KULJETUSPALVELU HAKEMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULJETUSPALVELU HAKEMUS"

Transkriptio

1 1 Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisille: Sosiaalihuoltolain mukaan: Hakemuksen saapumispvm. / 200 vapaa-ajan matkat, enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk Kokkolan kaupungin ja lähikuntien alueilla, ei käytettävissä terveydenhoito- ja lääkärimatkoille työmatkat, enintään 44 yhdensuuntaista matkaa/kk opiskelumatkat, enintään 44 yhdensuuntaista matkaa/kk yli 75 v täyttäneille (enintään 8 yhdensuuntaista matkaa/kk) Kokkolan kaupungin alueella, ei käytettävissä terveydenhoito- ja lääkärimatkoille PYYDÄMME TÄYTTÄMÄÄN HAKEMUKSEN TÄYDELLISESTI Suku- ja etunimet Henkilötunnus Osoite ja postitoimipaikka Puh. Ammatti (myös entinen) eläkeläinen työssä opiskelija Siviilisääty: Asun: naimaton eronnut yksin puolison kanssa naimisissa erillään asuva lasten kanssa avoliitossa leski jonkun muun kanssa Vamman/sairauden laatu: Neurologinen sairaus Psyykkinen sairaus Muu krooninen sairaus Alaraajavamma Yläraajavamma Näkövamma/Kuulovamma Jokin muu

2 2 Käyttämäni apuvälineet: Sisällä Ulkona Omatoimisesti Avustettuna Omatoimisesti Avustettuna Sähköpyörätuoli Pyörätuoli Rollaattori/kävelyteline Kyynärsauvat Keppi Muu apuväline En käytä apuvälineitä Millaisia vaikeuksia teillä on liikkumisessa kodin ulkopuolella? Miten olette tähän mennessä hoitaneet kodin ulkopuolella tapahtuvan asioimisen? Etäisyys lähimmälle bussipysäkille: 0-100m m yli 500 m enemmän m Pystyttekö jonain vuodenaikana liikkumaan sairaudestanne/vammastanne huolimatta matkoja ilman taksia/invataksia? kyllä ei miten/milloin

3 3 Saattajan tarve 1. Tarvitsen saattajaa aina joskus en tarvitse saattajaa 2. Kuka toimii avustajana/saattajana? 3. Hankin saattajan itse tarvitsen saattajan hankkimisessa apua 4. Voitteko vammastanne/sairaudestanne huolimatta asioida saattajan avulla ilman kuljetuspalvelua kyllä ei 5. Voitteko käyttää julkisia kulkuvälineitä saattajan avulla kyllä ei Kykenettekö käyttämään taxi-bussia kyllä ei Tarvitsemani kuljetuspalvelumuoto: taksi invataksi Montako yhdensuuntaista matkaa/kk tarvitsette (esim. meno kauppaan ja takaisin on 2 yhdensuuntaista matkaa) Tarvitsen kuljetuspalvelua lähikuntiin (kyllä) mihin Matkan tarkoitus tai tarpeellisuus Ulkopuolinen apu: Kotipalvelu kyllä, kuinka usein en saa kotipalvelua Kotisairaanhoito kyllä, kuinka usein en saa kotisairaanhoitoa Omaisten/jonkun muun antama apu: Perheessämme on auto: Kuljettajana toimii: kyllä ei itse aviopuoliso joku muu, kuka Oletteko saaneet julkista tukea auton hankintaan? autoveronpalautus v. vammaispalvelulain mukaista avustusta v. (Autoon saatu julkinen taloudellinen tuki vähentää kuljetuspalveluna myönnettävien matkojen määrää)

4 4 Mikäli olette yli 75-vuotias, ja haette sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua, ilmoittakaa seuraavat bruttotulot: Kansaneläke, eriteltynä Työeläke Pääomatulot Suostun siihen, että minua koskevia tietoja saa hankkia hoidostani vastaavilta terveydenhoito viranomaisilta: Kyllä Ei Paikka ja päiväys Muu yhteyshenkilö: Hakijan allekirjoitus Osoite ja puhelinnumero: LIITTEET Lääkärinlausunto, josta selviää vamma/sairaus, tämän vaikeusaste sekä pysyvyys Mikäli olette yli 75-v ja haette SHL:n mukaista kuljetuspalvelua: *verotodistus sekä viimeisimmät eläketodistukset Palautus osoitteeseen: Perusturvakeskus / Vammaispalvelu PL 43, KOKKOLA Hakemuksen käsittelijällä on oikeus tarkistaa hakemuksessa olevat tiedot. Tietoja voidaan tarkistaa Verovirastolta ja Kansaneläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla.

5 5 Perusturvaviraston merkintöjä Päätöstiedot: Taksilla Invataksilla VPL:n mukainen kuljetuspalvelu matkojen määrä/kk SHL:n mukainen kuljetuspalvelu matkojen määrä/kk

6 6 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISIA KULJETUKSIA KOSKEVAT MYÖNTÄMISPERUSTEET: Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu pitkäaikaisesti vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkua julkisilla kulkuneuvoilla. Kuljetuspalveluilla parannetaan vaikeasti liikuntavammaisten asemaa ja mahdollisuuksia osallistumiseen sekä itsenäisesti hoitaa omia asioitaan kodin ulkopuolella. Liikkumisvaikeuksia aiheuttavat vaikeat fyysiset vammat ja pitkäaikaissairaudet sekä sellaiset vammat, jotka rajoittavat henkilön kykyä hahmottaa ympäristöään ja liikkua itsenäisesti, kuten aivovammat, kuulonäkövammat ja vaikeat näkövammat. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää taksilla ja invataksilla. Invataksilla kuljetuspalveluja myönnetään henkilöille, jotka liikkuvat pyörötuolilla ja sähköpyörätuolilla. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut, vähintään kuitenkin 18 yhdensuuntaista matkaa / kk, niihin liittyvine saattajapalveluineen (8 2). Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Kokkolassa tai tarvittaessa lähikuntien alueella. Lähikuntia ovat Kälviä, Kruunupyy ja Luoto. Matkat myönnetään kalenterikuukausittain, niitä ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Kuljetuspalvelun vuosikortin saaneilla henkilöillä on edellä mainitusta poiketen oikeus käyttää heille myönnetyt kuljetuspalvelumatkat vapaavalinnaisesti vuoden aikana. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta. Kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen, yleensä keskeytymätön matka, vain saman reitin varrella oleva hetken pysähdys sallitaan. Matkan jatkaminen tai paluu lähtöosoitteeseen on uusi kuljetuspalvelumatka. Kuljetuspalvelumatkan hintaan ei yleensä saa sisältyä laskua odotuksesta. Mikäli asiakas haluaa pysähtyä matkan aikana, hän maksaa odotuksen itse, mikäli odotus kestää enemmän kuin 10 min. Asiakkaalla saa olla mukana tarpeellinen saattaja, jolta ei peritä maksua. Kuljetuspalvelukortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina ennen matkan alkua kuljettajalle. Kuljettajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys. Matkan päätyttyä kuljettaja merkitsee kuljetuspalvelukorttiin ajopäivämäärän ja veloittaa asiakkaalta omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on Kokkolan kaupungin ja lähikuntien alueilla voimassa olevan bussilipun hinta/matka. Ryhmäkuljetuksissa jokaiselta matkustajalta saattajaa lukuun ottamatta peritään omavastuuosuus. Kuljetuspalvelumatka vähennetään vain yhdeltä henkilöltä. Laki vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista Nro 380/ = vammaispalvelulaki Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Nro 759/ = vammaispalveluasetus Lisätietoja antavat: Sosiaalineuvontapiste Puh Osoite: Kokkolan Kaupunki,Vanhus- ja vammaispalvelutoimisto, PL KOKKOLA

7 7 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISIA KULJETUKSIA KOSKEVAT MYÖNTÄMISPERUSTEET: Sosiaalihuoltolain (20 ) mukainen tarveharkintaan ja perusturvalautakunnan määrärahaan sekä hakijan tuloihin perustuva kuljetuspalvelu voidaan myöntää kotipalvelun tukipalveluna, jos yli 75 vuotiaalla henkilöllä on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia eikä hän kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä. Hakijan tulojen vaikutus: Hakijan bruttokuukausitulot eivät saa ylittää 900 euroa / kk. Mikäli tuloraja ylittyy ei sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua pääsääntöisesti myönnetä. Taksibussin reittien varrella asuvien osalta arvioidaan hakijakohtaisesti hänen mahdollisuutensa käyttää ensisijaisena vaihtoehtona taksibussia saattajapalveluineen. Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Kokkolan kaupungin alueella. Matkat yhteensä 8 kpl myönnetään kalenterikuukausittain, eikä niitä ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Perusturvalautakunna päätöksellä ei sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua saa käyttää alkaen lääkärissäkäynti-, sairaala-, tai kuntoutusmatkoihin. Kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen, yleensä keskeytymätön matka. Matkan jatkaminen tai paluu lähtöosoitteeseen on uusi kuljetusmatka. Kuljetusmatkan hintaan ei yleensä saa sisältyä laskua odotuksesta. Mikäli asiakas haluaa pysähtyä matkan aikana, hän maksaa odotuksen itse. Matka tulee tehdä suorinta reittiä. Mikäli odotus tulee halvemmaksi kuin toisen auton tilaaminen paikalle, maksu odotuksesta voidaan sisällyttää jälkimmäisen matkan hintaan. Asiakkaalla saa olla mukana tarpeellinen saattaja, jolta ei peritä maksua. Maksu suoritetaan taksikortilla, joka on henkilökohtainen. Kortti on esitettävä aina ennen matkan alkua kuljettajalle. Kuljettajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys. Matkan päätyttyä kuljettaja merkitsee kuljetuspalvelukorttiin ajopäivämäärän ja veloittaa asiakkaalta omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on Kokkolan kaupungin alueella kulloinkin voimassa oleva bussilipun hinta. Omavastuuosuutta ei veloiteta vähintään 30% :n sotainvalideilta sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyistä kuljetuksista. Ryhmäkuljetuksissa jokaiselta matkustajalta saattajaa lukuunottamatta peritään omavastuuosuus. Kuljetuspalvelumatka vähennetään vain yhdeltä. Mikäli oikeus kuljetuspalveluun päättyy pysyvään sairaala- tai laitoshoitoon siirtymisen tms. vuoksi, on taksikortti palautettava vanhus- ja vammaispalvelutoimistoon. Taksi tilataan taksikeskuksen kautta tai suoraan invatakseilta. Lisätietoja antavat: Sosiaalineuvontapiste Puh Osoite: Kokkolan Kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelutoimisto PL KOKKOLA

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 63 2 (7) VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää tämä hakemuslomake huolelli sesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Hakemuksessa tulee selvittää minkälaisia jokapäi väiseen

Lisätiedot

Vamma tai sairaus. Millaisia vaikeuksia teillä on liikkumisessa (sisätiloissa ja ulkona)? Kuinka pitkän kokonaismatkan jaksatte kävellä?

Vamma tai sairaus. Millaisia vaikeuksia teillä on liikkumisessa (sisätiloissa ja ulkona)? Kuinka pitkän kokonaismatkan jaksatte kävellä? KULJETUSPALVELUHAKEMUS LAPINJÄRVEN KUNTA Sosiaalitoimisto Lapinjärventie 20 Saapunut / 20 07800 Lapinjärvi puh. (019) 510 860 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus fax (019) 610 124 HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 13.12.2011, kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet hotelli Sorsanpesä Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Vammaispalvelun tarkoitus ja tavoite... 3 2 Vammaispalvelun hakeminen yleisesti ja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen...

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen... Sisällys Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2 Kuljetuspalvelupäätös... 3 Kuljetuspalvelumatka... 4 Lähikunnat... 5 Matkan tilaaminen... 6 Tilausaika... 8 Tolppalupa... 8 Matkan peruuttaminen...

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lempäälän kunta 1 Vammaispalvelut Luonnos 1.4.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN 13.1.2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013

Tarja Pajunen 2013. Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Tarja Pajunen 2013 Hengityssairaan sosiaaliturvasta Kajaanissa 10.10.2013 Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013 Hengitysliitto on Hengitysliitto

Lisätiedot