Kysymykset ja vastaukset ereseptiin liittymisen toimenpiteista ja auditointivaatimuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymykset ja vastaukset ereseptiin liittymisen toimenpiteista ja auditointivaatimuksista"

Transkriptio

1 Kysymykset ja vastaukset ereseptiin liittymisen toimenpiteista ja auditointivaatimuksista Sisällys 1. Liittymisen aikataulu ja liittymismalli Potilastietojärjestelmä SOTE-rekisteri Varmennekortit Katso-tunnistus Tietosuoja ja tietoturva... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 7. Liittymishakemus ja käyttöönotto Auditointivaatimukset Liittymisen aikataulu ja liittymismalli Kysymys: Keitä laki ereseptistä koskee? eresepti eli sähköinen lääkemääräys tulee pakolliseksi kaikille lähtien. Yli 5000 reseptiä vuodessa kirjoittavien tulee ottaa eresepti käyttöön mennessä, alle 5000 reseptiä kirjoittavien sekä yksittäisten ammatinharjoittajien määräaika on tuo mennessä. Kysymys: Kattaako 5000 reseptin raja myös asemalla työskenteleviä muita yrityksiä / ammatinharjoittajia? Koko aseman reseptien määrä lasketaan, eli myös asemalla työskentelevien yritysten ja ammatinharjoittajien. Nämä liittyvät aseman eli pääliittyjän mukana. Kysymys: Miten THL:lle annetaan tieto liittymisaikataulusta ja mitä tietoja annetaan? Kaksi kuukautta ennen aiottua liittymistä THL:lle tulee antaa vapaamuotoinen ilmoitus osoitteeseen Tietoja mm. yrityksen nimi, OID-koodi, potilastietojärjestelmä, liittymispäivämäärä Kysymys: Voiko itsenäinen ammatinharjoittaja liittyä itsenäisenä, vaikka toimiikin lääkäriasemalla? Voiko käyttää pelkästään webreseptiä?

2 Tämä vaatii terveydenhuollon toimintayksikön ja sen tiloissa toimivan itsenäisen ammatinharjoittajan välisen sopimukseen tarkastelun, mitä keskinäinen sopimus velvoittaa eli mihin ovat sopimuksia allekirjoittaessaan sitoutuneet ja mitä sopimuksista poikkeaminen käytännössä tarkoittaa. Ammatinharjoittaja voi liittyä aina lisäksi myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Kysymys: Yritys on ostanut toisen yrityksen siten, että ostettu yritys toimii vanhalla nimellä (Yritys B), omistajana vain on isompi yritys (yritys A). Voidaanko Yritys B laskea omaksi liittyjäkseen (kirjoitetaan alle 5000 reseptiä vuodessa), vai liittyykö omistajansa Yritys A:n mukana? B liittyy omistajansa A mukana. 2. Potilastietojärjestelmä Kysymys: Vaatiiko ereseptin käyttö taustakseen jonkin tietyn potilastietojärjestelmän? Kysyjällä on käytössä ohjelma, jota ei enää päivitetä. Ei tiettyä, mutta auditoidun. Auditoidut järjestelmät on lueteltu: Kela on lain mukaan velvollinen toteuttamaan nettipohjaisen reseptipalvelun vuoteen 2017 mennessä, joka toimii yksittäisellä tietokoneella ja mobiililaitteen avulla riippumatta potilastietojärjestelmästä. 3. SOTE-rekisteri Kysymys: Entä jos tiloissa toimivan lääkärin yritystietoja ei näy Sote-rekisterissä? Entä ammatinharjoittajat, jotka eivät näy Sote-rekisterissä, pitääkö nämäkin ilmoittaa Kelalle? Kukin yritys on vastuussa tietojensa oikeellisuudesta Sote-rekisterissä. Jos tiloissa toimivan lääkärin yritystiedot eivät näy aliorganisaationa asemalle, täytyy ko. yrityksen korjata itse tietonsa. Eli korjata kaikki palveluyksikkönsä osoitetiedot oikein. Tiedot korjataan sinne, mistä toimilupa on haettu, eli Aviin tai Valviraan. Itsenäisille ammatinharjoittajille tulee oma rekisterinsä. Näitä ei ilmoiteta Kelalle, kuten tiloissa toimivat yritykset ilmoitetaan (liite Liittymishakemuksessa). Ammatinharjoittajien kanssa riittää tehtävä sopimus. Kysymys: Muuttuuko OID koodi kun muuttaa toiseen osoitteeseen? 4. Varmennekortit Kysymys: Ketkä kaikki tarvitsevat kortin pienessä toimipaikassa? Ammattikorttia tarvitsevat ensivaiheessa ne, jotka ovat yhteydessä Reseptikeskukseen, eli määräävät, katsovat yms. reseptejä. Jos kirjautuminen PTJ:ään on kortilla, niin silloin kaikki potilastietojärjestelmää käyttävät tarvitsevat varmennekortin. Jos otatte apteekista uusimispyyntöjä

3 suoraan, niin se, joka uusimispyynnöt ottaa vastaan, tarvitsee kortin. Jos hän ei ole th-ammattilainen, tulee olla henkilöstökortti. Suurten (hammas)lääkärikeskusten tapauksessa VRK suosittelee, että organisaatiot tekisivät asiakassopimukset heidän kanssaan, koska heidän oletus on, että muitakin kuin ammattikortteja tullaan tarvitsemaan. Kysymys: Riittääkö lääkärille yksi kortti, vaikka toimii useammassa toimipisteessä, joissa eri ohjelmat? Ammattikortti on henkilökohtainen ja toimipaikasta riippumaton. Vain yksi ammattikortti riittää. Henkilöstökortti ja toimijakortti ovat henkilökohtaisia, mutta myös organisaatiokohtaisia. Joten näiden kohdalla eri organisaatioissa tarvitaan omat korttinsa. Kysymys: Minkälainen kortinlukija pitäisi olla, onko vaatimuksia? Entä montako kortinlukijaa tarvitaan? Kortinlukijoille ei ole erityisiä vaatimuksia. Emme ole kuulleet, että jokin tietty merkki olisi huonompi muita. Kannattaa vertailla hintoja ja käytettävyyttä. Lukijoita myydään hyllytavarana tietotekniikkaa myyvissä liikkeissä. Kortinlukijaa tarvitaan kaikissa niissä työasemissa, missä Reseptikeskuksen palveluja käytetään, eli kirjoitetaan reseptejä tai haetaan tietoja Reseptikeskuksesta. Kysymys: Jos sukunimi muuttuu, tuleeko hankkia uusi kortti? Jos nimi, titteli tai joku muu sellainen tieto muuttuu, joka on printattuna kortin kylkeen, on hankittava uusi kortti. Nämä tiedot tallentuvat esim. lokitietoihin tietojärjestelmässä ja niiden tulee olla oikein. Näitä tietoja ei voida korttiin päivittää, vaan täytyy hakea uusi kortti. Erikoisalakaan ei päivity korttiin, jos se muuttuu. Tässä tapauksessa uusi kortti täytyy hankkia vain silloin kun se vaikuttaa työtehtävien tekemiseen. 5. Katso-tunnistus Kysymys: Missä tilanteissä Katso-tunnistetta tarvitaan? Muulloinkin kun liittyessä? Kanta-palvelujen ekstranetin käyttö vaatii Katso-tunnistuksen. Ekstranetissä on liittymisasiakirjojen lisäksi mm. seuraavaa: siellä ylläpidetään liittymishakemuksessa annettuja yrityksen tietoja, siellä löytyvät potilaan oikeuksiin liittyvät asiakirjat ja suostumukset ja erilaisia ohjeistuksia. Ekstranetissä on myös VRK:n asiakirjat. 6. Liittymishakemus ja käyttöönotto Kysymys: Kenen tulee allekirjoittaa liittymishakemus? Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö.

4 Kysymys: Kun käytetään välittäjää (meillä toimittajan palveluna -malli), ruksataanko kohta suljettu yhteys, vaikka yhteys välittäjään menee internetin kautta ja merkitäänkö IP:ksi välityspalvelun IP? Kysymys: Mitä konkreettisia hankintoja käyttöönotto vaatii? Potilastietojärjestelmän lisäksi tarvitaan vaadittavat tietoliikenneyhteydet ja varmenteet, sekä varmennekortit ja kortinlukijat. Kysymys: Mitä kuluja muodostuu ja paljonko ne ovat? PTJ lisäksi. Mitä sähköinen lääkemääräys maksaa lääkärille? Tällä hetkellä yksityinen terveydenhuolto maksaa 0,21 euroa jokaisesta kirjoitetusta sähköisestä reseptistä. Maksu määritellään STM:n asetuksella, jota uusitaan määräajoin. Nykyinen asetus, jossa em. hinta on määritelty, on voimassa vuoden 2014 loppuun. Syksyllä 2014 annettavalla uudella asetuksella määritellään vuoden 2015 alusta noudatettava maksu. 7. Auditointivaatimukset Kysymys: Tuleeko pienen yrityksen vastata kaikkiin auditointivaatimuksiin? Kyllä kaikkiin kohtiin jokin vastine tulee kirjoittaa. Näiden laajuutta ja muotoa on hyvä miettiä suhteessa yrityksen kokoon. Järjestelmätoimittaja vastaa monesta teknisestä kuvauksesta / kuittauksesta. Tässä vaiheessa kannattaa satsata tietoturvaan ja tietosuojaan. Ne voivat olla yhdessä dokumentissa ja toimivat pohjana jatkossakin. Kannattaa ajatella tarjottuja malleja käytännön kannalta, miten organisaatiossa asiat hoidetaan. Ei tarvitse kirjata mitään turhaa byrokratiaa, mitä ei noudateta. Auditointivaatimus 1: Sisäinen päätös liittymiselle Kysymys: Minkälainen dokumentti tulee laatia ja kuka sen allekirjoittaa? Päätös voi olla pöytäkirjamerkintä kokouksessa tai vain merkintä vaatimuksen kohdalle päivämäärästä, jolloin päätös on tehty. Hakemuksen allekirjoittaa allekirjoitusoikeuden omaava henkilö. Auditointidokumenttia ei lähetetä minnekään, mutta myös vaatimusten allekirjoittajan on hyvä olla sama henkilö, koska hän hakemuksen allekirjoituksellaan vahvistaa auditointivaatimusten täyttämisen. On hyvä, että ko. henkilö on myös perehtynyt auditointivaatimuksiin ja kuinka ne on täytetty. Auditointivaatimus 2: Auditoitu järjestelmä Kysymys: Mitä tulee tehdä, jos käytössä ei ole sähköistä potilastietojärjestelmää? eresepti tulee pakolliseksi kaikille reseptejä kirjoittaville, sähköinen arkisto tulee yksityisellä sektorilla pakolliseksi vain niille, joilla on sähköinen potilastietojärjestelmä. Jos ei aio hankkia sähköistä potilastietojärjestelmää, voi hankkia ereseptiä varten Kelan tai muun toimittaman webreseptin. Lain

5 mukaan Kela on velvollinen toteuttamaan webreseptin mennessä. Markkinoilla on myös muita kevyitä webreseptisovelluksia, joita voi käyttää potilastietojärjestelmästä riippumatta. Kysymys: Mitä sanktioita tulee, jos ei hanki auditoitua järjestelmää ajoissa? Kansalliset toimijat eivät ole määritelleet sanktioita. Lakimuutos tuli voimaan Valvontaviranomaisia ovat Valvira ja AVI. Kysymys: Onko syytä reseptinkirjoituspisteisiin hankkia erilliset ATK-systeemit, joilla kirjoitetaan vain reseptejä (tietoturvasyistä) vai voiko nämä kortinlukijat liittää normaaleihin koneisiin, joissa PTJ ja nettiyhteys ja joilla tehdään muutakin ns yleiskoneet. Voi olla normaalit koneet, kunhan tietoyhteydet on suojattu. Parempi kuitenkin, että koneissa joissa on PTJ ja eresepti, ei surffailla netissä muuten. Auditointivaatimus 3: Tietoturvapolitiikka Kysymys: Mikä on riittävä tietoturvapolitiikka? Riittävää tietoturvapolitiikkaa ei ole määritelty. On syytä tutustua kanta-sivuilla oleviin ohjeisiin ja miettiä käytännöllisesti riittävä tietoturvapolitiikka omaan yritykseen suhteutettuna. Kysymys: Kävisikö tietoturvapolitiikan ym. kriteerien auditoinnissa viittaus omavalvontasuunnitelmaan, jossa kyseiset asiat ja toimintamallit on jo henkilökunnan kanssa käyty läpi ja sovittu? Kyllä käy. Auditointikriteereissä voidaan viitata mm. omavalvontasuunnitelmaan, laatujärjestelmään tmv. organisaatiossa jo olevaan dokumentaatioon. Kysymys: Jos on yksityinen ammatinharjoittaja, toimien yhdessä toimipaikassa, pitääkö tehdä omavalvontasuunnitelma? Nykyisen lain mukaan kaikkien tietojärjestelmiä käyttävien sosiaali- ja terveydenhuolloin toimijoiden on laadittava omavalvontasuunnitelma. Tämä tulee tehdä mennessä. Omavalvontasuunnitelman ohje löytyy Valviran sivulta: Auditointivaatimus 4: Nimetty tietosuojavastaava Kysymys: Mitä tämä tarkoittaa yhden tai kahden henkilön yrityksessä? Tässä kannattaa käyttää ns. maalaisjärkeä. Itse on toimintansa tietosuojavastaava ja tietoturvapolitiikan voi laatia järkevästi oman toiminnan kannalta. Kysymys: Miten asiaan vaikuttaa, jos henkilö ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö? Ei mitenkään. Lokitietojen tarkistamiseksi on käyttöoikeudet määriteltävä riittäviksi. Auditointivaatimus 5: Ohjeet potilastietojen käsittelystä Kysymys: Missä laajuudessa nämä asiat eri tahojen tulee tietää ja osata (esim. vastaanottovirkailija vs. rekisterin vastuuhenkilö)?

6 . Kysymys: Kuinka paljon tämä poikkeaa yleisestä alan ohjeistuksesta ja koulutuksesta?. Auditointivaatimus 6: Henkilökunnan koulutus Kysymys: Ketkä kaikki tulee kouluttaa ja mihin mennessä? Miten osaaminen todennetaan? Vähintään kaikki ereseptiä hyödyntävät ja vastaanottovirkailijat. Suositeltavaa on kouluttaa koko henkilökunta mahdollisten asiakkaiden kysymysten varalta ja uuden toimintamallin takia. Koulutus on todettava auditointivaatimuksissa siten, että liittymisvaiheessa on vähintään suunnitelma olemassa koulutuksen toteutuksesta käyttöönottoon mennessä. Koulutusta ei kansallisten toimijoiden puolesta todenneta mitenkään. Yritys voi itse vaatia mm. verkkokoulun läpikäymistä ja siellä olevan testin läpäisemistä. Kysymys: Onko koulutuksen osalta määrätty vaatimuksia, miten se tulee suorittaa. Koulutustapaa ei ole määrätty. Koulutus voi hyvin olla vaikka itseopiskelu, jos se tuntuu sopivimmalta tavalta edetä. Olennaista on, että osataan käyttää järjestelmää. Toinen kokonaisuus on se, että kaikki asiakkaiden kanssa tekemisissä olevat ymmärtävät sähköisen reseptin yleisen toimintamallin. KanTa-koulutusmateriaalia on ihan ok käyttää toimintamallin opettamiseen. Auditointivaatimus 7: Tietosuojan valvonta Kysymys: Miten tämä tulee hoitaa pienessä yrityksessä? Kysymys: Mihin otetaan yhteyttä, jos väärinkäytöksiä ilmenee? Mistä Kelan ohje löytyy? Kysymys: Miten tämä eroaa vaatimuksesta 16 (Tietoturvapoikkeamien havainnointi ja tietojärjestelmien käytön seuranta )? Molemmat vaatimukset käsittelevät samaa aihetta ja ne olisivat ihan hyvin voitu kirjoittaa samaa vaatimukseen. Jos hakemalla hakee eroa, niin vaatimukset 1-8 ovat organisatorisia ja 9-26 teknisiä vaatimuksia, mutta tämäkään ero ei ole kovinkaan selkeä tämänkään vaatimuksen osalta. Yleisesti tietosuojan liittyvä dokumentaatio ja periaatteet kannattaa keskittää ja koostaa yhteen dokumenttiin, jossa vaaditut asiat on kerrottu. Auditointivaatimus 8: Yksityisten lääkäriasemien toimintayksiköiden ja ammatinharjoittajien vastuut Kysymys: Miten toimitaan muiden yritysten kanssa? (laboratoriot, siivous, IT, ym.) Näiden kanssa voi tehdä sopimuksen tietojen salassapidosta.

7 Auditointivaatimus 9: Viestinvälityksen sopimukset ja lainsäädäntö Kysymys: Täyttä hepreaa, keneen pitää olla yhteydessä? Kenen tähän kuuluu osata vastata? Kysymys: Miten eroaa vaatimuksesta 10 (Tietoliikenneyhteydet ja toiminta teleoperaattoreiden kanssa)? Auditointivaatimus 10: Tietoliikenneyhteydet ja toiminta teleoperaattoreiden kanssa Kysymys: Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Kehen otan yhteyttä teleoperaattorillani? Kysymys: Miten eroaa vaatimuksesta 9 (Viestinvälityksen sopimukset ja lainsäädäntö)? Kysymys: Kuinka pakollinen varayhteys on pienellä toimijalla tai jos alueellisesti ei edes mahdollista? 4.5 Varayhteys Organisaation ja KanTa-palvelujen välisen tietoliikenneyhteyden kahdentaminen on suositeltavaa. Liittymän tilaajan kannattaa varmistaa tietoliikenneoperaattoriltaan, että ensisijainen yhteys ja varayhteys kulkevat aidosti eri reittejä koko matkan. Varmistaminen voi olla mahdotonta, jos liittymät ostetaan eri operaattoreilta, koska operaattorit eivät yleensä paljasta liittymiensä fyysisiä yhteyksiä. Jos yhteyden toteuttaminen täysin kahdennettuna ei ole mahdollista, on suositeltavaa kahdentaa yhteys niin pitkälle kuin on taloudellisesti järkevää. Tulkitsemme, että kahdentaminen on suositeltavaa, mutta pienissä taloissa se ei ole taloudellisesti järkevää. Järjestelmästä tulostettavia paperireseptejä voi kirjoittaa yhä ja niin voidaan tehdä tietoliikenneyhteyden pätkiessä. Tämä tietysti edellyttää sitä, että järjestelmään pääsee käsiksi ilman tietoliikenneyhteyttä. Poikkeustilanteen varalla voi olla myös paperisia reseptilomakkeita. Tällöin apteekki kirjaa reseptin Reseptikeskukseen. Kysymys: Miten paljon tämän järjestämiseen tulee varata aikaa? Miten kokonaisviivettä voidaan mitata? Auditointivaatimus 11: Salaukseen käytettävät avaimet pysyvät vain haluttujen tahojen käytössä Kysymys: Mitä tämä tarkoittaa? Ketä tämä koskee?

8 Auditointivaatimus 12: Käyttövaltuushallinta (Käyttäjän sähköisiin lääkemääräyksiin ja muuhun potilastietojen käsittelyyn liittyvän oikeuden asettaminen sekä oikeuksien ja rajoituksien tarkistaminen) Kysymys: Minkälainen kirjanpito käyttöoikeuksista on riittävä? Kysymys: Saako Kelan mallipohjaa muuttaa? Kysymys: Miten tämä eroaa vaatimuksesta 13 (Käyttöoikeuksien jako ja hallinta)? Auditointivaatimus 13: Käyttöoikeuksien jako ja hallinta Kysymys: Minkälainen prosessikuvaus pitää olla pienessä yrityksessä? Kysymys: Miten tämä eroaa vaatimuksesta 12 (Käyttövaltuushallinta)? Kysymys: Kuinka pitkään käyttöoikeustietoja tulee säilyttää? Itse käyttöoikeusdokumentti voi olla vaikka excel-taulukko, johon annetut käyttöoikeudet kirjataan. Käyttäjän yksilöintitietoja ja tietoa käyttöoikeudesta säilytetään 12 vuotta potilastietojen suojaamisen takia. Lokitietojen perusteella voidaan joutua tarkastelemaan, onko käyttäjällä olleet käyttäjäoikeudet ja niihin liitetyt roolit olleet asianmukaiset.tuolloin historiatieto on oltava näkyvissä. Joskushan voi käydä niin, että käyttäjälle annetaan vahingossa väärät käyttäjäoikeudet, jonka seurauksena käyttäjä pääsee tietoihin, joihin hänellä ei olisi oikeutta. käyttäjän tulisi olla tietoinen omista oikeuksistaan ja ilmoittaa vääristä oikeuksista joskus käyttäjät eivät huomaa virheellisiä oikeuksia ja eivät käytä niitä tällöin myöskään hyväkseen ja joka voidaan todentaa lokitiedoista joskus käyttäjät huomaavat laajemmat oikeudet kuin mihin heillä olisi oikeus, mutta eivät ilmoita organisaatiossa käyttäjäoikeuksista vastaavalle taholle vaan käyttävät oikeuksia väärin, ja joka on todennettavissa lokeista. Auditointivaatimus 14: Vastuiden määrittely Kysymys: Miten pienen aseman tulisi tämä vaatimus täyttää? Tarkistakaa itsellänne työasemien tietoturva-asiat sekä mahdollisen yrityksenne sisäisen verkon tietoturva-asiat. Näitä voi kysyä niiltä palveluntoimittajilta, joilta laitteet ja palvelut on hankittu, tai katsoa palvelukuvauksista. Jos teillä on IT-tuki lähellä, jota hyödynnätte, niin pyytäkää tässä apua tulkitsemaan näitä asioita. Liittyy myös kohtaan 20. Jos teillä ei ole IT-tukea, niin neuvoisimme sopimaan jonkun lähellä toimivan palveluntuottajan kanssa, että saatte tarvittaessa apua. Esim, keneltä olette hankkineet koneet tai verkon.

9 Kun ollaan yhteydessä kansalliseen palveluun, tässä Reseptikeskukseen, niin on tärkeää, että kaikissa koneissa ja verkossa on ajanmukainen tietoturva ja palomuuri. Ovat yleensä valmiina, kun esim. modeemi on hankittu. Kysymys: Tarkoittaako tämä, että jokaisen alihankkijan kanssa täytyy olla kirjallinen sopimus? Auditointivaatimus 15: Muutostenhallintaprosessi Kysymys: Mitä kaikkia muutoksia tämä koskee? Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kysymys: Miten testaukset hoidetaan pienissä yrityksissä? Auditointivaatimus 16: Tietoturvapoikkeamien havainnointi ja tietojärjestelmien käytön seuranta Kysymys: Kuinka usein tulee tehdä ja kelle raportoida? Kysymys: Kuka tämän saa tehdä, jos joutuu tarkistamaan kalentereita ja kertomusmerkintöjä? Kysymys: Tarvitsenko henkilöstökortin lokitietojen seurantaan tietosuojavastaavana (ei th-ammattilainen)? Tämä kannattaa tarkastaa potilastietojärjestelmän toimittajalta, miten on toteutettu. Jos kirjautuminen järjestelmään on pelkästään kortilla, silloin tarvitsee. Kysymys: Miten seurataan muiden järjestelmien kuin PTJ:n käyttöä (esim. röntgen)? Näihinkin järjestelmiin, jotka eivät ole yhteydessä Kanta-palveluihin ja joissa kuitenkin on potilastietoa, kohdistuu vaatimuksia, jotka järjestelmätoimittajat tulevaisuudessa joutuvat ilmoittamaan olevan kunnossa. Nämä liittyvät esim. tietoturvaan ja tietosuojaan. Valvira tulee keräämään rekisteriä kaikista tuotantokäytössä olevista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Tässä vaiheessa ei tarvitse huolehtia muusta kuin potilastietojärjestelmästä, tarkistaa että se on virallisesti auditoitu. Erillisistä lokijärjestelmää ei tarvita. Tulevaisuudessa, kun Valviran rekisteri valmistuu, joutuvat muutkin järjestelmät huolehtimaan tietyistä tietosuoja-asioista. Toki kannattaa ottaa huomioon omassa tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa ja ohjeissa kaikkiin järjestelmiin kohdistuva käyttö. Kysymys: Miten tämä eroaa vaatimuksesta 7 (Tietosuojan valvonta)? Auditointivaatimus 17: Virhetilanteiden hallinta

10 Kysymys: Kenen kanssa pienten yritysten pitää sopia poikkeustilanteista? PTJ:n toimittajan? Kysymys: Miten kansallisista virhetilanteista informoidaan? Ilmoittautumisen yhteydessä Kelalle annetaan yhteystiedot kansallisia virhetilanteita varten, eli kenelle niistä yrityksessä tiedotetaan. Jos mahdollista, tähän ei anneta kenenkään henkilökohtaisia tietoja, vaan yrityksen puhelin / sähköpostiosoite Auditointivaatimus 18: Lokitietojen muuttumattomuus Kysymys: Miten tämä hoituu, jos PTJ pyörii omalla palvelimella (Mihin erillinen lokipalvelin tulee)? Kysymys: Kenen vastuulla tämän järjestäminen on? Auditointivaatimus 19: Käyttäjätunnusten yksilöllisyys Kysymys: Saako työasemalle olla yhteinen tunnus (PTJ:ää varten on henkilökohtaiset tunnukset)? Auditointivaatimus 20: Verkkoyhteyden suojaus Kysymys: Millainen on minimivaatimus koskien verkkoyhteyttä/verkkoympäristöä? Kysymys: Minkälainen on riittävä palomuuri? Riittääkö palomuuriksi softapohjainen ratkaisu vai vaaditaanko ihan erillinen "rautapalomuuri"? Käykö vanha palomuuri? Tätä ei ole tarkasti määritelty. Palomuuri voi olla esim. tietoliikennetoimittajan myymä erillinen fyysinen laite tai oma hankkima, tai sisältyä modeemiin. Softapohjainen riittää. Jotkut järjestelmätoimittajat tarjoavat myös kokonaispakettia. Tärkeää on tunnistaa ne paikat, jossa palomuuria tarvitaan. Kanta-palveluiden vastaus: Kelalla ei ole yksityiskohtaisia ohjeita siitä miten asiakkaiden tulisi tehdä palomuurinsa määritykset. Auditointivaatimuksissa kerrotaan että Liittyvän organisaation järjestelmien tulee olla palomuurilla suojatut. Kyseeseen voi tulla joko tilallinen palomuuri tai erilliset sovelluspalomuurit. Yleisesti ottaen palomuurin tarkoituksesta, palomuurisäännöstössä sallitaan vain ne yhteydet, mitä järjestelmien käyttämiseen tarvitaan. Kaikki muut yhteydet estetään (varsinkin kaikki ulkoapäin tulevat). Kelan puolelta on mahdoton ottaa kantaa asiakkaiden kulloinkin tarvitsemaan konfiguraatioon. Kysymys: Missä dokumentissa on tarkat vaatimukset palomuurille?

11 Kysymys: Toimittaja tarjoaa tietynlaista palomuuriratkaisua. Miten tarjouksen kanssa tulee toimia? Auditointivaatimus 21: Hallintayhteydet järjestelmään Kysymys: Tarkoitetaanko tässä pelkästään etäyhteyttä potilastietojärjestelmään ja ereseptijärjestelmään vai yleisesti ottaen etäyhteyttä meidän toimintaympäristöön (verkkoon)? Kysymys: Miten tarkistan toimittajan ylläpitoyhteydet järjestelmään? Auditointivaatimus 22: Järjestelmän ylläpito Kysymys: Pitääkö PTJ:lle olla täysin oma palvelin? Saako pankkiasioita hoitaa samalla laitteella? Auditointivaatimus 23: Tunnistautuminen järjestelmiin Kysymys: Pitääkö koko PTJ:n kirjautuminen muuttaa kortilla toimivaksi? Kysymys: Miten hoidetaan muiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten kirjautuminen omaan PTJ:ään? Auditointivaatimus 24: Istunnon katkaisu Kysymys: Voiko tähän tehdä työasema tai tunnuskohtaisia poikkeuksia? (Toimenpiteet, leikkaukset ym.)? Kyllä voi. Ne voidaan mainita itseauditoinnissa, esim. leikkaussalissa istunnon katkaisu poikkeuksellisesti 60 min. Kysymys: Koskeeko aikakatkaisu myös koneita, joissa on muita potilastietoja koskevia ohjelmia, mutta ei PTJ:ää? Hyvän ja turvallisen tietoturvaperiaatteen mukaisesti työasemat tulee lukita aina, kun ne eivät ole aktiivisessa käytössä ja valvonnan alla. Kyse on hyvästä toimintatavasta. Voi olla hyvin perusteltua asettaa työasemat lukittautumaan tietyn passiivisen ajan jälkeen, vaikka se ei auditointivaatimusten mukaan pakollista kaikkien työasemien osalta olisikaan. Kysymys: Voiko samassa koneessa olla useampi istunto auki, jottei käyttäjän vaihtoon menisi niin paljon aikaa? Auditointivaatimus 25: Potilaan informointi

12 Kysymys: Voiko Kelan esitteen pohjalta tehdä oman version? Saako Kelan esitteitä tilattua sähköisesti? Auditointivaatimus 26: Sosiaalihuollossa syntyvien tietojen Kantaan tallentamisen estäminen Kysymys: Mitä tämä tarkoittaa? Koskeeko tämä meitä? Tämä koskee potilaskertomuksen sähköistä arkistointia. Itseauditoinnissa voidaan kirjata, että auditointivaatimus ei ole relevantti tällä hetkellä.

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI erespa viitoittaa tietä ereseptiin Ohjelma Klo 13.00 13.10 erespa esittely (Timo Airaksinen, Salivirta

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät TERVEYSKESKUS OMAVALVONTASUUNNITELMA Hyväksytty; Perusturvalautakunta _._.2015 Saila Tarkkonen Omavalvontasuunnitelmassa selvitetään miten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajilla on velvoite laatia omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma 1 (10) johtoryhmä 10.3.2015 38, yhtymähallitus 30.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

erespa viitoittaa tietä ereseptiin

erespa viitoittaa tietä ereseptiin erespa viitoittaa tietä ereseptiin Miksi yhteistä tekemistä? Useimmille pienille ja keskisuurille yksityisille palveluntuottajille, joilla ei ole omaa tietohallintoa, liittymisen toimenpiteet ja auditointivaatimukset

Lisätiedot

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA Varmennekortit / toimikortit yksityisellä sektorilla Ammattikortit Terhikki-rekisterissä olevat terveydenhuollon ammattihenkilöt: Ammatinharjoittajat, yrityksissä

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Auditointi Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Lähtökohta Kaikki KANTAan liittyneet organisaatiot jakavat saman tietomassan Keskinäinen luottamus Yhteiset toimintaperiaatteet Yhteinen turvataso Minä uskallan

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM Asiakastietolain ja reseptilain muutokset Terveydenhuollon atk-päivät Pekka Järvinen, STM Säädösmuutosten tarve Asiakastietolaki tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset tietojärjestelmien sertifiointi

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Kanta- välittäjätahon määrittely löytyy ajantasaisena Tekniset liittymismallit -asiakirjasta, joka löytyy www.kanta.fi olevasta käsikirjasta.

Kanta- välittäjätahon määrittely löytyy ajantasaisena Tekniset liittymismallit -asiakirjasta, joka löytyy www.kanta.fi olevasta käsikirjasta. Tietoturvavaatimukset Kanta- välittäjäpalveluja tarjoavalle Kanta- välittäjän määritelmä: Kanta- välittäjätahon määrittely löytyy ajantasaisena Tekniset liittymismallit -asiakirjasta, joka löytyy www.kanta.fi

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan toiminta ja dokumentointi

Tietosuojavastaavan toiminta ja dokumentointi Tietosuojavastaavan toiminta ja dokumentointi Johanna Sorvettula Tietosuojavastaava Hallintojohtaja, varatuomari, MBA 2015 EPSHP - Johanna Sorvettula 1 Tietosuojavastaavan tehtävät Tietosuojavastaavan

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (21) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (21) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin Liittymisohje 1 (17) KanTa Liittymisohje KanTa-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla KanTa-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL Toimikorttilogistiikka Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa 1 Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa Atk-päivät Jyväskylä 26. 27.5.2009 Helena Eronen arkistotoimen johtaja/tietosuojavastaava PPSHP Tietosuojavastaava 2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

Lisätiedot

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki Tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet Esitutkimus Vaatimusmäärittely Järjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5.

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5. Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 19.5.2016 Oulu 18.5.2016 Minna Angeria 1 Esityksen sisältö Tilannekuva Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Moni tekijä vaikuttaa vointiisi. Mitä paremmin

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011

Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011 Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011 Tulokset: Julkiset sosiaalihuollon palvelun antajat A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa. Vastaajien

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Sähköinen lääkemääräys - apteekkien valmiudet Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Sähköisen reseptin toimintamalli ekatselu potilas lääkäri Reseptikeskus apteekki Kela Sähköisen

Lisätiedot

Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011

Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011 Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011 Tulokset: Yksityiset sosiaalihuollon palvelun antajat A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen

Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen Terveydenhuollon ATK-päivät 12.-13.5.2015 Tampere Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 13.5.2015 THL/OPER 1 Esityksen sisältö Vastuut

Lisätiedot

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Kanta-palvelujen tilannekatsaus Kanta-info 18.1.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palveluja on käytettävissä? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Perinteiset apteekkipalvelut Reseptin toimitus & uusiminen Lääkevalmistus Itsehoidon opastus Suorakorvausmenettely

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

KanTa. Terveydenhuollon organisaation auditointivaatimusten läpikäynti - eresepti

KanTa. Terveydenhuollon organisaation auditointivaatimusten läpikäynti - eresepti OHJE 23.4.2012 KanTa Terveydenhuollon organisaation auditointivaatimusten läpikäynti - eresepti OHJE: Tämä dokumentti on tarkoitettu taustamateriaaliksi ereseptin auditointivaatimusten käsittelyyn ja toteutumisen

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot