@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand. IV Taustamateriaali: Tekstinkäsittely (H4 ja H5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand. IV Taustamateriaali: Tekstinkäsittely (H4 ja H5)"

Transkriptio

1 IV Tekstinkäsittely Aulikki Hyrskykari, Tietojenkäsittelytieteet, Informaatiotieteiden yksikkö, 1 YLEISTÄ TEKSTINKÄSITTELYN PERUSASIOITA TEKSTIN MUOKKAAMINEN Merkkitason muokkaus Erilaisia tapoja valita teksti Valitun tekstin kopiointi, leikkaaminen ja liimaaminen Kopiointi hiirellä vedä-ja-pudota -menetelmällä Leikkaaminen, ts. siirtäminen hiirellä vedä-ja-pudota menetelmällä Muotoilusiveltimen käyttäminen Kappaletyylit Kappaletyyli ja muotoilusivellin Dokumentin osat, sektiot (Sections) Koko dokumenttiin liittyvät määritykset SISÄLLYSLUETTELO JA SIVUNUMEROT VIIVAIMEN JA SARKAINTEN KÄYTTÖ Harjoituksissa 4 ja 5 käytetään LibreOffice Writer (v 4.1) tai Microsoft Word 2013-tekstikäsittelyohjelmaa: ohjeet ja vihjeet on tehty näihin ohjelmiin ja ohjelmaversioihin. Vaikka muotoilukomennot ovat useimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa samankaltaisia, tekstinkäsittelyharjoituksissa tutustutaan tekstin muotoiluun niin yksityiskohtaisella tasolla, että kaikkien tulee käyttää jompaakumpaa em. ohjelmista. 1 Jatkossa MS Word tarkoittaa oletusarvoisesti aina 2013 versiota, ja LibreOffice lyhennetään LO:ksi, ts. LibreOffice Writer = LO Writer. Tämä johdatus tekstinkäsittelyyn pätee suurimmalta osin riippumatta siitä, kumpaa tekstinkäsittelyohjelmaa käytät. Osa yksityiskohtaisemmista komennoista koskee kuitenkin vain toista ohjelmista. Ne osat tekstistä, jotka pätevät vain MS Wordille, on eroteltu muusta tekstistä vasempaan marginaaliin vedetyllä vertikaaliviivalla. Pelkästään LO Writeria koskevat osat on puolestaan varjostettu harmaalla taustavärillä. 1 Seuraavin poikkeuksin: MS Word versio ei eroa kovin paljon, mutta sitä vanhemmat MS Word versiot eroavat niin paljon nykyisestä versiosta, että sinun kannattaa ladata käyttöösi ilmainen LibreOffice (v. 4.1). Sen asennusohjeet löytyvät kurssisivuilta. Jos hankit uuden MS Officen 2013:n 365-lisenssillä, tulee käyttöön aina uusin MS Office, tietoja tähän löytyy myös kurssisivuilta. -1

2 1 Yleistä Tekstinkäsittelyohjelmilla, kuten kurssilla käytettävissä LibreOffice tai Microsoft Word, voidaan muotoilla teksti viimeistä piirtoa myöten haluttuun muotoon, joskaan ne eivät ole varsinaisia sivuntaitto-ohjelmia, joilla voi vielä tehokkaammin muokata tekstin ja tekstiin liitettävät kuvat haluttuun painoasuun. Sivuntaitto-ohjelmien tekstinkäsittelyominaisuudet puolestaan ovat rajoitetut, koska niiden varsinainen tarkoitus on muokata jo valmista tekstiä painoasuunsa. Tekstinkäsittelyllä tarkoitetaan tekstin tuottamista, muokkaamista ja muotoilemista tekstinkäsittely-ohjelmalla. Tuottamisella tässä tarkoitetaan tekstin kirjoittamista, muokkaamisella kopiointia, liittämistä, leikkaamista ja vastaavia toimintoja ja muotoilemisella tekstin lihavointia, kursivointia, kappaleiden sisennyksiä, rivivälien muuttamista, sivun marginaalien muuttamista jne. Joissain yhteyksissä on tarve tuottaa pelkää tekstiä, raakatekstiä, ilman muotoiluja. Esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmän mukana tuleva Notepad (Muistio) ja WordPad -ohjelma tai shareware Notetab-ohjelma, on tarkoitettu raakatekstin kirjoittamiseen. Monissa yrityksissä ja yhteisöissä asiakirjat tehdään tietyn näköisiksi (yritysten laatujärjestelmissä määritellään asiakirjojen ulkoasu, asiakirjalla tarkoitetaan tässä yrityksessä yleisesti käytettyä tekstidokumenttia). Tekstinkäsittelyohjelmilla on mahdollista luoda yritykseen sopivat asiakirjamallit (dokumenttipohjat) eri asiakirjatyypeille. Näiden pohjadokumenttien dokumenttityypit ovat dotx (MS Word) ja ott (LO Writer). Asiakirjamalli on valmis asettelu ja muotoilumäärittely, jonka mukaan asiakirja voidaan tehdä. Mallissa voi olla valmiina ylä- ja alatunnisteet, joissa on esimerkiksi yrityksen tai yhteisön logo ja nimi tai automaattinen asiakirjan luontipäivämäärä (tarpeen esimerkiksi pöytäkirjatyyppisissä asiakirjoissa). Lisäksi asiakirjamallissa on yleensä erilaisia kappalemuotoiluja (otsikot, erilaiset tekstikappaleet, kuten perusteksti, listat ja lainaukset) ja esimerkiksi koko asiakirjan otsikointi valmiina. 2 Tekstinkäsittelyn perusasioita Tekstinkäsittelyohjelma käynnistetään valitsemalla käynnistysvalikosta All Programs (Ohjelmat) ja edelleen LO Writer tai MS Word. Jos käytät ohjelmaa usein, sen pikakuvake kannattanee kiinnittää tehtäväpalkkiin (Windows 7). Useimmin käyttämistäsi toimistopakettien yksittäisistä ohjelmista (Word/Writer, Excel/Calc, PowerPoint/Impress ) kannattaa tehdä pikapainike tehtäväpalkkiin. Tavallisen tekstin korostuskeinoina voidaan käyttää lihavointia, kursivointia, alle-, tai yliviivausta jne. Lihavointi on hyvä keino nostaa tekstistä esiin jokin tietty sana tai lause. Kursivointia voidaan käyttää vastaavassa tarkoituksessa, mutta hyvin usein sitä käytetään esimerkiksi lainauksissa. Alleviivaus (ja yliviivaus) on lähinnä käsinkirjoitetun tekstin korostuskeino, sillä lihavointi ja kursivointi tuovat korostettavat osat ainakin yhtä hyvin esiin, mutta eivät harkiten käytettynä kuitenkaan tee tekstistä niin suttuisen näköistä. Yleensäkin tekstin korostuksissa kannattaa käyttää harkintaa ja tyylitajua. Yksinkertainen on kaunista. Yrityksissä on usein dokumenttipohjat kaikille toistuvasti tuotettaville dokumenteille valmiina MS Wordin tiedostotyyppi tällaiselle dokumenttipohjalle on dot, ja LO Writerin ott (template files). -2

3 Yleispätevä sääntö on, että tekstissä tulisi käyttää vain yhtä fonttia (otsikkofontti voi tosin olla toinen fontti kuin leipätekstissä käytetty) ja vain yhtä korostuskeinoa. Erityistilanteissa, jolloin useampiin korostusmuotoihin liittyy selkeästi ymmärrettävä merkitys, voi tästä tietysti poiketa. Kaksi perushuomiota tuotettaessa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmilla ovat, (1) rivejä ei lopeteta itse: Enter painetaan vain silloin, kun halutaan kappaleenvaihto ja että (2) välilyöntejä käytetään vain sanojen erottamiseksi toisistaan, ei tekstin asetteluun kuten esimerkiksi rivin alun sisentämiseen. Sisentäminen tehdään tyylien kautta. Saat välilyöntimerkit ja muutkin muotoiluun vaikuttavat tulostumattomat merkit näkyviin piikomentokuvakkeen takaan Aloitus/Näytä/Piilota (Home/Show/Hide) Tulostumattomat merkit (Nonprinting Characters) komentopainikkeen avulla. Tekstin muotoilussa on neljä eri mittayksikköä: merkki, kappale, osa ja koko asiakirja (character, paragraph, section, whole document). Muotoilukomennot voidaan siis kohdistaa näihin yksiköihin. Lihavointi, kursivointi jne. ovat merkkimuotoilua ja siihen liittyvissä toimenpiteissä teksti täytyy ensin valita. Valinnan voidaan tehdä hyvin monella tavalla, valinnan tekemisestä tarkemmin seuraavassa luvussa. Esimerkiksi lihavointi aloitetaan valitsemalla teksti joko näppäimistön tai hiiren avulla. Enter = kappaleenvaihto (ei rivinvaihto) Välilyöntiä käytetään vain sanojen erotteluun (ei muotoiluun) Piilomerkit näkyviin työkalupalkin painikkeella: MS Word: LO Writer: Valinnan jälkeen LOWriterissa lihavoinnin komentopainike ikkunan ylä-reunassa, ellei sitä näy on ohjelmasta ehkä käännetty Muotoilu (Formatting) -työkalurivi pois näkyvistä (ks. Näytä / Työkalurivit; View / Toolbars). Täydellinen valikoima merkkimuotoiluun liittyviä komentoja löytyy Muotoilu / Fontti (Format / Character) -valikon kautta. Wordissä vastaavat merkkimuotoilun komentopainikkeet (lihavointipainike B) löytyvät yläreunan valinta-nauhasta Aloitus -välilehdeltä Fontti (Home / Font) -työkaluryhmästä. Myös esiin ponnahtavaa merkkitason muotoilun pikavalikkoa kannattaa opetella käyttämään (Kuva 1). Kun teet tekstissä valinnan, valikoima yleisesti käytettyjä muokkauskomentoja ponnahtaa läpinäkyvään pikavalikoimaan, jos viet kursorin sen ylle, se muuttuu täysin näkyväksi. Täydellinen valikoima merkkimuotoilukomentoja Fontti-ryhmän nurkkanuolesta aukeavasta valikosta (Kuva 2). Kuva 1. Merkkitason muotoilun pikavalikko. Kuva 2. Kaikki merkkimuotoilukomennot. Kappalemuotoiluun liittyviä perusasioita ovat sisennykset, rivivälin asettaminen ja kappaleen jälkeen (tai ennen kappaletta) määriteltävä tyhjä tila. Usein kappaleet erotetaan toisistaan virheellisesti sopivalla määrällä Entereitä (tyhjiä rivejä, tai itse asiassa, tyhjiä kappaleita). Tämä tapa estää pitkän asiakirjan sujuvan muotoilun. Esimerkiksi, sivulla olevat tyhjät rivit saattavat tekstiä muokattaessa siirtyä seuraavan sivun alkuun aiheuttaen liian ison ylä- tai alamarginaalin. -3

4 Tekstinkäsittelyohjelmissa voi kappalemuotoilussa estää kappaleen viimeisen rivin siirtymisen yksinään seuraavalle sivulle ja vastaavasti ensimmäisen rivin jäämisen yksinään edelliselle sivulle. Yleensä tämä leski-/orporivien esto on oletusarvoinen asetus kappalemuotoilussa. Otsikot ovat tekstinkäsittelyohjelmissa myös kappaleita. Otsikoihin on hyvä liittää muotoilu sido seuraavaan. MS Word: Aloitus / Kappale (nurkkanuoli) viestiruudun välilehti Tekstin käsittely, jossa valinta Sido seuraavaan (Home / Paragraph / Line and Page Brakes: Keep with next) LO Writer: Muotoilu / Kappale -viestiruudun välilehti Tekstin rivitys / Sido seuraavaan kappaleeseen (Format / Paragraph / Text Flow / Keep with next paragraph). Valmiille otsikkotyylille määritys onkin yleensä oletuksena. Tällä muotoilulla otsikko sidotaan jäljessä tulevaan kappaleeseen ja näin saadaan otsikko ja sitä seuraava tekstikappale pysymään samalla sivulla. Tässäkin tulee huomata, että otsikon ja sitä seuraavan kappaleen välin tuleva tyhjä tila pitää tehdä tekstin-käsittelyohjelman kappalemuotoilulla. Toisin sanoen otsikon jälkeen ei saa olla tyhjää kappaletta (riviä), muutenhan otsikon sitomisesta seuraavaan kappaleeseen ei olisi mitään hyötyä. Jakamalla dokumentti osiin, on mahdollista määritellä tekstin osille, esimerkiksi eri luvuille, alusta alkavat sivunumerot tai kullekin osalle (sektiolle) omat ylätunnisteensa. Tästä tarkemmin alla kohdassa Dokumentin osat, sektiot. MS Word: Koko dokumenttia koskevia muotoiluja pääsee antamaan valikkovaihtoehdon valintanauhan Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä löytyvien komentojen ja kulmanuolen kautta löytyvän dialogin avulla (Page Layout/Page Setup). LO Writerissa vastaavat koko dokumentin muotoiluun liittyvät asetukset löytyvät valikkovalinnalla Muotoilu / Sivu...(Format / Page ). Tarkastellaan seuraavaksi hiukan tarkemmin tekstin hallintaa näiden neljän muokkaustason merkki, kappale, osa ja koko asiakirja kautta. 3 Tekstin muokkaaminen Tekstin muokkaamisella tarkoitetaan tekstin kopioimista, leikkaamista, liittämistä, korvaamista, asettelua jne Merkkitason muokkaus Jos jollekin osalle tekstiä halutaan kohdistaa komentoja, kuten esimerkiksi kopiointi tai muotoilukomento, tekstialue tulee ensin valita. Valinnan tekemiseksi on olemassa useita tapoja jotka ovat näppäriä eri tilanteissa. Erilaisia tapoja kannattaa kokeilla ja tutkia, jotta osaisi tarpeen tullen käyttää aina tilanteeseen parhaiten soveltuvaa tapaa. Osa seuraavista tavoista saattaa tuntua sinusta luontevilta ja jäädä käyttöösi nopeuttamaan merkittävästikin usein toistuvia rutiinejasi Erilaisia tapoja valita teksti Tekstialueen valinta Minkä tahansa tekstialueen voi asettaa valituksi usealla eri tavalla. Seuraavassa esitellään tekstialueen valinta (1) näppäimistöä käyttäen, (2) hiirtä käyttäen, ja (3) valinta jolla voi valita tekstin syntaktisesta jatkumosta riippumattoman tekstialueen (leikkaava valinta) -4

5 1. Näppäimistö: Vie kursori valittavan alueen alkuun. Paina Vaihto-näppäin pohjaan (Shift). Siirrä kursoria nuolinäppäimillä haluttuun suuntaan. Vapauta Vaihto-näppäin 2. Hiiri: Vie hiiren osoitin valittavan alueen alkuun. Paina hiiren painike alas ja siirrä hiirtä haluttuun suuntaan. Vapauta hiiren painike. 3. Leikkaava (rivityksen rikkova) valinta: Paina Alt-painike pohjaan. Vie hiiren osoitin valittavan alueen vasempaan yläkulmaan. Paina hiiren vasen painike pohjaan. Vie hiirtä kohti valittavan alueen oikeaa alakulmaa. Vapauta hiiren painike kun valinta on valmis. Vapauta Alt-painike. Rivin valinta MS Word: Yhden rivin valinnan voi tehdä seuraavasti. Vie hiiren osoitin tekstin vasemmalle puolelle lähelle tekstiä, jolloin hiiren osoitin muuttuu oikealle kallellaan olevaksi nuoleksi ja napsauta hiirellä. Jos haluat valita useamman rivin, pidä hiiren vasen painike pohjassa ja siirrä hiirtä ylös tai alas. LO Writer: rivin valinta tapahtuu raahaamalla hiiren kursoria marginaalissa (hiiren painike pohjassa) Sanan valinta Yhden sanan valinnan voi tehdä (paitsi raahaten osoittimella sanan yli) kaksoisnapsauttamalla haluttua sanaa. Kappaleen valinta Kappaleen valinnan voi tehdä useilla eri tavoilla seuraavasti. MS Word: (1) Kolmoisnapsauta jotakin sanaa kappaleessa: kappale tulee valituksi. (2) Vie hiiren osoitin tekstin vasemmalle puolelle lähelle tekstiä, jolloin hiiren osoitin muuttuu oikealle kallellaan olevaksi nuoleksi ja kaksoisnapsauta, jolloin koko kappale tulee valituksi. (3) Kolmas tapa vielä näppäimistön avulla: vie kursori kappaleen alkuun (voit viedä kursorin kappaleen alkuun joko hiirellä tai nuolinäppäimillä) ja paina Ctrl+Shift+nuolinäppäin alas. LOWriter: Nelosnapsautus kappaleen sisällä valitsee koko kappaleen. Virkkeen valinta MS Word: Virkkeen saa valituksi kun pitää ctrl-näppäimen alhaalla hiirellä napsauttaessaan hiirellä. LOWriter: Kolmoisnapsautus valitsee yhden lauseen Erillisten alueiden valinta Erillisten alueiden, kuten esimerkiksi yksittäisten sanojen valinnan dokumentista saa aikaan valitsemalla ensin ensimmäisen alueen normaalisti. Valittuja alueita voi sen jälkeen lisätä valintaa pitämällä ctrl-näppäintä alhaalla uusia valintoja tehdessäsi. Koko asiakirjan valinta Joskus haluat kohdistaa komentoja koko dokumenttiin. Tietysti voit valita hiiren avulla tekstin vetämällä hiiren kursorilla alusta loppuun, mutta sen tekemiseen on kätevämpiäkin tapoja. Näppäinyhdistelmä Ctrl+a valitsee koko dokumentin (myös valikosta löytyy Valitse kaikki - komento (Select All). MS Wordissä myös toinen tapa: kolmoisnapsautus vasemmassa marginaalissa valitsee koko dokumentin. -5

6 3.1.3 Valitun tekstin kopiointi, leikkaaminen ja liimaaminen Valitun tekstin kopioinnin / leikkaamisen uuteen paikkaan voi tehdä eri tavoin. 1. Näppäinyhdistelmällä Ctrl+c (kopioi) tai Ctrl+x (leikkaa). 2. MS Word: Aloitus / Leikepöytä -ryhmästä Leikkaa tai Kopioi painikkeet (Home / Clipboard - ryhmä Cut tai Copy). LO Writer: Muokkaa / Kopioi tai Leikkaa (Edit / Copy tai Cut). 3. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella valitulla alueella ja valitse ponnahdusvalikosta Copy (Kopioi) tai Cut (Leikkaa). Kopioitu / leikattu teksti on nyt leikepöydällä, voit liimata sen uuteen kohtaan viemällä ensin hiiren kursori haluamaasi kohtaan, ja käyttämällä jotakin seuraavista tavoista: 1. Anna näppäinyhdistelmä Ctrl+v (Liitä, Paste). 2. Valitse valikosta Liitä (Paste) MS Wordissä jälleen Aloitus (Home) -välilehdeltä ja LOWriterissa Muokkaa (Edit) -valikosta. 3. Paina oikeanpuoleisella painikkeella halutussa kohdassa ja valitse ponnahdusvalikosta Liitä (Paste) Kopiointi hiirellä vedä-ja-pudota -menetelmällä Kopioi-ja-liitä -toiminnon voi tehdä myös viemättä siirrettävää tekstipalaa välillä leikepöydälle, käyttäen vedä-ja-pudota (drag-and-drop) -menetelmää. Valitse alue, ja paina hiiren painike pohjaan valitun alueen päällä. Paina Ctrl-näppäin pohjaan. Siirrä hiiren osoitin haluttuun kohtaan. Vapauta hiiren painike. MS Wordissä on toinenkin tapa. Paina hiiren kakkospainike pohjaan valitun alueen päällä. Siirrä hiiren osoitin haluttuun kohtaan. Vapauta hiiren painike. Valitse avautuvasta valikosta Kopioi tähän (Copy Here) Leikkaaminen, ts. siirtäminen hiirellä vedä-ja-pudota menetelmällä Leikkaa/liitä toiminnoille löytyvät vastaavat vedä-ja-pudota hiiritoiminnot. Paina hiiren vasen painike pohjaan valitun alueen päällä. Siirrä hiiren osoitin haluttuun kohtaan. Vapauta hiiren painike. MS Wordissä jälleen vastaava toinen tapa hiiren kakkospainikkeen kautta; avautuvasta valikosta valitaan nyt Siirrä tähän (Move Here) Muotoilusiveltimen käyttäminen MS Word: LibreOffice: Muotoilusivellintä voidaan käyttää kopioimaan tekstin muotoilu alueesta toiseen seuraavasti: aktivoi tekstistä alue (kopioitava tyyli), napsauta muotoilusivellintä ja aktivoi tekstistä alue, jolle haluat tyylin kopioida (kohdealue). 3.2 Kappaletyylit Kappaleen muotoilun voi määrittää kappalemuotoilujen kautta (MS Word: Aloitus / Kappale (Home / Paragraph -ryhmän komennot ja LO Writer Muotoile (Format)-valikon Kappale (Paragraph) -valinnalla aukeavassa dialogissa). Sitä kautta voidaan määritellä esimerkiksi aktiivisen kappaleen (ts. kappaleen, jossa kirjoituskohta sillä hetkellä on) rivivälit tai marginaali suhteessa koko dokumentin -6

7 marginaaliin. Tällä tavalla muotoilut on mahdollista tehdä, kun halutaan johonkin tiettyyn kappaleeseen muista kappaleista poikkeavia määrityksiä. Näin tehtyjä kappaleiden muotoiluja tulisi kuitenkin välttää. Määrittelemällä muotoilut aina nimettyjen kappaletyylien kautta teksti säilyy paremmin tyyliltään yhtenäisenä ja helpommin muokattavana. Tekstinkäsittelyohjelmissa on valmiina erilaisia kappaletyylejä. Kappaletyyli määrätään aktiiviselle kappaleelle valitsemalla se olemassa olevasta tyylivalikoimasta (Tyylit ja muotoilu -tehtäväpaneelin aukaisu MS Word: Aloitus / Tyyli MS Word (Home / Styles) -ryhmä, LO Writer: Formatting - työkalurivi, vrt. Kuva 3). Tekstin otsikot on helpointa määritellä valmiiden otsikkotyylien (Otsikko 1 / Otsikko 2 (Heading 1 / Heading) jne.) avulla. Otsikkotyyleillä on oletusarvoiset asetukset, joita on mahdollista halutessaan muokata. Huomionarvoista on, että oletusarvoisissa otsikkotyyleissä on ominaisuus Sido seuraavaan, jolla saadaan otsikko ja sitä seuraavat tekstirivit pysymään samalla sivulla. Tyylejä käyttäen saat tekstidokumentista siistin, yhtenäisen ja helposti ylläpidettävän. Jos esimerkiksi olet esitellyt kaikki otsikot käyttäen tiettyä otsikkotyyliä, voit yhdellä tyylimäärityksen muutoksella muuttaa tyylin koko dokumentin otsikoihin. Omia tyylejä voit määritellä monella tavalla, mutta suhteellisen yksinkertainen tapa on seuraavanlainen: Styles (Tyylit) -tehtäväpaneeli Styles and Formatting (Tyylit ja muotoilu) -tehtäväpaneeli LO Writer Styles -pudotusvalikko Kuva 3. Tyylit ja muotoilu tehtäväpaneelin aukaisu Wordissä ja Writerissa Vie hiiren osoitin sen kappaleen kohdalle, jolle haluat antaa uuden tyylin; ts. napsauta hiirellä tekstin kirjoituskohta on kappaleen sisälle (sekä Word että Writer). Kuva 4. Tyylin luonti (Word) MS Word: Valitse Aloitus / Tyylit (Home / Styles) - ryhmästä Lisää (More) -painike (viivan alla kolmio alaspäin). Tee valinta Tallenna valinta uudeksi pikatyyliksi (Selection as a New Quick Style ), jolloin pääset antamaan uudelle tyylillesi nimen (Kuva 4) ja Muokkaa (Modify) painikkeen kautta tyylille haluamasi määritykset. MS Word: Myöhemminkin pääset aina muokkaamaan tyylejäsi valitsemalla Tyylit (Styles) listasta haluamasi tyylin päällä kakkospainikkeesta avautuvasta valikosta vaihtoehdon Muokkaa (Modify). Näin avautuvassa dialogissa voit pääset muokkaamaan tyylille annettuja määrityksiä (Kuva 5) Kuva 5. Tyylin muokkaus (Word) -7

8 LO Writer: Anna kappaletyylille uusi nimi kappaletyylin pudotusvalikossa (vrt. Kuva 6): valitse vanha tyylinimi ja kirjoita sen tilalle omalle tyylillesi uusi nimi esim. Uusityyli). Muista painaa enteriä kun olet kirjoittanut tyylille nimen. LO Writer: Pääset muokkamaan tyylejä Tyylit ja muotoilu (Styles and Formatting) -tehtäväpaneelin kautta (Kuva 7). Saat paneelin aukaistuksi valitsemalla valikosta Muotoilu / Tyylit ja muotoilu (Format / Styles and Formatting) tai työkalupalkin Tyylit ja muotoilu (Styles and Formatting) -pikapainikkeen ( ) tai F11-oikopolun kautta. Kuva 6. Tyylin luonti (LibreOffice) Muotoiludialogissa (sekä Word että LO Writer) voit määrittää esimerkiksi tyylissä käytettävän fontin, rivivälistyksen, ennen ja jälkeen kappaletta jätettävän tyhjän tilan, rivin aloituksen etäisyyden marginaalista, tekstipalstan asettelun (alignment) jne Kappaletyyli ja muotoilusivellin Muotoilusivellin on usein kätevä myös kappaletyylien kopioinnissa. Kuva 7. Tyylin muokkaus (LibreOffice) Kappaletyyli voidaan asettaa kappaleelle aina Style-pudotusvalikon kautta. Muotoilusivellin on kuitenkin kätevä tapa asettaa kappaletyyli jonkun toisen kappaleen mallin mukaiseksi seuraavasti: aktivoi lähdekappale (kaksoisnapsauta vasemmassa marginaalissa), kaksoisnapsauta muotoilusivellin aktiiviseksi ja kaksoisnapsauta kohdekappaleen vasemmassa marginaalissa. Kohdekappaleen tyyli muuttuu näin lähdekappaleen mukaiseksi. Muotoilusivellin on edelleen aktiivinen, ja voit kopioida tyylin muillekin kappaleille. Muotoilusiveltimen saat pois päältä napsauttamalla sitä kerran. -8

9 3.3 Dokumentin osat, sektiot (Sections) Normaalisti kirjoittaessasi dokumenttia, se tulee luoduksi yhtenä osana (sektiona). Joissain tilanteissa voit kuitenkin tarvita dokumentin jakamista useampiin osiin. MS Wordissä dokumentin jakaminen osiin tapahtuu lisäämällä siihen osanvaihtoja Sivun asettelu / Sivun asetukset / Vaihdot -valikon (Page Layout / Page Setup / Breaks) kautta 2 (Kuva 8). Valittavissa on erilaisia vaihtoehtoja: osanvaihto voi olla jatkuva (Jatkuva; Continuous), jolloin se ei vaikuta sivutukseen. Siihen voidaan kuitenkin liittää myös sivunvaihdon pakotus (Seuraava sivu; Next page), jolloin uuteen sektioon kirjoitettu teksti alkaa omalta sivultaan. Parilliset ja parittomat sivunvaihdot liittyvät aukeamaasettelun sisältävän kirjatyylisen tekstin tuottamiseen: tilanteeseen, jossa parillisen ja parittoman sivun muotoilu poikkeaa toisistaan. Esimerkiksi sivunumero voidaan haluta parittomilla sivuilla sivun oikeaan reunaan, ja parillisilla vasempaan. Vastaavasti, uuden sektion teksti halutaan ehkä pakottaa alkamaan seuraavan parillisen tai parittoman sivun alusta. Kuva 8. Osan vaihto (Word) LO Writerissa dokumentin jakaminen osiin tapahtuu sivutyylien avulla, yksinkertaisimmin vaihdon lisäyksen yhteydessä: Lisää / Vaihto (Insert / Manual Break ). Samalla kun lisää dokumenttiin vaihtomerkin, määrittelee merkin jälkeiselle osalle dokumenttia uuden sivutyylin (Kuva 9). Jos dokumentille haluaa jakaa osiin niin, että osanvaihdot voivat tapahtua myös kesken sivun (ei sivunvaihdon yhteydessä, sen voi tehdä valikkovalinnalla Lisää / Osa (Insert / Section ). Milloin dokumentin joutuu jakamaan useampaan sektioon? Tyypillinen tarve jakaa dokumentti osiin itse osanvaihtojen avulla, on tilanne, jossa dokumentin eri sivuille halutaan tuottaa erilaiset ylä- ja/tai alatunnisteet. Tunnisteet ovat samanmuotoiset jokaisen osan sisällä. Jos esimerkiksi haluat sivun ylätunnisteeksi kappaleen otsikon, joudut jakamaan kappaleet omiksi osikseen. Tällöin pääset määrittämään kullekin sektiolle oman tunnisterivinsä ko. kappaleen otsikon. Kuva 9. Osan vaihto (LibreOffice) Aiemmissa Wordin versioissa palstoituksen saattoi tehdä vain tiettyyn dokumentin sektioon, joten jos halusit palstoittaa vain osan tekstistä, palstoitettava osuus oli erotettava omaksi sektiokseen (osavaihdot sen alkuun ja loppuun). Uudemmissa versioissa sektioon jakaminen tapahtuu automaattisesti: kun palstoitat tekstiä, siitä muodostuu oma sektionsa (osansa). 2 MS Wordissä osajakomerkit ovat vastaavanlaisia piilomerkkejä kuin rivinvaihdot ja välilyönnit: saat ne näkyviin Standard -työkalurivin Show / Hide (Näytä tai piilota) painikkeella. -9

10 MS Wordissä ylä- ja alatunniste luodaan valintanauhan Lisää-välilehdellä. Sen kautta tunnisterivit saa myös aktiivisiksi, jos niiden sisältöä haluaa muokata (esim. Lisää / Alatunniste / Muokkaa alatunnistetta; Insert / Footer / Modify Footer). Usein toistuva ongelmatilanne erilaisia tunnisterivien määriteltäessä on se, että uuden osan tunnisterivi on sidottu samaksi kuin edellisessä osassa. Kun kirjoitat uudelle osalle uuden tunnisterivin, muuttuu edellisenkin osan tunnisterivi! Tuon oletusarvoisen määrittelyn saat poistettua ylä- ja alatunnistedialogissa (ks. alla) passivoimalla (painamalla pois päältä) painikkeen Linkitä edelliseen (Link to Previous), ks. Kuva 9. Kuvassa näkyvän Siirtyminen (Navigation) -ryhmän saa näkyviin valintanauhaan kun aktivoi ylä- /alatunnisteen muokattavaksi 3.4 Koko dokumenttiin liittyvät määritykset Tekstin asettelussa käytettävä paperikoko, marginaalit, ylä- ja alatunnisteiden koot ja paperin suunta (pysty/vaaka), ovat esimerkkejä asetuksista, jotka vaikuttavat koko dokumenttiin. MS Wordissä näihin asetuksiin pääset käsiksi välilehdellä Sivun asettelu (Page). LO Writerissa vastaavat asetukset löytyvät valikkovalinnalla Muotoilu/Sivu (Format/Page ) Sisällysluettelo ja sivunumerot Link to Previous Kuva 9. Osien välinen sidonta (Word) Sisällysluettelon tekeminen on tekstinkäsittelyohjelmassa yksinkertaista. -10

11 MS Word: Vie kursori dokumentissa siihen kohtaan johon sisällysluettelon haluat, valitse Viittaukset (References) - välilehdeltä Sisällysluettelo (Table of Contents) -komennon alivalikosta joko jonkun valmiin sisällysluettelotyylin tai muokkaat oman sisällysluettelotyylisi valitsemalla Lisää sisällysluettelo (Insert Table of Contents), ks. Kuva 10. Näin avautuvassa dialogissa valitse välilehden Sisällysluettelo (Table of Contents), ja paina okpainiketta. Ennen ok-painikkeen painallusta voit valita sisällysluettelon tyylin useista erilaisista valmiista malleista (Formats), tai määritellä itse, miten sisällysluettelo muodostetaan. LO Writerissa sisällysluettelon luonti tapahtuu ihan vastaavasti. Vie kursori kohtaan, johon haluat sisällysluettelon, ja valitse Lisää / Hakemistot ja luettelot jossa Hakemisto / luettelo -välilehdeltä valitset lisättävän elementin tyypiksi Sisällysluettelo + OK (Insert / Table of Contents / Indexes and Tables, valitse Table of Contents + OK), ks. Kuva 11. Kuva 10. Sisällysluettelon luonti klassinen muotoilu (Word) Miksi kaikki oli niin yksinkertaista? Se johtuu siitä, että tekstinkäsittelyohjelma osaa automaattisesti valita sisällysluetteloon Otsikko-tyyleillä tehdyt kappaleet, jos otsikkotyylejä on otsikoita kirjoitettaessa käytetty. 3 Kuva 11. Sisällysluettelon luonti (LibreOffice) Automaattisesti luodun sisällysluettelon ylläpitäminen on helppoa. Jos kirjoitat sisällysluettelon käsin, joudut ylläpitämään myös muuttuneita otsikoiden nimiä ja niihin liittyviä sivunumeroita sisällysluettelossa käsin. Automaattisesti luodun sisällysluettelon päivitykseen riittää, kun sisällysluettelossa valitsee hiiren oikean painikkeen alta löytyvästä pikavalikosta Update Field. Näin saadaan sisällysluettelon otsikkojen nimet ja niihin liittyvät sivunumerot päivitetyksi automaattisesti. 4 Viivaimen ja sarkainten käyttö Sisennyksiä ei tule milloinkaan tehdä välilyöntien avulla. Sisennykset tehdään sarkainten (tabulaattoreiden) avulla. Sarkainten oletusarvoiset kohdat näkyvät pieninä viivoina viivaimessa (ruler, ks. kuva alla). Jos viivain ei ole näkyvissä teksti-ikkunasi yläreunassa, saat sen näkyviin 3 Sisällysluetteloon noukittujen otsikoiden tyylit voi käydä määrittelemässä haluamikseen edellä aukaistun Sisällysluettelo-dialogin Sisällysluettelo-välilehdeltä löytyvän Asetukset-määrittelyn (MS Office) tai Työkalut / Jäsennysnumrointi (LO) kautta. -11

12 valikkokomennolla Näytä/Viivain (View/Ruler). Wordissä on nopeampikin tapa tuoda viivain näkyviin: pieni viivainkuvake ikkunan oikeassa yläreunassa, valikkonauhan alapuolella. Sarkainten oletusarvoisia kohtia voit muuttaa asettamalla uusia sarkaimia hiirellä napsauttamalla viivaimeen siihen kohtaan johon sarkaimen haluaa. Asetettavan sarkaintyypin voi valita viivaimen vasemmasta reunasta. Kappaleen 1. rivin aloituskohta (ylempi kolmio) Kappaleen muiden rivien aloituskohdat (alempi kolmio) Kappaleen rivien oikea reunauna Sarkaintyypin valinta (esim. Right Tab, Left Tab, Center Tab) Sarkainten oletusarvoiset kohdat viivaimen alareunassa Kuva 12. Viivain (Word, LibreOfficen viivain lähes identtinen) Kappaleen rivien aloituskohdan ja oikean reunan voit muuttaa raahaamalla viivaimessa näkyviä pieniä kolmioita. Ensimmäisen rivin aloituskohdan voi kappaleessa määritellä poikkeamaan muiden rivien aloituskohdasta (ylempi kolmio). Kolmioiden alla olevan suorakaiteen raahaaminen siirtää molempia kolmioita samanaikaisesti). Kuva 13. Sarkaimien asettaminen tyylille Otsikko 1 (Word) Samaan tapaan kuin aktiivisen kappaleen muotoilua suoraan työkalurivien muotoilupainikkeita käyttäen, myös viivaimeen liittyvien asetusten antamista suoraan aktiiviselle kappaleelle tulisi välttää. Asiakirjan pitäminen tyyliltään yhtenäisenä ja helposti muokattavana edellyttää, että -12

13 viivaimeen liittyvät asetukset kuten muutkin kappaleeseen liittyvät muotoilut annetaan nimetyille tyyleille (Kuva 13). Sarkaimien määritteleminen tyyliin tapahtuu Muokkaa Tyyliä (Modify Style) -dialogin vasemmassa alareunassa olevan Asetukset (Format) pudotusvalikon kautta (Muotoile, Sarkaimet dialogeissa; Tabs, Paragraph). LO Writerissa kappaletyylille päästään määrittelemään sarkainten kohdat Kappaleen tyyli (Paragraph style) viestiruudussa Sarkaimet (Tabs) -välilehdellä (Kuva 14). Kuva 14. Sarkaimien asettaminen tyyliin Text body kuuluviksi määritteiksi ( LibreOffice) -13

H4 H5 Taustamateriaali: Tekstinkäsittely

H4 H5 Taustamateriaali: Tekstinkäsittely H4 H5 Taustamateriaali Tekstinkäsittely Aulikki Hyrskykari, Tietojenkäsittelytieteet, Informaatiotieteiden yksikkö, 1 YLEISTÄ... 2 2 TEKSTINKÄSITTELYN PERUSASIOITA... 2 3 TEKSTIN MUOKKAAMINEN... 4 3.1

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna 1 YLEISTÄ TEKSTINKÄSITTELYN PERUSASIOITA TEKSTIN MUOKKAAMINEN... 4

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna 1 YLEISTÄ TEKSTINKÄSITTELYN PERUSASIOITA TEKSTIN MUOKKAAMINEN... 4 IV Tekstinkäsittely 1 YLEISTÄ... 2 2 TEKSTINKÄSITTELYN PERUSASIOITA... 2 3 TEKSTIN MUOKKAAMINEN... 4 3.1 Merkkitason muokkaus 4 3.1.1 Erilaisia tapoja valita teksti 4 3.1.2 Valitun tekstin kopiointi, leikkaaminen

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna. III Taustamateriaali: Tekstinkäsittely (YH3 ja YH4) 1 YLEISTÄ... 2

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna. III Taustamateriaali: Tekstinkäsittely (YH3 ja YH4) 1 YLEISTÄ... 2 III Tekstinkäsittely 1 YLEISTÄ... 2 2 TEKSTINKÄSITTELYN PERUSASIOITA... 2 3 TEKSTIN MUOKKAAMINEN... 5 3.1 Merkkitason muokkaus 5 3.1.1 Erilaisia tapoja valita teksti 5 3.1.2 Valitun tekstin kopiointi,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

YLÄ JA ALATUNNISTE...

YLÄ JA ALATUNNISTE... Word 2013 Ylä- ja alatunniste YLÄ- JA ALATUNNISTE YLÄ JA ALATUNNISTE... 1 Ylätunnisteen tekeminen... 1 Oman ylätunnisteen tekeminen ja tallentaminen rakenneosaksi... 4 Alatunnisteen tekeminen... 4 Erilainen

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 Sisällys 1 Tekstinkäsittelyohjelma... 1 2 Tekstinkäsittelyprosessi... 2 3 Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä...

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen ITKP101-Harjoitustyö Ronja Saarinen ronjaemmiwilhelmiina@gmail.com Asiakirjamalli Asiakirjamalli (engl. Template) tarkoittaa valmista asiakirjapohjaa, josta löytyvät

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 4 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa

Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Yleistä Demon tavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjan rakenteen luomiseen ja esittämiseen. Harjoitus on tehty

Lisätiedot

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko Fonttimuotoilut Kun haluat muotoilla jonkin sanan tai osan tekstistä, sinun pitää ensin "maalata" ko. alue. Maalaaminen tapahtuu vetämällä alueen yli hiiren ykköspainike alas painettuna. Maalattu alue

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto H4: Tehtävänanto Tekstinkäsittelyn perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. LibreOfficen ja sen kielipaketin asennus käsiteltiin luennolla. Tällä kerralla

Lisätiedot

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut Word 2013 Kappalemuotoilut KAPPALEMUOTOILUT KAPPALEMUOTOILUT... 1 Tekstin tasaaminen... 1 Sisentäminen... 1 Koko kappaleen sisentäminen... 2 Sisennyksen poistaminen... 2 Riippuva sisennys (sivuotsikko)...

Lisätiedot

WORD 2013 PERUSTEET...

WORD 2013 PERUSTEET... Word 2013 WORD 2013 PERUSTEET... 1 Word-ohjelmaikkuna... 1 File-valikko... 2 Pikatyökalurivi... 2 Valintanauha... 2 Pikavalikoima... 3 Pikavalikot... 3 Näkymät, zoomaus... 3 Valintanauhan välilehdet...

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Asiakirjan rakenne ja sen esilletuominen tekstinkäsittelyohjelmassa Yleistä Harjoitusten tavoitteena on oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa asiakirjan

Lisätiedot

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins

Marginaali: Sivujen asetukset säädetään kohdasta 2007+: Sivun asettelu > Marginaalit > Mukautetut reunukset (Page Layout > Margins WORD-OHJE HALLINTOTIETEELLISTEN TÖIDEN KIRJOITTAJILLE (päivitetty 9.12.2014) 1 Kaikki nämä asetukset on tehty hallintotieteiden Word-mallipohjaan http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/administrative_sciences/,

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut Word 2013 Merkkimuotoilut MERKKIMUOTOILUT MERKKIMUOTOILUT... 1 Fonttiryhmän muotoilut... 1 Merkkimuotoilujen pikanäppäimet... 2 Isot/pienet kirjaimet... 2 Muotoilu valintataulun avulla... 3 Merkkimuotoilujen

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Ohje 1 (5) Baku Backman Word

HAAGA-HELIA Ohje 1 (5) Baku Backman Word HAAGA-HELIA Ohje 1 (5) Word 2010 aloitukseen ohjeita Yleistä Viivaimet Asetukset Oletusfontti Riviväli Marginaalit Jos sinulla on käytössäsi itse tehty pohja (Template) niin sinulla on valmiina standardin

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

AbiWord 2.8.1 -moniste

AbiWord 2.8.1 -moniste AbiWord 2.8.1 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Näppäimistö...1 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...1 Kumoaminen...1 Näkymät ja zoomaus...2 Sivun asetukset...2

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto H4: Tehtävänanto Tekstinkäsittelyn perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Tällä kerralla kaikki neljä harjoituksen tehtävää tehdään omiksi dokumenteikseen,

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 2 Sisällys Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1 Office- ohjelmien muuttaminen suomen kielelle... 3 1.2 Wordin oma ohjetoiminto...

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittaminen

Oppimistehtävän kirjoittaminen Ohje Päivi Klimenko 20.5.2008 Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus, Laurean uusi brändi) Ohje Päivi Klimenko 20.5.2008 Sisällys 1 Perusasetukset... 3 2 Nimiösivu... 5 2.1 Yhden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Väitöskirja kuosiin. IT-palvelut Kirjasto

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Väitöskirja kuosiin. IT-palvelut Kirjasto Väitöskirja kuosiin IT-palvelut soile.vaananen@jyu.fi Kirjasto liisa.halttunen@jyu.fi Koulutuksen kulku Word-väitöskirjamallipohja (Soile) miten saat mallipohjan käyttöön miten mallipohja toimii kirjoitusprosessin

Lisätiedot

LUENTO 2 TEKSTINKÄSITTELY

LUENTO 2 TEKSTINKÄSITTELY LUENTO 2 TEKSTINKÄSITTELY TIEY4 Tietotekniikkataidot Kevät 2017 Juhani Linna 15.3.2017 LUENTO 2 15.3.2015 Tällä luennolla Taustaa harjoituksiin 3 ja 4: 1. Yleistä kurssiasiaa 2. Tekstinkäsittely 3. Edistynyt

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Tehtävä 1: Tekstin käsitteleminen valinta, kopiointi, siirtely (2p)

Tehtävä 1: Tekstin käsitteleminen valinta, kopiointi, siirtely (2p) H4: Arviointiohjeet Yleistä arvioinnista: Muista laittaa myös kaikkiin arviointeihin tieto käytätkö LibreOfficea vai MS Officea ratkaisun arviointiin. Arvioinnin ensimmäinen rivi on siis esim. Arvioinnissa

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto H4: Tehtävänanto Tekstinkäsittelyn perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. LibreOfficen ja sen kielipaketin asennus käsiteltiin luennolla. Tällä kerralla

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo Excel 2010 Taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN RYHMITTÄMINEN... 1 Ryhmän luominen... 1 Ryhmän purkaminen... 1 Tietojen kirjoittaminen, muotoilu ym.... 1 Tietojen kopioiminen taulukosta

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. WORD 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. WORD 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen WORD 2007 Startti Tekijä: Matti Lehtonen Sisällysluettelo Ohjelman käynnistäminen... 1 Vista - käyttöjärjestelmä... 1 XP - käyttöjärjestelmä... 1 Ohjelman avautumisnäkymä... 2 Tekstin oikein kirjoittaminen...

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Tekstinkäsittely PERUSMATERIAALI Microsoft Word 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili.

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili. Pikaopas Microsoft Publisher 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Lisää usein käyttämiäsi

Lisätiedot

Word 2007 käyttöliittymä

Word 2007 käyttöliittymä Word 2007 käyttöliittymä Word 2007n ulkoasu ja suurin osa toiminnoista on muuttunut radikaalisti verrattuna edellisiin Wordin versioihin. Toimintoja ei enää suoriteta valikoiden kautta, vaan valikot on

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet

H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet H6: Tehtävänanto Taulukkolaskennan perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Se kannattaa käydä läpi kokeilemalla samalla siinä annetut esimerkit käyttämässäsi

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2011 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2011 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5 3

Lisätiedot

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä Wordpad ohjelman - käyttöliittymä WordPad on miniversio Word tekstinkäsittelyohjelmasta. WordPad -ohjelma kuuluu Windows -käyttöjärjestelmän apuohjelmiin. Kaikissa tietokoneissa, joihin on asennettu Windows

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 1 Perustekstejä Tehtävän tarkoituksena on varmistaa tietty perusosaaminen tekstinkäsittelystä sekä lisäksi tässä tulee mukaan myös hiukkasen suomen kielen oikeinkirjoitustakin.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. Yleisiä tekstinkäsittelyn periaatteita OpenOffice.org Writer vs. MS Word. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus

Tekstinkäsittelystä. Yleisiä tekstinkäsittelyn periaatteita OpenOffice.org Writer vs. MS Word. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus Tekstinkäsittelystä Toimisto-ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOffice + ohjepaketti (+ kielityökalut) Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word 2010 Yleisiä

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto H5: Tehtävänanto Taustamateriaali tähän harjoitukseen on yhteinen edellisen harjoituksen kanssa. Tästä harjoituksesta palautetaan kaksi dokumenttia, kolme tiedostoa: T1: Tekstin muokkausta: H5T1.docx ja

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Tässä osiossa tutustutaan / palautetaan mieleen tekstinkäsittelyn perusteita ja opitaan (?) muutamia hyödyllisiä (?) vinkkejä.

Tässä osiossa tutustutaan / palautetaan mieleen tekstinkäsittelyn perusteita ja opitaan (?) muutamia hyödyllisiä (?) vinkkejä. Sivu 1 / 7 Oulun seudun amk Luonnonvara-alan yksikkö / Jouko Karhunen Tietotekniikkaa / Wordin asioita 1 Tässä osiossa tutustutaan / palautetaan mieleen tekstinkäsittelyn perusteita ja opitaan (?) muutamia

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2009 Oppimistehtävän kirjoittaminen (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 1.9.2009 Sisällys 1 uudet omaisuudet... 4 2 Perusasetukset... 6 3 Nimiösivu... 8 3.1 Ylätunniste...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN MUUNTAMINEN PDF-MUOTOON. Päivi Toikkanen

OPINNÄYTETYÖN MUUNTAMINEN PDF-MUOTOON. Päivi Toikkanen OPINNÄYTETYÖN MUUNTAMINEN PDF-MUOTOON Päivi Toikkanen SISÄLTÖ Johdanto... 1 Erillisten tiedostojen yhdistäminen... 2 Tiedostojen yhdistäminen MS Word 2003 -ohjelmalla... 2 Tiedostojen yhdistäminen MS Word

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2007 Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 2 Wordin perusteet Word-ohjelman käynnistäminen 1.napsauta windows-käynnistä painiketta ja valitse kaikki ohjelmat 2.

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2010 Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 2 Word-ohjelman käynnistäminen Klikkaa käynnistä-kaikki ohjelmat-microsoft Office- Microsoft Office Word tai Klikkaa käynnistä

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot