Tuusulan kunnantalon työprofiiliselvitys Liite 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunnantalon työprofiiliselvitys Liite 2"

Transkriptio

1 Tuusulan kunnantalon työprofiiliselvitys Liite 2 Liite 1.3 Työprofiilit Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja sivistystoimi Teknisen toimen hallinto Rakennusvalvonta Vesihuoltolaitos Kunnallistekniikka Maankäyttö- ja karttapalvelut Kaavoitustoimi Tietohallinto Yleisjohto ja hallinto Talous ja henkilöstö

2 Liite 1.3 Työprofiilit Työprofiilit on kartoitettu haastatteluiden ja sähköisten lomakkeiden avulla Työntekijöiltä tehtyjen kysymysten perusteella on kartoitettu hallintokuntien nykyiset työprofiilit

3 Liite 1.3 Workplace Management lomakepohja (1/4) Sosiaaliset tekijät 1. KYSYMYS: Mitä mieltä olet seuraavista työympäristöäsi koskevista väittämistä? WORKPLACE MANAGEMENT Asteikko: 1 täysin eri mieltä; 5 täysin samaa mieltä Paikka tuntuu rauhattomalta Työn tekemiselle on riittävä rauha Tämä ympäristö sopii työtehtävieni hoitamiseen Täällä oleminen sopii persoonallisuuteeni Tunnen kuuluvani tänne Tämän työympäristön työkulttuuri on hyvä Täällä on välitön ja mukava tunnelma Työpaikalla vallitsee positiivinen asenne Yhteistyö sujuu täällä tehokkaasti Tässä ympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Tunne, että tilassa on liikaa ihmisiä Tässä työympäristössä minulla mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Puheyksityisyyden puute Täällä on helppo löytää paikka, jossa voin keskustella tai puhua puhelimessa asioista, joita en halua toisten kuulevan Jos en pysty keskittymään omassa työpisteessäni, voin siirtyä helposti rauhallisempaan paikkaan työskentelemään

4 Workplace Management lomakepohja (2/4) Fyysiset tekijät Liite KYSYMYS: Kuinka paljon seuraavat työympäristöön liittyvät tekijät ovat haitanneet sinua työpisteessäsi kuluneen kuukauden aikana? Asteikko: 1 ei lainkaan; 5 erittäin paljon Veto Liian matala lämpötila (talvi) Liian korkea lämpötila (kesä) Huono ilmanlaatu Liian vähäinen valaistus Häikäisy, näyttöpääteheijastukset Valastuksen huono säätömahdollisuus Kalusteiden huonot säätömahdollisuudet Riittämätön säilytystila (lyhytaikainen säilytys) Riittämätön työskentelytila Epäjärjestys työtiloissa Liike näkökentässä, esim. ihmiset Pöly tai lika 3. KYSYMYS: Kuinka paljon seuraavat riittämättömät tilat ovat haitaneet työskentelyäsi viimeisen kuukauden aikana? Asteikko: 1 ei lainkaan; 5 erittäin paljon Arkistotilojen riittämättömyys Varastotilan riittämättömyys Taukotilan riittämättömyys Neuvottelutilojen riittämättömyys

5 Liite 1.3 Workplace Management lomakepohja (3/4) 4. KYSYMYS: Kuinka paljon seuraavat äänet ovat haitanneet keskittymistä työhösi kuluneen kuukauden aikana? Asteikko: 1 ei lainkaan; 5 erittäin paljon Ilmanvaihto, taustahumina Toimistolaitteiden ääni Puhelinten soiminen Puheäänet läheisistä työpisteistä Puheäänet yleisistä tiloista Kulkemisen äänet; askeleet, ovet Muiden työn äänet Pihalta tuleva melu Siivouksen äänet Runkoäänet 5. KYSYMYS: Kuinka paljon työympäristön äänet tai puutteellinen äänieristys ovat haitanneet suoriutumistasi seuraavissa tilanteissa? Asteikko: 1 ei lainkaan; 5 erittäin paljon Lukeminen, kirjoittaminen Ideointi, suunnittelu, ongelmien ratkaisu Puhelinkeskustelut, esim. asiakaspalvelu puhelimessa Yhteistyö ja keskustelu muiden työntekijöiden kanssa Luottamukselliset keskustelut esim. esimiehesi tai alaisesi kanssa

6 Liite 1.3 Workplace Management lomakepohja (4/4) Virtuaaliset tekijät 6. KYSYMYS: Miten työskentely onnistuu virtuaalisessa ympäristössä? Asteikko: 1 huonosti ; 5 oikein hyvin VPN:n käyttö on helppoa Verkkopalaverien järjestäminen onnistuu Etätyö on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Intranettien käyttö on vaivatonta Teknistä tukea on saatavilla Telakka-aseman käyttö Langattoman puhelimen käyttö Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan

7 Työprofiili-lomakepohja(1/1) Liite 1.3 Toimiala: Ajankäyttö Back Office Front office Kenen/Keiden kanssa? Muutostoiveet Tehtävä Työpiste Viikottaisesta työajasta käytetty aika (%) Neuvotteluhuone Taukotila Varasto Arkisto Monistamo Talon ulkopuolella Asiakaspalvelupiste Kenen/keiden kanssa? Muutostoiveet toimintaan Työ työpisteellä (puhelut jne.) 0 % ATK-sovellusperusteinen työskentely % Häiriötekijätön työskentely % Tietoturva-aineiston käsittely % Arkistomateriaalin käsittely % Yksikön sisäiset palaverit % Esimiehen ja alaisen väliset neuvottelut % Tiimityö % Asiakaspalvelu/Ulkoiset asiakkaat % Asiakaspalvelu/Sisäiset asiakkaat % Sidosryhmien väliset palaverit % Total 0,00 % Vuorovaikutus toimialojen välillä Kommunikointi samassa kerroksessa olevien kanssa Kommunikointi eri kerroksessa olevien kanssa

8 Sosiaali- ja terveystoimi Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Nykyinen ympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Kollegat ovat tavoitettavissa Yhteistyö sujuu tiloissa Työympäristön työkulttuuri on hyvä Työympäristössä työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä n. 70 % suoritetaan työpisteellä Työstä n. 30 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Valaistukselle on hyvät säätömahdollisuudet Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet VPN:n käyttö on helppoa Teknistä tukea on saatavilla Langattoman puhelimen käyttö onnistuu Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Intranetin käyttö on vaivatonta Nykyinen yhteistoiminta Sosiaali- ja terveystoimella on yhteistyötä lakipalveluiden, teknisen toimen hallinnon, tilakeskuksen, kuntakehityksen sekä konsernijohdon ja hallinnon kanssa

9 Sosiaali- ja terveystoimi Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työympäristö on rauhaton ja työ keskeytyy usein Jos omassa työpisteessä ei pysty keskittymään, ei vaihtoehtoista häiriötekijätöntä tilaa ole käytettävissä. Ilmanvaihto ei riitä, mikäli ovet ovat kiinni. Liite 1.3 Neuvottelu-, varasto- ja taukotilaa tulee olla lisää Työskentelytilaa tulee lisätä Lukollisia arkistokaappeja tulee lisätä Pölyä ja likaa esiintyy Pihalta tulevan melun eristämiseen tulee kiinnittää huomiota Intranetin käyttöä tulisi kehittää helppokäyttöiseen suuntaan Etätyön järjestäminen tulisi olla mahdollista Verkkopalaverien järjestäminen tulisi olla mahdollista Teknistä tukea tulisi olla enemmän saatavilla Muutostoiveet yhteistoimintaan Kaavoitustoimi ja taloushallinto toivotaan lähemmäksi sosiaali- ja terveystoimea

10 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Kasvatus- ja sivistystoimi Liite 1.3 Työnteolle on riittävä rauha Yhteistyö sujuu tehokkaasti Nykyisessä työympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työympäristön työkulttuuri on hyvä Työstä n. 80 % suoritetaan työpisteellä Työstä n. 20 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Lähiarkistoa käytetään paljon Kalusteet ovat säädettävissä Etätyö on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Teknistä tukea on saatavilla Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Kasvatus- ja sivistystoimella on yhteistyötä lakipalveluiden, tilakeskuksen, ruokahuollon, sosiaaliterveystoimen (oppilashuolto) kanssa

11 Kasvatus- ja sivistystoimi Liite 1.3 Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Oman työpisteen ollessa rauhaton, korvaavaa hiljaista tilaa ei ole tarjolla Neuvottelu- ja varastotilaa tarvitaan lisää Pieniä neuvottelutiloja tarvitaan Häiriötön kokoustila, riittävän suuri yksikölle, ei kahvihuoneen yhteydessä, kiinteät av- laitteet Tiloissa on epäjärjestystä Työpisteakustiikan parantaminen Pyrkiminen meluttomiin neuvottelutiloihin Kokoustilan viihtyisyyttä tulee kehittää ja taukotila tulee olla erillään kokoustilasta Intranetin käytön tulisi olla helpompaa Etätyön järjestämisen tulisi olla mahdollista Verkkopalaverien järjestämisen tulisi olla mahdollista Muutostoiveet yhteistoimintaan Tilakeskusta, kaavoitusta ja tietoturvahallintoa toivotaan lähemmäksi kasvatus- ja sivistystoimea

12 Teknisen toimen hallinto Nykytilanne hyvät ominaisuudet Liite 1.3 Nykyinen ympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Kollegat ovat helposti tavoitettavissa Yhteistyö sujuu tiloissa tehokkaasti Työympäristössä työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä n. 80 % suoritetaan työpisteellä Työstä n. 20 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet VPN:n käyttö on helppoa Etätyön järjestäminen on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Intranetin käyttö on vaivatonta Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Teknisen toimen hallinnolla on yhteistyötä kunnan johdon, lautakuntien ja tilakeskuksen kanssa

13 Teknisen toimen hallinto Liite 1.3 Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Ei kehitettävää oman huoneen oven ollessa kiinni, työn rauhalliselle tekemiselle on edellytykset Neuvottelutilaa tarvitaan lisää, pieniä neuvottelutiloja Maisemakonttori nähdään hyväksyttävänä vaihtoehtona Teknistä tukea tulisi olla saatavilla enemmän Verkkopalaverien järjestäminen tulisi olla mahdollista Telakka-asemien hyödyntäminen Muutostoiveet yhteistoimintaan Tilakeskuksen päällikön siirtäminen teknisen toimen hallinnon yhteyteen

14 Rakennusvalvonta Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työtoverit on helppo tavoittaa Mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työympäristössä on välitön ja mukava tunnelma Työympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työstä 30 % suoritetaan työpisteellä Työstä 70 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Työskentelytilaa on riittävästi omalla työpisteellä Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Rakennusvalvonnalla on yhteistyötä karttapalveluiden, mittaustoimen, kaavoituksen ja kunnallistekniikan kanssa

15 Liite 1.3 Rakennusvalvonta Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Vilkas asiakaspalvelu keskeyttää työrauhan (ovikellon jatkuva soiminen) Front Office -tiski palvelemaan kuntalaisia Välioven avaaminen asiakkaille keskeyttää työnteon Lyhytaikaiselle säilytykselle tulisi olla enemmän tilaa Lähiarkistotilaa tarvitaan lisää Neuvottelutilaa tarvitaan lisää Työpisteiden äänieristävyys tulisi ottaa huomioon Teknistä tukea tulisi olla saatavilla enemmän Verkkopalaverien järjestäminen tulisi olla mahdollista Etätyö ei ole tällä hetkellä mahdollista Muutostoiveet yhteistoimintaan Vesihuoltolaitoksen toivotaan olevan lähempänä

16 Vesihuoltolaitos Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työn tekemiselle on riittävä rauha Työympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Työympäristön työkulttuuri on hyvä Yhteistyö sujuu tehokkaasti Työympäristö työtoverit on helppo tavoittaa Työstä n. 85 % suoritetaan työpisteellä Työstä n. 15 % suoritetaan neuvotteluhuoneessa tai taukotilassa Lähiarkisto on tärkeä Arkisto-, varasto- ja taukotilaa on tarpeeksi Langattoman puhelimen käyttö onnistuu Teknistä tukea on saatavilla Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Teknisen toimen hallinnolla on yhteistyötä kunnallistekniikan suunnittelun ja rakennusvalvonnan kanssa

17 Liite 1.3 Vesihuoltolaitos Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Asiakaspalvelu keskeyttää työrauhan Front Office -tiski palvelemaan kuntalaisia (Kunnallistekniikan liittymislomakkeet ja neuvonta) Neuvottelutiloja tulee lisätä Pöly ja lika haittaavat ympäristössä Kalusteiden säätöominaisuuksia tulee kehittää Intranetin käytettävyyttä tulisi kehittää Tietokoneohjelmien käytettävyyttä tulisi kehittää Etätyön mahdollisuuksia tulisi lisätä Muutostoiveet yhteistoimintaan Vesihuoltolaitoksen toivotaan tulevaisuudessa olevan lähempänä teknistä toimea

18 Liite 1.3 Kunnallistekniikka Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Yhteistyö sujuu tiloissa hyvin Työympäristössä työtoverit on tavoitettavissa Nykyisessä työympäristössä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä 85 % suoritetaan työpisteellä 15 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Lähiarkisto on tärkeä ja sitä hyödynnetään paljon Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Pöytäkoneet ovat hyvin varusteltuja Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Intranetin käyttö onnistuu Nykyinen yhteistoiminta Kunnallistekniikan yksiköllä on yhteistyötä vesilaitoksen kaavoituksen, kasvatus- ja sivistystoimen, teknisen toimen hallinnon (tekninen johtaja) ja kuntakehityksen kanssa

19 Liite 1.3 Kunnallistekniikka Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työ keskeytyy ulkoisten asiakkaitten palvelutarpeen vuoksi Front Office Jos työpisteellä ei voi keskittyä, ei tarjolla ole toista vaihtoehtoista hiljaisen työn tilaa. Neuvottelutilojen tulisi olla enemmän Taukotilaa voisi olla enemmän Arkisto- ja varastotilaa tulisi olla enemmän Työpisteissä on oltava tilaa piirustusten käsittelyä varten Kirjamateriaaleille tulisi olla nykyistä enemmän säilöntätilaa Kopiolaitoksen tulisi olla nykyistä isompi ja ilmastoitu Työpisteiden äänieristyksiin tulee kiinnittää enemmän huomiota Etätyö ei ole mahdollista VPN:n yhteyden käyttöä tulisi kehittää (mahdollistaisi etätyön) Verkkopalaverien järjestäminen tulisi mahdollistaa Tietokoneohjelmien toimivuutta tulisi kehittää Teknistä tukea tulisi olla saatavilla paremmin Muutostoiveet yhteistoimintaan Front Office -piste lupahakemuksien täyttöä ja neuvontaa varten Vesihuoltolaitoksen toivotaan tulevaisuudessa olevan lähempänä kunnallistekniikan suunnittelun yksikköä

20 Liite 1.3 Maankäyttö- ja karttapalvelut Nykytilanne hyvät ominaisuudet Tämä ympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Työn tekemiselle on riittävä rauha Yhteistyö sujuu täällä tehokkaasti Nykyisen työympäristön työkulttuuri on hyvä Nykyisessä ympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työstä 80 % suoritetaan työpisteellä 20 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Maankäyttö- ja karttapalveluilla on yhteistyötä vesilaitoksen, rakennusvalvonnan ja kuntakehityksen kanssa

21 Maankäyttö- ja karttapalvelut Liite 1.3 Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työ keskeytyy ulkoisten asiakkaitten palvelutarpeen vuoksi Front Office Asiakkaat voivat kulkea tiloihin klo 8 16 aikana, joka aiheuttaa keskeytyksiä työnteossa Front Office Jos työpisteellä ei voi keskittyä, tarjolla ei ole vaihtoehtoista hiljaisen työn tilaa. Työympäristö on rauhaton Neuvottelutiloja tulisi olla enemmän Kiinteitä työpisteitä tulee olla enemmän Tilat on varusteltava pienellä neuvottelun mahdollistavalla kalusteryhmällä Yksiköllä tulisi olla oma taukotila Rakennuksessa tulisi olla lepohuone Varasto- ja arkistotilaa tulisi olla enemmän nykyiset työpisteet toimivat lähiarkistona mm. kiinteistöveroluettelolle Valaistuksen säätömahdollisuuksia tulisi kehittää Työpisteissä oltava tilaa papereiden käsittelyä varten, etenkin kartoille Pölyä ja likaa ympäristössä Kirjamateriaaleille tulisi olla nykyistä enemmän tilaa Kopiolaitoksen tulisi olla nykyistä isompi ja ilmastoitu

22 Liite 1.3 Maankäyttö- ja karttapalvelut Verkkopalaverien järjestäminen tulisi mahdollistaa Tietokoneohjelmien käytön toimivuutta tulisi kehittää Etätyö ei ole mahdollista Teknistä tukea tulisi olla saatavilla paremmin Kaikkia ajantasakaavoja ei saada verkkoon vanhojen kaavojen merkintöjen epäselvyyksien takia Vakioitu sähköpostikoko ei riitä isojen tiedostojen siirtämiseen Verkkolevy on liian pieni Muutostoiveet yhteistoimintaan Front Office -piste lupahakemuksien täyttöä ja niiden neuvontaa varten Taustatyötila asiakaspalvelutiloihin. Maastohenkilökuntaa toivotaan nykyistä lähemmäksi

23 Liite 1.3 Kaavoitustoimi Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen Yhteistyö sujuu tiloissa hyvin Työympäristössä työtoverit on tavoitettavissa Nykyisessä työympäristössä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä 70 % suoritetaan työpisteellä 30 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Lähiarkisto on tärkeä ja sitä hyödynnetään paljon Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Pöytäkoneet ovat hyvin varusteltuja Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Intranetin käyttö onnistuu Nykyinen yhteistoiminta Kunnallistekniikan yksiköllä on yhteistyötä vesilaitoksen kaavoituksen, kasvatus- ja sivistystoimen, teknisen toimen hallinnon (tekninen johtaja) ja kuntakehityksen kanssa

24 Liite 1.3 Kaavoitustoimi Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työ keskeytyy ulkoisten asiakkaitten palvelutarpeen vuoksi Front Office Jos työpisteellä ei voi keskittyä, ei tarjolla ole toista vaihtoehtoista hiljaisen työn tilaa. Neuvottelutilojen tulisi olla enemmän Taukotilaa voisi olla enemmän Arkisto- ja varastotilaa tulisi olla enemmän Työpisteissä on oltava tilaa piirustusten käsittelyä varten Kirjamateriaaleille tulisi olla nykyistä enemmän säilöntätilaa Kopiolaitoksen tulisi olla nykyistä isompi ja ilmastoitu Työpisteiden äänieristyksiin tulee kiinnittää enemmän huomiota Etätyö ei ole mahdollista VPN:n yhteyden käyttöä tulisi kehittää (mahdollistaisi etätyön) Verkkopalaverien järjestäminen tulisi mahdollistaa Tietokoneohjelmien toimivuutta tulisi kehittää Teknistä tukea tulisi olla saatavilla paremmin Muutostoiveet yhteistoimintaan Front Office -piste lupahakemuksien täyttöä ja neuvontaa varten Vesihuoltolaitoksen toivotaan tulevaisuudessa olevan lähempänä kunnallistekniikan suunnittelun yksikköä

25 Tietohallinto Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Yhteistyö sujuu täällä tehokkaasti Tässä ympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työpaikalla vallitsee positiivinen asenne Tässä työympäristössä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin Työstä 90 % suoritetaan työpisteellä 10 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Pöytäkoneet ovat hyvin varusteltuja Verkkopalaverimahdollisuus järjestettävissä Etätyö on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Tietohallinnolla on yhteistyötä eniten teknisen toimen (Kunnantalon 3. kerros) kanssa

26 Tietohallinto Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Liite 1.3 Työ keskeytyy ulkoisten asiakkaitten palvelutarpeen vuoksi Asiakkaat voivat kulkea tiloihin klo 8 16 aikana, joka aiheuttaa keskeytyksiä työnteossa Jos työpisteellä ei voi keskittyä, tarjolla ei ole vaihtoehtoista hiljaisen työn tilaa. Työympäristö on rauhaton muu henkilökunta kulkee B-siiven ulko-oven kautta Kunnantalon sisäisen tiedonkulkua tulisi parantaa muutto Kunnantalon tiloihin? Neuvottelutiloja tulisi olla enemmän Tilat on varusteltava työtestauksen mahdollistavalla työpisteellä Työpisteiden lähettyvillä tulisi olla enemmän tilaa lyhytaikaiselle säilytykselle Yksiköllä tulisi olla oma taukotila Varastotilaa tulisi olla enemmän mm. poistettavaa tietotekniikkaromua varten Tavaroiden kuljetuksen mahdollistamiseksi tulisi olla lastauslaituri Konesalin ulkojäähdytin aiheuttaa melua Juomavesi on käyttökelvotonta WC-tiloja tulisi olla enemmän

27 Liite 1.3 Tietohallinto Sähkö- ja kaapelointiverkko tulisi uusia CAT 6 Runkoverkossa on ongelmia, esim. maadoituksen kanssa Keskustan kunnan omistamien tilojen välinen runkokaapelointi tulisi uusia Langattoman verkon tulisi olla kaikkien käytettävissä Varavoiman käyttöä tulee miettiä (kaksi eri runkoa virta- ja datapistokkeille) Muutostoiveet yhteistoimintaan Muutto kunnantalon tiloihin

28 Yleisjohto ja hallinto Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työpaikalla vallitsee positiivinen asenne Tässä ympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työympäristössä voi löytää paikan, jossa voi keskustella tai puhua puhelimessa asioista, joita ei halua toisten kuulevan Työympäristössä on välitön ja mukava tunnelma Työstä 80 % suoritetaan työpisteellä 20 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Kalusteissa on hyvät säätömahdollisuudet Valaistuksessa on hyvät säätöominaisuudet Työskentelytilaa on riittävästi Lyhytaikaista säilytystilaa on tarpeeksi Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta VPN:n käyttö onnistuu Etätyö on mahdollista Tietokoneohjelmien käyttö onnistuu eri päätteiltä Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Yleisjohdolla ja hallinnolla on yhteistyötä eniten kuntakehityksen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

29 Liite 1.3 Yleisjohto ja hallinto Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Ei kehitettävää oman huoneen oven ollessa kiinni, työn rauhalliselle tekemiselle on edellytykset Neuvottelutilojen tulisi olla enemmän Intranetin käytettävyyttä tulisi kehittää Teknistä tukea tulisi olla saatavilla paremmin Muutostoiveet yhteistoimintaan Toimialajohdon toivotaan olevan lähempänä yleisjohtoa ja hallintoa

30 Talous ja henkilöstö Liite 1.3 Nykytilanne hyvät ominaisuudet Työpaikalla vallitsee positiivinen asenne Työympäristössä työtoverit on helppo tavoittaa Työympäristön työkulttuuri on hyvä Yhteistyö sujuu täällä tehokkaasti Työstä 80 % suoritetaan työpisteellä 20 % suoritetaan neuvottelu- ja taukotilassa Valaistuksessa on hyvät säätöominaisuudet Työskentelytilaa on riittävästi Lyhytaikaista säilytystilaa on tarpeeksi Langattoman puhelimen käyttö on vaivatonta Etätyö on mahdollista Teknistä tukea on saatavilla Työntekijöiden sähköisiä kalentereita pääsee hyvin seuraamaan Nykyinen yhteistoiminta Talous ja henkilöstöllä on yhteistyötä kaikkien toimialojen kanssa

31 Liite 1.3 Talous ja henkilöstö Nykytilanne kehitettävät ominaisuudet Työympäristössä ei ole löydettävissä paikkaa, jossa voi keskustella tai puhua puhelimessa asioista, joita ei halua toisten kuulevan. Haasteeksi on muodostunut puheyksityisyyden puute nykyisissä tiloissa Työympäristö on rauhaton Neuvottelutilojen tulisi olla enemmän Valaistuksen säätömahdollisuuksia tulisi kehittää Intranetin käytettävyyttä tulisi kehittää Tietokoneohjelmien käytön toimivuutta tulisi kehittää VPN-yhteyden käyttöä tulisi kehittää Muutostoiveet yhteistoimintaan Käteiskassan käsittelypisteen sijoittaminen mahdollisesti ensimmäiseen kerrokseen

32 Liite 1.3 Yhteistä Vedon tunne huoneissa Huono ilmanlaatu Korkea lämpötila kesällä Matala lämpötila talvella Verkkopalaverien järjestäminen ei ole mahdollista Etätyö ei ole mahdollista kaikille Intranetin käyttö on haastavaa Teknistä tukea on saatavilla vaihtelevasti Liian vähän neuvottelutiloja

33 Liite 1.3

34 Analyysi (1 /3) Henkilökunnan halu työskennellä maisematoimistossa on vähäistä, toisaalta myöskään malleja, kokemusta tai tietoa avotiloista ja niiden hyvistä puolista tai todellisista ongelmista ei ole. Osalla henkilökunnasta tietoturva-aineiston käsittely muodostaa esteen työskentelylle avotoimistossa Maisematoimiston myönteisiä ominaisuuksia ei tunneta Merkittävä osa työstä on kyselyn perusteella neuvottelua tai tiimityötä. Työympäristö ei vastaa työn vaatimuksia. Osastoilla vapaasti liikkuvat asiakkaat häiritsevät työhön keskittymistä tarpeettoman paljon Osastojen sijoittuminen ei vastaa osastojen eikä asiakaspalvelun tarpeita Osastojen tilakäytön tehokkuus vaihtelee Työhuoneiden koko ja sijoittuminen ovat osittain sattumanvaraisia Työympäristö ei tue yksiköiden sisäistä kommunikaatiota, tiimityötä eikä neuvottelutarpeita kovin hyvin Työympäristö ei muodosta vetovoimatekijää rekrytoinneille Liite 1.3

35 Liite 1.3 Analyysi (2 /3) Tiloissa ei ole tarpeeksi neuvottelu- ja tiimityötilaa Työhuoneissa olevien neuvottelutilojen käyttöaste on alhainen Neuvottelupisteiden siirtäminen yhteiseen käyttöön lisäisi niiden käyttöastetta ja parantaisi rakennuksen tilatehokkuutta Yksiköissä tarvetta 4 6 henkilön tiimityö- /neuvotteluhuoneille Suuremmat neuvottelutilat voitaisiin keskittää 1. kerrokseen, jossa kävijäliikenteen ja kahvitarjoilun järjestäminen on helpompaa Ruokailutilan neuvottelukäyttöä on mahdollista kehittää Valtuustosalin käyttöaste on alhainen. Neuvottelutiloina se tukisi kunnantalon päivittäistä toimintaa. Sisäilman taso on heikko vanhoista normeista ja alkuperäisestä IVratkaisusta johtuen Serverien siirto kellariin lisää lähiarkistotilaa 1. kerroksessa

36 Liite 1.3 Analyysi (3 /3) Osastojen sijoittelu ei vastaa toiminnan tarpeita Nykyisellään asiakaspalvelu on hajautunut koko rakennukseen Asiakkaiden hallitsematon liikkuminen haittaa työskentelyrauhaa ja muodostaa turvallisuusriskin Osa asiakaspalvelusta voitaisiin siirtää helposti tavoitettavaan palvelupisteeseen, josta asiakas voidaan ohjata tarvittaessa eteenpäin Asiakaspalvelu vaatii toimivaa yhteyttä yksikön arkistoon ja henkilökuntaan Jos asiakaspalvelu sijaitsee kauempana, saattaa yhteys omaan palveluun katketa Paras ratkaisu olisi se, että yksiköt, joilla on paljon asiakaspalvelua, sijoittuisivat 1. kerrokseen