Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan sali S1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous 2008. Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan sali S1"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous 2008 SIKV 02/2008 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan sali S1 Aika: klo Paikalla: Valtuusto: Ville Ryhänen, valtuuston puhemies Janne Holm, valtuuston varapuhemies Katri Halminen Olli Laine Anssi Hakkarainen Miika Heini Niina Helistö Esa Häkkinen Taru Simonen Henriikka Toikka Timo Idänheimo Anna Junnila Anna Karppinen (kohtaan 13.) Nina Lagus Riku Lääkkölä Jussi Nurminen Otto Palonen Otto Parantainen Ilkka Rekola (kohtaan 12.) Julius Rissanen Henna Vepsäläinen Hallitus 2008: Puheenjohtaja Sihteeri Sisämestari Ulkomestari Marko Miettinen Katariina Lassila Matti Kuismin Henri Haukkovaara

2 Päätoimittaja Viestintämestari Hovimestari Yrityssuhdemestari FTMK:n pj. Rahastonhoitaja Leni Järvenpää Jukka Kakkonen Sini Kinnunen Jyrki Luukko Saara Hyrkkö Aleksi Wallenius Hallitus 2007: Puheenjohtaja Sihteeri Hovimestari Tiedotusmestari Opintomestari Rahastonhoitaja Sisämestari Pääsössö Ulkomestari Yrityssuhdemestari Olli Laine Sanna Kuikka Otto Palonen Janne Holm Henna Vepsäläinen Emmi Välimäki Jussi Nurminen Pekko Ahtiainen Lauri Hyvärinen Miika Heini Muut: Saku Partanen Janne Lahdenperä (kohtaan 15.) Juuso Parkkinen (kohtaan 12.) 1. Kokouksen avaaminen Puhemies Ryhänen avasi kokouksen klo Valtuuston kokoonpanon toteaminen Määräaikaan mennessä estyneisyydestään oli ilmoittanut valtuutetut Virta, Lahti ja Aittomäki, sekä vararavaltuutetut Koiranen ja Suominen. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli 21 valtuutettua. Kokouskutsu oli laitettu killan viralliselle ilmoitustaululle ja valtuutetut saivat tiedon sekä asianmukaiset liitteet viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Ryhänen ja sihteeriksi Katariina Lassila.

3 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Simonen ja Anssi Hakkarainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Nina Lagus ja Esa Häkkinen. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat myös toistensa varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 6. Ilmoitusasiat -PoTa87 oli ja se meni hyvin. 7. Hallituksen selonteko toiminnastaan Hallitus on laatinut liitteen 7 mukaisen selonteon (KSK) alkuvuoden toiminnasta. Puheenjohtaja Miettinen esitteli selonteon yleisesti, minkä jälkeen valtuusto sai esittää kysymyksiä sekä korjausehdotuksia. Esittelyssä kävi mm. ilmi, että tällä hetkellä kopiokonekortteja pystytään tekemään ja ne sisältävät tietyn määrän kopioita. Kopiokortteihin ei kuitenkaan voida ladata lisää arvoa. Myös PoTa87 sujui hyvin 176:n osallistujan voimin. KSK:hon lisätään mm. tietoa hallituksen ja laitoksen tapaamisesta sekä sik.kuvat.fipalvelusta. Myös vierasmajan avain, joka jäi vahingossa yhdelle EKAKeista, on parhaillaan tulossa takaisin. Myös erinäiset kirjoitusvirheet korjataan lopulliseen versioon. Seuraavaksi toimikuntien puheenjohtajat esittelivät omia kohtiaan KSK 1/2008:sta: Ohjelmatoimikunnan asioissa keskustelua herätti PoTa87:n jajatkoilla rikkoutunut pöytä. Keskustelua käytiin korvausvastuun ja yleisen vastuun tiimoilta. Sössötoimikunta onnistui tekemään voittoa ensimmäisellä Sössöllään myymällä siihen mainoksia. Yrityssuhdetoimikunnan kohdalla esille nostettiin mm. Kotimaan pitkän excursiokohteiden mahdollinen julkistaminen. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi muokatun liitteen 7 mukaisen selonteon.

4 8. Toimintakertomus vuodelta 2007 Vuoden 2007 hallitus on laatinut liitteen 8 mukaisen toimintakertomuksen. Vuoden 2007 hallituksen puheenjohtaja Laine esitteli toimintakertomuksen Esittelyssä ilmeni mm. tiedekuntauudistus ja sen vaikutus kiltaan, valtuusto- ja toimariehdokkaiden paljous sekä Sössön hyvä vuosi (Sössö voitti parhaan kiltalehden palkinnon vuonna 2007). Esittely korosti myös rahan/sponssien saamisen vaikeutumista. Kultaisten ansiomerkkien saajiin oli myös viime vuonna paneuduttu. Toimintakertomuksesta avattiin keskustelu, jossa mm. kehuttiin kertomuksen sisältöä. Hallitus 2007 kiitti kuluneesta vuodesta. Toimintakertomukseen korjattiin mm. vääriä nimiä ja sanamuotoja. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi muokatun liitteen 8 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 Vuoden 2007 hallitus on laatinut liitteen 9 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vuodelta Rahastonhoitaja Välimäki esitteli valtuustolle tilikertomuksen ja tilinpäätöksen. Esittelyssä kävi mm. ilmi, että Killanvaihto ja Kesäpäivät veivät suurimman osan virkistystoimintaan budjetoiduista varoista, hallintokulut olivat hieman odotettua suuremmat ja OTMK pysyi budjetissa. Rahaston arvo oli myös tänä vuonna noussut. Tilinpäätöksessä ei oltu huomioitu FXQ:n menomatkakuluja, sillä niistä ei ole vielä tullut laskua. Myös seuraavat asiat aiheuttivat eroavaisuuksia tilinpäätöksen ja talousarvion vuonna 2007 välille: Suunnitellut urheilua koskevat hankinnat eivät toteutuneet. Kiltahuoneeseen ei tehty huomattavia muutoksia. Kopiokorteista ja laulukirjoista ei saatu haluttua voittoa. Kotimaan puolipitkä ei toteutunut. Kiltalehti Sössöä tehtiin viime vuonna vain viisi. Killan vuosijuhlaan käytettävät varat ovat ennen laitettu kohtaan tarjoilut, mutta tänä vuonna ne huomioitiin kohdassa vieraat palvelut. Myös järjestetty jouluristeily oli merkitty kohtaan vieraat palvelut. Tilikertomuksesta ja tilinpäätöksestä 2007 avattiin keskustelu, jossa pohdittiin mm. virkistys- ja edustustoiminnan tappion suuruutta. Kuitenkin tultiin siihen

5 johtopäätökseen, että suurin osa tappiosta johtui sekä Killanvaihdosta ja Kesäpäivistä, jotka ovat ns. ainoa palkka toimareille heidän toiminnastaan. Myös toimareiden tietämys oman toimikunnan rahankäytöstä herätti keskustelua. Todettiin myös, että varaston arvo on noussut aika korkeaksi. (Tosin ansiomerkkejä tilattiin vuonna 2006 paljon, jotta yksittäisen merkin tekokulut olisivat pienet. Tämä kasvatti varaston arvoa huomattavasti.). Valtuusto hyväksyi, että tilinpäätökseen lisätään puuttuvat Oikosulun ovimyyntitulot (1389e). Korjattu tulos: +3424,04e (1389e+2035,04e). Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi muokatun liitteen 9 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastajien lausunto Vuoden 2007 tilintarkastajat Laura Anttila ja Ville Ryhänen esittävät lausuntonsa vuoden 2007 tilinpäätöksestä. Lausunnossa kävi ilmi, että useita laskuja oli maksettu hyväksymättä (pöytäkirjoissa ei ollut merkintöjä näistä laskuista), raha-anomuksista osa oli täytetty väärin ja pöytäkirjat sisälsivät huomattavan paljon kirjoitus- ja kielioppivirheitä. Lausunnossa painotettiin myös, että varaston arvo ei saisi enää kasvaa ja että kirjanpitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 10 olevan tilintarkastajien lausunnon. 11. Tilinpäätöksen hyväksyminen Hallitus esittää, että ylijäämä (3424,04e) jätetään tilille ylijäämä edelliseltä tilikaudelta. Päätös: Valtuusto päätti vahvistaa vuoden 2007 tilinpäätöksen ja jättää vuoden 2007 ylijäämän tilille ylijäämä edelliseltä tilikaudelta. 12. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Tilivelvollisia pyydettiin poistumaan kokoustilasta pohdinnan ajaksi. Todettiin, että valtuusto on edelleen päätösvaltainen (tilivelvollisten poistuttua paikalla oli 13 valtuutettua). Avattiin keskustelu, jossa mm. hallitusta kehuttiin hyvästä ja säästeliäästä rahankäytöstä. Kuitenkin hyväksymättömät laskut ja kirjanpidon puutteet puhuttivat.

6 Keskustelun jälkeen tilivelvolliset pyydettiin takaisin paikalle ja heille kerrottiin mm. seuraavaa: On erittäin hyvä asia, että tänä vuonna ei tehty tappiota. Tulevaisuudessa kirjanpitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota (myös kassan kirjanpito pitäisi pitää ajan tasalla). Varaston arvo on todella korkea ja siksi sisätoimikunta voisikin suorittaa varaston inventaarion. Päätös: Valtuusto päätti antaa vastuuvapauden tilivelvolliselle. 13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Hallitus on laatinut liitteen 13 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2008 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. Hallituksen puheenjohtaja Miettinen esitteli yleisesti toimintasuunnitelman, jossa painottui erityisesti tuleva kiltahuoneremontti, ulkkareiden huomiointi ja englanninkielisten internetsivujen toteutus. Tänä vuonna muodostetaan myös sääntö- ja tulevaisuustyöryhmät. Toimintasuunnitelmasta 2008 avattiin keskustelu, jossa mm. mietittiin kirjoitusvirheiden korjauksia ja joidenkin asioiden selventämistä. Esille tulleet asiat toimintasuunnitelmasta 2008 toimikunnittain: OPINTO: Tapahtuma Energiaa Uudellamaalla puhutti, sillä työmäärään verrattuna siihen on saatu liian vähän rahaa. Nykyistä hallitusta kehoitettiinkin pyytämään siihen lisärahoitusta, ja jos lisärahoitus ei toteudu, koko tapahtuman kannattavuutta tullaan miettimään. Myös palauteryhmien tiedotus puhutti (ryhmistä voisi tiedottaa yhteistyössä kurssin henkilökunnan kanssa). FTMK: Toimintasuunnitelmaan on lisätty kohta alkoholittomat tapahtumat. Fuksimatrikkelia yritetään jälleen toteuttaa. OTMK: Valtuusto ehdotti, että naisten urheilutoimintaa tulisi kehittää. SÖSSÖ: Sana osasto puhutti paljon. Myös Sössön postitusta vanhoille kiltalaisille maksua vastaan on taas mietitty ja sen toteuttamista selvitetään. SISÄ: Sisämestari Kuismin antoi selvennyksen, että kiltahuoneremonttiin pyritään samaan paljon ideoita ja toteutusapua mahdollisimman suurelta joukolta kiltalaisia. VIESTINTÄ: Erityisesti haloped-sähköpostilistat puhuttivat. Myös SIKblogin käyttöä pohdittiin (olisiko blogi vain hallituksen jäsenille vai voisivatko myös tavalliset kiltalaiset kirjoittaa sinne). ULKO: Ulkotoimikunnan teksti pitäisi jäsentää väliotsikoin. EESTEC:n saaman tuen

7 esitys Space seminar liitteessä puhutti. YRITYS: Todettiin, että bioalojen firmojen tuki tulee luultavasti vähenemään Inkubion kiltauduttua. YTMK on myös aktiivisesti mukana Sössöjen mainosten myymisessä, vaikka mainosrahat menevätkin sössötoimikunnalle. Sähköpäivät ajoittuvat syksylle. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä muokatun liitteen 13 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle Killan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle Hallitus päätti kokouksessaan 10/2008 esittää lukuvuoden jäsenmaksuksi kuusi euroa. Päätös: Valtuusto päätti vahvistaa lukuvuoden jäsenmaksuksi kuusi euroa. 15. Talousarvio vuodelle 2008 Hallitus on laatinut liitteen 15 mukaisen talousarvion vuodelle 2008 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. Rahastonhoitaja Wallenius esitteli talousarvion Esittelyssä kävi mm. ilmi, että tulevien jäsenien määrän pienentyminen aiheuttaa muutoksia talousarviossa verrattaessa viime vuoden talousarvioon. Tarkoitus olisi myös saada varaston arvo laskemaan. Myös ISOtoimintaan panostetaan tänä vuonna enemmän rahallisesti. Sähköpäiviin ei ole budjetoitu rahaa. Muutosta viime vuoden talousarvioon aiheuttavat seuraavat asiat: Viestinnän laitehankinnat (esim. uusi näyttö päivystäjän koneeseen). Kuudes sössö tehdään tänä vuonna. EESTEC:n Space seminar (EESTEC saa tänä vuonna hieman enemmän tukea kuin normaalisti). Kiltahuoneremontti on osa budjettia. Talousarviosta 2008 avattiin keskustelu, jossa mm. tarkennettiin että YTMK:n excursiobudjetti on tarkoitettu käytettäväksi mahdollisiin kuljetuksiin, mikäli yritys ei järjestä omaa kuljetusta excursiolle. Kopiokonetoimintaa mietittiin myös. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 15 mukaisen talousarvion vuodelle 2008.

8 16. Valtuuston työryhmät Puhemies Ryhänen esitti perustettavaksi sääntötyöryhmää ja tulevaisuustyöryhmää. Sääntötyöryhmän jäseniksi puhemies Ryhänen esitti puhemies Ryhästä, valtuutettuja Nurminen, Lagus ja Laine, sekä hallituksen edustajina Miettistä ja Walleniusta. Tulevaisuustyöryhmän jäseniksi puhemies Ryhänen esitti varapuhemies Holmia, valtuutettuja Halminen, Idänheimo ja Lahti, kiltapatruuna Partasta, sekä hallituksen edustajina Kuisminia ja Luukkoa. Valtuutettu Idänheimo kannatti ehdotusta. Valtuutettu Heini ilmaisi kiinnostuksensa liittyä tulevaisuustyöryhmään. Tämä ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta. Heinille muistutettiin mahdollisuudesta osallistua tulevaisuustyöryhmään vierailevana jäsenenä. Päätös: Valtuusto päätti perustaa sääntö- ja tulevaisuustyöryhmän puhemies Ryhäsen esityksen mukaisesti (liite 16). 17. Muut esille tulevat asiat Valtuutetut Idänheimo, Lagus ja Rissanen esittivät liitteen 17 mukaisen ponnen hallitukselle koskien kokousmateriaalien toimitusaikataulua sekä itse kokouksen aloittamista ajoissa. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 17 mukaisen ponnen. 18. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Ryhänen päätti kokouksen klo

9 Pöytäkirjan vakuudeksi, Ville Ryhänen Valtuuston puhemies Katariina Lassila Sihteeri Taru Simonen Pöytäkirjantarkastaja Anssi Hakkarainen Pöytäkirjantarkastaja

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4 / 2007 1 Yleistä Syksy on pikku hiljaa pimentynyt, mutta ainakin se on mennyt nopeasti. Tapahtumia on ollut paljon, ja painopiste on ollut ehkä hieman

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 6/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 1.2.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Laura Korhonen Sisä-

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/06 1 Yleistä Vuosi lähenee loppuaan ja sehän tarkoittaa uusien vastuuhenkilöiden kähmintää killalle. Samalla on jälleen noussut esille valintojen myöhäinen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012 Aika: 22.2.2012 kello 14.00 Paikka: Kokoustila Strömberg, Otakaari 5 E 220 Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström Sihteeri:

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Läsnä: Konsta Tuokko, pj. Elisa Aaltonen, siht. Hamilkar Bergroth, Eppu Henriksson, Jakob Mirea, Mikko Närvänen,

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 15/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 11.5.2010 klo 15.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Laura Korhonen

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/05 1 Yleistä Kevät alkaa olla pikku hiljaa takana päin. Aika on tuntunut menevän kovin nopeasti. Alkuvuodesta päätimme lähteä hommiin radikaalilla

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2012 Aika: 12.1.2012 kello 17.00 Paikka: Otakaari 5 E 220, kokoushuone Strömberg Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden Liitto - Agro- forststudenternas Förbund ry Pöytäkirja 6/2011

Maatalous-metsäylioppilaiden Liitto - Agro- forststudenternas Förbund ry Pöytäkirja 6/2011 MMYL ry Hallituksen kokous 6/2011 Aika: 4.5.2011 klo 17:30. Paikka: MMYL ry:n kerhohuone (Latokartanonkaari 7, 1. krs.) Paikalla: Vertti Virkajärvi (pj), Paavo Lyytikäinen, Eeva Puustjärvi, Charlotta Hyttinen,

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Hallituksen kokous 1/2011 Aika:!! 21.1.2011 klo 18:00 Paikka:! Kokoushuone Lakki (Mechelininkatu 3C, 00100 Helsinki) Läsnä:! Vertti Virkajärvi (puheenjohtaja), Alpo Martikainen (sihteeri), Mikko Nieminen,!!

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013

Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Päivämäärä: 26.3.2013 Aika: 18:00 Paikka: Luonnontieteiden talo 1, luentosali XV,

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015 Aika: Lauantai 21.03.2015 12.12 13.58 Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. KEVÄTKOKOUS 2013 Kirkkonummen Taitoluisteluklubi ry. Kyrkslätts Konståkningsklubb rf. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika maanantai 25.3.2013 Paikka Kirkkonummen monitoimihallin kabinetti Klo 17:30 18:30

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot