GESTRA Steam Systems BK 27N. Suomi. Käyttöohje Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GESTRA Steam Systems BK 27N. Suomi. Käyttöohje 818915-00. Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50"

Transkriptio

1 GESTRA Steam Systems BK 27N FI Suomi Käyttöohje Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50

2 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4 DGRL (painelaitedirektiivi)...4 ATEX (Atmospère Explosible)...4 Kuvaus Toimitusvarustus...5 Laitekuvaus...5 Toimintakuvaus...5 Malli...5 Tekniset tiedot Käyttöalue...6 Korroosionkestävyys...6 Rakenneominaisuudet...6 Tyyppikilpi / tunnistetiedot...6 Rakenne Osahajautuskuva BK 27N...7 Merkkien selitykset...8 Asennusohjeet BK 27N...9 Laipoin...9 Hitsausmuhvein...9 Hitsauspäin...10 Huomio...10 Hitsaussaumojen lämpökäsittely...10 Käyttöönotto BK 27N...11 Huomio...11 Säätimen asetus (alijäähtyminen, ohjattu höyryvirtaus)...11 Tehdasasetusten palauttaminen...11 Käyttö BK 27N

3 Sisältö (jatkoa) Huolto Sivu Lauhteenpoistimen tarkastus...12 Termovitsäätimen ja roskasihdin puhdistus/vaihto...12 Työkalut...12 Kiristysmomentit...13 Varaosat Varaosaluettelo...13 Liite Vaatimustenmukaisuusvakuutus...14

4 Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistinta BK 27N saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä tai höyrynpoistimena. Käyttöalue putkistoissa on lauhteen poisto vesihöyrystä sallittujen paine- ja lämpötilarajoitusten puitteissa sekä huomioiden kemialliset reaktio- ja korroosiovaikutukset laitteen paineosissa. Turvaohjeet Laitteen saa asentaa ja käyttöönoton saa suorittaa ainoastaan asianmukaisesti koulutettu henkilö. Laitteen huollot ja muutostyöt saa suorittaa ainoastaan valtuutettu, asianmukaisen erityiskoulutuksen saanut henkilö. Vaara Laite on käytön aikana paineenalainen! Laippaliitoksia, kiinnitysruuveja tai säädintä irrotettaessa saattaa ulos virrata kuumaa vettä ja/tai höyryä. Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita palovammoja koko vartalon alueella. Asennus- tai huoltotöitä saa tehdä vain laitteiston ollessa paineeton! Putkistojen on oltava paineettomia ennen laitetta ja sen jälkeen! Laite on käytön aikana kuuma! Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita palovammoja käsiin ja käsivarsiin. Asennus- tai huoltotöitä saa tehdä vain laitteiston ollessa kylmä! Laitteen teräväreunaiset sisäosat voivat aiheuttaa viiltohaavoja käsiin! Laiteosia vaihdettaessa on käytettävä suojakäsineitä! Huomio Laitteen tekniset ominaisuudet on merkitty tyyppikilpeen. Älä käytä laitetta, josta puuttuu tyyppikilpi. DGRL (painelaitedirektiivi) Laitteet (BK 27N) vastaavat painelaitedirektiivin 97/23/EY vaatimuksia. Niitä voidaan käyttää nesteryhmän 2 laitteistoissa. Laitteet ovat CE-merkittyjä lukuunottamatta artiklan 3.3 alaisia laitteita. ATEX (Atmosphère Explosible) Laitteet eivät ole mahdollisia syttymislähteitä eivätkä siten kuulu direktiivin 94/9/EY piiriin. Niitä voidaan käyttää Ex-alueilla 0, 1, 2, 20, 21, 22 (1999/92/EY). Laitteissa ei ole Ex-tunnistetta. 4

5 Kuvaus Toimitusvarustus BK 27N: 1 lauhteenpoistin BK 27N 1 käyttöohje Laitekuvaus BK 27N on terminen lauhteenpoistin, joka on varustettu korroosionkestävällä, vesi-iskuilta suojatulla termovitsäätimellä sisäänrakennetulla roskasihdillä ja takaiskuvarmistuksella. Termovitsäädin on ulkoa säädettävissä. Pesän tiiviste on asbestivapaa (grafiitti). Voidaan asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon. BK 27N poistaa tehdasasetuksissaan lauhteen käytännöllisesti katsoen viiveettä, se voidaan myös paineettomana käsin säätää ulkoa toimimaan alijäähtyneenä (lauhdepaine). Toimintakuvaus Laitteen käynnistyessä biteräksiset säätölevyt ovat suoria. Käyttöpaine vaikuttaa avautumissuuntaan siten, että venttiili on auki-asennossa. Lauhteen lämpötilan noustessa biteräslevyt alkavat taipua ja vetävät lauhteenpoistimen suuttimen neulaa kiinni-asentoon. Lauhteen lämpötilan laskiessa biteräslevyt alkavat suoristua ja lauhteenpoistin avautuu asetetussa avautumislämpötilassa. Levysäätimen termiset ominaisuudet ja joustavuus on säädetty toisiinsa nähden siten, että lauhde poistuu vakioidussa alijäähtymislämpötilassa koko toiminta-alueella. Lauhteenpoistin poistaa ilmaa automaattisesti laitteistoa käynnistettäessä ja käytön aikana. BK 27Nbiteräslauhteenpoistimia voidaan käyttää myös höyrynpoistoon. Malli BK 27N: Soveltuu sekä vaaka- että pystyputkiasennukseen 5

6 Tekniset tiedot Käyttöalue BK 27N: Paine-/lämpötilarajoitukset näkyvät laitepesän tunnistemerkinnästä ja tyyppikilven tiedoista: Paineluokka (PN/Class), materiaalitunnus, korkein sallittu lämpötila sekä korkein sallittu paine ja paine-ero. Korroosionkestävyys Käytettäessä laitetta määräysten mukaisesti korroosio ei vähennä sen turvallisuutta. Rakenneominaisuudet Pesää ei ole mitoitettu kestämään paisuntarasitusta. Mitoitukset ja korroosiovarmuuskertoimet vastaavat nykytekniikan yleisiä käytäntöjä. Tyyppikilpi / tunnistetiedot Paine-/lämpötilarajoitukset näkyvät laitepesän tunnistemerkinnästä ja tyyppikilven tiedoista. Lisätietoja löydät GESTRAn julkaisuista, kuten esitteistä ja teknisistä tiedoista. Tyyppikilven ja pesän tyyppi- ja mallitiedot ovat standardin EN 19 mukaisia: n Valmistaja n Tyyppimerkintä n Paineluokka PN tai Class n Materiaalinumero n Korkein sallittu käyttölämpötila n Korkein sallittu paine n Virtaussuunta 3 n Laitepesän/tyyppikilven leima, esim. 08 kertoo valmistusvuosineljänneksen ja valmistusvuoden (esimerkissämme vuoden neljännes). Nimelliskoko Kuva 1 6

7 Rakenne Osahajautuskuva BK 27N A B I C J D E F G H I Kuva 2 7

8 Rakenne (jatkoa) Merkkien selitykset A Kiinnitysruuvi G ¼ A B Tiivisterengas A 14 x 18, , DIN 7603 C Kansi D Termovitsäädin E Roskasihti F Tiivisterengas 92,7 x 102 x 1 G Pesä H Holkki (puristettu pesään, ei saatavilla erillisenä varaosana) I Mutteri M6, DIN J Ruuvipultti, L-muoto, DIN 2510, M 16 x 80, SW 10 8

9 Asennusohjeet BK 27N Asennettaessa tulee noudattaa virtaussuunnan nuolta, muuten asennusasento on vapaa. Vaakasuorissa putkilinjoissa suositellaan asennettavaksi kansi ylöspäin. Laipoin 1. Huomioi asennusasento. 2. Huomioi virtaussuunta. Virtaussuuntanuoli on lauhteenpoistimen pesässä! 3. Huomioi tilantarve huoltoa varten. Kiinteästi liitetyn lauhteenpoistimen kannen C irrottamiseksi tarvitaan vähintään 100 mm tilaa! 4. Poista muoviset suojatulpat. Tulpat ovat vain kuljetussuojia! 5. Puhdista molempien laippojen tiivistepinnat. 6. Asenna lauhteenpoistin paikalleen. Hitsausmuhvein 1. Huomioi asennusasento. 2. Huomioi virtaussuunta. Virtaussuuntanuoli on lauhteenpoistimen pesässä! 3. Huomioi tilantarve huoltoa varten. Kiinteästi liitetyn lauhteenpoistimen kannen C irrottamiseksi tarvitaan vähintään 100 mm tilaa! 4. Poista muoviset suojatulpat. Tulpat ovat vain kuljetussuojia! 5. Irrota termovitsäädin kohdassa Huolto kuvatulla tavalla. 6. Puhdista hitsausmuhvit. 7. Asennus on suoritettava sähköhitsaamalla (standardin DIN EN mukaiset hitsaustavat 111 ja 141). 9

10 Asennusohjeet jatkoa Hitsauspäin 1. Huomioi asennusasento. 2. Huomioi virtaussuunta. Virtaussuuntanuoli on lauhteenpoistimen pesässä! 3. Huomioi tilantarve huoltoa varten. Kiinteästi liitetyn lauhteenpoistimen kannen C irrottamiseksi tarvitaan vähintään 100 mm tilaa! 4. Poista muoviset suojatulpat. Tulpat ovat vain kuljetussuojia! 5. Puhdista hitsipäät. 6. Asennus sähköhitsaamalla (standardin DIN EN mukaiset hitsaustavat 111 ja 141) tai kaasuhitsaamalla (standardin DIN EN mukainen hitsaustapa 3). Huomio n Paineputkistoon asennettavien lauhteenpoistimien hitsauksen saa suorittaa ainoastaan ammattitutkinnon suorittanut hitsaaja, jolla on standardin DIN EN 287 mukainen lupatodistus. n Lauhteenpoistinta ei saa eristää. Hitsaussaumojen lämpökäsittely Hitsaussaumojen lämpökäsittely hitsauksen jälkeen ei ole tarpeen käytettäessä pesämateriaalin mukaista putkistomateriaalia. Hitsaussaumojen lämpökäsittely hitsauksen jälkeen on tarpeen ainoastaan materiaaliominaisuuksien sitä edellyttäessä, jolloin kuumennus on rajoitettava hitsaussaumojen välittömään lähialueeseen. Irrota termovitsäädin lämpökäsittelyn ajaksi, jos kuumennuksen rajoittaminen hitsaussaumojen välittömään lähialueeseen ei ole mahdollista! 10

11 Käyttöönotto BK 27N Tarkasta, että laippaliitoksella varustetun BK 27N -lauhteenpoistimen kiinnityspultit ovat kireällä ja liitos on tiivis. Huomio Laite on käyttöönoton ja käytön aikana paineenalainen! Irrotettaessa kiinnitysruuvia A säätimen asettamiseksi saattaa ulos virrata kuumaa vettä tai höyryä. Irrotettaessa kannen kiinnitysruuvi saattaa sinkoutua purkautuvan kaasunpaineen ajamana voimalla paikaltaan. Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita palovammoja koko vartalon alueella. Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita vammoja koko vartalon alueella. Laite on käytön aikana kuuma! Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita palovammoja käsiin ja käsivarsiin. Säädintä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä! Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain laitteiston ollessa paineeton. Putkien on oltava paineettomia ennen laitetta ja sen jälkeen! Säätimen asetus (alijäähtyminen, ohjattu höyryvirtaus) Termovitsäädin on tehtaalla säädetty höyrytiiviiksi ja siten, että lauhde poistuu käytännöllisesti katsoen viiveettä. Erityissäädöt ovat myös mahdollisia. Lauhteen suuren alijäähtymisen (ja siitä johtuvan paineen) edellyttämät säätöasetukset: 1. Poista paine lauhteenpoistimesta ja anna sen jäähtyä huoneenlämpöön (20 C). 2. Irrota kiinnitysruuvi A. 3. Kierrä termovitsäätimen D suuttimen neulaa ruuvitaltalla myötäpäivään, ¼ kierrosta vastaa noin 8 K lämpötila-asetusmuutosta. Tehdasasetusasennosta neulaa voidaan säätää enintään 1½ kierrosta myötäpäivään. 4. Kiristä lukitusmutteri A momenttiin 40 Nm. Ohjatun höyryvirtauksen edellyttämät säätöasetukset: 1. Poista paine lauhteenpoistimesta ja anna sen jäähtyä huoneenlämpöön (20 C). 2. Irrota kiinnitysruuvi A. 3. Kierrä termovitsäätimen D suuttimen neulaa ruuvitaltalla vastapäivään, ¼ kierrosta vastaa noin 8 K lämpötila-asetusmuutosta. Tehdasasetusasennosta neulaa voidaan säätää enintään 1½ kierrosta vastapäivään. 4. Kiristä kiinnitysruuvi A momenttiin 40 Nm. Tehdasasetusten palauttaminen 1. Poista paine lauhteenpoistimesta ja anna sen jäähtyä huoneenlämpöön (20 C). 2. Irrota kiinnitysruuvi A. 3. Kierrä termovitsäätimen D suuttimen neula ruuvitaltalla ääriasentoonsa myötäpäivään. Kierrä seuraavaksi neulaa 3 ¼ kierrosta takaisin vastapäivään. 4. Kiristä kiinnitysruuvi A momenttiin 40 Nm. 11

12 Käyttö BK 27N BK 27N-lauhteenpoistimia on huollettava tietyissä käyttöolosuhteissa (ks. Huolto). Huolto Gestra BK 27N-lauhteenpoistimet ovat periaatteessa huoltovapaita. Huuhtelemattomassa uuslaitteistossa tulisi kuitenkin ensikäytön jälkeen suorittaa lauhteenpoistimen termovitsäätimen ja sihdin tarkastus ja puhdistus. Lauhteenpoistimen tarkastus BK 27N-lauhteenpoistimien toiminta voidaan käytön aikana tarkastaa GESTRAultraäänimittareilla VAPOPHONE tai TRAPtest. Jos mittaus osoittaa höyryvuotoa, on lauhteenpoistin puhdistettava tai säädin vaihdettava. Termovitsäätimen ja roskasihdin puhdistus / vaihto 1. Huomioi sivun 4 varoitukset! 2. Irrota kannen kiinnityksen ruuvipultit J, irrota kansi C lauhteenpoistimen pesästä G. 3. Irrota termovitsäädin D, puhdista ja tarkasta. 4. Irrota roskasihti E, puhdista ja tarkasta. 5. Puhdista lauhteenpoistimen pesä G ja sisäosat. Puhdista kaikki tiivistepinnat. 6. Vaihda termovitsäädin D, jos se on kulunut tai vaurioitunut. 7. Sivele kaikkiin lauhteenpoistimen kierteisiin ja tiivistepintoihin kuumankestävää voitelurasvaa (esim. WINIX 2150). 8. Vaihda kannen tiivisterengas F. 9. Aseta roskasihti E paikalleen. 10. Kierrä termovitsäädin D paikalleen ja kiristä 350 Nm momenttiin. 11. Aseta kansi kohdalleen pesän päälle, Kierrä ruuvipulttien J kiinnitysmuttereita I vähän kerrallaan vuorotellen kiinni ja kiristä 90 Nm momenttiin. Työkalut n Kiintolenkkiavain SW 32, DIN 3113, muoto B n Kiintolenkkiavain SW 18, DIN 3113, muoto B n Kiintolenkkiavain SW 19, DIN 3113, muoto B n Kiintoavain SW 10, DIN 3110, ISO 3318 n Momenttiavain Nm, DIN ISO

13 Huolto (jatkoa) Kiristysmomentit Osa Nimitys Kiristysmomentti [Nm] D Termovitsäädin 350 J I Ruuvipultit ja mutterit 90 A Kiinnitysruuvi 40 Kiristysmomenttiarvot huoneenlämmössä 20 C, voitelemattomilla kierteillä. WINIX 2150 on WINIX GmbH:n, Norderstedt, rekisteröity tavaramerkki. Varaosat Varaosaluettelo Osa Nimitys 3 ) Huomio: BK 27N: n termovitsäädin ei sovi BK 27-lauhteenpoistimen pesään! Tilausnumero DN 40 D Termovitsäädin BK 27N 3 ) tiivisterenkaineen F A Kiinnitysruuvi G ¼ A B Kiinnitysruuvin tiivisterengas (A 14 x 8) F Tiivisterengas 92,7 x 102 x E Roskasihti

14 Liite Vaatimustenmukaisuusvakuutus Painelaitteet BK 27N ovat seuraavien eurooppalaisten direktiivien mukaisia: n Painelaitedirektiivi 97/23/EY, annettu , pois lukien artiklan 3.3 poikkeussäännösten mukaiset laitteet. n Vaatimustenmukaisuuskriteerinä on käytetty liitettä III, moduuli H, tarkastanut ilmoitettu laitos Laitteen muuttaminen ilman hyväksyntäämme johtaa tämän ilmoituksen mitätöimiseen. Bremen GESTRA AG Dipl. ins. Uwe Bledschun Suunnittelujohtaja Dipl. ins. Lars Bohl Laatuvastaava 14

15 Tämä sivu on tarkoituksellisesti tyhjä 15

16 GESTRA Edustajiemme yhteystiedot kaikkialla maailmassa kotisivuillamme OY KONWELL AB Hankasuontie 11 A HELSINKI Puh Fax GESTRA AG P. O. Box , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telephone 0049 (0) Fax 0049 (0) Internet / csa ( ) GESTRA AG Bremen Printed in Germany 16

BK 15. Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50

BK 15. Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50 BK 15 Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50 1 2 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö...6 Turvaohjeet...6 Varoitukset...6 Paineenalaisten laitteiden EU-direktiivin

Lisätiedot

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 Käyttöohje 810809 01 Uimurilauhteenpoistimet UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h (haponkestävä teräs), UNA 27h Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen

Lisätiedot

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P Käyttöohje 810822-00 Uimurilauhteenpoistimet UNA 14, UNA 16, UNA 16A Uimurilauhteenpoistimet paineilmalle ja kaasuille UNA 14P 1 Sisällysluettelo Tärkeitä

Lisätiedot

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Käyttöohje 810089-02 Kuivakiehuntaelektrodit NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

Blue Series pneumaattiset pistoolit

Blue Series pneumaattiset pistoolit Blue Series pneumaattiset pistoolit Käsikirja -- Finnish -- Painos 12/04 NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA www.nordson.com CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy sulattajan käsikirjasta. Nordson

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

00825-0116-4004I. Rosemount 8800D-sarjan pyörrevanavirtausmittari. Rosemount 8800D. Pika-asennusopas 00825-0116-4004, Versio DB Joulukuu 2011

00825-0116-4004I. Rosemount 8800D-sarjan pyörrevanavirtausmittari. Rosemount 8800D. Pika-asennusopas 00825-0116-4004, Versio DB Joulukuu 2011 Pika-asennusopas -sarjan pyörrevanavirtausmittari Aloitus Vaihe 1: Asenna virtausmittari Vaihe 2: Tarkista kotelon kääntämistarve Vaihe 3: Aseta yliheitot Vaihe 4: Kytke johtimet ja virta Vaihe 5: Tarkista

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 NE 72 fi 4/2014 2 7 NE 72 fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1.1 Yleiskuvaus...3 1.2 Toimintaperiaate...3 1.3 Asennoittimen merkintä...3 1.4 Tekniset

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Hanat ja Venttiilit Huolto 0 Oras hanat ja venttiilit Huolto 9/ Sisällysluettelo hanahuolto Tärkeää Oras-tuotehuollosta... 8 Takuuehdot... Määräykset... Hanojen asennus... Rajoitukset...7 Virtaaman rajoitus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO...

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO... KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO CAR WASH KS 610... 4 VALMISTELUTYÖT... 5 AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 SÄHKÖNSYÖTÖN JÄNNITTEEN MUUTTAMINEN...12 TOINEN JAKSO...16

Lisätiedot