TK-Vuokrat järjestelmän muutokset Ohessa koontia järjestelmämuutoksiin liittyen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TK-Vuokrat järjestelmän muutokset 11.3.2011 Ohessa koontia järjestelmämuutoksiin liittyen"

Transkriptio

1 TK-Vuokrat järjestelmän muutokset Ohessa koontia järjestelmämuutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Tietokari Oy T i e t o k a r i O y I d e n t o i G r o u p K e l l o n k ä r k i K u o p i o

2 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus alkaen... 3 Asiakasrekisterin muutokset y-tunnus ja VAT-numero... 4 Asiakasrekisterin muutokset verottomuuden peruste taulukkoon... 5 Sopimuksen kirjauksen muutokset käännetyssä arvonlisäveromenettelyssä... 6 Kirjatun sopimuksen muuttaminen verottomasta verolliseksi... 7 Kirjatun sopimuksen verokannan muutosesto... 8 Verottoman ja verollisen sopimuksen vaikutukset taloushallintoon... 8 Laskutustoimintojen muutokset käänteisessä arvonlisämenettelyssä... 8 Asiakasrekisterin muut muutokset... 9 Asiakasluetteloon verkkolaskuosoitteet ja välittäjän tiedot Isot kirjaimet ilman CAPS LOCK-painiketta Järjestelmässä käytettävien desimaalien laajennus 4 desimaaliin Kommenttirivin lisäys sopimukselle ja laskulle muuttunut Sopimusten ylläpidossa mahdollisuus vain avoimien sopimusten näyttämiseen Välilaskutuksen muut muutokset Tulevia tiedotettavia asioita TK-Vuokrat järjestelmän osalta

3 Yleistä TK-Vuokrat versiotiedote pitää sisällään tietoa uusimmista lisäyksistä ohjelmistoomme. Kyseiset toiminnot ovat versiopäivityksen kautta toiminnassa. Kuitenkin osa tiedotteen toiminnoista voi olla muutoksia valinnaisiin ominaisuuksiin. Toisin sanoen kaikilla teillä ei ole kaikkia tiedotteessa käsiteltäviä toimintoja välttämättä käytössä. Uudessa ohjelmistoversiossa on aina kehitetty lukuisia pieniä asioita, joita ei erikseen mainita versiotiedotteessa. Uusi versio antaa parhaan toimintaympäristön järjestelmän käyttämiseksi. Antoisia lukuhetkiä. Palaamme versiopäivitysten osalta asiaan puhelimitse! Asiakkaamme, joita käännetty arvonlisävelvollisuus koskee saavat uuden version käyttöönsä viimeistään Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus alkaen Yleistä tietoa löytyy verohallinnon WWW-sivuilta: Olemme toteuttaneet tarvittavat muutokset TK-Vuokrat järjestelmään liittyen käännettyyn arvonlisäverovelvollisuutteen ja sitä kautta tietojen tallennukseen TK-Vuokrat järjestelmän osalta. Muutoksia kohdistuu asiakkaiden ylläpidon verottomuuden peruste-rekisteriin, sopimuksen kirjauksiin, laskuluettelon rajaukseen, myyntipäiväkirjan sekä tilierittelyn tuottamiseen järjestelmällä. Käytännössä peruskirjaus ei tavanomaisesta kovasti muutu, mutta todettava on että tarkkana täytyy olla. Kirjattaessa sopimuksia tulee käyttäjän kirjata asiat verokannan mukaisesti omille sopimuksille. Toisin sanoen yhtä verokantaa voi olla per yksi sopimus. Laskutusajoissa laskut yhdistellään kuten ennenkin, mutta järjestelmä yhdistelee ne verokannoittain ja luonnollisesti asiakkaan yhdistely-koodin mukaisesti koodien ollessa 1 tai 2. 3

4 Asiakasrekisterin muutokset y-tunnus ja VAT-numero Asiakasrekisterissä suurin muutos on y-tunnuksen ja VAT-numero kentän yhteneväisyys. Uudessa versiossa y- tunnuksen kirjaaminen kirjaa myös VAT-numero kenttään tiedon automaattisesti. Esimerkiksi y-tunnus: on VAT-numero muotoa FI Kyseinen informaatio välittyy automaattisesti TK-Vuokrat järjestelmästä muodostettaviin laskuihin. Mikäli y-tunnusta muutetaan, muuttuu tieto myös VAT-numero kenttään automaattisesti. Päivitämme versiopäivityksessä myös asiakasrekisterin tietoihin VAT-numero tiedon, mikäli kyseinen tieto on tyhjä ja mikäli y- tunnus on asiakkaalle annettu asiakasrekisteriin. 4

5 Asiakasrekisterin muutokset verottomuuden peruste taulukkoon Asiakasrekisterissä hallinnoidaan myös verottomuuden peruste taulukkoa. Täten verottomuuden peruste taulukkoon voidaan avata uusi peruste AVL 8 c. Kyseiseen perusteeseen liittyen voidaan avata käytettävät verottomat myyntitilit laskutustyypeittäin. Laskutustyyppi 1 = vuokraus (veroton myyntitili vuokraus) Laskutustyyppi 2 = myyntiveloitus (veroton myyntitili myynti) Laskutustyyppi 3= kuljetusveloitukset (veroton myyntitili kuljetus) Laskutustyyppi 4 = työveloitukset (veroton myyntitili työ) Mikäli verottomuuden peruste taulukkoon on avattu ko. verottomat myyntitilit, kirjautuvat tiedot automaattisesti sopimuksella oleville riveille ko. myyntitileiksi laskutustyypeittäin. Myyntitilien automaattinen ohjautuminen mahdollistaa tietojen siirtymisen oikeellisena laskutuksesta niin myyntipäiväkirjalle kuin tilierittelyyn. Mikäli tilit jätetään käyttämättä, toisin sanoen tyhjiksi, käyttää järjestelmä automaattisesti tuotteen takana olevia myyntitilejä. Kaikilla laskutustyypeillä voi toki olla samakin myyntitili veroperusteellaan. Tällöin tulee asettaa kaikkiin veroperusteen sarakkeisiin sama myyntitilinumero. HUOM! TILIT OLISI HYVÄ LISÄTÄ KUUNVAIHTEESSA SIIS VIIMEISTÄÄN ENNEN ENSIMMÄISIÄ HUHTIKUUN KIRJAUKSIA. 5

6 Sopimuksen kirjauksen muutokset käännetyssä arvonlisäveromenettelyssä Sopimuksen kirjaaminen ei käytännössä käyttäjälle paljoakaan muutu. Kuitenkin ohjaukseen liittyviä asioita on otettu laajalti huomioon. Jos asiakkaalle on asiakasrekisteriin määritelty verottomuuden peruste esimerkiksi: Arvonlisäverolain 8 c. Myynnistä arvonlisäverovelvollinen on ostaja, kysyy järjestelmä Tehdäänkö veroton vai verollinen sopimus?. Tämä lähinnä sen vuoksi, että asiakkaalle voi joissakin tapauksissa tulla niin verotonta kuin verollista myyntiä. Eri verokannan sopimukset on kirjattava ominaan. 6

7 Kirjatun sopimuksen muuttaminen verottomasta verolliseksi Mikäli käyttäjä haluaa kuitenkin vielä muuttaa kirjaamansa sopimuksen verolliseksi, onnistuu se tyhjentämällä verottomuuden peruste tieto. Muutos on mahdollinen vain, mikäli sopimukselle ei ole kirjattu vielä tuoterivejä. Vastaamalla kyllä alla olevaan kysymykseen, muuttuvat sopimuksen arvonlisävero ja verottomuuden peruste tieto automaattisesti. 7

8 Kirjatun sopimuksen verokannan muutosesto Mikäli sopimukselle on kirjattu tuoterivejä, ilmoittaa ohjelma seuraavan ilmoituksen jos verottomuuden perustetta mennään vaihtamaan. Verottoman ja verollisen sopimuksen vaikutukset taloushallintoon Verottomuus ja verollisuus vaikuttavat suoraan tuoteriveillä käytettäviin kirjapidon myyntitileihin. Myyntitilien on oltava oikein, sillä tuoterivien myyntitilit seuraavat sopimusriveiltä aina laskutukseen ja kuukausittaiseen myyntipäiväkirjaan sekä tilierittelyihin. Näin ollen taloushallinto saa suoraan tiedot kuukausittain käänteisen arvonlisävero menettelyn mukaisen myynnin osuudesta kokonaismyynnistä. Laskutustoimintojen muutokset käänteisessä arvonlisämenettelyssä Nyt kun sopimusrekisterissä on yhä enemmän kahden verokannan sopimuksia, tulee välilaskutuksessa ja muissa laskunmuodostuksissa asia huomioida. TK-Vuokrat järjestelmässä asia on huomioitu siten, että järjestelmä yhdistelee laskut verokannoittain omiksi laskuiksi. Luonnollisesti yhdistelykoodit 1 ja 2 tuottavat yhdisteltyjä laskuja, kuten ennenkin nyt vain verokannoittain. Samassa yhteydessä on myös otettu huomioon yhdisteltävien sopimuksien maksuehdot, arvonlisäveroprosentit sekä verottomuuden perusteet. Mikäli tiedot ovat jollain muotoa erilaiset yhdisteltävillä sopimuksilla, niin yhdistelyä ei tapahdu. Kyseisissä tapauksissa muodostuu jokaisesta sopimuksesta tällöin oma laskunsa. Muutoin yhdistely toimii kuten ennenkin. 8

9 Asiakasrekisterin muut muutokset Asiakasrekisteriin on tullut lisäosoite-kentät. Tieto lisättiin järjestelmään, sillä tuli tarve saada asiakkaan nk. oikea osoite muita postituksia varten. Monen asiakkaan laskut menevät palveluntarjoajan osoitteeseen skannattavaksi tai muutoin jatkokäsittelyyn, joten uudet lisäosoitekentät tarvittiin. Kyseiset tiedot välittyvät mm. asiakastarroihin ja asiakasluettelon vientiin MS Exceliin. Asiakasrekisterin -kenttä on siirtynyt ensimmäiselle välilehdelle viimeiseltä välilehdeltä. 9

10 Asiakasluetteloon verkkolaskuosoitteet ja välittäjän tiedot Asiakasluetteloon on lisätty rajausmahdollisuus veloitustavalla. Tiedot välittyvät myös asiakasluettelon viennissä MS Exceliin. Isot kirjaimet ilman CAPS LOCK-painiketta Perustietorekistereihin on mahdollista määrittää suoraan isot kirjamet käyttöön ilman, että Caps Lock painike on päällä. Useat tahot ovat halunneet mahdollisuuden, että perustietorekistereiden kirjauskäytäntö olisi kirjavassa käyttäjäkunnassa yhteneväinen. Yksi käyttäjä kirjoittaa tiedot pienellä ja toinen isoilla kirjaimilla. Selkeyden ja luettavuuden kannalta on mahdollisuus määrittää, että tuotteen nimi, tyyppi, asiakkaan nimi ja osoitetiedot sekä työmaan nimi kirjautuvat automaattisesti isoilla kirjaimilla. Eli käyttäjän ei tarvitse erikseen määrittää Caps Lock toiminnetta päälle. Näin ollen rekisterit ovat saman näköisiä. Järjestelmässä käytettävien desimaalien laajennus 4 desimaaliin TK-Vuokrat tukee tästä versiosta lähtien yleisesti verottomissa hinnoissa 4 desimaalia. Näin ollen verottomat hinnat päästään pyöristämään verollisina mahdollisimman tarkoiksi. Esimerkiksi verolliset hinnat lähimpään viiteen senttiin mahdollistuvat. Mikäli järjestelmän käyttäjä haluaa mahdollisuuden käyttää 4 desimaalia, tulee siitä erikseen ilmoittaa Tietokari Oy:n. Käytännössä operaatio vaatii toimenpiteen järjestelmän tietokantaan, jotta se voidaan vaivatta ottaa käyttöön. 10

11 Kommenttirivin lisäys sopimukselle ja laskulle muuttunut Kommenttirivin lisäys on helpottunut niin sopimusriville kuin laskuriville kirjattaessa. Painikkeen Kommenttirivin lisäys F5 avulla voidaan kommenttirivi kirjata riville kun riville erillisen kirjausikkunan kautta. Kun klikataan sopimustai laskuriviä, muodostaa järjestelmä ko. kommentin klikatun rivin alapuolelle ja rivittää sen mahdollisuuksien mukaisesti automaattisesti. 11

12 Sopimusten ylläpidossa mahdollisuus vain avoimien sopimusten näyttämiseen Sopimusten ylläpito on aina näyttänyt kaikki sopimukset selaus välilehdellä huolimatta siitä, onko sopimus jo päättynyt tai avoin. Nyt käyttäjällä on mahdollista klikata sopimusten ylläpidon selaus välilehdellä Näytä vain avoimet. 12

13 Välilaskutuksen muut muutokset Välilaskutukseen on lisätty automaattinen tietokannan varmistus toiminto. Tietokanta varmistetaan ensimmäisessä päivittäisessä laskutusajossa. Toisin sanoen mikäli saman päivän aikana välilaskutus ajetaan useampaan kertaan, ei varmuuskopiota oteta uudelleen. Varmuuskopiointi toteutetaan aina edellisen päälle, joten tallennettavan tiedon määrä ei vaadi lisää kiintolevytilaa. Varmuuskopioinnin voi keskeyttää sulkemalla cmd -ikkunan. Välilaskutuksessa voidaan lisäksi rajata Vain palautetut sopimukset. Tällöin laskutusajo käsittelee vain sopimukset, mitkä on palautettu. 13

14 Välilaskutukseen on tehty tarkistus sopimuksen rivien myyntitilien osalta. Eli jos sopimusriviltä puuttuu myyntitili veloitusriviltä, tulee seuraavanlainen huomautusikkuna: Tulevia tiedotettavia asioita TK-Vuokrat järjestelmän osalta Tulemme tiedottamaan erikseen muista järjestelmään tulleista kehityksistä myöhemmin. Asialistalla tällöin ovat: varauskalenterin toiminnallisuus ja hyödyntäminen TK-Vuokrissa RF-viitesuoritusten toiminnallisuuden käyttöönotto TK-Reskissä muita lisäohjelmalaajennuksia 14

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Henix-laskutusreskontra-varastoohjelman. versio 11

Henix-laskutusreskontra-varastoohjelman. versio 11 Henix-laskutusreskontra-varastoohjelman käyttöohje versio 11 Helsingin ATK-Palvelu Oy 1995-2011 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-laskutusohjelman asiakkaista,

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto...1 1. Yleistä...3 2. Ohjelman käyttöönottovaihe...4 2.1.

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely 2010.1 Uusien toimintojen käyttöohje - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely Päivitetty 1.2.2011 Sisällys YLEISTÄ... 9 UUDET LIITÄNNÄT AUTOALALLE...10

Lisätiedot

Yleistä... 3 FAQ eli usein kysytyt kysymykset... 3

Yleistä... 3 FAQ eli usein kysytyt kysymykset... 3 Ver. 2.2 FAQ MavaSoft-FAQ.docx Sivu 1/11 Sisällysluettelo Yleistä... 3 FAQ eli usein kysytyt kysymykset... 3 Ohjelma ei käynnisty muistin vähyyden takia... 3 Luottotappion käsittely... 4 Miten otan tavaraa

Lisätiedot

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Kassa Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom kassa...3 1 Kassaoletukset...3 1.1. Kassaoletukset...4 1.1.1 Kassaoletusten käyttörajoitukset...4 1.2 Tulostusoletukset...5

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot