Erinomaisia tuottoja helmikuussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erinomaisia tuottoja helmikuussa"

Transkriptio

1 Kuukausikatsaus maaliskuu Erinomaisia tuottoja helmikuussa Taloustilastoinnin taso ennallaan Saksasta ja Englannista hyvät talouskasvuluvut Osakemarkkinoilla ja korkomarkkinoilla hyviä tuottoja Kehittyvien markkinoiden sijoitukset heikoin osa-alue SEB Rahastotutkimus: Uusin Japanin osakerahastosuosituksemme

2 Allokaatio Osakemarkkinat lievässä ylipainossa Euroopan ja Yhdysvaltojen talouskasvutason muutos, sekä kehittyviä markkinoita laimeammat epävarmuudet osakeylipainon perusteena. Kotimaista osakeylipainoa tukevat sykliherkkyys sekä liikevaihdon ja tulosten kasvuodotukset Kehittyvien markkinoiden osakkeet alipainossa useista samanaikaisista epävarmuustekijöistä johtuen Valtionlainat ja investment grade yrityslainat alipainossa, rajallinen tuottopotentiaali koronnousuodotuksista johtuen High yield yrityslainat ylipainossa: houkuttelevin korko-omaisuusluokka Kehittyvien markkinoiden epävarmuudet alipainon perusteena myös EMD sijoituksissa Rahamarkkinat ja vaihtoehtoiset sijoitukset ylipainossa Osakemarkkinat Ylipaino Teema Suomi ylipaino sykliset Eurooppa ylipaino pienyhtiöt Yhdysvallat ylipaino all cap Japani alipaino Kehittyvät markkinat alipaino asia smid Korkosijoitukset Alipaino Valtionlainat alipaino Investment grade alipaino ex financials High yield ylipaino short dur. Kehittyvien markkinoiden lainat alipaino local curr. Rahamarkkinat/vaihtoehtoiset Ylipaino struktuurit 2

3 Reippaita kurssinousuja helmikuussa Helmikuussa taloustilastojen taso säilyi pääsääntöisesti ennallaan, vaikka positiiviset yllätykset vähenivät selvästi. Globaalia suhdannekuvaa ei yhden kuukauden tilastointi helposti muuta, mutta lyhyen aikavälin epävarmuuksia tilastopettymyksistä saadaan aikaan. Helmikuun alussa Yhdysvalloissa ISM -ostopäällikköindeksi heikkeni voimakkaasti ja paljon odotuksia matalammalle tasolle (57 -> 51,3), mikä säikäytti markkinat. Hieman myöhemmin myös Kiinasta tilastoitiin selvästi heikentyneet ostopäällikköindeksit, jotka painuivat lähelle pohjatasoja. Kun Yhdysvalloissa ISM indeksin heikkoa tasoa voidaan selittää huonoilla sääolosuhteilla, niin Kiinan lukuja heikensi uuden vuoden vaihtuminen ja ostopäällikköindeksin odotetaankin kohoavan uudelleen maaliskuussa. mikä laimensi odotuksia, että EKP lisäisi elvytystoimia maaliskuun alussa. Kehittyviltä markkinoilta, Kiinan lisäksi, saatiin laimeita tilastoja. Intiasta, Brasiliasta ja Intiasta raportoitiin korkeita inflaatiolukuja ja pehmeitä laimeita kasvulukuja. Intia nosti ohjauskorkoa jo tammikuussa ja Brasiliassa korkoa nostettiin jo kahdeksannen kerran vuoden sisään. Kokonaisuutena suhdannekuva on ennallaan eikä taloustilastoinnista nouse esille syitä pelätä, ettei suhdanne olisi piristymässä. Sijoitusluokat Korkomarkkinoilla nähtiin mielenkiintoisia liikkeitä helmikuussa. Kun riskipitoiset omaisuusluokat tuottivat hyvin helmikuussa ja kertoivat riskinottohalukkuuden palautumisesta, niin tästä huolimatta pitkät korot painuivat Euroopassa samalla kun Yhdysvalloissa mentiin sivuliikkeessä. Euroopasta saatiin hyviä tilastoja, kun 2013 viimeiseltä neljännekseltä raportoitiin odotuksia paremmat kokonaistuotannon kasvuluvut Saksasta (1,4 %) ja Englannista (2,7 %). Helmikuussa EKP piti ohjauskoron ennallaan, mutta samalla pääjohtaja Draghi ilmoitti, että mahdolliset lisätoimet talouden tukemiseksi ovat mietinnässä. Kuun lopulla saatiin kuitenkin pohjahintainflaatio, joka oli kohonnut 1 prosenttiin, Pitkien korkojen painumista Euroopassa voi osin selittää heikolla talouskasvutasolla ja matalalla inflaatiolla, mutta nykytaso heijastelee kuitenkin myös epävarmuuksia, kuten kuun loppupuolelle ajoittunut Ukrainan kriisi osoitti. 3

4 Yhdysvalloissa keskuspankkiiri Janet Yellen oli pariin otteeseen äänessä ja näyttää siltä, että hän on onnistunut vakuuttamaan markkinat, ettei keskuspankin tukitoimien laimentaminen välttämättä johda merkittävään koronnousuun. Euroopassa valtionlainojen tuotto helmikuussa oli niin vahva, että alkuvuoden tuotto kohosi reiluun kahteen prosenttiin. Yrityslainoissa kuukausi oli valtionlainojen tapaan hyvä, kun yhtäaikainen korkojen lasku ja riskilisien kaventuminen johtivat siihen, että myös yrityslainojen alkuvuoden tuotot nousivat noin 2 prosenttiin. Euroopan, Yhdysvaltain ja Suomen osakemarkkinoiden hinnoittelu on vaativaa, mutta hinnoittelu ei näytä suuresti rajaavan osakemarkkinoiden houkuttelevuutta. Kehittyvillä markkinoilla kurssi palautuivat päämarkkinoiden tapaan, mutta nousu jäi sen verran vaisuksi, ettei alkuvuoden tuotto noussut vielä plussalle. Kehittyvien markkinoiden hinnoittelu on historiallisesti ja suhteellisesti (verrattuna Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin) edullista, mutta hinnoittelu ei sielläkään näytä olevan toistaiseksi iso ajuri. Kehittyvien markkinoiden lainoissa sijoittajien riskinottohalukkuus on parantunut varsinkin dollarimääräisissä lainoissa (hard currency), kun lainojen korkoperusta (US valtionlainat) laski ja maariskilisät kaventuivat. Tuottoa on kertynyt vuoden alusta 1,7 prosenttia. Paikallisvaluutoissa noteeratut lainat eivät ole vieläkään nousseet sijoittajien suosioon, eikä korkotaso ole siten lähtenyt laskuun. Tuotto vuoden alusta on yhä miinuksella noin 1,6 prosenttia. Tätä omaisuusluokkaa painavat yhtä aikaa FEDin toimet, koholla oleva inflaatio ja mm. vaihtotasealijäämistä johtuvat valuuttaepävarmuudet. Osakemarkkinoilla riskinottohalukkuus oli korkealla helmikuussa kun osakemarkkinat nousivat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja kotimaassa, korjaten täysin tammikuussa kertyneet kurssimiinukset. Tuottoa kertyi Yhdysvalloissa 2 prosenttia, kun Euroopassa ja Suomessa nähtiin noin 4 prosentin nousu. 4

5 Rahastot Uusin Japanin osakerahastosuosituksemme Japanin osakemarkkina on erittäin vinoutunut teollisuus- ja vientiyrityksiin Coupland Cardiff Japan Alpha -rahaston salkunhoitaja löytää parhaat sijoituskohteet indeksissä aliedustetulta palvelusektorilta Rahastoa hoidetaan täysin indeksin rakenteesta riippumattomasti Rahastolla on erinomainen tuottohistoria Japanin osakemarkkinoilla kiinnostavimmat sijoitusideat löytyvät palvelusektorilta kun muun muassa nähtävissä olevat muutokset japanilaisten kuluttajien käyttäytymisessä tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia. Tätä mieltä on Jonathan Dobson, uusimman Japanin rahastosuosituksemme Coupland Cardiff Japan Alpha -rahaston salkunhoitaja. Yhtenä esimerkkinä muuttuvasta kulutuskäyttäytymisestä Dobson mainitsee verkkokaupan vahvan kasvun. Perinteisesti Japanissa verkkokauppa ei ole ollut suosittua, mutta se on alkanut tasaisesti nakertaa markkinaosuutta perinteiseltä vähittäiskaupalta. Vastaavasti hänen mukaansa Japanin markkinoiden perinteiset kivijalat, eli tuotanto- ja jalostusteollisuuden yritykset sekä suuret vientiyritykset tarjoavat vain hyvin harvoja kiinnostavia sijoituskohteita, koska yleisesti näiden yritysten asema kansainvälisessä kilpailussa on heikentynyt selvästi mm. aasialaisten kilpailijoiden puristuksessa. Näiden yritysten joukosta löytyy enää harvoja yhtiöitä, joiden tuotteet ovat kilpailukykyisiä globaalilla tasolla ja siksi kiinnostavia sijoituskohteita. Dobsonin suurimman kiinnostuksen kohteet, eli palvelutoimialan yritykset ovat osakemarkkinoilla alle 5 prosentin osuudellaan vahvasti aliedustettuina suhteessa niiden noin 20 prosentin osuuteen maan taloudesta. Vastaavasti tuotanto- ja jalostusteollisuuden yritykset muodostavat yli puolet Japanin osakemarkkinoista, mutta kuitenkin vain viidenneksen BKT:stä, eli saman verran kuin palvelusektori. Voidaan siis sanoa, että Japanin osakemarkkinoiden rakenne on poikkeuksellisen vinoutunut suhteessa bruttokansantuotteen rakenteeseen. Dobson korostaa myös, että nimenomaan palvelusektori on se joka kasvaa ja jossa talouden aktiviteetti on korkeaa. Tästä kertoo muun muassa se, että sektorin osuus avoimista työpaikoista on yli 50 prosenttia. Dobsonin sijoitusfilosofian yksi kulmakivi onkin, että Japaniin sijoittaessa indeksin rakenne ei voi toimia lähtökohtana edellä mainituista vinoutumista johtuen. Paitsi että sijoitustoiminnan on oltava täysin indeksistä riippumatonta, Dobson on myös vannoutunut suppean sijoitussalkun kannattaja. Hänen hoitamassaan rahastossa on keskimäärin vain osaketta, mikä hänen mielestään tarjoaa riittävän hajautuksen, mutta jossa yksittäisten sijoitusten merkitys on kuitenkin suuri ja salkun voi rakentaa vain hänen vahvimmista ideoistaan. Coupland Cardiff Asset Management (CCAM), jossa Dobson työskentelee, on pieni, vuonna 2005 perustettu Aasian ja Japanin osakemarkkinoihin erikoistunut omaisuudenhoitotalo. Yhteistä kaikille heidän hoitamilleen rahastoille ovat kokeneet salkunhoitajat, merkittävät poikkeamat indeksien rakenteesta ja että sijoitusideoita etsitään kaiken kokoisista yrityksistä. Keskeiset salkunhoitajat myös omistavat yrityksen ja kaikki salkunhoitajat ovat vastuussa omasta osaketutkimuksestaan, koska erillistä analyytikkotiimiä heillä ei ole. Jonathan Dobsonilla on yli 35 vuoden kokemus Japaniin sijoittamisesta ja ennen CCAM:lle siirtymistään vuonna 2006 hän toimi 14 vuotta JPMorganin Aasian toiminnoissa, pääosin salkunhoitotehtävissä. Dobson on asunut vuosia Japanissa ja puhuu sujuvasti Japania. Tämä on mielestämme ehdoton edellytys tämän rahaston hoidossa, koska iso osa hänen kohdeyrityksistään on pienyrityksiä, joissa ei useinkaan ole englantia osaavia viestintäihmisiä saati johtajia. Dobsonin asemapaikka on tällä hetkellä Lontoossa, mutta mielestämme hänen kokemuksensa sekä kielitaito mahdollistavat tehokkaan salkunhoidon ja yhteydenpidon yrityksiin. 5

6 Rahastot Coupland Cardiff (CC) Japan Alpha -rahasto on SEB Rahastotutkimuksen mielestä erinomainen, valtavirrasta poikkeava rahasto, jossa salkunhoitaja ottaa hyvin voimakasta näkemystä valitessaan osakkeita. Ottamatta kantaa siihen, kuinka houkuttelevalta Japani kokonaisuudessaan näyttää tällä hetkellä talouden pitkän aikavälin haasteiden ja pääministeri Aben suurten rakenneuudistusten potentiaalin jakaessa mielipiteitä, on Japani kuitenkin maailman suurimpia talouksia ja osakemarkkina on siellä erittäin laaja käsittäen tuhansia sijoitusmahdollisuuksia. Tämä tarjoaa aktiiviselle, indeksin rakenteesta välittämättömälle salkunhoitajalle mahdollisuuden mukaviin tuottoihin riippumatta mihin osakemarkkina Japanissa kokonaisuudessaan kehittyy. Japan Alpha -rahaston tuottohistoria on erittäin hyvä ja rahasto on viimeisen viiden vuoden aikana tuottanut yli 5 % indeksiä enemmän vuositasolla. Kumulatiivisesti tämä tarkoittaa rahastolle +100 % kun vastaavalla ajalla indeksi on tuottanut +56 % (euroissa). Vuositason vaihtelu on kuitenkin ollut huomattavaa vaihdellen suhteessa indeksiin -11 % ja +15 % välillä. Tämän kaltainen tuottovaihtelu suhteessa indeksiin on hyväksyttävä sijoitettaessa näin korkean ylituottopotentiaalin rahastoon. Toki indeksin rakenteesta merkittävästi poikkeavan sijoitusstrategian tuottokehitys voi lyhyellä aikavälillä poiketa indeksin tuotosta voimakkaasti molempiin suuntiin. CC TOP 4 rahastot - mielenkiintoisia poimintoja rahastosuosituslistaltamme * ACADIAN EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Acadian Emerging Markets Local Debt on suosittelemamme rahasto sijoitettaessa paikallisessa valuutassa noteerattuihin kehittyvien markkinoiden lainoihin. Acadian edustaa korkean tuottoprofiilin rahastoa ja se sopii niin perusrahastoksi kuin hajauttamaan perinteisimpiä rahastoja tässä omaisuusluokassa. Rahaston merkittävimpiä eroja tyypilliseen EMD rahastoon on huomattavasti laajempi hajautus - tyypillisesti rahaston sijoitukset jakaantuvat kaksinkertaiseen määrään maita, kuin mitä on vertailuindeksissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mukana on myös kehittyvien markkinoiden reunavaltioita (ns. frontier-markkinoita) muun muassa Afrikan ja Karibian alueilta. Rahaston kautta pääsee hyötymään EMD omaisuusluokasta löytyvistä sijoituskohteista ja niiden tarjoamasta tuotto potentiaalista. Sijoituskohteiden valinnassa rahastonhoitajan näytöt ovat olleet vahvat. Tuottokehitys on ollut yli ajan luokkansa parhaimmistoa. BGF EUROPEAN FUND BGF European Fund on eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava strategia, jossa odotettu ylituotto saadaan fundamentteihin perustuvan osakevalinnan kautta. Rahasto keskittyy suuriin ja keskisuuriin yrityksiin joiden markkina-arvo yli 1mrd. Salkku on varsin konsentroitu ja sisältää n osaketta. Sijoitustyyli on joustava, mutta yliajan on odotettavissa lievä suuntaus laadukkaisiin kasvuyrityksiin. Tiimi on hyvin resursoitu ja erittäin kokenut. Rahastolla on erittäin vahva tuottohistoria niin kilpailijoihin kun vertailuindeksiin nähden. Näkemyksemme mukaan rahasto toimii hyvin osana Eurooppalaista salkkuratkaisuamme, mutta myös yksittäisenä sijoituksena. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD Maltillista riskitasoa tavoitteleva strategia, joka sijoittaa Yhdysvaltojen lyhyen duraation high yield -yrityslainamarkkinoihin. SKY Harbor on pioneeri lyhyen duraation high yield -omaisuusluokassa ja keskittyy yksinomaan Yhdysvaltain high yield -markkinoihin. Vahvat analyyttiset resurssit omaava tiimi on työskennellyt yhdessä yli 20 vuotta. Rahaston tuottoprofiili on houkutteleva erityisesti matalan koron ympäristössä ja on hyvä vaihtoehto perinteisille matalan riskin korkosijoituksille. Täydentää ja tehostaa korkosalkkua perinteisten high yield -rahastojen rinnalla. MACQUARIE ASIAN NEW STARS Macquarie Asian New Stars -rahasto on erinomainen aasialaisiin pienyrityksiin sijoittava rahasto, jota hoitaa yksi suurimmista tähän omaisuusluokkaan erikoistuneista tiimeistä. Osakevalinta pohjautuu erittäin syvälliseen ja yksityiskohtaiseen yritysanalyysiin, jonka tärkeänä osana toimivat yritysvierailut. Rahastoa hoidetaan erittäin aktiivisesti ja indeksiä vastaan otetaan voimakasta näkemystä. Sijoitussalkku muodostuu kulloinkin noin osakkeesta. Aasialaiset pienyritykset ovat tyypillisesti enemmän kytköksissä paikalliseen kulutuskysyntään ja siksi rahasto onkin erittäin hyvä työvälinen hyötyä Aasian talouskasvusta. Rahasto tuottokehitys on ollut todella vahvaa omaan indeksiin ja vertailuryhmään verrattuna ja ylituottoa on onnistuttu tekemään niin nousevilla kuin laskevilla markkinoilla. * Rahastosuosituslistallamme on tällä hetkellä yli 100 rahastoa eri omaisuusluokkiin ja sijoitusalueille. TOP 4 -listalle on poimittu mielenkiintoisia vaihtoehtoja valikoiduille alueille. 6

7 Kurssilista Valuutta: EUR Lähteet: Bloomberg, Lipper 1kk (%) 6kk (%) 12kk (%) 3v (%) 5v (%) OMX Helsinki CAP 7,4% 21,1% 26,5% 18,9% 153,5% SEB Finlandia 7,7% 20,0% 23,2% 10,2% 124,9% SEB Finland Small Firm 5,2% 11,3% 10,2% -8,3% 84,3% SEB Finland Momentum 8,3% 18,5% 19,5% 9,4% 116,5% MSCI Europe 4,8% 13,9% 18,8% 27,5% 122,3% BGF European Fund A2 5,4% 13,7% 21,0% 29,9% 141,3% SEB European Equity Small Caps 6,1% 24,1% 32,4% 49,8% 191,4% SEB European Equity 6,5% 15,3% 19,3% 17,5% 91,7% S&P 500 2,2% 9,9% 18,4% 46,9% 149,6% CRM US Equity Opportunities 3,0% 7,7% 14,6% 28,4% William Blair US All Cap Growth Fund 1,8% 13,5% 21,3% 47,8% MSCI Emerging Markets 1,1% 0,4% -10,7% -5,7% 99,7% William Blair Emerging Leaders Growth 4,2% 3,4% -9,4% Eaton Vance Emerald PPA EM Equity 0,8% 1,8% -7,3% -2,6% 109,9% JPM Latin America 1,0% -5,9% -23,7% -19,2% 95,2% Goldman Sachs India 3,8% 26,6% -4,0% 3,5% 142,7% Eastspring China -0,7% -5,2% -10,9% SEB Russia -4,1% -4,5% -17,9% -35,8% 144,8% Silk African Lions -1,5% 5,8% -0,2% Macquarie Asia New Stars 0,4% 7,4% 3,0% Pinebridge Latam Small and Mid Cap -2,6% -12,5% -37,5% -39,6% 76,5% SEB Eastern European Small Cap -3,1% 3,1% -6,0% -31,6% 143,5% 3kk Euribor Index 0,0% 0,1% 0,2% 2,3% 4,5% JPMorgan Emu Govt. bond Index 0,7% 5,1% 5,7% 20,1% 26,7% SEB Euro Bond 0,8% 3,1% 1,6% 15,3% 22,8% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 3,0% 8,9% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,5% 3,0% 2,9% 16,3% 46,5% BlueBay Investment Grade Bond 0,9% 4,6% 4,9% 19,6% 47,2% BlueBay High Yield Bond Fund 1,4% 7,1% 8,7% 20,9% 104,4% SEB Global High Yield 1,8% 6,7% 7,2% 24,6% 82,0% Pioneer Funds Euro High Yield 1,5% 6,3% 9,1% 25,1% 212,3% Muzinich ShortDuration HighYield 0,3% 1,8% 3,0% 12,3% BlueBay EMD Local Currency 2,8% 1,0% -13,5% -5,7% 49,2% BlueBay Emerging Market Select Bond 2,9% 2,9% -8,8% 6,7% 68,9% Muut Oil: price ,2% -4,7% 11,5% 5,8% 129,2% Gold: price ,6% -4,9% -16,0% -6,0% 40,8% EUR/USD: price ,2% 4,4% 5,2% -0,2% 9,2% Muun muassa yllä mainittuja rahastoja käytetään SEB:n varainhoitotoiminnassa. Yllä oleva esittely ei ole sijoitusneuvo, markkinointia eikä esittelytekstin perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittaja saa pyydettäessä rahastojen avaintietoesitteet ja muun aineiston SEB:ltä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahasto-osuuksien arvo voi aina nousta tai laskea. Tämän katsauksen informaatio perustuu SEB:n luotettavina pitämiin tietoihin. SEB ei kuitenkaan vastaa tietojen täydellisyydestä tai täsmällisyydestä, eikä mahdollisesta tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta johtuvasta vahingosta. Informaatiota ei tule ymmärtää kaupankäyntisuositukseksi. 7

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Kuukausikatsaus kesäkuu 2014 6.6.2014 Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Hyviä tilastoja Yhdysvalloista, osin myös Euroopasta Kiinasta hyviä uutisia, talous näyttää stabiloituneen, aktiviteetti nousussa

Lisätiedot

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui.

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui. Kuukausikatsaus Kesäkuu 2015 Yhdysvaltain tilastot palautumassa, Euroopassa hyvä vire Kiinassa heikkoja tilastoja, keskuspankki lisäsi tukitoimia EKP kiihdyttää ostoja, FED aikoo nostaa ohjauskorkoa tänä

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Kuukausikatsaus helmikuu 2015 6.2.2015 Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Tammikuussa odotusten mukaisia tilastoja Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, Eurooppa laahaa perässä, suhdannenäkymä ennallaan

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

2012 5 Kuukausikatsaus

2012 5 Kuukausikatsaus 2012 5 Kuukausikatsaus Huhtikuussa korjausliike osakemarkkinoilla Huhtikuussa sijoitusmarkkinoille palasi epävarmuus vahvan alkuvuoden jälkeen. Varsinkin huhtikuun alkupuolella korkean riskin omaisuusluokkien,

Lisätiedot

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014 jen kuukausikatsaukset Maaliskuu 2014 Osakerahastot Osakerahastot on pitkän aikavälin tuotto-odotukseltaan korkeinta tuottoa tarjoava rahastotyyppi, mutta samalla niiden riskitaso on korkein. eq:n osakerahastoissa

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 ELOPILLE KANSANELÄKE? (s. 9-11) ONNEN OSUUS? (s. 15) SVERIGE ÄR FANTASTISKT! (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 AITOA TUOTTOA HYVILLÄ TYÖKALUILLA? (s. 4-5) SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOISSAKIN ON EROJA...

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot

2015 8 Kuukausikatsaus

2015 8 Kuukausikatsaus 2015 8 Kuukausikatsaus Kreikka vältti euroeron, Kiinan osakemarkkinat turbulenssissa Rahoitusmarkkinoiden epävakaus jatkui heinäkuussa ja Kreikan velkakriisin dramaattiset käänteet heiluttivat markkinoita

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 MITÄ TAPAHTUU TAUSTALLA? 19 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI 20 KASVUOSUUKSIA OMX HELSINKI 25:EEN 20

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) MATALIEN KORKOJEN KÄÄNTÖPUOLI 3 ASUNTOSIJOITTAJALLE TURVAA JA TUOTTOA? 4 TRENDER I PASSIVT PLACERANDE 24 KANTAA, EI KANNA (SARJAKUVA) 31 AKTIIVISET

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 15 VALOA MOSKOVASTA 18 SIJOITTAMISEN A JA O 27 OM FONDSPARANDE I SYNNERHET 29 ENNUSTUS

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla

Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma A250A5000 Talousjohtaminen Rahoitus Aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen suoriutuminen Suomen rahastomarkkinoilla Active vs. passive fund management

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot