Tuusulan kunnantalon työprofiiliselvitys Liite 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunnantalon työprofiiliselvitys Liite 2"

Transkriptio

1 Tuusulan kunnantalon työprofiiliselvitys Liite 2 Liite 1.3 Työprofiilit Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja sivistystoimi Teknisen toimen hallinto Rakennusvalvonta Vesihuoltolaitos Kunnallistekniikka Maankäyttö- ja karttapalvelut Kaavoitustoimi Tietohallinto Yleisjohto ja hallinto Talous ja henkilöstö

2 Liite 1.3 Työprofiilit Työprofiilit on kartoitettu haastatteluiden ja sähköisten lomakkeiden avulla Työntekijöiltä tehtyjen kysymysten perusteella on kartoitettu hallintokuntien nykyiset työprofiilit

3 Liite 1.3 Workplace Management lomakepohja (1/4) Sosiaaliset tekijät 1. KYSYMYS: Mitä mieltä olet seuraavista työympäristöäsi koskevista väittämistä? WORKPLACE MANAGEMENT Asteikko: 1 täysin eri mieltä; 5 täysin samaa mieltä Paikka tuntuu rauhattomalta Työn tekemiselle on riittävä rauha Tämä ympäristö sopii työtehtävieni hoitamiseen Täällä oleminen sopii persoonallisuuteeni Tunnen kuuluvani tänne Tämän työympäristön työkulttuuri on hyvä Täällä on välitön ja mukava tunnelma Työpaikalla vallitsee positiivinen asenne Yhteistyö sujuu täällä tehokkaasti Tässä ympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Tunne, että tilassa on liikaa ihmisiä Tässä työympäristössä minulla mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Puheyksityisyyden puute Täällä on helppo löytää paikka, jossa voin keskustella tai puhua puhelimessa asioista, joita en halua toisten kuulevan Jos en pysty keskittymään omassa työpisteessäni, voin siirtyä helposti rauhallisempaan paikkaan työskentelemään

4 Workplace Management lomakepohja (2/4) Fyysiset tekijät Liite KYSYMYS: Kuinka paljon seuraavat työympäristöön liittyvät tekijät ovat haitanneet sinua työpisteessäsi kuluneen kuukauden aikana? Asteikko: 1 ei lainkaan; 5 erittäin paljon Veto Liian matala lämpötila (talvi) Liian korkea lämpötila (kesä) Huono ilmanlaatu Liian vähäinen valaistus Häikäisy, näyttöpääteheijastukset Valastuksen huono säätömahdollisuus Kalusteiden huonot säätömahdollisuudet Riittämätön säilytystila (lyhytaikainen säilytys) Riittämätön työskentelytila Epäjärjestys työtiloissa Liike näkökentässä, esim. ihmiset Pöly tai lika 3. KYSYMYS: Kuinka paljon seuraavat riittämättömät tilat ovat haitaneet työskentelyäsi viimeisen kuukauden aikana? Asteikko: 1 ei lainkaan; 5 erittäin paljon Arkistotilojen riittämättömyys Varastotilan riittämättömyys Taukotilan riittämättömyys Neuvottelutilojen riittämättömyys

5 Liite 1.3 Workplace Management lomakepohja (3/4) 4. KYSYMYS: Kuinka paljon seuraavat äänet ovat haitanneet keskittymistä työhösi kuluneen kuukauden aikana? Asteikko: 1 ei lainkaan; 5 erittäin paljon Ilmanvaihto, taustahumina Toimistolaitteiden ääni Puhelinten soiminen Puheäänet läheisistä työpisteistä Puheäänet yleisistä tiloista Kulkemisen äänet; askeleet, ovet Muiden työn äänet Pihalta tuleva melu Siivouksen äänet Runkoäänet 5. KYSYMYS: Kuinka paljon työympäristön äänet tai puutteellinen äänieristys ovat haitanneet suoriutumistasi seuraavissa tilanteissa? Asteikko: 1 ei lainkaan; 5 erittäin paljon Lukeminen, kirjoittaminen Ideointi, suunnittelu, ongelmien ratkaisu Puhelinkeskustelut, esim. asiakaspalvelu puhelimessa Yhteistyö ja keskustelu muiden työntekijöiden kanssa Luottamukselliset keskustelut esim. esimiehesi tai alaisesi kanssa

6 Liite 1.3 Workplace Management lomakepohja (4/4) Virtuaaliset tekijät 6. KYSYMYS: Miten työskentely onnistuu virtuaalisessa ympäristössä? Asteikko: 1 huonosti ; 5 oikein hyvin VPN:n käyttö on helppoa Verkkopalaverien järjestäminen onnistuu Etätyö on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Intranettien käyttö on vaivatonta Teknistä tukea on saatavilla Telakka-aseman käyttö Langattoman puhelimen käyttö Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan

7 Työprofiili-lomakepohja(1/1) Liite 1.3 Toimiala: Ajankäyttö Back Office Front office Kenen/Keiden kanssa? Muutostoiveet Tehtävä Työpiste Viikottaisesta työajasta käytetty aika (%) Neuvotteluhuone Taukotila Varasto Arkisto Monistamo Talon ulkopuolella Asiakaspalvelupiste Kenen/keiden kanssa? Muutostoiveet toimintaan Työ työpisteellä (puhelut jne.) 0 % ATK-sovellusperusteinen työskentely % Häiriötekijätön työskentely % Tietoturva-aineiston käsittely % Arkistomateriaalin käsittely % Yksikön sisäiset palaverit % Esimiehen ja alaisen väliset neuvottelut % Tiimityö % Asiakaspalvelu/Ulkoiset asiakkaat % Asiakaspalvelu/Sisäiset asiakkaat % Sidosryhmien väliset palaverit % Total 0,00 % Vuorovaikutus toimialojen välillä Kommunikointi samassa kerroksessa olevien kanssa Kommunikointi eri kerroksessa olevien kanssa

8 Sosiaali- ja terveystoimi Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Nykyinen ympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Kollegat ovat tavoitettavissa Yhteistyö sujuu tiloissa Työympäristön työkulttuuri on hyvä Työympäristössä työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä n. 70 % suoritetaan työpisteellä Työstä n. 30 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Valaistukselle on hyvät säätömahdollisuudet Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet VPN:n käyttö on helppoa Teknistä tukea on saatavilla Langattoman puhelimen käyttö onnistuu Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Intranetin käyttö on vaivatonta Nykyinen yhteistoiminta Sosiaali- ja terveystoimella on yhteistyötä lakipalveluiden, teknisen toimen hallinnon, tilakeskuksen, kuntakehityksen sekä konsernijohdon ja hallinnon kanssa

9 Sosiaali- ja terveystoimi Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työympäristö on rauhaton ja työ keskeytyy usein Jos omassa työpisteessä ei pysty keskittymään, ei vaihtoehtoista häiriötekijätöntä tilaa ole käytettävissä. Ilmanvaihto ei riitä, mikäli ovet ovat kiinni. Liite 1.3 Neuvottelu-, varasto- ja taukotilaa tulee olla lisää Työskentelytilaa tulee lisätä Lukollisia arkistokaappeja tulee lisätä Pölyä ja likaa esiintyy Pihalta tulevan melun eristämiseen tulee kiinnittää huomiota Intranetin käyttöä tulisi kehittää helppokäyttöiseen suuntaan Etätyön järjestäminen tulisi olla mahdollista Verkkopalaverien järjestäminen tulisi olla mahdollista Teknistä tukea tulisi olla enemmän saatavilla Muutostoiveet yhteistoimintaan Kaavoitustoimi ja taloushallinto toivotaan lähemmäksi sosiaali- ja terveystoimea

10 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Kasvatus- ja sivistystoimi Liite 1.3 Työnteolle on riittävä rauha Yhteistyö sujuu tehokkaasti Nykyisessä työympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työympäristön työkulttuuri on hyvä Työstä n. 80 % suoritetaan työpisteellä Työstä n. 20 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Lähiarkistoa käytetään paljon Kalusteet ovat säädettävissä Etätyö on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Teknistä tukea on saatavilla Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Kasvatus- ja sivistystoimella on yhteistyötä lakipalveluiden, tilakeskuksen, ruokahuollon, sosiaaliterveystoimen (oppilashuolto) kanssa

11 Kasvatus- ja sivistystoimi Liite 1.3 Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Oman työpisteen ollessa rauhaton, korvaavaa hiljaista tilaa ei ole tarjolla Neuvottelu- ja varastotilaa tarvitaan lisää Pieniä neuvottelutiloja tarvitaan Häiriötön kokoustila, riittävän suuri yksikölle, ei kahvihuoneen yhteydessä, kiinteät av- laitteet Tiloissa on epäjärjestystä Työpisteakustiikan parantaminen Pyrkiminen meluttomiin neuvottelutiloihin Kokoustilan viihtyisyyttä tulee kehittää ja taukotila tulee olla erillään kokoustilasta Intranetin käytön tulisi olla helpompaa Etätyön järjestämisen tulisi olla mahdollista Verkkopalaverien järjestämisen tulisi olla mahdollista Muutostoiveet yhteistoimintaan Tilakeskusta, kaavoitusta ja tietoturvahallintoa toivotaan lähemmäksi kasvatus- ja sivistystoimea

12 Teknisen toimen hallinto Nykytilanne hyvät ominaisuudet Liite 1.3 Nykyinen ympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Kollegat ovat helposti tavoitettavissa Yhteistyö sujuu tiloissa tehokkaasti Työympäristössä työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä n. 80 % suoritetaan työpisteellä Työstä n. 20 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet VPN:n käyttö on helppoa Etätyön järjestäminen on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Intranetin käyttö on vaivatonta Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Teknisen toimen hallinnolla on yhteistyötä kunnan johdon, lautakuntien ja tilakeskuksen kanssa

13 Teknisen toimen hallinto Liite 1.3 Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Ei kehitettävää oman huoneen oven ollessa kiinni, työn rauhalliselle tekemiselle on edellytykset Neuvottelutilaa tarvitaan lisää, pieniä neuvottelutiloja Maisemakonttori nähdään hyväksyttävänä vaihtoehtona Teknistä tukea tulisi olla saatavilla enemmän Verkkopalaverien järjestäminen tulisi olla mahdollista Telakka-asemien hyödyntäminen Muutostoiveet yhteistoimintaan Tilakeskuksen päällikön siirtäminen teknisen toimen hallinnon yhteyteen

14 Rakennusvalvonta Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työtoverit on helppo tavoittaa Mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työympäristössä on välitön ja mukava tunnelma Työympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työstä 30 % suoritetaan työpisteellä Työstä 70 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Työskentelytilaa on riittävästi omalla työpisteellä Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Rakennusvalvonnalla on yhteistyötä karttapalveluiden, mittaustoimen, kaavoituksen ja kunnallistekniikan kanssa

15 Liite 1.3 Rakennusvalvonta Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Vilkas asiakaspalvelu keskeyttää työrauhan (ovikellon jatkuva soiminen) Front Office -tiski palvelemaan kuntalaisia Välioven avaaminen asiakkaille keskeyttää työnteon Lyhytaikaiselle säilytykselle tulisi olla enemmän tilaa Lähiarkistotilaa tarvitaan lisää Neuvottelutilaa tarvitaan lisää Työpisteiden äänieristävyys tulisi ottaa huomioon Teknistä tukea tulisi olla saatavilla enemmän Verkkopalaverien järjestäminen tulisi olla mahdollista Etätyö ei ole tällä hetkellä mahdollista Muutostoiveet yhteistoimintaan Vesihuoltolaitoksen toivotaan olevan lähempänä

16 Vesihuoltolaitos Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työn tekemiselle on riittävä rauha Työympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Työympäristön työkulttuuri on hyvä Yhteistyö sujuu tehokkaasti Työympäristö työtoverit on helppo tavoittaa Työstä n. 85 % suoritetaan työpisteellä Työstä n. 15 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Lähiarkisto on tärkeä Arkisto-, varasto- ja taukotilaa on tarpeeksi Langattoman puhelimen käyttö onnistuu Teknistä tukea on saatavilla Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Teknisen toimen hallinnolla on yhteistyötä kunnallistekniikan suunnittelun ja rakennusvalvonnan kanssa

17 Liite 1.3 Vesihuoltolaitos Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Asiakaspalvelu keskeyttää työrauhan Front Office -tiski palvelemaan kuntalaisia (Kunnallistekniikan liittymislomakkeet ja neuvonta) Neuvottelutiloja tulee lisätä Pöly ja lika haittaavat ympäristössä Kalusteiden säätöominaisuuksia tulee kehittää Intranetin käytettävyyttä tulisi kehittää Tietokoneohjelmien käytettävyyttä tulisi kehittää Etätyön mahdollisuuksia tulisi lisätä Muutostoiveet yhteistoimintaan Vesihuoltolaitoksen toivotaan tulevaisuudessa olevan lähempänä teknistä toimea

18 Liite 1.3 Kunnallistekniikka Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Yhteistyö sujuu tiloissa hyvin Työympäristössä työtoverit on tavoitettavissa Nykyisessä työympäristössä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä 85 % suoritetaan työpisteellä 15 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Lähiarkisto on tärkeä ja sitä hyödynnetään paljon Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Pöytäkoneet ovat hyvin varusteltuja Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Intranetin käyttö onnistuu Nykyinen yhteistoiminta Kunnallistekniikan yksiköllä on yhteistyötä vesilaitoksen kaavoituksen, kasvatus- ja sivistystoimen, teknisen toimen hallinnon (tekninen johtaja) ja kuntakehityksen kanssa

19 Liite 1.3 Kunnallistekniikka Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työ keskeytyy ulkoisten asiakkaitten palvelutarpeen vuoksi Front Office Jos työpisteellä ei voi keskittyä, ei tarjolla ole toista vaihtoehtoista hiljaisen työn tilaa. Neuvottelutilojen tulisi olla enemmän Taukotilaa voisi olla enemmän Arkisto- ja varastotilaa tulisi olla enemmän Työpisteissä on oltava tilaa piirustusten käsittelyä varten Kirjamateriaaleille tulisi olla nykyistä enemmän säilöntätilaa Kopiolaitoksen tulisi olla nykyistä isompi ja ilmastoitu Työpisteiden äänieristyksiin tulee kiinnittää enemmän huomiota Etätyö ei ole mahdollista VPN:n yhteyden käyttöä tulisi kehittää (mahdollistaisi etätyön) Verkkopalaverien järjestäminen tulisi mahdollistaa Tietokoneohjelmien toimivuutta tulisi kehittää Teknistä tukea tulisi olla saatavilla paremmin Muutostoiveet yhteistoimintaan Front Office -piste lupahakemuksien täyttöä ja neuvontaa varten Vesihuoltolaitoksen toivotaan tulevaisuudessa olevan lähempänä kunnallistekniikan suunnittelun yksikköä

20 Liite 1.3 Maankäyttö- ja karttapalvelut Nykytilanne hyvät ominaisuudet Tämä ympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Työn tekemiselle on riittävä rauha Yhteistyö sujuu täällä tehokkaasti Nykyisen työympäristön työkulttuuri on hyvä Nykyisessä ympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työstä 80 % suoritetaan työpisteellä 20 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Maankäyttö- ja karttapalveluilla on yhteistyötä vesilaitoksen, rakennusvalvonnan ja kuntakehityksen kanssa

21 Maankäyttö- ja karttapalvelut Liite 1.3 Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työ keskeytyy ulkoisten asiakkaitten palvelutarpeen vuoksi Front Office Asiakkaat voivat kulkea tiloihin klo 8 16 aikana, joka aiheuttaa keskeytyksiä työnteossa Front Office Jos työpisteellä ei voi keskittyä, tarjolla ei ole vaihtoehtoista hiljaisen työn tilaa. Työympäristö on rauhaton Neuvottelutiloja tulisi olla enemmän Kiinteitä työpisteitä tulee olla enemmän Tilat on varusteltava pienellä neuvottelun mahdollistavalla kalusteryhmällä Yksiköllä tulisi olla oma taukotila Rakennuksessa tulisi olla lepohuone Varasto- ja arkistotilaa tulisi olla enemmän nykyiset työpisteet toimivat lähiarkistona mm. kiinteistöveroluettelolle Valaistuksen säätömahdollisuuksia tulisi kehittää Työpisteissä oltava tilaa papereiden käsittelyä varten, etenkin kartoille Pölyä ja likaa ympäristössä Kirjamateriaaleille tulisi olla nykyistä enemmän tilaa Kopiolaitoksen tulisi olla nykyistä isompi ja ilmastoitu

22 Liite 1.3 Maankäyttö- ja karttapalvelut Verkkopalaverien järjestäminen tulisi mahdollistaa Tietokoneohjelmien käytön toimivuutta tulisi kehittää Etätyö ei ole mahdollista Teknistä tukea tulisi olla saatavilla paremmin Kaikkia ajantasakaavoja ei saada verkkoon vanhojen kaavojen merkintöjen epäselvyyksien takia Vakioitu sähköpostikoko ei riitä isojen tiedostojen siirtämiseen Verkkolevy on liian pieni Muutostoiveet yhteistoimintaan Front Office -piste lupahakemuksien täyttöä ja niiden neuvontaa varten Taustatyötila asiakaspalvelutiloihin. Maastohenkilökuntaa toivotaan nykyistä lähemmäksi

23 Liite 1.3 Kaavoitustoimi Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Yhteistyö sujuu tiloissa hyvin Työympäristössä työtoverit on tavoitettavissa Nykyisessä työympäristössä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä 70 % suoritetaan työpisteellä 30 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Lähiarkisto on tärkeä ja sitä hyödynnetään paljon Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Pöytäkoneet ovat hyvin varusteltuja Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Intranetin käyttö onnistuu Nykyinen yhteistoiminta Kunnallistekniikan yksiköllä on yhteistyötä vesilaitoksen kaavoituksen, kasvatus- ja sivistystoimen, teknisen toimen hallinnon (tekninen johtaja) ja kuntakehityksen kanssa

24 Liite 1.3 Kaavoitustoimi Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työ keskeytyy ulkoisten asiakkaitten palvelutarpeen vuoksi Front Office Jos työpisteellä ei voi keskittyä, ei tarjolla ole toista vaihtoehtoista hiljaisen työn tilaa. Neuvottelutilojen tulisi olla enemmän Taukotilaa voisi olla enemmän Arkisto- ja varastotilaa tulisi olla enemmän Työpisteissä on oltava tilaa piirustusten käsittelyä varten Kirjamateriaaleille tulisi olla nykyistä enemmän säilöntätilaa Kopiolaitoksen tulisi olla nykyistä isompi ja ilmastoitu Työpisteiden äänieristyksiin tulee kiinnittää enemmän huomiota Etätyö ei ole mahdollista VPN:n yhteyden käyttöä tulisi kehittää (mahdollistaisi etätyön) Verkkopalaverien järjestäminen tulisi mahdollistaa Tietokoneohjelmien toimivuutta tulisi kehittää Teknistä tukea tulisi olla saatavilla paremmin Muutostoiveet yhteistoimintaan Front Office -piste lupahakemuksien täyttöä ja neuvontaa varten Vesihuoltolaitoksen toivotaan tulevaisuudessa olevan lähempänä kunnallistekniikan suunnittelun yksikköä

25 Tietohallinto Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Yhteistyö sujuu täällä tehokkaasti Tässä ympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työpaikalla vallitsee positiivinen asenne Tässä työympäristössä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä 90 % suoritetaan työpisteellä 10 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Pöytäkoneet ovat hyvin varusteltuja Verkkopalaverimahdollisuus järjestettävissä Etätyö on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Tietohallinnolla on yhteistyötä eniten teknisen toimen (Kunnantalon 3. kerros) kanssa

26 Tietohallinto Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Liite 1.3 Työ keskeytyy ulkoisten asiakkaitten palvelutarpeen vuoksi Asiakkaat voivat kulkea tiloihin klo 8 16 aikana, joka aiheuttaa keskeytyksiä työnteossa Jos työpisteellä ei voi keskittyä, tarjolla ei ole vaihtoehtoista hiljaisen työn tilaa. Työympäristö on rauhaton muu henkilökunta kulkee B-siiven ulko-oven kautta Kunnantalon sisäisen tiedonkulkua tulisi parantaa muutto Kunnantalon tiloihin? Neuvottelutiloja tulisi olla enemmän Tilat on varusteltava työtestauksen mahdollistavalla työpisteellä Työpisteiden lähettyvillä tulisi olla enemmän tilaa lyhytaikaiselle säilytykselle Yksiköllä tulisi olla oma taukotila Varastotilaa tulisi olla enemmän mm. poistettavaa tietotekniikkaromua varten Tavaroiden kuljetuksen mahdollistamiseksi tulisi olla lastauslaituri Konesalin ulkojäähdytin aiheuttaa melua Juomavesi on käyttökelvotonta WC-tiloja tulisi olla enemmän

27 Liite 1.3 Tietohallinto Sähkö- ja kaapelointiverkko tulisi uusia CAT 6 Runkoverkossa on ongelmia, esim. maadoituksen kanssa Keskustan kunnan omistamien tilojen välinen runkokaapelointi tulisi uusia Langattoman verkon tulisi olla kaikkien käytettävissä Varavoiman käyttöä tulee miettiä (kaksi eri runkoa virta- ja datapistokkeille) Muutostoiveet yhteistoimintaan Muutto kunnantalon tiloihin

28 Yleisjohto ja hallinto Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työpaikalla vallitsee positiivinen asenne Tässä ympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työympäristössä voi löytää paikan, jossa voi keskustella tai puhua puhelimessa asioista, joita ei halua toisten kuulevan Työympäristössä on välitön ja mukava tunnelma Työstä 80 % suoritetaan työpisteellä 20 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Valaistuksessa on hyvät säätöominaisuudet Työskentelytilaa on riittävästi Lyhytaikaista säilytystilaa on tarpeeksi Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta VPN:n käyttö onnistuu Etätyö on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Yleisjohdolla ja hallinnolla on yhteistyötä eniten kuntakehityksen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

29 Liite 1.3 Yleisjohto ja hallinto Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Ei kehitettävää oman huoneen oven ollessa kiinni, työn rauhalliselle tekemiselle on edellytykset Neuvottelutilojen tulisi olla enemmän Intranetin käytettävyyttä tulisi kehittää Teknistä tukea tulisi olla saatavilla paremmin Muutostoiveet yhteistoimintaan Toimialajohdon toivotaan olevan lähempänä yleisjohtoa ja hallintoa

30 Talous ja henkilöstö Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työpaikalla vallitsee positiivinen asenne Työympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työympäristön työkulttuuri on hyvä Yhteistyö sujuu täällä tehokkaasti Työstä 80 % suoritetaan työpisteellä 20 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Valaistuksessa on hyvät säätöominaisuudet Työskentelytilaa on riittävästi Lyhytaikaista säilytystilaa on tarpeeksi Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Etätyö on mahdollista Teknistä tukea on saatavilla Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Talous ja henkilöstöllä on yhteistyötä kaikkien toimialojen kanssa

31 Liite 1.3 Talous ja henkilöstö Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työympäristössä ei ole löydettävissä paikkaa, jossa voi keskustella tai puhua puhelimessa asioista, joita ei halua toisten kuulevan. Haasteeksi on muodostunut puheyksityisyyden puute nykyisissä tiloissa Työympäristö on rauhaton Neuvottelutilojen tulisi olla enemmän Valaistuksen säätömahdollisuuksia tulisi kehittää Intranetin käytettävyyttä tulisi kehittää Tietokoneohjelmien käytön toimivuutta tulisi kehittää VPN-yhteyden käyttöä tulisi kehittää Muutostoiveet yhteistoimintaan Käteiskassan käsittelypisteen sijoittaminen mahdollisesti ensimmäiseen kerrokseen

32 Liite 1.3 Yhteistä Vedon tunne huoneissa Huono ilmanlaatu Korkea lämpötila kesällä Matala lämpötila talvella Verkkopalaverien järjestäminen ei ole mahdollista Etätyö ei ole mahdollista kaikille Intranetin käyttö on haastavaa Teknistä tukea on saatavilla vaihtelevasti Liian vähän neuvottelutiloja

33 Liite 1.3

34 Analyysi (1 /3) Henkilökunnan halu työskennellä maisematoimistossa on vähäistä, toisaalta myöskään malleja, kokemusta tai tietoa avotiloista ja niiden hyvistä puolista tai todellisista ongelmista ei ole. Osalla henkilökunnasta tietoturva-aineiston käsittely muodostaa esteen työskentelylle avotoimistossa Maisematoimiston myönteisiä ominaisuuksia ei tunneta Merkittävä osa työstä on kyselyn perusteella neuvottelua tai tiimityötä. Työympäristö ei vastaa työn vaatimuksia. Osastoilla vapaasti liikkuvat asiakkaat häiritsevät työhön keskittymistä tarpeettoman paljon Osastojen sijoittuminen ei vastaa osastojen eikä asiakaspalvelun tarpeita Osastojen tilakäytön tehokkuus vaihtelee Työhuoneiden koko ja sijoittuminen ovat osittain sattumanvaraisia Työympäristö ei tue yksiköiden sisäistä kommunikaatiota, tiimityötä eikä neuvottelutarpeita kovin hyvin Työympäristö ei muodosta vetovoimatekijää rekrytoinneille Liite 1.3

35 Liite 1.3 Analyysi (2 /3) Tiloissa ei ole tarpeeksi neuvottelu- ja tiimityötilaa Työhuoneissa olevien neuvottelutilojen käyttöaste on alhainen Neuvottelupisteiden siirtäminen yhteiseen käyttöön lisäisi niiden käyttöastetta ja parantaisi rakennuksen tilatehokkuutta Yksiköissä tarvetta 4 6 henkilön tiimityö- /neuvotteluhuoneille Suuremmat neuvottelutilat voitaisiin keskittää 1. kerrokseen, jossa kävijäliikenteen ja kahvitarjoilun järjestäminen on helpompaa Ruokailutilan neuvottelukäyttöä on mahdollista kehittää Valtuustosalin käyttöaste on alhainen. Neuvottelutiloina se tukisi kunnantalon päivittäistä toimintaa. Sisäilman taso on heikko vanhoista normeista ja alkuperäisestä IVratkaisusta johtuen Serverien siirto kellariin lisää lähiarkistotilaa 1. kerroksessa

36 Liite 1.3 Analyysi (3 /3) Osastojen sijoittelu ei vastaa toiminnan tarpeita Nykyisellään asiakaspalvelu on hajautunut koko rakennukseen Asiakkaiden hallitsematon liikkuminen haittaa työskentelyrauhaa ja muodostaa turvallisuusriskin Osa asiakaspalvelusta voitaisiin siirtää helposti tavoitettavaan palvelupisteeseen, josta asiakas voidaan ohjata tarvittaessa eteenpäin Asiakaspalvelu vaatii toimivaa yhteyttä yksikön arkistoon ja henkilökuntaan Jos asiakaspalvelu sijaitsee kauempana, saattaa yhteys omaan palveluun katketa Paras ratkaisu olisi se, että yksiköt, joilla on paljon asiakaspalvelua, sijoittuisivat 1. kerrokseen

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 1(28) 2.10.12 TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 2(28) Sisällysluettelo 0 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Hankkeen lähtökohdat... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3

Lisätiedot

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖ- TYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Hannu Koskela Työterveyslaitos 13.3.2013 Haapakangas ym. 0 Tausta

Lisätiedot

Yhteydet. Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

Yhteydet. Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä MÄKITORPANTIE 3 Yhteydet Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä Mäkitorpantie 3 sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Kehä 1:n ja Tuusulanväylän läheisyys mahdollistavat kätevän ja jouhevan

Lisätiedot

Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä. Sisäilmastoseminaari 2017

Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä. Sisäilmastoseminaari 2017 Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä Arto Rauta - toimistotilojen konseptikehittäjä Kyselyn sisältö akustiikan osalta: Ecophon (Arto Rauta, Jyrki Kilpikari ja

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN Sisäilmastoseminaari 2012 1 AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Jukka Keränen, David Oliva, Hannu Koskela, Esa Sandberg*, Seija

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Tulevaisuuden työympäristöt

Tulevaisuuden työympäristöt Tulevaisuuden työympäristöt Green Office-aamukahvit/ Ilmatieteen laitos ja Senaatti-kiinteistöt Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Muutoksesta Tilatehokkuudesta Toimitilakustannuksista Etä-/joustotyöstä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

You don t get an office. You get cargo pants. Tilat, käyttäjät ja ympäristö

You don t get an office. You get cargo pants. Tilat, käyttäjät ja ympäristö You don t get an office. You get cargo pants. Tilat, käyttäjät ja ympäristö Päivi Hietanen, Työympäristöpäällikkö Energiatehokkuuskoulutus 7.10.2014 Kestävä kehitys Ekologinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys

Lisätiedot

Tilakysely, Rovakatu (N=12)

Tilakysely, Rovakatu (N=12) Tilakysely, Rovakatu Perusraportti (N=12) PoskeLapin työkokous k 1162013 11.6.2013 1. Kokoustila on pyritty rauhoittamaan ruokatauoille klo 12-12.30 välisenä aikana. Onko ruokailuille varattu aika mielestäsi

Lisätiedot

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS TIETOTYÖN TUOTTAVUUS 1. Teetkö oikeita asioita? mitkä tehtävät luovat arvoa asiakkaalle? 2. Teetkö asiat oikein? tehokkaasti,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

LIIKKUVA HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO. 17.5.2006 Workplace-seminaari

LIIKKUVA HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO. 17.5.2006 Workplace-seminaari LIIKKUVA HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO 17.5.2006 Workplace-seminaari Virpi Ruohomäki & Satu Koivisto Distributed Workplace (dwork) BIT Tutkimuskeskus Teknillinen korkeakoulu Miksi organisatorinen näkökulma?

Lisätiedot

Hoitohenkilökunnan kokemukset sisäympäristöstä Tampereen yliopistosairaassa

Hoitohenkilökunnan kokemukset sisäympäristöstä Tampereen yliopistosairaassa Hoitohenkilökunnan kokemukset sisäympäristöstä Tampereen yliopistosairaassa Valtteri Hongisto 1, Riikka Helenius 2 ja Isto Nordback 3 1 Turun ammattikorkeakoulu, sisäympäristön tutkimusryhmä 2 Työterveyslaitos,

Lisätiedot

TOIMISTOJEN KOETUT ÄÄNIOLOSUHTEET - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO. Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen* ja Valtteri Hongisto

TOIMISTOJEN KOETUT ÄÄNIOLOSUHTEET - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO. Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen* ja Valtteri Hongisto - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen ja Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio Turun yliopisto, psykologian laitos Lemminkäisenkatu 14-18

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Sisäilmastoseminaari 2013 123 KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto, Hannu Koskela Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

Tekn.ltk Kokoukseen OVK II seurantaa havainnollistava esitys Tilakeskus

Tekn.ltk Kokoukseen OVK II seurantaa havainnollistava esitys Tilakeskus Tekn.ltk 20.9.2017 Kokoukseen OVK II seurantaa havainnollistava esitys Tilakeskus SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN INVESTOINNIT, SEURANTA TOTEUNUT JA KOHTEET 1.1.2017 31.8.2017 BUDJETOITU 1.200.000,00 JOKELAN

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työn vaarojen arviointi ja terveydellisten olojen tarkastus koulussa ja oppilaitoksessa. Timo Välimäki

Työn vaarojen arviointi ja terveydellisten olojen tarkastus koulussa ja oppilaitoksessa. Timo Välimäki Työn vaarojen arviointi ja terveydellisten olojen tarkastus koulussa ja oppilaitoksessa 1 VnaA 338 / 2011 12 Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön

Lisätiedot

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Arto Rauta 1, Maarit Kahila 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 Helsinki arto.rauta@saint-gobain.com 2 Mapita Oy Kanavaranta

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto

Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 14.9.2016 Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin asumisneuvonta Asiakkuuden päättyminen Seuranta: - 6-24 kk - Tapaamisia

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S

VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S Oh Heidi Mielonen 2.11.2015 VANHUSPSYKIATRIAN OSASTO 55 Osastomme on 15-paikkainen suljettu osasto Osastollamme hoidetaan psykiatristen potilaiden lisäksi muistipotilaita,

Lisätiedot

TILAVISION TAVOITTEET

TILAVISION TAVOITTEET TILAVISION TAVOITTEET TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN JA JULKISTEN RAKENNUSTEN MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMINEN TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN TYÖN TUOTTAVUUDEN KÄYTTÖ- KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN ASUINRAKENTAMISEN

Lisätiedot

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Peruskoulun etäopetus Turussa Alkanut 2008 Käynnistäjänä VIRTA-hanke Välineenä Adobe Connect Oppiaineet A2-ranska A2-ruotsi A2-espanja Ortodoksiuskonto Tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely Kokonaisvastaajamäärä: 59 1. Ulkoalueen hoitotyöt Kysymykseen vastanneet: 58 Huolehdimme koneaurauksesta ja

Lisätiedot

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä Asiakaspalvelun kuulumiset Talpapäivä Asiakaspalvelu 1.6.2017 alkaen Asiakaspalvelun tehtäväkenttä laajenee 1.6.2017 Taloushallintopalvelun asiakaspalveluun keskitetään Helsingin kaupungin talouden ja

Lisätiedot

MODULE. Tilat tarpeiden mukaan

MODULE. Tilat tarpeiden mukaan MODULE Tilat tarpeiden mukaan Tilat tarpeiden mukaan Meteli, keskittymisvaikeudet ja yksityisyyden puute ovat yleisiä ongelmia useissa avokonttoreissa. Tällaiset toimitilat eivät palvele työtehtäviinsä

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

MONIPAIKKAINEN VIRASTO projekti

MONIPAIKKAINEN VIRASTO projekti MONIPAIKKAINEN VIRASTO projekti BIT Tutkimuskeskus Työpsykologian ja johtamisen yksikkö Teknillinen korkeakoulu Yhteyshenkilö: Tutkimuspäällikkö Anu Sivunen, +358 40 735 4279, anu.sivunen@tkk.fi MoVi-projekti:

Lisätiedot

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2014

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2014 Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tilojen käyttäjien tyytyväisyys Otaniemen, Töölön ja Arabian kampusten tiloihin

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen monipaikkaisen työn toimitila- ja työympäristökonsepti Toimitilakonseptikoulutus esimiehille

Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen monipaikkaisen työn toimitila- ja työympäristökonsepti Toimitilakonseptikoulutus esimiehille Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen monipaikkaisen työn toimitila- ja työympäristökonsepti Toimitilakonseptikoulutus esimiehille 18.2.2014 Seppo Sulku 1 Toimitilakonsepti Tilat Tekniikka Työskentely

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : henkilökunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-11 MUUNNELTAVAT TILAT s 12 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus sijoittuu Pitäjänmäen keskeiselle

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Kia Koponen. Muotoilun ko / Sisustusarkkitehtuuri KQ12S1SA Metropolia AMK. Malmin pyöräkeskus Projekti 1: Kiintokaluste VIISTE 22/05/2014

Kia Koponen. Muotoilun ko / Sisustusarkkitehtuuri KQ12S1SA Metropolia AMK. Malmin pyöräkeskus Projekti 1: Kiintokaluste VIISTE 22/05/2014 Kia Koponen Muotoilun ko / Sisustusarkkitehtuuri KQ12S1SA Metropolia AMK Malmin pyöräkeskus Projekti 1: Kiintokaluste VIISTE 22/05/2014 Malmin monet kasvot Malmi ennen 1950 Malmi 1980-89 Uusi ja tuleva

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

B-osa Meijerikatu. A-osa C-osa Terveyskeskus Veljeskoti. Ilvolanpirtti

B-osa Meijerikatu. A-osa C-osa Terveyskeskus Veljeskoti. Ilvolanpirtti B-osa Meijerikatu A-osa C-osa Terveyskeskus Veljeskoti R2 Ilvolanpirtti KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TILAT JA PINTA-ALAT 1.KRS 375 m2 3.KRS 976 M2 PK 800 m2 1.KRS 980 m2 UUDISRAKENNUS 1-4 KERROSTA KÄYTETTÄVISSÄ

Lisätiedot

Toimivat esteettömät työtilat: case THL

Toimivat esteettömät työtilat: case THL Toimivat esteettömät työtilat: case THL ESKEN verkostoseminaari 18.3.2015 Mikko Nissinen, THL Kai Rajakaltio, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy 19.3.2015 THL 1 THL:n tehtävänä on tutkia, seurata ja

Lisätiedot

Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus

Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus Jari Laine 1, Markku Lätti 1, Petri Palmu 2, Rauno Pääkkönen 3, Jari Pekka Suokas 2, Tapio Toivonen 4, Veli Matti

Lisätiedot

Avaimet yrityksesi uuteen kotiin

Avaimet yrityksesi uuteen kotiin Toimitilahakijan opas Avaimet yrityksesi uuteen kotiin Toimitilahaku alkaa kahdesta peruskysymyksestä: mihin haluatte muuttaa ja kuinka monta työpistettä yrityksenne tarvitsee? Oikeanlainen työympäristö

Lisätiedot

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Tuusulan uusi intranet Kaiku Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Intranet-projekti Tuusulassa Projekti käynnistyi elokuussa 2014 ja intranet julkaistiin huhtikuussa 2015 pääkäyttäjien ja ylläpitäjien koulutuksia

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-10 MUUNNELTAVAT TILAT s 11-12 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ s 13 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (1) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (1) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI () Virastopäällikkö LUONNOS 5.5.07 Tilakeskus Asiakaspäällikkö Anne Löfström PL 3 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston Lännen palvelualueen Läntisen

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Tutkimuslaitosseminaari #244206 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Senaatti-kiinteistöt elää niin kuin opettaa Projektin tarkoitus Projektin

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

UTOPIA* 2016 Aalto ARTS/ SISUSTUSARKKITEHTUURI Venla Rautajoki/Markus Holste/Reetta Vartiala

UTOPIA* 2016 Aalto ARTS/ SISUSTUSARKKITEHTUURI Venla Rautajoki/Markus Holste/Reetta Vartiala UTOPIA* * 1.mahdoton haavekuvitelma 2. haaveellinen (maailmanparannus)suunnitelma. esim. Sydämensiirrot eivät enää ole utopiaa. Utopia ikuisesta rauhasta. Archigram 60-luvulle sijoittunut lehti, joka esitteli

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIASTA: Otetaan käyttöön uusia korvaavia palveluja ja palveluiden tuotantotapoja.

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Miten saamme aikaan paremman työpäivän?

Miten saamme aikaan paremman työpäivän? Ergonomia Better at work Miten saamme aikaan paremman työpäivän? > Antamalla perusarvojen ohjata työtämme > Paneutumalla ihmiseen ja hänen työympäristöönsä kokonaisuutena > Tarjoamalla ergonomiakeskeisiä

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

Re:meet Oy Kohti parempia kokouksia

Re:meet Oy Kohti parempia kokouksia Re:meet Oy Kohti parempia kokouksia Pääkaupunkiseudun tradenomit ry Pikkujoulut 21.11.2013 Esityksen sisältö Lämmittely Re:meet Oy ja Janne Orava Kokousdesigner pelastaa kokouksen Kohti parempia kokouksia

Lisätiedot

Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen

Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Johanna Varjo, Valtteri Hongisto, Henri Leppämäki*, David Oliva, Jukka Hyönä* Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010

RECONOS. Reconos Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2010 RECONOS Oy HENKILÖSTÖTUTKIMUS 21 Ky Puh: 9-6969 274 PL 8, Aleksanterinkatu 17 Fax: 9-6969 2741 HELSINKI E-mail: kari.ehari@reconos.fi Oy Henkilöstötutkimus 21 LOPPURAPORTTI 1.1.21 Oy ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Kalusteiden laadun ja määrän osalta vertailu tehdään seuraavin perustein:

Kalusteiden laadun ja määrän osalta vertailu tehdään seuraavin perustein: LIITE 2C TARJOUSTEN LAADULLINEN VERTAILU Kalusteiden laadun ja määrän osalta vertailu tehdään seuraavin perustein: 1. Ergonomia, säätömahdollisuudet ja koko- ja ikäerojen huomiointi (max. 5 pistettä) 2.

Lisätiedot

en käytä palvelua, en osaa sanoa (arvo: 3) jokseenkin mieltä (arvo: 1) (arvo: 2) 10,6% 13 28,5% 35 24,4% 30 11,4% 14 26,8% 33 17,9% 22 26,6% 98

en käytä palvelua, en osaa sanoa (arvo: 3) jokseenkin mieltä (arvo: 1) (arvo: 2) 10,6% 13 28,5% 35 24,4% 30 11,4% 14 26,8% 33 17,9% 22 26,6% 98 Hallinnon asiakaskysely vuonna esimiehille ja toimistohenkilökunnalle Kokonaisvastaajamäärä:. Strateginen ohjaus/prosessit Kysymykseen vastanneet: ) ) ) ) Kaupungin strategian siirtyminen kaupunkitasolta

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

TILOJEN KORJAUSASTEET VAIHTOEHTO A

TILOJEN KORJAUSASTEET VAIHTOEHTO A TILOJEN KORJAUSASTEET VAIHTOEHTO A MEIJERIKATU 1, TILOJEN KORJAUSASTE Neuvottelutilat 272 m2 80% YHTEENSÄ 272 m2 Riippuvaisuusosast o 120m2 80% VELJESKOTI, TILOJEN KORJAUSASTEET PK : 800 m2 Lääkekeskus

Lisätiedot