisiin yrityksiin sijoittava rahasto. Rahaston sijoitusstrategiaa toteuttaa hyvin resursoitu tiimi, joka on erikoitunut tähän omaisuusluokkaan. Sijoituskohteiksi valitut osakkeet valitaan erittäin syvälliseen ja yksityiskohtaiseen analyysiin perustuen, johon kuuluu paljon yritysvierailuja. Rahastoa hoidetaan aktiivisesti, eli rahaston vertailuindeksistä voidaan poiketa merkittävästi. Sijoitussalkku muodostuu noin 80 osakkeesta. Rahaston on vastikään perustettu, mutta salkunhoitotiimillä on vahvaa näyttöä Aasiaan sijoittamisesta jo usean vuoden ajalta. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD Maltillista riskitasoa tavoitteleva strategia, joka sijoittaa Yhdysvaltojen lyhyen duraation high yield -yrityslainamarkkinoihin. SKY Harbor on pioneeri lyhyen duraation high yield -omaisuusluokassa ja keskittyy yksinomaan Yhdysvaltain high yield -markkinoihin. Vahvat analyyttiset resurssit omaava tiimi on työskennellyt yhdessä yli 20 vuotta. Rahaston tuottoprofiili on houkutteleva erityisesti matalan koron ympäristössä ja on hyvä vaihtoehto perinteisille matalan riskin korkosijoituksille. Täydentää ja tehostaa korkosalkkua perinteisten high yield -rahastojen rinnalla. SEB US ALL CAP SEB US All Cap on toukokuussa lanseeraamamme uusi pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto. Rahaston salkunhoidosta vastaa yhdysvaltalaisen Fort Washingtonin kokenut tiimi salkunhoitaja James E. Wilhelmin johdolla. Rahastoa hoidetaan kaikenkokoisiin yrityksiin sijoittavalla arvo-strategialla, jossa yhdistetään erityisen mielenkiintoisella tavalla yhtiöiden hinnoittelun sekä yritysten pysyvien kilpailuetujen arviointi. Fort Washingtonin lähestymistapa on hyvin dynaaminen, koska yritysten hinnoittelua tarkastellaan eri tavoilla riippuen yritysten laadusta. Strategia onkin menestynyt erinomaisesti hyvin erilaisissa markkinaympäristöissä, mikä on ehdottomasti rahaston suurimpia vahvuuksia. Ainutlaatuinen sijoitusfilosofia, kurinalainen sijoitusprosessi sekä harvinaisen omistautunut ja osaava salkunhoitaja ovat muita SEB US All Cap -rahaston vahvuuksia. Strategia on myös poikkeuksellisen konsentroitu koostuen tyypillisesti osakkeesta. SEB EUROPEAN EQUITY SEB European Equity on eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava aktiivinen rahasto, jonka tavoitteena on rakentaa markkinoiden yleistä kehitystä paremmin tuottava sijoitussalkku, mutta pitää salkun riskitaso yleistä markkinariskiä alempana. Rahastonhoidossa keskeinen sijoitusfilosofia perustuu tutkimustuloksiin ja havaittuun anomaliaan rahoituksen alan tutkimustuloksissa, jolloin ylimääräistä riskinottoa ei aina palkita osakemarkkinoilla, vaan matalan riskin osakkeet voivat tarjota odotuksia parempaa tuottoa. Muuttamalla rahaston allokaatiota ja säätelemällä matalariskisten osakkeiden määrää rahastossa hyödynnetään myös muita sijoitustyylejä kuten arvo, kasvu- ja laatuosakkeisiin sijoittamista. Hyödyntämällä näitä sijoitustyylejä voidaan rahaston odottaa menestyvän yleistä kehitystä paremmin myös aikoina, jolloin matalariskiset osakkeet eivät menesty. Rahasto hajauttaa sijoituksensa kattavasti Euroopan osakemarkkinoille ja eri toimialoille. Valtaosa sijoituksista on suurimmissa yhtiöissä. Rahastoa hoitaa yksi vahvimmin resursoiduista osakesijoitustiimeistä Euroopassa, jossa tällä hetkellä on 8 henkilöä. * Rahastosuosituslistallamme on tällä hetkellä yli 100 rahastoa eri omaisuusluokkiin ja sijoitusalueille. TOP 4 -listalle on poimittu mielenkiintoisia vaihtoehtoja valikoiduille alueille. 6

7 Kurssilista Valuutta: EUR Lähteet: Bloomberg, Morningstar 1kk (%) Vuoden alusta (%) 12kk (%) 3v (%) 5v (%) OMX Helsinki CAP 4,4% 16,8% 19,5% 89,7% 71,0% SEB Finlandia 1,9% 17,0% 19,2% 82,6% 54,0% SEB Finland Small Firm 5,1% 28,1% 29,1% 63,1% 28,6% MSCI Europe 4,0% 17,3% 19,9% 61,3% 75,6% SEB European Opportunity* 2,5% 17,7% 23,3% 72,2% 103,7% SEB European Equity Small Caps 8,0% 34,9% 43,9% 118,8% 156,9% SEB European Equity 2,8% 17,7% 20,4% 69,8% 69,1% S&P 500 4,1% 14,0% 34,8% 78,6% 144,3% CRM US Equity Opportunities 2,8% 17,0% 35,0% 68,4% - William Blair US All Cap Growth Fund 4,3% 16,3% 35,9% 76,7% - Goldman Sachs US CORE Equity 2,8% 10,8% 32,3% 77,0% 139,1% MSCI Emerging Markets -5,0% 6,1% 5,7% 14,1% 22,3% William Blair Emerging Leaders Growth -4,4% 4,4% 10,8% 17,4% - Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -3,9% 3,3% 1,2% 12,1% 17,1% JPM Latin America -6,9% -7,7% -15,5% -18,9% -15,8% Goldman Sachs India 5,3% 21,0% 47,5% 101,4% 90,9% Eastspring China -9,1% 11,0% 21,6% 32,4% - SEB Russia -3,0% 26,7% -13,0% -27,2% -30,2% Macquarie Asia New Stars -3,1% 24,9% 41,5% - - Fixed Income SEB Money Manager 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 4,4% SEB Euro Bond 2,5% 0,0% 4,4% 12,5% 24,1% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,9% -0,4% 1,5% 11,3% 20,7% BlueBay Investment Grade Bond 1,1% -0,9% 0,4% 14,6% 24,6% Muzinich Europeyield 0,7% 3,2% 4,1% 28,7% 43,6% SEB Global High Yield -0,2% 2,4% 0,9% 15,5% 37,1% Pioneer Funds Euro High Yield 1,0% 4,2% 2,2% 26,7% 45,8% BlueBay EMD Local Currency -2,1% -9,1% -16,1% -20,0% -13,9% BlueBay Emerging Market Select Bond -1,1% -5,3% -10,3% -11,5% 3,7% SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd -0,6% 0,7% -1,9% 6,5% - SKY Harbor US High Yield F EUR Hhdg -0,8% 0,9% -2,1% - - Muut Oil: price ,8% -11,5% -52,0% -46,5% -40,3% EUR/USD: price ,0% -9,7% -18,0% -10,7% -15,8% *Rahasto perustettu ja se sijoittaa T. Rowe Price European Equity rahastoon. Taulukon tuottoluvut esitetty T. Rowe Pricen rahastosta. Muun muassa yllä mainittuja rahastoja käytetään SEB:n varainhoitotoiminnassa. Yllä oleva esittely ei ole sijoitusneuvo, markkinointia eikä esittelytekstin perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittaja saa pyydettäessä rahastojen avaintietoesitteet ja muun aineiston SEB:ltä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahasto-osuuksien arvo voi aina nousta tai laskea. Tämän katsauksen informaatio perustuu SEB:n luotettavina pitämiin tietoihin. SEB ei kuitenkaan vastaa tietojen täydellisyydestä tai täsmällisyydestä, eikä mahdollisesta tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta johtuvasta vahingosta. Informaatiota ei tule ymmärtää kaupankäyntisuositukseksi. 7

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ELITEN MERKINTÄ 31.12.2008

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ELITEN MERKINTÄ 31.12.2008 Hyvä Asiakas SIJOITTAJAKIRJE 4/2008 Ajat ovat haasteelliset. Kun Suomea ja muita pohjoismaita ravisteli 1990-luvun alussa pankkikriisi ja ylivelkaantumisen aiheuttama taloudellinen ahdinko, samaan aikaan

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot