GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Suomi. Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 211-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 211-1. Suomi. Käyttöohje 818914-00. Pintaelektrodi NRG 211-1"

Transkriptio

1 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG FI Suomi Käyttöohje Pintaelektrodi NRG

2 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Vaara...4 Kuvaus Toimitusvarustus...4 Laitekuvaus...4 Toimintakuvaus...4 Malli...4 Tekniset tiedot NRG Mitat...6 Toimilaiteosat NRG , 8 Merkkien selitykset...9 Asennusohjeet Hitsausmuhvi...10 Ohje...10 Vaara...10 Pintaelektrodi...10 Huomio...10 Ohje...10 Työkalut...10 Asennusesimerkkejä...11 Merkkien selitykset...11 Sähköliitännät NRG Kytkentäkaavio...12 Merkkien selitykset...13 Huomio

3 Sisältö (jatkoa) Käyttöönotto Sivu Ohje...14 Sähköliitäntöjen tarkastus...14 Käyttöjännitteen kytkeminen...14 Kytkeytymistoiminnon tarkastus...14 Jännitearvojen tarkastus...14 Taulukko 1. Mittajännitearvot...15 Vastuslämpömittarin tarkastus...15 Taulukko 2. Mittavastusarvot...15 Huolto Ohje...16 Vahvistinpiirin vaihto...16 Liitteet Vaara...17 Toimintahäiriöt ja niiden korjaaminen... 17, 18 Varaosat Varaosaluettelo...18 Liite Vaatimustenmukaisuusvakuutus

4 Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö Pintaelektrodia NRG saa käyttää ainoastaan pinnankorkeuden säätimeen Gestra NRS 2-4 / NRS 2-5 liitettynä veden tai lauhteen pinnankorkeuden määritykseen säiliössä. Laitteen saa asentaa ja käyttöönoton saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilö. Asianmukaisesti koulutetulla henkilöllä tarkoitetaan tuotteen asennukseen ja käyttöönottoon opastettua henkilöä, jolla on tehtävän vaatimat valmiudet, kuten esimerkiksi: n Sähkö- tai elektroniikka-alan ammattikoulutus. n Työsuojelu- ja turvamääräysten mukainen koulutus tai kurssitus ko. tyyppisistä turvalaitteistoista. n Koulutus ensiavussa ja tapaturmien ehkäisyssä. Vaara Pintaelektrodia irrotettaessa saattaa ulos virrata kuumaa vettä tai höyryä! Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita palovammoja koko vartalon alueelle! Asennus- tai huoltotöitä saa tehdä vain laitteiston ollessa paineeton! Kuvaus Toimitusvarustus NRG pintaelektrodi NGR kampaprofiloitu tiiviste 1 käyttöohje Laitekuvaus Pintaelektrodi NRG toimii kapasitiivisella mittausperiaatteella ja soveltuu yhdessä pinnankorkeuden säätimeen NRS 2-4 (yläraja) / NRS 2-5 (alaraja) liitettynä höyryä tuottavan laitteiston korkeimman/ matalimman sallitun pinnantason valvontaan esim. voimalaitoksissa. Toimintakuvaus Kapasitiivinen täyttöasteen mittaus toimii sähköisen kondensaattorin toimintaperiaatteella, jossa kahden sisäkkäisen sylinterielektrodilevyn välisen aineen dielektrisen vakion muutos aiheuttaa levyvälin täyttökorkeuteen verrannollisen kapasitanssimuutoksen. Pintaelektrodin kapasitanssia verrataan elektronisesti vertailukapasitanssiin; tulos aiheuttaa säiliössä olevan nesteen pinnankorkeudesta riippuvan jännitesignaalin. Mitattavan nesteen lämpötilaa mitataan vastuslämpömittarilla, jonka arvoja verrataan elektronisesti vakioarvoon. Näiden arvojen vastatessa toisiaan täyttökorkeuteen verrannollinen mittajännite rajoitetaan 4 V:iin. 4 Malli NRG Hitsausmuhvein pystyputkiasennusta varten

5 Tekniset tiedot NRG Pintaelektrodi Paino Pintaelektrodi n. 5,6 kg Hitsausmuhvit n. 4,5 kg Vahvistinosa Kotelo Liitin: Alumiinia, maalattu Sähköliitäntä 6-napainen Harting-liitin, Johtoläpivienti PG 11 Käyttöjännite 12 V DC, 30 ma Lähtevä signaali 1-10 V DC, mittajännite U M Kotelointiluokka IP 54 (DIN 40050) Suurin sallittu käyttöympäristön lämpötila T MAX = 70 C Elektrodiliitosjohto 3-napainen suojattu johto, johdinten poikkipinta-ala 0,5 mm 2 ja enimmäispituus 500 m Elektrodiosa Mekaaninen liitäntä Erikoislaippa PN 320 hitsausmuhvein T-kappaleen hitsaamiseksi kylkeen putkille (DN 100) tai kylkiaukkoon putkille (DN 100) Mitattavan nesteen kanssa kosketuksessa olevien osien materiaalit Suojaputki ( 500 C) Suojaputki ( 550 C) Roskasihti Elektrodisauvan eriste Erikoiskeraami Laipan tiiviste / hopea Suurin sallittu mitattavan nesteen ph 10 (erikoiskeraamieristeellä varustettuna) Lämpötila-anturi Pt 1000 Käyttöympäristörajoitukset Laippa- / hitsausmuhvimateriaali Suurin sallittu käyttöpaine [bar] Suurin sallittu käyttölämpötila [ C]

6 Tekniset tiedot (jatkoa) Mitat ~80 ~ ,5 Kuva 1 43,5 6

7 Toimilaiteosat NRG G H I J K F E L D C B M N O Kuva 2 A 7

8 Toimilaiteosat (jatkoa) NRG (jatkoa) H P Q G R S Kuva

9 Toimilaiteosat (jatkoa) Merkkien selitykset A Roskasihti B Mittaelektrodi C Tiivisteholkki D Tiivisterenkaan kiinnitysmutteri E Varmistusruuvi F Kuljetussuoja G Liittimen yläosa H Pikaliitoskiinnike I Liittimen alaosa J Liittimen kiinnitysruuvi K Liitin ja vahvistinosa L Venymäruuvit M Laippa N Lämpötila-anturi O Suojaputki P Liitosjohto Q Liitosjohdon läpivientirengas R Elektrodiliittimen kiinnitysruuvi S Elektrodiliitin 9

10 Asennusohjeet Hitsausmuhvi Hitsaa muhvi pystyputkeen ylöspäin pituusakseliinsa nähden vähintään 5 kulmaan, jottei lauhde jää putkeen. Yhdeputken merkinnän TOP pitää osoittaa ylös, ks. kuva 4. Ohje n Käytä standardin DIN 2559 mukaista hitsaussaumamuotoa 22, kun hitsaat muhvia T-kappaleeksi halkaisijaltaan DN 100 putkilinjaan. Kun liität muhvin halkaisijamitaltaan suurempaan putkilinjaan, voit johtaa muhvin suoraan putkeen poratun reiän läpi ja hitsata kiinni. Vaara n Muhvin laipan tiivistepinnan lämpötila ei muhvia hitsattaessa ja hitsauksen jälkeisissä hehkutuksissa saa ylittää 350 C - hilseilyvaara! Pintaelektrodi 1. Puhdista liitoslaipan tiivistepinta. 2. Aseta hitsausmuhvin kiinnityslaipan tiivisteuraan tiiviste. 3. Aseta pintaelektrodi kiinnityslaippaansa siten, että liitospään liitin I osoittaa alas. 4. Kiristä venymäruuvit L vuorottain ja ristikkäin 70 Nm momenttiin. 5. Kiristä venymäruuvit L vuorottain ja ristikkäin 130 Nm momenttiin. 6. Irrota kuljetussuojan F varmistusruuvi E ja suoja. Huomio n Käsittele pintaelektrodia varoen asennuksen yhteydessä. Kovat iskut ja pudottaminen saattavat vaurioittaa keraamieristettä ja aiheuttaa vuodon. n Älä sisällytä pintaelektrodia (muutoin kuin liitoslaippansa osalta) putkiston lämpöeristykseen. n Jos pintaelektrodi lisätään laitteistoon vasta jälkiasennettuna (esim. laitteiston peruskorjauksen yhteydessä), se on varastoitava vaaka-asennossaan. Ohje n Tiiviste koostuu molemminpuolisten hopearenkaiden väliin asennetusta kampaprofiloidusta renkaasta; älä poista hopearenkaita. Työkalut n Kiintoavain SW 27 n Standardin VDE 0680 mukainen, eristetty 6 mm kärjellä varustettu ruuvitaltta 10

11 Asennusohjeet (jatkoa) Asennusesimerkkejä 2 DN 100/4" 12 63, ,5 Kuva 4 DN 100/4" Merkkien selitykset 1 Asiakkaan putkisto 2 Hitsausmuhvi (GESTRA) 11

12 Sähköliitännät NRG Käytä elektrodijohtona suojattua, poikkipinta-alaltaan 0,5 mm 2 johtoa, joka on pituudeltaan enintään 500 m. 1. Ota pikaliitoskiinnike H auki ja vedä liittimen yläosa G irti paikaltaan, ks. kuva Irrota ruuvi R ja elektrodiliitin S. 3. Kierrä johdon läpivientirengas Q irti ja vedä liitosjohto P sen läpi. 4. Tee ulkopuoliset johtovedot ja -eristykset. 5. Vedä liitosjohto liittimen yläosalle G ja liitä kytkentäkaavion mukaisesti elektrodiliittimiin S, ks. kuva Kiinnitä elektrodiliitin S ruuvillaan R ja kierrä johdon läpivientirengas Q takaisin paikalleen. 7. Paina liittimen yläosa G alaosalleen I ja kiinnitä pikaliitoskiinnikkeellä H. Kytkentäkaavio 3 4 NRG C M 4 NRV U M ϑ 6 Pt Kuva 5 Ω 7

13 Sähköliitännät (jatkoa) Merkkien selitykset 3 Käyttöjännite 12 V DC 4 Lähtevä signaali1-10 V DC (mittajännite) 5 Liitinnastat 6 Vastusanturiliitosta varten on johtimien pää kuorittava 7 Vastusanturi: Pt Vahvistinpiirilevyn kiinnitysruuvit Huomio n Liitosjohdon suojasukka ei saa olla galvaanisessa yhteydessä suojamaahan. n Liitosjohdon suojasukan saa liittää ainoastaan pintaelektrodiin. n Kytkettäessä verkon induktiivisia kuormia pois päältä syntyy jännitepiikkejä, jotka voivat olennaisesti häiritä ohjain- ja säätölaitteiden toimintaa. Varusta induktiiviset kuormat tavanomaisella RC-häiriönpoistoyhdistelmällä, esim. 0,1 µf/100 Ω. 13

14 Käyttöönotto Ohje Pintaelektrodi NRG ja pinnankorkeuden säädin NRS 2-4 (MAX) tai NRS 2-5 (MIN) muodostavat laiteyksikön, jota on käytettävä ja tarkastettava yhtenä kokonaisuutena. Sähköliitäntöjen tarkastus 1. Tarkasta, että elektrodin 19"-runkoputki on kiinnitetty tiiviisti säiliöön. 2. Tarkasta, että elektrodin syöttöjännite ja liitosjohdon kytkennät vastaavat kytkentäkaavion merkintöjä. Käyttöjännitteen kytkeminen 1. Kytke pintaelektrodin NRG ja säätimen NRS 2-4 / NRS 2-5 käyttöjännite päälle. Tarkista, että laitteet käynnistyvät (ks. NRS 2-4- / NRS 2-5-käyttöohje). Kytkeytymistoiminnon tarkastus 1. Pinnankorkeuden säädin NRS 2-4 Tarkasta kytkeytymistoiminto Niveau MAX (korkein sallittu taso). Tarkastusta varten säiliö on täytettävä korkeimmalle sallitulle pinnantasolleen, jolloin pinnankorkeuden säätimen NRS 2-4 punaisen LED-merkkivalon on sytyttävä ja kytkentäpiirin jatkotoimintojen on kytkeydyttävä. Pinnankorkeuden säädin NRS 2-5 Tarkasta kytkeytymistoiminto Niveau MIN (matalin sallittu taso). Tarkastusta varten säiliö on tyhjennettävä matalimmalle sallitulle pinnantasolleen, jolloin pinnankorkeuden säätimen NRS 2-5 punaisen LED-merkkivalon on sytyttävä ja kytkentäpiirin jatkotoimintojen on kytkeydyttävä. 2. Lisää / vähennä (NRS 2-4 / NRS 2-5) säiliössä olevan nesteen määrää. Pintaelektrodin NRG on kytkettävä pinnankorkeuden säätölaitteisto normaalitoimintatilaan. Jännitearvojen tarkastus 1. Tarkasta pintaelektrodin NRG käyttö- ja mittajännitearvot. Mittauskohdat löydät elektrodin kytkentäkaaviosta, ks. kuva 5. Käyttöjännite: 12 V DC Mittajännitearvot: Ks. taulukko 1, mittajännitearvot Lisätiedot mittajännitearvojen tarkastamiseen löydät kohdasta Anturi kuivilla, ks. Vastuslämpömittarin tarkastus. 14

15 Käyttöönotto (jatkoa) Taulukko 1. Mittajännitearvot Mittajännitearvo U M Pinnankorkeuden säädin NRS 2-4 Pinnankorkeuden säädin NRS V 1 V Liitosjohtovika (oikosulku, johtorikko) Liitosjohtovika (oikosulku, johtorikko) = 1 V 4 V = 4 V 7 V Elektrodi kuivilla / nesteen lämpötila 395 C Elektrodi upoksissa, MAX-taso = pinnantason ylitys Elektrodi kuivilla, MIN-taso = pinnantason alitus Elektrodi upoksissa 9 V Elektrodivika (eriste rikki, tiiviste vuotaa) Elektrodivika (eriste rikki, tiiviste vuotaa) Vastuslämpömittarin tarkastus 1. Tarkasta yhdysrakenteisen vastuslämpömittarin Pt 1000 toiminta ja mittajännitearvot Elektrodi kuivilla ; irrota pikaliitoskiinnike H ja liittimen yläosa G mittausta varten, ks. kuva Kierrä elektrodiliittimen kiinnitysruuvi R irti ja irrota elektrodiliitin S. 3. Kierrä johdon läpivientiholkki Q irti ja vedä liitosjohto P sen läpi. 4. Ota vastuslämpömittarin liitosjohdot irti ja liitä ne vastusmittarin napoihin, ks. kuva Mitta-arvon on vastattava mitattavaa laitteiston lämpötilaa taulukon 2 Mittavastusarvot mukaisesti. 6. Tarkasta mittajännitearvot: mitattujen jännitearvojen on oltava 1-4 V DC (anturi kuivilla). 7. Liitä anturijohdot takaisin liitosnapoihinsa. 8. Kiinnitä elektrodiliitin S, kiinnitysruuvi R ja liitosjohdon läpivientisuojus Q paikalleen. 9. Paina liittimen yläosa G alaosaansa I ja lukitse osat pikaliitoskiinnikkeellä H. Taulukko 2. Mittavastusarvot C Ω/ C 1 ) ,0 1039,0 1077,9 1116,7 1155,4 1194,0 1232,4 1270,7 1308,9 1347,0 1385,0 3, ,0 1422,8 1460,6 1498,2 1535,7 1573,2 1610,1 1647,6 1684,7 1721,6 1758,4 3, ,4 1795,1 1831,7 1868,2 1904,6 1940,8 1977,0 2013,0 2048,8 2084,6 2120,3 3, ,3 2155,8 2191,3 2226,6 2261,8 2296,9 2331,9 2366,7 2401,5 2436,1 2470,6 3, ,6 2505,0 2539,3 2573,4 2607,5 2641,4 2675,2 2708,9 2742,5 2776,0 2809,3 3, ,3 2842,6 2875,7 2908,7 2941,6 2974,3 3007,0 3039,5 3072,0 3104,3 3136,5 3, ,5 3168,6 3200,5 3232,4 3264,1 3295,7 3327,2 3358,6 3389,9 3421,0 3452,1 3, ,1 3483,0 3513,8 3544,5 3575,1 3605,5 3635,9 3666,1 3696,2 3726,2 3756,1 3, ,1 3815,5 3815,5 3845,0 3874,5 3903,8 2,95 1 ) Keskimääräiset arvot kunkin sataluvun C-alueella 15

16 Huolto Ohje n Varastoi irrotettu pintaelektrodi vaaka-asennossa. Vahvistinpiirin vaihto 1. Irrota liittimen kiinnitysruuvi J ja piirilevyliitin, ks. kuva Irrota piirilevyn liitosjohtimet liitinkiskosta. 3. Irrota piirilevyn kiinnitysruuvit 8 ja piirilevy, ks. kuva Aseta uusi piirilevy tilalle ja kiinnitä ruuveillaan Liitä piirilevyjohtimet liitinkiskoon. 6. Kiinnitä piirilevyliitin ruuvillaan J takaisin paikalleen. 16

17 Liitteet Vaara Säätimen NRS 2-4 / NRS 2-5 liitoskisko on käytön aikana jännitteinen! Sähköiskuvaara / vakavan vammautumisen vaara! Kytke laitteen käyttöjännite pois päältä ennen kuin teet huolto- / asennustöitä laitteen tai sen osien (mm. elektrodin 19" runkoputki) kanssa, sekä ennen putken liittämistä ja irrotusta! Toimintahäiriöt ja niiden korjaaminen Pinnankorkeuden säätimen NRS 2-4 / NRS 2-5 vihreä Betrieb -toimintamerkkivalo (LED) ei syty Vika: Korjaus: Käyttöjännitekatkos Mittaa NRS 2-4- / NRS 2-5-napojen A/C28 ja A/C30 välinen jännitearvo. Tarkasta kytkennät. Kytke käyttöjännite päälle. Pinnankorkeuden muutokset eivät kytke toimintoja säätimen NRS 2-4 LED-merkkivalot Niveausonde defect (pintaelektrodirikko) sekä Niveau MAX (korkein sallittu taso) tai säätimen NRS 2-5 tapauksessa Niveau MIN (matalin sallittu taso) palavat Vika: Korjaus: Pintaelektrodiin NRG asennettu kuljetussuojatulppa paikallaan Poista kuljetussuoja Vika: Pintaelektrodi on vaurioitunut (keraamieriste tai tiiviste vuotaa) Korjaus: Mittaa NRS 2-4- / NRS 2-5-napojen C18 ja A18 välinen jännitearvo, mittaa NRG liitosnastojen 2 ja 3 välinen jännitearvo; jos jännite 9 V, vaihda anturi uuteen Pinnankorkeuden muutokset eivät kytke toimintoja säätimen NRS 2-4 / NRS 2-5 LED-merkkivalo Störung Leitung (pintaelektrodin johtorikko) palaa Vika: Pintaelektrodin NRG liitosjohtovika (oikosulku, katkos) Korjaus: Mittaa NRS 2-4- / NRS 2-5-napojen C18 ja A18 välinen jännitearvo, mittaa NRG liitosnastojen 2 ja 3 välinen jännitearvo; jos jännite 1 V, tarkasta anturijohto / kytkennät Pinnankorkeuden säädin NRS 2-4: Pinnankorkeuden muutokset eivät kytke toimintoja / ei toimintoja, kun Niveau MAX (korkein sallittu taso) on ylittynyt ainoastaan vihreä Betrieb -toimintamerkkivalo (LED) palaa Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Pintaelektrodi NRG ei tapaa nesteen pintaa (aina kuivilla) Mittaa NRS 2-4-napojen C18 ja A18 välinen jännitearvo, tarkasta NRG 211-1:n asennuskorkeus, mittaa liitosnastojen 2 ja 3 välinen jännitearvo; korjaa tarvittaessa pintaelektrodin paikka. Pinnankorkeuden säädin on vaurioitunut Mittaa NRS 2-4-napojen C16 ja A18 välinen jännitearvo (pintaelektrodin käyttöjännite); jos jännite = 0 V, vaihda säätölaite uuteen Vika: Pintaelektrodin vahvistinosa on vaurioitunut Korjaus: Mittaa NRS 2-4-napojen C18 ja A18 välinen jännitearvo, mittaa NRG liitosnastojen 1 ja 3 välinen käyttö- sekä 2 ja 3 välinen mittajännitearvo; jos käyttöjännite = 12 V ja mittajännite = 0 V, vaihda vahvistinosa uuteen 17

18 Liitteet (jatkoa) Toimintahäiriöt ja niiden korjaaminen (jatkoa) Vika: Lämpötila-anturi on vaurioitunut Korjaus: Mittaa NRG liitosnastojen 2 ja 3 välinen mittajännitearvo; jos käyttöjännite = 1-4 V, tarkasta lämpötila-anturi ja vaihda tarvittaessa (lämpötila-anturirikko) pintaelektrodi uuteen Pinnankorkeuden säädin NRS 2-5: Pinnankorkeuden muutokset eivät kytke toimintoja / ei toimintoa, kun Niveau MIN (matalin sallittu taso) on alittunut ainoastaan vihreä Betrieb -toimintamerkkivalo (LED) palaa Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Vika: Korjaus: Pintaelektrodi NRG on aina nesteen pinnan alla (aina upoksissa) Mittaa NRS 2-5-napojen C18 ja A18 välinen jännitearvo, tarkasta NRG 211-1:n sennuskorkeus, mittaa liitosnastojen 2 ja 3 välinen jännitearvo; korjaa tarvittaessa pintaelektrodin paikka. Pinnankorkeuden säädin on vaurioitunut Mittaa NRS 2-5-napojen C16 ja A18 välinen jännitearvo (elektrodin käyttöjännite); jos jännite = 0 V, vaihda säädin uuteen Pintaelektrodin vahvistinosa on vaurioitunut Mittaa NRS 2-5-napojen C18 ja A18 välinen jännitearvo, mittaa NRG liitosnastojen 1 ja 3 välinen käyttö- sekä 2 ja 3 välinen mittajännitearvo; jos käyttöjännite = 12 V ja mittajännite = 0 V, vaihda vahvistinosa uuteen Vika: Lämpötila-anturi on vaurioitunut Korjaus: Mittaa NRG liitosnastojen 2 ja 3 välinen mittajännitearvo; jos käyttöjännite = 1-4 V, tarkasta lämpötila-anturi ja vaihda tarvittaessa (lämpötila-anturirikko) pintaelektrodi uuteen Vastuslämpömittarin ilmaisema lämpötila-arvo ei vastaa laitteiston todellista lämpötilaa Vika: Korjaus: Lämpötila-anturi on vaurioitunut Vaihda pintaelektrodi uuteen Jos laitteeseen tulee vika, joka ei korjaannu edellä esitetyillä ohjeilla, käänny teknisen asiakaspalvelumme puoleen. Varaosat Varaosaluettelo Nimitys Tilausnumero Vahvistinkortti NRV

19 Liite Vaatimustenmukaisuusvakuutus Pintaelektrodi NRG täyttää seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset: n Pienjännitedirektiivi 73/23/ETY / 93/68/ETY n EMC-direktiivi 89/336/ETY / 93/68/ETY Sovelletut harmonisoidut standardit: n NSP-määräykset EN : /23/ETY / 93/68/ETY n EMC-määräykset EN , EN Laitteen muuttaminen ilman hyväksyntäämme johtaa tämän ilmoituksen mitätöimiseen. Bremen GESTRA AG Dr. Anno Krautwald Dr. Christian Politt 19

20 GESTRA Edustajiemme yhteystiedot kaikkialla maailmassa kotisivuillamme OY KONWELL AB Hankasuontie 11 A HELSINKI Puh Fax GESTRA AG P. O. Box , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telephone 0049 (0) Fax 0049 (0) Internet / csa ( ) GESTRA AG Bremen Printed in Germany 20

MK 36/51 Käyttöohje

MK 36/51 Käyttöohje MK 36/51 Käyttöohje 810840-00 Lauhteenpoistimet MK 36/51 Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36/51 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saa asentaa vain

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 FI Suomi Käyttöohje 818583-02 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems NRS 1 7. Suomi. Käyttöohje 810090 04. Kuivakiehuntahälytin NRS 1 7

GESTRA Steam Systems NRS 1 7. Suomi. Käyttöohje 810090 04. Kuivakiehuntahälytin NRS 1 7 GESTRA Steam Systems NRS 1 7 FI Suomi Käyttöohje 810090 04 Kuivakiehuntahälytin NRS 1 7 1 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 ATEX-luokitus (Atmosphère

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-40. Käyttöohje 818435-00 Pintaelektrodi NRG 26-40

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-40. Käyttöohje 818435-00 Pintaelektrodi NRG 26-40 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-40 ; Käyttöohje 818435-00 Pintaelektrodi NRG 26-40 1 2 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö... 8 Turvaohjeet... 8 Varoitukset... 8 Kuvaus Toimitusvarustus...

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Käyttöohje 818583-00. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Käyttöohje 818583-00. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Käyttöohje 818583-00 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Varoitukset...4 DGRL-direktiivin

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems NRS 1 7. Käyttöohje 810090 02. Kuivakiehuntahälytin NRS 1 7

GESTRA Steam Systems NRS 1 7. Käyttöohje 810090 02. Kuivakiehuntahälytin NRS 1 7 GESTRA Steam Systems NRS 1 7 Käyttöohje 810090 02 Kuivakiehuntahälytin NRS 1 7 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 ATEX-luokitus (Atmosphère Explosible)...4

Lisätiedot

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Käyttöohje 810089-02 Kuivakiehuntaelektrodit NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4

Lisätiedot

NRS 1-8. Käyttöohje 810165-01 GESTRA-ylärajahälytin NRS 1-8

NRS 1-8. Käyttöohje 810165-01 GESTRA-ylärajahälytin NRS 1-8 Käyttöohje 810165-01 GESTRA-ylärajahälytin NRS 1-8 Suojapiiri Verkko Kuva 1 Verkko Suojapiiri Kuva 2 U 1-2 Upoksissa Pinnalla Häiriö 2 V eff. 10 µs/cm C = 0.3 < 1 V eff 2 V eff < 2 V eff 10 V eff. 0,5

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Suomi NRG 111-11. Käyttöohje 810089-04. Kuivakiehuntaelektrodit

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Suomi NRG 111-11. Käyttöohje 810089-04. Kuivakiehuntaelektrodit GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 NRG 111-11 FI Suomi Käyttöohje 810089-04 Kuivakiehuntaelektrodit NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, NRG 111-11 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems. NRR 2-2e. Käyttöohje 818469-00 Pinnansäädin NRR 2-2e FIN

GESTRA. GESTRA Steam Systems. NRR 2-2e. Käyttöohje 818469-00 Pinnansäädin NRR 2-2e FIN GESTRA GESTRA Steam Systems Käyttöohje 818469-00 Pinnansäädin FIN Mitat Kuva 2 Kuva 1 Läpinäkyvä suojakansi Verkkoliitos (ks. tyyppikilpi) R m kiinteä Tyhjennyssäädin Mittavastus R m, (vain kerran) NRG

Lisätiedot

AK 45 Käyttöohje 810520-00

AK 45 Käyttöohje 810520-00 AK 45 Käyttöohje 810520-00 Automaatinen käynnistysvesitysventtiili AK 45 Läpäisykäyrästö 1000 800 600 500 400 1 300 Läpäisymäärä [kg/h] 200 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 2 eropaine [bar] 1 Käyrästöstä

Lisätiedot

BK 46. Käyttöohje 810881-00 Lauhteenpoistin BK 46

BK 46. Käyttöohje 810881-00 Lauhteenpoistin BK 46 BK 46 ; Käyttöohje 810881-00 Lauhteenpoistin BK 46 1 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö...7 Turvaohjeet...7 Varoitukset...7 Kuvaus Toimitusvarustus...8 Laitekuvaus...8 Toimintakuvaus...8

Lisätiedot

MK 45 MK 45 A haponkestävä teräs. Käyttöohje 810403-01 Lauhteenpoistimet MK 45, MK 45 A

MK 45 MK 45 A haponkestävä teräs. Käyttöohje 810403-01 Lauhteenpoistimet MK 45, MK 45 A MK 45 MK 45 A haponkestävä teräs Käyttöohje 810403-01 Lauhteenpoistimet MK 45, MK 45 A 1 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...7 Turvaohjeet...7 Varoitukset...7 Paineenalaisten

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRGT 26 1 NRGT 26 1S. Suomenkielinen. Käyttöohje 819368 00. Pintalähetin NRGT 26 1, NRGT 26 1S

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRGT 26 1 NRGT 26 1S. Suomenkielinen. Käyttöohje 819368 00. Pintalähetin NRGT 26 1, NRGT 26 1S GESTRA GESTRA Steam Systems NRGT 26 1 NRGT 26 1S FI Suomenkielinen Käyttöohje 81968 00 Pintalähetin NRGT 26 1, NRGT 26 1S 1 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö... Toimintakuvaus...

Lisätiedot

Lauhteenpoistimet BK BK 212-ASME F I. Käyttöohje Suomi

Lauhteenpoistimet BK BK 212-ASME F I. Käyttöohje Suomi Lauhteenpoistimet BK 212.. BK 212-ASME F I Suomi Käyttöohje 818864-03 1 Sisällysluettelo Sivu Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö... 3 Turvaohjeet... 3 Vaara... 3 Huomio... 3 Eurooppalaisten direktiivien

Lisätiedot

NRG NRG NRG NRG

NRG NRG NRG NRG GESTRA Steam Systems NRG 16-51 NRG 17-51 NRG 19-51 NRG 111-51 FI Suomenkielinen Käyttöohje 819371-01 Pintaelektrodit NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 1 Sisältö Käyttö Sivu Määräystenmukainen

Lisätiedot

BK 45 BK 45U. Käyttöohje 810451-01 Lauhteenpoistimet BK 45, BK 45 U

BK 45 BK 45U. Käyttöohje 810451-01 Lauhteenpoistimet BK 45, BK 45 U BK 45 BK 45U Käyttöohje 810451-01 Lauhteenpoistimet BK 45, BK 45 U 1 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...6 Turvaohjeet...6 Varoitukset...6 Paineenalaisten laitteiden EU-direktiivin

Lisätiedot

NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40. Käyttöohje 818516-00 Pintaelektrodi NRG 16-40 Pintaelektrodi NRG 17-40 Pintaelektrodi NRG 19-40

NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40. Käyttöohje 818516-00 Pintaelektrodi NRG 16-40 Pintaelektrodi NRG 17-40 Pintaelektrodi NRG 19-40 NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40 Käyttöohje 818516-00 Pintaelektrodi NRG 16-40 Pintaelektrodi NRG 17-40 Pintaelektrodi NRG 19-40 2 Mitat Kuva 1. 3 Laitteen osat Kuva 2. Kuva 3. Kuva 4. Kuva 5. 4 Kuva 6. Kuva

Lisätiedot

UBK 46 Käyttöohje

UBK 46 Käyttöohje UBK 46 Käyttöohje 810521-00 Terminen lauhteenpoistin UBK 46 Läpäisymäärät, avautumislämpötilat Käyttöpaine [bar] 1 2 4 8 12 16 20 26 32 Tehdassäätöinen avautumislämpötila [ C] 72 74 78 85 89 93 97 103

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems BK 27N. Suomi. Käyttöohje 818915-00. Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50

GESTRA Steam Systems BK 27N. Suomi. Käyttöohje 818915-00. Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50 GESTRA Steam Systems BK 27N FI Suomi Käyttöohje 818915-00 Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4 DGRL (painelaitedirektiivi)...4

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

NRG NRG NRG NRG GESTRA Steam Systems. Käyttöohje Suomenkielinen. Pintaelektrodit NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50,

NRG NRG NRG NRG GESTRA Steam Systems. Käyttöohje Suomenkielinen. Pintaelektrodit NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, GESTRA Steam Systems NRG 16-50 NRG 17-50 NRG 19-50 NRG 111-50 FI Suomenkielinen Käyttöohje 819243-03 Pintaelektrodit NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 1 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-50. YHDEN elektrodin laite. Suomenkielinen. Käyttöohje 819244-02. Kuivakiehuntahälytin NRS 1-50

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-50. YHDEN elektrodin laite. Suomenkielinen. Käyttöohje 819244-02. Kuivakiehuntahälytin NRS 1-50 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 1-50 YHDEN elektrodin laite FI Suomenkielinen Käyttöohje 819244-02 Kuivakiehuntahälytin NRS 1-50 1 Sisältö Käyttö Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Toimintakuvaus...4 Direktiivit

Lisätiedot

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 FI Suomenkielinen Käyttöohje 819242-00 Johtokykyanturi LRGT 16-1 Johtokykyanturi LRGT 16-2 Johtokykyanturi LRGT 17-1 1 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen

Lisätiedot

BB 1... BB 2... Käyttöohje 810880-00 Kaksoisläppätakaiskuventtiilit BB 1..., BB 2...

BB 1... BB 2... Käyttöohje 810880-00 Kaksoisläppätakaiskuventtiilit BB 1..., BB 2... BB 1... ; BB 2... Käyttöohje 810880-00 Kaksoisläppätakaiskuventtiilit BB 1..., BB 2... 1 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu 2 Määräystenmukainen käyttö...8 Turvaohjeet...8 Varoitukset...8 Paineenalaisten

Lisätiedot

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 FI Suomi Käyttöohje 810809 03 Uimurilauhteenpoistimet UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h (haponkestävä teräs), UNA 27h Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 Käyttöohje 810809 01 Uimurilauhteenpoistimet UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h (haponkestävä teräs), UNA 27h Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1430050/1 IM-P143-04 ST Issue 1 FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus ½" ja ¾" kuvassa 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1483250/1 IM-P148-10 ST Issue 1 CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Kuvaus 2. Suunnitteluarvot 3. Asennus 4. Varaosat 5. Huolto 6. Turvallisuustiedote Spirax Oy PL 127, 00811 Helsinki puh. (09)

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

BK 15. Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50

BK 15. Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50 BK 15 Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50 1 2 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö...6 Turvaohjeet...6 Varoitukset...6 Paineenalaisten laitteiden EU-direktiivin

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten, jotta laitetta voitaisiin aina käyttää

Lisätiedot

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1217150/3 IM-P121-03 ST Issue 3 BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-51. Suomenkielinen. Käyttöohje 819370-00. Pinnankorkeuden säädin NRS 1-51

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 1-51. Suomenkielinen. Käyttöohje 819370-00. Pinnankorkeuden säädin NRS 1-51 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 1-51 FI Suomenkielinen Käyttöohje 819370-00 Pinnankorkeuden säädin NRS 1-51 1 Sisältö Käyttö Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Toiminta...4 Direktiivit ja standardit EY:n

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 7.1.2013 SET/V Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 2. TEKNISET TIEDOT Huomioitava

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 16352/3 IM-S6-18 ST Issue 3 Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-40. Suomenkielinen. Käyttöohje 818435-02. Pintaelektrodi NRG 26-40

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-40. Suomenkielinen. Käyttöohje 818435-02. Pintaelektrodi NRG 26-40 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-40 FI Suomenkielinen Käyttöohje 818435-02 Pintaelektrodi NRG 26-40 1 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite Anturit Läpivirtausanturit Luetteloesite 2 Anturit Läpivirtausanturit Läpivirtausanturi, ilmansyöttö vasemmalla, Qn = 150-5000 l/min läppäperiaate Sähköinen liitäntä: Pistoke, M12x1, 5-napainen 3 Läpivirtausanturi,

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 26.09.2086 1 / 5 Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi SA/FEP/3W KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE SA/FEP/3W on mataliin

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Kattospoileri lisäjarruvalolla

Kattospoileri lisäjarruvalolla Ohje nro Versio Osa nro 30664254 1.0 Kattospoileri lisäjarruvalolla M8400560 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000180 A0000214 A0000177 M0000232 M8903187 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1.

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359457 Versio 1.0 Osa nro 31359437 Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. IMG-265587 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Keskus Releet Valvontareleet Pinnanvalvontareleet C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Automaattinen säätö yhdelle tai kahdelle pinnalle Tyhjennys tai täyttö HNM - mittaus johtavilla elektrodeilla HNE

Lisätiedot

Datalehti. Nivocap Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite. www.labkotec.fi. www.labkonet.com CHR-200 CAF-110 CTR-300 CFR-100 CTK-200

Datalehti. Nivocap Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite. www.labkotec.fi. www.labkonet.com CHR-200 CAF-110 CTR-300 CFR-100 CTK-200 9/2015 Datalehti Document nr. DOC001184 Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite 2-johdin kapasitiiviset pinnankorkeuden mittalaitteet soveltuvat erinomaisesti johtaville tai johtamattomille nesteille.

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems ZK 29. Käyttöohje 818709-00. Vesitys- ja säätöventtiili säteisporrassuuttimella ZK 29

GESTRA Steam Systems ZK 29. Käyttöohje 818709-00. Vesitys- ja säätöventtiili säteisporrassuuttimella ZK 29 GESTRA Steam Systems ZK 29 Käyttöohje 818709-00 Vesitys- ja säätöventtiili säteisporrassuuttimella ZK 29 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...3 Turvaohjeet...3 Varoitukset!...4

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C

Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C FI Asennusohjeet devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C devireg 330-sarjan elektroniset DIN-kisko termostaatit devireg 330 sarjan elektroniset

Lisätiedot