DFG/TFG 316s-320s. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DFG/TFG 316s-320s. Käyttöohje 04.08 - 51105435 07.08"

Transkriptio

1 DG/TG 316s-320s Käyttöohje s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ IN

3 0108.IN

4 Sisällysluettelo A B Määräystenmukainen käyttö Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus... B Ajoneuvo... B Kuormanottolaitteet... B 4 3 Vakiovarustuksen tekniset tiedot... B Tekniset tiedot - DG/TG 316s/320s... B 8 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet... B Ajoneuvon tyyppikilpi... B Ajoneuvon kuormakaavio... B Lisälaitteen kuormakaavio... B 14 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Kuljetus... C 1 2 Nosturikuormaus... C 1 3 Trukin varmistaminen kuljetuksen aikana... C 2 4 Ensimmäinen käyttöönotto... C 3 5 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa... C 3 D Ajoneuvon tankkaaminen 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset D 1 2 Dieselpolttoaineen tankkaaminen... D 2 3 Nestekaasupullon vaihtaminen... D 3 E Käyttö 0708.IN 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 3 3 Nostolaitteen käyttäminen ja kallistaminen (o)... E 8 4 Kaksoispolkimen käyttö (o)... E 9 5 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen jokaista käyttöönottokertaa... E 14 6 Ajoneuvon käyttöönotto... E Kuljettajan istuimen säätäminen... E Ohjauspylvään säätäminen... E Turvavyö... E 21 7 Trukin käynnistäminen... E Käynnistäminen, TG... E Käynnistäminen, DG... E Häiriöilmoitukset käytön aikana... E 26 I 1

5 7.4 Moottorin sammuttaminen... E 26 8 Työskentely trukilla... E Ajokäyttöä koskevat turvallisuusmääräykset... E 27 9 Ajaminen... E Ohjaaminen... E Jarrut... E Maston ja lisälaitteen käyttäminen... E Työlaitteen nopeuden ohjaaminen... E Kuormayksiköiden nostaminen, kuljettaminen ja laskeminen... E Kuorman kuljettaminen... E Käyttäytyminen vaaratilanteissa... E Ajoneuvon pysäköiminen turvallisesti... E Konepelti ja huoltosuojukset... E Huoltosuojukset... E Ajoneuvon hinaaminen... E Perävaunujen hinaaminen... E Häiriötilanteet... E 46 Ajoneuvon kunnossapito 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastukset Huoltotarkistusluettelo DG/TG Huoltotarkistusluettelo DG Huoltotarkistusluettelo TG Jäähdytysainespesifikaatio Käyttöaineet Polttoainetietoja DG Voitelutaulukko Voitelukaavio - DG/TG Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Ajoneuvon valmisteleminen huolto- ja kunnossapitotöitä varten Apukäynnistys Moottorin huolto TG 316s/320s Moottorin huolto DG 316s/320s Jäähdytysaineen väkevyyden tarkistaminen Jäähdytysjärjestelmän täyttäminen Ilmansuodatinpatruunan puhdistaminen/vaihtaminen Pyörien kiinnityksen ja ilmanpaineen tarkistaminen Hydraulijärjestelmä Sähköjärjestelmä Sulakkeiden tarkistaminen Relevaraukset Pakokaasujärjestelmä Uudelleen käyttöönotto puhdistuksen tai kunnossapidon jälkeen Trukin seisottaminen IN I 2

6 14.1 Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Uudelleen käyttöön ottaminen seisottamisen jälkeen Turvatarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen HUSS S - MK -sarjan dieselhiukkassuodattimen käyttöohje Tärkeitä yleisohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita Toimintakuvaus HUSS-ohjausyksikön käyttäminen HUSS-ohjausyksikön käyttöohje Uudistaminen Huolto IN I 3

7 I IN

8 A Z Määräystenmukainen käyttö Laitteen mukana toimitetaan VDMA:n ohjeet trukkien määräysten- ja sääntöjenmukaisesta käytöstä. Ne ovat osa tätä käyttöohjetta, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Trukin käyttöönotossa, käytössä ja huollossa on noudatettava tätä käyttöohjetta. Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. Erityisesti on vältettävä liian raskaiden ja toispuoleisten kuormien nostamisen aiheuttamaa ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Trukkia ei saa käyttää alueilla, joilla on tulipalon tai räjähdyksen vaara eikä alueilla, jotka voivat aiheuttaa korroosiota tai jotka ovat erittäin pölyisiä. M Laitteen haltijan velvollisuudet: Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erityistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana on pidettävä henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja että kaikenlaisilta käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavilta vaaroilta vältytään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmien torjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai ulkopuolinen henkilö on ilman valmistajan asiakaspalvelun lupaa suorittanut laitteeseen liittyviä töitä epäasianmukaisella tavalla. Lisäosien asentaminen: Sellaisten lisälaitteistojen asentaminen, jotka vaikuttavat trukin toimintoihin tai jotka täydentävät sen toimintoja, on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan lupaa. Z Perävaunun vetäminen Katso luku E, kohta IN A 1

9 A IN

10 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus DG/TG -sarjan haarukkatrukit ovat kuljettajan istuimella varustettuja, 4-pyöräisiä polttomoottorikäyttöisiä trukkeja. DG-sarjan ajoneuvoissa on dieselmoottori ja TGsarjan ajoneuvoissa nestekaasukäyttöinen ottomoottori. DG/TG mallissa on hydrostaattinen ajokoneisto. Polttomoottori käyttää suurpainepumppua, joka huolehtii hydraulisista toiminnoista, ja pyöriä ohjaavaa kahta hydraulimoottoria. Ajoneuvotyypit ja enimmäiskantavuus Malli Kantavuus (kg)*) Akseliväli (mm) DG/TG 316s DG/TG 320s *) Ajoneuvoon kiinnitetyt kuormakaaviot ratkaisevat kantavuuden. B 1

11 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 1 t Nostosylinteri 8 t Vetokoukku 2 t Nostoketju 9 t Vastapaino 3 t Masto 10 t Ohjausakseli 4 t Kojetaulu 11 t Moottorin kansi 5 t Ohjauspylväs 12 t Hydrostaattinen vetoakseli 6 t Kuljettajan suojakatto 13 t Haarukkakannatin 7 t Kuljettajan istuin 14 t Haarukka B 2

12 2.1 Ajoneuvo Runko ja rakenne: Vakaa, vääntymätön runko, jonka suojissa eri koneistot ja ohjauselementit sijaitsevat, takaa ajoneuvolle korkean staattisen turvallisuuden. Kuljettajan paikka on värinälaakeroitu, mikä vaimentaa tärinät ja äänet. Pitkälle avautuva kuomu ja moottorin kannen sivusuojukset (11) helpottavat huoltoja ylläpitotöiden suorittamista. Hydrauliöljysäiliö on ajoneuvon oikealla puolella. DGsarjassa polttoainesäiliö on integroitu rungon vasemmalle puolelle. TG-sarjan koneiden nestekaasupullo kiinnitetään vastapainossa (9) olevaan pidikkeeseen. Pakokaasulaitteisto ja pakoputki estävät pakokaasujen kulkeutumisen kuljettajan paikalle ja vähentävät pakokaasulaitteiston ääniä. Kuljettajan paikka: Luistamattomat portaat ja kuljettajan suojakaton pylväässä oleva kädensija helpottavat koneeseen nousemista ja siitä poistumista. Kuljettajan suojakatto (6) suojaa kuljettajaa. Kuljettajan istuimessa (7) voi säätää istuinvaimennusta ja istuimen asentoa ja ohjauspylväässä (5) ohjauspyörän kaltevuutta. Ergonomisesti sijoitettuja säätimiä on helppo käyttää, ja ohjaamo on lähes tärinätön. Trukin kuljettajaan kohdistuva kuormitus on siis mahdollisimman vähäinen. Kojetaulun (4) ohjausja varoitusnäytöt mahdollistavat järjestelmän valvomisen käytön aikana ja takaavat siten koneen turvallisuuden. Moottori: Tasaisesti käyvien vesijäähdytteisten moottorien teho on suuri mutta kulutus pieni. DG-sarjan koneiden dieselmoottorit polttavat polttoaineen erittäin puhtaasti kaikissa käyttöolosuhteissa, ja niiden nokiarvot jäävät alle näkyvyysrajan. TGsarjan koneiden ottomoottoreiden pakokaasupäästöjäämät ovat erittäin alhaiset. Ajomoottori: Hydraulipumppu käyttää yksittäisiä hydraulimoottoreita, jotka puolestaan käyttävät vetopyöriä. Käyttöpaneelin ajosuunnan valintavivun avulla valitaan eteen-/taaksepäinajo tai vapaa-asento. Ohjaus: Hydrostaattinen ohjaus, jossa on ohjausakseliin (10) integroitu ohjaussylinteri. Ohjausakseli on laakeroitu itseasennoituvasti runkoon, minkä ansiosta pito on hyvä myös epätasaisella alustalla ajettaessa. Jarrut: Ajoneuvoa jarrutetaan hydraulimoottorien avulla, kunnes se pysähtyy. Tämä minimoi energiankulutuksen. Seistontajarru on automaattikäyttöinen levyjarru. Hydraulijärjestelmä: Kaikki toiminnot on suoritettava huolellisesti ja varoen, suhteutetusti ja samanaikaisesti. Hydraulisia toimintoja ohjataan ohjausvivulla moniohjausventtiilin kautta. B 3

13 Sähköjärjestelmä: Käynnistysakulla ja vaihtovirtalaturilla varustettu 12 voltin laitteisto, jossa on integroitu säädin. Käynnistyksentoiston esto estää virhekäytön käynnistyksen yhteydessä. Lisäksi suojapiiri sallii moottorin käynnistämisen ainoastaan ajosuunnan valintavivun ollessa vapaa-asennossa. Dieselmoottoreiden yhteyteen on asennettu pikaesihehkutusjärjestelmä. Kaasumoottoreissa on kosketukseton elektroninen sytytysjärjestelmä, jonka avulla moottori käynnistyy nopeasti ja ongelmitta. Moottori sammutetaan sytytys-/käynnistyskytkimen avulla. 2.2 Kuormanottolaitteet Masto: Tavoitteenamme on näkyvyyden optimointi. Erittäin lujat teräsprofiilit ovat kapeita, minkä ansiosta erityisesti kolmitasoisessa mastossa näkyvyys haarukoihin on hyvä. Yhtä hyvät tulokset on saatu haarukkakannattimen osalta. Masto ja haarukkakannatin kulkevat kestovoideltujen ja siten huoltovapaiden vinoon asetettujen tukirullien päällä. Lisälaitteet: Trukkiin voidaan liittää lisävarusteina mekaanisia ja hydraulisia lisälaitteita. B 4

14 3 Vakiovarustuksen tekniset tiedot Z VDI standardin mukainen selvitys teknisistä tiedoista. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. B 5

15 DG 316s/320s -sarjan haarukkatrukkien tekninen spesifikaatio Erittely Paino Renkaat/kori Mitat Teho Moottori Muuta Nro Kuvaus Koodi (yksikkö) 1 Valmistaja Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Mallin nimike DG 316s DG 320s 1.3 Ajokoneisto: sähkökäyttöinen, diesel, nestekaasu, muu diesel diesel 1.4 Ohjaus: manuaalinen; vierellä kulkien, seisten tai istuen istuen istuen ohjattava trukki, keräilytrukki 1.5 Kantavuus Q(t) 1,6 2,0 1.6 Kuorman painopiste c(mm) Kuorman etäisyys x(mm) Akseliväli y(mm) :1 Paino - kuormittamaton (kg) Akselikuormitus, kuormattu, edessä/takana (kg) / / Akselikuormitus, kuormittamaton, edessä/takana (kg) / / Pitkittäisvakaus 1,66 1, Rengastyyppi: erittäin kimmoiset, huippukimmoiset, SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) paineilma- polyuretaanirenkaat 3.2 Rengaskoko: edessä (14PR) (14PR) 3.3 Rengaskoko: takana 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Pyörien määrä edessä/takana (x = mekaaninen veto) 2x/2 2x/2 3.6 Raideleveys, edessä b 10 (mm) Raideleveys, takana b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Maston/alustan kallistus, eteen-/taaksepäin ast. 7/10 7/ Maston korkeus, laskettu h 1 (mm) Vapaanosto h 2 (mm) Nostokorkeus h 3 (mm) Ulos ajetun maston korkeus h 4 (mm) Suojakaton korkeus (hytti) h 6 (mm) Istumiskorkeus/pään etäisyys (SIP 100 mm) h 7 (mm) / / Kytkentäkorkeus h 10 (mm) 375/ / Kokonaispituus l 1 (mm) Pituus haarukkapintaan l 2 (mm) Kokonaisleveys b 1 /b 2 (mm) Haarukan mitat s/e/l(mm) 40 / 100 / / 100 / Alusta DIN 15173:n, ISO 2328:n mukaan, luokka/muoto ISO 2A ISO 2A A,B 4.24 Haarukka-alustan leveys/ulkoiset haarukat b 3 (mm) / / Maavara kuormitettuna maston alla m 1 (mm) Maavara akselivälin keskellä m 2 (mm) Käytävän leveys lavan kanssa x 1 200, lava poikittain Ast(mm) Käytävän leveys lavan kanssa 800 x 1 200, lava pitkittäin Ast(mm) Kääntösäde Wa(mm) Ajonopeus kuormitettu/kuormittamaton (km/h) 18,5/19 18,5/ Nostonopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Laskunopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Vetovoima kuormitettu/kuormittamaton (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Nousukyky kuormitettu/kuormittamaton (%) 36/28 29/ Kiihdytysaika kuormitettu/kuormittamaton s 5,1/4,8 5,3/5, Käyttöjarrutyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 7.1 Moottori: valmistaja/malli 404D D Moottorin teho ISO 1585:n mukaan (kw) Kierrosluku (1/min) Sylinterien määrä/iskutilavuus ( /cm 3 ) 4 / / Enimmäisvääntömomentti Nm/rpm 143 / / Ajonhallinnan tyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 8.2 Lisälaitteiden hydrauliöljynpaine (bar) Lisälaitteiden öljyn läpivirtaus l/min AH-J B 6

16 TG 316s/320s -sarjan haarukkatrukkien tekninen spesifikaatio Erittely Paino Renkaat/kori Mitat Teho Moottori Muuta Nro Kuvaus Koodi (yksikkö) 1 Valmistaja Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Mallin nimike TG 316s TG 320s 1.3 Ajokoneisto: sähkökäyttöinen, diesel, nestekaasu, muu nestekaasu nestekaasu 1.4 Ohjaus: manuaalinen; vierellä kulkien, seisten tai istuen istuen istuen ohjattava trukki, keräilytrukki 1.5 Kantavuus Q(t) 1,6 2,0 1.6 Kuorman painopiste c(mm) Kuorman etäisyys x(mm) Akseliväli y(mm) :1 Paino - kuormittamaton (kg) Akselikuormitus, kuormattu, edessä/takana (kg) / / Akselikuormitus, kuormittamaton, edessä/takana (kg) / / Pitkittäisvakaus 1,69 1, Rengastyyppi: erittäin kimmoiset, huippukimmoiset, SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) paineilma- polyuretaanirenkaat 3.2 Rengaskoko: edessä (14PR) (14PR) 3.3 Rengaskoko: takana 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Pyörien määrä edessä/takana (x = mekaaninen veto) 2x/2 2x/2 3.6 Raideleveys, edessä b 10 (mm) Raideleveys, takana b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Maston/alustan kallistus, eteen-/taaksepäin ast. 7/10 7/ Maston korkeus, laskettu h 1 (mm) Vapaanosto h 2 (mm) Nostokorkeus h 3 (mm) Ulos ajetun maston korkeus h 4 (mm) Suojakaton korkeus (hytti) h 6 (mm) Istumiskorkeus /pään etäisyys (SIP 100 mm) h 7 (mm) / / Kytkentäkorkeus h 10 (mm) 375/ / Kokonaispituus l 1 (mm) Pituus haarukkapintaan l 2 (mm) Kokonaisleveys b 1 /b 2 (mm) Haarukan mitat s/e/l(mm) 40 / 100 / / 100 / Alusta DIN 15173:n, ISO 2328:n mukaan, luokka/ ISO 2A ISO 2A muoto A,B 4.24 Haarukka-alustan leveys/ulkoiset haarukat b 3 (mm) / / Maavara kuormitettuna maston alla m 1 (mm) Maavara akselivälin keskellä m 2 (mm) Käytävän leveys lavan kanssa x 1 200, lava poikittain Ast(mm) Käytävän leveys lavan kanssa 800 x 1 200, lava pitkittäin Ast(mm) Kääntösäde Wa(mm) Ajonopeus kuormitettu/kuormittamaton (km/h) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Nostonopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Laskunopeus kuormitettu/kuormittamaton (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Vetovoima kuormitettu/kuormittamaton (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Nousukyky kuormitettu/kuormittamaton (%) 32/25 28/ Kiihdytysaika kuormitettu/kuormittamaton s 4,8/4,6 4,9/4, Käyttöjarrutyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 7.1 Moottori: valmistaja/malli E 2.0 E Moottorin teho ISO 1585:n mukaan (kw) Kierrosteho (1/min) Sylinterien määrä/iskutilavuus ( /cm 3 ) 4 / / Enimmäisvääntömomentti Nm/rpm 120 / / Ajonhallinnan tyyppi hydrostaattinen hydrostaattinen 8.2 Lisälaitteiden hydrauliöljynpaine (bar) Lisälaitteiden öljyn läpivirtaus l/min AH-J B 7

17 3.1 Tekniset tiedot - DG/TG 316s/320s Ohjausjärjestelmä TYYPPI PUMPPU KIERROSTEN MÄÄRÄ ÄÄRIASENNOSTA ÄÄRIASENTOON täysin hydrostaattinen kuten päähydraulijärjestelmässä 5 Vetoakseli TYYPPI säteismäntäakseli MALLI ESE 02 VOITELUANINEKAPASITEETTI ei olennainen Moottori - DG 316s/320s TYYPPI 404D.22 nelisylinterinen SYTYTYSJÄRJESTYS VAKIOKIERROSLUKU kierr./min (kuormittamaton)/880 kierr./min (tyhjäkäynti) VENTTIILIEN VÄLYS (IMU/PAKO) 0,20 mm kylmänä ÖLJYNPAINE 4,5 baaria, kun kierr./min ÖLJYMÄÄRÄ 8,9 litraa POLTTONESTESÄILIÖ 42 litraa JÄÄHDYTYSAINEEN TÄYTTÖMÄÄRÄ 9,0 litraa Moottori - TG 316s/320s TYYPPI E 2.0 nelisylinterinen SYTYTYSJÄRJESTYS ISKUTILAVUUS cc VAKIOKIERROSLUKU kierr./min (kuormittamaton)/830 kierr./min (tyhjäkäynti) ÖLJYNPAINE 3,0 baaria, kun kierr./min SYTYTYSTULPPATYYPPI NGK BPR 2E tai DENSO W9EXR-U SYTYTYSTULPPIEN ELEKTRODIVÄLI 0,80 mm ÖLJYMÄÄRÄ 4,3 litraa POLTTONESTESÄILIÖ ei olennainen JÄÄHDYTYSAINEEN TÄYTTÖMÄÄRÄ 9,0 litraa Ilmansuodatin TYYPPI Cyclopac-kuivaelementti Jarrujärjestelmä TYYPPI SEISONTAJARRU levyjarrut hydraulipainejärjestelmä käyttää levyä B 8

18 Pyörät ja renkaat RENGASKOKO ks. spesifikaatio RENGASPAINE Malli Vetoakseli - baaria Ohjausakseli - baaria 6,50 10 DG/TG 316s/320s 7,75 9,0 23 x 9 10 DG/TG 316s/320s 9,0 9,0 PYÖRÄN MUTTERIEN VÄÄNTÖMOMENTTI Malli Vetoakseli - Nm Ohjausakseli - Nm DG/TG 316s/320s Renkaat Z KÄYTTÖKOHDE Rengaskoko Tyyppi Malli VETOAKSELI 6.50 x 10 10PR ilmarenkaat, diagonaali DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x PR VETOAKSELI 6.50 x 10 täyskumiprofiili DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x 7 8 VETOAKSELI 23 x 9 x 10 18PR ilmarenkaat, diagonaali DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x PR VETOAKSELI 23 x 9 x 10 täyskumiprofiili DG/TG 316s/320s OHJAUSAKSELI 18 x 7 8 Hyväksytyt rengastyypit: Trukissa saa käyttää ainoastaan valmistajan hyväksymiä renkaita. Jos olet epävarma renkaiden sopivuudesta, ota yhteyttä paikalliseen JHhuoltoon. Melupäästö JATKUVA ÄÄNITASO EN 12053:n mukaan, yhdenmukainen ISO 4871:n kanssa. Värähtely <80 db (A) Cyclopac-kuivaelementti Jatkuva äänitaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa on huomioitu äänitaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänitaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. KOKO KEHON VÄRÄHTELYN KESKIARVO EN 13059:n mukaan 0,57 m/s Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardimääräyksen mukainen lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuorassa. Se mitataan ajettaessa vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. B 9

19 Sähköjärjestelmä JÄRJESTELMÄ SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC) 12 voltin negatiivinen maadoitus Seuraavia raja-arvoja noudatetaan tuotestandardin Trukkien sähkömagneettinen yhteensopivuus (9/95) mukaan: t Häiriösäteily (EN ) t Häiriökestävyys (EN ) t Sähköstaattinen purkautuminen (EN ) Hydraulijärjestelmä HYDRAULIPUMPPU SÄÄTÖVENTTIILI OHJAUSPAINE PÄÄPAINE SÄILIÖN TILAVUUS HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI 1PX-sarja 5000-sarja 106 baaria 215 baaria 46 litraa 51 litraa Käyttöolosuhteet YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA t käytössä -15 C +40 C Z Valmistaja suosittelee täyttämään hydraulijärjestelmään jäätymätöntä öljyä, jos trukkia käytetään jatkuvasti alle 0 C:n lämpötilassa. Mikäli trukkia käytetään kylmävarastossa tai suuresti vaihtelevissa lämpötila- tai ilmankosteusoloissa, ajoneuvoon tarvitaan erikoisvarustus ja -lupa. B 10

20 4 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet 22 Kohta Kuvaus 15 Kieltokilpi Oleskelu kuormalaitteen alla kielletty 16 Kiinnityspisteet nosturikuormausta varten 17.1 Kieltokilpi Ajo kuorma nostettuna kielletty 17.2 Kieltokilpi Maston kallistaminen eteenpäin kuorma nostettuna kielletty 18 Haarukan kuormakaavio: kantavuus/kuorman painopiste/nostokorkeus 19 Sivusiirtolaitteen kuormakaavio: kantavuus/kuorman painopiste/nostokorkeus 20 Ajoneuvon tyyppikilpi 21 Kilpi: nostotunkin kiinnityspisteet 22 Kilpi Kuljettajan enimmäispituus B 11

21 4.1 Ajoneuvon tyyppikilpi Kohta Kuvaus Kohta Kuvaus 23 Tyyppi 28 Valmistaja 24 Sarjanumero 29 Omapaino, kg 25 Nimelliskantavuus, kg 30 Kuorman painopisteen etäisyys, mm 26 Nimelliskäyttöteho, kw 31 Valmistusvuosi 27 Valmistajan logo 32 Lisävaruste Z Ajoneuvoon tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (24). B 12

22 4.2 Ajoneuvon kuormakaavio Ajoneuvon kuormakaavio (16) ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden (Q) kilogrammoina maston ollessa pystysuorassa. Kaavion malli riippuu käytetyn maston rakennekorkeudesta. Taulukkomuodossa esitetään enimmäiskantavuus tietyssä kuorman painopisteessä D (mm) ja halutussa nostokorkeudessa H (mm). Kuormakaavio osoittaa toimitustilassa olevan trukin ja haarukoiden piikkien yhteisen kantavuuden. Haarukoiden pituuden ylittäessä mm kuormitus kevenee. Ilman haarukoiden piikkejä toimitettavissa ajoneuvoissa on vakiokilpi. Esimerkki: Sisä- tai ulkomaston nuolimerkinnät (38 ja 39) kertovat kuljettajalle, milloin kuormakaaviossa määrätyt nostokorkeuden rajat saavutetaan. Nuolet on merkitty kaikkiin mastoihin, joiden kantavuus on porrastettu nostokorkeuksien mukaan B 13

23 4.3 Lisälaitteen kuormakaavio Z Lisälaitteiden kuormakaavio ilmoittaa ajoneuvon kantavuuden Q kunkin lisälaitteen kanssa kilogrammoina. Lisälaitteen kuormakaaviossa ilmoitetun sarjanumeron on vastattava lisälaitteen tyyppikilvessä olevaa sarjanumeroa, sillä valmistaja ilmoittaa kantavuuden kussakin tapauksessa erikseen. Kantavuus ilmoitetaan samoin kuin ajoneuvon kantavuus ja se on merkittävä vastaavalla tavalla. Kuormissa, joiden painopiste on yli 500 mm ylempänä, kantavuudet pienenevät muutetun painopisteen erotuksen verran. B 14

24 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Kuljetus Kuljetus voi tapahtua kahdella eri tavalla maston rakennekorkeudesta ja käyttöpaikan paikallisista olosuhteista riippuen: seisovana, masto asennettuna (kun rakennekorkeus on vähäinen) seisovana, masto purettuna (kun rakennekorkeus on suuri), kaikki peruslaitteen ja maston väliset hydraulijohdot irrotettuina. Kokoonpanon ja käyttöönoton turvaohjeet Vain valmistajan kouluttama ja valtuuttama henkilökunta saa suorittaa trukin kokoonpanon käyttöpaikassa, ottaa sen käyttöön ja opastaa kuljettajaa. Hydraulijohdot saa liittää peruslaitteen/maston liitäntään ja trukin saa ottaa käyttöön vasta kun masto on asennettu asianmukaisesti. 2 Nosturikuormaus M Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (katso lastauspaino ajoneuvon tyyppikilvestä). M M Pysäköi trukki turvallisesti (katso luku E). Kiinnitä nosturin nostovälineet maston poikittaispalkkiin (1) ja vetokoukkuun (2). Nostoliinat tai -ketjut saa kiinnittää vain vastapainon yläsilmukkaan ja poikittaispalkin (masto) silmukoihin. Maston tulee olla kallistettuna kokonaan taaksepäin. Mastoon kiinnitettävän nostoliinan tai -ketjun vapaan pituuden on oltava vähintään 2 m. Nosturin nostovälineiden kiinnitysvälineet on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa lisäosia tai kuljettajan suojakattoa. C 1

25 3 Trukin varmistaminen kuljetuksen aikana M Kuljetettaessa trukkia kuorma-autolla tai perävaunulla se on kiilattava ja kiinnitettävä asianmukaisesti paikoilleen. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat ja puupohja. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava lastaus VDI 2700:n ja VDI 2703:n suositusten mukaan. Lastauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Jos masto on asennettuna paikoilleen, käytä laitteen kiinnittämiseen maston ylemmässä poikittaispalkissa olevia silmukoita ja perävaunun kytkentäpultteja. Jos laitetta kuljetetaan ilman mastoa, kiinnitys tapahtuu rungon etuosasta. Viereisessä kuvassa näkyy painopisteen likimääräinen sijainti. C 2

26 4 Ensimmäinen käyttöönotto Vain tehtävään koulutettu henkilöstö saa ottaa laitteen käyttöön ja perehdyttää ajajan sen toimintaan. Jos toimitukseen sisältyy useampia ajoneuvoja, on kiinnitettävä huomiota siihen, että laitetta koottaessa kuorman nostovälineillä, mastoilla ja varsinaisella ajoneuvolla on sama sarjanumero. Ajoneuvon saattamiseksi käyttökuntoon toimituksen tai kuljetuksen jälkeen on suoritettava seuraavat toimenpiteet: Tarkista laitteiston täydellisyys ja kunto. Tarkista moottoriöljyn määrä. Tarkista hydrostaattisen vetoakselin öljymäärä. Tarkista hydrauliöljyn määrä. Tarkista akkuliitännät ja akkuhapon määrä. Ota ajoneuvo käyttöön ohjeiden mukaisesti. 5 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa Jarrujärjestelmä on suunniteltu siten, että levyjarru kytkeytyy automaattisesti päälle trukin pysähtyessä. Siksi jarru on vapautettava hinausta varten jäljempänä kuvatulla tavalla. Ennen haarukkatrukin alla tehtäviä toimenpiteitä masto ja vaunu on tuettava pölkkyjen avulla. Mekaanisen jarrun vapauttaminen Jos haarukkatrukkia joudutaan hinaamaan, on noudatettava seuraavaa menettelyä: Komponentit 73 Kuula 74 Kierretulppa 75 Aluslevy 76 O-rengas Kierretulppien (74) sijainti C 3

27 Poista neljä kierretulppaa (74) hydrostaattisesta vetoakselista. M Jätä kuulat paikalleen vetoakselin koteloon. Irrota aluslevyt (75) ja O-renkaat (76). Asenna kierretulpat (74) takaisin pareittain ja kiristä ne saman tien 30 Nm:n vääntömomenttiin. Hinaa haarukkatrukkia hitaasti. Pyörien ensimmäisen neljänneskierroksen aikana voidaan mahdollisesti havaita vastusta, mikä riippuu ajasta, jonka moottori on ollut sammuksissa. M Trukin hinaaminen moottori sammuksissa aiheuttaa hydrostaattisen vetoakselin ylikuumenemisen. Sen estämiseksi haarukkatrukin enimmäishinausnopeus on 4 km/h, eikä hinausmatka saa olla pitkä. Hinauksen jälkeen aluslevyt ja O-renkaat on ehdottomasti asennettava takaisin paikoilleen. Jos tätä ohjetta ei noudateta, hätä- tai seisontajarrua ei voi käyttää. Poista kierretulpat (74) ja asenna aluslevyt (75) ja uudet O-renkaat (76) paikoilleen. Kiristä kierretulpat vääntömomenttiin 60 ±6 Nm. C 4

28 Vetokohta Trukkia siirrettäessä on käytettävä jäykkää vetotankoa. Trukin hinauskohta on merkitty numerolla (77). Hinauskohdan käyttäminen Paina vetopultti (78) alas ja käännä sitä 90 astetta. Vedä vetopultti ylös ja työnnä perävaunun hinaussilmukka tai aisa aukkoon (79). Työnnä vetopultti aukkoon, paina sitä alaspäin ja käännä 90 astetta siten, että se lukittuu paikalleen. Z Hinattavan ajoneuvon kuljettajan istuimella on oltava joku ohjaamassa ajoneuvoa. Hinaa ajoneuvoa kävelyvauhtia! Koska ohjaustehostus ei ole käytössä, ajoneuvon ohjaaminen vaatii tavallista enemmän voimaa. C 5

29 C 6

30 D Ajoneuvon tankkaaminen 1 Dieselpolttoaineen ja nestekaasun käyttöön liittyvät turvallisuusmääräykset Ennen tankkausta tai nestekaasupullon vaihtamista ajoneuvo on pysäköitävä turvallisesti (katso luku E). Palonsuojelutoimet: Polttoaineita ja nestekaasua käsiteltäessä tupakointi sekä avotulen ja muiden syttymislähteiden käsittely tankkausalueella on kielletty. Vaara-alueen merkkinä olevat kilvet on asetettava näkyvälle paikalle. Helposti syttyvien aineiden säilyttäminen tällä alueella on kielletty. Tankkausalueella on oltava käyttövalmiina toimivia sammuttimia. Nestekaasupalojen sammuttamisessa saa käyttää ainoastaan hiilidioksidi-jauhesammuttimia tai hiilidioksidisammuttimia. Varastointi ja kuljetus: Dieselpolttoaineen ja nestekaasun varastotilojen ja kuljetusvälineiden on vastattava niitä koskevia lakisääteisiä määräyksiä. Jos käytettävissä ei ole jakelulaitetta, polttoainetta on säilytettävä ja kuljettava puhtaissa, tarkoitukseen hyväksytyissä säiliöissä. Säiliössä on oltava selkeä merkintä sen sisällöstä. Vuotavat nestekaasupullot on vietävä välittömästi ulkoilmaan ja varastoitava hyvin tuuletettuun tilaan. Asiasta on ilmoitettava kaasuntoimittajalle. Vuotanut dieselpolttoaine on sidottava soveltuvilla aineilla ja hävitettävä voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen. Tankkauksen ja kaasupullonvaihdon suorittava henkilöstö: Nestekaasua käsittelevien henkilöiden on perehdyttävä välttämättömiin tietoihin nestekaasujen ominaisuuksista, jotta kaasun käyttö olisi turvallista. Nestekaasusäiliöiden tankkaaminen: Nestekaasusäiliöt ovat kiinni ajoneuvossa. Ne täytetään nestekaasuasemalla. Tankkauksessa on noudatettava tankkausjärjestelmän ja nestekaasusäiliön valmistajien ohjeita sekä lakisääteisiä ja paikallisia määräyksiä. M Letku-/putkirikkovarmistus Huomio: Nestekaasua käytettäessä laitteistossa on oltava letku-/putkirikkovarmistus, joka estää kaasun äkillisen ulosvirtauksen tuloletkun vaurioituessa. Vain kiinteällä letku-/putkirikkovarmistuksella varustettujen kaasupullojen käyttö on sallittu. Ajoneuvossa olevassa kaasupullon liitännässä on oltava letku-/putkirikkovarmistus (vakiovaruste). Laitteen haltijan on noudatettava soveltuvia säädöksiä, teknisiä standardeja ja tapaturmantorjuntamääräyksiä, jotka koskevat nestekaasun käyttöä. Paljaalla iholla nestekaasu aiheuttaa paleltumia. D 1

31 2 Dieselpolttoaineen tankkaaminen Ajoneuvon saa tankata ainoastaan tankkaukseen tarkoitetuissa paikoissa. Z M Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Avaa polttoainesäiliön korkki (1). Täytä säiliöön puhdasta dieselpolttoainetta. Älä tankkaa säiliötä liian täyteen. Täyttömäärä: DG 316s/320s: 42 l Käytä ainoastaan DIN 590:n mukaista dieselpolttoainetta, jonka setaaniluku on yli 50. M Polttoainemittari (2) näyttää polttoaineen määrän. Kun mittari painuu punaiselle alueelle, säiliö on täytettävä. Älä koskaan aja polttoainesäiliötä täysin tyhjäksi! Ilman joutuminen polttoainejärjestelmään aiheuttaa toimintahäiriöitä. Sulje polttoainesäiliön korkki tankkaamisen jälkeen huolellisesti. D 2

32 3 Nestekaasupullon vaihtaminen Nestekaasupullon saa vaihtaa vain tehtävään koulutettu ja valtuutettu henkilöstö pullon vaihtamiseen tarkoitetuissa paikoissa. Pysäköi ajoneuvo turvallisesti ennen tankkausta (katso luku E). Sulje sulkuventtiili (3) tiukasti. Käynnistä moottori ja aja nestekaasujärjestelmä tyhjäksi vapaaasennossa. Irrota hattumutteri (4) sopivalla avaimella pitäen samalla vastaan kahvasta (6). Irrota letku (5) ja ruuvaa venttiilinsuojus heti kiinni tyhjään nestekaasupulloon. Löysää kiristyshihnoja (8) ja poista peitelevy (7). Irrota kaasupullo varovasti pidikkeestä ja aseta se turvallisesti syrjään. Ajoneuvossa saa käyttää ainoastaan 18 kg:n (29 litran) nestekaasuvaihtopulloja. Aseta uusi kaasupullo pidikkeeseen ja käännä sitä siten, että sulkuventtiilin istukka on alaspäin. Kiinnitä kaasupullo hyvin kiristyshihnojen avulla. Kiinnitä letku määräysten mukaisesti takaisin paikalleen. Avaa sulkuventtiili varoen ja tarkista liitoksen tiiviys vaahtoavan aineen avulla. D 3

33 o Z o M Täydennettävät nestekaasupullot, joiden täyttömekanismi on keskellä Täydennettävissä nestekaasupulloissa on poistoventtiili (10), täytön pysäytysventtiili (11), turvaventtiili (12) ja kaasumäärän näyttö (13). Sulje poistoventtiili säiliön täyttämiseksi, ruuvaa täytön pysäytysventtiilin suojus irti ja työnnä nestekaasupumpun suutin täyttöliitäntään. Täytön pysäytysventtiili lopettaa täytön automaattisesti, kun säiliön enimmäiskaasumäärä on täyttynyt. Ruuvaa suojus täytön jälkeen takaisin paikoilleen. Noudata kaikkia nestekaasupumppuun mahdollisesti liitettyjä ohjeita ja määräyksiä nestekaasupullon täytöstä. Turvallisuusohjeet: Säiliö ja mittauslaitteisto on tarkistettava säännöllisesti käyttövaltiossa voimassa olevien määräysten mukaisesti mekaanisten vaurioiden, ruostumisen ja muiden vaurioiden varalta. Säiliöiden korjaustöitä saa tehdä ainoastaan tehtävään koulutettu henkilöstö. Haarukkatrukit, joissa on kaksi nestekaasupulloa Kahden kaasupullon telineen käyttö on sallittu vain, jos ajoneuvossa on toimiva peruutuskamerajärjestelmä ja sivupeilit ajoneuvon molemmilla puolilla. Kaasupullojen omien sulkuventtiilien lisäksi laitteessa on syöttöventtiili. Venttiilin avulla voidaan valita, kummasta pullosta kaasua syötetään. Kahden kaasusäiliön samanaikainen käyttö ei ole mahdollista eikä sallittua. Kaasunsyötön katkaisemiseksi on suljettava kummankin kaasupullon sulkuventtiilit D 4

34 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa: Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut soveltuvat henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tehtävään laitteen haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan on tiedettävä oikeutensa ja velvollisuutensa, oltava perehtynyt trukin ohjaukseen ja tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä trukkia, jota ohjataan jalan laitteen vieressä kulkien, kuljettajalla on oltava suojajalkineet. Trukin käyttö on kielletty sivullisilta: Kuljettaja on käyttöaikana vastuussa trukista. Hänen on kiellettävä sivullisilta trukin ajaminen ja muu käyttö. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja puutteet: Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset: Kuljettaja ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman erityiskoulutusta ja - lupaa. Hän ei missään tapauksessa saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. M Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä trukin tai sen kuorman nostovälineiden (esim. haarukanpiikit tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskettava tai putoava lisälaite saattavat osua. Sivulliset on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on annettava varoitusmerkki ajoissa. Jos sivulliset eivät käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, trukki on pysäytettävä välittömästi. Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä kuvattuja turvalaitteita, varoituskilpiä ja -ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ajoneuvot, joissa kuljettajan pään liikkuvuus on rajoitettu, on varustettu kuljettajan näkökentässä olevalla varoituskilvellä. Kilvessä suositeltua kuljettajan enimmäispituutta on ehdottomasti noudatettava. E 1

35 E 2

36 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Kohta Hallinta- tai näyttöelementti 1 Varoitusvalo, seisontajarru Toiminto t Valon syttyminen osoittaa, että seisontajarru on käytössä. 2 Polttoainenäyttö (DG) t Ilmoittaa, kuinka paljon säiliössä on jäljellä polttoainetta. 3 Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö t Ilmoittaa jäähdytysnesteen lämpötilan. 4 Vapaa-asento t Valon syttyminen osoittaa, että ajosuunnan valintakytkin on vapaaasennossa. 5 o ei käytössä 6 Hydrostaattisen ajokoneiston varoitusvalo o Valon syttyminen osoittaa, että hydrostaattinen ajokoneisto on viallinen. Valon hidas vilkkuminen tarkoittaa hydrostaattisen ajokoneiston vähäistä vikaa, esimerkiksi ajopolkimen potentiometrin, mastovivun tai moottorin ohjausyksikön vikaa. Nopea vilkkuminen tarkoittaa vakavaa hydrostaattisen ajokoneiston vikaa (ajoneuvo pakotetaan jarruttamaan), esimerkiksi pumpun potentiometrin, jarrupolkimen tai 5 voltin virtapiirin vikaa. Pysyvästi ajon aikana palava valo tarkoittaa moottorin kierroslukuanturin vikaa. 7 Valot o Osoittaa, että etuajovalot palavat. 8 Moottorin öljynpaineen varoitusvalo 9 Ei käytössä o 10 Ei käytössä o t Valon syttyminen on merkki siitä, että moottorin voiteluöljynpaine on liian alhainen. E 3

37 E 4

38 Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 11 t ei toimintoa 12 Turvavyön varoitusvalo o Valon syttyminen osoittaa, ettei turvavyötä ole kiinnitetty asianmukaisesti. 13 Ajosuunnanosoittimen merkkivalo 14 Varoitusvalo, polttoaineen määrä (DG) 15 Ajan/käyttötuntien näyttö 16 Esihehkutuksen merkkivalo (DG) 17 Latausvirran varoitusvalo o Osoittaa ajosuunnanosoittimen toiminnan (vasemmalle/oikealle). t Valon syttyminen on merkki siitä, että polttoainetta on liian vähän. t Ilmoittaa kuluneen työskentelyajan / kuluneet käyttötunnit. t Osoittaa kylmäkäynnistysjärjestelmän toiminnan. t Valon syttyminen on merkki siitä, ettei akku lataudu. 18 Ohjauspyörä t Ajoneuvon ohjaaminen haluttuun suuntaan. 19 Lämmitys-/ilmaliitännän muodostaminen 20 Ohjauspylvään säätövipu o t Ohjauspylvään kaltevuuden säätäminen. E 5

39 E 6

40 Kohta Hallinta- tai Toiminto näyttöelementti 21 Lämmitys o Lämmityksen säätäminen (sivu E13). 22 Ajopoljin t Moottorin kierrosluvun tai ajo- ja nostonopeuden säätäminen. 23 Ohjausvivun nostaminen/laskeminen 24 Ohjausvipu: maston kallistaminen t Haarukkakannattimen nostaminen/laskeminen. Haarukkakannattimen nostaminen: vedä vipua taaksepäin. Haarukkakannattimen laskeminen: työnnä vipua eteenpäin. t Maston kallistaminen eteen- tai taaksepäin. Maston kallistaminen eteenpäin: työnnä vipua eteenpäin. Maston kallistaminen taaksepäin: vedä vipua taaksepäin. 25 Kytkin o Lamput, sumun hajotin jne. 26 Sytytys-/käynnistyskytkin 27 Pääkytkin (hätäpysäytys) 28 Varoitussignaalin painike t Sähkönsyötön kytkeminen päälle ja pois päältä. Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät sivulliset pääse käynnistämään ajoneuvoa. t Päävirtapiiri katkaistaan, kaikki sähkötoiminnot kytkeytyvät pois päältä. Moottori sammutetaan. Trukkia jarrutetaan voimakkaasti. Tätä kytkintä saa käyttää trukin pysäyttämiseen vain hätätilanteessa. Tavallisissa olosuhteissa on noudatettava sivulla E 25 ilmoitettuja pysähtymisohjeita. t Akustisen varoitussignaalin antaminen. 29 Ajosuunnan valintavipu 30 Hidasajo-/jarrupoljin 31 Seisontajarrun kytkin 32 5-portainen valintakytkin t Ajosuunnan valitseminen. t 1. alue: hidasajon säätäminen. 2. alue: käyttöjarrun aktivoiminen. t Seisontajarrun aktivoiminen tai vapauttaminen: Käännä kytkin asentoon 1 lukitaksesi jarrun. Käännä kytkin asentoon 0 vapauttaaksesi jarrun. t Jokainen porras nostaa tai laskee kiihdytysja jarrutusnopeutta. E 7

41 3 Nostolaitteen käyttäminen ja kallistaminen (o) Keskusohjauslaite Keskusohjausvipu Lisäohjausvipu Symboli Tarkoitus Symboli Tarkoitus 1. Maston kallistaminen eteenpäin. 5. Maston kallistaminen taaksepäin. 2. Haarukan piikkien nostaminen ja maston kallistaminen eteenpäin. 3. Haarukan piikkien nostaminen. 6. Haarukan piikkien laskeminen ja maston kallistaminen taaksepäin. 7. Haarukan piikkien laskeminen. 4. Haarukan piikkien nostaminen ja maston kallistaminen taaksepäin. 8. Haarukan piikkien laskeminen ja maston kallistaminen eteenpäin. E 8

42 4 Kaksoispolkimen käyttö (o) Johdanto Tämän toiminnon ansiosta kuljettaja voi säätää ajosuuntaa kahden polkimen avulla. Järjestelmän ansiosta nopeuden ja ajosuunnan säätäminen onnistuu tarkasti kahden helppokäyttöisen polkimen avulla. Oikea jalka: eteenpäin. Vasen jalka: taaksepäin. Kaksoispoljin Taaksepäin/ ajopoljin Jarru-/ hidasajopoljin Eteenpäin/ ajopoljin Ajosuunta-/ajopolkimet Ajosuuntapolkimen avulla nostetaan kierroslukua ja ajonopeutta. Kun jalka nostetaan polkimelta, trukin nopeus hidastuu. Jos jalka nostetaan polkimelta äkkinäisesti, haarukkatrukin nopeus hidastuu hallitusti ja lopulta trukki pysähtyy. Jarru-/hidasajopoljin Jos jarru-/hidasajopoljinta painetaan samanaikaisesti ajosuunta- tai ajopolkimen kanssa, haarukkatrukin nopeutta ja ajosuuntaa säädetään tarkasti. E 9

43 t Z Vaihdevipu Kun vaihdevipu on keskiasennossa, vaihteisto on tyhjäkäynnillä. Työnnä vipua eteenpäin valitaksesi eteenpäinajon vaihteen. Z Työnnä vipua taaksepäin valitaksesi taaksepäinajon vaihteen. Moottori ei käynnisty, kun vaihdevipu on eteenpäin- tai taaksepäinajon asennossa. E 10

44 o Z Ohjauspylvääseen integroitu vaihteenvalitsin Ohjauspylvään vivulla varustetuissa trukeissa tämä vipu korvaa perusmallin vaihteenvalitsimen. Kun ohjauspylvään vipu on keskiasennossa, vaihteisto on tyhjäkäynnillä. Työnnä vipua eteenpäin valitaksesi eteenpäinajon vaihteen. Työnnä vipua taaksepäin valitaksesi taaksepäinajon vaihteen. Z Moottoria ei voi käynnistää, kun vipu on eteenpäin- tai taaksepäinajon asennossa. t 5-portainen ajotavan valintakytkin TCS-järjestelmän (Total Control System) avulla voidaan ohjata 36 tehoparametria. Näin ollen asetusmahdollisuuksia on useita. Kokonaisuuden yksinkertaistamiseksi kytkimellä voidaan valita viisi esiohjelmoitua yhdistelmää. Ohjelmistoparametrit on kehitetty siten, että ne vastaavat viittä tyypillistä trukin käyttötilannetta. Kunkin käyttötilanteen kannalta optimaaliset ajoneuvon ominaisuudet voidaan säätää kääntämällä 5-portaista kytkintä. 5-portainen valintakytkin Seisontajarrun kytkin E 11

45 Lastaaminen/purkaminen: suurin teho ja tuottavuus tehokkaaseen lastaamiseen ja purkamiseen lyhyillä matkoilla ja matalissa nostokorkeuksissa. Ulkokäyttö: nopeat työvaiheet ulkokäytössä lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla keskimääräisissä nostokorkeuksissa. Nopeasti reagoiva lisähydrauliikka. Sekakäyttö: hyvä kokonaisteho erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sisäkäyttö: alennettu moottorin kierrosluku. Pehmeät ajo-ominaisuudet, suuri nostonopeus. Kontrolloituun työskentelyyn ahtaissa tiloissa. Turvallisuus: alennettu teho ja vähäisemmät pakokaasut sekä vähäisempi polttoaineenkulutus. Särkyvien tuotteiden lastaamiseen, työskentelyyn jalankulkuväylillä, meluaroilla alueilla tai yöaikaan. M Z Z Pysäytä trukki ja kytke seisontajarru päälle. Valitse haluamasi ajotapa. Ajotapaa voi muuttaa vain trukin seistessä paikallaan. Trukin käyttö on sallittua vain oikein asetettua ajotapaa käyttäen. Trukeissa, joissa ei ole 5-portaista kytkintä, ajo-ominaisuudet on säädetty tehtaalla. E 12

46 o Lämpötilan säädin Käännä termostaatin säätönuppia (41) vastapäivään laskeaksesi kuljettajan hytin lämpötilaa. Käännä tuulettimen säätönuppia (42) myötäpäivään säätääksesi ilmavirtausta. Jos haluat kytkeä tuuletuksen pois päältä, käännä tuulettimen säätönuppi asentoon O. Paina ilmanvirtauksen säädin (43) mahdollisimman pitkälle alas ohjataksesi ilmanvirtauksen kuljettajanhytin lattiaan. Työnnä ilmanvirtauksen säädin (43) mahdollisimman pitkälle ylös kytkeäksesi kuljettajanhytin lattiaan suunnatun ilmanvirtauksen pois päältä. Tuulilasiin kohdistuvan ilmanvirtauksen säätö ei riipu tästä vivusta. E 13

47 Äänimerkki Paina painiketta (25) antaaksesi äänimerkin. 5 Tarkistukset ja toimenpiteet ennen jokaista käyttöönottokertaa M Ajoneuvo Koko ajoneuvon (erityisesti pyörien ja kuorman nostovälineiden) tarkistus selvästi näkyvien vaurioiden varalta. Tarkista istuinvyön toiminta (katso sivu E21). Tarkista, että kuormaketjut on kiristetty tasaisesti. Moottoriöljyn määrän tarkistaminen - TG Avaa konepelti (katso sivu E 43). Vedä öljytikku ulos (44, 46 tai 48). Pyyhi öljytikku nukkaamattomalla liinalla ja työnnä se kokonaan takaisin aukkoon. Vedä öljytikku uudelleen ulos ja tarkista, että öljytaso on merkintöjen MIN ja MAX välillä. Jos öljytaso on merkintöjen keskipistettä alempana, on täyttöaukon korkki (43) poistettava ja oikeanlaista öljyä lisättävä niin paljon, että pinta ulottuu öljytikun MAX-merkintään saakka. E 14

48 Moottoriöljyn määrän tarkistaminen - DG Vedä öljytikku ulos (50). Pyyhi öljytikku nukkaamattomalla liinalla ja työnnä se kokonaan takaisin aukkoon. Vedä öljytikku uudelleen ulos ja tarkista, että öljytaso on merkintöjen MIN ja MAX välillä. Jos öljytaso on merkintöjen keskipistettä alempana, on täyttöaukon korkki (49) poistettava ja oikeanlaista öljyä lisättävä niin paljon, että pinta ulottuu öljytikun MAX-merkintään saakka. E 15

49 Hydrauliöljyn määrän tarkistaminen Kun öljy on kylmää Aja masto kerran kokonaan ylös ja takaisin sisään. Sammuta moottori. Vedä öljytikku (53) ulos ja pyyhi se puhtaalla liinalla. Tarkasta hydrauliöljyn taso. Tason on oltava öljytikun merkintöjen MIN ja MAX välillä. Lisää tarvittaessa öljyä öljytikun MIN-merkintään asti. Kun öljy on kuumaa Z Aja masto kerran kokonaan ylös ja takaisin sisään. Sammuta moottori. Vedä öljytikku (53) ulos ja pyyhi se puhtaalla liinalla. Tarkista hydrauliöljyn määrä. Tason on oltava juuri öljytikun MAX-merkinnän yläpuolella. Lisää öljyä tarvittaessa sen verran, että sen taso on hieman öljytikun MAX-merkinnän yläpuolella. Jos moottori sammuu tai käy epätasaisesti maston ollessa ajettuna ylös, masto on laskettava hitaasti kokonaan alas. E 16

50 Jäähdytysaineen määrän tarkistaminen M Tarkista tasaussäiliön (56) jäähdytysaineen määrä. Jäähdytysaineen tason on oltava merkintöjen MIN ja MAX välillä. Jos jäähdytysainetaso on MIN-merkinnän alapuolella, jäähdytysjärjestelmässä saattaa olla vuoto. Ajoneuvon saa tällöin ottaa käyttöön vasta kun vian aiheuttaja on korjattu. Kun moottori on kuuma, jäähdytysjärjestelmä on paineen alaisena. Avaa tasaussäiliön kantta hitaasti, jotta paine purkaantuu. Lisää järjestelmään samassa suhteessa sekoitettua veden ja pakkasnesteen liuosta, jota ajoneuvossa on ennestään. Jäähdytysjärjestelmän tyhjentäminen Järjestelmän voi tyhjentää avaamalla jäähdyttimessä ja sylinteriryhmän sivussa sijaitsevat laskuhanat. Poista tasaussäiliön kansi tyhjennyksen ajaksi. Varmista, etteivät sivulliset pääse käyttämään trukkia. Polttoaineen määrän tarkistaminen - (DG) Kytke sytytys-/käynnistyskytkin (26) asentoon I. Tarkista polttoaineen määrä polttoainemittarista (2). Lisää tarvittaessa dieselpolttoainetta (katso luku D, kohta 2). E 17

51 Tuulilasinpesunesteen määrän tarkistaminen Tarkista, että säiliössä (1) on riittävästi tuulilasinpesunestettä. Lisää nestettä tarvittaessa. Käytä talvella tuulilasinpesunestettä, johon on lisätty pakkasnestettä. 1 Pyörät ja renkaat Tarkista pyörät ja renkaat kulumisen varalta (katso luku ). Tarkista rengaspaineet (vain ilmarenkaat) (katso luvussa B oleva rengaspainetaulukko). E 18

52 6 Ajoneuvon käyttöönotto o M Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa käyttöön, ohjata sitä tai nostaa lastausyksikköjä, kuljettajan on varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella. Ajoneuvot, joissa kuljettajan pään liikkuvuus X on rajoitettu Jos suositeltua pituutta ei noudateta, ajoneuvon käyttö saattaa aiheuttaa kuljettajalle ylimääräistä rasitusta ja vaaraa, jolloin kuljettajan epäterveellinen ryhti ja liiallinen ruumiillinen rasitus saattavat johtaa tilapäisiin tai pysyviin vaurioihin. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon kuljettajien pituus ei ylitä ilmoitettua enimmäispituutta. Lisäksi laitteen haltijan on tarkistettava, että hänen valtuuttamiensa kuljettajien istumisasento on normaali ja suora eikä se aiheuta rasitusta. E 19

53 6.1 Kuljettajan istuimen säätäminen Z Optimaalisen istuinvaimennuksen saavuttamiseksi kuljettajan istuin on säädettävä kuljettajan painon mukaan. Istuimen säätäminen kuljettajan painon mukaan Istu kuljettajan istuimelle. Painon ollessa oikein säädetty kuljettajan painonäytön nuoli (59) on kalibrointiviivan yläpuolella. Jos nuoli on liian pitkällä vasemmalla tai oikealla, istuin on säädettävä kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä tätä varten painonsäätövipua (1) n. 90 eteenpäin. Paina painonsäätövipua (1) alaspäin säätääksesi istuimen pienempää kuljettajan painoa vastaavaksi. Paina painonsäätövipua (1) ylöspäin säätääksesi istuimen suurempaa kuljettajan painoa vastaavaksi. Käännä säätämisen jälkeen vipu takaisin lähtöasentoon. Selkänojan säätäminen: Istu kuljettajan istuimelle. Vedä selkänojansäätöä (2) ylöspäin ja säädä selkänojan kaltevuutta. Vapauta selkänojansäätö (2), jolloin selkänoja lukittuu. Istumisasennon säätäminen: Vedä pitkittäissäätöä (3) ylöspäin ja aseta kuljettajan istuin oikeaan istumisasentoon työntämällä istuinta eteen- tai taaksepäin. Anna pitkittäissäädön (3) lukittua. Pitkittäissäädön on lukituttava varmasti säädettyyn asentoon. Kuljettajan istuimen säätöä ei saa muuttaa ajon aikana! E 20

54 6.2 Ohjauspylvään säätäminen Vapauta ohjauspylvään säätövipu (20) liikuttamalla sitä nuolen suuntaan (L) kohti kuljettajan istuinta. Muuta ohjauspylvään (62) kaltevuutta sopivaksi kääntämällä sitä eteen- tai taaksepäin. Paina ohjauspylvään säätövipu nuolen suuntaan (). 6.3 Turvavyö Kiinnitä turvavyö aina ennen trukin liikuttamista. Vyö suojaa kuljettajaa vakavilta loukkaantumisilta! Z Suojaa turvavyö likaantumiselta (peitä vyö esim. seisokin ajaksi) ja puhdista se säännöllisesti. Sulata ja kuivaa jäätynyt vyölukko ja vyökela, jotta ne eivät jäätyisi uudelleen. Ilman kuivalämpötila ei saa olla yli +60 C! Älä tee muutoksia turvavyöhön! Toimintahäiriöt aiheuttavat huomattavan vaaran. Vaihda turvavyöt aina tapaturmien jälkeen. Käytä jälkivarustelussa ja korjauksessa vain alkuperäisvaraosia. Vaurioituneet tai toimimattomat turvavyöt on annettava valtuutetun myyjän tai sivuliikkeen vaihdettavaksi. Vedä vyö kokonaan ulos ja tarkista kuitujen rispaantuminen. Tarkista vyölukon toiminta ja vyön moitteeton kelautuminen vyökelaan. Tarkista suojus vaurioiden varalta. Estoautomaatikan testaaminen: M M Z Pysäköi trukki vaakasuoralle alustalle. Vedä vyötä nykäyksittäin ulos. Automatiikan tulee estää vyön vetäminen ulos. Avaa konepeltiä noin 30 :n verran. Automatiikan tulee estää vyön vetäminen ulos. Voimakkaasti kallistuneen trukin käynnistäminen Estoautomatiikka estää vyön vetämisen ulos, kun trukki on voimakkaasti kallistunut. Vyötä ei silloin voi enää vetää kelasta ulos. Aja trukki varovasti pois kaltevasta asennosta ja kiinnitä turvavyö. E 21

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t www.toyota-forklifts.eu Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0-1,5 t Sähkökäyttöinen vastapainotrukki 1,0 t Tekniset tiedot 7FBEST10 1.1 Valmistaja Toyota 1.2 Malli 7FBEST10 1.3 Voimanlähde Sähkö 1.4 Hallintatapa

Lisätiedot

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t

Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-3,5 t www.toyota-forklifts.fi Polttomoottorikäyttöinen vastapainotrukki 1,5-1,75 t Tekniset tiedot 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Valmistaja TOYOTA

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen.

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavaravarustuksia voidaan kuorman koon mukaan pitää joko vääntöherkkänä

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 KÄYTTÖ SWEPAC F 50 / F75 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 112 13 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 340 300 260 140 [190] 120 [163] 100 [136] 80 [109] 380 340 300 260 140 [190] 120

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ00 Ohjekirja Turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet VAROITUKSET: Työkalua käytettäessä on noudatettava turvallisuutta koskevia perusvarotoimenpiteitä henkilö-

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

AGRICULTURAL HANDLING solutions

AGRICULTURAL HANDLING solutions AGRICULTURAL HANDLING solutions www.manitou.com SUORITYSKYKYÄ SINUN TILALLESI 000 kg: MLT 0 ja 00 maksimi kantavuus sallii jopa tonnin kuorman kuljetuksen - ja vielä enemmän - jopa tonnin noston, m korkeaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 112 17 18 19 20 21 22 4 5 8 9 23 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 39 Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä Ford Transit Ford Transit -mallisto

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kun vetoauto toimitetaan tehtaalta, vetopöytä on kiinnitetty asennuslevyyn 10.9 - pulteilla. Nämä pultit on kiristetty erikoistiukkuuteen. Jos vetopöytä

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Erittäin tehokas trukki, jonka energiatehokkuus on optimaalinen Efficiency- ja Drive & Lift Plus -varustevaihtoehtojen avulla trukin tehoa voidaan mukauttaa kulloiseenkin käyttötarpeeseen Parametriohjaus

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

KÄSIKIRJAN TÄYDENNYSOSA

KÄSIKIRJAN TÄYDENNYSOSA KÄSIKIRJAN TÄYDENNYSOSA Seuraavat tiedot on luettava Range Roverin omistajan käsikirjan (LRL 33 02 61 131) yhteydessä. Näissä ohjeissa viitataan lisätietoihin, jotka eivät olleet saatavana Range Roverin

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

T RC/ PC - Tekniset tiedot

T RC/ PC - Tekniset tiedot T7.185-200 RC/ PC - Tekniset tiedot TRAKTORIMALLI T7.185 T7.200 T7.185 T7.200 RC RC PCE PCE Sylinteriluku/hengitys 6 T Interc 6 T Interc 6 T Interc 6 T Interc Iskutilavuus litraa 6,728 6,728 6,728 6,728

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750 TEKNISET TIEDOT Täysin uusi Ford Transit alustavat tekniset tiedot Mallisto Täysin uusi Transit Van -pakettiauto L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli 3300 3750 3750 Kokonaispituus 5531 5981 6704 Kokonaispaino 3100

Lisätiedot

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa.

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa. First -mallisto Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa Nykypäivän hektisessä materiaalinkäsittely-ympäristössä on tärkeää, että trukkikalusto on oikein valittua. Oikein valitulla kalustolla toiminta

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa.

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa. First -mallisto Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa Nykypäivän hektisessä materiaalinkäsittely-ympäristössä on tärkeää, että trukkikalusto on oikein valittua. Oikein valitulla kalustolla toiminta

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

DYNAPAC CC 82/92 KÄYTTÖOHJE O092FI3

DYNAPAC CC 82/92 KÄYTTÖOHJE O092FI3 DYNAPAC CC 82/92 KÄYTTÖOHJE O092FI3 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Phone: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30 www.dynapac.com ILF05WO 9 Tandemjyrä CC 82/92 Käyttö O092FI3, Tammikuu 2002 Dieselmoottori:

Lisätiedot

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen FR28 KUORMATRAKTORI Ylivoimaa harvennukseen FR28 Kuormatraktori Sampo-Rosenlew Oy vastaa kysyntään esittelemällä FR28 kuormatraktorin, joka on harvennusten erikoiskone. 10 tonnin hyötykuormallaan se sopii

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot