ERD 220. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10"

Transkriptio

1 ERD Käyttöohjeet s

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi Lisävaruste Sarjanro Valmistusvuosi ERD 220 Lisätiedot Toimeksisaaneena Päivämäärä s EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittajat todistavat täten, että yksilöity moottorikäyttöinen trukki vastaa Euroopan unionin direktiivejä 2006/42/EY (konedirektiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus, EMC) muutoksineen sekä vastaavaa direktiivit kansallisen lainsäädännön osaksi saattavaa lainsäädäntöä. Allekirjoittajilla on kullakin erikseen valtuudet laatia teknisiä dokumentteja. 3

3 4

4 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Tässä käyttöohjeessa dokumentoidaan erilaisia trukkityyppejä. Ohjauksessa ja suoritettaessa huoltotöitä on kiinnitettävä huomiota siihen, että sovelletaan kyseiselle trukkityypille sopivaa ko. kuvausta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tästä syystä tämän käyttöohjeen sisällöstä ei voida johtaa minkäänlaisia laitteen tiettyjä ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. VARO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. Z OHJE Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t Tarkoittaa vakiovarustusta o Tarkoittaa lisävarustusta Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

6 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Määräystenmukainen käyttötapa Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet Lisälaitteiden ja/tai lisäosien liittäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyttökuvaus Ajoneuvotyypit ja nimelliskantavuus Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Rakenneryhmien yleiskatsaus Toimintakuvaus Tekniset tiedot Suorituskykytiedot Mitat Painot Renkaat EN-standardit Käyttöolosuhteet Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Tyyppikilpi Trukin kuormakaavio Kantavuus C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto Nosturikuormaus Kuljetus Ensimmäinen käyttöönotto D Akun huolto, lataus ja vaihto Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn Akkutyypit Akun ottaminen esille Akun lataaminen Akun irrottaminen ja asentaminen

7 E Käyttö Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Akun varaustilamittari Trukin käyttöönotto Tarkistukset ja toimenpiteet ennen laitteen päivittäistä käyttöönottoa Käyttövalmiuden luominen Trukin turvallinen pysäköiminen Akun purkuvahti Trukilla työskentely Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Hätäpysäytys, ajo, ohjaus ja jarrutus Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen Kytkentätaulukko/turvakatkaisukorkeus Häiriötilanteet Trukki ei liiku Kuorma ei nouse Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa Kuormanottolaitteen hätälasku Lisävaruste CanDis-näyttöyksikkö ISM-hakumoduuli CanCode-ohjausnäppäimistö F Trukin kunnossapito Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastukset Huoltotaulukko Käyttöaineet ja voitelukaavio Käyttöaineiden turvallinen käsittely Voitelukaavio Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Trukin valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten Vetopyörän laakeroinnin ja kiinnityksen tarkistaminen Etuosan kuomun poistaminen Sulakkeiden tarkistaminen Hydrauliöljytason tarkistaminen Trukin ottaminen uudelleen käyttöön huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen 89 8 Trukin seisauttaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Tarvittavat toimenpiteet seisauttamisen aikana Trukin ottaminen uudelleen käyttöön seisottamisen jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen Kehotärinän mittaus

8 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

9 FIN

10 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Tässä käyttöohjeessa kuvattava trukki on tarkoitettu kuormayksiköiden nostamiseen, laskemiseen ja kuljettamiseen. Trukkia on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista, ja se voisi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. 2 Määräystenmukainen käyttötapa OHJE Suurin sallittu otettava kuorma ja kuorman suurin sallittu etäisyys on esitetty kuormakaaviossa. Arvoja ei saa ylittää. Kuorman on oltava kuormanoton päällä, tai se on otettava valmistajan hyväksymällä lisälaitteella. Kuorman on vastattava haarukkakelkan selkään ja oltava haarukan keskellä. Kuormien nostaminen ja laskeminen. Laskettujen kuormien kuljettaminen. Ajo kuorma nostettuna (>500 mm) on kielletty. Henkilökuljetus ja henkilöiden nostaminen on kielletty. Kuormayksiköiden työntäminen ja vetäminen on kielletty. 3 Sallitut käyttöolosuhteet Z Ammattimainen käyttö teollisessa ympäristössä. Sallittu lämpötila-alue +5 C +40 C. Käyttö vain kiinteillä, kantavilla ja tasaisilla pinnoilla. Käyttö vain ajoväylillä, joilla on hyvä näkyvyys ja joiden käyttöön on laitteen haltijan lupa. Ajo pinnoilla, joilla on nousua enintään 15 %. Poikittain ja viistottain ajaminen luiskissa on kielletty. Aja kuorma ylämäkeen päin. Käyttö osittain julkisessa liikenteessä. Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. Käyttö räjähdysvaarallisilla Ex-alueilla on kielletty. 9

11 4 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana pidetään henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Käyttäjän on varmistettava, että trukkia käytetään vain määräysten mukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmansien henkilöiden henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat pyritään estämään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapitoohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. OHJE Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 5 Lisälaitteiden ja/tai lisäosien liittäminen Lisäosien liittäminen Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä täydentävien lisälaitteistojen asentaminen ja liittäminen on sallittu ainostaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan myöntämää lupaa. 10

12 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus Trukki on pyörällinen sähkökäyttöinen pinontavaunu, jossa on taitettava ajolippa ja joka soveltuu kuormalavojen nostamiseen, pinoamiseen ja siirtämiseen. Pinottaessa kantavuus on kg, kun kuorman painopisteen etäisyys on 600 mm. Siirtokäytössä voidaan ottaa kg:n kuorma yhdelle kuormalavalle kuormattuna tai enintään 2 x kg kahdella päällekkäisellä kuormalavalla. Koska ERD 220:n rakenne on kompakti ja sitä voi käyttää sekä lavojen pinoamiseen että siirtämiseen, trukki soveltuu etenkin kauppojen, korjaamojen ja pienvarastojen tarpeisiin sekä kuorma-auton mukana kulkevaksi kuormaus- ja kuormanpurkutrukiksi. Kantavuus ilmenee tyyppikilvestä tai Qmax-kantavuuskilvestä. 1.1 Ajoneuvotyypit ja nimelliskantavuus Nimelliskantavuus vaihtelee ajoneuvotyypin mukaan. Nimelliskantavuus ilmenee tyyppikuvauksesta. Tabelle 1: EJD220 EJD Tyyppimerkintä 2 Valmistussarja 20 Nimelliskantavuus x 100 kg Nimelliskantavuus ei yleensä vastaa sallittua kantavuutta. Sallittu kantavuus ilmenee trukkiin kiinnitetystä kuormakaaviosta. 11

13 2 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus 2.1 Rakenneryhmien yleiskatsaus Kohta Nimike Kohta Nimike 1 t Ajonsäädin 9 t Taitettava turvakaari 2 t Ohjausaisa 10 o Tukipyörä 3 t Masto 11 t Taitettava ajolippa 4 o CanCode 12 t Törmäyssuoja 5 t Hätäpysäytyskytkin 13 t Vetopyörä 6 o CanDis 14 o Kiinteä ajolippa 7 t Virtalukko 15 o Turvakytkin 8 t Pyörän tukivarret t = vakiomalli o = lisävaruste 12

14 2.2 Toimintakuvaus Turvalaitteet Trukin suljettujen, sileiden ulkosivujen ja pyöristettyjen kulmien ansiosta trukki on turvallinen käyttää. Pyörät on verhottu tukevalla törmäyssuojuksella. Hätäpysäytyskytkimellä kaikki sähkökäyttöiset toiminnot kytkeytyvät vaaratilanteissa pois päältä. Hydraulijärjestelmä Nosto- ja laskutoimintoja ohjataan kuormanottolaitteen nosto- ja laskupainikkeilla. Nostotoiminnon päällekytkeminen käynnistää pumppuyhteen, joka syöttää hydrauliöljyn öljysäiliöstä nostosylinteriin. Hätäpysäytyksen turvallisuuskonsepti Ajoelektroniikka laukaisee hätäpysäytyksen. Ohjauselektroniikka lähettää järjestelmätilasignaalin, jota ajoelektroniikka valvoo. Jos signaalia ei lähetetä tai järjestelmä tunnistaa virheitä, trukin jarrutus pysähdyksiin aktivoituu automaattisesti. Näytön merkkivalot kertovat hätäpysäytyksestä. Järjestelmä suorittaa itsediagnoosin trukin jokaisen käynnistyksen jälkeen. Kuljettajanpaikka Kaikkia ajo- ja nostotoimintoja voi käyttää vaivattomasti otetta muuttamatta. Ohjausaisa trukin varmaan ohjaukseen. Trukissa on kiinteä seisomataso ja jäykät turvakahvat. Trukki voidaan myös varustaa lisävarusteina saatavilla taitettavalla seisomatasolla ja käännettävillä turvakahvoilla. Seisomataso Ajotoiminnot vapautuvat vasta kun kuljettaja seisoo seisomatasolla. Ajokoneisto Kiinteä vaihtovirtamoottori käyttää vetopyörää lieriöhammaspyörästön välityksellä. Sähköinen ajoelektroniikka säätelee ajomoottorin pyörimisnopeutta portaattomasti ja huolehtii siten tasaisesta, nykäyksettömästä liikkeellelähdöstä, voimakkaasta kiihdytyksestä ja elektronisesti säädellystä jarrutuksesta ja energian talteenotosta. Kuormasta ja ympäristöstä riippuen valittavissa on kolme ajo-ohjelmaa suurtehosta energiaa säästävään. Ohjaus Trukkia ohjataan ohjausaisan avulla. Ohjauselektroniikka välittää ohjausliikkeet ohjausmoottorin kautta suoraan kiertyvästi laakeroidun ajokoneiston hammaskehälle. Käyttöpyörän 90 :n liike saavutetaan jo kääntämällä ohjausaisaa 70 progressiivisen sähkökäyttöisen ohjauksen ansiosta. Sähköinen ohjaus (o) Sähkökäyttöinen ohjausjärjestelmä on itsevalvova. Tällöin ohjauselektroniikka tarkistaa jatkuvasti koko ohjausjärjestelmän. Jos havaitaan virhe, ohjauselektroniikka keskeyttää ajokäytön, jarruttaa generaattorilla ja magneettijarru alkaa toimia. 13

15 Sähköjärjestelmä 24 voltin järjestelmä Vakiovarusteisiin kuuluvat elektroninen ajo-, nosto- ja ohjauselektroniikka. Käyttö- ja näyttöelementit Ergonomisten käyttöelementtien ansiosta trukin ohjaaminen ei rasita kuljettajaa ja ajotoiminnon säätäminen onnistuu kevyin liikkein. Käytettävissä oleva akkukapasiteetti näkyy akun varaustilamittarista. Lisävarusteina saatavissa olevista CanDis-näytöistä kuljettaja näkee tärkeitä tietoja, käytössä olevan ajo-ohjelman, käyttötunnit, akkukapasiteetin ja tapahtumailmoituksia. 14

16 3 Tekniset tiedot Z VDI standardin mukainen selvitys teknisistä tiedoista. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Suorituskykytiedot Z ERD 220 Q Nimelliskantavuus 2000 kg c Kuorman painopisteen etäisyys haarukan vakiopituudella 600 mm Ajonopeus nopeassa ajossa lipalta nimelliskuormalla / ilman nimelliskuormaa 7,2 / 8,2 km/h Ajonopeus hitaassa ajossa lipalta nimelliskuormalla 5,0 / 5,5 km/h / ilman nimelliskuormaa Ajonopeus, kiinteä ajolippa, nimelliskuormalla / 5,0 / 8,2 km/h ilman nimelliskuormaa Ajonopeus käyden ajettaessa kuorman kanssa / 4,3 / 4,5 km/h ilman kuormaa Nostonopeus nimelliskuormalla / ilman nimelliskuormaa 0,13 / 0,22 m/s Laskunopeus kuorman kanssa / ilman kuormaa 0,21 / 0,15 m/s Enimmäisnousukyky (5 min.) nostokuormalla / ilman nostokuormaa 8,0 / 15,0 % Alennettu ajonopeus hitaassa ajossa lipalta, kun Q>350 kg, maston nostossa (vain kuorman jakautuessa 1 000/1 000 kg). 15

17 3.2 Mitat ERD 220 (ZT/ZZ) h1 Rakennekorkeus (maston mukaan) 1250, 1425, 1700 / mm 1700 h2 Vapaanosto 0 / 1219 mm h3 Nimellisnosto 1660, 2010, 2560 / mm 2500 h4 Masto ulos ajettuna (maston mukaan) 2106, 2456, 3006 / mm 2981 h5 Perusnosto 125 mm h13 Korkeus laskettuna 90 mm h14 Korkeus ohjausaisa ajoasennossa 1250 / 1490 mm väh./enint. x Kuorman etäisyys 1000 mm y Akseliväli *) 1520 / 1780 mm l1 Kokonaispituus 2093 / 2130 mm l2 Pituus ml. haarukan selkä 977 / 995 mm b1 Trukin leveys 770 mm b5 Haarukan ulkoleveys 570 mm l Haarukan pituus 1190 mm Wa Kääntösäde *) 1800 / 1980 mm Ast Työkäytävän leveys lavalla 800 x 2365 / 2380 mm pitkittäin *) Omapaino Ks. trukin tyyppikilpi *) Kuormalaite laskettuna +70 mm 16

18 b m2 h1 h4 390 L W a y l 1 c s x l Q 95 h3 125 h13 e b4 b11 b5 a 2 A st a 2 17

19 3.3 Painot Painot 3.4 Renkaat ERD 220 Omapaino ilman akkua (haarukan pituuden mukaan) 876 kg Akselipaino kuorman kanssa edessä/takana + akku (haarukan pituuden 2028 / 1068 kg mukaan) Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana + akku (haarukan pituuden 278 / 818 kg mukaan) Akun paino 220 kg ERD 220 Vetopyörän rengaskoko 230 / 77 mm Kuormalaiteosan rengaskoko 85 / 75 mm Tukipyörä (paripyörä) 140 x 54 mm Pyörien määrä edessä/takana (x = vetävä) 3-1x/4 18

20 3.5 EN-standardit Z Z Z Jatkuva äänenpainetaso ERD 220: 68 db(a) mukaisesti ja ISO 4871 vastaava. Jatkuva äänenpainetaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa huomioidaan äänenpainetaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänenpainetaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Tärinä ERD 220: 0,67 m/s² EN standardin mukaan Kehoon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardin mukainen lineaarisesti integroitu, painotettu pystysuuntainen kiihtyvyys. Se mitataan ajettaessa vakionopeudella ajoalustassa olevien kohoumien yli. Trukkikohtaiset mittaustiedot on selvitetty kertaalleen, eikä niitä saa sekoittaa työntekijädirektiivin 2002/44/EY (tärinä) ihmiseen kohdistuvaan tärinään. Ihmiseen kohdistuvan tärinän mittaamiseen valmistaja tarjoaa erikoispalvelua, ks. "Kehotärinän mittaus" sivulla 94. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Valmistaja vahvistaa sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriönkestävyyden raja-arvojen noudattamisen sekä sähköstaattisen purkaustarkastuksen suorittamisen standardin EN ja siinä mainittujen määräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkaosia ja niiden järjestystä saa muuttaa vain valmistajan kirjallisella luvalla. 19

21 3.6 Käyttöolosuhteet Z Käyttöympäristön lämpötila Käytön aikana +5 C +40 C Jos trukkia käytetään jatkuvasti äärimmäisen vaihtelevissa lämpötila- tai ilmankosteusoloissa, siihen tarvitaan erikoisvarustus ja -lupa. 3.7 Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Valmistaja vahvistaa sähkölaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevien vaatimusten noudattamisen trukin määräystenmukaisessa käytössä standardinen 1175 Trukkien turvallisuus sähkölaitteita koskevat vaatimukset mukaisesti. 20

22 X.XXXX.XX.XX 1600 Hmm 600 max 100 mm Dmm Merkintäpaikat ja tyyppikilvet 2000 kg 1000 kg max 2000 kg Q Q max Q max mv 1,5 V Koht Nimike a 16 Kiinnityskohdat nosturikuormausta varten 17 Kuormakaavio 18 Kantavuus 19 Älä työnnä kättäsi maston läpi -kieltokilpi 20 Älä mene kuormankäsittelylaitteen alle -kieltokilpi 21 Huomio: noudata käyttöohjetta 22 Sarjanumero 23 Tyyppikilpi 24 Akun tyyppikilpi 25 Tarkastuskilpi 26 Trukin nimike 27 Pienjännitteistä elektroniikkaa -varoituskilpi 21

23 4.1 Tyyppikilpi Z Koht Koht Nimike a a Nimike 28 Tyyppi 34 Valmistusvuosi 29 Sarjanumero 35 Kuorman painopisteen etäisyys (mm) 30 Nimelliskantavuus (kg) 36 Käyttöteho 31 Akun jännite (V) 37 Akun vähimmäis-/enimmäispaino (kg) 32 Tyhjäpaino ilman akkua kg 38 Valmistaja 33 Lisävaruste 39 Valmistajan logo Trukkiin tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (29). 22

24 4.2 Trukin kuormakaavio X.XXXX.XX.XX Kuormakaaviosta (17) näkee suurimman mahdollisen kantokyvyn (kilogrammoissa) tietyllä kuorman painopisteellä (millimetreissä) ja trukin vastaavan nostokorkeuden (millimetreissä) vaakasuoraan tapahtuvalla kuormanotolla. Esimerkki maksimaalisen kantokyvyn laskemisesta: Kun kuorman painopisteen etäisyys C on 600 mm ja maksimaalinen nostokorkeus H on 3600 mm, maksimaalinen kantavuus Q on 1105 kg. Sisämastoon ja alempaan poikkipalkkiin merkityt nuolet (40 ja 40) osoittavat kuljettajalle, milloin kantavuuskilvessä (21) ilmoitettu nostokorkeuden raja on saavutettu

25 4.3 Kantavuus kg Hmm 700 Q max 600 Q max Dmm A B C kg A = B = C = Ajo kielletty kuorma nostettuna Maksimaalinen kantokyky vaakatasossa tapahtuvassa kuljetuksessa tukijalkojen ollessa nostettuina ilman maston nostoa Kaksikerroksinen: maksimaalinen nostokorkeus korkeassa nostossa maksimaalinen kantokyky korkeassa nostossa 24

26 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus VAROITUS! Epäasiallinen nosturikuormaus aiheuttaa tapaturmavaaran Epäasiallisten nostovälineiden käyttö voi johtaa trukin putoamiseen nosturikuormauksen aikana. Varmista, ettei trukki nostettaessa iskeydy mitään vasten eikä se pääse liikkumaan hallitsemattomasti. Kannattele trukkia tarvittaessa ohjainvaijereilla. Trukin kuormauksen saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on kiinnitysvälineiden ja nostotyökalujen käsittelyyn vaadittava koulutus. Käytä nosturikuormauksessa turvakenkiä. Ilmassa roikkuvien kuormien alapuolella ei saa oleskella. Vaara-alueelle ei saa mennä eikä siellä saa oleskella. Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (katso trukin paino laitekilvestä). Kiinnitä nostovälineet vain niille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin ja varmista, etteivät ne irtoa. Käytä kiinnitysvälineitä vain niille määritellyssä kuormitussuunnassa. Kiinnitä nosturin kiinnitysvälineet siten, etteivät ne nostettaessa kosketa lisäosia. Trukin kuormaus nosturilla Edellytykset Pysäköi trukki turvallisesti, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 44. Tarvittavat työkalut ja materiaalit Nostolaite Nostovälineet Menettelytapa Kiinnitä nostovälineet kiinnityskohtiin (16). Nyt trukin voi kuormata nosturilla

27 2 Kuljetus VAROITUS! Hallitsemattomat liikkeet kuljetuksen aikana Jos trukkia ja nostolaitetta ei varmisteta asianmukaisesti kuljetuksen aikana, seurauksena voi olla vakavia tapaturmia. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava kuormaus säädöksen VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaan. Kuormauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Kun trukkia kuljetetaan kuorma-autolla tai perävaunulla, se on kiinnitettävä asianmukaisesti köysillä. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat. Varmista trukki kiiloilla niin, ettei se pääse liikkumaan. Käytä vain sellaisia kiinnitysvöitä tai kiristysvöitä, joiden nimelliskestävyys on riittävä. Trukin kiinnittäminen kuljetusta varten Tarvittavat työkalut ja materiaalit Kiristys-/kiinnitysliinat Menettelytapa Aja trukki kuljetusajoneuvoon. Pysäköi trukki turvallisesti, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 44. Kiinnitä liinat (41) trukkiin ja kiristä niitä riittävästi. Nyt trukkia voi kuljettaa

28 3 Ensimmäinen käyttöönotto VARO! Aja trukkia vain akkuvirralla! Tasasuunnattu vaihtovirta vaurioittaa ajoneuvon elektroniikkaosia. Akun kaapeliliitokset (hinauskaapeli) saavat olla enintään 19.7 ft (6 m) pitkiä, ja niiden johdon poikkipinta-alan on oltava vähintään 6 yd² (50 mm²). Menettelytapa Tarkista varustuksen täydellisyys. Asenna akku tarvittaessa, ks. "Akun irrottaminen ja asentaminen" sivulla 33. Lataa akku, ks. "Akun lataaminen" sivulla 32. Trukin voi nyt ottaa käyttöön, ks. "Trukin käyttöönotto" sivulla 41. OHJE Kylmävarastolla varustetut trukit Trukit, jotka on tarkoitettu jäähdyttämökäyttöön, on varustettu kylmävarastoon sopivalla hydrauliöljyllä ja niiden mastossa on suojaritilä suojalevyn sijaan. Mikäli jäähdyttämöön sopivalla öljyllä toimivaa trukkia käytetään kylmävaraston ulkopuolella, sen laskuliikkeet saattavat olla normaalia nopeampia. Kuljetussuojuksen poistaminen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä Menettelytapa Taita taitettava ajolippa alas. Avaa etuosan kuomu, ks. "Etuosan kuomun poistaminen" sivulla 85. Avaa M12-mutteri (SW 19) ja poista kuljetussuojus (42). Kuljetussuojusta (42) on säilytettävä trukissa ilman akkua tapahtuvaa myöhempää kuljetusta varten. Trukin voi nyt ottaa käyttöön, ks. "Trukin käyttöönotto" sivulla 41. VARO! Akkua asennettaessa kuljetussuojus on ehdottomasti poistettava, sillä muuten trukki voi kaatua. 27

29 42 28

30 D Akun huolto, lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn Huoltohenkilöstö Vain tehtävään koulutettu henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Töiden suorituksessa on noudatettava tätä käyttöohjetta ja akun/latausaseman valmistajan määräyksiä. Paloturvallisuustoimet Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty. Ladattavan trukin läheisyydessä vähintään 2 m etäisyydellä ei saa olla helposti syttyviä aineita eikä kipinää muodostavia käyttöaineita tai -välineitä. Tilan on oltava tuuletettu. Sammutusvälineiden on oltava käyttövalmiina. Akun huolto Akkukennojen kannet on pidettävä kuivina ja puhtaina. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. VARO! Ennen akun kannen sulkemista on varmistettava, ettei akkukaapeli pääse vahingoittumaan. Vaurioituneet kaapelit aiheuttavat oikosulkuvaaran. Akun hävittäminen Akun hävityksessä on ehdottomasti noudatettava maakohtaisia ympäristönsuojelumääräyksiä ja ongelmajätettä koskevia lakeja. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. VAROITUS! Tapaturma- ja loukkaantumisvaara akkujen käsittelyssä Akut sisältävät liuenneita happoja, jotka ovat myrkyllisiä ja syövyttäviä. Vältä ehdottomasti kosketusta akkuhapon kanssa. Hävitä käytetyt akkuhapot määräysten mukaisesti. Työskenneltäessä akuilla on ehdottomasti käytettävä suojavaatteita ja suojalaseja. Varo, ettei akkuhappoa pääse iholle, vaatteille tai silmiin. Jos niin kuitenkin käy, huuhtele akkuhappo runsaalla puhtaalla vedellä. Ota henkilövahinkojen yhteydessä (esim. akkuhappoa on joutunut iholle tai silmiin) välittömästi yhteyttä lääkäriin. Neutralisoi läikkynyt akkuhappo välittömästi runsaalla vedellä. Akkuja saa käyttää vain akkutelineen ollessa suljettuna. Noudata lainvoimaisia määräyksiä. 29

31 VAROITUS! Sopimattomien akkujen käytön aiheuttama tapaturmavaara Akun painolla ja mitoilla on merkittävä vaikutus trukin vakauteen ja kantavuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla, koska alkuperäistä pienempien akkujen yhteydessä on käytettävä vastapainoja. Akkua vaihdettaessa tai asennettaessa on varmistettava akun tukeva kiinnitys trukin akkutilaan. Trukki on pysäköitävä turvallisesti ennen kaikkia akkua koskevia töitä (ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 44). 2 Akkutyypit Trukin akkuvarustus vaihtelee mallin mukaan. Seuraavassa taulukossa esitetään kapasiteettitietojen kera vakiovarusteeksi tarkoitettu yhdistelmä: Akkutyyppi Kapasiteetti Paino 24 V:n akku 621 x 209 x 627 mm (P x L x K) 24 V:n akku 624 x 212 x 627 mm (P x L x K) 24V:n akku 624 x 212 x 627 mm (P x L x K) 24 V:n akku 624 x 284 x 537 mm (P x L x K) 24 V:n akku 624 x 284 x 627 mm (P x L x K) 24V:n akku 624 x 284 x 537 mm (P x L x K) 2 EPzS 250 Ah Lib. Silver 230 kg 2 EPzS 250 Ah 220 kg 2 EPzV 200 Ah huoltovapaa 220 kg 3 EPzS 270 Ah 245 kg 3 EPzS 375 Ah 288 kg 3 EPzV 240 Ah huoltovapaa 288 kg Akun painot käyvät ilmi akun tyyppikilvestä. Akut, joiden napoja ei ole eristetty, on peitettävä liukumattomalla eristysmatolla. 30

32 3 Akun ottaminen esille VARO! Puristumisvaara Kuomua/kantta suljettaessa kuomun/kannen ja trukin välissä ei saa olla mitään. VAROITUS! Varmistamattoman trukin aiheuttama tapaturmavaara Trukin pysäyttäminen nousuissa tai kuorman tai kuormanottovälineen ollessa nostettuna on vaarallista ja pääsääntöisesti kielletty. Pysäytä trukki vain tasaiselle alustalle. Erikoistapauksissa trukki on varmistettava esim. kiiloilla. Laske nostoväline ja kuormahaarukka aina kokonaan alas. Valitse pysäköintipaikka niin, että lasketut haarukan piikit eivät voi loukata ketään. Edellytykset Pysäköi trukki vaakasuoraan. Pysäköi trukki turvallisesti, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 44. Menettelytapa Irrota hätäpysäytyskytkin (akkupistoke) (44). Taita akkukotelon kuomu (43) ylös VARO! Kuomua taittaessasi varmista, että kuomun lukitusmekanismi toimii. Akku on otettu esille. Z Akkua vaihdettaessa poista akkukotelon kuomu paikaltaan. ks. "Akun irrottaminen ja asentaminen" sivulla

33 4 Akun lataaminen VAROITUS! Latauksessa syntyvien kaasujen aiheuttama räjähdysvaara Latauksen aikana akusta pääsee hapen ja vedyn seosta (räjähdyskaasu). Kaasutus on kemiallinen prosessi. Tämä kaasuseos on hyvin herkästi räjähtävää, eikä se saa syttyä. Akun varaajan latauskaapelin ja akkupistokkeen saa liittää ja irrottaa ainoastaan latausaseman ja trukin ollessa sammutettuina. Varaajan on oltava jännitteen ja latauskapasiteetin suhteen yhdenmukainen akun kanssa. Tarkista ennen latausta, ettei kaapeleissa ja sähköpistokeliitännöissä ole näkyviä vaurioita. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta tilassa, jossa trukkia ladataan. Akkukotelon kuomun on oltava auki ja akkukennojen pintojen on oltava vapaina latauksen aikana, jotta riittävä tuuletus voidaan varmistaa. Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty. Ladattavan trukin läheisyydessä ei saa olla helposti syttyviä aineita eikä kipinöiviä käyttöaineita; etäisyyden on oltava vähintään 2 m. Sammutusvälineiden on oltava käyttövalmiina. Älä aseta akun päälle mitään metallisia esineitä. Noudata ehdottomasti akun ja latausaseman valmistajien antamia turvallisuusmääräyksiä. Akun lataaminen Edellytykset Ota akku esille, ks. "Akun ottaminen esille" sivulla 31. Menettelytapa Irrota akkupistoke (44) ajoneuvon pistokkeesta. Liitä akkukaapeli (44) varausaseman latauskaapeliin (45) ja kytke varaaja. Akku latautuu

34 5 Akun irrottaminen ja asentaminen VAROITUS! Tapaturmavaara akun irrotuksen ja asennuksen yhteydessä Akun paino ja akkuhappo voivat aiheuttaa puristumisia tai syöpymiä akun irrotuksen ja asennuksen yhteydessä. Noudata tämän luvun kappaleessa "Happoakkujen käsittelyä koskevat turvallisuusmääräykset" olevia ohjeita. Käytä turvajalkineita akun irrotuksen ja asennuksen aikana. Käytä vain akkuja, joiden kennot ja napakytkennät on eristetty. Aseta trukki vaakasuoraan asentoon, jotta akku ei luisu ulos trukista. Vaihda akku vain riittävän kantavuuden omaavien nosturin nostovälineiden avulla. Käytä vain hyväksyttyjä akunvaihtolaitteita (akunvaihtoteline, akunvaihtoasema jne.). Varmista, että akku on tukevasti kiinnitettynä trukin akkutilaan. Z Akun poistaminen sivulle VARO! Puristumisvaara Poistettaessa ja asennettaessa akkua sivusuunnassa on olemassa puristumisvaara. Älä tartu akkutilan oven ja rungon väliin poistaessasi ja asentaessasi akkua. Akun poistaminen Edellytykset Pysäköi trukki turvallisesti, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 44. Ota akku esille, ks. "Akun ottaminen esille" sivulla 31. Menettelytapa Irrota akkupistoke (44) trukin pistokkeesta. Vedä akkuluukun lukitusta (37) ylöspäin. pitäen akkuluukusta (49) kiinni. Nosta akkuluukku pois paikaltaan. Siirrä akkuvaunu trukin viereen. Taita akun vaste (46) ylös ja pidä sitä paikallaan. Akun vastetta ei saa tehdä toimintakyvyttömäksi. Vedä akkua (47) hieman itseesi päin. Työnnä akku varovasti ulos trukista akkuvaunuun. Akku on nyt poistettu. Akun asentaminen Edellytykset Pysäköi trukki turvallisesti, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 44. Ota akku esille, ks. "Akun ottaminen esille" sivulla 31. Menettelytapa 33

35 Z Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista akun oikea asennusasento ja liittäminen

36 E Käyttö 1 Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Ajolupa Trukkia saavat käyttää vain sen kuljettamiseen koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet laitteen haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa käsitellä ja kuljettaa kuormia ja joille haltija tai hänen edustajansa on erikseen antanut kuljetustehtävän. Tarvittaessa on noudatettava myös kansallisia määräyksiä. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen Kuljettajan on tiedettävä oikeutensa ja velvollisuutensa, hänet täytyy olla perehdytetty trukin hallintaan ja hänen on tunnettava tämän käyttöohjeen sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä trukkia, jota ohjataan jalan laitteen vieressä kulkien, kuljettajalla on oltava turvakengät. Käytön kieltäminen asiattomilta henkilöiltä Kuljettaja on työaikana vastuussa trukista. Hänen on kiellettävä trukin ajaminen ja muu käyttö asiattomilta henkilöiltä. Henkilöiden kuljettaminen ja nostaminen trukilla on kielletty. Vauriot ja viat Kaikista trukissa ja sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Käytettävyydeltään riskialttiita trukkeja (joissa on esim. kuluneet renkaat tai vialliset jarrut) ei saa käyttää, ennen kuin ne ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Korjaukset Kuljettaja ei saa korjata eikä muuntaa trukkia ilman erityiskoulutusta ja -lupaa. Hän ei missään tapauksessa saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. Vaara-alue VAROITUS! Tapaturma-/loukkaantumisvaara trukin vaara-alueella Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä trukin tai sen kuormanoton (esim. haarukat tai lisälaitteet) ajo- ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Siihen sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai laskettava tai putoava lisälaite saattavat osua. Poista asiattomat henkilöt vaara-alueelta. Jos ihmisiä on vaarassa, anna ajoissa varoitusäänimerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, pysäytä trukki välittömästi. 35

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

Nostokorkeuden esivalinta

Nostokorkeuden esivalinta Nostokorkeuden esivalinta 09.11 - Käyttöohjeet s 51235484 09.11 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Nostokorkeuden esivalinnan turvallinen käyttö edellyttää tietoja, jotka ovat saatavana tästä ALKUPERÄISESTÄ

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu, Eläinkuljetusvaunu Ajoneuvosi tiedot Ajoneuvon tyyppi: Rungon numero: Sallittu kokonaispaino: Valmistusvuosi:

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1 Matkailuvaunun käyttöohie Weltweit Nummer 1 Hyvä matkailuautoilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohie tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä.

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä. FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 6 Vastaanottaminen... 7 Sopeuttaminen... 7 Pyörätuolin käsittely... 7 Määrittely...7 Käyttö...8 Lisämoottorit...8

Lisätiedot

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi 01/2008 Terrano 3-8 FX Art.: 80291803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot