Suomalaisen turvesaunan vaikutukset vaihdevuosioireisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen turvesaunan vaikutukset vaihdevuosioireisiin"

Transkriptio

1 Suoseur Finnish Petlnd Society ISSN 9-57 Helsinki Suo 6(): Suo 9 6() Reserch notes 9 Suomlisen turvesunn vikutukset vihdevuosioireisiin The effects of Finnish pet sun on the climtic symptoms of women Leen Lrv & Riitt Korhonen Leen Lrv, Nistentutien erikoislääkäri Ainoklinikt Oy, Toijlntie 86, 785 Metsäkns, emil: Riitt Korhonen, Erikoistutkij emerit, Tilnhoitjnkri C 55, 79 Helsinki Turpeen hoitvt vikutukset ovt olleet tunnettuj jo stojen vuosien jn Keski- Euroopss, missä turvekylvyillä j turvehuteill on hoidettu reum j muit liikuntelinsiruksi j myös gynekologisi ongelmi. Turvesunominen on suomlinen turvehoitomuoto, mutt sen terveysvikutuksi ei ole iemmin tutkittu. Tässä pilottitutkimuksess selvitettiin turvesunomisen vikutuksi nisten vihdevuosioireisiin. Tutkimukseen osllistui 8 koehenkilöä, joill turvesunomisen vikutuksi selvitettiin kyselytutkimuksell. Kysely koski kikkin 7 vihdevuosiin liittyvää oirett, joiden vikeusstett kysyttiin potililt neliportisell steikoll ennen sunomist sekä päivän, viikon j viiden viikon kuluttu sunomisen jälkeen. Tulokset osoittivt, että vihdevuosioireet, kuten kuumt llot, yöhikoilu, sydänoireet, nukkumisvikeudet j ärtyneisyys vähenivät merkitsevästi turvesunomisen jälkeen. Myös muut oireet kuten virtsvivt sekä lihs- j nivelkivut vähenivät. Turvesun voidn pitää tehokkn itsehoitomuoton nisten vihdevuosioireiden lievittämiseksi. Avinsnt: hoitoturve, kuumt llot, sydänoireet, unettomuus, ärtyneisyys, lihs- j nivelkivut. Johdnto Turpeen hoitvt vikutukset ovt olleet tunnettuj jo stojen vuosien jn Keski-Euroopss, missä turvekylvyillä j turvehuteill on hoidettu reum j muit liikuntelinsiruksi j myös gynekologisi ongelmi. Turpeen hoitovikutuksi on tutkittu j tuloksi julkistu lähinnä sksnkielellä. Turvekylpyjä j muit turvehoitoj käytetään eniten Sksss, mutt myös Tšekissä, Puolss, Itävllss, Sveitsissä, Belgiss j Venäjällä. Suomliseksi turvehoidoksi on kehitetty turvesunominen, jok trkoitt, että keho nmioidn kokonn hoitoturpeell j olln sunn lämmössä minuutti, mikä on yleinen hoitoik turve- j vesiterpiss. Tämän pilottitutkimuksen trkoituksen oli selvittää turvesunomisen vikutuksi vihdevuosiongelmiin.

2 Lrv & Korhonen Aineisto j menetelmät Turvesunotus j tutkittvt vihdevuosioireet Tutkimus toteutettiin Vlkekoskell, Metsäknsn Aino-klinikll. Tutkimukseen osllistui 8 nist, joill oli vihdevuosioireit, mutt ei korvushoitoj. Osllistujt olivt iältään 6 -vuotiit. Ennen kokeen lku heille tehtiin ulträänitutkimus, joss todettiin, että khdeksn heistä oli menopussiss j kymmenen premenopussiss. Kksi vlituist joutui keskeyttämään kokeen, toinen hormonihoidon loittmisen tki j toinen henkilökohtisen esteen tki. Koehenkilöt kirjsivt itse vihdevuosioireit (kuumt llot, sydämen tykytys, unettomuus, msennus, ärtyneisyys ym., yhteensä 7 eri oirett) koskevn kyselykvkkeeseen oireidens voimkkuuden steikoll (=ei ollenkn, =jonkin verrn, =kohtlisesti, = voimkkit oireit, =hyvin voimkkt oireet) päivää ennen sunomisperiodin lku, päivä viimeisen kylpykerrn jälkeen sekä viikko j viisi viikko srjn lopetuksest. Turvesunss käytiin kksi kert viikoss kolmen viikon jn, eli yhteensä kuusi kert. Ennen sunomist juotiin kksi lsi vettä. Koehenkilöt punnittiin j heiltä mitttiin verenpine sekä ennen sunomist että sunn jälkeen. Ennen turpeen levitystä henkilöt peseytyivät j olivt hetken (n. 5 min) sunss, jott ihohuokoset vutuivt. Sen jälkeen levitettiin turvett pksu kerros (n. g m ) koko vrtlolle j myös hiuksiin (Kuv ). Sitten koehenkilöt olivt 5 6 steisess sunss (kosteus 55 %) minuutti. Sunomisen jälkeen juotiin yrttiteetä j levättiin minuutti. Kuv. Ennen turvesun hoitoturvett levitettiin tsisesti koko vrtlolle, jonk jälkeen sunottiin min 5 6 C steen lämmössä (Kuv: Riitt Korhonen). Fig.. The prticipnts smered themselves with proper lyer of therpeutic pet, nd then, styed in sun, heted to the temperture of 5 6 C, for minutes (Photo: Riitt Korhonen). Käytetyn hoitoturpeen ominisuudet Sunomisess käytettiin Ähtärissä tuotettu j Geologin tutkimuskeskuksess tutkittu Lehtopet-hoitoturvett, jok on peräisin Lehtoslonsuolt. Turve on rhksrturvett (SC, Sphgnum-Crex -pet), joss lisätekijöinä esiintyy kortteen (EQ, Equisetum), järviruo on (PR, Phrgmites), vrpujen (N, Nnolignidi) j puun. (L, Lignidi) jäännöksiä. Turpeen mtumisste on H8 von Post steikoll (H H), keskimääräinen hppmuus (ph) on 5,7, vesipitoisuus keskimäärin 88 % märkäpinost, tuhkpitoisuus on 6,7 % kuivpinost j rikkipitoisuus, % kuivpinost. Turpeen lämmönsitomiskyky eli lämpökpsiteetti on hyvä. Turvekylpyä vstv turve-vesiseos lkoi jäähtyä vst lähes puolen tunnin kuluttu mittuksen lkmisest. Kemillisen krkterisoinnin perusteell Lehtoslonsuon turpeess on humushppoj 8,5 %, fulvohppoj %, pektiiniä, %, selluloos 8,5 % hemiselluloos,7 %, humiinej j muit liukenemttomi inesosi on noin % turpeen kuivpinost.

3 Suo 6() Vikeusste /Degree of Difficulty Kuumt llot j yöhikoilu Hot flushes nd night sveting.9 Ennen hoito Sydämen tykytys Plpittion. c c.5.5 Univikeudet Sleep prolems.5 Ennen hoito Ärtyneisyys Irritility.9 c d c d c d.88.8 Ennen hoito dys fter 7 dys fter 5 dys fter Ennen hoito dys fter 7 dys fter 5 dys fter Kuv. Nisten vihdevuosioireiden (kuumt llot, sydänoireet, nukkumisongelmt j ärtyneisyys) keskimääräinen vikeusste päivää ennen turvesunhoitojen loittmist sekä, 7 j 5 päivää hoitojkson lopettmisen jälkeen. Vikeussteet: =ei oireit, =jonkin verrn, =kohtlisesti, = voimkkit oireit, =hyvin voimkkit oireit. Eri kirjimell merkityt luvut erovt tilstollisesti merkitsevästi (p<.5) toisistn. Fig.. The verge degree of difficultyof the climtic symptoms of women dy efore the serie of the pet sun session nd, 7 nd 5 dys fter the pet sun session. The study ws sed on the personl questionnire interview of the ptients. The degree of the difficulty: = no symptoms occur, =some symptoms, =moderte symptoms, =strong symptoms, =very strong symptoms. The vlues mrked with the different letters depict the sttisticlly significnt difference (p<.5) ccording to the Pired Student s t-test. Turpeen lkuinepitoisuudet ovt v. 997 Geologin tutkimuskeskuksen kemin lortorioss tehtyjen nlyysien mukn lhisi kuten yleensäkin suomlisiss turpeiss. Hitllisiksi luokiteltujen rsksmetllien, rseenin (As), cdmiumin (Cd), kromin (CR) nikkelin (Ni) j lyijyn (P) pitoisuudet ovt kikki lle määritysrjn. Nucken (979) ihmiskeholle hyödyllisiksi määrittelemiä lkuineit oli turpeess keskimäärin seurvi määriä: Alkuine pitoisuus mg/kg Mg 55 Mn Mo,57 Si <5 (lle määritysrjn) Cu 9,9 Fe 5,95 Zn,5 Ksviperäisiä estrogeenej Lehtoslonnevn turpeess on,9 miljoonsos (ppm).

4 Lrv & Korhonen Ennen hoito dys fter 7 dys fter 5 dys fter Vikeusste /Degree of Difficulty Virtsmistiheys Urinry frequency.5. c d.69.6 Lihs- j nivelkivut Musculosceletl pins. c..9 d.9 Ennen hoito dys fter 7 dys fter 5 dys fter Kuv. Potiliden virtsmisvivojen sekä lihs- j nivelkipujen vikeusste pävää ennen turvesunhoitojen loittmist sekä, 7 j 5 päivää hoitojkson lopettmisen jälkeen potilille tehdyn kyselytutkimuksen perusteell. Eri kirjimell merkityt luvut erovt tilstollisesti merkitsevästi (p<.5) toisistn. Fig.. The verge degree of difficulty of the urinry frequency nd musculoskeletl pins of ptients dy efore the series of the pet sun session nd, 7 nd 5 dys fter the pet sun session series. The study ws sed on the personl questionnire interview of the ptients. The degree of the difficulty: = no symptoms occur, =some symptoms, =moderte symptoms, =strong symptoms, =very strong symptoms. The vlues mrked with the different letters depict the sttisticlly significnt difference (p<.5) ccording to the Pired Student s t-test. Tulokset j päätelmät Tulosten mukn vihdevuosioireet kuten kuumien ltojen j yöhikoilun esiintyminen sekä sydänoireet (sydämen tykytykset), unihäiriöt j ärtyneisyys vähenivät turvesunjkson ikn merkittävästi lähes kikill osllistujill (Kuv ). Myös muut oireet kuten virtsvivt (virtsmistiheys) j lihs- j nivelkivut helpottivt potilill (Kuv ). Verenpine j pino eivät merkittävästi muuttuneet. Myöskään erilisten tulehdusten esiintymiseen turvesunomisell ei ilmennyt merkitsevää vikutust. Turvesunomisen vikutus oireiden vähenemiseen säilyi inkin seurvn kuukuden jn. Ainostn khdell koehenkilöllä oireet jtkuivt smnlisen edelleen sunomisperiodin jälkeen. Tulosten perusteell turvesunomist voidn suositell vihdevuosioireisiin itsehoitovihtoehton hormonikorvushoidolle. Hoidoksi voidn suositell turvesun kksi kert viikoss vähintään khden viikon jn kerrlln, jolloin positiiviset vikutukset voivt kestää jop kksi kuukutt. On kuitenkin syytä huomioid, että tämän tutkimuksen ineisto on pieni j lisätutkimuksi trvitn edelleen. Jtkotutkimuksiss on iheellist verrt tvllisen sunn j turvesunn vikutuksi keskenään. Kirjllisuus Lrv, L. & Korhonen, R. 8. A pilot study into the influence of the Finnish pet sun on the climcteric symptoms of women. in Frrel, C. & Feehn, J. (Edits.) Proceedings of the th Interntionl Pet Congress. After Wise Use The Future of Petlnds. p. 7 Nucke, W Untersuchungen für die Moortherpie. Zur stofflichen Zusmmensetzung moorfrischer Bdetorfe. Telm 9. s. 9 7

5 Suo 6() Summry: The effects of Finnish pet sun on the climtic symptoms of women A pilot study into the influence of the Finnish pet sun on the climtic symptoms of women ws mde in 8 t the pet sun in the Vlkekoski town in southern Finlnd. In this study ws found tht series of pet sun sessions cn result significnt decrese in undesired climcteric symptoms relted to menopuse, such s hot flushes nd night sweting, hert discomfort (plpittion), sleep prolems nd irritility. Moreover, generl decrese of urinry prolems nd joint nd musculr discomfort ws oserved. Therefore, the pet sun is n effective vrint of self-treting methods of menopusl symptoms on the climcteric symptoms of women. Key words: Blneology, hot flushes, hert discomfort, sleep prolems nd irritility, urinry prolems, joint nd musculr discomfort Received 6.., Accepted..

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden Heimo Meriö Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplveluiden tulevisuuskuvt Euroopn sosilirhsto Tvoite -ohjelm Tämä julkisu on toteutettu Euroopn sosilirhston (ESR) tuell ESR-julkisut -srj Päätoimittj

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Jni Vr 1,6, Olli Ohrnkämmen 2, Tommi Vsnkri 3,8, Mtti Snttil 2, Mikel Fogelholm 4, Elin Kokkonen 1, Jn Suni 3, Hrri Pihljmäki

Lisätiedot

...muita tärkeitä asioita. riskitestiä

...muita tärkeitä asioita. riskitestiä sex rugs &... ...muit tärkeitä sioit lkoholi lihominen liikenne tupkk liikunt + 2 riskitestiä nikotiini lkoholi? Mikä on yksi nnos? = = keskiolut, siieri, lonkero 0,33 l mieto viini 12 l väkevät 4 l Brenkku

Lisätiedot

Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat?

Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat? Turun kupunki Kupunkitutkimusohjelm TUTKIMUSKATSAUKSIA 1/2013 Miten julki ovt Turun julket tilt? Georg Vrn Tästä on kyse Julket tilt ovt keskeiä urbnille hyvvonille j yhä enemmän sekä tutkimuksen että

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen.

IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen. IKA JA TYOKUNTOIUU TKTIIL JA VAATTU- TOLLIUUDA AG AND FITN FOR WORK IN TXTIL AND LOTHING INDUTRY OlVi Mnninen NLJAMIfklty~ tyokuntoewlt s - RAPORT1tJAIRPORT Tmpere 151.2 tiiketlcudeliinen tudcimuskeslws

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23.1. Yleistä kunnoss- j käynnissäpidost Luku 23: Kunnonvlvont j huolto Nykyikisess tuotnnoss on käytettävyys eli prosessien jtkuv toimint tullut entistä tärkeämmäksi j keskeisemmäksi

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss 1.2.2010

Lisätiedot

MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI

MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikk Infrrkentmisen j kivnnisln työnjohdon koulutus (ESR) MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI Ari Tuomenlehto - 0 - Lusekkeen käsittelyä Luseke j lusekkeen rvo Näkyviin merkittyä

Lisätiedot

http://www.math.helsinki.fi/solmu/

http://www.math.helsinki.fi/solmu/ 1/2000 2001 http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Solmu Solmu Solmu 1/2000 2001 Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit

Lisätiedot

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015 1 MURICA PrTK:n ulkomnexcu 2015 CONTENTS Alkusnt 2 Excu lukuin 3 Vrinhnkint 4 Houston 7 Austin 9 Los Angeles 10 Sn Frncisco 12 Excufiiliksiä 14 Kuvpläjäys 16 ALKUSANAT Teksti: Ell Potk Excursio on nyt

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Riitta Kemppainen. Siitakkeen kannat ja viljelytekniikka

Riitta Kemppainen. Siitakkeen kannat ja viljelytekniikka Riitta Kemppainen Siitakkeen kannat ja viljelytekniikka Riitta Kemppainen Siitakkeen kannat ja viljelytekniikka Shiitake strains and cultivation technique Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ISBN

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat MAB: Monikulmiot Aluksi Tässä luvuss käsitellään pljon monikulmioit sekä muutmi tärkeimpiä esimerkkejä monikulmioiin liittyvistä leist. Näistä leist edottomsti tärkein ti inkin kuskntoisin on Pytgorn luse.

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

KUORSAUKSEN JA OBSTRUKTIIVISEN UNIAPNEAN ESIINTYMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJILLA SEKÄ UNIHÄIRIÖN MERKITYS AJOKYVYN KANNALTA

KUORSAUKSEN JA OBSTRUKTIIVISEN UNIAPNEAN ESIINTYMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJILLA SEKÄ UNIHÄIRIÖN MERKITYS AJOKYVYN KANNALTA TYÖSUOJELURAHASTO LOPPURAPORTTI Henkenro: 100344 UNIKUORMA KUORSAUKSEN JA OBSTRUKTIIVISEN UNIAPNEAN ESIINTYMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJILLA SEKÄ UNIHÄIRIÖN MERKITYS AJOKYVYN KANNALTA Markku Partinen

Lisätiedot

PITKIEN TYÖVUOROJEN VAIKUTUKSET HOITAJIEN PSYKOFYSIOLOGISEEN KUORMITTUMISEEN JA OSASTON TOIMINTAAN

PITKIEN TYÖVUOROJEN VAIKUTUKSET HOITAJIEN PSYKOFYSIOLOGISEEN KUORMITTUMISEEN JA OSASTON TOIMINTAAN PITKIEN TYÖVUOROJEN VAIKUTUKSET HOITAJIEN PSYKOFYSIOLOGISEEN KUORMITTUMISEEN JA OSASTON TOIMINTAAN Paavo Rautiainen Pro gradu - tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Tammikuu 2013

Lisätiedot

OHITUSLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN PITKITTYNEEN KIVUN YHTEYS MASENTUNEISUUTEEN JA AHDISTUNEISUUTEEN

OHITUSLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN PITKITTYNEEN KIVUN YHTEYS MASENTUNEISUUTEEN JA AHDISTUNEISUUTEEN OHITUSLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN PITKITTYNEEN KIVUN YHTEYS MASENTUNEISUUTEEN JA AHDISTUNEISUUTEEN Tiina Piironen Syventävien opintojen opinnäyte Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Maaliskuu 2014 Tampereen

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23 Näyttelyohjelmisto 24.2. 6.6.2010 Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide,

Lisätiedot

VAIHDEVUOSIEN MUUTTUVAT HOITOKÄYTÄNNÖT

VAIHDEVUOSIEN MUUTTUVAT HOITOKÄYTÄNNÖT VAIHDEVUOSIEN MUUTTUVAT HOITOKÄYTÄNNÖT Korhonen, Hanna Opinnäytetyö, Syksy 2006 Diakonia-Ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Sosiaali ja terveysalan koulutusohajelma,sairaanhoitaja AMK TIIVISTELMÄ Korhonen,

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Sari Majamaa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Naistentaudit tammikuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot