Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus"

Transkriptio

1 Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän operaattorin OVT-tunnus, pankeilla swift-koodi P Erän vastaanottajan tunnus Vastaanottavan operaattorin OVT-tunnus, pankeilla switf-koodi P Lähetyserän tunnus P Vastaanottajan tunnus laskutettavan tiedoissa P Lähettäjän tunnus laskuttajan tiedoissa Laskun otsikkotiedot P Laskun tyyppi Laskun tyypit (esim.): tavallinen lasku, koontilasku, laskuliite, ennakkolasku tai proformalasku. (Hyvityslasku ei ole erillinen laskutyyppi, vaan hyvitys ilmenee laskun negatiivisena loppusummana.) mm. Veloituslasku. einvoicessa hyvityslasku on oma tyyppi.

2 Laskun otsikko Esim. lasku, hyvityslasku, ilmoitus suoraveloituksesta. P Laskun numero Laskun yksilöivä tunnus juokseva tunniste laskuttajalla P Laskun päivämäärä Laskun päiväys Toimituspäivämäärä Jos eri kuin laskun pvm Toimituspäivät/laskutus jaksot toivottavia veloitettavan tai laskutettavan hyödykkeen mukaisesti. Voi olla myös freetet:inä. Laskutusjakso Laskutustapahtumien koontijakso Laskutusjakso Laskutustapahtumien koontijakso Jakson alku. Vaihtoehto toimituspäivälle Jakson loppu. Vaihtoehto toimituspäivälle. Toimitustapa Esim. nouto, posti. Toimitusehto Toimitusehdon tunnuskoodi (esim DDU, COD, ym)

3 Toimitusehdon teksti Toimitusehtokoodia vastaava tekstimuotoinen lauseke (esim ''vapaasti vastaanottajalla'') Laskun maksatus- ja viitetiedot Laskun valuutta Laskun valuutta tulee ilmetä laskussa, jos ei EUR aksuehto aksuehto tekstimuodossa, esim. 14./. 2% tai 30 netto Eräpäivä määräpäivä, jolloin maksu suoritetttva viimeistään Hyvityslaskuilla vapaaehtoinen Hyvityslaskuilla vapaaehtoinen Viivästyskorkoprosentti Laskun viivästyskorko prosenttilukuna Kassa-alennuksen prosentti Laskun maksuehdon mukainen kassaalennusprosentti Kassa-alennuksen maksuehdon pvm Laskun maksuehtoprosentin mukainen eräpäivä. Kassa-alennus, verollinen Loppusummasta vähennettävän maksuehdon mukaisen kassa-alennuksen määrä, verollinen

4 aksuviite uomalaisessa maksuliikenteessä käytetty maksusuorituksen kohdistuskoodi. Asiakkaan viite Laskulla palautettava tilaukseen liittyvä kohdistuksen mahdollistava viite P Hyvitettävän laskun numero Kohdelaskun (esim. hyvitettävän) numero uositellaan täytettynä etunollilla (20 merkkiä). Viitteenne Vain hyvityslaskut Laskuttajan tiedot P Laskuttajan tunnus Laskuttajan yksilöivä tunniste, suositellaan ensisijaisesti käytetäväksi OVT-tunnusta ähköinen osoitetieto, Finvoicessa kehyksessä. P Laskuttajan Y-tunnus P Laskuttajan ALV-tunnus Laskuttajan nimi1 Laskuttajan virallinen nimi, yhteisökaupan laskuilla

5 Laskuttajan osoite1 Lähiosoite tai postilokero Osoitteena voidaan käyttää tunniste- tai koodimerkintää, jos sekä myyjällä että ostajalla, ja tarvittaessa verohallinnolla on käytettävissä selite, jolla selvästi voidaan tunnistaa myyjä ja ostaja. Laskuttajan postinumero Lähiosoitteeseen tai postilokeroon liittyvä postinumero Laskuttajan postitoimipaikka Postinumeroon liittyvän postitoimipaikan nimi Laskuttajan maakoodi Kaksikirjaiminen maatunnus UN Rec 3, IO 3166 Osoitteena voidaan käyttää tunniste- tai koodimerkintää, jos sekä Osoitteena voidaan käyttää tunniste- tai koodimerkintää jos sekä P Pankkitilin numero1 Poikkeus: Ei pakollinen mikäli pankkiyhteystiedot on laskuttajan ja laskutettavan tietojärjestelmissä. Hyvityslaskulla ei pakollinen. Pankkitilin numero2 Pankkitilin numero3 Pankkitilin numero4 Laskuttajan kotipaikka Osakeyhtiöille pakollinen

6 Laskuttajan yhteyshenkilö Yhteyshenkilön nimi (osasto, yksikkö tms.) Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön faksi Yhteyshenkilön telefanumero Laskutettavan tiedot Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Yhteyshenkilön sähköpostiosoite P Laskutettavan tunnus Laskuttettavan tarkentava yksilöivä tunniste, suositellaan käytettäväksi OVT-tunnusta (0037+Ytunnus+tarkennu sosa) laskuttajan tarkempaan yksilöintiin (yksikkö, osasto tms.) ähköinen osoitetieto, Finvoicessa kehyksessä. Laskutettavan Y-tunnus Laskutettavan organisaatioyksikkö Erillisenä vain Finvoicessa Laskutettavan ALV-tunnus yhteisökaupan laskuilla P Laskutettavan nimi1 Laskutettavan nimi sovitussa laajuudessa (minimissään kaupparekisteriin merkitty nimi)

7 Laskutettavan nimi2 Laskutettavan osoite1 Lähiosoite tai postilokero Osoitteena voidaan käyttää tunniste- tai koodimerkintää, jos sekä myyjällä että ostajalla, ja tarvittaessa verohallinnolla on käytettävissä selite, jolla selvästi voidaan tunnistaa myyjä ja ostaja. Laskutettavan postinumero Lähiosoitteeseen tai postilokeroon liittyvä postinumero Laskutettavan postitoimipaikka Postinumeroon liittyvän postitoimipaikan nimi Laskutettavan maakoodi Kaksikirjaiminen maatunnus UN Rec 3, IO 3166 Laskutettavan maa Osoitteena voidaan käyttää tunniste- tai koodimerkintää, jos sekä Osoitteena voidaan käyttää tunniste- tai koodimerkintää, jos sekä Laskutettavan yhdyshenkilö Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön faksi Laskutettavan sähköpostiosoite Tässä kulkee yhteisesti sovittu laskun ensimmäisen käsittelijän sähköpostiosoite

8 Edelleenlaskutettavan tiedot Toimituksen vastaanottajan tiedot Tilaajan tiedot Laskun vapaa tekstitieto Laskun summatiedot P maksettava määrä Laskun maksettava/hyvitettävä määrä (summa) P rivisummat yhteensä (veroton) Laskun arvonlisäveroton loppusumma valuuttakoodi jos maksettava määrä tarpeen ilmoittaa muussa kuin laskun valuutassa P veron määrä Arvonlisäkannan mukainen veron määrä rahayksikössä Poikkeus: Jos arvonlisäverotuksen ulkopuolinen niin ei (esim. Vakuutuslaskut) veron määrä euroissa, mikäli lasku on toisessa valuutassa Poikkeus: pakollinen, jos kotimaan kaupassa käytetään muuta valuuttaa kuin euro, myyjän on merkittävä laskuun suoritettavan veron määrä euroissa.

9 veroprosentti1 Arvonlisäveron verokanta prosenttilukuna Veron määrää ei tarvitse merkitä verokannoittain, koska veron määrä voidaan laskea muiden tietojen perusteella. Veron määrän merkitseminen verokannoittain on kuitenkin suositeltavaa. veroton määrä1 veron määrä1 verollinen määrä1 verokannan selite1 ALV-vapauden peruste. Pakollinen tilanteen mukaan. Esimerkiksi nollaverokannan alainen myynti ilmaistaan merkinnällä Alv 0 %. Laskuun merkitään lisäksi, minkä hyödykkeen myynnistä on kysymys, esimerkiksi Tilattu sanomalehti tai laskussa mainitaan se arvonlisäverolain säännös, johon verottomuus perustuu esim. AVL 55.

10 veroprosentti2 uositeltava, jos laskussa veroton määrä2 uositeltava, jos laskussa veron määrä2 uositeltava, jos laskussa verollinen määrä2 uositeltava, jos laskussa uositeltava, jos laskussa verokannan selite2 veroprosentti3 uositeltava, jos laskussa veroton määrä3 uositeltava, jos laskussa veron määrä3 uositeltava, jos laskussa verollinen määrä3 uositeltava, jos laskussa uositeltava, jos laskussa verokannan selite3 veroprosentti4 uositeltava, jos laskussa

11 veroton määrä4 uositeltava, jos laskussa veron määrä4 uositeltava, jos laskussa verollinen määrä4 uositeltava, jos laskussa Laskun rivitiedot Rivin ryhmittelytiedot Rivin otsikkotiedot tuotekoodi Laskutettavan tuotteen, palvelun tms. yksilöivä tunnus. ostajan tuotekoodi P tuotteen nimi Laskutettavaa tuotetta, palvelua tms. kuvaava tieto, esimerkiksi tuotteen nimi asiakkaan tilausnumero Loppuasiakkaan(esim. myymälän) antama tilausnumero, joka pitää palauttaa laskulla

12 asiakkaan viite Finvoiceen viedään ko arvo FreeTetiin ja Finvoicesta viedään FreeTet-kentät muiden kuvausten Freetetkenttiin lähetyslistan tunnus Toimitusasiakirjan/Lähety sluettelon numero, jos lasku sisältää useita toimituksia Laskurivin hinnoitteluperusteet P laskutettava määrä1 Laskutettu määrä on ilmoitettava ainakin hinnoitteluyksiköissä (ensimmäinen ilmentymä). ikäli määrä halutaan ilmoittaa muissa yksikössä, toistetaan elementtiä riittävän monta kertaa. Lukumäärän yksikkö ilmoitetaan ydintyypin attribuutilla. laskutettavan määrän1 yksikkö

13 tilattu määrä Laskuriviä vastaavan tilausrivin määrä tilaajan ilmaisemassa yksiköissä. Lukumäärän yksikkö ilmoitetaan ydintyypin attribuutilla. tilatun määrän yksikkö P luettelohinta Laskutettavan tuotteen, palvelun tms. perushinta yhtä hinnoitteluyksikköä kohden. Hyödykkeen yksikköhinta ilman veroa Laskurivin toimitustiedot Rivin toimituspäivä, jos eri kuin laskulla Poikkeus: Pakollinen jos eri kuin laskulla. Rivin toimitusjakson alkupäivä, jos eri kuin laskulla Poikkeus: Pakollinen jos eri kuin laskulla. Rivin toimitusjakson loppupäivä, jos eri kuin laskulla Poikkeus: Pakollinen jos eri kuin laskulla. Laskurivin vapaa tekstitieto Vapaa teksti Laskurivin summatiedot

14 laskurivin aleprosentti1 Laskurivin alennuksen kerroin ilmoittaa annetun alennuksen kertoimena esim. alennus 4% ilmoitetaan kertoimen arvolla 0,04. Alennus 4% ilmoitetaan kuvauksen mukaan. P rivin veroton summa Laskurivin laskutettava määrä veroton yksikköhinta vähennettynä rivikohtaisilla alennuksilla alennettu veroton P rivin verollinen nettosumma alennettu verollinen P veroprosentti veron määrä Laskurivin arvonlisäveron verokanta prosenttilukuna. Jos Arvonlisäkannan l k k h l mukainen veron määrä rahayksikössä. Tiliöinnin otsikkotiedot (?) Tiliöinnin rivitiedot (?) Laskun vastaanottaja

Elementtien lkm (pelk. omassa kategoriassa) 60 30 42 Tieto. 1 2 3 Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Elementtien lkm (pelk. omassa kategoriassa) 60 30 42 Tieto. 1 2 3 Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Verkkolaskun minimitietosisältösuositus ohjelmistotaloille ja muille alan toimijoille versio 3.0 (päivitetty 7.2.2012) Verkkolaskun minimitietosisältövaatimuksiin kuuluvat kaikki kategoriaan 1 kuuluvat

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä YLEISLASKUTUS 1 (16) LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ Tämä on Pro elaskutus 3 siirtoformaatin käyttämä liittymäkuvaus. Pro elaskutus 3 formaatti on uusi liittymä ohjelmiston

Lisätiedot

Finvoice soveltamisohje versio 2.0 päiv. 5.10.2012 Käyttöön tammikuussa 2013 Suoramaksun osalta

Finvoice soveltamisohje versio 2.0 päiv. 5.10.2012 Käyttöön tammikuussa 2013 Suoramaksun osalta Finvoice soveltamisohje versio 2.0 päiv. 5.10.2012 Käyttöön tammikuussa 2013 Suoramaksun osalta 1 (2) 1.10.2012 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

TEAPPSXML v.2.7.2 ohje 17.3.2011

TEAPPSXML v.2.7.2 ohje 17.3.2011 TEAPPSXML v.2.7.2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 TEAPPSXML-PUURAKENTEESSA KÄYTETTYJEN MERKINTÖJEN SELITYKSET... 1 1.2 ENTITEETIT... 2 1.3 DESIMAALIEROTIN... 2 1.4 DESIMAALIEN LUKUMÄÄRÄ... 2 1.5 TYHJÄT

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Marraskuu 2013 1 (89) Käyttöohje 6.3.1 Copyright Aditro 2013 Marraskuu 2013 2 (89) Sisällysluettelo Web -myyntilaskutus... 4 Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 4 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009 ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51 53 B, 00100 Helsinki PL 100, 00101 Helsinki Puhelin: (09) 530 520, faksi:

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (20) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (20) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (19) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (19) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OHJE TEAPPSXML v.2.7. Digital Innovations 15.12.2006. TEAPPSXML v.2.7. TietoEnator Oyj

OHJE TEAPPSXML v.2.7. Digital Innovations 15.12.2006. TEAPPSXML v.2.7. TietoEnator Oyj 15.12.2006 TEAPPSXML v.2.7 15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...1 1.1 TEAPPSXML-PUURAKENTEESSA KÄYTETTYJEN MERKINTÖJEN SELITYKSET...1 1.2 ENTITEETIT...2 1.3 DESIMAALIEROTIN...2 1.4 DESIMAALIEN LUKUMÄÄRÄ...2

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Versio 4.1.9 2(15) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 5 3. Maksun välityksen tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet - Maksun välityksen

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks harri.korhonen@tieto.com Yleistä Soveltamisohjeessa

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY TILAUSTENKÄSITTELY 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 TILAUKSEN TIEDOT välilehti... 5 Uuden tilauksen otsikkotietojen syöttäminen... 5 Tietokenttien

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali)

Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) Baswaren toimittajaportaalin avulla toimittajat voivat lähettää laskuja sähköisessä muodossa. Laskun lähettäjän tulee rekisteröityä Baswaren toimittajaportaalipalveluun

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA - TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA http://www.rakennusteollisuus.fi/ 9.5.2014 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen

Lisätiedot