UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27"

Transkriptio

1 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 Käyttöohje Uimurilauhteenpoistimet UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h (haponkestävä teräs), UNA 27h

2 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4 Painelaitteet-direktiivin 1. artiklan mukainen luokitus (DGRL)...4 ATEX-luokitus (Atmosphère Explosible)...4 Kuvaus Toimitusvarustus...5 Laitekuvaus...5 Toimintakuvaus...5 Mallivaihtoehdot...5 Tekniset tiedot UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h...6 Käyttöalue...6 Korroosionkestävyys...6 Rakenneominaisuudet...6 Tyyppikilpi / tunnistetiedot...7 Rakenne Osahajautuskuvat Merkkien selitykset...11 Asennusohjeet UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h...12 Laipoin...12 Kiertein...12 Hitsausmuhvein...12 Hitsauspäin...12 Huomio...13 Hitsaussaumojen lämpökäsittely...13 Käsikäyttöinen ilmausventtiili...13 Työkalut...13 Uimurin kevennysvipu (erikoislisäosa)...13 Käyttöönotto UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h

3 Sisällysluettelo (jatkoa) Käyttö sivu Käsikäyttöinen ilmausventtiili...14 Uimurin kevennysvipu...14 Huolto Uimurilauhteenpoistimen tarkastus...14 Säätimen puhdistus/vaihto...14 Työkalut...15 Tarkastusikkunakannen puhdistus/vaihto...15 Huomio...15 Kiristysmomentit...16 Varaosat Varaosaluettelot Liite CE-merkinmukaisuus

4 Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö UNA 23, UNA 25: Uimurilauhteenpoistimia UNA 23 ja UNA 25 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Käyttöalue putkistoissa on lauhteen poisto vesihöyrystä sallittujen paine- ja lämpötilarajoitusten puitteissa sekä huomioiden kemialliset reaktio- ja korroosiovaikutukset laitteen paineosissa. UNA 26, UNA 26h (haponkestävä teräs), UNA 27h: Uimurilauhteenpoistimia UNA 26, UNA 26h (haponkestävä teräs) ja UNA 27h saa käyttää ainoastaan lauhteiden ja nesteiden poistoon. Käyttöalueena putkistoissa on lauhteen poisto vesihöyrystä ja muista tiivistyvistä kaasuista sallittujen paine- ja lämpötilarajoitusten puitteissa sekä huomioiden kemialliset reaktio- ja korroosiovaikutukset laitteen paineosissa. Turvaohjeet Laitteen saa asentaa ja käyttöönoton saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilö. Laitteen huollot ja muutostyöt saa suorittaa ainoastaan valtuutettu, asianmukaisen erityiskoulutuksen saanut henkilö. Vaara Laite on käytön aikana paineenalainen! Kiinnityslaippaa, kiinnitysruuveja tai säädintä irrotettaessa saattaa ulos virrata kuumaa vettä, höyryä, myrkyllisiä kaasuja tai syövyttäviä nesteitä. Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita palovammoja koko vartalon alueella. Myrkyllisistä kaasuista saattaa aiheutua vaikea myrkytystila! Asennus- tai huoltotöitä saa tehdä vain laitteiston ollessa paineeton! Putkistojen on oltava paineettomia ennen laitetta ja sen jälkeen! Laite on käytön aikana kuuma! Väärä käsittely voi aiheuttaa vaikeita palovammoja käsiin ja käsivarsiin. Asennus- tai huoltotöitä saa tehdä vain laitteiston ollessa kylmä! Laitteen teräväreunaiset sisäosat voivat aiheuttaa viiltohaavoja käsiin! Laiteosia vaihdettaessa on käytettävä suojakäsineitä! Huomio Laitteen tekniset ominaisuudet on merkitty tyyppikilpeen. Älä käytä laitetta, josta puuttuu tyyppikilpi. Painelaitedirektiivin 1. artiklan mukainen luokitus (DGRL) Uimurilauhteenpoistimet vastaavat painelaitedirektiivin 97/23/EG vaatimuksia. UNA 23 ja UNA 25 voidaan käyttää nesteryhmän 2 laitteistoissa. UNA 26, UNA 26h haponkestävä teräs ja UNA 27h voidaan käyttää nesteryhmien 1 ja 2 laitteistoissa. Kaikki ym. laitteet on varustettu CE-merkillä, pois lukien artiklan 3.3 poikkeussäännösten mukaiset laitteet. 4 ATEX-luokitus (Atmosphère Explosible) Laitteissa ei ole sytytysvaaraa aiheuttavia osia tai ominaisuuksia eivätkä ne siten kuulu direktiivin 94/9/EY rajoituksien piiriin; ne on hyväksytty käytettäväksi Ex-alueilla 0, 1, 2, 20, 21 ja 22 (1999/92/EY). Laitteille ei ole myönnetty Ex-tunnusta.

5 Kuvaus Toimitusvarustus UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA26h/v, UNA 26h (haponkestävä teräs), UNA 27h 1 Uimurilauhteenpoistin UNA Käyttöohje UNA 2... Simplex-säätimellä 1 Uimurilauhteenpoistin UNA Käsikäyttöinen ilmausventtiili tiivisteineen 1 Käyttöohje UNA 2... uimurin kevennysvivulla 1 Uimurilauhteenpoistin UNA 2... Varustettu uimurin kevennysvivulla! 1 Vivun jatkokappale 1 Käyttöohje Laitekuvaus UNA 2.. ovat kuulasulkumekanismilla varustettuja uimurilauhteenpoistimia. Laitteet soveltuvat vastapaineesta riippumattoman toimintatapansa ansiosta kaikkiin käyttöolosuhteisiin. Ne koostuvat pesästä, johon on laipalla kiinnitetty kansi ja säädin. Laitteet voidaan varustaa erityyppisillä lauhteenpoistosäätimillä. SIMPLEX-säädin on varustettu taso-ohjatulla uimurilla ja soveltuu erityisesti kylmille lauhteille sekä ylikuumennetulle höyrylle. DUPLEX-säädin on varustettu uimurilla ja lämpötilaohjatulla, automaattisella ilmauksella kyllästeistä höyryä käyttäville laitteistoille. Erikoislisävarusteena voidaan eräät UNA-lauhteenpoistimet varustaa jälkiasennettavalla, kanteen kiinnitettävällä heijastavalla näkölasilla (UNA 23, PN 16). Toimintakuvaus Lauhde virtaa poistimeen ja avaa uimurin ohjaamana säätimen kuulasulkijan. Säätimen ollessa täysin auki istukan (AO) aukon halkaisija määrää suurimman läpäisymäärän. Käytetyn säätimen suurin sallittu eropaine riippuu istukan aukon halkaisijasta, poistettavan lauhdenesteen tiheydestä ja pesän käyttöolosuhderajoituksista. Saatavilla on useita erilaisia istukoita, joita voidaan myös jälkiasennuksessa vaihtaa. DUPLEX-säätimellä varustetut uimurilauhteenpoistimet voivat ilmata kylläistä höyryä käyttäviä lämpölaitteistoja lämpötilaohjattuina sekä käynnistysvaiheen että käytön aikana. Mallivaihtoehdot UNA 23h, UNA 25h, UNA26h, UNA 26h (haponkestävä teräs): Vaakaputkiasennukseen UNA 23v, UNA 25v, UNA26v: Pystyputkiasennukseen UNA 23h, UNA 23v: Kanteen kiinnitetyllä, heijastavalla näkölasilla varustetut mallit 5

6 Tekniset tiedot UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Istukat Suurin sallittu eropaine 1 ) 2 ) DPMX [bar] 1 ) Laitteiston käyttöaluerajoitukset on huomioitava! 2 ) Poistimen tulo- ja lähtöpaineen erotus. UNA 23h/v UNA 25h/v UNA 26h/v UNA 26h (hapon kestävä teräs) UNA 27h AO 2 2 AO 4 4 AO 8 8 AO AO AO AO AO AO Käyttöalue UNA 2 ilman tarkastusikkunakantta: Paine-/lämpötilarajoitukset näkyvät laitepesän tunnistemerkinnästä ja tyyppikilven tiedoista: Paineluokka PN/Class, materiaali, korkein sallittu lämpötila sekä suurin sallittu paine ja paine-ero. UNA 23h/v: Korkein sallittu käyttölämpötila: 300 C UNA 25h/v: Korkein sallittu käyttölämpötila: 350 C UNA 26h (haponkestävä teräs): Korkein sallittu käyttölämpötila: 300 C UNA 26h/v: Korkein sallittu käyttölämpötila: 400 C UNA 23h/v näkölasilla: Korkein sallittu käyttölämpötila: 240 C Näkölasilla varustettuna suurimman sallitun käyttölämpötilan raja-arvo on matalampi. Kun lauhteen ph-arvo ylittää 9,0 ja lämpötila 200 C, on ikkunalasin syöpyminen huomioitava. Korroosionkestävyys Laitetta määräysten mukaisesti käytettäessä korroosio ei vähennä sen turvallisuutta. Rakenneominaisuudet Pesää ei ole mitoitettu kestämään paisuntarasitusta. Mitoitukset ja korroosiovarmuuskertoimet vastaavat yleisiä tekniikan käytäntöjä. 6

7 Tekniset tiedot (jatkoa) Tyyppikilpi / tunnistetiedot Paine-/lämpötilarajoitukset näkyvät laitepesän tunnistemerkinnästä ja tyyppikilven tiedoista. Tunnistetietojen laajuus ja tyyppi on standardin EN 19 mukainen: Valmistaja Tyyppimerkintä Paineluokka PN/Class Materiaali Korkein sallittu käyttölämpötila 4 Laitepesän leima: esim. 04 kertoo valmistusvuodesineljänneksen ja valmistusvuoden (esimerkissämme vuoden neljännes). Kuva 1 7

8 Rakenne Osahajautuskuva UNA 23h, UNA 25h, UNA26h A B C D O E F G H F F I N M L H K F Kuva 2 J 8

9 Rakenne (jatkoa) Osahajautuskuva UNA 23v, UNA 25v, UNA26v, UNA 23h/v tarkastusikkunakannella P B O Q Kuva 3 K R V Kuva 4 T U T S 9

10 Rakenne (jatkoa) Osahajautuskuva UNA 27h H F B E F O F I H X F C Y Q D F L G K Kuva 5 W P F H 10

11 Rakenne (jatkoa) Merkkien selitykset A Kuusiokoloruuvi B Tyyppikilpi C Simplex-säädin D Pesän tiiviste (grafiitti/crni) E Käsikäyttöinen ilmausventtiili F Tiivisterengas G Duplex-säädin H Sulkutulppa I Uimurin kevennysvipu ja jatkokappale J Kansi K Kuusiokoloruuvi L Istukka (AO) M Istukan tiiviste (grafiitti/crni) N Eroosiosuoja O Pesä P Kuusiomutteri Q Kierretappi R Kuusiokoloruuvi S Näkölasin laippa T Tiiviste (grafiitti/crni) U Reflex-näkölasi V Kansi näkölasilla W Rungon kansilaippa X Takaiskuventtiili (täydellinen) Y Tiivisterengas 11

12 Asennusohjeet 12 UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Uimurilauhteenpoistin voidaan pesän mallista riippuen asentaa joko vaakaputkistoihin tai virtaussuunnalla ylhäältä-alas rakennettuihin pystyputkistoihin! Laipoin 1. Huomioi asennusasento. Tyyppikilpi B tulee ylös. 2. Huomioi virtaussuunta. Virtaussuuntanuoli on lauhteenpoistimen pesässä. 3. Huomioi tilantarve huoltoa varten. Kun on lauhteenpoistin on kiinteästi asennettuna, kannen J/V/W irrottamista varten tarvitaan vähintään 130 mm (DN 15-25) tai 200 mm (DN 40, 50) vapaata tilaa! 4. Poista muoviset suojatulpat. Tulpat ovat vain kuljetussuojia! 5. Puhdista molempien laippojen tiivistepinnat. 6. Asenna lauhteenpoistin paikalleen. Kiertein 1. Huomioi asennusasento. Tyyppikilpi B tulee ylös. 2. Huomioi virtaussuunta. Virtaussuuntanuoli on lauhteenpoistimen pesässä. 3. Huomioi tilantarve huoltoa varten. Kun on lauhteenpoistin on kiinteästi asennettuna, kannen J/V/W irrottamista varten tarvitaan vähintään 130 mm (DN 15-25) tai 200 mm (DN 40, 50) vapaata tilaa! 4. Poista muoviset suojatulpat. Tulpat ovat vain kuljetussuojia! 5. Puhdista sisäkierteet. 6. Asenna lauhteenpoistin paikalleen. Hitsausmuhvein 1. Huomioi asennusasento. Tyyppikilpi B tulee ylös. 2. Huomioi virtaussuunta. Virtaussuuntanuoli on lauhteenpoistimen pesässä. 3. Huomioi tilantarve huoltoa varten. Kun on lauhteenpoistin on kiinteästi asennettuna, kannen J/V/W irrottamista varten tarvitaan vähintään 130 mm (DN 15-25) tai 200 mm (DN 40, 50) vapaata tilaa! 4. Poista muoviset suojatulpat. Tulpat ovat vain kuljetussuojia! 5. Puhdista hitsausmuhvit. 6. Asennus on suoritettava sähköhitsaamalla (hitsaustavat 111 ja 141 standardi ISO 4063). Hitsauspäin 1. Huomioi asennusasento. Tyyppikilpi B tulee ylös. 2. Huomioi virtaussuunta. Virtaussuuntanuoli on lauhteenpoistimen pesässä. 3. Huomioi tilantarve huoltoa varten. Kun on lauhteenpoistin on kiinteästi asennettuna, kannen J/V/W irrottamista varten tarvitaan vähintään 130 mm (DN 15-25) tai 200 mm (DN 40, 50) vapaata tilaa! 4. Poista muoviset suojatulpat. Tulpat ovat vain kuljetussuojia! 5. Puhdista hitsauspäät. 6. Asennus sähkö- (hitsaustavat 111 ja 141 standardi ISO 4063) tai kaasuhitsaamalla (hitsaustapa 3 standardi ISO 4063).

13 Asennusohjeet (jatkoa) Huomio Paineputkistoon asennettavien lauhteenpoistimien hitsauksen saa suorittaa ainoastaan ammattitutkinnon suorittanut hitsaaja, jolla on standardin EN mukainen lupatodistus. Vastuu määräystenmukaisuudesta on laitteiston käyttäjän. Hitsaussaumojen lämpökäsittely Hitsaussaumojen lämpökäsittely hitsauksen jälkeen on tarpeen ainoastaan materiaaliominaisuuksien sitä edellyttäessä, esim. materiaalitunnus (13CrMo4-5) / A182-F12 (ei kuulu vakiomateriaaleihin). Käsikäyttöinen ilmausventtiili 1. Irrota sulkutulppa H. 2. Asenna käsikäyttöinen ilmausventtiili E tiivisteineen F. Kiristysmomentti on merkitty taulukkoon Kiristysmomentit. 3. Sulje käsikäyttöinen ilmausventtiili. Työkalut n Lenkkiavain SW 22, DIN 3113, muoto B n Momenttiavain Nm, DIN ISO 6789 Uimurin kevennysvipu (erikoislisäosa) 1. Huomioi sivun 4 turvaohjeet! 2. Irrota sulkutulppa H. 3. Asenna uimurin kevennysvipu I tiivisteineen F. Aseta myös vivun jatkokappale paikalleen ja pidä vaakatasossa. Kiristysmomentti merkitty taulukkoon Kiristysmomentit. Käyttöönotto UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Tarkasta, että UNA-uimurilauhteenpoistimen laippaliitosten, käsikäyttöisen ilmausventtiilin ja uimurin kevennysvivun kiinnitysruuvit ovat kireällä ja liitokset ovat tiiviit. Huuhtelemattomassa uuslaitteistossa tulisi ensikäytön jälkeen suorittaa lauhteenpoistimen tarkastus ja puhdistus. 13

14 Käyttö Käsikäyttöinen ilmausventtiili 1. Huomioi sivun 4 turvaohjeet! 2. Avaa käsikäyttöinen ilmausventtiili tarvittaessa. 3. Sulje käsikäyttöinen ilmausventtiili tiiviisti käytön jälkeen. Uimurin kevennysvipu 1. Huomioi sivun 4 turvaohjeet! 2. Asenna uimurin kevennysvivun I jatkokappale paikalleen, kuva Avaa uimuria kevennysvivulla I kannen J/V suuntanuolen mukaisesti. 4. Sulje uimuri tiiviisti käytön jälkeen kääntämällä vipua vastakkaiseen suuntaan ja irrota vivun jatkokappale. Huolto Gestra UNA-uimurilauhteenpoistimet ovat pääosin huoltovapaita. Huuhtelemattomassa uuslaitteistossa tulisi kuitenkin ensikäytön jälkeen suorittaa lauhteenpoistimen tarkastus ja puhdistus. Uimurilauhteenpoistimen tarkastus Gestra UNA-uimurilauhteenpoistimien toiminta voidaan käytön aikana tarkastaa GESTRAultraäänimittalaitteilla VAPOPHONE tai TRAPTEST. Jos mittaus osoittaa höyryvuotoa, on lauhteenpoistin puhdistettava tai säädin/istukka vaihdettava. Säätimen puhdistus/vaihto 1. Huomioi sivun 4 turvaohjeet! 2. Irrota pesän kiinnitysruuvit Aja-mutterit P, irrota kansi J/V lauhteenpoistimen pesästä O. 3. Irrota kiinnitysruuvit K, irrota säädin C tai G ja istukka L. 4. Vaihda säädin C tai G ja istukka L, jos se on kulunut tai vaurioitunut. 5. Puhdista lauhteenpoistimen pesä ja sisäosat. Puhdista kaikki tiivistepinnat. 6. Sivele kaikkiin poistimen kierteisiin ja liitoskappaleen istukkaan sekä kannen tiivistepintoihin kuumankestävää voitelurasvaa (esim. WINIX 2150). 7. Kiinnitä liitoskappaleen istukka L, säädin C tai G paikalleen sekä kiinnitysruuvit K ja kiristä ruuvit vuorotellen ja tasaisesti ristikkäin; kiristysmomentit merkitty taulukkoon Kiristysmomentit. 8. Asenna uusi pesän tiiviste D paikalleen. 9. Aseta kansi paikalleen. Kierrä kiinnitysruuvit A ja-mutterit P vähän kerrallaan vuorotellen kiinni ja kiristä kiristysmomenttitaulukon mukaiseen momenttiinsa. 14 WINIX 2150 on WINIX GmbH:n, Norderstedt, rekisteröity tavaramerkki.

15 Huolto (jatkoa) Työkalut Lenkkiavaimet SW 17, 19, 22, 24, DIN 3113, muoto B Lenkkiavaimet SW 5, 6, 10, ISO 2936 Momenttiavaimet Nm, Nm, Nm, DIN ISO 6789 Tarkastusikkunakannen puhdistus/vaihto 1. Huomioi sivun 4 turvaohjeet! 2. Irrota kiinnitysruuvit R ja laippa S kannesta V. 3. Irrota ja puhdista Reflex-näkölasi U. 4. Vaihda näkölasi U ja tiivisteet T, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet. 5. Puhdista tiivistepinnat. 6. Sivele kaikkiin laipan kierteisiin ja tiivistepintoihin kuumankestävää voitelurasvaa (esim. WINIX 2150). 7. Kiinnitä näkölasi U tiivisteineen T ja laippa S sekä kiinnitysruuvit R paikalleen. Kiristä ruuvit vuorotellen ja tasaisesti ristikkäin kiristysmomenttitaulukon mukaiseen momenttiinsa. Huomio Termostaatin tehdasasetusta ei saa muuttaa. Jos asetus jostakin syystä muuttuu, on tehdasasetus palautettava. Tehdasasetuksessa on mitta 1, kun uimurikuula on painettu täysin alas: Tyyppi Nimellissuuruus Malli Mitta 1 UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 26h haponkestävä teräs UNA 27h DN bar säätimellä (pehmeä palje) 34,5 mm DN bar säätimellä (kova palje) 32,0 mm DN 40, bar säätimellä 34,5 mm DN bar säätimellä 32,0 mm DN 40, bar säätimellä 51,5 mm 1 WINIX 2150 on WINIX GmbH:n, Norderstedt, rekisteröity tavaramerkki. 15

16 Huolto (jatkoa) Kiristysmomentit Kuvaus Kiristysmomentit (Nm) Osa UNA 23h/v DN DN UNA 25h/v UNA 26h/v DN DN UNA 26h haponkestävä teräs DN DN UNA 27h DN DN , , , , 50 Kuusiokoloruuvi A 40 1 ) 60 1 ) 60 Käsikäyttöinen ilmausventtiili E Sulkutulppa H Uimurin kevennysvipu I Kuusiokoloruuvi K Istukka (suljin) L Kuusiomutteri P 40 2 ) ) Kuusiokoloruuvi R ) UNA..h, vaakaputkiasennusmallit 2 ) UNA..v, pystyputkiasennusmallit 16

17 Varaosat Varaosaluettelo UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Osa Nimitys Tilausnumero Tilausnumero DN DN D Pesän tiiviste 1 ) (grafiitti/crni) F Tiivisterengas 1 ) 17 x T Näkölasin tiivisterengas 2 ) (grafiitti/crni) UT Reflex-näkölasi tiivisteineen M Istukan tiiviste 1 ) (grafiitti/crni) GLM KD Duplex-säädin, täydellinen AO AO AO AO AO AO CLM KD Simplex-säädin, täydellinen AO AO AO AO AO AO ) Vähimmäistilausmäärä 20 kpl. 2 ) Vähimmäistilausmäärä 10 kpl. Pienemmät tilauserät valtuutetusta edustusliikkeestä. 17

18 Varaosat (jatkoa) Varaosaluettelo UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h (jatkoa) Osa CMK D GMK D GMK D LMK Nimitys Simplex-säädin, täydellinen, mutta ilman istukkaa Duplex-säädin, 13 bar, täydellinen, mutta ilman istukkaa Duplex-säädin, > 13 bar, täydellinen, mutta ilman istukkaa Istukka, täydellinen, mutta ilman säädintä Tilausnumero Tilausnumero DN DN AO AO AO AO AO AO EF Käsikäyttöinen ilmausventtiili tiivisteineen

19 Varaosat (jatkoa) Varaosaluettelo UNA 26h haponkestävä teräs Osa Nimitys Tilausnumero Tilausnumero DN DN D Pesän tiiviste 1 ) (grafiitti/crni) F Tiivisterengas 2 ) 17 x M Istukan tiiviste 1 ) (grafiitti/crni) GLM KD Duplex-säädin, täydellinen AO AO AO AO AO AO CLM KD Simplex-säädin, täydellinen AO AO ) Vähimmäistilausmäärä 20 kpl. 2 ) Vähimmäistilausmäärä 10 kpl. Pienemmät tilauserät valtuutetusta edustusliikkeestä. AO AO AO AO

20 Varaosat (jatkoa) Varaosaluettelo UNA 26h haponkestävä teräs (jatkoa) Osa CMK D GMK D GMK D LMK Nimitys Simplex-säädin, täydellinen, mutta ilman istukkaa Duplex-säädin, 13 bar, täydellinen, mutta ilman istukkaa Duplex-säädin, > 13 bar, täydellinen, mutta ilman istukkaa Istukka, täydellinen, mutta ilman säädintä Tilausnumero Tilausnumero DN DN AO AO AO AO AO AO EF Käsikäyttöinen ilmausventtiili tiivisteineen

21 Varaosat (jatkoa) Varaosaluettelo UNA 27h Osa Nimitys Tilausnumero Tilausnumero DN 25 DN D Pesän tiiviste (grafiitti/crni) F Tiivisterengas 1 ) 17 x GLM KD Duplex-säädin, täydellinen AO AO AO CLM KD Simplex-säädin, täydellinen AO AO CK D GK D LMK Simplex-säädin, täydellinen, mutta ilman istukkaa Duplex-säädin, täydellinen, mutta ilman istukkaa Istukka, täydellinen, mutta ilman säädintä AO AO AO AO X Takaiskuventtiili, täydellinen EF Käsikäyttöinen ilmausventtiili tiivisteineen ) Vähimmäistilausmäärä 10 kpl. Pienemmät tilauserät valtuutetusta edustusliikkeestä. 21

22 Liite CE-merkinmukaisuus Painelaitteet UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA26h/v, UNA 26h (haponkestävä teräs) ja UNA 27h ovat seuraavien EU-direktiivien mukaisia: EU-painelaitedirektiivin 97/23 EG , pois lukien artiklan 3.3 poikkeussäännösten mukaiset laitteet. Vaatimustenmukaisuuskriteerinä on käytetty liitettä III: Kohta H, kohdassa 0525 mainitussa laitoksessa tarkastettuna. Laitteen muuttaminen ilman meiltä saatua lupaa johtaa tämän ilmoituksen mitätöimiseen. Bremen GESTRA AG DI Uwe Bledschun Tuotantojohtaja DI Lars Bohl Laatuvastaava 22

23 23

24 Maahantuoja Suomessa OY KONWELL AB Hankasuontie 11 A HELSINKI Puh Fax www. konwell.fi GESTRA AG P. O. Box , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telephone +49 (0) Fax +49 (0) Internet /906csa 2000 GESTRA AG Bremen Printed in Germany 24

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (haponkestävä teräs) UNA 14P Käyttöohje 810822-00 Uimurilauhteenpoistimet UNA 14, UNA 16, UNA 16A Uimurilauhteenpoistimet paineilmalle ja kaasuille UNA 14P 1 Sisällysluettelo Tärkeitä

Lisätiedot

BK 15. Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50

BK 15. Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50 BK 15 Käyttöohje 810839-00 Lauhteenpoistin BK 15, DN 40 50 1 2 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö...6 Turvaohjeet...6 Varoitukset...6 Paineenalaisten laitteiden EU-direktiivin

Lisätiedot

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Käyttöohje 810089-02 Kuivakiehuntaelektrodit NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 NE 72 fi 4/2014 2 7 NE 72 fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1.1 Yleiskuvaus...3 1.2 Toimintaperiaate...3 1.3 Asennoittimen merkintä...3 1.4 Tekniset

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

Rosemount 5600 -sarjan pintatutka HART -protokollalla ja Foundation -kenttäväylällä

Rosemount 5600 -sarjan pintatutka HART -protokollalla ja Foundation -kenttäväylällä n pintatutka HART -protokollalla ja Foundation -kenttäväylällä Aloita tästä Vaihe : Asenna lähetin Vaihe 2: Kytke johdotukset ja virta Vaihe : Konfiguroi lähetin Tuotehyväksynnät Vahvista lähettimen asetukset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

YTM-Industrial Oy Puh 029 006 230 Faksi 029 006 1230 Petikontie 20, 01720 Vantaa www.ytm.fi

YTM-Industrial Oy Puh 029 006 230 Faksi 029 006 1230 Petikontie 20, 01720 Vantaa www.ytm.fi Ver.071107.2!" ## Tämä ohje sisältää seuraavat osiot: 1. Käännös valmistajan (Dafo Brand Ab) ohjeista 2. Järjestelmän kuvaus (käyttäjälle / huoltajalle) 3. Käyttöohje (käyttäjälle / huoltajalle) 4. Huolto-ohje

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot