KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4."

Transkriptio

1 KanTa ja kansalaisen sähköiset palvelut SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari OPER / Jari Suhonen 1

2 Sisältö 1. Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus 2. Omien tietojen katselu 3. KanTa-palvelujen huomioon ottaminen alue- /kuntapalveluissa OPER / Jari Suhonen 2

3 I Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus OPER / Jari Suhonen 3

4 Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu Yksityinen terveydenhuolto Sairaalat Potilastiedonarkisto Tiedonhallintapalvelu Keskeiset terveystiedot Omien tietojen katselu Suostumus ja tahdonilmaukset OPER / Jari Suhonen 4

5 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joita ovat Sähköinen lääkemääräys (eresepti) ja kansallinen Lääketietokanta Sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) Tiedonhallintapalvelu Omien tietojen katselu liittyvät tuki- ja käyttöpalvelut KanTa-palvelut tulevat vaiheittain julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, apteekkien sekä kansalaisten käyttöön vuoteen 2016 mennessä Lähde: OPER / Jari Suhonen 5

6 Potilastiedon arkisto Potilastietojärjestelmä tallentaa tiedot arkistoon Tallentaminen, kun se on hoidon kannalta järkevää esim. palvelutapahtuman päättyessä (osastojakso) tai käynnin jälkeen (avohoito) Palvelutapahtumaan voi liittää asiakirjoja myöhemmin esim. myöhemmin valmistuvat labratulokset Tiedot käytettävissä muissa toimintayksiköissä heti tallentamisen jälkeen Suostumuksen ja mahdollisten kieltojen rajoissa Myös kansalaiselle Omien tietojen katselussa, jos näyttämistä ei ole viivästetty Kansallisesti yhtenevä pitkäaikaisarkistointi OPER / Jari Suhonen 6

7 Tiedonhallintapalvelu Tiedonhallintapalvelun koostamat keskeiset terveystiedot Tiedonhallintapalvelu poimii rakenteisesti kirjatut keskeiset terveystiedot potilaskertomusasiakirjoilta erilliseen tietokantaan, koostaa tiedot kokonaisuuksittain ja palauttaa ne potilastietojärjestelmien käyttöön -> keskeiset hoitotiedot helposti ammattilaisen nähtäville Tiedonhallintapalvelun ylläpidettävät asiakirjat Informointitiedot, suostumukset ja kiellot sekä muut tahdonilmaukset tallennetaan Kelan rekisteriin. Terveys- ja hoitosuunnitelma sekä henkilötiedot tallennetaan toimintayksiköiden rekisteriin THP palauttaa ylläpidettävän asiakirjan uusimman version OPER / Jari Suhonen 7

8 Potilaan terveyden ja sairauden hoidon kannalta keskeiset tiedot Diagnoosilista Toimenpiteet Laboratoriotulokset Riskitiedot Henkilötiedot Kuvantamistutkimukset Fysiologiset mittaustulokset Rokotukset Lääkitys Terveys- ja hoitosuunnitelma Pitkäaikaisdiagnoosit Näytetään Tiedonhallintapalvelun kautta kootusti ja potilaskeskeisesti OPER / Jari Suhonen 8

9 Arkistoivat potilasasiakirjat 2014 Erikoisala- ja palvelukohtaiset, ammatilliset näkymät sekä hoitotyön yhteenveto Labrat ja radiologian pyynnöt ja lausunnot Perusterveydenhuollon näkymät Toimenpiteet, riskitiedot, lääkitys, pitkäaikaisdiagnoosit 2016 Mielenterveyslain mukaiset asiakirjat: MI-MIII +yhteydenpidon rajoittamispäätös Suun terveydenhuollon asiakirjat Todistukset ja lausunnot > 2016 Ilmoitukset kansallisiin rekistereihin Paikallinen lomake Hoitotyön päivittäismerkinnät Elinluovutuspöytäkirja Tahdonilmaukset Terveys- ja hoitosuunnitelma Ostopalvelun arkistointi Ym. asiakirjat lääkitys- ja rokotustiedot näytetään tiedonhallintapalvelun kautta 2016, arkistointi 2014 Kaikki potilasasiakirjat tallennetaan potilastiedon arkistoon OPER / Jari Suhonen 9

10 Arkiston käyttöönoton aikataulut Arkiston käyttäjäksi on liittynyt kolme organisaatiota: Kuopion kaupunki (arkistopilotti kk) Pohjois-Karjala ja Itä-Savo yhteisrekisteritoiminnallisuudella 11/2012 ja 1/2013 Uuden asiakastietolain mukaisella tietosisällöllä liittymisen takaraja julkisessa terveydenhuollossa , yksityisellä Ensimmäiset liittymiset tavoitteena syksyllä 2013 Itä-Savo 9/2013, Kuopio jatkaa käyttöä Tarkempi ajankohta testausprosessin toteutumisen mukaisesti Muiden organisaatioiden liittymisajankohdat vahvistetaan ensimmäisen liittymisten jälkeen Aikataulua tarkennetaan tarpeen mukaan liittyjien kanssa Yhteistyössä potilastietojärjestelmätoimittajien kanssa OPER / Jari Suhonen 10

11 Mitä hyötyjä KanTa-palvelut tuovat potilastyöhön? Potilasturvallisuus ja hoidon laatu paranevat, kun tiedot ovat käytettävissä potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa Tietojen käyttäjien todentaminen luotettavasti ja asiakirjojen allekirjoittaminen käyttäen kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta Toimintayksiköillä kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista Jatkossa toimintakäytäntöjen kehittäminen arkiston avulla (mm. ylläpidettävä terveys- ja hoitosuunnitelma) Yhtenäinen käytäntö tietojen luovuttamiseen kohdistuviin suostumuksiin ja kieltoihin sekä muihin tahdonilmauksiin Kansalaisella mahdollisuus omien tietojensa katseluun Lisää potilaan aktiivista roolia oman terveytensä hoitamisessa Hyödyt paremmin käyttöön, potilaan parhaaksi! OPER / Jari Suhonen 11

12 II Omien tietojen katselu OPER / Jari Suhonen 12

13 Omien tietojen katselu - Kansalaisen kanava KanTa-tietojen hallintaan Lakisääteinen kansalaiselle suunnattu sähköinen asiointipalvelu Hyödyntää muita KanTa-palveluja Yli 18-vuotiaille Tunnistus.fi-tunnistautuminen verkkopankkitunnisteilla Henkilökohtainen palvelu Käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi Jari Suhonen / THL, OPER 13

14 Omien tietojen katselu tuotannossa Sähköiset reseptit (5/2010 alkaen) reseptit, lääkeostot, yhteenvedon tulostus, reseptin käyttölokitiedot Rajattu earkiston tietosisältö (11/2011 alkaen) Käynnit ja hoitojaksot, kertomustyyppinen potilaskertomusteksti, diagnoosit, tutkimukset (lab ja rtg) ja henkilötietolomakkeet Vain omat henkilökohtaiset tiedot Tiedon näyttämisen estäminen/viivästyttäminen Toisen henkilön tietoja sisältäviä tietoja ei näytetä Tietojen hallinta KanTa-arkiston informaatio- ja kieltojen hallinta ja tuki alueellisten yhteisten potilastietorekisterien informaatio- ja kieltotiedoille Käyttäjämäärät jatkuvassa kasvussa Kasvu ollut v 2012 aikana noin 30% joka kuukausi Jari Suhonen / THL, OPER 14

15 The use of Patient Access Jan Dec tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Tapahtumat yhteensä Henkilöjen määrä EHTEL Peer Review / Jari Suhonen 15

16 The users of Patient Access May 2010 Jan Kirjautumiset number of log ins Hlöt number of persons EHTEL Peer Review / Jari Suhonen 16

17 Omien tietojen katseluun tulossa 2013 Lisää omia tietoja Kriittiset riskitiedot Lääkitystiedot Lähetteet ja hoitopalautteet Lisää omien tietojen hallintaa KanTan potilastietojen luovutuksiin liittyvä suostumusten hallinta Suostumus kattaa kaikki tiedot ja voimassa toistaiseksi (opt in) Kielloilla voi rajata antamaansa suostumusta (opt out) Kiellon voi kohdistaa tiettyyn käyntiin/hoitojaksoon, tiettyyn palvelun antajaan tai tietyn palvelun antajan rekisteriin (voimassa toistaiseksi) epsos-kokeiluun liittyvä suostumustenhallinta Elinluovutus- ja hoitotahto Lisää omien tietojen käytön seurantaa KanTa-arkiston luovutuksista tuodaan nähtäväksi potilastietojen luovutusajankohta, vastaanottanut yksikkö ja tiedot luovuttanut palvelujen antaja Käyttöliittymäparannuksia OPER / Jari Suhonen 17

18 KanTa-palvelut kansalaisille jatkossa Sähköisten lääkemääräysten suostumushallinta (lainmuutos) Sähköisten lääkemääräyksen uudistamispyyntö (lainmuutos) Lääkärintodistukset Mahdolliset muut terveydenhuoltoa koskevien tahdonilmaisujen hallintapalvelut (mm. biopankkia koskevat valtuutukset) Integrointi alue-/kunta-asiointiin Mahdollinen integrointi lisäarvopalveluihin Esim. lääkeinformaatio, yleinen terveystieto, nettiapteekki, SaDe-hankkeen kansallisesti tuotettavat palvelut Palveluhakemisto-integraatio Jatkuva käyttäjäpalautteiden seuranta Kehittämisessä huomioitava mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet Lakimuutokset ovat kehitystyössä ensisijaisia toteutettavia OPER / Jari Suhonen 18

19 III KanTa-palvelujen huomioon ottaminen alue-/kuntapalveluissa OPER / Jari Suhonen 19

20 Suunnitelmat Aikataulut Vastuut Tavoitteet Toimintatavat Ohjeistus koulutus Käyttöoikeudet Varmenteet Lokiseuranta Tietosuojavastaava KanTa-palveluiden käyttöönoton valmistelussa huomioitavat tehtävät Sitoutuminen vaatimuksiin Proj. aloitus AUD I Auditointivaatimusten ensimmäinen läpikäynti Tietoturvapolitiikka Valveri-rekisteri Sote Varmenteet PTJ AUD II Lopullinen Katselmointi Yhteys testaus HAKE- MUS Kelalle Liittyminen Käyttöönotto- Koe KELA organisoi LUPA Käyttöön otto Käyttöönotto projektin resursointi Tietoliikenne Perustietojärjestelmä lääkerekisteri Laitehankinnat Välittäjän auditointi Valmiuden tarkistaminen: Muutoksenhallinta jatkuvuussuunnitelma käytön seuranta ja valvonta Onko kaikille toiminnoille myös tuotannonaikainen ylläpito- ja hallintamenettely? n. 6-8 kk n. 3 kk 1 kk 1 viikko KanTa-palvelut Riitta Konttinen 20

21 Omien tietojen katselu - laadunvarmistus Kattava systeemitestaus Palvelu on vaatimusten ja lain mukainen Palvelu toimii virheettömästi ja on vikasietoinen Asiakas- ja yhteistestaus Palvelu on potilastietojärjestelmien ja apteekkijärjestelmien kanssa yhteensopiva Palvelu näyttää tiedot perusjärjestelmistä tallennettavista tietorakenteista asianmukaisella tavalla Käytettävyystestaus ja saavutettavuustestaus Looginen, ymmärrettävä, helppokäyttöinen, opastava, visuaalisesti miellyttävä, esitystavalta sopiva Palvelu on esteetön/saavutettava myös erityislaitteilla Katselmointitilaisuudet määrittely, tekniset suunnitelmat, toteutus OPER / Jari Suhonen 21

22 Kansallisten ratkaisujen ja määrittelyjen huomioon ottaminen alue-/kuntapalveluissa Kansalliset ratkaisut terveydenhuollon kansalliset palvelut (KanTa) Erityisesti tiedot (potilastiedot ja lääkemääräysten tiedot) yhdenmukaisina Vaatimukset erityisesti potilastiedon kirjaamiselle Vastaavat sosiaalihuollon palvelut (KanSa) tulossa Sote sähköisen asioinnin kansalliset palvelut (sote SADe: terveystieto, palveluhakemisto, palautteen anto) Kansalliset määrittelyt Tiedonhallintapalvelun toiminnallinen määrittely ja tietorakenteet Valitut koodistot ja standardit Kanta.fi ja koodistopalvelu Auditointivaatimukset Lainmuutoksessa määritellään vastuut ja terveydenhuollon tietojärjestelmien luokittelu Vaatimukset tietojärjestelmien ohella organisaatioille Yhteistyö SADe-hankkeen kanssa Sote-KA kehittämispolku Mitä kansallisen kehitystyö on Mitä kansallisen tason kehittämistyötä on tulossa (-> 2016) Valmistuu vuoden 2013 aikana

23 Kaivattuja kansallista ratkaisuja ja määrittelyjä Kansallisten ja alueellisten kansalaispalvelujen integraatio KanTa-palvelujen ja omahoitopalvelujen välisten yhteyksien määrittely Olemassa olevat alueelliset palvelut Uudet kansalliset palvelut Tietojen luovuttamiseen liittyvä problematiikka ja erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen arviointi Valtuutusten hallinta ja toisen puolesta asiointi Lakiperusteiset valtuutukset jatkuva kehittämistoiveiden aihe Aloitteita asiaan monilla tahoilla, eri viranomaistoimijat ja yksityisen sektorin toimijat OPER / Jari Suhonen 23

24 THL/OPER:n alueellinen tuki ERVA erikoissuunnittelijat Pohjois-Suomi, Tellervo Alanärä L Keski- ja Itä-Suomi, Riitta Häkkinen LP PP Länsi-Suomi, Taina Jokinen KP KAI Lounais-Suomi, Vaasan seutu Outi Lehtokari S V EP P KS PS ES IS PK Etelä-Suomi, Sinikka Rantala VS KH HUS PH KYM EK Lähde: Kuntaliitto Karttakuva: KL/JAH KanTa-palvelut Riitta Konttinen 24

25 Kiitos! OPER OPER / Jari Suhonen 25

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys 6.3.2014 Riitta Konttinen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) 6.3.2014 Kanta-palvelut, Riitta

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Riitta Konttinen 21.5.2013 Riitta Konttinen 1 Esityksen

Lisätiedot

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut?

Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut? Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut? Mitä kansallinen arkisto tarkoittaa hoivatalon arjessa? Hoivapalvelut uuteen aikaan, workshp4, Kajaani Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, Tieto-osasto/Oper,

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri #sotetieto -seminaari 11.6.2014 JARI PORRASMAA Asiat Sote-kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Strategioiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisen kivijalka

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas OHJAUS kirjaamisen opas Keskeisten kertomusrakenteiden kirjaaminen sähköiseen potilaskertomukseen OSA 1 Jukka Lehtovirta Riikka Vuokko (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi 1 2014 OHJAUS

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Hei mä TOImin! päivät JAMK 4.5.15 Virpi Aralinna, ETT, TtM, NIKO työryhmän jäsen, TOI:n projektityöntekijä Esityksen sisältö Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta STEDI 5.5.2015 Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen THL/OPER 20m Vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 OHJAUS Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen Satu Annika Aalto Heikki Virkkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 13

Lisätiedot

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma Antti Ailio, Pauli Kilpikivi ja Teemu Kilpivuori 04/2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot