TASEKIRJA. Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA. Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos"

Transkriptio

1 TASEKIRJA Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus Tuloslaskelma 5 3. Rahoituslaskelma 6 4. Tase 7 5. Toteutumisvertailu 8 6. Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitukset 14

3 1 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos tuottaa sisäisiä HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja kaupungin toimintayksiköille esimiehille ja työntekijöille. Vuoden alusta lukien HR-järjestelmäpalveluista siirtyi ERP-järjestelmätuki (4 henkilöä) Espoo Talouspalvelut -liikelaitokseen, Työajanseurantaan ja työvuorosuunnitteluun liittyvät tehtävät yhdistettiin liikelaitoksen sisällä palvelussuhdepalveluihin. Lisäksi Kh perusti 7.4. uuden henkilöstöneuvoston sihteerin toimen 1.7. lukien palvelussuhdepalveluihin. Osaamisen kehittämisen palvelualueen nimi muutettiin henkilöstön kehittämispalveluiksi ja työhyvinvointipalvelut yhdistettiin siihen tuotannon tuesta. Liikelaitoksen toisena toimintavuotena keskeisinä tavoitteina oli toteuttaa talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä ja jatkaa toiminnan työtapojen ja prosessien kehittämistä. Vuoden aikana käyttöönotettuja sähköisiä toiminnallisuuksia olivat mm. työajanseuranta Reg Web, sähköiset röntgenlähetteet HUSiin, ContacCenter toiminnallisuudet HRneuvomossa ja työterveydessä, lähiesimiehen ja mentoroinnin verkkokurssit, koulutuksenhallintajärjestelmä Lyyti, rekrytoinnin videohaastattelutyöväline. Palvelussuhdepalvelut osallistuvat eilo (sähköiset lomakkeet) projektiin. Lisäksi aloitettiin kehittämistyö earkiston ja perustietoilmoituksen käyttöönottoon vuoden 2015 puolella. Hankkeiden hyödyt kohdistuvat kaupunkitasoisiin HR-prosessihin. Asiakasyhteistyö on perustunut vuorovaikutukseen toimialojen kanssa mm. säännöllisillä kehityskokouksilla. Keräämme aktiivisesti asiakaspalautteita ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä sekä teemme toimenpiteitä asiakaspalvelun parantamiseksi. Asiakastyytyväisyys ja palautteet ovat olleet hyvällä tasolla. Olennaiset tapahtumat taloudessa Valtuusto päätti talouden tasapinotus- ja tuottavuusohjelmaan (TATU) liittyen nostaa liikelaitoksen tulosta +0,4 milj. euroa. Liiketoiminnan muita tuottoja nostettiin 0,1 milj.euroa ja vähennettin henkilöstökuluja 0,1 milj. euroa ja palvelujen ostoja sekä muita kuluja 0,2 milj.euroa. Liikelaitoksen tulos oli 0,8 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylitti talousarvion 0,3 milj. eurolla. Sitovat tulostavoitteet ja niiden toteutuminen Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia, tavoite toteutui Liikelaitoksen tulos on positiivinen, tavoite toteutui Liikelaitoksen investoinnit ovat maksimissaan euroa, tavoite toteutui Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Liikelaitoksen vuoden 2015 TATU-tavoitteina on mm. osallistua tilaaja ja tuottaja -mallin arviointiin ja kehittämistyöhön HR -toimintojen osalta. Palvelustrategia otetaan tarkasteluun ja laaditaan mahdolliset muutostarpeet. Manuaaliprosessien sähköistämishankkeiden toteuttamista jatketaan.

4 Palvelutoiminnan arvioidaan jatkuvan nykyisessä laajuudessa. Ennakkotietona Kelasta on tullut että tilikaudesta 2015 alkaen Espoon kaupunki ilmoittaa kelahakemuksessa liikelaitoksen laskuttamat maksut ja palkkiot kuten muutkin kunnalliset palveluntuottajat ja että työterveyspalvelujen on siirryttävä bruttolaskutukseen. Myös lainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa jatkossa työterveyden toimintaan. ORGANISAATIO Espoon Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtajana on toiminut Auli Hackman. Toimitusjohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisinaan ovat toimineet rekrytointipäällikkö Jutta Takala, palvelupäällikkö Mari Pyy/Anne Inkeroinen, palvelupäällikkö Tuula Huikuri/ Maija Laaksonen, työterveysjohtaja/ylilääkäri Marjo Heikinheimo. 2 Palveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenet: Puheenjohtaja Horsma Johanna, Kok. Varapuheenjohtaja Huhta Seppo, PerusS&Sit. Jäsenet Kuusisto Kari, Kok. Solhagen Sauli, Kok. Sillanpää Pirkko, Kok. Soini Satu, Kok. Salli Päivi, Vihr. Lönnqvist Miia, Vihr. Leppänen Teemu, Vihr. Kivekäs Liisa, SDP Mäntylä Juhani, SDP Granqvist Veikko, PerusS&Sit. Backman Marita, SFP Kaupunginhallituksen edustaja Häggman Bjarne, PerusS&Sit. Henkilöstön edustaja Salo Kristiina Sihteeri Kaukonen Katariina Varajäsenet: Halttunen Pia, Kok. Pihlman Marjo, PerusS&Sit. Haapalehto Eero, Kok. Salmi Juha-Pekka, Kok. Koskinen Kirsi, Kok. Pursiainen Merja, Kok. Alanen Leena, Vihr. Raita-Ruponen Raili, Vihr. Lahti Timo, Vihr. Pentikäinen Aulikki, SDP Huhtala Arto, SDP Rautio Raimo, PerusS&Sit. Båsk Gustav, SFP Kilpi Jukka, PerusS&Sit. Nikkola Kari Kern Tuija SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan yleisohjetta sisäisestä valvonnasta. Liikelaitoksessa toimintaa, tavoitteita ja taloutta sekä niiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti Palveluliiketoimen johtokunnalle sekä liikelaitoksen johtoryhmässä ja työpaikkakokouksissa.

5 Arviointi sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on tehty arviointimallilla. Lisäksi toiminnan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit on kartoitettu ja arvioitu niiden vaikutukset toimintaan sekä määritelty hallintatoimenpiteet. Keskeisimpinä riskeinä on heikon taloustilanteen ja meneillään olevien rakenteellisten ja lainsäädännön muutosten heijastuminen palvelutoimintaan. Toimenpiteinä aktiivinen seuranta ja ennakointi. Lisäksi HR -tehtävien ja vastuiden jakautuminen eri toimijoille kaupungin sisällä tuo haastetta toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Toimenpiteinä tilaaja-tuottajamallin selkeyttäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen. Toiminnan tuottavuuden riskinä on, että suunnitteilla olevien sähköisten palvelujen kehittämistoimenpiteet ei toteudu aikataulussa ja suunnitellusti. Toimenpiteinä varmistetaan omien toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen sekä eteneminen aikataulussa. 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tulos oli ylijäämäinen ,75 euroa. Tulos kasvoi edellisvuodesta 0,3 milj. euroa. Liikevaihto toteutui lähes talousarvion mukaisesti, laskua edellisvuodesta oli 0,4 milj, euroa, joka johtui ERP - järjestelmätukitoimintojen siirtymisestä talouspalveluihin ja siitä, että työterveyspalveluissa sisäinen laskutus jäi hieman budjetoidusta. Liiketoiminnan muut tuotot jäivät 0,3 milj. euroa talousarviosta, koska Kelan korvauspäätöstä vuoden 2013 työterveyshuollon kustannuksiin ei ole vielä saatu. Myös arvio vuoden 2014 korvauksesta jäi pienemmäksi, johtuen työterveyden menojen alittumisesta. Avoinna olleita lääkärivakansseja ei saatu täytettyä. Henkilöstömenot alittuivat 0,4 milj. euroa ja materiaalit ja palvelut 0,2 milj. euroa, johon vaikuttivat lomapalkkavaraus ja varhe -maksujen täsmäytyskirjaukset, jotka alensivat henkilöstökuluja. Työterveyden lääkärivaje vähensi henkilöstökuluja ja palvelujen ostoja mm. työvoimanvuokrauksessa ja ostopalveluissa. Toimintakulut laskivat edellisvuodesta 0,8 milj. euroa, johon vaikuttivat mm. ERP-järjestelmätuen siirto ja avoinna olleet vakanssit. Käyttöomaisuuden poistot jäivät arvioitua pienemmiksi, koska kaikki investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti. Tuottavuusmittari: Toimintamenot /kaupungin työntekijä TOT 2013 TOT 2014 Palvelussuhdepalvelut Henkilöstön kehittämispalvelut Rekrtytointipalvelut Työterveyspalvelut yht (laskua -7 %) Toimintamenot on indeksoitu kuntien peruspalveluindeksillä vuoteen Palvelussuhdepalveluissa kustannuksia nosti työvuorosuunnittelu- ja kulunvalvonta ja henkilöstöneuvoston sihteeritoimintojen siirtyminen palvelussuhdepalveluihin. Rekrytointipalveluissa kustannuksia nosti uusi visuaalinen ilme. Henkilöstöpalveluissa ja työterveyspalveluissa henkilöstömenojen kustannukset jäivät edellisvuotta pienimmiksi.

6 TOIMINNAN RAHOITUS 4 Toiminta rahoitettiin sisäisillä palvelujen myynneillä ja työterveyshuollon järjestämiseen saatavalla kelakorvauksella. Investointivaraus oli euroa. Investoinnit alittivat talousarvion 0,2 milj. euroa. Suunnitteilla olleen uuden rekrytointijärjestelmän hinta vaikutti siihen, ettei järjestelmän vaihtoa ei toteutettu tänä vuonna. Rekrytointijärjestelmästä säästyneistä investointirahoista käytettiin Työajanseuranta- ja työvuorosuunnitelma-järjestelmien kehittämiseen, perustietoilmoituksen sähköistämiseen ja työterveyspalvelujen earkiston käyttöönottoon yhteensä euroa. earkiston ja uuden perustietoilmoituksen käyttöönotto ja osa kustannuksista siirtyy seuraavalle vuodelle. Toiminnan ja investointien rahavirta oli ,17 euroa positiivinen. Tulorahoitus on riittänyt kattamaan toiminnan ja investointien menot. Liikelaitoksella ei ole omaa pankkitiliä, vaan toimintaa rahoitetaan kaupungin välitystilin kautta. HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli 76 (vakituisia 66 ja määräaikaisia 10), osa-aikaisia oli 3. Henkilöstömäärä laski edellisvuoteen 9 henkilöä. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Johtokunta lähettää tilinpäätöksen yhdistettäväksi Espoon kaupungin tilinpäätökseen ja esittää, että tilikauden ylijäämä ,75 euroa lisätään liikelaitoksen omaan pääomaan.

7 5 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TULOSLASKELMA Liikevaihto , , , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,05 Materiaalit ja palvelut , ,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,82 Ostot tilikauden aikana , ,82 Palvelujen ostot , , , ,90 Henkilöstökulut , ,44 Palkat ja palkkiot , ,21 Henkilösivukulut , ,23 Eläkekulut , ,94 Muut henkilösivukulut , , , ,44 Poistot ja arvonalentumiset , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalentumiset , ,53 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,01 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , ,06 Rahoitustuotot ja -kulut , ,77 Korkotuotot 11,90 Kunnalle maksetut korkokulut ,21-506,07 Korvaus peruspääomasta , ,50 Muut rahoituskulut -17, ,87-49, ,77 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , , , ,29 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , , ,29 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,29 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto -% 35,9 0,0 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto -% 31,9 0,0 Voitto -% 12,4 7,1

8 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS 6 RAHOITUSLASKELMA Tilinimi Toteuma Toteuma 2013 Toiminnan rahavirta LLYAJ Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,06 Poistot ja arvonalentumiset , ,53 LLRTK Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,82 Investointien rahavirta I4 Investointimenot , , , ,81 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,01 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta ,56 0, ,56 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta , ,22 Saamisten muutos muilta , ,00 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,01 Rahoituksen rahavirta , ,01 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 1 198, ,3 Lainanhoitokate 534, ,0 Kassan riittävyys, pv Ei sovellu Ei sovellu Quick ratio 2,0 1,8 Current ratio 2,0 1,8

9 7 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TASE V A S T A A V A A A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,28 I Aineettomat hyödykkeet , ,28 1. Aineettomat oikeudet , ,28 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,53 II Saamiset , ,53 Lyhytaikaiset saamiset , ,53 1. Myyntisaamiset 2 700,00 0,00 3. Saamiset kunnalta 0, ,53 5. Siirtosaamiset , ,00 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,81 V A S T A T T A V A A A OMA PÄÄOMA , ,29 I Peruspääoma , ,00 IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ,29 0,00 V Tilikauden yli-/alijäämä , ,29 D VIERAS PÄÄOMA , ,52 II Lyhytaikainen , ,52 3. Lainat kunnalta ,56 0,00 7. Ostovelat , , Siirtovelat , ,69 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,81 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Ei sovellu Ei sovellu Suhteellinen velkaantuneisuus % 19,8 12,4 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Lainakanta , Lainasaamiset , Ei sovellu Ei sovellu

10 8 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS 1000 euroa Talousarvio 2014 Muutokset/ Korotukset Muutettu TA 2014 Toteuma Poikkeama 2014 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

11 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS 9 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. 1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla sekä rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa "Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista". Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Velkojen arvostus Velat on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

12 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS 10 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain HR-järjestelmäpalvelut 0, ,12 Palvelussuhdepalvelut , ,91 Henkilöstön kehittämispalvelut , ,15 Työhyvinvointipalvelut 0, ,82 Rekrytointipalvelut , ,08 Työterveyspalvelut , ,59 Työterveyspalvelut, liiketoiminnan muut tuotot , ,27 Toimintatuotot yhteensä , ,94 12) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA ALKAEN Poistomenetelmä Poistomenetelmänä käytetään kaikissa omaisuusryhmissä tasapoistomenetelmää. Poistoajat Omaisuusryhmä poistoaika vuotta Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmistot 3

13 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS 11 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 21) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Poistamaton hankintameno ,28 0,00 Lisäykset tilikauden aikana , ,81 Tilikauden poisto , ,53 Poistamaton hankintameno , ,28 26) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Työterveyshuollon Kela-korvaukset , ,00 Tulojäämät yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,00 28) Oman pääoman erittely Peruspääoma ,00 0,00 Lisäykset 0, ,00 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä ,29 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä ,29 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,29 Oma pääoma yhteensä , ,29

14 33) Vieras pääoma Lyhytaikaiset velat Kuntayhtymille Ostovelat ,46 657,71 Siirtovelat ,10 Yhteensä , ,81 Vieras pääoma yhteensä , ,81 37) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät , ,10 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,59 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,69 Siirtovelkojen olennaiset erät yhteensä , ,69 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 44) Leasingvastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen) It-laitteiden leasingvastuut sisältyvät kaupungin tilinpäätökseen HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 48) Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä 76 85

15 13 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Kirjanpitokirjojen, tositelajien ja säilytystapojen osalta noudatetaan samaa käytäntöä Espoon kaupungin kanssa. TOSITELAJIT 209 Community laskutus 209 Community maksusuoritukset 209 Community sis.laskutus, Henkilöstöpalvelut 209 Kuukausipalkat, Henkilöstöpalvelut 209 Siivous, Henkilöstöpalvelut 209 Toimitilavuokrat, Henkilöstöpalvelut 209 Wega painatuspalvelut, sisäinen 209 Henkilöstöpalvelut adi muistio 209 Henkilöstöpalvelut muistio PK-adi muistio

16 ALLEKIRJOITUKSET 14 Espoossa Johanna Horsma, puheenjohtaja Seppo Huhta Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Miia Lönnqvist Juhani Mäntylä Päivi Salli Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Auli Hackman, toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta annetaan tilintarkastuskertomus Espoon kaupungin tilintarkastuksen yhteydessä.

TASEKIRJA. Espoo Talouspalvelut - liikelaitos

TASEKIRJA. Espoo Talouspalvelut - liikelaitos TASEKIRJA Espoo Talouspalvelut - liikelaitos 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-3 2. Tuloslaskelma 4 3. Rahoituslaskelma 5 2. Tase 6 4. Liitetiedot 7-9 5. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

JOENSUUN TYÖTERVEYSLIIKELAITOS

JOENSUUN TYÖTERVEYSLIIKELAITOS JOENSUUN TYÖTERVEYSLIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen... 4 1.2. Liikelaitoksen talous ja talousarvion

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS...3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto... 4 Taloudellinen kehitys...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

RIIHIMÄEN VESI TILINPÄÄTÖS 2014. Riihimäen Vesi. www.riihimaenvesi.fi. Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki p. 019 758 4855 25.3.

RIIHIMÄEN VESI TILINPÄÄTÖS 2014. Riihimäen Vesi. www.riihimaenvesi.fi. Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki p. 019 758 4855 25.3. RIIHIMÄEN VESI TILINPÄÄTÖS 2014 Riihimäen Vesi Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki p. 019 758 4855 25.3.2015 www.riihimaenvesi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus.......... 1 2. Selonteko sisäisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Ravioli. 1.1.1 Ravioli liikelaitos. Toiminnan tunnusluvut 2014. Sitovat tavoitteet 2014. Tilinpäätös 2014 1

Ravioli. 1.1.1 Ravioli liikelaitos. Toiminnan tunnusluvut 2014. Sitovat tavoitteet 2014. Tilinpäätös 2014 1 1.1.1 liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (lkm, euroa) Asiantuntijapalvelut, lkm 8 226 8 400 8 326-0,9 % 1,2

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen johtokunta 13.03.2013 LOMITUSJK 13.03.2013 Liite 1 2 Sisällysluettelo Katsaus vuoteen 2012... 3 Johtokunta... 4 Liikelaitoksen

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 4.3.2015 asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014

LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 4.3.2015 asianumero 4. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014 LIITE 1 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan esityslistaan 4.3.2015 asianumero 4 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos TILINPÄÄTÖS 2014 3 KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 1.1.2014-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 13.03.2013 Nro1/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 13.03.2013 Nro1/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 13.03.2013 Nro1/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös 2013. Jostein Gaarder: Sofian maailma Kuva: Irja Samoil

Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös 2013. Jostein Gaarder: Sofian maailma Kuva: Irja Samoil 1 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos Tilinpäätös 2013 Jostein Gaarder: Sofian maailma Kuva: Irja Samoil 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous 3 Liikelaitoksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös Liitteet Liikelaitokset Kaupunginhallitus 31.3.2014 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tilinpäätös Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.2.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus...

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 1 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS... 3 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2013... 3 1.1.2 Sitovat tavoitteet 2013... 3 1.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2014:1 Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 25.2.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilinpäätös vuodelta 2013 Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitos Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista

Lisätiedot