GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 26-40

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-40. Käyttöohje 818435-00 Pintaelektrodi NRG 26-40"

Transkriptio

1 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG ; Käyttöohje Pintaelektrodi NRG

2 2

3 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö... 8 Turvaohjeet... 8 Varoitukset... 8 Kuvaus Toimitusvarustus... 9 Laitteistokuvaus... 9 Järjestelmäkomponentit... 9 Laitteiston toiminta... 9 Rakenne... 9 Tekniset tiedot Korroosionkestävyys Malliominaisuudet Tyyppikilpi / tunnistetiedot Asennusohjeet NRG Asennusesimerkkejä Sähkökytkennät NRG Kytkentäkaavio Perusasetukset CAN-väylä Node-ID Tehdasasetukset Mittausalue Käyttöönotto Sähkökytkentöjen tarkastaminen Käyttöjännitteen kytkeminen Toimintavirheet Toimintovirheiden tarkastuslista Liitteet Node-ID tunnuksen asettaminen/muuttaminen Node-ID tunnuksen asettaminen käytettäessä useita säiliöitä CE-merkinmukaisuus sivu 3

4 Mitat ,5 Syvyys: 70 mm Kuva G¾

5 Laitteen osat D B A C Kuva 2 33 G ¾ DIN 228 N1 N10 Kuva 3 0,5 5

6 Laitteen osat MAX 70 C MAX 95 % E F G Kuva 4 H M I J L K Kuva 5 6

7 Kuvaselitykset A Lämpöeriste B Tiivistyspinta C Tiivisterengas D 27 x 32 DIN D Elektrodin kierre G ¾, DIN EN E Kotelon kansiruuvi M4 F Kaapeliläpivienti PG 16 G Kotelon kansi H DIP-kytkin, 10-napainen I Merkkivalo LED BUS-KOMMUNIKATION (tiedonsiirto) vilkkuu tiedonsiirron aikana J Merkkivalo LED BUS-FEHLER (väylävirhe) K Kytkentäkisko L Maadoitusliitin M Ruuvi 1 Suurin asennuspituus 238 C:ssa 2 Mittausalue 7

8 Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö Pintaelektrodia NRG saa käyttää ainoastaan johtavien tai eristävien materiaalien pinnankorkeuden säätöön. Turvaohjeet Laitteen saa asentaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilö. Asianmukaisesti koulutetulla henkilöllä tarkoitetaan tuotteen asennukseen ja käyttöönottoon opastettua henkilöä, jolla on tehtävän vaatimat valmiudet, kuten esimerkiksi: Sähköalan ammattikoulutus. Työsuojelu- ja turvamääräysten mukainen koulutus tai kurssitus kyseessä olevan tyyppisestä turvalaitteistosta. Koulutus ensiavussa ja tapaturmien ehkäisyssä. Vaara Elektrodia irrotettaessa saattaa ulos virrata kuumaa vettä tai höyryä! Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita palovammoja koko vartalon alueella! Asennus- tai huoltotöitä saa tehdä vain laitteiston ollessa paineeton! Elektrodi on käytön aikana kuuma! Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita palovammoja käsiin ja käsivarsiin. Asennus- tai huoltotöitä saa tehdä vain laitteiston ollessa kylmä! 8

9 Kuvaus Toimitusvarustus NRG pintaelektrodi NRG tiivisterengas D 27 x 32 DIN pg-tiiviste 6 mm kaapeliläpivientiin 1 päätevastus 120 Ω 1 käyttöohje Laitteistokuvaus Pintaelektrodin NRG toiminta perustuu kapasitanssin mittaukseen. NRG soveltuu sekä sähköä johtavien että eristävien materiaalien pinnankorkeuden ilmaisemiseen säiliössä: täyttöasteen jatkuva mittaus elektrodin mittausalueella. NRG voidaan liittää pintakytkimeen NRS 2-40 tai muihin järjestelmäkomponentteihin. Täyttöastetiedot siirretään säätimelle tai muille järjestelmän laitteille CAN-väylää pitkin. Pintakytkin ja -elektrodi käyttävät CANopen-tiedonsiirtoprotokollaa. Laitteiston toiminta Kapasitanssin mittaukseen perustuva pinnankorkeuden mittaus perustuu kondensaattorin toimintaperiaatteeseen. Jos kahden kondensaattorilevyn välissä olevan eristeen täyttöaste muuttuu, muuttuu myös levyjen välisen virran suuruus täyttöasteen mukaan. Eriste on sähköä johtamatonta ainetta. Monet aineet kuten vesi eivät ole eristeitä. Jotta mittaus olisi kuitenkin mahdollinen, on mitattavaan aineeseen upotettu elektrodi suojattu eristekerroksella. Täyttöaste voidaan määritellä ja siirtää esim. näyttölaitteelle, kun laskinyksikölle tehdään % kalibrointi. Mittausaluetta voidaan muuttaa mittauksen aikana. Pintaelektrodi NRG lähettää pinnankorkeustiedot määrävälein pinnansäätimelle NRR 2-40 tai pintakytkimelle NRS Tiedot siirretään standardin DIN ISO mukaista CAN-väylää pitkin, siirrossa käytetään CANopen-tiedonsiirtoprotokollaa. Rakenne NRG Kiinnitys kierreliitoksella G ¾, DIN ISO ks. kuva 1. 9

10 Kuvaus (jatkoa) 10 Tekniset tiedot Laitehyväksyntä NRG 26-40: TÜV WR Käyttöpaine 32 bar g 238 C:ssa Liitäntä NRG 26-40: kiertein G ¾, DIN ISO Materiaalit Kotelo G AlSi8Cu3 Elektrodin varsi CrNiMoTi Elektrodi CrNiMoTi Elektrodin eriste PTFE Käyttöjännite V DC Asennuspituus / mittausalue Ks. kuva 1 Virrankulutus 65 ma Suojaus Lämpötilasuojaus T MAX = 80 C Hystereesi - 2 K Tiedonsiirto DIN ISO mukainen CAN-väylä, CANopen-tiedonsiirtoprotokolla Näyttö- ja käyttölaitteet Vihreä LED BUS-KOMMUNIKATION (tiedonsiirto) Punainen LED BUS-FEHLER (väylävirhe) 10-napainen DIP-kytkin Node-ID / Baud-rate Kaapeliliitäntä Liitäntä integroidulla vedonpoistolla PG 16 (1) Suojausluokka IP 65 (DIN EN 60529) Käyttöympäristön lämpötila Max. 70 C Paino N. 2,5 kg

11 Kuvaus (jatkoa) Korroosionkestävyys Laitetta määräysten mukaisesti käytettäessä korroosio ei vähennä sen turvallisuutta. Malliominaisuudet Pesää ei ole mitoitettu kestämään paisuntarasitusta. Hitsaussaumat ja laipat on mitoitettu kestämään taivutus- ja vaihtokuormat. Mitoitukset ja korroosiovarmuuskertoimet vastaavat yleistä tekniikan käytäntöä. Tyyppikilpi/tunnistetiedot EN ISO mukainen tunnus Laitetunnus 11

12 Asennusohjeet NRG Tarkasta säiliön kierreyhteen tai kansilaipan tiivistyspinnat, ks. kuva Aseta toimitusvarusteisiin kuuluva tiiviste C pintaelektrodin tiivistyspinnalle B, ks. kuva 2. Älä vaihda ko. D 27x32 DIN tiivisterengasta toisentyyppiseen. 3. Sivele pintaelektrodin kierteisiin D ohuelti silikonivoiteluainetta (esim. DOW Corning 111 Compound). 4. Kiinnitä pintaelektrodi säiliön kierteeseen tai kansilaippaan ja kiristä 41 mm kiintoavaimella. Kiristysmomentti on kylmänä 160 Nm. 5. Jos kiinnität kaksi pintaelektrodia samaan kansilaippaan, asenna ensimmäinen elektrodi kohdassa 4 kuvatulla tavalla. Irrota ruuvi M, kaapeliläpivienti ja kaapeliliittimet piirilevyltä ennen toisen elektrodin asentamista. Kierrä toinen elektrodi kiinni. Kierrä ruuvi M kevyesti kiinni. Paina maadoitusliitin L ja kaapeliliittimet paikalleen. Huomio Säiliön kierteet tai laippakannen tiivistyspinnat on työstettävä kuvan 3 mukaisesti! Varo taivuttamasta pintaelektrodia asennuksen yhteydessä! Älä sisällytä pintaelektrodin koteloa säiliön lämpöeristykseen! Älä tiivistä pintaelektrodin kierrettä hampulla tai putkiteipillä! Ohje Laipallisen tukikappaleen tarkastus on suoritettava painesäiliön tarkastusmääräysten mukaisesti. Sivulla 23 on esitetty 4 asennusesimerkkiä. Työkalut Kiintoavain SW 17 Kiintoavain SW 41 12

13 Sähkökytkennät NRG Sähkökytkennöissä voidaan käyttää useampijohtimista parikierrekaapelia, esim. IY(St)Y 2 x 2 x 0,8. Suurin sallittu kaapelin pituus on 250 m. Huomioi tiedonsiirtonopeus (ks. kuva 10)! 1. Irrota ruuvit E ja kotelon kansi G, ks. kuva Avaa ja irrota kaapeliläpiviennin F ylempi mutteri. Elektrodin päätä voidaan kiertää ± Avaa ruuvi M 17 mm kiintoavaimella, mutta älä irrota kokonaan (ks. kuva 5)! 4. Kierrä elektrodin pää haluamaasi asentoon (± 180 ). 5. Kiristä ruuvi M kevyesti. 6. Irrota kytkentäkisko K piirilevystä. 7. Tee kytkentäkaavion mukaiset kytkennät kiskoon ja maadoitusliittimeen L. 8. Kiinnitä kytkentäkisko paikalleen. 9. Kiinnitä kotelon kansi G, ruuvit E ja kaapeliläpivienti F paikalleen, kiristä kiinni. Kytkentäkaavio DIP-kytkin Elektrodi Päätevastus 120 Ω Parikierrekaapeli Liitin 24 V DC CAN-väylä Ohjaus- ja näyttöyksikkö URB 1 Pintakytkin NRS 2-40 Säädin... Pintaelektrodit NRG Anturi... Virransyöttö Päätevastus 120 Ω CAN-tiedonsiirtokaapeli Päätevastus 120 Ω Kuva 6 13

14 Sähkökytkennät (jatkoa) Huomio Suojaa kytkennät varustamalla virtapiiri T 2,5 A:n sulakkeella tai TRD-määräysten mukaisesti. Älä käytä kaapeliläpiviennin F kierreholkin 2-reikäistä kumitiivistettä, jos liitinkoteloon tulee vain yksi CAN-väyläjohdin. Käytä toimitusvarustukseen kuuluvaa tiivistyspulttia (IP 65)! CAN-väylän ensimmäinen ja viimeinen laite on varustettava 120 Ω päätevastuksella, ks. kuva 6! CAN-väyläverkkoa ei saa käytön aikana katkaista! Jos verkkoyhteys katkaistaan, laukeaa MIN-/MAX-hälytys! Ennen kuin irrotat CAN-väyläjohtimen kytkentäkiskosta, on kaikki järjestelmään liitetyt laiteosat sammutettava tai MIN-/MAX-hälytys laukeaa! Jollei se ole mahdollista, on kaapeliläpivienti F irrotettava kokonaan ja kytkentäkisko K kytkettyine CANväyläjohtimineen vedettävä kotelon kannen aukon kautta! Työkalut Ristipääruuvitaltta koko 1 Ruuvitaltta koko 2,5, täysin eristetty (VDE 0680) Kiintoavain SW 17 14

15 Perusasetukset CAN-väylä Kaikki laiteryhmät (pinnankorkeus, johtokyky) on yhdistetty toisiinsa CAN-väylän avulla. Eri laiteryhmien välinen tiedonsiirto suoritetaan CANopen-tiedonsiirtoprotokollaa käyttäen. Jokaisella laitteella on oma sähköinen Node ID-tunnuksensa. Nelinapainen väyläkaapeli toimii sekä jännitteen syöttö- että tietoväylänä, jonka kautta tieto siirtyy suurella nopeudella molempiin suuntiin. Voit valita CAN-osoitteen (Node ID) väliltä Muiden GESTRA-komponenttien kanssa toimitettu NRG on jo tehtaalla konfiguroitu järjestelmään sopivaksi eikä vaadi erillistä Node ID-tunnuksen asettamista, vaan voidaan suoraan ottaa käyttöön tehdasasetuksissaan. Jos yhdistät useampia vastaavanlaisia järjestelmiä samaan CAN-väylään, on jokaiselle järjestelmälle (esim. säädin) annettava oma Node ID-tunnuksensa, ks. liite sivulla Node-ID Tehdasasetukset Pintaelektrodi on tehtaalla asetettu seuraavasti: Tiedonsiirtonopeus: 250 kb/s Node-ID:

16 Perusasetukset (jatkoa) Mittauslue 1 Aktiivinen mittausalue (mm) 2 Mittausalue 25 C:ssa Alempi mittauspiste 26 Käyttöönotto Sähkökytkentöjen tarkastaminen Tarkasta, onko NRG kytketty pintakytkimeen NRS 2-40 ja pinnansäätimeen NRR 2-40 kytkentäkaavion mukaisesti, ks. kuva 6. Käyttöjännitteen kytkeminen Kytke pintakytkimeen NRS 2-40 ja pinnansäätimeen NRR 2-40 käyttöjännite päälle. 16

17 Toimintavirheet Huomio Pintaelektrodin NRG kytkentäkisko on käytön aikana jännitteinen! Sähköiskunvaara! Kytke laitteen käyttöjännite pois päältä ennen kuin teet asennustöitä! Toimintavirheiden tarkastuslista Laite ei toimi laite pysyy pimeänä Vika: Apu: Vika: Apu: Betrieb -merkkivalo LED ei syty. Tarkasta kytkennät. Kytke käyttöjännite päälle. Lämpörele on lauennut. Käyttöympäristön lämpötila on pidettävä alle 70 C:ssa. Vika: Elektrodin kotelon ja säiliön välillä ei ole sähköistä yhteyttä (maadoitus). Apu: Puhdista tiivistepinnat ja käytä metallista tiivisterengasta D 33x39 DIN Elektrodin tiivistämiseen ei saa käyttää hamppua tai putkiteippiä! Vika: Apu: Merkkivalo 1 (LED) ei vilku; tiedonsiirtoyhteys ei toimi. Tarkasta pinnansäätimen ja pintakytkimen toiminta. Kytke elektrodi kytkentäkaavion mukaisesti. Laite toimii epätarkasti Vika: Apu: Vika: Apu: Vika: Apu: Vika: Apu: Vika: Apu: Elektrodi on asennettu ilman suojaputkeaan. Suojaputki on tarkoitettu toimimaan vertailuelektrodina. Asenna suojaputki. Valitun mittausalueen nollapiste on elektrodin mittausalueen ulkopuolella; elektrodi on liian lyhyt. Vaihda pintaelektrodi riittävän pitkään. Elektrodin pintaan on tarttunut tiivis likakerros. Irrota elektrodi ja pyyhi elektrodin varsi kostealla liinalla puhtaaksi. Elektrodin varren sisätiiviste on vaurioitunut. Vaihda elektrodi uuteen. Suojaputken tasausreikä on tukossa, upoksissa tai puuttuu kokonaan. Tarkasta suojaputki, puhdista / tee asiaankuuluva tasausreikä. 17

18 Toimintavirheet (jatkoa) Toimintavirheiden tarkastuslista (jatkoa) Laite toimii epätarkasti (jatkoa) Vika: Apu: Ulkopuolisen mittasäiliön sulkuventtiili (lisävaruste) on kiinni. Avaa sulkuventtiili. Jos laitteeseen tulee vika, joka ei korjaannu edellä esitetyillä ohjeilla, käänny teknisen asiakaspalvelumme puoleen. 18

19 Liitteet Node-ID-tunnuksen asettaminen / muuttaminen Jos yhdistät useampia vastaavanlaisia järjestelmiä samaan CAN-verkkoon, on jokaiselle järjestelmälle (esim. säädin) annettava oma Node ID-tunnuksensa. Esimerkki usean säiliön laitejärjestelmän Node-ID-tunnuksen asettamisesta Ryhmä 1 Höyrykattila Ryhmä 2 Säiliö A Ryhmä 3 Säiliö B Ryhmä 4 Säiliö C Ryhmä 5 Säiliö D Ohjain Tehdasasetukset Ohjain Ohjain Ohjain Ohjain Pintaelektrodi Pintaelektrodi Pintaelektrodi Pintaelektrodi Pintaelektrodi Kunkin laitteen Node-ID-tunnus on asetettava manuaalisesti. Huomioi käyttöohjeen neuvot! Huomio CAN-väylän tiedonsiirtoverkossa ei saa käyttää samaa Node-ID-tunnusta kahdelle eri laitteelle! 19

20 Liite (jatkoa) H Kuva 7 H Node ID S1 ON 1 S2 OFF 2 S3 OFF 4 S4 ON 8 S5 OFF 16 S6 ON 32 S7 OFF 64 Kuva 8 (Tehdasasetukset) H 41 Node ID 76 S1 OFF 1 S2 OFF 2 S3 ON 4 S4 ON 8 S5 OFF 16 S6 OFF 32 S7 ON 64 Kuva 9 (Esimerkki) S8 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S9 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S0 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON Tiedonsiirtonopeus 1000 kbit/s 500 kbit/s 250 kbit/s 125 kbit/s 100 kbit/s 50 kbit/s 20 kbit/s 10 kbit/s Kuva 10 (Tehdasasetukset 250 kbit/s) Johtimen pituus 25 m 100 m 250 m 500 m 670 m 1000 m 1000 m 1000 m 20

21 21

22 Liite (jatkoa) -merkinmukaisuus Pintaelektrodi NRG on seuraavien EU-direktiivien mukainen: NSP-direktiivi 73/23/EWG / 93/68 EWG EMV-direktiivi 89/336/EWG / 93/68/EWG Laite on seuraavien yhteensoveltuvuusmääräysten mukainen: NSP-määräys EN EMV-määräykset EN , EN Laitteen muuttaminen ilman valmistajalta saatua lupaa johtaa tämän ilmoituksen mitätöimiseen. Bremen, GESTRA AG Di Uwe Bledschun Tuotantojohtaja Walter Meyer Laatuvastaava Merkkien selitys 1 Laippa PN 40, DN 50, DIN 2527 Laippa PN 40, DN 100, DIN Liitosyhde ja -laippa on tarkastettava kattilan paineastiakokeen yhteydessä. 3 Tasausreikä, tee reikä mahdollisimman lähelle säiliön seinämää! 4 Pinnankorkeuden yläraja 5 Elektrodin varsi d = 15 mm 6 Vaahtosuojaputki DN 80 7 Vaahtosuojaputki DN Elektrodin etäisyys 14 mm 9 Pinnankorkeuden alaraja 0 Supistuskappale DIN , K-88,9x3,2-42,4x2,6 W! Supistuskappale DIN , K-114,3x3,6-48,3x2,9 W 22

23 Asennusesimerkkejä G¾ G¾ 1 DN 50 2 DN Kuva Kuva G¾ 10 1 G¾ G¾ 1 2 DN DN ,5 24, ME DN Kuva 13 Kuva 14 DN 20 23

24 Maahantuoja Suomessa: OY KONWELL AB Hankasuontie 11 A HELSINKI Puh Fax www. konwell.fi GESTRA AG Postfach , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Internet /704c 1998 GESTRA AG Bremen Printed in Germany 24

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Käyttöohje 810089-02 Kuivakiehuntaelektrodit NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4

Lisätiedot

BK 15. Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50

BK 15. Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50 BK 15 Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50 1 2 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö...6 Turvaohjeet...6 Varoitukset...6 Paineenalaisten laitteiden EU-direktiivin

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems BK 27N. Suomi. Käyttöohje 818915-00. Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50

GESTRA Steam Systems BK 27N. Suomi. Käyttöohje 818915-00. Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50 GESTRA Steam Systems BK 27N FI Suomi Käyttöohje 818915-00 Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4 DGRL (painelaitedirektiivi)...4

Lisätiedot

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 Käyttöohje 810809 01 Uimurilauhteenpoistimet UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h (haponkestävä teräs), UNA 27h Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen

Lisätiedot

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P Käyttöohje 810822-00 Uimurilauhteenpoistimet UNA 14, UNA 16, UNA 16A Uimurilauhteenpoistimet paineilmalle ja kaasuille UNA 14P 1 Sisällysluettelo Tärkeitä

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia Sisällysluettelo Käytetyt

Lisätiedot

00825-0116-4004I. Rosemount 8800D-sarjan pyörrevanavirtausmittari. Rosemount 8800D. Pika-asennusopas 00825-0116-4004, Versio DB Joulukuu 2011

00825-0116-4004I. Rosemount 8800D-sarjan pyörrevanavirtausmittari. Rosemount 8800D. Pika-asennusopas 00825-0116-4004, Versio DB Joulukuu 2011 Pika-asennusopas -sarjan pyörrevanavirtausmittari Aloitus Vaihe 1: Asenna virtausmittari Vaihe 2: Tarkista kotelon kääntämistarve Vaihe 3: Aseta yliheitot Vaihe 4: Kytke johtimet ja virta Vaihe 5: Tarkista

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys DeltaSol AL Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille Ammattiasentajan käsikirja Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys Ohjausyksikön ctuvus-sertiointi vahvistaa että ohjausyksikkö on sertioitu

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO...

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO... KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO CAR WASH KS 610... 4 VALMISTELUTYÖT... 5 AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 SÄHKÖNSYÖTÖN JÄNNITTEEN MUUTTAMINEN...12 TOINEN JAKSO...16

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE kiertovesipumput Nesteiden kierrätykseen lämmitysjärjestelmissä, kuuman käyttöveden järjestelmissä sekä jäähdytyksessä. baria. 5 C - + C.

Lisätiedot

Rosemount 5600 -sarjan pintatutka HART -protokollalla ja Foundation -kenttäväylällä

Rosemount 5600 -sarjan pintatutka HART -protokollalla ja Foundation -kenttäväylällä n pintatutka HART -protokollalla ja Foundation -kenttäväylällä Aloita tästä Vaihe : Asenna lähetin Vaihe 2: Kytke johdotukset ja virta Vaihe : Konfiguroi lähetin Tuotehyväksynnät Vahvista lähettimen asetukset

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC S U O M I Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 2 AC-DC Wallius Hitsauskoneet Oy Muurlantie 51 2513 MUURLA Puh (2) 728 Fax (2) 728 4 e-mail wallius@wallius.com www.wallius.com Tämä ohje on erottamaton

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot