H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet"

Transkriptio

1 H6: Tehtävänanto Taulukkolaskennan perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Se kannattaa käydä läpi kokeilemalla samalla siinä annetut esimerkit käyttämässäsi taulukkolaskentasovelluksessa (MS Excel 2013 / LO Calc). Tällä kerralla vastauksena harjoitukseen jätetään kaksi dokumenttia. Ensimmäinen dokumentti on taulukkolaskentaohjelman työkirjadokumentti (jälleen kolmessa tallennusmuodossa H6.xlsx, H6.ods ja H6.pdf), ja kakkostehtävän dokumentti on tekstitiedosto (tallennettuna kolmeen muotoon H6T2.docx, H6T2.ods ja H6T2.pdf). Ensimmäinen työkirjadokumentti H6 (xlsx/ods/pdf) sisältää kolme lomaketta; tehtävät 1 ja 2 ja 3 omilla lomakkeillaan, ts. omilla taulukkolehdillään. Huomaa, että kun tallennat useampia lomakkeita sisältävän taulukkotiedoston pdftiedostoksi, voit määrätä, että haluat viedä pdf-tiedostoon kaikki lomakkeet. Harjoituksen tavoitteet Harjoituksissa tutustutaan taulukkolaskentaan. Harjoituksen osaamistavoitteet: tiedän mitä tarkoitetaan solulla, rivillä ja sarakkeella, tiedän miten soluun voi syöttää tietoa, osaan muotoilla solu(j)a eri tavoin, osaan nimetä/lisätä/poistaa lomakkeita työkirjaan ja tallentaa sen, tiedän mikä on täyttökahva ja miten se toimii osaan syöttää soluihin laskutoimituksia ja käyttää valmiskaavoja osana laskutoimituksia, osaan hakea tietoa muista soluista solun laskutoimituksiin, tiedän, mikä ero on absoluuttisella ja suhteellisella viittauksella, osaan kopioida kaavoja ja osaan liittää taulukon työkirjasta (Excel, Calc) tekstitiedostoon (Word, Writer) kahdella eri tavalla ja ymmärrän niiden eron. Opettele käyttämään ohjetoimintoja (Help toimintoja). Omatoimista avun etsintää Help-toimintojen avulla kannattaa aktiivisesti harjoitella koko ajan. Uusien ohjelmaversioiden avustustoimintoihin on panostettu selvästi aiempaa enemmän. Vaikka niiden käyttö aluksi tuntuisi monimutkaiselta, niitä kannattaa ehdottomasti opetella käyttämään. Niiden loogisuus aukeaa harjoitellessa

2 MS Office LibreOffice Kuva 1. Ohjetoiminnot MS Officessa ja LibreOfficessa - 2 -

3 Tehtävänanto: Tehtävä 1 (4p): Solujen muotoiluharjoitus. Tässä tehtävässä ei varsinaisesti vielä käytetä taulukkolaskentaohjelman laskentaominaisuuksia. Tehtävän tarkoituksena on harjoitella solujen muotoilua. Avaa Excel / Calc -työkirja ja tallenna se jo jälleen tyhjänä kotihakemistoosi nimelle H6.xlsx (Excel) tai H6.ods (Calc). Tallenna työ vasta lopuksi myös muihin pyydettyihin tallennusmuotoihin. Laadi lukujärjestys taulukkolaskentaohjelman ensimmäiselle lomakkeelle. Anna sille nimeksi LUKUJÄRJESTYS KEVÄT Kirjoita käyttämäsi käyttöjärjestelmäympäristö ja ohjelma tällä kertaa yhteen soluun lukujärjestyksen alle (Tämä harjoitus on tehty ). Lukujärjestyksessäsi sinun tulee löytää (ja käyttää) ainakin seuraavia muotoiluja: joillakin soluilla tulee olla taustaväri Vihje 1 otsikon tulee olla keskitetty maanantai-sunnuntai sarakkeiden suhteen ja otsikkorivin (rivi1) korkeuden tulee olla noin kaksinkertainen muihin riveihin verrattuna Vihje 2 lukujärjestyksessä tulee olla kaksituntisia luentoja, joihin kirjoitettu teksti on vertikaalisesti keskitetty Vihje 3 jossakin soluissa on teksti kirjoitettuna kaltevasti kulmasta kulmaan Vihje 4 kellonajoista ensimmäinen on oikealta tasattu, välissä - -merkki, ja toinen kellonaika vasemmalle tasattu ainakin osa soluista on kehystetty joissakin kehyksissä on käytetty paksua tai tuplattua viivaa - 3 -

4 päivien sarakkeiden tulee olla keskenään täsmälleen ei vain silmämääräisesti samanlevyisiä Vihje 5 päivien nimien tulee olla sarakkeissaan keskitettyinä Huomaa, että esimerkin kuvassa vaaleana näkyvä viivasto on lomakkeen apuviivasto, joka ei tulostettaessa tule näkyviin. Toisessakin tehtävässä käytetään tätä samaa lomaketta, joten tälle tekemällesi lomakkeelle (työkirjan sivulle) nimi H6T1. Vihje 6 Vihje 1 Excel 2013: Aloitus/Fontti/Täyttöväri (Home/Font/Fill Color) Calc: Muotoilu/Solut (Format/ Cells ) Vihje 2: Excel 2013: Kakkospainikkeella saa vasemmassa reunassa rivinumeron päällä painamalla valikon, jossa on valinta Rivikorkeus (Row Height) Calc: Muotoilu/Rivi/ Korkeus (Format /Row/ Height ) tai vaihtoehtoisesti raahaten vasemmassa reunassa rivinjakoviivaa alas Vihje 3: Peräkkäiset solut tulee ensin sulattaa (merge) yhteen : Aloitus/Tasaus/Sulata & keskitä (Home/Alignment/ Merge&Center) Calc: Format; Muotoilu / Merge cells; Yhdistä solut Vihje 4: Excel 2013: Aloitus/ Fontti/ Muotoile solut/tasaus/ (Home/Font/Format Cells(Alignment/ Calc: Muotoily/Solut /Tasaus (Format/Cells / Alignment) Vihje 5: Excel 2013: Raahaa kaikki päivien sarakkeet aktiiviseksi sarakkeen nimestä (sarakkeet a-c). Voit määrittää leveyden sen jälkeen kaikille sarakkeille samaksi kakkospainikkeella aukeavassa valikosta Sarakkeen leveys (Column Width) dialogissa. Calc: Raahaa päivien sarakkeet aktiiviseksi sarakeotsikoista, pääset määrittämään sarakeleveyden valikkokomennolla Muotoilu/Sarake/Leveys (Format/Column/ Width ) aukeavassa dialogissa. Vihje 6: Paina hiiren kakkospainike lomakkeen lehdykän oletusnimen kohdalla Sheet1 alareunassa, niin pääset nimeämään lomakkeen. Tehtävä 2 (2p): Excel/Calc-taulukon vienti Wordiin/Writeen. Avaa työkirjastasi H6 toinen lomake (ts. taulukkolehti, anna sille nimi H6T2, vrt. kuva Lukujärjestyksestä edellä) ja tee sinne alla olevan kuvan näköinen pieni kuuden solun taulukko, jossa viimeiseen soluun lasketaan kahden vasemmalla olevan solun summa kaavan avulla. Excel Calc Avaa uusi Word / Write-dokumentti ja tallenna se nimelle H6T2.docx / H6T2.odt, ja tuo luomasi pieni kuuden solun taulukko tekstidokumenttiin. Jos käytät Exceliä, tuo taulukko Wordiin ja vastaavasti jos käytät Calcia, tuo taulukko Writeen

5 Valitse luomasi kuuden solun Excelissä/Calcissa (raahaa valinta koko taulukon yli), ja kopioi taulukko leikepöydälle (ctrl+c). Liitä taulukko leikepöydältä MS Word: Aloitus/Liitä/Liitä määrittäen/microsoft Office Ecxel Object (Home/Paste/Paste Special/Worksheet Object) LO Write: Muokkaa/Liitä määrittäen / calc8 (Edit/Paste Special / calc8) Tutki, millainen tekstidokumenttiin tuomasi taulukko on (vinkki: kokeile kaksoisnapsauttaa taulukkoa). Kirjoita huomiosi taulukon alle dokumenttiin, vrt. alla olevan kuvan esimerkki. Tehtävä 3 (4p): Yksinkertaisia kaavoja ja funktioita. Kun käyt taustamateriaalin huolella läpi, tämä tehtävä on sinulle helppo. Avaa jälleen aiemmin tallentamasi työkirja H6 (ellei se jo ollut sinulla auki). Tee taustamateriaalin kertolaskutaulukkoesimerkki työkirjan kolmannelle lomakkeelle (taulukkolehdelle). Anna lomakkeelle (taulukkolehdelle) nimi H6T3 (nimeä siis Sheet 3 uudelleen, vrt. kuva Lukujärjestyksestä). Noudata taustamateriaalin esimerkkiä, käytä esimerkiksi taulukossa absoluuttista viittausta kertojasoluun siten kuin esimerkissäkin on tehty. Tee lisäksi vielä soluihin B11 ja C11 summakaavat (joko itse tai valmisfunktion avulla), jotka laskevat sarakkeessa olevat luvut B4:B9 ja C4:C9 yhteen. Tee vielä soluihin B12 ja C12 keskiarvonlaskenta, jotka laskevat sarakkeissa B4:B9 ja C4:C9 olevien lukujen keskiarvot. Käytä tähän valmisfunktiota (etsi siihen sopiva funktio itse funktio-painikkeen kautta). Lomakkeesi tulisi näiden tehtävien jälkeen olla ulkoasultaan oheisen esimerkin mukainen. Koko harjoituksesta jätetään siis kaksi dokumenttia: Excel/Calc-työkirja (H6), joka sisältää kolme lomaketta, kukin tehtävä omalla lomakkeellaan, sekä tehtävään kaksi liittyvä tekstidokumentti H6T2. Molemmat dokumentit palautetaan kolmessa tallennusmuodossa, palautettavat tiedostot ovat siis: H6.xlsx, H6.ods, H6.pdf, H6T2.docx, H6T2.odt ja H6T2.pdf oman ohjelman natiivi tallennusmuoto ensimmäisenä