Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon"

Transkriptio

1 ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon

2 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten kartoitus, jos kylpyhuoneet ovat käyttöikänsä päässä tai yhtiössä on suunnitteilla putkiremontti. Tässä luvussa kerrotaan, miten kylpyhuoneiden saneeraamisesta päätetään, miten saneerauksesta aiheutuvat kustannukset jaetaan ja milloin osakasta voidaan hyvittää. Kaikkien kylpyhuoneiden yhtäaikainen saneeraus 41

3 4.1 Kylpyhuoneiden kartoitus ja päätös niiden saneeraamisesta Yksittäisten kylpyhuoneiden kartoittaminen yhtiössä on tarpeen tapauskohtaisesti. Hyvä apukeino korjaustarpeen ennakoinnissa sekä kylpyhuoneen elinkaaren vaiheen määrityksessä on Rakennustietosäätiön (RT) 2008 julkaisema Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot -kortti, joka on saatavana numeroilla LVI sekä KH Kaikkien kylpyhuoneiden kartoitus on perustelua silloin, kun yhtiön kylpyhuoneet ovat käyttöikänsä päässä tai yhtiössä on suunnitteilla putkiremontti. Jos yhtiön kylpyhuoneet ovat noin vuotta vanhoja tai viimeisimmästä kylpyhuoneiden peruskorjauksesta on tuo sama aika, on kaksi tapaa edetä yhtiön kylpyhuonesaneerauksessa. Ensimmäinen tapa on teettää suoraan purku- ja korjaustyöselitys märkätiloihin sekä kilpailuttaa urakkasuoritus, hankkia valvoja, käydä urakkaneuvottelut, solmia urakkasopimus ja teettää työ hyvin yhtiön puolelta valvottuna. Toinen tapa on teettää yhtiön kaikkiin kylpyhuoneisiin rakennekosteusmittaukset, jakaa kylpyhuoneet mittaustulosten perusteella kiireellisyysluokkiin ja remontoida kylpyhuoneet 1 5 vuoden sisällä pienemmissä erissä. Mikäli yhtiön vesi- ja viemärijohdot ovat käyttöikänsä päässä, niiden osalta on myös hyvä tehdä kartoitus ja pohtia niiden linkittyminen kylpyhuonesaneerauksiin. Kaikkien yhtiön kylpyhuoneiden saneeraaminen vaatii yhtiökokouksen enemmistöpäätöksen (eli yli puolet annetuista äänistä). Enemmistöpäätöksillä päätetään yhtiökokouksessa myös esimerkiksi putkiremontista. 42 Kylppärit kuntoon

4 Kylpyhuoneen käyttöiän määrityksessä voi käyttää apuna KH-korttia Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. Kylpyhuoneen käyttöikä on yleensä vuotta. 4.2 Kustannusten jako Yhtiön kylpyhuoneremonttien kustannusten jako määräytyy yleensä yhtiöjärjestyksen mukaisella vastikeperusteella. Vastikeperusteena voi olla esimerkiksi huoneiston pinta-ala tai osakkeiden lukumäärä. Yhtiön kylpyhuoneremonttien kustannukset voidaan jakaa myös toisella tavalla. Asunto-osakeyhtiönlain 6 luvun 32 :ssä on määräykset vastikeperusteisesta kustannusten jaosta poikkeamiseen. Tämän pykälän nojalla yhtiö voi päättää yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistöllä siitä, että kunnossapidosta ja uudistuksesta aiheutuvat kulut jaetaan vastikeperusteesta poiketen tasan osakkaiden kesken eli niin sanottuna tasajakona. Tasajako on mahdollinen silloin, kun remontti kohdistuu osakkaan hallinnassa olevaan huoneistoon ja remontista kullekin huoneistolle tuleva etu ja kunkin huoneiston osalta aiheutuva kustannus ovat yhtä suuret. Tasajakoa voidaan soveltaa kylpyhuoneremontteihin, jos kullekin huoneistolle tuleva kustannus ja huoneistojen saama etu ovat yh- Kaikkien kylpyhuoneiden yhtäaikainen saneeraus 43

5 tä suuret. Koko kylpyhuoneen osalta tämä toteutuu harvoin, koska kylpyhuoneet eivät aina ole yhtä suuria, eivätkä niiden korjauskustannukset ole tällöin yhtä suuret. Se, että urakoitsija jakaa kustannuksen keinotekoisesti tasan kaikille huoneistoille, ei ole peruste jakaa kustannuksia yhtiön sisäisesti tasan. Remontin yhteydessä voi kuitenkin olla tilanteita, joissa osa kustannuksista voidaan jakaa perustellusti tasan, kuten vesihanan uusiminen tai wc-istuimen uusiminen, jos niitä tulee yhtä monta kuhunkin huoneistoon. Tasajako tulee sovellettavaksi vain silloin, kun kunnossapito tai uudistus kohdistuu osakkaan hallinnassa olevaan huoneistoon. Näin ollen tasajakoa ei voi käyttää putkiremontissa niihin vesi- ja viemärijohtoihin, jotka ulottuvat huoneiston ulkopuolelle. Putkiremontissa voidaan kuitenkin osa mahdollisista kustannuksista (esim. kylpyhuoneiden osalta) jakaa tasajaolla, jos kaikki tasajaon edellytykset täyttyvät. Vastikeperusteen ja tasajaon sekoittaminen samaan projektiin lisää kuitenkin usein hallintokustannuksia, kun hankeosuuksia joudutaan laskemaan usealla tavalla. Näin ollen tasajakoon tulisi ryhtyä vain selkeissä tapauksissa. Yhtiön remonteissa kustannukset jaetaan pääsääntöisesti yhtiöjärjestyksessä mainitulla vastikeperusteella. Vastikeperusteesta poikkeamisesta on säännökset asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 pykälässä. 44 Kylppärit kuntoon

6 4.3 Osakkaan hyvitys Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää enemmistöpäätöksellä (eli yli puolella annetuista äänistä), että yhtiön uudistusta tai kunnossapitoa varten osakkaalta perittävää yhtiövastiketta voidaan alentaa, mikäli osakkaan huoneistossa aiemmin tehty työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Hyvitys on mahdollinen silloin, jos yhtiölle tulee säästöä siitä, että osakas tai aikaisempi osakas on tehnyt huoneistossaan vastaavanlaisen työn, jota yhtiö on nyt tekemässä. Osakkaan on vaadittava hyvitystä itse ja tehtävä se hyvissä ajoin. Lisäksi osakkaalla on näyttövelvollisuus yhtiölle syntyvästä säästöstä ja huoneistossaan tehdyn remontin asianmukaisuudesta. Käytännössä hyvitys tulee kylpyhuoneremonteissa kyseeseen vain silloin, kun kaikki yhtiön kylpyhuoneet päätetään saneerata. Yhtiön kannattaa silloin selvittää, ovatko osakkaat tehneet oma-aloitteisia remontteja ja voidaanko nämä hyödyntää yhtiön remontissa. Vaikka osakkaan tulee vaatia hyvitystä itse, yhtiön kannattaa tiedottaa osakkaille hyvissä ajoin jo hankesuunnitteluvaiheessa, että tällainen mahdollisuus on heille olemassa. Sillä, kuinka paljon osakas on aikoinaan omasta remontistaan maksanut, ei ole merkitystä hyvitystä määritettäessä. Olennaista on se, kuinka paljon yhtiö säästää nyt tehtävässä remontissa. Yhtiö voi pyytää urakoitsijaltaan yksityiskohtaisen arvion remontoimatta jätettävän kylpyhuoneen kustannuksista. Jos yhtiö on aikoinaan maksanut osakkaan oma-aloitteisesta remontista jonkin osuuden, osakas ei voi tietenkään saada siltä osuudelta hyvitystä. Jos yhtiö on esimerkiksi maksanut osakkaalle vedeneristeet, osakas ei voi vaatia hyvitystä niistä vaan ainoastaan muusta osuudesta. Kaikkien kylpyhuoneiden yhtäaikainen saneeraus 45

7 Hyvitystä ei makseta osakkaalle rahana, vaan osakkaan maksuosuutta vähennetään enintään yhtiölle syntyvän säästön tai enintään osakkaan maksuosuuden verran. Kun osakas hakee itselleen hyvitystä, yhtiön on ensin arvioitava, onko osakkaan oma-aloitteisesta remontista tallella riittävä dokumentaatio, jonka nojalla remontin voidaan katsoa olevan hyvityksen piirissä. Kun on kyse kylpyhuoneesta, remontin tulee olla ainakin jälkeen toteutettu, koska tuolloin tulivat voimaan uudet määräykset Suomen Rakentamismääräyskokoelmaan kosteuden- ja vedeneristeistä (osa C2). Tämän jälkeen pyydetään urakoitsijalta arvio hyvityksen piiriin kuuluvan kylpyhuoneen kustannuksista eli toisin sanoen summasta, jonka yhtiö säästäisi, jos tuota osakkaan kylpyhuonetta ei remontoida. Hyvityksen määrää laskettaessa tulee huomioida ikävähennykset eli se, kuinka monta vuotta hyvitykseen oikeuttavasta remontista on kulunut. Ikävähennyksiä laskettaessa voi hyödyntää esimerkiksi luvussa 4.1 esiteltyä Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot -korttia. Osakkaalla on oikeus hyvitykseen, jos hänen huoneistossaan aiemmin tehty työ vähentää yhtiölle remontista tulevia kustannuksia. 46 Kylppärit kuntoon

8 Hyvityksen laskeminen Esimerkkinä alla olevissa laskelmissa on 5 vuotta sitten eli vuonna 2010 remontoitu kylpyhuone, josta on tehty muutostyöilmoitus ja josta on tallella selvä dokumentaatio siitä, että remontti on toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti. Esimerkissä urakoitsija on antanut selvityksen, että yhtiö säästää euroa, jos tätä kylpyhuonetta ei remontoida. Muiden kuin remontoidun huoneiston osalta urakan hinta tulisi olemaan yhteensä euroa. Remontoitu kylpyhuone on 100 m 2 :n kokoisessa asunnossa, ja yhtiöjärjestyksen mukaan vastikeperusteena on huoneistojen pinta-ala. Kokonaisuudessaan kaikkien huoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala on yhtiöjärjestyksessä m 2. Kylpyhuoneen laskennallinen elinkaari on 25 vuotta. 1. Hyvityksen määrä Hyvityksen määrä saadaan laskettua seuraavalla kaavalla: Hyvityksen määrä = yhtiön säästö ikävähennys ( mahdolliset yhtiön muut kulut) Ikävähennys saadaan laskettua seuraavalla kaavalla: Ikävähennys = yhtiön säästö : kylpyhuoneen laskennallinen käyttöikä x remontista kuluneet vuodet Näin ollen esimerkkitapauksessamme: Yhtiön säästö = euroa Ikävähennys = : 25 x 5 (vuodet ) = euroa Hyvityksen määrä = = euroa Kaikkien kylpyhuoneiden yhtäaikainen saneeraus 47

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa KYLPPÄRIT KUNTOON Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa ILLAN OHJELMA 18.00 Yhdistyksen kuulumisia 18.15 Kunnossapitovastuu ja 19.00 Kahvitauko 19.20 Viestintä remonteissa 19.40 Kylppärirempan tekniikka 20.30

Lisätiedot

4 luku. Kunnossapito. Näytesivut

4 luku. Kunnossapito. Näytesivut 4 Kunnossapito AOYL 4 luvussa säädetään osakkaan ja asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuusta sekä sen jakautumisesta. Luku rakentuu siten, että 1 3 :ssä on yleiset kunnossapitoa koskevat säännökset, 4

Lisätiedot

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus 4 Kunnossapito Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien väliset riidat siitä, kummalle kuuluu kunnossapitovastuu tietyn rakennuksen osan korjaamisesta, ovat varsin yleisiä. Yksi keskeisistä asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Pätevä päätös Kunnossapitovastuunjako, osakasmuutokset Vastikeperuste Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely 1 Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely Ilkka Saarinen Oy Asiakasilta 30.1.2014 Marina Furuhjelm lakiasiantuntija, OTM Luennon sisältö Kunnossapitovastuu

Lisätiedot

Taloudellisten raportoinnin erityistilanteita asuntoosakeyhtiöissä

Taloudellisten raportoinnin erityistilanteita asuntoosakeyhtiöissä Taloudellisten raportoinnin erityistilanteita asuntoosakeyhtiöissä neuvonnan & kiistojen näkökulmasta Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiön raportoinnin erityispiirteet: 1. Yhtiön perustiedot

Lisätiedot

Vakuutusmeklari. Vakuutusmeklari. Vakuutusmeklari. Kiinteistövakuuttamisen. Kiinteistövakuuttamisen. Kiinteistövakuuttamisen

Vakuutusmeklari. Vakuutusmeklari. Vakuutusmeklari. Kiinteistövakuuttamisen. Kiinteistövakuuttamisen. Kiinteistövakuuttamisen Finera Vinyyliset kiinteistötuotteet HUIPPUHYVÄ HINTA-LAATU-ELINKAARI SUHDE Meillä Kotitalo kulkee kaikissa asunnoissa. Olen saanut hyvää palautetta myös muilta kuin hallituksen jäseniltä. Lehti on riittävän

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve

Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti 2 Sisällys 1 Yhteenveto...

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

7.2.2012. 1. Isännöitsijän tehtävät 1) Kiinteät ennakolta tiedettävät tehtävät kiinteä hinta. AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät

7.2.2012. 1. Isännöitsijän tehtävät 1) Kiinteät ennakolta tiedettävät tehtävät kiinteä hinta. AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät Isännöinnin rooli korjausrakentamisessa Ilkka Saarinen Pirkanmaan Isännöitsijät ry puheenjohtaja AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö UUSI ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YH LÄNSI OY:SSÄ Työn ohjaaja: Työn teettäjä: DI Petri Murtomaa YH Länsi Oy,

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

Oikeusministerin esittelystä säädetään paivana kuuta 20 annetun asunto-osakeyhtiölain

Oikeusministerin esittelystä säädetään paivana kuuta 20 annetun asunto-osakeyhtiölain 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen Luonnos 30.12.2009 Valtioneuvoston asetus asunto-osakeyhtiöasetukseksi Oikeusministerin esittelystä säädetään paivana kuuta 20 annetun asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

Asukastiedote 25.9.2014

Asukastiedote 25.9.2014 VAHAN E N Asukastiedote Asunto Oy Hurtti vuori 1 (3) Satakielenkatu 14 20610 Turku TALOYHTIÖNNE PUTKIREMONTIN HANKE SUUNNITTELU ON KÄYNNISTYNYT As Oy Hurttivuoressa on aloitettu putkiremontin hankesuunnittelu,

Lisätiedot

UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI. Kiinteistöliiton lakimies

UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI. Kiinteistöliiton lakimies UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Kiinteistöliiton lakimies UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Kaikki samaan lakiin Yhtiön perustaminen, vahingonkorvaus Lain rakenne muuttuu Tavoitteena helppolukuisempi laki maallikoille

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

Sauli Kekkonen UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA

Sauli Kekkonen UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA Sauli Kekkonen UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA Sauli Kekkonen Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

HE 24/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIKSI

HE 24/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIKSI TIEDOTUS LAUSUNNOT 2009 Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 10.6.2009 HE 24/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS UUDEKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIKSI Olemme jättäneet kirjallisen kannanoton eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Lisätiedot