Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL"

Transkriptio

1 Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL

2 Käsiteltävät asiat Valmistelujen tilannekatsaus Liittyjä - järjestelmätoimittaja Yleistä Kanta-palveluista Edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle Liittymisvalmistelut Liittyminen Kanta-palveluihin Kelan puheenvuoro THL / OPER 2

3 Valmistelujen tilannekatsaus Liittyjän valmistelut Liittymisvalmistelujen tilanne Liittyvät yksiköt (OID-kooditiedot) Tietojärjestelmä(t), joilla liitytään Kanta-palveluun Järjestelmätoimittajan valmiudet THL / OPER 3

4 Yleistä Kanta-palveluista

5 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus VRK varmennepalvelut Apteekki Reseptikeskus Valveri-rekisteri Terveyskeskus A Lääketietokanta THL koodistopalvelu Yksityinen terveydenhuolto Omakanta Sairaalat Potilastiedon arkisto Tiedonhallintapalvelu Keskeiset terveystiedot Suostumus ja tahdonilmaukset THL / OPER 5

6 Kanta-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joita ovat Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Lääketietokanta Potilastiedon arkisto Omakanta Palvelut otetaan käyttöön vaiheittain koko Suomessa. Sähköistä reseptiä ja Potilastiedon arkistoa käytetään potilastieto- ja apteekkijärjestelmien kautta. THL / OPER 6

7 Edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle

8 Edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle 1. Tietojärjestelmän sertifiointi Sertifiointiprosessi koostuu kolmesta kokonaisuudesta: Toiminnalliset vaatimukset, toimittaja todentaa ennen yhteistestausta Yhteentoimivuus, joka todennetaan Kelan yhteistestauksella Tietoturvallisuus, jonka todentaa Viestintäviraston hyväksymä arviointilaitos Tietojärjestelmään on rakennettava Kanta-määritysten mukaiset toiminnallisuudet, jotka on kuvattu kanta.fi sivuilla Potilastiedon arkiston määrittelyt Sähköisen reseptin määrittelyt Lisätietoa sertifioinnista THL / OPER 8

9 Edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle 2. Liittyjä on toteuttanut Kanta-palvelujen edellyttämät vaatimukset - Omavalvontasuunnitelman päivittäminen - Tietosuoja ja -turvakäytäntöjen laadunhallinta - Valtakunnallisesti yhdenmukaiset toimintamallit - Henkilökunnan koulutus - Käytön seuranta ja valvonta - Liittymishakemus THL / OPER 9

10 Liittymisvalmistelut

11 Käyttöönoton prosessi ja vaiheet 3 6 kuukautta Käynnistys ja perehtyminen Suunnittelu Liittymisen toimenpiteet Liittyminen ja käyttöönotto Ylläpito ja seuranta Perehtyminen Kantapalvelujen vaatimuksiin Liittymismallin valinta Yhteistyö järjestelmätoimittajan ja IT-tuen kanssa Kokonaisaikataulun suunnittelu Nykytila-analyysi Sertifioidun version käyttöönottosuunnitelma Koulutus- ja viestintäsuunnitelma Ammattikortit ja varmenteet/vrk Omavalvontasuunnitelman päivittäminen SOTE-organisaatiorekisterin /IAHkoodiston tarkistaminen Apteekkiyhteistyö Toimintamallikoulutukset ja muut koulutukset Katso-tunnukset (Kanta Ekstranet) Liittymishakemussitoumus Käyttöönottokoe Tuotantokäytön tuen suunnittelu Omavalvonta Seuranta ja valvonta Toiminta häiriötilanteissa Muutosten hallinta Tarvittavat lisäkoulutukset Tehtävätaulukoita voi hyödyntää liittymisvalmisteluissa. Ohjeet ovat vapaasti muokattavissa. Vaiheiden ja tehtävien taulukko ohjeineen (xls) Tiivistetty vaiheiden ja tehtävien taulukko (xls) Apuna voi käyttää taulukoiden lisäksi myös muita käsikirjan materiaaleja ja mallilomakkeita. THL / OPER 11

12 Liittymisprojektin muistilista 1. Huolehdi, että käytössä on ajantasainen ja dokumentoitu omavalvontasuunnitelma ja päivitä se hyvissä ajoin ennen liittymistä, jotta voidaan osoittaa vaatimusten täyttyminen liittymisvaiheessa. 2. Varmista tietojärjestelmän valmiudet, valmiuden aikataulu sekä vaatimustenmukaisuus. Tietojärjestelmän täytyy olla sertifioitu. 3. Varmista, että tietoliikenne, välittäjäpalvelut ja muu laitteisto, joita tarvitaan palvelun käyttämiseen, ovat vaatimusten mukaisia ja liittymisaikataulun mukaisesti käytettävissä. 4. Tee hallinnollinen liittymispäätös ja nimeä vastuuhenkilö. 5. Varmista, että tietojärjestelmän valmistaja ja välittäjä ovat toimittaneet selvityksen sertifiointivaatimusten täyttymisestä. 6. Tee ajoissa hakemukset erilaisista varmenteista VRK:lle (varmennekortit sekä palvelin- ja järjestelmäallekirjoitusvarmenteet). 7. Varmista, että SOTE organisaatiorekisterin ja IAH koodiston tiedot ovat oikein ja riittävät. 8. Kouluttaudu palvelun toimintamalleihin ja varmista tietoturvan- ja tietosuojaosaamisen tasot (verkkokoulut). 9. Tiedota muutoksista henkilöstölle, asiakkaille/potilaille ja sidosryhmille. 10. Varmista Katso-tunnisteet Kanta Ekstranetiin. 11. Tee liittymishakemus Kanta-palveluun (allekirjoitusoikeuden omaava edustaja allekirjoittaa hakemus-sitoumuksen). 12. Valmistaudu tekniseen käyttöönottovaiheeseen; tee käyttöönottokoe ja ota käyttöön Arkistonhoitajan käyttöliittymä (Kela vahvistaa läpimenon ja tuotannon aloituksen). 13. Varmista tuotannonaikaisen toiminnan laatu (häiriötilanteet, tietoturva- ja tietosuojatasoa ylläpidetään ja seurataan aktiivisesti omavalvontasuunnitelman vaatimusten mukaisesti, organisaatiomuutokset). THL / OPER 12

13 Omavalvontasuunnitelman sisältö 1. Johdanto 2. Suunnitelman kohde: Ketkä kuuluvat suunnitelman piiriin: palvelunantajat, järjestelmät, käyttäjät kuvattuna 3. Yleiset tietoturvakäytännöt: Kuvaukset tietoturvapolitiikasta, tietosuojaan ja valvontaan liittyvistä vastuista, koulutus, ohjeistus, toimintamalleihin perehdytys, tietojärjestelmien ja potilastietojen käsittelyyn ohjeistus ja koulutus 4. Käyttöympäristön ja useiden järjestelmien yhteiset tietoturvakäytännöt: Menettelyt virhe- ja ongelmatilanteissa, järjestelmien käyttöohjeiden hallinnointi ja saatavuus, järjestelmien asennus ja ylläpito, tilojen työasemien, tallennusvälineiden ja tulosteiden turvallisuus, muut käyttöympäristön käytännöt 5. Käyttövaltuuksien, pääsynhallinnan ja käytön seurannan yleiset käytännöt: Käyttäjäryhmät, käyttövaltuushallinnan ja käytön seuraamisen käytännöt 6. Kanta-palvelujen käytön tietoturvakäytännöt 7. Tietojärjestelmät: Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät (A), muut asiakas- tai potilastietoja käsittelevät järjestelmät (B), muut tietojärjestelmät jotka on otettava huomioon arkaluonteisten asiakas- ja potilastietojen suojaamisen kannalta 8. Tietojärjestelmäkohtaiset ohjeet ja suunnitelmat: Järjestelmien osalta joilla on vaikutusta asiakas- tai potilastietojen käsittelyyn, tietoturvaan tai tietosuojaan THL / OPER 13

14 Luku 6 Kanta-palvelujen käytön tietoturvakäytännöt Nämä voidaan kuvata myös aiempien lukujen vastaavien kohtien yhteydessä Kuvataan Kanta-palvelujen edellyttämien Tunnistamis- ja todentamisratkaisujen toteuttaminen Varmenneratkaisujen toteuttaminen (eri tyyppiset varmenteet) Käyttövaltuuksien hallinta ja kytkentä työntekijöiden työrooleihin Kanta-palvelujen käytön seuranta ja valvonta Kanta-palvelujen pääsynhallinnan toteuttaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon dokumenttien ja rekisterien erottaminen Vaatimuksenmukaisuustodistuksen edellyttäminen ja vastuut Kansallisten toimintamallien hallinta Häiriötoimenpiteet huomioiden kansallinen häiriö- ja muutosohjeet THL / OPER 14

15 Vastuut tietosuojasta ja tietoturvasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille lainsäädännöllinen velvoite varmistaa tietojen luotettava ja turvallinen käsittely kaikissa olosuhteissa Tietosuojan ja tietoturvan toteutumista seurataan omavalvonnalla Omavalvonnasta on oltava suunnitelma, jonka laadinnan ja noudattamisen vastuu on terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalla johtajalla Toimintayksikkö vastaa: Henkilökunnan ohjeistuksesta ja osaamisesta asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä Tietoturvapolitiikan laatimisesta ja noudattamisesta Tietosuojavastaavan nimeämisestä ja toimenkuvasta Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn seurannasta ja valvonnasta Väärinkäytösten selvittämisestä ja seuraamuksista ja näiden tiedottamisesta henkilöstölle Sertifioidun tietojärjestelmän hankinnasta, ennen valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun liittämistä Toimintayksikön asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnasta Valvontaviranomaisella (kuten Valvira) on oikeus ja velvollisuus tehdä tarkastuksia THL / OPER 15

16 Liittymismallit Suoraliittyminen ns. perusmalli Palveluntuottajat, joiden henkilöstö työsuhteessa Ammatinharjoittajat Yhteisliittyminen Lääkäriasemat ja vastaavat toimijat, joissa yksi päävastuullinen toimija (pääliittyjä), jonka tiloissa toimii muita yrityksiä ja/tai ammatinharjoittajia (vuokralainen) Päävastuullinen vastaa käytettävästä potilastietojärjestelmästä Päävastuullinen toimija (=liittyjä) tekee liittymishakemuksen ja liittää muut mukanaan Lista mukana liittyvistä palveluyksiköistä Konserniyrityksissä voi olla useita terveydenhuollon toimintayksiköitä, joilla on oma y-tunnus. Tällaisissa tilanteissa konsernissa voi olla useampi liittyjä, joka tekee oman liittymishakemus-sitoumuksen Kelaan THL / OPER 16

17 Yhteisliittymismalli THL / OPER 17

18 Yhteisliittyminen: vastuut ja velvollisuudet sovitaan sopimuksessa Yhteisliittymistilanteessa sovitaan keskinäisellä sopimuksella Kanta-palveluiden yhteinen sopimusmalli kanta.fi-sivuilla Sopimus Kanta-palveluun liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä Sopimuksen liite: Vuokralaisen käyttämät Kanta-palvelut Pääliittyjä vastaa mm: Teknisestä toimintaympäristöstä ja niiden vaatimusten täyttymisestä, tukipalvelujen asianmukaisuudesta Järjestelmän käyttäjä-käyttöoikeushallinnasta Kortinlukijoiden ja kortinlukijaohjelmistojen hankinnasta, huolehtii kirjalliset ohjeet korttien käsittelystä ja menettelytavoista Että mukana liittyvillä on riittävästi ajantasaista tietoa ja osaamista Kantapalvelujen käyttöön Tietosuojavastaavan, arkistonhoitajan tehtävistä Kanta-palveluihin liittyvien häiriötilanteiden ilmoittamisesta THL / OPER 18

19 Kanta-palvelujen käyttömaksut Käyttömaksun suuruudesta määrätään asetuksella vuosittain Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista (1313/2015) Asiasta tiedotetaan kanta.fi-sivuilla ja STM:n sivuilla THL / OPER 19

20 Tarkista tiedot SOTE organisaatiorekisteristä tai IAH-koodistosta Kaikista Kanta-palveluihin liittyvistä toimintayksiköistä ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä tarvitaan ajantasaiset tiedot THL:n ylläpitämään koodistopalveluun (SOTE-organisaatiorekisteriin tai IAH-koodistoon). Tiedot siirtyvät Valveri-rekisteristä suoraan THL:n koodistopalveluun. SOTE-organisaatiorekisteri Itsenäiset ammatinharjoittajat vain ne joiden y-tunnus on ilmoitettu AVI:in Kanta-palvelut ja rekisteritiedot Valvira Tarkista tiedot hyvissä ajoin Ohje tietojen tarkastamiseen Ohjeessa kuvataan, miten koodistopalvelimelta voi tarkastaa tietonsa SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta Virheellisten tietojen korjaukset: yhteys oman alueen AVI:in tai Valviraan Sähköisen lääkemääräyksen uudistamispyyntöjen osalta tieto ilmoitettava THL:n koodistopalveluun erikseen THL / OPER 20

21 SOTE organisaatiorekisterin (IAH-koodiston) tietojen tarkistaminen Ohje rekisterin käytöstä: Hae nimellä, valitse listasta päätaso Listalla näkyvät myös mahdolliset muut tiloissa toimivat Tunniste = OID-koodi, jota tarvitaan mm. liittymisen yhteydessä Tarkista, että päätason Terv.toimintayksikkö = T ja Hierarkiataso = 0 (Liittyjä) Tarkista muut mahdolliset toimipisteet linkistä Aliorganisaatiot ja näpäytä tulevassa taulukossa nuolta, niin saat aliorganisaatiot näkyville Toimipisteen tiedot saat nimen kohdalta, tarkista Terv.toimintayksikkö = F ja Hierarkiataso=1 Liittyy edellisen tason mukana, y-tunnus on sama Jos ensimmäisellä listalla on muita toimipaikkoja (Hierarkiataso = 1), joilla eri Y-Tunnus ja Terv.toimintayksikkö = F, se tarkoittaa: tällä toimipaikalla on oma 0-tason tuottaja / päätaso, joka löytyy hakemalla yrityksen nimellä kuten oman yrityksen haku Kukin yritys on vastuussa omien tietojensa oikeellisuudesta, myös muiden yritysten tiloissa toimivien toimipisteiden osalta THL / OPER 21

22 Terveydenhuollon varmennepalvelut Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämä Terveydenhuollon varmennepalvelut on Kanta-palveluiden tukipalvelu, joka mahdollistaa terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa VRK myöntää terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja Kanta-palvelujen käytössä tarvittavat varmenteet Terveydenhuollon varmennepalvelujen ajanvarauspalvelu THL / OPER 22

23 Varmennekortit Ammattikortti Terveydenhuollon ja apteekkien ammattihenkilöille Sidottu ammattioikeuteen ei työnantajaan Voimassa 5 vuotta Henkilöstökortti Terveydenhuollon ja apteekkien muulle henkilöstölle Sidottu työnantajaan Voimassa 5 vuotta Toimijakortti Muiden kuin terveydenhuollon palveluidenantajien henkilöstölle Sidottu työnantajaan Voimassa 5 vuotta Varakortti Kadonneen/unohtuneen/hajonneen kortin tilalle Enintään 3 kuukauden voimassaoloaika (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) THL / OPER 23

24 Varmennekortit Opiskelijakortti Terveydenhuollon opiskelijoille Sidottu oppilaitokseen, toimii useissa eri harjoittelupaikoissa Voimassa 5 vuotta (ellei jokin rajoita voimassaoloaikaa myöntöhetkellä) Kortinlukijaohjelmisto Käyttöoikeus kortin mukana Käyttöoikeus sidottu VRK:n myöntämään voimassaolevaan varmenteeseen Palvelinvarmenne VRK:n kautta Tietoliikenteen suojaaminen, käyttäjäorganisaation tunnistaminen Järjestelmäallekirjoitusvarmenne (PTA) Potilasasiakirjojen allekirjoitus Ohje järjestelmäallekirjoitusvarmenteen hankinnasta ja käytöstä PTA = Potilastiedon arkisto -palvelu RES = eresepti-palvelu THL / OPER 24

25 Mikä on palvelutapahtuma (PTA) Palvelutapahtumalla tarkoitetaan terveydenhuollon palvelujen antajan ja potilaan välistä yksittäisen palvelun järjestämistä tai toteuttamista Avohoidon vastaanottokäynti tai vastaava tapahtuma siihen liittyvine tutkimuksineen, toimenpiteineen ja muine merkintöineen Määritellystä syystä tapahtuva hoitosarja Laitoshoitojakso siihen liittyvine toimenpiteineen, tutkimuksineen ja konsultaatioineen Potilasasiakirjamerkinnöistä koostettavat asiakirjat kiinnitetään johonkin palvelutapahtumaan Samalla asiointikerralla avopalveluissa potilas voi käydä useamman ammatinharjoittajan vastaanotolla ja jos käynnit ovat itsenäisiä ja niihin tehdään erilliset ajanvaraukset, käynnit ovat itsenäisiä palvelutapahtumia ja kuuluvat kunkin ammatinharjoittajan tai yrityksen rekisteriin Palvelutapahtumien esimerkkejä THL / OPER 25

26 Palvelutapahtuma (PTA) Käyntiin tai osastojaksoon liittyvät merkinnät ja asiakirjat muodostavat palvelutapahtuman Käyntiin tai osastojaksoon ajallisesti ja asiallisesti liittyvät asiat niputetaan yhdeksi kokonaisuudeksi Potilaalla on mahdollisuus kieltää tietojen haku arkistosta palvelutapahtumakohtaisesti Käyntiin tai osastojaksoon liittyvät oheistoiminnot, joista muodostuu merkintöjä ja asiakirjoja, kuuluvat samaan palvelutapahtumaan käynnin kanssa Jokainen asiakirja on kiinnitettävä johonkin palvelutapahtumaan Potilastietojärjestelmä päättelee mahdollisimman pitkälle automaattisesti oikean palvelutapahtuman, poikkeustilanteissa käyttäjä joutuu valitsemaan käynnin tai osastojakson, mihin merkintä liitetään THL / OPER 26

27 Rekisterinpitäjyys yksityisessä terveydenhuollossa (PTA) Jokainen yksityinen terveydenhuollon palvelunantaja on rekisterinpitäjä omien potilasasiakirjojensa osalta. Rekisterinpitäjiä ovat myös tiloissa toimivat yritykset ja ammatinharjoittajat Potilastietojen luovuttaminen rekisterinpitäjien välillä edellyttää potilaan suostumusta Esimerkiksi yhden terveyspalveluyrityksen sisällä samoissa tiloissa voi olla kolmen tyyppisiä palvelunantajia: yrityksen oma henkilöstö, lääkäripalvelu- tai vastaava yritys sekä yksittäinen ammatinharjoittaja. Tietojen rekisterinpitäjä on yritys silloin, kun palvelun tuottaa oma henkilöstö. Terveyspalveluyrityksen lukuun toimivat lääkäripalvelu- tai vastaavat yritykset tai itsenäiset ammatinharjoittajat ovat rekisteripitäjiä omien käyntiensä osalta, vaikkakin käyttävät yleensä yrityksen potilastietojärjestelmää. Rekisterinpitäjä voi olla ainoastaan sellainen terveydenhuollon palvelunantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja, jolla on asianmukainen lupaviranomaisen myöntämä lupa THL / OPER 27

28 Rekisterinpitäjyys yksityisessä terveydenhuollossa (PTA) Työterveyshuollossa sopimuksen tehnyt yritys on rekisterinpitäjä Työterveyshuollossa lääkäriasema tekee sopimuksen työterveyspalvelun tuottamisesta yrityksen X kanssa, mutta palvelua tuottaessaan se hankkii lääkäripalvelua alihankintana esim. tiloissaan toimivalta ammatinharjoittajalta tai yritykseltä. Lääkäriasema on päävastuullinen palveluntuottaja ja rekisterinpitäjä myös näiden tietojen osalta. THL / OPER 28

29 Rekisterinpitäjyys yksityisessä terveydenhuollossa (PTA) Potilasasiakirjat (ja palvelutapahtumat) tallennetaan kunkin rekisterinpitäjän rekisteriin Poikkeus: jos samaan osastojaksoon esim. leikkaustoimenpide osallistuu useita ammatinharjoittajia/yritysten työntekijöitä, asiakirjat kootaan päävastuullisen toimijan rekisteriin jotta kertomus pysyisi eheänä Asiakirjoille tuotetaan sekä lääkäriaseman että tiloissa toimivien ammatinharjoittajien/yritysten tiedot molemmat tiedot näkyvät Omakannassa kansalaiselle THL / OPER 29

30 Rekisterinpitäjyys ostopalvelutilanteissa (PTA) Ostopalveluissa muodostuvat asiakirjat on liitettävä palvelun järjestäjän (tilaajan) rekisteriin Arkistointi voidaan toteuttaa eri tavoin Ostopalvelun tuottaja voi käyttää järjestäjän potilastietojärjestelmää Tuottaja käyttää omaa potilastietojärjestelmäänsä, ja jatkossa arkistoi asiakirjat Potilastiedon arkistoon suoraan järjestäjän rekisteriin Tuottaja lähettää asiakirjat muutoin järjestäjälle, joka edelleen huolehtii arkistoinnista Ostopalveluiden arkistointi suoraan Potilastiedon arkistoon toteutuu vasta myöhemmin, joten alkuvaiheessa riittää että tuottaja pystyy erottelemaan asiakirjat tilaajakohtaiseen rekisteriin omassa järjestelmässään THL / OPER 30

31 Potilaan informointi (PTA) Potilasta on informoitava potilastiedon arkistosta Informoinnin jälkeen potilas voi antaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen tai tehdä kieltoja Asiakirjojen arkistointi ei edellytä informointia, eikä potilas voi kieltää arkistointia Informointi annetaan potilaalle henkilökohtaisesti kirjallisena, tarvittaessa myös suullisesti Kelan esite informoinnin muistilappu Informoinnista tehdään merkintä potilastietojärjestelmään, josta se siirtyy edelleen tiedonhallintapalveluun ja on muiden organisaatioiden nähtävissä Kansalainen voi merkitä saaneensa informoinnin myös Omien tietojen katselussa, Omakannassa THL / OPER 31

32 Potilaan informointi (RES) Potilasta on informoitava ennen ensimmäisen sähköisen lääkemääräyksen kirjoittamista Suullisesti esimerkkiteksti Kirjallisesti Kelan esite Luotettavan sähköisen asiointikanavan kautta Potilas voidaan informoida Ajanvarauksen tai ilmoittautumisen yhteydessä Lääkärin tai muiden potilasta hoitavien henkilöiden toimesta Kotisairaanhoito voi informoida asiakasta kotikäynnin yhteydessä Poikkeustapauksissa suullinen informointi voidaan antaa myös puhelimitse Tieto informoinnista merkitään potilastietojärjestelmään THL / OPER 32

33 Potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen (PTA) Arkistoon tallennetut tiedot ovat rekisterinpitäjän käytettävissä ilman suostumusta Potilastiedon arkistoon tallennettujen potilastietojen käyttö toisissa terveydenhuollon toimintayksiköissä edellyttää potilaan suostumusta -> kyseessä asiakirjan luovutus Suostumus tehdään kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai kansalainen tekee suostumuksen sähköisesti Omakannan kautta Voimassa toistaiseksi, voi peruuttaa milloin tahansa Suostumus käsittää kaikki Potilastiedon arkistossa jo olevat ja myös sinne myöhemmin tallennettavat potilastiedot Kanta-suostumus<-> lääkäriaseman tmv. sisäinen suostumus THL / OPER 33

34 Tietojen luovuttaminen (PTA) Kukin vastaa vain omaan rekisteriinsä tallennettujen tietojen luovuttamisesta. Tietojen luovuttamisesta lähetetään Potilastiedon arkistoon luovutusilmoitus Jos luovutus tapahtuu sähköisesti, potilastietojärjestelmä muodostaa luovutusilmoituksen automaattisesti Jos luovutus tapahtuu paperilla, tulee luovuttavan henkilön tehdä luovutusilmoitus manuaalisesti Potilas saa potilasasiakirjansa nähtäväkseen Omakannan kautta, lisäksi potilaalla on oikeus pyytää asiakirjojaan terveydenhuollon toimintayksiköstä THL / OPER 34

35 Tietojen luovutuksen kieltäminen (PTA) Kansalainen voi rajoittaa potilastietojensa käyttöä kielloilla Kiellon voi tehdä kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai sähköisesti Omakannan kautta Kielto voi olla vain palvelutapahtumakohtainen (eli käynti- tai osastojakso) yksityisessä terveydenhuollossa Kiellon voi tehdä tai peruuttaa milloin tahansa Kieltoa tehdessä voi erikseen sallia tietojen käytön hätätilanteissa Potilasta on informoitava, että kielto koskee myös tilanteita, joissa potilas on äkillisen henkeä uhkaavan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tajuton ja sen vuoksi kykenemätön peruuttamaan tekemänsä kiellon Omassa rekisterissä/organisaatiossa tiedot näkyvät kuten ennenkin kiellosta huolimatta THL / OPER 35

36 Suostumuskäytännöt eresepti-palvelun osalta Reseptikeskuksessa ja reseptiarkistossa olevia tietoja potilaan lääkemääräyksistä, niiden toimitustiedoista ja uudistamispyynnöistä saa luovuttaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikölle ja lääkkeen määrääjälle potilaan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi, jos potilas on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa Suostumus on voimassa toistaiseksi ja se käsittää kaikki reseptikeskuksessa ja reseptiarkistossa olevat tiedot Potilas voi kuitenkin kieltää yksilöimiensä lääkemääräysten luovutuksen edellä tarkoitetuille tahoille ja apteekeille Suostumuksen ja kiellon saa peruuttaa milloin tahansa Suostumuksen ja kiellon sekä niiden peruutuksen voi ilmoittaa mille tahansa sähköiseen lääkemääräykseen liittyneelle terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikölle taikka liittyneelle itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalle lääkkeen määrääjälle Reseptikeskuksessa olevien tietojen luovuttamista koskevasta suostumuksesta on laadittava potilaan allekirjoittama asiakirja THL / OPER 36

37 Viestintä ja tukimateriaalit Ammattilaisviestinnästä vastaa THL/OPER: Hyödynnä Kanta.fi sivut ammattilaisille Potilastiedon arkiston toimintamallit - Potilastiedon arkiston verkkokoulu - Potilastiedon arkiston esittelyvideo Yksityisen terveydenhuollon Käyttöönoton käsikirja: Hankkeiden tuottama materiaali Kanta.fi -sivuilla: mm. Lappi earkistoon -hanke tuottanut mallimateriaalia: Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely STM 2012:4 Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas 1 Kansalaisviestinnästä vastaa KELA: Potilastiedon arkiston materiaalien tilaukset (esitteet, julisteet, rollupit): Thl.fi/tapahtumakalenteri: Toimintamallikoulutusten päivämäärät ja ilmoittautuminen (syksy 2015) THL / OPER 37

38 Liittyminen Kanta-palveluihin Kela

39 Kiitos! THL / OPER 39

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Käsiteltävät asiat Arkiston käyttöönottoa edeltävät toiminnot Edellytykset liittymiselle Liittymisprojektin vaiheet ja tehtävät Arkiston käyttöönotossa

Lisätiedot

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun Potilastiedon arkisto THL Edellytykset käyttöönotolle 1. Käytössä oleva potilastietojärjestelmä on sertifioitu Toiminnalliset vaatimukset, toimittaja todentaa ennen

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut,

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 6.9.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Kanta-palvelut... 1 1.2 Kanta-palveluun liittyjät... 1 1.3 Kanta-liittyjä... 1 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen 5.6. 2017 THL Päivi Achté Kanta-palvelut sote -digitalisaation peruselementti VRK varmennepalvelut Apteekki Reseptikeskus Valveri-rekisteri Terveyskeskus

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 14.10.2013 Terveydenhuollon toimikortit Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen tuotantotoimituksia yksityisen

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Tilaisuuden avaus (Kela)

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL Toimikorttilogistiikka Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma

Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma SohviTellu 2015 11.11.2015 Jyväskylä Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen, FT THL / Oper 1 Tässä esityksessä Johdanto Omavalvonta:

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön Versio 23.04.2017 2017 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA LUOVUTUSILMOITUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM Asiakastietolain ja reseptilain muutokset Terveydenhuollon atk-päivät Pekka Järvinen, STM Säädösmuutosten tarve Asiakastietolaki tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset tietojärjestelmien sertifiointi

Lisätiedot

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin Liittymisohje 1 (16) Kanta Liittymisohje Kanta-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla Kanta-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Hakemus on sitoumus Edellytykset vaiheeseen siirtymiselle

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ Vantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / OPER 8.9.2017 Seija Viljamaa Seija Viljamaa THL/OPER Kanta- palvelut (lainsäädäntöön perustuva palvelukokonaisuus)

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela Soteuudistuksen toimeenpano Kantapalveluissa (Soutuhanke) Erja Vornanen Kela 7.11.2017 Soutu hankkeen sisältö Sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kantapalveluissa Hankkeessa

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI erespa viitoittaa tietä ereseptiin Ohjelma Klo 13.00 13.10 erespa esittely (Timo Airaksinen, Salivirta

Lisätiedot

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA Varmennekortit / toimikortit yksityisellä sektorilla Ammattikortit Terhikki-rekisterissä olevat terveydenhuollon ammattihenkilöt: Ammatinharjoittajat, yrityksissä

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 9.11.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot,

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Kelain-palvelun käyttöehdot 1. Kelain-palvelun yleiskuvaus 2. Palvelun sisältö Kelain-palvelun tuottaja ylläpitää alla kuvattua palvelua. Asiakas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan. Kelain-palvelulla

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (21) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (21) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Varmennekortti ja kortinlukijaohjelmisto

Varmennekortti ja kortinlukijaohjelmisto Varmennekortti ja kortinlukijaohjelmisto 28.9.2016 Minna Lindqvist Palvelupäällikkö Väestörekisterikeskus Varmennepalvelut Esityksen sisältö Yleistä VRK:sta Terveydenhuollon varmennetuotteet Ammattikortin

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja päivättävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki,

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

erespa viitoittaa tietä ereseptiin

erespa viitoittaa tietä ereseptiin erespa viitoittaa tietä ereseptiin Miksi yhteistä tekemistä? Useimmille pienille ja keskisuurille yksityisille palveluntuottajille, joilla ei ole omaa tietohallintoa, liittymisen toimenpiteet ja auditointivaatimukset

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen

Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen Terveydenhuollon ATK-päivät 12.-13.5.2015 Tampere Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 13.5.2015 THL/OPER 1 Esityksen sisältö Vastuut

Lisätiedot