Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro /02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro 421-433938/02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista"

Transkriptio

1 Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro /02 suomennos ruotsin kielestä. 2 (7) TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz Institut für Umweltschutz und Energietechnik Institut für Umweltschutz und Energietechnik Raportti nro /02 Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista

2 Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro /02 suomennos ruotsin kielestä. 3 (7) Raportti nro /02 Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista Tilaaja: Clouth Gummiwerke AG Herr J. Frohn Geschäftsbereich Fördertechnik F + E Umwelttechnik Niehler Str Köln Toimeksiantonro, TÜV: /02 Toimeksianto vastaanotettu: Toimeksianto: Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton erilaisten haitallisten aineiden päästöjen tutkimus Käsittelijä: Dr. rer. nat. A. Wennemer Kemian, ympäristöanalyysien ja vaarallisten aineiden tutkimuksen Pääosasto - KST Sivumäärä: 7

3 Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro /02 suomennos ruotsin kielestä. 4 (7) Sisällysluettelo TILAAJA, TOIMEKSIANTONUMERO, TOIMEKSIANTO 1. Toimeksianto 2. Aineisto 3. Tutkimukset 3.1 Tutkittavan imeytysmaton valmistelut tutkimuskuntoon 3.2 Haitallisten aineiden uuttuminen DIN S-4:n mukaan 3.3 Säänaltistuskokeet (ulkotiloissa) 3.4 Imeytysmattojen säilytys tislatussa vedessä 4. Analyysi 4.1 Haitallisten aineiden uuttuminen DIN S-4:n (kohdan 3.2) mukaan 4.2 Säänaltistuskokeet (kohta 3.3)

4 Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro /02 suomennos ruotsin kielestä. 5 (7) 1. Toimeksianto TÜV Rheinland, Sicherheit und Umweltschutz GmbH (TSU) sai kirjallisen toimeksiannon Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimisesta. Tutkimusten tarkoituksena oli mitata haitallisten aineiden päästöjä kuormitetuista ja kuormittamattomista matoista eri uuttumisolosuhteissa. 2. Aineisto Tätä lausuntoa laadittaessa käytettiin seuraavaa aineistoa: DIN S-4, 10.84, eluoitumisen määritys vedessä DIN C-5, 01.84, ph:n määritys DIN C-8, 09.85, sähkönjohtokyvyn määritys DIN E-22, alkuaineen (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn ja Zr) määritys atomiemissiopektrometrillä induktiivisesti kytketyn plasman avulla (ICP-OES) DIN H-18, 02.81, hiilivetyjen määritys DIN H , orgaanisesti sidotun hiilen (TOC) kokonaismäärän määritys Yleiset jätevesien vesistöpäästöjä koskevat vähimmäisvaatimukset (Allgemeine Verwaltungsvorschriften über Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwässer in Gewässer), julkaistu jätevesiasetuksissa nro 1 46, Gemeinsames Ministerialblatt, Bundesministerium des Innern Neuvoston päivätty direktiivi uimaveden laadusta (76/160/ETY), uimavesi EY Neuvoston päivätty direktiivi juomaveden laadusta (L.229/11-29), juomavesi EY Juomavettä ja elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitettua vettä koskeva, päivätty asetus (Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe); TVO-BRD Hollannin päivätty juomavesiasetus, TVO-NL 3. TUTKIMUKSET Haitallisten aineiden uuttuminen kuormitetuista ja kuormittamattomista matoista määritettiin alla kuvattujen tutkimusten avulla. 3.1 Tutkittavan imeytysmaton valmistelut tutkimuskuntoon Kokeissa käytettiin uutta Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmattoa (kuormittamaton) ja testiöljyyn upotettua imeytysmattoa (kuormitettu). Matto upotettiin koetta varten kohdan 3.2 mukaan ml:aan testiöljyä neliötä kohti, muissa kokeissa ml testiöljyä neliötä kohti. Tämä vastaa suunnilleen 80 % ja 50 % valmistajan ilmoittamasta enimmäisimukyvystä. Testiöljyn koostumus: 35 tilavuusprosenttia dieselöljyä 35 tilavuusprosenttia parafiiniöljyä (C 10 C 20) 30 tilavuusprosenttia voiteluöljyä 15W Haitallisten aineiden uuttuminen DIN S-4:n mukaan Ensimmäisessä koesarjassa mitattiin joidenkin haitallisten aineiden uuttuminen kuormitetusta ja kuormittamattomasta matosta DIN S-4:n mukaan. Maton imevä osa leikattiin mittausta varten noin 10 mm 2 :n suuruisiksi kappaleiksi. 100 g materiaalista eluoitiin 24 tunnin ajan tislatussa vedessä.

5 Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro /02 suomennos ruotsin kielestä. 6 (7) Eluaatissa mitattiin taulukossa 1 ilmoitetut parametrit. Taulukko 1: eluaatin analyysi Kuormittamaton matto Kuormitettu matto ph 7.3 7,4 Johtokyky, µs/cm Hiilivedyt, mg/l 0,2 0,5 TOC, mg/l Sinkki, mg/l 1.8 4,5 3.3 Säänaltistuskokeet (ulkotiloissa) Toisessa koesarjassa mitattiin, miten paljon samoja haitallisia aineita huuhtoutui kuormitetusta/kuormittamattomasta Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmatosta säänaltistuskokeissa. Tällöin altistettiin kuormitetun ja kuormittamattoman maton 30 x 30 cm:n palasia sateelle elokuuta Lähtöparametrina käytettiin sadeveden mitattua hiilivetypitoisuutta. Tässä ja seuraavassa koesarjassa tutkittiin lähtöparametrina vain hiilivetyjen uuttumista. Voidaan olettaa, että muut tutkitut parametrit käyttäytyvät samalla tavalla uuttumisen yhteydessä. Taulukko 2: Hiilivetypitoisuus, mg/l, sadevedessä Koeaika kuormittamaton matto 1,5 mg/l kuormitettu matto 5,5 mg/l Taulukko 3: Koeaika Sadetta 3,7 mm 3.4 Imeytysmattojen säilytys tislatussa vedessä Hiilivetyjen uuttuminen kuormitetusta Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmatosta mitattiin myös seuraavissa kokeissa: 10 x 10 cm:n pala kuormittamatonta ja kuormitettua mattoa pidettiin kahden tunnin ajan 500 ml:ssa vettä. Näytteiden nouseminen pintaan estettiin vedellä täytetyillä astioilla. Kokeessa määritettiin käytetyn tislatun veden hiilivetypitoisuus. Taulukko 4: Koe tislatussa vedessä Hiilivetyjä: kuormittamaton matto 0,1 mg/l kuormitettu matto 0,2 mg/l

6 Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro /02 suomennos ruotsin kielestä. 7 (7) 4. ANALYYSI Kuten yllä kuvatusta kokeesta käy ilmi, Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmatosta uuttui eri määriä eri aineita. Vapautuneiden haitallisten aineiden määrittämistä varten voidaan viitata seuraaviin asetuksiin:? Yleiset jätevesien vesistöpäästöjä koskevat vähimmäisvaatimukset (Allgemeine Verwaltungsvorschriften über Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwässer in Gewässer). Tämä säännöstö vaihtelee eri teknisten alojen välillä. Tässä tapauksessa asianomaisia aloja ovat: Hiilivetyjen valmistus; 36. jätevesiasetus , hiilivetyjen raja-arvo 7 10 mg/l Metallin työstö; 40. jätevesiasetus , hiilivetyjen raja-arvo 10 mg/l? TVO-BRD ph 6,5-9,5; raja-arvo Sähkönjohtokyky µs/cm 20 C o :ssa, ohjearvo? juomavesi EY ph 6,5-8,5; ohjearvo Sähkönjohtokyky 400 µs/cm 20 C o :ssa, ohjearvo Liuenneet tai emulgoituneet hiilivedyt, 0,01 mg/l; suurin sallittu pitoisuus Sinkki 0,1 5,0 mg/l; ohjearvo? TVO-NL Liuenneet tai emulgoituneet hiilivedyt, 0,01 mg/l; raja-arvo Mineraaliöljy 0,01 mg/l; raja-arvo ph 7 9,5; raja-arvo Sähkönjohtokyky µs/cm 20 C o :ssa, raja-arvo Sinkki 0,1 5,0 mg/l; ohjearvo? Uimavesi EY Mineraaliöljy, <=0,3 mg/l, ohjearvo ph 6 9; raja-arvo Alla analysoidaan kukin koetulos erikseen. 4.1 Haitallisten aineiden uuttuminen DIN S-4:n (kohdan 3.2) mukaan Mainittujen juomavesiasetusten mukaiset ph:n, sähkönjohtokyvyn ja sinkkipitoisuuden raja-arvot alitetaan. Hiilivetyarvot ovat EY:n uimavedelle asettamien hyväksyttyjen arvojen rajoissa ja selvästi ohjeiden Yleiset jätevesien vesistöpäästöjä koskevat vähimmäisvaatimukset antamia raja-arvoja pienemmät. 4.2 Säänaltistuskokeet (kohta 3.3) Säänaltistuskokeissa imeytysmatot saivat olla sateessa todellisissa oloissa. Kriittisen parametrin, sadeveden hiilivetypitoisuuden, arvot täyttävät ohjeiden Yleiset jätevesien vesistöön päästöjä koskevat vähimmäisvaatimukset asettamat vaatimukset, jotka koskevat esimerkiksi hiilivetyjen valmistuspaikoista ja metallin työstöstä lähtöisin olevaa jätevettä. Kölnissä 26. elokuuta 1994 nimikirjoitus Dr. rer. nat. A. Wennemer

Kansalaisnäytteet paljastavat vakavia puutteita Talvivaaran valvonnassa

Kansalaisnäytteet paljastavat vakavia puutteita Talvivaaran valvonnassa 1 Kansalaisnäytteet paljastavat vakavia puutteita Talvivaaran valvonnassa Seuraavassa taulukossa on Ylä-Lumijärven keltaisen herkkäliikkeisen sekä sen alla olevan sakan koostumus kiintoainetta kohden.

Lisätiedot

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna M., Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija Talousveden laatu Suomessa vuosina 1984-2006 Vesi-Instituutin julkaisuja 2 TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET KOMISSIO. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2009/567/EY) (7) Sen vuoksi päätös 1999/178/EY olisi korvattava.

PÄÄTÖKSET KOMISSIO. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2009/567/EY) (7) Sen vuoksi päätös 1999/178/EY olisi korvattava. L 197/70 Euroopan unionin virallinen lehti 29.7.2009 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti KOMISSIO

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti KOMISSIO L 133/29 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 15 päivänä toukokuuta 2002, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille ja päätöksen 1999/178/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvonpesulat

Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvonpesulat Joutsenmerkin kriteerit Ajoneuvonpesulat Versio 2.3 14. kesäkuuta 2007 31. joulukuuta 2014 Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Opettajankoulutus 22.10.2014 Lassi Korhonen TIIVISTELMÄ Tutkielmassa käydään läpi vesianalyysin

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Hanne Soininen Leena Mäkelä Anni Kyyhkynen Elina Muukkonen BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen Hämeenlinnan taajamageokemia Timo Tarvainen Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 17 2011 Kannen kuva: Näytteenottajia Hämeenlinnan toripuistossa kesällä 2010. Kuvaaja Tauno Valli GTK. Sisäkannen kuva: Näytteenottoa

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113 ASIA Etelä-Suomi LIITE 1 t e l ä - S u Päätös Nro 51/2013/1 Dnro ESAVI/90/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 Päätös ympäristönsuojelulain o mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 155 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report

Lisätiedot

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA 16.2.2001 Johanna Kara 2 TIIVISTELMÄ Komission päätöksen 2000/479/EY mukaan luodaan Euroopan laajuinen epäpuhtauspäästörekisteri EPER (European Pollutant

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Messinkiset ja kupariset putkiyhteet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE LOKAKUU 2001 1 SISÄLLYS ALKUSANAT...2 MERKINNÄT...3 1 Johdanto...4 2 Finncao-kuitusavien luokittelu...5 3 Finncao-kuitusavien

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT / LOKAKUU 2003 TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT P. Vesterbacka, T. Turtiainen, K. Hämäläinen, L. Salonen, H. Arvela STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002 Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2014 Dnro 4283/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT

15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT 15.6.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 155/49 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2007/34/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Työ r a p o r t t i 2 2-5 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Nina Paaso Mia Mäntynen Huhtikuu 22 POSIVA OY Töölönkatu

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot