PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2010"

Transkriptio

1 /KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2010 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys ja toimintakyky, parannetaan syntyneitä sairauksia ja ongelmia sekä pyritään ennaltaehkäisemään näiden syntyä. Hyvinvointipalveluja tuottavat valtio, kunnat, yksityiset palvelun tuottajat ja järjestöt. Kansaneläkelaitos Kela hoitaa nykyään jo melko suuren osan kansalaisen sosiaaliturvasta eri elämänvaiheissa. Tässä oppaassa esitellään psoriasiksen hoitoon liittyviä Kelan korvauksia, matkakorvauksia, päivärahoja ja hoitotukia. Lisätietoa näistä ja muista Kelan etuuksista löytyy internetistä osoitteesta Terveydenhuolto jakaantuu Suomessa julkisiin terveydenhuoltopalveluihin, joita ovat erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, ja yksityisiin terveydenhuoltopalveluihin. Kela korvaa yksityisellä sektorilla aiheutuneista kustannuksista korvausta sairausvakuutuslain perusteella. Kunnan sosiaalitoimi tuottaa sosiaalipalveluita (kotipalvelut, sosiaalityö, perhe- ja kasvatusneuvolat, mielenterveystoimistot ja nuorisotyö), toimeentulotukea ja vammaispalveluita. Vammaispalvelulaissa on määritelty vammaisuuden ja pitkäaikaissairauden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Psoriaatikon kohdalla yleisimmin kyseeseen tulevat tukitoimet ovat luonteeltaan harkinnanvaraisia. Työvoimatoimistojen tehtävänä on tuottaa työvoimapalveluita sekä erilaisia työllisyyttä tukevia koulutuksia, työkokeilua ja neuvontaa. Psoriasista sairastavan on mahdollista kouluttautua uudelleen Kelan tuella, mikäli sairauden vuoksi on mahdotonta jatkaa entisessä ammatissa. Potilasjärjestöjen palvelut tuovat tarpeellisen lisän kansalaisen hyvinvoinnin tuottamiseen mm. räätälöidyn lääkinnällisen kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennuksen muodossa. Psoriasiskeskuksessa Helsingissä järjestetään ihopotilaille vuosittain lähes 20 kurssia. Paikalliset psoriasisyhdistykset tarjoavat monenlaista ohjelmaa ja vertaistukea psoriasista sairastaville. Psoriasisliiton toiminnasta, kuten sopeutumisvalmennuskursseista, alueellisista kuntoutuskursseista ja ilmastokuntoutusmatkoista, sekä yhdistysten toiminnasta saa ajankohtaista tietoa liiton sivustolta ja Ihonaika-lehdestä.

2 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) LÄÄKEKORVAUKSET JA PERUSVOIDEKORVAUKSET Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista joita lääkäri on määrännyt hakijan sairauden hoitoon. Lääkeostoista maksetaan korvauksia kolmessa eri korvausryhmässä. Korvaukset maksetaan prosenttiosuutena lääkkeen hinnasta. Korvausluokat ovat peruskorvaus, alempi erityiskorvaus ja ylempi erityiskorvaus. Lääkärin määräämä lääke voidaan apteekissa vaihtaa halvempaan vastaavaan valmisteeseen, mikäli lääke kuuluu voimaan tulleen viitehintajärjestelmän piiriin. Samaan ryhmään kuuluvilla lääkevalmisteilla on sama viitehinta, joka lasketaan ryhmän edullisimman valmisteen myyntihinnasta. Jos et halua vaihtaa lääkettäsi viitehinnan mukaiseen edullisempaan lääkkeeseen, saat korvauksen enintään viitehinnasta ja maksat itse erotuksen. Viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä vuotuista omavastuuosuutta (lisäkorvaus suurista lääkekuluista). Perusvoiteet, Daivonex emulsiovoide, Daivobet, Xamiol -geeli sekä biologiset lääkkeet eivät kuulu lääkevaihdon piiriin, joten niistä saa korvauksen myyntihinnasta. Lisäksi suurista lääkekuluista on mahdollista saada lisäkorvausta. Peruskorvausluokka Sairausvakuutuslain mukaan lääkkeet ovat peruskorvattavia silloin, kun kysymyksessä on tarpeellinen sairauden hoito. Peruskorvaus on 42 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Yhdellä ostokerralla voi hankkia enintään kolmen kuukauden aikana tarvittavat lääkkeet. Perusvoiteista saa peruskorvauksen, kun reseptissä on merkintä pitkäaikaisen ihosairauden hoitoon. Ns. rajoitetun peruskorvauksen piiriin kuuluu osa vaikean psoriasiksen hoitoon tarkoitetuista biologisista lääkkeistä. Tällöin sairaalan erikoislääkäri kirjoittaa potilaalle B-todistuksen lääkkeen tarpeellisuudesta. Erityiskorvausluokka Lääkkeet ovat erityiskorvattavia, kun kysymyksessä on vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa välttämätön lääke. Erityiskorvausryhmiä on kaksi: alempi erityiskorvaus 72 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %. Ylemmän erityiskorvausryhmän lääkkeillä on lääkekohtainen omavastuu, 3 euroa/lääke. Ihopsoriasiksessa ainoa 100 % erityiskorvattava lääke on asitretiini (mm. Neotigason), silloin kun psoriasista on vähintään 75 % kehon pinta-alasta eli on kyse yleisestä erytrodermiasta. Nivelpsoriasiksen hoidossa 72 % korvattavia ovat mm. metotreksaatti-, atsatiopriini-, siklosporiini- ja sulfasalatsiinivalmisteet, kun niitä käytetään psoriasikseen liittyvän hankalan niveltulehduksen hoidossa. Erityiskorvausoikeuden saamiseksi tarvitaan erikoislääkäriltä B-todistus, oma hakemus ja merkintä Kela-korttiin. Lisäkorvaus suurista lääkekuluista Suuriin lääkekuluihin on mahdollisuus hakea lisäkorvausta. Asiakkaan maksamien lääke- ja perusvoidekustannusten omavastuuosuudet kerääntyvät ns. lääkekattoon. Tämä lääkekatto on 672,70 euroa vuodessa. Kun lääkekaton raja ylittyy, ilmoittaa

3 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) Kela asiasta kirjeellä asiakkaalle. Kela maksaa korvauksen piiriin kuuluvat lääke- ja perusvoidekustannukset omavastuun 1,50 /lääke ylittävältä osalta kokonaan kuluvan vuoden loppuun asti. Myös lisäkorvauksessa noudatetaan viitehintajärjestelmää. Kelakortin ja ilmoituksen apteekissa esittämällä saa lääkkeen lisäkorvauksen suorakorvauksena heti ostohetkellä. Lisäkorvauksen hakuaika on 6 kuukautta kalenterivuoden päättymisestä, mikäli apteekin suorakorvausta ei ole saatu. YKSITYISLÄÄKÄRIN PALKKIOT JA HAMMASLÄÄKÄRIN PALKKIOT Kela korvaa yksityislääkärin palkkiosta 60 % vahvistetun taksan mukaisesta määrästä. Jos esimerkiksi erikoislääkäri perii 20 minuutin vastaanottokäynnistä palkkiota 42 euroa, Kela korvaa 60 % korvaustaksan (21,45 ) mukaisesta määrästä. Potilas saa siis sairausvakuutuskorvausta 12,87 ja maksaa itse loput 29,13 sekä lisäksi mahdolliset toimistokulut ja laitosmaksut. Korvausta maksetaan myös sairausvakuutusta varten annetusta yksityislääkärin kirjoittamasta lääkärintodistuksesta. Eläkkeen hakemista tai kuntoutusta varten annetuista lääkärinlausunnoista ei saa korvausta. Yksityishammaslääkärin palkkiosta korvataan yllä mainitun esimerkin mukaan 60 % vahvistetun hammaslääkäritaksan määrästä. Suun ja hampaiden tutkimus ja ennaltaehkäisevä hoito korvataan kerran vuodessa. Korvausta saa myös hammaslääkärin määräämistä laboratoriokustannuksista, röntgentutkimuksista, lääkkeistä ja matkoista, jotka liittyvät korvattavaan hammashoitoon. Korvaus on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄ TUTKIMUS JA HOITO Yksityislääkärin määräämästä yksityissektorilla toteutuneesta tutkimuksesta ja hoidosta (esim. laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysikaalinen hoito, valohoito) Kela korvaa 13,46 euron omavastuun ylittävältä osalta 75 % vahvistetun taksan mukaisesta määrästä. Hoitomääräys on yhden vuoden voimassa. Jos potilas on lähetetty terveyskeskuksesta yksityislääkärin tutkimuksiin, ei korvausta makseta. Kela korvaa kuitenkin fysioterapian ja ihosairauksien valohoidon kustannuksia myös terveyskeskus- ja sairaalalääkärin antamalla lähetteellä. Kelan korvaaman valohoidon taksa on 6,39 euroa hoitokerralta. Tällöin viidentoista kerran valohoitojaksosta korvaus on 61,80 euroa. Korvaus on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. MATKAKORVAUS Matka- ja yöpymiskorvaus maksetaan sairauden ja Kelan kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Korvaus suoritetaan pääsääntöisesti yleisten kulkuneuvojen kustannusten mukaan. Oman auton, taksin tai sairaankuljetusauton käyttöä pidetään perusteltuna, mikäli sairaus tai paikalliset liikenneolosuhteet sitä edellyttävät. Oman auton tai taksin käytön tarpeellisuudesta kannattaa pyytää lääkärin tai hoitolaitoksen antama todistus tai neuvotella asiasta etukäteen Kelan toimistossa. Korvaus oman auton käytöstä on 0,20 /km omavastuun ylittävältä osalta.

4 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) Matkakustannukset korvataan yhdensuuntaisen matkan omavastuun, 9,25 euroa, ylittävältä osuudelta (edestakaisen matkan omavastuu on siis 18,5 euroa). Mikäli sairausvakuutuslain mukaisten matkakustannusten omavastuuosuudet kalenterivuoden aikana ylittävät 157,25 euroa, ylimenevä osuus korvataan kokonaan. Myös alle omavastuun jäävät matkakustannukset kerryttävät em. matkakattoa. Säilytä tällöin kuitit ja ilmoita kustannuksista Kelan toimistoon. Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä ja ilmoittaa siitä lähettämällä vuosiomavastuukortin. Korttia näyttämällä ei tarvitse maksaa taksimaksua, jos kuljettaja on tehnyt Kelan kanssa valtakirjasopimuksen. Matkakustannuksista on haettava korvausta 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta tai vuotuisen omavastuuosuuden ylittyessä 6 kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä, mikäli henkilö ei ole käyttänyt vuosiomavastuukorttia. Jos sairauden hoitoon liittyen joutuu yöpymään hotellissa, Kela maksaa yöpymisrahaa 20,18 euroa/yö. SAIRAUSPÄIVÄRAHA JA OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävästä sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sitä maksetaan vuotiaalle Suomessa asuvalle henkilölle, joka on ollut sairautta edeltävän kolmen kuukauden aikana työssä tai työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Työhön rinnastetaan myös oman talouden hoitaminen, yrittäjänä toimiminen, päätoiminen opiskelu sekä vuorotteluvapaa. Oikeus sairauspäivärahaan syntyy, kun sairaus on kestänyt sairastumispäivän lisäksi 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Yrittäjällä omavastuuaika on sairastumispäivä ja kolme seuraavaa arkipäivää. Sairauspäivärahaa maksetaan kuudelta arkipäivältä viikossa enintään 300 päivää ja se on veronalaista tuloa. Päiväraha määräytyy viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan. Työttömän sairauspäiväraha määräytyy hänen työttömyysetuutensa mukaan ja opiskelijan sairauspäiväraha opintorahan mukaan. Tulottomalla on oikeus hakea tarveharkintaista sairauspäivärahaa (vähimmäispäiväraha 22,04 ) työkyvyttömyyden kestettyä 55 päivää. Sairauspäiväraha haetaan sv-päivärahahakemuksella Kelan toimistosta tai työpaikan sairauskassalta neljän kuukauden kuluessa sairausloman alkamisesta. Liitteeksi tarvitaan lääkärin A tai B todistus työkyvyttömyydestä sen kestosta riippuen. Mikäli sairaus jatkuu yli vuoden, on mahdollista hakea työkyvyttömyyseläkettä tai jos työkyvyttömyyden tiedetään kestävän vähintään vuoden henkilöllä voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen heti sairauden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Osasairauspäivärahan tarkoitus on helpottaa työhön paluuta ja työssä pysymistä pitkän sairausloman jälkeen. Kokoaikaisessa työsuhteessa oleva sopii työnantajansa kanssa työhön paluusta osa-aikaisesti. Oikeus on vuotiaalla työntekijällä tai yrittäjällä, kun hakija on ollut 60 sairauspäivärahapäivällä yhdenjaksoisesti ja osasairauspäiväraha on välitön jatko sairauspäivärahalle. Osasairauspäivärahan

5 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) suuruus on puolet sairauspäivärahasta. Sitä on mahdollista maksaa vähintään kahdelta viikolta ja enintään 72 arkipäivää (3 kk). KUNTOUTUSRAHA Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutuksen, sopeutumisvalmennuksen tai Psoriasisliiton järjestämän ilmastokuntoutuksen perusteella ja se korvaa menetettyä ansiota. Kuntoutusraha määräytyy edellisen vuoden verotettavien tulojen perusteella. Kuntoutusrahaa maksetaan 6 arkipäivältä ja se on veronalaista tuloa. Omavastuuaika on yksi päivä ja ilmastohoidon ollessa kyseessä myös matkustuspäivät kuuluvat omavastuuaikaan. Kuntoutusrahaa haetaan Kelan toimistosta kuntoutusrahahakemuksella, jonka liitteeksi tulee osallistumistodistus. Takautuva hakuaika on 12 kuukautta. Jos saat kuntoutuksen ajalta palkkaa, kuntoutusraha maksetaan työnantajallesi 16 VUOTTA TÄYTTÄNEEN VAMMAISTUKI Vammaistuen tarkoitus on tukea työikäisen vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön elämänlaatua sekä selviytymistä arkielämässä, työelämässä ja opiskelussa. Vammaistukea maksetaan yleisen haitan, henkilökohtaisen avuntarpeen sekä erityiskustannusten perusteella vuotiaalle henkilölle. Henkilöllä, joka saa työkyvyttömyyseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, kuntoutustukea tai haitta- tai avuttomuuslisää (vakuutuksen perusteella) ei ole oikeutta vammaistukeen. Vammaistuen myöntämisessä arvioidaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa lääketieteellistä ja sosiaalista haittaa (katso ihopsoriasiksen haittaluokitus seuraavalla sivulla). Jos henkilöllä on diagnosoitu nivelpsoriasis, tulee lääkärin kuvata B- todistuksessa miten liikeradat poikkeavat normaalista ja oireiden vaikutus toiminnallisuuteen Myöntämisen edellytyksenä on myös, että henkilölle aiheutunut toimintakyvyn aleneminen on kestänyt vähintään yhden vuoden ajan. Toimintakyvyn alenemisella tarkoitetaan avun tarvetta ja heikentynyttä kykyä huolehtia itsestään, selviytyä jokapäiväisistä toiminnoista, kotitaloustöistä, sairauden vaatimien hoitojen toteuttamisesta sekä työ- ja opiskelutehtävistä. Toimintakyvyn alentumista arvioitavissa otetaan huomioon hakijan yksilölliset olosuhteet sekä fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset seikat. Tuen myöntämisen edellytyksenä ovat myös sairaudesta aiheutuneet erityiskustannukset. Erityiskustannuksina voi mainita mm. lääke- ja hoitokustannukset, hoitotarvikkeet ja -välineet, erikoispesuainekustannukset, ylimääräiset vaatekustannukset, tukipohjalliset, kotipalvelumaksut sekä esim. jalkojen hoitajan palveluista aiheutuvat kustannukset. Erityiskustannuksista kannattaa tehdä erillinen luettelo ja laskelma sekä säilyttää kuitit. Kelan toimistot eri puolilla Suomea huomioivat esim. vaatekustannukset eri tavalla. Vammaistuki on porrastettu kolmeen luokkaan: perustuki, korotettu vammaistuki ja ylin vammatuki.

6 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) Perustukeen (85,59 euroa/kk) on mahdollisuus henkilöllä, jolle sairaudesta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa, avuntarvetta ja toistuvia erityiskustannuksia vähintään tuen verran kuukaudessa. Korotettua vammaistukea (199,71 euroa/kk) voi saada, kun sairaudesta tai vammasta aiheutuu huomattavaa haittaa ja henkilö tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti toistuvaa toisen henkilön apua, ohjausta tai valvontaa. Oikeus korotettuun vammaistukeen on myös mikäli sairaudesta tai vammasta aiheutuvat erityiskustannukset ovat kuukausitasolla vähintään n. 190 euroa. Ylimpään vammaistukeen (387,26 euroa/kk) on mahdollisuus henkilöllä, joka on vaikeavammainen ja tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä toisen henkilön apua. Vammaistukea haetaan Kelan paikallistoimistosta. Hakemuslomakkeen lisäksi tarvitaan lääkärin C-todistus. Todistuksesta tulee ilmetä miten ja mistä alkaen toimintakyky on alentunut, millainen on avun ja ohjauksen tarve sekä tekijät, jotka aiheuttavat erityiskustannuksia. Suositeltavaa on, että asiakas kirjoittaa hakemukseen oman liitteen, jossa kuvaa tarkoin millä tavoin sairaus tai sairaudet aiheuttavat ongelmia arjessa, työelämässä, opiskelussa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vammaistuki on verotonta tuloa ja sitä on mahdollisuus saada takautuvasti puolen vuoden ajalta alkaen pitkäaikainen laitoshoito ei enää keskeytä vammaistuen maksamista. HAITTALUOKITUS tapaturmavakuutuslaki 18 Lääketieteellistä haittaa arvioitaessa käytetään suuntaa antavana ohjeena sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta (STM 1012/1986), joka luokittaa ihosairauden oireet seuraavasti: Iho Ihottumaa on lähes jatkuvasti tai sitä aiheuttavia ärsykkeitä on vaikea välttää, tila hoidolla hallittavissa.* Jatkuva ihottuma, joka aiheuttaa merkittäviä rajoituksia päivittäisiin toimintoihin. Laaja-alainen, jatkuvasti aktiivi- ja yleisoireita aiheuttava vaikea ihottuma. Haittaluokka *Haittaluokka 3 5 ei riitä vammaistuen myöntämiseen. ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI Hoitotuen tavoitteena on tukea sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvata hänelle sairaudesta tai vammasta aiheutuvia jatkuvia erityiskustannuksia (katso 16 vuotta täyttäneen vammaistuki). Hoitotuen edellytyksenä on, että hakijan toimintakyky on ollut alentunut vähintään vuoden ajan.

7 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) Hoitotukea voidaan maksaa henkilölle, joka on 65 vuotta täyttänyt tai alle 65-vuotias joka saa työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai varhennettua vanhuuseläkettä. Hoitotukea ei voi saada, jos saa vain osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä, perhe-eläkettä tai työttömyyseläkettä. Hoitotuki on porrastettu kolmeen suuruusluokkaan: perustuki, korotettu hoitotuki ja ylin hoitotuki. Luokitus perustuu siihen, miten paljon ja kuinka usein henkilö tarvitsee säännöllistä toisen henkilön apua ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa (ruokailu, pukeminen, hoitotoimenpiteet, henkilökohtainen hygienia ja liikkuminen), kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella. Myöntämiseen vaikuttavat myös sairaudesta aiheutuvat jatkuvat erityiskustannukset. Perustukeen (57,32 euroa/kk) on oikeutettu henkilö, joka tarvitsee säännöllisesti toistuvaa toisen henkilön apua ja ohjausta tai valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä tai asioinnissa kodin ulkopuolella TAI hänelle aiheutuu sairaudesta erityiskustannuksia hoitotuen verran. Korotettu hoitotuki (142,70 euroa/kk) voidaan myöntää, kun avun tarve on jokapäiväistä ja apua tarvitaan moniin henkilökohtaisiin toimintoihin tai sairaudesta aiheutuu kuukausitasolla huomattavasti erityiskustannuksia. Ylimmän hoitotuen (301,75 euroa/kk) saaminen edellyttää, että henkilö on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa tai sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia vähintään erityishoitotuen verran kuukaudessa. Eläkettä saavan hoitotuki haetaan Kelasta täyttämällä hoitotukihakemus ja liittämällä siihen alle vuoden vanha lääkärintodistus C. Hoitotukea voi saada puoli vuotta takautuvasti ja se on verotonta. ALLE 16-VUOTIAAN VAMMAISTUKI Alle 16-vuotiaan vammaistuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kotihoitoa. Lapsen hoitotukea maksetaan, jos alle 16-vuotias lapsi on vähintään 6 kuukauden ajan erityisen hoidon tai kuntoutuksen tarpeessa ja lapsen hoidosta aiheutuu ylimääräistä henkistä ja fyysistä rasitusta. Tukea ei enää myönnetä yksinomaan kustannusten perusteella. Tukea ei ratkaista pelkän diagnoosin perusteella, vaan olosuhteet ja lapsen hoidosta aiheutuva rasitus ja sidonnaisuus vaikuttavat päätökseen. Hoidosta aiheutuvan rasituksen, huolenpidon ja valvonnan tarve on oltava selvästi suurempaa kuin vastaavan ikäisen terveen lapsen hoitaminen. Lapsen vammaistuki on porrastettu kolmeen suuruusluokkaan: Perustuki, korotettu tuki ja ylin tuki. Perustukeen (85,59 euroa/kk) on oikeus silloin, kun psoriasis on pitkään hankalasti oireileva, laaja-alainen ja vaatii (erikois)lääkärin vuosittaisia kontrolleja sekä perusvoiteen lisäksi muuta lääkitystä (esim. valohoitoa). Korotettuun tukeen (199,71 euroa/kk) on oikeus, kun hoidosta aiheutuva rasitus on huomattavan suuri. Tällöin lapsella on laaja-alainen, vaikeahoitoinen psoriasis, joka

8 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) vaatii perusvoiteen lisäksi runsaasti muuta lääkitystä ja esimerkiksi sairaalahoitojaksoja. Hoito vie päivittäin runsaasti aikaa. Ylin tuki (387,26 euroa/kk) on tarkoitettu vaikeavammaisille lapsille, jotka tarvitsevat jatkuvaa toisen henkilön apua ja valvontaa. Alle 16-vuotiaan vammaistukea haetaan Kelan paikallistoimistosta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tuore lääkärin C-todistus. Tuki voidaan myöntää tarvittaessa puoli vuotta takautuvasti ja se on verotonta. Päätös tehdään yleensä 1 2 vuodeksi, jonka jälkeen tilanne tarkistetaan. Lapsen hoitotuen hakemuksen liitteeksi kannattaa tehdä myös oma vapaamuotoinen liite, jossa tarkemmin kuvailee elämäntilannetta, sairauden aiheuttamaa haittaa kotona, koulussa ja päiväkodissa, hoitojen toteuttamista, avun tarvetta sekä kustannuksia. VALITTAMINEN KELAN PÄÄTÖKSESTÄ Kela antaa vammais- ja hoitotukihakemuksista kirjalliset päätökset. Kielteisessä päätöksessä tulee selvitä, millä perusteella hakemus on hylätty. Mikäli hakija on tyytymätön saamaansa päätökseen, voi hakea muutosta valittamalla 37 päivän aikana päätöksen postituspäivästä. Valitus tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai Kelan lomakepohjaa käyttäen. Valituskirjelmästä tulee käydä esille asia ja päätös, josta valitetaan sekä omat perustelut, yhteystiedot, henkilötunnus ja allekirjoitus. Tarvittaessa voi liittää lisäselvityksiä, kuten uuden lääkärinlausunnon. Valitus toimitetaan Kelalle, joka tutkii voidaanko vaatimukset hyväksyä (itseoikaisu) tai Kela lähettää valituksen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Ylin muutoksenhakuaste on vakuutusoikeus. Päätöksestä valittaminen on maksutonta. ERITYISHOITORAHA Erityishoitorahaa voidaan maksaa vanhemmalle, joka osallistuu alle 16-vuotiaan lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutukseen ja hän on tämän vuoksi estynyt tekemään työtään ja hänelle tulee ansionmenetystä. Erityishoitoraha on sairauspäivärahan suuruinen ja verollista tuloa. Sitä ei makseta yhtä aikaa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan tai sairauspäivärahan kanssa. Opiskelijat ja kotiäidit voivat saada erityishoitorahaa. Erityishoitorahaa haetaan Kelasta ja liitteeksi tarvitaan D-todistus. VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS Jos veronmaksukyky on olennaisesti alentunut, voi vähennystä hakea veroilmoituksessa tai veroehdotuksessa. Se on harkinnanvarainen ja siinä yhteen sovitetaan perheen sairaskulut ja määritellyt tulorajat. Vähennys on korkeintaan 1400 euroa vuodessa. Veroilmoituksen liitteeksi tehdään vapaamuotoinen hakemus ja mukaan liitetään lääkärinlausunto sairaudentilasta ja kustannuslaskelma. Kuitit mm. lääke- ja hoitokustannuksista tulee esittää pyydettäessä. Jos lääkäri on suositellut esim. omakustanteista ilmastohoitoa, kannattaa siitä myös laittaa suositus liitteeksi ja säilyttää kuitit. Lisätietoa saa veroviranomaiselta tai osoitteesta

9 Psoriasista sairastavan sosiaaliturva (9) INVALIDIVÄHENNYS Haitta-asteen tulee olla vähintään 30 %. Lääkärin B-lausunto haitta-asteesta toimitetaan verottajalle.

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf)

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2013 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2013 ISBN 978-952-486-141-0

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2011

Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 faksi (09) 642 286 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Johdanto..... 4 Asunnon

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2012

Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reuma -lehden 60. juhlavuosi Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo LIITTEET: Alkusanat... 4

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia?

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan kortit Kela-kortti on Kelan asiakaskortti. Se voi olla kuvaton tai kuvallinen. Kuvallisia kortteja ei enää myönnetä. Kuvaton kortti annetaan

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki

Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta Kuljetuspalvelut Kuntoutus Kuvallinen KELA-kortti Lapsen hoitotuki Pieni palveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen järjestämisvelvollisuus 3 - Määrärahasidonnaiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9. Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:9 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet Helsinki 2007 Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet -esite on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi STM:n verkkosivuilla

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE 2 MATKAKORVAUKSET Saattajan ja lapsen matkakuluista hoitoon, poliklinikkakäynteihin

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

Kelan etuudet pähkinänkuoressa. Opas asiantuntijoille 2011

Kelan etuudet pähkinänkuoressa. Opas asiantuntijoille 2011 Kelan etuudet pähkinänkuoressa Opas asiantuntijoille 2011 Sisällys Tärkeää tietää 1 SOSIAALITURVA ASUMISEN PERUSTEELLA 2 Yleiset periaatteet 2 Muutto ulkomaille 4 Muutto Suomeen 6 LAPSIPERHEEN ETUUDET

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot