Timo Pohjolainen Dosentti, johtava ylilääkäri ORTON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Timo Pohjolainen Dosentti, johtava ylilääkäri ORTON"

Transkriptio

1 Timo Pohjolainen Dosentti, johtava ylilääkäri ORTON Tarkoitetaan tavoitteen mukaisten tulosten saavuttamista Lääketieteessä tavoite hyvinvoinnin kohentamista tai huononemisen hidastamista Sijoitetaan voimavaroja seuraa hyödyllisiä vaikutuksia Suurin osa terveydenhuollon hoitopalveluista ei perustu näyttöön hoitojen vaikuttavuudesta.

2 Lääketieteessä ensimmäinen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa vuonna Tutkimus osoitti, että streptomysiini on tehokas hoito tuberkuloosiin Ensimmäinen satunnaistettu kontrolloitu kaksoissokkotutkimus v antihistamiinihoitoon liittyen Talidomidikatastrofin seurauksena on vuodesta 1963 alkaen edellytetty teollisuudelta lääkeaineiden vaikuttavuuden ja turvallisuuden osoittamista satunnaistetuin vertailututkimuksin. 1. V esitti terveydenhuollon vaikuttavuutta käsittelevässä kirjassaan, että kaikkia terveydenhuollon toimenpiteitä tulisi arvioida yhtä luotettavin menetelmin kuin lääkehoitoa. 2. Luonnontieteellisen tutkimuksen kultainen standardi on satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.

3 1980-luku - satunnaistettuja tutkimuksia 1990-luvulla satunnaistettujen tutkimusten vaatimus - kilpailu voimavaroista 2002 Kuntoutusselonteko ja vaikuttavuuskatsaus Suomessa Kuntoutuksen tavoitteet usein laajemmat kuin hoidon Tavoitteet: - Yksilöön (toiminta- ja työkyvyn edistäminen, selviytymisen edistäminen) - Yhteisöön (työvoiman määrä) - Yhteiskuntaan (syrjäytymisen ehkäisy, yhteiskuntatalous) Kuntoutus on lääke-, hoito-, käyttäytymis- ja yhteiskuntatiedettä, sosiologiaa jne.

4 1. Sairauden ehkäisy 2. Sairauden lievittäminen (palliaatio) 3. Sairauden kulkuun vaikuttaminen (terapia) 4. Sairauden seurauksiin adaptoituminen (kuntoutus) Hyvinvointi mittaaminen vaikeaa - Sairastumisriskin muutokset - Elinajanodotteen muutokset - Sairaala- ja laitoshoidon määrä - Toimintakykyisyys - Työkykyisyys Elämänlaatu

5 Kenen mittarit? Mitkä mittarit? Missä vaiheessa mitataan? - Hoidon ja kuntoutuksen kesto? - Hoito- ja kuntoutusjaksojen kesto? Toteuttavat tahot ja mittaus? Etenevä satunnaistettu koe (RCT) antaa käsityksen menetelmän vaikuttavuudesta optimiolosuhteissa (optimivaikuttavuus, efficacy) Optimivaikuttavuus on todellisen vaikuttavuuden ääriarvo RCT-tutkimusasetelma on aina osin harhainen Harha johtuu valikoitumisesta - tutkimukseen osallistuvat laitokset - potilaat - menetelmän osalta hoidon toteuttajat

6 Kuntoutuksessa laaja toimintaympärist ristö - Sosiaaliturvajärjestelm rjestelmä - Monikanavainen rahoitus - Poliittiset ratkaisut - Yhteiskunnan rakenne ja muutokset - Työllisyystilanne. Verrataan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia aikaansaatuihin vaikutuksiin Vaikutuksia mitataan: Rahamääräisesti (esim. vaikutus BKT:en) Muutoksina toimintakyvyssä selviytymisessä jne. Muutoksina laatupainotetuissa elinvuosissa (QALY) -> kustannusutiliteettianalyysi QALY:ssa yhdistetään elämänlaatu ja elinajanodote QALY on yhteinen valuutta sairauksien, hoitojen tai toiminen arvioinnissa ja mahdollistaa vertailut

7 Taloudellinen arviointitutkimus: hoitovalintojen tehokkuus? Miten voimavarat olisi käytettävä, jotta saataisiin mahdollisimman suuri terveyshyöty? Terveydenhuolto verovaroin rahoitettua kustannus-hyöty ajattelutapa Näyttöä vaaditaan hoitojen tehokkuudesta oikeudenmukaisuus? Terveyden maksimointipyrkimys ei takaa oikeudenmukaista terveyden ja palvelujen jakautumista.

8 Dia 14 tp4 Timo Pohjolainen; tp5 Timo Pohjolainen;

9 tp6 Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkemeno sairauspääryhmän mukaan vuonna 2009 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyden häiriöt Verenkiertoelinten sairaudet Yksityinen sektori Julkinen sektori Yhteensä Milj. % Milj. % Milj. % , , , , , , ,4 49 7, ,4 Muut sairaudet , , ,8 Kaikki , , ,0 Lukuihin sisältyvät varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja yksilölliset varhaiseläkkeet.

10 Dia 15 tp6 Timo Pohjolainen;

11 Suuret otokset ja pitkäaikaisseuranta mahdollisia Kohorttien vertaaminen Sisältää järjestelmätason arviointia Kustannusten seuranta Rekisteritiedot välillisiä terveyden ja hyvinvoinnin mittareita Tutkimusta, jossa käytetään hyväksi yleensä muuhun tarkoitukseen kuin kyseistä tutkimusta varten kerättyjä rekisteritietoja Tutkimus voi perustua kokonaan rekisteritietoihin tai rekisteritietoja voidaan käyttää muita aineistoja (esimerkiksi haastattelu- tai kyselyaineistoa tai kliinisiä ja näyteaineistoja) täydentävinä tietoina Rekisteritutkimuksen tekemisessä on omia erityispiirteitä, jotka erottavat sen muusta kvantitatiivisesta tutkimuksesta.

12 25 20 Retired because RA, % Time, years

13 Aktiivinen harjoittelu vähentää yleistä kuolleisuutta 27% Laaja-alainen sydänkuntoutus, jossa on psykologista tukea ja ohjausta, vähentää kuolemia lähes yhtä paljon Harjoittelu vähentää sydänkuolemia 31% ja laajaalainen kuntoutus 26% Interventiot eivät lisänneet sydäninfarkteja Laaja-alainen sydänkuntoutus alensi kolesteroli- ja LDL-kolesterolitasoja (A) Moniammatillisessa kuntoutusyksikössä toimivan tiimin aktiivinen kuntoutus; - Vähentää kuolleisuutta - Vähentää laitoshoitoon joutumista - Vähentää riippuvaisuutta - Parantaa elämänlaatua - Sairaalahoitoaika ei pidenny - Molemmat sukupuolet ja kaikenikäiset hyötyvät kuntoutuksesta (A)

14 Vaikutus kuolleisuuteen, avuntarpeeseen ja vajaakuntoisuuteen epäselvää Riittävää näyttöä on, että kardiorespiratorista tilannetta parantava harjoittelu AVHkuntoutukseen yhdeistettynä lisää kävelynopeutta ja -kestävyyttä ja kävelyn itsenäisyyttä Optimalisesta fyysisestä harjoitusohjelmasta on pitkäkestoista hyötyä. MS-taudissa aktiivinen harjoittelu on hyödyllistä (A) - parantaa päivittäisissä toimissa selviytymistä, liikuntakykyä ja lihasvoimaa Aktiivinen harjoittelu vaikuttavaa ääreishermoston neuropatiassa (A) - voimistaa lihasvoimia

15 Moniammatillinen biopsykososiaalinen kuntoutus, johon liittyy toiminnallinen harjoittelu - parantaa toimintakykyä, - lisää kroonisessa selkäkivussa työhön osallistumista - työtoimintaa - elämän laatua - vähentää kipua (A) Kolme kertaa viikossa kävelyharjoitus vähentää kipua ja katkokävelyä paremmin kuin angioplastia (A) - komplikaatiovaaraa ei ole

16 Riittämättömät voimavarat Monikanavainen rahoitus Hoitoketjun ongelmat -yhteistyö ei toimi Asiantuntemuksen puute Kohdentamisongelmat Tiimityö ei toimi. Harhaan johdettujen ja yli-innokkaiden asiantuntijoiden edessä Teollisuuden sanoman vastaanottajina Emme pysty arvioimaan hoidon hyötyjä ja haittoja, varsinkaan kun ne erisuuntaisia Emme pysty auttamaan potilaita vaikeissa päätöksissä - ymmärrys ja vahvuus!

17

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 9/2007 Tuki- ja liikuntaelimistön terveys Tules-vuori on kasvamassa s. 4 Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Tapaturmat ja alkoholi suomalaisuuden

Lisätiedot

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus KONSENSUSLAUSUMA Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus Fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 29.10.2008 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA Lausunto julkaistaan sellaisenaan

Lisätiedot

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen arviointi kansansairauksien ehkäisyssä ja/tai hoidossa Anne-Mari Ottelin Teknologiakatsaus 153/2004 Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta

RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta RAY:n tukema sopeutumisvalmennustoiminta Työseminaariseminaari Iirksessä10.10.2013 Tervonen Hilppa, 10.10.2013 1 Historiaa Sopeutumisvalmennus on järjestöjen kehittämä kuntoutuksen muoto;. ryhmämuotoisen

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA Satu Veijalainen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Kroonisen kivun aiheuttama sosiaalinen haitta. Kevät 2006 Pro gradu-tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Hilkka Manner

Kroonisen kivun aiheuttama sosiaalinen haitta. Kevät 2006 Pro gradu-tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Hilkka Manner KIVULIAS ELÄMÄ Kroonisen kivun aiheuttama sosiaalinen haitta Kevät 2006 Pro gradu-tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Hilkka Manner Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit

Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen prosessien indikaattorit Tietoa työstä VÄLIRAPORTTI Mervi Viljamaa Jukka Uitti Kari Kurppa Pirjo Juvonen-Posti

Lisätiedot

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja Sosiaali- ja terveysministeriö/terveyden edistämisen politiikkaohjelma Aivohalvaus- ja dysfasialiitto Diabetesliitto Sydänliitto VALTIMOTERVEYDEKSI!

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS SYÖPÄSAIRAIDEN KUNTOUTUKSESSA

TULOKSELLISUUS SYÖPÄSAIRAIDEN KUNTOUTUKSESSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 118 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen & Kari Ojala (toim.) TULOKSELLISUUS SYÖPÄSAIRAIDEN KUNTOUTUKSESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 118 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareiden rakenne sekä niiden käyttö terveydenhuollon arviointitutkimuksissa ja päätöksenteossa*

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareiden rakenne sekä niiden käyttö terveydenhuollon arviointitutkimuksissa ja päätöksenteossa* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 93.vsk. - 3/1997 Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareiden rakenne sekä niiden käyttö terveydenhuollon arviointitutkimuksissa ja päätöksenteossa* ARTO OHINMAA KTT,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja. Painettu, sähköinen KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja. Painettu, sähköinen KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Kinnunen, Olli-Pekka Ryynänen, Helena Taskinen ja Marika Kylänen Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Tuottavuuden lisääminen Helsingin terveyskeskuksessa.

Lisätiedot

Kuntoutusasiakkaiden asiakasprofiili ja heidän arvionsa palveluiden laadusta kuntoutuslaitoksessa Case: Kylpylähotelli ja kuntoutus Peurunka

Kuntoutusasiakkaiden asiakasprofiili ja heidän arvionsa palveluiden laadusta kuntoutuslaitoksessa Case: Kylpylähotelli ja kuntoutus Peurunka Kuntoutusasiakkaiden asiakasprofiili ja heidän arvionsa palveluiden laadusta kuntoutuslaitoksessa Case: Kylpylähotelli ja kuntoutus Peurunka Mikko Rajaniemi Fysioterapian Pro Gradu - tutkielma Terveystieteiden

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

Seurantalomakkeen kehittäminen

Seurantalomakkeen kehittäminen Tea Forsell-Makkonen, Kirsi Nikulainen FYSIOTERAPIAN SISÄLTÖ AIVOHALVAUSKUNTOUTUKSESSA Seurantalomakkeen kehittäminen Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Teho, tuottavuus ja vaikuttavuus Olli-Pekka Ryynänen

Teho, tuottavuus ja vaikuttavuus Olli-Pekka Ryynänen Teho, tuottavuus ja vaikuttavuus Olli-Pekka Ryynänen Olli-Pekka Ryynänen sidonnaisuudet Itä-Suomen yliopisto: yleislääketieteen professori Kuopion yliopistollinen sairaala: hallinnollinen apulaisylilääkäri

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN KÄYTÄNTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN SOSIAALITYÖSSÄ

NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN KÄYTÄNTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN SOSIAALITYÖSSÄ NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN KÄYTÄNTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN SOSIAALITYÖSSÄ TOIMINTATUTKIMUS: Toimeentulotukiasiakkaana olevan opiskelijan tukeminen opinnoissa tai opintoihin JUSSI BJÖRNINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta-

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Kuntoutustyö Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Markku Holmi Fysioterapian Pro Gradu Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 TIIVISTELMÄ KUNTOUTUSTYÖ Palvelutalon

Lisätiedot