Ympäristönsuojelutoimisto /TL, OPM. Turun Pursiseura ry, Ruissalon puistotie 316, Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelutoimisto 6.11.2003/TL, OPM. Turun Pursiseura ry, Ruissalon puistotie 316, 20100 Turku"

Transkriptio

1 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235, 222) Turun Pursiseura ry:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 316) Ympkaalk 754 Ympäristönsuojelutoimisto /TL, OPM 1. Asia Turun Pursiseura ry on jättänyt Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 mukaisen hakemuksen koskien polttonesteiden venejakeluasemaa osoitteessa Ruissalon puistotie 316, Turku (kiinteistörekisteritunnus ). 2. Luvan hakija Turun Pursiseura ry, Ruissalon puistotie 316, Turku Y-tunnus Luvan hakemisen peruste Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 kohdan 5 a mukaan. 4. Toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 kohdan 5 a perusteella. 5. Asian vireilletulo Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin asia on tullut vireille. Lupahakemusta on täydennetty 4.9. ja

2 6. Alueen kaavoitus ja muut luvat Ympäristöministeriön vahvistamassa Ruissalon osayleiskaava 2010:ssä jakeluaseman alue sijoittuu huoltoasemarakennusten alueelle LH. Vuokraalueella ei ole asemakaavaa. Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa tai terveydensuojelulain mukaista sijoituspaikkalupaa. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt luvan TPS:n sataman laitureille ja aallonmurtajalaiturille Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Turun Pursiseura ry (TPS) sijaitsee kaupungilta vuokratulla alueella Ruissalossa. Alueella on ollut venesatama ja laitureita vuodesta 1927 alkaen. TPS:n satama on siirtynyt nykyiselle paikalleen vuonna Polttonesteiden jakelua on satamassa harjoitettu jo 1960-luvulla. Naapurustossa sijaitsee mm. lomamökkejä. 8. Hakemuksen mukainen toiminta Toiminnan kuvaus Alueella sijaitsee TPS:n kotisatama, joka on ollut vuodesta 1991 alkaen Euroopan kasvatussäätiön hyväksymä Sinilippusatama. Sataman yhteydessä toimii myös veneiden telakointialue sekä polttonesteiden venejakeluasema, joka on avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa päivittäin sekä touko- ja syyskuussa viikonloppuisin, jolloin henkilökunta suorittaa tankkaukset. Muina aikoina käytössä on korttiautomaatti. Toiminta-aika vuosittain on n ja asema työllistää 2-3 nuorta. Kiinteistöllä on käytössä kaksi maanalaista polttoainesäiliötä. Kooltaan lujitemuovipinnoitetut säiliöt ovat 8 m 3 ja ne on katsastettu A-luokkaan. Säiliöissä ei ole ylitäytönestimiä. Säiliöiden pinnanmittaus suoritetaan manuaalisesti. Asemalla on myös kaksi maanalaista 4 m 3 polttoainesäiliötä, jotka eivät ole käytössä. Toiminnan aiheuttamat päästöt ja melu Bensiiniä myydään vuosittain noin litraa ja polttoöljyä noin litraa. Melua aiheuttavat tankkaamassa käyvät veneet sekä pursiseuran oma liikenne.

3 Syntyvät jätteet ja jätevedet Alueella on jätepiste, missä on astiat seka-, hyöty- ja ongelmajätteille. Vuosittain toiminnassa syntyy sekajätteen lisäksi lasia ( l), metallia ( l) ja paperia ( l). Lisäksi kertyy akkuja/paristoja ( kg/v), öljyjä (n. 600 kg/v), lakka- ja maalijätettä (n. 170 kg) sekä kiinteää öljyistä jätettä (n. 160 kg/v). Ongelmajätteille on asianmukaiset säilytystilat. Veneilijöiden käytössä on siirrettävä septitankin imutyhjennyslaite. Suunnitteilla on imutyhjennysaseman rakentaminen polttoaineaseman yhteyteen. Kemiallisen WC:n tyhjennykseen on varattu säiliö, joka tyhjennetään lokakaivoon. Kiinteistö on liitetty kaupungin veteen ja sillä on oma lokakaivo, jonka tyhjentää Turun Putkihuolto Oy. Alueella ei ole sadevesiviemäröintiä. Veneiden pesupaikka on asfaltoitu. Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi Jakeluaseman toimintaan liittyviä onnettomuusriskejä ovat mm. ylitäytöt, laiterikot, ilkivalta ja tulipalo. Säiliöiden ylitäytöt estetään tilaamalla polttonestettä säiliötilavuutta vähemmän. Normaali maksimi täyttöaste polttoöljysäiliölle on alle 6000 litraa ja bensiinisäiliölle alle 3000 litraa. Laitureilla on viisi käsisammutinta ja noin 30 vesipistettä letkuineen. Sammuttimia on lisäksi mm. veneiden talvisäilytyssuuleissa. Polttoainetankit tarkastetaan säännöllisesti. Aseman uudet työntekijät perehdytetään ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyyn ja vahinkojen torjuntaan. TPS:llä on kirjallinen kotisataman järjestys- ja turvaohje. 9. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto 5 naapurille. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

4 Lausunnot Ympäristönsuojelutoimisto pyysi hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin asemakaavatoimistolta, Turun kaupungin palolaitokselta ja Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolta. Asemakaavatoimiston lausunnossa todetaan, että jakelutoiminta on osayleiskaavan aluevarauksen mukaista toimintaa, joka ei tuota haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Lausunnossa todetaan lisäksi, että toimenpide- tai rakennuslupa on tarpeen suunniteltaessa lisärakentamis- tai muutostöitä. Palolaitos puoltaa ympäristölupahakemusta. Lausunnossa todetaan lisäksi, että jakeluasema tulkitaan ns asemaksi. Turun palolaitos suoritti lausuntoaan varten katsastuksen, jossa todettiin polttoaineen täyttöpaikan näyttävän huonokuntoiselta ja polttoaineen tuhrimalta. Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan, että terveydellisessä mielessä ympäristölupahakemuksen suhteen ei ole huomautettavaa. Vastineet Vastineessaan asemakaavatoimiston lausuntoon Turun Pursiseura ry toteaa, että tavoitteena on uusia polttoaineasemarakennus. Uudelle rakennukselle tullaan hakemaan toimenpide- tai rakennuslupa. Vastineessa palolaitoksen lausuntoon todetaan, että polttoaineaseman laituri on rakennettu uudestaan talvella ja ulkoreunan laudoitus on korjattu jäävaurion vuoksi keväällä Polttoainemittarit huolletaan säännöllisesti ja kotelointi on uusittu. Kesän 2002 polttoainetankkien pinnoitustyön jälkeen maavalli on jäänyt tasoittamatta. Aseman alue toimi aallonmurtajarakennustyömaan keskuksena. Turun Pursiseura Ry parantaa paikan maisemointia keväällä Tiedossa ei ole polttoaineen alueelle aiheuttamaa tuhraantumista. Keväällä 2004 käydään läpi aseman työntekijöiden ja polttoaineen kuljetusyhtiön kanssa kaikki ympäristönsuojeluasiat. Turun Pursiseura ry korostaa lisäksi, että se haluaa kaikin tavoin huomioida Ruissalon erityisen ympäristön vaatimukset. Tarkastukset

5 Hakemuksen kohteena olevalla alueella käytiin Läsnä olivat Timo Sarainmaa, Turun Pursiseura ry:stä ja Tiina Liira Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta. Oheismateriaali 1 Oheismateriaali 2 Turun Pursiseura Ry:n ympäristölupahakemus Asemakaavatoimiston lausunto Oheismateriaali 3 Palolaitoksen lausunto Oheismateriaali 4 Oheismateriaali 5 Ympäristöterveydenhuollon lausunto Turun Pursiseura Ry:n vastine lausuntoihin Ympäristölupahakemukseen liittyvä muu materiaali on nähtävänä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan kokouksessa. Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 35 mukaisen ympäristöluvan Turun Pursiseura Ry:n polttonesteiden venejakeluasemalle osoitteessa Ruissalon puistotie 316, edellä esitetyn mukaisesti täydennettynä seuraavin määräyksin: 1 Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (YSL 43 ) 2 Luvanhaltijan on oltava kirjanpito toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: -käytettyjen polttoaineiden kulutus- ja varastointimäärät -toiminnassa syntyvien jätteiden laji ja määrä sekä niiden toimituspaikat ja -ajankohdat -polttonesteen jakelussa havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat voineet aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 46, JL 51 ja 52 ) 3 Kaikkia toiminnassa syntyviä jätteitä tulee käsitellä ja varastoida asianmukaisesti siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (YSL 43 ja 45, JL 6 ja 19 ) 4 Ongelmajätteet kerätään ja säilytetään omina jakeinaan, erillään muista jätteistä. Ongelmajätteet tulee säilyttää katetussa ja lukittavassa tilassa. Varastotilojen lattiamateriaalin tulee kestää varastoitavien aineiden vaikutukset. Jos varastossa säilytetään nestemäisiä aineita, on varastotila allastettava. Suoja-allas on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan irtosäiliön tilavuuden mukaiseksi. Ongelmajätteitä ei saa säilyttää 12 kk pidempään. (YSL 45, JL 6 ) 5 Nestemäisten ongelmajätteiden varastotilojen läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta mahdollisten vuotojen talteen keräämistä varten. Vuodon sattuessa on onnettomuuden torjuntatoimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä. (YSL 43 ja 45 )

6 6 Öljysäiliöt on tarkastettava vähintään 10 vuoden välein. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä kymmenen vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tarkastuspöytäkirja tulee toimittaa tiedoksi Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. (YSL 19, 43 ja 46 ) 7 Veneiden pesun tulee tapahtua tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, jonka pesuvedet on käsiteltävä hiekan- ja öljynerotuskaivossa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa laitteistossa. (YSL 43 ) 8 Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi alue on siivottava toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä. (YSL 43 ) Perustelut Lupaharkinnan perustelut: Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut: Valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauksista ja toiminnan olennaisista muutoksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Jätehuoltoon liittyvillä määräyksillä varmistetaan kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutuminen ja jätteiden oikea lajittelu sekä vähennetään jätteistä aiheutuvia haittoja. Saatavilla tulee olla riittävästi työvälineitä nestemäisten ongelmajätteiden talteen keräämistä varten, jotta torjuntatoimenpiteisiin voidaan vahinkotilanteissa ryhtyä viipymättä.

7 Öljysäiliöiden tarkastuksella varmistetaan säiliöiden moitteeton kunto ja vähennetään vanhojen säiliöiden mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvaa maaperän ja pohjaveden pilaantumistiskiä. Pesupaikkaa koskevalla määräyksellä estetään pesuvesien valuminen suoraan vesistöön ja varmistetaan Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten toteutuminen. Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeen alueen siistimiseksi ja maaperän mahdollisen kunnostustarpeen selvittämiseksi. Maaperän kunnostamista koskevat päätökset tekee Lounais-Suomen ympäristökeskus. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Sovelletut oikeusohjeet Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen maksu 1009,1 euroa. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen

8 muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös Asia pantiin pöydälle Harjanteen ehdotuksesta yksimielisesti. Ympkaalk 781 Pöydältä Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu tiedlounais-suomen ympäristökeskus aoturun Pursiseura ry kuuljulkipano