Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin"

Transkriptio

1 Liittymisohje 1 (16) Kanta Liittymisohje Kanta-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla Kanta-palveluihin liittymisen edellytykset ja vaiheet. Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus KanTa-palveluryhmä / Kela KanTa-palveluryhmä /Kela Kanta-palvelut-yksikkö / Kela Kanta-palvelut-yksikkö / Kela Säädös- ja ympäristömuutosten aiheuttamia tarkennuksia useisiin eri kohtiin. Lisätty viite uuteen Liittyjät ohjeeseen. Yksityisen terveydenhuollon ereseptin käyttöönottoon liittyviä tarkennuksia useisiin eri kohtiin. KunTo-toimiston lakkauttamisen aiheuttamat muutokset huomioitu dokumentissa useassa eri kohdassa. Häiriötilanneohjeistuksen tarkennuksia. Lisätty Potilastiedon arkistoa koskevat ohjeet.

2 Liittymisohje 2 (16) Sisällys Sisällys Johdanto Kanta-palvelut Liittyvä organisaatio Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen organisointi Käyttöönoton valtakunnallinen aikataulu Vaatimukset liittymiselle Liittymismalli ja tietoliikenneyhteydet OID-tunnukset ja organisaatiorekisteritiedot Organisaatioiden ja tietojärjestelmien auditointi Muut liittymisen edellytykset Liittyminen Liittymishakemus Kanta-palveluihin Käyttöönottokoe Tuotantokäytön aloitus Tukipalvelujen järjestäminen Toiminta häiriötilanteissa... 15

3 Liittymisohje 3 (16) 1 Johdanto 1.1 Kanta-palvelut Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä tasolla Kanta-palveluihin liittymisen edellytykset ja vaiheet. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat luettavissa ereseptin tai Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirjasta. Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joita ovat Sähköinen resepti (eresepti) Kansallinen Lääketietokanta Potilastiedon arkisto Omien tietojen katselu Sähköistä reseptiä ja Potilastiedon arkistoa käytetään potilastieto- ja apteekkijärjestelmien kautta. Kanta-palvelut tuottaa Kela. Tunniste- ja varmennepalveluista vastaa Väestörekisterikeskus (VRK), terveydenhuollon ammattihenkilöiden rooli- ja attribuuttitietopalvelusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja koodistoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kanta-palvelujen sisältö ja toimitusehdot on kuvattu Kantapalvelujen asiakasdokumentaatiossa. Tietojärjestelmiä ja organisaatioita koskevat kansalliset auditointivaatimukset hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Kanta-palveluihin liittyvien organisaatioiden teknisen ohjeistuksen tuottaa Kela.

4 Liittymisohje 4 (16) 1.2 Liittyvä organisaatio Kanta-palvelujen käytöstä on säädetty sähköistä lääkemääräystä (61/2007) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä (159/2007) koskevissa laeissa ja näihin liittyvissä asetuksissa. Sähköinen lääkemääräys on jo otettu käyttöön apteekeissa ja julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä. Voimassa olevan lain mukaan sähköinen lääkemääräys tulee ottaa käyttöön yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä käyttöön viimeistään Potilastiedon arkistoon liittymisen aikataulusta on asiakastietolaissa säädetty seuraavaa: julkisen terveydenhuollon palvelujen antajan tulee liittyä mennessä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan, jos sen potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti, tulee liittyä mennessä. Potilastiedon arkistoon tallennettavia tietoja on säädetty erikseen vaiheistusasetuksella (165/2012). Velvollisuus liittyä eresepti -palveluun ja Potilastiedon arkistoon on säädetty laissa. Terveydenhuollon toimintayksiköiden, niiden tiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien sekä apteekkien tulee liittyä sähköisen reseptin käyttäjiksi. Ammatinharjoittaja ei käytännössä voi liittyä ilman toimintayksikön myötävaikutusta, koska tietojärjestelmä on toimintayksikön hallinnassa. Terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimivien ammatinharjoittajien liittyminen sähköiseen reseptiin edellyttää siten vastuunjakoa ja käytännön toimintaa koskevaa sopimusta toimintayksikön ja ammatinharjoittajien välillä. Jos terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimii lisäksi toimiluvan saaneita erillisiä terveydenhuollon toimintayksiköitä, nämä toimintayksiköt liittyvät sähköiseen reseptiin kukin erikseen vaikka käyttäisivät tilat tarjoavan toimintayksikön laitteita ja potilastietojärjestelmiä. Terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee liittyä myös Potilastiedon arkiston käyttäjiksi. Terveydenhuollon toimintayksiköitä ovat mm. kuntien tai kuntayhtymien terveyskeskukset erikoissairaanhoidon palveluja tuottavat kuntayhtymät

5 Liittymisohje 5 (16) yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat Liittymään velvoitetusta terveydenhuollon toimintayksiköstä ja apteekista käytetään tässä dokumentissa yhteistä nimitystä (liittyvä) organisaatio. Apteekkien sivuapteekit ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sisäiset palveluyksiköt ja liikelaitokset liittyvät Kanta-palveluihin sen apteekin tai terveydenhuollon toimintayksikön mukana, jonka alaisuuteen ne kuuluvat. Terveydenhuollon toimintayksikön palveluyksiköllä tarkoitetaan toimipistettä, jossa toimintayksiköllä on palvelutoimintaa. Vastuu liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä on liittyvillä organisaatiolla. Liittyvä organisaatio tekee liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja allekirjoittaa sitoumuksen palvelujen käyttämisestä. Kanta-palveluihin liittyjät on määritelty tarkemmin käsikirjan Liittyjät -ohjeessa. 1.3 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen organisointi Kanta-palvelujen käyttöönottoa terveydenhuollossa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) OPER-yksikkö. Sen tehtäviin kuuluu valtakunnallisen käyttöönottosuunnitelman ja -aikataulun laatiminen sekä käyttöönottojen etenemisen valtakunnallinen seuranta. Seurantaraportti julkaistaan internetissä - osoitteessa. Lisäksi OPER-yksikön tehtävänä on käyttöönoton aikainen tiedottaminen terveydenhuollolle, alueellisille projekteille ja järjestelmätoimittajille yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa. Se tuottaa myös liittyjien käyttöön käyttöönottoja tukevaa ohjeistusta. Sairaanhoitopiirien vastuulla on erikoissairaanhoitolain (1062/1989, 3. luku 10 ) mukaan huolehtia alueensa tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Sairaanhoitopiirit ovat Kanta-palvelujen käyttöönoton alueellisia toimijoita. Niiden tehtävänä on koordinoida, ohjata ja tukea alueensa paikallisia käyttöönottoja julkisessa terveydenhuollossa. Sairaanhoitopiirien alueille on perustettu edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi alueellisten toimijoiden yhteisiä hankkeita, jotka vastaavat myös yhteistyöstä alueen apteekkien kanssa. Organisaatioiden omat ja yhteiset käyttöönottoprojektit (paikalliset projektit) huolehtivat liittymisen edellyttämien tehtävien toteuttamisesta. Suomen Hammaslääkäriliiton ja Lääkäripalveluyritykset LPY:n aloitteesta on yksityisen sektorin eresepti-liittymisten tueksi perustettu erespa-hanke. Hanke on useiden toimijoiden yhteistyöhanke. erespan tavoitteena on tukea yksityisten terveydenhuollon toimijoita sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotoissa ja liittymismallien kehittämisessä.

6 Liittymisohje 6 (16) Suomen Apteekkariliitto (SAL) toimii apteekkien käyttöönottojen koordinoijana ja tukena. Apteekkariliitto on tuottanut ohjeistusta ja koulutusta apteekeille ( Turun ja Kotkan terveyskeskukset ja kaupunkien alueella toimivat apteekit ottivat sähköisen reseptin ensimmäisinä käyttöön. Ne ovat tuottaneet ja testanneet toimintamalleja valtakunnallista käyttöä varten. Länsi-Pohjan ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit toimivat toisen vaiheen pilotteina. Niiden käyttöönottoprojekteissa tuotettiin sähköisen reseptin kansallinen käyttöönoton malli. 1.4 Käyttöönoton valtakunnallinen aikataulu Terveydenhuollon toimintayksiköt ja apteekit liittyvät Kanta-palveluihin valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon käyttöönottosuunnitelman ja - aikataulun on laatinut THL OPER-yksikkö. Yksityisen terveydenhuollon käyttöönottosuunnitelma ja -aikataulu laaditaan OPER-yksikön johdolla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

7 Liittymisohje 7 (16) 2 Vaatimukset liittymiselle Organisaatio voi hakea Kanta-palveluihin liittymistä, kun sillä on tekniset ja hallinnolliset valmiudet liittymiseen ja sen toiminta täyttää sekä lainsäädännön edellytykset että STM:n organisaatioille asettamat kansalliset auditointivaatimukset. Myös organisaation sisäiset hallinnolliset päätökset Kanta-palveluihin liittymisestä tulee olla tehty ennen liittymishakemuksen jättämistä. 2.1 Liittymismalli ja tietoliikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet liittyvän organisaation tietojärjestelmien ja Kanta-palvelujen välillä tulee olla valmiina ja yhteyksien toimivuus todennettuna ennen Kantaliittymishakemuksen jättämistä. Kanta-palveluihin liitettävien tietojärjestelmien integraatiototeutuksissa jokaisella liittyvällä organisaatiolla pitää olla vähintään yksi Kantaliityntäpiste, josta salattu yhteys Kanta-palveluihin muodostetaan VRK:n myöntämän palvelinvarmenteen avulla. Myös Valviran rooli- ja attribuuttipalvelua käytetään Kanta-liityntäpisteen kautta. Organisaation käyttämä liittymisratkaisu (tietoliikenneyhteydet, integraatioratkaisu) voi olla organisaatiokohtainen tai usean organisaation yhteistoteutus. Kelan tuottamassa Liittymismallit Kanta-palveluihin -ohjeessa kuvataan organisaation liittymisratkaisun toteutukselle asetettuja vaatimuksia ja suosituksia sekä yleisen tason vaihtoehtoja, joiden mukaisesti tietoliikenneyhteydet ja integraatiot organisaation tietojärjestelmien ja Kanta-palvelujen välillä voidaan järjestää. Liittyvän organisaation vastuulla on varmistua siitä, että liityntäratkaisu on vaatimusten mukainen ja liittymisratkaisun toteutuksessa käytettävät tietoteknisten palveluiden toimittajat on auditoitu STM:n hyväksymien kansallisten auditointivaatimusten ja menettelyjen mukaisesti. Jos liittyvä organisaatio aikoo käyttää ulkopuolisen palveluntuottajan eli Kantavälittäjän hallinnassa olevaa liityntäpistettä, tulee liittyjän varmistua, että palveluntuottaja on merkitty THL:n välittäjärekisteriin, mikä on VRK:n palvelinvarmenteen saamisen edellytys. Välittäjänä toimivaa toista liittyvää organisaatiota esim. sairaanhoitopiiriä ei kuitenkaan tarvitse merkitä välittäjärekisteriin. Välittäjärekisteri on julkaistu kansallisessa koodistopalvelussa. Liittymismallit Kanta-palveluihin -ohje sisältyy käyttöönoton käsikirjaan.

8 Liittymisohje 8 (16) 2.2 OID-tunnukset ja organisaatiorekisteritiedot Jokaisella Kantaan liittyvällä organisaatiolla ja sen Kanta-palveluja käyttävillä palveluyksiköillä tulee olla yksilöivät OID-tunnukset. Myös tekniset Kanta-liityntäpisteet yksilöidään OID-tunnuksilla. OID-koodien laatimista koskeva ohje ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla -opas on THL:n internetsivuilla Kantaliityntäpisteiden OID-tunnuksia koskevat tarkemmat ohjeet ovat Liittymismallitohjeessa. Organisaation OID-tunnukset ja organisaation muut yleistiedot tulee olla ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun organisaatiorekistereissä ennen liittymishakemuksen tekemistä. Kanta-palvelut käyttää koodistopalvelun tietoja organisaation perustietoina. Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön tulee ilmoittaa tiedot THL SOTE - organisaatiorekisteriin THL:n antamien ohjeiden mukaan. Ohjeet on julkaistu THL:n internetsivuilla Yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tiedot on tallennettu valtakunnalliseen rekisteriin (Valveri) yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaisesti. Apteekin tulee tarkistaa omat tietonsa Fimea Apteekkirekisteristä ja tarvittaessa ilmoittaa muutokset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antamien ohjeiden mukaan. Ohje apteekin yhteystietojen muutoksista löytyy Fimean internetsivuilta Potilastiedon arkistoon liittymistä varten organisaation tulee ilmoittaa earkisto rekisterinpitäjärekisteriin arkistonmuodostaja ja rekisterinpitäjä. Lisäksi liittymisen yhteydessä kysytään myös liittyvän rekisterinpitäjän arkistonhoitajaa, jolle annetaan käyttöoikeus arkistonhoitajan käyttöliittymään (ei tarvita käytettäessä Potilastiedon arkistoa yhteisrekisterin informointien ja kieltojen hallintaan). Kansallisen koodistopalvelun organisaatiorekisterit (THL - SOTEorganisaatiorekisteri, Fimea Apteekkirekisteri ja earkisto - Rekisterinpitäjärekisteri) on julkaistu THL:n internet-sivuilla Valveri-rekisterin tiedot sisältyvät SO- TE-organisaatiorekisteriin.

9 Liittymisohje 9 (16) 2.3 Organisaatioiden ja tietojärjestelmien auditointi Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut kansalliset auditointivaatimukset Kantapalveluihin liittyville organisaatioille, näiden tietojärjestelmille, sekä tietojärjestelmä- ja välitys-palveluja tarjoaville organisaatioille. Auditointivaatimuksiin on kirjattu lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin ja vaatimusmäärittelyihin sisältyviä vaatimuksia, joiden täyttyminen todennetaan auditoinnilla. Organisaation liittymisen edellytyksenä on, että organisaatio, sen Kanta-palveluihin liitettävät tietojärjestelmät ja Kanta-liitynnän toteuttamisessa käyttämät välittäjät (palveluntarjoajat) täyttävät kansalliset auditointivaatimukset. Liittyvän organisaation auditointi Liittyvä organisaatio varmistaa itseauditoinnilla, että se täyttää organisaatiolle (terveydenhuollon organisaatioille tai apteekeille) asetetut auditointivaatimukset. Organisaatio antaa liittymishakemuksessa Kelalle vakuutuksen siitä, että se täyttää kansalliset auditointivaatimukset sekä liittyessään että Kanta-palveluja käyttäessään sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Liitettävät tietojärjestelmät Kanta-palveluihin liittyvällä organisaatiolla pitää olla käytössään Kanta-yhteensopiva potilastietojärjestelmä tai apteekkijärjestelmä, joka on auditoitu ulkoisen auditoijan toimesta ja on sen tuloksena saanut hyväksynnän kansallisten, potilastietojärjestelmille tai apteekkijärjestelmille asetettujen auditointivaatimusten täyttämisestä. Järjestelmätoimittaja vastaa järjestelmän auditoinnista. Tiedot auditoiduista järjestelmistä julkaistaan internetissä osoitteessa Organisaation käyttämät tietoteknisten palvelujen tarjoajat Kanta-palveluihin liittyvä organisaatio vastaa siitä, että sen teknisen Kanta-liitynnän toteuttamisessa käyttämät palveluntarjoajat, joilla on kyseisessä roolissaan mahdollisuus nähdä salaamattomia potilastietoja esim. ylläpitotoimien yhteydessä, täyttävät kansalliset auditointivaatimukset. Tällaisia palveluntarjoajia kutsutaan ohjeistuksessa Kanta-välittäjiksi (ks. Sanasto). Kanta-välittäjä, jonka STM:n ohjeiden mukaan tulee olla auditoitu ulkoisen auditoijan toimesta, saa auditoinnin tuloksena hyväksynnän kansallisten, välittäjille asetettujen auditointivaatimusten täyttämisestä. Auditoidut Kanta-välittäjät on julkaistu internetissä Kanta.fi-sivustolla.

10 Liittymisohje 10 (16) Jos välittäjänä toimii toinen liittyvä organisaatio esim. sairaanhoitopiiri, sen auditointi tapahtuu itseauditointina välittäjille asetettujen auditointivaatimusten mukaan. Liittyvän organisaation tulee välittäjän kanssa tekemässään sopimuksessa varmistaa, että välittäjä vastaa auditointivaatimusten täyttymisestä omien alihankkijoidensa osalta. 2.4 Muut liittymisen edellytykset Tietosuojavastaava Liittyvällä organisaatiolla tulee olla nimettynä henkilötietojen käytön seuranta- ja valvontatehtäviä varten tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävistä on lisätietoa muualla käsikirjassa. Arkistonhoitaja Potilastiedon arkistoon liittyvällä organisaatiolla tulee olla nimettynä arkistonhoitaja. Arkistonhoitajan tiedot ilmoitetaan liittymishakemuksessa. Ilmoituksen perusteella myönnetään arkistonhoitajalle oikeus arkistonhoitajan käyttöliittymään, Potilastiedon arkiston käyttöönottokokeessa liittyjätahon arkistonhoitajan tulee tarkistaa osaltaan kuvailutietojen SÄHKE2-mukaisuus. Tietoturvapolitiikka Kanta-palveluihin liittyvällä organisaatiolla pitää olla tietoturvapolitiikka, joka määrittelee henkilötietojen suojaamisen periaatteet ja vastuut. Tietoturvapolitiikan mukaiset toimintatavat tulee olla organisaatiossa käytössä. STM on laatinut ohjeet ja mallit terveydenhuollon organisaation tietoturvapolitiikkaa varten. Ne on julkaistu toisaalla käsikirjassa. Suomen Apteekkariliitto on laatinut vastaavat ohjeet ja mallin apteekeille. Käyttöoikeuksien hallinta Kanta-palveluihin liitettävän apteekki- ja potilastietojärjestelmän pitää tukea roolipohjaista käyttöoikeuksien hallintaa ja käyttäjien vahvaa tunnistamista. Järjestelmissä tulee pystyä luotettavasti tunnistamaan henkilöt, joilla on oikeus käyttää Kantapalveluja. Liittyvällä organisaatiolla tulee ennen liittymishakemuksen jättämistä olla käytössä toimiva käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä ja -menettely sekä VRK:n myöntämät varmennekortit ja varmennepalvelut.

11 Liittymisohje 11 (16) Kanta-palveluihin annettavien käyttöoikeuksien pitää liittyä käyttäjän työtehtäviin ja työrooleihin. Organisaation johto on vastuussa siitä, että henkilökunnan käyttöoikeudet Kanta-palveluihin ovat lainmukaiset ja ajan tasalla. Potilaskertomus- ja apteekkijärjestelmissä tulee pystyä luotettavasti tunnistamaan henkilöt, joilla on oikeus käyttää Kanta-palvelujen tietoja. Käytännössä tunnistaminen tehdään VRK:n varmennekorttien ja varmennepalvelun avulla. Käyttöoikeuksien hallinnan toteutus on keskeinen auditointikohde sekä tietojärjestelmien että organisaation auditoinnissa, koska Kanta-palvelujen käyttäjähallinta on Kantaan liittyvien organisaatioiden ja tietojärjestelmien vastuulla. Järjestelmäallekirjoitusvarmenne Potilastiedon arkiston käyttäjiksi liityttäessä tarvitaan järjestelmäallekirjoitusvarmenne. Järjestelmäallekirjoitusvarmenteella allekirjoitetaan sähköisesti sellaiset asiakirjat, joita ei allekirjoiteta terveydenhuollon henkilövarmenteilla. Henkilötietojen käytön seuranta ja valvonta Terveydenhuollon toimintayksiköllä ja apteekilla tulee olla kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelystä, suunnitelma tietojen käytön seurantaa ja valvontaa varten sekä valmius raportoida siitä Reseptikeskuksen, Reseptiarkiston ja Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjänä toimivalle Kelalle. Lääketietokanta Sähköisessä lääkemääräyksessä lääkettä koskevien tietojen tulee olla yhtäpitävät kansallisen Lääketietokannan tietojen kanssa. Liittyvällä organisaatiolla tulee olla potilas- tai apteekkijärjestelmässään käytössä Lääketietokannan tietoja vastaavat tiedot. Tiedot on päivitettävä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun STM:n asetuksen mukaisesti kunkin kuukauden 1. ja 15. päivänä. Liittyvä organisaatio voi hankkia Lääketietokannan tiedot valitsemansa Lääketietokannan välittäjän kautta tai suoraan Kelalta. Henkilöstön ohjeistus ja koulutus Henkilöstön perehdyttäminen on Kanta-palveluiden käyttöönoton edellytys. Kantapalvelut käyttöönottava henkilöstö pitää olla koulutettu ennen Kanta-palvelujen käyttöönottoa ja henkilöstön käytössä tulee olla kirjallinen ohjeistus. Koulutuksen ja ohjeistuksen tulee kattaa uudet kansalliset toimintamallit sekä Kanta-palvelujen käyttöön liittyvät, apteekki- ja potilastietojärjestelmien toiminnallisuudet. Lisäksi on huolehdittava potilaiden informointivelvoitteisiin ja henkilötietojen käyttöön liittyvästä kou-

12 Liittymisohje 12 (16) lutuksesta ja ohjeistuksesta. Myös tietojärjestelmien käytön tukemiseen osallistuvat henkilöt ja organisaatiot tulee kouluttaa Yhteyksien testaaminen Organisaation tuotantotoiminnan vaatimien tietoliikenne- ja integraatioyhteyksien (viestinvälitys) toimivuus tuotantoympäristössä on todennettava yhteystestillä. Testillä varmistetaan, että tietoliikenneyhteydet toimivat TCP/IP-, TLS/SSL- ja viestinvälitystasoilla. Yhteyksien testaaminen on mahdollista sen jälkeen, kun organisaation tietoliikenneyhteydet, palvelinvarmenteet mukaan lukien ovat valmiina. Yhteystesti tulee olla suoritettuna ennen liittymishakemuksen jättämistä. Julkisen internetin kautta liittyvät organisaatiot kuitenkin suorittavat yhteystestin poikkeuksellisesti vasta hakemuksen jättämisen jälkeen. Organisaatio suorittaa yhteystestin Kelan antamien ohjeiden mukaan ja raportoi siitä Kelalle ennen käyttöönottokoetta. Yhteystesti tulee aina olla tehty onnistuneesti ennen käyttöönottokoetta. Liittyvän organisaation oma testaaminen Kanta-palveluihin liitettävien potilas- ja apteekkijärjestelmien toimivuuden testaaminen ja auditointi kuuluu järjestelmätoimittajan vastuulle. Järjestelmätoimittaja ja sen asiakastestaajana toimiva terveydenhuollon organisaatio tai apteekki testaavat järjestelmän Kanta-asiakastestipalvelussa ennen järjestelmän hyväksymistä tuotantokäyttöön Kanta-palveluissa. Testaukseen sisältyy myös yhteistestaus, jonka tarkoituksena on varmistaa järjestelmien välinen yhteentoimivuus. Yhteistestaus on osa järjestelmän auditointia. Liittyvä organisaatio ottaa käyttöön auditoidun potilastieto- tai apteekkijärjestelmän, joten liittyjä ei enää testaa järjestelmää. Liittyvän organisaation vastuulla on omaa testiympäristöään hyödyntäen ja muilla tavoin varmistaa, että Kanta-palveluihin liitettäviin potilas- tai apteekkijärjestelmiin ja ympäristöihin paikallisesti tehdyt konfiguraatiot ja liittymät toimivat suunnitellulla tavalla.

13 Liittymisohje 13 (16) 3 Liittyminen 3.1 Liittymishakemus Kanta-palveluihin Terveydenhuollon toimintayksikkö tai apteekki tekee liittymishakemuksen Kelalle valtakunnallisen liittymisaikataulun mukaisesti palvelukohtaisesti. Sitä ennen organisaation toiminnan tulee täyttää lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa sekä järjestelmän määrityksissä asetetut vaatimukset, vaatimusten täyttäminen tulee olla todennettu STM:n hyväksymien kansallisten auditointivaatimusten ja menettelyjen mukaisesti ja organisaatiolla tulee olla tekniset ja muut edellä kuvatut valmiudet liittymiseen. Organisaatio täyttää suomenkielisen Kanta-palvelujen liittymishakemuksen sähköiselle lomakkeelle Kanta Ekstranetissa. Hakemus täytetään ja tallennetaan sähköisenä lomakkeena, ja lisäksi se tulostetaan ja allekirjoitetaan. Ruotsinkielinen hakemus on saatavilla Kanta Ekstranetissa Word-lomakkeena. Hakemus sisältää sitoumuksen Kanta-palvelujen käyttämisestä ja kansallisten auditointivaatimusten täyttämisestä. Hakemuksen ja sitoumuksen allekirjoittajalla pitää olla organisaation nimenkirjoitusoikeus tai organisaation myöntämä muu valtuutus liittymishakemuksen tekemiseen. Nimenkirjoitusoikeutta koskeva selvitys liitetään hakemukseen. Yksityisen terveydenhuollon liittyjän selvitys on alle kolme kuukautta vanha kaupparekisteriote. Kanta Ekstranettiin pääsy edellyttää, että terveydenhuollon organisaation tiedot (terveydenhuollon toimintayksikkö -taso) ovat valtakunnallisessa koodistopalvelussa apteekin tiedot on rekisteröity Fimean apteekkirekisteriin organisaatio on liittynyt Verohallinnon tuottamaan Katso-tunnistus-palveluun. Katso-tunnistusta koskeva ohje on kanta.fi-sivustolla. 3.2 Käyttöönottokoe Täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan postitse Kelaan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Ennen hyväksymistä Kanta-palvelujen käyttäjäksi organisaation tulee toteuttaa käyttöönottokoe, jonka tarkoituksena on varmistaa organisaation tekninen tuotantovalmius ja todentaa, että tuotantotoiminnan vaatimat, paikallisesti tehdyt konfiguraatiot toimivat suunnitellulla tavalla tuotantoympäristössä. Käyttöönottokokeen voi tehdä

14 Liittymisohje 14 (16) vasta, kun organisaatio on suorittanut yhteystestin onnistuneesti. Koe ajoitetaan siten, että kokeessa mahdollisesti ilmenevien ongelmien korjaamiseen jää riittävästi aikaa ennen suunnitellun tuotantokäytön aloittamista. Käyttöönottokoe on Kelan kanssa sovittu, ajallisesti rajattu ja sisällöltään hallittu koetilanne, jonka organisaatio suunnittelee etukäteen ja toteuttaa yhteistyössä oman järjestelmätoimittajansa ja palveluntuottajiensa kanssa. Kela valvoo käyttöönottokoetta osaltaan. Jos käyttöönottokokeen tulos ei täytä kokeen hyväksymiskriteereitä, koe uusitaan erikseen sovittavana ajankohtana. Tuotantokäyttö voi alkaa, kun Kela on hyväksynyt tuotantokäytön aloittamisen onnistuneen käyttöönottokokeen perusteella.

15 Liittymisohje 15 (16) 4 Tuotantokäytön aloitus Sähköisen reseptin tai Potilastiedon arkiston tuotantokäyttö voi alkaa, kun Kela on hyväksynyt organisaation kyseisen Kanta-palvelun käyttäjäksi ja organisaatio on saanut Kelalta ilmoituksen hyväksymisestä. Hyväksymisen yhteydessä Kela välittää tiedon organisaation liittymisestä Kansallisen koodistopalvelun organisaatiorekistereihin ja tarvittaessa arkistolaitokselle. Tämän jälkeen organisaatio huolehtii laatimansa levityssuunnitelman mukaan itsenäisesti sähköisen reseptin käytön aloittavien palveluyksiköittensä ja sivuapteekkiensa käyttöönotoista. Potilastiedon arkiston tuotantokäytön laajentamisen yhteydessä tehtävän tuotantovalmiuden varmistamisen (vastaa käyttöönottokoetta) hyväksyminen on edellytys laajennettujen toiminnallisuuksien käyttöönotolle. Tuotantokäytön alku- tai laajentamisvaiheessa tulee varautua siihen, että organisaation omat tukihenkilöt ja paikallinen tukiorganisaatio seuraavat tuotantokäyttöä tehostetusti ja varautuvat mahdollisiin tukitoimiin. 4.1 Tukipalvelujen järjestäminen Tukipalvelujen järjestäminen Kanta-palvelujen loppukäyttäjille on liittyvän organisaation vastuulla. On tärkeää, että organisaation omat tukihenkilöt ja paikallinen tukiorganisaatio on perehdytetty Kanta-palvelujen käyttäjien tukemiseen ja on toimintavalmiudessa heti tuotantokäytön alusta. Kela ei tarjoa tukipalveluita loppukäyttäjille. Kanta-tuki avustaa organisaation teknisiä tukihenkilöitä ja ulkoisia tukipalvelupisteitä Kelan ylläpitämien Kanta-palvelujen toimintaan liittyvissä häiriötilanteissa. Paikalliseen järjestelmään ja tietoliikenteeseen liittyvien ongelmatilanteiden tuen organisaatio hankkii omien tukipalvelujärjestelyjensä kautta. Organisaation tulee ennen tuotantokäytön aloittamista selvittää sähköisen reseptin ja/tai Potilastiedon arkiston käyttöönoton vaikutukset omaan lähitukeen ja selvittää vastuurajat oman organisaation ja muiden toimijoiden (esim. järjestelmätoimittaja tai välittäjätaho) välillä. Poikkeustilanteiden varalle tulee tehdä toimintasuunnitelma ja menettelyistä on hyvä sopia paikallisesti terveydenhuollon ja apteekkien välillä. 4.2 Toiminta häiriötilanteissa Sähköisen reseptin ja Potilastiedon arkiston häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimisessa ja tiedottamisessa noudatetaan yhteistä kansallista mallia. Häiriötilanteessa loppukäyttäjä ottaa yhteyttä organisaation lähitukeen, joka arvioi ongelman laadun ja jatkotoimet. Tarvittaessa häiriö ohjataan lähituesta seuraavan tason tukiportaaseen

16 Liittymisohje 16 (16) (esim. järjestelmätoimittaja). Kanta-palvelun häiriökriteerit täyttävät tilanteet tulee aina ilmoittaa myös Kelan Kanta-tukeen. Kelan Kanta-tuki huolehtii Kelan tuottamia Kanta-palveluita koskevien ongelmien selvittämisestä, korjaamisesta ja tiedottamisesta liittyneille organisaatioille Ohje häiriötilanteita varten löytyy Kanta.fi-sivuston Ammattilaisille osiosta.

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin Liittymisohje 1 (17) KanTa Liittymisohje KanTa-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla KanTa-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Kanta-palvelut... 1 1.2 Kanta-palveluun liittyjät... 1 1.3 Kanta-liittyjä... 1 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Hakemus on sitoumus Edellytykset vaiheeseen siirtymiselle

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut,

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 6.9.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Tilaisuuden avaus (Kela)

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. Versio

Toiminta häiriötilanteissa. Versio Toiminta häiriötilanteissa Versio 2.0 6.8.2015 Sisällys Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa Kanta-palvelun häiriökriteerit Kelan Kanta-tuki Häiriöilmoitus Kanta-tukeen Häiriöviestintä Vaaratilanneilmoitus

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja päivättävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki,

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä 8.2.2013 Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa

Lisätiedot

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3 KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot 1 KanTa-palvelujen yleiskuvaus KanTa-palvelujen tuottaja ylläpitää alla mainittuja KanTa-palveluja. Asiakas käyttää palveluja omalla tietojärjestelmällään. KanTa-palveluilla

Lisätiedot

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe kohde Yhteisrekisterin suostumuksenhallinta Potilastiedon arkisto (earkisto) Osa. Käyttöönottokoesuunnitelma (Liittyjä täyttää) Nimi (SOTE-organisaatiorekisterin mukainen lyhyt nimi) Liittyvä organisaatio

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin. Ohjeessa on käsitelty kaikki, kohdat, joita sitoumuksen

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Auditointi Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Lähtökohta Kaikki KANTAan liittyneet organisaatiot jakavat saman tietomassan Keskinäinen luottamus Yhteiset toimintaperiaatteet Yhteinen turvataso Minä uskallan

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin tai päivittävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun Potilastiedon arkisto THL Edellytykset käyttöönotolle 1. Käytössä oleva potilastietojärjestelmä on sertifioitu Toiminnalliset vaatimukset, toimittaja todentaa ennen

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06 1 (16) Kanta Liittyjät-ohje v. 1.06 2 (16) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Kanta-palveluun liittyjät... 3 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 5 1. Kansanterveyslain mukainen terveyskeskus... 5 2. Erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2 Toiminta häiriötilanteissa 18.10.2012 v. 1.2 Terveydenhuollon organisaatiossa ja apteekeissa on oltava prosessi, miten häiriötilanteissa toimitaan. Järjestelmän käyttäjän on myös tunnettava se ja tiedettävä

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (21) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (21) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Kanta-palvelujen toiminnassa tai yhteyksissä havaitaan häiriö 4 3 Ilmoitus käyttötukeen 5 4 Tiedota häiriöstä muuta henkilöstöä 6 5 Häiriön laajuus 6 6 Toimintamalli Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Käsiteltävät asiat Valmistelujen tilannekatsaus Liittyjä - järjestelmätoimittaja Yleistä Kanta-palveluista Edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle Liittymisvalmistelut

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

erespa viitoittaa tietä ereseptiin

erespa viitoittaa tietä ereseptiin erespa viitoittaa tietä ereseptiin Miksi yhteistä tekemistä? Useimmille pienille ja keskisuurille yksityisille palveluntuottajille, joilla ei ole omaa tietohallintoa, liittymisen toimenpiteet ja auditointivaatimukset

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Liittymisohje Kantaasiakastestipalveluun. Resepti, Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Liittymisohje Kantaasiakastestipalveluun. Resepti, Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Liittymisohje Kantaasiakastestipalveluun Resepti, Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto KANTA-ASIAKASTESTIPALVELU Muutoshistoria Muutos Tekijä PVM 1.0 Ensimmäinen julkaistu versio

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa potilastiedon arkiston valtakunnallinen käyttöönottosuunnitelma Tähän dokumenttiin on koottu potilastiedon arkiston valtakunnalliseen käyttöönottoon liittyvät suunnitelmat

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin Liittymisohje 1 (14) KanTa Liittymisohje KanTa-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla KanTa-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys 6.3.2014 Riitta Konttinen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) 6.3.2014 Kanta-palvelut, Riitta

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2017

Tietosuojakysely 2017 Tietosuojakysely 2017 Apteekki Tekijät Kela Tietosuojavaltuutetun toimisto Raportti Sisällys 1 Tietosuojakyselyn tulokset Apteekki... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Tietosuojavastaavat... 4 1.3 Apteekkarin tai

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelun käyttöönotto

Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelun käyttöönotto Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelun käyttöönotto 30.3.2017 Sisältö Palvelun kuvaus Julkaistu materiaali Palvelun käyttöönotto Rekisterinpitäjän vastuut Katselimen käyttöönotto Toiminta tuotannossa

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kela. Lääketietokanta-ohje

Kela. Lääketietokanta-ohje Lääketietokanta 1 (5) Kela Lääketietokanta-ohje Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KanTa-palveluryhmä Kela Lääketietokanta 2 (5) Sisällys 1 Lääketietokanta... 3 2 Lääketietokannan

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 14.10.2013 Terveydenhuollon toimikortit Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen tuotantotoimituksia yksityisen

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Käsiteltävät asiat Arkiston käyttöönottoa edeltävät toiminnot Edellytykset liittymiselle Liittymisprojektin vaiheet ja tehtävät Arkiston käyttöönotossa

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 19.3.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Liittyminen Potilastiedon

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot Sisällys 1. Kanta-palvelujen yleiskuvaus... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kelan tehtävät ja velvollisuudet... 3 4. Asiakkaan tehtävät ja velvollisuudet... 5 5. Kanta-palvelujen

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Kelain-palvelun käyttöehdot 1. Kelain-palvelun yleiskuvaus 2. Palvelun sisältö Kelain-palvelun tuottaja ylläpitää alla kuvattua palvelua. Asiakas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan. Kelain-palvelulla

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 17.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Liittyminen Potilastiedon

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI erespa viitoittaa tietä ereseptiin Ohjelma Klo 13.00 13.10 erespa esittely (Timo Airaksinen, Salivirta

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen yhteistestauksen suunnitelma. versio 1.2

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen yhteistestauksen suunnitelma. versio 1.2 Kela Yhteistestaussuunnitelma 1 (15) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen yhteistestauksen suunnitelma versio 1.2 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 6.7.2010 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot