PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2010"

Transkriptio

1 /KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2010 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys ja toimintakyky, parannetaan syntyneitä sairauksia ja ongelmia sekä pyritään ennaltaehkäisemään näiden syntyä. Hyvinvointipalveluja tuottavat valtio, kunnat, yksityiset palvelun tuottajat ja järjestöt. Kansaneläkelaitos Kela hoitaa nykyään jo melko suuren osan kansalaisen sosiaaliturvasta eri elämänvaiheissa. Tässä oppaassa esitellään psoriasiksen hoitoon liittyviä Kelan korvauksia, matkakorvauksia, päivärahoja ja hoitotukia. Lisätietoa näistä ja muista Kelan etuuksista löytyy internetistä osoitteesta Terveydenhuolto jakaantuu Suomessa julkisiin terveydenhuoltopalveluihin, joita ovat erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, ja yksityisiin terveydenhuoltopalveluihin. Kela korvaa yksityisellä sektorilla aiheutuneista kustannuksista korvausta sairausvakuutuslain perusteella. Kunnan sosiaalitoimi tuottaa sosiaalipalveluita (kotipalvelut, sosiaalityö, perhe- ja kasvatusneuvolat, mielenterveystoimistot ja nuorisotyö), toimeentulotukea ja vammaispalveluita. Vammaispalvelulaissa on määritelty vammaisuuden ja pitkäaikaissairauden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Psoriaatikon kohdalla yleisimmin kyseeseen tulevat tukitoimet ovat luonteeltaan harkinnanvaraisia. Työvoimatoimistojen tehtävänä on tuottaa työvoimapalveluita sekä erilaisia työllisyyttä tukevia koulutuksia, työkokeilua ja neuvontaa. Psoriasista sairastavan on mahdollista kouluttautua uudelleen Kelan tuella, mikäli sairauden vuoksi on mahdotonta jatkaa entisessä ammatissa. Potilasjärjestöjen palvelut tuovat tarpeellisen lisän kansalaisen hyvinvoinnin tuottamiseen mm. räätälöidyn lääkinnällisen kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennuksen muodossa. Psoriasiskeskuksessa Helsingissä järjestetään ihopotilaille vuosittain lähes 20 kurssia. Paikalliset psoriasisyhdistykset tarjoavat monenlaista ohjelmaa ja vertaistukea psoriasista sairastaville. Psoriasisliiton toiminnasta, kuten sopeutumisvalmennuskursseista, alueellisista kuntoutuskursseista ja ilmastokuntoutusmatkoista, sekä yhdistysten toiminnasta saa ajankohtaista tietoa liiton sivustolta ja Ihonaika-lehdestä.

2 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) LÄÄKEKORVAUKSET JA PERUSVOIDEKORVAUKSET Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista joita lääkäri on määrännyt hakijan sairauden hoitoon. Lääkeostoista maksetaan korvauksia kolmessa eri korvausryhmässä. Korvaukset maksetaan prosenttiosuutena lääkkeen hinnasta. Korvausluokat ovat peruskorvaus, alempi erityiskorvaus ja ylempi erityiskorvaus. Lääkärin määräämä lääke voidaan apteekissa vaihtaa halvempaan vastaavaan valmisteeseen, mikäli lääke kuuluu voimaan tulleen viitehintajärjestelmän piiriin. Samaan ryhmään kuuluvilla lääkevalmisteilla on sama viitehinta, joka lasketaan ryhmän edullisimman valmisteen myyntihinnasta. Jos et halua vaihtaa lääkettäsi viitehinnan mukaiseen edullisempaan lääkkeeseen, saat korvauksen enintään viitehinnasta ja maksat itse erotuksen. Viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä vuotuista omavastuuosuutta (lisäkorvaus suurista lääkekuluista). Perusvoiteet, Daivonex emulsiovoide, Daivobet, Xamiol -geeli sekä biologiset lääkkeet eivät kuulu lääkevaihdon piiriin, joten niistä saa korvauksen myyntihinnasta. Lisäksi suurista lääkekuluista on mahdollista saada lisäkorvausta. Peruskorvausluokka Sairausvakuutuslain mukaan lääkkeet ovat peruskorvattavia silloin, kun kysymyksessä on tarpeellinen sairauden hoito. Peruskorvaus on 42 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Yhdellä ostokerralla voi hankkia enintään kolmen kuukauden aikana tarvittavat lääkkeet. Perusvoiteista saa peruskorvauksen, kun reseptissä on merkintä pitkäaikaisen ihosairauden hoitoon. Ns. rajoitetun peruskorvauksen piiriin kuuluu osa vaikean psoriasiksen hoitoon tarkoitetuista biologisista lääkkeistä. Tällöin sairaalan erikoislääkäri kirjoittaa potilaalle B-todistuksen lääkkeen tarpeellisuudesta. Erityiskorvausluokka Lääkkeet ovat erityiskorvattavia, kun kysymyksessä on vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa välttämätön lääke. Erityiskorvausryhmiä on kaksi: alempi erityiskorvaus 72 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %. Ylemmän erityiskorvausryhmän lääkkeillä on lääkekohtainen omavastuu, 3 euroa/lääke. Ihopsoriasiksessa ainoa 100 % erityiskorvattava lääke on asitretiini (mm. Neotigason), silloin kun psoriasista on vähintään 75 % kehon pinta-alasta eli on kyse yleisestä erytrodermiasta. Nivelpsoriasiksen hoidossa 72 % korvattavia ovat mm. metotreksaatti-, atsatiopriini-, siklosporiini- ja sulfasalatsiinivalmisteet, kun niitä käytetään psoriasikseen liittyvän hankalan niveltulehduksen hoidossa. Erityiskorvausoikeuden saamiseksi tarvitaan erikoislääkäriltä B-todistus, oma hakemus ja merkintä Kela-korttiin. Lisäkorvaus suurista lääkekuluista Suuriin lääkekuluihin on mahdollisuus hakea lisäkorvausta. Asiakkaan maksamien lääke- ja perusvoidekustannusten omavastuuosuudet kerääntyvät ns. lääkekattoon. Tämä lääkekatto on 672,70 euroa vuodessa. Kun lääkekaton raja ylittyy, ilmoittaa

3 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) Kela asiasta kirjeellä asiakkaalle. Kela maksaa korvauksen piiriin kuuluvat lääke- ja perusvoidekustannukset omavastuun 1,50 /lääke ylittävältä osalta kokonaan kuluvan vuoden loppuun asti. Myös lisäkorvauksessa noudatetaan viitehintajärjestelmää. Kelakortin ja ilmoituksen apteekissa esittämällä saa lääkkeen lisäkorvauksen suorakorvauksena heti ostohetkellä. Lisäkorvauksen hakuaika on 6 kuukautta kalenterivuoden päättymisestä, mikäli apteekin suorakorvausta ei ole saatu. YKSITYISLÄÄKÄRIN PALKKIOT JA HAMMASLÄÄKÄRIN PALKKIOT Kela korvaa yksityislääkärin palkkiosta 60 % vahvistetun taksan mukaisesta määrästä. Jos esimerkiksi erikoislääkäri perii 20 minuutin vastaanottokäynnistä palkkiota 42 euroa, Kela korvaa 60 % korvaustaksan (21,45 ) mukaisesta määrästä. Potilas saa siis sairausvakuutuskorvausta 12,87 ja maksaa itse loput 29,13 sekä lisäksi mahdolliset toimistokulut ja laitosmaksut. Korvausta maksetaan myös sairausvakuutusta varten annetusta yksityislääkärin kirjoittamasta lääkärintodistuksesta. Eläkkeen hakemista tai kuntoutusta varten annetuista lääkärinlausunnoista ei saa korvausta. Yksityishammaslääkärin palkkiosta korvataan yllä mainitun esimerkin mukaan 60 % vahvistetun hammaslääkäritaksan määrästä. Suun ja hampaiden tutkimus ja ennaltaehkäisevä hoito korvataan kerran vuodessa. Korvausta saa myös hammaslääkärin määräämistä laboratoriokustannuksista, röntgentutkimuksista, lääkkeistä ja matkoista, jotka liittyvät korvattavaan hammashoitoon. Korvaus on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄ TUTKIMUS JA HOITO Yksityislääkärin määräämästä yksityissektorilla toteutuneesta tutkimuksesta ja hoidosta (esim. laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysikaalinen hoito, valohoito) Kela korvaa 13,46 euron omavastuun ylittävältä osalta 75 % vahvistetun taksan mukaisesta määrästä. Hoitomääräys on yhden vuoden voimassa. Jos potilas on lähetetty terveyskeskuksesta yksityislääkärin tutkimuksiin, ei korvausta makseta. Kela korvaa kuitenkin fysioterapian ja ihosairauksien valohoidon kustannuksia myös terveyskeskus- ja sairaalalääkärin antamalla lähetteellä. Kelan korvaaman valohoidon taksa on 6,39 euroa hoitokerralta. Tällöin viidentoista kerran valohoitojaksosta korvaus on 61,80 euroa. Korvaus on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. MATKAKORVAUS Matka- ja yöpymiskorvaus maksetaan sairauden ja Kelan kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Korvaus suoritetaan pääsääntöisesti yleisten kulkuneuvojen kustannusten mukaan. Oman auton, taksin tai sairaankuljetusauton käyttöä pidetään perusteltuna, mikäli sairaus tai paikalliset liikenneolosuhteet sitä edellyttävät. Oman auton tai taksin käytön tarpeellisuudesta kannattaa pyytää lääkärin tai hoitolaitoksen antama todistus tai neuvotella asiasta etukäteen Kelan toimistossa. Korvaus oman auton käytöstä on 0,20 /km omavastuun ylittävältä osalta.

4 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) Matkakustannukset korvataan yhdensuuntaisen matkan omavastuun, 9,25 euroa, ylittävältä osuudelta (edestakaisen matkan omavastuu on siis 18,5 euroa). Mikäli sairausvakuutuslain mukaisten matkakustannusten omavastuuosuudet kalenterivuoden aikana ylittävät 157,25 euroa, ylimenevä osuus korvataan kokonaan. Myös alle omavastuun jäävät matkakustannukset kerryttävät em. matkakattoa. Säilytä tällöin kuitit ja ilmoita kustannuksista Kelan toimistoon. Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä ja ilmoittaa siitä lähettämällä vuosiomavastuukortin. Korttia näyttämällä ei tarvitse maksaa taksimaksua, jos kuljettaja on tehnyt Kelan kanssa valtakirjasopimuksen. Matkakustannuksista on haettava korvausta 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta tai vuotuisen omavastuuosuuden ylittyessä 6 kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä, mikäli henkilö ei ole käyttänyt vuosiomavastuukorttia. Jos sairauden hoitoon liittyen joutuu yöpymään hotellissa, Kela maksaa yöpymisrahaa 20,18 euroa/yö. SAIRAUSPÄIVÄRAHA JA OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävästä sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sitä maksetaan vuotiaalle Suomessa asuvalle henkilölle, joka on ollut sairautta edeltävän kolmen kuukauden aikana työssä tai työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Työhön rinnastetaan myös oman talouden hoitaminen, yrittäjänä toimiminen, päätoiminen opiskelu sekä vuorotteluvapaa. Oikeus sairauspäivärahaan syntyy, kun sairaus on kestänyt sairastumispäivän lisäksi 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Yrittäjällä omavastuuaika on sairastumispäivä ja kolme seuraavaa arkipäivää. Sairauspäivärahaa maksetaan kuudelta arkipäivältä viikossa enintään 300 päivää ja se on veronalaista tuloa. Päiväraha määräytyy viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan. Työttömän sairauspäiväraha määräytyy hänen työttömyysetuutensa mukaan ja opiskelijan sairauspäiväraha opintorahan mukaan. Tulottomalla on oikeus hakea tarveharkintaista sairauspäivärahaa (vähimmäispäiväraha 22,04 ) työkyvyttömyyden kestettyä 55 päivää. Sairauspäiväraha haetaan sv-päivärahahakemuksella Kelan toimistosta tai työpaikan sairauskassalta neljän kuukauden kuluessa sairausloman alkamisesta. Liitteeksi tarvitaan lääkärin A tai B todistus työkyvyttömyydestä sen kestosta riippuen. Mikäli sairaus jatkuu yli vuoden, on mahdollista hakea työkyvyttömyyseläkettä tai jos työkyvyttömyyden tiedetään kestävän vähintään vuoden henkilöllä voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen heti sairauden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Osasairauspäivärahan tarkoitus on helpottaa työhön paluuta ja työssä pysymistä pitkän sairausloman jälkeen. Kokoaikaisessa työsuhteessa oleva sopii työnantajansa kanssa työhön paluusta osa-aikaisesti. Oikeus on vuotiaalla työntekijällä tai yrittäjällä, kun hakija on ollut 60 sairauspäivärahapäivällä yhdenjaksoisesti ja osasairauspäiväraha on välitön jatko sairauspäivärahalle. Osasairauspäivärahan

5 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) suuruus on puolet sairauspäivärahasta. Sitä on mahdollista maksaa vähintään kahdelta viikolta ja enintään 72 arkipäivää (3 kk). KUNTOUTUSRAHA Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutuksen, sopeutumisvalmennuksen tai Psoriasisliiton järjestämän ilmastokuntoutuksen perusteella ja se korvaa menetettyä ansiota. Kuntoutusraha määräytyy edellisen vuoden verotettavien tulojen perusteella. Kuntoutusrahaa maksetaan 6 arkipäivältä ja se on veronalaista tuloa. Omavastuuaika on yksi päivä ja ilmastohoidon ollessa kyseessä myös matkustuspäivät kuuluvat omavastuuaikaan. Kuntoutusrahaa haetaan Kelan toimistosta kuntoutusrahahakemuksella, jonka liitteeksi tulee osallistumistodistus. Takautuva hakuaika on 12 kuukautta. Jos saat kuntoutuksen ajalta palkkaa, kuntoutusraha maksetaan työnantajallesi 16 VUOTTA TÄYTTÄNEEN VAMMAISTUKI Vammaistuen tarkoitus on tukea työikäisen vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön elämänlaatua sekä selviytymistä arkielämässä, työelämässä ja opiskelussa. Vammaistukea maksetaan yleisen haitan, henkilökohtaisen avuntarpeen sekä erityiskustannusten perusteella vuotiaalle henkilölle. Henkilöllä, joka saa työkyvyttömyyseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, kuntoutustukea tai haitta- tai avuttomuuslisää (vakuutuksen perusteella) ei ole oikeutta vammaistukeen. Vammaistuen myöntämisessä arvioidaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa lääketieteellistä ja sosiaalista haittaa (katso ihopsoriasiksen haittaluokitus seuraavalla sivulla). Jos henkilöllä on diagnosoitu nivelpsoriasis, tulee lääkärin kuvata B- todistuksessa miten liikeradat poikkeavat normaalista ja oireiden vaikutus toiminnallisuuteen Myöntämisen edellytyksenä on myös, että henkilölle aiheutunut toimintakyvyn aleneminen on kestänyt vähintään yhden vuoden ajan. Toimintakyvyn alenemisella tarkoitetaan avun tarvetta ja heikentynyttä kykyä huolehtia itsestään, selviytyä jokapäiväisistä toiminnoista, kotitaloustöistä, sairauden vaatimien hoitojen toteuttamisesta sekä työ- ja opiskelutehtävistä. Toimintakyvyn alentumista arvioitavissa otetaan huomioon hakijan yksilölliset olosuhteet sekä fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset seikat. Tuen myöntämisen edellytyksenä ovat myös sairaudesta aiheutuneet erityiskustannukset. Erityiskustannuksina voi mainita mm. lääke- ja hoitokustannukset, hoitotarvikkeet ja -välineet, erikoispesuainekustannukset, ylimääräiset vaatekustannukset, tukipohjalliset, kotipalvelumaksut sekä esim. jalkojen hoitajan palveluista aiheutuvat kustannukset. Erityiskustannuksista kannattaa tehdä erillinen luettelo ja laskelma sekä säilyttää kuitit. Kelan toimistot eri puolilla Suomea huomioivat esim. vaatekustannukset eri tavalla. Vammaistuki on porrastettu kolmeen luokkaan: perustuki, korotettu vammaistuki ja ylin vammatuki.

6 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) Perustukeen (85,59 euroa/kk) on mahdollisuus henkilöllä, jolle sairaudesta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa, avuntarvetta ja toistuvia erityiskustannuksia vähintään tuen verran kuukaudessa. Korotettua vammaistukea (199,71 euroa/kk) voi saada, kun sairaudesta tai vammasta aiheutuu huomattavaa haittaa ja henkilö tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti toistuvaa toisen henkilön apua, ohjausta tai valvontaa. Oikeus korotettuun vammaistukeen on myös mikäli sairaudesta tai vammasta aiheutuvat erityiskustannukset ovat kuukausitasolla vähintään n. 190 euroa. Ylimpään vammaistukeen (387,26 euroa/kk) on mahdollisuus henkilöllä, joka on vaikeavammainen ja tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä toisen henkilön apua. Vammaistukea haetaan Kelan paikallistoimistosta. Hakemuslomakkeen lisäksi tarvitaan lääkärin C-todistus. Todistuksesta tulee ilmetä miten ja mistä alkaen toimintakyky on alentunut, millainen on avun ja ohjauksen tarve sekä tekijät, jotka aiheuttavat erityiskustannuksia. Suositeltavaa on, että asiakas kirjoittaa hakemukseen oman liitteen, jossa kuvaa tarkoin millä tavoin sairaus tai sairaudet aiheuttavat ongelmia arjessa, työelämässä, opiskelussa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vammaistuki on verotonta tuloa ja sitä on mahdollisuus saada takautuvasti puolen vuoden ajalta alkaen pitkäaikainen laitoshoito ei enää keskeytä vammaistuen maksamista. HAITTALUOKITUS tapaturmavakuutuslaki 18 Lääketieteellistä haittaa arvioitaessa käytetään suuntaa antavana ohjeena sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta (STM 1012/1986), joka luokittaa ihosairauden oireet seuraavasti: Iho Ihottumaa on lähes jatkuvasti tai sitä aiheuttavia ärsykkeitä on vaikea välttää, tila hoidolla hallittavissa.* Jatkuva ihottuma, joka aiheuttaa merkittäviä rajoituksia päivittäisiin toimintoihin. Laaja-alainen, jatkuvasti aktiivi- ja yleisoireita aiheuttava vaikea ihottuma. Haittaluokka *Haittaluokka 3 5 ei riitä vammaistuen myöntämiseen. ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI Hoitotuen tavoitteena on tukea sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvata hänelle sairaudesta tai vammasta aiheutuvia jatkuvia erityiskustannuksia (katso 16 vuotta täyttäneen vammaistuki). Hoitotuen edellytyksenä on, että hakijan toimintakyky on ollut alentunut vähintään vuoden ajan.

7 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) Hoitotukea voidaan maksaa henkilölle, joka on 65 vuotta täyttänyt tai alle 65-vuotias joka saa työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai varhennettua vanhuuseläkettä. Hoitotukea ei voi saada, jos saa vain osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä, perhe-eläkettä tai työttömyyseläkettä. Hoitotuki on porrastettu kolmeen suuruusluokkaan: perustuki, korotettu hoitotuki ja ylin hoitotuki. Luokitus perustuu siihen, miten paljon ja kuinka usein henkilö tarvitsee säännöllistä toisen henkilön apua ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa (ruokailu, pukeminen, hoitotoimenpiteet, henkilökohtainen hygienia ja liikkuminen), kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella. Myöntämiseen vaikuttavat myös sairaudesta aiheutuvat jatkuvat erityiskustannukset. Perustukeen (57,32 euroa/kk) on oikeutettu henkilö, joka tarvitsee säännöllisesti toistuvaa toisen henkilön apua ja ohjausta tai valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä tai asioinnissa kodin ulkopuolella TAI hänelle aiheutuu sairaudesta erityiskustannuksia hoitotuen verran. Korotettu hoitotuki (142,70 euroa/kk) voidaan myöntää, kun avun tarve on jokapäiväistä ja apua tarvitaan moniin henkilökohtaisiin toimintoihin tai sairaudesta aiheutuu kuukausitasolla huomattavasti erityiskustannuksia. Ylimmän hoitotuen (301,75 euroa/kk) saaminen edellyttää, että henkilö on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa tai sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia vähintään erityishoitotuen verran kuukaudessa. Eläkettä saavan hoitotuki haetaan Kelasta täyttämällä hoitotukihakemus ja liittämällä siihen alle vuoden vanha lääkärintodistus C. Hoitotukea voi saada puoli vuotta takautuvasti ja se on verotonta. ALLE 16-VUOTIAAN VAMMAISTUKI Alle 16-vuotiaan vammaistuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kotihoitoa. Lapsen hoitotukea maksetaan, jos alle 16-vuotias lapsi on vähintään 6 kuukauden ajan erityisen hoidon tai kuntoutuksen tarpeessa ja lapsen hoidosta aiheutuu ylimääräistä henkistä ja fyysistä rasitusta. Tukea ei enää myönnetä yksinomaan kustannusten perusteella. Tukea ei ratkaista pelkän diagnoosin perusteella, vaan olosuhteet ja lapsen hoidosta aiheutuva rasitus ja sidonnaisuus vaikuttavat päätökseen. Hoidosta aiheutuvan rasituksen, huolenpidon ja valvonnan tarve on oltava selvästi suurempaa kuin vastaavan ikäisen terveen lapsen hoitaminen. Lapsen vammaistuki on porrastettu kolmeen suuruusluokkaan: Perustuki, korotettu tuki ja ylin tuki. Perustukeen (85,59 euroa/kk) on oikeus silloin, kun psoriasis on pitkään hankalasti oireileva, laaja-alainen ja vaatii (erikois)lääkärin vuosittaisia kontrolleja sekä perusvoiteen lisäksi muuta lääkitystä (esim. valohoitoa). Korotettuun tukeen (199,71 euroa/kk) on oikeus, kun hoidosta aiheutuva rasitus on huomattavan suuri. Tällöin lapsella on laaja-alainen, vaikeahoitoinen psoriasis, joka

8 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) vaatii perusvoiteen lisäksi runsaasti muuta lääkitystä ja esimerkiksi sairaalahoitojaksoja. Hoito vie päivittäin runsaasti aikaa. Ylin tuki (387,26 euroa/kk) on tarkoitettu vaikeavammaisille lapsille, jotka tarvitsevat jatkuvaa toisen henkilön apua ja valvontaa. Alle 16-vuotiaan vammaistukea haetaan Kelan paikallistoimistosta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tuore lääkärin C-todistus. Tuki voidaan myöntää tarvittaessa puoli vuotta takautuvasti ja se on verotonta. Päätös tehdään yleensä 1 2 vuodeksi, jonka jälkeen tilanne tarkistetaan. Lapsen hoitotuen hakemuksen liitteeksi kannattaa tehdä myös oma vapaamuotoinen liite, jossa tarkemmin kuvailee elämäntilannetta, sairauden aiheuttamaa haittaa kotona, koulussa ja päiväkodissa, hoitojen toteuttamista, avun tarvetta sekä kustannuksia. VALITTAMINEN KELAN PÄÄTÖKSESTÄ Kela antaa vammais- ja hoitotukihakemuksista kirjalliset päätökset. Kielteisessä päätöksessä tulee selvitä, millä perusteella hakemus on hylätty. Mikäli hakija on tyytymätön saamaansa päätökseen, voi hakea muutosta valittamalla 37 päivän aikana päätöksen postituspäivästä. Valitus tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai Kelan lomakepohjaa käyttäen. Valituskirjelmästä tulee käydä esille asia ja päätös, josta valitetaan sekä omat perustelut, yhteystiedot, henkilötunnus ja allekirjoitus. Tarvittaessa voi liittää lisäselvityksiä, kuten uuden lääkärinlausunnon. Valitus toimitetaan Kelalle, joka tutkii voidaanko vaatimukset hyväksyä (itseoikaisu) tai Kela lähettää valituksen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Ylin muutoksenhakuaste on vakuutusoikeus. Päätöksestä valittaminen on maksutonta. ERITYISHOITORAHA Erityishoitorahaa voidaan maksaa vanhemmalle, joka osallistuu alle 16-vuotiaan lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutukseen ja hän on tämän vuoksi estynyt tekemään työtään ja hänelle tulee ansionmenetystä. Erityishoitoraha on sairauspäivärahan suuruinen ja verollista tuloa. Sitä ei makseta yhtä aikaa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan tai sairauspäivärahan kanssa. Opiskelijat ja kotiäidit voivat saada erityishoitorahaa. Erityishoitorahaa haetaan Kelasta ja liitteeksi tarvitaan D-todistus. VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS Jos veronmaksukyky on olennaisesti alentunut, voi vähennystä hakea veroilmoituksessa tai veroehdotuksessa. Se on harkinnanvarainen ja siinä yhteen sovitetaan perheen sairaskulut ja määritellyt tulorajat. Vähennys on korkeintaan 1400 euroa vuodessa. Veroilmoituksen liitteeksi tehdään vapaamuotoinen hakemus ja mukaan liitetään lääkärinlausunto sairaudentilasta ja kustannuslaskelma. Kuitit mm. lääke- ja hoitokustannuksista tulee esittää pyydettäessä. Jos lääkäri on suositellut esim. omakustanteista ilmastohoitoa, kannattaa siitä myös laittaa suositus liitteeksi ja säilyttää kuitit. Lisätietoa saa veroviranomaiselta tai osoitteesta

9 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) INVALIDIVÄHENNYS Haitta-asteen tulee olla vähintään 30 %. Lääkärin B-lausunto haitta-asteesta toimitetaan verottajalle.

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2015

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2015 7.1.2015/KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2015 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2017

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2017 19.1.2017/KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2017 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Tietoa. sosiaaliturvasta 2016

Tietoa. sosiaaliturvasta 2016 Tietoa sosiaaliturvasta 2016 1 Sisällysluettelo 3 Sosiaalityö terveydenhuollossa 4 Sairaanhoitokustannusten korvaaminen 7 Toimeentulo 12 Kotona selviytyminen 14 Vammaispalvelut 15 Vähennykset verotuksessa

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Hallituksen leikkausten vaikutukset yksityisiin sairaanhoitokorvauksiin 2016

Hallituksen leikkausten vaikutukset yksityisiin sairaanhoitokorvauksiin 2016 Hallituksen leikkausten vaikutukset yksityisiin sairaanhoitokorvauksiin 2016 Sairaanhoitovakuutuksen korvausmenojen vähentäminen 78 miljoonalla eurolla Leikataan sairausvakuutuskorvausta (Kela -korvausta)

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Hakuohje Nuorten perhekursseille

Hakuohje Nuorten perhekursseille 1(5) Hakuohje Nuorten perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa osallistujat asuvat

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

TE5 Terveystiedon abikurssi. Terveys ja yhteiskunta

TE5 Terveystiedon abikurssi. Terveys ja yhteiskunta TE5 Terveystiedon abikurssi Terveys ja yhteiskunta Tutkimuksen ABC Terveyden ja sairauksien tutkiminen Terveys yhteyskunnassa Lait ja säädökset Kansanterveyslaki, hoitotakuu, terveydenhoitolaki, laki potilaan

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut:

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut: 1 Jämsän kaupunki HAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUKI Vammaispalvelut Kelhänkatu 3 42100 JÄMSÄ Hakemus saapunut: Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005)

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Veteraanien etuuksia vuonna 2016

Veteraanien etuuksia vuonna 2016 1 Veteraanien etuuksia vuonna 2016 Suomen sotien 1939 1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehille ja naisille eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen.

Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Sulje ikkuna Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Näin täytät sähköisen hakemuksen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2017 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, Turun telakka (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme:

Lisätiedot

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Liite 3 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela Lapsilisä Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet kysymykset ja vastaukset

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet kysymykset ja vastaukset Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet kysymykset ja vastaukset Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Miksi vammaistukipäätöksissä on paljon alueellisia

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 906/06.00.00/2015 200 Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Osastonhoitaja Tiina Virtanen ja johtava ylilääkäri

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia ja kuntoutusrahalakia muutettavaksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Kela tiedottaa 28.12.2004 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Ensi vuosi tuo tasokorotuksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Vanhempainpäivärahojen, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan ja erityishoitorahan

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto )

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) 1 Perusturvajaos 13.3.2014 8 Liite 2. PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) Palveluseteli on kunnan itsensä tuottamien palveluiden rinnalle syntynyt tapa järjestää palveluita.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

KELAN VAMMAISTUKEA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMINEN

KELAN VAMMAISTUKEA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMINEN 9.1.2012 Dnro 4206/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Esittelijäneuvos Lea Haapkylä KELAN VAMMAISTUKEA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMINEN 1 KANTELU Näkövammaisten Keskusliitto

Lisätiedot

Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje

Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Hakemuksen täyttäminen Palvelussa edetään käyttämällä Jatka-painiketta. Tyhjennä-painikkeella voit poistaa kyseiselle näytölle

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot