Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 (17) Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Auli Hackman

2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet valtuuston asettamat sitovat tavoitteet yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit... 13

3 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos tuottaa HR-asiantuntija- ja työterveyspalveluja kaupungin toimintayksiköille, esimiehille ja työntekijöille. Palvelujamme ovat: rekrytointipalvelut henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointipalvelut palvelussuhdepalvelut työterveyspalvelut HR-palvelujen tarjoaminen kaupunkitasoisesti keskitettynä lisää tuottavuutta ja varmistaa tasalaatuisen palvelun kaikille kaupungin toimintayksiköille ja esimiehille sekä työntekijöille.tuemme esimiehiä ja toimimme kumppanina henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä. Palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen ja sähköistäminen parantavat tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta suunnitelmakaudella. Työterveyspalvelut antavat laadukasta, ennaltaehkäisevää työterveyspalvelua kustannustehokkaasti. Suunnitelmakaudella tavoitteena on toiminnan, prosessien ja innovatiivisten palvelumuotojen kehittäminen. Toiminnan painopistealueet suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaittemme kanssa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen toimintaa ohjaa Espoo tarinan strategiset tavoitteet sekä palveluliiketoimen tavoitteet. Asiakkaidemme kanssa pidämme kehityskokoukset vuosittain, jolloin on mahdollista vuorovaikutteisesti kehittää toimintaamme. Asiakaspalautteille on oma kanava. Tavoitteenamme on lisätä asiakasyhteistyötä ja kumppanuutta palvelujen laadun ja sisällön kehittämiseksi. Markkinoilla useimmilla suurilla toimijoilla henkilöstöpalveluja tarjotaan kokonaan tai osittain keskitetysti palvelukeskustyyppisesti. Toiminnassa on myös seudullisia palvelukeskuksia. Espoon HR-toimintamallissa palvelut on kaupunkitasolla keskitetty osittain. Olemme valmiit kehittämään ja laajentamaan palvelutoimintaamme kaupungin linjausten mukaisesti. Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen organisaatio jakautuu työterveys palveluyksikköön sekä henkilöstöpalvelujen palvelualueisiin (rekrytointi, henkilöstön kehittämispalvelut, palvelussuhdeneuvonta sekä tuotannon tuki). Toimitusjohtaja Työterveyspalvelut Palvelussuhdepalvelut Rekrytointipalvelut Henkilöstön kehittämispalvelut Tuotannon tuki

4 2. Keskeiset tavoitteet HELI:n tavoitteiden taustalla on Espoon tarinasta johdetut palveluliiketoimen sekä liikelaitoksen omat tavoitteet. Seuraavassa kuvaus toimintamme tavoitteista vuodelle Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen 2.2. HELI:n tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: 1. Espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa tavoitteena kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen Kaupunkitasolla sovittujen mallien toimeenpano -HR-toimijoiden työnjaon läpikäynti (HR-toimintamalli) -Päällekkäisyyksien poisto (esitellään toiminnot euroina) -Tilaaja-tuottaja -mallin kehittämistyöhön osallistuminen -Kustannustehokas toimintatapa => Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen Palvelustrategin tarkentaminen kaikissa yksiköissä ja toimeenpanon käynnistäminen Jutellaanko -konseptin käynnistäminen Palvelustrategian laadinta vaihtoehtojen pohjalta - Mitä tuotamme itse, mitä ostamme, mitä järjestämme - Palvelumme osana kaupungin HR:ää - Palvelukuvaukset ja sopimukset kuntoon - Jutellaanko -konseptin toteutus liikelaitoksen toiminnassa 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Tilojen käytön tehostamistarkastelu kaikissa yksiköissä Kaluston käytön optimointiselvitys ja ohjeistus Laitteiden käytön optimointiselvitys - Huonetilojen mahdollisen vapautumisen yhteydessä tehostetaan tilojen käyttöä - Monitoimitiat tarvittaessa käyttöön - Etätyöskentelymahdollisuuksien harkinta kaupungin ohjeiston ja linjausten pohjalta - ATK-luokan siirron vaihtoehdot selvitettävä -Työterveydessä tilantarvetta, mikäli kaikki vakanssit saadaan täyteen => hyödynnetään henkilöstöpalvelujen tiloja

5 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille Sähköisten menettelyjen käyttöönoton edistäminen Toimintaohjeiden ja esimiesrakenteen päivitys tulosvastuun laajentamiseksi Toimialan hallintaprosessien tehokkuuden tarkistaminen vs. Lean periaatteet Sähköisten työkalujen käyttöönotto, koulutus ja markkinointi Toimintaohjeiden läpikäynti ja tarkentaminen Delegointi 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen Pate Henkilöstön osallistuminen (tulevaisuustyöryhmä-pilotointi) Kohti 0 tapaturmaa projektin jatkaminen Ohjausryhmän päättämät muut projektit - Liikelaitoksen esimiehet osallistuvat ja osallistavat henkilöstönsä mukaan (oma koulutustoiminta tukee tavoitteen toteutumista) -Varhaisen tuen mallin tehostaminen 6. Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi Toiminta Yhtenäisen hankintamenettelyn käyttöönotto Sähköisen ostamisen projektin kehittäminen Sopimushallinnan kehittäminen -Liikelaitoksen sopimushallinnan ja tilaustoiminnan varmistaminen 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Yksiköiden tuotannonohjauksen tukijärjestelmien käyttöönoton valmistelu ja käyttöönotto Palvelutorikonseptin suunnittelu - Tuotebudjetoinnin käyttöönotto FPM

6 2.3 Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu 1. Palvelutuotannossa manuaaliprosesseista sähköisiin - Mittari: suunnitelma ja sen toteutus - Tavoitetulos: Suunnitelma laadittu ja toteutettu - Järjestelmien ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisiksi ja tehokkaiksi 2. Asiakaspalvelun vaikuttavuus tehostuu -Mittari: vaikuttavuusarvio -Tavoitetulos:Vaikuttavuusarviomenettely laadittu ja arvio parantunut - Laatumittarien laadinta ja työterveyden laatukäsikirjan laadinta - Asiakasosaamisen kehittäminen - Jutellaanko -konseptin käyttöönotto 3. Palvelustrategian laadittu ja toimeenpano käynnissä - Mittari: palvelustrategia - Tavoitetulos: Palvelustrategia laadittu ja toimeenpano käynnissä - Palvelumme osana kaupungin HR:ää - Palvelustrategian laadinta vaihtoehtojen pohjalta - Mitä tuotamme itse, mitä ostamme, mitä järjestämme I Neljännes 1.Manuaaliprosessien sähköistäminen -suunnitelman tarkentaminen -vastuuhenkilöt; palvelupäälliköt 2. Asiakaspalvelun vaikuttavuuden arviointi -käynnistäminen -vastuuhenkilöt; palvelupäälliköt 3. Palvelustrategian laadinta -käynnistäminen -vastuuhenkilö toimitusjohtaja 2015 II neljännes -Tavoitteiden eteneminen ja seuranta -Palvelustrategia valmistelu III neljännes -Tavoitteiden eteneminen ja seuranta IV neljännes -Manuaaliprossessien sähköistäminen suunnitelma toteutettu -Asiakaspalvelun vaikuttavuusarviointi laadittu -Palvelustrategia valmis

7 3. Liikevaihto ja muut tuotot Liikelaitoksen liikevaihto on 6,3 milj. euroa, laskua edellisvuoteen on 0,4 milj. euroa (-5,6%). Liikevaihto muodostuu sisäisistä myyntituotoista. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on Kela-korvaus 1,8 milj. euroa työterveyshuollon kustannuksiin. Liikevaihdot palvelualueittain ovat - palvelussuhdepalvelut 1,6 milj. euroa - henkilöstön kehittämispalvelut 0,8 milj. euroa - rekrytointipalvelut 1,4 milj. euroa - työterveyspalvelut 2,5 milj.euroa 3.1. Liikevaihto asiakkaittain Liikevaihto asiakkaittain 2015 Konsernihallinto 1 % Palveluliiketoimi 16 % Tekninen ja ympäristötoimi 4 % Sosiaali- ja terveystoimi 28 % Sivistystoimi 51 % Liikevaihto asiakkaittain (1 000 euroa) Arvio 2015 TOT 2014 TOT 2013 Kasvu, Kasvu % Sivistystoimi % Sosiaali- ja terveystoimi % Tekninen ja ympäristötoimi % Konsernihallinto % Palveluliiketoimi % Yhteensä ,8 %

8 3.2. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Taloudellisuus- ja tuottavuus ohjelmassa (TATU) on kaupunkitasoisesti määritelty toiminnan kokonaistuottavuustavoite. Kokonaistavoitteen pohjalta on määritelty toimialoittaiset tavoitteet ja edelleen toimintayksikkötavoitteet. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet on kuvattu luvussa 2. Mittarit Toimintamenot / kaupungin työntekijä TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Palvelussuhdepalvelut * Henkilöstön kehittämispalvelut * 42 Rekrytointipalvelut * Työterveyspalvelut (brutto) Toimintamenot on korjattu kuntien peruspalveluindeksillä 2010 (perusvuosi) Tunnusluvut Kpl TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset Työtapa-analyysit Rekrytointihaastattelut Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot* Koulutus- ja työhyvinvointitil. osanottajat Sairausvastaanottokäynnit Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset Työkykyarviot

9 Tunnuslukujen volyymi, kpl Työkykyarviot Terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Sairausvastaanottokäynnit Koulutus- ja työhyvinvointitil. osanottajat Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot* Rekrytointihaastattelut Työtapa-analyysit Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset TA 2015 TOT 2014 TOT Asiakastyytyväisyys ,3 Asteikko 3,2 3,1 3 2,9 2,8 3,18 3,14 2,87 3,21 3,22 3,16 3,12 3,11 3,07 3,06 3,14 2,93 1-1,5= huono 3,5-4,0= hyvä Henkilöstöpalvelut HR-neuvomo Työterveyspalvelut 2,7 2, Henkilöstö Henkilöstön määrään vaikuttaa erilaisia tekijöitä mm. kaupunkitasoisten prosessien sähköistämisen aste, työterveydessä lääkärien saatavuus sekä sijaisten määrä. Kokonaisuutena nykyisellä palveluvalikoimalla henkilöstömäärä on aleneva suunnitelmakaudella. Henkilöstösuunnitelmaan on kuvattu henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Henkilöstömäärä 76 Henkilöstökulut 4,1 milj. euroa Työvoimanvuokraus 0,7 milj. euroa

10 5. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen suunnitelma on kuvattu henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Keskeisimpiä kehityskohteita ovat: -Ammattitaidon tason nostaminen. -Tehtävien koulutustasovaatimusten tarkistaminen -Avaintehtävien varmistaminen -Joustavuuden lisääminen yksikön sisäisesti monipuolistamalla osaamista. -Henkilöstön ikärakenteen tasoittaminen Hyödynnämme vuonna 2014 suunniteltua osaamisen kehittämisen arviointia. Arviointi toteutetaan kehityskeskustelun yhteydessä. Osaamisen kehittämisen suunnitellut keskeiset toimenpiteet: Koulutus -Koulutuksessa hyödynnetään tarjolla olevaa kaupunkitasoista koulutusta, sisäistä vertaisoppimista sekä tarvittaessa ulkopuolista koulutusta. Ulkopuolinen koulutus voi olla sellaista, että kouluttaja käy yksikössämme tai käydään erillisissä koulutuksissa. Sisäiset valmennukset. Perehdytys -Perehdytys suoritetaan kaikille uusille työntekijöille sekä kauemmin poissaolleille esim. virka-/työvapaalle olleet. Mentorointi -Mentoroinnista on käytettävissä verkkomateriaali. Sitä hyödynnetään tarvittaessa. Tehtävien kierrättäminen / työtehtävien uudelleen suunnittelu -Huomioimme mahdollisuuden tehtävien kierrättämiseen ja uudelleen suunnitteluun. Rohkaisemme henkilöstöä tehtäväkiertoon. Muu työssä oppiminen

11 6. Muut tuotannontekijät Käytössä olevat järjestelmät: - erekry-järjestelmä, Tieto - Acute työterveyden potilastietojärjestelmä - Acute, -eresepti - earkisto (käyttöönotto v alkupuolella) - Navitas - Efecte-järjestelmä, Efecte - Titania, CGI - Timecon ja Stanley Security - ehijat (Nijat), CGI Muita käytössä olevia sähköisiä järjestelmiä - Wopi, Competence Dimension - verkkoilmoituskanava rekrytointi-ilmoitteluun, Monster - Lyyti koulutuksenhallinta Käytössä olevat laitteet - IT- laitteet ja tulostimet uusitaan kaupungin ohjeiden mukaisesti - Videoneuvotteluväline (pikaviestintätyökalu LYNC kamera) 7. Hankinnat 7.1. Palvelut Palvelujen ostot ovat yhteensä 3,0 milj. euroa. Ulkoiset palvelujen ostot ovat 2,2 milj. euroa ja niiden kolme suurinta menoerää ovat - Labra-, kuvantamis- ja muut tutkimuspalvelut 0,7 milj. euroa - Työvoimanvuokraus 0,7 milj. euroa - Koulutuspalvelut 0,1 milj. euroa Sisäiset palvelujen ostot ovat 0,8 milj. euroa ja suurin menoerä on tietotekniikka- ja puhelinpalvelut 0,5 milj. euroa Kilpailutukset Mahdollinen Optioiden käyttöönotto - Henkilöarviointipalvelu (1 v.) - Toimistotyön ergonomiatuotteet (1 v.) Kilpailutettavat - Headhunting (uusi) - Henkilöstön huomiointilahjat, palvelujen osuus Sähköinen verkkoilmoituskanava (toista optiovuotta ei käyttöön) - Esimies itsenä ja muiden johtajana -koulutuksen hankinta ? - Ensiapukoulutuksen hankinta ? - Vuokralääkäripalvelut, konsultaatio- ja tutkimuspalvelut

12 7.3. Aineet ja tarvikkeet Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 0,1 milj. euroa. Suurin menoerä on työterveyden lääkkeet ja hoitotarvikkeet.n euroa ja toimistotarvikkeet euroa. Muita menoeriä ovat mm. rekrytoinnin messutarvikkeet. 8. Toimitilat Henkilöstöpalvelut toimivat vuokratiloissa osoitteessa - Kamreerintie 8 A krs 2-3 (rekrytointipalvelut, henkilöstön kehittämispalvelut ja palvelussuhdepalvelut ja tuotannon tuki), pinta-ala on 1540 m2. Vuokra euroa/vuosi - Kamreerintie 2 A, 2 krs (Työterveyspalvelut). pinta-ala on m2 Vuokra euroa/vuosi - Henkilöstön kehittämispalveluilla on atk-koulutustila osoitteessa Kirkkojärventie 6. Vuokrakustannukset ovat euroa/vuosi, pinta-ala on 126 m2. - Rekrytointipalveluilla on vanhustenpalvelujen työhönotto osoitteessa Puolarinportti 1. Vuokrakustannukset ovat euroa/vuosi, pinta-ala on 25 m2. Toimitilojen pinta-ala on yhteensä m2 ja vuokrat yhteensä /v. ja siivous /v. 9. Investoinnit ja poistot Liikelaitos varautuu nykyisen rekrytointijärjestelmän vaihtamiseen uuteen. 10. Toiminnan seuranta Toiminta ja talous Liikelaitoksen tuloskortti on johdettu Espoo tarinasta ja palveluliiketoimen tavoitteista. Tuloskorteissa määritellään päämääristä ja valtuustokauden tavoitteista johdetut vuoden 2015 tulostavoitteet ja niille mittarit. Tuloskortin tavoitteiden seuranta toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Toimintasuunnitelma tehdään vuosittain sisältäen toiminnan kuvaukset sekä keskeiset tavoitteet. Lisäksi työterveyspalveluilla on työnantajan ja työterveyshuollon yhteistoiminnassa laatima kirjallinen suunnitelma työterveyshuollon toteuttamisesta. Toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Yhteiset kehityskokoukset asiakkaiden kanssa pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lisäksi asiakkaiden kanssa käydään palvelualueittaisia kehityskokouksia tarvittaessa. Toiminnan ja talouden kuukausi- ja seurantaraportit toteutetaan kaupungin aikataulun mukaisesti. Liikelaitoksella on käytössä omat tuottavuusmittarit. Suoritteet Laskutus Suoritteita, tunnuslukuja ja mittareita seurataan ja niistä raportoidaan mm. työpaikkakokouksissa ja kehityskokouksissa sekä asiakkaille asiakasraportointisivuilla.

13 Sisäinen myyntilaskutus tehdään kuukausittain sovitun tuotteistuksen ja hinnoittelun mukaisesti. Laskutuksesta ja sen perusteena olevista suoritteista raportoidaan asiakasraportointisivuilla ryhmätyötilassa. Asiakastyytyväisyys Sisäiset asiakkaat 11. Riskit Asiakaspalautteet Essin sivulla (Palvelut/henkilöstö) on asiakaspalautekanava, jolla asiakkaat voivat antaa palautetta toiminnastamme. Linkki palautekanavaan on myös jokaisen työntekijän sähköpostissa. Palvelualueen esimies saa palautteen sähköpostiinsa. Palautteet kerätään excel -tiedostoon, johon merkataan tehdyt toimenpiteet. Palautteista tehdään yhteenveto kolmen kuukauden välein ja se käsitellään yksikkökokouksissa. Palautteista viestitään myös johtoryhmässä ja kehityskokouksissa. Henkilöstön kehittämispalvelut keräävät heti tilaisuuksien jälkeen palautteen osallistujilta. Asiakastyytyväisyys HR -neuvomolla, rekrytointipalveluilla ja työterveyspalveluilla on omat asiakastyytyväisyyskyselyt. Henkilöstön kehittämispalvelut keräävät jatkuvasti palautetta koulutustilaisuuksista. Työterveydessä on otettu myös hymynaamakone päivittäisen asiakaspalautteen keräämiseksi. Lisäksi Palveluliiketoimen kyselyllä kerätään yhteisesti palautetta liikelaitoksen toiminnasta kerran vuodessa syksyllä. Kysely lähetetään esimiehille. Ulkoiset asiakkaat Rekrytointipalvelut lähettävät kyselyn työnhakijoille kerran vuodessa. Liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit on kartoitettu ja arvioitu niiden vaikutukset toimintaan sekä määritelty hallintatoimenpiteet. Keskeisimpinä riskeinä on heikon taloustilanteen ja meneillään olevien rakenteellisten ja lainsäädännöllisten muutosten heijastuminen palvelutoimintaan. Toimenpiteenä on muutosten aktiivinen seuranta ja ennakointi. Lisäksi HR -tehtävien ja vastuiden jakautuminen eri toimijoille kaupungin sisällä tuo haastetta toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Toimenpiteitä ovat tilaaja-tuottajamallin selkeyttäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen. Toiminnan tuottavuuden riskinä on, että suunnitteilla olevien sähköisten palvelujen kehittämistoimenpiteet ei toteudu aikataulussa ja suunnitellusti. Toimenpiteinä varmistetaan omien toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen ja eteneminen aikataulussa. Liikelaitoksen kokonaisriskien lisäksi on kartoitettu työsuojelun riskit ja sovittu kehittämistoimenpiteet. 12. Liitteet: Kolmen keskeisen tavoitteen palvelualueittaiset toimenpiteet Tarinakartta ja Helin tarina

14 Kolme keskeistä tavoitetta Palvelualueittaiset toimenpiteet Manuaaliprosessien sähköistäminen REKRYTOINTI Sähköinen - ja järjestelmäkehittäminen: - Perustietoilmoituksen uusi sähköinen toimintatapa, käyttöön sekä mahdollinen laajentaminen nyt pois rajatuillle ammattiryhmille sekä myös terveystietolomake sähköiseen muotoon - Videohaastattelutyökalu rekrytoinnin vakiintuneeksi työvälineeksi - Rekrytointijärjestelmään liittyvät kehitysajatukset: massapäivitys kelpoisuuksiin, järjestelmätuki kärkihakijoiden seulontaan, hakijakirje-viestintään toiminallisia muutoksia PALVELUSSUHDEPALVELUT - Sähköinen perustietolomake (yhteistyö rekryn kanssa) - käyttöönoton tukeminen, ylityölaskentatoiminnallisuuden käyttöön työajanseurantajärjestelmien avulla - ELLI(eILO) -> Yhteistyö TTP:n kanssa palvelussuhteen aloittamisen prosessin laajentamiseksi sähköisin keinoin (+päättymisprosessi) - Lync tekniikan hyödyntäminen palvelussuhdekoulutuksissa - Ylityöraportin kehittäminen HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Selvitetään oppimisalustan tarpellisuus ja mahdollinen hankinta. - Sähköisten työtapojen ja välineiden käytön tehostaminen ja niiden markkinointi - Uuden koulutusten hallinnan työkalun (Lyyti) monipuolinen hyödyntäminen - Koulutukset ja infot tallenteiksi ja vaihtoehdoiksi tilaisuuksiin osallistumiselle - Kunta10- info esimiehille tallenteena tai Lync:n kautta vaihtoehtona tilaisuuteen osallistumiselle. - Varhaisen tuen mallin toimenpiteiden kirjausmahdollisuus esimiehille TUOTANNON TUKI - Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta, kokonaiskehittämisen koordiointi - Tuotebudjetointi ja -seuranta asiakkaille näkyväksi TYÖTERVEYSPALVELUT - earkisto, - sähköinen terveystarkastus - puhelinpalvelun kehittäminen - mahdollinen videokonsultaatio - uut sähköiset kyselyt - Lyncin hyödyntäminen Asiakaspalvelun vaikuttavuus ja laatu REKRYTOINTI - Klinikat, kehitetään asiakaslähtöisempi esimies-asiakkaiden koulutus ja kontaktointi - Laadunvarmistuskysely palvelun onnistumisesta sekä esimiehelle että työnhakijoille - Laajat asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan edelleen esimiehille, työnhakijoille sekä kesätyöntekijöille PALVELUSSUHDEPALVELUT - Asiakkaiden tunnistaminen/määrittely (toimialan HR/esimies/työntekijä) - Määritellään tavoitetaso, esim. palvelukokemus -> Kohdennetut asiakastyytyväisyys mittaukset - Palvelukuvauksiin määritellään, mitä asiakkaalta odotetaan, mitä tarjotaan -> Luodaan kriteerit laadulle/seurannalle, esim. vastausaika tai palvelupyynnön läpimenoaika - Tavoitteena yhtenäinen neuvonta àsisäiset ohjeet ja koulutus HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Jatketaan Tuotteet ja palvelut -kokousten toteuttamista arvioinnin perusteella tavoitteena kaupunkitasoisten

15 palvelujen ja tuotteiden kehittäminen ja palvelun arviointi (2 krt/vuosi) - Arvostavan vuorovaikutuksen periaatteen toteuttaminen tuotetarjonnassa - Posetiivin, Positiivisten mittareiden viestiminen ja tunnetuksi tekeminen (K10, tulosten käsittelyn tukena ja tyhytuotteissa) - Jutellaan ja mennään kentälle koulutustarjonnan kanssa, vahvistetaan palauteperusteista toiminnan jatkuvaa kehittämistä - Etsitään ja toteutetaan uusia tuotteita TUOTANNON TUKI - Kehityskokoukset ja muut asiakasforumit - Luodaan laatumittarit ja niille tavoitteet TYÖTERVEYSPALVELUT - Laatukäsikirjan laadinta (laatutavoitteiden laadinta, seuranta, palautekäytäntö. - Vaikuttavuusmittarit (sairaspoissaolot, varhemaksut, osakuntoutustuet) - Asiakasyhteistyön kehittäminen Palvelustrategian laadinta REKRYTOINTI - Tuotteiden ja palvelujen arviointi sekä palvelukuvausten tarkistus PALVELUSSUHDEPALVELUT - Palvelulupauksen laadinta - Palvelukuvauksiin se, mitä ostetaan toimittajilta -> Oma koordinoiva rooli näkyviin - Eritellään eri tehtävien vaatimaa resurssia àresurssien oikea kohdentaminen. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT - Eritellään omana työnä toteutetut ja ostetut koulutukset - Tuotteiden ja palvelujen arviointi sekä palvelukuvausten tarkistus TUOTANNON TUKI - Palvelustrategia palvelualueittain / HELI-taso - Kokonaiskuvan luominen -> Kuka tekee, vastuut, päällekkäisyydet -> Konkreettiset esimerkit ja laskelmat - Palvelukuvaukset täydennetään -> Asiakkaan rooli ja tehtävät palveluprosessissa - HELIn palvelut näkyvämmäksi - Markkinointi TYÖTERVEYSPALVELUT - Varhaisen tuen mallin toimivuuden vahvistaminen. - Työkykyjohtamisen tukeminen - Prosessien sujuvoittaminen - Yhteistyö-toiminnanseurantapalaverit toimialakohtaisesti määritelty ja sovittu. - Kela 1 (45-50%) ja Kela 2 toiminnan suhde

16

17 Henkilöstöpalvelut-liikelaitoksen tarina Henkilöstöpalvelujen tarina alkaa kymmenen vuotta sitten, kun perustettiin Henkilöstökeskus tarjoamaan keskitetysti HR-palveluja. Ensimmäinen keskitetty uusi palvelu oli rekrytointi. Koulutusta oli järjestetty jo tätä ennen kaupunkitasoisesti. Palvelussuhdepalveluita alettiin tarjota keskitetysti vuonna Vuoden 2013 alusta lähtien olemme olleet liikelaitos. Samassa yhteydessä työterveyspalvelut tulivat osaksi toimintaamme. Jatkossa haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja olemme kiinnostuneita laajentamaan palvelujamme vastaamaan toimintaympäristömme ja asiakkaidemme tarpeita. Yhdessä enemmän Espoo henkilöstöpalvelut liikelaitos tarjoaa esimiehille ja henkilöstölle rekrytointi-, henkilöstön kehittämis-, palvelussuhde- ja työterveyspalveluja. Asiantuntijamme palvelevat asiakkaita arjen henkilöstötyössä. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä kaupungin muiden HR-toimijoiden sekä asiakkaidemme kanssa. Laadukasta tehokkuutta Keskitetyssä palvelussa laatu ja hinta ovat avaintekijöitä ja niihin kiinnitämme huomiota. Seuraamme palvelumme laatua jatkuvasti; mm. asiakaspalautteiden, läpimenoaikojen ja toiminnan tuottavuusmittareiden avulla. Asiakkaat voivat seurata toimintaamme asiakasraportointikanavan kautta ja lisäksi tapaamme asiakkaitamme säännöllisesti. Palvelumme ovat vertailukelpoisia markkinoiden muiden HR-toimijoiden kanssa. Innovatiivisia avauksia Olemme avoimia uusia asioita ja uudistuksia kohtaan. Haluamme olla kehityksen kärjessä ja tuottaa palveluja tavalla, joka on asiakkaiden kannalta parasta. Erityisesti edistämme sähköisten ratkaisujen käyttöönottoa ja omaa sähköistä osaamistamme. Teemme rohkeasti muutoksia ja kokeilemme uusia toimintatapoja tuottaaksemme lisäarvoa asiakkaillemme. Uudistuva työyhteisö Menestyvän toiminnan takana on hyvinvoiva ja tehokas työyhteisö. Teemme merkityksellistä työtä tukiessamme esimiehiä heidän työssään. Arvostamme omaa ja muiden työtä ja jaamme omaa osaamistamme yksikössämme ja palvelutyössämme. Osaaminen on tärkein voimavaramme.