Silmänpohjan valokerroskuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Silmänpohjan valokerroskuvaus"

Transkriptio

1 Katsaus JANNE P. KYTÖ JA PETRI TOMMILA Silmänpohjan valokerroskuvaus Silmänpohjan valokerroskuvaus on uusi silmänpohjan sairauksien tutkimusmenetelmä. Se mahdollistaa koko verkkokalvon ja pigmenttisolukalvon sekä suonikalvon pintaosien poikkileikkauskuvantamisen ilman kudoksesta otettavaa näytettä. Kuva muodostuu sen perusteella, miten silmän takaseinään kohdistettu valonsäde heijastuu takaisin silmänpohjan eri kerroksista. Saatu informaatio käsitellään tietokoneohjelmalla ja voidaan esittää sekä graafisesti että numeerisesti. Tarkentunut diagnoosi helpottaa hoidon valintaa ja vähentää muiden tutkimuksien tarvetta. Kuvaus on noninvasiivinen, ja sen tekeminen analyysivaiheineen vie aikaa alle viisi minuuttia. Valokerroskuvauslaitteella voidaan kuvantaa myös näköhermoa ja sen ympärillä olevaa hermosäiekerrosta. Artikkelissa keskitytään valokerroskuvauksen soveltamiseen verkkokalvon keskeisen alueen (makulan) sairauksien diagnostiikassa. S ilmänpohjan valokerroskuvauksessa (optical coherence tomography, OCT) tutkitaan, miten silmään lähetetty infrapunavalonsäde (820 nm) heijastuu silmänpohjassa optisesti erilaisten kudosten rajapinnoista (kuva 1). Laitteen vastaanotin (detektori) mittaa heijastuneen valon voimakkuutta ja viivettä. Voimakkuusmittauksen tekniikka perustuu valon interferenssiin (Huang ym. 1991). Kun valo kohtaa puoliläpäisevän peilin, se jakautuu kahteen valonsäteeseen. Jos valonsäteet heijastuvat samalla etäisyydellä olevista peileistä, ne kohtaavat toisensa samassa valoaallon vaiheessa ja vahvistavat toisiaan (kuva 2A). Jos toista peiliä siirretään neljäsosa valon aallonpituutta, valonsäteet kohtaavat toisensa valoaallon vastakkaisissa vaiheissa ja kumoavat toisensa (kuva 2B). Kun jompaakumpaa peiliä siirretään, kohdentuu de- KUVA 1. Normaali silmänpohja. Silmänpohjan kerrokset eroavat toisistaan optiselta heijastuskyvyltään. Duodecim 2005;121:

2 A KUVA 3. Valokerroskuvaus käytännössä. B KUVA 2. Valoaallon interferenssi. A) Valoaallot kohtaavat toi- sensa samassa vaiheessa ja vahvistavat toisiaan. B) Kun peiliä 2 siirretään yksi neljäsosa valoaallon pituudesta, valoaallot kohtaavat toisensa vastakkaisissa vaiheissa ja kumoavat toisensa. KUVA 4. Kuusi säteittäistä kuvaleikettä makulasta. tektoriin vaihtelevasti voimistuneita tai vaimentuneita vasteita (interferenssi). Jos toinen peili korvataan silmällä, jonka pohjan eri kerroksista heijastuneita valonsäteitä verrataan ulkoiseen referenssivalonsäteeseen, saadaan voimakkuudeltaan vaihtelevia vasteita. Silmänpohjan eri kerroksista heijastuneet vasteet analysoidaan laitteen tietokoneella. Kuvauslaitteen detektori pystyy mittaamaan hyvin pieniä aikaeroja. Näin saadaan kaksiulotteinen läpileikkauskuva silmänpohjasta, jonka eri kerrokset paikantuvat valoviiveen perusteella (kuva 1). Voimakkaasti heijastavat kerrokset näkyvät valkoisena tai punaisena, vaimeasti heijastavat sinisenä ja mustana (kuva 1). Nykyisin käytössä olevalla tomografialaitteella (Stratus OCT Model 3000, Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, California, USA) saavutetaan 10 µm:n erotuskyky eli resoluutio. Se on kymmenen kertaa parempi kuin silmänpohjan tutkimukseen käytetyn kaikukuvauslaitteen erotuskyky. Hyvä resoluutio mahdollistaa parhaimmillaan verkkokalvon eri kerrosten erottelun. Koska ku vaus perustuu valonsäteen esteettömään kulkuun silmän sisällä, silmän väliainesamentumat (esim. harmaakaihi) häiritsevät kuvausta. Valokerroskuvauksen suorittaminen Kuvausta varten potilaan pää asetetaan kuvaustelineeseen, jotta silmä pysyy mahdollisimman hyvin paikallaan ja silmän etäisyys kamerasta vakiona (kuva 3). Infrapunakamera tuodaan silmän eteen, ja potilasta pyydetään kohdistamaan 1646 J. P. Kytö ja P. Tommila

3 katseensa kamerassa näkyvään kohdevaloon. Jos heikentynyt keskeinen näkö ei mahdollista riittävää fiksaatiota, käytetään tervettä silmää kohdentajana. Oikea kohdistus varmistetaan kameran silmänpohjasta lähettämästä videokuvasta. Mustuaista ei välttämättä tarvitse laajentaa (3 mm riittää), mutta kuvaaminen on helpompaa laajan mustuaisen kautta ja kuvan laatu paranee tällöin. Tutkimus on noninvasiivinen ja vie aikaa analyyseineen alle viisi minuuttia. Tietokoneohjelma mahdollistaa verkkokalvon keskeisen alueen monipuolisen kuvantamisen. Kuvantamisleike voi olla suoraviivainen (li neaarinen), kehämäinen (sirkulaarinen) tai tavallisimmin säteittäinen (radiaalinen) (kuva 4). Leiketasoja voi olla yksi tai useita. Ellei potilas pysty kunnolla kohdistamaan katsettaan, voidaan kuvausta nopeuttaa. Tällöin kuvan resoluutio kuitenkin huononee. Tavallisimmin makulan kuvauksessa käytetään kuuden radiaalisen kuvaleikkeen sarjaa (kuva 4). Tällöin on mahdollista tarkastella 6 mm pitkiä makulan tähtäyspisteen (foveolan) läpi kulkevia leikkeitä, jotka on otettu 30º:n välein. Tämä antaa varsin hyvän kuvan verkkokalvon keskeisen alueen anatomiasta (kuva 1). Jos tutkittava alue on foveolan ulkopuolella, voidaan kohdevaloa siirtää haluttuun suuntaan. Verkkokalvon paksuudesta (verkkokalvon pintaheijasteesta pigmenttisolukalvon pintaheijasteeseen) kussakin leikekohdassa on mahdollista saada numeerinen arvo (kuva 5). Normaalisti verkkokalvon paksuus on makulan alueella µm ja tähtäyspisteen kohdalla 170 µm. Säteittäisestä kuuden leikkeen sarjasta on mahdollista laskea kuvatun alueen tilavuus (kuva 6). Jokaisesta kuudesta 30 :n sektorista saadaan paksuusmittaus 128:sta eri kohdasta. Näin tilavuuden laskeminen perustuu 768 mittaukseen (6 x 128), jotka kohdistuvat tiheimmin tähtäyspisteen ympärille. Tulos esitetään paitsi numeerisina arvoina myös graafisesti, jolloin valkoinen väri edustaa paksuinta verkkokalvoa (yli 470 µm) ja sininen ohuinta ( µm) (kuva 6). Tilavuuden mittaaminen antaa hyödyllistä tietoa makulasairauksien seurannassa (Hee ym. 1998). KUVA 5. Silmänpohjan paksuusanalyysi makulan alueelta (rakkulainen turvotus). KUVA 6. Silmänpohjan tilavuusanalyysi makulan alueelta (rakkulainen turvotus). Silmänpohjan valokerroskuvaus 1647

4 TAULUKKO 1. Silmänpohjan keskeisen alueen sairauksia, joissa silmänpohjan valokerroskuvaus helpottaa diagnoosin tekoa ja/ tai hoitovasteen seurantaa. Makulareikä (kuva 7 A D) Makulan lamellaarinen reikä (kuva 8) Makulan nesteinen irtauma (kuva 11 A B) Makulan arpikalvo (kuva 8) Rakkulainen makulaturvotus (kuva 5) Diabeettinen makulopatia Makulan nesteinen ikärappeuma (kuva 10 A B) van vääristymiseen. Normaalisti kuopalla oleva (kuva 1) tähtäyspiste kohoaa traktion seurauksena, jolloin näkö huononee ja kuva alkaa vääristyä (kuva 9) (Gass 1995). Muutos on hyvin vähäinen, ja koska lasiaisen takakalvo on vaikeasti visualisoitavissa, näön heikkenemisen syy jää yleensä selvittämättä. Makulaa uhkaavan reiän kuvantamisessa OCT-kuva on välttämätön oikeaan diagnoosiin pääsemiseksi (Azzolini ym. 2001). Merkitys diagnostisena välineenä Verkkokalvon keskeisen alueen valokerroskuvaus on yksi diagnostinen menetelmä monissa verkkokalvon keskeisen alueen sairauksissa (taulukko 1). Poikkileikkauskuva antaa tietoa silmänpohjan rakenteiden muutoksista, nestekertymistä eri kerrosten sisällä ja välissä sekä lasiaisen takakalvon ja verkkokalvon pinnan suhteesta (kuvat 1 ja 5 11). Se on mahdollistanut verkkokalvon keskeisen alueen repeämän (makulareikä) yksityiskohtaisemman luokittelun (kuva 7 A D) (Hee ym. 1995a) sekä hoidon tehon objektiivisen seuraamisen monissa nestekertymiä aiheuttavissa makulasairauksissa (taulukko 1) (Muscat ym. 2002). Valokerroskuvaus ensisijaisena tutkimusmenetelmänä Makulaa uhkaavan ja makulan lamellaarisen reiän kliininen diagnostiikka tuotti usein vaikeuksia ennen OCT-kuvantamista. Tarkkaan diagnoosiin oli kuitenkin päästävä, jotta voitiin arvioida hoidon tarvetta ja mahdollisuuksia. Valokerroskuvauksessa makulan osittainen reikä näkyy hyvin, samoin yleensä reiän kehittymiseen johtavat tekijät (kuva 8) (Haouchine ym. 2004). Hoidon kannalta muutoksen patofysiologian tunteminen on välttämätöntä. Koska tilanne saattaa pitkään olla varsin lieväoireinen ja vakaa, valokerroskuvaus mahdollistaa objektiivisen seurannan. Lasiaisen takakalvon aiheuttama kiristys (traktio) verkkokalvon keskeisen näön alueella voi olla syynä näön heikkenemiseen ja ku- Merkitys sairauksien ja hoitovasteen seurannassa Verkkokalvon keskeisen alueen ikärappeuma on yleisin näkövammaisuuden syy eläkeikäisillä kaikissa länsimaissa. Sairauden hoitomahdollisuudet ovat viime vuosina lisääntyneet. Valoaktivaatiolaserhoidon (fotodynaaminen hoito) myötä voidaan nyt hoitaa niitä rappeumia, jotka ovat levinneet tähtäyspisteen alle (Treatment of Age-Related Macular Degeneration with Photodynamic Therapy Study Group 1999). Koska hoito on erittäin kallista, sitä tulisi antaa vain sairauden aktiivivaiheessa. Verkkokalvon verisuonivarjoainekuvaus (fluoreseiiniangiografia, FAG) ei aina anna ikärappeuman aktiivisuudesta selkeää kuvaa. Tällöin OCT-kuva voi olla avuksi (Rogers ym. 2002). Valokerroskuvassa rappeuman aktiivisuuden merkkinä voidaan seurata muutoksia pigmenttisoluasteessa, verkkokalvon irtauman asteessa sekä verkkokalvon turvotuksen ja verenvuotojen määrässä (kuva 10A ja B) (Hee ym. 1996, Montero ym. 2003). Makulan nesteinen (seroosi) irtauma on nuorten miesten silmänpohjarappeuma. Siinä verkkokalvon ja pigmenttisolukalvon väliin kertyy nestettä, joka aiheuttaa näkökenttään keskeisen sumentuma-alueen (kuva 11A). Diagnoosi on yleensä helppo tehdä kliinisesti. Valtaosa potilaista paranee itsestään makulairtauman vähitellen hävitessä. Potilaan seuranta voidaan lopettaa, kun verkkokalvon alla oleva neste alkaa vähentyä (kuva 11B). Koska OCT-kuva antaa objektiivisen arvion nesteen määrästä (Hee ym. 1995b, Wang ym. 1999), se helpottaa kliinisen seurannan tarpeen arviointia näillä potilailla. Diabeettisessa makulopatiassa verkkokalvon 1648 J. P. Kytö ja P. Tommila

5 A KUVA 7. Makulareiän uudistettu luokittelu. A) Aste 1. Tähtäyspiste on kohonnut lasiaistraktion takia, ja verkkokalvossa on pieni nesterakkula. B) Aste 2. Makulassa on osittainen repeämä lasiaistraktion takia. C) Makulassa pieni lasiaistraktion aiheuttama läpi ulottuva reikä. D) Makulassa on läpi ulottuva reikä, ja lasiaiskalvo on irronnut. B C D Silmänpohjan valokerroskuvaus 1649

6 KUVA 8. Makulan osittainen reikä, joka johtuu verkkokalvon päällä olevasta kiristävästä arvesta. KUVA 9. Lasiaisen takakalvon aiheuttama kiristys kohottaa tähtäyspistettä. KUVA 10. Verkkokalvon keskeisen alueen ikärappeuma. A) Sairaus aktiivivaiheessa. B) Tilanne on rauhoittunut fotodynaamisen hoidon jälkeen. A B 1650 J. P. Kytö ja P. Tommila

7 KUVA 11. Makulan nesteinen irtauma. A) Aktiivivaihe. B) Irtauma on hävinnyt laserhoidon jälkeen. A B valokerroskuvaus arvioi turvotuksen astetta her- ty valokerroskuvauksesta saadaan silloin, kun kemmin kuin kliininen tutkimus tai FAG (Goebel diagnoosiin pääseminen ei ole muuten mahdolja Kretzchman-Gross 2002). Koska diabeettises- lista. Tämä vähentää muiden, usein invasiivisa makulopatiassa verkkokalvon paksuusmitta- sempien tutkimuksien ja siten myös poliklinikukset ovat yleensä toistettavissa riittävän luotet- kakäyntien tarvetta. OCT-laite on välttämätön tavasti, valokerroskuvaus mahdollistaa turvo- terveydenhuollon yksiköissä, jotka vastaavat tuksen objektiivisen seurannan (Hee ym. 1998, makulasairauksien kirurgisesta hoidosta. Se on Ciardella ym. 2004, Micelli-Ferrari ym. 2004). suositeltava hankinta kaikkien keskussairaaloioct-kuvaus on myös luotettava tapa seurata den silmätautien poliklinikoihin. rakkulaisen makulaturvotuksen kliinistä kehittymistä (kuvat 5 ja 6) (Antcliff ym. 2001, Karacorlu Y D I N A S I AT ym. 2003, Ip ym. 2004, Yepre Silmänpohjan valokerroskuvaus on uusi tutkimusmemyan ym. 2005). netelmä, joka antaa läpileikkauskuvan verkkokalvosta, pigmenttisolukalvosta ja suonikalvon pintaosista. Lopuksi Makulan valokerroskuvaus on täyttänyt ne ennakko-odotukset, joita sille laitetta hankittaessa asetettiin. HYKS:n silmätautien klinikassa kuvauslaite on jatkuvassa käytössä. Merkittävä hyösilmänpohjan valokerroskuvaus Tutkimus on yksinkertainen tehdä, nopea ja ei-invasiivinen. Menetelmän käyttö tarkentaa silmänpohjan terävän näön alueen sairauksien diagnosointia ja hoidon tehon seurantaa. 1651

8 Kirjallisuutta Antcliff RJ, Spalton DJ, Stanford MR, Graham EM, Ffytche TJ, Marshall J. Intravitreal triamcinolone for uveitic macular edema: an optical coherence tomography study. Ophthalmology 2001;108: Azzolini C, Patelli F, Brancato R. Correlation between optical coherence tomography data and biomicroscopic interpretation of idiopathic macular hole. Am J Ophthalmol 2001;132: Ciardella AP, Klancnik J, Schiff W, Barile G, Langton K, Chang S. Intravitreal triamcinolone for the treatment of refractory diabetic macular oedema with hard exudates: an optical coherence tomography study. Br J Ophthalmol 2004:88; Gass JDM. Reappraisal of biomicroscopic classification of stages of development of macular hole. Arch Ophthalmol 1995;119: Goebel W, Kretzchman-Gross T. Retinal thickness in diabetic retinopathy: a study using optical coherence tomography (OCT). Retina 2002;22: Hee MR, Baumal CR, Puliafito CA, ym. Optical coherence tomography of age-related macular degeneration and choroidal neovascularization. Ophthalmology 1996;103: Hee MR, Puliafito CA, Duker JS, ym. Topography of diabetic macular edema with optical coherence tomography. Ophthalmology 1998;105: Hee MR, Puliafito CA, Wong C, ym. Optical coherence tomography of macular holes. Ophthalmology 1995(a);102: Hee MR, Puliafito CA, Wong C, ym. Optical coherence tomog raphy of central serous chorioretinopathy. Am J Ophthalmol 1995(b); 120: Haouchine B, Massin P, Tadayoni R, Erginay A, Gaudric A. Diagnosis of macular pseudoholes and lamellar macular holes by optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2004;138: Huang D, Swanson EA, Lin CP, ym. Optical coherence tomography. Science 1991;254: Ip MS, Gottlieb JL, Kahana A, ym. Intravitreal triamcinolone for the treatment of macular edema associated with central retinal vein occlusion. Arch Ophthalmol 2004;122: Karacorlu M, Ozdemir H, Karacorlu S. Intravitreal triamcinolone acetonide for the treatment of chronic pseudophakic cystoid macular oedema. Acta Ophthalmol Scand 2003;81: Micelli-Ferrari T, Sborgia L, Furino C, ym. Intravitreal triamcinolone acetonide: evaluation of retinal thickness changes measured by optical coherence tomography in diffuse diabetic macular edema. Eur J Ophthalmol 2004;14: Montero JA, Ruiz-Moreno JM, Tavolato M. Follow-up of age-related macular degeneration patients treated by photodynamic therapy with optical coherence tomography. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2003;241: Muscat S, Parks S, Kemp E, Keating D. Repeatability and reproducibility of macular thickness measurements with the Humphrey OCT System. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002;43: Rogers AH, Martidis A, Greenberg PB, Pulifiato CA. Optical coherence tomography findings following photodynamic therapy of choroidal neovascularization. Am J Ophthalmol 2002;134: Treatment of Age-Related Macular Degeneration with Photodynamic Therapy (TAP) Study Group. Photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization in age-related macular degeneration with verteporfin. One-year results of 2 randomized clinical trials TAP report 1. Arch Ophthalmol 1999;117: Wang M, Sander B, Lund-Andersen H, Larsen M. Detection of shallow detachments in central serous chorioretinopathy. Acta Ophthalmol Scand 1999;77: Yepremyan M, Wertz FD, Tivnan T, Eversman L, Marx JL. Early treatment of cystoid macular edema secondary to branch retinal vein occlusion with intravitreal triamcinolone acetonide. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2005;36:30 6. JANNE P. KYTÖ, LL, tutkija, vs. terveyskeskuslääkäri PETRI TOMMILA, LKT, erikoislääkäri HYKS:n silmätautien klinikka PL 220, HUS 1652

Silmänpohjan ikärappeuma (ikään liittyvä

Silmänpohjan ikärappeuma (ikään liittyvä Katsaus Silmänpohjan ikärappeuman fotodynaaminen hoito Fotodynaaminen hoito on ikään liittyvän nesteisen silmänpohjarappeuman uusin ja lupaavin hoitomuoto. Siinä verkkokalvon haitalliset uudisverisuonet

Lisätiedot

Mitä sinun on hyvä tietää JETREA -hoidosta (okriplasmiini)

Mitä sinun on hyvä tietää JETREA -hoidosta (okriplasmiini) Mitä sinun on hyvä tietää JETREA -hoidosta (okriplasmiini) JETREA -valmistetta käytetään aikuisille silmän vitreomakulaariseksi traktioksi (VMT eli silmän lasiaisen makulaan aiheuttamaksi kiristykseksi)

Lisätiedot

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

Tärkeää tietoa JETREA -hoidosta (okriplasmiini)

Tärkeää tietoa JETREA -hoidosta (okriplasmiini) Tärkeää tietoa JETREA -hoidosta (okriplasmiini) Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. JETREA -valmistetta käytetään aikuisille vitreomakulaariseksi traktioksi (VMT) kutsutun silmäsairauden hoitoon

Lisätiedot

Tärkeää tietoa JETREA 0,5 mg/0,2 ml injektiokonsentraatti liuosta varten -valmisteesta

Tärkeää tietoa JETREA 0,5 mg/0,2 ml injektiokonsentraatti liuosta varten -valmisteesta Tärkeää tietoa JETREA 0,5 mg/0,2 ml injektiokonsentraatti liuosta varten -valmisteesta JETREA -valmistetta käytetään aikuisille vitreomakulaariseksi traktioksi (VMT) kutsutun silmäsairauden hoitoon silloinkin

Lisätiedot

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae Katsaus TAPANI PALOSAARI Silmänpohjan ikärappeuma Silmänpohjan ikärappeuma on pysyvän näkövammaisuuden merkittävin aiheuttaja Suomessa. Koska sen tärkein riskitekijä on ikä, sairauden ilmaantuvuuden oletetaan

Lisätiedot

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka GLAUKOOMA Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka 30.10.2017 GLAUKOOMA SILMÄNPAINETAUTI (viherkaihi) Silmän anatomiaa Mikä on glaukooma Miten glaukooma todetaan Miten glaukoomaa hoidetaan

Lisätiedot

Silmänpohjan ikärappeuma vaikea ongelma sekä potilaalle että silmälääkärille

Silmänpohjan ikärappeuma vaikea ongelma sekä potilaalle että silmälääkärille Katsaus Silmänpohjan ikärappeuma vaikea ongelma sekä potilaalle että silmälääkärille Kai Kaarniranta, Roope Sihvola, Antero Salminen, Mikko J. Lammi, Markku Teräsvirta ja Matti Kontkanen Silmänpohjan ikärappeuma

Lisätiedot

Verkkokalvon laskimotukoksen uudet hoidot

Verkkokalvon laskimotukoksen uudet hoidot Katsaus tieteessä Sulevi Kaipiainen LL, silmätautien erikoislääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sulevi.kaipiainen@sll.fimnet.fi Verkkokalvon laskimotukoksen uudet hoidot

Lisätiedot

Hoitosuosituksia EYLEA -valmisteen käyttöön LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS

Hoitosuosituksia EYLEA -valmisteen käyttöön LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Hoitosuosituksia EYLEA -valmisteen käyttöön LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Lisätietoja ja tarkempia tietoja EYLEA -valmisteesta löydät valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja ja tarkempia tietoja EYLEA -valmisteesta

Lisätiedot

Diabeettisen retinopatian luokittelut

Diabeettisen retinopatian luokittelut Silmätaudit Paula Summanen ja Gunvor von Wendt Diabeettisen retinopatian luokittelut Diabeettisessa retinopatiassa ovat keskeisiä hiussuonten paikalliset ja laaja-alaiset muutokset eli mikroaneurysmat

Lisätiedot

Silmänpohjan nesteisen ikärappeuman uudet lääkkeet

Silmänpohjan nesteisen ikärappeuman uudet lääkkeet Katsaus Eliisa Mannermaa, rto rtti ja Kai Kaarniranta Silmänpohjan nesteisen ikärappeuman uudet lääkkeet Silmänpohjan ikärappeuman hoidoissa on edistytty viime vuosina merkittävästi. Ensimmäinen läpimurto

Lisätiedot

Hoitosuosituksia EYLEA -valmisteen käyttöön LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS

Hoitosuosituksia EYLEA -valmisteen käyttöön LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Hoitosuosituksia EYLEA -valmisteen käyttöön LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Lisätietoja ja tarkempia tietoja EYLEA -valmisteesta löydät valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja ja tarkempia tietoja EYLEA -valmisteesta

Lisätiedot

Voiko diabeettista retinopatiaa hoitaa lääkkein

Voiko diabeettista retinopatiaa hoitaa lääkkein Voiko diabeettista retinopatiaa hoitaa lääkkein VIII Valtakunnalliset Diabetespäivät Dipoli, Espoo 12.11.2009 Dosentti Paula Summanen HY/HUS-HYKS Silmäklinikka, diabetespkl Retinopatia Retinopatia Hyperglykemia

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

Harmaakaihi. Juha Holopainen, prof. HYKS/Silmäklinikka

Harmaakaihi. Juha Holopainen, prof. HYKS/Silmäklinikka Harmaakaihi Juha Holopainen, prof. HYKS/Silmäklinikka Tavoitteet Harmaakaihi on yleinen sairaus: kaikki kehittävät harmaakaihen Oppia tunnistamaan harmaakaihin löydökset Kansalliset kaihikriteerit Saada

Lisätiedot

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae senilis) Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma: mitä tiedämme lasiaisen sisäisestä angiogeneesin estosta?

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae senilis) Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma: mitä tiedämme lasiaisen sisäisestä angiogeneesin estosta? Katsausartikkeli HALO-ryhmä: Tapani Palosaari, Eeva Mäkinen, Marko Kataja, Pirjo Räsänen, Minna Kaila, Hannu Uusitalo Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma: mitä tiedämme lasiaisen sisäisestä angiogeneesin

Lisätiedot

Silmänpohjan kostea ikärappeuma pitää hoitaa ajoissa

Silmänpohjan kostea ikärappeuma pitää hoitaa ajoissa tieteessä Kati Kinnunen LT, apulaisylilääkäri KYS, silmätaudit Kai Kaarniranta professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS, silmätaudit kai.kaarniranta@uef.fi Silmänpohjan kostea ikärappeuma pitää

Lisätiedot

Poikkeuksia em. rajoihin, jos

Poikkeuksia em. rajoihin, jos Harmaakaihin leikkaushoito Minna Sandberg-Lall, LT Silmätautiopin dosentti Silmäkirurgi Suomen Silmälääkäriyhdistyksen varapuheenjohtaja 1 Harmaakaihi Kehittyy useimmiten iän myötä ilman ulkoista syytä

Lisätiedot

TITLE CAPS 18PT. Lucentis (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen (DME) Potilasesite Lucentis-hoidosta

TITLE CAPS 18PT. Lucentis (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen (DME) Potilasesite Lucentis-hoidosta TITLE CAPS 18PT Lucentis (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen (DME) Potilasesite Lucentis-hoidosta 3 OSA 1 MITÄ LUCENTIS ON? Tässä esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

SILMÄNSISÄINEN BEVASITSUMABI TYYPIN 1 DIABEETIKON MAKULOPATI- AN HOIDOSSA

SILMÄNSISÄINEN BEVASITSUMABI TYYPIN 1 DIABEETIKON MAKULOPATI- AN HOIDOSSA SILMÄNSISÄINEN BEVASITSUMABI TYYPIN 1 DIABEETIKON MAKULOPATI- AN HOIDOSSA Virtanen, Olli Syventävien opintojen tutkielma OYS / Silmätautien klinikka Oulun Yliopisto 5/2014 Hautala, Nina, Silmätautien ayl

Lisätiedot

Makulareiän leikkaushoidon tulokset ja komplikaatiot Tampereen Yliopistollisessa Sairaalassa. Plosila W, Puukko M ABSTRAKTI.

Makulareiän leikkaushoidon tulokset ja komplikaatiot Tampereen Yliopistollisessa Sairaalassa. Plosila W, Puukko M ABSTRAKTI. Makulareiän leikkaushoidon tulokset ja komplikaatiot Tampereen Yliopistollisessa Sairaalassa Plosila W, Puukko M ABSTRAKTI Tavoite Tutkimuksen tavoite oli selvittää Tampereen yliopistollisessa sairaalassa

Lisätiedot

Lapsen näön seulonta neuvolassa Mihin suositukset perustuvat? Päivi Lindahl Silmätautien erikoislääkäri HYKS silmätautien klinikka Lasten yksikkö

Lapsen näön seulonta neuvolassa Mihin suositukset perustuvat? Päivi Lindahl Silmätautien erikoislääkäri HYKS silmätautien klinikka Lasten yksikkö Lapsen näön seulonta neuvolassa Mihin suositukset perustuvat? Päivi Lindahl Silmätautien erikoislääkäri HYKS silmätautien klinikka Lasten yksikkö Suositusten lähtökohdat Määräaikaistarkastusten minimointi

Lisätiedot

Lucentis (ranibitsumabi) Verkkokalvon laskimotukoksesta (RVO) (laskimohaara- tai keskuslaskimotukoksesta) johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan

Lucentis (ranibitsumabi) Verkkokalvon laskimotukoksesta (RVO) (laskimohaara- tai keskuslaskimotukoksesta) johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan Lucentis (ranibitsumabi) Verkkokalvon laskimotukoksesta (RVO) (laskimohaara- tai keskuslaskimotukoksesta) johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen Potilasesite Lucentis-hoidosta

Lisätiedot

Lucentis (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan (AMD) Potilasesite Lucentis-hoidosta

Lucentis (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan (AMD) Potilasesite Lucentis-hoidosta Lucentis (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan (AMD) Potilasesite Lucentis-hoidosta 3 OSA 1 MITÄ LUCENTIS ON? Tässä esitteessä kerrotaan silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidossa

Lisätiedot

Lukijalle. Novartis Finland Oy www.novartis.fi

Lukijalle. Novartis Finland Oy www.novartis.fi Diabetes ja silmät Lukijalle Diabetes on yleinen kansantauti. Sitä sairastaa arviolta jo noin 500 000 suomalaista. Diabetes voi vaurioittaa verisuonten seinämiä kaikkialla elimistössä, myös silmissä. Silmänpohjien

Lisätiedot

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Laboratorioteknologian päätehtävät asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin

Lisätiedot

Vanhusten näkövammojen kuntoutus

Vanhusten näkövammojen kuntoutus Vanhusten näkövammojen kuntoutus Kuntoutus-Iiris Tuula Kääriäinen vastaava kuntoutusohjaaja tuula.kaariainen@nkl.fi 09-39604563 Ikääntymisen aiheuttamat optiset muutokset silmässä mykiön kovettuminen,

Lisätiedot

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Suomen Silmähoitajapäivät 26.8.2011 Paasitorni, Helsinki El, LT Anu Vaajanen Mikä tauti on glaukooma? Näköhermon etenevä sairaus, joka aiheuttaa vaurioita näköhermon

Lisätiedot

Lucentis (ranibitsumabi) Silmän suonikalvon uudissuonittumisen (CNV) aiheuttamaan näkökyvyn heikkenemiseen

Lucentis (ranibitsumabi) Silmän suonikalvon uudissuonittumisen (CNV) aiheuttamaan näkökyvyn heikkenemiseen TITLE CAPS 18PT Lucentis (ranibitsumabi) Silmän suonikalvon uudissuonittumisen (CNV) aiheuttamaan näkökyvyn heikkenemiseen Potilasesite Lucentis-hoidosta 3 OSA 1 MITÄ LUCENTIS ON? Tässä esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

Lasiaisinjektiohoitajan tehtäväkuvaus Päijät-Hämeen keskussairaalan silmätautien klinikassa

Lasiaisinjektiohoitajan tehtäväkuvaus Päijät-Hämeen keskussairaalan silmätautien klinikassa Lasiaisinjektiohoitajan tehtäväkuvaus Päijät-Hämeen keskussairaalan silmätautien klinikassa Injektiohoitajat Sh Merja Korhonen Sh Kati-Marjukka Pohjonen Valokuvaus ja editointi Sh Maritta Jaatinen Alkutilanne

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen

LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan diabeettisen

Lisätiedot

Näkövammarekisterin vuosikirjan 2015 kuvat

Näkövammarekisterin vuosikirjan 2015 kuvat Näkövammarekisterin vuosikirjan 2015 kuvat Matti Ojamo, VTM, tutkimuspäällikkö Kuvia voi vapaasti käyttää, kun mainitsee lähteeksi THL-Näkövammarekisteri, Vuosikirja 2015 Kuvio 1. Vammautumisprosessi ja

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

Hematologia Solulaskennan autovalidointi. Virva Huotari erikoislääkäri OYS/Laboratorio

Hematologia Solulaskennan autovalidointi. Virva Huotari erikoislääkäri OYS/Laboratorio Hematologia Solulaskennan autovalidointi Virva Huotari erikoislääkäri OYS/Laboratorio Autovalidointi mitä se on? manuaalinen validointi autovalidointi autoverification = automated result verification validoinnin

Lisätiedot

Eylea on lääke, jonka vaikuttava aine on aflibersepti. Sitä saa silmään injektoitavana liuoksena esitäytetyissä ruiskuissa tai injektiopulloissa.

Eylea on lääke, jonka vaikuttava aine on aflibersepti. Sitä saa silmään injektoitavana liuoksena esitäytetyissä ruiskuissa tai injektiopulloissa. EMA/677928/2015 EMEA/H/C/002392 Julkinen EPAR-yhteenveto aflibersepti Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

VERKKOKALVON JA LASIAISEN SAIRAUDET TAKAOSAKIRURGIN SILMIN

VERKKOKALVON JA LASIAISEN SAIRAUDET TAKAOSAKIRURGIN SILMIN VERKKOKALVON JA LASIAISEN SAIRAUDET TAKAOSAKIRURGIN SILMIN Tarja Maaranen,, TAYS Silmähoitajap hoitajapäivät Kuopio 20.9.2008 Silmän anatomiaa Retina - rakenteeltaan ohut (

Lisätiedot

Kuva 1. Valon polarisoituminen. P = polarisaattori, A = analysaattori (kierrettävä).

Kuva 1. Valon polarisoituminen. P = polarisaattori, A = analysaattori (kierrettävä). P O L A R I S A A T I O VALON POLARISAATIO = ilmiö, jossa valon sähkökentän värähtelyt tapahtuvat vain yhdessä tasossa (= polarisaatiotasossa) kohtisuorasti etenemissuuntaa vastaan Kuva 1. Valon polarisoituminen.

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidossa

Lisätiedot

Näön vuoksi 28.9.2006

Näön vuoksi 28.9.2006 Näön vuoksi 28.9.2006 Ikääntyneen näkövammaisen omatoimisuuden tukeminen Kristiina Miettinen vastaava toiminnanohjaaja Näkövammaisten Keskusliitto ry Senioripalvelut Näkövammaisuus Suomessa Lukumääräksi

Lisätiedot

Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD)

Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD) Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja sairaanhoitopiirien silmätautien klinikoiden asettama työryhmä Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD) 11.5.2016 PDF-versio sisältää

Lisätiedot

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Mammografiapäivät 25-26.5.09 Tampere-Talo ayl Anna-Leena Lääperi TAYS, Kuvantamiskeskus, Radiologia Uusia menetelmiä ja mahdollisuuksia rintadiagnostiikassa

Lisätiedot

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Maija Mäntyjärvi Silmätautiopin professori, emerita Itä-Suomen yliopisto Kuopio Konsultoiva silmälääkäri TTL Helsinki Laki ja asetus

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA diabeettisen makulaturvotuksen. hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA diabeettisen makulaturvotuksen. hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu diabeettinen makulaturvotus eli DME. Tämä sairaus vaikeuttaa

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

ReLEx smile Minimaalisesti kajoava näönkorjaus - Tietoa potilaalle

ReLEx smile Minimaalisesti kajoava näönkorjaus - Tietoa potilaalle ReLEx smile Minimaalisesti kajoava näönkorjaus - Tietoa potilaalle 2 Näkeminen on elämistä Silmät ovat tärkein aistielimemme. Aivot saavat 80 % käsiteltävistä tiedoistaan näköaistin kautta. Silmät ovat

Lisätiedot

Näkö ja toimintakyky. Harriet Finne-Soveri LT ylilää. ääkäri Stakes

Näkö ja toimintakyky. Harriet Finne-Soveri LT ylilää. ääkäri Stakes Näkö ja toimintakyky Harriet Finne-Soveri LT ylilää ääkäri Stakes Sisält ltö Pikakertaus vanhuspalveluista Ikä ja näkö Näkökysymykset ja RAI Toimintakyky ja heikkonäköisyys Miten pitää näkö mielessä hoito

Lisätiedot

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Genomitiedon vaikutus terveydenhuoltoon työpaja 7.11.2014 Sitra, Helsinki Jaakko Ignatius, TYKS Kliininen genetiikka Perimän

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Erotusdiagnostiikasta Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Tavoitteena systemaattinen diagnostiikka Analysoi potilaan antamat tiedot ja kliiniset löydökset Tuota lista mahdollisista diagnooseista

Lisätiedot

Parasta ammunnanharjoitteluun

Parasta ammunnanharjoitteluun Parasta ammunnanharjoitteluun Edut Objektiivinen suorituskykyanalyysi Tarkka mittaus Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen Yleiskiinnike useimpiin urheiluaseisiin Helppo kohdistus Todellinen ammuntaetäisyys

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu kostea silmänpohjan ikärappeuma (kostea AMD). Tämä

Lisätiedot

Näkö takaisin verkkokalvoistutteella

Näkö takaisin verkkokalvoistutteella KATSAUS Juha Välimäki 1140 Verkkokalvoa vahingoittavat sairaudet ovat merkittävä näkövammaisuutta aiheuttava tekijä niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Verkkokalvosairaudet, kuten verkkokalvon pigmenttisurkastuma

Lisätiedot

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Vertailu mittauksiin ja Monte Carlo laskentaan XX Onkologiapäivät, 29. 30.8.2014, Oulu Jarkko Ojala, TkT Sairaalafyysikko & Laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen

Lisätiedot

Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin

Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin Sirpa Leinonen Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin Riippuen koneen Windows versiosta hieman eroja miten näkymä valitaan 1. Tiedosto 2. Näytä välilehdellä valinta kansio näkymlle Suurimmat tai suuret

Lisätiedot

Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet

Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet sivu 1 Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet 1 Silmän anatomia ja fysiologia 2 Silmän tutkiminen 3 Taittovirheet ja niiden korjaaminen 4 Karsastus ja amblyopia 5 Harmaakaihi

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Taustaa Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio 29.4.2004: Kunnalla on velvollisuus järjestää kroonisen glaukooman hoito ja sen seuraamiseksi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.6.2017 Taltionumero 2732 Diaarinumero 2349/2/16 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Ultraäänilaitteet GE Healthcare. Verkkokauppa. Menu. Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin

Ultraäänilaitteet GE Healthcare. Verkkokauppa. Menu. Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin Verkkokauppa Menu Fysioterapia ja wellness» Kuntoutuslaitteet» Ultraäänilaitteet GE Healthcare Ultraäänilaitteet GE Healthcare Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin Kiinnostus diagnostista

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. PachPen ICare

KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. PachPen ICare KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA OCT GDX PachPen ICare Kalevi Friberg Kämp 18.4.2008 TUTKIMUSMÄÄRIÄNI OCT yli tuhat potilasta GDX yli tuhat potilasta PachPen noin 10 000 mittausta ICare noin 14 000 mittausta GAT noin

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

KURSSI L4 kevät 2015, cursus tacti Kurssin isännät:

KURSSI L4 kevät 2015, cursus tacti Kurssin isännät: KURSSI L4 kevät 2015, 16.3. 24.5.2015 cursus tacti aurei@helsinki.fi Kurssin isännät: R1 2: Tommi Järvinen, tommi.jarvinen@helsinki.fi R3 7: Aleksi Pajunen, aleksi.pajunen@helsinki.fi R8 10: Ahti Mäkitie,

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

nähdään www.nahdaan.fi Tietoa diabeettisesta verkkokalvosairaudesta ja sen hoidosta 1/2015 Henkilökuvassa Outi Pietiläinen s.

nähdään www.nahdaan.fi Tietoa diabeettisesta verkkokalvosairaudesta ja sen hoidosta 1/2015 Henkilökuvassa Outi Pietiläinen s. www.nahdaan.fi Tietoa diabeettisesta verkkokalvosairaudesta ja sen hoidosta 1/2015 Henkilökuvassa Outi Pietiläinen s. 8 13 Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus s. 14 15 Diabeettisen makulaturvotuksen

Lisätiedot

Ultraäänilaite GE Venue. Webshop. Menu. Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin

Ultraäänilaite GE Venue. Webshop. Menu. Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin Webshop Menu Fysioterapia ja wellness» Kuntoutuslaitteet» Ultraäänilaite GE Venue Ultraäänilaite GE Venue Diagnostinen ultraääni tuki- ja liikuntaelinten tutkimuksiin Kiinnostus diagnostista ultraääntä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Diabeettinen retinopatia

Käypä hoito -suositus. Diabeettinen retinopatia Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä Päivitetty 15.12.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Pelaajat siirtävät nappuloitaan vastakkaisiin suuntiin pelilaudalla. Peli alkaa näin. Tuplauskuutio asetetaan yhtä kauas kummastakin pelaajasta.

Pelaajat siirtävät nappuloitaan vastakkaisiin suuntiin pelilaudalla. Peli alkaa näin. Tuplauskuutio asetetaan yhtä kauas kummastakin pelaajasta. DVD Backgammon Pelin tavoite Pelin tavoitteena on siirtää kaikki omat pelinappulat omalle sisäkentälle ja sieltä pois laudalta. Se pelaaja, joka ensimmäisenä on poistanut kaikki pelinappulansa pelilaudalta,

Lisätiedot

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Bimatoprosti 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohonneen silmänpaineen alentaminen kroonista avokulmaglaukoomaa

Lisätiedot

Valo, valonsäde, väri

Valo, valonsäde, väri Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Ari Hämäläinen kevät 2005 Valo, valonsäde, väri Näkeminen, valonlähteet Pimeässä ei ole valoa, eikä pimeässä näe. Näkeminen perustuu esineiden lähettämään valoon,

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI. K Franssila & E Jantunen

TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI. K Franssila & E Jantunen TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI K Franssila & E Jantunen KLIINIKON PERSPEKTIIVI DIAGNOSTIIKKAAN ilman diagnoosia rationaalinen, tavoitteellinen hoito mahdotonta diagnostiikkaan

Lisätiedot

OCT- Optical Coherence Tomography

OCT- Optical Coherence Tomography Saana Mäkelä Anna Ylönen OCT- Optical Coherence Tomography Silmän valokerroskuvaus optikkoliikkeissä ja optikon työssä Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi (AMK) Optometrian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Eylea-valmistetta saa antaa lääkäri, jolla on kokemusta lasiaiseen annettavista injektioista.

Eylea-valmistetta saa antaa lääkäri, jolla on kokemusta lasiaiseen annettavista injektioista. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, % vaiko mooli? Eli olemmeko vielä vanhassa 1960-luvun ajatusmaailmassa mg% vaiko uudessa mmol/l

Lisätiedot

3. Optiikka. 1. Geometrinen optiikka. 2. Aalto-optiikka. 3. Stokesin parametrit. 4. Perussuureita. 5. Kuvausvirheet. 6. Optiikan suunnittelu

3. Optiikka. 1. Geometrinen optiikka. 2. Aalto-optiikka. 3. Stokesin parametrit. 4. Perussuureita. 5. Kuvausvirheet. 6. Optiikan suunnittelu 3. Optiikka 1. Geometrinen optiikka 2. Aalto-optiikka 3. Stokesin parametrit 4. Perussuureita 5. Kuvausvirheet 6. Optiikan suunnittelu 3.1 Geometrinen optiikka! klassinen optiikka! Valoa kuvaa suoraan

Lisätiedot

Komplementtitutkimukset

Komplementtitutkimukset Komplementtitutkimukset Hanna Jarva HUSLAB ja Haartman-instituutti Bakteriologian ja immunologian osasto Komplementti osa luontaista immuunijärjestelmää koostuu yli 30 proteiinista aktivoituu kaskadimaisesti

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF POTILAAN TIEDOTE Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF Arvoisa potilas, Tiedustelemme halukkuuttanne osallistua seuraavassa esitettävään tutkimukseen. Tutkimuksen tausta Idiopaattiset keuhkoparenkyymisairaudet

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

MART testi tulokset ja kuvaus. Ari Nummela Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus - KIHU Kuntotestauspäivät Jyväskylä 20.3.2014

MART testi tulokset ja kuvaus. Ari Nummela Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus - KIHU Kuntotestauspäivät Jyväskylä 20.3.2014 MART testi tulokset ja kuvaus Ari Nummela Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus - KIHU Kuntotestauspäivät Jyväskylä 20.3.2014 MART historiaa MART testin kehittäminen alkoi 1987, kun kestävyysvalmentajat

Lisätiedot

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa Johanna Hietamäki Tutkija, Lääk.yo Esityksen kulku Kehittämishankkeen esittely Toteutettu selvitys Menetelmät, aineisto Tulokset Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Visudyne 15 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 15 mg verteporfiinia. Liuottamisen

Lisätiedot

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ Stanislav Rusak 6.4.2009 CASIMIRIN ILMIÖ Johdanto Mistä on kyse? Mistä johtuu? Miten havaitaan? Sovelluksia Casimirin ilmiö Yksinkertaisimmillaan: Kahden tyhjiössä lähekkäin sijaitsevan metallilevyn välille

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut A1 Kappale, jonka massa m = 2,1 kg, lähtee liikkeelle levosta paikasta x = 0,0 m pitkin vaakasuoraa alustaa. Kappaleeseen vaikuttaa vaakasuora vetävä voima F, jonka suuruus riippuu paikasta oheisen kuvan

Lisätiedot

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden

Lisätiedot

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä Johanna Krappe, FM, projektipäällikkö Turku, SOTETITE-päivät, 27.5.2013 emedic lyhyesti Neljä maata, kuusi partneria ja

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

25 INTERFEROMETRI 25.1 Johdanto

25 INTERFEROMETRI 25.1 Johdanto 5 INTERFEROMETRI 5.1 Johdanto Interferometrin toiminta perustuu valon interferenssiin. Interferenssillä tarkoitetaan kahden tai useamman aallon yhdistymistä yhdeksi resultanttiaalloksi. Kuvassa 1 tarkastellaan

Lisätiedot

Uskomusverkot: Lääketieteelliset sovellukset

Uskomusverkot: Lääketieteelliset sovellukset Teknillinen korkeakoulu Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.142 Optimointiopin seminaari Referaatti Uskomusverkot: Lääketieteelliset sovellukset Sami Nousiainen 44433N Tf V 2 1. JOHDANTO 3 2. YKSINKERTAINEN

Lisätiedot

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT 19-20.09.2008 Sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja 24 vuotta silmätautien klinikassa: osasto, pkl, ls Tutkimushoitajana 03/03 alkaen Selvittää erilaisten solutason tapahtumien,kuten

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Park systems XE-100 atomivoimamikroskoopin käyttöohje

Park systems XE-100 atomivoimamikroskoopin käyttöohje Tämä käyttöohje on kirjoitettu ESR-projektissa Mikroanturitekniikan osaamisen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, 2007, 86268 Park systems XE-100 atomivoimamikroskoopin käyttöohje Mihin laitetta käytetään?

Lisätiedot