DFG/TFG 316s-320s. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DFG/TFG 316s-320s. Käyttöohje 04.08 - 51105435 07.08"

Transkriptio

1 DG/TG 316s-320s Käyttöohje s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Määräystenmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus... B Ajoneuvo... B Kuormanottolaitteet... B 4 3 Vakiovarustuksen tekniset tiedot... B Tekniset tiedot - DG/TG 316s/320s... B 8 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Ajoneuvon tyyppikilpi... B Ajoneuvon kuormakaavio... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 14 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Kuljetus... C 1 2 Nosturikuormaus... C 1 3 Trukin varmistaminen kuljetuksen aikana... C 2 4 Ensimmäinen käyttöönotto... C 3 5 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa... C 3 D Ajoneuvon tankkaaminen 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset D 1 2 Dieselpolttoaineen tankkaaminen... D 2 3 Nestekaasupullon vaihtaminen... D 3 E Käyttö 0708.IN 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 3 3 Nostolaitteen käyttäminen ja kallistaminen (o)... E 8 4 Kaksoispolkimen käyttö (o)... E 9 5 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen jokaista käyttöönottokertaa... E 14 6 Ajoneuvon käyttöönotto... E Kuljettajan istuimen säätäminen... E Ohjauspylvään säätäminen... E Turvavyö... E 21 7 Trukin käynnistäminen... E Käynnistäminen, TG... E Käynnistäminen, DG... E Häiriöilmoitukset käytön aikana... E 26 I 1

5 7.4 Moottorin sammuttaminen... E 26 8 Työskentely trukilla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E 27 9 Ajaminen... E Ohjaaminen... E Jarrut... E Maston ja lisälaitteen käyttäminen... E Työlaitteen nopeuden ohjaaminen... E Kuormayksiköiden nostaminen, kuljettaminen ja laskeminen... E Kuorman kuljettaminen... E Käyttäytyminen vaaratilanteissa... E Ajoneuvon pysäköiminen turvallisesti... E Konepelti ja huoltosuojukset... E Huoltosuojukset... E Ajoneuvon hinaaminen... E Perävaunujen hinaaminen... E Häiriötilanteet... E 46 Ajoneuvon kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastukset Huoltotarkistusluettelo DG/TG Huoltotarkistusluettelo DG Huoltotarkistusluettelo TG Jäähdytysainespesifikaatio Käyttöaineet Polttoainetietoja DG Voitelutaulukko Voitelukaavio - DG/TG Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Ajoneuvon valmisteleminen huolto- ja kunnossapitotöitä varten Apukäynnistys Moottorin huolto TG 316s/320s Moottorin huolto DG 316s/320s Jäähdytysaineen väkevyyden tarkistaminen Jäähdytysjärjestelmän täyttäminen Ilmansuodatinpatruunan puhdistaminen/vaihtaminen Pyörien kiinnityksen ja ilmanpaineen tarkistaminen Hydraulijärjestelmä Sähköjärjestelmä Sulakkeiden tarkistaminen Relevaraukset Pakokaasujärjestelmä Uudelleen käyttöönotto puhdistuksen tai kunnossapidon jälkeen Trukin seisottaminen IN I 2

6 14.1 Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Uudelleen käyttöön ottaminen seisottamisen jälkeen Turvatarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen HUSS S - MK -sarjan dieselhiukkassuodattimen käyttöohje Tärkeitä yleisohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita Toimintakuvaus HUSS-ohjausyksikön käyttäminen HUSS-ohjausyksikön käyttöohje Uudistaminen Huolto IN I 3

7 I IN

8 A Z Määräystenmukainen käyttö Laitteen mukana toimitetaan VDMA:n ohjeet trukkien määräysten- ja sääntöjenmukaisesta käytöstä. Ne ovat osa tätä käyttöohjetta, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Trukin käyttöönotossa, käytössä ja huollossa on noudatettava tätä käyttöohjetta. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. Erityisesti on vältettävä liian raskaiden ja toispuoleisten kuormien nostamisen aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Trukkia ei saa käyttää alueilla, joilla on tulipalon tai räjähdyksen vaara eikä alueilla, jotka voivat aiheuttaa korroosiota tai jotka ovat erittäin pölyisiä. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erityistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana on pidettävä henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaisilta käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavilta vaaroilta vältytään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmien torjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai ulkopuolinen henkilö on ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa suorittanut laitteeseen liittyviä töitä epäasianmukaisella tavalla. Lisäosien asentaminen: Sellaisten lisälaitteistojen asentaminen, jotka vaikuttavat trukin toimintoihin tai jotka täydentävät sen toimintoja, on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan lupaa. Z Perävaunun vetäminen Katso luku E, kohta IN A 1

9 A IN

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus DG/TG -sarjan haarukkatrukit ovat kuljettajan istuimella varustettuja, 4-pyöräisiä polttomoottorikäyttöisiä trukkeja. DG-sarjan ajoneuvoissa on dieselmoottori ja TGsarjan ajoneuvoissa nestekaasukäyttöinen ottomoottori. DG/TG mallissa on hydrostaattinen ajokoneisto. Polttomoottori käyttää suurpainepumppua, joka huolehtii hydraulisista toiminnoista, ja pyöriä ohjaavaa kahta hydraulimoottoria. Ajoneuvotyypit ja enimmäiskantavuus Malli Kantavuus (kg)*) Akseliväli (mm) DG/TG 316s DG/TG 320s *) Ajoneuvoon kiinnitetyt kuormakaaviot ratkaisevat kantavuuden. B 1

11 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 1 t Nostosylinteri 8 t Vetokoukku 2 t Nostoketju 9 t Vastapaino 3 t Masto 10 t Ohjausakseli 4 t Kojetaulu 11 t Moottorin kansi 5 t Ohjauspylväs 12 t Hydrostaattinen vetoakseli 6 t Kuljettajan suojakatto 13 t Haarukkakannatin 7 t Kuljettajan istuin 14 t Haarukka B 2

12 2.1 Ajoneuvo Runko ja rakenne: Vakaa, vääntymätön runko, jonka suojissa eri koneistot ja ohjauselementit sijaitsevat, takaa ajoneuvolle korkean staattisen turvallisuuden. Kuljettajan paikka on värinälaakeroitu, mikä vaimentaa tärinät ja äänet. Pitkälle avautuva kuomu ja moottorin kannen sivusuojukset (11) helpottavat huoltoja ylläpitotöiden suorittamista. Hydrauliöljysäiliö on ajoneuvon oikealla puolella. DGsarjassa polttoainesäiliö on integroitu rungon vasemmalle puolelle. TG-sarjan koneiden nestekaasupullo kiinnitetään vastapainossa (9) olevaan pidikkeeseen. Pakokaasulaitteisto ja pakoputki estävät pakokaasujen kulkeutumisen kuljettajan paikalle ja vähentävät pakokaasulaitteiston ääniä. Kuljettajan paikka: Luistamattomat portaat ja kuljettajan suojakaton pylväässä oleva kädensija helpottavat koneeseen nousemista ja siitä poistumista. Kuljettajan suojakatto (6) suojaa kuljettajaa. Kuljettajan istuimessa (7) voi säätää istuinvaimennusta ja istuimen asentoa ja ohjauspylväässä (5) ohjauspyörän kaltevuutta. Ergonomisesti sijoitettuja säätimiä on helppo käyttää, ja ohjaamo on lähes tärinätön. Trukin kuljettajaan kohdistuva kuormitus on siis mahdollisimman vähäinen. Kojetaulun (4) ohjausja varoitusnäytöt mahdollistavat järjestelmän valvomisen käytön aikana ja takaavat siten koneen turvallisuuden. Moottori: Tasaisesti käyvien vesijäähdytteisten moottorien teho on suuri mutta kulutus pieni. DG-sarjan koneiden dieselmoottorit polttavat polttoaineen erittäin puhtaasti kaikissa käyttöolosuhteissa, ja niiden nokiarvot jäävät alle näkyvyysrajan. TGsarjan koneiden ottomoottoreiden pakokaasupäästöjäämät ovat erittäin alhaiset. Ajomoottori: Hydraulipumppu käyttää yksittäisiä hydraulimoottoreita, jotka puolestaan käyttävät vetopyöriä. Käyttöpaneelin ajosuunnan valintavivun avulla valitaan eteen-/taaksepäinajo tai vapaa-asento. Ohjaus: Hydrostaattinen ohjaus, jossa on ohjausakseliin (10) integroitu ohjaussylinteri. Ohjausakseli on laakeroitu itseasennoituvasti runkoon, minkä ansiosta pito on hyvä myös epätasaisella alustalla ajettaessa. Jarrut: Ajoneuvoa jarrutetaan hydraulimoottorien avulla, kunnes se pysähtyy. Tämä minimoi energiankulutuksen. Seistontajarru on automaattikäyttöinen levyjarru. Hydraulijärjestelmä: Kaikki toiminnot on suoritettava huolellisesti ja varoen, suhteutetusti ja samanaikaisesti. Hydraulisia toimintoja ohjataan ohjausvivulla moniohjausventtiilin kautta. B 3

13 Sähköjärjestelmä: Käynnistysakulla ja vaihtovirtalaturilla varustettu 12 voltin laitteisto, jossa on integroitu säädin. Käynnistyksentoiston esto estää virhekäytön käynnistyksen yhteydessä. Lisäksi suojapiiri sallii moottorin käynnistämisen ainoastaan ajosuunnan valintavivun ollessa vapaa-asennossa. Dieselmoottoreiden yhteyteen on asennettu pikaesihehkutusjärjestelmä. Kaasumoottoreissa on kosketukseton elektroninen sytytysjärjestelmä, jonka avulla moottori käynnistyy nopeasti ja ongelmitta. Moottori sammutetaan sytytys-/käynnistyskytkimen avulla. 2.2 Kuormanottolaitteet Masto: Tavoitteenamme on näkyvyyden optimointi. Erittäin lujat teräsprofiilit ovat kapeita, minkä ansiosta erityisesti kolmitasoisessa mastossa näkyvyys haarukoihin on hyvä. Yhtä hyvät tulokset on saatu haarukkakannattimen osalta. Masto ja haarukkakannatin kulkevat kestovoideltujen ja siten huoltovapaiden vinoon asetettujen tukirullien päällä. Lisälaitteet: Trukkiin voidaan liittää lisävarusteina mekaanisia ja hydraulisia lisälaitteita. B 4

14 3 Vakiovarustuksen tekniset tiedot Z VDI standardin mukainen selvitys teknisistä tiedoista. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. B 5

15 DG 316s/320s -sarjan haarukkatrukkien tekninen spesifikaatio Erittely Paino Renkaat/kori Mitat Teho Moottori Muuta Nro Kuvaus Koodi (yksikkö) 1 Valmistaja Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Mallin nimike DG 316s DG 320s 1.3 Ajokoneisto: sähkökäyttöinen, diesel, nestekaasu, muu diesel diesel 1.4 Ohjaus: manuaalinen; vierellä kulkien, seisten tai istuen istuen istuen ohjattava trukki, keräilytrukki 1.5 Kantavuus Q(t) 1,6 2,0 1.6 Kuorman painopiste c(mm) Kuorman etäisyys x(mm) Akseliväli y(mm) :1 Paino - kuormittamaton (kg) Akselikuormitus, kuormattu, edessä/takana (kg) / / Akselikuormitus, kuormittamaton, edessä/takana (kg) / / Pitkittäisvakaus 1,66 1, Rengastyyppi: erittäin kimmoiset, huippukimmoiset, SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) paineilma- polyuretaanirenkaat 3.2 Rengaskoko: edessä (14PR) (14PR) 3.3 Rengaskoko: takana 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Pyörien määrä edessä/takana (x = mekaaninen veto) 2x/2 2x/2 3.6 Raideleveys, edessä b 10 (mm) Raideleveys, takana b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Maston/alustan kallistus, eteen-/taaksepäin ast. 7/10 7/ Maston korkeus, laskettu h 1 (mm) Vapaanosto h 2 (mm) Nostokorkeus h 3 (mm) Ulos ajetun maston korkeus h 4 (mm) Suojakaton korkeus (hytti) h 6 (mm) Istumiskorkeus/pään etäisyys (SIP 100 mm) h 7 (mm) / / Kytkentäkorkeus h 10 (mm) 375/ / Kokonaispituus l 1 (mm) Pituus haarukkapintaan l 2 (mm) Kokonaisleveys b 1 /b 2 (mm) Haarukan mitat s/e/l(mm) 40 / 100 / / 100 / Alusta DIN 15173:n, ISO 2328:n mukaan, luokka/muoto ISO 2A ISO 2A A,B 4.24 Haarukka-alustan leveys/ulkoiset haarukat b 3 (mm) / / Maavara kuormitettuna maston alla m 1 (mm) Maavara akselivälin keskellä m 2 (mm) Käytävän leveys lavan kanssa x 1 200, lava poikittain Ast(mm) Käytävän leveys lavan kanssa 800 x 1 200, lava pitkittäin Ast(mm) Kääntösäde Wa(mm) Ajonopeus kuormitettu/kuormittamaton (km/h) 18,5/19 18,5/ Nostonopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Laskunopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Vetovoima kuormitettu/kuormittamaton (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Nousukyky kuormitettu/kuormittamaton (%) 36/28 29/ Kiihdytysaika kuormitettu/kuormittamaton s 5,1/4,8 5,3/5, Käyttöjarrutyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 7.1 Moottori: valmistaja/malli 404D D Moottorin teho ISO 1585:n mukaan (kw) Kierrosluku (1/min) Sylinterien määrä/iskutilavuus ( /cm 3 ) 4 / / Enimmäisvääntömomentti Nm/rpm 143 / / Ajonhallinnan tyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 8.2 Lisälaitteiden hydrauliöljynpaine (bar) Lisälaitteiden öljyn läpivirtaus l/min AH-J B 6

16 TG 316s/320s -sarjan haarukkatrukkien tekninen spesifikaatio Erittely Paino Renkaat/kori Mitat Teho Moottori Muuta Nro Kuvaus Koodi (yksikkö) 1 Valmistaja Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Mallin nimike TG 316s TG 320s 1.3 Ajokoneisto: sähkökäyttöinen, diesel, nestekaasu, muu nestekaasu nestekaasu 1.4 Ohjaus: manuaalinen; vierellä kulkien, seisten tai istuen istuen istuen ohjattava trukki, keräilytrukki 1.5 Kantavuus Q(t) 1,6 2,0 1.6 Kuorman painopiste c(mm) Kuorman etäisyys x(mm) Akseliväli y(mm) :1 Paino - kuormittamaton (kg) Akselikuormitus, kuormattu, edessä/takana (kg) / / Akselikuormitus, kuormittamaton, edessä/takana (kg) / / Pitkittäisvakaus 1,69 1, Rengastyyppi: erittäin kimmoiset, huippukimmoiset, SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) paineilma- polyuretaanirenkaat 3.2 Rengaskoko: edessä (14PR) (14PR) 3.3 Rengaskoko: takana 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Pyörien määrä edessä/takana (x = mekaaninen veto) 2x/2 2x/2 3.6 Raideleveys, edessä b 10 (mm) Raideleveys, takana b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Maston/alustan kallistus, eteen-/taaksepäin ast. 7/10 7/ Maston korkeus, laskettu h 1 (mm) Vapaanosto h 2 (mm) Nostokorkeus h 3 (mm) Ulos ajetun maston korkeus h 4 (mm) Suojakaton korkeus (hytti) h 6 (mm) Istumiskorkeus /pään etäisyys (SIP 100 mm) h 7 (mm) / / Kytkentäkorkeus h 10 (mm) 375/ / Kokonaispituus l 1 (mm) Pituus haarukkapintaan l 2 (mm) Kokonaisleveys b 1 /b 2 (mm) Haarukan mitat s/e/l(mm) 40 / 100 / / 100 / Alusta DIN 15173:n, ISO 2328:n mukaan, luokka/ ISO 2A ISO 2A muoto A,B 4.24 Haarukka-alustan leveys/ulkoiset haarukat b 3 (mm) / / Maavara kuormitettuna maston alla m 1 (mm) Maavara akselivälin keskellä m 2 (mm) Käytävän leveys lavan kanssa x 1 200, lava poikittain Ast(mm) Käytävän leveys lavan kanssa 800 x 1 200, lava pitkittäin Ast(mm) Kääntösäde Wa(mm) Ajonopeus kuormitettu/kuormittamaton (km/h) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Nostonopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Laskunopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Vetovoima kuormitettu/kuormittamaton (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Nousukyky kuormitettu/kuormittamaton (%) 32/25 28/ Kiihdytysaika kuormitettu/kuormittamaton s 4,8/4,6 4,9/4, Käyttöjarrutyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 7.1 Moottori: valmistaja/malli E 2.0 E Moottorin teho ISO 1585:n mukaan (kw) Kierrosteho (1/min) Sylinterien määrä/iskutilavuus ( /cm 3 ) 4 / / Enimmäisvääntömomentti Nm/rpm 120 / / Ajonhallinnan tyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 8.2 Lisälaitteiden hydrauliöljynpaine (bar) Lisälaitteiden öljyn läpivirtaus l/min AH-J B 7

17 3.1 Tekniset tiedot - DG/TG 316s/320s Ohjausjärjestelmä TYYPPI PUMPPU KIERROSTEN MÄÄRÄ ÄÄRIASENNOSTA ÄÄRIASENTOON täysin hydrostaattinen kuten päähydraulijärjestelmässä 5 Vetoakseli TYYPPI säteismäntäakseli MALLI ESE 02 VOITELUANINEKAPASITEETTI ei olennainen Moottori - DG 316s/320s TYYPPI 404D.22 nelisylinterinen SYTYTYSJÄRJESTYS VAKIOKIERROSLUKU kierr./min (kuormittamaton)/880 kierr./min (tyhjäkäynti) VENTTIILIEN VÄLYS (IMU/PAKO) 0,20 mm kylmänä ÖLJYNPAINE 4,5 baaria, kun kierr./min ÖLJYMÄÄRÄ 8,9 litraa POLTTONESTESÄILIÖ 42 litraa JÄÄHDYTYSAINEEN TÄYTTÖMÄÄRÄ 9,0 litraa Moottori - TG 316s/320s TYYPPI E 2.0 nelisylinterinen SYTYTYSJÄRJESTYS ISKUTILAVUUS cc VAKIOKIERROSLUKU kierr./min (kuormittamaton)/830 kierr./min (tyhjäkäynti) ÖLJYNPAINE 3,0 baaria, kun kierr./min SYTYTYSTULPPATYYPPI NGK BPR 2E tai DENSO W9EXR-U SYTYTYSTULPPIEN ELEKTRODIVÄLI 0,80 mm ÖLJYMÄÄRÄ 4,3 litraa POLTTONESTESÄILIÖ ei olennainen JÄÄHDYTYSAINEEN TÄYTTÖMÄÄRÄ 9,0 litraa Ilmansuodatin TYYPPI Cyclopac-kuivaelementti Jarrujärjestelmä TYYPPI SEISONTAJARRU levyjarrut hydraulipainejärjestelmä käyttää levyä B 8

18 Pyörät ja renkaat RENGASKOKO ks. spesifikaatio RENGASPAINE Malli Vetoakseli - baaria Ohjausakseli - baaria 6,50 10 DG/TG 316s/320s 7,75 9,0 23 x 9 10 DG/TG 316s/320s 9,0 9,0 PYÖRÄN MUTTERIEN VÄÄNTÖMOMENTTI Malli Vetoakseli - Nm Ohjausakseli - Nm DG/TG 316s/320s Renkaat Z KÄYTTÖKOHDE Rengaskoko Tyyppi Malli VETOAKSELI 6.50 x 10 10PR ilmarenkaat, diagonaali DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x PR VETOAKSELI 6.50 x 10 täyskumiprofiili DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x 7 8 VETOAKSELI 23 x 9 x 10 18PR ilmarenkaat, diagonaali DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x PR VETOAKSELI 23 x 9 x 10 täyskumiprofiili DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x 7 8 Hyväksytyt rengastyypit: Trukissa saa käyttää ainoastaan valmistajan hyväksymiä renkaita. Jos olet epävarma renkaiden sopivuudesta, ota yhteyttä paikalliseen JHhuoltoon. Melupäästö JATKUVA ÄÄNITASO EN 12053:n mukaan, yhdenmukainen ISO 4871:n kanssa. Värähtely <80 db (A) Cyclopac-kuivaelementti Jatkuva äänitaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa on huomioitu äänitaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänitaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. KOKO KEHON VÄRÄHTELYN KESKIARVO EN 13059:n mukaan 0,57 m/s Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardimääräyksen mukainen lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuorassa. Se mitataan ajettaessa vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. B 9

19 Sähköjärjestelmä JÄRJESTELMÄ SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC) 12 voltin negatiivinen maadoitus Seuraavia raja-arvoja noudatetaan tuotestandardin Trukkien sähkömagneettinen yhteensopivuus (9/95) mukaan: t Häiriösäteily (EN ) t Häiriökestävyys (EN ) t Sähköstaattinen purkautuminen (EN ) Hydraulijärjestelmä HYDRAULIPUMPPU SÄÄTÖVENTTIILI OHJAUSPAINE PÄÄPAINE SÄILIÖN TILAVUUS HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI 1PX-sarja 5000-sarja 106 baaria 215 baaria 46 litraa 51 litraa Käyttöolosuhteet YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA t käytössä -15 C +40 C Z Valmistaja suosittelee täyttämään hydraulijärjestelmään jäätymätöntä öljyä, jos trukkia käytetään jatkuvasti alle 0 C:n lämpötilassa. Mikäli trukkia käytetään kylmävarastossa tai suuresti vaihtelevissa lämpötila- tai ilmankosteusoloissa, ajoneuvoon tarvitaan erikoisvarustus ja -lupa. B 10

20 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet 22 Kohta Kuvaus 15 Kieltokilpi Oleskelu kuormalaitteen alla kielletty 16 Kiinnityspisteet nosturikuormausta varten 17.1 Kieltokilpi Ajo kuorma nostettuna kielletty 17.2 Kieltokilpi Maston kallistaminen eteenpäin kuorma nostettuna kielletty 18 Haarukan kuormakaavio: kantavuus/kuorman painopiste/nostokorkeus 19 Sivusiirtolaitteen kuormakaavio: kantavuus/kuorman painopiste/nostokorkeus 20 Ajoneuvon tyyppikilpi 21 Kilpi: nostotunkin kiinnityspisteet 22 Kilpi Kuljettajan enimmäispituus B 11

21 4.1 Ajoneuvon tyyppikilpi Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 23 Tyyppi 28 Valmistaja 24 Sarjanumero 29 Omapaino, kg 25 Nimelliskantavuus, kg 30 Kuorman painopisteen etäisyys, mm 26 Nimelliskäyttöteho, kw 31 Valmistusvuosi 27 Valmistajan logo 32 Lisävaruste Z Ajoneuvoon tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (24). B 12

22 4.2 Ajoneuvon kuormakaavio Ajoneuvon kuormakaavio (16) ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden (Q) kilogrammoina maston ollessa pystysuorassa. Kaavion malli riippuu käytetyn maston rakennekorkeudesta. Taulukkomuodossa esitetään enimmäiskantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Kuormakaavio osoittaa toimitustilassa olevan trukin ja haarukoiden piikkien yhteisen kantavuuden. Haarukoiden pituuden ylittäessä mm kuormitus kevenee. Ilman haarukoiden piikkejä toimitettavissa ajoneuvoissa on vakiokilpi. Esimerkki: Sisä- tai ulkomaston nuolimerkinnät (38 ja 39) kertovat kuljettajalle, milloin kuormakaaviossa määrätyt nostokorkeuden rajat saavutetaan. Nuolet on merkitty kaikkiin mastoihin, joiden kantavuus on porrastettu nostokorkeuksien mukaan B 13

23 4.3 Lisälaitteen kuormakaavio Z Lisälaitteiden kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q kunkin lisälaitteen kanssa kilogrammoina. Lisälaitteen kuormakaaviossa ilmoitetun sarjanumeron on vastattava lisälaitteen tyyppikilvessä olevaa sarjanumeroa, sillä valmistaja ilmoittaa kantavuuden kussakin tapauksessa erikseen. Kantavuus ilmoitetaan samoin kuin ajoneuvon kantavuus ja se on merkittävä vastaavalla tavalla. Kuormissa, joiden painopiste on yli 500 mm ylempänä, kantavuudet pienenevät muutetun painopisteen erotuksen verran. B 14

24 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kahdella eri tavalla maston rakennekorkeudesta ja käyttöpaikan paikallisista olosuhteista riippuen: seisovana, masto asennettuna (kun rakennekorkeus on vähäinen) seisovana, masto purettuna (kun rakennekorkeus on suuri), kaikki peruslaitteen ja maston väliset hydraulijohdot irrotettuina. Kokoonpanon ja käyttöönoton turvaohjeet Vain valmistajan kouluttama ja valtuuttama henkilökunta saa suorittaa trukin kokoonpanon käyttöpaikassa, ottaa sen käyttöön ja opastaa kuljettajaa. Hydraulijohdot saa liittää peruslaitteen/maston liitäntään ja trukin saa ottaa käyttöön vasta kun masto on asennettu asianmukaisesti. 2 Nosturikuormaus M Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (katso lastauspaino ajoneuvon tyyppikilvestä). M M Pysäköi trukki turvallisesti (katso luku E). Kiinnitä nosturin nostovälineet maston poikittaispalkkiin (1) ja vetokoukkuun (2). Nostoliinat tai -ketjut saa kiinnittää vain vastapainon yläsilmukkaan ja poikittaispalkin (masto) silmukoihin. Maston tulee olla kallistettuna kokonaan taaksepäin. Mastoon kiinnitettävän nostoliinan tai -ketjun vapaan pituuden on oltava vähintään 2 m. Nosturin nostovälineiden kiinnitysvälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa lisäosia tai kuljettajan suojakattoa. C 1

25 3 Trukin varmistaminen kuljetuksen aikana M Kuljetettaessa trukkia kuorma-autolla tai perävaunulla se on kiilattava ja kiinnitettävä asianmukaisesti paikoilleen. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat ja puupohja. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava lastaus VDI 2700:n ja VDI 2703:n suositusten mukaan. Lastauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Jos masto on asennettuna paikoilleen, käytä laitteen kiinnittämiseen maston ylemmässä poikittaispalkissa olevia silmukoita ja perävaunun kytkentäpultteja. Jos laitetta kuljetetaan ilman mastoa, kiinnitys tapahtuu rungon etuosasta. Viereisessä kuvassa näkyy painopisteen likimääräinen sijainti. C 2

26 4 Ensimmäinen käyttöönotto Vain tehtävään koulutettu henkilöstö saa ottaa laitteen käyttöön ja perehdyttää ajajan sen toimintaan. Jos toimitukseen sisältyy useampia ajoneuvoja, on kiinnitettävä huomiota siihen, että laitetta koottaessa kuorman nostovälineillä, mastoilla ja varsinaisella ajoneuvolla on sama sarjanumero. Ajoneuvon saattamiseksi käyttökuntoon toimituksen tai kuljetuksen jälkeen on suoritettava seuraavat toimenpiteet: Tarkista laitteiston täydellisyys ja kunto. Tarkista moottoriöljyn määrä. Tarkista hydrostaattisen vetoakselin öljymäärä. Tarkista hydrauliöljyn määrä. Tarkista akkuliitännät ja akkuhapon määrä. Ota ajoneuvo käyttöön ohjeiden mukaisesti. 5 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa Jarrujärjestelmä on suunniteltu siten, että levyjarru kytkeytyy automaattisesti päälle trukin pysähtyessä. Siksi jarru on vapautettava hinausta varten jäljempänä kuvatulla tavalla. Ennen haarukkatrukin alla tehtäviä toimenpiteitä masto ja vaunu on tuettava pölkkyjen avulla. Mekaanisen jarrun vapauttaminen Jos haarukkatrukkia joudutaan hinaamaan, on noudatettava seuraavaa menettelyä: Komponentit 73 Kuula 74 Kierretulppa 75 Aluslevy 76 O-rengas Kierretulppien (74) sijainti C 3

27 Poista neljä kierretulppaa (74) hydrostaattisesta vetoakselista. M Jätä kuulat paikalleen vetoakselin koteloon. Irrota aluslevyt (75) ja O-renkaat (76). Asenna kierretulpat (74) takaisin pareittain ja kiristä ne saman tien 30 Nm:n vääntömomenttiin. Hinaa haarukkatrukkia hitaasti. Pyörien ensimmäisen neljänneskierroksen aikana voidaan mahdollisesti havaita vastusta, mikä riippuu ajasta, jonka moottori on ollut sammuksissa. M Trukin hinaaminen moottori sammuksissa aiheuttaa hydrostaattisen vetoakselin ylikuumenemisen. Sen estämiseksi haarukkatrukin enimmäishinausnopeus on 4 km/h, eikä hinausmatka saa olla pitkä. Hinauksen jälkeen aluslevyt ja O-renkaat on ehdottomasti asennettava takaisin paikoilleen. Jos tätä ohjetta ei noudateta, hätä- tai seisontajarrua ei voi käyttää. Poista kierretulpat (74) ja asenna aluslevyt (75) ja uudet O-renkaat (76) paikoilleen. Kiristä kierretulpat vääntömomenttiin 60 ±6 Nm. C 4

28 Vetokohta Trukkia siirrettäessä on käytettävä jäykkää vetotankoa. Trukin hinauskohta on merkitty numerolla (77). Hinauskohdan käyttäminen Paina vetopultti (78) alas ja käännä sitä 90 astetta. Vedä vetopultti ylös ja työnnä perävaunun hinaussilmukka tai aisa aukkoon (79). Työnnä vetopultti aukkoon, paina sitä alaspäin ja käännä 90 astetta siten, että se lukittuu paikalleen. Z Hinattavan ajoneuvon kuljettajan istuimella on oltava joku ohjaamassa ajoneuvoa. Hinaa ajoneuvoa kävelyvauhtia! Koska ohjaustehostus ei ole käytössä, ajoneuvon ohjaaminen vaatii tavallista enemmän voimaa. C 5

29 C 6

30 D Ajoneuvon tankkaaminen 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset Ennen tankkausta tai nestekaasupullon vaihtamista ajoneuvo on pysäköitävä turvallisesti (katso luku E). Palonsuojelutoimet: Polttoaineita ja nestekaasua käsiteltäessä tupakointi sekä avotulen ja muiden syttymislähteiden käsittely tankkausalueella on kielletty. Vaara-alueen merkkinä olevat kilvet on asetettava näkyvälle paikalle. Helposti syttyvien aineiden säilyttäminen tällä alueella on kielletty. Tankkausalueella on oltava käyttövalmiina toimivia sammuttimia. Nestekaasupalojen sammuttamisessa saa käyttää ainoastaan hiilidioksidi-jauhesammuttimia tai hiilidioksidisammuttimia. Varastointi ja kuljetus: Dieselpolttoaineen ja nestekaasun varastotilojen ja kuljetusvälineiden on vastattava niitä koskevia lakisääteisiä määräyksiä. Jos käytettävissä ei ole jakelulaitetta, polttoainetta on säilytettävä ja kuljettava puhtaissa, tarkoitukseen hyväksytyissä säiliöissä. Säiliössä on oltava selkeä merkintä sen sisällöstä. Vuotavat nestekaasupullot on vietävä välittömästi ulkoilmaan ja varastoitava hyvin tuuletettuun tilaan. Asiasta on ilmoitettava kaasuntoimittajalle. Vuotanut dieselpolttoaine on sidottava soveltuvilla aineilla ja hävitettävä voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen. Tankkauksen ja kaasupullonvaihdon suorittava henkilöstö: Nestekaasua käsittelevien henkilöiden on perehdyttävä välttämättömiin tietoihin nestekaasujen ominaisuuksista, jotta kaasun käyttö olisi turvallista. Nestekaasusäiliöiden tankkaaminen: Nestekaasusäiliöt ovat kiinni ajoneuvossa. Ne täytetään nestekaasuasemalla. Tankkauksessa on noudatettava tankkausjärjestelmän ja nestekaasusäiliön valmistajien ohjeita sekä lakisääteisiä ja paikallisia määräyksiä. M Letku-/putkirikkovarmistus Huomio: Nestekaasua käytettäessä laitteistossa on oltava letku-/putkirikkovarmistus, joka estää kaasun äkillisen ulosvirtauksen tuloletkun vaurioituessa. Vain kiinteällä letku-/putkirikkovarmistuksella varustettujen kaasupullojen käyttö on sallittu. Ajoneuvossa olevassa kaasupullon liitännässä on oltava letku-/putkirikkovarmistus (vakiovaruste). Laitteen haltijan on noudatettava soveltuvia säädöksiä, teknisiä standardeja ja tapaturmantorjuntamääräyksiä, jotka koskevat nestekaasun käyttöä. Paljaalla iholla nestekaasu aiheuttaa paleltumia. D 1

31 2 Dieselpolttoaineen tankkaaminen Ajoneuvon saa tankata ainoastaan tankkaukseen tarkoitetuissa paikoissa. Z M Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Avaa polttoainesäiliön korkki (1). Täytä säiliöön puhdasta dieselpolttoainetta. Älä tankkaa säiliötä liian täyteen. Täyttömäärä: DG 316s/320s: 42 l Käytä ainoastaan DIN 590:n mukaista dieselpolttoainetta, jonka setaaniluku on yli 50. M Polttoainemittari (2) näyttää polttoaineen määrän. Kun mittari painuu punaiselle alueelle, säiliö on täytettävä. Älä koskaan aja polttoainesäiliötä täysin tyhjäksi! Ilman joutuminen polttoainejärjestelmään aiheuttaa toimintahäiriöitä. Sulje polttoainesäiliön korkki tankkaamisen jälkeen huolellisesti. D 2

32 3 Nestekaasupullon vaihtaminen Nestekaasupullon saa vaihtaa vain tehtävään koulutettu ja valtuutettu henkilöstö pullon vaihtamiseen tarkoitetuissa paikoissa. Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Sulje sulkuventtiili (3) tiukasti. Käynnistä moottori ja aja nestekaasujärjestelmä tyhjäksi vapaaasennossa. Irrota hattumutteri (4) sopivalla avaimella pitäen samalla vastaan kahvasta (6). Irrota letku (5) ja ruuvaa venttiilinsuojus heti kiinni tyhjään nestekaasupulloon. Löysää kiristyshihnoja (8) ja poista peitelevy (7). Irrota kaasupullo varovasti pidikkeestä ja aseta se turvallisesti syrjään. Ajoneuvossa saa käyttää ainoastaan 18 kg:n (29 litran) nestekaasuvaihtopulloja. Aseta uusi kaasupullo pidikkeeseen ja käännä sitä siten, että sulkuventtiilin istukka on alaspäin. Kiinnitä kaasupullo hyvin kiristyshihnojen avulla. Kiinnitä letku määräysten mukaisesti takaisin paikalleen. Avaa sulkuventtiili varoen ja tarkista liitoksen tiiviys vaahtoavan aineen avulla. D 3

33 o Z o M Täydennettävät nestekaasupullot, joiden täyttömekanismi on keskellä Täydennettävissä nestekaasupulloissa on poistoventtiili (10), täytön pysäytysventtiili (11), turvaventtiili (12) ja kaasumäärän näyttö (13). Sulje poistoventtiili säiliön täyttämiseksi, ruuvaa täytön pysäytysventtiilin suojus irti ja työnnä nestekaasupumpun suutin täyttöliitäntään. Täytön pysäytysventtiili lopettaa täytön automaattisesti, kun säiliön enimmäiskaasumäärä on täyttynyt. Ruuvaa suojus täytön jälkeen takaisin paikoilleen. Noudata kaikkia nestekaasupumppuun mahdollisesti liitettyjä ohjeita ja määräyksiä nestekaasupullon täytöstä. Turvallisuusohjeet: Säiliö ja mittauslaitteisto on tarkistettava säännöllisesti käyttövaltiossa voimassa olevien määräysten mukaisesti mekaanisten vaurioiden, ruostumisen ja muiden vaurioiden varalta. Säiliöiden korjaustöitä saa tehdä ainoastaan tehtävään koulutettu henkilöstö. Haarukkatrukit, joissa on kaksi nestekaasupulloa Kahden kaasupullon telineen käyttö on sallittu vain, jos ajoneuvossa on toimiva peruutuskamerajärjestelmä ja sivupeilit ajoneuvon molemmilla puolilla. Kaasupullojen omien sulkuventtiilien lisäksi laitteessa on syöttöventtiili. Venttiilin avulla voidaan valita, kummasta pullosta kaasua syötetään. Kahden kaasusäiliön samanaikainen käyttö ei ole mahdollista eikä sallittua. Kaasunsyötön katkaisemiseksi on suljettava kummankin kaasupullon sulkuventtiilit D 4

34 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa: Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut soveltuvat henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan on tiedettävä oikeutensa ja velvollisuutensa, oltava perehtynyt trukin ohjaukseen ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä trukkia, jota ohjataan jalan laitteen vieressä kulkien, kuljettajalla on oltava suojajalkineet. Trukin käyttö on kielletty sivullisilta: Kuljettaja on käyttöaikana vastuussa trukista. Hänen on kiellettävä sivullisilta trukin ajaminen ja muu käyttö. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja puutteet: Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset: Kuljettaja ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman erityiskoulutusta ja - lupaa. Hän ei missään tapauksessa saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. M Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä trukin tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukanpiikit tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskettava tai putoava lisälaite saattavat osua. Sivulliset on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on annettava varoitusmerkki ajoissa. Jos sivulliset eivät käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, trukki on pysäytettävä välittömästi. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvattuja turvalaitteita, varoituskilpiä ja -ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ajoneuvot, joissa kuljettajan pään liikkuvuus on rajoitettu, on varustettu kuljettajan näkökentässä olevalla varoituskilvellä. Kilvessä suositeltua kuljettajan enimmäispituutta on ehdottomasti noudatettava. E 1

35 E 2

36 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Kohta Hallinta- tai näyttöelementti 1 Varoitusvalo, seisontajarru Toiminto t Valon syttyminen osoittaa, että seisontajarru on käytössä. 2 Polttoainenäyttö (DG) t Ilmoittaa, kuinka paljon säiliössä on jäljellä polttoainetta. 3 Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö t Ilmoittaa jäähdytysnesteen lämpötilan. 4 Vapaa-asento t Valon syttyminen osoittaa, että ajosuunnan valintakytkin on vapaaasennossa. 5 o ei käytössä 6 Hydrostaattisen ajokoneiston varoitusvalo o Valon syttyminen osoittaa, että hydrostaattinen ajokoneisto on viallinen. Valon hidas vilkkuminen tarkoittaa hydrostaattisen ajokoneiston vähäistä vikaa, esimerkiksi ajopolkimen potentiometrin, mastovivun tai moottorin ohjausyksikön vikaa. Nopea vilkkuminen tarkoittaa vakavaa hydrostaattisen ajokoneiston vikaa (ajoneuvo pakotetaan jarruttamaan), esimerkiksi pumpun potentiometrin, jarrupolkimen tai 5 voltin virtapiirin vikaa. Pysyvästi ajon aikana palava valo tarkoittaa moottorin kierroslukuanturin vikaa. 7 Valot o Osoittaa, että etuajovalot palavat. 8 Moottorin öljynpaineen varoitusvalo 9 Ei käytössä o 10 Ei käytössä o t Valon syttyminen on merkki siitä, että moottorin voiteluöljynpaine on liian alhainen. E 3

37 E 4

38 Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 11 t ei toimintoa 12 Turvavyön varoitusvalo o Valon syttyminen osoittaa, ettei turvavyötä ole kiinnitetty asianmukaisesti. 13 Ajosuunnanosoittimen merkkivalo 14 Varoitusvalo, polttoaineen määrä (DG) 15 Ajan/käyttötuntien näyttö 16 Esihehkutuksen merkkivalo (DG) 17 Latausvirran varoitusvalo o Osoittaa ajosuunnanosoittimen toiminnan (vasemmalle/oikealle). t Valon syttyminen on merkki siitä, että polttoainetta on liian vähän. t Ilmoittaa kuluneen työskentelyajan / kuluneet käyttötunnit. t Osoittaa kylmäkäynnistysjärjestelmän toiminnan. t Valon syttyminen on merkki siitä, ettei akku lataudu. 18 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaaminen haluttuun suuntaan. 19 Lämmitys-/ilmaliitännän muodostaminen 20 Ohjauspylvään säätövipu o t Ohjauspylvään kaltevuuden säätäminen. E 5

39 E 6

40 Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 21 Lämmitys o Lämmityksen säätäminen (sivu E13). 22 Ajopoljin t Moottorin kierrosluvun tai ajo- ja nostonopeuden säätäminen. 23 Ohjausvivun nostaminen/laskeminen 24 Ohjausvipu: maston kallistaminen t Haarukkakannattimen nostaminen/laskeminen. Haarukkakannattimen nostaminen: vedä vipua taaksepäin. Haarukkakannattimen laskeminen: työnnä vipua eteenpäin. t Maston kallistaminen eteen- tai taaksepäin. Maston kallistaminen eteenpäin: työnnä vipua eteenpäin. Maston kallistaminen taaksepäin: vedä vipua taaksepäin. 25 Kytkin o Lamput, sumun hajotin jne. 26 Sytytys-/käynnistyskytkin 27 Pääkytkin (hätäpysäytys) 28 Varoitussignaalin painike t Sähkönsyötön kytkeminen päälle ja pois päältä. Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät sivulliset pääse käynnistämään ajoneuvoa. t Päävirtapiiri katkaistaan, kaikki sähkötoiminnot kytkeytyvät pois päältä. Moottori sammutetaan. Trukkia jarrutetaan voimakkaasti. Tätä kytkintä saa käyttää trukin pysäyttämiseen vain hätätilanteessa. Tavallisissa olosuhteissa on noudatettava sivulla E 25 ilmoitettuja pysähtymisohjeita. t Akustisen varoitussignaalin antaminen. 29 Ajosuunnan valintavipu 30 Hidasajo-/jarrupoljin 31 Seisontajarrun kytkin 32 5-portainen valintakytkin t Ajosuunnan valitseminen. t 1. alue: hidasajon säätäminen. 2. alue: käyttöjarrun aktivoiminen. t Seisontajarrun aktivoiminen tai vapauttaminen: Käännä kytkin asentoon 1 lukitaksesi jarrun. Käännä kytkin asentoon 0 vapauttaaksesi jarrun. t Jokainen porras nostaa tai laskee kiihdytysja jarrutusnopeutta. E 7

41 3 Nostolaitteen käyttäminen ja kallistaminen (o) Keskusohjauslaite Keskusohjausvipu Lisäohjausvipu Symboli Tarkoitus Symboli Tarkoitus 1. Maston kallistaminen eteenpäin. 5. Maston kallistaminen taaksepäin. 2. Haarukan piikkien nostaminen ja maston kallistaminen eteenpäin. 3. Haarukan piikkien nostaminen. 6. Haarukan piikkien laskeminen ja maston kallistaminen taaksepäin. 7. Haarukan piikkien laskeminen. 4. Haarukan piikkien nostaminen ja maston kallistaminen taaksepäin. 8. Haarukan piikkien laskeminen ja maston kallistaminen eteenpäin. E 8

42 4 Kaksoispolkimen käyttö (o) Johdanto Tämän toiminnon ansiosta kuljettaja voi säätää ajosuuntaa kahden polkimen avulla. Järjestelmän ansiosta nopeuden ja ajosuunnan säätäminen onnistuu tarkasti kahden helppokäyttöisen polkimen avulla. Oikea jalka: eteenpäin. Vasen jalka: taaksepäin. Kaksoispoljin Taaksepäin/ ajopoljin Jarru-/ hidasajopoljin Eteenpäin/ ajopoljin Ajosuunta-/ajopolkimet Ajosuuntapolkimen avulla nostetaan kierroslukua ja ajonopeutta. Kun jalka nostetaan polkimelta, trukin nopeus hidastuu. Jos jalka nostetaan polkimelta äkkinäisesti, haarukkatrukin nopeus hidastuu hallitusti ja lopulta trukki pysähtyy. Jarru-/hidasajopoljin Jos jarru-/hidasajopoljinta painetaan samanaikaisesti ajosuunta- tai ajopolkimen kanssa, haarukkatrukin nopeutta ja ajosuuntaa säädetään tarkasti. E 9

43 t Z Vaihdevipu Kun vaihdevipu on keskiasennossa, vaihteisto on tyhjäkäynnillä. Työnnä vipua eteenpäin valitaksesi eteenpäinajon vaihteen. Z Työnnä vipua taaksepäin valitaksesi taaksepäinajon vaihteen. Moottori ei käynnisty, kun vaihdevipu on eteenpäin- tai taaksepäinajon asennossa. E 10

44 o Z Ohjauspylvääseen integroitu vaihteenvalitsin Ohjauspylvään vivulla varustetuissa trukeissa tämä vipu korvaa perusmallin vaihteenvalitsimen. Kun ohjauspylvään vipu on keskiasennossa, vaihteisto on tyhjäkäynnillä. Työnnä vipua eteenpäin valitaksesi eteenpäinajon vaihteen. Työnnä vipua taaksepäin valitaksesi taaksepäinajon vaihteen. Z Moottoria ei voi käynnistää, kun vipu on eteenpäin- tai taaksepäinajon asennossa. t 5-portainen ajotavan valintakytkin TCS-järjestelmän (Total Control System) avulla voidaan ohjata 36 tehoparametria. Näin ollen asetusmahdollisuuksia on useita. Kokonaisuuden yksinkertaistamiseksi kytkimellä voidaan valita viisi esiohjelmoitua yhdistelmää. Ohjelmistoparametrit on kehitetty siten, että ne vastaavat viittä tyypillistä trukin käyttötilannetta. Kunkin käyttötilanteen kannalta optimaaliset ajoneuvon ominaisuudet voidaan säätää kääntämällä 5-portaista kytkintä. 5-portainen valintakytkin Seisontajarrun kytkin E 11

45 Lastaaminen/purkaminen: suurin teho ja tuottavuus tehokkaaseen lastaamiseen ja purkamiseen lyhyillä matkoilla ja matalissa nostokorkeuksissa. Ulkokäyttö: nopeat työvaiheet ulkokäytössä lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla keskimääräisissä nostokorkeuksissa. Nopeasti reagoiva lisähydrauliikka. Sekakäyttö: hyvä kokonaisteho erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sisäkäyttö: alennettu moottorin kierrosluku. Pehmeät ajo-ominaisuudet, suuri nostonopeus. Kontrolloituun työskentelyyn ahtaissa tiloissa. Turvallisuus: alennettu teho ja vähäisemmät pakokaasut sekä vähäisempi polttoaineenkulutus. Särkyvien tuotteiden lastaamiseen, työskentelyyn jalankulkuväylillä, meluaroilla alueilla tai yöaikaan. M Z Z Pysäytä trukki ja kytke seisontajarru päälle. Valitse haluamasi ajotapa. Ajotapaa voi muuttaa vain trukin seistessä paikallaan. Trukin käyttö on sallittua vain oikein asetettua ajotapaa käyttäen. Trukeissa, joissa ei ole 5-portaista kytkintä, ajo-ominaisuudet on säädetty tehtaalla. E 12

46 o Lämpötilan säädin Käännä termostaatin säätönuppia (41) vastapäivään laskeaksesi kuljettajan hytin lämpötilaa. Käännä tuulettimen säätönuppia (42) myötäpäivään säätääksesi ilmavirtausta. Jos haluat kytkeä tuuletuksen pois päältä, käännä tuulettimen säätönuppi asentoon O. Paina ilmanvirtauksen säädin (43) mahdollisimman pitkälle alas ohjataksesi ilmanvirtauksen kuljettajanhytin lattiaan. Työnnä ilmanvirtauksen säädin (43) mahdollisimman pitkälle ylös kytkeäksesi kuljettajanhytin lattiaan suunnatun ilmanvirtauksen pois päältä. Tuulilasiin kohdistuvan ilmanvirtauksen säätö ei riipu tästä vivusta. E 13

47 Äänimerkki Paina painiketta (25) antaaksesi äänimerkin. 5 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen jokaista käyttöönottokertaa M Ajoneuvo Koko ajoneuvon (erityisesti pyörien ja kuorman nostovälineiden) tarkistus selvästi näkyvien vaurioiden varalta. Tarkista istuinvyön toiminta (katso sivu E21). Tarkista, että kuormaketjut on kiristetty tasaisesti. Moottoriöljyn määrän tarkistaminen - TG Avaa konepelti (katso sivu E 43). Vedä öljytikku ulos (44, 46 tai 48). Pyyhi öljytikku nukkaamattomalla liinalla ja työnnä se kokonaan takaisin aukkoon. Vedä öljytikku uudelleen ulos ja tarkista, että öljytaso on merkintöjen MIN ja MAX välillä. Jos öljytaso on merkintöjen keskipistettä alempana, on täyttöaukon korkki (43) poistettava ja oikeanlaista öljyä lisättävä niin paljon, että pinta ulottuu öljytikun MAX-merkintään saakka. E 14

48 Moottoriöljyn määrän tarkistaminen - DG Vedä öljytikku ulos (50). Pyyhi öljytikku nukkaamattomalla liinalla ja työnnä se kokonaan takaisin aukkoon. Vedä öljytikku uudelleen ulos ja tarkista, että öljytaso on merkintöjen MIN ja MAX välillä. Jos öljytaso on merkintöjen keskipistettä alempana, on täyttöaukon korkki (49) poistettava ja oikeanlaista öljyä lisättävä niin paljon, että pinta ulottuu öljytikun MAX-merkintään saakka. E 15

49 Hydrauliöljyn määrän tarkistaminen Kun öljy on kylmää Aja masto kerran kokonaan ylös ja takaisin sisään. Sammuta moottori. Vedä öljytikku (53) ulos ja pyyhi se puhtaalla liinalla. Tarkasta hydrauliöljyn taso. Tason on oltava öljytikun merkintöjen MIN ja MAX välillä. Lisää tarvittaessa öljyä öljytikun MIN-merkintään asti. Kun öljy on kuumaa Z Aja masto kerran kokonaan ylös ja takaisin sisään. Sammuta moottori. Vedä öljytikku (53) ulos ja pyyhi se puhtaalla liinalla. Tarkista hydrauliöljyn määrä. Tason on oltava juuri öljytikun MAX-merkinnän yläpuolella. Lisää öljyä tarvittaessa sen verran, että sen taso on hieman öljytikun MAX-merkinnän yläpuolella. Jos moottori sammuu tai käy epätasaisesti maston ollessa ajettuna ylös, masto on laskettava hitaasti kokonaan alas. E 16

50 Jäähdytysaineen määrän tarkistaminen M Tarkista tasaussäiliön (56) jäähdytysaineen määrä. Jäähdytysaineen tason on oltava merkintöjen MIN ja MAX välillä. Jos jäähdytysainetaso on MIN-merkinnän alapuolella, jäähdytysjärjestelmässä saattaa olla vuoto. Ajoneuvon saa tällöin ottaa käyttöön vasta kun vian aiheuttaja on korjattu. Kun moottori on kuuma, jäähdytysjärjestelmä on paineen alaisena. Avaa tasaussäiliön kantta hitaasti, jotta paine purkaantuu. Lisää järjestelmään samassa suhteessa sekoitettua veden ja pakkasnesteen liuosta, jota ajoneuvossa on ennestään. Jäähdytysjärjestelmän tyhjentäminen Järjestelmän voi tyhjentää avaamalla jäähdyttimessä ja sylinteriryhmän sivussa sijaitsevat laskuhanat. Poista tasaussäiliön kansi tyhjennyksen ajaksi. Varmista, etteivät sivulliset pääse käyttämään trukkia. Polttoaineen määrän tarkistaminen - (DG) Kytke sytytys-/käynnistyskytkin (26) asentoon I. Tarkista polttoaineen määrä polttoainemittarista (2). Lisää tarvittaessa dieselpolttoainetta (katso luku D, kohta 2). E 17

51 Tuulilasinpesunesteen määrän tarkistaminen Tarkista, että säiliössä (1) on riittävästi tuulilasinpesunestettä. Lisää nestettä tarvittaessa. Käytä talvella tuulilasinpesunestettä, johon on lisätty pakkasnestettä. 1 Pyörät ja renkaat Tarkista pyörät ja renkaat kulumisen varalta (katso luku ). Tarkista rengaspaineet (vain ilmarenkaat) (katso luvussa B oleva rengaspainetaulukko). E 18

52 6 Ajoneuvon käyttöönotto o M Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköjä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella. Ajoneuvot, joissa kuljettajan pään liikkuvuus X on rajoitettu Jos suositeltua pituutta ei noudateta, ajoneuvon käyttö saattaa aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaraa, jolloin kuljettajan epäterveellinen ryhti ja liiallinen ruumiillinen rasitus saattavat johtaa tilapäisiin tai pysyviin vaurioihin. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon kuljettajien pituus ei ylitä ilmoitettua enimmäispituutta. Lisäksi laitteen haltijan on tarkistettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä se aiheuta rasitusta. E 19

53 6.1 Kuljettajan istuimen säätäminen Z Optimaalisen istuinvaimennuksen saavuttamiseksi kuljettajan istuin on säädettävä kuljettajan painon mukaan. Istuimen säätäminen kuljettajan painon mukaan Istu kuljettajan istuimelle. Painon ollessa oikein säädetty kuljettajan painonäytön nuoli (59) on kalibrointiviivan yläpuolella. Jos nuoli on liian pitkällä vasemmalla tai oikealla, istuin on säädettävä kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä tätä varten painonsäätövipua (1) n. 90 eteenpäin. Paina painonsäätövipua (1) alaspäin säätääksesi istuimen pienempää kuljettajan painoa vastaavaksi. Paina painonsäätövipua (1) ylöspäin säätääksesi istuimen suurempaa kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä säätämisen jälkeen vipu takaisin lähtöasentoon. Selkänojan säätäminen: Istu kuljettajan istuimelle. Vedä selkänojansäätöä (2) ylöspäin ja säädä selkänojan kaltevuutta. Vapauta selkänojansäätö (2), jolloin selkänoja lukittuu. Istumisasennon säätäminen: Vedä pitkittäissäätöä (3) ylöspäin ja aseta kuljettajan istuin oikeaan istumisasentoon työntämällä istuinta eteen- tai taaksepäin. Anna pitkittäissäädön (3) lukittua. Pitkittäissäädön on lukituttava varmasti säädettyyn asentoon. Kuljettajan istuimen säätöä ei saa muuttaa ajon aikana! E 20

54 6.2 Ohjauspylvään säätäminen Vapauta ohjauspylvään säätövipu (20) liikuttamalla sitä nuolen suuntaan (L) kohti kuljettajan istuinta. Muuta ohjauspylvään (62) kaltevuutta sopivaksi kääntämällä sitä eteen- tai taaksepäin. Paina ohjauspylvään säätövipu nuolen suuntaan (). 6.3 Turvavyö Kiinnitä turvavyö aina ennen trukin liikuttamista. Vyö suojaa kuljettajaa vakavilta loukkaantumisilta! Z Suojaa turvavyö likaantumiselta (peitä vyö esim. seisokin ajaksi) ja puhdista se säännöllisesti. Sulata ja kuivaa jäätynyt vyölukko ja vyökela, jotta ne eivät jäätyisi uudelleen. Ilman kuivalämpötila ei saa olla yli +60 C! Älä tee muutoksia turvavyöhön! Toimintahäiriöt aiheuttavat huomattavan vaaran. Vaihda turvavyöt aina tapaturmien jälkeen. Käytä jälkivarustelussa ja korjauksessa vain alkuperäisvaraosia. Vaurioituneet tai toimimattomat turvavyöt on annettava valtuutetun myyjän tai sivuliikkeen vaihdettavaksi. Vedä vyö kokonaan ulos ja tarkista kuitujen rispaantuminen. Tarkista vyölukon toiminta ja vyön moitteeton kelautuminen vyökelaan. Tarkista suojus vaurioiden varalta. Estoautomaatikan testaaminen: M M Z Pysäköi trukki vaakasuoralle alustalle. Vedä vyötä nykäyksittäin ulos. Automatiikan tulee estää vyön vetäminen ulos. Avaa konepeltiä noin 30 :n verran. Automatiikan tulee estää vyön vetäminen ulos. Voimakkaasti kallistuneen trukin käynnistäminen Estoautomatiikka estää vyön vetämisen ulos, kun trukki on voimakkaasti kallistunut. Vyötä ei silloin voi enää vetää kelasta ulos. Aja trukki varovasti pois kaltevasta asennosta ja kiinnitä turvavyö. E 21

DFG/TFG 540-550. Käyttöohjeet 07.08 - 51105338 09.08

DFG/TFG 540-550. Käyttöohjeet 07.08 - 51105338 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Käyttöohjeet s 51105338 09.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Käyttöohje s 51077676 09.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

DFG/TFG 316 / 320. Käyttöohje 04.06- 51011148 02.07

DFG/TFG 316 / 320. Käyttöohje 04.06- 51011148 02.07 DG/TG 316 / 320 04.06- Käyttöohje s 51011148 02.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90 Mukava ja turvallinen ohjaamo, jonka ergonomia on esimerkillinen Vankka hydrodynaaminen vaihteisto tehokasta voimansiirtoa varten, huoltovapaat monilevyjarrut Erittäin hiljainen: ohjaamon äänitaso vain

Lisätiedot

DFG/TFG 425s / 435s. Käyttöohje 10.07- 51077944 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Käyttöohje 10.07- 51077944 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Käyttöohje s 51077944 01.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

DFG/TFG 425/430/435. Käyttöohje 07.04- 52025755 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Käyttöohje 07.04- 52025755 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Käyttöohje s 52025755 02.08 Supplement: Brake System, Post 09/2007 Trucks As of 09/2007, DG/TG 425-435 series trucks have been fitted with a new service brake system. In future,

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu Roclan 2 Humanic työntömastotrukit on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä. Olipa kyseessä uusi kuljettaja tai alan konkari, trukki mukautuu hallitusti kuljettajan ajotapaan - liikkeellelähtö, ajo

Lisätiedot

Työntömastotrukki t

Työntömastotrukki t Työntömastotrukki 1.4-2.5 t R & E -sarja Kylmävarasto RRE140HC/HEC/ HCC/ RRE160HC/HEC/ HCC/ RRE180HC/HEC/ HCC/ RRE200HC/HEC/ HCC/ RRE250HC/HEC/ HCC/ www.toyota-forklifts.eu Työntömastotrukki, kylmävarasto,

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Käyttöohjeet 51139145 02.11 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Erittäin tehokas trukki, jonka energiatehokkuus on optimaalinen Varustevaihtoehtojen Efficiency ja Drive & Lift Plus avulla trukin tehoa voidaan mukauttaa kulloiseenkin käyttötarpeeseen Parametriohjaus

Lisätiedot

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Käyttöohjeet 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Käyttöohjeet 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Käyttöohjeet 51167699 08.12 s DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1.5-3,0 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1.5-3,0 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1. - 3,0 t 8FGCU www.toyota-forklifts.eu Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1. - 1.7 t Tekniset tiedot 8FGCU1 8FGCU18 1.1 almistaja TOYOTA TOYOTA 1.2 Malli

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. Paalivaunu

YLEISKUVAUS. Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 1 (6) YLEISKUVAUS Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 2 (6) Sisällysluettelo: 1. LAITTEEN YLEISKUVAUS...3 1.1. Koneen yleiskuva ja pääkomponentit...3 1.2. Koneen yksilöinti-,

Lisätiedot

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference OP Quick start K FINLNI 7-07-2008 8:30 Pagina FordKa Pikaopas Owner s handbook Feel the difference K0468_Service_Portfolio_090508. 09.05.2008 5:52:47 Uhr 604.39.309 PP K FIN 22-07-2008 :37 Pagina S MNU

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Käyttöohjeet 51195793 03.13 s DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Käyttöohjeet 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Käyttöohjeet 51151570 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 11.09 - Käyttöohjeet 51158586 07.10 s DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t www.toyota-forklifts.fi Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,75 t Tekniset tiedot 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Valmistaja TOYOTA

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Käyttöohjeet 51287764 11.14 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Lisätiedot

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE Sisältö 1 Tekniset tiedot... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Käyttötarkoitus... 3 4 Näppäimet... 3 5 Käyttö... 4 5.1 Tavallinen täyttö... 4 5.2 Ylitäyttö... 4 5.3

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Käyttöohjeet 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Käyttöohjeet 51289401 11.14 s DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Käyttöohjeet. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Käyttöohjeet. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Käyttöohjeet 51144695 05.10 s DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän

Lisätiedot

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

CS2610 KIOTI-PIENOISTRAKTORI

CS2610 KIOTI-PIENOISTRAKTORI CS2610 KIOTI-PIENOISTRAKTORI PIENOISTRAKTORI sc2610 Laadukas dieselmoottori Optimoitu 26 hevosvoiman dieselpolttomoottori on erittäin tehokas ja sen polttoaineenkulutus on pieni. Öljyn/nesteiden täyttö-

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08

ETX 513/515 ml. KH. Käyttöohjeet 10.04 - 52029817 07.08 ETX 513/515 ml. KH 10.04 - Käyttöohjeet s 52029817 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi

PETIKONTIE 1 01720 VANTAA PUH: 09 855 33 400 MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN. www.abc-karry.fi MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN www.abc-karry.fi 1 PINOAMISVAUNU SFH1016/7699109 Nostoteho 1000kg Nostokorkeus 1600mm Haarukkapituus 1150mm Haarukan koko 160x60mm Kokonaisleveys 715mm Koneen korkeus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista.

Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista. F I A T 5 0 0 P I K A O P A S Käänny auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista. KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalojen hallinta

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

302.7D CR. Hydraulinen minikaivukone. Moottori Nettoteho 15,2 kw 20,7 hp Bruttoteho 17,9 kw 24,3 hp Paino Työpaino 2 670 kg 5 890 lb

302.7D CR. Hydraulinen minikaivukone. Moottori Nettoteho 15,2 kw 20,7 hp Bruttoteho 17,9 kw 24,3 hp Paino Työpaino 2 670 kg 5 890 lb 302.7D CR Hydraulinen minikaivukone Moottori Nettoteho 15,2 kw 20,7 hp Bruttoteho 17,9 kw 24,3 hp Paino Työpaino 2 670 kg 5 890 lb Pieni koko Vähemmän vaurioita takuuvarma parempi tuottavuus Pieni säde

Lisätiedot

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet KUNERT Professional KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet Suojakaari Istuin on varustettu suojakaarella. Kiinnitä kaari liittämällä se käsinojen kummaltakin puolelta löytyviin kiinnikkeisiin (kuva 21.) Poistaaksesi

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Käyttöohjeet 12.05 - 50468493 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Käyttöohjeet 50468493 07.12 s ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Pyörällisen suihkutuolin osat

Pyörällisen suihkutuolin osat Pyörällisen suihkutuolin osat 1 Työntökahva 2 Selkänoja 3 Istuimen kansi 4 Kiinnitysruuvi 5 Kannellinen ämpäri 6 Rengas, 4 (valinnainen) 7 Kaksiosainen lukitusjarru 8 Käsinoja 9 Jarru 24 :n pyörään (valinnainen)

Lisätiedot

EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08

EFG 535/540/545/550. Käyttöohjeet 01.04 - 52016510 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Käyttöohjeet s 52016510 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot