Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 (17) Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Auli Hackman

2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet valtuuston asettamat sitovat tavoitteet yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit... 13

3 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos tuottaa HR-asiantuntija- ja työterveyspalveluja kaupungin toimintayksiköille, esimiehille ja työntekijöille. Palvelujamme ovat: rekrytointipalvelut henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointipalvelut palvelussuhdepalvelut työterveyspalvelut HR-palvelujen tarjoaminen kaupunkitasoisesti keskitettynä lisää tuottavuutta ja varmistaa tasalaatuisen palvelun kaikille kaupungin toimintayksiköille ja esimiehille sekä työntekijöille.tuemme esimiehiä ja toimimme kumppanina henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä. Palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen ja sähköistäminen parantavat tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta suunnitelmakaudella. Työterveyspalvelut antavat laadukasta, ennaltaehkäisevää työterveyspalvelua kustannustehokkaasti. Suunnitelmakaudella tavoitteena on toiminnan, prosessien ja innovatiivisten palvelumuotojen kehittäminen. Toiminnan painopistealueet suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaittemme kanssa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen toimintaa ohjaa Espoo tarinan strategiset tavoitteet sekä palveluliiketoimen tavoitteet. Asiakkaidemme kanssa pidämme kehityskokoukset vuosittain, jolloin on mahdollista vuorovaikutteisesti kehittää toimintaamme. Asiakaspalautteille on oma kanava. Tavoitteenamme on lisätä asiakasyhteistyötä ja kumppanuutta palvelujen laadun ja sisällön kehittämiseksi. Markkinoilla useimmilla suurilla toimijoilla henkilöstöpalveluja tarjotaan kokonaan tai osittain keskitetysti palvelukeskustyyppisesti. Toiminnassa on myös seudullisia palvelukeskuksia. Espoon HR-toimintamallissa palvelut on kaupunkitasolla keskitetty osittain. Olemme valmiit kehittämään ja laajentamaan palvelutoimintaamme kaupungin linjausten mukaisesti. Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen organisaatio jakautuu työterveys palveluyksikköön sekä henkilöstöpalvelujen palvelualueisiin (rekrytointi, henkilöstön kehittämispalvelut, palvelussuhdeneuvonta sekä tuotannon tuki). Toimitusjohtaja Työterveyspalvelut Palvelussuhdepalvelut Rekrytointipalvelut Henkilöstön kehittämispalvelut Tuotannon tuki

4 2. Keskeiset tavoitteet HELI:n tavoitteiden taustalla on Espoon tarinasta johdetut palveluliiketoimen sekä liikelaitoksen omat tavoitteet. Seuraavassa kuvaus toimintamme tavoitteista vuodelle Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen 2.2. HELI:n tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: 1. Espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa tavoitteena kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen Kaupunkitasolla sovittujen mallien toimeenpano -HR-toimijoiden työnjaon läpikäynti (HR-toimintamalli) -Päällekkäisyyksien poisto (esitellään toiminnot euroina) -Tilaaja-tuottaja -mallin kehittämistyöhön osallistuminen -Kustannustehokas toimintatapa => Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen Palvelustrategin tarkentaminen kaikissa yksiköissä ja toimeenpanon käynnistäminen Jutellaanko -konseptin käynnistäminen Palvelustrategian laadinta vaihtoehtojen pohjalta - Mitä tuotamme itse, mitä ostamme, mitä järjestämme - Palvelumme osana kaupungin HR:ää - Palvelukuvaukset ja sopimukset kuntoon - Jutellaanko -konseptin toteutus liikelaitoksen toiminnassa 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Tilojen käytön tehostamistarkastelu kaikissa yksiköissä Kaluston käytön optimointiselvitys ja ohjeistus Laitteiden käytön optimointiselvitys - Huonetilojen mahdollisen vapautumisen yhteydessä tehostetaan tilojen käyttöä - Monitoimitiat tarvittaessa käyttöön - Etätyöskentelymahdollisuuksien harkinta kaupungin ohjeiston ja linjausten pohjalta - ATK-luokan siirron vaihtoehdot selvitettävä -Työterveydessä tilantarvetta, mikäli kaikki vakanssit saadaan täyteen => hyödynnetään henkilöstöpalvelujen tiloja

5 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille Sähköisten menettelyjen käyttöönoton edistäminen Toimintaohjeiden ja esimiesrakenteen päivitys tulosvastuun laajentamiseksi Toimialan hallintaprosessien tehokkuuden tarkistaminen vs. Lean periaatteet Sähköisten työkalujen käyttöönotto, koulutus ja markkinointi Toimintaohjeiden läpikäynti ja tarkentaminen Delegointi 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen Pate Henkilöstön osallistuminen (tulevaisuustyöryhmä-pilotointi) Kohti 0 tapaturmaa projektin jatkaminen Ohjausryhmän päättämät muut projektit - Liikelaitoksen esimiehet osallistuvat ja osallistavat henkilöstönsä mukaan (oma koulutustoiminta tukee tavoitteen toteutumista) -Varhaisen tuen mallin tehostaminen 6. Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi Toiminta Yhtenäisen hankintamenettelyn käyttöönotto Sähköisen ostamisen projektin kehittäminen Sopimushallinnan kehittäminen -Liikelaitoksen sopimushallinnan ja tilaustoiminnan varmistaminen 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Yksiköiden tuotannonohjauksen tukijärjestelmien käyttöönoton valmistelu ja käyttöönotto Palvelutorikonseptin suunnittelu - Tuotebudjetoinnin käyttöönotto FPM

6 2.3 Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu 1. Palvelutuotannossa manuaaliprosesseista sähköisiin - Mittari: suunnitelma ja sen toteutus - Tavoitetulos: Suunnitelma laadittu ja toteutettu - Järjestelmien ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisiksi ja tehokkaiksi 2. Asiakaspalvelun vaikuttavuus tehostuu -Mittari: vaikuttavuusarvio -Tavoitetulos:Vaikuttavuusarviomenettely laadittu ja arvio parantunut - Laatumittarien laadinta ja työterveyden laatukäsikirjan laadinta - Asiakasosaamisen kehittäminen - Jutellaanko -konseptin käyttöönotto 3. Palvelustrategian laadittu ja toimeenpano käynnissä - Mittari: palvelustrategia - Tavoitetulos: Palvelustrategia laadittu ja toimeenpano käynnissä - Palvelumme osana kaupungin HR:ää - Palvelustrategian laadinta vaihtoehtojen pohjalta - Mitä tuotamme itse, mitä ostamme, mitä järjestämme I Neljännes 1.Manuaaliprosessien sähköistäminen -suunnitelman tarkentaminen -vastuuhenkilöt; palvelupäälliköt 2. Asiakaspalvelun vaikuttavuuden arviointi -käynnistäminen -vastuuhenkilöt; palvelupäälliköt 3. Palvelustrategian laadinta -käynnistäminen -vastuuhenkilö toimitusjohtaja 2015 II neljännes -Tavoitteiden eteneminen ja seuranta -Palvelustrategia valmistelu III neljännes -Tavoitteiden eteneminen ja seuranta IV neljännes -Manuaaliprossessien sähköistäminen suunnitelma toteutettu -Asiakaspalvelun vaikuttavuusarviointi laadittu -Palvelustrategia valmis

7 3. Liikevaihto ja muut tuotot Liikelaitoksen liikevaihto on 6,3 milj. euroa, laskua edellisvuoteen on 0,4 milj. euroa (-5,6%). Liikevaihto muodostuu sisäisistä myyntituotoista. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on Kela-korvaus 1,8 milj. euroa työterveyshuollon kustannuksiin. Liikevaihdot palvelualueittain ovat - palvelussuhdepalvelut 1,6 milj. euroa - henkilöstön kehittämispalvelut 0,8 milj. euroa - rekrytointipalvelut 1,4 milj. euroa - työterveyspalvelut 2,5 milj.euroa 3.1. Liikevaihto asiakkaittain Liikevaihto asiakkaittain 2015 Konsernihallinto 1 % Palveluliiketoimi 16 % Tekninen ja ympäristötoimi 4 % Sosiaali- ja terveystoimi 28 % Sivistystoimi 51 % Liikevaihto asiakkaittain (1 000 euroa) Arvio 2015 TOT 2014 TOT 2013 Kasvu, Kasvu % Sivistystoimi % Sosiaali- ja terveystoimi % Tekninen ja ympäristötoimi % Konsernihallinto % Palveluliiketoimi % Yhteensä ,8 %

8 3.2. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Taloudellisuus- ja tuottavuus ohjelmassa (TATU) on kaupunkitasoisesti määritelty toiminnan kokonaistuottavuustavoite. Kokonaistavoitteen pohjalta on määritelty toimialoittaiset tavoitteet ja edelleen toimintayksikkötavoitteet. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet on kuvattu luvussa 2. Mittarit Toimintamenot / kaupungin työntekijä TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Palvelussuhdepalvelut * Henkilöstön kehittämispalvelut * 42 Rekrytointipalvelut * Työterveyspalvelut (brutto) Toimintamenot on korjattu kuntien peruspalveluindeksillä 2010 (perusvuosi) Tunnusluvut Kpl TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset Työtapa-analyysit Rekrytointihaastattelut Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot* Koulutus- ja työhyvinvointitil. osanottajat Sairausvastaanottokäynnit Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset Työkykyarviot

9 Tunnuslukujen volyymi, kpl Työkykyarviot Terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Sairausvastaanottokäynnit Koulutus- ja työhyvinvointitil. osanottajat Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot* Rekrytointihaastattelut Työtapa-analyysit Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset TA 2015 TOT 2014 TOT Asiakastyytyväisyys ,3 Asteikko 3,2 3,1 3 2,9 2,8 3,18 3,14 2,87 3,21 3,22 3,16 3,12 3,11 3,07 3,06 3,14 2,93 1-1,5= huono 3,5-4,0= hyvä Henkilöstöpalvelut HR-neuvomo Työterveyspalvelut 2,7 2, Henkilöstö Henkilöstön määrään vaikuttaa erilaisia tekijöitä mm. kaupunkitasoisten prosessien sähköistämisen aste, työterveydessä lääkärien saatavuus sekä sijaisten määrä. Kokonaisuutena nykyisellä palveluvalikoimalla henkilöstömäärä on aleneva suunnitelmakaudella. Henkilöstösuunnitelmaan on kuvattu henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Henkilöstömäärä 76 Henkilöstökulut 4,1 milj. euroa Työvoimanvuokraus 0,7 milj. euroa

10 5. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen suunnitelma on kuvattu henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Keskeisimpiä kehityskohteita ovat: -Ammattitaidon tason nostaminen. -Tehtävien koulutustasovaatimusten tarkistaminen -Avaintehtävien varmistaminen -Joustavuuden lisääminen yksikön sisäisesti monipuolistamalla osaamista. -Henkilöstön ikärakenteen tasoittaminen Hyödynnämme vuonna 2014 suunniteltua osaamisen kehittämisen arviointia. Arviointi toteutetaan kehityskeskustelun yhteydessä. Osaamisen kehittämisen suunnitellut keskeiset toimenpiteet: Koulutus -Koulutuksessa hyödynnetään tarjolla olevaa kaupunkitasoista koulutusta, sisäistä vertaisoppimista sekä tarvittaessa ulkopuolista koulutusta. Ulkopuolinen koulutus voi olla sellaista, että kouluttaja käy yksikössämme tai käydään erillisissä koulutuksissa. Sisäiset valmennukset. Perehdytys -Perehdytys suoritetaan kaikille uusille työntekijöille sekä kauemmin poissaolleille esim. virka-/työvapaalle olleet. Mentorointi -Mentoroinnista on käytettävissä verkkomateriaali. Sitä hyödynnetään tarvittaessa. Tehtävien kierrättäminen / työtehtävien uudelleen suunnittelu -Huomioimme mahdollisuuden tehtävien kierrättämiseen ja uudelleen suunnitteluun. Rohkaisemme henkilöstöä tehtäväkiertoon. Muu työssä oppiminen

11 6. Muut tuotannontekijät Käytössä olevat järjestelmät: - erekry-järjestelmä, Tieto - Acute työterveyden potilastietojärjestelmä - Acute, -eresepti - earkisto (käyttöönotto v alkupuolella) - Navitas - Efecte-järjestelmä, Efecte - Titania, CGI - Timecon ja Stanley Security - ehijat (Nijat), CGI Muita käytössä olevia sähköisiä järjestelmiä - Wopi, Competence Dimension - verkkoilmoituskanava rekrytointi-ilmoitteluun, Monster - Lyyti koulutuksenhallinta Käytössä olevat laitteet - IT- laitteet ja tulostimet uusitaan kaupungin ohjeiden mukaisesti - Videoneuvotteluväline (pikaviestintätyökalu LYNC kamera) 7. Hankinnat 7.1. Palvelut Palvelujen ostot ovat yhteensä 3,0 milj. euroa. Ulkoiset palvelujen ostot ovat 2,2 milj. euroa ja niiden kolme suurinta menoerää ovat - Labra-, kuvantamis- ja muut tutkimuspalvelut 0,7 milj. euroa - Työvoimanvuokraus 0,7 milj. euroa - Koulutuspalvelut 0,1 milj. euroa Sisäiset palvelujen ostot ovat 0,8 milj. euroa ja suurin menoerä on tietotekniikka- ja puhelinpalvelut 0,5 milj. euroa Kilpailutukset Mahdollinen Optioiden käyttöönotto - Henkilöarviointipalvelu (1 v.) - Toimistotyön ergonomiatuotteet (1 v.) Kilpailutettavat - Headhunting (uusi) - Henkilöstön huomiointilahjat, palvelujen osuus Sähköinen verkkoilmoituskanava (toista optiovuotta ei käyttöön) - Esimies itsenä ja muiden johtajana -koulutuksen hankinta ? - Ensiapukoulutuksen hankinta ? - Vuokralääkäripalvelut, konsultaatio- ja tutkimuspalvelut

12 7.3. Aineet ja tarvikkeet Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 0,1 milj. euroa. Suurin menoerä on työterveyden lääkkeet ja hoitotarvikkeet.n euroa ja toimistotarvikkeet euroa. Muita menoeriä ovat mm. rekrytoinnin messutarvikkeet. 8. Toimitilat Henkilöstöpalvelut toimivat vuokratiloissa osoitteessa - Kamreerintie 8 A krs 2-3 (rekrytointipalvelut, henkilöstön kehittämispalvelut ja palvelussuhdepalvelut ja tuotannon tuki), pinta-ala on 1540 m2. Vuokra euroa/vuosi - Kamreerintie 2 A, 2 krs (Työterveyspalvelut). pinta-ala on m2 Vuokra euroa/vuosi - Henkilöstön kehittämispalveluilla on atk-koulutustila osoitteessa Kirkkojärventie 6. Vuokrakustannukset ovat euroa/vuosi, pinta-ala on 126 m2. - Rekrytointipalveluilla on vanhustenpalvelujen työhönotto osoitteessa Puolarinportti 1. Vuokrakustannukset ovat euroa/vuosi, pinta-ala on 25 m2. Toimitilojen pinta-ala on yhteensä m2 ja vuokrat yhteensä /v. ja siivous /v. 9. Investoinnit ja poistot Liikelaitos varautuu nykyisen rekrytointijärjestelmän vaihtamiseen uuteen. 10. Toiminnan seuranta Toiminta ja talous Liikelaitoksen tuloskortti on johdettu Espoo tarinasta ja palveluliiketoimen tavoitteista. Tuloskorteissa määritellään päämääristä ja valtuustokauden tavoitteista johdetut vuoden 2015 tulostavoitteet ja niille mittarit. Tuloskortin tavoitteiden seuranta toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Toimintasuunnitelma tehdään vuosittain sisältäen toiminnan kuvaukset sekä keskeiset tavoitteet. Lisäksi työterveyspalveluilla on työnantajan ja työterveyshuollon yhteistoiminnassa laatima kirjallinen suunnitelma työterveyshuollon toteuttamisesta. Toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Yhteiset kehityskokoukset asiakkaiden kanssa pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lisäksi asiakkaiden kanssa käydään palvelualueittaisia kehityskokouksia tarvittaessa. Toiminnan ja talouden kuukausi- ja seurantaraportit toteutetaan kaupungin aikataulun mukaisesti. Liikelaitoksella on käytössä omat tuottavuusmittarit. Suoritteet Laskutus Suoritteita, tunnuslukuja ja mittareita seurataan ja niistä raportoidaan mm. työpaikkakokouksissa ja kehityskokouksissa sekä asiakkaille asiakasraportointisivuilla.

13 Sisäinen myyntilaskutus tehdään kuukausittain sovitun tuotteistuksen ja hinnoittelun mukaisesti. Laskutuksesta ja sen perusteena olevista suoritteista raportoidaan asiakasraportointisivuilla ryhmätyötilassa. Asiakastyytyväisyys Sisäiset asiakkaat 11. Riskit Asiakaspalautteet Essin sivulla (Palvelut/henkilöstö) on asiakaspalautekanava, jolla asiakkaat voivat antaa palautetta toiminnastamme. Linkki palautekanavaan on myös jokaisen työntekijän sähköpostissa. Palvelualueen esimies saa palautteen sähköpostiinsa. Palautteet kerätään excel -tiedostoon, johon merkataan tehdyt toimenpiteet. Palautteista tehdään yhteenveto kolmen kuukauden välein ja se käsitellään yksikkökokouksissa. Palautteista viestitään myös johtoryhmässä ja kehityskokouksissa. Henkilöstön kehittämispalvelut keräävät heti tilaisuuksien jälkeen palautteen osallistujilta. Asiakastyytyväisyys HR -neuvomolla, rekrytointipalveluilla ja työterveyspalveluilla on omat asiakastyytyväisyyskyselyt. Henkilöstön kehittämispalvelut keräävät jatkuvasti palautetta koulutustilaisuuksista. Työterveydessä on otettu myös hymynaamakone päivittäisen asiakaspalautteen keräämiseksi. Lisäksi Palveluliiketoimen kyselyllä kerätään yhteisesti palautetta liikelaitoksen toiminnasta kerran vuodessa syksyllä. Kysely lähetetään esimiehille. Ulkoiset asiakkaat Rekrytointipalvelut lähettävät kyselyn työnhakijoille kerran vuodessa. Liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit on kartoitettu ja arvioitu niiden vaikutukset toimintaan sekä määritelty hallintatoimenpiteet. Keskeisimpinä riskeinä on heikon taloustilanteen ja meneillään olevien rakenteellisten ja lainsäädännöllisten muutosten heijastuminen palvelutoimintaan. Toimenpiteenä on muutosten aktiivinen seuranta ja ennakointi. Lisäksi HR -tehtävien ja vastuiden jakautuminen eri toimijoille kaupungin sisällä tuo haastetta toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Toimenpiteitä ovat tilaaja-tuottajamallin selkeyttäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen. Toiminnan tuottavuuden riskinä on, että suunnitteilla olevien sähköisten palvelujen kehittämistoimenpiteet ei toteudu aikataulussa ja suunnitellusti. Toimenpiteinä varmistetaan omien toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen ja eteneminen aikataulussa. Liikelaitoksen kokonaisriskien lisäksi on kartoitettu työsuojelun riskit ja sovittu kehittämistoimenpiteet. 12. Liitteet: Kolmen keskeisen tavoitteen palvelualueittaiset toimenpiteet Tarinakartta ja Helin tarina

14 Kolme keskeistä tavoitetta Palvelualueittaiset toimenpiteet Manuaaliprosessien sähköistäminen REKRYTOINTI Sähköinen - ja järjestelmäkehittäminen: - Perustietoilmoituksen uusi sähköinen toimintatapa, käyttöön sekä mahdollinen laajentaminen nyt pois rajatuillle ammattiryhmille sekä myös terveystietolomake sähköiseen muotoon - Videohaastattelutyökalu rekrytoinnin vakiintuneeksi työvälineeksi - Rekrytointijärjestelmään liittyvät kehitysajatukset: massapäivitys kelpoisuuksiin, järjestelmätuki kärkihakijoiden seulontaan, hakijakirje-viestintään toiminallisia muutoksia PALVELUSSUHDEPALVELUT - Sähköinen perustietolomake (yhteistyö rekryn kanssa) - käyttöönoton tukeminen, ylityölaskentatoiminnallisuuden käyttöön työajanseurantajärjestelmien avulla - ELLI(eILO) -> Yhteistyö TTP:n kanssa palvelussuhteen aloittamisen prosessin laajentamiseksi sähköisin keinoin (+päättymisprosessi) - Lync tekniikan hyödyntäminen palvelussuhdekoulutuksissa - Ylityöraportin kehittäminen HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Selvitetään oppimisalustan tarpellisuus ja mahdollinen hankinta. - Sähköisten työtapojen ja välineiden käytön tehostaminen ja niiden markkinointi - Uuden koulutusten hallinnan työkalun (Lyyti) monipuolinen hyödyntäminen - Koulutukset ja infot tallenteiksi ja vaihtoehdoiksi tilaisuuksiin osallistumiselle - Kunta10- info esimiehille tallenteena tai Lync:n kautta vaihtoehtona tilaisuuteen osallistumiselle. - Varhaisen tuen mallin toimenpiteiden kirjausmahdollisuus esimiehille TUOTANNON TUKI - Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta, kokonaiskehittämisen koordiointi - Tuotebudjetointi ja -seuranta asiakkaille näkyväksi TYÖTERVEYSPALVELUT - earkisto, - sähköinen terveystarkastus - puhelinpalvelun kehittäminen - mahdollinen videokonsultaatio - uut sähköiset kyselyt - Lyncin hyödyntäminen Asiakaspalvelun vaikuttavuus ja laatu REKRYTOINTI - Klinikat, kehitetään asiakaslähtöisempi esimies-asiakkaiden koulutus ja kontaktointi - Laadunvarmistuskysely palvelun onnistumisesta sekä esimiehelle että työnhakijoille - Laajat asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan edelleen esimiehille, työnhakijoille sekä kesätyöntekijöille PALVELUSSUHDEPALVELUT - Asiakkaiden tunnistaminen/määrittely (toimialan HR/esimies/työntekijä) - Määritellään tavoitetaso, esim. palvelukokemus -> Kohdennetut asiakastyytyväisyys mittaukset - Palvelukuvauksiin määritellään, mitä asiakkaalta odotetaan, mitä tarjotaan -> Luodaan kriteerit laadulle/seurannalle, esim. vastausaika tai palvelupyynnön läpimenoaika - Tavoitteena yhtenäinen neuvonta àsisäiset ohjeet ja koulutus HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Jatketaan Tuotteet ja palvelut -kokousten toteuttamista arvioinnin perusteella tavoitteena kaupunkitasoisten

15 palvelujen ja tuotteiden kehittäminen ja palvelun arviointi (2 krt/vuosi) - Arvostavan vuorovaikutuksen periaatteen toteuttaminen tuotetarjonnassa - Posetiivin, Positiivisten mittareiden viestiminen ja tunnetuksi tekeminen (K10, tulosten käsittelyn tukena ja tyhytuotteissa) - Jutellaan ja mennään kentälle koulutustarjonnan kanssa, vahvistetaan palauteperusteista toiminnan jatkuvaa kehittämistä - Etsitään ja toteutetaan uusia tuotteita TUOTANNON TUKI - Kehityskokoukset ja muut asiakasforumit - Luodaan laatumittarit ja niille tavoitteet TYÖTERVEYSPALVELUT - Laatukäsikirjan laadinta (laatutavoitteiden laadinta, seuranta, palautekäytäntö. - Vaikuttavuusmittarit (sairaspoissaolot, varhemaksut, osakuntoutustuet) - Asiakasyhteistyön kehittäminen Palvelustrategian laadinta REKRYTOINTI - Tuotteiden ja palvelujen arviointi sekä palvelukuvausten tarkistus PALVELUSSUHDEPALVELUT - Palvelulupauksen laadinta - Palvelukuvauksiin se, mitä ostetaan toimittajilta -> Oma koordinoiva rooli näkyviin - Eritellään eri tehtävien vaatimaa resurssia àresurssien oikea kohdentaminen. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Eritellään omana työnä toteutetut ja ostetut koulutukset - Tuotteiden ja palvelujen arviointi sekä palvelukuvausten tarkistus TUOTANNON TUKI - Palvelustrategia palvelualueittain / HELI-taso - Kokonaiskuvan luominen -> Kuka tekee, vastuut, päällekkäisyydet -> Konkreettiset esimerkit ja laskelmat - Palvelukuvaukset täydennetään -> Asiakkaan rooli ja tehtävät palveluprosessissa - HELIn palvelut näkyvämmäksi - Markkinointi TYÖTERVEYSPALVELUT - Varhaisen tuen mallin toimivuuden vahvistaminen. - Työkykyjohtamisen tukeminen - Prosessien sujuvoittaminen - Yhteistyö-toiminnanseurantapalaverit toimialakohtaisesti määritelty ja sovittu. - Kela 1 (45-50%) ja Kela 2 toiminnan suhde

16

17 Henkilöstöpalvelut-liikelaitoksen tarina Henkilöstöpalvelujen tarina alkaa kymmenen vuotta sitten, kun perustettiin Henkilöstökeskus tarjoamaan keskitetysti HR-palveluja. Ensimmäinen keskitetty uusi palvelu oli rekrytointi. Koulutusta oli järjestetty jo tätä ennen kaupunkitasoisesti. Palvelussuhdepalveluita alettiin tarjota keskitetysti vuonna Vuoden 2013 alusta lähtien olemme olleet liikelaitos. Samassa yhteydessä työterveyspalvelut tulivat osaksi toimintaamme. Jatkossa haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja olemme kiinnostuneita laajentamaan palvelujamme vastaamaan toimintaympäristömme ja asiakkaidemme tarpeita. Yhdessä enemmän Espoo henkilöstöpalvelut liikelaitos tarjoaa esimiehille ja henkilöstölle rekrytointi-, henkilöstön kehittämis-, palvelussuhde- ja työterveyspalveluja. Asiantuntijamme palvelevat asiakkaita arjen henkilöstötyössä. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä kaupungin muiden HR-toimijoiden sekä asiakkaidemme kanssa. Laadukasta tehokkuutta Keskitetyssä palvelussa laatu ja hinta ovat avaintekijöitä ja niihin kiinnitämme huomiota. Seuraamme palvelumme laatua jatkuvasti; mm. asiakaspalautteiden, läpimenoaikojen ja toiminnan tuottavuusmittareiden avulla. Asiakkaat voivat seurata toimintaamme asiakasraportointikanavan kautta ja lisäksi tapaamme asiakkaitamme säännöllisesti. Palvelumme ovat vertailukelpoisia markkinoiden muiden HR-toimijoiden kanssa. Innovatiivisia avauksia Olemme avoimia uusia asioita ja uudistuksia kohtaan. Haluamme olla kehityksen kärjessä ja tuottaa palveluja tavalla, joka on asiakkaiden kannalta parasta. Erityisesti edistämme sähköisten ratkaisujen käyttöönottoa ja omaa sähköistä osaamistamme. Teemme rohkeasti muutoksia ja kokeilemme uusia toimintatapoja tuottaaksemme lisäarvoa asiakkaillemme. Uudistuva työyhteisö Menestyvän toiminnan takana on hyvinvoiva ja tehokas työyhteisö. Teemme merkityksellistä työtä tukiessamme esimiehiä heidän työssään. Arvostamme omaa ja muiden työtä ja jaamme omaa osaamistamme yksikössämme ja palvelutyössämme. Osaaminen on tärkein voimavaramme.

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

1031/ /2013. Espoon kaupunki Pöytäkirja 55. Palveluliikelaitosten Sivu 1 / 1. Johtokunta:

1031/ /2013. Espoon kaupunki Pöytäkirja 55. Palveluliikelaitosten Sivu 1 / 1. Johtokunta: 20.08.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 55 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti I tilanteesta 31.7.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 11.02.2015 Sivu 1 / 1 517/02.02.01/2015 13 Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh 11.02.2015 Sivu 1 / 1 18 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä Asiakaspalvelun kuulumiset Talpapäivä Asiakaspalvelu 1.6.2017 alkaen Asiakaspalvelun tehtäväkenttä laajenee 1.6.2017 Taloushallintopalvelun asiakaspalveluun keskitetään Helsingin kaupungin talouden ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus 11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 26.8.2014 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Espoo Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

TASEKIRJA. Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos

TASEKIRJA. Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos TASEKIRJA Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-4 2. Tuloslaskelma 5 3. Rahoituslaskelma 6 4. Tase 7 5. Toteutumisvertailu 8 6. Liitetiedot 9-12 7. Luettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta. Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015. NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013 Melan strategia 2014-2017 Hallitus 4.6.2013 2 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos Asiantuntijasta managereiksi - työsuojelun, työterveyshuollon ja työpaikkojen uudistuvat työroolit, vastuut ja työtavat - Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue Konsernihallinnon perehdytystilaisuus kaupungin luottamusmiehille ja heidän varajäsenilleen 21.2.2013 Arja Aroheinä Henkilöstöpäällikkö 22.2.2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Kaupungissa toteutettavat organisaatiomuutokset

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh.

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

Espoon kaupunki Rekrytointipalvelut. Rekrytointipäällikkö Jutta Takala, 26.5.2014

Espoon kaupunki Rekrytointipalvelut. Rekrytointipäällikkö Jutta Takala, 26.5.2014 Espoon kaupunki Rekrytointipalvelut Rekrytointipäällikkö Jutta Takala, 26.5.2014 HELI palvelee kaupungin työyksiköitä, esimiehiä ja henkilöstöä. Espoo henkilöstöpalvelut liikelaitos - Heli Henkilöstö 77

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen.

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Päämäärä Oma Valtuustokauden valtuustokau tavoitteet (Espoostrategia) den tavoite Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1 Mittari / Tulostavoite arviointikriteeri / tavoite 31.10

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet 7..0 / Anu Vuorinen Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet Kartoituksen osa-alueet:. Yleiset taidot esimiestyössä. Henkilöstöosaaminen. Talousosaaminen. Asiakaslähtöisyys. Kehittämisosaaminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014 Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot