Varhaiskasvatuksen strategia. Opla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatuksen strategia Opla

2 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa osaava ja muutosmyönteinen henkilöstö, joka moniammatillisen yhteistyön keinoin vastaa lapsen yhtenäisen kasvamisja oppimispolun toteutumisesta.

3 I Vaikuttavuus ja palvelukyky * Monipuoliset ja laadukkaat palvelut * Palvelutarpeiden ennakointi * Palveluketjut ja yhteistyö * Varhainen puuttuminen * Varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen II Prosessit ja rakenteet: * Palvelujen tuottamisen prosessilähtöisyys * Kustannustietoisuus * Seutuyhteistyö VARHAISKASVATUS III. Uudistuminen ja henkilöstö: * Osaamisen kehittäminen * Henkilökunnan asiakaslähtöisyys * Rekrytoinnin onnistuminen IV. Resurssit * Oikeinmitoitettu toiminnan muutoksiin vastaava henkilöstörakenne * Palveluiden kustannustehokkuus

4 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY 1 / 4 Monipuoliset, laadukkaat palvelut Monipuoliset ja joustavat vaka-palvelut muodostavat perheiden tarpeisiin vastaavan alueellisen ja seudullisen kokonaisuuden 33 % vaka-palveluiden piirissä olevista 2800 lapsesta (n. 900 lasta) hoidetaan kotihoidon tuella. Alle 3-vuotiaista kotihoidon tuen piirissä on lähes 65 %. Ruotsinkieliset vakapalvelut ovat vakiinnuttaneet asemansa osana ruotsinkielistä kulttuuria. Alueille on laadittu palvelurakenteiden selvitykset ja niiden pohjalta jatkosuunnitelmat Kaupungin vuorohoidon järjestämisen suunnitelma on valmis Vakan johtamisjärjestelmää aletaan toteuttaa tehtyjen päätösten pohjalta Perhepäivähoidon varahoidon suunnitelma koko kaupungin osalta on valmis ja ensimmäiset toimenpiteet toteutetaan Vkp, päiväkotien johtajat, päivähoidon ohj. Vkp, päiväkotien joht., päivähoid. ohj. (OpLa) Vkp,hallinnolliset esimiehet

5 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY 2 / 4 Palvelutarpeiden ennakointi Palvelujen tuottaminen ja järjestäminen perustuu systemaattiseen taloudellisuuden ja kannattavuuden huomioivaan tarpeiden ennakointiin Vaka:n aluejako toteutettu koulun oppilasaluejaon mukaisesti Lyhyen aikavälin (4 kk) hakijaseurantaan on hankittu toimiva työkalu Alueiden sisäiset palveluratkaisut tehdään kehittämis- ja koordinaatiotyöryhmän työhön perustúen Vkp (erik.suunn) Vkp Palveluketjut ja yhteistyö Perheen saama palvelu muodostaa lapsen ja perheen kannalta saumattoman jatkumon Varhaiskasvatuksen, neuvolan ja koulun yhteistyötä on tehostettu ja alueellisia yhteistyötapoja kehitetty Lasten kasvun kansiot ovat käyttöön kaikissa päivähoidon yksiköissä vanhempien, koulun, neuvolan ja vaka:n yhteistyön työkaluina Esimiehet, last.tarh.op:t Esimiehet

6 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY 3 / 4 Varhainen puuttuminen Vanhemmuuden tukemista toteutetaan erityisesti avoimen päivähoitotoiminnan keinoin Sosiaalityön ja vaka:n yhteistyöprosessit mallinnetaan ja otetaan käyttöön alueellisesti 3-vuotiaat ovat KEHUmenetelmän piirissä kaikissa kunnallisisa ja yksityisissä päiväkodeissa Vkp, päivähoid.ohj. (sos.työ) KEHU:n ohjausryhmä Varhaiskasvatuksella ja koululla yhteinen oppilashuoltoprosessi vaka:lla ja koululla yhteiset puheterapeutit Vkp, Op.

7 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY 4 / 4 Palveluiden laadun kehittäminen Palveluiden laadun seurannalle, arvioinnille ja kehittämiselle on oma kriteeristönsä sekä ulkopuolisen arvioinnin että itsearvioinnin osalta. Palveluiden laadun arvioinnin mittaristo on käytössä koko kaupungin, alueiden sekä yksiköiden tasolla Itsearviointityö on käynnistetty kaikissa vaka:n yksiköissä Vkp Koulutustyöryhmä Vaka:n esimiehet Vaka:n jory, koulutustyöryhmä Laadun arviointi on kytketty toiminnan vuosikelloon Vaka:n jory

8 PROSESSIT JA RAKENTEET 1 / 1 Palvelujen tuottamisen prosessilähtöisyys Kaikki palveluprosessit on kuvattu ja ohjeistettu Alueiden toimivat prosessit mallinnettu ja otettu käyttöön kaikilla kaupungin alueilla Alueelliset palveluprosessit on kuvattu ja ohjeistettu Lapsi-ja perhepoliittisen ohjelmatyön alueelliset pilotit toimivat Vaka:n laatukirja päivitetään Vaka:n esimiehet, keltot, aelto Vaka:n jory Monet-työryhmä Kustannustietoisuus Luotu selkeä käytäntö palvelutuotannon mahdollisuuksien vertaamiseen Vaka:n tuotteistamisprosessi aloitettu Vkp (Hallintopäällikkö, erik.suunnittelija) Seudullinen yhteistyö Seudulliset mahdollisuudet prosesseissa hyödynnetty Seudullinen yhteistyö henkilöstön koulutuksessa toimii Raja-aitojen madaltamisen mahdollisuudet henkilöstön vaihtoon naapurikuntien kesken kartoitetaan saatujen kokemusten pohjalta Vkp, vaka:n koulutustyöryhmä Vkp, vaka:n jory koulutustyöryhmä

9 UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖ 1 / 2 Osaamisen kehittäminen Vaka:n organisaatio on oppiva organisaatio kaikille alueille laaditaan alueen osaamistarpeeseen pohjaavat alueelliset koulutus-ja kehittämissuunnitelmat Vaka:n esimiehet (Rehtorit, sosiaalityö) itsearviointityö käynnistetty Vaka:n esimiehet Asiakaslähtöisyys Asiakasprosesseille luotu selvä arviointi- ja palautejärjestelmä kaikilla alueilla asiakastyytyväisyyskyselyn prosessin hallitseva vastuuhenkilö Vkp, vaka:n esimiehet asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön Vkp, vaka:n esimiehet

10 UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖ 2 / 2 Rekrytoinnin onnistuminen ammattimainen rekrytointi, joka perustuu tarpeen ennakointiin vaka:n rekrytointiprosessi laadittu ja käytössä Vkp, alueiden hallinnolliset esimiehet jokaisella alueella rekrytointi yhden esimiehen osaamisalueeksi Vkp, vkp:n esimiehet oppisopimuskoulutuksen periaatteet ja käyttö suunniteltu Vkp, päivähoid.ohj.

11 RESURSSIT 1 / 1 Arviointi-kriteeri Oikeinmitoitettu, toiminnan muutoksiin vastaava henkilöstörakenne Henkilöstötarpeen suunnittelu kytketty osaksi palvelutarpeen ennakointia Lähivuosien henkilöstötarve kartoitettu ja tiedossa Vkp, alueiden hallinnolliset esimiehet (henkilöstöhallinto) Palvelujen kustannustehokkuus Yksikkökustannusten kehittyminen hallitaan päätöksiä tehtäessä ja palveluja järjestettäessä laskutuksen perustana käytettävät yksikköhinnat laskettu ja vahvistettu Vkp (erik.suunnittelija)

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSJOHTOKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013 2016

VARHAISKASVATUSJOHTOKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013 2016 VARHAISKASVATUSJOHTOKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013 2016 VISIO Asikkalan varhaiskasvatuspalvelut ovat laadukkaat, asiakkaita monipuolisesti palvelevat sekä koko ajan kehittyvät. Moniammatillinen varhaiskasvatushenkilöstö

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 1 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Ohjelma-asiakirja hyväksytty seutuhallituksessa 18.4.2012 Ohjelma-asiakirja käsitellään seutuvaltuustossa 14.6.2012 Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Oulun seutu / TUKEVA -hanke

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot