Kysymykset ja vastaukset ereseptiin liittymisen toimenpiteista ja auditointivaatimuksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymykset ja vastaukset ereseptiin liittymisen toimenpiteista ja auditointivaatimuksista"

Transkriptio

1 Kysymykset ja vastaukset ereseptiin liittymisen toimenpiteista ja auditointivaatimuksista Sisällys 1. Liittymisen aikataulu ja liittymismalli Potilastietojärjestelmä SOTE-rekisteri Varmennekortit Katso-tunnistus Tietosuoja ja tietoturva... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 7. Liittymishakemus ja käyttöönotto Auditointivaatimukset Liittymisen aikataulu ja liittymismalli Kysymys: Keitä laki ereseptistä koskee? eresepti eli sähköinen lääkemääräys tulee pakolliseksi kaikille lähtien. Yli 5000 reseptiä vuodessa kirjoittavien tulee ottaa eresepti käyttöön mennessä, alle 5000 reseptiä kirjoittavien sekä yksittäisten ammatinharjoittajien määräaika on tuo mennessä. Kysymys: Kattaako 5000 reseptin raja myös asemalla työskenteleviä muita yrityksiä / ammatinharjoittajia? Koko aseman reseptien määrä lasketaan, eli myös asemalla työskentelevien yritysten ja ammatinharjoittajien. Nämä liittyvät aseman eli pääliittyjän mukana. Kysymys: Miten THL:lle annetaan tieto liittymisaikataulusta ja mitä tietoja annetaan? Kaksi kuukautta ennen aiottua liittymistä THL:lle tulee antaa vapaamuotoinen ilmoitus osoitteeseen Tietoja mm. yrityksen nimi, OID-koodi, potilastietojärjestelmä, liittymispäivämäärä Kysymys: Voiko itsenäinen ammatinharjoittaja liittyä itsenäisenä, vaikka toimiikin lääkäriasemalla? Voiko käyttää pelkästään webreseptiä?

2 Tämä vaatii terveydenhuollon toimintayksikön ja sen tiloissa toimivan itsenäisen ammatinharjoittajan välisen sopimukseen tarkastelun, mitä keskinäinen sopimus velvoittaa eli mihin ovat sopimuksia allekirjoittaessaan sitoutuneet ja mitä sopimuksista poikkeaminen käytännössä tarkoittaa. Ammatinharjoittaja voi liittyä aina lisäksi myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Kysymys: Yritys on ostanut toisen yrityksen siten, että ostettu yritys toimii vanhalla nimellä (Yritys B), omistajana vain on isompi yritys (yritys A). Voidaanko Yritys B laskea omaksi liittyjäkseen (kirjoitetaan alle 5000 reseptiä vuodessa), vai liittyykö omistajansa Yritys A:n mukana? B liittyy omistajansa A mukana. 2. Potilastietojärjestelmä Kysymys: Vaatiiko ereseptin käyttö taustakseen jonkin tietyn potilastietojärjestelmän? Kysyjällä on käytössä ohjelma, jota ei enää päivitetä. Ei tiettyä, mutta auditoidun. Auditoidut järjestelmät on lueteltu: Kela on lain mukaan velvollinen toteuttamaan nettipohjaisen reseptipalvelun vuoteen 2017 mennessä, joka toimii yksittäisellä tietokoneella ja mobiililaitteen avulla riippumatta potilastietojärjestelmästä. 3. SOTE-rekisteri Kysymys: Entä jos tiloissa toimivan lääkärin yritystietoja ei näy Sote-rekisterissä? Entä ammatinharjoittajat, jotka eivät näy Sote-rekisterissä, pitääkö nämäkin ilmoittaa Kelalle? Kukin yritys on vastuussa tietojensa oikeellisuudesta Sote-rekisterissä. Jos tiloissa toimivan lääkärin yritystiedot eivät näy aliorganisaationa asemalle, täytyy ko. yrityksen korjata itse tietonsa. Eli korjata kaikki palveluyksikkönsä osoitetiedot oikein. Tiedot korjataan sinne, mistä toimilupa on haettu, eli Aviin tai Valviraan. Itsenäisille ammatinharjoittajille tulee oma rekisterinsä. Näitä ei ilmoiteta Kelalle, kuten tiloissa toimivat yritykset ilmoitetaan (liite Liittymishakemuksessa). Ammatinharjoittajien kanssa riittää tehtävä sopimus. Kysymys: Muuttuuko OID koodi kun muuttaa toiseen osoitteeseen? 4. Varmennekortit Kysymys: Ketkä kaikki tarvitsevat kortin pienessä toimipaikassa? Ammattikorttia tarvitsevat ensivaiheessa ne, jotka ovat yhteydessä Reseptikeskukseen, eli määräävät, katsovat yms. reseptejä. Jos kirjautuminen PTJ:ään on kortilla, niin silloin kaikki potilastietojärjestelmää käyttävät tarvitsevat varmennekortin. Jos otatte apteekista uusimispyyntöjä

3 suoraan, niin se, joka uusimispyynnöt ottaa vastaan, tarvitsee kortin. Jos hän ei ole th-ammattilainen, tulee olla henkilöstökortti. Suurten (hammas)lääkärikeskusten tapauksessa VRK suosittelee, että organisaatiot tekisivät asiakassopimukset heidän kanssaan, koska heidän oletus on, että muitakin kuin ammattikortteja tullaan tarvitsemaan. Kysymys: Riittääkö lääkärille yksi kortti, vaikka toimii useammassa toimipisteessä, joissa eri ohjelmat? Ammattikortti on henkilökohtainen ja toimipaikasta riippumaton. Vain yksi ammattikortti riittää. Henkilöstökortti ja toimijakortti ovat henkilökohtaisia, mutta myös organisaatiokohtaisia. Joten näiden kohdalla eri organisaatioissa tarvitaan omat korttinsa. Kysymys: Minkälainen kortinlukija pitäisi olla, onko vaatimuksia? Entä montako kortinlukijaa tarvitaan? Kortinlukijoille ei ole erityisiä vaatimuksia. Emme ole kuulleet, että jokin tietty merkki olisi huonompi muita. Kannattaa vertailla hintoja ja käytettävyyttä. Lukijoita myydään hyllytavarana tietotekniikkaa myyvissä liikkeissä. Kortinlukijaa tarvitaan kaikissa niissä työasemissa, missä Reseptikeskuksen palveluja käytetään, eli kirjoitetaan reseptejä tai haetaan tietoja Reseptikeskuksesta. Kysymys: Jos sukunimi muuttuu, tuleeko hankkia uusi kortti? Jos nimi, titteli tai joku muu sellainen tieto muuttuu, joka on printattuna kortin kylkeen, on hankittava uusi kortti. Nämä tiedot tallentuvat esim. lokitietoihin tietojärjestelmässä ja niiden tulee olla oikein. Näitä tietoja ei voida korttiin päivittää, vaan täytyy hakea uusi kortti. Erikoisalakaan ei päivity korttiin, jos se muuttuu. Tässä tapauksessa uusi kortti täytyy hankkia vain silloin kun se vaikuttaa työtehtävien tekemiseen. 5. Katso-tunnistus Kysymys: Missä tilanteissä Katso-tunnistetta tarvitaan? Muulloinkin kun liittyessä? Kanta-palvelujen ekstranetin käyttö vaatii Katso-tunnistuksen. Ekstranetissä on liittymisasiakirjojen lisäksi mm. seuraavaa: siellä ylläpidetään liittymishakemuksessa annettuja yrityksen tietoja, siellä löytyvät potilaan oikeuksiin liittyvät asiakirjat ja suostumukset ja erilaisia ohjeistuksia. Ekstranetissä on myös VRK:n asiakirjat. 6. Liittymishakemus ja käyttöönotto Kysymys: Kenen tulee allekirjoittaa liittymishakemus? Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö.

4 Kysymys: Kun käytetään välittäjää (meillä toimittajan palveluna -malli), ruksataanko kohta suljettu yhteys, vaikka yhteys välittäjään menee internetin kautta ja merkitäänkö IP:ksi välityspalvelun IP? Kysymys: Mitä konkreettisia hankintoja käyttöönotto vaatii? Potilastietojärjestelmän lisäksi tarvitaan vaadittavat tietoliikenneyhteydet ja varmenteet, sekä varmennekortit ja kortinlukijat. Kysymys: Mitä kuluja muodostuu ja paljonko ne ovat? PTJ lisäksi. Mitä sähköinen lääkemääräys maksaa lääkärille? Tällä hetkellä yksityinen terveydenhuolto maksaa 0,21 euroa jokaisesta kirjoitetusta sähköisestä reseptistä. Maksu määritellään STM:n asetuksella, jota uusitaan määräajoin. Nykyinen asetus, jossa em. hinta on määritelty, on voimassa vuoden 2014 loppuun. Syksyllä 2014 annettavalla uudella asetuksella määritellään vuoden 2015 alusta noudatettava maksu. 7. Auditointivaatimukset Kysymys: Tuleeko pienen yrityksen vastata kaikkiin auditointivaatimuksiin? Kyllä kaikkiin kohtiin jokin vastine tulee kirjoittaa. Näiden laajuutta ja muotoa on hyvä miettiä suhteessa yrityksen kokoon. Järjestelmätoimittaja vastaa monesta teknisestä kuvauksesta / kuittauksesta. Tässä vaiheessa kannattaa satsata tietoturvaan ja tietosuojaan. Ne voivat olla yhdessä dokumentissa ja toimivat pohjana jatkossakin. Kannattaa ajatella tarjottuja malleja käytännön kannalta, miten organisaatiossa asiat hoidetaan. Ei tarvitse kirjata mitään turhaa byrokratiaa, mitä ei noudateta. Auditointivaatimus 1: Sisäinen päätös liittymiselle Kysymys: Minkälainen dokumentti tulee laatia ja kuka sen allekirjoittaa? Päätös voi olla pöytäkirjamerkintä kokouksessa tai vain merkintä vaatimuksen kohdalle päivämäärästä, jolloin päätös on tehty. Hakemuksen allekirjoittaa allekirjoitusoikeuden omaava henkilö. Auditointidokumenttia ei lähetetä minnekään, mutta myös vaatimusten allekirjoittajan on hyvä olla sama henkilö, koska hän hakemuksen allekirjoituksellaan vahvistaa auditointivaatimusten täyttämisen. On hyvä, että ko. henkilö on myös perehtynyt auditointivaatimuksiin ja kuinka ne on täytetty. Auditointivaatimus 2: Auditoitu järjestelmä Kysymys: Mitä tulee tehdä, jos käytössä ei ole sähköistä potilastietojärjestelmää? eresepti tulee pakolliseksi kaikille reseptejä kirjoittaville, sähköinen arkisto tulee yksityisellä sektorilla pakolliseksi vain niille, joilla on sähköinen potilastietojärjestelmä. Jos ei aio hankkia sähköistä potilastietojärjestelmää, voi hankkia ereseptiä varten Kelan tai muun toimittaman webreseptin. Lain

5 mukaan Kela on velvollinen toteuttamaan webreseptin mennessä. Markkinoilla on myös muita kevyitä webreseptisovelluksia, joita voi käyttää potilastietojärjestelmästä riippumatta. Kysymys: Mitä sanktioita tulee, jos ei hanki auditoitua järjestelmää ajoissa? Kansalliset toimijat eivät ole määritelleet sanktioita. Lakimuutos tuli voimaan Valvontaviranomaisia ovat Valvira ja AVI. Kysymys: Onko syytä reseptinkirjoituspisteisiin hankkia erilliset ATK-systeemit, joilla kirjoitetaan vain reseptejä (tietoturvasyistä) vai voiko nämä kortinlukijat liittää normaaleihin koneisiin, joissa PTJ ja nettiyhteys ja joilla tehdään muutakin ns yleiskoneet. Voi olla normaalit koneet, kunhan tietoyhteydet on suojattu. Parempi kuitenkin, että koneissa joissa on PTJ ja eresepti, ei surffailla netissä muuten. Auditointivaatimus 3: Tietoturvapolitiikka Kysymys: Mikä on riittävä tietoturvapolitiikka? Riittävää tietoturvapolitiikkaa ei ole määritelty. On syytä tutustua kanta-sivuilla oleviin ohjeisiin ja miettiä käytännöllisesti riittävä tietoturvapolitiikka omaan yritykseen suhteutettuna. Kysymys: Kävisikö tietoturvapolitiikan ym. kriteerien auditoinnissa viittaus omavalvontasuunnitelmaan, jossa kyseiset asiat ja toimintamallit on jo henkilökunnan kanssa käyty läpi ja sovittu? Kyllä käy. Auditointikriteereissä voidaan viitata mm. omavalvontasuunnitelmaan, laatujärjestelmään tmv. organisaatiossa jo olevaan dokumentaatioon. Kysymys: Jos on yksityinen ammatinharjoittaja, toimien yhdessä toimipaikassa, pitääkö tehdä omavalvontasuunnitelma? Nykyisen lain mukaan kaikkien tietojärjestelmiä käyttävien sosiaali- ja terveydenhuolloin toimijoiden on laadittava omavalvontasuunnitelma. Tämä tulee tehdä mennessä. Omavalvontasuunnitelman ohje löytyy Valviran sivulta: Auditointivaatimus 4: Nimetty tietosuojavastaava Kysymys: Mitä tämä tarkoittaa yhden tai kahden henkilön yrityksessä? Tässä kannattaa käyttää ns. maalaisjärkeä. Itse on toimintansa tietosuojavastaava ja tietoturvapolitiikan voi laatia järkevästi oman toiminnan kannalta. Kysymys: Miten asiaan vaikuttaa, jos henkilö ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö? Ei mitenkään. Lokitietojen tarkistamiseksi on käyttöoikeudet määriteltävä riittäviksi. Auditointivaatimus 5: Ohjeet potilastietojen käsittelystä Kysymys: Missä laajuudessa nämä asiat eri tahojen tulee tietää ja osata (esim. vastaanottovirkailija vs. rekisterin vastuuhenkilö)?

6 . Kysymys: Kuinka paljon tämä poikkeaa yleisestä alan ohjeistuksesta ja koulutuksesta?. Auditointivaatimus 6: Henkilökunnan koulutus Kysymys: Ketkä kaikki tulee kouluttaa ja mihin mennessä? Miten osaaminen todennetaan? Vähintään kaikki ereseptiä hyödyntävät ja vastaanottovirkailijat. Suositeltavaa on kouluttaa koko henkilökunta mahdollisten asiakkaiden kysymysten varalta ja uuden toimintamallin takia. Koulutus on todettava auditointivaatimuksissa siten, että liittymisvaiheessa on vähintään suunnitelma olemassa koulutuksen toteutuksesta käyttöönottoon mennessä. Koulutusta ei kansallisten toimijoiden puolesta todenneta mitenkään. Yritys voi itse vaatia mm. verkkokoulun läpikäymistä ja siellä olevan testin läpäisemistä. Kysymys: Onko koulutuksen osalta määrätty vaatimuksia, miten se tulee suorittaa. Koulutustapaa ei ole määrätty. Koulutus voi hyvin olla vaikka itseopiskelu, jos se tuntuu sopivimmalta tavalta edetä. Olennaista on, että osataan käyttää järjestelmää. Toinen kokonaisuus on se, että kaikki asiakkaiden kanssa tekemisissä olevat ymmärtävät sähköisen reseptin yleisen toimintamallin. KanTa-koulutusmateriaalia on ihan ok käyttää toimintamallin opettamiseen. Auditointivaatimus 7: Tietosuojan valvonta Kysymys: Miten tämä tulee hoitaa pienessä yrityksessä? Kysymys: Mihin otetaan yhteyttä, jos väärinkäytöksiä ilmenee? Mistä Kelan ohje löytyy? Kysymys: Miten tämä eroaa vaatimuksesta 16 (Tietoturvapoikkeamien havainnointi ja tietojärjestelmien käytön seuranta )? Molemmat vaatimukset käsittelevät samaa aihetta ja ne olisivat ihan hyvin voitu kirjoittaa samaa vaatimukseen. Jos hakemalla hakee eroa, niin vaatimukset 1-8 ovat organisatorisia ja 9-26 teknisiä vaatimuksia, mutta tämäkään ero ei ole kovinkaan selkeä tämänkään vaatimuksen osalta. Yleisesti tietosuojan liittyvä dokumentaatio ja periaatteet kannattaa keskittää ja koostaa yhteen dokumenttiin, jossa vaaditut asiat on kerrottu. Auditointivaatimus 8: Yksityisten lääkäriasemien toimintayksiköiden ja ammatinharjoittajien vastuut Kysymys: Miten toimitaan muiden yritysten kanssa? (laboratoriot, siivous, IT, ym.) Näiden kanssa voi tehdä sopimuksen tietojen salassapidosta.

7 Auditointivaatimus 9: Viestinvälityksen sopimukset ja lainsäädäntö Kysymys: Täyttä hepreaa, keneen pitää olla yhteydessä? Kenen tähän kuuluu osata vastata? Kysymys: Miten eroaa vaatimuksesta 10 (Tietoliikenneyhteydet ja toiminta teleoperaattoreiden kanssa)? Auditointivaatimus 10: Tietoliikenneyhteydet ja toiminta teleoperaattoreiden kanssa Kysymys: Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Kehen otan yhteyttä teleoperaattorillani? Kysymys: Miten eroaa vaatimuksesta 9 (Viestinvälityksen sopimukset ja lainsäädäntö)? Kysymys: Kuinka pakollinen varayhteys on pienellä toimijalla tai jos alueellisesti ei edes mahdollista? 4.5 Varayhteys Organisaation ja KanTa-palvelujen välisen tietoliikenneyhteyden kahdentaminen on suositeltavaa. Liittymän tilaajan kannattaa varmistaa tietoliikenneoperaattoriltaan, että ensisijainen yhteys ja varayhteys kulkevat aidosti eri reittejä koko matkan. Varmistaminen voi olla mahdotonta, jos liittymät ostetaan eri operaattoreilta, koska operaattorit eivät yleensä paljasta liittymiensä fyysisiä yhteyksiä. Jos yhteyden toteuttaminen täysin kahdennettuna ei ole mahdollista, on suositeltavaa kahdentaa yhteys niin pitkälle kuin on taloudellisesti järkevää. Tulkitsemme, että kahdentaminen on suositeltavaa, mutta pienissä taloissa se ei ole taloudellisesti järkevää. Järjestelmästä tulostettavia paperireseptejä voi kirjoittaa yhä ja niin voidaan tehdä tietoliikenneyhteyden pätkiessä. Tämä tietysti edellyttää sitä, että järjestelmään pääsee käsiksi ilman tietoliikenneyhteyttä. Poikkeustilanteen varalla voi olla myös paperisia reseptilomakkeita. Tällöin apteekki kirjaa reseptin Reseptikeskukseen. Kysymys: Miten paljon tämän järjestämiseen tulee varata aikaa? Miten kokonaisviivettä voidaan mitata? Auditointivaatimus 11: Salaukseen käytettävät avaimet pysyvät vain haluttujen tahojen käytössä Kysymys: Mitä tämä tarkoittaa? Ketä tämä koskee?

8 Auditointivaatimus 12: Käyttövaltuushallinta (Käyttäjän sähköisiin lääkemääräyksiin ja muuhun potilastietojen käsittelyyn liittyvän oikeuden asettaminen sekä oikeuksien ja rajoituksien tarkistaminen) Kysymys: Minkälainen kirjanpito käyttöoikeuksista on riittävä? Kysymys: Saako Kelan mallipohjaa muuttaa? Kysymys: Miten tämä eroaa vaatimuksesta 13 (Käyttöoikeuksien jako ja hallinta)? Auditointivaatimus 13: Käyttöoikeuksien jako ja hallinta Kysymys: Minkälainen prosessikuvaus pitää olla pienessä yrityksessä? Kysymys: Miten tämä eroaa vaatimuksesta 12 (Käyttövaltuushallinta)? Kysymys: Kuinka pitkään käyttöoikeustietoja tulee säilyttää? Itse käyttöoikeusdokumentti voi olla vaikka excel-taulukko, johon annetut käyttöoikeudet kirjataan. Käyttäjän yksilöintitietoja ja tietoa käyttöoikeudesta säilytetään 12 vuotta potilastietojen suojaamisen takia. Lokitietojen perusteella voidaan joutua tarkastelemaan, onko käyttäjällä olleet käyttäjäoikeudet ja niihin liitetyt roolit olleet asianmukaiset.tuolloin historiatieto on oltava näkyvissä. Joskushan voi käydä niin, että käyttäjälle annetaan vahingossa väärät käyttäjäoikeudet, jonka seurauksena käyttäjä pääsee tietoihin, joihin hänellä ei olisi oikeutta. käyttäjän tulisi olla tietoinen omista oikeuksistaan ja ilmoittaa vääristä oikeuksista joskus käyttäjät eivät huomaa virheellisiä oikeuksia ja eivät käytä niitä tällöin myöskään hyväkseen ja joka voidaan todentaa lokitiedoista joskus käyttäjät huomaavat laajemmat oikeudet kuin mihin heillä olisi oikeus, mutta eivät ilmoita organisaatiossa käyttäjäoikeuksista vastaavalle taholle vaan käyttävät oikeuksia väärin, ja joka on todennettavissa lokeista. Auditointivaatimus 14: Vastuiden määrittely Kysymys: Miten pienen aseman tulisi tämä vaatimus täyttää? Tarkistakaa itsellänne työasemien tietoturva-asiat sekä mahdollisen yrityksenne sisäisen verkon tietoturva-asiat. Näitä voi kysyä niiltä palveluntoimittajilta, joilta laitteet ja palvelut on hankittu, tai katsoa palvelukuvauksista. Jos teillä on IT-tuki lähellä, jota hyödynnätte, niin pyytäkää tässä apua tulkitsemaan näitä asioita. Liittyy myös kohtaan 20. Jos teillä ei ole IT-tukea, niin neuvoisimme sopimaan jonkun lähellä toimivan palveluntuottajan kanssa, että saatte tarvittaessa apua. Esim, keneltä olette hankkineet koneet tai verkon.

9 Kun ollaan yhteydessä kansalliseen palveluun, tässä Reseptikeskukseen, niin on tärkeää, että kaikissa koneissa ja verkossa on ajanmukainen tietoturva ja palomuuri. Ovat yleensä valmiina, kun esim. modeemi on hankittu. Kysymys: Tarkoittaako tämä, että jokaisen alihankkijan kanssa täytyy olla kirjallinen sopimus? Auditointivaatimus 15: Muutostenhallintaprosessi Kysymys: Mitä kaikkia muutoksia tämä koskee? Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kysymys: Miten testaukset hoidetaan pienissä yrityksissä? Auditointivaatimus 16: Tietoturvapoikkeamien havainnointi ja tietojärjestelmien käytön seuranta Kysymys: Kuinka usein tulee tehdä ja kelle raportoida? Kysymys: Kuka tämän saa tehdä, jos joutuu tarkistamaan kalentereita ja kertomusmerkintöjä? Kysymys: Tarvitsenko henkilöstökortin lokitietojen seurantaan tietosuojavastaavana (ei th-ammattilainen)? Tämä kannattaa tarkastaa potilastietojärjestelmän toimittajalta, miten on toteutettu. Jos kirjautuminen järjestelmään on pelkästään kortilla, silloin tarvitsee. Kysymys: Miten seurataan muiden järjestelmien kuin PTJ:n käyttöä (esim. röntgen)? Näihinkin järjestelmiin, jotka eivät ole yhteydessä Kanta-palveluihin ja joissa kuitenkin on potilastietoa, kohdistuu vaatimuksia, jotka järjestelmätoimittajat tulevaisuudessa joutuvat ilmoittamaan olevan kunnossa. Nämä liittyvät esim. tietoturvaan ja tietosuojaan. Valvira tulee keräämään rekisteriä kaikista tuotantokäytössä olevista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Tässä vaiheessa ei tarvitse huolehtia muusta kuin potilastietojärjestelmästä, tarkistaa että se on virallisesti auditoitu. Erillisistä lokijärjestelmää ei tarvita. Tulevaisuudessa, kun Valviran rekisteri valmistuu, joutuvat muutkin järjestelmät huolehtimaan tietyistä tietosuoja-asioista. Toki kannattaa ottaa huomioon omassa tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa ja ohjeissa kaikkiin järjestelmiin kohdistuva käyttö. Kysymys: Miten tämä eroaa vaatimuksesta 7 (Tietosuojan valvonta)? Auditointivaatimus 17: Virhetilanteiden hallinta

10 Kysymys: Kenen kanssa pienten yritysten pitää sopia poikkeustilanteista? PTJ:n toimittajan? Kysymys: Miten kansallisista virhetilanteista informoidaan? Ilmoittautumisen yhteydessä Kelalle annetaan yhteystiedot kansallisia virhetilanteita varten, eli kenelle niistä yrityksessä tiedotetaan. Jos mahdollista, tähän ei anneta kenenkään henkilökohtaisia tietoja, vaan yrityksen puhelin / sähköpostiosoite Auditointivaatimus 18: Lokitietojen muuttumattomuus Kysymys: Miten tämä hoituu, jos PTJ pyörii omalla palvelimella (Mihin erillinen lokipalvelin tulee)? Kysymys: Kenen vastuulla tämän järjestäminen on? Auditointivaatimus 19: Käyttäjätunnusten yksilöllisyys Kysymys: Saako työasemalle olla yhteinen tunnus (PTJ:ää varten on henkilökohtaiset tunnukset)? Auditointivaatimus 20: Verkkoyhteyden suojaus Kysymys: Millainen on minimivaatimus koskien verkkoyhteyttä/verkkoympäristöä? Kysymys: Minkälainen on riittävä palomuuri? Riittääkö palomuuriksi softapohjainen ratkaisu vai vaaditaanko ihan erillinen "rautapalomuuri"? Käykö vanha palomuuri? Tätä ei ole tarkasti määritelty. Palomuuri voi olla esim. tietoliikennetoimittajan myymä erillinen fyysinen laite tai oma hankkima, tai sisältyä modeemiin. Softapohjainen riittää. Jotkut järjestelmätoimittajat tarjoavat myös kokonaispakettia. Tärkeää on tunnistaa ne paikat, jossa palomuuria tarvitaan. Kanta-palveluiden vastaus: Kelalla ei ole yksityiskohtaisia ohjeita siitä miten asiakkaiden tulisi tehdä palomuurinsa määritykset. Auditointivaatimuksissa kerrotaan että Liittyvän organisaation järjestelmien tulee olla palomuurilla suojatut. Kyseeseen voi tulla joko tilallinen palomuuri tai erilliset sovelluspalomuurit. Yleisesti ottaen palomuurin tarkoituksesta, palomuurisäännöstössä sallitaan vain ne yhteydet, mitä järjestelmien käyttämiseen tarvitaan. Kaikki muut yhteydet estetään (varsinkin kaikki ulkoapäin tulevat). Kelan puolelta on mahdoton ottaa kantaa asiakkaiden kulloinkin tarvitsemaan konfiguraatioon. Kysymys: Missä dokumentissa on tarkat vaatimukset palomuurille?

11 Kysymys: Toimittaja tarjoaa tietynlaista palomuuriratkaisua. Miten tarjouksen kanssa tulee toimia? Auditointivaatimus 21: Hallintayhteydet järjestelmään Kysymys: Tarkoitetaanko tässä pelkästään etäyhteyttä potilastietojärjestelmään ja ereseptijärjestelmään vai yleisesti ottaen etäyhteyttä meidän toimintaympäristöön (verkkoon)? Kysymys: Miten tarkistan toimittajan ylläpitoyhteydet järjestelmään? Auditointivaatimus 22: Järjestelmän ylläpito Kysymys: Pitääkö PTJ:lle olla täysin oma palvelin? Saako pankkiasioita hoitaa samalla laitteella? Auditointivaatimus 23: Tunnistautuminen järjestelmiin Kysymys: Pitääkö koko PTJ:n kirjautuminen muuttaa kortilla toimivaksi? Kysymys: Miten hoidetaan muiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten kirjautuminen omaan PTJ:ään? Auditointivaatimus 24: Istunnon katkaisu Kysymys: Voiko tähän tehdä työasema tai tunnuskohtaisia poikkeuksia? (Toimenpiteet, leikkaukset ym.)? Kyllä voi. Ne voidaan mainita itseauditoinnissa, esim. leikkaussalissa istunnon katkaisu poikkeuksellisesti 60 min. Kysymys: Koskeeko aikakatkaisu myös koneita, joissa on muita potilastietoja koskevia ohjelmia, mutta ei PTJ:ää? Hyvän ja turvallisen tietoturvaperiaatteen mukaisesti työasemat tulee lukita aina, kun ne eivät ole aktiivisessa käytössä ja valvonnan alla. Kyse on hyvästä toimintatavasta. Voi olla hyvin perusteltua asettaa työasemat lukittautumaan tietyn passiivisen ajan jälkeen, vaikka se ei auditointivaatimusten mukaan pakollista kaikkien työasemien osalta olisikaan. Kysymys: Voiko samassa koneessa olla useampi istunto auki, jottei käyttäjän vaihtoon menisi niin paljon aikaa? Auditointivaatimus 25: Potilaan informointi

12 Kysymys: Voiko Kelan esitteen pohjalta tehdä oman version? Saako Kelan esitteitä tilattua sähköisesti? Auditointivaatimus 26: Sosiaalihuollossa syntyvien tietojen Kantaan tallentamisen estäminen Kysymys: Mitä tämä tarkoittaa? Koskeeko tämä meitä? Tämä koskee potilaskertomuksen sähköistä arkistointia. Itseauditoinnissa voidaan kirjata, että auditointivaatimus ei ole relevantti tällä hetkellä.

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI erespa viitoittaa tietä ereseptiin Ohjelma Klo 13.00 13.10 erespa esittely (Timo Airaksinen, Salivirta

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Hakemus on sitoumus Edellytykset vaiheeseen siirtymiselle

Lisätiedot

Vaatimus/Kontrolli Vaatimustenmukaisuuden todentaminen / auditointi

Vaatimus/Kontrolli Vaatimustenmukaisuuden todentaminen / auditointi Kansalliset auditointivaatimukset terveydenhuollon organisaatioille (sähköisten reseptien toiminnallisuuksien osalta) Toiminnalliset vaatimukset # Kriteeri / kontrollitavoite Organisaatoriset vaatimukset

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja päivättävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki,

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin tai päivittävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät TERVEYSKESKUS OMAVALVONTASUUNNITELMA Hyväksytty; Perusturvalautakunta _._.2015 Saila Tarkkonen Omavalvontasuunnitelmassa selvitetään miten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajilla on velvoite laatia omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä 8.2.2013 Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma 1 (10) johtoryhmä 10.3.2015 38, yhtymähallitus 30.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin. Ohjeessa on käsitelty kaikki, kohdat, joita sitoumuksen

Lisätiedot

erespa viitoittaa tietä ereseptiin

erespa viitoittaa tietä ereseptiin erespa viitoittaa tietä ereseptiin Miksi yhteistä tekemistä? Useimmille pienille ja keskisuurille yksityisille palveluntuottajille, joilla ei ole omaa tietohallintoa, liittymisen toimenpiteet ja auditointivaatimukset

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA Varmennekortit / toimikortit yksityisellä sektorilla Ammattikortit Terhikki-rekisterissä olevat terveydenhuollon ammattihenkilöt: Ammatinharjoittajat, yrityksissä

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Kanta-palvelujen toiminnassa tai yhteyksissä havaitaan häiriö 4 3 Ilmoitus käyttötukeen 5 4 Tiedota häiriöstä muuta henkilöstöä 6 5 Häiriön laajuus 6 6 Toimintamalli Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Auditointi Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Lähtökohta Kaikki KANTAan liittyneet organisaatiot jakavat saman tietomassan Keskinäinen luottamus Yhteiset toimintaperiaatteet Yhteinen turvataso Minä uskallan

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut,

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 6.9.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2017

Tietosuojakysely 2017 Tietosuojakysely 2017 Apteekki Tekijät Kela Tietosuojavaltuutetun toimisto Raportti Sisällys 1 Tietosuojakyselyn tulokset Apteekki... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Tietosuojavastaavat... 4 1.3 Apteekkarin tai

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. Versio

Toiminta häiriötilanteissa. Versio Toiminta häiriötilanteissa Versio 2.0 6.8.2015 Sisällys Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa Kanta-palvelun häiriökriteerit Kelan Kanta-tuki Häiriöilmoitus Kanta-tukeen Häiriöviestintä Vaaratilanneilmoitus

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Kanta-palvelut... 1 1.2 Kanta-palveluun liittyjät... 1 1.3 Kanta-liittyjä... 1 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 14.10.2013 Terveydenhuollon toimikortit Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen tuotantotoimituksia yksityisen

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM Asiakastietolain ja reseptilain muutokset Terveydenhuollon atk-päivät Pekka Järvinen, STM Säädösmuutosten tarve Asiakastietolaki tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset tietojärjestelmien sertifiointi

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan toiminta ja dokumentointi

Tietosuojavastaavan toiminta ja dokumentointi Tietosuojavastaavan toiminta ja dokumentointi Johanna Sorvettula Tietosuojavastaava Hallintojohtaja, varatuomari, MBA 2015 EPSHP - Johanna Sorvettula 1 Tietosuojavastaavan tehtävät Tietosuojavastaavan

Lisätiedot

Kanta- välittäjätahon määrittely löytyy ajantasaisena Tekniset liittymismallit -asiakirjasta, joka löytyy www.kanta.fi olevasta käsikirjasta.

Kanta- välittäjätahon määrittely löytyy ajantasaisena Tekniset liittymismallit -asiakirjasta, joka löytyy www.kanta.fi olevasta käsikirjasta. Tietoturvavaatimukset Kanta- välittäjäpalveluja tarjoavalle Kanta- välittäjän määritelmä: Kanta- välittäjätahon määrittely löytyy ajantasaisena Tekniset liittymismallit -asiakirjasta, joka löytyy www.kanta.fi

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Kelain-palvelun käyttöehdot 1. Kelain-palvelun yleiskuvaus 2. Palvelun sisältö Kelain-palvelun tuottaja ylläpitää alla kuvattua palvelua. Asiakas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan. Kelain-palvelulla

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Käsiteltävät asiat Valmistelujen tilannekatsaus Liittyjä - järjestelmätoimittaja Yleistä Kanta-palveluista Edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle Liittymisvalmistelut

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa 1 Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa Atk-päivät Jyväskylä 26. 27.5.2009 Helena Eronen arkistotoimen johtaja/tietosuojavastaava PPSHP Tietosuojavastaava 2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (21) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (21) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin Liittymisohje 1 (16) Kanta Liittymisohje Kanta-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla Kanta-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen SOSKANTA-HANKE Eksote pilotoi THL:n rahoituksella sosiaalihuollon Kanta-palveluihin

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Moni tekijä vaikuttaa vointiisi. Mitä paremmin

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Käsiteltävät asiat Arkiston käyttöönottoa edeltävät toiminnot Edellytykset liittymiselle Liittymisprojektin vaiheet ja tehtävät Arkiston käyttöönotossa

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin Liittymisohje 1 (17) KanTa Liittymisohje KanTa-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla KanTa-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot

Kelain web-reseptipalvelu lääkäreille ja hammaslääkäreille. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit

Kelain web-reseptipalvelu lääkäreille ja hammaslääkäreille. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Kelain web-reseptipalvelu lääkäreille ja hammaslääkäreille Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit 28.9.2016 Esityksen sisältö Laite- ja järjestelmävaatimukset Rekisteröityminen yksityiskäyttöä varten

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL Toimikorttilogistiikka Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2 Toiminta häiriötilanteissa 18.10.2012 v. 1.2 Terveydenhuollon organisaatiossa ja apteekeissa on oltava prosessi, miten häiriötilanteissa toimitaan. Järjestelmän käyttäjän on myös tunnettava se ja tiedettävä

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA KOHTI KANTAA KESKI-SUOMESSA SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 23 kuntaa 270 701 asukasta Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot