Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 (17) Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Auli Hackman

2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet valtuuston asettamat sitovat tavoitteet yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit... 13

3 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos tuottaa HR-asiantuntija- ja työterveyspalveluja kaupungin toimintayksiköille, esimiehille ja työntekijöille. Palvelujamme ovat: rekrytointipalvelut henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointipalvelut palvelussuhdepalvelut työterveyspalvelut HR-palvelujen tarjoaminen kaupunkitasoisesti keskitettynä lisää tuottavuutta ja varmistaa tasalaatuisen palvelun kaikille kaupungin toimintayksiköille ja esimiehille sekä työntekijöille.tuemme esimiehiä ja toimimme kumppanina henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä. Palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen ja sähköistäminen parantavat tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta suunnitelmakaudella. Työterveyspalvelut antavat laadukasta, ennaltaehkäisevää työterveyspalvelua kustannustehokkaasti. Suunnitelmakaudella tavoitteena on toiminnan, prosessien ja innovatiivisten palvelumuotojen kehittäminen. Toiminnan painopistealueet suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaittemme kanssa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen toimintaa ohjaa Espoo tarinan strategiset tavoitteet sekä palveluliiketoimen tavoitteet. Asiakkaidemme kanssa pidämme kehityskokoukset vuosittain, jolloin on mahdollista vuorovaikutteisesti kehittää toimintaamme. Asiakaspalautteille on oma kanava. Tavoitteenamme on lisätä asiakasyhteistyötä ja kumppanuutta palvelujen laadun ja sisällön kehittämiseksi. Markkinoilla useimmilla suurilla toimijoilla henkilöstöpalveluja tarjotaan kokonaan tai osittain keskitetysti palvelukeskustyyppisesti. Toiminnassa on myös seudullisia palvelukeskuksia. Espoon HR-toimintamallissa palvelut on kaupunkitasolla keskitetty osittain. Olemme valmiit kehittämään ja laajentamaan palvelutoimintaamme kaupungin linjausten mukaisesti. Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen organisaatio jakautuu työterveys palveluyksikköön sekä henkilöstöpalvelujen palvelualueisiin (rekrytointi, henkilöstön kehittämispalvelut, palvelussuhdeneuvonta sekä tuotannon tuki). Toimitusjohtaja Työterveyspalvelut Palvelussuhdepalvelut Rekrytointipalvelut Henkilöstön kehittämispalvelut Tuotannon tuki

4 2. Keskeiset tavoitteet HELI:n tavoitteiden taustalla on Espoon tarinasta johdetut palveluliiketoimen sekä liikelaitoksen omat tavoitteet. Seuraavassa kuvaus toimintamme tavoitteista vuodelle Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen 2.2. HELI:n tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: 1. Espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa tavoitteena kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen Kaupunkitasolla sovittujen mallien toimeenpano -HR-toimijoiden työnjaon läpikäynti (HR-toimintamalli) -Päällekkäisyyksien poisto (esitellään toiminnot euroina) -Tilaaja-tuottaja -mallin kehittämistyöhön osallistuminen -Kustannustehokas toimintatapa => Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen Palvelustrategin tarkentaminen kaikissa yksiköissä ja toimeenpanon käynnistäminen Jutellaanko -konseptin käynnistäminen Palvelustrategian laadinta vaihtoehtojen pohjalta - Mitä tuotamme itse, mitä ostamme, mitä järjestämme - Palvelumme osana kaupungin HR:ää - Palvelukuvaukset ja sopimukset kuntoon - Jutellaanko -konseptin toteutus liikelaitoksen toiminnassa 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Tilojen käytön tehostamistarkastelu kaikissa yksiköissä Kaluston käytön optimointiselvitys ja ohjeistus Laitteiden käytön optimointiselvitys - Huonetilojen mahdollisen vapautumisen yhteydessä tehostetaan tilojen käyttöä - Monitoimitiat tarvittaessa käyttöön - Etätyöskentelymahdollisuuksien harkinta kaupungin ohjeiston ja linjausten pohjalta - ATK-luokan siirron vaihtoehdot selvitettävä -Työterveydessä tilantarvetta, mikäli kaikki vakanssit saadaan täyteen => hyödynnetään henkilöstöpalvelujen tiloja

5 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille Sähköisten menettelyjen käyttöönoton edistäminen Toimintaohjeiden ja esimiesrakenteen päivitys tulosvastuun laajentamiseksi Toimialan hallintaprosessien tehokkuuden tarkistaminen vs. Lean periaatteet Sähköisten työkalujen käyttöönotto, koulutus ja markkinointi Toimintaohjeiden läpikäynti ja tarkentaminen Delegointi 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen Pate Henkilöstön osallistuminen (tulevaisuustyöryhmä-pilotointi) Kohti 0 tapaturmaa projektin jatkaminen Ohjausryhmän päättämät muut projektit - Liikelaitoksen esimiehet osallistuvat ja osallistavat henkilöstönsä mukaan (oma koulutustoiminta tukee tavoitteen toteutumista) -Varhaisen tuen mallin tehostaminen 6. Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi Toiminta Yhtenäisen hankintamenettelyn käyttöönotto Sähköisen ostamisen projektin kehittäminen Sopimushallinnan kehittäminen -Liikelaitoksen sopimushallinnan ja tilaustoiminnan varmistaminen 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Yksiköiden tuotannonohjauksen tukijärjestelmien käyttöönoton valmistelu ja käyttöönotto Palvelutorikonseptin suunnittelu - Tuotebudjetoinnin käyttöönotto FPM

6 2.3 Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu 1. Palvelutuotannossa manuaaliprosesseista sähköisiin - Mittari: suunnitelma ja sen toteutus - Tavoitetulos: Suunnitelma laadittu ja toteutettu - Järjestelmien ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisiksi ja tehokkaiksi 2. Asiakaspalvelun vaikuttavuus tehostuu -Mittari: vaikuttavuusarvio -Tavoitetulos:Vaikuttavuusarviomenettely laadittu ja arvio parantunut - Laatumittarien laadinta ja työterveyden laatukäsikirjan laadinta - Asiakasosaamisen kehittäminen - Jutellaanko -konseptin käyttöönotto 3. Palvelustrategian laadittu ja toimeenpano käynnissä - Mittari: palvelustrategia - Tavoitetulos: Palvelustrategia laadittu ja toimeenpano käynnissä - Palvelumme osana kaupungin HR:ää - Palvelustrategian laadinta vaihtoehtojen pohjalta - Mitä tuotamme itse, mitä ostamme, mitä järjestämme I Neljännes 1.Manuaaliprosessien sähköistäminen -suunnitelman tarkentaminen -vastuuhenkilöt; palvelupäälliköt 2. Asiakaspalvelun vaikuttavuuden arviointi -käynnistäminen -vastuuhenkilöt; palvelupäälliköt 3. Palvelustrategian laadinta -käynnistäminen -vastuuhenkilö toimitusjohtaja 2015 II neljännes -Tavoitteiden eteneminen ja seuranta -Palvelustrategia valmistelu III neljännes -Tavoitteiden eteneminen ja seuranta IV neljännes -Manuaaliprossessien sähköistäminen suunnitelma toteutettu -Asiakaspalvelun vaikuttavuusarviointi laadittu -Palvelustrategia valmis

7 3. Liikevaihto ja muut tuotot Liikelaitoksen liikevaihto on 6,3 milj. euroa, laskua edellisvuoteen on 0,4 milj. euroa (-5,6%). Liikevaihto muodostuu sisäisistä myyntituotoista. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on Kela-korvaus 1,8 milj. euroa työterveyshuollon kustannuksiin. Liikevaihdot palvelualueittain ovat - palvelussuhdepalvelut 1,6 milj. euroa - henkilöstön kehittämispalvelut 0,8 milj. euroa - rekrytointipalvelut 1,4 milj. euroa - työterveyspalvelut 2,5 milj.euroa 3.1. Liikevaihto asiakkaittain Liikevaihto asiakkaittain 2015 Konsernihallinto 1 % Palveluliiketoimi 16 % Tekninen ja ympäristötoimi 4 % Sosiaali- ja terveystoimi 28 % Sivistystoimi 51 % Liikevaihto asiakkaittain (1 000 euroa) Arvio 2015 TOT 2014 TOT 2013 Kasvu, Kasvu % Sivistystoimi % Sosiaali- ja terveystoimi % Tekninen ja ympäristötoimi % Konsernihallinto % Palveluliiketoimi % Yhteensä ,8 %

8 3.2. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Taloudellisuus- ja tuottavuus ohjelmassa (TATU) on kaupunkitasoisesti määritelty toiminnan kokonaistuottavuustavoite. Kokonaistavoitteen pohjalta on määritelty toimialoittaiset tavoitteet ja edelleen toimintayksikkötavoitteet. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet on kuvattu luvussa 2. Mittarit Toimintamenot / kaupungin työntekijä TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Palvelussuhdepalvelut * Henkilöstön kehittämispalvelut * 42 Rekrytointipalvelut * Työterveyspalvelut (brutto) Toimintamenot on korjattu kuntien peruspalveluindeksillä 2010 (perusvuosi) Tunnusluvut Kpl TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset Työtapa-analyysit Rekrytointihaastattelut Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot* Koulutus- ja työhyvinvointitil. osanottajat Sairausvastaanottokäynnit Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset Työkykyarviot

9 Tunnuslukujen volyymi, kpl Työkykyarviot Terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Sairausvastaanottokäynnit Koulutus- ja työhyvinvointitil. osanottajat Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot* Rekrytointihaastattelut Työtapa-analyysit Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset TA 2015 TOT 2014 TOT Asiakastyytyväisyys ,3 Asteikko 3,2 3,1 3 2,9 2,8 3,18 3,14 2,87 3,21 3,22 3,16 3,12 3,11 3,07 3,06 3,14 2,93 1-1,5= huono 3,5-4,0= hyvä Henkilöstöpalvelut HR-neuvomo Työterveyspalvelut 2,7 2, Henkilöstö Henkilöstön määrään vaikuttaa erilaisia tekijöitä mm. kaupunkitasoisten prosessien sähköistämisen aste, työterveydessä lääkärien saatavuus sekä sijaisten määrä. Kokonaisuutena nykyisellä palveluvalikoimalla henkilöstömäärä on aleneva suunnitelmakaudella. Henkilöstösuunnitelmaan on kuvattu henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Henkilöstömäärä 76 Henkilöstökulut 4,1 milj. euroa Työvoimanvuokraus 0,7 milj. euroa

10 5. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen suunnitelma on kuvattu henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Keskeisimpiä kehityskohteita ovat: -Ammattitaidon tason nostaminen. -Tehtävien koulutustasovaatimusten tarkistaminen -Avaintehtävien varmistaminen -Joustavuuden lisääminen yksikön sisäisesti monipuolistamalla osaamista. -Henkilöstön ikärakenteen tasoittaminen Hyödynnämme vuonna 2014 suunniteltua osaamisen kehittämisen arviointia. Arviointi toteutetaan kehityskeskustelun yhteydessä. Osaamisen kehittämisen suunnitellut keskeiset toimenpiteet: Koulutus -Koulutuksessa hyödynnetään tarjolla olevaa kaupunkitasoista koulutusta, sisäistä vertaisoppimista sekä tarvittaessa ulkopuolista koulutusta. Ulkopuolinen koulutus voi olla sellaista, että kouluttaja käy yksikössämme tai käydään erillisissä koulutuksissa. Sisäiset valmennukset. Perehdytys -Perehdytys suoritetaan kaikille uusille työntekijöille sekä kauemmin poissaolleille esim. virka-/työvapaalle olleet. Mentorointi -Mentoroinnista on käytettävissä verkkomateriaali. Sitä hyödynnetään tarvittaessa. Tehtävien kierrättäminen / työtehtävien uudelleen suunnittelu -Huomioimme mahdollisuuden tehtävien kierrättämiseen ja uudelleen suunnitteluun. Rohkaisemme henkilöstöä tehtäväkiertoon. Muu työssä oppiminen

11 6. Muut tuotannontekijät Käytössä olevat järjestelmät: - erekry-järjestelmä, Tieto - Acute työterveyden potilastietojärjestelmä - Acute, -eresepti - earkisto (käyttöönotto v alkupuolella) - Navitas - Efecte-järjestelmä, Efecte - Titania, CGI - Timecon ja Stanley Security - ehijat (Nijat), CGI Muita käytössä olevia sähköisiä järjestelmiä - Wopi, Competence Dimension - verkkoilmoituskanava rekrytointi-ilmoitteluun, Monster - Lyyti koulutuksenhallinta Käytössä olevat laitteet - IT- laitteet ja tulostimet uusitaan kaupungin ohjeiden mukaisesti - Videoneuvotteluväline (pikaviestintätyökalu LYNC kamera) 7. Hankinnat 7.1. Palvelut Palvelujen ostot ovat yhteensä 3,0 milj. euroa. Ulkoiset palvelujen ostot ovat 2,2 milj. euroa ja niiden kolme suurinta menoerää ovat - Labra-, kuvantamis- ja muut tutkimuspalvelut 0,7 milj. euroa - Työvoimanvuokraus 0,7 milj. euroa - Koulutuspalvelut 0,1 milj. euroa Sisäiset palvelujen ostot ovat 0,8 milj. euroa ja suurin menoerä on tietotekniikka- ja puhelinpalvelut 0,5 milj. euroa Kilpailutukset Mahdollinen Optioiden käyttöönotto - Henkilöarviointipalvelu (1 v.) - Toimistotyön ergonomiatuotteet (1 v.) Kilpailutettavat - Headhunting (uusi) - Henkilöstön huomiointilahjat, palvelujen osuus Sähköinen verkkoilmoituskanava (toista optiovuotta ei käyttöön) - Esimies itsenä ja muiden johtajana -koulutuksen hankinta ? - Ensiapukoulutuksen hankinta ? - Vuokralääkäripalvelut, konsultaatio- ja tutkimuspalvelut

12 7.3. Aineet ja tarvikkeet Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 0,1 milj. euroa. Suurin menoerä on työterveyden lääkkeet ja hoitotarvikkeet.n euroa ja toimistotarvikkeet euroa. Muita menoeriä ovat mm. rekrytoinnin messutarvikkeet. 8. Toimitilat Henkilöstöpalvelut toimivat vuokratiloissa osoitteessa - Kamreerintie 8 A krs 2-3 (rekrytointipalvelut, henkilöstön kehittämispalvelut ja palvelussuhdepalvelut ja tuotannon tuki), pinta-ala on 1540 m2. Vuokra euroa/vuosi - Kamreerintie 2 A, 2 krs (Työterveyspalvelut). pinta-ala on m2 Vuokra euroa/vuosi - Henkilöstön kehittämispalveluilla on atk-koulutustila osoitteessa Kirkkojärventie 6. Vuokrakustannukset ovat euroa/vuosi, pinta-ala on 126 m2. - Rekrytointipalveluilla on vanhustenpalvelujen työhönotto osoitteessa Puolarinportti 1. Vuokrakustannukset ovat euroa/vuosi, pinta-ala on 25 m2. Toimitilojen pinta-ala on yhteensä m2 ja vuokrat yhteensä /v. ja siivous /v. 9. Investoinnit ja poistot Liikelaitos varautuu nykyisen rekrytointijärjestelmän vaihtamiseen uuteen. 10. Toiminnan seuranta Toiminta ja talous Liikelaitoksen tuloskortti on johdettu Espoo tarinasta ja palveluliiketoimen tavoitteista. Tuloskorteissa määritellään päämääristä ja valtuustokauden tavoitteista johdetut vuoden 2015 tulostavoitteet ja niille mittarit. Tuloskortin tavoitteiden seuranta toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Toimintasuunnitelma tehdään vuosittain sisältäen toiminnan kuvaukset sekä keskeiset tavoitteet. Lisäksi työterveyspalveluilla on työnantajan ja työterveyshuollon yhteistoiminnassa laatima kirjallinen suunnitelma työterveyshuollon toteuttamisesta. Toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Yhteiset kehityskokoukset asiakkaiden kanssa pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lisäksi asiakkaiden kanssa käydään palvelualueittaisia kehityskokouksia tarvittaessa. Toiminnan ja talouden kuukausi- ja seurantaraportit toteutetaan kaupungin aikataulun mukaisesti. Liikelaitoksella on käytössä omat tuottavuusmittarit. Suoritteet Laskutus Suoritteita, tunnuslukuja ja mittareita seurataan ja niistä raportoidaan mm. työpaikkakokouksissa ja kehityskokouksissa sekä asiakkaille asiakasraportointisivuilla.

13 Sisäinen myyntilaskutus tehdään kuukausittain sovitun tuotteistuksen ja hinnoittelun mukaisesti. Laskutuksesta ja sen perusteena olevista suoritteista raportoidaan asiakasraportointisivuilla ryhmätyötilassa. Asiakastyytyväisyys Sisäiset asiakkaat 11. Riskit Asiakaspalautteet Essin sivulla (Palvelut/henkilöstö) on asiakaspalautekanava, jolla asiakkaat voivat antaa palautetta toiminnastamme. Linkki palautekanavaan on myös jokaisen työntekijän sähköpostissa. Palvelualueen esimies saa palautteen sähköpostiinsa. Palautteet kerätään excel -tiedostoon, johon merkataan tehdyt toimenpiteet. Palautteista tehdään yhteenveto kolmen kuukauden välein ja se käsitellään yksikkökokouksissa. Palautteista viestitään myös johtoryhmässä ja kehityskokouksissa. Henkilöstön kehittämispalvelut keräävät heti tilaisuuksien jälkeen palautteen osallistujilta. Asiakastyytyväisyys HR -neuvomolla, rekrytointipalveluilla ja työterveyspalveluilla on omat asiakastyytyväisyyskyselyt. Henkilöstön kehittämispalvelut keräävät jatkuvasti palautetta koulutustilaisuuksista. Työterveydessä on otettu myös hymynaamakone päivittäisen asiakaspalautteen keräämiseksi. Lisäksi Palveluliiketoimen kyselyllä kerätään yhteisesti palautetta liikelaitoksen toiminnasta kerran vuodessa syksyllä. Kysely lähetetään esimiehille. Ulkoiset asiakkaat Rekrytointipalvelut lähettävät kyselyn työnhakijoille kerran vuodessa. Liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit on kartoitettu ja arvioitu niiden vaikutukset toimintaan sekä määritelty hallintatoimenpiteet. Keskeisimpinä riskeinä on heikon taloustilanteen ja meneillään olevien rakenteellisten ja lainsäädännöllisten muutosten heijastuminen palvelutoimintaan. Toimenpiteenä on muutosten aktiivinen seuranta ja ennakointi. Lisäksi HR -tehtävien ja vastuiden jakautuminen eri toimijoille kaupungin sisällä tuo haastetta toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Toimenpiteitä ovat tilaaja-tuottajamallin selkeyttäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen. Toiminnan tuottavuuden riskinä on, että suunnitteilla olevien sähköisten palvelujen kehittämistoimenpiteet ei toteudu aikataulussa ja suunnitellusti. Toimenpiteinä varmistetaan omien toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen ja eteneminen aikataulussa. Liikelaitoksen kokonaisriskien lisäksi on kartoitettu työsuojelun riskit ja sovittu kehittämistoimenpiteet. 12. Liitteet: Kolmen keskeisen tavoitteen palvelualueittaiset toimenpiteet Tarinakartta ja Helin tarina

14 Kolme keskeistä tavoitetta Palvelualueittaiset toimenpiteet Manuaaliprosessien sähköistäminen REKRYTOINTI Sähköinen - ja järjestelmäkehittäminen: - Perustietoilmoituksen uusi sähköinen toimintatapa, käyttöön sekä mahdollinen laajentaminen nyt pois rajatuillle ammattiryhmille sekä myös terveystietolomake sähköiseen muotoon - Videohaastattelutyökalu rekrytoinnin vakiintuneeksi työvälineeksi - Rekrytointijärjestelmään liittyvät kehitysajatukset: massapäivitys kelpoisuuksiin, järjestelmätuki kärkihakijoiden seulontaan, hakijakirje-viestintään toiminallisia muutoksia PALVELUSSUHDEPALVELUT - Sähköinen perustietolomake (yhteistyö rekryn kanssa) - käyttöönoton tukeminen, ylityölaskentatoiminnallisuuden käyttöön työajanseurantajärjestelmien avulla - ELLI(eILO) -> Yhteistyö TTP:n kanssa palvelussuhteen aloittamisen prosessin laajentamiseksi sähköisin keinoin (+päättymisprosessi) - Lync tekniikan hyödyntäminen palvelussuhdekoulutuksissa - Ylityöraportin kehittäminen HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Selvitetään oppimisalustan tarpellisuus ja mahdollinen hankinta. - Sähköisten työtapojen ja välineiden käytön tehostaminen ja niiden markkinointi - Uuden koulutusten hallinnan työkalun (Lyyti) monipuolinen hyödyntäminen - Koulutukset ja infot tallenteiksi ja vaihtoehdoiksi tilaisuuksiin osallistumiselle - Kunta10- info esimiehille tallenteena tai Lync:n kautta vaihtoehtona tilaisuuteen osallistumiselle. - Varhaisen tuen mallin toimenpiteiden kirjausmahdollisuus esimiehille TUOTANNON TUKI - Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta, kokonaiskehittämisen koordiointi - Tuotebudjetointi ja -seuranta asiakkaille näkyväksi TYÖTERVEYSPALVELUT - earkisto, - sähköinen terveystarkastus - puhelinpalvelun kehittäminen - mahdollinen videokonsultaatio - uut sähköiset kyselyt - Lyncin hyödyntäminen Asiakaspalvelun vaikuttavuus ja laatu REKRYTOINTI - Klinikat, kehitetään asiakaslähtöisempi esimies-asiakkaiden koulutus ja kontaktointi - Laadunvarmistuskysely palvelun onnistumisesta sekä esimiehelle että työnhakijoille - Laajat asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan edelleen esimiehille, työnhakijoille sekä kesätyöntekijöille PALVELUSSUHDEPALVELUT - Asiakkaiden tunnistaminen/määrittely (toimialan HR/esimies/työntekijä) - Määritellään tavoitetaso, esim. palvelukokemus -> Kohdennetut asiakastyytyväisyys mittaukset - Palvelukuvauksiin määritellään, mitä asiakkaalta odotetaan, mitä tarjotaan -> Luodaan kriteerit laadulle/seurannalle, esim. vastausaika tai palvelupyynnön läpimenoaika - Tavoitteena yhtenäinen neuvonta àsisäiset ohjeet ja koulutus HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Jatketaan Tuotteet ja palvelut -kokousten toteuttamista arvioinnin perusteella tavoitteena kaupunkitasoisten

15 palvelujen ja tuotteiden kehittäminen ja palvelun arviointi (2 krt/vuosi) - Arvostavan vuorovaikutuksen periaatteen toteuttaminen tuotetarjonnassa - Posetiivin, Positiivisten mittareiden viestiminen ja tunnetuksi tekeminen (K10, tulosten käsittelyn tukena ja tyhytuotteissa) - Jutellaan ja mennään kentälle koulutustarjonnan kanssa, vahvistetaan palauteperusteista toiminnan jatkuvaa kehittämistä - Etsitään ja toteutetaan uusia tuotteita TUOTANNON TUKI - Kehityskokoukset ja muut asiakasforumit - Luodaan laatumittarit ja niille tavoitteet TYÖTERVEYSPALVELUT - Laatukäsikirjan laadinta (laatutavoitteiden laadinta, seuranta, palautekäytäntö. - Vaikuttavuusmittarit (sairaspoissaolot, varhemaksut, osakuntoutustuet) - Asiakasyhteistyön kehittäminen Palvelustrategian laadinta REKRYTOINTI - Tuotteiden ja palvelujen arviointi sekä palvelukuvausten tarkistus PALVELUSSUHDEPALVELUT - Palvelulupauksen laadinta - Palvelukuvauksiin se, mitä ostetaan toimittajilta -> Oma koordinoiva rooli näkyviin - Eritellään eri tehtävien vaatimaa resurssia àresurssien oikea kohdentaminen. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Eritellään omana työnä toteutetut ja ostetut koulutukset - Tuotteiden ja palvelujen arviointi sekä palvelukuvausten tarkistus TUOTANNON TUKI - Palvelustrategia palvelualueittain / HELI-taso - Kokonaiskuvan luominen -> Kuka tekee, vastuut, päällekkäisyydet -> Konkreettiset esimerkit ja laskelmat - Palvelukuvaukset täydennetään -> Asiakkaan rooli ja tehtävät palveluprosessissa - HELIn palvelut näkyvämmäksi - Markkinointi TYÖTERVEYSPALVELUT - Varhaisen tuen mallin toimivuuden vahvistaminen. - Työkykyjohtamisen tukeminen - Prosessien sujuvoittaminen - Yhteistyö-toiminnanseurantapalaverit toimialakohtaisesti määritelty ja sovittu. - Kela 1 (45-50%) ja Kela 2 toiminnan suhde

16

17 Henkilöstöpalvelut-liikelaitoksen tarina Henkilöstöpalvelujen tarina alkaa kymmenen vuotta sitten, kun perustettiin Henkilöstökeskus tarjoamaan keskitetysti HR-palveluja. Ensimmäinen keskitetty uusi palvelu oli rekrytointi. Koulutusta oli järjestetty jo tätä ennen kaupunkitasoisesti. Palvelussuhdepalveluita alettiin tarjota keskitetysti vuonna Vuoden 2013 alusta lähtien olemme olleet liikelaitos. Samassa yhteydessä työterveyspalvelut tulivat osaksi toimintaamme. Jatkossa haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja olemme kiinnostuneita laajentamaan palvelujamme vastaamaan toimintaympäristömme ja asiakkaidemme tarpeita. Yhdessä enemmän Espoo henkilöstöpalvelut liikelaitos tarjoaa esimiehille ja henkilöstölle rekrytointi-, henkilöstön kehittämis-, palvelussuhde- ja työterveyspalveluja. Asiantuntijamme palvelevat asiakkaita arjen henkilöstötyössä. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä kaupungin muiden HR-toimijoiden sekä asiakkaidemme kanssa. Laadukasta tehokkuutta Keskitetyssä palvelussa laatu ja hinta ovat avaintekijöitä ja niihin kiinnitämme huomiota. Seuraamme palvelumme laatua jatkuvasti; mm. asiakaspalautteiden, läpimenoaikojen ja toiminnan tuottavuusmittareiden avulla. Asiakkaat voivat seurata toimintaamme asiakasraportointikanavan kautta ja lisäksi tapaamme asiakkaitamme säännöllisesti. Palvelumme ovat vertailukelpoisia markkinoiden muiden HR-toimijoiden kanssa. Innovatiivisia avauksia Olemme avoimia uusia asioita ja uudistuksia kohtaan. Haluamme olla kehityksen kärjessä ja tuottaa palveluja tavalla, joka on asiakkaiden kannalta parasta. Erityisesti edistämme sähköisten ratkaisujen käyttöönottoa ja omaa sähköistä osaamistamme. Teemme rohkeasti muutoksia ja kokeilemme uusia toimintatapoja tuottaaksemme lisäarvoa asiakkaillemme. Uudistuva työyhteisö Menestyvän toiminnan takana on hyvinvoiva ja tehokas työyhteisö. Teemme merkityksellistä työtä tukiessamme esimiehiä heidän työssään. Arvostamme omaa ja muiden työtä ja jaamme omaa osaamistamme yksikössämme ja palvelutyössämme. Osaaminen on tärkein voimavaramme.

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

1031/ /2013. Espoon kaupunki Pöytäkirja 55. Palveluliikelaitosten Sivu 1 / 1. Johtokunta:

1031/ /2013. Espoon kaupunki Pöytäkirja 55. Palveluliikelaitosten Sivu 1 / 1. Johtokunta: 20.08.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 55 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti I tilanteesta 31.7.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus 11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh 11.02.2015 Sivu 1 / 1 18 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen.

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Päämäärä Oma Valtuustokauden valtuustokau tavoitteet (Espoostrategia) den tavoite Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1 Mittari / Tulostavoite arviointikriteeri / tavoite 31.10

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatupäivä

Terveydenhuollon laatupäivä Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Tavoitteena vaikuttavuus- työterveyshuollon toiminnan kehittäminen Laatuverkostoyhteistyöllä Heidi Anttila ylilääkäri Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 TARKASTUSVIRASTO Jory 3.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI 1 TARKASTUSVIRASTO Jory 3.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI 1 N TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODEKSI 2015 Yleiset periaatteet Tulospalkkiojärjestelmä on laadittu kaupungin tulospalkkioperiaatteiden mukaisesti (kaupunginjohtaja 7.11.2012 89, Virastojen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Työterveyshuoltoa koskevia säädöksiä Jokaisen työnantajan on järjestettävä

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 19.1.2013 1 Tuomas Telkkä Suomen Yrittäjät Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos ja ennusteet tulevaan Lainsäädännön

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot