VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K."

Transkriptio

1 VAATIMUSKUVASTO Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä Versio 1.0 Päivitetty Jyri Björkman Katselmoitu Wilttiketju Hyväksytty <pvm> <nimi>

2 Versio # Pvm Kuvaus Tekijä Lisätty Kappaleiden 1, 2 ja 2.3 Jyri Björkman sisällöt Lisätty kappaleiden 2.1 ja 2.2 sisällöt K. K Lisätty kappaleen 3, 3.1 ja 3.2 sisällöt Lisätty kuvat kappaleisiin 3.1 ja 4.1 K. K Tarkennettu sidosryhmien kuvausta Jyri Björkman kappaleessa 2.2 ja lisätty prosessien kuvaukset kappaleisiin 4.1 ja Tekstimuokkauksia kappaleet 3 ja 4 Jyri Björkman Kappale 5 asiakashallinta prosessi K. K Kappale 5 laskutusprosessi Jyri Björkman Etusivu, Kappale 5 Jyri Björkman Kappale 6 K. K Kappale 6.2, luokkakuvausten siirto Jyri Björkman taulukkoon Lisätty Tuote-luokka kappaleeseen 6 ja /itk kappaleeseen Kappale 7.1 Jyri Björkman Kappaleet 7.2 & 7.3 K. K Päivitystä kappaleeseen 7.2, Jyri Björkman kappaleet 7.4 ja Korjattu kuvat kappaleessa 7.2 K. K Pieniä korjauksia teksteihin Jyri Björkman taulukoihin Katselmoinnissa havaitut puutteet ja viat korjattu. Palautettava versio. Jyri Björkman

3 SISÄLTÖ 1 Johdanto Yleiskuvaus Tietosysteemin ympäristö Sidosryhmät Kehittämiselle asetetut tavoitteet Keskeiset käsitteet Käsiterakennekaaviot Käsitekuvaukset Liiketoiminta Prosessikartta ja prosessikuvaukset Tietojenkäsittelytehtävät Asiakashallintaprosessi Laskutusprosessi Varastoitavat tiedot Luokkamalli toiminnan kohteista Luokkakuvaukset Lasku Asiakas Tilaus Laskurivi Tilausrivi Tuote Automatisointi Automatisoitavat tietojenkäsittelytehtävät Asiakashallintaprosessi Laskutusprosessi Alustavat käyttötapaukset Automatisoitavat tietovarastot Liittymät Ei-toiminnalliset vaatimukset Tietoturva Suorituskyky Lainmukaisuus Käytettävyys Siirrettävyys... 21

4 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 2 (21) TIETOSYSTEEMIN VAATIMUSKUVASTO 1 Johdanto 2 Yleiskuvaus Tämä vaatimuskuvasto koskee Metallituote Oy:n talousosaston käyttöön tulevaa uudistettua laskutus- ja asiakasreskontrajärjestelmää. Järjestelmällä on tarkoitus tehostaa laskutusta ja perintää sekä nopeuttaa laskujen maksamista. Lasku lähetetään vasta toimitetusta tilauksesta. Osatoimituksia ei sallita. Tällä hetkellä yrityksessä laskut tehdään ja lähetetään käsin, mikä hidastaa laskutusprosessia. Tausta-aineistosta ei käy ilmi miten maksuja tarkkaillaan, mutta oletettavasti maksut tarkistetaan päivittäin käsin ja varastoidut laskut merkitään maksetuksi käsin. Yrityksellä ei tiettävästi ole prosessia maksumuistutusten lähettämiseen ja perintätoimenpiteisiin. Nyt tarkoituksena on tehostaa laskujen maksun valvontaa, sekä lähettää tarvittaessa kaksi maksumuistutusta. Varsinaiset perintätoimenpiteet, kuten maksamattoman laskun haastaminen käräjäoikeudessa vahvistettavaksi, ulkoistetaan siihen erikoistuneelle yritykselle. Tämä automatisoidaan täysin. Laskutusuudistukseen sisältyy maksuehtojen muuttaminen siten, että uusi maksuehto on 14vrk -2 %, 28vrk netto. Tällä pyritään nopeuttamaan asiakkaiden laskun maksua tarjoamalla selkeä taloudellinen hyöty maksun nopeasta suorittamisesta. Tällä hetkellä yrityksen asiakasrekisteri on paperisena kortistona. Uusien asiakkaiden lisääminen ja asiakastietojen muokkaus on vaikeaa, manuaalista työtä. Siirtämällä asiakasrekisteri tietokoneelle ja yhdistämällä se laskutuksen kanssa, saadaan kattavasti tarkasteltua jokaisen asiakkaan maksuhistoriaa suoraan yhdestä paikasta. Lisäksi asiakastietojen muokkaus ja uusien asiakkaiden lisääminen helpottuu huomattavasti. Asiakastiedot ja laskut siirretään tietokantapohjaiseen järjestelmään, josta löydetään asiakkaan tiedot ja laskut joko asiakkaan nimen, Y-tunnuksen tai asiakasnumeron perusteella. Laskut lähetetään automaattisesti tilauksen perusteella kun varasto kuittaa tilauksen pakatuksi ja lähetetyksi. Myös muistutuslaskut, sekä tieto perittävästä maksusta perintätoimistolle lähtevät automaattisesti.

5 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 3 (21) 2.1 Tietosysteemin ympäristö Lasku asiakkaalle Asiakas Asiakastiedot, Tilauksen toimitustiedot Laskutus ja Asiakasrekisteri järjestelmä Maksutiedot järjestelmään Pankki Myynti Lasku perintään Tieto perinnän onnistumisesta Perintätoimisto 2.2 Sidosryhmät Myynti: Myynti on organisaation osa, joka ottaa asiakkaiden tilaukset vastaan ja toimittaa asiakastiedot asiakashallintaan. Myynti myös toimittaa toimitettujen tilausten tiedot laskutukseen. Tapahtuma Asiakas tekee tilauksen tai asiakastietoja pitää muuttaa Asiakkaan tilaus on toimitettu Tieto-/tavaravirta järjestelmään Asiakastiedot Tilaustiedot Tieto-/tavaravirta järjestelmästä Asiakas: Asiakas on henkilö tai yritys, joka vastaanottaa tuotteita ja maksaa niistä hinnaston mukaisen hinnan.

6 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 4 (21) Tapahtuma Tilauksen toimitustiedot saadaan myynnistä Tieto-/tavaravirta järjestelmään Tieto-/tavaravirta järjestelmästä Lasku Pankki: Asiakkaiden maksusuoritukset kirjautuvat pankkitilille. Pankki toimittaa tiedot vastaanotetuista suorituksista. Tapahtuma Maksu saapunut tilille Tieto-/tavaravirta järjestelmään Maksutiedot Tieto-/tavaravirta järjestelmästä Perintätoimisto: Mikäli asiakas ei maksa laskuaan, se peritään häneltä. Perintätoimisto on maksujen perintään erikoistunut yritys, jolle perintä on ulkoistettu. Tapahtuma Toisen maksumuistutuksen eräpäivästä on kulunut 14 päivää, eikä maksu ole kirjautunut tilille Perintä on päättynyt Tieto-/tavaravirta järjestelmään Tieto perinnän onnistumisesta Tieto-/tavaravirta järjestelmästä Perittävän laskun tiedot 2.3 Kehittämiselle asetetut tavoitteet Siirtämällä laskutus ja asiakasrekisteri tietokoneelle, sekä uudistamalla maksuehtoa saadaan selkeitä hyötyjä. Laskujen lähettäminen ja muokkaaminen helpottuu, asiakastietojen käsittely nopeutuu ja maksuajat lyhenevät. Myös laskujen maksun seuranta tehostuu ja asiakkaita muistutetaan automaattisesti maksamattomasta laskusta. Perinnän ulkoistamisella varmistetaan, että kaikki lailliset keinot maksujen perimiseksi käytetään. Tavoitteena maksuehtojen uudistuksessa on se, että neljäsosa asiakkaista maksaa laskun alle kahdessa viikossa. Laskutuksen automatisoinnilla säästetään kuukausitasolla n. 150 työtuntia. Lisäksi 80 % laskuista maksetaan 28 vuorokauden sisällä laskun

7 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 5 (21) lähettämisestä. 98 % laskuista maksetaan viimeistään toisen maksumuistutuksen jälkeen. Alle 0,5 % laskuista ei saada perittyä ja niistä tulee luottotappioita. Tavoitteena asiakastietojen siirtämisessä tietokoneelle on se, että myyjillä on ajantasaiset asiakastiedot aina saatavilla myyntitapahtumassa. Asiakastiedoista näkee myös asiakkaan maksuhistorian. Myyjä pystyy lisäämään uuden asiakkaan tiedot järjestelmään suoraan asiakkaan luona. Mikäli asiakastietoja tarvitsee muuttaa, se onnistuu helposti. 3 Keskeiset käsitteet Luvussa 3.1 esitetään laskutus- ja asiakasrekisterijärjestelmän keskeiset käsitteet. Luvun 3.2 taulukossa on määritelty nämä käsitteet tarkemmin. 3.1 Käsiterakennekaaviot Lasku Laskunnumero Asiakas Laskun pvm Viitenumero Tila Tilausnumero Laskurivit Eräpäivä

8 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 6 (21) Asiakas Ale % Toimitusosoite Sähköposti Laskutusosoite Puhelinnumero Asiakasnumero Nimi Tilaus Myyjä Laskunumero Sisältö Tilausnumero Asiakas

9 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 7 (21) 3.2 Käsitekuvaukset Lasku: Eräpäivä Laskun numero Asiakas Viitenumero Laskun päivämäärä Tilausnumero Laskurivit Tila Päivämäärä, johon mennessä lasku on maksettava. 28vrk laskun päiväyksestä Laskun yksilöivä numero Asiakkaan tiedot Yhdistää pankista saatavan maksutiedon tiettyyn laskuun Päivämäärä, jolloin lasku on luotu Yhdistää laskun tiettyyn tilaukseen Jokaisesta tilatusta tuotteesta tuotteen nimi, kappalemäärä, yksikköhinta ja hinta yhteensä. Laskun tila kertoo missä vaiheessa suoritus etenee. Tila voi olla esim. Avoin, Maksettu, Muistutettu kerran, Muistutettu kahdesti, Siirretty perintään, Luottotappio. Asiakas: Asiakasnumero Nimi Puhelinnumero Laskutusosoite Toimitusosoite Sähköposti Alennusprosentti Asiakkaan yksilöivä numerosarja Asiakasyrityksen tai -henkilön virallinen nimi Asiakkaan puhelinnumero Asiakkaan postiosoite sekä postinumero ja toimipaikka, johon lasku lähetetään Asiakkaan lähiosoite sekä postinumero ja toimipaikka, johon tuotteet toimitetaan Asiakkaan sähköpostiosoite Asiakaskohtainen alennus, joka voidaan myöntää hyvästä asiakassuhteesta. Tilaus: Tilausnumero Asiakasnumero Laskunumerot Sisältö Myyjä Tilauksen yksilöivä numerosarja Yhdistää tilauksen tiettyyn asiakkaaseen Yhdistää tilauksen yhteen tai useampaan laskuun Toimitetut tuotteet Tilauksen tehnyt myyjä

10 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 8 (21) 4 Liiketoiminta Laskutus- ja asiakasrekisterijärjestelmän prosessit: Asiakashallintaprosessi Laskutusprosessi on kuvattu alla luvuissa 4.1 ja Prosessikartta ja prosessikuvaukset Myynti Asiakastiedot Tilauksen toimitustiedot Asiakashallintaprosessi Asiakastiedot Laskutusprosessi Tieto perinnän onnistumisesta Asiakas Lasku Pankki Perintätoimisto Maksutiedot Laskun tiedot

11 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 9 (21) Prosessi Asiakashallintaprosessi Laskutusprosessi Kuvaus Kun asiakas tekee tilauksen, tarkistetaan ensin onko kyseessä uusi asiakas. Mikäli on uusi asiakas, luodaan hänelle tiedot järjestelmään. Mikäli kyseessä on vanha asiakas, tarkistetaan tiedot ja korjataan tarvittaessa. Kun asiakkaan tilaus on toimitettu, saadaan tilauksen tiedot myynnistä. Näiden, ja asiakastietojen perusteella asiakkaalle luodaan automaattisesti lasku, joka lähetetään asiakkaalle. Mikäli maksujen tarkistuksesta saadaan tieto laskun maksusta, se merkataan maksetuksi. Mikäli tietoa ei ole saatu eräpäivä + 14 vrk mennessä, lähetetään automaattisesti muistutuslasku, johon on lisätty muistutusmaksu. Mikäli tähän ei saada maksutietoa eräpäivä + 14vrk mennessä lähetetään toinen maksumuistutus, johon lisätään uusi muistutusmaksu. Mikäli tähänkään ei saada maksua, ilmoitetaan perintätoimistolle perittävän maksun tiedot. Perintätoimisto ilmoittaa sitten aikanaan perinnän onnistumisesta. Epäonnistunut perintä kirjataan luottotappioksi.

12 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 10 (21) 5 Tietojenkäsittelytehtävät 5.1. Asiakashallintaprosessi H: Uusi asiakas tekee tilauksen S: Asiakas lisättävissä, eli ei ole jo asiakas Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Tehtäväkokonaisuus: Asiakastietojen muokkaaminen Myyjä antaa korjatut tiedot Tiedot korjataan H: Asiakkaan tiedot muuttuneet S: Tiedot vastaanotettu H: Korjatut tiedot vastaanotettu S: Tiedot korjattu Asiakasnumero, Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Asiakasnumero, Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Tehtäväkokonaisuus: Asiakaskohtaisen alennuksen myöntäminen Myynti H: Asiakas ilmoittaa tehnyt tilauksen toimitetusta S: Asiakkaan tilauksesta tilauskerta Tarkistetaan alennuskelpoisuus Asiakasnumero, Tilauksen summa Asiakasnumero, tilauksen summa Asiakastiedot lisätty järjestelmään, Asiakasnumero luotu Suorituskertoja < 50 / päivä Korjatut Myyjä asiakastiedot vastaanotettu Asiakastiedot korjattu Tehtävä ATK/ H: Heräte Syötteet Tulos Toimija Tietoväline ITK S: Suorite Tehtäväkokonaisuus: Uuden asiakkaan lisääminen Suorituskertoja käynnistysvaiheessa n. 1000, muulloin < 50 / päivä Myyjä antaa asiakkaan tiedot Myyjä Asiakashallintajärjestelmä Asiakashallintajärjestelmä Asiakashallinta Asiakashallintajärjestelmä Suorituskertoja käynnistysvaiheessa n. 1000, muuten < 100 / päivä Tilauskerta Myyjä Tilausten ilmoitettu hallinta rekisteröity H: Asiakkaan tilausmäärä kasvanut S: Tieto alennuskelpoisuudesta Alennuskelpoisuus tarkistettu erillisen laskentakaavan mukaan Asiakashallinta Asiakashallintajärjestelmä

13 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 11 (21) Myönnetään mahdollinen alennus H: Tieto alennuskelpoisuudesta saatu S: Mahdollinen alennus Asiakasnumero, Alennuskelpoisuus Alennus myönnetty, mikäli alennuskelpoinen Alennusta ei myönnetty, mikäli ei alennuskelpoinen Asiakashallinta Asiakashallintajärjestelmä 5.2. Laskutusprosessi Tehtävä ATK/ ITK H: Heräte S: Suorite Syötteet Tulos Toimija Tietoväline Tehtäväkokonaisuus: Uuden laskun lähettäminen Suorituskertoja < 100 / päivä Laskutettavan tilauksen ilmoittaminen Asiakasnumero, Tilausrivit Tilauksen tiedot vastaanotettu Myynti H: Myynti ilmoittaa toimitetusta tilauksesta S: Tilaus laskutettava Laskun luominen H: Laskutettavan tilauksen tiedot vastaanotettu S: Lasku luodaan Laskun lähettäminen H: Lasku luotu S: Lasku lähetetään Maksutietojen vertaaminen avoimiin laskuihin Laskujen merkitseminen maksetuiksi vastaanotetaan H: Maksutiedot vastaanotettu S: Maksetut laskut löydetty H: Maksetut laskut tiedossa S: Laskut merkitään maksetuksi Laskutusjärjestelmä Asiakasnumero, Tilausrivit, Alennusprosentti Tilaaja, Laskutusosoite Viitenumero, Summa, Maksupäivä Viitenumero, Summa, Maksupäivä Laskunumero, Maksupäivä Lasku luotu Laskutus Laskutusjärjestelmä Lasku lähetetty Laskutus Laskutusjärjestelmä Suorituskertoja < 100 / päivä Maksutiedot Laskutus vastaanotettu Maksetut laskut löydetty Laskut merkitty maksetuiksi Laskutus Laskutus Tehtäväkokonaisuus: Maksujen tarkistaminen Maksutietojen H: Saadaan vastaanottaminen maksutiedot pankista S: Maksutiedot Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä

14 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 12 (21) Tehtäväkokonaisuus: Muistutuslaskun lähettäminen Muistutuslaskun luominen Muistutuslaskun lähettäminen Tehtäväkokonaisuus: Perintä Perinnästä päättäminen Perintätietojen lähettäminen perintätoimistolle Tiedon perinnän onnistumisesta vastaanottaminen Luottotappioiden merkitseminen Asiakkaan kirjaaminen toimituskelvottomaksi H: Lasku tai ensimmäinen muistutus maksamatta eräpvä + 14vrk S: Luodaan muistutuslasku H: Muistutuslasku luotu S: Lähetetään muistutuslasku H: Toinen muistutuslasku maksamatta eräpvä + 14vrk S: Lasku peritään H: Lasku päätetty periä S: Toimitetaan tarvittavat tiedot perintätoimis-tolle H: Perintätoimisto ilmoittaa perinnän päättymisestä S: Perintä päättynyt H: Perintä epäonnistui S: Kirjataan luottotappio H: Asiakkaan lasku kirjattu luottotappioksi S: Asiakas kirjataan toimituskelvottomaksi Laskunumero, eräpäivä Tilaaja, Laskutusosoite Laskunumero, eräpäivä Tilaaja, Yhteyshenkilö, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Laskun summa, Eräpäivä, Laskunumero Laskunumero, tieto perinnän onnistumisesta Laskunumero Asiakasnumero Suorituskertoja < 50 / päivä Luodaan Laskutus muistutuslasku kopioimalla vanha lasku ja lisäämällä muistutuskulut Muistutuslasku lähetetty Laskutus Suorituskertoja < 10 / kk Lasku päätetty Laskutus periä Tieto perinnän onnistumisesta vastaanotettu Luottotappio merkitty Laskutus Laskutus Laskutus Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä Perittävän laskun tiedot lähetetty perintätoimistolle Laskutusjärjestelmä Perintätoimisto Laskutusjärjestelmä Laskutusjärjestelmä Asiakas kirjattu toimituskelvottomaksi Laskutusjärjestelmä

15 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 13 (21) 6 Varastoitavat tiedot 6.1 Luokkamalli toiminnan kohteista 1 -Laskun numero -Laskun pvm -Tyyppi -Laskurivit -Eräpäivä -Tilausnumero -Viitenumero -Asiakasnumero -Tila Lasku -Myyjänumero -Tilausnumero -Asiakas -Tilausrivit 1 1 Tilaus Laskurivi -Tuote -Kappalehinta -Määrä Tuote 1 -Tuotenumero -Nimi -Myyntiyksikkö -Yksikköhinta -Lisätieto Tuote -Määrä Tilausrivi 1 -Asiakasnumero -Nimi -Yhteyshenkilö -Toimitusosoite -Laskutusosoite -Puhelinnumero -Sähköposti -Ale % -Toimituskelpoisuus Asiakas 1

16 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 14 (21) 6.2 Luokkakuvaukset Lasku Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Lasku Lasku on asiakkaalle lähetettävä ilmoitus velasta. Laskuja on kolmea tyyppiä: normaali, muistutus ja perintä - Laskun numero - Laskun pvm - Tyyppi - Laskurivit - Eräpäivä - Tilaus - Viitenumero - Asiakas - Tila Asiakas Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Asiakas Asiakas on henkilö tai yritys joka tilaa yritykseltä tuotteita. - Asiakasnumero - Nimi - Yhteyshenkilö - Toimitusosoite - Laskutusosoite - Puhelinnumero - Sähköposti - Ale-% - Toimituskelpoisuus - Y- tai henkilötunnus Tilaus Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Tilaus Tilauksessa on listattu tuotteet, jotka asiakkaalle toimitetaan. Lasku muodostetaan tilauksen perusteella - Myyjänumero - Tilausnumero - Asiakas - Tilausrivit

17 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 15 (21) Laskurivi Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Laskurivi Laskurivi kertoo mitä tuotetta, montako kappaletta ja mihin hintaan asiakkaalta laskutetaan - Tuote - Kappalemäärä - Hinta Tilausrivi Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Tilausrivi Tilausrivi kertoo mitä tuotetta ja monta kappaletta asiakkaalle on toimitettu - Tuote - Määrä Tuote Luokan nimi Määritelmä Attribuutit Tuote Myytävä tavara - Tuotenumero - Nimi - Myyntiyksikkö - Yksikköhinta - Lisätieto 7 Automatisointi 7.1 Automatisoitavat tietojenkäsittelytehtävät Asiakashallintaprosessi Tehtävä Syötteet Tulos Käyttötapaus Tehtäväkokonaisuus: Uuden asiakkaan lisääminen Myyjä syöttää asiakkaan tiedot Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Asiakas luotu järjestelmään, asiakasnumero luotu Tehtäväkokonaisuus: Asiakastietojen muokkaaminen Uuden asiakkaan lisääminen

18 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 16 (21) Myyjä syöttää korjatut tiedot Tiedot korjataan Nimi, Yhteyshenkilö, Puhelin, Toimitusosoite, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Sähköposti Muuttuneet tiedot edellisestä vaiheesta Korjatut tiedot annettu Tiedot korjattu Tehtäväkokonaisuus: Asiakaskohtaisen alennuksen myöntäminen Toimitettu tilaus kirjautuu tietokantaan Asiakasnumero, tilauksen summa Tilauskerta laskettu Alennuskelpoisuuden tarkistaminen Myönnetään mahdollinen alennus Asiakasnumero, tilauksen summa Asiakasnumero, alennuskelpoisuus Tarkistettu alennuskelpoisuus erillisen laskentakaavan mukaan Myönnetään alennus alennuskelpoinen Ei myönnetä jos ei alennuskelpoinen Asiakastietojen korjaaminen Alennuksen myöntäminen Laskutusprosessi Tehtävä Syötteet Tulos Käyttötapaus Tehtäväkokonaisuus: Uuden laskun lähettäminen Toimitettu tilaus kirjautuu Asiakasnumero, Tilausrivit Tilauksen tiedot vastaanotettu Laskun lähettäminen tietokantaan Laskun luominen Asiakasnumero, Lasku luotu Tilausrivit, Alennusprosentti Laskun lähettäminen Tilaaja, Laskutusosoite Lasku lähetetty Tehtäväkokonaisuus: Maksujen tarkistaminen Maksutiedot Viitenumero, tulevat pankista Summa, Maksutietojen vertaaminen avoimiin laskuihin Laskujen merkitseminen maksetuiksi Maksupäivä Viitenumero, Summa, Maksupäivä Laskunumero, Maksupäivä Maksutiedot vastaanotettu Maksetut laskut löydetty Laskut merkattu maksetuiksi Maksujen tarkistaminen

19 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 17 (21) Tehtäväkokonaisuus: Muistutuslaskun lähettäminen Muistutuslaskun luominen Laskunumero, Eräpäivä Muistutuslasku luotu Muistutuslaskun Tilaaja, Muistutuslasku lähettäminen Laskutusosoite lähetetty Tehtäväkokonaisuus: Perintä Perinnästä Laskunumero, Lasku päätetty päättäminen Eräpäivä periä Perintätietojen lähettäminen perintätoimistolle Tiedon perinnän onnistumisesta vastaanottaminen Luottotappioiden merkitseminen Asiakkaan merkitseminen toimituskelvottomaksi Nimi, Yhteyshenkilö, Laskutusosoite, Y- tai henkilötunnus, Laskun summa, Eräpäivä Onnistuiko perintä? Laskunumero Asiakasnumero Perittävän laskun tiedot lähetetty perintätoimistolle Tieto perinnän onnistumisesta vastaanotettu Luottotappio merkitty Asiakas merkitty toimituskelvottomaksi Muistutuslaskun lähettäminen Perintä

20 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 18 (21) 7.2 Alustavat käyttötapaukset Asiakashallintaprosessi Uuden asiakkaan lisääminen Myyjä Asiakastietojen korjaaminen Asiakashallintajärjestelmä Alennuksen myöntäminen Uuden asiakkaan lisääminen: Myyjä syöttää uuden asiakkaan tiedot järjestelmään. Kun tiedot on syötetty ja tallennettu, järjestelmä luo asiakkaalle automaattisesti asiakasnumeron, joka tallennetaan tietojen yhteydessä Asiakastietojen korjaaminen: Kun asiakkaan tiedot muuttuvat, myyjä syöttää uudet tiedot järjestelmään. Järjestelmä tarkistaa mitkä tiedot ovat muuttuneet ja korjaa muuttuneet tiedot. Ennallaan olevia tietoja ei vaihdeta. Alennuksen myöntäminen: Kun myynti toimittaa tilauksen tiedot, tarkistetaan onko asiakas jossa oikeutettu asiakaskohtaiseen alennukseen. Järjestelmä tarkistaa onko kyseinen tilaus asiakkaan viides tilaus. Mikäli tilaus on viides, asettaa järjestelmä automaattisesti asiakkaalle henkilökohtaisen alennusprosentin.

21 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 19 (21) Laskutusprosessi Laskun lähettäminen Laskutus Maksujen tarkastaminen Muistutuslaskun lähettäminen Perintä Laskun lähettäminen: Kun tilaus on toimitettu, myynti toimittaa tilauksen tiedot laskutukseen. Tilauksen tietojen perusteella tehdään lasku, joka asiakastietojen perusteella kohdennetaan tiettyyn asiakkaaseen. Kun lasku on tehty, se lähetetään postitse asiakkaan laskutusosoitteeseen. Maksujen tarkastaminen: Pankki toimittaa tiedot tilille kirjautuneista maksuista sähköisesti. Järjestelmä vertaa maksun viitenumeroa ja summaa avoimiin laskuihin ja merkkaa maksetut laskut automaattisesti maksetuiksi. Muistutuslaskun lähettäminen: Mikäli alkuperäinen lasku tai ensimmäinen muistutuslasku on maksamatta vielä 14vrk eräpäivän jälkeen, järjestelmä luo automaattisesti muistutuslaskun kopioimalla maksamattoman laskun ja lisäämällä siihen muistutusmaksun. Tämän jälkeen lasku lähetetään postitse asiakkaan laskutusosoitteeseen. Perintä: Mikäli toinen muistutuslasku on maksamatta vielä 14vrk sen eräpäivän jälkeen, lähetetään asiakkaan ja maksamattoman laskun tiedot perintätoimistolle, joka suorittaa varsinaiset perintätoimenpiteet. Perintätoimisto ilmoittaa sitten perinnän päättymisen jälkeen onnistuiko perintä. Mikäli perintä onnistui, maksu kirjautuu normaalin maksujen

22 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 20 (21) tarkistuksen kautta maksetuksi. Mikäli perintä ei onnistunut, kirjataan lasku luottotappioihin ja asiakas merkataan toimituskelvottomaksi. 7.3 Automatisoitavat tietovarastot Tietokantaan viedään seuraavien luokkien tiedot: - Lasku - Asiakas - Laskurivi Luokkien - Tilaus - Tilausrivi - Tuote tiedot talletetaan myös tietokantaan, mutta niiiden perustamisesta ja ylläpitämisestä vastaavat myynti- ja tuotanto-osasto. Tuotanto-osasto vastaa Tuote-luokasta ja myynti Tilaus- sekä Tilausrivi-luokasta. 7.4 Liittymät Tuotanto-osasto: Tuotanto-osasto ylläpitää tuotteiden tietoja. Laskutus ei saa tehdä mitään muutoksia tuotetietoihin Perintätoimisto: Perintätoimistolle toimitetaan perinnän käynnistämisen yhteydessä asiakkaan ja perittävän laskun tiedot. Perinnän päättymisen yhteydessä perintätoimisto toimittaa tiedon perinnän onnistumisesta sekä perittävän laskun numeron. Myynti: Myynti ylläpitää tilausrekisteriä. Laskutus ei saa muokata tilaustietoja. Pankki: Pankki toimittaa automaattisesti jokaisesta maksusta summan, viitenumeron ja maksupäivän. 7.5 Ei-toiminnalliset vaatimukset Tietoturva Kaikki internetin kautta siirrettävät tiedot tulee suojata SSL-salauksella. Tietokantaan talletettuihin tietoihin eivät saa päästä käsiksi muut, kuin ne henkilöt, joilla on oikeus lukea kyseistä tietoa. Eri luokkien tiedot tulee rajata vain asiaankuuluvan käyttäjäryhmän luettavaksi.

23 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu VAATIMUSKUVASTO 21 (21) Käyttäjien salasanojen tulee olla vähintään 10 merkkiä pitkiä ja sisältää vähintään kolmea seuraavista: isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot, erikoismerkit. Salasanojen tallennus palvelimelle on suoritettava tietoturvallisesti siten, että vaikka tietokanta joutuisi vääriin käsiin, ei salasanoja pysty palauttamaan talletetusta tiedosta. Suora tietokantayhteys tulee sallia vain vahvasti salatun yhteyden yli Suorituskyky Järjestelmän tulee pystyä suoriutumaan ainakin kymmenestä yhtäaikaisesta toiminnosta sekunnissa. Järjestelmään tulee pystyä tallentamaan vähintään asiakkaan ja vähintään laskun tiedot Lainmukaisuus Talletettavia tietoja on käsiteltävä lain vaatimalla tarkkuudella ja huolellisuudella Käytettävyys Tottuneen tietokoneen käyttäjän on pystyttävä käyttämään järjestelmän kaikkia toimintoja enintään viiden tunnin opastuksen jälkeen. Etänä suoritettavan asiakastietojen lisäämisen ja muokkaamisen tulee toimia käytettävästi vähintään EDGE-tasoisella tiedonsiirtonopeudella (236,8 kb/s). Etänä suoritettavat toimenpiteet tulee pystyä tekemään standardeja noudattavalla internet-selaimella Siirrettävyys Järjestelmän tietojen on oltava varmuuskopioitavissa ulkoiseen tietokantaan. Tietokannan tietoja on pystyttävä lukemaan vapaasti saatavilla olevalla tietokantaohjelmalla, esim. MySQL:llä.

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS HERTTA Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS 6.6.2014 Sisällys 1. Kirjautuminen HERTTA-palveluun... 4 2. Syykoodit ja kirjattavat tapaukset... 4 2.1. Toimituksen aikainen tuotevahinko... 4 2.1.1. Lämpötilapoikkeama...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

BlueCommerce maksulinkki

BlueCommerce maksulinkki Aluksi kirjaudu TCS Raportointipalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanallasi: TCS-palvelussa, valitse ecommerce -välilehti sivun ylälaidan palkista, ja kun let siirtynyt ecommerce-välilehdelle, valitse

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Harjoitus Nimikekulujen kirjaaminen (sekä osto- ja myyntiprosessin kertaus)

Harjoitus Nimikekulujen kirjaaminen (sekä osto- ja myyntiprosessin kertaus) HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu NAV harjoitus 1 (6) Harjoitus Nimikekulujen kirjaaminen (sekä osto- ja myyntiprosessin kertaus) Tehtävä voidaan suorittaa itsenäisenä. Aiemmat harjoitukset, joiden osaamista

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Koulutuskalenterin julkaisu webiin Koulutustiedot automaattisesti Koulutuspalvelusta Verkkojulkaisun ohjaus Koulutuspalvelun

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Teuvan kunnankirjasto Yhteystiedot

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot Markkinointi & tiedottaminen Henkilöryhmät ja rajatut käyttöoikeudet esim. ohjaajille Liikuntasetelien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Sopimusohje asiakkaille KLKH KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE

Sopimusohje asiakkaille KLKH KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE KALUSTEIDEN PUITESOPIMUKSEN SOPIMUSOHJE ASIAKKAILLE Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja... 3 4. Sopimukseen liittyminen ja asiakkaan yhteyshenkilö...

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE ILMOITUSTIETOKANNAN KALEVAN Enterprise-ilmoitusjärjestelmästä allekirjoitettuina alla mainitulle rekisteriasioita hoitavalle PL 170, 90401 OULU käyntiosoite Lekatie 1 puhelin (08) 5377 111 y-tunnus 0187274-0

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot