DFG/TFG 316s-320s. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DFG/TFG 316s-320s. Käyttöohje 04.08 - 51105435 07.08"

Transkriptio

1 DG/TG 316s-320s Käyttöohje s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Määräystenmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus... B Ajoneuvo... B Kuormanottolaitteet... B 4 3 Vakiovarustuksen tekniset tiedot... B Tekniset tiedot - DG/TG 316s/320s... B 8 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Ajoneuvon tyyppikilpi... B Ajoneuvon kuormakaavio... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 14 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Kuljetus... C 1 2 Nosturikuormaus... C 1 3 Trukin varmistaminen kuljetuksen aikana... C 2 4 Ensimmäinen käyttöönotto... C 3 5 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa... C 3 D Ajoneuvon tankkaaminen 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset D 1 2 Dieselpolttoaineen tankkaaminen... D 2 3 Nestekaasupullon vaihtaminen... D 3 E Käyttö 0708.IN 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 3 3 Nostolaitteen käyttäminen ja kallistaminen (o)... E 8 4 Kaksoispolkimen käyttö (o)... E 9 5 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen jokaista käyttöönottokertaa... E 14 6 Ajoneuvon käyttöönotto... E Kuljettajan istuimen säätäminen... E Ohjauspylvään säätäminen... E Turvavyö... E 21 7 Trukin käynnistäminen... E Käynnistäminen, TG... E Käynnistäminen, DG... E Häiriöilmoitukset käytön aikana... E 26 I 1

5 7.4 Moottorin sammuttaminen... E 26 8 Työskentely trukilla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E 27 9 Ajaminen... E Ohjaaminen... E Jarrut... E Maston ja lisälaitteen käyttäminen... E Työlaitteen nopeuden ohjaaminen... E Kuormayksiköiden nostaminen, kuljettaminen ja laskeminen... E Kuorman kuljettaminen... E Käyttäytyminen vaaratilanteissa... E Ajoneuvon pysäköiminen turvallisesti... E Konepelti ja huoltosuojukset... E Huoltosuojukset... E Ajoneuvon hinaaminen... E Perävaunujen hinaaminen... E Häiriötilanteet... E 46 Ajoneuvon kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastukset Huoltotarkistusluettelo DG/TG Huoltotarkistusluettelo DG Huoltotarkistusluettelo TG Jäähdytysainespesifikaatio Käyttöaineet Polttoainetietoja DG Voitelutaulukko Voitelukaavio - DG/TG Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Ajoneuvon valmisteleminen huolto- ja kunnossapitotöitä varten Apukäynnistys Moottorin huolto TG 316s/320s Moottorin huolto DG 316s/320s Jäähdytysaineen väkevyyden tarkistaminen Jäähdytysjärjestelmän täyttäminen Ilmansuodatinpatruunan puhdistaminen/vaihtaminen Pyörien kiinnityksen ja ilmanpaineen tarkistaminen Hydraulijärjestelmä Sähköjärjestelmä Sulakkeiden tarkistaminen Relevaraukset Pakokaasujärjestelmä Uudelleen käyttöönotto puhdistuksen tai kunnossapidon jälkeen Trukin seisottaminen IN I 2

6 14.1 Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Uudelleen käyttöön ottaminen seisottamisen jälkeen Turvatarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen HUSS S - MK -sarjan dieselhiukkassuodattimen käyttöohje Tärkeitä yleisohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita Toimintakuvaus HUSS-ohjausyksikön käyttäminen HUSS-ohjausyksikön käyttöohje Uudistaminen Huolto IN I 3

7 I IN

8 A Z Määräystenmukainen käyttö Laitteen mukana toimitetaan VDMA:n ohjeet trukkien määräysten- ja sääntöjenmukaisesta käytöstä. Ne ovat osa tätä käyttöohjetta, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Trukin käyttöönotossa, käytössä ja huollossa on noudatettava tätä käyttöohjetta. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. Erityisesti on vältettävä liian raskaiden ja toispuoleisten kuormien nostamisen aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Trukkia ei saa käyttää alueilla, joilla on tulipalon tai räjähdyksen vaara eikä alueilla, jotka voivat aiheuttaa korroosiota tai jotka ovat erittäin pölyisiä. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erityistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana on pidettävä henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaisilta käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavilta vaaroilta vältytään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmien torjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai ulkopuolinen henkilö on ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa suorittanut laitteeseen liittyviä töitä epäasianmukaisella tavalla. Lisäosien asentaminen: Sellaisten lisälaitteistojen asentaminen, jotka vaikuttavat trukin toimintoihin tai jotka täydentävät sen toimintoja, on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan lupaa. Z Perävaunun vetäminen Katso luku E, kohta IN A 1

9 A IN

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus DG/TG -sarjan haarukkatrukit ovat kuljettajan istuimella varustettuja, 4-pyöräisiä polttomoottorikäyttöisiä trukkeja. DG-sarjan ajoneuvoissa on dieselmoottori ja TGsarjan ajoneuvoissa nestekaasukäyttöinen ottomoottori. DG/TG mallissa on hydrostaattinen ajokoneisto. Polttomoottori käyttää suurpainepumppua, joka huolehtii hydraulisista toiminnoista, ja pyöriä ohjaavaa kahta hydraulimoottoria. Ajoneuvotyypit ja enimmäiskantavuus Malli Kantavuus (kg)*) Akseliväli (mm) DG/TG 316s DG/TG 320s *) Ajoneuvoon kiinnitetyt kuormakaaviot ratkaisevat kantavuuden. B 1

11 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 1 t Nostosylinteri 8 t Vetokoukku 2 t Nostoketju 9 t Vastapaino 3 t Masto 10 t Ohjausakseli 4 t Kojetaulu 11 t Moottorin kansi 5 t Ohjauspylväs 12 t Hydrostaattinen vetoakseli 6 t Kuljettajan suojakatto 13 t Haarukkakannatin 7 t Kuljettajan istuin 14 t Haarukka B 2

12 2.1 Ajoneuvo Runko ja rakenne: Vakaa, vääntymätön runko, jonka suojissa eri koneistot ja ohjauselementit sijaitsevat, takaa ajoneuvolle korkean staattisen turvallisuuden. Kuljettajan paikka on värinälaakeroitu, mikä vaimentaa tärinät ja äänet. Pitkälle avautuva kuomu ja moottorin kannen sivusuojukset (11) helpottavat huoltoja ylläpitotöiden suorittamista. Hydrauliöljysäiliö on ajoneuvon oikealla puolella. DGsarjassa polttoainesäiliö on integroitu rungon vasemmalle puolelle. TG-sarjan koneiden nestekaasupullo kiinnitetään vastapainossa (9) olevaan pidikkeeseen. Pakokaasulaitteisto ja pakoputki estävät pakokaasujen kulkeutumisen kuljettajan paikalle ja vähentävät pakokaasulaitteiston ääniä. Kuljettajan paikka: Luistamattomat portaat ja kuljettajan suojakaton pylväässä oleva kädensija helpottavat koneeseen nousemista ja siitä poistumista. Kuljettajan suojakatto (6) suojaa kuljettajaa. Kuljettajan istuimessa (7) voi säätää istuinvaimennusta ja istuimen asentoa ja ohjauspylväässä (5) ohjauspyörän kaltevuutta. Ergonomisesti sijoitettuja säätimiä on helppo käyttää, ja ohjaamo on lähes tärinätön. Trukin kuljettajaan kohdistuva kuormitus on siis mahdollisimman vähäinen. Kojetaulun (4) ohjausja varoitusnäytöt mahdollistavat järjestelmän valvomisen käytön aikana ja takaavat siten koneen turvallisuuden. Moottori: Tasaisesti käyvien vesijäähdytteisten moottorien teho on suuri mutta kulutus pieni. DG-sarjan koneiden dieselmoottorit polttavat polttoaineen erittäin puhtaasti kaikissa käyttöolosuhteissa, ja niiden nokiarvot jäävät alle näkyvyysrajan. TGsarjan koneiden ottomoottoreiden pakokaasupäästöjäämät ovat erittäin alhaiset. Ajomoottori: Hydraulipumppu käyttää yksittäisiä hydraulimoottoreita, jotka puolestaan käyttävät vetopyöriä. Käyttöpaneelin ajosuunnan valintavivun avulla valitaan eteen-/taaksepäinajo tai vapaa-asento. Ohjaus: Hydrostaattinen ohjaus, jossa on ohjausakseliin (10) integroitu ohjaussylinteri. Ohjausakseli on laakeroitu itseasennoituvasti runkoon, minkä ansiosta pito on hyvä myös epätasaisella alustalla ajettaessa. Jarrut: Ajoneuvoa jarrutetaan hydraulimoottorien avulla, kunnes se pysähtyy. Tämä minimoi energiankulutuksen. Seistontajarru on automaattikäyttöinen levyjarru. Hydraulijärjestelmä: Kaikki toiminnot on suoritettava huolellisesti ja varoen, suhteutetusti ja samanaikaisesti. Hydraulisia toimintoja ohjataan ohjausvivulla moniohjausventtiilin kautta. B 3

13 Sähköjärjestelmä: Käynnistysakulla ja vaihtovirtalaturilla varustettu 12 voltin laitteisto, jossa on integroitu säädin. Käynnistyksentoiston esto estää virhekäytön käynnistyksen yhteydessä. Lisäksi suojapiiri sallii moottorin käynnistämisen ainoastaan ajosuunnan valintavivun ollessa vapaa-asennossa. Dieselmoottoreiden yhteyteen on asennettu pikaesihehkutusjärjestelmä. Kaasumoottoreissa on kosketukseton elektroninen sytytysjärjestelmä, jonka avulla moottori käynnistyy nopeasti ja ongelmitta. Moottori sammutetaan sytytys-/käynnistyskytkimen avulla. 2.2 Kuormanottolaitteet Masto: Tavoitteenamme on näkyvyyden optimointi. Erittäin lujat teräsprofiilit ovat kapeita, minkä ansiosta erityisesti kolmitasoisessa mastossa näkyvyys haarukoihin on hyvä. Yhtä hyvät tulokset on saatu haarukkakannattimen osalta. Masto ja haarukkakannatin kulkevat kestovoideltujen ja siten huoltovapaiden vinoon asetettujen tukirullien päällä. Lisälaitteet: Trukkiin voidaan liittää lisävarusteina mekaanisia ja hydraulisia lisälaitteita. B 4

14 3 Vakiovarustuksen tekniset tiedot Z VDI standardin mukainen selvitys teknisistä tiedoista. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. B 5

15 DG 316s/320s -sarjan haarukkatrukkien tekninen spesifikaatio Erittely Paino Renkaat/kori Mitat Teho Moottori Muuta Nro Kuvaus Koodi (yksikkö) 1 Valmistaja Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Mallin nimike DG 316s DG 320s 1.3 Ajokoneisto: sähkökäyttöinen, diesel, nestekaasu, muu diesel diesel 1.4 Ohjaus: manuaalinen; vierellä kulkien, seisten tai istuen istuen istuen ohjattava trukki, keräilytrukki 1.5 Kantavuus Q(t) 1,6 2,0 1.6 Kuorman painopiste c(mm) Kuorman etäisyys x(mm) Akseliväli y(mm) :1 Paino - kuormittamaton (kg) Akselikuormitus, kuormattu, edessä/takana (kg) / / Akselikuormitus, kuormittamaton, edessä/takana (kg) / / Pitkittäisvakaus 1,66 1, Rengastyyppi: erittäin kimmoiset, huippukimmoiset, SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) paineilma- polyuretaanirenkaat 3.2 Rengaskoko: edessä (14PR) (14PR) 3.3 Rengaskoko: takana 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Pyörien määrä edessä/takana (x = mekaaninen veto) 2x/2 2x/2 3.6 Raideleveys, edessä b 10 (mm) Raideleveys, takana b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Maston/alustan kallistus, eteen-/taaksepäin ast. 7/10 7/ Maston korkeus, laskettu h 1 (mm) Vapaanosto h 2 (mm) Nostokorkeus h 3 (mm) Ulos ajetun maston korkeus h 4 (mm) Suojakaton korkeus (hytti) h 6 (mm) Istumiskorkeus/pään etäisyys (SIP 100 mm) h 7 (mm) / / Kytkentäkorkeus h 10 (mm) 375/ / Kokonaispituus l 1 (mm) Pituus haarukkapintaan l 2 (mm) Kokonaisleveys b 1 /b 2 (mm) Haarukan mitat s/e/l(mm) 40 / 100 / / 100 / Alusta DIN 15173:n, ISO 2328:n mukaan, luokka/muoto ISO 2A ISO 2A A,B 4.24 Haarukka-alustan leveys/ulkoiset haarukat b 3 (mm) / / Maavara kuormitettuna maston alla m 1 (mm) Maavara akselivälin keskellä m 2 (mm) Käytävän leveys lavan kanssa x 1 200, lava poikittain Ast(mm) Käytävän leveys lavan kanssa 800 x 1 200, lava pitkittäin Ast(mm) Kääntösäde Wa(mm) Ajonopeus kuormitettu/kuormittamaton (km/h) 18,5/19 18,5/ Nostonopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Laskunopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Vetovoima kuormitettu/kuormittamaton (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Nousukyky kuormitettu/kuormittamaton (%) 36/28 29/ Kiihdytysaika kuormitettu/kuormittamaton s 5,1/4,8 5,3/5, Käyttöjarrutyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 7.1 Moottori: valmistaja/malli 404D D Moottorin teho ISO 1585:n mukaan (kw) Kierrosluku (1/min) Sylinterien määrä/iskutilavuus ( /cm 3 ) 4 / / Enimmäisvääntömomentti Nm/rpm 143 / / Ajonhallinnan tyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 8.2 Lisälaitteiden hydrauliöljynpaine (bar) Lisälaitteiden öljyn läpivirtaus l/min AH-J B 6

16 TG 316s/320s -sarjan haarukkatrukkien tekninen spesifikaatio Erittely Paino Renkaat/kori Mitat Teho Moottori Muuta Nro Kuvaus Koodi (yksikkö) 1 Valmistaja Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Mallin nimike TG 316s TG 320s 1.3 Ajokoneisto: sähkökäyttöinen, diesel, nestekaasu, muu nestekaasu nestekaasu 1.4 Ohjaus: manuaalinen; vierellä kulkien, seisten tai istuen istuen istuen ohjattava trukki, keräilytrukki 1.5 Kantavuus Q(t) 1,6 2,0 1.6 Kuorman painopiste c(mm) Kuorman etäisyys x(mm) Akseliväli y(mm) :1 Paino - kuormittamaton (kg) Akselikuormitus, kuormattu, edessä/takana (kg) / / Akselikuormitus, kuormittamaton, edessä/takana (kg) / / Pitkittäisvakaus 1,69 1, Rengastyyppi: erittäin kimmoiset, huippukimmoiset, SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) paineilma- polyuretaanirenkaat 3.2 Rengaskoko: edessä (14PR) (14PR) 3.3 Rengaskoko: takana 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Pyörien määrä edessä/takana (x = mekaaninen veto) 2x/2 2x/2 3.6 Raideleveys, edessä b 10 (mm) Raideleveys, takana b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Maston/alustan kallistus, eteen-/taaksepäin ast. 7/10 7/ Maston korkeus, laskettu h 1 (mm) Vapaanosto h 2 (mm) Nostokorkeus h 3 (mm) Ulos ajetun maston korkeus h 4 (mm) Suojakaton korkeus (hytti) h 6 (mm) Istumiskorkeus /pään etäisyys (SIP 100 mm) h 7 (mm) / / Kytkentäkorkeus h 10 (mm) 375/ / Kokonaispituus l 1 (mm) Pituus haarukkapintaan l 2 (mm) Kokonaisleveys b 1 /b 2 (mm) Haarukan mitat s/e/l(mm) 40 / 100 / / 100 / Alusta DIN 15173:n, ISO 2328:n mukaan, luokka/ ISO 2A ISO 2A muoto A,B 4.24 Haarukka-alustan leveys/ulkoiset haarukat b 3 (mm) / / Maavara kuormitettuna maston alla m 1 (mm) Maavara akselivälin keskellä m 2 (mm) Käytävän leveys lavan kanssa x 1 200, lava poikittain Ast(mm) Käytävän leveys lavan kanssa 800 x 1 200, lava pitkittäin Ast(mm) Kääntösäde Wa(mm) Ajonopeus kuormitettu/kuormittamaton (km/h) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Nostonopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Laskunopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Vetovoima kuormitettu/kuormittamaton (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Nousukyky kuormitettu/kuormittamaton (%) 32/25 28/ Kiihdytysaika kuormitettu/kuormittamaton s 4,8/4,6 4,9/4, Käyttöjarrutyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 7.1 Moottori: valmistaja/malli E 2.0 E Moottorin teho ISO 1585:n mukaan (kw) Kierrosteho (1/min) Sylinterien määrä/iskutilavuus ( /cm 3 ) 4 / / Enimmäisvääntömomentti Nm/rpm 120 / / Ajonhallinnan tyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 8.2 Lisälaitteiden hydrauliöljynpaine (bar) Lisälaitteiden öljyn läpivirtaus l/min AH-J B 7

17 3.1 Tekniset tiedot - DG/TG 316s/320s Ohjausjärjestelmä TYYPPI PUMPPU KIERROSTEN MÄÄRÄ ÄÄRIASENNOSTA ÄÄRIASENTOON täysin hydrostaattinen kuten päähydraulijärjestelmässä 5 Vetoakseli TYYPPI säteismäntäakseli MALLI ESE 02 VOITELUANINEKAPASITEETTI ei olennainen Moottori - DG 316s/320s TYYPPI 404D.22 nelisylinterinen SYTYTYSJÄRJESTYS VAKIOKIERROSLUKU kierr./min (kuormittamaton)/880 kierr./min (tyhjäkäynti) VENTTIILIEN VÄLYS (IMU/PAKO) 0,20 mm kylmänä ÖLJYNPAINE 4,5 baaria, kun kierr./min ÖLJYMÄÄRÄ 8,9 litraa POLTTONESTESÄILIÖ 42 litraa JÄÄHDYTYSAINEEN TÄYTTÖMÄÄRÄ 9,0 litraa Moottori - TG 316s/320s TYYPPI E 2.0 nelisylinterinen SYTYTYSJÄRJESTYS ISKUTILAVUUS cc VAKIOKIERROSLUKU kierr./min (kuormittamaton)/830 kierr./min (tyhjäkäynti) ÖLJYNPAINE 3,0 baaria, kun kierr./min SYTYTYSTULPPATYYPPI NGK BPR 2E tai DENSO W9EXR-U SYTYTYSTULPPIEN ELEKTRODIVÄLI 0,80 mm ÖLJYMÄÄRÄ 4,3 litraa POLTTONESTESÄILIÖ ei olennainen JÄÄHDYTYSAINEEN TÄYTTÖMÄÄRÄ 9,0 litraa Ilmansuodatin TYYPPI Cyclopac-kuivaelementti Jarrujärjestelmä TYYPPI SEISONTAJARRU levyjarrut hydraulipainejärjestelmä käyttää levyä B 8

18 Pyörät ja renkaat RENGASKOKO ks. spesifikaatio RENGASPAINE Malli Vetoakseli - baaria Ohjausakseli - baaria 6,50 10 DG/TG 316s/320s 7,75 9,0 23 x 9 10 DG/TG 316s/320s 9,0 9,0 PYÖRÄN MUTTERIEN VÄÄNTÖMOMENTTI Malli Vetoakseli - Nm Ohjausakseli - Nm DG/TG 316s/320s Renkaat Z KÄYTTÖKOHDE Rengaskoko Tyyppi Malli VETOAKSELI 6.50 x 10 10PR ilmarenkaat, diagonaali DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x PR VETOAKSELI 6.50 x 10 täyskumiprofiili DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x 7 8 VETOAKSELI 23 x 9 x 10 18PR ilmarenkaat, diagonaali DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x PR VETOAKSELI 23 x 9 x 10 täyskumiprofiili DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x 7 8 Hyväksytyt rengastyypit: Trukissa saa käyttää ainoastaan valmistajan hyväksymiä renkaita. Jos olet epävarma renkaiden sopivuudesta, ota yhteyttä paikalliseen JHhuoltoon. Melupäästö JATKUVA ÄÄNITASO EN 12053:n mukaan, yhdenmukainen ISO 4871:n kanssa. Värähtely <80 db (A) Cyclopac-kuivaelementti Jatkuva äänitaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa on huomioitu äänitaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänitaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. KOKO KEHON VÄRÄHTELYN KESKIARVO EN 13059:n mukaan 0,57 m/s Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardimääräyksen mukainen lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuorassa. Se mitataan ajettaessa vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. B 9

19 Sähköjärjestelmä JÄRJESTELMÄ SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC) 12 voltin negatiivinen maadoitus Seuraavia raja-arvoja noudatetaan tuotestandardin Trukkien sähkömagneettinen yhteensopivuus (9/95) mukaan: t Häiriösäteily (EN ) t Häiriökestävyys (EN ) t Sähköstaattinen purkautuminen (EN ) Hydraulijärjestelmä HYDRAULIPUMPPU SÄÄTÖVENTTIILI OHJAUSPAINE PÄÄPAINE SÄILIÖN TILAVUUS HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI 1PX-sarja 5000-sarja 106 baaria 215 baaria 46 litraa 51 litraa Käyttöolosuhteet YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA t käytössä -15 C +40 C Z Valmistaja suosittelee täyttämään hydraulijärjestelmään jäätymätöntä öljyä, jos trukkia käytetään jatkuvasti alle 0 C:n lämpötilassa. Mikäli trukkia käytetään kylmävarastossa tai suuresti vaihtelevissa lämpötila- tai ilmankosteusoloissa, ajoneuvoon tarvitaan erikoisvarustus ja -lupa. B 10

20 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet 22 Kohta Kuvaus 15 Kieltokilpi Oleskelu kuormalaitteen alla kielletty 16 Kiinnityspisteet nosturikuormausta varten 17.1 Kieltokilpi Ajo kuorma nostettuna kielletty 17.2 Kieltokilpi Maston kallistaminen eteenpäin kuorma nostettuna kielletty 18 Haarukan kuormakaavio: kantavuus/kuorman painopiste/nostokorkeus 19 Sivusiirtolaitteen kuormakaavio: kantavuus/kuorman painopiste/nostokorkeus 20 Ajoneuvon tyyppikilpi 21 Kilpi: nostotunkin kiinnityspisteet 22 Kilpi Kuljettajan enimmäispituus B 11

21 4.1 Ajoneuvon tyyppikilpi Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 23 Tyyppi 28 Valmistaja 24 Sarjanumero 29 Omapaino, kg 25 Nimelliskantavuus, kg 30 Kuorman painopisteen etäisyys, mm 26 Nimelliskäyttöteho, kw 31 Valmistusvuosi 27 Valmistajan logo 32 Lisävaruste Z Ajoneuvoon tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (24). B 12

22 4.2 Ajoneuvon kuormakaavio Ajoneuvon kuormakaavio (16) ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden (Q) kilogrammoina maston ollessa pystysuorassa. Kaavion malli riippuu käytetyn maston rakennekorkeudesta. Taulukkomuodossa esitetään enimmäiskantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Kuormakaavio osoittaa toimitustilassa olevan trukin ja haarukoiden piikkien yhteisen kantavuuden. Haarukoiden pituuden ylittäessä mm kuormitus kevenee. Ilman haarukoiden piikkejä toimitettavissa ajoneuvoissa on vakiokilpi. Esimerkki: Sisä- tai ulkomaston nuolimerkinnät (38 ja 39) kertovat kuljettajalle, milloin kuormakaaviossa määrätyt nostokorkeuden rajat saavutetaan. Nuolet on merkitty kaikkiin mastoihin, joiden kantavuus on porrastettu nostokorkeuksien mukaan B 13

23 4.3 Lisälaitteen kuormakaavio Z Lisälaitteiden kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q kunkin lisälaitteen kanssa kilogrammoina. Lisälaitteen kuormakaaviossa ilmoitetun sarjanumeron on vastattava lisälaitteen tyyppikilvessä olevaa sarjanumeroa, sillä valmistaja ilmoittaa kantavuuden kussakin tapauksessa erikseen. Kantavuus ilmoitetaan samoin kuin ajoneuvon kantavuus ja se on merkittävä vastaavalla tavalla. Kuormissa, joiden painopiste on yli 500 mm ylempänä, kantavuudet pienenevät muutetun painopisteen erotuksen verran. B 14

24 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kahdella eri tavalla maston rakennekorkeudesta ja käyttöpaikan paikallisista olosuhteista riippuen: seisovana, masto asennettuna (kun rakennekorkeus on vähäinen) seisovana, masto purettuna (kun rakennekorkeus on suuri), kaikki peruslaitteen ja maston väliset hydraulijohdot irrotettuina. Kokoonpanon ja käyttöönoton turvaohjeet Vain valmistajan kouluttama ja valtuuttama henkilökunta saa suorittaa trukin kokoonpanon käyttöpaikassa, ottaa sen käyttöön ja opastaa kuljettajaa. Hydraulijohdot saa liittää peruslaitteen/maston liitäntään ja trukin saa ottaa käyttöön vasta kun masto on asennettu asianmukaisesti. 2 Nosturikuormaus M Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (katso lastauspaino ajoneuvon tyyppikilvestä). M M Pysäköi trukki turvallisesti (katso luku E). Kiinnitä nosturin nostovälineet maston poikittaispalkkiin (1) ja vetokoukkuun (2). Nostoliinat tai -ketjut saa kiinnittää vain vastapainon yläsilmukkaan ja poikittaispalkin (masto) silmukoihin. Maston tulee olla kallistettuna kokonaan taaksepäin. Mastoon kiinnitettävän nostoliinan tai -ketjun vapaan pituuden on oltava vähintään 2 m. Nosturin nostovälineiden kiinnitysvälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa lisäosia tai kuljettajan suojakattoa. C 1

25 3 Trukin varmistaminen kuljetuksen aikana M Kuljetettaessa trukkia kuorma-autolla tai perävaunulla se on kiilattava ja kiinnitettävä asianmukaisesti paikoilleen. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat ja puupohja. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava lastaus VDI 2700:n ja VDI 2703:n suositusten mukaan. Lastauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Jos masto on asennettuna paikoilleen, käytä laitteen kiinnittämiseen maston ylemmässä poikittaispalkissa olevia silmukoita ja perävaunun kytkentäpultteja. Jos laitetta kuljetetaan ilman mastoa, kiinnitys tapahtuu rungon etuosasta. Viereisessä kuvassa näkyy painopisteen likimääräinen sijainti. C 2

26 4 Ensimmäinen käyttöönotto Vain tehtävään koulutettu henkilöstö saa ottaa laitteen käyttöön ja perehdyttää ajajan sen toimintaan. Jos toimitukseen sisältyy useampia ajoneuvoja, on kiinnitettävä huomiota siihen, että laitetta koottaessa kuorman nostovälineillä, mastoilla ja varsinaisella ajoneuvolla on sama sarjanumero. Ajoneuvon saattamiseksi käyttökuntoon toimituksen tai kuljetuksen jälkeen on suoritettava seuraavat toimenpiteet: Tarkista laitteiston täydellisyys ja kunto. Tarkista moottoriöljyn määrä. Tarkista hydrostaattisen vetoakselin öljymäärä. Tarkista hydrauliöljyn määrä. Tarkista akkuliitännät ja akkuhapon määrä. Ota ajoneuvo käyttöön ohjeiden mukaisesti. 5 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa Jarrujärjestelmä on suunniteltu siten, että levyjarru kytkeytyy automaattisesti päälle trukin pysähtyessä. Siksi jarru on vapautettava hinausta varten jäljempänä kuvatulla tavalla. Ennen haarukkatrukin alla tehtäviä toimenpiteitä masto ja vaunu on tuettava pölkkyjen avulla. Mekaanisen jarrun vapauttaminen Jos haarukkatrukkia joudutaan hinaamaan, on noudatettava seuraavaa menettelyä: Komponentit 73 Kuula 74 Kierretulppa 75 Aluslevy 76 O-rengas Kierretulppien (74) sijainti C 3

27 Poista neljä kierretulppaa (74) hydrostaattisesta vetoakselista. M Jätä kuulat paikalleen vetoakselin koteloon. Irrota aluslevyt (75) ja O-renkaat (76). Asenna kierretulpat (74) takaisin pareittain ja kiristä ne saman tien 30 Nm:n vääntömomenttiin. Hinaa haarukkatrukkia hitaasti. Pyörien ensimmäisen neljänneskierroksen aikana voidaan mahdollisesti havaita vastusta, mikä riippuu ajasta, jonka moottori on ollut sammuksissa. M Trukin hinaaminen moottori sammuksissa aiheuttaa hydrostaattisen vetoakselin ylikuumenemisen. Sen estämiseksi haarukkatrukin enimmäishinausnopeus on 4 km/h, eikä hinausmatka saa olla pitkä. Hinauksen jälkeen aluslevyt ja O-renkaat on ehdottomasti asennettava takaisin paikoilleen. Jos tätä ohjetta ei noudateta, hätä- tai seisontajarrua ei voi käyttää. Poista kierretulpat (74) ja asenna aluslevyt (75) ja uudet O-renkaat (76) paikoilleen. Kiristä kierretulpat vääntömomenttiin 60 ±6 Nm. C 4

28 Vetokohta Trukkia siirrettäessä on käytettävä jäykkää vetotankoa. Trukin hinauskohta on merkitty numerolla (77). Hinauskohdan käyttäminen Paina vetopultti (78) alas ja käännä sitä 90 astetta. Vedä vetopultti ylös ja työnnä perävaunun hinaussilmukka tai aisa aukkoon (79). Työnnä vetopultti aukkoon, paina sitä alaspäin ja käännä 90 astetta siten, että se lukittuu paikalleen. Z Hinattavan ajoneuvon kuljettajan istuimella on oltava joku ohjaamassa ajoneuvoa. Hinaa ajoneuvoa kävelyvauhtia! Koska ohjaustehostus ei ole käytössä, ajoneuvon ohjaaminen vaatii tavallista enemmän voimaa. C 5

29 C 6

30 D Ajoneuvon tankkaaminen 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset Ennen tankkausta tai nestekaasupullon vaihtamista ajoneuvo on pysäköitävä turvallisesti (katso luku E). Palonsuojelutoimet: Polttoaineita ja nestekaasua käsiteltäessä tupakointi sekä avotulen ja muiden syttymislähteiden käsittely tankkausalueella on kielletty. Vaara-alueen merkkinä olevat kilvet on asetettava näkyvälle paikalle. Helposti syttyvien aineiden säilyttäminen tällä alueella on kielletty. Tankkausalueella on oltava käyttövalmiina toimivia sammuttimia. Nestekaasupalojen sammuttamisessa saa käyttää ainoastaan hiilidioksidi-jauhesammuttimia tai hiilidioksidisammuttimia. Varastointi ja kuljetus: Dieselpolttoaineen ja nestekaasun varastotilojen ja kuljetusvälineiden on vastattava niitä koskevia lakisääteisiä määräyksiä. Jos käytettävissä ei ole jakelulaitetta, polttoainetta on säilytettävä ja kuljettava puhtaissa, tarkoitukseen hyväksytyissä säiliöissä. Säiliössä on oltava selkeä merkintä sen sisällöstä. Vuotavat nestekaasupullot on vietävä välittömästi ulkoilmaan ja varastoitava hyvin tuuletettuun tilaan. Asiasta on ilmoitettava kaasuntoimittajalle. Vuotanut dieselpolttoaine on sidottava soveltuvilla aineilla ja hävitettävä voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen. Tankkauksen ja kaasupullonvaihdon suorittava henkilöstö: Nestekaasua käsittelevien henkilöiden on perehdyttävä välttämättömiin tietoihin nestekaasujen ominaisuuksista, jotta kaasun käyttö olisi turvallista. Nestekaasusäiliöiden tankkaaminen: Nestekaasusäiliöt ovat kiinni ajoneuvossa. Ne täytetään nestekaasuasemalla. Tankkauksessa on noudatettava tankkausjärjestelmän ja nestekaasusäiliön valmistajien ohjeita sekä lakisääteisiä ja paikallisia määräyksiä. M Letku-/putkirikkovarmistus Huomio: Nestekaasua käytettäessä laitteistossa on oltava letku-/putkirikkovarmistus, joka estää kaasun äkillisen ulosvirtauksen tuloletkun vaurioituessa. Vain kiinteällä letku-/putkirikkovarmistuksella varustettujen kaasupullojen käyttö on sallittu. Ajoneuvossa olevassa kaasupullon liitännässä on oltava letku-/putkirikkovarmistus (vakiovaruste). Laitteen haltijan on noudatettava soveltuvia säädöksiä, teknisiä standardeja ja tapaturmantorjuntamääräyksiä, jotka koskevat nestekaasun käyttöä. Paljaalla iholla nestekaasu aiheuttaa paleltumia. D 1

31 2 Dieselpolttoaineen tankkaaminen Ajoneuvon saa tankata ainoastaan tankkaukseen tarkoitetuissa paikoissa. Z M Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Avaa polttoainesäiliön korkki (1). Täytä säiliöön puhdasta dieselpolttoainetta. Älä tankkaa säiliötä liian täyteen. Täyttömäärä: DG 316s/320s: 42 l Käytä ainoastaan DIN 590:n mukaista dieselpolttoainetta, jonka setaaniluku on yli 50. M Polttoainemittari (2) näyttää polttoaineen määrän. Kun mittari painuu punaiselle alueelle, säiliö on täytettävä. Älä koskaan aja polttoainesäiliötä täysin tyhjäksi! Ilman joutuminen polttoainejärjestelmään aiheuttaa toimintahäiriöitä. Sulje polttoainesäiliön korkki tankkaamisen jälkeen huolellisesti. D 2

32 3 Nestekaasupullon vaihtaminen Nestekaasupullon saa vaihtaa vain tehtävään koulutettu ja valtuutettu henkilöstö pullon vaihtamiseen tarkoitetuissa paikoissa. Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Sulje sulkuventtiili (3) tiukasti. Käynnistä moottori ja aja nestekaasujärjestelmä tyhjäksi vapaaasennossa. Irrota hattumutteri (4) sopivalla avaimella pitäen samalla vastaan kahvasta (6). Irrota letku (5) ja ruuvaa venttiilinsuojus heti kiinni tyhjään nestekaasupulloon. Löysää kiristyshihnoja (8) ja poista peitelevy (7). Irrota kaasupullo varovasti pidikkeestä ja aseta se turvallisesti syrjään. Ajoneuvossa saa käyttää ainoastaan 18 kg:n (29 litran) nestekaasuvaihtopulloja. Aseta uusi kaasupullo pidikkeeseen ja käännä sitä siten, että sulkuventtiilin istukka on alaspäin. Kiinnitä kaasupullo hyvin kiristyshihnojen avulla. Kiinnitä letku määräysten mukaisesti takaisin paikalleen. Avaa sulkuventtiili varoen ja tarkista liitoksen tiiviys vaahtoavan aineen avulla. D 3

33 o Z o M Täydennettävät nestekaasupullot, joiden täyttömekanismi on keskellä Täydennettävissä nestekaasupulloissa on poistoventtiili (10), täytön pysäytysventtiili (11), turvaventtiili (12) ja kaasumäärän näyttö (13). Sulje poistoventtiili säiliön täyttämiseksi, ruuvaa täytön pysäytysventtiilin suojus irti ja työnnä nestekaasupumpun suutin täyttöliitäntään. Täytön pysäytysventtiili lopettaa täytön automaattisesti, kun säiliön enimmäiskaasumäärä on täyttynyt. Ruuvaa suojus täytön jälkeen takaisin paikoilleen. Noudata kaikkia nestekaasupumppuun mahdollisesti liitettyjä ohjeita ja määräyksiä nestekaasupullon täytöstä. Turvallisuusohjeet: Säiliö ja mittauslaitteisto on tarkistettava säännöllisesti käyttövaltiossa voimassa olevien määräysten mukaisesti mekaanisten vaurioiden, ruostumisen ja muiden vaurioiden varalta. Säiliöiden korjaustöitä saa tehdä ainoastaan tehtävään koulutettu henkilöstö. Haarukkatrukit, joissa on kaksi nestekaasupulloa Kahden kaasupullon telineen käyttö on sallittu vain, jos ajoneuvossa on toimiva peruutuskamerajärjestelmä ja sivupeilit ajoneuvon molemmilla puolilla. Kaasupullojen omien sulkuventtiilien lisäksi laitteessa on syöttöventtiili. Venttiilin avulla voidaan valita, kummasta pullosta kaasua syötetään. Kahden kaasusäiliön samanaikainen käyttö ei ole mahdollista eikä sallittua. Kaasunsyötön katkaisemiseksi on suljettava kummankin kaasupullon sulkuventtiilit D 4

34 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa: Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut soveltuvat henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan on tiedettävä oikeutensa ja velvollisuutensa, oltava perehtynyt trukin ohjaukseen ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä trukkia, jota ohjataan jalan laitteen vieressä kulkien, kuljettajalla on oltava suojajalkineet. Trukin käyttö on kielletty sivullisilta: Kuljettaja on käyttöaikana vastuussa trukista. Hänen on kiellettävä sivullisilta trukin ajaminen ja muu käyttö. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja puutteet: Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset: Kuljettaja ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman erityiskoulutusta ja - lupaa. Hän ei missään tapauksessa saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. M Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä trukin tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukanpiikit tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskettava tai putoava lisälaite saattavat osua. Sivulliset on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on annettava varoitusmerkki ajoissa. Jos sivulliset eivät käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, trukki on pysäytettävä välittömästi. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvattuja turvalaitteita, varoituskilpiä ja -ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ajoneuvot, joissa kuljettajan pään liikkuvuus on rajoitettu, on varustettu kuljettajan näkökentässä olevalla varoituskilvellä. Kilvessä suositeltua kuljettajan enimmäispituutta on ehdottomasti noudatettava. E 1

35 E 2

36 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Kohta Hallinta- tai näyttöelementti 1 Varoitusvalo, seisontajarru Toiminto t Valon syttyminen osoittaa, että seisontajarru on käytössä. 2 Polttoainenäyttö (DG) t Ilmoittaa, kuinka paljon säiliössä on jäljellä polttoainetta. 3 Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö t Ilmoittaa jäähdytysnesteen lämpötilan. 4 Vapaa-asento t Valon syttyminen osoittaa, että ajosuunnan valintakytkin on vapaaasennossa. 5 o ei käytössä 6 Hydrostaattisen ajokoneiston varoitusvalo o Valon syttyminen osoittaa, että hydrostaattinen ajokoneisto on viallinen. Valon hidas vilkkuminen tarkoittaa hydrostaattisen ajokoneiston vähäistä vikaa, esimerkiksi ajopolkimen potentiometrin, mastovivun tai moottorin ohjausyksikön vikaa. Nopea vilkkuminen tarkoittaa vakavaa hydrostaattisen ajokoneiston vikaa (ajoneuvo pakotetaan jarruttamaan), esimerkiksi pumpun potentiometrin, jarrupolkimen tai 5 voltin virtapiirin vikaa. Pysyvästi ajon aikana palava valo tarkoittaa moottorin kierroslukuanturin vikaa. 7 Valot o Osoittaa, että etuajovalot palavat. 8 Moottorin öljynpaineen varoitusvalo 9 Ei käytössä o 10 Ei käytössä o t Valon syttyminen on merkki siitä, että moottorin voiteluöljynpaine on liian alhainen. E 3

37 E 4

38 Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 11 t ei toimintoa 12 Turvavyön varoitusvalo o Valon syttyminen osoittaa, ettei turvavyötä ole kiinnitetty asianmukaisesti. 13 Ajosuunnanosoittimen merkkivalo 14 Varoitusvalo, polttoaineen määrä (DG) 15 Ajan/käyttötuntien näyttö 16 Esihehkutuksen merkkivalo (DG) 17 Latausvirran varoitusvalo o Osoittaa ajosuunnanosoittimen toiminnan (vasemmalle/oikealle). t Valon syttyminen on merkki siitä, että polttoainetta on liian vähän. t Ilmoittaa kuluneen työskentelyajan / kuluneet käyttötunnit. t Osoittaa kylmäkäynnistysjärjestelmän toiminnan. t Valon syttyminen on merkki siitä, ettei akku lataudu. 18 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaaminen haluttuun suuntaan. 19 Lämmitys-/ilmaliitännän muodostaminen 20 Ohjauspylvään säätövipu o t Ohjauspylvään kaltevuuden säätäminen. E 5

39 E 6

40 Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 21 Lämmitys o Lämmityksen säätäminen (sivu E13). 22 Ajopoljin t Moottorin kierrosluvun tai ajo- ja nostonopeuden säätäminen. 23 Ohjausvivun nostaminen/laskeminen 24 Ohjausvipu: maston kallistaminen t Haarukkakannattimen nostaminen/laskeminen. Haarukkakannattimen nostaminen: vedä vipua taaksepäin. Haarukkakannattimen laskeminen: työnnä vipua eteenpäin. t Maston kallistaminen eteen- tai taaksepäin. Maston kallistaminen eteenpäin: työnnä vipua eteenpäin. Maston kallistaminen taaksepäin: vedä vipua taaksepäin. 25 Kytkin o Lamput, sumun hajotin jne. 26 Sytytys-/käynnistyskytkin 27 Pääkytkin (hätäpysäytys) 28 Varoitussignaalin painike t Sähkönsyötön kytkeminen päälle ja pois päältä. Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät sivulliset pääse käynnistämään ajoneuvoa. t Päävirtapiiri katkaistaan, kaikki sähkötoiminnot kytkeytyvät pois päältä. Moottori sammutetaan. Trukkia jarrutetaan voimakkaasti. Tätä kytkintä saa käyttää trukin pysäyttämiseen vain hätätilanteessa. Tavallisissa olosuhteissa on noudatettava sivulla E 25 ilmoitettuja pysähtymisohjeita. t Akustisen varoitussignaalin antaminen. 29 Ajosuunnan valintavipu 30 Hidasajo-/jarrupoljin 31 Seisontajarrun kytkin 32 5-portainen valintakytkin t Ajosuunnan valitseminen. t 1. alue: hidasajon säätäminen. 2. alue: käyttöjarrun aktivoiminen. t Seisontajarrun aktivoiminen tai vapauttaminen: Käännä kytkin asentoon 1 lukitaksesi jarrun. Käännä kytkin asentoon 0 vapauttaaksesi jarrun. t Jokainen porras nostaa tai laskee kiihdytysja jarrutusnopeutta. E 7

41 3 Nostolaitteen käyttäminen ja kallistaminen (o) Keskusohjauslaite Keskusohjausvipu Lisäohjausvipu Symboli Tarkoitus Symboli Tarkoitus 1. Maston kallistaminen eteenpäin. 5. Maston kallistaminen taaksepäin. 2. Haarukan piikkien nostaminen ja maston kallistaminen eteenpäin. 3. Haarukan piikkien nostaminen. 6. Haarukan piikkien laskeminen ja maston kallistaminen taaksepäin. 7. Haarukan piikkien laskeminen. 4. Haarukan piikkien nostaminen ja maston kallistaminen taaksepäin. 8. Haarukan piikkien laskeminen ja maston kallistaminen eteenpäin. E 8

42 4 Kaksoispolkimen käyttö (o) Johdanto Tämän toiminnon ansiosta kuljettaja voi säätää ajosuuntaa kahden polkimen avulla. Järjestelmän ansiosta nopeuden ja ajosuunnan säätäminen onnistuu tarkasti kahden helppokäyttöisen polkimen avulla. Oikea jalka: eteenpäin. Vasen jalka: taaksepäin. Kaksoispoljin Taaksepäin/ ajopoljin Jarru-/ hidasajopoljin Eteenpäin/ ajopoljin Ajosuunta-/ajopolkimet Ajosuuntapolkimen avulla nostetaan kierroslukua ja ajonopeutta. Kun jalka nostetaan polkimelta, trukin nopeus hidastuu. Jos jalka nostetaan polkimelta äkkinäisesti, haarukkatrukin nopeus hidastuu hallitusti ja lopulta trukki pysähtyy. Jarru-/hidasajopoljin Jos jarru-/hidasajopoljinta painetaan samanaikaisesti ajosuunta- tai ajopolkimen kanssa, haarukkatrukin nopeutta ja ajosuuntaa säädetään tarkasti. E 9

43 t Z Vaihdevipu Kun vaihdevipu on keskiasennossa, vaihteisto on tyhjäkäynnillä. Työnnä vipua eteenpäin valitaksesi eteenpäinajon vaihteen. Z Työnnä vipua taaksepäin valitaksesi taaksepäinajon vaihteen. Moottori ei käynnisty, kun vaihdevipu on eteenpäin- tai taaksepäinajon asennossa. E 10

44 o Z Ohjauspylvääseen integroitu vaihteenvalitsin Ohjauspylvään vivulla varustetuissa trukeissa tämä vipu korvaa perusmallin vaihteenvalitsimen. Kun ohjauspylvään vipu on keskiasennossa, vaihteisto on tyhjäkäynnillä. Työnnä vipua eteenpäin valitaksesi eteenpäinajon vaihteen. Työnnä vipua taaksepäin valitaksesi taaksepäinajon vaihteen. Z Moottoria ei voi käynnistää, kun vipu on eteenpäin- tai taaksepäinajon asennossa. t 5-portainen ajotavan valintakytkin TCS-järjestelmän (Total Control System) avulla voidaan ohjata 36 tehoparametria. Näin ollen asetusmahdollisuuksia on useita. Kokonaisuuden yksinkertaistamiseksi kytkimellä voidaan valita viisi esiohjelmoitua yhdistelmää. Ohjelmistoparametrit on kehitetty siten, että ne vastaavat viittä tyypillistä trukin käyttötilannetta. Kunkin käyttötilanteen kannalta optimaaliset ajoneuvon ominaisuudet voidaan säätää kääntämällä 5-portaista kytkintä. 5-portainen valintakytkin Seisontajarrun kytkin E 11

45 Lastaaminen/purkaminen: suurin teho ja tuottavuus tehokkaaseen lastaamiseen ja purkamiseen lyhyillä matkoilla ja matalissa nostokorkeuksissa. Ulkokäyttö: nopeat työvaiheet ulkokäytössä lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla keskimääräisissä nostokorkeuksissa. Nopeasti reagoiva lisähydrauliikka. Sekakäyttö: hyvä kokonaisteho erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sisäkäyttö: alennettu moottorin kierrosluku. Pehmeät ajo-ominaisuudet, suuri nostonopeus. Kontrolloituun työskentelyyn ahtaissa tiloissa. Turvallisuus: alennettu teho ja vähäisemmät pakokaasut sekä vähäisempi polttoaineenkulutus. Särkyvien tuotteiden lastaamiseen, työskentelyyn jalankulkuväylillä, meluaroilla alueilla tai yöaikaan. M Z Z Pysäytä trukki ja kytke seisontajarru päälle. Valitse haluamasi ajotapa. Ajotapaa voi muuttaa vain trukin seistessä paikallaan. Trukin käyttö on sallittua vain oikein asetettua ajotapaa käyttäen. Trukeissa, joissa ei ole 5-portaista kytkintä, ajo-ominaisuudet on säädetty tehtaalla. E 12

46 o Lämpötilan säädin Käännä termostaatin säätönuppia (41) vastapäivään laskeaksesi kuljettajan hytin lämpötilaa. Käännä tuulettimen säätönuppia (42) myötäpäivään säätääksesi ilmavirtausta. Jos haluat kytkeä tuuletuksen pois päältä, käännä tuulettimen säätönuppi asentoon O. Paina ilmanvirtauksen säädin (43) mahdollisimman pitkälle alas ohjataksesi ilmanvirtauksen kuljettajanhytin lattiaan. Työnnä ilmanvirtauksen säädin (43) mahdollisimman pitkälle ylös kytkeäksesi kuljettajanhytin lattiaan suunnatun ilmanvirtauksen pois päältä. Tuulilasiin kohdistuvan ilmanvirtauksen säätö ei riipu tästä vivusta. E 13

47 Äänimerkki Paina painiketta (25) antaaksesi äänimerkin. 5 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen jokaista käyttöönottokertaa M Ajoneuvo Koko ajoneuvon (erityisesti pyörien ja kuorman nostovälineiden) tarkistus selvästi näkyvien vaurioiden varalta. Tarkista istuinvyön toiminta (katso sivu E21). Tarkista, että kuormaketjut on kiristetty tasaisesti. Moottoriöljyn määrän tarkistaminen - TG Avaa konepelti (katso sivu E 43). Vedä öljytikku ulos (44, 46 tai 48). Pyyhi öljytikku nukkaamattomalla liinalla ja työnnä se kokonaan takaisin aukkoon. Vedä öljytikku uudelleen ulos ja tarkista, että öljytaso on merkintöjen MIN ja MAX välillä. Jos öljytaso on merkintöjen keskipistettä alempana, on täyttöaukon korkki (43) poistettava ja oikeanlaista öljyä lisättävä niin paljon, että pinta ulottuu öljytikun MAX-merkintään saakka. E 14

48 Moottoriöljyn määrän tarkistaminen - DG Vedä öljytikku ulos (50). Pyyhi öljytikku nukkaamattomalla liinalla ja työnnä se kokonaan takaisin aukkoon. Vedä öljytikku uudelleen ulos ja tarkista, että öljytaso on merkintöjen MIN ja MAX välillä. Jos öljytaso on merkintöjen keskipistettä alempana, on täyttöaukon korkki (49) poistettava ja oikeanlaista öljyä lisättävä niin paljon, että pinta ulottuu öljytikun MAX-merkintään saakka. E 15

49 Hydrauliöljyn määrän tarkistaminen Kun öljy on kylmää Aja masto kerran kokonaan ylös ja takaisin sisään. Sammuta moottori. Vedä öljytikku (53) ulos ja pyyhi se puhtaalla liinalla. Tarkasta hydrauliöljyn taso. Tason on oltava öljytikun merkintöjen MIN ja MAX välillä. Lisää tarvittaessa öljyä öljytikun MIN-merkintään asti. Kun öljy on kuumaa Z Aja masto kerran kokonaan ylös ja takaisin sisään. Sammuta moottori. Vedä öljytikku (53) ulos ja pyyhi se puhtaalla liinalla. Tarkista hydrauliöljyn määrä. Tason on oltava juuri öljytikun MAX-merkinnän yläpuolella. Lisää öljyä tarvittaessa sen verran, että sen taso on hieman öljytikun MAX-merkinnän yläpuolella. Jos moottori sammuu tai käy epätasaisesti maston ollessa ajettuna ylös, masto on laskettava hitaasti kokonaan alas. E 16

50 Jäähdytysaineen määrän tarkistaminen M Tarkista tasaussäiliön (56) jäähdytysaineen määrä. Jäähdytysaineen tason on oltava merkintöjen MIN ja MAX välillä. Jos jäähdytysainetaso on MIN-merkinnän alapuolella, jäähdytysjärjestelmässä saattaa olla vuoto. Ajoneuvon saa tällöin ottaa käyttöön vasta kun vian aiheuttaja on korjattu. Kun moottori on kuuma, jäähdytysjärjestelmä on paineen alaisena. Avaa tasaussäiliön kantta hitaasti, jotta paine purkaantuu. Lisää järjestelmään samassa suhteessa sekoitettua veden ja pakkasnesteen liuosta, jota ajoneuvossa on ennestään. Jäähdytysjärjestelmän tyhjentäminen Järjestelmän voi tyhjentää avaamalla jäähdyttimessä ja sylinteriryhmän sivussa sijaitsevat laskuhanat. Poista tasaussäiliön kansi tyhjennyksen ajaksi. Varmista, etteivät sivulliset pääse käyttämään trukkia. Polttoaineen määrän tarkistaminen - (DG) Kytke sytytys-/käynnistyskytkin (26) asentoon I. Tarkista polttoaineen määrä polttoainemittarista (2). Lisää tarvittaessa dieselpolttoainetta (katso luku D, kohta 2). E 17

51 Tuulilasinpesunesteen määrän tarkistaminen Tarkista, että säiliössä (1) on riittävästi tuulilasinpesunestettä. Lisää nestettä tarvittaessa. Käytä talvella tuulilasinpesunestettä, johon on lisätty pakkasnestettä. 1 Pyörät ja renkaat Tarkista pyörät ja renkaat kulumisen varalta (katso luku ). Tarkista rengaspaineet (vain ilmarenkaat) (katso luvussa B oleva rengaspainetaulukko). E 18

52 6 Ajoneuvon käyttöönotto o M Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköjä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella. Ajoneuvot, joissa kuljettajan pään liikkuvuus X on rajoitettu Jos suositeltua pituutta ei noudateta, ajoneuvon käyttö saattaa aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaraa, jolloin kuljettajan epäterveellinen ryhti ja liiallinen ruumiillinen rasitus saattavat johtaa tilapäisiin tai pysyviin vaurioihin. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon kuljettajien pituus ei ylitä ilmoitettua enimmäispituutta. Lisäksi laitteen haltijan on tarkistettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä se aiheuta rasitusta. E 19

53 6.1 Kuljettajan istuimen säätäminen Z Optimaalisen istuinvaimennuksen saavuttamiseksi kuljettajan istuin on säädettävä kuljettajan painon mukaan. Istuimen säätäminen kuljettajan painon mukaan Istu kuljettajan istuimelle. Painon ollessa oikein säädetty kuljettajan painonäytön nuoli (59) on kalibrointiviivan yläpuolella. Jos nuoli on liian pitkällä vasemmalla tai oikealla, istuin on säädettävä kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä tätä varten painonsäätövipua (1) n. 90 eteenpäin. Paina painonsäätövipua (1) alaspäin säätääksesi istuimen pienempää kuljettajan painoa vastaavaksi. Paina painonsäätövipua (1) ylöspäin säätääksesi istuimen suurempaa kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä säätämisen jälkeen vipu takaisin lähtöasentoon. Selkänojan säätäminen: Istu kuljettajan istuimelle. Vedä selkänojansäätöä (2) ylöspäin ja säädä selkänojan kaltevuutta. Vapauta selkänojansäätö (2), jolloin selkänoja lukittuu. Istumisasennon säätäminen: Vedä pitkittäissäätöä (3) ylöspäin ja aseta kuljettajan istuin oikeaan istumisasentoon työntämällä istuinta eteen- tai taaksepäin. Anna pitkittäissäädön (3) lukittua. Pitkittäissäädön on lukituttava varmasti säädettyyn asentoon. Kuljettajan istuimen säätöä ei saa muuttaa ajon aikana! E 20

54 6.2 Ohjauspylvään säätäminen Vapauta ohjauspylvään säätövipu (20) liikuttamalla sitä nuolen suuntaan (L) kohti kuljettajan istuinta. Muuta ohjauspylvään (62) kaltevuutta sopivaksi kääntämällä sitä eteen- tai taaksepäin. Paina ohjauspylvään säätövipu nuolen suuntaan (). 6.3 Turvavyö Kiinnitä turvavyö aina ennen trukin liikuttamista. Vyö suojaa kuljettajaa vakavilta loukkaantumisilta! Z Suojaa turvavyö likaantumiselta (peitä vyö esim. seisokin ajaksi) ja puhdista se säännöllisesti. Sulata ja kuivaa jäätynyt vyölukko ja vyökela, jotta ne eivät jäätyisi uudelleen. Ilman kuivalämpötila ei saa olla yli +60 C! Älä tee muutoksia turvavyöhön! Toimintahäiriöt aiheuttavat huomattavan vaaran. Vaihda turvavyöt aina tapaturmien jälkeen. Käytä jälkivarustelussa ja korjauksessa vain alkuperäisvaraosia. Vaurioituneet tai toimimattomat turvavyöt on annettava valtuutetun myyjän tai sivuliikkeen vaihdettavaksi. Vedä vyö kokonaan ulos ja tarkista kuitujen rispaantuminen. Tarkista vyölukon toiminta ja vyön moitteeton kelautuminen vyökelaan. Tarkista suojus vaurioiden varalta. Estoautomaatikan testaaminen: M M Z Pysäköi trukki vaakasuoralle alustalle. Vedä vyötä nykäyksittäin ulos. Automatiikan tulee estää vyön vetäminen ulos. Avaa konepeltiä noin 30 :n verran. Automatiikan tulee estää vyön vetäminen ulos. Voimakkaasti kallistuneen trukin käynnistäminen Estoautomatiikka estää vyön vetämisen ulos, kun trukki on voimakkaasti kallistunut. Vyötä ei silloin voi enää vetää kelasta ulos. Aja trukki varovasti pois kaltevasta asennosta ja kiinnitä turvavyö. E 21

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03

ETX ac 125/150. Käyttöohjeet 01.01- 50137321 05.03 ETX ac 125/150 01.01- Käyttöohjeet s 50137321 05.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Käyttöohjeet 51119804 12.14 s AMW 22 AMW 22p Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637...

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637... Käyttöohje 03-0506 637... Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 Vain alkuperäiset varaosat Kaikki samasta paikasta KORKEALAATUIS ET VARAOSAT Paikallinen DYNAPAC-edustajasi: Esipuhe Laitteen turvallista

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto

Sisällysluettelo välein tunnin 2000 Huolto Käyttöohje Käyttö ja kunnossapito 4825926_C.pdf Täryjyrä CA500/800 Moottori Cummins QSB 3,3 (IIIA/T3) Cummins QSB 3,3 (IIIB/T4i) Deutz TD3.6 (IIIB/T4) Sarjanumero 000055x0A02706-000056x0A00304-000060x0A0249-000062xFA0587

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttäjän Opaskirja GTH-3007 AGRI-730. Kattaa sarjanumerot. From s/n.: 20365 To s/n: 20677. From serial n.: xxxxx. Ylläpitotietojen Kanssa

Käyttäjän Opaskirja GTH-3007 AGRI-730. Kattaa sarjanumerot. From s/n.: 20365 To s/n: 20677. From serial n.: xxxxx. Ylläpitotietojen Kanssa Kattaa sarjanumerot GTH-3007 AGRI-730 From s/n.: 20365 To s/n: 20677 From serial n.: xxxxx Ylläpitotietojen Kanssa Toinen Laitos Toinen Painos Osa Nro. 57.0009.0533 Tärkeää Lue huolellisesti nämä turvallisuusmääräykset

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot