Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 (17) Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Auli Hackman

2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet valtuuston asettamat sitovat tavoitteet yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit... 13

3 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos tuottaa HR-asiantuntija- ja työterveyspalveluja kaupungin toimintayksiköille, esimiehille ja työntekijöille. Palvelujamme ovat: rekrytointipalvelut henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointipalvelut palvelussuhdepalvelut työterveyspalvelut HR-palvelujen tarjoaminen kaupunkitasoisesti keskitettynä lisää tuottavuutta ja varmistaa tasalaatuisen palvelun kaikille kaupungin toimintayksiköille ja esimiehille sekä työntekijöille.tuemme esimiehiä ja toimimme kumppanina henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä. Palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen ja sähköistäminen parantavat tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta suunnitelmakaudella. Työterveyspalvelut antavat laadukasta, ennaltaehkäisevää työterveyspalvelua kustannustehokkaasti. Suunnitelmakaudella tavoitteena on toiminnan, prosessien ja innovatiivisten palvelumuotojen kehittäminen. Toiminnan painopistealueet suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaittemme kanssa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen toimintaa ohjaa Espoo tarinan strategiset tavoitteet sekä palveluliiketoimen tavoitteet. Asiakkaidemme kanssa pidämme kehityskokoukset vuosittain, jolloin on mahdollista vuorovaikutteisesti kehittää toimintaamme. Asiakaspalautteille on oma kanava. Tavoitteenamme on lisätä asiakasyhteistyötä ja kumppanuutta palvelujen laadun ja sisällön kehittämiseksi. Markkinoilla useimmilla suurilla toimijoilla henkilöstöpalveluja tarjotaan kokonaan tai osittain keskitetysti palvelukeskustyyppisesti. Toiminnassa on myös seudullisia palvelukeskuksia. Espoon HR-toimintamallissa palvelut on kaupunkitasolla keskitetty osittain. Olemme valmiit kehittämään ja laajentamaan palvelutoimintaamme kaupungin linjausten mukaisesti. Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen organisaatio jakautuu työterveys palveluyksikköön sekä henkilöstöpalvelujen palvelualueisiin (rekrytointi, henkilöstön kehittämispalvelut, palvelussuhdeneuvonta sekä tuotannon tuki). Toimitusjohtaja Työterveyspalvelut Palvelussuhdepalvelut Rekrytointipalvelut Henkilöstön kehittämispalvelut Tuotannon tuki

4 2. Keskeiset tavoitteet HELI:n tavoitteiden taustalla on Espoon tarinasta johdetut palveluliiketoimen sekä liikelaitoksen omat tavoitteet. Seuraavassa kuvaus toimintamme tavoitteista vuodelle Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen 2.2. HELI:n tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: 1. Espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa tavoitteena kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen Kaupunkitasolla sovittujen mallien toimeenpano -HR-toimijoiden työnjaon läpikäynti (HR-toimintamalli) -Päällekkäisyyksien poisto (esitellään toiminnot euroina) -Tilaaja-tuottaja -mallin kehittämistyöhön osallistuminen -Kustannustehokas toimintatapa => Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen Palvelustrategin tarkentaminen kaikissa yksiköissä ja toimeenpanon käynnistäminen Jutellaanko -konseptin käynnistäminen Palvelustrategian laadinta vaihtoehtojen pohjalta - Mitä tuotamme itse, mitä ostamme, mitä järjestämme - Palvelumme osana kaupungin HR:ää - Palvelukuvaukset ja sopimukset kuntoon - Jutellaanko -konseptin toteutus liikelaitoksen toiminnassa 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Tilojen käytön tehostamistarkastelu kaikissa yksiköissä Kaluston käytön optimointiselvitys ja ohjeistus Laitteiden käytön optimointiselvitys - Huonetilojen mahdollisen vapautumisen yhteydessä tehostetaan tilojen käyttöä - Monitoimitiat tarvittaessa käyttöön - Etätyöskentelymahdollisuuksien harkinta kaupungin ohjeiston ja linjausten pohjalta - ATK-luokan siirron vaihtoehdot selvitettävä -Työterveydessä tilantarvetta, mikäli kaikki vakanssit saadaan täyteen => hyödynnetään henkilöstöpalvelujen tiloja

5 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille Sähköisten menettelyjen käyttöönoton edistäminen Toimintaohjeiden ja esimiesrakenteen päivitys tulosvastuun laajentamiseksi Toimialan hallintaprosessien tehokkuuden tarkistaminen vs. Lean periaatteet Sähköisten työkalujen käyttöönotto, koulutus ja markkinointi Toimintaohjeiden läpikäynti ja tarkentaminen Delegointi 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen Pate Henkilöstön osallistuminen (tulevaisuustyöryhmä-pilotointi) Kohti 0 tapaturmaa projektin jatkaminen Ohjausryhmän päättämät muut projektit - Liikelaitoksen esimiehet osallistuvat ja osallistavat henkilöstönsä mukaan (oma koulutustoiminta tukee tavoitteen toteutumista) -Varhaisen tuen mallin tehostaminen 6. Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi Toiminta Yhtenäisen hankintamenettelyn käyttöönotto Sähköisen ostamisen projektin kehittäminen Sopimushallinnan kehittäminen -Liikelaitoksen sopimushallinnan ja tilaustoiminnan varmistaminen 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Yksiköiden tuotannonohjauksen tukijärjestelmien käyttöönoton valmistelu ja käyttöönotto Palvelutorikonseptin suunnittelu - Tuotebudjetoinnin käyttöönotto FPM

6 2.3 Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu 1. Palvelutuotannossa manuaaliprosesseista sähköisiin - Mittari: suunnitelma ja sen toteutus - Tavoitetulos: Suunnitelma laadittu ja toteutettu - Järjestelmien ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisiksi ja tehokkaiksi 2. Asiakaspalvelun vaikuttavuus tehostuu -Mittari: vaikuttavuusarvio -Tavoitetulos:Vaikuttavuusarviomenettely laadittu ja arvio parantunut - Laatumittarien laadinta ja työterveyden laatukäsikirjan laadinta - Asiakasosaamisen kehittäminen - Jutellaanko -konseptin käyttöönotto 3. Palvelustrategian laadittu ja toimeenpano käynnissä - Mittari: palvelustrategia - Tavoitetulos: Palvelustrategia laadittu ja toimeenpano käynnissä - Palvelumme osana kaupungin HR:ää - Palvelustrategian laadinta vaihtoehtojen pohjalta - Mitä tuotamme itse, mitä ostamme, mitä järjestämme I Neljännes 1.Manuaaliprosessien sähköistäminen -suunnitelman tarkentaminen -vastuuhenkilöt; palvelupäälliköt 2. Asiakaspalvelun vaikuttavuuden arviointi -käynnistäminen -vastuuhenkilöt; palvelupäälliköt 3. Palvelustrategian laadinta -käynnistäminen -vastuuhenkilö toimitusjohtaja 2015 II neljännes -Tavoitteiden eteneminen ja seuranta -Palvelustrategia valmistelu III neljännes -Tavoitteiden eteneminen ja seuranta IV neljännes -Manuaaliprossessien sähköistäminen suunnitelma toteutettu -Asiakaspalvelun vaikuttavuusarviointi laadittu -Palvelustrategia valmis

7 3. Liikevaihto ja muut tuotot Liikelaitoksen liikevaihto on 6,3 milj. euroa, laskua edellisvuoteen on 0,4 milj. euroa (-5,6%). Liikevaihto muodostuu sisäisistä myyntituotoista. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on Kela-korvaus 1,8 milj. euroa työterveyshuollon kustannuksiin. Liikevaihdot palvelualueittain ovat - palvelussuhdepalvelut 1,6 milj. euroa - henkilöstön kehittämispalvelut 0,8 milj. euroa - rekrytointipalvelut 1,4 milj. euroa - työterveyspalvelut 2,5 milj.euroa 3.1. Liikevaihto asiakkaittain Liikevaihto asiakkaittain 2015 Konsernihallinto 1 % Palveluliiketoimi 16 % Tekninen ja ympäristötoimi 4 % Sosiaali- ja terveystoimi 28 % Sivistystoimi 51 % Liikevaihto asiakkaittain (1 000 euroa) Arvio 2015 TOT 2014 TOT 2013 Kasvu, Kasvu % Sivistystoimi % Sosiaali- ja terveystoimi % Tekninen ja ympäristötoimi % Konsernihallinto % Palveluliiketoimi % Yhteensä ,8 %

8 3.2. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Taloudellisuus- ja tuottavuus ohjelmassa (TATU) on kaupunkitasoisesti määritelty toiminnan kokonaistuottavuustavoite. Kokonaistavoitteen pohjalta on määritelty toimialoittaiset tavoitteet ja edelleen toimintayksikkötavoitteet. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet on kuvattu luvussa 2. Mittarit Toimintamenot / kaupungin työntekijä TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Palvelussuhdepalvelut * Henkilöstön kehittämispalvelut * 42 Rekrytointipalvelut * Työterveyspalvelut (brutto) Toimintamenot on korjattu kuntien peruspalveluindeksillä 2010 (perusvuosi) Tunnusluvut Kpl TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset Työtapa-analyysit Rekrytointihaastattelut Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot* Koulutus- ja työhyvinvointitil. osanottajat Sairausvastaanottokäynnit Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset Työkykyarviot

9 Tunnuslukujen volyymi, kpl Työkykyarviot Terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Sairausvastaanottokäynnit Koulutus- ja työhyvinvointitil. osanottajat Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot* Rekrytointihaastattelut Työtapa-analyysit Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset TA 2015 TOT 2014 TOT Asiakastyytyväisyys ,3 Asteikko 3,2 3,1 3 2,9 2,8 3,18 3,14 2,87 3,21 3,22 3,16 3,12 3,11 3,07 3,06 3,14 2,93 1-1,5= huono 3,5-4,0= hyvä Henkilöstöpalvelut HR-neuvomo Työterveyspalvelut 2,7 2, Henkilöstö Henkilöstön määrään vaikuttaa erilaisia tekijöitä mm. kaupunkitasoisten prosessien sähköistämisen aste, työterveydessä lääkärien saatavuus sekä sijaisten määrä. Kokonaisuutena nykyisellä palveluvalikoimalla henkilöstömäärä on aleneva suunnitelmakaudella. Henkilöstösuunnitelmaan on kuvattu henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Henkilöstömäärä 76 Henkilöstökulut 4,1 milj. euroa Työvoimanvuokraus 0,7 milj. euroa

10 5. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen suunnitelma on kuvattu henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Keskeisimpiä kehityskohteita ovat: -Ammattitaidon tason nostaminen. -Tehtävien koulutustasovaatimusten tarkistaminen -Avaintehtävien varmistaminen -Joustavuuden lisääminen yksikön sisäisesti monipuolistamalla osaamista. -Henkilöstön ikärakenteen tasoittaminen Hyödynnämme vuonna 2014 suunniteltua osaamisen kehittämisen arviointia. Arviointi toteutetaan kehityskeskustelun yhteydessä. Osaamisen kehittämisen suunnitellut keskeiset toimenpiteet: Koulutus -Koulutuksessa hyödynnetään tarjolla olevaa kaupunkitasoista koulutusta, sisäistä vertaisoppimista sekä tarvittaessa ulkopuolista koulutusta. Ulkopuolinen koulutus voi olla sellaista, että kouluttaja käy yksikössämme tai käydään erillisissä koulutuksissa. Sisäiset valmennukset. Perehdytys -Perehdytys suoritetaan kaikille uusille työntekijöille sekä kauemmin poissaolleille esim. virka-/työvapaalle olleet. Mentorointi -Mentoroinnista on käytettävissä verkkomateriaali. Sitä hyödynnetään tarvittaessa. Tehtävien kierrättäminen / työtehtävien uudelleen suunnittelu -Huomioimme mahdollisuuden tehtävien kierrättämiseen ja uudelleen suunnitteluun. Rohkaisemme henkilöstöä tehtäväkiertoon. Muu työssä oppiminen

11 6. Muut tuotannontekijät Käytössä olevat järjestelmät: - erekry-järjestelmä, Tieto - Acute työterveyden potilastietojärjestelmä - Acute, -eresepti - earkisto (käyttöönotto v alkupuolella) - Navitas - Efecte-järjestelmä, Efecte - Titania, CGI - Timecon ja Stanley Security - ehijat (Nijat), CGI Muita käytössä olevia sähköisiä järjestelmiä - Wopi, Competence Dimension - verkkoilmoituskanava rekrytointi-ilmoitteluun, Monster - Lyyti koulutuksenhallinta Käytössä olevat laitteet - IT- laitteet ja tulostimet uusitaan kaupungin ohjeiden mukaisesti - Videoneuvotteluväline (pikaviestintätyökalu LYNC kamera) 7. Hankinnat 7.1. Palvelut Palvelujen ostot ovat yhteensä 3,0 milj. euroa. Ulkoiset palvelujen ostot ovat 2,2 milj. euroa ja niiden kolme suurinta menoerää ovat - Labra-, kuvantamis- ja muut tutkimuspalvelut 0,7 milj. euroa - Työvoimanvuokraus 0,7 milj. euroa - Koulutuspalvelut 0,1 milj. euroa Sisäiset palvelujen ostot ovat 0,8 milj. euroa ja suurin menoerä on tietotekniikka- ja puhelinpalvelut 0,5 milj. euroa Kilpailutukset Mahdollinen Optioiden käyttöönotto - Henkilöarviointipalvelu (1 v.) - Toimistotyön ergonomiatuotteet (1 v.) Kilpailutettavat - Headhunting (uusi) - Henkilöstön huomiointilahjat, palvelujen osuus Sähköinen verkkoilmoituskanava (toista optiovuotta ei käyttöön) - Esimies itsenä ja muiden johtajana -koulutuksen hankinta ? - Ensiapukoulutuksen hankinta ? - Vuokralääkäripalvelut, konsultaatio- ja tutkimuspalvelut

12 7.3. Aineet ja tarvikkeet Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 0,1 milj. euroa. Suurin menoerä on työterveyden lääkkeet ja hoitotarvikkeet.n euroa ja toimistotarvikkeet euroa. Muita menoeriä ovat mm. rekrytoinnin messutarvikkeet. 8. Toimitilat Henkilöstöpalvelut toimivat vuokratiloissa osoitteessa - Kamreerintie 8 A krs 2-3 (rekrytointipalvelut, henkilöstön kehittämispalvelut ja palvelussuhdepalvelut ja tuotannon tuki), pinta-ala on 1540 m2. Vuokra euroa/vuosi - Kamreerintie 2 A, 2 krs (Työterveyspalvelut). pinta-ala on m2 Vuokra euroa/vuosi - Henkilöstön kehittämispalveluilla on atk-koulutustila osoitteessa Kirkkojärventie 6. Vuokrakustannukset ovat euroa/vuosi, pinta-ala on 126 m2. - Rekrytointipalveluilla on vanhustenpalvelujen työhönotto osoitteessa Puolarinportti 1. Vuokrakustannukset ovat euroa/vuosi, pinta-ala on 25 m2. Toimitilojen pinta-ala on yhteensä m2 ja vuokrat yhteensä /v. ja siivous /v. 9. Investoinnit ja poistot Liikelaitos varautuu nykyisen rekrytointijärjestelmän vaihtamiseen uuteen. 10. Toiminnan seuranta Toiminta ja talous Liikelaitoksen tuloskortti on johdettu Espoo tarinasta ja palveluliiketoimen tavoitteista. Tuloskorteissa määritellään päämääristä ja valtuustokauden tavoitteista johdetut vuoden 2015 tulostavoitteet ja niille mittarit. Tuloskortin tavoitteiden seuranta toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Toimintasuunnitelma tehdään vuosittain sisältäen toiminnan kuvaukset sekä keskeiset tavoitteet. Lisäksi työterveyspalveluilla on työnantajan ja työterveyshuollon yhteistoiminnassa laatima kirjallinen suunnitelma työterveyshuollon toteuttamisesta. Toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Yhteiset kehityskokoukset asiakkaiden kanssa pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lisäksi asiakkaiden kanssa käydään palvelualueittaisia kehityskokouksia tarvittaessa. Toiminnan ja talouden kuukausi- ja seurantaraportit toteutetaan kaupungin aikataulun mukaisesti. Liikelaitoksella on käytössä omat tuottavuusmittarit. Suoritteet Laskutus Suoritteita, tunnuslukuja ja mittareita seurataan ja niistä raportoidaan mm. työpaikkakokouksissa ja kehityskokouksissa sekä asiakkaille asiakasraportointisivuilla.

13 Sisäinen myyntilaskutus tehdään kuukausittain sovitun tuotteistuksen ja hinnoittelun mukaisesti. Laskutuksesta ja sen perusteena olevista suoritteista raportoidaan asiakasraportointisivuilla ryhmätyötilassa. Asiakastyytyväisyys Sisäiset asiakkaat 11. Riskit Asiakaspalautteet Essin sivulla (Palvelut/henkilöstö) on asiakaspalautekanava, jolla asiakkaat voivat antaa palautetta toiminnastamme. Linkki palautekanavaan on myös jokaisen työntekijän sähköpostissa. Palvelualueen esimies saa palautteen sähköpostiinsa. Palautteet kerätään excel -tiedostoon, johon merkataan tehdyt toimenpiteet. Palautteista tehdään yhteenveto kolmen kuukauden välein ja se käsitellään yksikkökokouksissa. Palautteista viestitään myös johtoryhmässä ja kehityskokouksissa. Henkilöstön kehittämispalvelut keräävät heti tilaisuuksien jälkeen palautteen osallistujilta. Asiakastyytyväisyys HR -neuvomolla, rekrytointipalveluilla ja työterveyspalveluilla on omat asiakastyytyväisyyskyselyt. Henkilöstön kehittämispalvelut keräävät jatkuvasti palautetta koulutustilaisuuksista. Työterveydessä on otettu myös hymynaamakone päivittäisen asiakaspalautteen keräämiseksi. Lisäksi Palveluliiketoimen kyselyllä kerätään yhteisesti palautetta liikelaitoksen toiminnasta kerran vuodessa syksyllä. Kysely lähetetään esimiehille. Ulkoiset asiakkaat Rekrytointipalvelut lähettävät kyselyn työnhakijoille kerran vuodessa. Liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit on kartoitettu ja arvioitu niiden vaikutukset toimintaan sekä määritelty hallintatoimenpiteet. Keskeisimpinä riskeinä on heikon taloustilanteen ja meneillään olevien rakenteellisten ja lainsäädännöllisten muutosten heijastuminen palvelutoimintaan. Toimenpiteenä on muutosten aktiivinen seuranta ja ennakointi. Lisäksi HR -tehtävien ja vastuiden jakautuminen eri toimijoille kaupungin sisällä tuo haastetta toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Toimenpiteitä ovat tilaaja-tuottajamallin selkeyttäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen. Toiminnan tuottavuuden riskinä on, että suunnitteilla olevien sähköisten palvelujen kehittämistoimenpiteet ei toteudu aikataulussa ja suunnitellusti. Toimenpiteinä varmistetaan omien toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen ja eteneminen aikataulussa. Liikelaitoksen kokonaisriskien lisäksi on kartoitettu työsuojelun riskit ja sovittu kehittämistoimenpiteet. 12. Liitteet: Kolmen keskeisen tavoitteen palvelualueittaiset toimenpiteet Tarinakartta ja Helin tarina

14 Kolme keskeistä tavoitetta Palvelualueittaiset toimenpiteet Manuaaliprosessien sähköistäminen REKRYTOINTI Sähköinen - ja järjestelmäkehittäminen: - Perustietoilmoituksen uusi sähköinen toimintatapa, käyttöön sekä mahdollinen laajentaminen nyt pois rajatuillle ammattiryhmille sekä myös terveystietolomake sähköiseen muotoon - Videohaastattelutyökalu rekrytoinnin vakiintuneeksi työvälineeksi - Rekrytointijärjestelmään liittyvät kehitysajatukset: massapäivitys kelpoisuuksiin, järjestelmätuki kärkihakijoiden seulontaan, hakijakirje-viestintään toiminallisia muutoksia PALVELUSSUHDEPALVELUT - Sähköinen perustietolomake (yhteistyö rekryn kanssa) - käyttöönoton tukeminen, ylityölaskentatoiminnallisuuden käyttöön työajanseurantajärjestelmien avulla - ELLI(eILO) -> Yhteistyö TTP:n kanssa palvelussuhteen aloittamisen prosessin laajentamiseksi sähköisin keinoin (+päättymisprosessi) - Lync tekniikan hyödyntäminen palvelussuhdekoulutuksissa - Ylityöraportin kehittäminen HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Selvitetään oppimisalustan tarpellisuus ja mahdollinen hankinta. - Sähköisten työtapojen ja välineiden käytön tehostaminen ja niiden markkinointi - Uuden koulutusten hallinnan työkalun (Lyyti) monipuolinen hyödyntäminen - Koulutukset ja infot tallenteiksi ja vaihtoehdoiksi tilaisuuksiin osallistumiselle - Kunta10- info esimiehille tallenteena tai Lync:n kautta vaihtoehtona tilaisuuteen osallistumiselle. - Varhaisen tuen mallin toimenpiteiden kirjausmahdollisuus esimiehille TUOTANNON TUKI - Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta, kokonaiskehittämisen koordiointi - Tuotebudjetointi ja -seuranta asiakkaille näkyväksi TYÖTERVEYSPALVELUT - earkisto, - sähköinen terveystarkastus - puhelinpalvelun kehittäminen - mahdollinen videokonsultaatio - uut sähköiset kyselyt - Lyncin hyödyntäminen Asiakaspalvelun vaikuttavuus ja laatu REKRYTOINTI - Klinikat, kehitetään asiakaslähtöisempi esimies-asiakkaiden koulutus ja kontaktointi - Laadunvarmistuskysely palvelun onnistumisesta sekä esimiehelle että työnhakijoille - Laajat asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan edelleen esimiehille, työnhakijoille sekä kesätyöntekijöille PALVELUSSUHDEPALVELUT - Asiakkaiden tunnistaminen/määrittely (toimialan HR/esimies/työntekijä) - Määritellään tavoitetaso, esim. palvelukokemus -> Kohdennetut asiakastyytyväisyys mittaukset - Palvelukuvauksiin määritellään, mitä asiakkaalta odotetaan, mitä tarjotaan -> Luodaan kriteerit laadulle/seurannalle, esim. vastausaika tai palvelupyynnön läpimenoaika - Tavoitteena yhtenäinen neuvonta àsisäiset ohjeet ja koulutus HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Jatketaan Tuotteet ja palvelut -kokousten toteuttamista arvioinnin perusteella tavoitteena kaupunkitasoisten

15 palvelujen ja tuotteiden kehittäminen ja palvelun arviointi (2 krt/vuosi) - Arvostavan vuorovaikutuksen periaatteen toteuttaminen tuotetarjonnassa - Posetiivin, Positiivisten mittareiden viestiminen ja tunnetuksi tekeminen (K10, tulosten käsittelyn tukena ja tyhytuotteissa) - Jutellaan ja mennään kentälle koulutustarjonnan kanssa, vahvistetaan palauteperusteista toiminnan jatkuvaa kehittämistä - Etsitään ja toteutetaan uusia tuotteita TUOTANNON TUKI - Kehityskokoukset ja muut asiakasforumit - Luodaan laatumittarit ja niille tavoitteet TYÖTERVEYSPALVELUT - Laatukäsikirjan laadinta (laatutavoitteiden laadinta, seuranta, palautekäytäntö. - Vaikuttavuusmittarit (sairaspoissaolot, varhemaksut, osakuntoutustuet) - Asiakasyhteistyön kehittäminen Palvelustrategian laadinta REKRYTOINTI - Tuotteiden ja palvelujen arviointi sekä palvelukuvausten tarkistus PALVELUSSUHDEPALVELUT - Palvelulupauksen laadinta - Palvelukuvauksiin se, mitä ostetaan toimittajilta -> Oma koordinoiva rooli näkyviin - Eritellään eri tehtävien vaatimaa resurssia àresurssien oikea kohdentaminen. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Eritellään omana työnä toteutetut ja ostetut koulutukset - Tuotteiden ja palvelujen arviointi sekä palvelukuvausten tarkistus TUOTANNON TUKI - Palvelustrategia palvelualueittain / HELI-taso - Kokonaiskuvan luominen -> Kuka tekee, vastuut, päällekkäisyydet -> Konkreettiset esimerkit ja laskelmat - Palvelukuvaukset täydennetään -> Asiakkaan rooli ja tehtävät palveluprosessissa - HELIn palvelut näkyvämmäksi - Markkinointi TYÖTERVEYSPALVELUT - Varhaisen tuen mallin toimivuuden vahvistaminen. - Työkykyjohtamisen tukeminen - Prosessien sujuvoittaminen - Yhteistyö-toiminnanseurantapalaverit toimialakohtaisesti määritelty ja sovittu. - Kela 1 (45-50%) ja Kela 2 toiminnan suhde

16

17 Henkilöstöpalvelut-liikelaitoksen tarina Henkilöstöpalvelujen tarina alkaa kymmenen vuotta sitten, kun perustettiin Henkilöstökeskus tarjoamaan keskitetysti HR-palveluja. Ensimmäinen keskitetty uusi palvelu oli rekrytointi. Koulutusta oli järjestetty jo tätä ennen kaupunkitasoisesti. Palvelussuhdepalveluita alettiin tarjota keskitetysti vuonna Vuoden 2013 alusta lähtien olemme olleet liikelaitos. Samassa yhteydessä työterveyspalvelut tulivat osaksi toimintaamme. Jatkossa haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja olemme kiinnostuneita laajentamaan palvelujamme vastaamaan toimintaympäristömme ja asiakkaidemme tarpeita. Yhdessä enemmän Espoo henkilöstöpalvelut liikelaitos tarjoaa esimiehille ja henkilöstölle rekrytointi-, henkilöstön kehittämis-, palvelussuhde- ja työterveyspalveluja. Asiantuntijamme palvelevat asiakkaita arjen henkilöstötyössä. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä kaupungin muiden HR-toimijoiden sekä asiakkaidemme kanssa. Laadukasta tehokkuutta Keskitetyssä palvelussa laatu ja hinta ovat avaintekijöitä ja niihin kiinnitämme huomiota. Seuraamme palvelumme laatua jatkuvasti; mm. asiakaspalautteiden, läpimenoaikojen ja toiminnan tuottavuusmittareiden avulla. Asiakkaat voivat seurata toimintaamme asiakasraportointikanavan kautta ja lisäksi tapaamme asiakkaitamme säännöllisesti. Palvelumme ovat vertailukelpoisia markkinoiden muiden HR-toimijoiden kanssa. Innovatiivisia avauksia Olemme avoimia uusia asioita ja uudistuksia kohtaan. Haluamme olla kehityksen kärjessä ja tuottaa palveluja tavalla, joka on asiakkaiden kannalta parasta. Erityisesti edistämme sähköisten ratkaisujen käyttöönottoa ja omaa sähköistä osaamistamme. Teemme rohkeasti muutoksia ja kokeilemme uusia toimintatapoja tuottaaksemme lisäarvoa asiakkaillemme. Uudistuva työyhteisö Menestyvän toiminnan takana on hyvinvoiva ja tehokas työyhteisö. Teemme merkityksellistä työtä tukiessamme esimiehiä heidän työssään. Arvostamme omaa ja muiden työtä ja jaamme omaa osaamistamme yksikössämme ja palvelutyössämme. Osaaminen on tärkein voimavaramme.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 11.02.2015 Sivu 1 / 1 517/02.02.01/2015 13 Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 26.8.2014 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Espoo Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos Asiantuntijasta managereiksi - työsuojelun, työterveyshuollon ja työpaikkojen uudistuvat työroolit, vastuut ja työtavat - Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

TASEKIRJA. Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos

TASEKIRJA. Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos TASEKIRJA Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-4 2. Tuloslaskelma 5 3. Rahoituslaskelma 6 4. Tase 7 5. Toteutumisvertailu 8 6. Liitetiedot 9-12 7. Luettelo

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako

Lisätiedot

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta. Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015. NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO-

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013 Melan strategia 2014-2017 Hallitus 4.6.2013 2 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Rekrytointipalvelut. Rekrytointipäällikkö Jutta Takala, 26.5.2014

Espoon kaupunki Rekrytointipalvelut. Rekrytointipäällikkö Jutta Takala, 26.5.2014 Espoon kaupunki Rekrytointipalvelut Rekrytointipäällikkö Jutta Takala, 26.5.2014 HELI palvelee kaupungin työyksiköitä, esimiehiä ja henkilöstöä. Espoo henkilöstöpalvelut liikelaitos - Heli Henkilöstö 77

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet 7..0 / Anu Vuorinen Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet Kartoituksen osa-alueet:. Yleiset taidot esimiestyössä. Henkilöstöosaaminen. Talousosaaminen. Asiakaslähtöisyys. Kehittämisosaaminen

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014 Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue Konsernihallinnon perehdytystilaisuus kaupungin luottamusmiehille ja heidän varajäsenilleen 21.2.2013 Arja Aroheinä Henkilöstöpäällikkö 22.2.2013

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Hallintolautakunta 15.9.2015 Hallintolautakunta Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Hallintopalvelukeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh.

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon 1 Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon Taloustilanne tiukkenee edelleen ja sen vaikutukset näkyvät todennäköisesti myös liikelaitoksen

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 68 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Ketterä HR-järjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena. Corinna Vahtera, HR Director, Recover Nordic Oy HENRY Foorumi 4.11.2014 Järjestäjä: Sympa Oy

Ketterä HR-järjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena. Corinna Vahtera, HR Director, Recover Nordic Oy HENRY Foorumi 4.11.2014 Järjestäjä: Sympa Oy Ketterä HR-järjestelmä kasvavan liiketoiminnan tukena Corinna Vahtera, HR Director, Recover Nordic Oy HENRY Foorumi 4.11.2014 Järjestäjä: Sympa Oy Recover Nordic Oy Recover Nordic on pohjoismaiden johtava

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 TARKASTUSVIRASTO Jory 3.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI 1 TARKASTUSVIRASTO Jory 3.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI 1 N TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODEKSI 2015 Yleiset periaatteet Tulospalkkiojärjestelmä on laadittu kaupungin tulospalkkioperiaatteiden mukaisesti (kaupunginjohtaja 7.11.2012 89, Virastojen

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Hankepäällikkö Jarkko Tonttila Ajattelu uudistuu, paradigma murtuu! 2000 Tuotelähtöisyys Asiakas objektina

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot