Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen"

Transkriptio

1

2 Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos täysin tarkistettu painos tarkistettu painos 2006 ISBN ISSN Taitto: Hannu Koskela Paino: Priimus Paino Oy 2006

3 LUKIJALLE Tämä opaskirjanen on tehty MS-tautia sekä harvinaisia eteneviä pikkuaivojen ja selkäytimen sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen. Oppaassa kerrotaan, mitä palveluja ja etuuksia yhteiskunta tarjoaa sairastuneille. Lisäksi kerrotaan, miten ja mistä niitä haetaan. Tarkoituksena on, että sairastunut ja hänen omaisensa pystyisivät helpommin asioimaan viranomaisten kanssa. Jokaisen on myös hyvä tietää oikeutensa ja mahdollisuutensa. Sosiaali- ja terveysturvan sekä palvelujärjestelmän tunteminen auttaa sairastunutta oman elämän hallinnassa ja helpottaa sairauden tuomien uusien tilanteiden kohtaamisessa. Tämä opaskirja on täysin tarkistettu versio vuonna 1999 ilmestyneestä saman nimisestä oppaasta. Oppaan tiedot perustuvat vuoden 2006 tilanteeseen. Oppaan säännöllisesti päivitettävä sisältö löytyy Suomen MS-liiton internetsivuilta osoitteesta www. ms-liitto.fi. Sisällysluettelo LUKIJALLE...1 TERVEYDENHUOLTO...4 YLEISTÄ KUNTOUTUKSESTA...4 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS...4 Fysioterapia ja muu avokuntoutus...5 Laitoskuntoutus ja sopeutumisvalmennus...6 Apuvälineet...7 Kuntoutusohjaus...8 MUUT PALVELUT...8 Kotisairaanhoito...8 Ryhmäliikunta...8 Perinnöllisyysneuvonta...9 Asiakasmaksut terveydenhuollossa...9 1

4 2 KANSANELÄKELAITOS (KELA)...10 KELAN KUNTOUTUS...10 Kelan lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus...10 Kuka on vaikeavammainen?...12 Kuntoutuksen aikainen toimeentulo...12 Opiskelijan toimeentulo kuntoutuksen aikana...13 Opintolainan takaisinmaksu...13 KELAN VAMMAISTUKI...14 ELÄKKEENSAAJAN HOITOTUKI...15 KORVAUKSET HOIDOSTA JA LÄÄKKEISTÄ...16 Tutkimus- ja hoitokorvaukset...16 Yksityislääkärin palkkiot...16 Lääkekorvaukset...17 Matkakustannusten korvaukset...18 PÄIVÄRAHA...19 SOSIAALIHUOLTO...20 SOSIAALINEN KUNTOUTUS...20 A. Vaikeavammaisen palvelut...20 Kuljetus- ja saattopalvelut...21 Palveluasuminen...21 Asunnonmuutostyöt...22 Tulkkipalvelut...22 Palvelu- ja hoitosuunnitelma...23 B. Harkinnanvaraiset palvelut...23 Välineet, koneet, laitteet...23 Henkilökohtainen avustaja...24 Sopeutumisvalmennus...24 Vaatteet ja ravinto...24 Kuntoutusohjaus...25 MUUT SOSIAALIPALVELUT...25 Kotipalvelut...25 Päivätoiminta...25 Omaishoidon tuki...26 Sijaisapu...26 Virkistysloma...26 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT...27 PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU...27 Maksun enimmäismäärä...27 Maksukatto...27 PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA OLEVA HENKILÖ...28 Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet...29 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisen perusteena olevat tulot...29 MAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA ALENTAMINEN...30

5 TYÖ, ELÄKKEET JA VEROTUS...30 TYÖVOIMATOIMISTO...30 Ammatinvalintapsykologin ohjaus...30 Erityistyövoimaneuvoja...31 Työpaikan muutostyöt...31 ELÄKKEET...32 VEROTUS...33 Invalidivähennys...33 Veronmaksukyvyn alentumisvähennys...34 Kotitalousvähennys...34 Autoveron palautus ja huojennus...34 LIIKKUMINEN...36 MATKUSTAMINEN...36 Linja-autot...36 Junat...36 Laivat...37 Lentokoneet...37 Taksimatkat...37 Pysäköintilupa...38 LIIKKUMISVÄLINEIDEN HANKINTA...38 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVA...39 YLEISTÄ...39 LAKI POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA...39 LAKI SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA...40 MUUTOKSENHAKU PÄÄTÖKSIIN...40 KANTELUT...41 MUITA OIKEUSTURVAKEINOJA...41 Potilasvakuutus...41 Lääkevahinkovakuutus...42 JÄRJESTÖT JA MUUT TUKITAHOT...42 KUN OMAT VOIMAT EIVÄT RIITÄ...42 SUOMEN MS-LIITTO...43 Liitto palveluksessasi...44 Yhdistykset ja kerhot...44 Harnes-verkostot...44 MS-neuvolat...45 Vertaistukihenkilöt...45 Maskun Neurologinen Kuntoutuskeskus...45 Palvelukodit...46 Avokuntoutuskeskukset...46 MUUT JÄRJESTÖT JA YHTEISÖT...46 YHTEYSTIETOJA

6 TERVEYDENHUOLTO YLEISTÄ KUNTOUTUKSESTA Kuntoutuksella pyritään ylläpitämään työ- ja toimintakykyä mahdollisimman pitkään. Kuntoutuksella parannetaan mahdollisuuksia elää täysipainoisesti sairaudesta huolimatta. On olemassa lääkinnällistä, ammatillista, sosiaalista ja kasvatuksellista kuntoutusta. Kasvatuksellinen kuntoutus on erityisesti lasten kuntoutusta. Tämä opas on tehty aikuisille, joten kasvatuksellisesta kuntoutuksesta ei tässä yhteydessä puhuta. Kuntoutus suunnitellaan kuntoutujan oman tarpeen ja elämäntilanteen mukaan. Kuntoutusta järjestävät ja rahoittavat terveydenhuolto, sosiaalihuolto, Kansaneläkelaitos (Kela), työvoimahallinto ja opetushallinto. Kuntoutusta voi antaa yksi tai useampi taho yhtäaikaa. Kuntoutusta järjestävillä tahoilla on velvollisuus tehdä yhteistyötä, jotta kuntoutus voitaisiin järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisessa kunnassa toimiikin kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä. Se käsittelee ne kuntoutustapaukset, joihin ei muulla tavoin ole löytynyt ratkaisua. Kuntoutusta rahoittavat myös Raha-automaattiyhdistys ja vakuutuslaitokset. LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa ensisijaisesti oman kunnan terveydenhuolto. Lääkinnällistä kuntoutusta ovat fysioterapia toimintaterapia puheterapia psykoterapia 4

7 neuropsykologinen kuntoutus sopeutumisvalmennus laitoskuntoutus ja apuvälineet Terveyskeskuksessa kartoitetaan ensin kuntoutujan hoidon ja kuntoutuksen tarve. Laki määrää, että vaikeavammaiselle on tehtävä kuntoutussuunnitelma. Tällainen kuntoutuksen tarvetta arvioiva suunnitelma olisi hyvä olla muillakin kuin vaikeavammaisilla. Kuntoutussuunnitelma tehdään julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä yhdessä hoidosta vastaavan lääkärin tai lääkärin ja moniammatillisen tiimin kanssa (ks. myös Kelan kuntoutus s. 10). Terveyskeskus ei aina pysty järjestämään tarvittavaa kuntoutusta, esimerkiksi fysioterapiaa tai kalliita apuvälineitä. Tällöin niitä voi tiedustella keskussairaalasta. Neurologisen sairauden tutkimukset tehdään usein keskussairaalassa. Silloin hoitovastuu on sairaalan, maksuvastuu saattaa silti olla terveyskeskuksessa. Fysioterapia ja muu avokuntoutus Lääkäri ja kuntoutuja saattavat päätyä siihen, että fysioterapia, ratsastusterapia tai muu kuntoutus on tarpeen. Tällöin lääkäri antaa lähetteen kuntoutuksen saamiseksi terveyskeskuksesta. Terveyskeskuksessa ei kuitenkaan aina ole mahdollisuuksia järjestää fysioterapiaa. Tällöin se ostaa palvelun yksityisestä fysikaalisesta hoitolaitoksesta tai yksityiseltä fysioterapeutilta. Terveyskeskus myöntää asiakkaalle maksusitoumuksen, jolla hän voi hakea kuntoutukseen. Asiakas siis käy kuntoutuksessa, ja terveyskeskus maksaa kuntoutuksen kulut. 5

8 i Vaikeavammaisten kuntoutus julkisen terveydenhuollon hoitava yksikkö laatii kuntoutussuunnitelman Kela maksaa kuntoutuksen kustannukset omavastuu matkoissa on 9,25 /matka, 157,25 /vuosi Muiden kuntoutus hoitava yksikkö kirjoittaa lähetteen kuntoutukseen kuntoutuksen maksaa terveydenhuolto omavastuu fysioterapiassa ja muussa avokuntoutuksessa on 6 /hoitokerta omavastuu maksetaan 45 ensimmäiseltä hoitokerralta, sen jälkeen omavastuuta ei peritä Laitoskuntoutus ja sopeutumisvalmennus Terveyskeskuksesta tai sairaalasta voi saada maksusitoumuksen myös sopeutumisvalmennukseen tai laitoskuntoutukseen. Yksi kuntoutusjakso kestää yleensä 2-3 viikkoa. MS-tautia tai harvinaisia neurologisia sairauksia sairastaville kuntoutusjaksoja järjestää esimerkiksi Suomen MS-liiton Maskun Neurologinen Kuntoutuskeskus. i i Vaikeavammaisten laitoskuntoutus ja sopeutumisvalmennus hoitava yksikkö laatii kuntoutussuunnitelman kustannukset maksaa Kela matkoissa omavastuu on 9,25 /matka, 157,25 /vuosi Muiden kuntoutus täytä kuntoutuslaitoksen hakulomake ja lähetä se kuntoutuslaitokseen liitä hakemukseen lääkärin lähete ja maksusitoumus 6

9 laitoskuntoutuksen omavastuu on 9 /vuorokausi omavastuuta ei peritä, mikäli lääkäri lähettää sopeutumisvalmennukseen Hakuohjeet Maskun Neurologiseen Kuntoutuskeskukseen saa kuntoutuskeskuksesta ja sen kotisivuilta Tulevan vuoden kurssitiedot ja hakuohjeet julkaistaan vuosittain myös MS-liiton Avain-lehdessä numero 6. Apuvälineet Terveyskeskuksen kautta voi saada apuvälineet: nilkka- ja polvituet, tukikeppi, kyynärsauvat, kävelyteline, pyörätuoli ja pienet henkilökohtaiset apuvälineet. Sieltä saa myös kuntoiluvälineet. Välineitä saa lainaksi lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi. Joskus terveyskeskuksessa ei ole tarvittavia apuvälineitä. Silloin siellä kirjoitetaan maksusitoumus, jonka avulla apuväline hankitaan kaupasta. Kalliit apuvälineet hankkii keskussairaala. Apuvälineiden hankkiminen terveyskeskukset ja sairaalat antavat apuvälineitä lainaksi tarvitset lääkärin suosituksen ja terveydenhuollon maksusitoumuksen i Huom! Joissakin tapauksissa päätös avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta tai apuvälineestä voidaan tehdä myös keskussairaalassa tai aluesairaalassa. Tällöin kustannuksista vastaa sairaala. Yksityislääkäri voi suositella kuntoutusta tai apuvälinettä, mutta hän ei voi tehdä maksusitoumusta. 7

10 Kuntoutusohjaus Keskussairaaloissa on kuntoutusohjaajia. Kuntoutusohjaaja voi käydä kotona arvioimassa, millaisia palveluja kuntoutuja tarvitsee. Kuntoutusohjaaja auttaa myös saamaan tarvittavat palvelut kunnan sosiaali- ja terveyshuollosta. MUUT PALVELUT Kotisairaanhoito Terveyskeskuksesta voi sairaanhoitaja tai lääkäri tulla tarvittaessa kotikäynnille. Kotikäynnit hoitaa terveyskeskuksen kotisairaanhoidon toimisto. Lääkärin tai hammaslääkärin tekemästä kotikäynnistä voidaan periä 11, muun henkilön kotikäynnistä 7. Toimistosta anotaan myös erilaisia kotona tarvittavia apuvälineitä, esimerkiksi vaippoja ja katetreja. Sieltä haetaan myös päiväsairaalapaikkaa. Päiväsairaalassa käydään saamassa lyhytaikaista hoitoa silloin, kun kuntoutujan tila sitä vaatii. Ryhmäliikunta Monissa terveyskeskuksissa järjestetään ohjattua voimistelua pienissä ryhmissä. Erilaisia mahdollisuuksia kuntoliikuntaan voi kysyä myös kunnan liikuntavirastosta. Useimmat MS-yhdistykset järjestävät ryhmäliikuntaa, vesivoimistelua, ratsastusta ja muuta kuntoilua. Niistä saa lisätietoja suoraan paikallisesta yhdistyksestä. 8

11 Perinnöllisyysneuvonta Eräät neurologiset sairaudet ovat perinnöllisiä. Sairauden mahdollinen periytyminen omiin lapsiin herättää usein epätietoisuutta ja epävarmuutta. Sairauden periytymiseen liittyvistä kysymyksistä voi keskustella oman lääkärin kanssa. Lisäksi kannattaa ottaa yhteyttä perinnöllisyyslääkäriin. Perinnöllisyysneuvontaa antavat yliopistosairaalat, Väestöliitto ja Folkhälsan. Yliopistosairaaloiden perinnöllisyysneuvontaan tarvitaan lääkärin lähete. Väestöliiton ja Folkhälsanin perinnöllisyysneuvontaan voi ottaa itse yhteyttä. Asiakasmaksut terveydenhuollossa Kunnallisen terveydenhuollon maksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaan. Maksukatto on 590 vuodessa. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelunkäyttäjän ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin. Vuonna 2006 asiakasmaksut ovat seuraavat: terveyskeskuskäyntimaksu on 11, päivystysmaksu 15 (ei alle 18-vuotiaalla) ja vuosimaksu 22 sairaalan poliklinikkamaksu on 22 ja sarjahoitokäynti (esim. fysioterapia) 6, jonka saa periä 45 kerralta vuodessa kuntoutushoidonmaksu on 9, päiväkirurgiamaksu 72 ja lisäpäivästä voidaan periä 26, joka on sama kuin laitoshoidon päivämaksu laitoshoidon ylläpitomaksu, päivä- ja yöhoitomaksu sekä psykiatrian hoitopäivämaksu ovat kaikki 12 sakkomaksu käyttämättömästä ajanvarauksesta on 27 9

12 lääkärintodistus maksaa 27 pitkäaikaisen laitoshoidon käyttövara asukkaalle on 80. KANSANELÄKELAITOS (KELA) KELAN KUNTOUTUS Kansaneläkelaitoksen (Kela) on selvitettävä henkilön kuntoutustarve viimeistään silloin, kun hän on saanut sairausvakuutuksen mukaista päivärahaa 60 päivältä kahden viimeisen vuoden aikana. Kuntoutustarvetta voidaan selvittää myös esim. terveydenhuollossa, työvoimatoimessa, sosiaalitoimessa tai työpaikalla. Tarvittaessa voidaan tehdä kuntoutustutkimus mm. Kelan kuntoutustutkimusyksikössä tai sairaalassa. Kela voi järjestää kuntoutusta kun tarve on todettu. Kelan lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus Lain mukaan kaikilla vajaakuntoisilla on oikeus hakea Kansaneläkelaitoksen ammatillista kuntoutusta. Ammatillista kuntoutusta on tarvittava perus- tai ammattikoulutus, elinkeinoapu, ja työssä tai opiskelussa tarvittavat kalliit apuvälineet, esimerkiksi tietokone. Ammatillista kuntoutusta voi myöntää myös työeläkelaitos. Vuoden 2005 alusta perusteiden muuttuessa entistä useammalla on tähän oikeus. Laki määrää myös, että kaikilla vaikeavammaisilla on oikeus saada laitoskuntoutusta ja/tai avokuntoutusta, jonka Kela korvaa. 10

13 Myös vaikeavammaisen omaisella on mahdollisuus saada yhden viikon laitoskuntoutusjakso (omaisen ohjaava jakso) yhdessä vaikeavammaisen kanssa, jos tarve on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan. Tällöin Kela korvaa myös omaisen kustannukset. Vaikeavammaisen on haettava kuntoutusta hakemuksella, joka jätetään Kelan paikallistoimistoon. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen kuntoutussuunnitelma, jonka kuntoutuja on laatinut yhdessä lääkärin ja fysioterapeutin tai muun asiantuntijan kanssa. Kuntoutussuunnitelma tehdään vähintään yhdeksi vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. MS-potilaille suunnitelma laaditaan yleensä vuodeksi kerrallaan, koska sairauden etenemistä on vaikea ennakoida. Kuntoutussuunnitelmassa selvitetään laajasti kuntoutuksen tarve. Se sisältää suositukset esimerkiksi fysioterapiaan, laitoskuntoutukseen tai sopeutumisvalmennukseen. Kelalla on mahdollisuus korvata ja järjestää harkintansa mukaan kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta myös muille kuin vaikeavammaisille. Tällä harkinnanvaraisella rahoituksella järjestetään mm. yksilöllistä työkykyä ylläpitävää kuntoutusta ja sopeutumisvalmennuskursseja. Näin haet Kelan kuntoutukseen, jos olet vaikeavammainen toimita Kelan oma kuntoutushakulomake sekä kuntoutussuunnitelma Kelaan kuntoutus on maksutonta matkojen osalta kuntoutujan omavastuu on 9,25 matkalta yhteen suuntaan, 157,25 /vuosi Näin haet Kelan kuntoutukseen, jos et ole vaikeavammainen toimita Kelan oma kuntoutushakulomake, kuntoutussuunnitelma (lääkärin B-lausunto) Kelaan kuntoutus on maksutonta matkojen osalta kuntoutujan omavastuu on 9,25 matkalta yhteen suuntaan, 157,25 /vuosi i i 11

14 Kuka on vaikeavammainen? Kelan kuntoutusjärjestelmä on erilainen vaikeavammaisille ja muille. Siksi lääkinnällistä kuntoutusta järjestettäessä on syytä selvittää, kuka on vaikeavammainen. Kelan mukaan vaikeavammainen on henkilö, jolla on sairaudesta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta, joka tuottaa huomattavia vaikeuksia selviytyä jokapäiväisistä toimista. Lisäksi henkilön pitää saada korotettua tai erityisvammaistukea tai työkyvyttömyyseläkettä ja eläkkeensaajan korotettua tai erityishoitotukea vammasta aiheutuvan haitan tai avuntarpeen vuoksi. 65 vuotta täyttäneellä ei ole oikeutta Kelan lakisääteiseen kuntoutukseen, vaan heidän kuntoutuksestaan vastaa kunnan terveydenhuolto. Kuntoutuksen aikainen toimeentulo Kuntoutuksen aikana voi Kelasta saada kuntoutusrahaa, ellei muuta tuloa ole. Kuntoutusraha on samansuuruinen kuin sairausvakuutuksen päiväraha (ks. sivu Sairausvakuutus). Kuntoutusraha tulee sairauspäivärahan tilalle. Eli jos kuntoutuja saa kuntoutusrahaa, hän ei saa samaan aikaan sairauspäivärahaa. Kuntoutusraha on verollista tuloa ja sitä maksetaan arkipäiviltä. Kuntoutusrahan suuruus määritetään työtulojen perusteella. Vähimmäispäiväraha on 15, vuotiaalla pitkäaikaissairaalla tai vaikeasti vajaakuntoisella nuorella on oikeus saada työkyvyttömyyseläkkeen sijasta ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi kuntoutusrahaa 16,69 /päivä. Kelan ammatillisen kuntoutuksen aikana kuntoutusraha on 75% työtulosta. Kuntoutusrahan osalta omavastuuaika on pääsääntöisesti kymmenen arkipäivää eli tältä ajalta ei makseta kuntoutusrahaa. Poikkeuksellisesti omavastuu voi olla lyhyempi. Esimerkiksi kun kuntoutustarvetta selvitetään, omavastuu on yksi päivä. Sa- 12

15 moin omavastuuaika on yksi päivä silloin kun sopeutumisvalmennuskurssi kestää enintään 12 arkipäivää tai yksilöllinen kuntoutus enintään 18 arkipäivää. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan ole, jos kuntoutuja on välittömästi ennen kuntoutuksen alkamista saanut sairaus- tai työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös omaiselle, joka osallistuu kuntoutus- tai sopeutumisvalmennusjaksolle. Jos työnantaja maksaa kuntoutujalle palkan kuntoutuksen ajalta, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle. Vuosiloman aikana kuntoutuja saa sekä palkan että kuntoutusrahan. Huomaa, että Kela maksaa kuntoutujalle kuntoutusrahaa, vaikka kuntoutuksen rahoittaisi jokin muu taho kuin Kela. Näin haet kuntoutusrahaa täytä Kelan kuntoutusrahahakemus liitä hakemukseen kuntoutuspäätös liitä hakemukseen todistus osallistumisesta kuntoutusjaksolle kuntoutusrahan takautuva hakuaika on 4 kuukautta i Opiskelijan toimeentulo kuntoutuksen aikana Opiskelijan toimeentulo kuntoutuksen aikana turvataan kuntoutusrahalla. Kuntoutusrahan määrittämistapoja on useita. Raha voi olla esimerkiksi sairauspäivärahan suuruinen, työkyvyttömyyseläke korotettuna, kuntoutustuki tai jokin muu. Kysy lisätietoja omasta tilanteestasi Kelasta! Opintolainan takaisinmaksu Jos henkilö on jäänyt tai jäämässä pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle, hän voi anoa vapautusta opintolainan takaisinmaksusta. Ota yhteys Kelan opintotukikeskukseen asian selvittämiseksi. 13

16 Joissakin tilanteissa opintolainan takaisinmaksua helpottaa korkoavustus. Sitä voivat saada työttömät, äitiys- ja vanhempainrahaa saavat sekä asevelvolliset. Korkoavustuksen myöntämisehtona ovat tulorajat. Korkoavustusta ei myönnetä työttömälle, mikäli opinnot ovat kesken. Kysy lisää Kelasta! KELAN VAMMAISTUKI Kelan maksaman vammaistuen tarkoituksena on auttaa työiässä olevien ihmisten selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Vammaistuki koskee myös mm. osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevia. Vammaistukea maksetaan sairauden tai vamman aiheuttaman haitan mukaan, avun ja palvelujen tarpeen mukaan sekä erityiskustannusten korvaamiseksi. Vammaistuen edellytyksenä on, että hakijalla on sairaus tai vamma, jonka takia hänen toimintakykynsä on alentunut. Edellytyksenä on myös, että toimintakyvyn aleneminen on kestänyt ainakin vuoden. Tuen määrä on porrastettu kolmeen eri suuruusluokkaan vammaistuki: 78,46 /kuukausi korotettu vammaistuki: 183,09 /kuukausi erityisvammaistuki: 340,03 /kuukausi Vammaistuki voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi. Vammaistuki on verotonta tuloa. i Vammaistuen hakeminen täytä Kelan vammaistukihakemus liitä hakemukseen lääkärin C-lausunto toimita hakemus Kelan paikallistoimistoon 14

17 ELÄKKEENSAAJAN HOITOTUKI Eläkkeensaajan hoitotuella tuetaan pitkäaikaissairaan tai vammaisen kotona asumista ja hoitoa. Sillä korvataan myös sairaudesta tai vammasta aiheutuvia erityisiä kustannuksia. Hoitotuen saamisen edellytyksenä on, että eläkkeensaajan toimintakyky on ollut alentuneena ainakin vuoden ajan. Eläkkeensaajan hoitotuki on porrastettu kolmeen ryhmään hoitotuki: 52,55 /kuukausi korotettu hoitotuki: 130,83 /kuukausi erityishoitotuki: 261,64 /kuukausi Hoitotuki voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. Hoitotuki on verotonta tuloa. Eläkkeensaajan hoitotuen hakeminen täytä Kelan eläkkeensaajan hoitotukihakemus liitä hakemukseen lääkärin C-lausunto toimita hakemus Kelan paikallistoimistoon i Huom! Laitoskuntoutukseen voi hakeutua, vaikka kuntoutusta ei järjestettäisi terveydenhuollon tai Kelan rahoituksella. Esimerkiksi MSliitolla on käytettävänään Raha-automaattiyhdistyksen varoja kuntoutuskurssien järjestämiseksi eri puolella Suomea. Ota yhteys Maskun Neurologiseen Kuntoutuskeskukseen! 15

18 KORVAUKSET HOIDOSTA JA LÄÄKKEISTÄ Tutkimus- ja hoitokorvaukset Sairausvakuutus korvaa osan lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista. Niitä voivat olla esimerkiksi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai fysioterapeutin antama hoito tai psykologin tai laboratoriohoitajan tekemä tutkimus. Kela on vahvistanut eri hoidoista kiinteät taksat, joiden perusteella korvaus maksetaan. Asiakkaalle korvataan 75 prosenttia vahvistetun taksan siitä osuudesta, joka ylittää omavastuun. Omavastuu tutkimus- ja hoitokorvauksista on vuonna ,46 kerralta määräyskertaa kohden. Samalla kertaa määrätty tutkimus- ja hoitosarja korvataan yhtenä kokonaisuutena, jos sarja sisältää enintään 15 hoito- ja tutkimuskertaa ja hoito tapahtuu kolmen kuukauden aikana. i Tutkimus- ja hoitokorvausten hakeminen Kelasta täytä Kelan korvaushakemus liitä hakemukseen lääkärin määräys (SV-3) sekä maksukuitit hoidosta toimita hakemus liitteineen Kelaan Yksityislääkärin palkkiot Kansaneläkelaitos korvaa sairausvakuutuksen perusteella osan yksityislääkärin palkkiosta. Kela on vahvistanut yksityislääkärien palkkiotaksat, joiden perusteella korvaukset maksetaan. Koko väestö kuuluu iästä riippumatta Kelan hammashoidon korvausten piiriin. 16

19 Kela maksaa 60 prosenttia vahvistetun taksan mukaisesta määrästä. Jos lääkärin palkkio ylittää vahvistetun taksan, ylittävästä osasta ei saa korvausta. Korvauksen hakeminen yksityislääkärin ja yksityishammaslääkärin palkkiosta täytä Kelan korvaushakemus liitä hakemukseen lääkärin palkkiokuitti toimita hakemus liitteineen Kelaan i Lääkekorvaukset Sairausvakuutus korvaa osittain tai kokonaan lääkärin määräämät lääkkeet. Peruskorvaus on 42 % lääkkeen hinnasta, ei omavastuuta. Alempi erityiskorvaus on 72 % lääkkeen hinnasta, ei omavastuuta. Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta. Ylemmässä erityiskorvausluokassa on lääkekohtainen 3 euron omavastuu joka kerta lääkettä ostettaessa. Lääkekustannusten omavastuun kattosumma on 616,72 vuodessa. Kattosumman täyttymisen jälkeen lääkkeestä peritään 1,50 euron omavastuu joka kerta lääkettä ostettaessa. Eräät MS-taudin hoitoon määrättävät lääkkeet korvataan kokonaan. Tähän ryhmään kuuluvat kortisonilääkkeet (esimerkiksi Prednison) sekä spastisuuslääkkeet (esimerkiksi Lioresal/Baclon, Sirdalud). MS-sairauteen on käytössä beetainterferoni niminen lääkeaine. Tietyin edellytyksin tämä lääke kuuluu sairausvakuutuksen peruskorvattaviin lääkkeisiin eli siitä korvataan 42 %. Beetainterferonin peruskorvattavuuden edellytyksenä on erikoissairaanhoidon neurologian yksikössä todettu hoidon tarve sekä siellä aloitettu ja valvottu hoito, jotka osoitetaan yksikössä laaditulla B-lausunnolla. 17

20 i Lääkekorvaukset Erityiskorvattavat (100 % ja 72 %) lääkkeet toimita lääkärin lausunto ja hakemus Kelaan, jossa tehdään merkintä Kela-korttiin apteekissa lääke annetaan ilmaiseksi tai korvaus vähennetään suoraan lääkkeen hinnasta (Kela-kortti mukaan!) omavastuu on 3 kokonaan korvattavista lääkkeistä. Muut tarpeellisiksi määritellyt reseptilääkkeet apteekissa korvausosuus vähennetään suoraan lääkkeen hinnasta (Kela-kortti mukaan!) Ilman reseptiä myytävät lääkkeet ei korvausta Matkakustannusten korvaukset Käyntimatkat terveyskeskuksessa, sairaalassa ja lääkärissä korvataan pääsääntöisesti yleisten kulkuneuvotaksojen mukaan. Myös lääkärin määräämät tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmatkat korvataan. Jos matkan tekeminen on sairauden takia perusteltua jollakin muulla kuin yleisellä kulkuneuvolla (esimerkiksi omalla autolla tai taksilla), korvataan matkan todelliset kustannukset. Oman auton käytöstä kilometrikorvaus on 0,20 /km. Matkojen omavastuu on 9,25 /matka. Jos matkojen omavastuuosuuksista kertyy kalenterivuoden aikana 157,25, loput saman vuoden aikana tehdyt matkat korvataan kokonaan. i Korvauksen hakeminen matkakustannuksista tee Kelan matkakorvaushakemus liitä hakemukseen lääkärin todistus käytetyn kulkuneuvon 18

21 tarpeesta sekä kuitti maksetusta matkasta toimita hakemus liitteineen Kelaan PÄIVÄRAHA Kelan maksama sairausvakuutuksen päiväraha korvaa vuotiaille henkilöille sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Päivärahan maksaminen alkaa, kun työkyvyttömyys on kestänyt omavastuuajan eli sairastumispäivän ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Päivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä. Päivärahan suuruus riippuu korvauksen saajan työtuloista. Vähimmäismäärä on 15,20 /päivä. Kelan päivärahan hakeminen tee Kelan päivärahahakemus liitä hakemukseen lääkärintodistus sairauslomasta Kela hankkii todistuksen viimeksi toimitetusta verotuksesta; jos tulot ovat viimeisen puolen vuoden aikana nousseet 20 prosenttia, Kelaan voi toimittaa tulotodistuksen päiväraha on verollista tuloa jos työnantaja maksaa sairausajalta palkan, päiväraha maksetaan työnantajalle i 19

22 SOSIAALIHUOLTO SOSIAALINEN KUNTOUTUS Pitkäaikainen sairaus aiheuttaa monenlaisia sosiaalisia ongelmia ja haittoja. Niitä voi olla kanssakäymisessä muiden kanssa, tiedonsaannissa, opiskelussa, työssä, vapaa-aikana, asumisessa ja liikkumisessa. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään edistämään sosiaalista toimintakykyä ja lieventämään vamman tai sairauden aiheuttamia haittoja. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitetta tukevat esimerkiksi vammaispalvelulaki sekä kunnan sosiaalihuollon palvelut ja tukitoimet. A. Vaikeavammaisen palvelut Vammaispalvelulaissa on säädetty ne palvelut ja tukitoimet, joita kunta on velvollinen antamaan vaikeavammaiselle. Niitä ovat kuljetus- ja saattopalvelut palveluasuminen asunnonmuutostyöt ja tulkkipalvelut Vaikeavammaisella on oikeus saada näitä palveluja tarpeensa mukaan. Vammaispalvelulain etuuksien saaminen ei riipu varallisuudesta, vaan niiden myöntämisen edellytyksenä on sairauden tai vamman aiheuttama haitta. 20

23 Kuljetus- ja saattopalvelut Jos yleisten kulkuneuvojen käyttö tuottaa vamman vuoksi kohtuuttomia vaikeuksia, sosiaalitoimistosta voi saada kuljetus- ja saattopalvelua. Kuljetuspalvelut järjestetään useimmiten taksimatkoina, joita varten on useissa kunnissa käytössä taksikortti tai taksisetelit. Niitä myönnetään työ- ja opiskelumatkoille sekä lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa asioimista, virkistystä ja vapaa-aikaa varten kuukaudessa. Matkojen tulee tapahtua oman kunnan tai lähikuntien alueella. Kunta voi periä taksimatkoista maksun, jonka suuruus noudattelee yleisten kulkuneuvojen maksuja. Terveyskeskuksessa, sairaalassa, lääkärissä tai fysioterapiassa käynneistä saa korvausta Kelasta. Matkojen omavastuu on 9,25 /matka, 157,25 /vuosi. Palveluasuminen Jos henkilö tarvitsee apua asumisessa ympäri vuorokauden, hänellä on oikeus palveluasumiseen. Palveluasumista järjestetään palveluasunnoissa ja palvelutaloissa. Niissä asuva maksaa itse vuokran ja muut tavallisen elämän menot. Vamman vuoksi tarvittavat erityispalvelut korvaa kunta. Palveluasumiseen on mahdollisuus myös omassa kodissa. Tällöin esimerkiksi kotipalvelut ovat maksuttomia. Päätöstä palveluasumisesta haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. Suomen MS-liiton palvelukodit Satakieli Lappeenrannassa ja Pihapihlaja Seinäjoella ottavat asukkaikseen vaikeavammaisia joka puolelta Suomea. Niissä on mahdollista asua pitkäaikaisesti tai lyhyen aikaa, esimerkiksi hoitajan loman aikana. Palvelukodeissa annetaan myös asumisvalmennusta. Kysy lisää MS-liiton palvelukodeista. 21

24 Asunnonmuutostyöt Kunta korvaa vamman tai sairauden vuoksi välttämättömiä muutostöitä asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä sekä asuntoon kiinteästi asennettavia laitteita. Niitä ovat esimerkiksi kylpyhuoneen ja keittiön muutostyöt, kynnysten poistot, ovien levennykset, porrasluiskat, tukikahvat, nostolaitteet ja hissit. Kunnan korvausvelvollisuus koskee myös muutostöiden suunnittelua. Muihin kuin vaikeavammaisen henkilön sairauden tai vamman takia välttämättömiin muutostöihin voi saada taloudellista tukea sosiaalitoimistosta tai valtion varoista myönnettävistä korjausavustuksista ja korkotukilainoista i Asunnossa tarvittavat muutostyöt Vammaispalvelulain nojalla tehtäviin asunnonmuutostöihin haetaan avustus kotikunnan sosiaalitoimistosta. Korjaussuunnitelmat tehdään yhdessä fysioterapeutin tai toimintaterapeutin sekä sosiaalityöntekijän ja kunnanrakennusinsinöörin kanssa. Valtion varoista myönnettäviä korjausavustuksia ja korkotukea haetaan kotikunnan teknisestä toimistosta tai kiinteistötoimistosta. Asiaa hoitaa yleensä kunnan oma korjausneuvoja. Tulkkipalvelut Ilmaisia tulkkipalveluja saavat vaikeasti kuulovammaiset, kuurosokeat ja puhevammaiset. Tulkkia voi käyttää työssä, opiskelussa, asioiden hoidossa ja tavanomaisen elämän toiminnoissa. 22

25 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Sosiaalitoimen asiakkaalle järjestämistä palveluista ja tukitoimista on laadittava sosiaalitoimistossa kirjallinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, poikkeuksena tilapäinen ohjaus ja neuvonta. Sitä laadittaessa auttaa kuntoutussuunnitelma (ks. s. 5). Palvelu- ja hoitosuunnitelma on tehtävä yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Palvelusuunnitelmassa arvioidaan palvelujen tarve nyt ja tulevaisuudessa, jasitä on tarkistettava tarpeen mukaan. B. Harkinnanvaraiset palvelut Vaikeavammaisille tarkoitettujen palvelujen lisäksi on olemassa kaikille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille tarkoitettuja palveluja, joita kunta myöntää harkintansa mukaan. Niitä ovat kuntoutusohjaus sopeutumisvalmennus henkilökohtainen avustaja päivittäisissä toimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet ylimääräiset vaatekustannukset ja ylimääräiset erityisravintokustannukset muut tarpeelliset palvelut Välineet, koneet, laitteet Sosiaalitoimistosta voi hakea avustusta esimerkiksi auton ostoon tai vamman takia tarpeellisen kodinkoneen hankintaan. Autoon tehtävät muutostyöt ja lisälaitteet korvataan yleensä kokonaan. 23

26 Vamman takia tarpeellisen laitteen hinnasta kunta voi korvata puolet. Kunta voi antaa laitteen myös lainaksi vammaisen henkilön käyttöön. Henkilökohtainen avustaja Vammainen henkilö voi palkata itselleen henkilökohtaisen avustajan kotiin, opiskeluun, työhön ja harrastuksiin. Vammainen henkilö toimii avustajan työnantajana ja maksaa tälle palkan. Henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen voi saada korvauksen kunnalta. Siksi avustajan palkkaamisesta pitää sopia etukäteen sosiaalitoimiston kanssa. Sopeutumisvalmennus Myös kunnan sosiaalitoimisto voi myöntää rahoitusta sopeutumisvalmennukseen! Näin on esimerkiksi silloin, kun omaisen osallistuminen kurssille on välttämätöntä. Rahoitusta voi saada myös kursseille, jotka painottuvat erityisteemoihin, kuten ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen, henkilökohtaisen avustajan käyttämiseen tai harrastusten tukemiseen. Vaatteet ja ravinto Kunta voi korvata vammaiselle henkilölle vaatekustannuksia, jos hän ei voi ostaa valmiita vaatteita tai vaatteet kuluvat tavallista nopeammin. Kunta voi korvata myös erityisravinnon kustannukset, jos vammainen ei voi sairauden vuoksi syödä tavallista ruokaa. Moniin neurologisiin sairauksiin liittyy esimerkiksi nielemishäiriöitä, joiden vuoksi on syötävä erityisravintoa. 24

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

Tietoa. sosiaaliturvasta 2016

Tietoa. sosiaaliturvasta 2016 Tietoa sosiaaliturvasta 2016 1 Sisällysluettelo 3 Sosiaalityö terveydenhuollossa 4 Sairaanhoitokustannusten korvaaminen 7 Toimeentulo 12 Kotona selviytyminen 14 Vammaispalvelut 15 Vähennykset verotuksessa

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Liite 3 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela Lapsilisä Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Lisätiedot

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2013

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2013 8.5.2013/KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2013 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Veteraanien etuuksia vuonna 2016

Veteraanien etuuksia vuonna 2016 1 Veteraanien etuuksia vuonna 2016 Suomen sotien 1939 1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehille ja naisille eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada

Lisätiedot

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2012

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2012 10.1.2012/KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2012 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 274 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1366 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot