VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K."

Transkriptio

1 VAATIMUSKUVASTO Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä Versio 1.0 Päivitetty Jyri Björkman Katselmoitu Wilttiketju Hyväksytty <pvm> <nimi>

2 Versio # Pvm Kuvaus Tekijä Lisätty Kappaleiden 1, 2 ja 2.3 Jyri Björkman sisällöt Lisätty kappaleiden 2.1 ja 2.2 sisällöt K. K Lisätty kappaleen 3, 3.1 ja 3.2 sisällöt Lisätty kuvat kappaleisiin 3.1 ja 4.1 K. K Tarkennettu sidosryhmien kuvausta Jyri Björkman kappaleessa 2.2 ja lisätty prosessien kuvaukset kappaleisiin 4.1 ja Tekstimuokkauksia kappaleet 3 ja 4 Jyri Björkman Kappale 5 asiakashallinta prosessi K. K Kappale 5 laskutusprosessi Jyri Björkman Etusivu, Kappale 5 Jyri Björkman Kappale 6 K. K Kappale 6.2, luokkakuvausten siirto Jyri Björkman taulukkoon Lisätty Tuote-luokka kappaleeseen 6 ja /itk kappaleeseen Kappale 7.1 Jyri Björkman Kappaleet 7.2 & 7.3 K. K Päivitystä kappaleeseen 7.2, Jyri Björkman kappaleet 7.4 ja Korjattu kuvat kappaleessa 7.2 K. K Pieniä korjauksia teksteihin Jyri Björkman taulukoihin Katselmoinnissa havaitut puutteet ja viat korjattu. Palautettava versio. Jyri Björkman

3 SISÄLTÖ 1 Johdanto Yleiskuvaus Tietosysteemin ympäristö Sidosryhmät Kehittämiselle asetetut tavoitteet Keskeiset käsitteet Käsiterakennekaaviot Käsitekuvaukset Liiketoiminta Prosessikartta ja prosessikuvaukset Tietojenkäsittelytehtävät Asiakashallintaprosessi Laskutusprosessi Varastoitavat tiedot Luokkamalli toiminnan kohteista Luokkakuvaukset Lasku Asiakas Tilaus Laskurivi Tilausrivi Tuote Automatisointi Automatisoitavat tietojenkäsittelytehtävät Asiakashallintaprosessi Laskutusprosessi Alustavat käyttötapaukset Automatisoitavat tietovarastot Liittymät Ei-toiminnalliset vaatimukset Tietoturva Suorituskyky Lainmukaisuus Käytettävyys Siirrettävyys... 21

4 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 2 (21) TIETOSYSTEEMIN VAATIMUSKUVASTO 1 Johdanto 2 Yleiskuvaus Tämä vaatimuskuvasto koskee Metallituote Oy:n talousosaston käyttöön tulevaa uudistettua laskutus- ja asiakasreskontrajärjestelmää. Järjestelmällä on tarkoitus tehostaa laskutusta ja perintää sekä nopeuttaa laskujen maksamista. Lasku lähetetään vasta toimitetusta tilauksesta. Osatoimituksia ei sallita. Tällä hetkellä yrityksessä laskut tehdään ja lähetetään käsin, mikä hidastaa laskutusprosessia. Tausta-aineistosta ei käy ilmi miten maksuja tarkkaillaan, mutta oletettavasti maksut tarkistetaan päivittäin käsin ja varastoidut laskut merkitään maksetuksi käsin. Yrityksellä ei tiettävästi ole prosessia maksumuistutusten lähettämiseen ja perintätoimenpiteisiin. Nyt tarkoituksena on tehostaa laskujen maksun valvontaa, sekä lähettää tarvittaessa kaksi maksumuistutusta. Varsinaiset perintätoimenpiteet, kuten maksamattoman laskun haastaminen käräjäoikeudessa vahvistettavaksi, ulkoistetaan siihen erikoistuneelle yritykselle. Tämä automatisoidaan täysin. Laskutusuudistukseen sisältyy maksuehtojen muuttaminen siten, että uusi maksuehto on 14vrk -2 %, 28vrk netto. Tällä pyritään nopeuttamaan asiakkaiden laskun maksua tarjoamalla selkeä taloudellinen hyöty maksun nopeasta suorittamisesta. Tällä hetkellä yrityksen asiakasrekisteri on paperisena kortistona. Uusien asiakkaiden lisääminen ja asiakastietojen muokkaus on vaikeaa, manuaalista työtä. Siirtämällä asiakasrekisteri tietokoneelle ja yhdistämällä se laskutuksen kanssa, saadaan kattavasti tarkasteltua jokaisen asiakkaan maksuhistoriaa suoraan yhdestä paikasta. Lisäksi asiakastietojen muokkaus ja uusien asiakkaiden lisääminen helpottuu huomattavasti. Asiakastiedot ja laskut siirretään tietokantapohjaiseen järjestelmään, josta löydetään asiakkaan tiedot ja laskut joko asiakkaan nimen, Y-tunnuksen tai asiakasnumeron perusteella. Laskut lähetetään automaattisesti tilauksen perusteella kun varasto kuittaa tilauksen pakatuksi ja lähetetyksi. Myös muistutuslaskut, sekä tieto perittävästä maksusta perintätoimistolle lähtevät automaattisesti.

5 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 3 (21) 2.1 Tietosysteemin ympäristö Lasku asiakkaalle Asiakas Asiakastiedot, Tilauksen toimitustiedot Laskutus ja Asiakasrekisteri järjestelmä Maksutiedot järjestelmään Pankki Myynti Lasku perintään Tieto perinnän onnistumisesta Perintätoimisto 2.2 Sidosryhmät Myynti: Myynti on organisaation osa, joka ottaa asiakkaiden tilaukset vastaan ja toimittaa asiakastiedot asiakashallintaan. Myynti myös toimittaa toimitettujen tilausten tiedot laskutukseen. Tapahtuma Asiakas tekee tilauksen tai asiakastietoja pitää muuttaa Asiakkaan tilaus on toimitettu Tieto-/tavaravirta järjestelmään Asiakastiedot Tilaustiedot Tieto-/tavaravirta järjestelmästä Asiakas: Asiakas on henkilö tai yritys, joka vastaanottaa tuotteita ja maksaa niistä hinnaston mukaisen hinnan.

6 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 4 (21) Tapahtuma Tilauksen toimitustiedot saadaan myynnistä Tieto-/tavaravirta järjestelmään Tieto-/tavaravirta järjestelmästä Lasku Pankki: Asiakkaiden maksusuoritukset kirjautuvat pankkitilille. Pankki toimittaa tiedot vastaanotetuista suorituksista. Tapahtuma Maksu saapunut tilille Tieto-/tavaravirta järjestelmään Maksutiedot Tieto-/tavaravirta järjestelmästä Perintätoimisto: Mikäli asiakas ei maksa laskuaan, se peritään häneltä. Perintätoimisto on maksujen perintään erikoistunut yritys, jolle perintä on ulkoistettu. Tapahtuma Toisen maksumuistutuksen eräpäivästä on kulunut 14 päivää, eikä maksu ole kirjautunut tilille Perintä on päättynyt Tieto-/tavaravirta järjestelmään Tieto perinnän onnistumisesta Tieto-/tavaravirta järjestelmästä Perittävän laskun tiedot 2.3 Kehittämiselle asetetut tavoitteet Siirtämällä laskutus ja asiakasrekisteri tietokoneelle, sekä uudistamalla maksuehtoa saadaan selkeitä hyötyjä. Laskujen lähettäminen ja muokkaaminen helpottuu, asiakastietojen käsittely nopeutuu ja maksuajat lyhenevät. Myös laskujen maksun seuranta tehostuu ja asiakkaita muistutetaan automaattisesti maksamattomasta laskusta. Perinnän ulkoistamisella varmistetaan, että kaikki lailliset keinot maksujen perimiseksi käytetään. Tavoitteena maksuehtojen uudistuksessa on se, että neljäsosa asiakkaista maksaa laskun alle kahdessa viikossa. Laskutuksen automatisoinnilla säästetään kuukausitasolla n. 150 työtuntia. Lisäksi 80 % laskuista maksetaan 28 vuorokauden sisällä laskun

7 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 5 (21) lähettämisestä. 98 % laskuista maksetaan viimeistään toisen maksumuistutuksen jälkeen. Alle 0,5 % laskuista ei saada perittyä ja niistä tulee luottotappioita. Tavoitteena asiakastietojen siirtämisessä tietokoneelle on se, että myyjillä on ajantasaiset asiakastiedot aina saatavilla myyntitapahtumassa. Asiakastiedoista näkee myös asiakkaan maksuhistorian. Myyjä pystyy lisäämään uuden asiakkaan tiedot järjestelmään suoraan asiakkaan luona. Mikäli asiakastietoja tarvitsee muuttaa, se onnistuu helposti. 3 Keskeiset käsitteet Luvussa 3.1 esitetään laskutus- ja asiakasrekisterijärjestelmän keskeiset käsitteet. Luvun 3.2 taulukossa on määritelty nämä käsitteet tarkemmin. 3.1 Käsiterakennekaaviot Lasku Laskunnumero Asiakas Laskun pvm Viitenumero Tila Tilausnumero Laskurivit Eräpäivä

8 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 6 (21) Asiakas Ale % Toimitusosoite Sähköposti Laskutusosoite Puhelinnumero Asiakasnumero Nimi Tilaus Myyjä Laskunumero Sisältö Tilausnumero Asiakas

9 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 7 (21) 3.2 Käsitekuvaukset Lasku: Eräpäivä Laskun numero Asiakas Viitenumero Laskun päivämäärä Tilausnumero Laskurivit Tila Päivämäärä, johon mennessä lasku on maksettava. 28vrk laskun päiväyksestä Laskun yksilöivä numero Asiakkaan tiedot Yhdistää pankista saatavan maksutiedon tiettyyn laskuun Päivämäärä, jolloin lasku on luotu Yhdistää laskun tiettyyn tilaukseen Jokaisesta tilatusta tuotteesta tuotteen nimi, kappalemäärä, yksikköhinta ja hinta yhteensä. Laskun tila kertoo missä vaiheessa suoritus etenee. Tila voi olla esim. Avoin, Maksettu, Muistutettu kerran, Muistutettu kahdesti, Siirretty perintään, Luottotappio. Asiakas: Asiakasnumero Nimi Puhelinnumero Laskutusosoite Toimitusosoite Sähköposti Alennusprosentti Asiakkaan yksilöivä numerosarja Asiakasyrityksen tai -henkilön virallinen nimi Asiakkaan puhelinnumero Asiakkaan postiosoite sekä postinumero ja toimipaikka, johon lasku lähetetään Asiakkaan lähiosoite sekä postinumero ja toimipaikka, johon tuotteet toimitetaan Asiakkaan sähköpostiosoite Asiakaskohtainen alennus, joka voidaan myöntää hyvästä asiakassuhteesta. Tilaus: Tilausnumero Asiakasnumero Laskunumerot Sisältö Myyjä Tilauksen yksilöivä numerosarja Yhdistää tilauksen tiettyyn asiakkaaseen Yhdistää tilauksen yhteen tai useampaan laskuun Toimitetut tuotteet Tilauksen tehnyt myyjä

10 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 8 (21) 4 Liiketoiminta Laskutus- ja asiakasrekisterijärjestelmän prosessit: Asiakashallintaprosessi Laskutusprosessi on kuvattu alla luvuissa 4.1 ja Prosessikartta ja prosessikuvaukset Myynti Asiakastiedot Tilauksen toimitustiedot Asiakashallintaprosessi Asiakastiedot Laskutusprosessi Tieto perinnän onnistumisesta Asiakas Lasku Pankki Perintätoimisto Maksutiedot Laskun tiedot

11 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 9 (21) Prosessi Asiakashallintaprosessi Laskutusprosessi Kuvaus Kun asiakas tekee tilauksen, tarkistetaan ensin onko kyseessä uusi asiakas. Mikäli on uusi asiakas, luodaan hänelle tiedot järjestelmään. Mikäli kyseessä on vanha asiakas, tarkistetaan tiedot ja korjataan tarvittaessa. Kun asiakkaan tilaus on toimitettu, saadaan tilauksen tiedot myynnistä. Näiden, ja asiakastietojen perusteella asiakkaalle luodaan automaattisesti lasku, joka lähetetään asiakkaalle. Mikäli maksujen tarkistuksesta saadaan tieto laskun maksusta, se merkataan maksetuksi. Mikäli tietoa ei ole saatu eräpäivä + 14 vrk mennessä, lähetetään automaattisesti muistutuslasku, johon on lisätty muistutusmaksu. Mikäli tähän ei saada maksutietoa eräpäivä + 14vrk mennessä lähetetään toinen maksumuistutus, johon lisätään uusi muistutusmaksu. Mikäli tähänkään ei saada maksua, ilmoitetaan perintätoimistolle perittävän maksun tiedot. Perintätoimisto ilmoittaa sitten aikanaan perinnän onnistumisesta. Epäonnistunut perintä kirjataan luottotappioksi.

12 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 10 (21) 5 Tietojenkäsittelytehtävät 5.1. Asiakashallintaprosessi H: Uusi asiakas tekee tilauksen S: Asiakas lisättävissä, eli ei ole jo asiakas Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Tehtäväkokonaisuus: Asiakastietojen muokkaaminen Myyjä antaa korjatut tiedot Tiedot korjataan H: Asiakkaan tiedot muuttuneet S: Tiedot vastaanotettu H: Korjatut tiedot vastaanotettu S: Tiedot korjattu Asiakasnumero, Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Asiakasnumero, Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Tehtäväkokonaisuus: Asiakaskohtaisen alennuksen myöntäminen Myynti H: Asiakas ilmoittaa tehnyt tilauksen toimitetusta S: Asiakkaan tilauksesta tilauskerta Tarkistetaan alennuskelpoisuus Asiakasnumero, Tilauksen summa Asiakasnumero, tilauksen summa Asiakastiedot lisätty järjestelmään, Asiakasnumero luotu Suorituskertoja < 50 / päivä Korjatut Myyjä asiakastiedot vastaanotettu Asiakastiedot korjattu Tehtävä ATK/ H: Heräte Syötteet Tulos Toimija Tietoväline ITK S: Suorite Tehtäväkokonaisuus: Uuden asiakkaan lisääminen Suorituskertoja käynnistysvaiheessa n. 1000, muulloin < 50 / päivä Myyjä antaa asiakkaan tiedot Myyjä Asiakashallintajärjestelmä Asiakashallintajärjestelmä Asiakashallinta Asiakashallintajärjestelmä Suorituskertoja käynnistysvaiheessa n. 1000, muuten < 100 / päivä Tilauskerta Myyjä Tilausten ilmoitettu hallinta rekisteröity H: Asiakkaan tilausmäärä kasvanut S: Tieto alennuskelpoisuudesta Alennuskelpoisuus tarkistettu erillisen laskentakaavan mukaan Asiakashallinta Asiakashallintajärjestelmä

13 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 11 (21) Myönnetään mahdollinen alennus H: Tieto alennuskelpoisuudesta saatu S: Mahdollinen alennus Asiakasnumero, Alennuskelpoisuus Alennus myönnetty, mikäli alennuskelpoinen Alennusta ei myönnetty, mikäli ei alennuskelpoinen Asiakashallinta Asiakashallintajärjestelmä 5.2. Laskutusprosessi Tehtävä ATK/ ITK H: Heräte S: Suorite Syötteet Tulos Toimija Tietoväline Tehtäväkokonaisuus: Uuden laskun lähettäminen Suorituskertoja < 100 / päivä Laskutettavan tilauksen ilmoittaminen Asiakasnumero, Tilausrivit Tilauksen tiedot vastaanotettu Myynti H: Myynti ilmoittaa toimitetusta tilauksesta S: Tilaus laskutettava Laskun luominen H: Laskutettavan tilauksen tiedot vastaanotettu S: Lasku luodaan Laskun lähettäminen H: Lasku luotu S: Lasku lähetetään Maksutietojen vertaaminen avoimiin laskuihin Laskujen merkitseminen maksetuiksi vastaanotetaan H: Maksutiedot vastaanotettu S: Maksetut laskut löydetty H: Maksetut laskut tiedossa S: Laskut merkitään maksetuksi Laskutusjärjestelmä Asiakasnumero, Tilausrivit, Alennusprosentti Tilaaja, Laskutusosoite Viitenumero, Summa, Maksupäivä Viitenumero, Summa, Maksupäivä Laskunumero, Maksupäivä Lasku luotu Laskutus Laskutusjärjestelmä Lasku lähetetty Laskutus Laskutusjärjestelmä Suorituskertoja < 100 / päivä Maksutiedot Laskutus vastaanotettu Maksetut laskut löydetty Laskut merkitty maksetuiksi Laskutus Laskutus Tehtäväkokonaisuus: Maksujen tarkistaminen Maksutietojen H: Saadaan vastaanottaminen maksutiedot pankista S: Maksutiedot Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä

14 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 12 (21) Tehtäväkokonaisuus: Muistutuslaskun lähettäminen Muistutuslaskun luominen Muistutuslaskun lähettäminen Tehtäväkokonaisuus: Perintä Perinnästä päättäminen Perintätietojen lähettäminen perintätoimistolle Tiedon perinnän onnistumisesta vastaanottaminen Luottotappioiden merkitseminen Asiakkaan kirjaaminen toimituskelvottomaksi H: Lasku tai ensimmäinen muistutus maksamatta eräpvä + 14vrk S: Luodaan muistutuslasku H: Muistutuslasku luotu S: Lähetetään muistutuslasku H: Toinen muistutuslasku maksamatta eräpvä + 14vrk S: Lasku peritään H: Lasku päätetty periä S: Toimitetaan tarvittavat tiedot perintätoimis-tolle H: Perintätoimisto ilmoittaa perinnän päättymisestä S: Perintä päättynyt H: Perintä epäonnistui S: Kirjataan luottotappio H: Asiakkaan lasku kirjattu luottotappioksi S: Asiakas kirjataan toimituskelvottomaksi Laskunumero, eräpäivä Tilaaja, Laskutusosoite Laskunumero, eräpäivä Tilaaja, Yhteyshenkilö, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Laskun summa, Eräpäivä, Laskunumero Laskunumero, tieto perinnän onnistumisesta Laskunumero Asiakasnumero Suorituskertoja < 50 / päivä Luodaan Laskutus muistutuslasku kopioimalla vanha lasku ja lisäämällä muistutuskulut Muistutuslasku lähetetty Laskutus Suorituskertoja < 10 / kk Lasku päätetty Laskutus periä Tieto perinnän onnistumisesta vastaanotettu Luottotappio merkitty Laskutus Laskutus Laskutus Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä Perittävän laskun tiedot lähetetty perintätoimistolle Laskutusjärjestelmä Perintätoimisto Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä Asiakas kirjattu toimituskelvottomaksi Laskutusjärjestelmä

15 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 13 (21) 6 Varastoitavat tiedot 6.1 Luokkamalli toiminnan kohteista 1 -Laskun numero -Laskun pvm -Tyyppi -Laskurivit -Eräpäivä -Tilausnumero -Viitenumero -Asiakasnumero -Tila Lasku -Myyjänumero -Tilausnumero -Asiakas -Tilausrivit 1 1 Tilaus Laskurivi -Tuote -Kappalehinta -Määrä Tuote 1 -Tuotenumero -Nimi -Myyntiyksikkö -Yksikköhinta -Lisätieto Tuote -Määrä Tilausrivi 1 -Asiakasnumero -Nimi -Yhteyshenkilö -Toimitusosoite -Laskutusosoite -Puhelinnumero -Sähköposti -Ale % -Toimituskelpoisuus Asiakas 1

16 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 14 (21) 6.2 Luokkakuvaukset Lasku Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Lasku Lasku on asiakkaalle lähetettävä ilmoitus velasta. Laskuja on kolmea tyyppiä: normaali, muistutus ja perintä - Laskun numero - Laskun pvm - Tyyppi - Laskurivit - Eräpäivä - Tilaus - Viitenumero - Asiakas - Tila Asiakas Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Asiakas Asiakas on henkilö tai yritys joka tilaa yritykseltä tuotteita. - Asiakasnumero - Nimi - Yhteyshenkilö - Toimitusosoite - Laskutusosoite - Puhelinnumero - Sähköposti - Ale-% - Toimituskelpoisuus - Y- tai henkilötunnus Tilaus Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Tilaus Tilauksessa on listattu tuotteet, jotka asiakkaalle toimitetaan. Lasku muodostetaan tilauksen perusteella - Myyjänumero - Tilausnumero - Asiakas - Tilausrivit

17 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 15 (21) Laskurivi Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Laskurivi Laskurivi kertoo mitä tuotetta, montako kappaletta ja mihin hintaan asiakkaalta laskutetaan - Tuote - Kappalemäärä - Hinta Tilausrivi Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Tilausrivi Tilausrivi kertoo mitä tuotetta ja monta kappaletta asiakkaalle on toimitettu - Tuote - Määrä Tuote Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Tuote Myytävä tavara - Tuotenumero - Nimi - Myyntiyksikkö - Yksikköhinta - Lisätieto 7 Automatisointi 7.1 Automatisoitavat tietojenkäsittelytehtävät Asiakashallintaprosessi Tehtävä Syötteet Tulos Käyttötapaus Tehtäväkokonaisuus: Uuden asiakkaan lisääminen Myyjä syöttää asiakkaan tiedot Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Asiakas luotu järjestelmään, asiakasnumero luotu Tehtäväkokonaisuus: Asiakastietojen muokkaaminen Uuden asiakkaan lisääminen

18 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 16 (21) Myyjä syöttää korjatut tiedot Tiedot korjataan Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Muuttuneet tiedot edellisestä vaiheesta Korjatut tiedot annettu Tiedot korjattu Tehtäväkokonaisuus: Asiakaskohtaisen alennuksen myöntäminen Toimitettu tilaus kirjautuu tietokantaan Asiakasnumero, tilauksen summa Tilauskerta laskettu Alennuskelpoisuuden tarkistaminen Myönnetään mahdollinen alennus Asiakasnumero, tilauksen summa Asiakasnumero, alennuskelpoisuus Tarkistettu alennuskelpoisuus erillisen laskentakaavan mukaan Myönnetään alennus alennuskelpoinen Ei myönnetä jos ei alennuskelpoinen Asiakastietojen korjaaminen Alennuksen myöntäminen Laskutusprosessi Tehtävä Syötteet Tulos Käyttötapaus Tehtäväkokonaisuus: Uuden laskun lähettäminen Toimitettu tilaus kirjautuu Asiakasnumero, Tilausrivit Tilauksen tiedot vastaanotettu Laskun lähettäminen tietokantaan Laskun luominen Asiakasnumero, Lasku luotu Tilausrivit, Alennusprosentti Laskun lähettäminen Tilaaja, Laskutusosoite Lasku lähetetty Tehtäväkokonaisuus: Maksujen tarkistaminen Maksutiedot Viitenumero, tulevat pankista Summa, Maksutietojen vertaaminen avoimiin laskuihin Laskujen merkitseminen maksetuiksi Maksupäivä Viitenumero, Summa, Maksupäivä Laskunumero, Maksupäivä Maksutiedot vastaanotettu Maksetut laskut löydetty Laskut merkattu maksetuiksi Maksujen tarkistaminen

19 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 17 (21) Tehtäväkokonaisuus: Muistutuslaskun lähettäminen Muistutuslaskun luominen Laskunumero, Eräpäivä Muistutuslasku luotu Muistutuslaskun Tilaaja, Muistutuslasku lähettäminen Laskutusosoite lähetetty Tehtäväkokonaisuus: Perintä Perinnästä Laskunumero, Lasku päätetty päättäminen Eräpäivä periä Perintätietojen lähettäminen perintätoimistolle Tiedon perinnän onnistumisesta vastaanottaminen Luottotappioiden merkitseminen Asiakkaan merkitseminen toimituskelvottomaksi Nimi, Yhteyshenkilö, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Laskun summa, Eräpäivä Onnistuiko perintä? Laskunumero Asiakasnumero Perittävän laskun tiedot lähetetty perintätoimistolle Tieto perinnän onnistumisesta vastaanotettu Luottotappio merkitty Asiakas merkitty toimituskelvottomaksi Muistutuslaskun lähettäminen Perintä

20 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 18 (21) 7.2 Alustavat käyttötapaukset Asiakashallintaprosessi Uuden asiakkaan lisääminen Myyjä Asiakastietojen korjaaminen Asiakashallintajärjestelmä Alennuksen myöntäminen Uuden asiakkaan lisääminen: Myyjä syöttää uuden asiakkaan tiedot järjestelmään. Kun tiedot on syötetty ja tallennettu, järjestelmä luo asiakkaalle automaattisesti asiakasnumeron, joka tallennetaan tietojen yhteydessä Asiakastietojen korjaaminen: Kun asiakkaan tiedot muuttuvat, myyjä syöttää uudet tiedot järjestelmään. Järjestelmä tarkistaa mitkä tiedot ovat muuttuneet ja korjaa muuttuneet tiedot. Ennallaan olevia tietoja ei vaihdeta. Alennuksen myöntäminen: Kun myynti toimittaa tilauksen tiedot, tarkistetaan onko asiakas jossa oikeutettu asiakaskohtaiseen alennukseen. Järjestelmä tarkistaa onko kyseinen tilaus asiakkaan viides tilaus. Mikäli tilaus on viides, asettaa järjestelmä automaattisesti asiakkaalle henkilökohtaisen alennusprosentin.

21 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 19 (21) Laskutusprosessi Laskun lähettäminen Laskutus Maksujen tarkastaminen Muistutuslaskun lähettäminen Perintä Laskun lähettäminen: Kun tilaus on toimitettu, myynti toimittaa tilauksen tiedot laskutukseen. Tilauksen tietojen perusteella tehdään lasku, joka asiakastietojen perusteella kohdennetaan tiettyyn asiakkaaseen. Kun lasku on tehty, se lähetetään postitse asiakkaan laskutusosoitteeseen. Maksujen tarkastaminen: Pankki toimittaa tiedot tilille kirjautuneista maksuista sähköisesti. Järjestelmä vertaa maksun viitenumeroa ja summaa avoimiin laskuihin ja merkkaa maksetut laskut automaattisesti maksetuiksi. Muistutuslaskun lähettäminen: Mikäli alkuperäinen lasku tai ensimmäinen muistutuslasku on maksamatta vielä 14vrk eräpäivän jälkeen, järjestelmä luo automaattisesti muistutuslaskun kopioimalla maksamattoman laskun ja lisäämällä siihen muistutusmaksun. Tämän jälkeen lasku lähetetään postitse asiakkaan laskutusosoitteeseen. Perintä: Mikäli toinen muistutuslasku on maksamatta vielä 14vrk sen eräpäivän jälkeen, lähetetään asiakkaan ja maksamattoman laskun tiedot perintätoimistolle, joka suorittaa varsinaiset perintätoimenpiteet. Perintätoimisto ilmoittaa sitten perinnän päättymisen jälkeen onnistuiko perintä. Mikäli perintä onnistui, maksu kirjautuu normaalin maksujen

22 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 20 (21) tarkistuksen kautta maksetuksi. Mikäli perintä ei onnistunut, kirjataan lasku luottotappioihin ja asiakas merkataan toimituskelvottomaksi. 7.3 Automatisoitavat tietovarastot Tietokantaan viedään seuraavien luokkien tiedot: - Lasku - Asiakas - Laskurivi Luokkien - Tilaus - Tilausrivi - Tuote tiedot talletetaan myös tietokantaan, mutta niiiden perustamisesta ja ylläpitämisestä vastaavat myynti- ja tuotanto-osasto. Tuotanto-osasto vastaa Tuote-luokasta ja myynti Tilaus- sekä Tilausrivi-luokasta. 7.4 Liittymät Tuotanto-osasto: Tuotanto-osasto ylläpitää tuotteiden tietoja. Laskutus ei saa tehdä mitään muutoksia tuotetietoihin Perintätoimisto: Perintätoimistolle toimitetaan perinnän käynnistämisen yhteydessä asiakkaan ja perittävän laskun tiedot. Perinnän päättymisen yhteydessä perintätoimisto toimittaa tiedon perinnän onnistumisesta sekä perittävän laskun numeron. Myynti: Myynti ylläpitää tilausrekisteriä. Laskutus ei saa muokata tilaustietoja. Pankki: Pankki toimittaa automaattisesti jokaisesta maksusta summan, viitenumeron ja maksupäivän. 7.5 Ei-toiminnalliset vaatimukset Tietoturva Kaikki internetin kautta siirrettävät tiedot tulee suojata SSL-salauksella. Tietokantaan talletettuihin tietoihin eivät saa päästä käsiksi muut, kuin ne henkilöt, joilla on oikeus lukea kyseistä tietoa. Eri luokkien tiedot tulee rajata vain asiaankuuluvan käyttäjäryhmän luettavaksi.

23 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 21 (21) Käyttäjien salasanojen tulee olla vähintään 10 merkkiä pitkiä ja sisältää vähintään kolmea seuraavista: isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot, erikoismerkit. Salasanojen tallennus palvelimelle on suoritettava tietoturvallisesti siten, että vaikka tietokanta joutuisi vääriin käsiin, ei salasanoja pysty palauttamaan talletetusta tiedosta. Suora tietokantayhteys tulee sallia vain vahvasti salatun yhteyden yli Suorituskyky Järjestelmän tulee pystyä suoriutumaan ainakin kymmenestä yhtäaikaisesta toiminnosta sekunnissa. Järjestelmään tulee pystyä tallentamaan vähintään asiakkaan ja vähintään laskun tiedot Lainmukaisuus Talletettavia tietoja on käsiteltävä lain vaatimalla tarkkuudella ja huolellisuudella Käytettävyys Tottuneen tietokoneen käyttäjän on pystyttävä käyttämään järjestelmän kaikkia toimintoja enintään viiden tunnin opastuksen jälkeen. Etänä suoritettavan asiakastietojen lisäämisen ja muokkaamisen tulee toimia käytettävästi vähintään EDGE-tasoisella tiedonsiirtonopeudella (236,8 kb/s). Etänä suoritettavat toimenpiteet tulee pystyä tekemään standardeja noudattavalla internet-selaimella Siirrettävyys Järjestelmän tietojen on oltava varmuuskopioitavissa ulkoiseen tietokantaan. Tietokannan tietoja on pystyttävä lukemaan vapaasti saatavilla olevalla tietokantaohjelmalla, esim. MySQL:llä.

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

Mikänimi Tehtävä 1 (14)

Mikänimi Tehtävä 1 (14) Mikänimi Tehtävä 1 (14), case Metallituote Oy 1. Esittely ja analysointi Metallituote Oy on 1967 perustettu metallialan tuotteita valmistava ja myyvä yritys. Sen tärkeimpiä tuotteita ovat erilaiset korjaamoalan

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET. Kaupunginhallitus 15.12.2014 Voimaantulo: 1.1.2015. 1. Yleisperiaatteet

RAAHEN KAUPUNKI LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET. Kaupunginhallitus 15.12.2014 Voimaantulo: 1.1.2015. 1. Yleisperiaatteet Kaupunginhallitus 15.12.2014 Voimaantulo: 1.1.2015 1. Yleisperiaatteet Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti noudattaen lakia, sopimuksia, hallintosääntöä

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt Esapekka Kuikka ja Hellevi Lilja, #188765 1 (9) Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt OHJE # 188765 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1 Verkkolaskutuspalvelu... 3 2 Verkkolaskutuspalveluun

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali)

Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) Baswaren toimittajaportaalin avulla toimittajat voivat lähettää laskuja sähköisessä muodossa. Laskun lähettäjän tulee rekisteröityä Baswaren toimittajaportaalipalveluun

Lisätiedot

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tapahtumien hallinta ja ilmoittautumiset

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tiedotteet ja sähköposti Tapahtumien hallinta

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 17.8.2007 OHJE 1(7) Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullin nettipassitus-ohjelmasta otetaan elokuun lopussa 2007 käyttöön uusi versio, jossa aiempia ilmoituksia

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Yleistä palvelusta: - Kuljetustilaus.fi on Elinkeinoelämän Keskusliittoon kuuluvan Logistiikkayritysten Liito Ry:n tarjoama nettiportaali,

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

3M Online Center sivuston käyttöopas

3M Online Center sivuston käyttöopas 3M Online Center sivuston käyttöopas 1 3M 2015. All Rights Reserved. 3M Online Center -sivuston käyttöopas Tuotteiden tilaaminen...3 1. Tilaa nyt...4 2. Pikatilaus...5 3. Lataa tilaustiedosto...6 4. Ostoslistat

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Rekisteriseloste HelMet-kirjastojen eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen asiakasrekisteri Rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta - Yleistä NTG Projektinhallinta on palvelimella sijaitseva järjestelmä, jota

Lisätiedot

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä.

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä. Yleiset kauppaehdot 1. Toimitusehdot ja -kulut Toimitamme tuotteet postitse asiakkaan lähimpään postitoimipaikkaan kaikkialle Suomeen. Toimitusta varten tarvitsemme täydellisen katuosoitteen. Tilaajan

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description.

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description. Oy MINIKASSA käyttöohje v.1.3 1 (9) Contents 1. YLEISTÄ... 3 1.1 MINIKASSA... 3 1.2 NÄPPÄIMISTÖ JA TOIMINNOT... 3 1.3 VALIKOISSA LIIKKUMINEN... 3 1.4 TAPAHTUMIEN LÄHETYS... 4 2. MINIKASSA... 4 2.1 MYYNTITAPAHTUMA...

Lisätiedot

Outlook-synkronointi 08Q4

Outlook-synkronointi 08Q4 Outlook-synkronointi 08Q4 (MelbaFresh_Outlook_08Q4.odt) melbamail@melbagroup.fi Sisällysluettelo MelbaFresh ja Outlook -synkronointi...1 Kuvaus...1 MelbaFresh Outlook:...1 Outlook MelbaFresh :...2 Ohjeet

Lisätiedot

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11. Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.2008 Sisältö Intrum Justitia lyhyesti Yleisen taloustilanteen kehittymisen

Lisätiedot

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS HERTTA Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS 6.6.2014 Sisällys 1. Kirjautuminen HERTTA-palveluun... 4 2. Syykoodit ja kirjattavat tapaukset... 4 2.1. Toimituksen aikainen tuotevahinko... 4 2.1.1. Lämpötilapoikkeama...

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Johdanto Tämä perinnän pikaopas on kirjoitettu kaikille yrityksille, jotka myyvät

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore 2 Osta turvallisesti verkosta Webstore LUOTETTAVASTI YHDELLÄ KLIKKAUKSELLA VALITSE NOPEASTI TARVITSEMASI

Lisätiedot

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous Ajanvarausjärjestelmän tarjous 13.1.2012 1/7 Tarjous Tarjous on osa yhteistä LeasIT Oyn ja DigitalBooker Finland Oyn yhteistarjousta jossa tarjoamme Kassa- ja ajanvarausjärjestelmien kombinaatiota. Tämä

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

BlueCommerce maksulinkki

BlueCommerce maksulinkki Aluksi kirjaudu TCS Raportointipalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanallasi: TCS-palvelussa, valitse ecommerce -välilehti sivun ylälaidan palkista, ja kun let siirtynyt ecommerce-välilehdelle, valitse

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Operaattoritunnukset... 3 1.3 ALV koodit... 3 1.4 Asiakkaiden

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 Asteri Ostoreskontralla seurataan avoimia ostolaskuja, tulostetaan erääntymisraportit

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto. Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen Yrityksen sähköinen laskutus On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja tehokasta.

Lisätiedot

Onecapital Invoicer XML API

Onecapital Invoicer XML API 1(8) Onecapital Invoicer XML API Invoicerin XML-rajapinnan avulla voidaan tuoda laskuja Invoiceriin muista järjestelmistä. Rajapinta ottaa vastaan laskun tiedot XML-muodossa, ja palauttaa vastauksena tiedot

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Laskutus. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Laskutus. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Laskutus ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 Käyttöliittymäuudistuksen taustaa Osoitteiden määräytyminen laskulle Laskun muodostaminen Laskuhotelli

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2009 -kysely

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2009 -kysely Yritysten rakenteet Tiede, teknologia ja tietoyhtskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004)

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.1 Lokakuu 2013 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYOHJELMAN ESITE

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYOHJELMAN ESITE ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Asteri Tilaustenkäsittely on ohjelma yrityksen tilaus/toimitusketjun

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Harjoitus Nimikekulujen kirjaaminen (sekä osto- ja myyntiprosessin kertaus)

Harjoitus Nimikekulujen kirjaaminen (sekä osto- ja myyntiprosessin kertaus) HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu NAV harjoitus 1 (6) Harjoitus Nimikekulujen kirjaaminen (sekä osto- ja myyntiprosessin kertaus) Tehtävä voidaan suorittaa itsenäisenä. Aiemmat harjoitukset, joiden osaamista

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

CRM - Lisätehoja lisäominaisuuksilla

CRM - Lisätehoja lisäominaisuuksilla CRM - Lisätehoja lisäominaisuuksilla ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Sami Ringvall, 30.11.2010 Sisältö 1 2 3 ValueFramen lisätoimintoja Web Leads ja sähköposti-integraatio käytännössä Yhteenveto

Lisätiedot